pregateste pagina pentru tiparire

 
 PORUNCI 

Poruncile morale
din Catehismul Ilustrat

achizitionare: 12.10.2003; sursa: Editura Galaxia Gutenberg

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior PORUNCILE DIVINE

PORUNCA A III-A (continuare)

Adu-ți aminte să sfințești ziua Domnului.

1. Profanarea duminicii este foarte dăunătoare societății, aducând după sine pedepse cumplite.

2. Se poate lucra duminica atunci când este o necesitate reală și pentru a îndeplini unele acte de caritate, dar pentru aceasta nu suntem scutiți de ascultarea Liturghiei.

3. După cum am văzut, activitățile intelectuale, adică cele unde spiritul are o pondere mai mare decât trupul, ca de exemplu a citi și a scrie, nu sunt interzise duminica.

4. Este permis să te recreezi duminica într-un mod onest și moderat; dar trebuie evitate cu grijă distracțiile periculoase, care sunt, mai ales pentru tineri, sursa celor mai mari nenorociri.

5. În afară de prezența la Liturghie, care este obligatorie, Biserica ne recomandă să asistăm și la slujbele de seară și la cateheză.

6. Biserica ne mai sfătuiește să facem duminica acte de pietate, precum primirea Sacramentelor, Calea crucii, lecturi bune și acte de caritate, precum vizitare săracilor și a bolnavilor.

7. În Vechea Lege, profanarea sabatului era pedepsită cu moartea. De aceea fariseii și cărturarii, care căutau toate ocaziile pentru a-L condamna pe Domnul Nostru, Îi reproșau că nesocotește sabatul și-i lasă pe ucenicii Săi să-l nesocotească. Dar Domnul Nostru le arătă că milostenia față de aproapele tău este mai puternică decât sabatul. Iată acuzațiile fariseilor aduse Domnului Nostru Isus Hristos conform Evangheliilor.

Odată, într-o zi de sâmbătă, Isus trecea printre semănături. Discipolii Lui, flămânzi, începură să rupă spice de grâu și să le mănânce. Văzând acest lucru, fariseii îi ziseră: Uite, discipolii Tăi fac ce nu este învoit sâmbăta. Dar El le răspunse: Nu ați citit ce a făcut David, când a flămânzit, el și însoțitorii lui? Cum a intrat în Casa Domnului și a mâncat pâinile de ofrandă, ce nu aveau voie să le mănânce nici el, nici însoțitorii lui, ci numai preoții? Sau nu ați citit în Lege cum preoții încalcă sabatul în Templu, și nu au vină? Vă spun dar că aici este cineva mai mare decât Templul. Dacă ați fi înțeles ce înseamnă: Îndurare vreau, și nu jertfă, nu ați fi condamnat acești nevinovați. Căci Fiul Omului este stăpân peste sâmbătă.
Plecând de acolo se duse la sinagoga lor. Tocmai se afla acolo un om cu o mână uscată. Ca să-l poată învinui, ei îi pun întrebarea: Este învoit să vindeci sâmbăta? Dar el le răspunse: Care dintre voi, dacă singura oaie ce o are îi cade într-o groapă sâmbăta, nu o apucă și o scoate afară? Un om, nu valorează oare mai mult decât o oaie? Așadar, binele este învoit să-l faci sâmbăta. Apoi îi zise omului: Întinde-ți mâna! El o întinse, și aceastaredeveni sănătoasă, ca și cealaltă. Când ieșiră afară, fariseii ținură sfat împotriva Lui, cum să-l piardă.
(Mt 12, 1-14)
Într-o sâmbătă învăța într-o sinagogă. Tocmai se afla acolo o femeie infirmă de optsprezece ani; era adusă de spate și nu putea deloc sta dreaptă. Când o văzu, Isus o chemă și-i zise: Femeie, ai scăpat de neputința ta. Și puse mâinile asupra ei, iar ea se îndreptă numaidecât și-L preamărea pe Dumnezeu.
Dar capul sinagogii, revoltat de faptul că Isus vindecase într-o zi de sâmbătă, luă cuvântul și zise mulțimii: Șase zile sunt lăsate pentru muncă; veniți dar în timpul lor să fiți vindecați, și nu sâmbăta. Domnul însă îi răspunse: Fățarnici ce sunteți! Nu-și dezleagă fiecare dintre voi boul sau măgarul de la iesle sâmbăta și-l duce la adăpat? Și această fiică a lui Avraam, pe care Satana a legat-o acum optsprezece ani, nu se cădea să o dezleg de aceste cătușe într-o sâmbătă? La rostirea acestor cuvinte, potrivnicii Lui se rușinară cu țoții, pe când întreaga mulțime se bucura de toate înfăptuirile Lui minunate
. (Lc 13, 10-17)

Explicația Tabloului

8. Vedem în partea de sus a acestui tablou pe Moise ordonând evreilor, din partea lui Dumnezeu, să ucidă cu pietre un om care adunase lemne în ziua Sabatului.

9. Îl vedem în partea de jos a tabloului, în stânga, pe Domnul nostru Isus Hristos și în spatele lui pe Apostoli, strivind într-o zi de sabat câteva spice pentru a-și potoli foamea.

10. În dreapta vedem, la picioarele lui Isus Hristos, un om cu o mână uscată și în fața lui cărturari și farisei.


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire