pregateste pagina pentru tiparire

 
 APOLOGETICĂ 

Biblia răspunde
IPS Ioan Ploscaru

achizitionare: 21.04.2004; sursa: Casa de Editură Viața Creștină

26. FIARA ȘI NUMĂRUL 666

Sf. Ioan profețește în Apocalips că, în timpurile de la sfârșitul lumii, se va scula o fiară (un curent sau o persoană ținând cu Anticrist), iar numărul numelui ei este 666. Ca să lovească în Biserică, unii sectari, în special Adventiștii (Broșura "Ce ne aduce viitorul", pag. 47, Editura Păzitorul Adevărului, București), socotesc în numere romane unele litere și dau numele Papii, VICARIUS FILII DEI, și anume: adună literele care înseamnă și cifre romane: VICarIVs fILII DeI. Aceste cifre, adunate, dau numărul 666, iar Adventiștii afirmă că însuși Papa ar fi fiara din Apocalips (13,28).

Răspuns: Cel care va reprezenta fiara și va avea numărul numelui său 666, va veni numai cu puțin înainte de judecata din urmă, până la care mai este timp. Deci nu poate fi Papa, care este de la Cristos și este Vicarul acestuia. Iată semnele venirii Domnului:

a) Cea mai mare parte a oamenilor vor fi fără credință (căzuți în materialism): "Iar de ziua și de ceasul acela nimeni nu știe, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Și precum a fost în zilele lui Noe, așa va fi și venirea Fiului Omului... oamenii mâncau și beau, se însurau, se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie, și n-au știut, până ce a venit potopul și i-a luat pe toți; la fel va fi și venirea Fiului Omului..." (Matei 24,36-39; Lc. 17,26).

b) Va fi predicată Evanghelia la toate neamurile: "Și se va propovădui această Evanghelie a împărăției în toată lumea, spre mărturie la toate neamurile; și atunci va veni sfârșitul" (Matei 24,14). Astăzi, două treimi din lume sunt încă păgâne.

c) Va veni Anticrist: "Iar ivirea aceluia va fi prin lucrarea lui Satan, însoțită de tot felul de puteri și de semne și de minuni mincinoase" (II Tes. 2,9). "Și a prins pe balaurul, pe șarpele cel vechi care este diavolul și satana și l-a legat pe 1000 de ani..." (Apocalips 20,2-9).

d) Enoch și Ilie vor predica pocăință: "Iată vă voi trimite pe prorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată" (Malahia 4,5); "Iar El, răspunzând, a zis: Ilie într-adevăr va veni și va așeza la loc toate" (Matei 17,11). Anticrist îi va ucide: "Și voi da putere celor doi martori ai mei și vor proroci... Iar când vor isprăvi cu mărturia lor, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei, și-i va birui și-i va omorî" (Apoc. 11,3).

e) Evreii se vor converti: "Că zile fără de număr fiii lui Israel vor rămâne fără rege, fără căpetenie, fără jertfă... după aceasta fiii lui Israel se vor întoarce la credință și vor căuta pe Domnul Dumnezeul lor... iar la sfârșitul zilelor celor de pe urmă se vor apropia cu înfricoșare de Domnul și de bunătatea lui" (Osea 3,4-5); "Cel care ești, precum este scris, hotărât pentru vremuri viitoare, ca să potolești mânia mai înainte de mânie, să întorci inima tatălui către fiu și să așezi semințiile lui Iacob" (Eclesiast 48,10).

Sf. Pavel scrie la Romani: "Pentru că nu voiesc, fraților, ca voi să nu știți taina aceasta, ca să nu vă socotiți pe voi înșivă înțelepți; că împietrirea s-a făcut lui Israel în parte, până ce va intra tot numărul paginilor. Și astfel, întregul Israel se va mântui, precum este scris: Din Sion va veni Izbăvitorul și va îndepărta nelegiuirile lui Iacob. Și acesta este legământul Meu cu ei, când voi ridica păcatele lor" (Rom. 11,25-27).

De asemenea, citim și la Ieremia: "Dar iată legământul pe care îl voi încheia cu casa lui Israel, după zilele acelea, zice Domnul: voi pune legea Mea înăuntrul lor și pe inimile lor voi scrie și le voi fi Dumnezeu, iar ei îmi vor fi popor" (Ier. 31,33); "Voi încheia cu ei legământ veșnic, după care Eu nu mă voi mai întoarce de la ei, ci le voi face bine și voi pune frica mea în inima lor, ca ei să nu se mai abată de la Mine" (Ier. 32,40).

f) Semne mari în cer și necaz între oameni: "Căci precum fulgerul iese de la răsărit și se arată până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului... soarele se va întuneca, luna nu va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerului se vor zgudui..." (Matei 24,27-31; Luca 17,24).

Așadar, numai când se vor împlini toate acestea va fi aproape sfârșitul și se va ști care este fiara și numele și numărul ei. În vechime s-au căutat persoane al căror nume să dea în cifre numărul 666. Așa s-a atribuit lui Nero, al cărui nume Neron Caesar, în litere evreiești, dă numărul 666. Alții, cu alfabetul latin, au scos numărul 666 din numele lui Dioclețian Augustus: DIoCLes aVgVstVs = 666, literele mari reprezentând numere romane. Unii au scos chiar din numele lui Iehova numărul 666 (Vezi Dictionnaire de la Bible, par Vigouroux, t. IV, col.1962).

Dacă ne-am permite felul sectarilor de a interpreta Sfânta Scriptură, am putea susține că fiara cu numărul 666 este erezia sectară cu multe ramuri ieșită din protestantism, cum de șaptezeci de ori câte șapte (Matei 18,22) înseamnă mulțimea sectelor formate. S-ar putea deduce că numărul 666 îl au chiar Adventiștii. Astfel, dacă luăm cuvintele: Secta Adventului și culegem literele care reprezintă numere romane, vom avea: seCta aDVentVLVI = 666, adică 100+500+5+5+50+5+1=666. Deci, după interpretarea lor, chiar secta Adventistă este numele și numărul fiarei.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire