www.profamilia.ro /scriptura.asp?carte=fapte&ntsapientia=text&capitol=3
 
 SFÂNTA SCRIPTURA 

Noul Testament
achizitionare: 20.02.2008; sursa: Editura Sapientia

Faptele Apostolilor


Capitole: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Petru vindeca un olog

31 Petru oi Ioan urcau la templu pentru rugaciunea de la ceasul al noualea. 2 Atunci era dus un om, olog din naotere, pe care îl puneau în fiecare zi la poarta templului, numita "Cea Frumoasa"a, ca sa ceara pomana de la cei care intrau în templu. 3 Vazându-i pe Petru oi pe Ioan, care voiau sa intre în templu, el le-a cerut sa-i dea de pomana. 4 Petru oi-a a?intit privirea asupra lui oi, împreuna cu Ioan, i-a zis: "Uita-te la noi!" 5 El i-a privit cu aten?ie, aoteptând sa primeasca ceva de la ei. 6 Dar Petru i-a zis: "Argint oi aur nu am, însa ceea ce am, aceea î?i dau: în numele lui Isus Cristos Nazarineanul, ridica-teb oi umbla!" 7 ai, prinzându-l de mâna dreapta, l-a ridicat. Îndata i s-au întarit picioarele oi gleznele, 8 oi, sarind în picioare, a început sa umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sarind oi laudându-l pe Dumnezeu. 9 Tot poporul l-a vazut umblând oi laudându-l pe Dumnezeu 10 oi l-au cunoscut: el era acela care oedea la Poarta cea Frumoasa a templului ca sa ceara pomana. Au fost cuprinoi de teama oi uimire pentru cele ce i se întâmplasera.

Discursul lui Petru în porticul lui Solomon
    11 Întrucât el se ?inea de Petru oi de Ioan, tot poporul, cuprins de uimire, a alergat la ei în porticul numit "al lui Solomon". 12 Când Petru a vazut aceasta, s-a adresat poporului:
    "Barba?i israeli?i! De ce va mira?i de lucrul acesta? De ce va uita?i aoa la noi, ca oi cum prin puterea oi cucernicia noastra l-am fi facut pe acesta sa umble? 13 Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac oi Dumnezeul lui Iacobc, Dumnezeul parin?ilor nootri l-a glorificat pe Fiul sau Isus pe care voi l-a?i dat în mâinile lui Pilat oi l-a?i renegat înaintea lui, pe când el era hotarât sa-l elibereze. 14 Voi l-a?i renegat pe cel sfânt oi drept oi a?i cerut sa va fie gra?iat un om criminal. 15 Voi l-a?i ucis pe cel care conduce la via?a, dar Dumnezeu l-a înviat din mor?i pe acesta caruia noi îi suntem martori. 16 Prin credin?a în numele lui, [omul] acesta, pe care îl vede?i oi îl cunoaote?i, a fost întarit; numele [lui Isus] oi credin?a în el i-au dat acestuia vindecarea deplina înaintea voastra a tuturor.
    17 ai acum, fra?ilor, otiu ca din neotiin?a a?i facut aceasta, la fel ca oi conducatorii vootri, 18 dar Dumnezeu a împlinit astfel ceea ce promisese de mai înainte, prin gura tuturor profe?ilor, ca Unsul sau va suferi. 19 Aoadar, converti?i-va oi întoarce?i-va pentru ca pacatele voastre sa fie iertate 20 ca sa vina timpuri de mângâiere de la Domnuld oi sa-l trimita pe cel ce v-a fost hotarât de mai înainte, pe Cristos Isus, 21 pe care cerul trebuie sa-l primeasca pâna în timpurile restabilirii tuturor lucrurilor despre care a vorbit Dumnezeu prin gura sfin?ilor sai profe?i din veonicie. 22 Caci Moise a spuse: Domnul Dumnezeul vostruf va ridica pentru voi, dintre fra?ii vootri, un profet ca mine; voi sa-l asculta?i în toate câte vi le va spune. 23 Oricine nu va asculta de acel profet va fi stârpit din popor. 24 Dar oi to?i profe?ii, începând de la Samuel oi de la to?i cei care au vorbit, au vestit oi aceste zile. 25 Voi sunte?i fiii profe?ilor oi ai alian?ei pe care Dumnezeu a încheiat-o cu parin?iig vootri când i-a spus lui Abraham: Prin descenden?a ta vor fi binecuvântate toate na?iunile pamântului. 26 Înviindu-l pe Fiul sau, Dumnezeu l-a trimis mai întâi la voi ca sa va binecuvânteze oi fiecare sa se întoarca de la rauta?ile sale".

Note de subsol


a Poarta cea Frumoasa nu poate fi identificata cu siguran?a. Ar putea fi poarta dintre curtea pagânilor oi curtea femeilor sau dintre curtea femeilor oi curtea barba?ilor.
b În unele manuscrise importante lipseote: ridica-te oi, dar apare în foarte multe manuscrise.
c Unele manuscrise au urmatoarea varianta: Dumnezeul lui Abraham, al lui Isaac oi al lui Iacob... Unii traducatori (BJ, RSV, TOB, traducerea Patriarhiei Române 1982, Cornilescu) considera ca acesta ar fi textul originar. Dar nu i se poate nega autorului dreptul de a cita ad litteram un text din Ex 3,6, fidelitate aratata oi de evanghelioti (Lc 20,37; Mt 22,32; Mc 12,26; Fap 7,32).
d Lit.: de la fa?a Domnului.
e Multe manuscrise adauga: parin?ilor vootri.
f Unele manuscrise omit: vostru.
g Unele manuscrise au: nootri.

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/scriptura.asp?carte=fapte&ntsapientia=text&capitol=3
Vă rugăm să respectați drepturile de autor