pregateste pagina pentru tiparire

 
 Tu întrebi 

Întrebări despre euharistie
Conferința Episcopală din Pennsylvania, SUA

achizitionare: 10.05.2002

Cuprinscapitolul anterior 16. Cum trebuie să mă pregătesc pentru a primi Euharistia?

Conform unei tradiții care se bucură de o renaștere în multe parohii, mai multe persoane vin la biserică mai devreme pentru a se pregăti în liniște pentru experiența spirituală a Liturghiei Euharistice și pentru primirea Domnului nostru în Împărtășanie. Aceasta este o practică pe care fiecare dintre noi o poate adopta ca o modalitate de a întări credința noastră și de a aprecia mai profund misterul în care suntem invitați să intrăm când ne apropiem de prezența lui Dumnezeu între cu noi în Euharistie. Acele câteva minute de pregătire în tăcere au efectul spiritual de a face inimile noastre "căi ale Domnului". Tot ceea ce ni se cere este puțin timp pentru a ne reculege, pentru a ne reaminti ceea ce facem și pentru a mulțumi lui Dumnezeu pentru prezența reală a lui Isus Cristos în Euharistie.

17. Oricui îi este permis să primească Euharistia?

Deseori la căsătorii, înmormântări sau alte ocazii religioase unde sunt prezenți și cei care nu împărtășesc credința noastră, există tentația printre cei prezenți de a încerca să evite orice tip de stângăcie invitând pe non-catolici să primească Euharistia. Totuși, acelora care nu sunt în deplină comuniune cu Biserica nu li se permite să participe la masa Domnului ca și cum ar fi membri deplini, părtași la întreaga viață sacramentală a Bisericii. Primirea Împărtășaniei creează percepția publică că cel care îl primește pe Domnul este în unitate deplină cu Biserica Catolică. Liniile directoare pentru primirea Împărtășaniei, aprobate de Episcopii Statelor Unite, se găsesc la sfârșitul acestor reflexii.

Pentru a-i ajuta atât pe catolici cât și pe cei care nu împărtășesc credința noastră să răspundă potrivit, Conferința Națională a Episcopilor Catolici a emis linii directoare pentru primirea Sfintei Împărtășanii. Acestea amintesc catolicilor despre nevoia de a fi într-o dispoziție corespunzătoare, de a ține post de cel puțin o oră înainte de primirea Sfintei Împărtășanii, și de a căuta să trăiască în spirit de caritate și iubire cu aproapele. Pentru ceilalți creștini, textul evidențiază că "este o consecință a tristei diviziuni a creștinătății faptul că nu putem extinde la ei o invitație generală de a primi Împărtășania. Catolicii cred că Euharistia este o acțiune a comunității care celebrează, semnificând unitatea comunității în credință, viață și cult. Primirea Euharistiei de către creștini care nu sunt în deplinătate uniune cu noi ar implica o unitate care nu există încă și pentru care trebuie să ne rugăm cu toții".

18. Cum ne face Euharistia Poporul lui Dumnezeu?

Așa cum în mod individual suntem aduși la uniunea cu Cristos prin participarea noastră la misterul pascal și prin împărtășirea noastră cu pâinea și vinul consacrate, tot astfel Biserica devine noul popor al lui Dumnezeu, prin celebrarea Euharistiei. Noi suntem un popor făcut una cu Cristos și una unul cu celălalt tocmai prin Euharistie. De aceea Catehismul ne învață: "Euharistia semnifică și realizează comuniunea de viață cu Dumnezeu și unitatea Poporului lui Dumnezeu, prin care Biserica este ea însăși" (1325).

19. De ce trebuie să particip la Liturghie și să primesc Euharistia?

De vreme ce noi constituim familia lui Dumnezeu - poporul lui Dumnezeu - Biserica Sa - tocmai prin participarea noastră la Euharistie, nu putem crește în noul Trup al lui Cristos ca membri deplini și sănătoși fără să ne împărtășim cu Euharistia. În fiecare duminică, care este o sărbătorire a zilei în care Isus a înviat din morți, credincioșii se adună nu doar pentru a-și mărturisi credința, ci și pentru a reînnoi viața lui Cristos din lăuntrul lor. Ne adunăm nu ca indivizi izolați unul de altul și aflați în legătură doar cu Dumnezeu, ci tocmai ca familie a lui Dumnezeu, aflați în legătură unul cu celălalt, și, prin Biserică, cu Dumnezeu - făcuți una în Euharistie.

De aceea Biserica îi cheamă pe credincioși să celebreze în fiecare duminică marele dar al faptului că Dumnezeu este cu noi în Euharistie. A lipsi de la Euharistia de duminică înseamnă a-ți diminua propria viață spirituală - propria comuniune cu Trupul nou al lui Cristos, Biserica. Celebrăm duminica Euharistia ca o familie de credință - ca Biserică - pentru că aici ne găsim identitatea, unitatea și chiar existența ca membri ai Trupului lui Cristos, membri ai Bisericii Sale.

20. Câteva gânduri de încheiere

În încheierea învățăturilor despre Euharistie, Catehismul ne reamintește că aceasta este de asemenea "promisiunea gloriei ce va veni". "Nu avem o chezășie mai sigură și nici un semn mai evident pentru această mare speranță, a cerurilor noi și a pământului nou în care va locui dreptatea, decât Euharistia" (1405). Catehismul încheie referindu-se la cuvintele Sfântului Ignațiu de Antiohia: "ori de câte ori se celebrează acest mister 'se împlinește lucrarea răscumpărării noastre' și noi 'frângem aceeași Pâine care este leac de nemurire, antidot împotriva morții, hrană a vieții veșnice în Isus Cristos'" (1405).

Sfântul nostru Părinte, Papa Ioan Paul al II-lea, în minunata lui Exortație Apostolică Biserica în America ne învață: "Euharistia este momentul deosebit al întâlnirii cu Cristos cel Viu. De aceea, prin predicile și cateheza lor, păstorii Poporului lui Dumnezeu din America trebuie să se străduiască să dea celebrării euharistice duminicale o nouă forță, ca izvor și apogeu al vieții Bisericii, garanție a comuniunii Trupului lui Cristos și o invitație la solidaritate ca expresie a poruncii Domnului: 'Să vă iubiți unul pe altul, precum Eu v-am iubit pe voi'" (Ioan 13,34) (35). Cuvintele sale trebuie să ne ajute pe noi toți, Episcopi, preoți, diaconi, bărbați și femei din viața consacrată și credincioși laici, să ne reînnoim angajamentul nostru de a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru extraordinarul dar al prezenței lui Isus în Euharistie.

21. Linii directoare pentru primirea Comuniunii

În 14 noiembrie 1996, Conferința Națională a Episcopilor Catolici a aprobat următoarele linii directoare pentru primirea Împărtășaniei. Liniile directoare caută să reamintească tuturor acelora care pot participa la Liturghiile catolice disciplina prezentă a Bisericii cu privire la împărtășirea euharistică.

Pentru catolici

Ca și catolici, noi participăm deplin la celebrarea euharistică atunci când primim Sfânta Împărtășanie. Suntem încurajați să primim Împărtășania des și cu devoțiune. Pentru a fi într-o dispoziție corespunzătoare pentru a primi Împărtășania, participanții trebuie să nu aibă conștiința încărcată cu păcat grav și în mod normal să fi postit o oră. O persoană care are pe conștiință un păcat grav nu poate primi Trupul și Sângele Domnului fără spovada sacramentală anterioară, cu excepția unor motive întemeiate când nu există posibilitatea spovedirii. În acest caz, persoana trebuie să respecte obligația de face un act de căință perfectă, care include intenția de a se spovedi cât mai curând posibil (canonul 916). O primire frecventă a Sacramentului Spovezii este încurajată pentru toți.

Pentru ceilalți creștini

Îi considerăm bineveniți la această celebrare a Euharistiei pe ceilalți creștini, ca frați ai noștri. Ne rugăm ca Botezul nostru comun și acțiunea Spiritului Sfânt în această Euharistie să ne apropie mai mult unii de alții și să risipească tristele diviziuni care ne separă. Ne rugăm ca acestea să se micșoreze și în final să dispară, în concordanță cu rugăciunea lui Cristos pentru noi: "ca toți să fie una" (Ioan 17,21).

Deoarece catolicii cred că celebrarea Euharistiei este un semn al realității unității de credință, viață și cult, membrii acelor Biserici cu care nu suntem încă în deplină unitate nu sunt în mod obișnuit admiși la Sfânta Împărtășanie. Împărtășirea euharistică în circumstanțe excepționale a altor creștini necesită o permisiune în conformitate cu directivele Episcopului diecezan și cu prevederile dreptului canonic (canonul 844 secțiunea 4). Membrii Bisericilor Ortodoxe, ai Bisericii Asiriene a Răsăritului, și ai Bisericii Catolice Naționale Poloneze sunt îndemnați să respecte disciplina propriilor Biserici. În conformitate cu disciplina romano catolică, Codul de Drept Canonic nu obiectează față de primirea Împărtășaniei de către creștinii acestor Biserici (canonul 844 secțiunea 3).

Pentru cei care nu primesc Sfânta Împărtășanie

Toți cei care nu primesc Sfânta Împărtășanie sunt încurajați să exprime în inimile lor dorința evlavioasă de unitate cu Domnul Isus și cu ceilalți.

Pentru necreștini

Sunt de asemenea bineveniți la această celebrare cei care nu împărtășesc credința noastră în Isus Cristos. Deși nu pot fi admiși la Sfânta Împărtășanie, le cerem să își ofere rugăciunile pentru pacea și unitatea familiei umane.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire