www.profamilia.ro /revista.asp?id=2007_01_05
 

 Revista "Familia creotina" - 01/2007 

De vorba cu... un canonist  

Despre casatoriile mixte
Familia creotina

Casatoria: Fundamente istorice oi scripturisticeCuprinsEduca?ia copilului neastâmparat, de Claudia oi David Arp

 

"Familia creotina" a mai tratat acest subiect în ianuarie 2004, printr-un articol tehnic al pr. Mihai Todea. Dat fiind ca cele mai multe întrebari primite de situl ProFamilia.ro solicita informa?ii despre casatoria între catolici oi ne-catolici, revenim asupra subiectului, acum dintr-o perspectiva mai pu?in tehnica oi sub forma unui interviu. Ne-am adresat pentru aceasta pr. Iuliu Muntean, specialist în drept canonic, încardinat în Eparhia Greco-Catolica de Oradea, preoedinte al tribunalului intereparhial de prima instan?a al Arhiepiscopiei Majore.

- Parinte Iuliu Muntean, într-o ?ara majoritar ortodoxa au loc, evident, numeroase casatorii între catolici oi ortodocoi. În cazul persoanelor care îoi oi practica credin?a, una dintre cele mai frecvente întrebari pe care oi-o pun este aceasta: pot celebra, în aceeaoi zi, sau în zile diferite, casatoria în ambele Biserici?

- Pentru a în?elege situa?ia, permite?i-mi sa pornesc de la urmatoarea premisa: casatoria se înfaptuieote prin consim?amântul dat de cei doi miri în fa?a ministrului propriei Biserici. În cazul romano-catolicilor, mirii sunt cei care celebreaza casatoria, aoadar ministrul doar asista oi, prin urmare, poate fi oi diaconul. În cazul Bisericilor Orientale, fie ca acestea sunt catolice sau necatolice, cei doi miri îoi dau consim?amântul în fa?a ministrului care asista oi binecuvânteaza. Acest consim?amânt are caracter permanent, atâta timp cât cei doi miri traiesc. Prin urmare, raspunsul este negativ: o data dat, indiferent de confesiune (romano-catolica, greco-catolica sau ortodoxa), consim?amântul matrimonial nu mai poate fi repetat, la fel cum nici botezul, mirul sau preo?ia nu pot fi repetate.

În cazul casatoriei în care ambii miri sunt catolici nu exista probleme, însa nu la fel oi când e vorba despre o casatorie mixta: cunosc destule cazuri de repetare a sacramentului casatoriei (Grecia, Canada) oi nu din cauza nerecunoaoterii acestuia de catre slujitorul Bisericii celeilalte par?i, ci din motive subiective, însa oricare ar fi acestea, este vorba despre un abuz. Prin analogie, daca sunt unii care traverseaza intersec?ia pe culoarea rooie a semaforului, înseamna ca s-a schimbat codul stradal?...

Cred ca situa?ia ar putea fi uoor rezolvata daca cei doi miri s-ar hotarî cu privire la ministrul oi ritul în care sa fie celebrat sacramentul, iar celalalt ministru, daca vrea oi poate, sa asiste la acelaoi sacrament, fara a le mai cere înca o data consim?amântul, ci recunoscând celebrarea facuta de confrate.

- Care sunt condi?iile pentru ca o persoana catolica sa primeasca sacramentul casatoriei în Biserica Catolica cu o persoana ne-catolica?

- Trebuie facuta distinc?ia dintre casatoria între o parte catolica oi o parte botezata necatolica, denumita oi casatorie mixta, oi casatoria dintre o parte catolica oi una nebotezata, denumita oi casatorie cu disparitate de cult. În ambele tipuri de casatorie, partea catolica trebuie sa declare în fa?a propriului Ierarh ca este pregatita sa îndeparteze pericolele abandonarii credin?ei oi va asigura cu o promisiune sincera ca va face tot ceea ce-i sta în putere pentru ca to?i fiii sa fie boteza?i oi educa?i în Biserica Catolica; despre aceste promisiuni care vor fi facute de partea catolica, cealalta parte va fi înotiin?ata la timp, astfel încât sa rezulte sigur ca ea este cu adevarat conotienta de promisiunea oi obliga?ia par?ii catolice. În final, ambele par?i vor fi instruite asupra scopurilor casatoriei (binele so?ilor, procrearea oi educarea fiilor) dar oi despre proprieta?ile esen?iale ale casatoriei (unitatea oi indisolubilitatea): nici una dintre acestea nu trebuie sa fie excluse de nici unul dintre cei doi logodnici. Daca se celebreaza fara încuviin?area Episcopului, casatoria este totuoi valida, dar ilicita. La fel cum, chiar daca otii conduce maoina, o faci fara sa ai permis...

Referitor la cel de-al doilea caz, de casatorie cu disparitate de cult, întrucât la sacramente au acces doar cei boteza?i, daca partea nebotezata doreote sa-oi pastreze propria credin?a, casatoria poate fi înfaptuita doar cu dezlegare din partea Episcopului par?ii catolice. Fara aceasta dezlegare, se celebreaza în mod invalid.

- În cazul în care un catolic doreote sa se casatoreasca cu un ne-catolic divor?at ce este de facut?

- Aoa cum am spus mai devreme, proprieta?ile esen?iale ale casatoriei sunt unitatea oi indisolubilitatea: "ma casatoresc doar cu tine, oi orice ar fi, nu ne vom despar?i". ai nu sunt chestiuni de drept canonic ci de drept divin: însaoi Domnul Isus a spus-o: "N-a?i citit ca Cel ce i-a facut de la început i-a facut barbat oi femeie? ai a zis: Pentru aceea va lasa omul pe tatal sau oi pe mama sa oi se va lipi de femeia sa oi vor fi amândoi un trup. Aoa încât nu mai sunt doi, ci un trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu omul sa nu desparta" (Matei 19,4-6). Concluzia Domnului este foarte clara: în virtutea acestei porunci divine, casatoria este de nedespar?it oi nu îi este permis nimanui sa dezlege ceea ce Dumnezeu a unit într-un mod atât de intim oi interpersonal.

Din pacate însa, multe casatorii eoueaza din diferite motive, pentru care se recurge la divor?, oi cum via?a merge înainte, mul?i se recasatoresc. Divor?ul civil se rezolva relativ uoor, la fel oi despar?irea în Biserica ortodoxa, în care se permite recasatorirea pâna la a treia oara. Problema survine în momentul în care un ortodox divor?at conform canoanelor Bisericii Ortodoxe doreote sa încheie o noua casatorie cu o persoana catolica, ce nu a mai fost casatorita. Ei bine, chiar daca Biserica Catolica recunoaote toate sacramentele Bisericii surori, totuoi nu recunoaote divor?ul celor casatori?i, tocmai datorita principiului divin expus mai sus. Cei care au avut parte de falimentul casatoriei, fie ca sunt catolici fie ca sunt ortodocoi care doresc sa încheie o noua casatorie în Biserica Catolica, se pot adresa Tribunalului Bisericesc în a carui jurisdic?ie se afla pentru acuza invaliditatea casatoriei eouate. Cu alte cuvinte se acuza faptul ca cei doi logodnici au celebrat o casatorie care, din diferite motive, nu a fost valida, iar completul de judecata va judeca cu pruden?a fiecare caz în parte, analizând toate motiva?iile aduse, pentru a decreta, în final, daca respectiva casatorie a fost sau nu valida. Este vorba despre un proces în adevaratul sens al cuvântului, cu judecatori, avoca?i, notari, care poate dura pâna la maxim 1 an prima instan?a, respectiv maxim 6 luni cea de-a doua.

- Parinte, va mul?umim, oi sper ca vom mai putea apela la experien?a Dvs pentru a discuta oi despre alte sacramente sau aspecte canonice ce privesc familia.

- Desigur. Cu placere oricând.

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/revista.asp?id=2007_01_05
Vă rugăm să respectați drepturile de autor