www.profamilia.ro /familia.asp?curierjur=10
 
 FAMILIA 

Curier juridic

Inapoi la cuprins 

Mihai (jud. Bacau). "Sunt actionar la ferma agricola din sat. În caz de deces, copiii pot sa ramâna actionari în continuare sau nu?"

Nu ne-ati specificat în scrisoarea dv. daca ferma este constituita ca societate pe actiuni sau ca o societate cu raspundere limitata. Copiii dv. pot mosteni, în cazul decesului dv., în cote egale, actiunile pe care le aveti în cadrul societatii respective.

"În anul 1999 am fost pus în posesie cu terenul intravilan... si am proces verbal de punere în posesie, dar terenul este ocupat abuziv de alt om si nu vrea sa-l elibereze, din contra acesta a ridicat si o casa pe teren. Ce pot sa fac în aceasta situatie?"

Situatia dv. trebuie mai întâi lamurita din punctul de vedere al actelor cu care faceti dovada dreptului de proprietate. Procesul verbal de punere în posesie nu face dovada dreptului de proprietate, acesta fiind un act premergator eliberarii titlului de proprietate conform legii 18/1991 modificata. Va trebui sa va adresati comisiei locale de aplicare a legii 18/1991 sa întocmeasca actele necesare în vederea eliberarii titlului de proprietate la care sunteti îndreptatit pe care sa le trimita comisiei judetene de aplicare a legii 18/1991 Bacau. Dupa ce v-a fost eliberat titlul de proprietate va trebui sa va adresati Judecatoriei Bacau în raza careia locuiti cu o actiune în revendicare prin care solicitati ca acela care va ocupa terenul sa va lase în deplina proprietate si posesie suprafata respectiva de teren. Mentionam ca aceasta actiune se timbreaza în functie de suprafata de teren revendicata si de zona în care este situat terenul, atât cu taxa de timbru fiscal, cât si cu timbru judiciar. Conform legii 18/1991, atunci când este vorba de terenuri în intravilan, proprietarii urmeaza sa fie pusi în posesie pe vechile amplasamente, în conditiile în care acest lucru mai este posibil. În cazul dv., va trebui sa aflati daca persoana respectiva are autorizatie de constructie pentru imobilul construit pe terenul pe care-l revendicati, eliberata de primaria din comuna. În cazul în care nu are aceasta autorizatie, va trebui sa solicitati o data cu actiunea în revendicarea si obligarea la ridicarea constructiilor facute în mod nelegal, pe cheltuiala proprietarului constructiei. Daca are autorizatie de constructie, va trebui sa solicitati doar obligarea persoanei respective la plata unor despagubiri, echivalente cu valoarea terenului.

M.N. (Iasi). "Suntem acasa sapte frati, iar în prezent traieste doar tata, mama fiind moarta de anul trecut. În casa parinteasca locuieste în prezent tata, împreuna cu un frate si familia acestuia. Cine are drept la casa? Aceasta locuinta trebuie sa ramâna fratelui mai mic?"

Cu privire la acest subiect am mai dat lamuriri si-n alte numere ale acestei reviste. Astfel, precizam cu acea ocazie ca la români exista obiceiul ca baiatul cel mai mic sa ramâna în casa, sa se ocupe la batrânete de parinti si sa le asigure atât cele necesare traiului (alimente, îmbracaminte etc.), dar si asistenta medicala la nevoie (medicamente, spitalizare etc.), iar apoi toate cele necesare înmormântarii si pomenirilor ulterioare. Dar asa cum am precizat, acesta este doar un obicei, el neavând corespondent în legislatia româna. Conform legilor în vigoare, dv. si fratii dv. aveti toti drepturi egale, indiferent ca sunteti fratele mai mare sau mai mic. Pentru a împarti casa va trebui întâi sa dezbateti succesiunea ramasa de pe urma mamei dv. si trebuie sa aveti în vedere ca, în mod legal, cota cea mai mare o are tatal dv., deoarece casa pe care doriti s-o împartiti a fost bun comun al parintilor dv., aceasta fiind dobândita în timpul casatoriei parintilor dv., cu contributie egala. Daca exista întelegere între toti mostenitorii, urmeaza sa va adresati unui birou notarial în vederea dezbaterii succesiunii ramasa de pe urma mamei dv. si eliberarii unui certificat de calitate de mostenitor. Daca nu reusiti sa va întelegeti cu familia dv., atunci va trebui sa va adresati Judecatoriei Iasi cu o cerere de partaj succesoral, prin care sa solicitati instantei de judecata stabilirea cotelor ce revin fiecarui mostenitor, bunurile ce urmeaza a fi împartite, precum si iesirea din indiviziune cu privire la aceste bunuri. Va sfatuim sa încercati sa rezolvati aceasta situatie pe cale amiabila, întrucât asa cum probabil ati mai auzit, procesul de partaj succesoral este un proces de durata si destul de costisitor.

Mihaela Ciobanu, avocat

Lumina crestinului, octombrie 2003

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/familia.asp?curierjur=10
Vă rugăm să respectați drepturile de autor