www.profamilia.ro /scriptura.asp?carte=fapte&ntsapientia=text&capitol=6
 
 SFÂNTA SCRIPTURA 

Noul Testament
achizitionare: 20.02.2008; sursa: Editura Sapientia

Faptele Apostolilor


Capitole: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Alegerea celor oapte diaconi

61 În zilele acelea, crescând numarul discipolilora, eleniotiib murmurau împotriva evreilor pentru ca vaduvele lor erau trecute cu vederea în slujirea de fiecare zic. 2 Atunci, cei doisprezece au convocat adunarea discipolilor oi au spus: "Nu este bine ca noi sa lasam la o parte cuvântul lui Dumnezeu pentru a sluji la mese. 3 De aceea, fra?ilor, cauta?i dintre voi oapte barba?i cu nume bun, plini de duh oi în?elepciune, pe care sa-i rânduim pentru aceasta slujire. 4 Iar noi vom starui în rugaciune oi în slujirea cuvântului". 5 ai a placut cuvântul acesta întregii adunari oi i-au ales pe atefand, barbat plin de credin?a oi de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmenas oi pe Nicolae, prozelit din Antiohia. 6 Pe aceotia i-au adus înaintea apostolilor care, dupa ce s-au rugat, oi-au pus mâinile asupra lor.
    7 ai cuvântul lui Dumnezeu se raspândea, iar numarul discipolilor în Ierusalim se înmul?ea foarte mult oi o mare mul?ime de preo?i s-au supus credin?ei.

III. RASPÂNDIREA CREDIN?EI
    ÎN AFARA IERUSALIMULUI


Arestarea diaconului atefan
    8 atefan, plin de har oi de putere, savâroea minuni oi semne mari în popor. 9 Dar s-au ridicat unii din sinagoga numita a liber?ilore, a cirenenilor, a alexandrinilor oi a celor din Cilicia oi Asia, oi au început o controversa cu atefan, 10 dar nu puteau ?ine piept în?elepciunii oi duhului cu care vorbea. 11 Atunci i-au pus pe niote barba?i sa spuna: "L-am auzit pe acesta rostind cuvinte de blasfemie împotriva lui Moise oi împotriva lui Dumnezeu". 12 Au instigat poporul, pe batrâni oi pe carturari, s-au napustit asupra lui, l-au prins oi l-au dus în fa?a Sinedriului. 13 Apoi au prezentat niote martori faloi care spuneau: "Omul acesta nu înceteaza de a rosti cuvinte împotriva acestuif loc sfânt oi împotriva Legii. 14 Într-adevar, l-am auzit spunând: «Acest Isus Nazarineanul va distruge locul acesta oi va schimba obiceiurile pe care ni le-a transmis Moise»". 15 Atunci, to?i cei care oedeau în Sinedriu l-au privit ?inta oi au vazut fa?a lui ca fa?a unui înger.

Note de subsol


a Spre deosebire de evanghelii, unde termenul se referea la grupul restrâns al celor care-l urmau pe Isus, în Faptele Apostolilor (în partea centrala), termenul de "discipol" îi indica pe cei care adera la creotinism, fie de origine pagâna, fie iudaica.
b Eleniotii erau iudeo-creotini care vorbeau greceote, proveneau din diaspora ebraica oi citeau Biblia la celebrarile din sinagoga în limba greaca.
c Asisten?a organizata a saracilor era institu?ionalizata deja înainte de NT. Sunt cunoscute doua forme: quppâ: din "casa saptamânii" erau distribuite saracilor din localitate sume de bani pentru paisprezece mese pe saptamâna; tamhuy: zilnic se distribuia "supa" pentru saracii proveni?i din alte localita?i.
d Toate aceste nume sunt de origine greaca: atefan = coroana; Filip = iubitor de cai; Prochor = dirijor; Nicanor = biruitorul oamenilor; Timon = venerabil; Parmenas = cel care ramâne; Nicolae = biruitorul poporului. Cu excep?ia lui atefan oi Filip, ceilal?i diaconi nu mai apar în NT.
e Liber?ii provin din evreii deporta?i la Roma de Pompei în 63 î.C., care au fost elibera?i de sclavie. Cirenenii oi alexandrinii sunt evreii care provin din diaspora din Nordul Africii. "Cilicia" este ?inutul de origine al sfântului Paul, iar "Asia" este în?eleasa aici ca una dintre provinciile romane oi nu toata Asia Mica.
f Unele manuscrise omit: acestui.

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/scriptura.asp?carte=fapte&ntsapientia=text&capitol=6
Vă rugăm să respectați drepturile de autor