pregateste pagina pentru tiparire

 
 Tu întrebi 

Întrebări despre euharistie
Conferința Episcopală din Pennsylvania, SUA

achizitionare: 10.05.2002

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior 11. Ce se înțelege prin Liturghia Euharistică?

Liturghia Euharistică este chiar centrul Liturghiei. Folosind una dintre rugăciunile Euharistice aprobate, preotul se roagă asupra darurilor, cere revărsarea Spiritului Sfânt asupra lor, recită cuvintele consacrării, ridică ostia și potirul pentru a fi adorate de credincioși și continuă cu rememorarea suferinței, a învierii și a întoarcerii glorioase a Domnului Isus. Prin acest act sfânt, sacramental, pâinea și vinul devin Trupul și Sângele lui Cristos și noi, prin participarea noastră la acest mister al credinței, participăm în mod spiritual la moartea și învierea lui Isus. Sfântul Iustin descrie această măreață rugăciune de mulțumire și notează apoi: "atunci când el a încheiat rugăciunile și aducerile de mulțumire, toți cei prezenți dau glas unei aclamații spunând: 'Amin.'"

Catehismul, descriind Liturghia Euharistică, ne spune că "împlinim această poruncă a Domnului prin celebrarea memorialului jertfei sale. Făcând aceasta, oferim Tatălui ceea ce El însuși ne-a dat: darurile creației, pâinea și vinul, devenite, prin puterea Spiritului Sfânt și prin cuvintele lui Cristos, Trupul și Sângele lui Cristos: în felul acesta Cristos se face prezent în mod real și tainic" (1357).

Apoi urmează împărtășirea cu Trupul și Sângele lui Cristos. Citim în Instrucțiunile Generale că, în acest punct al Liturghiei, "preotul arată credincioșilor pâinea euharistică pentru împărtășire și, împreună cu ei, recită rugăciunea umilinței, din cuvintele Evangheliei. Este cel mai de dorit ca credincioșii să primească Trupul Domnului din ostii consacrate la aceeași Liturghie și, în împrejurările în care este permis, să se împărtășească din potir. Atunci chiar și prin semne comuniunea va fi evidențiată, cu mai multă claritate, ca o împărtășire a jertfei ce se oferă cu adevărat" (Capitolul II, 56 g, h).

Dacă ne întoarcem la Catehism, citim că "Împărtășania sporește unirea noastră cu Cristos". Principalul rod al primirii Euharistiei în Sfânta Împărtășanie este o unire intimă cu Isus Cristos. Într-adevăr, Domnul spune: "Cel ce mănâncă Trupul Meu și bea Sângele Meu rămâne întru Mine și Eu întru el" (Ioan 6,56). Viața în Cristos își are fundamentul în ospățul euharistic: "Precum m-a trimis pe Mine Tatăl cel viu și Eu viez pentru Tatăl, și cel ce mă mănâncă pe Mine va trăi prin Mine" (Ioan 6,57) (1391).

12. Ce se înțelege prin prezența reală a lui Cristos în Euharistie?

Credința Bisericii cu privire la prezența reală a lui Isus în Euharistie, sub forma pâinii și a vinului, își are originea în cuvintele lui Isus însuși, consemnate în Evanghelia Sfântului Ioan. În cuvântarea euharistică după înmulțirea pâinilor, Domnul nostru compară pâinea obișnuită cu o pâine care nu este din lumea aceasta, dar care conține viața veșnică pentru cei care o mănâncă. El spune: "Eu sunt pâinea vieții... Eu sunt pâinea cea vie, care s-a pogorât din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta viu va fi în veci. Iar pâinea pe care Eu o voi da pentru viața lumii este trupul Meu" (Ioan 6,48,51).

Ceea ce Isus ne oferă este prezența sa continuă, durabilă, de fiecare dată când celebrăm Euharistia. Pâinea și vinul devin Trupul și Sângele Său. "Acesta este Trupul meu... acesta este potirul Sângelui Meu."

Modul în care Isus este prezent în Euharistie nu poate fi explicat în termeni fizici, deoarece depășește nevoia obișnuită de spațiu și măsură. Este un mister supranatural faptul că persoana care devine pe deplin prezentă în Liturghie este același Mântuitor Înălțat care stă de-a dreapta Tatălui. Devenind prezent în mod sacramental, condiția lui Cristos nu se schimbă. El nu trebuie să părăsească cerul pentru a deveni prezent pe pământ.

13. Ce se înțelege prin transsubstanțiere?

În a explica această doctrină a credinței, Catehismul citează Conciliul din Trento, așa cum rezumă el credința noastră catolică. "Deoarece Cristos, Răscumpărătorul nostru, a spus că ceea ce oferă sub chipul pâinii este cu adevărat Trupul Său, a existat în Biserică întotdeauna convingerea, pe care Sfântul Conciliu o declară din nou, că prin consacrarea pâinii și a vinului se înfăptuiește preschimbarea întregii substanțe a pâinii în substanța Trupului lui Cristos Domnul nostru și a întregii substanțe a vinului în substanța Sângelui Lui; această preschimbare, Biserica Catolică a numit-o în mod just și adecvat transsubstanțiere" (1376).

14. De ce este păstrată Euharistia în tabernacol?

Prezența reală dăinuie după celebrarea Liturghiei Euharistice. Pentru acest motiv există un tabernacol în biserică. Odată Împărtășania distribuită, ostiile rămase sunt așezate în tabernacol pentru a asigura viaticul pentru cei care apelează la Biserică pe patul de moarte, și de asemenea pentru a oferi un punct central pentru rugăciune și adorarea lui Cristos în prezența sa reală.

Cu trecerea timpului, reflecția respectuoasă a condus Biserica la îmbogățirea devoțiunii sale euharistice. Credința că Isus este cu adevărat prezent în Sacrament îi conduce pe credincioși să îl adore pe Cristos care rămâne în mod continuu cu noi în Sacramentul Euharistiei. Oriunde este Sacramentul, acolo este și Cristos, care este Domnul și Dumnezeul nostru; de aceea El trebuie adorat mereu în acest mister. Un astfel de cult este exprimat în mai multe feluri: prin îngenuncheri, prin adorarea Euharistiei și prin multele forme ale devoțiunii euharistice nutrite de credință.

Popularitatea sărbătorii Corpus Christi (Trupul și Sângele Domnului), cu cântările pline de voioșie și procesiunile publice, a încurajat în plus dezvoltarea devoțiunilor euharistice. În anumite momente, Preasfântul Sacrament este scos din tabernacolul în care este păstrat în mod obișnuit și așezat pe altar pentru adorare. Aceste perioade de expunere sunt extinse uneori la ore sfinte. Se bucură de o deosebită popularitate tradiția parohială a zilei sau zilelor euharistice (de exemplu devoțiunea de patruzeci de ore), cu expunerea Preasfântului Sacrament și o omilie care atrage în mod deosebit atenția asupra acestui dar minunat, divin. La încheierea unei asemenea devoțiuni, adunarea este binecuvântată cu Euharistia. Binecuvântarea este cunoscută ca Binecuvântarea cu Preasfântul Sacrament.

15. De ce este important să mă pregătesc pentru a primi Euharistia?

Pentru a răspunde invitației Domnului de a mânca Trupul Său și de a bea Sângele Său, credinciosul trebuie să fie pregătit. Sfântul Paul ne îndeamnă să ne examinăm conștiința. "Oricine va mânca pâinea aceasta sau va bea paharul Domnului cu nevrednicie, va fi vinovat față de Trupul și de Sângele Domnului" (1 Corinteni 11,27). Înainte de a ne apropia de masa Domnului, este important să reflectăm asupra vieții noastre, să-i cerem iertare lui Dumnezeu pentru greșelile noastre, și, dacă este nevoie, datorită păcatelor grave, să ne folosim de spovada sacramentală.

Sondaje recente indică faptul că un număr semnificativ de catolici nu înțeleg pe deplin Euharistia și în mod special prezența reală a lui Cristos în Preasfântul Sacrament. Oricare ar fi cauza acestei neînțelegeri a credinței, toți cei care se apropie de masa Domnului trebuie să recunoască semnificația acțiunii lor și importanța pregătirii lor spirituale. Uneori devine sarcina membrilor mai în vârstă ai familiei, în mod special a părinților, de a revedea cu cei tineri ce anume se întâmplă la Liturghie și pe cine primim în Sfânta Împărtășanie. În unele situații bunicii au un rol unic și privilegiat de învățători ai credinței, pentru o vârstă la care conștientizarea prezenței reale nu este atât de puternică.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire