pregateste pagina pentru tiparire

 
 ISTORIE 

Antichitatea și Evul Mediu
pr. Ioan Bota

achizitionare: 20.04.2002; sursa: Casa de Editură Viața Creștină

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior PARTEA II
EVUL MEDIU (800-1517)

20. ICONOCLASMUL

Din ordinul califului Yazid II (720-724), guvernator al Egiptului, s-a început distrugerea icoanelor din biserici, ceea ce provocă indignarea populației. În același timp, se declanșă și în Imperiul Bizantin lupta iconoclastă, inspirată de mediile pătate de maniheism (Paulicienii). Cele două evenimente sunt în relație; Coranul interzice icoanele și condamnă venerarea lor, conformându-se prin aceasta obiceiului evreiesc; monofiziții se opuneau reprezentării lui Cristos în umanitatea sa; adversarii icoanelor se aflau în clasele cultivate bizantine, pe când în sânul populației de rând icoanele constituiau obiectul pietății populare. Cum Biserica Orientală a fost aproape totdeauna monofizită, în mentalitatea clerului și nobilimii nu se putea reprezenta natura divină printr-o imagine materială. În plus, erau exagerări în adorarea unor icoane considerate făcătoare de minuni, dar se subestima aportul icoanelor în propagarea și menținerea credinței, ele fiind considerate ca picturi încă în era paleocreștină. Deci, pe atunci, iconografia și spiritualitatea creștină se dezvoltau în paralel, exercitând una asupra celeilalte o înrâurire fructuoasă. "Ceea ce scrierea exprimă cititorului, pictura oferă analfabetului - scria Sfântul Grigore cel Mare. Ignoranții văd ce trebuie să urmeze, cei ce nu știu citi scrierile pot citi pictura". Însă, în veacul VI, în afara icoanei propriu-zise, apărură legende cu icoane "nefăcute de mână omenească" (acheropoete), pe care credincioșii voiau să le aibă ca o prezență a celui pe care-l reprezentau, mai ales în Orient și în Italia bizantină. Aceasta ducea la idolatrie, mai ales că acei credincioși le spălau, ungeau, aureolau, ca miraculoase. De aici, după exemplul Islamului, pornește lupta împotriva icoanelor, împotriva iconodulilor, purtată de iconoclaști. Leon III Isaurul, împăratul Bizanțului, fost simplu soldat sirian, printr-un edict din 726 cere distrugerea icoanelor și a statuilor, socotite idolatrie. Ordonând distrugerea icoanei miraculoase aflată deasupra porții de bronz a palatului imperial, se produse o încăierare în care ofițerul de pază a fost ucis. Scene asemănătoare se întâmplară și în alte orașe. Împăratul porunci distrugerea tuturor icoanelor din biserici și mănăstiri. Patriarhul German (715-729) protestă, dar a fost depus și înlocuit cu Anastase. La Roma, Papa Grigore II (715-731) și Grigore III (731-734), sirian, interveniră: "Tu vezi că dogmele Bisericii nu sunt problemele tale", îi scrise Grigore III. "Acestea sunt ale episcopilor. Ei nu se pot amesteca în afacerile civile. Împăratul nu trebuie să se amestece în problemele bisericești". Basileul este excomunicat în 732. Roma devine centrul luptei antiiconoclaste și antibizantine. Ca represalii, împăratul răpește patriarhatului Romei diecezele Italiei meridionale, Dalmația și Balcanii, pentru a le trece sub jurisdicția patriarhului Constantinopolului; confiscă averile patrimoniale ale Bisericii Romei în Italia bizantină și Sicilia. Papa se vede obligat să ceară ajutor în Occident și de aceea se adresează lui Carol Martel al Franciei (715-741). În Siria, Sfântul Ioan Damaschinul apără sfintele icoane împotriva sarazinilor (675-749) și iconoclaștilor bizantini, scriind trei apologii ce sunt meditații filosofice, teologice și spirituale asupra icoanelor și cultului lor. Leon III Isaurul are însă meritul de a fi bătut puternic arabii ce asediaseră Constantinopolul (717-718), salvând civilizația și cultura creștină.

Lupta împotriva icoanelor continuă mai aprig sub Constantin V Copronimul (fiul lui Leon Isaurul) care, sub teroare, adună un sinod la Constantinopol, în 754, cu 338 episcopi iconoclaști, ce hotărăsc ștergerea cultului icoanelor, alegând ca patriarh la Constantinopol un iconoclast. Călugării și preoții iconoduli sunt maltratați, li se tăiau mâinile, li se scoteau ochii, episcopii fiind siliți să adere la iconoclasm.

Sub împărăteasa Irina, situația s-a schimbat. La observațiile patriarhilor Paul și Tarasiu de a readuce pacea în Biserică și de a relua legăturile cu Roma, s-a convocat Sinodul ecumenic al VII-lea la Niceea, în 787, sub președinția delegaților Papei Adrian I și a patriarhului Tarasie. Acest sinod ecumenic afurisește soborul iconoclast din 754 (de la Hiera) și pe patriarhii iconoclaști, restabilind cultul icoanelor. Pentru a domni singură, împărăteasa Irina îl alungă pe fiul ei și-i scoase ochii. Domni până în 802, când este detronată de generalul logofăt Niceforas, un mare iconoclast.

Sub împăratul Leon V Armeanul, din dinastia frigiană (802-867), se redeschide lupta împotriva icoanelor, iar patriarhul Nichefor, care nu recunoaște acte sinodale fără aprobarea Papei, este silit să abdice (815) și este înlocuit cu mireanul incult Theodat I. Acesta ține un sinod în care anulează hotărârile Sinodului ecumenic din 787; trece la persecutarea episcopilor care nu se supun; pe egumenul Teodor Studitul al mănăstirii Stoudion și pe călugării lui, ce se opun iconoclaștilor îi torturează, îi alungă, îi exilează. În 820, după 27 de ani de persecuție, Leon V Armeanul este asasinat, luându-i locul Mihail II, iconoclast moderat. L-a urmat Teofil I (829-842), mare iconoclast, care muri cu remușcări pentru crimele făcute împotriva iconodulilor. Îi urmă fiul său, Mihail III (842-867), care împreună cu mama sa Teodora, convocă Sinodul din 11 martie 842, sub președinția patriarhului Metodie, iconodul. În ceremonia solemnă din Sfânta Sofia, se proclamă cultul icoanelor și Duminica Ortodoxiei, recunoscută de Papa Romei Grigore IV (827-844) și de toți patriarhii Orientului, înaintea Schismei lui Fotie din 867. Era deci nu o "ortodoxie" schismatică, ci catolică.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire