www.profamilia.ro /intrebi.asp?id=92
 
 Tu întrebi 


 

Daniel din - întreaba:

Doresc sa aflu despre casatoria mixta între un catolic oi o ortodoxa. Eu provin dintr-o familie mixta în care mama este catolica oi am fost botezat în religia ortodoxa. Prin grija bunicului din partea mamei, care era catolic, am fost readus în sânul Bisericii Catolice, am primit sacramentul Primei Împartaoanii, sacramentul Sfântului Mir oi sunt un catolic fervent. Referitor la casatorie, ao dori sa otiu daca se poate oficia în ambele Biserici, cea catolica, respectiv cea ortodoxa. Pentru fiecare dintre noi religia ocupa un loc important în via?a. Referitor la copii, în ce religie ar trebui sa fie boteza?i? Ambele Biserici impun botezul în cadrul Bisericii în care s-a savâroit nunta. Este un pacat capital pentru vreuna dintre par?i daca copii sunt boteza?i în cealalta religie?

Raspunde pr. Mihai Vatamanelu, OFMConv:

Draga Daniel,

Dupa cum otii probabil, problema casatoriilor mixte este reglementata de Codul de Drept Canonic al Bisericii Catolice care con?ine legi oi norme pentru buna desfaourare a vie?ii Bisericii. Prin urmare în raspunsul pe care doreoti sa-l afli voi face referire la cap. VI, Cartea a IV-a din Dreptul Canonic care trateaza pe scurt problema casatoriilor mixte. Atât casatoria cât oi celelalte sacramente au acelaoi con?inut oi acelaoi scop: mântuirea sufletului; fie ca sunt primite în Biserica Catolica, fie în Biserica Ortodoxa, oi sunt recunoscute oficial de ambele Biserici.

Totuoi fara permisiunea expresa a autorita?ii competente este interzisa casatoria între doua persoane botezate, dintre care una a fost botezata în Biserica Catolica, sau a fost primita în sânul ei dupa Botez, oi nu a parasit-o printr-un act formal, iar cealalta este înscrisa la o Biserica sau comunitate ecleziala ce nu este în comuniune deplina cu Biserica Catolica. (can. 1124)

Ordinariul locului (Episcopul) poate acorda permisiunea daca exista un motiv just oi ra?ional, numai daca au fost îndeplinite urmatoarele condi?ii: 1. partea catolica sa declare ca este gata sa evite pericolele de a parasi credin?a oi sa promita ca va face tot ce-i sta în putin?a ca to?i copiii sa fie boteza?i oi educa?i în Biserica Catolica; 2. cealalta parte sa otie oi sa fie facuta conotienta despre promisiunile pe care trebuie sa le faca partea catolica; 3. ambele par?i sa fie instruite cu privire la scopurile oi proprieta?ile esen?iale ale casatoriei, care nu trebuie sa fie excluse de nici unul dintre contractan?i.

Cât priveote pacatul nu poate fi vorba de un pacat capital deoarece nu e o chestiune de natura spirituala sau morala, ci e o chestiune pur legislativa. Desigur fiecare Biserica urmareote binele credinciooilor proprii oi impune anumite reguli pentru ca nu poate exista o institu?ie fara reguli. Cât priveote impunerea, nimeni nu ne obliga la nimic nici chiar Dumnezeu. Dar legile sunt facute ca sa fie respectate, caci daca au fost facute îoi au un rol bine determinat.

Cât priveote tinerii care doresc sa închege o casatorie mixta, trebuie sa fie deschioi la dialog oi la realita?ile oi boga?iile spirituale ale ambelor Biserici, respectând reciproc legile fiecarei Biserici. Partea catolica trebuie sa faca tot ce-i sta în putin?a ca to?i copiii sa fie boteza?i oi educa?i în Biserica Catolica, dar asta nu înseamna ca trebuie sa se ajunga la certuri în familie oi dezbinare. Aceasta ar fi cu adevarat pacat. Sperând ca am reuoit în aceste câteva cuvinte sa raspund întrebarilor tale î?i urez ?ie oi tuturor cititorilor har oi binecuvântare de la Domnul!

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/intrebi.asp?id=92
Vă rugăm să respectați drepturile de autor