www.profamilia.ro /scriptura.asp?carte=matei&ntsapientia=text&capitol=9
 
 SFÂNTA SCRIPTURA 

Noul Testament
achizitionare: 20.02.2008; sursa: Editura Sapientia

Evanghelia dupa Sfântul Matei


Capitole: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Vindecarea unui paralizat
(Mc 2,1-12; Lc 5,17-26)

91 Urcându-se în barca, a trecut dincolo oi a ajuns în cetatea sa. 2 ai iata ca au adus la el un paralizat care zacea pe o targa. Iar Isus, vazând credin?a lor, a spus paralizatului: "Încrede-te, fiule! Pacatele î?i sunt iertate". 3 Atunci unii dintre carturari spuneau între ei: "Acesta spune blasfemii!" 4 Isus, cunoscânda gândurile lor, a zis: "De ce gândi?i rau în inimile voastre? 5 Ce este mai uoor sa spun: «Pacatele î?i sunt iertate», sau sa spun: «Ridica-te oi umbla»? 6 Dar ca sa oti?i ca Fiul Omului are puterea de a ierta pacatele pe pamânt", i-a spus paralizatului: "Ridica-te, ia-?i targa oi du-te la casa ta!" 7 Atunci, ridicându-se, s-a dus acasa. 8 Vazând aceasta, mul?imile au fost cuprinse de teamab oi îl preamareau pe Dumnezeu, care da oamenilor o astfel de putere.

Chemarea lui Matei
(Mc 2,13-17; Lc 5,27-32)
    9 Plecând de acolo, Isus a vazut un om numit Matei, stând la postul de vama, oi i-a spus: "Urmeaza-ma!" Ridicându-se, el l-a urmat. 10 ai pe când statea la masa în casa, iata ca mul?i vameoi oi pacatooi au venit oi s-au aoezat la masa cu Isus oi cu discipolii lui. 11 Vazând aceasta, fariseii au spus discipolilor lui: "De ce manânca înva?atorul vostru împreuna cu vameoii oi pacatooii?" 12 Auzindu-i, el le-a spus: "Nu cei sanatooi au nevoie de medic, ci bolnavii. 13 Aoadar, merge?i oi înva?a?i ce înseamna: Îndurare vreau oi nu jertfa, caci nu am venit sa-i chem pe cei drep?i, ci pe cei pacatooi".

Despre post
(Mc 2,18-22; Lc 5,33-39)
    14 Atunci s-au apropiat de el discipolii lui Ioan oi i-au spus: "De ce noi oi fariseii postim multc, iar discipolii tai nu postesc?" 15 Isus le-a spus: "Pot oare nuntaoii sa plânga atât timp cât mirele este cu ei? Dar vor veni zile când mirele va fi luat de la ei oi atunci vor posti.
    16 Nimeni nu pune un petic dintr-o stofa nouad la o haina veche; caci peticul trage din haina oi ruptura devine mai mare. 17 Nici nu se toarna vin nou în burdufuri vechi; altfel burdufurile se sparg: vinul se varsa, iar burdufurile se strica. Ci vinul nou se pune în burdufuri noi: astfel amândoua se pastreaza".

Vindecarea unei femei
oi învierea fiicei unui înalt func?ionar

(Mc 5,21-43; Lc 8,40-56)
    18 În timp ce le spunea acestea, a venit un înalt func?ionar, s-a prosternat înaintea lui oi i-a spus: "Fiica mea a murit de curând, dar vino, pune-?i mâna peste ea oi va trai". 19 Isus s-a ridicat oi a mers dupa el împreuna cu discipolii sai.
    20 ai iata ca o femeie care de doisprezece ani avea hemoragie, apropiindu-se din spate, i-a atins ciucurii mantieie, 21 caci îoi spunea: "De ma voi atinge fie oi numai de mantia lui, voi fi vindecata". 22 Întorcându-se oi vazând-o, Isus i-a zis: "Încrede-te, fiica, credin?a ta te-a mântuit!" Iar femeia a fost vindecata din ceasul acela.
    23 Ajungând Isus la casa înaltului func?ionar oi vazând cântare?ii din fluier oi mul?imea zgomotoasa, 24 a spus: "Da?i-va la o parte! Copila n-a murit, ci doarme". Dar ei îl luau în râs. 25 Când mul?imea a fost scoasa afara, el a intrat oi a prins-o de mâna, iar copila s-a ridicat. 26 ai s-a raspândit vestea aceasta în tot ?inutul acela.

Isus vindeca doi orbi
    27 Când a plecat de acolo, au venit dupa Isus doi orbi strigând: "Îndura-te de noi, Fiul lui David!" 28 Dupa ce a ajuns în casa, orbii s-au apropiat de el, iar Isus le-a zis: "Crede?i ca pot sa fac aceasta?" I-au spus: "Da, Doamne!" 29 Atunci le-a atins ochii spunând: "Sa vi se faca dupa credin?a voastra!" 30 ai li s-au deschis ochii, iar Isus le-a poruncit cu asprime: "Ave?i grija sa nu afle nimeni". 31 Dar ei, dupa ce au ieoit, au raspândit vestea despre el în tot ?inutul acela.

Isus vindeca un om mut
    32 Când au plecat aceotia, iata ca i-au adus un om mut, posedat de diavol. 33 Dupa ce diavolul a fost alungat, mutul a vorbit, iar mul?imile se mirau spunând: "Niciodata nu s-a vazut aoa ceva în Israel!" 34 Însa fariseii spuneau: "Cu ajutorul capeteniei diavolilor îi scoate pe diavoli"f.

V. DISCURSUL MISIONAR

Isus are mila de popor
    35 Isus strabatea toate ceta?ile oi satele, înva?ând în sinagogile lor, predicând evanghelia împara?iei oi vindecând orice boala oi orice neputin?a.
    36 Vazând mul?imile, i s-a facut mila de ele, caci erau istovite oi parasite, ca niote oi care nu au pastor. 37 Atunci le-a spus discipolilor sai: "Secerioul este mare, însa lucratorii sunt pu?ini. 38 Ruga?i-l deci pe Domnul secerioului sa trimita lucratori la secerioul lui".

Note de subsol


a Unele manuscrise importante au: vazând.
b În câteva manuscrise gasim: au fost cuprinse de teama oi admira?ie.
c Unele manuscrise omit: mult, altele pun: deseori.
d Cuvântul grec folosit aici, agnafon, se refera la o stofa noua, nespalata, netrasa la piua. Prin aceste compara?ii Isus vrea sa arate ca evanghelia nu este o cârpeala din fragmentele religiozita?ii preexistente, nici nu inten?ioneaza sa-oi modeleze înva?atura dupa forma iudaismului, iar creotinismul va fi haina noua croita pe masura omului regenerat în Cristos.
e Ciucurii, lega?i cu fir albastru la cele patru col?uri ale mantiei, aminteau unui evreu de poruncile lui Dumnezeu (Num 15,38-39). Întrucât aceste semne erau considerate sfinte, atingerea ciucurilor de la haina purtata de o persoana consacrata garanta interven?ia mântuitoare a lui Dumnezeu (1Sam 15,26-28 - unde ruperea ciucurelui este semn ca Dumnezeu îoi retrage harul).
f Unele manuscrise omit v. 34.

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/scriptura.asp?carte=matei&ntsapientia=text&capitol=9
Vă rugăm să respectați drepturile de autor