www.profamilia.ro /scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=1Petru
 
 SFÂNTA SCRIPTURA 

Sfânta Scriptura - text integral
versiunea ortodoxa

achizitionare: 20.07.2003

Epistola întâi soborniceasca a Sfântului Apostol Petru

Capitolul 1.
Hristos este mântuirea oi nadejdea noastra. Durerile de azi lamuresc credin?a. Mântuirea aceasta a fost vestita de prooroci. Îndemnuri la via?a sfânta.

 1. Petru, apostol al lui Iisus Hristos, catre cei ce traiesc împraotia?i printre straini, în Pont, în Galatia, în Capadocia, în Asia oi în Bitinia, 

 2. Aleoi dupa cea mai dinainte otiin?a a lui Dumnezeu-Tatal, oi prin sfin?irea de catre Duhul, spre ascultare oi stropirea cu sângele lui Iisus Hristos: har voua oi pacea sa se înmul?easca! 

 3. Binecuvântat fie Dumnezeu oi Tatal Domnului nostru Iisus Hristos, Care, dupa mare mila Sa, prin învierea lui Iisus Hristos din mor?i, ne-a nascut din nou, spre nadejde vie, 

 4. Spre mootenire nestricacioasa oi neîntinata oi neveotejita, pastrata în ceruri pentru voi, 

 5. Cei ce sunte?i pazi?i cu puterea lui Dumnezeu, prin credin?a, spre mântuire, gata sa se dea pe fa?a în vremea de apoi. 

 6. Întru aceasta va bucura?i, macar ca acum ar trebui sa fi?i trioti, încerca?i fiind de multe feluri de ispite pentru pu?ina vreme, 

 7. Pentru ca credin?a voastra încercata, mult mai de pre? decât aurul cel pieritor, dar lamurit prin foc, sa fie gasita spre lauda oi spre slava oi spre cinste, la aratarea lui Iisus Hristos. 

 8. Pe El, fara sa-L fi vazut, Îl iubi?i; întru El, deoi acum nu-L vede?i, voi crede?i oi va bucura?i cu bucurie negraita oi preamarita, 

 9. Dobândind rasplata credin?ei voastre, mântuirea sufletelor. 

 10. Aceasta mântuire au cautat-o cu staruin?a oi au cercetat-o cu de-amanuntul proorocii, care au proorocit despre harul ce avea sa vina la voi. 

 11. Cercetând în care oi în ce fel de vreme le arata Duhul lui Hristos, Care era întru ei, când le marturisea de mai înainte despre patimile lui Hristos oi despre maririle cele de dupa ele, 

 12. Lor le-a fost descoperit ca nu pentru ei înoioi, ci pentru voi slujeau ei aceste lucruri, care acum vi s-au vestit prin cei ce, întru Duhul Sfânt trimis din cer, v-au propovaduit Evanghelia, spre care oi îngerii doresc sa priveasca. 

 13. Pentru aceea, încingând mijloacele cugetului vostru, trezindu-va, nadajdui?i desavâroit în harul care vi se va da voua, la aratarea lui Iisus Hristos. 

 14. Ca fii ascultatori, nu va potrivi?i poftelor de mai înainte, din vremea neotiin?ei voastre, 

 15. Ci, dupa Sfântul Care v-a chemat pe voi, fi?i oi voi înoiva sfin?i în toata petrecerea vie?ii. 

 16. Ca scris este: "Fi?i sfin?i, pentru ca Eu sunt Sfânt". 

 17. ai daca chema?i Tata pe Cel ce judeca cu nepartinire, dupa lucrul fiecaruia, petrece?i în frica zilele vremelniciei voastre, 

 18. atiind ca nu cu lucruri stricacioase, cu argint sau cu aur, a?i fost rascumpara?i din via?a voastra deoarta, lasata de la parin?i, 

 19. Ci cu scumpul sânge al lui Hristos, ca al unui miel nevinovat oi neprihanit, 

 20. Care a fost cunoscut mai dinainte de întemeierea lumii, dar Care S-a aratat, în anii cei mai de pe urma, pentru voi, 

 21. Cei ce prin El a?i crezut în Dumnezeu, Care L-a înviat pe El din mor?i, oi I-a dat Lui slava, ca sa va fie credin?a oi nadejdea voastra în Dumnezeu. 

 22. Cura?indu-va sufletele prin ascultarea de adevar, spre nefa?arnica iubire de fra?i, iubi?i-va unul pe altul, din toata inima, cu toata staruin?a, 

 23. Fiind nascu?i din nou nu din samân?a stricacioasa, ci din nestricacioasa, prin cuvântul lui Dumnezeu cel viu oi care ramâne în veac. 

 24. Pentru ca tot trupul este ca iarba oi toata slava lui ca floarea ierbii: uscatu-s-a iarba oi floarea a cazut, 

 25. Iar cuvântul Domnului ramâne în veac. ai acesta este cuvântul, care vi s-a binevestit. 

Capitolul 2.
Hristos este piatra cea din capul unghiului.

 1. Deci, lepadând toata rautatea oi tot vicleougul oi fa?arniciile oi pizmele oi toate clevetirile, 

 2. Ca niote prunci de curând nascu?i, sa dori?i laptele cel duhovnicesc oi neprefacut, ca prin el sa creote?i spre mântuire, 

 3. De vreme ce a?i gustat oi a?i vazut ca bun este Domnul. 

 4. Apropia?i-va de El, piatra cea vie, de oameni într-adevar neluata în seama, dar la Dumnezeu aleasa oi de pre?; 

 5. ai voi înoiva, ca pietre vii, zidi?i-va drept casa duhovniceasca, preo?ie sfânta, ca sa aduce?i jertfe duhovniceoti, bine-placute lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos; 

 6. Pentru ca scris este în Scriptura: "Iata, pun în Sion Piatra din capul unghiului, aleasa, de mare pre?, oi cel ce va crede în ea nu se va ruoina". 

 7. Pentru voi, deci, care crede?i, (Piatra) este cinstea; iar pentru cei ce nu cred, piatra pe care n-au bagat-o în seama ziditorii, aceasta a ajuns sa fie în capul unghiului, 

 8. ai piatra de poticnire oi stânca de sminteala, de care se poticnesc, fiindca n-au dat ascultare cuvântului, spre care au oi fost puoi. 

 9. Iar voi sunte?i semin?ie aleasa, preo?ie împarateasca, neam sfânt, popor agonisit de Dumnezeu, ca sa vesti?i în lume bunata?ile Celui ce v-a chemat din întuneric, la lumina Sa cea minunata, 

 10. Voi care odinioara nu era?i popor, iar acum sunte?i poporul lui Dumnezeu; voi care odinioara n-avea?i parte de mila, iar acum sunte?i milui?i. 

 11. Iubi?ilor, va îndemn ca pe niote straini ce sunte?i oi calatori aici pe pamânt, sa va feri?i de poftele cele trupeoti care se razboiesc împotriva sufletului. 

 12. Purta?i-va cu cinste între neamuri, ca în ceea ce ei acum va bârfesc ca pe niote facatori de rele, privind ei mai de aproape faptele voastre cele bune, sa preamareasca pe Dumnezeu, în ziua când îi va cerceta. 

 13. Supune?i-va, pentru Domnul, oricarei orânduiri omeneoti, fie împaratului, ca înalt stapânitor, 

 14. Fie dregatorilor, ca unora ce sunt trimioi de el, spre pedepsirea facatorilor de rele oi spre lauda facatorilor de bine; 

 15. Caci aoa este voia lui Dumnezeu, ca voi, prin faptele voastre cele bune, sa închide?i gura oamenilor fara minte oi fara cunootin?a. 

 16. Trai?i ca oamenii liberi, dar nu ca oi cum a?i avea libertatea drept acoperamânt al rauta?ii, ci ca robi ai lui Dumnezeu. 

 17. Da?i tuturor cinste, iubi?i fra?ia, teme?i-va de Dumnezeu, cinsti?i pe împarat. 

 18. Slugilor, supune?i-va stapânilor vootri, cu toata frica, nu numai celor buni oi blânzi, ci oi celor urâciooi. 

 19. Caci aceasta este placut lui Dumnezeu, sa sufere cineva întristari, pe nedrept, cu gândul la El. 

 20. Caci, ce lauda este daca, pentru greoeala, primi?i bataie întru rabdare? Iar daca, pentru binele facut, ve?i patimi oi ve?i rabda, aceasta este placut lui Dumnezeu. 

 21. Caci spre aceasta a?i fost chema?i, ca oi Hristos a patimit pentru voi, lasându-va pilda, ca sa paoi?i pe urmele Lui, 

 22. Care n-a savâroit nici un pacat, nici s-a aflat vicleoug în gura Lui, 

 23. ai Care, ocarât fiind, nu raspundea cu ocara; suferind, nu amenin?a, ci Se lasa în otirea Celui ce judeca cu dreptate. 

 24. El a purtat pacatele noastre, în trupul Sau, pe lemn, pentru ca noi, murind fa?a de pacate, sa vie?uim drepta?ii: cu a Carui rana v-a?i vindecat. 

 25. Caci era?i ca niote oi ratacite, dar v-a?i întors acum la Pastorul oi la Pazitorul sufletelor voastre. 

Capitolul 3.
Îndemnuri catre so?i. Îndemnuri tuturor spre dragoste oi blânde?e. Suferin?a Domnului oi pogorârea Lui în iad. Puterea Botezului.

 1. Asemenea oi voi, femeilor, supune?i-va barba?ilor vootri, aoa încât, chiar daca sunt unii care nu se pleaca cuvântului, sa fie câotiga?i, fara propovaduire, prin purtarea femeilor lor, 

 2. Vazând de aproape via?a voastra curata oi plina de sfiala. 

 3. Podoaba voastra sa nu fie cea din afara: împletirea parului, podoabele de aur oi îmbracarea hainelor scumpe, 

 4. Ci sa fie omul cel tainic al inimii, întru nestricacioasa podoaba a duhului blând oi liniotit, care este de mare pre? înaintea lui Dumnezeu. 

 5. Ca aoa se împodobeau, odinioara, oi sfintele femei, care nadajduiau în Dumnezeu, supunându-se barba?ilor lor, 

 6. Precum Sarra asculta de Avraam oi-l numea pe el domn, ale carei fiice sunte?i, daca face?i ce e bine oi nu va teme?i de nimic. 

 7. Voi, barba?ilor, de asemenea, trai?i în?elep?eote cu femeile voastre, ca fiind fapturi mai slabe, oi face?i-le parte de cinste, ca unora care, împreuna cu voi, sunt mootenitoare ale harului vie?ii, aoa încât rugaciunile voastre sa nu fie împiedicate. 

 8. În sfâroit, fi?i to?i într-un gând, împreuna-patimitori, iubitori de fra?i, milostivi, smeri?i. 

 9. Nu rasplati?i raul cu rau sau ocara cu ocara, ci, dimpotriva, binecuvânta?i, caci spre aceasta a?i fost chema?i, ca sa mooteni?i binecuvântarea. 

 10. Cel ce voieote sa iubeasca via?a oi sa vada zile bune sa-oi opreasca limba de la rau oi buzele sale sa nu graiasca vicleoug; 

 11. Sa se fereasca de rau oi sa faca bine; sa caute pacea oi s-o urmeze; 

 12. Caci ochii Domnului sunt peste cei drep?i oi urechile Lui spre rugaciunile lor, iar fa?a Domnului este împotriva celor ce fac rele. 

 13. ai cine va va face voua rau, daca sunte?i plini de râvna pentru bine? 

 14. Dar de ve?i oi patimi pentru dreptate, ferici?i ve?i fi. Iar de frica lor sa nu va teme?i, nici sa va tulbura?i. 

 15. Ci pe Domnul, pe Hristos, sa-L sfin?i?i în inimile voastre oi sa fi?i gata totdeauna sa raspunde?i oricui va cere socoteala despre nadejdea voastra, 

 16. Dar cu blânde?e oi cu frica, având cuget curat, ca, tocmai în ceea ce sunte?i cleveti?i, sa iasa de ruoine cei ce graiesc de rau purtarea voastra cea buna întru Hristos. 

 17. Caci e mai bine, daca aoa este voia lui Dumnezeu, sa patimi?i facând cele bune, decât facând cele rele. 

 18. Pentru ca oi Hristos a suferit odata moartea pentru pacatele noastre, El cel drept pentru cei nedrep?i, ca sa ne aduca pe noi la Dumnezeu, omorât fiind cu trupul, dar viu facut cu duhul, 

 19. Cu care S-a coborât oi a propovaduit oi duhurilor ?inute în închisoare, 

 20. Care fusesera neascultatoare altadata, când îndelunga-rabdare a lui Dumnezeu aotepta, în zilele lui Noe, oi se pregatea corabia în care pu?ine suflete, adica opt, s-au mântuit prin apa. 

 21. Iar aceasta mântuire prin apa închipuia botezul, care va mântuieote astazi oi pe voi, nu ca otergere a necura?iei trupului, ci ca deschiderea cugetului bun catre Dumnezeu, prin învierea lui Iisus Hristos, 

 22. Care, dupa ce S-a suit la cer, este de-a dreapta lui Dumnezeu, oi se supun Lui îngerii oi stapâniile oi puterile. 

Capitolul 4.
Îndemnuri catre credinciooi sa se lase de pacat, sa aiba mereu pilda pe Domnul oi sa ia aminte la obotescul sfâroit care se apropie. Mângâieri în ziua prigoanelor.

 1. Aoadar, fiindca Hristos a patimit cu trupul, înarma?i-va oi voi cu gândul acesta: ca cine a suferit cu trupul a ispravit cu pacatul, 

 2. Ca sa nu mai traiasca timpul ce mai are de trait în trup dupa poftele oamenilor, ci dupa voia lui Dumnezeu. 

 3. Destul este ca, în vremurile trecute, a?i facut cu desavâroire voia neamurilor, umblând în desfrânari, în pofte, în be?ii, în ospe?e fara masura, în petreceri cu vin mult oi în neiertate slujiri idoleoti. 

 4. De aceea ei se mira ca voi nu mai alerga?i cu ei în aceeaoi revarsare a desfrâului oi va hulesc. 

 5. Ei îoi vor da seama înaintea Celui ce este gata sa judece viii oi mor?ii. 

 6. Ca spre aceasta s-a binevestit mor?ilor, ca sa fie judeca?i ca oameni, dupa trup, dar sa vieze, dupa Dumnezeu cu duhul. 

 7. Iar sfâroitul tuturor s-a apropiat; fi?i dar cu mintea întreaga oi priveghea?i în rugaciuni. 

 8. Dar mai presus de toate, ?ine?i din rasputeri la dragostea dintre voi, pentru ca dragostea acopera mul?ime de pacate. 

 9. Fi?i, între voi, iubitori de straini, fara cârtire. 

 10. Dupa darul pe care l-a primit fiecare, sluji?i unii altora, ca niote buni iconomi ai harului celui de multe feluri al lui Dumnezeu. 

 11. Daca vorbeote cineva, cuvintele lui sa fie ca ale lui Dumnezeu; daca slujeote cineva, slujba lui sa fie ca din puterea pe care o da Dumnezeu, pentru ca întru toate Dumnezeu sa se slaveasca prin Iisus Hristos, Caruia Îi este slava oi stapânirea în vecii vecilor. Amin. 

 12. Iubi?ilor, nu va mira?i de focul aprins între voi spre ispitire, ca oi cum vi s-ar întâmpla ceva strain, 

 13. Ci, întrucât sunte?i partaoi la suferin?ele lui Hristos, bucura?i-va, pentru ca oi la aratarea slavei Lui sa va bucura?i cu bucurie mare. 

 14. De sunte?i ocarâ?i pentru numele lui Hristos, ferici?i sunte?i, caci Duhul slavei oi al lui Dumnezeu Se odihneote peste voi; de catre unii El se huleote, iar de voi se preaslaveote. 

 15. Nimeni dintre voi sa nu sufere ca ucigao, sau fur, sau facator de rele, sau ca un râvnitor de lucruri straine. 

 16. Iar de sufera ca creotin, sa nu se ruoineze, ci sa preamareasca pe Dumnezeu, pentru numele acesta. 

 17. Caci vremea este ca sa înceapa judecata de la casa lui Dumnezeu; oi daca începe întâi de la noi, care va fi sfâroitul celor care nu asculta de Evanghelia lui Dumnezeu? 

 18. ai daca dreptul abia se mântuieote, ce va fi cu cel necredincios oi pacatos? 

 19. Pentru aceea, oi cei ce sufera, dupa voia lui Dumnezeu, sa-oi încredin?eze Lui, credinciosului Ziditor, sufletele lor, savâroind fapte bune. 

Capitolul 5.
Datoriile preo?ilor oi ale credinciooilor. Îndemnuri la umilin?a oi la priveghere. Urari de bine oi închinaciune.

 1. Pe preo?ii cei dintre voi îi rog ca unul ce sunt împreuna-preot oi martor al patimilor lui Hristos oi partao al slavei celei ce va sa se descopere: 

 2. Pastori?i turma lui Dumnezeu, data în paza voastra, cercetând-o, nu cu silnicie, ci cu voie buna, dupa Dumnezeu, nu pentru câotig urât, ci din dragoste; 

 3. Nu ca oi cum a?i fi stapâni peste Biserici, ci pilde facându-va turmei. 

 4. Iar când Se va arata Mai-marele pastorilor, ve?i lua cununa cea neveotejita a maririi. 

 5. Tot aoa oi voi, fiilor duhovniceoti, supune?i-va preo?ilor; oi to?i, unii fa?a de al?ii, îmbraca?i-va întru smerenie, pentru ca Dumnezeu celor mândri le sta împotriva, iar celor smeri?i le da har. 

 6. Deci, smeri?i-va sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, ca El sa va înal?e la timpul cuvenit. 

 7. Lasa?i-I Lui toata grija voastra, caci El are grija de voi. 

 8. Fi?i treji, priveghea?i. Potrivnicul vostru, diavolul, umbla, racnind ca un leu, cautând pe cine sa înghita, 

 9. Caruia sta?i împotriva, tari în credin?a, otiind ca aceleaoi suferin?e îndura oi fra?ii vootri în lume. 

 10. Iar Dumnezeul a tot harul, Care v-a chemat la slava Sa cea veonica, întru Hristos Iisus, El însuoi, dupa ce ve?i suferi pu?ina vreme, va va duce la desavâroire, va va întari, va va împuternici, va va face neclinti?i. 

 11. A Lui fie slava oi puterea în vecii vecilor. Amin! 

 12. V-am scris aceste pu?ine lucruri, prin Silvan, pe care îl socotesc frate credincios, ca sa va îndemn oi sa va marturisesc ca adevaratul har al lui Dumnezeu este acesta, în care sta?i. 

 13. Biserica cea aleasa din Babilon oi Marcu, fiul meu, va îmbra?ioeaza. 

 14. Îmbra?ioa?i-va unul pe altul cu sarutarea dragostei. Pace voua tuturor, celor întru Hristos Iisus. Amin. 

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=1Petru
Vă rugăm să respectați drepturile de autor