pregateste pagina pentru tiparire

 
 APOLOGETICĂ 

Biblia răspunde
IPS Ioan Ploscaru

achizitionare: 21.04.2004; sursa: Casa de Editură Viața Creștină

25. MILENARISMUL

Milenarismul este greșeala celor ce cred că Isus, cu sfinții săi, va stăpâni aici pe pământ o mie de ani, la sfârșitul lumii. Această interpretare a început prin tălmăcirea greșită a profețiilor dinainte de Cristos. Profetul Isaia zice: "Domnul Sabaot va pregăti în muntele acesta pentru toate popoarele un ospăț... și în muntele acesta El va da la o parte vălul care învăluie toate popoarele..." (Isaia 25,1-12); "În ziua Aceea se va cânta... cântarea lui Iuda: Avem o cetate întărită. Domnul ne vine într-ajutor..." (Isaia 26,1-12); "Veselește-te, pustiu însetat, să se bucure pustiul ca și crinul să înflorească... Atunci se vor deschide ochii celor orbi..." (Isaia 35,1-10); Noul Sion (Isaia cap. 54 și 60); Adunarea popoarelor în Ierusalim (Isaia 66,18-23). Unii mai interpretează texte și de la Ezechiel, cap. 40 și 48. Tot așa splendoarea noului templu, descrisă la Ageu (Hagai) 2,7-9; Zaharia 2,6-13; Daniel 7,9-14,25,27; 12,5-13.

Răspuns: Profeții vorbeau de o împărăție spirituală, dar fariseii au luat-o în sens fizic, material, așteptând un Mesia național și pământesc. Mântuitorul, în descrierea sfârșitului lumii, înlătură orice dominare a Sa, cu aleșii săi, aici pe pământ o mie de ani. El se va arăta numai atunci când cerul și pământul vor fi răsturnate; atunci va trimite pe îngerii săi să adune pe cei aleși și va face judecata: "Iar îndată după necazul zilelor acelora..." (Matei 24,29-31); Marcu 13,24-27; Luca 17,26-30).

Sfântul Petru, în a doua Epistolă (3,5-7 și 10-13) scrie de o răsturnare a pământului care nu permite întemeierea unei împărății pământești, ci "Ceruri noi și pământ nou" (II Petru 3,13). Sfântul Pavel încă spune că Isus Cristos va veni la judecată (II Tes. 1,5-10). Isus a înviat întâi, apoi vor învia cei ce au crezut în El (I Cor. 15,51-55).

S-ar părea că Apocalipsul vorbește de o împărăție pământească a lui Isus, cu aleșii săi. Dar Apocalipsul este o carte profetică, plină de simboluri și de asemănări. Pentru ca să iei un text în înțeles literal, trebuie să ai motive deosebite, altfel poți să cazi în mari greșeli. Chiar și răstimpul rotund de 1.000 de ani, trebuie să ne atragă luarea aminte că este vorba de o metaforă. Dacă ar fi reală, ar trebui să găsim urme și în Evanghelia Sf. Ioan, care a scris Apocalipsul. Dar Evanghelia a patra ne spune că învierea va fi "în ziua cea de apoi" (Ioan 6,39,44; 11,24), adică la judecata din urmă, deci nu se referă la o împărăție de 1000 de ani.

Răsplata "celui care va birui... să mănânce din pomul vieții, care este raiul lui Dumnezeu" (Apoc. 2,7,11,27; 3,21) este în rai, adică în fericirea veșnică. Deci nu este vorba de împărăția pământească a lui Isus Cristos. Tot în Apocalips (cap. 6) se vede că, după judecată, drepții sunt aduși îndată înaintea scaunului lui Dumnezeu și înaintea Mielului (Apoc. 7,9-17).

Nici nu se amintește de vreo împărăție pământească. Nici "lanțul cel mare", nici "cheia adâncului" și nici "pecetea de o mie de ani" (Apoc. 20,1-5) nu pot fi luate în sens literal. Cei care vor domni o mie de ani (adică veșnic, n.n.) sunt cei tăiați (pentru Cristos, n.n.), morți înviați, care nu se tem de moarte. (Apoc. 20,4-6), deci nu se poate susține că aceștia vor domni cu Cristos pe pământ. O mie de ani este o metaforă pentru timpul îndelungat cât va fi legat satana.

Credința creștină a învățat totdeauna că Mântuitorul va veni numai la judecata din urmă, după care va urma împărăția cerească eternă: "Și iarăși va să vie, să judece viii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit" (Credeul). Prin urmare, va veni, va judeca pe vii și pe morți și va împărați, nu o mie de ani pe pământ, ci în vecii vecilor, în cer.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire