pregateste pagina pentru tiparire

 
 APOLOGETICĂ 

Biblia răspunde
IPS Ioan Ploscaru

achizitionare: 21.04.2004; sursa: Casa de Editură Viața Creștină

6. CULTUL PREACURATEI FECIOARE MARIA

Prin faptul că Preacurata Fecioară Maria a născut pe Dumnezeu în trup omenesc și a suferit martiriul sufletesc la picioarele crucii, Dumnezeu a învrednicit-o de cea mai mare sfințenie. De aceea ea este mai presus decât toți îngerii și decât toți sfinții. Maica Sfântă este numită preacurată pentru că a fost zămislită fără păcatul strămoșesc. Încă de la căderea lui Adam și Eva în păcat, Dumnezeu a profețit venirea ei în lume, că va fi mama lui Isus și cea mai mare dușmană a diavolului, a șarpelui, pe care Apocalipsul îl numește "balaurul cel mare, șarpele cel de demult care se cheamă diavol și satan" (Apoc. 12,9).

Dușmănia între ea și șarpe înseamnă cea mai mare sfințenie (Fac. 3,15). Ea este "plină de har", cum o numește îngerul Gavril (Luca 1,28), adică are toată sfințenia pe care Dumnezeu o poate da unei făpturi. De aceea se numește "Imaculata Concepțiune" sau "Neprihănita Zămislire". Fecioară a fost înainte de a-l naște pe Isus, în timpul cât l-a născut și după nașterea lui, căci citim la Isaia: "Iată fecioara va lua în pântece și va naște fiu și-i va da numele Emanuel" (Is. 7, 14), iar la Matei scrie: "Fiind logodită mama lui, Maria, cu Iosif, mai înainte de a trăi ei împreună s-a aflat în pântece de la Duhul Sfânt" (1,18).

Din cele ce ne istorisește Evanghelistul Luca, vedem că ea însăși și-a înfășat pruncul și l-a culcat în iesle, semn că nu a avut dureri: "Și a născut pe fiul ei cel întâi născut, și l-a înfășurat, și l-a culcat în iesle" (Luca 2,7).

Fecioara Maria nu a fost supusă blestemului de la facerea lumii. "Voi înmulți foarte suferințele sarcinii tale! Întru dureri vei naște fii" (Fac. 3,16). Această pedeapsă dată de Dumnezeu Evei nu o putea afecta pe Fecioara Maria, căci ea este destinată pentru a aduce în lume pe însuși Mântuitorul lumii. Nici porunca purificării (Lev. 12,2-8; Ieșire 13,3; Num. 13,15) nu o privea; ea se supune, însă, din umilință, ca să nu se vadă marea ei demnitate.

"Atunci Maria zice către înger: Cum va fi aceasta de vreme ce eu nu știu de bărbat?" (Luca 1,34). Din aceste cuvinte se vede votul de feciorie pe care-l avea. Care femeie, căsătorită sau necăsătorită, ar răspunde așa? Dimpotrivă, ar înțelege că se va căsători și va avea un copil. Arhanghelul Gavril o salută cu rugăciunea pe care i-o adresăm și noi: "Bucură-te cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei..." (Luca 1,28), iar vara ei, Elisabeta, zice: "Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde mie aceasta ca Maica Domnului meu să vină la mine?" (Luca 1,42).

Preacurata știe că o vor ferici toate neamurile: "Că iată, de acum mă vor ferici toate neamurile" (Luca 1,48). Deci, dacă îngerul Gavril o salută atât de frumos, iar vara ei, Elisabeta, de asemenea, se cuvine să o fericim și noi.

Ea este Mama lui Dumnezeu, adică a Cuvântului făcut trup: "Și Cuvântul trup s-a făcut și a locuit între noi" (Ioan 1,14). Maria l-a născut pe Isus și El a fost fiul ei, cum citim: "Ea a născut pe fiul ei cel întâi născut și a chemat numele lui Isus" (Matei 1,25). Că a fost Mama lui Dumnezeu o numește Elisabeta, inspirată de Sfântul Duh: "Și de unde mie aceasta să vină la mine Maica Domnului meu?" (Luca 1,43). Noi o numim, pe bună dreptate, Maica Domnului. Rugăciunile Maicii Sfinte sunt ascultate de fiul ei, cum vedem la nunta din Cana Galileii (Ioan 2,1). Deși "nu i-a venit timpul", totuși Mântuitorul face minunea, la cererea Mamei sale.

Maria este mama noastră; pe ea ne-a dat-o Isus prin cuvintele rostite pe cruce: "Femeie, iată fiul tău" (Ioan 19,26). Noi, credincioșii, formăm trupul mistic al lui Isus, cum ne spune Sf. Pavel: "Noi cei mulți, un trup suntem în Cristos" (Rom. 12,5; Cor. 10,17; 12,12-27 etc). Iar mama trupului lui Cristos este Maria, deci ea este mama noastră. Ea a primit să fie mama Mântuitorului, zicând: "Iată roaba Domnului, să-mi fie mie după cuvântul tău" (Luca 1,38). Tot ea a suferit "sabia în suflet" - profețită de Dreptul Simion în templu -, prin participarea la Patimile Fiului său.

Obiecție: Potrivnicii Preacuratei zic: Isus nu a cinstit-o pe mama sa, căci îi răspunde: "Ce este mie și ție, femeie; încă nu a venit ceasul meu" (Ioan 2,4).

Răspuns: Mântuitorul, de câte ori vorbește unei femei, folosește cuvântul "femeie": "O, femeie, mare este credința ta!" (Matei 15,28); "Femeie, slobozitu-te-ai de boala ta" (Luca 13,12); "Femeie, crede-mă că va veni vremea" (Ioan 4,21; 8,10,20,15). Același cuvânt îl spune și mamei sale, sub cruce: "Femeie, iată fiul tău" (Ioan 19,26). Pe timpul Mântuitorului și în toată antichitatea, acest cuvânt avea înțeles de cinste. Vezi: Iliada 3, 204; Dion Casius, Hist. 51, 12. Așa că "femeie", în rostirea Mântuitorului, este cuvânt de cinste, ca Frau, în nemțește, sau Donna în italiană. Trebuie să avem în vedere și puținele expresii de vocabular folosite pe vremea aceea.

Cât privește expresia "ce este mie și ție", aceasta este proprie limbii evreiești (mah li valak) și se întâlnește destul de des în Sfânta Scriptură. "Fiii Țeruiei, a zis regele, ce ne privește aceasta pe mine și pe voi?" (II Regi 16,10); "Fiii Țeruiei, ce este între mine și voi?", a zis David" (II Regi 19,22); "Ce ai avut cu mine, omul lui Dumnezeu?" (III Regi 17,18); "Și Iehu a răspuns: Ce-ți pasă de pace. Treci înapoia mea" (II Regi 9,18); "Și Neco i-a trimis soli să-i spună: Ce am eu cu tine, împăratul lui Iuda? Nu împotriva ta vin astăzi..." (II Cronici 35,21).

În Noul Testament cuvintele lui Isus: "Ce este mie și ție" ar însemna: "Nu te îngrijora" sau "lasă că văd eu..." Preacurata a înțeles că a fost ascultată, de aceea a și poruncit: "Faceți orice vă va zice" (Ioan 2,5). Isus, la rugămintea mamei sale, a grăbit "ceasul său" și a făcut "începătura semnelor" (Ioan 2,11).

Obiecție: Sectarii zic: S-ar părea că Isus nu a cinstit pe mama sa, din cuvintele: "Mama mea și frații mei aceștia sunt, care aud cuvântul lui Dumnezeu și-1 împlinesc" (Luca 8,21); "Căci oricine face voia Tatălui meu care este în ceruri, acela îmi este frate, soră și mamă" (Matei 12,50); "Căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela îmi este frate, soră și mamă" (Marcu 3,35).

Răspuns: Aceste cuvinte nu micșorează, ci măresc cinstea Preacuratei, căci ea îi era, în acest caz, de două ori mamă, o dată că l-a născut, apoi că ea s-a supus cuvântului lui Dumnezeu ca nimeni altul... Cum am și îndrăzni să ne imaginăm că Isus și-a ales o mamă care să nu caute să facă voia lui Dumnezeu în cel mai înalt grad posibil? Ar fi o jignire adusă Fiului!

Obiecție: Sectarii zic: La Sf. Matei se spune: "Și nu a cunoscut-o pe ea până ce a născut pe fiul ei" (Matei 1,25). De aici s-ar presupune că, după aceea, a cunoscut-o, adică n-ar fi rămas fecioară după naștere.

Răspuns: Cuvintele "până ce", nu înseamnă că după aceea a cunoscut-o. Întâlnim aceste expresii tipice limbajului din acea vreme și în alte cazuri din Vechiul Testament: "Apoi s-a dus Samuel la Rama, iar Saul s-a dus la casa sa în Ghibeea lui Saul. Și nu s-a mai văzut Samuel cu Saul până.în ziua morții sale" (I Regi 15,34); "Și Mical, fata lui Saul, n-a avut copii până în ziua morții sale" (II Regi 6,23). Aceasta nu înseamnă că după ziua morții s-au mai văzut, ori a mai avut copii. Nu ne îndoim nici o clipă că Isus și-a iubit Mama. Dacă oamenii - păcătoși fiind - își cinstesc părinții, oare Isus, perfecțiunea divină, ar fi putut să nu o iubească?

Preacurata Fecioară Maria a fost pregătită din eternitate să fie Mama lui Isus-Dumnezeu. Singură ea a fost salutată de un înger din cer astfel: "Bucură-te cea plină de har" (Luca 1,28). "Plină de har" înseamnă că nu mai încape nimic. Toate virtuțile sunt la maxim, ca la nici o altă făptură. Pentru că Isus nu a vorbit de Mama Sa, nu înseamnă că nu a iubit-o, ci ne demonstrează stadiul de umilință pe care Mântuitorul îl voiește sufletelor contemplative, sufletelor gata de jertfă, dându-le ca model pe însăși Mama Sa, pe care a iubit-o mai presus de orice făptură.,

Dacă am considera pe Fecioara Maria ca o femeie obișnuită, am jigni demnitatea și atotputernicia lui Dumnezeu care nu putea admite ca Fiul Său, însăși sfințenia Preasfintei Treimi, să se nască dintr-o femeie supusă păcatului strămoșesc. Dumnezeu a putut, și a făcut, ca Maica Sfântă să fie o ființă unică, pe care umbra păcatului nu a atins-o. Dovada clară a sfințeniei Mariei sunt minunile pe care le face neîncetat în lumea întreagă. Ca o adevărată Mamă, ea ajută și pe cei care se îndoiesc de puterea și dragostea ei.

Exemple: Henri Lasserre, celebru avocat din Paris, se îmbolnăvește grav de o boală de ochi. Este în pericol să-și piardă vederea. Un prieten protestant, M. Freycinet (viitor ministru) îl sfătuiește să meargă la Lourdes. Dar Lasserre se gândește că dacă Fecioara Maria îl vindecă, el trebuie să-și schimbe viața, și nu era dispus la aceasta. În 1862 boala se agravează. Prietenul său îi procură apă de la izvorul miraculos de la Lourdes. H. Lasserre, după ce face o rugăciune fierbinte către Preacurata, se spală la ochi. În acel moment primește vederea. Este uimit și impresionat, ia o carte și citește, fără oboseală, câteva ore în șir. Este vindecat. Medicii nu găsesc nici o explicație științifică acestei vindecări instantanee. Era data de 10 octombrie 1862. Vederea nu i-a mai slăbit până la moarte, în anul 1900.

Drept mulțumire H. Lasserre va aduna toate vindecările miraculoase de la Lourdes, întărite cu martori, în 10 volume mari, deplasându-se personal. Cartea este întitulată "Notre Dame de Lourdes", o carte magistrală care a făcut înconjurul lumii. M. Artus, un bogătaș francez, a cărui nepoată, declarată de medici incurabilă, dar vindecată la Lourdes în 1870, a depus suma de 150.000 franci la dispoziția celui care ar dovedi că un singur caz descris de Lasserre nu ar fi adevărat, ori s-ar putea explica pe cale naturală. Dar nu s-a găsit nimeni până astăzi.

Minunile permanente pe care le face Maica Sfântă în diferite locuri de pelerinaj (Lourdes, Fatima, Guadalupe, La Sallette, Damasc, Radna etc), dovedesc marea putere ce o are înaintea Fiului său preaiubit. Așa se explică marile convertiri, cum a fost aceea a evreului Alfons-Ratisbonne, care, împreună cu fratele său, de asemenea convertit, întemeiază Ordinul "Notre Dame de Sion", pentru convertirea evreilor.

Convertirea unui adventist. Bruno Cornaciola, născut la Roma în 1913, era funcționar la Societatea de tramvaie din Roma. Născut în religia catolică, își pierde credința în timpul războiului civil din Spania, unde merge voluntar în anul 1936. A fost atras întâi la Baptiști, apoi a trecut la Adventiști, devenind un zelos predicator. Era tatăl a trei copii și arăta o mare dușmănie față de Biserica Catolică. În după amiaza zilei de 12 aprilie 1947, Bruno ieși la plimbare cu cei trei copii ai săi: Isola de 10 ani, Carlo de 7 ani și Gianfranco de 4 ani. Se îndreptară spre mica localitate Tre Fontane de lângă Roma. Copiii se jucau cu mingea, iar Bruno își pregătea predica pentru viitoarea adunare adventistă, la umbra unui copac.

Era ora 4 după amiază. Copiii au rătăcit mingea și Bruno s-a ridicat să caute mingea pierdută. Cel mai mic dintre copii, apropiindu-se de o mică grotă, rămase cu ochii ațintiți asupra unui colț al grotei, strigând: "Ce Doamnă frumoasă!" Alergară și ceilalți doi copii. Căzând în genunchi, răpiți de vederea minunată, plini de admirație, strigară și ei: "Ce Doamnă frumoasă!" Bruno se sperie. Crezând că văd vreun duh rău, își zise: "Doamne, ai milă de ei!" Se apropie și el de peșteră. Deodată, peste ochii săi trecură două mâini albe, voind, parcă, să înlăture un văl, iar în clipa următoare se trezi înconjurat de o lumină cerească. În fața lui stătea o femeie nespus de frumoasă, înconjurată de lumină. Avea haina albă, acoperită de o manta verde și un brâu roz. Figura ei emana o bunătate de nedescris, dar umbrită de o ușoară tristețe. Ea i se adresă lui Bruno, vorbind îndelung, spunându-i: "Eu sunt Fecioara revelației divine, mă aflu în preajma Sfintei Treimi. Tu mă persecuți, dar de acuma ajunge! Intră în turma cea sfântă. Cele două vineri în cinstea Preasfintei Inimi a lui Isus, te-au salvat. Oamenii să se roage mult, să recite rozariul pentru întoarcerea păcătoșilor și pentru unirea bisericilor. Rugăciunea Ave Maria, rostită cu credință și iubire, este ca o săgeată de aur care ajunge la Inima lui Isus..."

Sfânta Fecioară i-a dezvăluit lui Bruno multe taine. Prevăzând îndoielile lui, i-a indicat un semn, numind un preot cu care, întâlnindu-se, îi va confirma această apariție. I-a mai prezis multe încercări și persecuții. Nu va fi crezut la început. I-a recomandat prudență și statornicie în credință. Preacurata l-a asigurat de ocrotirea și ajutorul ei. Copiii, deși au văzut pe frumoasa Doamnă, nu au auzit nimic din conversație. După ce Doamna a dispărut, Bruno improviză din ierburi o mătură cu care curăță grota, iar copiii au adunat flori și au împodobit-o. Predicatorul adventist era cu totul schimbat, iar seara, a îngenuncheat, împreună cu soția și copiii, rugându-se Preacuratei.

Au încercat să păstreze secretă această apariție de care, uneori, Bruno se îndoia. Dar, la 28 aprilie, printr-o providențială întâlnire, i-a ieșit în cale preotul numit de Sfânta Fecioară. La 6 mai 1947, Bruno a făcut act de lepădare de sectă, reintrând în Biserica Catolică. În aceeași zi, vizitând grota, are a doua arătare a Sfintei Fecioare. Știrea a început să se răspândească. La 23 mai, Bruno a văzut pentru a treia oară pe Fecioara Maria, fiind de față copiii și un tânăr preot care a rămas foarte impresionat de extazul lui Bruno și de un sentiment puternic al prezenței cerești. După a patra apariție, la 30 mai, ziarele au început să publice faptele senzaționale care se petreceau la Tre Fontane: aparițiile, mireasma cerească ce se simțea la grotă și vindecările de diferite boli care au început să se facă acolo. Mulțimile începură să se perinde fără încetare. Se aprindeau lumânări și se recita Rozariul. Pământul adunat din jurul grotei era tămăduitor de boli. Ancheta bisericească s-a desfășurat favorabil. S-a ridicat un frumos sanctuar și călugării franciscani au preluat amenajarea și îngrijirea acestui loc de venerație. Bruno a devenit un mare propagator al credincioșilor cultului Fecioarei Maria.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire