pregateste pagina pentru tiparire

 
 CATEHISM 

Compendiul Catehismului Bisericii Catolice
achizitionare: 03.01.2009; sursa: Editura Presa Bună

PARTEA A PATRA : RUGĂCIUNEA CREșTINĂ

SECȚIUNEA ÎNTÂI : RUGĂCIUNEA ÎN VIAȚA CREșTINĂ

 1. Ce este rugăciunea?

  Rugăciunea este înălțarea sufletului către Dumnezeu sau cererea de la Dumnezeu a bunurilor conforme voinței sale. Ea este întotdeauna un dar al lui Dumnezeu care vine să-l întâlnească pe om. Rugăciunea creștină este relație personală și vie a fiilor lui Dumnezeu cu Tatăl lor infinit de bun, cu Fiul său, Isus Cristos, și cu Duhul Sfânt care locuiește în inima lor.

CAPITOLUL ÎNTÂI
REVELAREA RUGĂCIUNII

 1. De ce există o chemare universală la rugăciune?

  Pentru că Dumnezeu, cel dintâi, prin creație, cheamă fiecare ființă din nimic și, chiar după cădere, omul continuă să fie capabil să-l recunoască pe Creatorul său păstrând dorința după cel care l-a chemat la existență. Toate religiile, și în mod deosebit toată istoria mântuirii, dau mărturie despre această dorință după Dumnezeu din partea omului, însă Dumnezeu este primul care atrage neîncetat fiecare persoană în întâlnirea tainică a rugăciunii.

REVELAREA RUGĂCIUNII ÎN VECHIUL TESTAMENT

 1. În ce anume Abraham este un model de rugăciune?

  Abraham este un model de rugăciune deoarece umblă în prezența lui Dumnezeu, îl ascultă și i se supune. Rugăciunea sa este o luptă a credinței deoarece el continuă să creadă în fidelitatea lui Dumnezeu chiar și în momentele de încercare. În afară de aceasta, după ce a primit în cortul său vizita Domnului care îi destăinuie planul său, Abraham îndrăznește să mijlocească pentru păcătoși cu încredere curajoasă.

 1. Cum se ruga Moise?

  Rugăciunea lui Moise este tipică pentru rugăciunea contemplativă: Dumnezeu, care îl cheamă pe Moise din tufișul care arde, se întreține adesea îndelung cu el "față în față, ca un om cu prietenul său" (Ex 33,11). Din această intimitate cu Dumnezeu Moise ia putere pentru a mijloci cu stăruință în favoarea poporului: rugăciunea sa prefigurează astfel mijlocirea unicului mijlocitor, Cristos Isus.

 1. Ce raporturi au, în Vechiul Testament, templul și regele cu rugăciunea?

  La umbra locuinței lui Dumnezeu - arca alianței, apoi templul - se dezvoltă rugăciunea poporului lui Dumnezeu sub conducerea păstorilor săi. Între ei, David este regele "după inima lui Dumnezeu", păstorul care se roagă pentru poporul său. Rugăciunea sa este un model pentru rugăciunea poporului, deoarece este adeziune la promisiunea divină și încredere, plină de iubire, în cel care este singurul Rege și Domn.

 1. Care este rolul rugăciunii în misiunea profeților?

  Profeții scot din rugăciune lumină și forță pentru a îndemna poporul la credință și la convertirea inimii. Intră într-o mare intimitate cu Dumnezeu și mijlocesc pentru frați, cărora le vestesc ceea ce au văzut și auzit de la Domnul. Ilie este părintele profeților, adică al celor care caută fața lui Dumnezeu. Pe muntele Carmel el obține întoarcerea poporului la credință grație intervenției lui Dumnezeu, implorat de el astfel: "Răspunde-mi, Doamne, răspunde-mi!" (1Rg 18,37).

 1. Care este importanța Psalmilor în rugăciune?

  Psalmii sunt cea mai înaltă formă de rugăciune în Vechiul Testament: cuvântul lui Dumnezeu devine rugăciunea omului. Personală și comunitară în mod inseparabil, această rugăciune, inspirată de Duhul Sfânt, cântă minunățiile lui Dumnezeu în creație și în istoria mântuirii. Cristos s-a rugat Psalmii și i-a dus la împlinire. Pentru aceasta, ei rămân un element esențial și permanent al rugăciunii Bisericii, potriviți pentru oamenii de orice condiție și din orice timp.

RUGĂCIUNEA ESTE PE DEPLIN REVELATĂ șI REALIZATĂ ÎN ISUS

 1. De la cine a învățat Isus să se roage?

  Conform inimii sale de om, Isus a învățat să se roage de la mama sa și de la tradiția ebraică. Însă rugăciunea sa provine dintr-un izvor tainic, deoarece este Fiul veșnic al lui Dumnezeu care, în omenitatea sa sfântă, adresează Tatălui său rugăciunea filială desăvârșită.

 1. Când se ruga Isus?

  Evanghelia îl arată adesea pe Isus în rugăciune. Îl vedem retrăgându-se în singurătate, chiar și noaptea. Se roagă înainte de momentele decisive ale misiunii sale sau a apostolilor. De fapt, toată viața sa este rugăciune, deoarece este în comuniune constantă de iubire cu Tatăl.

 1. Cum s-a rugat Isus în timpul pătimirii sale?

  Rugăciunea lui Isus în timpul agoniei sale în Grădina Ghetsemani și ultimele sale cuvinte pe cruce revelează profunzimea rugăciunii sale filiale: Isus duce la împlinire planul de iubire al Tatălui și ia asupra sa toate neliniștile omenirii, toate cererile și mijlocirile din istoria mântuirii. El le prezintă Tatălui care le primește și le ascultă, dincolo de orice speranță, înviindu-l din morți.

 1. Cum ne învață Isus să ne rugăm?

  Isus ne învață să ne rugăm nu numai cu rugăciunea Tatăl nostru, dar și atunci când se roagă. În felul acesta, în afară de conținut, ne arată dispozițiile cerute pentru o rugăciune adevărată: curăția inimii, care caută împărăția și iartă dușmanii; încrederea plină de curaj și filială, care merge dincolo de ceea ce simțim sau înțelegem; vigilența, care îl ocrotește pe discipol de ispită.

 1. De ce este eficace rugăciunea noastră?

  Rugăciunea noastră este eficace pentru că este unită în credință cu rugăciunea lui Isus. În el rugăciunea creștină devine comuniune de iubire cu Tatăl. În cazul acesta putem să-i prezentăm rugăciunile noastre lui Dumnezeu și să fim ascultați: "Cereți și veți primi, pentru ca bucuria voastră să fie deplină" (In 16,24).

 1. Cum se ruga Fecioara Maria?

  Rugăciunea Mariei este caracterizată de credința sa și de oferta generoasă a întregii sale ființe lui Dumnezeu. Mama lui Isus este și noua Evă, "Mama celor vii": ea îl roagă pe Isus, Fiul său, pentru nevoile oamenilor.

 1. Există în evanghelie o rugăciune a Mariei?

  În afară de mijlocirea Mariei la Cana Galileii, evanghelia ne încredințează imnul Magnificat (Lc 1,46-55), care este cântarea Mamei lui Dumnezeu și cântarea Bisericii, mulțumirea plină de bucurie ce se înalță din inima celor săraci pentru că speranța este realizată de împlinirea promisiunilor divine.

RUGĂCIUNEA ÎN TIMPUL BISERICII

 1. Cum se ruga prima comunitate creștină din Ierusalim?

  La începutul cărții Faptele Apostolilor este scris că în prima comunitate din Ierusalim, educată de Duhul Sfânt la adevărata viață de rugăciune, credincioșii "erau stăruitori în învățătura apostolilor și în comuniunea fraternă, la frângerea pâinii și la rugăciune" (Fap 2,42).

 1. Cum intervine Duhul Sfânt în rugăciunea Bisericii?

  Duhul Sfânt, maestrul interior al rugăciunii creștine, formează Biserica pentru viața de rugăciune și o face să intre tot mai profund în contemplare și în unirea cu misterul insondabil al lui Cristos. Formele de rugăciune, care sunt exprimate în scrierile apostolice și canonice, rămân normative pentru rugăciunea creștină.

 1. Care sunt formele esențiale ale rugăciunii creștine?

  Sunt binecuvântarea și adorația, rugăciunea de cerere și mijlocirea, mulțumirea și lauda. Euharistia conține și exprimă toate formele de rugăciune.

 1. Ce este binecuvântarea?

  Binecuvântarea este răspunsul omului la darurile lui Dumnezeu: noi îl binecuvântăm pe Cel Atotputernic care cel dintâi ne binecuvântează și ne umple cu darurile sale.

 1. Cum se poate defini adorația?

  Adorația este prosternarea omului care se recunoaște creatură în fața Creatorului său, cel de trei ori sfânt.

 1. Care sunt diferitele forme ale rugăciunii de cerere?

  Poate să fie o cerere de iertare sau și o cerere umilă și încrezătoare pentru toate nevoile noastre atât spirituale cât și materiale. Însă prima realitate care trebuie dorită este venirea împărăției.

 1. În ce constă mijlocirea?

  Mijlocirea constă în a cere în favoarea altuia. Ea ne conformează și ne unește cu rugăciunea lui Isus, care mijlocește la Tatăl pentru toți oamenii, îndeosebi pentru păcătoși. Mijlocirea trebuie să se extindă și la dușmani.

 1. Când se aduce lui Dumnezeu mulțumire?

  Biserica îi mulțumește lui Dumnezeu fără încetare, mai ales celebrând Euharistia, în care Cristos o face părtașă la acțiunea sa de mulțumire adusă Tatălui. Fiecare eveniment devine pentru creștin motiv de aducere de mulțumire.

 1. Ce este rugăciunea de laudă?

  Lauda este forma de rugăciune ce recunoaște în modul cel mai direct că Dumnezeu este Dumnezeu. Este complet dezinteresată: îl cântă pe Dumnezeu pentru sine însuși și îi aduce glorie pentru că el este.

CAPITOLUL AL DOILEA
TRADIȚIA RUGĂCIUNII

 1. Care este importanța tradiției în raport cu rugăciunea?

  În Biserică, Duhul Sfânt îi învață pe fiii lui Dumnezeu să se roage prin tradiția vie. Într-adevăr, rugăciunea nu se reduce la manifestarea spontană a unui impuls interior, ci presupune contemplația, studiul și înțelegerea realităților spirituale care se experimentează.

LA IZVOARELE RUGĂCIUNII

 1. Care sunt izvoarele rugăciunii creștine?

  Ele sunt: cuvântul lui Dumnezeu, care ne dă "superioritatea cunoașterii" lui Cristos (Fil 3,8); liturgia Bisericii, care vestește, actualizează și comunică misterul mântuirii; virtuțile teologale; situațiile zilnice, pentru că în ele îl putem întâlni pe Dumnezeu.

"Te iubesc, Doamne, și singurul har pe care ți-l cer este de a te iubi veșnic. Dumnezeul meu, dacă limba mea nu poate să repete în fiecare clipă că te iubesc, vreau ca inima mea să ți-o repete ori de câte ori respir" (Sfântul Ioan Maria Vianney).

CALEA RUGĂCIUNII

 1. Există în Biserică diferite căi de rugăciune?

  În Biserică există diferite căi de rugăciune, legate de diferitele contexte istorice, sociale și culturale. Revine magisteriului să discearnă fidelitatea lor față de tradiția credinței apostolice, iar păstorilor și cateheților să explice sensul lor, care face mereu referință la Isus Cristos.

 1. Care este calea rugăciunii noastre?

  Calea rugăciunii noastre este Cristos, pentru că ea se adresează lui Dumnezeu, Tatăl nostru, dar ajunge până la el numai dacă, cel puțin implicit, noi ne rugăm în numele lui Isus. De fapt, omenitatea sa este singura cale prin care Duhul Sfânt ne învață să-l rugăm pe Tatăl nostru. De aceea, rugăciunile liturgice se încheie cu formula: "Prin Domnul Isus Cristos".

 1. Care este rolul Duhului Sfânt în rugăciune?

  Deoarece Duhul Sfânt este maestrul interior al rugăciunii creștine și "noi nu știm ce să cerem în rugăciune" (Rom 8,26), Biserica ne îndeamnă să-l invocăm și să-l implorăm în orice ocazie: "Vino, Duhule Sfânt!".

 1. În ce anume rugăciunea creștină este mariană?

  Datorită cooperării sale singulare la acțiunea Duhului Sfânt, Bisericii îi place să o roage pe Maria și să se roage împreună cu Maria, modelul perfect de rugăciune, pentru a-l preamări și invoca pe Domnul împreună cu ea. De fapt, Maria ne "arată calea" care este Fiul ei, unicul mijlocitor.

 1. Cum o roagă Biserica pe Maria?

  Înainte de toate cu Bucură-te, Marie, rugăciunea cu care Biserica invocă mijlocirea Fecioarei. Alte rugăciuni mariane sunt Rozariul, imnul Acatist, Paraclisis, imnurile și cântările din diferitele tradiții creștine.

CĂLĂUZE PENTRU RUGĂCIUNE

 1. În ce mod sfinții sunt călăuze pentru rugăciune?

  Sfinții sunt modelele noastre de rugăciune și lor le cerem și să mijlocească la Preasfânta Treime pentru noi și pentru lumea întreagă. Mijlocirea lor este cea mai înaltă slujire pe care o aduc planului lui Dumnezeu. În comuniunea sfinților, de-a lungul istoriei Bisericii, s-au dezvoltat diferite tipuri de spiritualitate, care învață trăirea și practicarea rugăciunii.

 1. Cine poate educa la rugăciune?

  Familia creștină constituie primul loc al educației la rugăciune. Rugăciunea zilnică în familie este deosebit de recomandată, pentru că este prima mărturie de viață de rugăciune a Bisericii. Cateheza, grupurile de rugăciune, "direcțiunea spirituală" constituie o școală și un ajutor pentru rugăciune.

 1. Care sunt locurile favorabile rugăciunii?

  Ne putem ruga oriunde, însă alegerea unui loc potrivit nu este indiferentă pentru rugăciune. Biserica este locul propriu al rugăciunii liturgice și al adorației euharistice. Și alte locuri ajută la rugăciune, cum ar fi un "colț de rugăciune" în casă, o mănăstire, un sanctuar.

CAPITOLUL AL TREILEA
VIAȚA DE RUGĂCIUNE

 1. Care momente sunt mai indicate pentru rugăciune?

  Toate momentele sunt indicate pentru rugăciune, dar Biserica propune credincioșilor ritmuri destinate să alimenteze rugăciunea continuă: rugăciunile de dimineață și de seară, înainte și după masă; Liturgia orelor; Euharistia duminicală; sfântul Rozariu; sărbătorile din anul liturgic.

"TREBUIE SĂ NE AMINTIM DE DUMNEZEU MAI DES CHIAR DECÂT RESPIRĂM" (SFÂNTUL GRIGORE DIN NAZIANZ).

 1. Care sunt expresiile vieții de rugăciune?

  Tradiția creștină a păstrat trei moduri pentru a exprima și a trăi rugăciunea: rugăciunea vocală, meditația și rugăciunea contemplativă. Ele au în comun o trăsătură fundamentală: reculegerea inimii.

EXPRESIILE RUGĂCIUNII

 1. Cum se caracterizează rugăciunea vocală?

  Rugăciunea vocală asociază trupul la rugăciunea interioară a inimii. Chiar și cea mai interioară dintre rugăciuni nu ar putea să se lipsească de rugăciunea vocală. În orice caz, ea trebuie să provină întotdeauna dintr-o credință personală. Cu Tatăl nostru Isus ne-a învățat o formulă perfectă de rugăciune vocală.

 1. Ce este meditația?

  Meditația este o reflecție rugătoare, ce pornește mai ales de la cuvântul lui Dumnezeu din Biblie. Pune în acțiune inteligența, imaginația, emoția, dorința să aprofundăm credința, să ne convertim inima și să ne întărim voința de a-l urma pe Cristos. Este o etapă preliminară spre unirea de iubire cu Domnul.

 1. Ce este rugăciunea contemplativă?

  Rugăciunea contemplativă este o simplă privire asupra lui Dumnezeu în tăcere și în iubire. Este un dar al lui Dumnezeu, un moment de credință pură, în timpul căruia cel care se roagă îl caută pe Cristos, se supune voinței iubitoare a Tatălui și își reculege ființa sa sub acțiunea Duhului Sfânt. Sfânta Tereza de Avila o definește ca fiind un raport intim de prietenie, "în care stai adesea de vorbă numai tu singur cu Dumnezeu de care te știi iubit".

LUPTA RUGĂCIUNII

 1. Pentru ce este rugăciunea o luptă?

  Rugăciunea este un dar al harului, dar presupune mereu un răspuns hotărât din partea noastră, deoarece cel care se roagă luptă împotriva sa, a ambientului și mai ales împotriva ispititorului care face totul pentru a-l abate de la rugăciune. Lupta rugăciunii este inseparabilă de progresul vieții spirituale. Ne rugăm așa cum trăim, pentru că trăim așa cum ne rugăm.

 1. Există obiecții împotriva rugăciunii?

  În afară de concepții eronate, mulți cred că nu au timp să se roage sau că este inutil să se roage. Cei care se roagă pot să se descurajeze în fața dificultăților și a insucceselor aparente. Pentru a învinge aceste obstacole sunt necesare umilința, încrederea și perseverența.

 1. Care sunt dificultățile rugăciunii?

  Neatenția este dificultatea obișnuită a rugăciunii noastre. Ea distrage de la atenția față de Dumnezeu și poate să și dezvăluie lucrurile de care suntem atașați. Atunci inima noastră trebuie să se întoarcă la Domnul cu umilință. Rugăciunea este adesea ispitită de uscăciune, a cărei depășire permite în credință să aderăm la Domnul chiar și fără o consolare sensibilă. Lenea spirituală este o formă de lene datorată relaxării vigilenței și neglijenței inimii.

 1. Cum întărim încrederea noastră filială?

  Încrederea filială este pusă la încercare atunci când credem că nu suntem ascultați. Atunci trebuie să ne întrebăm dacă Dumnezeu este pentru noi un Tată a cărui voință încercăm să o împlinim sau un simplu mijloc pentru a obține ceea ce voim. Dacă rugăciunea noastră se unește cu aceea a lui Isus, știm că el ne dă mult mai mult decât darul acesta sau acela: îl primim pe Duhul Sfânt care transformă inima noastră.

 1. Este posibil să ne rugăm în orice moment?

  Rugăciunea este posibilă oricând, deoarece timpul creștinului este timpul lui Cristos înviat, care "rămâne cu noi în toate zilele" (Mt 28,20). De aceea, rugăciunea și viața creștină sunt inseparabile.

"Chiar și la piață sau într-o plimbare de unul singur, puteți face o rugăciune continuă și înflăcărată; ori șezând în prăvălia voastră, în timp ce cumpărați sau vindeți, ba chiar și în timp ce vă îndeletniciți cu bucătăria" (Sfântul Ioan Crisostomul).

 1. Ce este rugăciunea ceasului lui Isus?

  Este numită așa rugăciunea sacerdotală a lui Isus la Ultima Cină. Isus, marele preot al noii alianțe, o adresează Tatălui atunci când a venit ceasul "trecerii" sale la el, ceasul jertfei sale.


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire