www.profamilia.ro /istorie.asp?antev=01
 
 ISTORIE 

Antichitatea oi Evul Mediu
pr. Ioan Bota

achizitionare: 20.04.2002; sursa: Casa de Editura Via?a Creotina

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior PARTEA I
ANTICHITATEA CRESTINA (anii 30-800 d.Cr.)

1. FONDAREA BISERICII DE CATRE ISUS CRISTOS

Isus, fiind în Cezareea, îi întreba pe apostoli: "Cine zic oamenii ca sunt eu?"

Petru raspunse: "Tu esti Cristos: Fiul lui Dumnezeu celui viu". Isus îi spuse: "Fericit esti tu, Simone, fiul lui Iona, ca nu trup si sânge ti-au dezvaluit tie aceasta, ci Tatal Meu cel din ceruri. Si eu îti zic tie ca tu esti Petru si pe aceasta piatra voi zidi Biserica Mea si portile Iadului nu o vor birui. Si îti voi da tie cheile Împaratiei Cerurilor si orice vei lega pe pamânt, va fi legat si în ceruri, si orice vei dezlega pe pamânt, va fi dezlegat si în ceruri" (Matei 16, 15-19). Iar dupa marita Sa Înviere, S-a aratat de mai multe ori ucenicilor Sai cu care a trait împreuna, îndrumându-i cum trebuie sa lucreze în institutia pe care a întemeiat-o pentru mântuirea neamului omenesc, Biserica Sa, confirmând pe Petru si urmasii lui în conducerea acestei Biserici: "Simone, fiul lui lona. Ma iubesti tu mai mult decât acestia? Da, Doamne. Tu stii ca Te iubesc, i-a raspuns Petru. lsus i-a zis: "Paste mieluseii mei". Si l-a mai întrebat înca de doua ori si de fiecare data Petru, afirmând iubirea sa catre Isus, Mântuitorul i-a spus: "Paste oile Mele... Paste mieluseii Mei", adica credinciosii care vor marturisi credinta lui Isus (Ioan 21, 15-25).

Tot Sfântul Ioan Evanghelistul ne prezinta momentul în care Mântuitorul consacra apostolii: "Si pentru ei Eu ma sfintesc pe Mine însumi, ca si ei sa fie sfintiti în adevar" (Ioan, 17, 19); iar Sfintii Evanghelisti Matei (28, 18-20) si Marcu (6, 7-13) ne arata trimiterea apostolilor de catre Mântuitor sa propovaduiasca învatatura sa dumnezeiasca tuturor neamurilor: "Si apropiindu-se Isus le-a vorbit lor, zicând: «Datu-Mi-s-a toata puterea în cer si pe pâmant. Drept aceea, mergând, învatati toate neamurile, botezându-le în numele Tatalui si al Fiului si al Sfântului Spirit, învatându-le sa pazeasca toate câte v-am poruncit voua. Si iata Eu, cu voi sunt în toate zilele, pâna la sfârsitul veacului. Amin". (Matei 28, 18-20).

Viata omeneasca, pamânteasca, a lui Isus Cristos a fost doar de 33 de ani, timp în care El, în ultimii trei ani, si-a propovaduit învatatura Sa mântuitoare, a instruit Biserica Sa pentru cuprinderea în ea a tuturor oamenilor, spre a-i mântui. Misiunea Sa a fost de a scapa omenirea de pâna la El si de dupa El de pacatul originar al protoparintilor nostri Adam si Eva si de celelalte pacate de dupa botez, pe cei ce vor marturisi învatatura Sa, se vor încadra ca fii ai Bisericii, ascultând de urmasii apostolilor si folosindu-se de Sfintele Taine instituite de El ca izvoare ale gratiei sfintitoare prin care ne putem mântui.

Nascut în Betleemul Iudeii din Preacurata Fecioara Maria, din semintia lui David, în anul 750 de la întemeierea Romei, sub împaratul Octavian Augustus, guvernator al Iudeii fiind Irod cel Mare, dupa ce doi ani petrece fugar în Egipt împreuna cu Mama Sa si tatal protector, Sfântul Iosif, Isus Cristos îsi petrece copilaria în Nazaretul Galileii. La 12 ani calatoreste cu parintii la Ierusalim, uimind învatatii iudeilor cu învatatura Sa, pentru ca, la 30 de ani, sa se duca la Iordan si sa fie botezat de catre Sfântul Ioan, care-l întâmpina cu cuvintele: "Iata mielul lui Dumnezeu, cel ce ridica pacatele lumii", astfel exprimând misiunea lui lsus. Sfântul Ioan îl boteza, în timp ce Spiritul Sfânt, în chip de porumbel, se arata oamenilor. Acest botez marcheaza intrarea lui Isus în viata publica.

Retras în pustiu, în post si rugaciune, este ispitit de diavolul. însa îi respinge ispitele si revine în viata sociala a Palestinei. Alegându-si pe cei 12 apostoli, începe propovaduirea învataturii Sale.

Fondeaza Biserica Sa pe Petru si, prin ultimele Sale cuvinte, le da misiune apostolilor: "Datu-mi-s-a Mie puterea în cer si pe pamânt... Drept aceea mergând învatati... botezati toate neamurile". Iar ei mergând au propovaduit pretutindeni si Domnul lucra si îi întarea prin minunile care-L urmau (Marcu 16, 20). Moare - probabil - vineri 7 aprilie, anul 33 al erei crestine.

Misiunea lui Isus o continua Biserica Sa, la început cu 12 apostoli si 70 de ucenici, apoi cu alti 500 de frati.

Biserica îsi începe misiunea sfânta în ziua de Rusalii, când, pogorându-se Sfântul Spirit, li se da apostolilor curajul predicarii, darul limbilor (glosolalia - fiecare ascultator întelegea predicarea în limba sa). Petru tine prima predica.

Asa a luat nastere Biserica lui Isus, comunitatea crestinilor de pe pamânt, care au aceeasi credinta, se folosesc de aceleasi Sfinte Taine, sunt supusi episcopilor legitimi si, cu deosebire, Papei de la Roma.

Subliniem ca Isus Cristos vorbeste numai la singular de "Biserica Mea".

Sfânta Scriptura ne arata ca si ceilalti apostoli au exercitat o autoritate necontestata fata de credinciosi. Din întreaga învatatura a Mântuitorului si Sfintilor Apostoli rezulta ca dogmele principale ale învataturii crestine sunt: Întruparea, Sfânta Treime si Rascumpararea. Riturile de la început le gasim a fi: botezul, punerea mâinilor (hirotonirea), frângerea pâinii, ungerea de pe urma s.c.l.

Dupa Înaltarea Domnului la cer, Sfântul Petru si ceilalti apostoli desfasoara un mare apostolat. La Coborârea Sfântului Spirit (Cincizecimea, Rusaliile), Sfântul Petru predica si converteste si boteaza cam 3000 de oameni, întemeind comunitati crestine în Ierusalim, Iudeea, Samaria si Galileia.

Înca din primele zile ale propovaduirii învataturii lui Cristos cel înviat, evreii au trecut la persecutarea cres-tinilor: apostolii sunt anche-tati de Sinedriu, Sfântul Stefan este martirizat, iar Sfântul Iacob cel Mare, ucis în anul 42 d. Cr.

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/istorie.asp?antev=01
Vă rugăm să respectați drepturile de autor