pregateste pagina pentru tiparire

 
 APOLOGETICĂ 

Biblia răspunde
IPS Ioan Ploscaru

achizitionare: 21.04.2004; sursa: Casa de Editură Viața Creștină

Notă asupra ediției

A. Din motive tehnice s-au folosit în lucrare și abrevieri, îndeobște cunoscute, după cum urmează (păstrând, uneori, și denumirea întreagă):

1. Apoc. = Apocalips
2. Col. = Coloseni
3. Cor. = Corinteni
4. Cron. = Cronici
5. Deut. = Deuteronom
6. d. Cr. = după Cristos
7. Efes. = Efeseni
8. Ev. = Evrei
9. Fac. = Facerea
10. Fapte = Faptele Apostolilor
11. Filip. = Filipeni
12. Gal. = Galateni
13. Ier. = Ieremia
14. Is. = Isaia
15. Împ. = Împărați
16. Înțelepciune = Înțelepciunea lui Solomon
17. Lev. = Levitic
18. Mac. = Macabei
19. Num. = Numeri
20. Ps. = Psalm
21. Rom. = Romani
22. Sam. = Samuel
23. Sf. = Sfântul, Sfânta
24. Tes. = Tesaloniceni
25. Tim. = Timotei

B. Pentru uniformizarea titlurilor din Cărțile Vechiului Testament, foarte divers denumite în feluritele Biblii, am adoptat următoarea formulă:

a. Cărțile lui Solomon (I-IV) = Regi (I-IV)
b. Paralipomena (I-II) = Cronici (I-II)
c. împărați = Regi

C. Pentru cei patru Evangheliști, s-a păstrat numele lor întreg (Matei, Marcu, Luca, Ioan), deși se obișnuiește prescurtarea Mt, Mc, Lc, Io.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire