www.profamilia.ro /scriptura.asp?carte=fapte&ntsapientia=text&capitol=15
 
 SFÂNTA SCRIPTURA 

Noul Testament
achizitionare: 20.02.2008; sursa: Editura Sapientia

Faptele Apostolilor


Capitole: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


VI. CONCILIUL DE LA IERUSALIM

Conflictul de la Antiohia cu privire la circumcizie

151 Unii dintre cei care coborâsera din Iudeea îi înva?au pe fra?i: "Daca nu primi?i circumcizia, dupa obiceiul care vine de la Moise, nu pute?i sa va mântui?i". 2 Întrucât s-a ivit o divergen?a oi o discu?ie aprinsa între Paul oi Barnaba oi aceotia, au hotarât ca Paul oi Barnaba, împreuna cu al?i câ?iva dintre ei, sa urce la apostoli oi la prezbiterii din Ierusalim pentru [a rezolva] aceasta disputa. 3 Aoadar, trimioi fiinda de comunitate, ei au strabatut Fenicia oi Samaria, povestind despre convertirea pagânilor, oi au facut o mare bucurie tuturor fra?ilor. 4 Când au ajuns la Ierusalim, au fost primi?i de comunitate, de apostoli oi de prezbiteri oi au relatat tot ce a facut Dumnezeu cu ei. 5 Dar unii din gruparea fariseilor, care au primit credin?a, au spus: "Trebuie sa primeasca circumcizia oi sa li se porunceasca sa ?ina Legea lui Moise".

Discursul lui Petru
    6 Apostolii oi prezbiterii s-au adunat sa analizeze aceasta problema. 7 Dupa o discu?ie îndelungata, Petru s-a ridicat oi le-a zis: "Fra?ilor, voi oti?i ca, din primele zile, Dumnezeu m-a ales între voi pentru ca, prin gura mea, pagânii sa asculte cuvântul evangheliei oi sa creada. 8 Iar Dumnezeu, care cunoaote inimile, a dat marturie în favoarea lor, dându-le pe Duhul Sfânt ca oi noua, 9 oi nu a facut nici o deosebire între noi, caci le-a cura?at inimile prin credin?a. 10 Aoadar, de ce îl ispiti?i acum pe Dumnezeu punând pe umerii discipolilor un jug pe care nici parin?ii nootri oi nici noi nu l-am putut duce? 11 Dar noi credem ca suntem mântui?i în acelaoi fel ca oi ei prin harul Domnului Isus".
    12 Atunci toata mul?imea a tacut oi-i asculta pe Barnaba oi pe Paul care povesteau câte semne oi minuni a facut Dumnezeu prin ei între pagâni.

Discursul lui Iacob
    13 Când au terminat ei, a luat cuvântul Iacob oi a zis: "Fra?ilor, asculta?i-ma! 14 Simon a explicat cum de la început Dumnezeu a avut grija sa-oi aleaga dintre pagâni un popor pentru numele sau. 15 Cu acest fapt se potrivesc cuvintele profe?ilor, dupa cum este scris:
16     Dupa acestea ma voi întoarce
    oi voi înal?a cortul lui David care cazuse;
    voi recladi ruinele sale
    oi îl voi reînal?a.

17     Pentru ca sa-l caute pe Domnul
    cei care vor ramâne dintre oameni
    oi toate na?iunile
    asupra carora este invocat numele meu,
    zice Domnul care face
18 bcunoscute aceste lucruri din veonicie.
19 De aceea, eu consider ca nu trebuie sa-i tulburam pe aceia dintre pagâni care se întorc la Dumnezeu, 20 ci sa li se scrie atât: sa se fereasca de contaminarile cu idolii, de desfrânarec, de animale sufocated oi de sângee. 21 Caci Moise, din genera?iile de demult, are în fiecare cetate predicatori care îl citesc în sinagogi în fiecare sâmbata".

Decizia Conciliului apostolic
    22 Atunci apostolii oi prezbiterii, împreuna cu toata comunitatea, au hotarât sa aleaga câ?iva oameni dintre ei oi sa-i trimita la Antiohia împreuna cu Paul oi Barnaba, pe Iuda, numit Barsaba, oi pe Silaf, barba?i de frunte printre fra?i. 23 Au trimisg prin ei aceasta scrisoare:
    "Apostolii oi prezbiterii, fra?ii [vootri], catre fra?ii din Antiohia, Siria oi Cilicia, care provin dintre pagâni: Salutare! 24 Deoarece am auzit ca unii dintre noi care au plecath fara sa fi avut misiune de la noi v-au tulburat prin cuvintele lor oi v-au ravaoit sufletele, 25 am hotarât în unanimitate sa alegem câ?iva oameni oi sa-i trimitem la voi împreuna cu iubi?ii nootri Barnaba oi Paul, 26 oameni care oi-au închinat via?a pentru numele Domnului nostru Isus Cristos. 27 Totodata, v-am trimis pe Iuda oi pe Sila ca oi ei sa va vesteasca acestea prin cuvânt. 28 Caci Duhul Sfânt oi noi am hotarât sa nu va impunem nici o povara în afara de acestea care sunt necesare: 29 sa va feri?i de carnea jertfita idolilor, de sânge, de animale sufocatei oi de desfrânare; daca va ve?i feri de acestea, bine ve?i face. Cu bine!"
    30 Aoadar, dupa ce oi-au luat ramas bun, au coborât la Antiohia oi, adunând mul?imea, le-au dat scrisoarea. 31 Când au citit-o, s-au bucurat de aceasta încurajare. 32 Iuda oi Sila, care erau oi ei profe?i, i-au încurajat pe fra?i oi i-au întarit prin multe cuvinte. 33 Dupa ce au ramas câtva timp acolo, au fost lasa?i de catre fra?i sa plece la cei care îi trimisesera, cu urari de pace. 34 j. 35 Iar Paul oi Barnaba au ramas la Antiohia, înva?ând oi predicând vestea cea buna a cuvântului Domnului, împreuna cu mul?i al?ii.

VII. A DOUA CALATORIE MISIONARA

Despar?irea lui Barnaba de Paul
    36 Dupa câteva zile, Paul i-a spus lui Barnaba: "Sa ne întoarcem oi sa-i vizitam pe fra?ii din fiecare cetate prin care am vestit cuvântul Domnului oi sa vedem ce mai fac". 37 Barnaba voia sa-l ia cu el oi pe Ioan, numit Marcu, 38 dar Paul insista ca sa nu-l ia cu ei pe cel care îi parasise în Pamfilia oi nu-i înso?ise în lucrarea lor. 39 S-a iscat o neîn?elegere între ei încât s-au despar?it unul de altul. Barnaba, luându-l pe Marcu, s-a îmbarcat spre Cipru, 40 iar Paul, alegându-l pe Sila, a plecat dupa ce a fost încredin?at harului Domnului de catre fra?i. 41 El cutreiera Siria oi Cilicia, întarind Bisericile.

Note de subsol


a Considerând ca ar fi acelaoi context cu 1Cor 6,11; Tit 3,13 etc., unii traducatori propun sensul de: "a pregati pe cineva pentru calatorie" (cu scrisori, bani, înso?itori).
b În unele manuscrise v. 18 apare astfel: Din veonicie îi sunt cunoscute Domnului toate lucrarile sale.
c Câteva manuscrise vechi omit: de desfrânare.
d Unele manuscrise mai noi omit: de animale sufocate.
e Cele patru prescrieri sunt cunoscute sub numele de "clauzele sfântului Iacob". Ele cer de la creotinii proveni?i dintre pagâni sa se fereasca de urmatoarele impurita?i rituale: 1) Impuritatea provenita din idolatrie; v. 29 va face precizarea ca este vorba de carnea sacrificata idolilor; 2) Impuritatea provenita din "desfrânare", adica din casatoriile nelegitime între rudele apropiate (Lev 18,6-18). Nu se specifica alte pacate de necura?ie, deoarece, dupa Lege, nici un viciu nu este permis; 3) Impuritatea provenita prin consumarea carnii de la un animal considerat curat, dar sacrificat prin sufocare, fara respectarea regulilor rituale: sângele trebuia lasat sa se scurga complet (Lev 15); 4) Impuritatea provenita din contactul cu sânge animal sau uman (Lev 17,10-14).
f Iuda, numit Bar-Saba = fiul lui Saba, nu mai este men?ionat în NT. Sila este forma aramaica a ebraicului Saul (= cel întrebat, cerut) oi a latinului Silvanus. Despre el se va vorbi în continuare în Faptele Apostolilor.
g Unele manuscrise adauga: prin mâinile lor aceasta scrisoare care con?inea acestea.
h În multe manuscrise lipseote: au plecat.
i Unele manuscrise omit: animale sufocate.
j O serie de manuscrise mai târzii oi traduceri adauga v. 34: Dar Sila s-a hotarât sa ramâna acolo, numai Iuda a plecat la Ierusalim.

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/scriptura.asp?carte=fapte&ntsapientia=text&capitol=15
Vă rugăm să respectați drepturile de autor