pregateste pagina pentru tiparire

 
 PORUNCI 

Poruncile morale
din Catehismul Ilustrat

achizitionare: 12.10.2003; sursa: Editura Galaxia Gutenberg

capitolul urmatorCuprins CÂTEVA ÎNDRUMĂRI PEDAGOGICE

Religia este o activitate de bază a culturii omenești; ea constă în legătura spirituală - de cunoaștere și iubire - între Dumnezeu și om, și cuprinde: învățături teoretice (dogmele credinței), porunci morale și ceremonii de cult prin care se dă, oamenilor, Harul divin. Învățăturile ne arată ce trebuie să știm și să credem; Poruncile - ce trebuie să facem, iar Harul divin ne ajută să facem ceea ce credem, ca prin faptele morale să putem ajunge la scopul final al vieții: Mărirea lui Dumnezeu - pentru care apoi vom dobândi Fericirea Veșnică.

Practica și psihologia ne arată că la baza activității omenești este cunoașterea; de aceea s-a formulat maxima: "nihil volitum nisi precognitum".

Așa este și cu învățătura religiei creștine, care trebuie cunoscută și trăită în societate în toate zilele vieții; iar ca să ajungem la cunoașterea realității obiective trebuie ca aceasta să o traducem pe limba sufletului - adică să o spiritualizăm.

Pentru aceasta trebuie să folosim metodele pe care pedagogia le-a acumulat și le aplică în procesul de instrucție și educație.

Cunoștințele, ca să ajungă la intelect - să formeze convingeri și să motiveze apoi individul pentru activitate, - trebuie să ajungă acolo prin simțuri; cele mai importante simțuri pentru cunoaștere sunt văzul și auzul. Ca aceste simțuri să acționeze cu ușurință trebuie să le oferim mijloace potrivite: pentru auz, sunete plăcute și povestiri frumoase, iar pentru văz, imagini legate de realități concrete; în cazul religiei, imagini din Biblie, istorie și viață; adică în procesul de învățământ trebuie să folosim material didactic.

Aceasta a fost intenția înțeleaptă a pedagogilor care, pentru a ușura însușirea învățăturii creștine au adunat imagini și le-au pus la îndemâna celor ce învățau, pentru a înțelege mai ușor și pentru a lega cunoștințele de realitate.

De la începutul Creștinismului, învățăturile religiei creștine s-au adunat și au alcătuit un întreg care a primit numele de Catehism.

Cunoștințele acestui întreg sunt foarte strâns legate între ele.

Legătura părților în întreg se menține între toate cele trei capitole ale Catehismului: între adevărurile de credință; între acestea și cele morale; și amândouă acestea nu se pot despărți și împlini fără ajutorul Harului divin; și toate împreună au legătură cu viața aceasta și Fericirea din viața viitoare.

De aceea cunoștințele religioase din Catehism trebuie cunoscute integral și complet; ele, fiind Adevărate și Frumoase, produc în suflet plăcere și îndeamnă la Acte Morale Bune. Pentru ca ele să producă convingeri în sufletele tineretului și ale credincioșilor și să-i îndemne la fapte bune - trebuie predate după principii pedagogice între care locul întâi îl ocupă învățătura intuitivă - cu ajutorul imaginilor -, care generează înțelegere (inter-lego), adică legătura cu realitatea obiectivă și viața. În acest fel, cunoștințele trezesc sentimente de satisfacție și conduc la fapte morale.

Astfel de îndemnuri avem de la Sf.Augustin, care ne-a învățat că învățătura creștină reușește dacă respectă calea indicată de trei cuvinte: Placeat, Doceat et Moveat; să placă, să învețe și să miște.

Adică se învață ușor dacă este predată plăcut și ne motivează pentru activitate.

De aceste principii pedagogice s-a ținut seama la alcătuirea acestui Catehism ilustrat: s-a pornit de la izvoarele învățăturii creștine: Biblia, Tradiția (Sf.Părinți), apoi istoria Creștinismului și viața practică; pe baza acestora se caută să se ajungă la înțelegere, la convingere; numai așa se poate trece de la cele cunoscute și crezute la aplicarea în viață - care este scopul final al educației religioase -, și care este de mare folos nu numai pentru Fericirea din viața viitoare, ci și pentru toate problemele vieții actuale (I Tim 4, 8).

Cum trebuie procedat cu materialul didactic al Catehismului ilustrat.

Se va prezenta învățătura creștină integral: Catehismul cuprinde trei părți:

I. Învățăturile de credință, cuprinse în Simbolul Apostolilor, care ne arată, în douăsprezece articole, ce trebuie să știm și să credem pentru mântuire; aceste adevăruri (dogme) se argumentează din Biblie, Tradiție, istorie, rațiune și viață prin: examinarea imaginilor înfățișate pe pagina alăturată.

II. După însușirea dogmelor se poate trece la trăirea religioasă (morală), care ne arată ce trebuie să facem pentru a trăi credința.

Odată cu examinarea acestei trăiri a credinței trebuie să ținem seama că nu este ușor, că nu avem forțe suficiente să facem ceea ce ne îndeamnă credința.

E adevărat că Sf.Apostol Ioan ne spune că poruncile lui Dumnezeu nu sunt grele (I Io 5, 4).

În Evanghelie, Domnul nostru Isus Hristos a spus "Fără Mine nu puteți face nimic" (Io 15, 5).

Pentru a face cu ușurință faptele morale (cerute de poruncile divine), pe lângă forțele noastre, ajutate de virtuți, mai avem absolută nevoie și de Harul Divin - forța supranaturală.

III. Această forță supranaturală se primește prin mijloacele Harului: Sf.Taine, rugăciunile și faptele bune.

Harul divin este o forță supranaturală, care - dacă se adaugă și cooperează cu forțele noastre naturale de cunoaștere -, sentimente și voință liberă, dă naștere la gânduri înalte, sentimente superioare (puternice), care împing persoana umană la activitate și fapte eroice.

După ce vom parcurge și folosi întregul Catehism ilustrat ne vom alege cu cunoștințe temeinice și convingeri pe care le vom putea aplica în viață cu ușurință și plăcere.

Și activitatea educativă va da rezultate reale care vor contribui la Mărirea lui Dumnezeu și Mântuirea (Fericirea) oamenilor.

Și așa vom fi de folos Bisericii și neamului nostru.

Acest Catehism ilustrat, pus la îndemâna preoților și cateheților, poate să constituie un ajutor prețios în activitatea religioasă. Cu pildele de viață, cu vorbele înțelepte -, pot face Predicile și lecțiile mai vii și mai captivante, mai plăcute și mai ușor de înțeles. Toate aceste învățături se vor imprima mai ușor în memorie, și adevărurile spuse și legate de imagini concrete vor produce fapte după pildele ilustrate.

Cei ce vor asculta și vor privi aceste ilustrații se vor întări în credință și vor prinde curaj în a se angaja la fapte mari, copiii și credincioșii văzând că toate cele spuse cu vorbele învățăturii creștine se pot aplica în viață.

Pr. prof. Vasile Fernea
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire