pregateste pagina pentru tiparire

 
 ISTORIE 

Antichitatea și Evul Mediu
pr. Ioan Bota

achizitionare: 20.04.2002; sursa: Casa de Editură Viața Creștină

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior PARTEA I
ANTICHITATEA CREȘTINĂ (anii 30-800 d.Cr.)

1. FONDAREA BISERICII DE CĂTRE ISUS CRISTOS

Isus, fiind în Cezareea, îi întrebă pe apostoli: "Cine zic oamenii că sunt eu?"

Petru răspunse: "Tu ești Cristos: Fiul lui Dumnezeu celui viu". Isus îi spuse: "Fericit ești tu, Simone, fiul lui Iona, că nu trup și sânge ți-au dezvăluit ție aceasta, ci Tatăl Meu cel din ceruri. Și eu îți zic ție că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi Biserica Mea și porțile Iadului nu o vor birui. Și îți voi da ție cheile Împărăției Cerurilor și orice vei lega pe pământ, va fi legat și în ceruri, și orice vei dezlega pe pământ, va fi dezlegat și în ceruri" (Matei 16, 15-19). Iar după mărita Sa Înviere, S-a arătat de mai multe ori ucenicilor Săi cu care a trăit împreună, îndrumându-i cum trebuie să lucreze în instituția pe care a întemeiat-o pentru mântuirea neamului omenesc, Biserica Sa, confirmând pe Petru și urmașii lui în conducerea acestei Biserici: "Simone, fiul lui lona. Mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne. Tu știi că Te iubesc, i-a răspuns Petru. lsus i-a zis: "Paște mielușeii mei". Și l-a mai întrebat încă de două ori și de fiecare dată Petru, afirmând iubirea sa către Isus, Mântuitorul i-a spus: "Paște oile Mele... Paște mielușeii Mei", adică credincioșii care vor mărturisi credința lui Isus (Ioan 21, 15-25).

Tot Sfântul Ioan Evanghelistul ne prezintă momentul în care Mântuitorul consacra apostolii: "Și pentru ei Eu mă sfințesc pe Mine însumi, ca și ei să fie sfințiți în adevăr" (Ioan, 17, 19); iar Sfinții Evangheliști Matei (28, 18-20) și Marcu (6, 7-13) ne arată trimiterea apostolilor de către Mântuitor să propovăduiască învățătura sa dumnezeiască tuturor neamurilor: "Și apropiindu-se Isus le-a vorbit lor, zicând: «Datu-Mi-s-a toată puterea în cer și pe pâmant. Drept aceea, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă. Și iată Eu, cu voi sunt în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin". (Matei 28, 18-20).

Viața omenească, pământească, a lui Isus Cristos a fost doar de 33 de ani, timp în care El, în ultimii trei ani, și-a propovăduit învățătura Sa mântuitoare, a instruit Biserica Sa pentru cuprinderea în ea a tuturor oamenilor, spre a-i mântui. Misiunea Sa a fost de a scăpa omenirea de până la El și de după El de păcatul originar al protopărinților noștri Adam și Eva și de celelalte păcate de după botez, pe cei ce vor mărturisi învățătura Sa, se vor încadra ca fii ai Bisericii, ascultând de urmașii apostolilor și folosindu-se de Sfintele Taine instituite de El ca izvoare ale grației sfințitoare prin care ne putem mântui.

Născut în Betleemul Iudeii din Preacurata Fecioară Maria, din seminția lui David, în anul 750 de la întemeierea Romei, sub împăratul Octavian Augustus, guvernator al Iudeii fiind Irod cel Mare, după ce doi ani petrece fugar în Egipt împreună cu Mama Sa și tatăl protector, Sfântul Iosif, Isus Cristos își petrece copilăria în Nazaretul Galileii. La 12 ani călătorește cu părinții la Ierusalim, uimind învățații iudeilor cu învătătura Sa, pentru ca, la 30 de ani, să se ducă la Iordan și să fie botezat de către Sfântul Ioan, care-l întâmpină cu cuvintele: "Iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii", astfel exprimând misiunea lui lsus. Sfântul Ioan îl boteza, în timp ce Spiritul Sfânt, în chip de porumbel, se arată oamenilor. Acest botez marchează intrarea lui Isus în viața publică.

Retras în pustiu, în post și rugăciune, este ispitit de diavolul. însă îi respinge ispitele și revine în viața socială a Palestinei. Alegându-și pe cei 12 apostoli, începe propovăduirea învățăturii Sale.

Fondează Biserica Sa pe Petru și, prin ultimele Sale cuvinte, le dă misiune apostolilor: "Datu-mi-s-a Mie puterea în cer și pe pământ... Drept aceea mergând învățați... botezați toate neamurile". Iar ei mergând au propovăduit pretutindeni și Domnul lucra și îi întărea prin minunile care-L urmau (Marcu 16, 20). Moare - probabil - vineri 7 aprilie, anul 33 al erei creștine.

Misiunea lui Isus o continuă Biserica Sa, la început cu 12 apostoli și 70 de ucenici, apoi cu alți 500 de frați.

Biserica își începe misiunea sfântă în ziua de Rusalii, când, pogorându-se Sfântul Spirit, li se dă apostolilor curajul predicării, darul limbilor (glosolalia - fiecare ascultător înțelegea predicarea în limba sa). Petru ține prima predică.

Așa a luat naștere Biserica lui Isus, comunitatea creștinilor de pe pământ, care au aceeași credință, se folosesc de aceleași Sfinte Taine, sunt supuși episcopilor legitimi și, cu deosebire, Papei de la Roma.

Subliniem că Isus Cristos vorbește numai la singular de "Biserica Mea".

Sfânta Scriptură ne arată că și ceilalți apostoli au exercitat o autoritate necontestată față de credincioși. Din întreaga învățătură a Mântuitorului și Sfinților Apostoli rezultă că dogmele principale ale învățăturii creștine sunt: Întruparea, Sfânta Treime și Răscumpărarea. Riturile de la început le găsim a fi: botezul, punerea mâinilor (hirotonirea), frângerea pâinii, ungerea de pe urmă s.c.l.

După Înălțarea Domnului la cer, Sfântul Petru și ceilalți apostoli desfășoară un mare apostolat. La Coborârea Sfântului Spirit (Cincizecimea, Rusaliile), Sfântul Petru predică și convertește și botează cam 3000 de oameni, întemeind comunități creștine în Ierusalim, Iudeea, Samaria și Galileia.

Încă din primele zile ale propovăduirii învățăturii lui Cristos cel înviat, evreii au trecut la persecutarea creș-tinilor: apostolii sunt anche-tați de Sinedriu, Sfântul Ștefan este martirizat, iar Sfântul Iacob cel Mare, ucis în anul 42 d. Cr.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire