pregateste pagina pentru tiparire

 
 CATEHISM 

Mic catehism de pregătire
la prima sfântă Împărtășanie și la sfântul Mir

achizitionare: 16.12.2002; sursa: Editura Presa Bună

ADAOS

pentru pregătirea la Mir

Despre Mir

 1. Ce este Mirul?
  Mirul sau Confirmațiunea este un sacrament prin care dobândim pe Sfântul Duh cu darurile sale, ca să putem mărturisi cu tărie credința creștinească.

  Prin sacramentul Mirului, Cristos revarsă în noi plinătatea Sfântului Duh. Acest sacrament, administrat odinioară de apostoli, de regulă este administrat astăzi de către episcop creștinilor ajunși la vârsta priceperii. "Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și ei l-au primit pe Duhul Sfânt" (Fap 8,17).

 2. Cum se administrează Mirul?
  Episcopul își impune mâinile asupra celui care primește Mirul, îl unge pe frunte cu untdelemn sfințit spunând în același timp cuvintele: "N..., primește pecetea darului Sfântului Duh" și cel miruit răspunde: "Amin".
  După aceea episcopul dăruiește pacea spunând: "Pace ție", la care cel miruit răspunde: "Și cu duhul tău".

 3. Ce înfăptuiește Cristos în noi prin sacramentul Mirului?
  Prin sacramentul Mirului, Cristos îl revarsă în noi pe Sfântul Duh pentru ca:
  - să mărturisim fără șovăire credința;
  - să luptăm neînfricați împotriva dușmanilor mântuirii noastre;
  - să conlucrăm la sfințirea lumii.

  Prin sfântul Mir, viața harului primită la Botez trebuie să ajungă la maturitate. Mirul întipărește în sufletul omului o pecete de neșters, semnul celui care lupă și muncește pentru instaurarea împărăției lui Cristos. Noi trebuie să ne îngrijim și de mântuirea celorlalți oameni. Vom răspunde în fața lui Dumnezeu pentru tot ce am fi putut face în această privință și nu am făcut.

 4. Mirul este necesar pentru mântuire?
  Sacramentul Mirului nu este numaidecât necesar pentru mântuire, dar nu face bine cel care nu-l primește din nepăsare.

 5. Cum trebuie să ne pregătim pentru primirea Mirului?
  Pentru primirea Sfântului Mir trebuie să ne pregătim curățindu-ne sufletul cel puțin de toate păcatele de moarte și cerând de la Dumnezeu darurile Duhului Sfânt.

 6. Care sunt cele șapte daruri ale Duhului Sfânt?
  Cele șapte daruri ale Duhului Sfânt sunt:
  - Înțelepciunea;
  - Înțelegerea;
  - Sfatul;
  - Puterea;
  - Știința;
  - Evlavia;
  - Frica de Dumnezeu.

  Duhule Sfânt, dă-mi curaj și fervoare ca să-mi mărturisesc pretutindeni și fără reținere credința. "Biserica valorează pentru noi atât cât suntem dispuși să muncim, să ne rugăm și să ne jertfim pentru ea" (Papa Pius al XI-lea).

Despre Maslu
 1. Ce este Maslul?
  Maslul este un sacrament prin care bolnavul, prin ungerea cu untdelemn sfințit și prin rugăciune preotului, dobândește harul lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletului și deseori chiar pentru sănătate trupului.

Despre Preoție
 1. Ce este Preoția?
  Preoția este un sacrament, care dă puterea preoțească și harul de a putea îndeplini cu sfințenie slujbele religioase.

 2. Ce daruri cuprinde puterea preoțească?
  Puterea preoțească cuprinde darurile:
  1. De a preface pâinea și vinul în trupul și sângele lui Isus Cristos;
  2. De a ierta păcatele;
  3. De a predica cuvântul lui Dumnezeu.

Despre Căsătorie
 1. Ce este Căsătoria?
  Căsătoria este un sacrament prin care două persoane libere, bărbat și femeie, se unesc pentru toată viața lor și primesc de la Dumnezeu harul de a îndeplini cu credință, până la moarte, îndatoririle lor.

 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire