www.profamilia.ro /scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=1Ioan
 
 SFÂNTA SCRIPTURA 

Sfânta Scriptura - text integral
versiunea ortodoxa

achizitionare: 20.07.2003

Epistola întâi soborniceasca a Sfântului Apostol Ioan

Capitolul 1.
Marturie despre Cuvântul vie?ii. Dumnezeu este lumina oi cei care sunt ai Lui umbla în lumina. Sângele lui Hristos ne cura?eote de pacat.

 1. Ce era de la început, ce am auzit, ce am vazut cu ochii nootri, ce am privit oi mâinile noastre au pipait despre Cuvântul vie?ii, 

 2. - ai Via?a s-a aratat oi am vazut-o oi marturisim oi va vestim Via?a de veci, care era la Tatal oi s-a aratat noua - 

 3. Ce am vazut oi am auzit, va vestim oi voua, ca oi voi sa ave?i împartaoire cu noi. Iar împartaoirea noastra este cu Tatal oi cu Fiul Sau, Iisus Hristos. 

 4. ai acestea noi vi le scriem, ca bucuria noastra sa fie deplina. 

 5. ai aceasta este vestirea pe care am auzit-o de la El oi v-o vestim: ca Dumnezeu este lumina oi nici un întuneric nu este întru El. 

 6. Daca zicem ca avem împartaoire cu El oi umblam în întuneric, min?im oi nu savâroim adevarul. 

 7. Iar daca umblam întru lumina, precum El este în lumina, atunci avem împartaoire unul cu altul oi sângele lui Iisus, Fiul Lui, ne cura?eote pe noi de orice pacat. 

 8. Daca zicem ca pacat nu avem, ne amagim pe noi înoine oi adevarul nu este întru noi. 

 9. Daca marturisim pacatele noastre, El este credincios oi drept, ca sa ne ierte pacatele oi sa ne cura?easca pe noi de toata nedreptatea. 

 10. Daca zicem ca n-am pacatuit, Îl facem mincinos oi cuvântul Lui nu este întru noi. 

Capitolul 2.
Hristos este Mijlocitorul nostru catre Tatal oi ispaoirea noastra. Porunca sa ne iubim unii pe al?ii. Iubirea lumii. Antihriotii sunt mul?i.

 1. Copiii mei, acestea vi le scriu, ca sa nu pacatui?i, oi daca va pacatui cineva, avem mijlocitor catre Tatal, pe Iisus Hristos cel drept. 

 2. El este jertfa de ispaoire pentru pacatele noastre, dar nu numai pentru pacatele noastre, ci oi pentru ale lumii întregi. 

 3. ai întru aceasta otim ca L-am cunoscut, daca pazim poruncile Lui. 

 4. Cel ce zice: L-am cunoscut, dar poruncile Lui nu le pazeote, mincinos este oi întru el adevarul nu se afla. 

 5. Iar cine pazeote cuvântul Lui, întru acela, cu adevarat, dragostea lui Dumnezeu este desavâroita. Prin aceasta, cunoaotem ca suntem întru El. 

 6. Cine zice ca petrece întru El dator este, precum Acela a umblat, oi el aoa sa umble. 

 7. Iubi?ilor, nu va scriu porunca noua, ci o porunca veche pe care o avea?i de la început; porunca cea veche este cuvântul pe care l-a?i auzit. 

 8. Iaraoi, va scriu porunca noua, ceea ce adevarat întru El oi întru voi, pentru ca întunericul se duce oi lumina cea adevarata începe sa rasara. 

 9. Cine zice ca este în lumina oi pe fratele sau îl uraote, acela este în întuneric pâna acum. 

 10. Cine iubeote pe fratele sau ramâne în lumina oi sminteala nu este în el. 

 11. Iar cel ce uraote pe fratele sau este în întuneric oi umbla în întuneric oi nu otie încotro se duce, pentru ca întunericul a orbit ochii lui. 

 12. Va scriu voua, copiilor, fiindca iertate v-au fost pacatele pentru numele Lui. 

 13. Va scriu voua, parin?ilor, pentru ca a?i cunoscut pe Cel ce este de la început. Va scriu voua, tinerilor, fiindca a?i biruit pe cel viclean. V-am scris, copiilor, pentru ca a?i cunoscut pe Tatal. 

 14. V-am scris, parin?ilor, fiindca a?i cunoscut pe Cel ce este de la început. Scris-am voua, tinerilor, caci sunte?i tari oi cuvântul lui Dumnezeu ramâne în voi oi a?i biruit pe cel viclean. 

 15. Nu iubi?i lumea, nici cele ce sunt în lume. Daca cineva iubeote lumea, iubirea Tatalui nu este întru el; 

 16. Pentru ca tot ce este în lume, adica pofta trupului oi pofta ochilor oi trufia vie?ii, nu sunt de la Tatal, ci sunt din lume. 

 17. ai lumea trece oi pofta ei, dar cel ce face voia lui Dumnezeu ramâne în veac. 

 18. Copii, este ceasul de pe urma, oi precum a?i auzit ca vine antihrist, iar acum mul?i antihrioti s-au aratat; de aici cunoaotem noi ca este ceasul de pe urma. 

 19. Dintre noi au ieoit, dar nu erau de-ai nootri, caci de-ar fi fost de-ai nootri, ar fi ramas cu noi; ci ca sa se arate ca nu sunt to?i de-ai nootri, de aceea au ieoit. 

 20. Iar voi, ungere ave?i de la Cel Sfânt oi oti?i toate. 

 21. V-am scris voua, nu pentru ca nu oti?i adevarul, ci pentru ca îl oti?i oi oti?i ca nici o minciuna nu vine din adevar. 

 22. Cine este mincinosul, daca nu cel ce tagaduieote ca Iisus este Hristosul? Acesta este antihristul, cel care tagaduieote pe Tatal oi pe Fiul. 

 23. Oricine tagaduieote pe Fiul nu are nici pe Tatal; cine marturiseote pe Fiul are oi pe Tatal. 

 24. Deci, ceea ce a?i auzit de la început, în voi sa ramâna; de va ramâne în voi ceea ce a?i auzit de la început, ve?i ramâne oi voi în Fiul oi în Tatal. 

 25. ai aceasta este fagaduin?a pe care El ne-a fagaduit-o: Via?a veonica. 

 26. Acestea v-am scris voua despre cei ce va amagesc. 

 27. Cât despre voi, ungerea pe care a?i luat-o de la El ramâne întru voi oi n-ave?i trebuin?a ca sa va înve?e cineva, ci precum ungerea Lui va înva?a despre toate, oi adevarat este oi nu este minciuna, ramâne?i întru El, aoa cum v-a înva?at. 

 28. ai acum, copii, ramâne?i întru El, ca sa avem îndrazneala când Se va arata oi sa nu ne ruoinam de El, la venirea Lui. 

 29. Daca oti?i ca este drept, cunoaote?i ca oricine face dreptate este nascut din El. 

Capitolul 3.
Fiii lui Dumnezeu sunt ferici?i prin nadejdea lor în Tatal; sunt cura?i de pacat, iubitori de fra?i, dar urâ?i de lume. Iubirea catre aproapele oi catre Dumnezeu.

 1. Vede?i ce fel de iubire ne-a daruit noua Tatal, ca sa ne numim fii ai lui Dumnezeu, oi suntem. Pentru aceea lumea nu ne cunoaote, fiindca nu L-a cunoscut nici pe El. 

 2. Iubi?ilor, acum suntem fii ai lui Dumnezeu oi ce vom fi nu s-a aratat pâna acum. atim ca daca El Se va arata, noi vom fi asemenea Lui, fiindca Îl vom vedea cum este. 

 3. ai oricine oi-a pus în El nadejdea, acesta se cura?eote pe sine, aoa cum Acela curat este. 

 4. Oricine faptuieote pacatul savâroeote oi nelegiuirea, oi pacatul este nelegiuirea. 

 5. ai voi oti?i ca El S-a aratat ca sa ridice pacatele oi pacat întru El nu este. 

 6. Oricine ramâne întru El nu pacatuieote; oricine pacatuieote nu L-a vazut nici nu L-a cunoscut. 

 7. Copii, nimeni sa nu va amageasca. Cel ce savâroeote dreptatea este drept, precum Acela drept este. 

 8. Cine savâroeote pacatul este de la diavolul, pentru ca de la început diavolul pacatuieote. Pentru aceasta S-a aratat Fiul lui Dumnezeu, ca sa strice lucrurile diavolului. 

 9. Oricine este nascut din Dumnezeu nu savâroeote pacat, pentru ca samân?a lui Dumnezeu ramâne în acesta; oi nu poate sa pacatuiasca, fiindca este nascut din Dumnezeu. 

 10. Prin aceasta cunoaotem pe fiii lui Dumnezeu oi pe fiii diavolului; oricine nu face dreptate nu este din Dumnezeu, nici cel ce nu iubeote pe fratele sau. 

 11. Pentru ca aceasta este vestea pe care a?i auzit-o de la început, ca sa ne iubim unul pe altul, 

 12. Nu precum Cain, care era de la cel viclean oi a ucis pe fratele sau. ai pentru care pricina l-a ucis? Fiindca faptele lui erau rele, iar ale fratelui sau erau drepte. 

 13. Nu va mira?i, fra?ilor, daca lumea va uraote. 

 14. Noi otim ca am trecut din moarte la via?a, pentru ca iubim pe fra?i; cine nu iubeote pe fratele sau ramâne în moarte. 

 15. Oricine uraote pe fratele sau este ucigao de oameni oi oti?i ca orice ucigao de oameni  nu are via?a veonica, dainuitoare în El. 

 16. În aceasta am cunoscut iubirea: ca El ai-a pus sufletul Sau pentru noi, oi noi datori suntem sa ne punem sufletele pentru fra?i. 

 17. Iar cine are boga?ia lumii acesteia oi se uita la fratele sau care este în nevoie oi îoi închide inima fa?a de el, cum ramâne în acela dragostea lui Dumnezeu? 

 18. Fiii mei, sa nu iubim cu vorba, numai din gura, ci cu fapta oi cu adevarul. 

 19. În aceasta vom cunoaote ca suntem din adevar oi în fa?a lui Dumnezeu vom afla odihna inimii noastre, 

 20. Fiindca, daca ne osândeote inima noastra, Dumnezeu este mai mare decât inima noastra oi otie toate. 

 21. Iubi?ilor, daca inima noastra nu ne osândeote, avem îndraznire catre Dumnezeu. 

 22. ai orice cerem, primim de la El, pentru ca pazim poruncile Lui oi cele placute înaintea Lui facem. 

 23. ai aceasta este porunca Lui, ca sa credem întru numele lui Iisus Hristos, Fiul Sau, oi sa ne iubim unul pe altul, precum ne-a dat porunca. 

 24. Cel ce pazeote poruncile Lui ramâne în Dumnezeu oi Dumnezeu în el; oi prin aceasta cunoaotem ca El ramâne în noi, din Duhul pe care ni L-a dat. 

Capitolul 4.
Trebuie sa ne ferim de duhurile amagitoare. Iubirea lui Dumnezeu catre noi cere iubirea noastra catre fra?i.

 1. Iubi?ilor, nu da?i crezare oricarui duh, ci cerca?i duhurile daca sunt de la Dumnezeu, fiindca mul?i prooroci mincinooi au ieoit în lume. 

 2. În aceasta sa cunoaote?i duhul lui Dumnezeu: orice duh care marturiseote ca Iisus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu. 

 3. ai orice duh, care nu marturiseote pe Iisus Hristos, nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui antihrist, despre care a?i auzit ca vine oi acum este chiar în lume. 

 4. Voi, copii, sunte?i din Dumnezeu oi i-a?i biruit pe acei prooroci, caci mai mare este Cel ce e în voi, decât cel ce este în lume. 

 5. Aceia sunt din lume, de aceea graiesc ca din lume oi lumea îi asculta. 

 6. Noi suntem din Dumnezeu; cine cunoaote pe Dumnezeu asculta de noi; cine nu este din Dumnezeu nu asculta de noi. Din aceasta cunoaotem Duhul adevarului oi duhul ratacirii. 

 7. Iubi?ilor, sa ne iubim unul pe altul, pentru ca dragostea este de la Dumnezeu oi oricine iubeote este nascut din Dumnezeu oi cunoaote pe Dumnezeu. 

 8. Cel ce nu iubeote n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu este iubire. 

 9. Întru aceasta s-a aratat dragostea lui Dumnezeu catre noi, ca pe Fiul Sau cel Unul Nascut L-a trimis Dumnezeu în lume, ca prin El via?a sa avem. 

 10. În aceasta este dragostea, nu fiindca noi am iubit pe Dumnezeu, ci fiindca El ne-a iubit pe noi oi a trimis pe Fiul Sau jertfa de ispaoire pentru pacatele noastre. 

 11. Iubi?ilor, daca Dumnezeu astfel ne-a iubit pe noi, oi noi datori suntem sa ne iubim unul pe altul. 

 12. Pe Dumnezeu nimeni nu L-a vazut vreodata, dar de ne iubim unul pe altul, Dumnezeu ramâne întru noi oi dragostea Lui în noi este desavâroita. 

 13. Din aceasta cunoaotem ca ramânem în El oi El întru noi, fiindca ne-a dat din Duhul Sau. 

 14. ai noi am vazut oi marturisim ca Tatal a trimis pe Fiul, Mântuitor al lumii. 

 15. Cine marturiseote ca Iisus este fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu ramâne întru el oi el în Dumnezeu. 

 16. ai noi am cunoscut oi am crezut iubirea, pe care Dumnezeu o are catre noi. Dumnezeu este iubire oi cel ce ramâne în iubire ramâne în Dumnezeu oi Dumnezeu ramâne întru el. 

 17. Întru aceasta a fost desavâroita iubirea Lui fa?a de noi, ca sa avem îndraznire în ziua judeca?ii, fiindca precum este Acela, aoa suntem oi noi, în lumea aceasta. 

 18. În iubire nu este frica, ci iubirea desavâroita alunga frica, pentru ca frica are cu sine pedeapsa, iar cel ce se teme nu este desavâroit în iubire. 

 19. Noi iubim pe Dumnezeu, fiindca El ne-a iubit cel dintâi. 

 20. Daca zice cineva: iubesc pe Dumnezeu, iar pe fratele sau îl uraote, mincinos este! Pentru ca cel ce nu iubeote pe fratele sau, pe care l-a vazut, pe Dumnezeu, pe Care nu L-a vazut, nu poate sa-L iubeasca. 

 21. ai aceasta porunca avem de la El: cine iubeote pe Dumnezeu sa iubeasca oi pe fratele sau. 

Capitolul 5.
Prin credin?a oi supunere iubim pe Dumnezeu. Trei marturisesc despre Hristos oi Aceoti trei Una sunt. Puterea rugaciunii.

 1. Oricine crede ca Iisus este Hristos, este nascut din Dumnezeu, oi oricine iubeote pe Cel care a nascut iubeote oi pe Cel ce S-a nascut din El. 

 2. Întru aceasta cunoaotem ca iubim pe fiii lui Dumnezeu, daca iubim pe Dumnezeu oi împlinim poruncile Lui. 

 3. Caci dragostea de Dumnezeu aceasta este: Sa pazim poruncile Lui; oi poruncile Lui nu sunt grele. 

 4. Pentru ca oricine este nascut din Dumnezeu biruieote lumea, oi aceasta este biruin?a care a biruit lumea: credin?a noastra. 

 5. Cine este cel ce biruieote lumea daca nu cel ce crede ca Iisus este Fiul lui Dumnezeu? 

 6. Acesta este Cel care a venit prin apa oi prin sânge: Iisus Hristos; nu numai prin apa, ci prin apa oi prin sânge; oi Duhul este Cel ce marturiseote, ca Duhul este adevarul. 

 7. Caci trei sunt care marturisesc în cer: Tatal, Cuvântul oi Sfântul Duh, oi Aceoti trei Una sunt. 

 8. ai trei sunt care marturisesc pe pamânt: Duhul oi apa oi sângele, oi aceoti trei marturisesc la fel. 

 9. Daca primim marturia oamenilor, marturia lui Dumnezeu este mai mare, ca aceasta este marturia lui Dumnezeu: ca a marturisit pentru Fiul Sau. 

 10. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are aceasta marturie în el însuoi. Cine nu crede în Dumnezeu, L-a facut mincinos, pentru ca n-a crezut în marturia pe care a marturisit-o Dumnezeu pentru Fiul Sau. 

 11. ai aceasta este marturia, ca Dumnezeu ne-a dat via?a veonica oi aceasta via?a este în Fiul Sau. 

 12. Cel ce are pe Fiul are via?a; cel ce nu are pe Fiul lui Dumnezeu nu are via?a. 

 13. Acestea am scris voua, care crede?i în numele Fiului lui Dumnezeu, ca sa oti?i ca ave?i via?a veonica. 

 14. ai aceasta este încrederea pe care o avem catre El, ca, daca cerem ceva dupa voin?a Lui, El ne asculta. 

 15. ai daca otim ca El ne asculta ceea ce Îi cerem, otim ca dobândim cererile pe care I le-am cerut. 

 16. Daca vede cineva pe fratele sau pacatuind - pacat nu de moarte - sa se roage, oi Dumnezeu va da via?a acelui frate, anume celor ce nu pacatuiesc de moarte. Este oi pacat de moarte; nu zic sa se roage pentru acela. 

 17. Orice nedreptate este pacat, dar este oi pacat care nu e de moarte. 

 18. atim ca oricine e nascut din Dumnezeu nu pacatuieote; ci cel ce s-a nascut din Dumnezeu se pazeote pe sine, oi cel rau nu se atinge de el. 

 19. atim ca suntem din Dumnezeu oi lumea întreaga zace sub puterea celui rau. 

 20. atim iaraoi ca Fiul lui Dumnezeu a venit oi ne-a dat noua pricepere, ca sa cunoaotem pe Dumnezeul cel adevarat; oi noi suntem în Dumnezeul cel adevarat, adica întru Fiul Sau Iisus Hristos. Acesta este adevaratul Dumnezeu oi via?a de veci. 

 21. Fiilor, pazi?i-va de idoli. 

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=1Ioan
Vă rugăm să respectați drepturile de autor