pregateste pagina pentru tiparire

 
 PORUNCI 

Poruncile morale
din Catehismul Ilustrat

achizitionare: 12.10.2003; sursa: Editura Galaxia Gutenberg

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior PORUNCILE DIVINE

PORUNCA A VII-A

Să nu furi.

1. A șaptea poruncă ne interzice: 1)să luăm bunul altuia; 2)să-l reținem pe nedrept; 3)să-i cauzăm vreun prejudiciu aproapelui.

2. Cei care iau bunul altuia sunt: hoții și muncitorii infideli, negustorii necinstiți, judecătorii de rea-credință, magistrații corupți, cămătarii și, în sfârșit, toți cei care își însușesc ceea ce nu le aparține.

3. Copiii care fură de la părinții lor păcătuiesc față de a șaptea poruncă, pentru că își însușesc un bun care nu le aparține încă.

4. Este tot un păcat să iei pe nedrept bunul altuia; dar acest păcat este mai mult sau mai puțin grav în funcție de valoarea mai mică sau mai mare a obiectului luat.

5. În anumite împrejurări, un furt neînsemnat în sine poate duce la un păcat de moarte; de exemplu când un furt neînsemnat cauzează un rău notabil sau când există intenția de a se ajunge prin mai multe furturi mici la o sumă considerabilă.

6. Se reține pe nedrept bunul altuia: 1)păstrând un obiect găsit, fără să căutăm pe cel care îi aparține; 2)sustrăgând obiecte sau bunuri care aparțin altuia; 3)nedând înapoi un lucru primit spre păstrare; 4)neplătind sau întârziind prea mult salariul muncitorilor și angajaților.

7. Se cauzează un prejudiciu aproapelui: 1)stricând sau distrugând ceea ce-i aparține; 2)împiedicându-l, prin mijloace necinstite, să obțină un câștig cinstit.

8. Se păcătuiește împotriva celei de a șaptea porunci când contribuim la nedreptățirea altora.

9. Iată sfaturile date de Ioan Botezătorul mulțimilor care veneau să mărturisească nedreptățile lor:

Securea stă gata la rădăcina pomilor, iar orice pom care nu dă roade este tăiat și aruncat în foc. Iar mulțimile îl întrebau: Ce să facem dar? El le răspundea: Cine are două tunici, să împartă cu cel ce nu are, iar cine are ce mânca, să facă la fel. Veniră și vameși să fie botezați, și-l întrebară: Stăpâne, ce să facem? Nu cereți mai mult decât vi s-a hotărât. Și militarii îl întrebau: Dar noi, ce să facem? El le răspunse: nu împilați, nici nu năpăstuiți pe nimeni, și fiți mulțumiți cu solda voastră. Cum poporul era în așteptare, și toți se întrebau cu privire la Ioan în inimile lor, de nu o fi el Hristos, Ioan le dădu răspuns tuturor: Eu vă botez cu apă, dar vine Acela care este mai puternic decât mine, căruia nu-I sunt vrednic să-I dezleg cureaua sandalelor; El vă va boteza cu Spirit Sfânt și foc. În mână are vânturătoarea, să-și curețe aria sa și să-și adune grâul în grânarul său, pe când pleava o va arde în focul nestins. (Lc 3, 9-17)

 

Explicația Tabloului

10. Vedem, în stânga, pe bătrânul Tobie, orb și sărac, după ce posedase mari averi și făcuse multe acte de caritate. Soția sa muncește cu tânărul său fiu pentru a-l hrăni. Într-o zi, când i s-a adus un ied, auzind behăitul animalului, a zis imediat: Aveți grijă să nu fie furat; căci atunci ar trebui să-l înapoiați stăpânilor săi, fiindcă nu este drept să ne luăm hrana noastră din ceea ce a fost furat.

11. În partea de sus a acestui tablou, e înfățișat Ahab, regele Israelului, străpuns de o săgeată în luptă. Odată acest prinț a vrut să-și însușească o vie care-i aparținea unui israelit numit Nabot; dar acesta a refuzat să-i cedeze moștenirea părinților săi. În înțelegere cu Izabela, soția sa, mai rea încă decât el, Ahab l-a omorât pe Nabot și a pus stăpânire pe via acestuia. Profetul Ilie a venit să-i spună, din partea lui Dumnezeu: "În acest loc, unde câinii au lins sângele lui Nabot, vor linge și sângele tău. " La puțin timp după aceea, Ahab, fiind în război cu regele Siriei, s-a deghizat pentru a evita loviturile dușmanilor; dar o săgeată îl străpunse, și sângele care a curs din rana sa a fost lins de câini, așa cum a prezis Ilie.

12. În partea de jos, în dreapta, vedem un israelit numit Ahan care, după luarea Ierihonului, își însușise, împotriva legii Domnului, o parte dintre oi, două sute de secheli de argint, un lingou de aur și o haină de purpură. Acest furt a primit o pedeapsă teribilă. La ordinul lui Iosua, Ahan a fost ucis de norod și ars cu tot ce-i aparținea.


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire