pregateste pagina pentru tiparire

 
 CATEHISM 

Compendiul Catehismului Bisericii Catolice
achizitionare: 03.01.2009; sursa: Editura Presa Bună

Apendice

A) Rugăciuni obișnuite


Semnul sfintei cruci
În numele Tatălui
și al Fiului
și al Sfântului Duh. Amin.
Signum Crucis
In nomine Patris
et Filii
et Spiritus Sancti. Amen.

Slavă Tatălui
Slavă Tatălui
și Fiului
și Sfântului Duh.
Precum era la început,
și acum și pururi
și în vecii vecilor. Amin.

Gloria Patri
Gloria Patri
et Filio
et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio,
et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.

Bucură-te, Marie
Bucură-te, Marie, cea plină de har,
Domnul este cu tine.
Binecuvântată ești tu între femei
și binecuvântat este rodul trupului tău, Isus.
Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu,
roagă-te pentru noi păcătoșii
acum și în ceasul morții noastre. Amin.

Ave, Maria
Ave, Maria, gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Îngere al lui Dumnezeu
Îngere al lui Dumnezeu,
care ești păzitorul meu,
luminează-mă, păzește-mă,
povățuiește-mă și ocârmuiește-mă pe mine,
care-ți sunt încredințat ție prin mila lui Dumnezeu. Amin.

Angele Dei
Angele Dei,
qui custos es mei,
me, tibi commissum pietate superna,
illumina, custodi,
rege et guberna. Amen.

Odihna veșnică
Odihna veșnică dă-le-o lor, Doamne,
și lumina fără de sfârșit să le strălucească lor.
Să se odihnească în pace. Amin.

Requiem aeternam
Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace. Amen.

Îngerul Domnului
- Îngerul Domnului a vestit Mariei.
- Și ea a zămislit de la Duhul Sfânt.
Bucură-te, Marie...
- Iată roaba Domnului.
- Fie mie după cuvântul tău.
Bucură-te, Marie...
- Și Cuvântul s-a făcut trup.
- Și a locuit între noi.
Bucură-te, Marie...
- Roagă-te pentru noi, sfântă Născătoare de Dumnezeu.
- Ca să ne facem vrednici de făgăduințele lui Cristos.
Să ne rugăm:
Te rugăm, Doamne, să reverși harul tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut, prin vestirea îngerului, întruparea lui Cristos, Fiul tău, să fim duși prin pătimirea și crucea sa la slava învierii. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.
Slavă Tatălui...

Angelus Domini
- Angelus Domini nuntiavit Mariae.
- Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave, Maria...
- Ecce ancilla Domini.
- Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave, Maria...
- Et Verbum caro factum est.
- Et habitavit in nobis.
Ave, Maria...
- Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix.
- Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus:
Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui, angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eundem Christum, Dominum nostrum. Amen.
Gloria Patri...

Bucură-te, Regina cerului
- Bucură-te, Regina cerului, aleluia.
- Căci acela pe care ai fost vrednică să-l porți, aleluia.
- A înviat precum a zis, aleluia.
- Roagă-te pentru noi lui Dumnezeu, aleluia.
- Bucură-te și te veselește, Fecioară Marie, aleluia.
- Căci Domnul a înviat cu adevărat, aleluia.
Să ne rugăm:
Dumnezeule, care ai binevoit să bucuri lumea prin învierea Fiului tău, Domnul nostru Isus Cristos, fă-ne, te rugăm, ca prin Născătoarea lui, Fecioara Maria, să dobândim bucuria învierii. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

Regina caeli
- Regina caeli, laetare, alleluia.
- Quia quem meruisti portare, alleluia.
- Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
- Ora pro nobis Deum, alleluia.
- Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.
- Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Oremus:
Deus, qui per resurrectionem Filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum laetificare dignatus es, praesta quaesumus, ut per eius Genetricem Virginem Mariam perpetuae capiamus gaudia vitae. Per Christum, Dominum nostrum. Amen.

Bucură-te, regină
Bucură-te, regină, maica milei,
viața, mângâierea și speranța noastră, bucură-te.
Către tine strigăm surghiuniții fii ai Evei;
către tine suspinăm, gemând și plângând
în această vale de lacrimi.
Așadar, mijlocitoarea noastră,
întoarce spre noi ochii tăi cei milostivi,
și, după surghiunul acesta,
arată-ni-l nouă pe Isus,
binecuvântatul rod al trupului tău.
O, milostivă, o, blândă, o, dulce Fecioară Marie!

Salve, Regina
Salve, Regina, Mater misericordiae,
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos ad nos converte,
et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis, post hoc exsilium, ostende.
O, clemens, o, pia, o, dulcis Virgo Maria!

Magnificat
Sufletul meu *
     îl preamărește pe Domnul
și duhul meu tresaltă de bucurie *
     în Dumnezeu, Mântuitorul meu,
căci a privit la smerenia slujitoarei sale. *
     Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită,
căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic, *
     și numele lui e sfânt.
Milostivirea lui dăinuie din neam în neam *
     peste cei ce se tem de el.
A arătat puterea brațului său, *
     i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor,
i-a dat jos de pe tron pe cei puternici *
     și i-a înălțat pe cei smeriți;
pe cei flămânzi i-a copleșit cu bunuri, *
     iar pe cei bogați i-a lăsat cu mâinile goale.
L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său, *
     amintindu-și de îndurarea sa,
după cum a promis părinților noștri, *
     lui Abraham și urmașilor lui în veci.

Slavă Tatălui șiFiului și Sfântului Duh.
Precum era la început, și acum și pururi și în vecii vecilor. Amin.

Magnificat
Magníficat *
     ánima mea Dóminum,
et exsultávit spíritus meus *
     in Deo Salvatóre meo,
quia respéxit humilitátem ancíllae suae. *
     Ecce enim ex hoc beátam me dicent
     omnes generatiónes,
quia fecit mihi magna, qui potens est, *
     et sanctum nomen eius,
et misericórdia eius in progénies et progénies *
     timéntibus eum.
Fecit poténtiam in bráchio suo, *
     dispérsit supérbos mente cordis sui;
depósuit poténtes de sede *
     et exaltávit húmiles;
esuriéntes implévit bonis *
     et dívites dimísit inánes.
Suscépit Israel púerum suum, *
     recordátus misericórdiae,
sicut locútus est ad patres nostros, *
     Abraham et sémini eius in saecula.

Glória Patri et Fílio *
et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc et semper, *
et in saecula saeculórum. Amen.

Sub ocrotirea ta
Sub ocrotirea ta alergăm,
preasfântă Născătoare de Dumnezeu;
nu ne disprețui rugăciunile
în nevoile noastre,
ci ne mântuiește pururi de toate primejdiile,
Fecioară slăvită și binecuvântată.

Sub tuum praesidium
Sub tuum praesidium confugimus,
Sancta Dei Genitrix;
nostras deprecationes ne despicias
in necessitatibus nostris,
sed a periculis cunctis
libera nos semper,
Virgo gloriosa et benedicta.

Benedictus
Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, *
     pentru că a vizitat și a răscumpărat poporul său,
și ne-a înălțat o putere de mântuire *
     în casa lui David, slujitorul său,
precum a promis prin gura sfinților săi profeți *
     care au fost în vechime.
Să ne mântuiască de vrăjmașii noștri *
     și de mâna tuturor acelora care ne urăsc.
Astfel își arată îndurarea față de părinții noștri *
     și își aduce aminte de legământul său cel sfânt.
De jurământul pe care l-a făcut lui Abraham, părintele nostru, *
     că ne va dărui harul
ca, eliberați din mâna dușmanilor noștri, *
     să-i slujim fără teamă,
în sfințenie și dreptate, sub privirea lui, *
     în toate zilele vieții noastre.
Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema, *
     căci vei merge înaintea Domnului
     să pregătești căile sale,
pentru a da poporului său cunoștința mântuirii *
     întru iertarea păcatelor,
prin iubirea îndurătoare a Dumnezeului nostru, *
     cu care ne va vizita, cel care răsare din înălțime
ca să lumineze pe cei care se află în întuneric
     și în umbra morții *
     și să îndrepte pașii noștri pe calea păcii.
Slavă Tatălui. Precum era.

Benedictus
Benedíctus Dóminus Deus Israel, *
     quia visitávit et fecit redemptiónem plebi suae
et eréxit cornu salútis nobis *
     in domo David púeri sui,
sicut locútus est per os sanctórum, *
     qui a saeculo sunt, prophetárum eius,
salútem ex inimícis nostris *
     et de manu ómnium, qui odérunt nos;
ad faciéndam misericórdiam cum pátribus nostris *
     et memorári testaménti sui sancti,
iusiurándum, quod iurávit
     ad Abraham patrem nostrum, *
     datúrum se nobis,
ut sine timóre, de manu inimicórum liberáti, *
     serviámus illi
in sanctitáte et iustítia coram ipso *
     ómnibus diébus nostris.
Et tu, puer, prophéta Altíssimi vocáberis: *
     praeíbis enim ante fáciem Dómini
     paráre vias eius,
ad dandam sciéntiam salútis plebi eius *
     in remissiónem peccatórum eórum,
per víscera misericórdiae Dei nostri *
     in quibus visitábit nos oriens ex alto,
illumináre his, qui in ténebris
     et in umbra mortis sedent *
     ad dirigéndos pedes nostros in viam pacis.
Glória Patri et Fílio *
et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc et semper, *
et in saecula saeculórum. Amen.

Te Deum
Pe tine, Dumnezeule, te lăudăm, *
Pe tine, Doamne, te mărturisim.
     Pe tine, veșnicul Părinte, *
     Tot pământul te cinstește.
Ție toți îngerii, * cerurile și toate puterile,
     Heruvimii și serafimii * îți cântă fără încetare:
Sfânt, * sfânt, * sfânt * e Domnul, Dumnezeul Sabaot!
     Plin e cerul și pământul * de mărirea slavei tale!
Pe tine te mărește * corul preaslăvit al apostolilor;
     Pe tine te slăvește *
     Numărul vrednic de laudă al profeților;
Pe tine te laudă * ceata strălucită a martirilor;
     Pe tine te mărturisește sfânta Biserică *
     Pe toată fața pământului:
Pe tine, Tatăl, * a cărui slavă este fără de sfârșit,
     Și pe Fiul tău, * unic, adevărat și vrednic de închinare,
Și pe Duhul Sfânt, * Mângâietorul.
     Tu ești * regele măririi, Cristoase,
Tu ești * Fiul cel veșnic al Tatălui.
     Pentru mântuirea noastră *
     Tu nu te-ai sfiit să te cobori în sânul Fecioarei.
Tu ai biruit ghimpele morții *
Și ai deschis celor ce cred împărăția cerurilor.
     Tu stai de-a dreapta lui Dumnezeu *
     Întru mărirea Tatălui.
Noi credem * că vei veni ca judecător,
     Deci, pe tine te rugăm să vii în ajutorul slugilor tale*
     Pe care le-ai răscumpărat cu sângele tău scump.
Învrednicește-ne să fim numărați printre sfinții tăi *
În slava ta cerească.
     Mântuiește, Doamne, poporul tău *
     Și binecuvântează moștenirea ta.
Călăuzește-i * și înalță-i pe ei până în veac.
     În toate zilele * te binecuvântăm
Și lăudăm numele tău în veci * și în vecii vecilor.
     Binevoiește, Doamne, în ziua aceasta *
     Să ne ferești de păcat.
Miluiește-ne, * Doamne, miluiește-ne.
     Fie, Doamne, mila ta asupra noastră *
     Precum am nădăjduit și noi în tine.
În tine, Doamne, am nădăjduit *
     Și nu voi regreta în veci.

Te Deum
Te Deum laudámus: * te Dóminum confitémur.
Te aetérnum Patrem, * omnís terra venerátur.
Tibi omnes ángeli, *
     Tibi caeli et univérsae potestátes:
Tibi chérubim et séraphim *
     Incessábili voce proclámant:
Sanctus, * Sanctus, * Sanctus *
     Dóminus Deus Sábaoth.
Pleni sunt caeli et terra * maiestátis glóriae tuae.
Te gloriósus * Apostolórum chorus,
Te prophetárum * laudábilis númerus,
Te mártyrum candidátus * laudat exércitus.
Te per orbem terrárum *
     Sancta confitétur Ecclésia,
Patrem * imménsae maiestátis;
Venerándum tuum verum * et únicum Fílium;
Sanctum quoque * Paráclitum Spíritum.
Tu rex glóriae, * Christe.
Tu Patris * sempitérnus es Fílius.
Tu, ad liberándum susceptúrus hóminem, *
     Non horruísti Vírginis úterum.
Tu, devícto mortis acúleo, *
     Aperuísti credéntibus regna caelórum.
Tu ad déxteram Dei sedes, * in glória Patris.
Iudex créderis * esse ventúrus.
Te ergo quaesumus, tuis fámulis súbveni, *
     Quos pretióso sánguine redemísti.
Aetérna fac cum sanctis tuis * in glória numerári.
Salvum fac pópulum tuum, Dómine, *
     Et bénedic hereditáti tuae.
Et rege eos, * et extólle illos usque in aetérnum.
Per síngulos dies * benedícimus te;
Et laudámus nomen tuum in saeculum, *
     Et in saeculum saeculi.
Dignáre, Dómine, die isto *
     Sine peccáto nos custodíre.
Miserére nostri, Dómine, * miserére nostri.
Fiat misericórdia tua, Dómine, super nos, *
     Quemádmodum sperávimus in te.
In te, Dómine, sperávi: *
     Non confúndar in aetérnum.

Coboară din ceruri, o Duhule Sfinte
Coboară din ceruri, o Duhule Sfinte,
Lumină revarsă-ne-n suflet și minte.
Din mâinile tale atotcreatoare,
O ploaie de har peste noi să coboare.

Tu ești mângâierea trimisă în lume,
Ești focul aprins și menit să consume
Tot răul. Izvor ești de apă curată,
Ce setea o-nlături și speli orice pată.

Ești daru-nșeptit ce tot omul l-așteaptă,
A Tatălui veșnic ești mâna cea dreaptă,
Lăuntrică șoaptă a gândirilor bune
Și cel ce pe buze cuvinte ne pune.

Din cer ne trimite lumina pe cale
Și focul puternic al dragostei tale,
Suntem fără forțe, trăim întru frică;
Slăbiți, ne-ntărește, căzuți, ne ridică.

Vicleanul alungă-l; rugămu-ne încă,
Sădește-ne-n inimi o pace adâncă.
Conduși fără preget de mâna ta blândă,
În lupta cu răul sperăm în izbândă.

Prin tine, noi toți să-l cunoaștem pe Tatăl,
Pe Fiul, de-asemenea, lumii arată-l.
Credința în tine mereu să ne-ajute
Să ducem o viață de sfântă virtute. Amin.

Veni, Creator Spiritus
Veni, Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita,
Imple superna gratia,
Quae tu creasti pectora.

Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei,
Fons vivus, ignis, caritas,
Et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere,
Digitus paternae dexterae,
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.

Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.

Hostem repellas longius
Pacemque dones protinus;
Ductore sic te praevio
Vitemus omne noxium.

Per te sciamus da Patrem
Noscamus atque Filium,
Teque utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

Deo Patri sit gloria,
Et Filio qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito,
In saeculorum saecula. Amen.

Vino, Duhule Preasfânt
Vino, Duhule Preasfânt
Și trimite pe pământ,
A ta luminoasă rază.

Al săracilor Părinte,
Dătător de cele sfinte,
Vino și ne luminează.

Bunule Mângâietor,
Oaspete preaiubitor,
Dulcea noastră răcorire.

Tu în trudă alinare,
În căldură ești răcoare,
Mângâiere în mâhnire.

Peste cei ce ți se-nchină,
Tu revars-a ta lumină,
Harul tău îmbelșugat.

Pentru-a omenirii vină,
Firea-ntreagă acum suspină
Grav rănită de păcat.

Spală ce e întinat,
Udă tot ce e uscat,
Vindecă ce e rănit.

Moaie tot ce-i împietrit,
Încălzește ce-i răcit
Și îndreaptă ce-i greșit.

Celor care te cinstesc
Și pe tine te slujesc,
Dă-le harul înșeptit.

Dă virtuții răsplătire,
Dă în moarte fericire,
Dă-le raiul nesfârșit! Amin.

Veni, Sancte Spiritus
Veni, Sancte Spiritus,
Et emitte caelitus
Lucis tuae radium.

Veni, pater pauperum,
Veni, dator munerum,
Veni, lumen cordium.

Consolator optime,
Dulcis hospes animae,
Dulce refrigerium

In labore requies,
In aestu temperies,
In fletu solacium.

O lux beatissima,
Reple cordis intima
Tuorum fidelium.

Sine tuo numine,
Nihil est in homine
Nihil est innoxium.

Lava quod este sordidum,
Riga quod est aridum,
Sana quod est saucium.

Flecte quod est rigidum,
Fove quod est frigidum,
Rege quod est devium.

Da tuis fidelibus,
In te confidentibus,
Sacrum septenarium.

Da virtutis meritum,
Da salutis exitum,
Da perenne gaudium. Amen.

Sufletul lui Cristos
Sufletul lui Cristos, sfințește-mă,
Trupul lui Cristos, mântuiește-mă.
Sângele lui Cristos, aprinde-mă de dragoste.
Apa coastei lui Cristos, spală-mă.
Patima lui Cristos, întărește-mă.
O, bune Isuse, ascultă-mă.
În rănile tale, ascunde-mă.
Nu lăsa să mă despart de tine.
De vrăjmașul cel rău apără-mă.
În ceasul morții mele cheamă-mă.
Și poruncește-mi să vin la tine
Ca să te laud cu sfinții tăi
În vecii vecilor. Amin.

Anima Christi
Anima Christi, sanctifica me.
Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me.
Aqua lateris Christi, lava me.
Passio Christi, conforta me.
O, bone Iesu, exaudi me.
Intra tua vulnera absconde me.
Ne permittas me separari a te.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meae voca me.
Et iube me venire ad te,
Ut cum Sanctis tuis laudem te
In saecula saeculorum. Amen.

Adu-ți aminte
Adu-ți aminte, o, preablândă Fecioară Marie, că nu s-a auzit niciodată să fi fost părăsit cel ce a alergat sub ocrotirea ta, cel ce a cerut ajutorul și mijlocirea ta. Însuflețit de o astfel de încredere, alerg la tine, o, Maică Fecioară a fecioarelor. La tine vin și stau gemând înaintea ta ca un păcătos. Maică a Cuvântului, nu disprețui cuvintele mele, dar auzi-mă cu milă și ascultă-mă. Amin.

Memorare
Memorare, o, piissima Virgo Maria, non esse auditum a saeculo, quemquam ad tua currentem praesidia, tua implorantem auxilia, tua petentem suffragia, esse derelictum. Ego tali animatus confidentia, ad te, Virgo virginum, Mater, curro, ad te venio, coram te gemens peccator assisto. Noli, Mater Verbi, verba mea despicere; sed audi propitia et exaudi. Amen.

Rozariul
Misterele de bucurie
(se recită lunea și sâmbăta)
Vestea îngerului adusă Mariei.
Vizita Mariei la Elisabeta.
Nașterea lui Isus la Betleem.
Prezentarea lui Isus la templu.
Regăsirea lui Isus în templu.

Misterele de lumină
(se recită joia)
Botezul lui Isus în Iordan.
Auto-revelarea lui Isus la nunta din Cana.
Vestirea împărăției lui Dumnezeu cu invitația la convertire.
Schimbarea la față a lui Isus pe Tabor.
Instituirea Euharistiei.

Misterele de durere
(se recită marțea și vinerea)
Agonia lui Isus în grădina Măslinilor.
Biciuirea lui Isus.
Încoronarea lui Isus cu spini.
Purtarea crucii.
Răstignirea și moartea lui Isus pe cruce.

Misterele de slavă
(se recită miercurea și duminica)
Învierea lui Isus.
Înălțarea lui Isus la cer.
Coborârea Duhului Sfânt.
Ridicarea Mariei la cer.
Încoronarea Mariei în cer.

Rugăciune la sfârșitul sfântului Rozariu

- Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu
- Ca să ne facem vrednici de făgăduințele lui Cristos
Să ne rugăm:
Dumnezeule, al cărui unul-născut, prin viața, moartea și învierea sa, ne-a pregătit răsplata mântuirii veșnice, dă-ne te rugăm harul ca, cinstind aceste mistere, prin Rozariul Preasfintei Fecioare Maria, să imităm ceea ce ele cuprind și să dobândim ceea ce ele făgăduiesc. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.

Rosarium
Mysteria gaudiosa
(in feria secunda et sabbato)
Annuntiatio.
Visitatio.
Nativitas.
Praesentatio.
Inventio in Templo.

Mysteria luminosa
(in feria quinta)
Baptisma apud Iordanem.
Autorevelatio apud Cananense matrimonium.
Regni Dei proclamatio coniuncta cum invitamento ad conversionem.
Transfiguratio.
Eucharistiae Institutio.

Mysteria dolorosa
(in feria tertia et feria sexta)
Agonia in Hortu.
Flagellatio.
Coronatio Spinis.
Baiulatio Crucis.
Crucifixio et Mors.

Mysteria gloriosa
(feria quarta et Dominica)
Resurrectio.
Ascensio.
Descensus Spiritus Sancti.
Assumptio.
Coronatio in Caelo.

Oratio ad finem Rosarii dicenda

- Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix.
- Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus.
Deus, cuius Unigenitus per vitam, mortem et resurrectionem suam nobis salutis aeternae praemia comparavit, concede, quaesumus: ut haec mysteria sacratissimo beatae Mariae Virginis Rosario recolentes, et imitemur quod continent, et quod promittunt assequamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Rugăciunea tămâierii
(Tradiția coptă)
O, rege al păcii, dă-ne pacea ta și iartă păcatele noastre. Îndepărtează pe dușmanii Bisericii și păzește-o, să nu piară.
Emanuel, Dumnezeul nostru, este în mijlocul nostru în gloria Tatălui și a Duhului Sfânt.
Să ne binecuvânteze și să purifice inima noastră și să vindece bolile sufletului și ale trupului.
Te adorăm, Cristoase, împreună cu Tatăl tău bun și cu Duhul Sfânt, pentru că ai venit și ne-ai mântuit.

Rugăciunea "de rămas bun de la altar" după liturgie
(Tradiția siro-maronită)
Rămâi în pace, altar al lui Dumnezeu! Jertfa pe care am luat-o de la tine să fie pentru iertarea datoriilor și iertarea păcatelor și să-mi dăruiască să stau în fața tribunalului lui Cristos fără condamnare și fără rușine. Nu știu dacă îmi va fi dat să mă întorc și să aduc încă o dată jertfa sfântă. Ocrotește-mă, Doamne, și păstrează Biserica ta sfântă, ca drum de adevăr și de mântuire. Amin.

Rugăciune pentru răposați
(Tradiția bizantină)
Dumnezeul duhurilor și al tuturor trupurilor, care ai călcat în picioare moartea și l-ai înfrânt pe diavol și ai dăruit lumii tale viața; tu însuți, o, Doamne, dăruiește sufletului slujitorului tău răposat N. odihnă într-un loc luminos, într-un loc cu verdeață, într-un loc de răcoare, unde sunt departe suferința, durerea și plânsul. Ca Dumnezeu bun și binevoitor iartă toate păcatele comise de el cu cuvântul, cu fapta sau cu mintea; pentru că nu există om care să trăiască și să nu păcătuiască; de vreme ce numai tu ești fără păcat și dreptatea ta este dreptate în veci și cuvântul tău este adevăr.
Pentru că ești învierea, viața și odihna slujitorului tău răposat N., o, Cristoase Dumnezeul nostru, noi îți aducem mărire, la fel ca și Tatălui tău, și preasfântului tău Duh bun și de viață dătător, acum și pururi și în vecii vecilor. Să se odihnească în pace. Amin.

Act de credință
(din Catehismul mic)
/*/ Dumnezeul meu, fiindcă tu ești adevărul cel veșnic, eu cred tot ce ai descoperit sfintei Biserici Catolice și ce ne învață ea și anume: că este un singur Dumnezeu în trei persoane: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh; cred că Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om în sânul Preasfintei Fecioare Maria, prin puterea Sfântului Duh, și se numește Isus Cristos, care a pătimit și a murit pentru mântuirea noastră veșnică; cred că Dumnezeu răsplătește pe cei buni cu împărăția cerului și pedepsește pe cei răi cu iadul; și voiesc să trăiesc și să mor în această sfântă credință. Amin.

/*/
(Din cărțile de rugăciuni)
Doamne, Dumnezeul meu,
cred cu tărie tot ceea ce ne-ai descoperit tu,
adevărul veșnic și negreșelnic,
și ce ne învață sfânta Biserică.
Cred, mai ales, în tine,
unicul și adevăratul Dumnezeu
în trei persoane egale, și totuși, deosebite,
Tatăl și Fiul și Sfântul Duh.
Cred în Isus Cristos, Fiul unic al Tatălui,
care s-a născut din Maria Fecioara,
a pătimit, a murit și a înviat pentru mântuirea noastră.
Cred că tu ești drept și dai fiecăruia după faptele sale:
pe cei buni îi răsplătești cu fericirea cerească,
iar pe cei răi îi pedepsești cu osânda veșnică a iadului.
În această credință vreau să trăiesc și să mor.
Doamne, întărește-mi credința. Amin.

Actus fidei
Domine Deus, firma fide credo et confiteor omnia et singula quae sancta Ecclesia Catholica proponit, quia tu, Deus, ea omnia revelasti, qui es aeterna veritas et sapientia quae nec fallere nec falli potest. In hac fide vivere et mori statuo. Amen.

Act de nădejde
(din Catehismul mic)
/*/
Dumnezeul meu, fiindcă tu ești atotputernic, nemărginit de bun și milostiv și împlinești făgăduințele tale, eu nădăjduiesc iertarea păcatelor mele și împărăția cerului, pentru vredniciile lui Isus Cristos și prin faptele bune ce am încredere să le fac cu ajutorul harului tău. Amin.

/*/
(Din cărțile de rugăciuni)
Doamne, Dumnezeul meu,
nădăjduiesc cu încredere deplină că-mi vei dărui,
din bunătatea ta și prin meritele lui Isus Cristos,
iertarea păcatelor, harul tău și fericirea veșnică,
fiindcă tu mi-ai făgăduit acestea
și ești nesfârșit de credincios făgăduințelor tale. Amin.

Actus spei
Domine Deus, spero per gratiam tuam remissionem omnium peccatorum, et post hanc vitam aeternam felicitatem me esse consecuturum: quia tu promisisti, qui es infinite potens, fidelis, benignus, et misericors. In hac spe vivere et mori statuo. Amen.

Act de dragoste
Dumnezeul meu, fiindcă tu ești nemărginit de bun, te iubesc mai mult decât orice lucru și din dragoste către tine, iubesc pe aproapele meu ca pe mine însumi; și sunt hotărât a pierde mai bine toate, chiar viața mea, decât a te mânia vreodată. Amin.

Actus caritatis
Domine Deus, amo te super omnia et proximum meum propter te, quia tu es summum, infinitum, et perfectissimum bonum, omni dilectione dignum. In hac caritate vivere et mori statuo. Amen.

Act de căință
Doamne, Dumnezeul meu, mă căiesc din toată inima de toate păcatele mele și le urăsc mai mult decât orice lucru, pentru că prin ele am pierdut harul tău și împărăția cerului și m-am făcut vrednic de pedeapsa veșnică a iadului; dar mai mult mă căiesc pentru că, păcătuind, te-am mâniat pe tine, Părintele meu, Mântuitorul meu și Dumnezeul meu atât de mare și atât de bun. Pentru aceasta mă hotărăsc cu ajutorul harului tău să nu mai păcătuiesc și să fug de orice prilej de păcat. Amin.

Actus contritionis
Deus meus, ex toto corde paenitet me omnium meorum peccatorum, eaque detestor, quia peccando, non solum poenas a te iuste statutas promeritus sum, sed praesertim quia offendi te, summum bonum, ac dignum qui super omnia diligaris. Ideo firmiter propono, adiuvante gratia tua, de cetero me non peccaturum peccandique occasiones proximas fugiturum. Amen.

 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire