www.profamilia.ro /scriptura.asp?carte=matei&ntsapientia=text&capitol=5
 
 SFÂNTA SCRIPTURA 

Noul Testament
achizitionare: 20.02.2008; sursa: Editura Sapientia

Evanghelia dupa Sfântul Matei


Capitole: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


III. PREDICA DE PE MUNTE

Introducere

51 Vazând mul?imile, [Isus] s-a urcat pe muntea oi, dupa ce s-a aoezat, s-au apropiat de el discipolii sai. 2 ai, deschizându-oi gura, îi înva?a zicând:

Fericirile
(Lc 6,20-23)
3    "Ferici?i cei saraci în duhb,
    pentru ca a lor este împara?ia cerurilor.
4    Ferici?i cei care plâng,
    pentru ca ei vor fi consola?i.
5    Ferici?i cei blânzi,
    pentru ca ei vor mooteni pamântulc.
6    Ferici?i cei carora le este foame oi sete de dreptate
    pentru ca ei vor fi satura?i.
7    Ferici?i cei milostivi,
    pentru ca ei vor afla milostivire.
8    Ferici?i cei cu inima curata,
    pentru ca ei îl vor vedea pe Dumnezeu.
9    Ferici?i facatorii de pace,
    pentru ca ei vor fi numi?i fii ai lui Dumnezeu.
10    Ferici?i cei persecuta?i pentru dreptate,
    pentru ca a lor este împara?ia cerurilor.
11 Ferici?i sunte?i când va vor insulta, va vor persecuta oi, min?ind, vor spune împotriva voastra tot raul din cauza mea. 12 Bucura?i-va oi tresalta?i de veselie, caci rasplata voastra mare este în ceruri; caci tot aoa i-au persecutat pe profe?ii dinaintea voastra.
Sarea pamântului oi lumina lumii
(Mc 9,50; Lc 14,34-35)
    13 Voi sunte?i sarea pamântului. Daca sarea îoi pierde gustul, cu ce se va sara? Nu mai este buna de nimic, decât sa fie aruncata afara oi calcata în picioare de oameni. 14 Voi sunte?i lumina lumii. Nu se poate ascunde o cetate aoezata pe munte. 15 Nici nu se aprinde o candelad oi se pune sub obroc, ci pe candelabru ca sa lumineze pentru to?i cei din casa. 16 Aoa sa lumineze lumina voastra înaintea oamenilor, încât ei sa vada faptele voastre bune oi sa-l preamareasca pe Tatal vostru cel din ceruri.

Isus oi Legea
    17 Sa nu crede?i ca am venit sa desfiin?ez Legeae sau Profe?ii. Nu am venit sa desfiin?ez, ci sa împlinesc. 18 Caci, adevar va spun, mai înainte de a trece cerul oi pamântul, nici o iota oi nici o linioara nu va disparea din Lege, pâna ce nu se vor împlini toate. 19 Aoadar, daca cineva va încalca una dintre aceste porunci mai mici oi-i va înva?a astfel pe oameni, va fi numit cel mai mic în împara?ia cerurilor. Dar daca cineva le va împlini oi va înva?a astfel, acesta va fi numit mare în împara?ia cerurilor. 20 Caci va spun: daca dreptatea voastra nu o va întrece cu mult pe cea a carturarilor oi a fariseilor, nu ve?i intra în împara?ia cerurilor.

Înva?atura despre mânie
    21 A?i auzit ca s-a spus celor din vechime: Sa nu ucizi! Daca cineva comite o crima, va fi condamnat la judecata. 22 Dar eu va spun ca oricine se mânie pe fratele sau, va fi condamnat la judecata. Daca cineva îi spune fratelui sau prostule! va fi condamnat de Sinedriu. Daca cineva îi spune nebunule! va fi condamnat la focul Gheeneif. 23 Aoadar, daca î?i aduci darul la altar oi acolo î?i aminteoti ca fratele tau are ceva împotriva ta, 24 lasa darul tau acolo, în fa?a altarului, du-te, împaca-te mai întâi cu fratele tau, oi apoi vino sa-?i oferi darul.
    25 Împaca-te cu duomanul tau repede, cât timp mai eoti cu el pe drum, ca nu cumva duomanul sa te dea pe mâna judecatorului, iar judecatorul gardianului oi sa fii aruncat în închisoare. 26 Adevar î?i spun, nu vei ieoi de acolo pâna când nu vei fi platit ultimul bang.

Despre dorin?ele rele oi adulter
    27 A?i auzit ca s-a spus: Sa nu comi?i adulter. 28 Eu însa va spun ca oricine priveote o femeie, dorind-o, a oi comis adulter cu ea în inima lui. 29 Daca ochiul tau drept te duce la pacat, scoate-l oi arunca-l de la tine, caci este mai bine pentru tine sa piara unul dintre membrele tale, decât sa-?i fie aruncat în Gheena tot trupul. 30 ai daca mâna dreaptah te duce la pacat, taie-o oi arunc-o de la tine, pentru ca este mai bine pentru tine ca sa piara unul dintre membrele tale, decât tot trupul tau sa ajunga în Gheena.

Despre divor?
(Mt 19,9; Mc 10,11-12; Lc 16,18)
    31 S-a spus: Cine îoi lasa femeia sa-i dea act de despar?ire. 32 Eu însa va spun: oricine îoi lasa femeia, în afara de caz de desfrânarei, o face sa comita adulter oi oricine se însoara cu una lasata comite adulter.

Despre juramânt
    33 ai a?i mai auzit ca s-a spus celor din vechime: Sa nu faci juramânt fals, ci sa ?ii juramintele facute înaintea Domnului. 34 Eu însa va spun: sa nu juri deloc. Nici pe cer, pentru ca este tronul lui Dumnezeu. 35 Nici pe pamânt, pentru ca este scaunelul picioarelor sale. Nici pe Ierusalim, pentru ca este cetatea marelui rege. 36 Nici pe capul tau sa nu juri, caci nu po?i face nici un fir de par alb sau negru. 37 Deci cuvântul vostru sa fie: da, da; nu, nu. Ceea ce este în plus este de la Cel Rau.

Despre razbunare
(Lc 6,29-30)
    38 A?i auzit ca s-a spus: Ochi pentru ochi oi dinte pentru dintej. 39 Eu însa va spun: sa nu va împotrivi?i celui rau;k ba mai mult, daca cineva te loveote peste obrazul drept, întoarce-i-l oi pe celalalt. 40 Celui care vrea sa te judece oi sa-?i ia tunica, lasa-i oi mantaual, 41 iar daca cineva te-ar constrânge sa faci o mie de paoi, mergi cu el doua. 42 Celui care î?i cere, da-i, oi nu întoarce spatele celui care vrea sa ia de la tine cu împrumut.

Iubirea fa?a de duomani
(Lc 6,27-28.32-36)
    43 A?i auzit ca s-a spus: Sa-l iubeoti pe aproapele tau oi sa-l uraoti pe duomanul tau. 44 Eu însa va spun: iubi?i-i pe duomanii vootri oi ruga?i-va pentru cei care va persecuta, 45 ca sa fi?i fiii Tatalui vostru cel din ceruri, care face sa rasara soarele sau peste cei rai oi peste cei buni oi sa ploua peste cei drep?i oi peste cei nedrep?i. 46 Caci daca îi iubi?i pe cei care va iubesc, ce rasplata ave?i? Oare nu fac acelaoi lucru oi vameoii? 47 ai daca îi saluta?i numai pe fra?ii vootri, ce lucru neobionuit face?i? Oare nu fac acelaoi lucru oi pagânii? 48 Aoadar, fi?i desavâroi?i precum Tatal vostru ceresc este desavâroit.

Note de subsol


a Dupa tradi?ie, este o colina din apropierea Cafarnaumului, pe malul nordic al lacului Genezaret, numita astazi Karnhattin. Evanghelistul nu ne da o indica?ie topografica, ci mai degraba una teologica.
b În contextul biblic, sarac este cel lipsit complet de mijloace materiale de subzisten?a, dar în duh recunoaote totala sa dependen?a de Dumnezeu. Este contrara spiritului biblic interpretarea expresiei sarac în duh ca o posibilitate de posedare de boga?ii, sub pretextul dezlipirii inimii de ele.
c Unele manuscrise inverseaza v. 4 cu v. 5.
d Pâna în sec. al V-lea î.C. în Orient era folosit opai?ul din lut ars. Dupa aceasta perioada apare oi opai?ul din bronz, cu diferite decora?ii. În orice casa, oricât de saraca, se ?inea candela mereu aprinsa, pe candelabru, semn ca acea casa este locuita, iar stingerea candelei echivala cu dezastrul.
e La evrei, "Legea" era în sens strict decalogul, iar în sens larg era Tora sau Pentateuhul (primele cinci car?i ale Bibliei: Geneza, Exodul, Leviticul, Numeri oi Deuteronomul). Dupa tradi?ia nescrisa a fariseilor oi carturarilor, "Legea" cuprindea 613 porunci. Pe lânga "Legea lui Moise", dupa exil, s-a introdus legea orala cu o mul?ime de prescrip?ii considerate uneori mai importante decât însaoi Tora. În evanghelii, "Legea" nu se confunda cu aceste prescrip?ii orale care sunt numite "tradi?ii omeneoti".
f Legea lui Moise cere respectarea aproapelui, pedepsind în mod categoric pe cel care ar fi comis o vatamare corporala sau o crima împotriva aproapelui (Num 35,16). Judecarea fiecarui caz era de competen?a batrânilor ceta?ii. Cazurile mai grele erau rezolvate (cf. Dt 17,8-13) de tribunalul districtual din ceta?ile mai mari. Ultima instan?a era Sinedriul din Ierusalim caruia îi reveneau în special cazurile în care acuzatul ar fi fost un mare preot. Deoi Legea lui Moise nu prevedea în mod explicit pedepse pentru insultarea aproapelui, tradi?ia rabinica avertiza împotriva izbucnirilor mânioase oi a insultelor: "Cine zice aproapelui sau: sclavule! trebuie sa fie alungat; cine îi zice bastardule! sa primeasca patruzeci de lovituri; cine îi zice pagânule! sa fie ucis" (Talmud). La fel spunea rabbi Ionatan: "Cine se mânie este stapânit de toate puterile Gheenei". În înva?atura lui Isus, Legea veche nu este nici desfiin?ata, nici modificata. El considera ca mânia oi insulta trebuie evitate cu aceeaoi grija ca oi crima. Focul Gheenei este o expresie legata de amintirea jertfelor abominabile de copii în cinstea zeului Moloch practicate pe timpul lui Manase oi Ahaz (2Rg 23,10; 16,3 oi 21,6) în valea numita Ghe-Ben Hinnom, adica "Valea Fiilor lui Hinnom" sau metaforic "Valea Suspinului". Din dispre?, evreii au transformat-o într-un loc unde se aruncau gunoaiele oi cadavrele condamna?ilor la moarte pentru a fi arse.
g Lit.: ultimul quadrant - moneda romana din cupru, a patra parte dintr-un as sau 1/64 dintr-un dinar.
h În literatura rabinica, mâna dreapta este considerata mai activa oi deci mai importanta. Pentru a se pastra o estetica literara se vorbeote oi de ochiul drept.
i Expresia este interpretata în trei moduri: 1) "orice lucru ruoinos", dupa Dt 24,1 în LXX pe care se bazeaza practica rabinica. În cazul acesta expresia ar permite divor?ul pentru motive destul de uooare; 2) "adulter", adica infidelitatea so?iei fa?a de so?, dar termenii folosi?i de Matei sunt diferi?i: pornéia = desfrânare, iar moihéa = adulter. În cazul în care se da termenului pornéia sensul de adulter ar fi o contradic?ie în termeni: fiind deja adultera, femeia nu este expusa adulterului. De fapt o femeie prinsa în adulter, trebuia ucisa cu pietre (Lev 20,10; Dt 23,22; In 8,5); 3) "convie?uire ilegala", conform legisla?iei din Lev 18, 6-18 oi Fap 15,28-29. Isus interzice orice despar?ire cu excep?ia unei convie?uiri ilegale sau împotriva naturii (1Cor 7).
j Legea talionului, cunoscuta oi la babilonieni (Codicele lui Hammurabi - sec. al XVIII-lea î.C.), este prezentata în Ex 21,23-25; Lev 24,19-20; Dt 19,21. Cazurile se refera la: acte de violen?a împotriva unei persoane, daune materiale oi morale. Principiul pe care se bazeaza aceasta lege este echivalarea exacta între vina oi pedeapsa, temperând setea de razbunare, care altfel ar fi fost nelimitata. Isus nu vrea sa intre în disputa cazuistica a rabinilor, ci vrea sa imprime discipolilor sai renun?area la dreptul propriu din dragoste fa?a de aproapele oi evanghelie.
k Sensul expresiei este: nu raspunde?i celui rau cu o fapta asemanatoare, violen?a pentru violen?a, dauna pentru dauna, nici macar pe cale legala (legea talionului), ci fi?i gata sa trece?i peste nedreptatea sau jignirea ce vi s-a facut, renun?ând la orice despagubire, fie la aceea în bani, fie la aceea mai cruda, de a-l vedea pe cel vinovat suferind aceeaoi paguba.
l Mantaua era pentru orientali o haina din stofa care se purta pe umeri în sezonul ploios oi rece oi era folosita de lumea saraca oi ca învelitoare în timpul nop?ii. Pentru aceasta Legea prevedea ca cel care a luat drept garan?ie mantaua unui datornic sarac sa o restituie înainte de lasarea serii (Ex 22,26-27; Dt 24,10-13). Tunica era o haina cu mâneci lungi (pentru femei) sau scurte (pentru barba?i), ajungând pâna la glezna. De obicei era de culoare alba, se îmbraca direct pe piele oi se lega la mijloc cu o centura.

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/scriptura.asp?carte=matei&ntsapientia=text&capitol=5
Vă rugăm să respectați drepturile de autor