pregateste pagina pentru tiparire

 
 FAMILIA 

Curier juridic

Inapoi la cuprins 

Legea și dreptul tău

- I.C. (Bacău): "La ce distanță de hat trebuie să fie un nuc, dacă e la sud de mine și-mi umbrește grădina aproape toată ziua?"

Potrivit dispozițiilor legale în vigoare (art. 607, 608, 609 din Codul civil), "arborii înalți se pot sădi la distanța stabilită de regulamente sau după obiceiul locului, iar în lipsa acestora ei pot fi sădiți la o distanță de doi metri de hotarul dintre cele două proprietăți; celelalte plantații și garduri vii, la o jumătate de metru. Această regulă se aplică atât în mediul rural, cât și în cel urban, iar distanțele de doi, respectiv jumătate de metru, operează doar dacă nu sunt norme speciale care să fi stabilit o altă distanță pentru localitățile respective". Cei doi proprietari pot conveni ca distanța la care se fac plantațiile să fie mai mică decât cea prevăzută de lege, convenție care poate fi expresă sau tacită, achiesarea putând să rezulte din neopunerea la efectuarea plantațiilor și atitudinea pozitivă îndelungată a celui care putea cere desființarea lor. În cazul în care nu v-ați opus la plantarea nucului, puteți, totuși, solicita vecinului să taie crengile care umbresc terenul dv., chiar în condițiile în care nucul este sădit la distanța legală, sau puteți tăia singur rădăcinile care se întind pe terenul ce vă aparține.

- A. (Oituz): "În ce condiții pot beneficia de pensie de urmaș, de pe urma tatălui meu?"

Conform dispozițiilor legale în vigoare, au dreptul la pensie de urmaș copiii și soțul supraviețuitor, dacă persoana decedată era pensionară sau îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii.

Potrivit art. 66, din Legea 19/2000 modificată, copiii au dreptul la pensie de urmaș:

a) până la vârsta de 16 ani;

b) dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani;

c) pe toată durata invalidității, de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada când se aflau în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) sau b).

Din ceea ce ne-ați scris dv., rezultă că nu îndepliniți nici una din condițiile prevăzute de articolul menționat mai sus, motiv pentru care nu puteți beneficia de pensie de urmaș, de pe urma tatălui dv. În ceea ce privește pensia stabilită pentru mama dv., (de-a doua, dacă am înțeles bine), ea a fost stabilită conform art. 67, din aceeași lege, motivat de faptul că, așa cum ați precizat și în scrisoare, căsătoria a durat mai mult de 15 ani (art. 67): "Soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș pe tot timpul vieții, la împlinirea vârstei de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin 15 ani".

- Petru O. (Iași): "Am fost angajat al unei societăți comerciale, în calitate de gestionar, până la 15.03.2004, dată la care patronul societății mi-a comunicat să predau cheile de la magazin, deoarece, începând din acea zi, nu mai eram angajatul societății. După o lună, mi-a fost comunicată și decizia de desfacere a contractului de muncă, unde era precizat că mi s-a desfăcut contractul de muncă în baza art. 61, lit. d), din Codul muncii, pentru necorespundere profesională. După ce am primit această decizie, m-am prezentat la patron și am solicitat explicații, precum și ultimul salariu, dar acesta a refuzat să stea de vorbă cu mine. Ce pot face pentru a-mi obține drepturile bănești?"

Situația prezentată de dv. nu este singulară. Din păcate, foarte multe persoane sunt nedreptățite de patronii la care-și desfășoară activitatea. În ceea ce vă privește, trebuie să contestați decizia, prin care vi s-a desfăcut contractul de muncă, în termen de 30 de zile de la data când vi s-a comunicat, la Tribunalul Iași. (Atenție la termen: acesta trebuie respectat cu strictețe). În contestația pe care o formulați, trebuie să solicitați anularea deciziei emise, reintegrarea în funcția avută anterior (în cazul în care doriți să reveniți la unitatea care v-a concediat), precum și plata drepturilor salariale cuvenite. Deoarece dv. ați fost concediat pentru necorespundere profesională, va trebui să solicitați în instanță, în cazul în care judecătorul nu va solicita, dovada că unitatea a făcut o cercetare prealabilă în legătură cu activitatea dv., anterior disponibilizării, și v-a oferit posibilitatea să lucrați pe un alt post. Menționăm, încă o dată, că acțiunile din dreptul muncii nu se timbrează.

Mihaela Ciobanu, avocat

Lumina creștinului, iunie 2004
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire