pregateste pagina pentru tiparire

 
 PORUNCI 

Poruncile morale
din Catehismul Ilustrat

achizitionare: 12.10.2003; sursa: Editura Galaxia Gutenberg

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior PORUNCILE DIVINE

PORUNCA A VIII-A

Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău.

1. Această poruncă ne interzice: 1)mărturia falsă; 2)minciuna; 3)calomnia; 4)clevetirea, bârfa; 5)judecata pripită.

2. Face o mărturie falsă când suntem chemați în justiție ca martori și nu spunem adevărul.

3. Mărturia falsă este un păcat de moarte, căci cel care o face comite un sperjur, pentru că încalcă jurământul pe care l-a făcut de a spune adevărul, mai mult, el comite o nedreptate, făcând să fie condamnat un nevinovat.

4. Cel care a depus mărturie mincinoasă este obligat să repare tot răul făcut.

5. Se păcătuiește de asemenea într-un mod asemănător, de exemplu producând dovezi false, făcând să fie condamnat sau condamnând pe cel care este știut ca nevinovat.

 

Explicația Tabloului

6. Partea de sus a acestui tablou ni-L înfățișează pe Domnul Nostru Isus Hristos, adus de evrei, în fața lui Pilat, așezat la masa de judecată. Unul dintre cei de față ridică mâna, arătându-L pe Isus și declarând că L-a auzit interzicând plata tributului lui Cezar. Avem aici o mărturie falsă, căci Isus spusese, dimpotrivă, că trebuie să se dea lui Cezar ceea ce este al lui Cezar.

7. Sfântul Marcu povestește o altă mărturie falsă împotriva Domnului Nostru.

Arhiereii și întreg Sinedriul căutau o mărturie împotriva lui Isus, ca să-L osândească la moarte, dar nu găseau. Căci mulți dădeau mărturii mincinoase împotriva Lui, dar mărturiile lor nu se potriveau. Unii se ridicau și dădeau această mărturie mincinoasă împotriva Lui: Noi l-am auzit zicând: Voi dărâma acest Templu, făcut de mână de om. Dar nici în această privință mărturia lor nu era una. Atunci marele preot se ridică în mijlocul lor și-L întrebă pe Isus: Nu răspunzi nimic? Ce mărturie depun acești oameni împotriva ta? Dar El tăcea și nu răspundea nimic. Marele preot îl întrebă din nou: Ești tu, Hristos, Fiul Celui Binecuvântat? Isus răspunse: Eu sunt. Iar voi Îl veți vedea pe Fiul Omului șezând la dreapta Tatălui și venind pe norii cerului. (Mc 14, 55-62)

8. În partea de jos a tabloului, în stânga, o vedem pe Izabela, soția lui Ahab, regele Israelului, devorată de câini. Această femeie nelegiuită, vrând să scape de Nabot, care refuzase să-i cedeze lui Ahab moștenirea părinților săi, a mituit oameni să aducă mărturii mincinoase prin care l-au acuzat pe acesta că L-a blestemat pe Dumnezeu și pe rege. Nabot a fost condamnat pe nedrept la moarte. Dar crima lui Izabela nu a rămas nepedepsită. Succesorul lui Ahab, Jehu, care apare aici călare pe un cal, o aruncă din înaltul palatului său, și corpul ei e devorat de câini.

9. Un alt exemplu de mărturie mincinoasă este cea adusă de evrei împotriva Sfântului Ștefan. Citim aceasta în Faptele Apostolilor:

Și cuvântul lui creștea, iar numărul discipolilor sporea mult la Ierusalim, și o sumedenie de preoți dădeau ascultare credinței. Ștefan, plin de har și putere, înfăptuia minuni și semne mari în popor. Dar unii din sinagoga numită a Liberaților, Cireneilor, Alexandrinilor și a celor din Cilicia și Asia se ridicară să discute cu Ștefan. Nu puteau însă ține piept înțelepciunii și Spiritului cu care vorbea. Atunci mituiră oameni care să zică: L-am auzit rostind cuvinte de hulă împotriva lui Moise și a lui Dumnezeu. Întărâtară poporul, bătrânii și cărturarii, apoi dădură năvală, îl luară cu sila și-l duseră la Sinedriu. Puseră martori falși, care să zică: Acest om vorbește fără încetare împotriva acestui Lăcaș sfânt și împotriva legii. L-am auzit spunând că Isus, Nazarineanul acela, va dărâma acest Lăcaș și va schimba datinile ce ni le-a lăsat Moise. (F 6, 7-14)

10. În dreapta, îl vedem pe Daniel, în vârstă de doisprezece ani; în fața lui este Suzana, înconjurată de părinți și de prieteni. Cei doi bătrâni, pe care-i vedem în spatele Suzanei, făcuseră, împotriva ei, o mărturie mincinoasă, declarând că au surprins-o comițând o faptă josnică. Suzana a fost condamnată la moarte și urma să fie omorâtă, când tânărul Daniel a strigat că este nevinovată. El a dovedit că cei doi bătrâni au depus mărturii mincinoase și astfel aceștia au fost uciși.


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire