www.profamilia.ro /scriptura.asp?vortodoxa
 
 SFÂNTA SCRIPTURA 

Sfânta Scriptura - text integral
versiunea ortodoxa

achizitionare: 20.07.2003

Vechiul Testament

Facerea
Ieoirea
Leviticul
Numerii
Deuteronomul
Cartea lui Iosua Navi
Cartea Judecatorilor
Cartea Rut
Cartea întâi a Regilor
Cartea a doua a Regilor
Cartea a treia a Regilor
Cartea a patra a Regilor
Cartea întâi a Cronicilor
Cartea a doua a Cronicilor
Cartea întâi a lui Ezdra
Cartea lui Neemia (a doua Ezdra)
Cartea Esterei
Cartea lui Iov
Psalmii
Pildele lui Solomon
Ecclesiastul
Cântarea Cântarilor
Isaia
Ieremia
Plângerile lui Ieremia
Iezechiel
Daniel
Osea
Amos
Miheia
Ioil
Avdie
Iona
Naum
Avacum
Sofonie
Agheu
Zaharia
Maleahi
Cartea lui Tobit
Cartea Iuditei
Cartea lui Baruh
Epistola lui Ieremia
Cântarea celor trei tineri
Cartea a treia a lui Ezdra
Cartea în?elepciunii lui Solomon
Cartea în?elepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)
Istoria Susanei
Istoria omorârii balaurului oi a sfarâmarii lui Bel
Cartea întâia a Macabeilor
Cartea a doua a Macabeilor
Cartea a treia a Macabeilor
Rugaciunea regelui Manase

Noul Testament

Evanghelia dupa Matei
Evanghelia dupa Marcu
Evanghelia dupa Luca
Evanghelia dupa Ioan
Faptele Apostolilor
Epistola catre Romani
Epistola întâi catre Corinteni
Epistola a doua catre Corinteni
Epistola catre Galateni
Epistola catre Efeseni
Epistola catre Filipeni
Epistola catre Coloseni
Epistola întâi catre Tesaloniceni
Epistola a doua catre Tesaloniceni
Epistola întâi catre Timotei
Epistola a doua catre Timotei
Epistola catre Tit
Epistola catre Filimon
Epistola catre Evrei
Epistola lui Iacov
Epistola întâi a lui Petru
Epistola a doua a lui Petru
Epistola întâi a lui Ioan
Epistola a doua a lui Ioan
Epistola a treia a lui Ioan
Epistola lui Iuda
Apocalipsa

Puteti gasi rapid pasaje din cartile Sfintei Scripturi. Folositi formularul de mai jos. Exemple: Matei 3,5-6; Ioan 5; Lc 3,3-4.6-8; 1Tim 3,4-6. Ca afisare sunt trei moduri: bloc, lista si ultimul permite copierea rapida direct în clipboard (în Internet Explorer si Firefox).


Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/scriptura.asp?vortodoxa
Vă rugăm să respectați drepturile de autor