pregateste pagina pentru tiparire

 
 ISTORIE 

Antichitatea și Evul Mediu
pr. Ioan Bota

achizitionare: 20.04.2002; sursa: Casa de Editură Viața Creștină

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior PARTEA II
EVUL MEDIU (800-1517)

41. PAPII SECOLELOR AL XIV-LEA ȘI AL XV-LEA

 1. Benedict XI (1303-1304), om virtuos, echilibrat, având programul: Justiție și Pace, încearcă împăcarea partidei Bianchi și Neri din Florența.

 2. Clemente V (1305-1315). Cu el începu "captivitatea de la Avignon". La 200 de ani de la moartea lui, calviniștii i-au distrus monumentul funerar.

 3. Ioan XXII (1316-1334) a fost ales după 2 ani de conclav, om de știință, sfințenie, stabilit la Avignon, bun organizator. Luptă împotriva lui Ludovic de Bavaria și trebui să sufere pentru urmașii Sfântului Francisc, scizionați în conventuali "spirituali" și "moderați". Monumentul lui funerar fu distrus în timpul Revoluției franceze.

 4. Benedict XII (1334-1342) încercă să se transfere la Bologna, dar cardinalii îl împiedicară. Iniție atunci construcția palatului papal de la Avignon, unde este îngropat. A fost un energic reformator în unele probleme organizatorice.

 5. Clemente VI (1342-1352) cumpără cetatea Avignon de la Filip VI și distribui imense averi săracilor. Hughenoții i-au profanat mormântul.

 6. Inocențiu VI (1352-1362) încercă să se reîntoarcă la Roma, dar fiind amenințat de bandiții Ruttari, se reîntoarse la Avignon.

 7. Urban V (1362-1370), om foarte cult, a reformat clerul și Curia papală. Părăsi Avignonul și se întoarse la Roma, restaurând bisericile și viața religioasă. Speriat de bandiții Romei, se reîntoarse la Avignon unde muri, după cum profețise Sfânta Brigita.

 8. Grigore XI (1370-1378). În momentul alegerii sale erau numai 3 cardinali italieni, unul englez, iar restul francezi. Primul lui act a fost excomunicarea tuturor florentinilor și dispune interdicția împotriva Florenței. Intervine Sfânta Caterina de Siena, care în 20 de scrisori l-a invitat să se reîntoarcă la Roma, dar fiind terorizat de plebe a trebuit să se salveze. Papa muri de supărare la numai 47 de ani, zicând: "înalță, Doamne, vița", înțelegând prin vița de vie, Roma.

 9. Urban VI (1378-1389) a fost ales într-un climat furtunos, într-un moment în care poporul pretindea un papă "roman", alungându-i pe cardinali. Urban a fost ales, însă, în același timp, francezii au ales un alt papă, pe Robert, cunoscut sub numele Clemente VII. Se ajunse la lupta armată între cei doi papi, Urban învingându-l pe Clemente la Colli Albani. Cardinalii au uneltit pentru uciderea papei, care se văzu silit să fugă, refugiindu-se la Nocera, unde Carol II îl ajunse și îl asedie. Au intervenit genovezii pentru "salvarea papei", însă, în realitate, ei îl prinseră pentru a-l preda antipapei de la Avignon. Pentru a se salva, Urban a plătit genovezilor o mare sumă de bani. Pentru a mulțumi Domnului că a scăpat de pericol, preconiză un An Sfânt Extraordinar, anticipat anului 1390, dar nu apucă să-l celebreze deoarece muri.

 10. Bonifaciu IX (1389-1404) a rămas vestit pentru marea sa bunătate. În timpul pontificatului său se celebrară doi Ani Sfinți: în 1390, preconizat de predecesorul său, și în 1400, cerut de legile canonice.

 11. Inocențiu VII (1404-1406) se luptă cu antipapa Benedict XIII, fiind considerat primul "Papă umanist", protector al artelor.

 12. Grigore XII (1406-1417), slab, numai piele și os, din cauza posturilor, a avut de luptat cu doi antipapi, Benedict XIII de la Avignon și Alexandru V, mort la Bologna, lăsând urmaș pe Ioan XXIII. Conciliul de la Constanța îi depuse pe toți trei, iar Grigore XII muri retras la Recanati, după ce renunță la scaunul papal.

 13. Martin V (1417-1431) a fost confirmat de Conciliul din Constanța, care-i spuse: "Stăpâne, mergi în pace la Roma". În drum, se opri la Milano pentru a sfinți Domul, apoi, ajuns la Roma, reconstrui palate și case, institui "inspectorii de străzi" pentru a urmări hoții și răufăcătorii. Muri de atac de inimă. Sub pontificatul său își desfășură Sfânta Ioana d'Arc vitejia sa extraordinară.

 14. Eugeniu IV (1431-1447) s-a luptat cu familia predecesorului său. Din cauza antipapei Amadeu din Savoia, care-și luă numele de Feliciu V, a trebuit să fugă din Roma, mutând Conciliul la Ferrara, unde încercă unirea Orientalilor cu Biserica Romană, fără rezultate temeinice. Muri după puțin timp, când pericolul musulman se ivi la Constantinopol.

 15. Nicolae V (1447-1455), ales la 49 de ani, beneficie de instalarea unei păci generale. Pe timpul lui căzu Constantinopolul sub stăpânirea turcilor. Trebui să înfrunte complotul Porcarilor, care încercaseră să reconstituie Republica Romană. El a fondat Biblioteca Vaticană, ce poseda atunci 5000 de codice. Încurajă pe artiștii Leon Battista Alberti, Fericitul Angelico și Andrea de Astagno. A fost considerat protectorul "umanismului".

 16. Calixt III (1455-1458) este primul papă din familia Borgia. Organiză o Cruciadă pentru eliberarea Constantinopolului de sub turci, însă a fost trădat de Alfonso V, regele Neapolului, care îndreptă flota nu în directia Constantinopolului, ci a Genovei, pentru a-i cuceri pe genovezi. Calixt voi atunci să construiască o altă flotă, la Tevere. De aceea își vându totul, inclusiv argintăria, numai să salveze credința și Biserica. Muri fericit că a fost eliberat Belgradul de sub turci, în ziua Schimbării la față. Fu acuzat de nepotism.

 17. Pius II (1458-1464) a fost ales cu scopul salvării civilizației creștine a Europei și eliminarea dominației musulmane. De o inteligență rară și o cultură vastă, orator neîntrecut, scriitor elevat, a scris volume de istorie contemporană și cosmografie. Obișnuia să zică: "Sforțează-te, Enea (numele lui de dinainte de a fi papă), și adună Pius II!". Fondă o universitate și protejă literații de toate națiunile. Organiză o Cruciadă și se așeză personal în fruntea ei, aducând moaștele Sfântului Andrei apostolul, le așeză sub altarul Sfântului Petru în Vatican și făgădui în genunchi recucerirea Pământului Sfânt. Plecă de la Ancona pentru începerea Cruciadei, dar când sosiră navele venețiene papa era deja mort.

 18. Paul II (1464-1471) a fost ales papă la 48 de ani, fiind foarte generos, având o farmacie proprie din care dădea gratuit medicamente, și fiind foarte sensibil la executarea capitală a delicvenților. Nu acorda audiențe, dintr-o timiditate excesivă, decât 15-20 de zile pe an. Muri de durere când turcii au scufundat flota venețiană pregătită de predecesorul său.

 19. Sixtus IV (1471-1484) avu de înfruntat luptele fratricide dintre familiile Lorenzo de Medici și Pazzi. În acel timp, Mahomed II cuceri Otranto, ucigând 12.000 de cetățeni ai acestui oraș. Papa refăcu flota și recuceri Otranto, oprind invazia turcească în Italia.

 20. Inocențiu VIII (1484-1492) încercă împăcarea între familia Colonna și cea a Ordinilor. Pericolul turcesc deveni foarte grav. În acel timp, maurii au fost alungați definitiv din Spania și regele primi titlul de "Catolic". Protejă mulți artiști. În epitaful său serie "descoperirea Americii", papa murind în 25 iulie al anului în care Cristofor Columb pleca în celebra sa expediție (în 3 august, pentru a ajunge în 12 octombrie 1492).

 21. Alexandru VI (1492-1503) e al doilea papă din familia Borgia. Se dori un principe abil și nu un preot foarte onest, de aici viața lui dezordonată și desfrânată. Ajuns papă, puse ordine în Roma și în finanțele ei. Avu patru copii din căsătoria încheiată înainte de a ajunge papă: Cezar, Ioan, Jofre și Lucreția, lăsându-se dominat de ei. Se ciocni cu Carol VIII, regele Franței, care vru să-și schimbe viața. În acel timp, la Florența, un "frate apocaliptic" se pronunță împotriva desfrâului său (era Girolamo Savonarola), însă sfârși spânzurat și ars pe rug. Acest papă este una din figurile cele mai întunecate din întreaga istorie a papalității, ale cărui greșeli sunt de multe ori exagerate. Dumnezeu are totdeauna dreptul la ultima și unica judecată a fiecărei persoane.


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire