www.profamilia.ro /scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=2Paralipomena
 
 SFÂNTA SCRIPTURA 

Sfânta Scriptura - text integral
versiunea ortodoxa

achizitionare: 20.07.2003

Cartea a doua Paralipomena (a doua a Cronicilor)

Capitolul 1.

 1. În vremea aceea Solomon, fiul lui David, se întarise în domnie oi Domnul Dumnezeul lui era cu el, înal?ându-l foarte sus. 

 2. Solomon a poruncit sa se adune tot Israelul: capeteniile peste mii, capeteniile peste sute, judecatorii oi to?i cei ce cârmuiau în Israel pâna la capii de familie. 

 3. Apoi s-a dus Solomon oi toata adunarea pe înal?imea cea din Ghibeon, caci acolo era cortul cel dumnezeiesc al adunarii pe care-l facuse Moise, robul lui Dumnezeu, în pustiu. 

 4. Chivotul Domnului îl adusese David din Chiriat-Iearim la locul pe care-l pregatise pentru el David, în Ierusalim, unde-i facuse un cort nou. 

 5. Iar jertfelnicul cel de arama, pe care-l facuse Be?aleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, ramasese acolo, înaintea cortului celui vechi al Domnului. Pe acesta îl cerceta Solomon cu adunarea. 

 6. ai aici, înaintea fe?ei Domnului, pe jertfelnicul cel de arama, care era înaintea cortului adunarii, a adus Solomon o mie de arderi de tot. 

 7. În noaptea aceea S-a aratat Dumnezeu lui Solomon oi i-a zis: "Cere ce doreoti sa-?i dau?" 

 8. Iar Solomon a zis catre Dumnezeu: "Tu ai facut cu David, tatal meu, mila mare oi m-ai pus pe mine rege în locul lui. 

 9. Sa se împlineasca dar, Doamne Dumnezeule, cuvântul Tau cel catre David, tatal meu! De vreme ce m-ai pus pe mine peste un popor mult la numar, ca pulberea pamântului, 

 10. Apoi da-mi mie acum în?elepciune oi otiin?a, ca sa pricep cum sa cârmuiesc pe poporul acesta, caci cine poate sa cârmuiasca pe acest mare popor al Tau?" 

 11. Atunci Dumnezeu a zis catre Solomon: "Pentru ca tu ai avut la inima asemenea lucru oi n-ai cerut boga?ie, averi oi slava, nici sufletele neprietenilor tai; n-ai cerut de asemenea nici zile multe, ci ai cerut în?elepciune oi otiin?a, ca sa judeci pe poporul Meu peste care te-am pus rege, 

 12. De aceea ?i se da în?elepciune oi otiin?a, iar boga?ie, averi oi slava î?i voi da atâta, câta n-au mai avut regii cei dinainte de tine oi nici dupa tine nu vor mai avea". 

 13. Apoi a venit Solomon de pe înal?imea cea din Ghibeon, de la cortul adunarii, la Ierusalim oi a domnit peste Israel. 

 14. Dupa aceea Solomon a adunat care de razboi oi calare?i; oi avea o mie patru sute de care de razboi oi douasprezece mii de calare?i. Pe to?i aceotia i-a aoezat în ceta?ile în care ?inea carele de razboi, precum oi pe lânga rege în Ierusalim. 

 15. ai a facut regele ca argintul oi aurul sa fie în Ierusalim la pre? ca pietrele de rând, iar cedrii, prin mul?imea lor, ajunsesera la pre? ca smochinii cei salbatici care cresc mul?ime prin locurile joase. 

 16. Caii i se aduceau lui Solomon din Egipt oi din Cheve (Coa); negustorii regelui îi cumparau cu bani, din Cheve (Coa). 

 17. Un car de razboi se cumpara oi se aducea din Egipt cu oase sute sicli de argint, iar calul cu o suta cincizeci. Tot astfel aduceau ei oi tuturor Heteilor oi regilor Siriei. 

Capitolul 2.

 1. Apoi Solomon hotarî sa înal?e templu numelui Domnului oi casa domneasca pentru sine. 

 2. În acest scop Solomon a tocmit oaptezeci de mii de oameni ca sa care poveri oi optzeci de mii de taietori de piatra din munte, iar peste ei, trei mii oase sute de supraveghetori. 

 3. Apoi a trimis Solomon la Hiram, regele Tirului, sa i se spuna: "Cum ai facut cu David, tatal meu, oi i-ai trimis cedrii pentru cladirea casei lui de locuit, aoa sa faci oi cu mine. 

 4. Iata oi eu, fiul lui, zidesc templu numelui Domnului Dumnezeului meu, ca sa îl închin Lui, pentru ca sa se arda înaintea Lui tamâie mirositoare, sa I se înfa?ioeze pururea pâinile punerii înainte oi sa I se aduca arderi de tot diminea?a oi seara, în ziua odihnei, la luna noua oi la sarbatorile Domnului Dumnezeului nostru, ceea ce s-a poruncit pentru totdeauna lui Israel. 

 5. Templul pe care voiesc sa-l fac este mare, pentru ca mare este Dumnezeul nostru oi mai presus de to?i dumnezeii. 

 6. ai cine poate sa-I zideasca Lui templu, când cerul oi cerurile cerurilor nu-L încap? ai cine sunt eu, ca sa-I pot zidi templu? Fara numai doar pentru a se tamâia înaintea Lui. 

 7. Trimite-mi dar un om care sa otie sa faca lucruri de aur, de argint, de arama oi de fier, de tort purpuriu, stacojiu oi albastru oi care sa mai otie a sapa oi a face toate acestea împreuna cu meoterii care sunt aici la mine în Iuda oi Ierusalim oi pe care i-a pregatit David, tatal meu. 

 8. Sa-mi trimi?i lemn de cedru, de chiparos oi de molift din Liban, caci otiu ca robii tai pricep sa taie lemn în Liban, oi robii mei vor merge cu ai tai, 

 9. Ca sa-mi pregateasca lemn mult, deoarece locaoul pe care voiesc sa-l fac este mare oi minunat. 

 10. Iata, robilor tai, taietorilor care taie lemnul, le dau hrana: douazeci de mii de core de grâu, douazeci de mii de core de orz, douazeci de mii de baturi de vin oi douazeci de mii de baturi de untdelemn". 

 11. Hiram, regele Tirului, a raspuns la aceasta, prin o scrisoare pe care a trimis-o lui Solomon, urmatoarele: "Din iubire pentru poporul Sau, Domnul te-a pus pe tine rege peste el". 

 12. Apoi Hiram mai zicea: "Binecuvântat fie Domnul Dumnezeul lui Israel, Cel ce a facut cerul oi pamântul oi a dat regelui David fiu în?elept, cu minte oi pricepere, care are de gând sa înal?e templu Domnului oi casa regala pentru sine. 

 13. Aoadar î?i trimit un om în?elept oi înzestrat cu otiin?a, oi anume pe meoterul Hiram-Abi, 

 14. Fiul unei femei dintre fiicele lui Dan, iar tatal sau e tirian. Acela otie sa faca lucruri de aur oi de argint, de arama oi de fier, de piatra oi de lemn, de tort purpuriu, stacojiu oi albastru, de în oi de purpura; otie sa faca tot felul de sculpturi oi sa îndeplineasca tot ce i se va porunci, împreuna cu meoterii tai, cu meoterii domnului meu David, tatal tau. 

 15. Iar grâul, orzul, untdelemnul oi vinul de care vorbeoti tu, domnul meu, trimite-l robilor tai. 

 16. Noi însa vom taia lemn din Liban cât î?i va trebui oi-l vom duce cu plutele pe mare la Iafa, iar de acolo îl vei duce tu la Ierusalim". 

 17. Apoi Solomon a numarat pe to?i strainii care se aflau atunci în pamântul lui Israel, afara de numaratoarea pe care o facuse David, tatal sau, oi s-au gasit o suta cincizeci oi trei de mii oase sute inoi. 

 18. Din aceotia a facut oaptezeci de mii caratori cu spatele oi optzeci de mii taietori de piatra în munte, iar trei mii oase sute, supraveghetori, ca sa îndemne pe oameni la lucru. 

Capitolul 3.

 1. Solomon a început sa înal?e templul Domnului în Ierusalim, pe muntele Moria, unde Se aratase Domnul lui David, tatal sau, oi pe locul pe care-l pregatise David, în aria lui Ornan Iebuseul. 

 2. Zidirea s-a început în ziua a doua a lunii a doua din anul al patrulea al domniei lui Solomon. 

 3. Iata temelia pusa de Solomon la zidurile templului Domnului: lungimea lui era de oaizeci de coji, iar la?imea de douazeci de co?i. 

 4. Pridvorul, care era înaintea templului, avea lungimea de douazeci de co?i, cât la?imea templului, iar înal?imea de o suta douazeci de co?i oi pe dinauntru l-a captuoit cu aur curat. 

 5. Casa cea mare (Sfânta) însa a captuoit-o cu lemn de chiparos oi a îmbracat-o cu aur de cel mai bun, iar pe el a sapat finici oi lan?iooare. 

 6. Apoi a împodobit casa cu pietre scumpe. Aurul era din Parvaim (Ofir). 

 7. Pere?ii casei, tavanul, uoorii, ferestrele oi uoile le-a acoperit cu aur oi pe pere?i a sculptat chipuri de heruvimi. 

 8. Sfânta Sfintelor a facut-o lunga de douazeci de co?i, cât largimea casei, oi larga de douazeci de co?i, oi a îmbracat-o cu oase sute de talan?i din cel mai bun aur. 

 9. Cuiele de aur erau în greutate de cincizeci de sicli fiecare cui. Încaperile de sus înca le-a îmbracat cu aur. 

 10. Apoi a facut în Sfânta Sfintelor doi heruvimi sapa?i în lemn oi i-a ferecat cu aur. 

 11. Aripile heruvimilor aveau în lungime douazeci de co?i: o aripa de cinci co?i atingea peretele templului, iar cealalta aripa de cinci co?i atingea aripa celuilalt heruvim. 

 12. Asemenea oi aripa de cinci co?i a celuilalt heruvim atingea peretele templului, iar cealalta aripa de cinci co?i atingea aripa heruvimului întâi. 

 13. Aripile acestor heruvimi întinse erau de douazeci de co?i; heruvimii stateau în picioare, cu fe?ele spre Sfânta. 

 14. Dupa aceea au facut o perdea de torturi purpurii, stacojii oi albastre oi de vison, iar pe ea a închipuit heruvimi. 

 15. Înaintea templului au facut doi Stâlpi, înal?i de treizeci oi cinci de co?i, iar coroanele de deasupra, de cinci co?i fiecare. 

 16. Au mai facut lan?iooare, ca cele din Sfânta Sfintelor, oi le-a pus pe capetele stâlpilor. Apoi au facut o suta de rodii oi le-au înoirat pe lan?iooare. 

 17. În sfâroit au aoezat stâlpii înaintea templului, unul în dreapta oi altul în stânga oi le-a pus nume: celui din dreapta Iachin, iar celui din stânga Booz. 

Capitolul 4.

 1. Dupa aceea a facut jertfelnic de arama, lung de douazeci de coli, lat de douazeci de co?i, înalt de zece co?i. 

 2. A facut aoa-numita mare de arama turnata rotund, care avea de la o margine pâna la cealalta zece co?i, iar înal?imea ei era de cinci co?i; o sfoara de treizeci de co?i putea sa o cuprinda împrejur. 

 3. Sub ea de jur-împrejur se aflau chipuri de boi turnate. Boii aceotia, turna?i împreuna cu marea, erau aoeza?i sub ea de jur-împrejur pe doua rânduri, la zece co?i departare unul de altul. 

 4. Marea statea pe doisprezece boi: trei îndrepta?i spre miazanoapte, trei îndrepta?i spre apus, trei îndrepta?i spre miazazi oi trei îndrepta?i spre rasarit, iar marea deasupra, pe ei; spatele boilor însa erau înauntru, sub mare. 

 5. Ea era groasa în pere?i de un lat de palma; marginile ei erau ca marginile unei cupe, semanând cu o floare deschisa de crin; în ea încapeau pâna la trei mii de baturi. 

 6. A mai facut zece ligheane oi le-a aoezat cinci în partea dreapta oi cinci în partea stânga, ca sa se spele în ele cele pregatite pentru arderile de tot; marea însa era pentru preo?i, ca sa se spele în ea. 

 7. De asemenea a facut zece sfeonice de aur, cum trebuia sa fie, oi le-a pus în templul Domnului, cinci în partea dreapta oi cinci în partea stânga. 

 8. A facut înca zece mese oi le-a pus în templul Domnului, cinci în partea dreapta oi cinci în partea stânga; oi a facut o suta de vase de aur. 

 9. A facut apoi curtea preo?ilor oi curtea cea mare; la cur?i a facut por?i oi por?ile le-a ferecat cu arama. 

 10. Marea a pus-o în partea dreapta, spre miazazi-rasarit. 

 11. Dupa aceea Hiram a facut ligheane oi lope?i, castroane, cadelni?e oi toate vasele pentru jertfe. ai a sfâroit Hiram lucrarile pe care le-a facut lui Solomon pentru templul lui Dumnezeu: 

 12. Cei doi stâlpi cu cele doua coroane de pe vârfurile stâlpilor, oi doua re?ele pentru acoperit cele doua coroane, care erau pe capetele stâlpilor; 

 13. Patru sute de rodii a pus pe re?ele, câte doua rânduri de rodii pentru fiecare re?ea, care acoperea cele doua coroane de pe vârful stâlpilor. 

 14. A facut postamente oi pe postamente ligheane de spalat; 

 15. O mare oi sub ea doisprezece boi; 16. Ligheane, lope?i, furculi?e oi toate celelalte lucruri le-a facut meoterul Hiram regelui Solomon, pentru templul Domnului, din arama lustruita. 

 16. Acestea le-a turnat regele în preajma Iordanului, într-un pamânt cleios, între Sucot oi ?ereda (?artan). 

 17. Toate lucrurile acestea le-a facut Solomon în aoa de mare numar, încât nu se mai otia greutatea aramei. 

 18. De asemenea a facut Solomon toate lucrurile pentru templul Domnului, jertfelnicul cel de aur oi mesele pentru pâinile punerii înainte; 

 19. Sfeonicele oi candelele lor de aur curat, ca sa fie aprinse dupa rânduiala înaintea Sfintei Sfintelor. 

 20. Mucarile, candelele oi tavi?ele de aur, din cel mai curat aur. 

 21. Cu?itele, potirele, ca?uiele oi ceotile tot din cel mai bun aur: uoile templului Domnului, uoile dinauntru de la Sfânta Sfintelor oi uoa de la Sfânta, tot de aur. 

Capitolul 5.

 1. Astfel s-a sfâroit tot lucrul pe care l-a facut Solomon pentru templul Domnului. ai a adus Solomon cele harazite de David, tatal lui: argint oi aur oi toate lucrurile oi le-a dat în vistieria templului Domnului. 

 2. Atunci a adunat Solomon pe batrânii lui Israel oi pe to?i capii semin?iilor oi capeteniile familiilor fiilor lui Israel la Ierusalim, ca sa stramute chivotul legamântului Domnului din cetatea lui David, adica din Sion. 

 3. ai s-au adunat la rege to?i Israeli?ii la sarbatoare, în luna a oaptea. 

 4. Dupa ce au venit toate capeteniile lui Israel, levi?ii au luat chivotul. 

 5. ai au dus chivotul oi cortul adunarii oi toate lucrurile sfinte care erau în cort, le-au dus preo?ii oi levi?ii. 

 6. Iar regele Solomon oi toata obotea lui Israel, care se adunase la el înaintea chivotului, au adus jertfe de oi oi boi atâtea, cât nu se puteau numara din pricina mul?imii. 

 7. Preo?ii au dus chivotul legamântului Domnului la locul lui, înauntrul templului în Sfânta Sfintelor, sub aripile heruvimilor. 

 8. Heruvimii îoi întindeau aripile peste locul chivotului oi acopereau ei chivotul oi pârghiile lui de sus. 

 9. Apoi pârghiile au fost împinse aoa, încât capetele pârghiilor chivotului se vedeau din Sfânta, în fa?a Sfintei Sfintelor, iar pârghiile nu se puteau vedea, oi acolo sunt ele pâna astazi. 

 10. În chivot nu era nimic, fara numai cele doua table pe care le pusese Moise în Horeb, când încheiase Domnul legamântul cu fiii lui Israel, dupa ieoirea din Egipt. 

 11. Dupa ce au ieoit preo?ii din Sfânta, caci to?i preo?ii care se aflau acolo se sfin?isera, fara sa se ?ina seama de rând, 

 12. oi când to?i levi?ii care erau cântare?i, Asaf, Heman, Iedutun, fiii lor oi fra?ii lor - îmbraca?i în vison, oi cu chimbale, chitare oi harfe au stat în partea de rasarit a jertfelnicului oi împreuna cu ei au stat o suta douazeci de preo?i care trâmbi?au din trâmbi?e 

 13. ai îndata ce aceia care sunau din trâmbi?e oi cei care cântau, uni?i într-un singur glas ca sa slaveasca oi sa laude pe Domnul, au facut sa rasune trâmbi?ele, chitarele oi celelalte instrumente muzicale, oi au slavit pe Domnul, zicând: "Caci El este bun, ca în veac este mila Lui!", atunci templul Domnului s-a umplut de norul slavei Lui, 

 14. Încât preo?ii nu puteau sta la slujba din pricina norului, pentru ca slava Domnului umpluse templul Domnului. 

Capitolul 6.

 1. Atunci Solomon a zis: "Domnul a spus ca El binevoieote sa locuiasca în negura, 

 2. Iar eu am zidit templul, ca sa locuieoti Tu, Cel Sfânt, oi locao unde sa petreci Tu în veci". 

 3. Apoi oi-a întors regele fa?a sa oi a binecuvântat toata adunarea lui Israel, caci toata adunarea Israeli?ilor sta înainte. 

 4. ai a zis regele: "Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel, Care a grait cu gura Sa catre David, tatal meu, oi a împlinit cu mâinile Sale ceea ce spusese, zicând: 

 5. Din ziua când am scos pe poporul Meu din ?ara Egiptului, nu Mi-am ales cetate nici într-una din semin?iile lui Israel, ca sa-Mi zidesc templu în care sa petreaca numele Meu, nici nu Mi-am ales om care sa fie cârmuitor poporului Meu Israel. 

 6. Acum însa am ales Ierusalimul, ca sa petreaca numele Meu acolo, oi am ales pe David, ca sa pastoreasca peste poporul Meu Israel. 

 7. Iar lui David, tatal meu, îi intrase la inima sa înal?e templu numelui Domnului Dumnezeului lui Israel. 

 8. Însa Domnul a zis lui David, tatal meu: ?i-a intrat la inima sa zideoti templu numelui Meu; bine e ca ?i-a intrat acest lucru la inima; 

 9. Dar nu vei zidi tu templul, ci fiul tau care va ieoi din coapsele tale, acela va zidi templu numelui Meu. 

 10. ai a împlinit Domnul cuvântul Sau, care l-a grait; caci eu am urmat în locul lui David, tatal meu, oi am oezut pe tronul lui Israel, cum zisese Domnul, oi am zidit templu numelui Domnului Dumnezeului lui Israel. 

 11. ai am pus acolo chivotul în care se afla legamântul Domnului, cel încheiat cu fiii lui Israel". 

 12. Apoi stând Solomon la jertfelnicul Domnului, înaintea adunarii Israeli?ilor oi-a ridicat mâinile sale, 

 13. Caci Solomon îoi facuse un amvon de arama, lung de cinci co?i, lat de cinci co?i oi înalt de trei co?i, oi-l pusese în mijlocul cur?ii. Pe acest amvon a stat el oi oi-a plecat genunchii înaintea întregii adunari a Israeli?ilor. El a ridicat mâinile sale la cer 

 14. ai a zis: "Doamne Dumnezeul lui Israel, nu este Dumnezeu asemenea ?ie, nici în cer oi nici pe pamânt. Tu pazeoti legamântul oi mila cu robii Tai, care umbla cu toata inima lor înaintea Ta; 

 15. Tu ai împlinit robului Tau David, tatal meu, ce i-ai grait; ca ceea ce ai grait cu gura Ta, aceea ai împlinit în ziua aceasta cu mâna Ta! 

 16. ai acum, Doamne Dumnezeul lui Israel, împlineote cele ce ai grait catre robul Tau David, tatal meu, când ai zis: Nu va lipsi barbat din tine care sa oada înaintea fe?ei Mele pe tronul lui Israel, daca fiii tai îoi vor pazi calea lor purtându-se dupa legea Mea, aoa cum te-ai purtat tu înaintea Mea. 

 17. Deci acum, Doamne Dumnezeul lui Israel, fa sa se adevereasca cuvântul Tau, catre robul Tau David. 

 18. Adevarat sa fie ca Dumnezeu va locui cu oamenii pe pamânt? Daca cerul oi cerurile cerurilor nu Te încap, cu cât mai pu?in Te va încapea templul acesta pe care ?i l-am zidit eu? 

 19. Dar cauta la rugaciunea robului Tau oi la cererea lui, Doamne Dumnezeul meu! Asculta strigarea oi ruga cu care robul Tau se roaga înaintea Ta: 

 20. Sa fie ochii Tai deschioi ziua oi noaptea spre templul acesta oi spre locul unde ai fagaduit sa-?i pui numele Tau, ca sa ascul?i rugaciunea cu care robul Tau se va ruga în locul acesta. 

 21. Sa iei aminte la cererile robului Tau oi ale poporului Tau Israel, cu care se vor ruga ei în locul acesta; sa auzi din locul oederii Tale, din ceruri, sa ascul?i oi sa miluieoti. 

 22. Când va greoi cineva împotriva aproapelui sau oi i se va cere juramânt ca sa jure, juramântul se va face înaintea jertfelnicului Tau în templul acesta. 

 23. Atunci sa ascul?i din cer oi sa faci judecata robilor Tai: sa osândeoti pe cel vinovat, facând sa i se întoarca asupra capului lui fapta sa oi sa izbaveoti pe cel drept, dându-i dupa dreptatea lui. 

 24. Când poporul Tau Israel va fi batut de duoman, pentru ca a pacatuit înaintea Ta, dar apoi se va întoarce catre Tine, va preaslavi numele Tau oi va cere oi se va ruga înaintea Ta, în templul acesta, 

 25. Atunci sa ascul?i din cer oi sa ier?i pacatul poporului Tau Israel oi sa-l întorci în pamântul pe care l-ai dat lor oi parin?ilor lor. 

 26. Când se va încuia cerul oi nu va fi ploaie, pentru ca au pacatuit ei înaintea Ta, oi-?i vor aduce rugi în locul acesta, vor marturisi numele Tau oi se vor întoarce de la pacatul lor pentru ca i-ai smerit, 

 27. Atunci sa ascul?i din cer oi sa ier?i pacatul robilor Tai, al poporului Tau Israel, aratându-le calea cea buna pe care sa mearga, oi sa trimi?i ploaie pamântului Tau, pe care l-ai dat poporului Tau de mootenire. 

 28. De va fi foamete pe pamânt, de va fi boala molipsitoare, de va fi vânt dogorâtor sau palitura, lacusta sau omida, duomanii de-i vor strâmtora în ?ara lor, stau în ceta?ile lor, de va fi orice necaz, orice boala, 

 29. Atunci orice rugaciune oi orice cerere care se va face de orice om sau de tot poporul Tau Israel, când ei îoi vor sim?i fiecare necazul sau oi durerea oi îoi vor întinde mâinile lor spre templul acesta, 

 30. Tu sa ascul?i din cer, din locul oederii Tale, oi sa ier?i; sa dai fiecaruia dupa caile lui, caci Tu cunooti inima lui oi singur otii inima fiilor oamenilor, 

 31. Pentru ca sa se teama de Tine oi sa umble în caile Tale în toate zilele, cât vor trai pe pamântul pe care l-ai dat parin?ilor nootri. 

 32. Chiar oi strainul, care nu este din poporul Tau Israel, când va purcede din pamânt departat pentru numele Tau cel mare, pentru mâna Ta cea puternica oi pentru bra?ul Tau cel înalt oi va veni oi se va ruga în templul acesta, 

 33. Tu sa ascul?i din cer, din locul salaoluirii Tale, oi sa-i împlineoti tot lucrul pentru care strainul va striga catre Tine, ca sa otie toate popoarele pamântului, de numele Tau oi sa se teama de Tine, cum se teme poporul Tau Israel, oi sa otie ca în numele Tau este închinat templul pe care l-am zidit eu. 

 34. Când poporul Tau va pleca cu razboi împotriva duomanilor sai, pe drumul pe care-l vei trimite Tu oi se va ruga ?ie, întorcându-se spre cetatea aceasta, care ?i-ai ales-o, oi spre templul acesta pe care l-am zidit eu numelui Tau, 

 35. Atunci sa ascul?i din cer rugaciunea lor oi cererea lor oi sa le faci dreptate. 

 36. Când vor pacatui ei înaintea Ta - caci nu este om care sa nu pacatuiasca - oi Tu Te vei supara pe ei oi-i vei da duomanilor lor oi cei ce i-au luat robi îi vor duce în pamânt departat sau apropiat, 

 37. ai când ei, în pamântul în care vor fi robi?i, îoi vor veni în sine oi se vor întoarce oi ?i se vor ruga în pamântul robiei lor, zicând: am pacatuit, am facut faradelege, vinova?i suntem; 

 38. Daca se vor întoarce catre Tine cu toata inima lor oi cu tot sufletul lor, în pamântul robiei lor, unde ei se vor afla duoi robi oi se vor ruga, întorcându-se spre pamântul lor, pe care Tu l-ai dat parin?ilor lor oi spre "etatea care ?i-ai ales-o oi spre templul pe care l-am zidit eu numelui Tau, 

 39. Atunci sa ascul?i din cer, din locul oederii Tale, rugaciunea lor oi cererea lor, oi sa le faci dreptate oi sa ier?i pe poporul Tau de ceea ce a pacatuit înaintea Ta. 

 40. Dumnezeul meu, sa-?i fie ochii Tai deschioi oi urechile Tale cu luare aminte la rugaciunea care ?i se va face în locul acesta. 

 41. ai acum, Doamne Dumnezeule, scoala-Te oi vino la locul de odihna al Tau, Tu oi chivotul puterii Tale. Preo?ii Tai, Doamne Dumnezeule, se vor îmbraca întru mântuire oi cuviooii Tai se vor desfata de bunata?i. 

 42. Doamne Dumnezeule, sa nu-?i întorci fa?a Ta nici de la unsul Tau, ci adu-?i aminte de îndurarile cele catre David, robul Tau". 

Capitolul 7.

 1. Când a sfâroit Solomon rugaciunea, s-a pogorât foc din cer oi a mistuit arderea de tot oi jertfele, oi slava Domnului a umplut templul. 

 2. Atunci n-au putut preo?ii sa intre în templul Domnului din pricina slavei lui Dumnezeu care umpluse templul. 

 3. ai to?i fiii lui Israel, vazând cum s-a coborât focul oi slava Domnului peste templu, au cazut cu fa?a la pamânt pe pardoseala, s-au închinat oi au slavit pe Domnul: "Ca este bun, ca în veac este mila Lui!" 

 4. Apoi regele oi tot poporul au început sa aduca jertfe înaintea fe?ei Domnului. 

 5. Regele Solomon a adus jertfa douazeci oi doua de mii de boi oi o suta douazeci de mii de oi; aoa au sfin?it templul lui Dumnezeu regele oi tot poporul. 

 6. Preo?ii stateau la slujbele lor oi levi?ii cu instrumentele de cântare ale Domnului, pe care le facuse regele David, ca sa laude pe Domnul: "Ca în veac este mila Lui"; caci David cu acestea Îl slavea, iar preo?ii trâmbi?au din trâmbi?e înaintea lui, iar Israelul tot statea de fa?a. 

 7. Apoi a mai sfin?it Solomon oi mijlocul cur?ii care era înaintea templului Domnului; caci a adus acolo arderile de tot oi grasimea jertfelor de împacare, fiindca jertfelnicul cel de arama pe care îl facuse Solomon nu putea cuprinde arderile de tot oi prinoasele de pâine oi de grasime. 

 8. În vremea aceea a facut Solomon sarbatoare de oapte zile oi împreuna cu el a praznuit tot Israelul, adunare foarte mare, venita de la intrarea Hamatului, pâna la râul Egiptului. 

 9. Iar în ziua a opta au sarbatorit încheierea sarbatorii, caci sfin?irea jertfelnicului a ?inut oapte zile, iar sarbatoarea alte oapte zile. 

 10. ai în ziua a douazeci oi treia a lunii a oaptea, regele a dat drumul la corturile sale poporului, care se bucura oi se veselea de binele ce daduse Domnul lui David, lui Solomon oi poporului Sau Israel. 

 11. Astfel a ispravit Solomon templul Domnului oi casa regelui; tot ce planuise Solomon în inima sa sa faca pentru templul Domnului oi pentru casa sa, le-a ispravit dupa dorin?a. 

 12. Atunci S-a aratat Domnul lui Solomon, noaptea, oi i-a zis: "Am auzit ruga ta oi Mi-am ales locul acesta sa fie templu pentru aducerea de jertfe. 

 13. De voi încuia cerul oi nu va fi ploaie, de voi porunci lacustei sa manânce ?ara, sau voi trimite vreo boala molipsitoare asupra poporului Meu 

 14. ai se va smeri poporul Meu, care se numeote cu numele Meu, oi se vor ruga oi vor cauta fa?a Mea, oi se vor întoarce de la caile lor cele rele, atunci îi voi auzi din cer, le voi ierta pacatele lor oi le voi tamadui ?ara. 

 15. Acum ochii Mei vor fi deschioi oi urechile Mele vor fi cu luare-aminte la rugaciunea ce se va face în locul acesta. 

 16. Caci am ales acum oi am sfin?it templul acesta, pentru ca sa fie numele Meu acolo în veci; oi ochii Mei oi inima Mea sa fie acolo în toate zilele. 

 17. Daca tu vei umbla înaintea fetei Mele, cum a umblat David, tatal tau, oi vei face toate câte ?i-am poruncit, oi vei pazi rânduielile oi legile Mele, 

 18. Atunci î?i voi întari tronul regatului tau, dupa cum am fagaduit lui David, tatal tau, când am zis: Nu va lipsi din tine barbat care sa domneasca peste Israel. 

 19. Iar daca va ve?i abate oi ve?i parasi rânduielile Mele oi poruncile Mele, care vi le-am dat, oi va ve?i duce oi ve?i începe a sluji la al?i dumnezei oi va ve?i închina lor, 

 20. Atunci voi stârpi pe Israel de pe fa?a pamântului Meu pe care l-am dat lor, oi templul acesta pe care l-am sfin?it numelui Meu, îl voi lepada de la fa?a Mea, iar pe Israel îl vai da de pilda oi de ocara la toate popoarele; 

 21. Iar de templul acesta înalt va ramâne uimit tot cel ce va trece pe lânga el, oi va zice: Pentru ce a facut aoa Domnul cu pamântul acesta oi cu templul acesta? 

 22. ai vor zice: Pentru ca au parasit pe Domnul Dumnezeul parin?ilor lor, Care i-a scos din pamântul Egiptului, oi pentru ca s-au lipit de al?i dumnezei oi s-au închinat oi au slujit lor, pentru aceea a adus El asupra lor toate relele acestea". 

Capitolul 8.

 1. Dupa sfâroirea celor douazeci de ani, în care Solomon a zidit templul Domnului oi casa sa, 

 2. A zidit Solomon ceta?ile pe care i le daruise Hiram oi a aoezat în ele pe fiii lui Israel. 

 3. Apoi a plecat Solomon împotriva Hamat-?obei oi a luat-o 

 4. ai a zidit el Tadmorul, în pustiu, oi toate ceta?ile cele pentru provizii, pe care le întemeiase în Hamat. 

 5. El a mai zidit de asemenea Bet-Horonul de Sus oi Bet-Horonul de Jos, întarindu-le cu ziduri de jur-împrejur, cu por?i oi cu zavoare; 

 6. Baalatul oi toate ceta?ile pentru provizii, pe care le avea Solomon, oi toate ceta?ile pentru carele de razboi, ceta?ile pentru calare?i oi tot ce a dorit Solomon sa zideasca în Ierusalim, în Liban, în tot pamântul stapânirii lui. 

 7. Tot poporul care a ramas din Hetei, Amorei, Ferezei, Hevei, Iebusei, care nu erau dintre fiii lui Israel; 

 8. Pe copiii lor care au ramas în ?ara dupa ei oi pe care fiii lui Israel nu i-au stârpit, Solomon i-a facut oameni de corvoada pâna în ziua de astazi. 

 9. Iar pe fiii lui Israel, Solomon nu i-a facut oameni de corvoada pentru lucrarile lui; pe ei însa îi avea pentru ostaoi capetenii peste garzi oi pentru capetenii peste carele oi calare?ii lui. 

 10. Regele Solomon avea doua sute cincizeci de conducatori mari care supravegheau oamenii la lucru. 

 11. Iar pe fiica lui Faraon, Solomon a mutat-o din cetatea lui David în casa pe care o zidise pentru ea; caci zicea el: Femeia mea nu trebuie sa locuiasca în casa lui David, regele lui Israel, pentru ca acea casa este sfânta de când a intrat în ea chivotul Domnului. 

 12. Atunci a început Solomon sa aduca arderi de tot Domnului pe jertfelnicul pe care-l facuse pentru Domnul înaintea pridvorului, 

 13. Pentru ca sa se aduca pe el arderi de tot, dupa rânduiala oi dupa porunca lui Moise, în fiecare zi, în toate zilele de odihna, la lunile noi oi la cele trei sarbatori de peste an: la sarbatoarea azimelor, la sarbatoarea saptamânilor oi la sarbatoarea corturilor. 

 14. ai a aoezat el, dupa rânduiala lui David, tatal sau, preo?ii sa-oi faca slujba lor, cu rândul; oi tot cu rândul a rânduit sa fie de straja levi?ii, sa cânte cântarile de lauda oi sa slujeasca pe preo?i, dupa rânduiala de fiecare zi; pe uoieri, dupa cetele lor, i-a rânduit la fiecare uoa, pentru ca aoa poruncise David, omul lui Dumnezeu. 

 15. ai nu s-a facut întru nimic nici o abatere de la poruncile regelui, cele pentru preo?i oi pentru levi?i, oi nici de la cele pentru vistierie. 

 16. Aoa s-a savâroit toata lucrarea lui Solomon din ziua punerii temeliei la templul Domnului pâna la terminarea lui. 

 17. Atunci s-a dus Solomon la E?ion-Gheber oi la Elot, pe ?armul marii, care este în ?ara lui Edom. 

 18. Iar Hiram i-a trimis cu slugile sale corabii oi robi, cunoscatori ai marilor, care s-au dus cu slugile lui Solomon la Ofir oi au luat de acolo patru sute cincizeci de talan?i de aur oi i-au adus regelui Solomon. 

Capitolul 9.

 1. Auzind regina din Saba de faima lui Solomon oi voind sa-l încerce cu întrebari grele, a venit la Ierusalim cu foarte multa boga?ie, cu camile încarcate cu aromate, cu aur mult oi pietre scumpe; oi a venit la Solomon oi i-a grait lui toate câte avea în sufletul ei. 

 2. ai i-a dezlegat Solomon toate întrebarile ei oi nu s-a gasit nimic necunoscut pentru Solomon, încât sa nu-i dezlege el. 

 3. Vazând regina din Saba în?elepciunea lui Solomon oi casa pe care o zidise el, 

 4. Mâncarile de la masa lui, locurile de oedere ale robilor lui, rânduiala slujitorilor lui oi îmbracamintea lor, paharnicii lui, îmbracamintea lor oi arderile de tot pe care le aducea în templu, a ramas uimita. 

 5. ai a zis regelui: "Cele ce am auzit eu în ?ara mea despre lucrurile tale oi despre în?elepciunea ta, sunt adevarate; 

 6. Dar eu n-am crezut vorbele ce mi se spuneau, pâna ce n-am venit oi n-am vazut cu ochii mei. ai iata nici pe jumatate nu mi s-a grait de marirea în?elepciunii tale; tu întreci cu mult faima auzita de mine, despre tine. 

 7. Ferici?i sunt oamenii tai oi fericite sunt aceste slugi ale tale, care-?i stau totdeauna înainte oi-?i asculta în?elepciunea! 

 8. Binecuvântat sa fie Domnul Dumnezeul tau Care a binevoit sa te puna pe tronul Sau, pentru ca sa fii rege în numele Domnului Dumnezeului tau. Din dragostea pe care Dumnezeul tau o are catre Israel, ca sa-l întareasca în veci, te-a facut rege peste el, ca sa faci judecata oi dreptate". 

 9. ai a daruit ea regelui o suta douazeci de talan?i de aur oi mul?ime mare de aromate oi de pietre scumpe; asemenea aromate, ca cele daruite de regina din Saba regelui Solomon, nu se mai vazusera. 

 10. În vremea aceea slugile lui Hiram oi slugile lui Solomon, care-i aduceau aur de la Ofir, îi adusesera oi lemn roou oi pietre scumpe. 

 11. Din acest lemn roou facuse regele scarile de la templul Domnului oi de la casa domneasca, precum oi chitare oi harpe pentru cântare?i. Astfel de lemn nu se mai vazuse niciodata înainte în ?ara lui Iuda. 

 12. Iar regele Solomon a dat reginei din Saba tot ce ea a dorit oi a cerut, afara de darul pe care i l-a dat pentru lucrurile pe care ea le adusese regelui. ai aoa s-a întors înapoi în ?ara sa, ea oi slugile sale. 

 13. Greutatea aurului care i se adusese lui Solomon într-un an era de oase sute oaizeci oi oase de talan?i de aur. 

 14. Afara de acestea, mai aduceau lui Solomon aur oi argint solii de la diferite popoare oi negustorii, precum oi to?i regii Arabiei oi conducatorii de provincii. 

 15. Regele Solomon a facut doua sute de scuturi mari de aur ciocanit în care au intrat câte oase sute de sicli de aur de fiecare scut ciocanit. 

 16. ai trei sute de scuturi mici, tot de aur ciocanit, în care au intrat câte trei sute de sicli de aur de fiecare scut. Pe acestea le-a pus regele în Casa Padurii din Liban. 

 17. Apoi a facut regele un tron mare de os de fildeo oi l-a îmbracat peste tot cu aur curat, 

 18. Iar la tron a facut oase trepte de suit, un scaunel de aur pentru picioare, prins de tron, rezematori de o parte oi de alta a locului de oedere oi doi lei care stateau lânga rezematori 

 19. ai înca doisprezece lei care stateau acolo pe cele oase trepte de o parte oi de alta. Aoa tron nu se mai gasea în nici un regat. 

 20. Toate vasele de baut ale regelui Solomon erau de aur oi toate vasele din Casa Padurii din Liban erau de aur ales. În zilele lui Solomon argintul se socotea ca nimic, 

 21. Caci corabiile regelui umblau la Tarsis eu slugile lui Hiram oi la trei ani o data se întorceau aducând aur oi argint, fildeo, maimu?e oi pauni. 

 22. Astfel Solomon a întrecut pe to?i regii pamântului în boga?ie oi în?elepciune. 

 23. ai to?i regii ?arilor cautau sa vada pe Solomon, ca sa-i asculte în?elepciunea pe care i-o pusese Dumnezeu în inima lui. 

 24. ai fiecare din ei îi aducea vase de argint, de aur, veominte, arme, aromate, cai oi catâri, în fiecare an. 

 25. Solomon avea patru mii de iesle pentru caii de pe la carele lui oi douasprezece mii de calare?i, aoeza?i în ceta?ile unde avea carele oi pe lânga rege în Ierusalim. 

 26. El domnea peste to?i regii, de la râul Eufrat pâna la ?ara Filistenilor oi pâna la hotarul Egiptului. 

 27. ai a facut regele sa fie aurul oi argintul pre?uit în Ierusalim ca pietrele de pe drum, iar cedrii, din pricina mul?imii lor, i-a facut sa fie pre?ui?i ca smochinii cei salbatici de prin locuri joase. 

 28. Cai pentru Solomon i se aduceau din Egipt oi din toate ?arile. 

 29. Celelalte fapte ale lui Solomon, de la cele dintâi pâna la cele din urma, sunt scrise în cartea lui Natan proorocul, în proorocia lui Ahia ailonitul oi în vedeniile lui Ido vazatorul despre Ieroboam, fiul lui Nabat. 

 30. Solomon a domnit în Ierusalim peste tot Israelul patruzeci de ani. 

 31. Apoi a raposat Solomon cu parin?ii sai oi l-au îngropat în cetatea lui David, tatal sau. Iar în locul lui s-a facut rege Roboam, fiul sau. 

Capitolul 10.

 1. Atunci s-a dus Roboam la Sichem, pentru ca la Sichem se adunasera to?i Israeli?ii, ca sa-l faca rege. 

 2. Când a auzit de aceasta Ierobnam, fiul lui Nabat, care se afla în Egipt, unde fugise de regele Solomon, s-a întors Ieroboam din Egipt. 

 3. Iar Israeli?ii au trimis oi l-au chemat. Venind deci Ieroboam oi tot Israelul, au grait lui Roboam aoa: 

 4. "Tatal tau a pus jug greu pe noi. Tu însa uoureaza-ne de munca silnica a tatalui tau oi de jugul cel greu, care d-a pus el pe noi oi î?i vom sluji". 

 5. Iar Roboam le-a zis: "Veni?i peste trei zile la mine!" ai s-a împraotiat poporul. 

 6. Atunci s-a sfatuit regele Roboam eu batrânii care fusesera sfetnicii lui Solomon, tatal lui, cât a trait el oi le-a zis: "Cum ma sfatui?i sa raspund poporului acestuia?" 

 7. Iar ei i-au zis: "De vei fi bun acum cu poporul acesta, de le vei face pe plac oi le vei vorbi cu blânde?e, atunci ei î?i vor fi robi în toate zilele". 

 8. Dar el n-a ?inut seama de sfatul ce i-au dat batrânii, ci a început sa se sfatuiasca cu oamenii cei tineri care crescusera cu el oi-i avea ca sfetnici pe lânga sine 

 9. ai le-a zis: "Ce ma sfatui?i sa raspund poporului acestuia, care mi-a grait aoa: Uoureaza-ne jugul pe care tatal tau l-a pus pe noi?" 

 10. Oamenii cei tineri, care crescusera cu el, i-au raspuns oi i-au zis: "Poporului care ?i-a vorbit: Tatal tau a pus jug greu peste noi, iar tu uoureaza-ni-l, spune-le aoa: Degetul meu cel mic e mai gros decât mijlocul tatalui meu. 

 11. Tatal meu a pus jug greu pe voi, eu însa voi mari jugul vostru; tatal meu v-a pedepsit cu biciul, eu însa va voi bate cu scorpioane". 

 12. ai a venit Ieroboam împreuna eu tot poporul la Roboam, în ziua a treia, dupa cum le poruncise regele, când zisese: "Veni?i la mine peste trei zile". 

 13. Atunci regele le-a raspuns cu asprime, caci n-a ?inut seama regele Roboam de sfatul batrânilor, ci le-a grait dupa sfatul oamenilor tineri aoa: 

 14. "Tatal meu  pus jug greu peste voi, eu însa îl voi mari; tatal meu v-a pedepsit cu biciul; eu însa va voi bate cu scorpioane". 

 15. ai n-a ascultat regele de popor, pentru ca aoa fusese rânduit de la Dumnezeu, ca sa-oi împlineasca Domnul cuvântul Sau, pe care-l graise prin Ahia ailonitul lui Ieroboam, fiul lui Nabat. 

 16. Când tot Israelul a vazut ca regele nu-l asculta, atunci poporul a raspuns regelui, zicând: "Ce parte mai avem noi cu David? Nu mai avem nimic cu fiul lui Iesei. La corturi, Israele! Davide, vezi de casa ta!" ai s-au împraotiat to?i Israeli?ii pe la corturile lor. 

 17. Iar Roboam a ramas rege numai peste fiii lui Israel care locuiau în ceta?ile Iudei. 

 18. Atunci regele Roboam a trimis împotriva lor pe Adoniram, care era capetenie peste strânsul darilor; dar fiii lui Israel l-au batut cu pietre oi el a murit. Iar regele Roboam s-a grabit sa se suie în carul sau, ca sa fuga la Ierusalim. 

 19. Aoa s-a despar?it Israel de casa lui David, pâna în ziua de astazi. 

Capitolul 11.

 1. Atunci a venit Roboam la Ierusalim oi a strâns din casa lui Iuda oi a lui Veniamin o suta oaptezeci de mii de ostaoi aleoi, ca sa lupte în Israel oi sa întoarca regatul iaraoi sub stapânirea lui Roboam. 

 2. ai a fost cuvântul Domnului spre aemaia, omul lui Dumnezeu oi i-a zis: 

 3. "Spune lui Roboam, fiul lui Solomon, regele Iudei oi la tot Israelul din neamul lui Iuda oi al lui Veniamin: 

 4. Aoa zice Domnul: Sa nu merge?i oi sa nu face?i razboi cu fra?ii vootri. Întoarce?i-va fiecare la casa voastra, caci de Mine s-a facut acest lucru!" oi au ascultat ei de cuvintele Domnului oi s-au întors înapoi din drumul lor împotriva lui Ieroboam. 

 5. Roboam oedea în Ierusalim oi a împrejmuit ceta?ile lui Iuda cu ziduri. 

 6. El a întarit Betleemul, Etamul oi Tecoa; 

 7. Bet-?urul, Soco oi Adulamul, 

 8. Gatul, Mareoa oi Ziful, 

 9. Adoraimul, Lachioul oi Azeca, 

 10. ?ora, Aialonul oi Hebronul, care se aflau în neamul lui Iuda oi al lui Veniamin. 

 11. Ceta?ile acestea le-a întarit el cu ziduri oi a aoezat în ele capetenii oi magazii pentru ?inut pâine, untdelemn oi vin. 

 12. Fiecarei ceta?i i-a dat scuturi oi suli?e oi le-a întarit cu foarte mare tarie. ai aoa a ramas cu el Iuda oi Veniamin. 

 13. Apoi s-au adunat la el din toate par?ile preo?ii oi levi?ii, care erau în tot pamântul lui Israel, 

 14. Caci levi?ii oi-au parasit aoezarile oi locurile lor, stapânite de ei, oi au venit în Iuda oi la Ierusalim, din pricina ca Ieroboam oi fiii lui îi îndepartasera din dregatoria preo?iei Domnului 

 15. ai pentru ca Ieroboam îoi pusese preo?i pentru înal?imi oi pentru ?apii oi vi?eii pe care îi facuse el. 

 16. Iar dupa ei au venit la Ierusalim din toate semin?iile lui Israel oi aceia care îoi aveau inima îndreptata sa caute pe Domnul Dumnezeul lui Israel, pentru ca sa aduca jertfa Domnului Dumnezeului parin?ilor lor. 

 17. ai aoa au întarit aceotia regatul lui Iuda oi l-au sprijinit pe Roboam, fiul lui Solomon, timp de trei ani., pentru ca trei ani a umblat el pe caile lui David oi ale lui Solomon. 

 18. Roboam oi-a luat de femeie pe Mahalat, fiica lui Ierimot, fiul lui David oi al Abihailei, fiica lui Eliab, fiul lui Iesei. 

 19. Aceasta i-a nascut fii pe Ieuo, pe aemaria oi pe Zaham. 

 20. Dupa ea a mai luat pe Maaca, fiica lui Abesalom, care i-a nascut pe Abia, pe Atai, pe Ziza oi pe aelomit. 

 21. Roboam însa iubea pe Maaca, fiica lui Abesalom, mai mult decât pe toate femeile oi decât pe toate concubinele sale, caci el a avut optsprezece femei oi oaizeci de concubine oi a nascut cu ele douazeci oi opt de baie?i oi oaizeci de fete. 

 22. ai a pus Roboam pe Abia, fiul Maacai, conducator peste fra?ii lui, pentru ca pe el voia sa-l faca rege. 

 23. ai a lucrat în?elep?eote, caci oi-a împar?it to?i feciorii sai în toate ceta?ile întarite din tot pamântul lui Iuda oi al lui Veniamin oi le-a dat între?inere mare oi le-a cautat mul?ime de femei. 

Capitolul 12.

 1. Dupa ce s-a întarit regatul lui Roboam oi a ajuns destul de puternic, Roboam a parasit legea Domnului oi dimpreuna cu el oi tot Israelul. 

 2. Dar pentru ca s-au abatut ei de la Domnul, de aceea în anul al cincilea al domniei lui Roboam, aioac, regele Egiptului, a plecat cu razboi împotriva Ierusalimului, 

 3. Cu o mie doua sute de care de razboi oi cu oaizeci de mii de calare?i; iar poporul, care venise cu el din Egipt: Libieni, Suchieni oi Etiopieni, era foarte numeros. 

 4. Aceotia au luat ceta?ile întarite din Iuda oi au venit la Ierusalim. 

 5. Atunci aemaia proorocul a venit la Roboam oi la capeteniile lui Iuda, care se strânsesera la Ierusalim din pricina lui aioac oi le-a zis: "Aoa zice Domnul: Pentru ca M-a?i parasit, de aceea va las pe mâinile lui aioac". 

 6. Iar capeteniile lui Israel oi regele s-au smerit oi au zis: "Drept este Domnul!" 

 7. Când a vazut Domnul ca ei s-au smerit, atunci a fost cuvântul Domnului din nou catre aemaia oi a zis: "S-au smerit; nu-i voi mai stârpi oi în curând le voi da oi izbavire. Mânia Mea nu se va mai varsa asupra Ierusalimului prin mâna lui aioac. 

 8. Dar ei tot vor fi slugile lui ca sa cunoasca ce înseamna sa-Mi slujeasca Mie oi ce înseamna sa slujeasca regatelor pamântului". 

 9. Atunci a venit aioac, regele Egiptului, la Ierusalim oi a luat vistieriile templului Domnului oi vistieriile casei regelui; tot ce a gasit, a luat; a luat oi scuturile cele de aur, pe care le facuse Solomon. 

 10. Iar regele Roboam a facut în locul lor scuturi de arama oi le-a dat în mâinile capeteniilor de peste garzi, care pazeau intrarea la casa regelui. 

 11. ai numai când mergea regele la templul Domnului, numai atunci venea garda oi le purta oi pe urma le aducea iaraoi în casa de garda. 

 12. Dupa ce s-a smerit Roboam, s-a îndepartat mânia Domnului de la el oi nu l-a nimicit cu totul. Afara de aceasta oi în Iuda se gasea câte ceva bun. 

 13. Aoa s-a întarit iar regele Roboam în Ierusalim oi a domnit. Roboam era de patruzeci oi unu de ani când s-a facut rege oi a domnit oaptesprezece ani în Ierusalim, în cetatea pe care o alesese Domnul dintre toate semin?iile lui Israel, ca sa-oi puna numele în ea. Pe mama lui Roboam o chema Naama Amonita. 

 14. Dar a facut el rele, pentru ca nu oi-a îndreptat inima sa ca sa caute pe Domnul. 

 15. Faptele lui Roboam, cele dintâi oi cele de pe urma, sunt scrise în amintirile lui aemaia proorocul oi ale lui Ido vazatorul în spi?ele neamurilor. Roboam a purtat razboaie cu Ieroboam în toate zilele vie?ii lor. 

 16. Apoi a raposat Roboam cu parin?ii sai oi a fost îngropat în cetatea lui David. Iar în locul lui s-a facut rege Abia, fiul sau. 

Capitolul 13.

 1. Abia a început sa domneasca peste Iuda în anul al optsprezecelea al domniei lui Ieroboam. 

 2. ai a domnit trei ani în Ierusalim. Pe mama lui o chema Maaca oi era fiica lui Uriel din Ghibea oi a fost razboi oi între Abia oi Ieroboam. 

 3. Abia a început razboiul cu o armata numai de oameni viteji, adica de patru sute de mii de oameni aleoi. Iar Ieroboam a ieoit împotriva lui la lupta cu opt sute de mii de oameni, tot numai oameni aleoi oi viteji. 

 4. Abia cu armata sa s-a aoezat pe vârfui muntelui ?emaraim, unul dintre mun?ii lui Efraim oi a zis: "Asculta?i-ma, Ieroboame oi voi to?i Israeli?ii. 

 5. Nu oti?i voi, oare, ca Domnul Dumnezeul lui Israel a dat lui David domnia peste Israel în veci, lui oi fiilor lui, prin legamânt veonic? 

 6. Dar s-a sculat Ieroboam, fiul lui Nabat, care era rob la Solomon, fiul lui David, oi s-a razvratit împotriva stapânului sau. 

 7. Atunci s-au strâns împrejurul lui oameni netrebnici, oameni înrai?i oi s-au îndârjit împotriva lui Roboam, fiul lui Solomon; iar Roboam era tânar oi cu inima fricoasa oi n-a putut sa li se împotriveasca. 

 8. Voi oi acum zice?i ca pute?i sa va împotrivi?i regatului Domnului, care se afla în mina fiilor lui David, pentru ca sunte?i o mul?ime mare de popor oi ave?i vi?ei de aur, pe care vi i-a facut Ieroboam, ca dumnezei. 

 9. N-a?i izgonit voi oare pe preo?ii Domnului, pe fiii lui Aaron oi pe levi?i, oi nu v-a?i facut voi oare singuri preo?i dupa pilda popoarelor din celelalte ?ari? La voi, oricine vine sa se cura?easca cu un vi?el oi cu oapte berbeci, se face preot celui ce nu este dumnezeu. 

 10. Iar la noi Domnul este Dumnezeul nostru; noi nu L-am parasit oi slujbele cele catre Domnul le fac preo?ii, care sunt dintre fiii lui Aaron oi levi?ii, care sunt la slujba de straja. 

 11. Ei fac sa se ridice în fiecare diminea?a oi în fiecare seara fum de arderi de tot catre Domnul, cum oi fum de tamâieri bine mirositoare; oi aoeaza în rânduri pâinile punerii înainte pe masa cea curata oi aprind policandrele cele de aur oi candelele lui, ca sa arda în fiecare seara, pentru ca noi pazim legea Domnului Dumnezeului nostru, iar voi L-a?i parasit. 

 12. ai iata, noi avem în fruntea noastra pe Dumnezeu oi pe preo?ii Lui oi trâmbi?ele cele rasunatoare, ca sa rasune cu vuiet mare împotriva voastra. Fii ai lui Israel, sa nu va lupta?i cu Domnul Dumnezeul parin?ilor vootri, ca nu ve?i avea nici un spor". 

 13. Dar Ieroboam a trimis o ceata mare de oameni care stau la pânda, sa învaluiasca pe Iuda oi sa le cada în spate, aoa ca ei se aflau în fa?a lui Iuda, iar cei de la pânda în spatele lui. 

 14. Dar Iudeii au prins de veste aceasta oi au început lupta oi în fa?a oi în spate oi au strigat catre Domnul, iar preo?ii au trâmbi?at din trâmbi?e. 

 15. Atunci au ridicat Iudeii strigat mare. Dar când Iudeii au ridicat strigatul, Dumnezeu a lovit pe Ieroboam oi pe to?i Israeli?ii în fa?a lui Abia oi a lui Iuda. 

 16. ai au fugit fiii lui Israel din fa?a celor din Iuda oi Dumnezeu i-a dat în mâinile lor. 

 17. Iar Abia dimpreuna cu poporul lui le-a dat o lovitura puternica oi au cazut mor?i din Israel cinci sute de mii de oameni aleoi. 

 18. Atunci s-au smerit fiii lui Israel, iar fiii lui Iuda s-au facut puternici, pentru ca au nadajduit în Domnul Dumnezeul parin?ilor lor. 

 19. Abia l-a fugarit din urma pe Ieroboam oi i-a luat ceta?ile Betelul cu satele lui, Ieoana cu satele ei oi Efronul cu satele lui. 

 20. Dupa aceea Ieroboam n-a mai avut putere sa se împotriveasca în toate zilele lui Abia. ai l-a lovit Domnul oi a murit. 

 21. Iar Abia s-a întarit. El oi-a luat paisprezece femei oi a nascut cu ele douazeci oi doi de baie?i oi oaisprezece fete. 

 22. Celelalte fapte ale lui Abia, purtarile sale oi vorbele sale sunt scrise în amintirile lui Ido proorocul. 

Capitolul 14.

 1. Apoi a raposat Abia cu parin?ii sai oi l-au îngropat în cetatea lui David, iar în locul lui s-a facut rege Asa, fiul sau. În zilele sale ?ara a avut pace zece ani. 

 2. Asa a facut cele bune oi placute înaintea Domnului Dumnezeului sau, 

 3. Caci el a îndepartat jertfelnicele dumnezeilor straini oi înal?imile, a sfarâmat stâlpii idoleoti oi a taiat Aoerele. 

 4. El a poruncit Iudeilor sa caute pe Domnul Dumnezeul parin?ilor lor oi sa împlineasca legea oi poruncile Lui; 

 5. A îndepartat din toate ceta?ile lui Iuda înal?imile oi chipurile turnate ale soarelui. Regatul sub domnia lui a avut pace. 

 6. El a zidit ceta?i tari în Iuda; caci ?ara a fost în pace oi n-a avut razboaie cu nimeni în acei ani, fiindca Domnul i-a dat odihna. 

 7. Tot el a zis Iudeilor: "Sa zidi?i ceta?ile acestea oi sa le îngradi?i cu ziduri, cu turnuri, cu por?i oi cu zavoare; ?ara este înca a noastra, pentru ca am cautat pe Domnul Dumnezeul nostru; L-am cautat oi El ne-a daruit odihna din toate par?ile". ai au început sa le zideasca oi au izbutit. 

 8. Asa avea în ootirea lui trei sute de mii de oameni aleoi din semin?ia lui Iuda, înarma?i cu scuturi oi cu lanci; iar din semin?ia lui Veniamin, doua sute optzeci de mii de oameni aleoi, înarma?i cu scuturi oi erau oi tragatori din arcuri. 

 9. Atunci s-a sculat împotriva sa Zerah Etiopianul cu o armata de un milion oi cu trei sute de care oi a venit pâna la Mareoa. 

 10. Aici i-a ieoit Asa înainte oi s-a aoezat cu armata sa în linie de bataie, în valea lui ?efat, lânga Mareoa. 

 11. Apoi a strigat Asa catre Domnul Dumnezeul sau oi a zis: "Doamne, la Tine este puterea, ca sa aju?i oi celui tare oi celui ce nu este tare; ajuta-ne dar noua, Doamne Dumnezeul nostru, caci noi în Tine nadajduim oi în numele Tau am pornit împotriva acestei mul?imi, care este atât de mare; Doamne, Tu eoti Dumnezeul nostru, sa n-aiba omul putere împotriva Ta". 

 12. Atunci a lovit Domnul pe Etiopieni înaintea fe?ei lui Asa oi înaintea fe?ei lui Iuda oi au fugit Etiopienii. 

 13. Iar Asa i-a fugarit din urma împreuna cu poporul care era cu el, pâna la Gherar, oi au cazut atâ?ia Etiopieni, de se credea ca n-a mai ramas nimeni din ei cu suflet, pentru ca aceia cadeau zdrobi?i înaintea Domnului oi înaintea ootirii Lui. ai au luat de la ei o mare mul?ime de prada. 

 14. oi au sfarâmat toate ceta?ile dimprejurul Gherarei, pentru ca groaza Domnului intrase în ele. ai au pradat Israeli?ii toate ceta?ile oi au adus din ele foarte multa prada. 

 15. De asemenea au jefuit oi salaoele oi au luat o mul?ime de turme cu vite marunte oi camile oi s-au întors cu ele la Ierusalim. 

Capitolul 15.

 1. Atunci s-a pogorât Duhul lui Dumnezeu asupra lui Azaria, fiul lui Oded, 

 2. ai i-a ieoit înaintea lui Asa oi i-a zis: "Asculta?i-ma, Asa oi tot Iuda oi Veniamin: Domnul este cu voi când oi voi sunte?i cu El. De-L ve?i cauta, va fi gasit de voi, iar de Îl ve?i parasi, oi El va va parasi. 

 3. Multe zile a fost Israel fara Dumnezeul Cel adevarat oi fara de preot-înva?ator oi fara de lege; 

 4. Dar când el, în strâmtorarea lui, s-a întors la Domnul Dumnezeul lui Israel oi L-a cautat, El S-a lasat gasit de ei. 

 5. În acele vremuri n-a avut pace, nici cel ce ieoea, nici cel ce intra, caci mari tulburari au fost între to?i locuitorii ?arilor; 

 6. Popor cu popor se lupta oi cetate cu cetate, pentru ca Dumnezeu îi aducea la tulburari prin tot felul de necazuri. 

 7. Dar voi întari?i-va oi sa nu va oboseasca mâinile, pentru ca ve?i avea plata pentru faptele voastre!" 

 8. Când a auzit Asa cuvintele acestea oi proorocia lui Azaria, fiul lui Oded, proorocul, s-a înfiripat în putere oi a azvârlit idolii pagâneoti din toata ?ara lui Iuda oi a lui Veniamin oi din ceta?ile pe care le luase din muntele lui Efraim, oi a înnoit jertfelnicul Domnului care era dinaintea pridvorului. 

 9. Apoi a adunat pe tot Iuda oi pe tot Veniaminul oi pe strainii din Efraim, din Manase oi din Simeon, care locuiau cu ei, caci mul?i din Israel au trecut la el, când au vazut ca Domnul Dumnezeu este cu el. 

 10. Aceotia s-au adunat la Ierusalim în luna a treia din anul al cincisprezecelea al domniei lui Asa. 

 11. ai au adus în ziua aceea jertfa Domnului din prada care o adunasera: din vitele cele mari, oapte sute de jertfe, oi din vitele marunte, oapte mii. 

 12. Dupa aceea au facut legamânt între ei, ca sa caute pe Domnul Dumnezeul parin?ilor lor, cu toata inima lor oi cu tot sufletul lor; 

 13. Iar tot cel ce nu va cauta pe Domnul Dumnezeul lui Israel sa moara, ori mic de va fi, ori mare, ori barbat de va fi, ori femeie. 

 14. ai s-au legat ei cu juramânt catre Domnul cu glas tare oi cu strigate mari oi în sunetul trâmbi?elor oi al buciumelor. 

 15. ai le-a parut bine la to?i Iudeii de acest juramânt, pentru ca cu toata inima lor s-au jurat oi cu toata staruin?a L-au cautat, oi El S-a dat lor sa fie gasit. ai le-a dat lor Domnul odihna din toate par?ile. 

 16. Pe Maaca, mama sa, regele Asa a lipsit-o de vrednicia de regina, pentru ca ea facuse un chip turnat pentru Astarte. Asa a rasturnat chipul cel turnat, pe care-l facuse ea, l-a sfarâmat în buca?i oi l-a ars în valea Chedronului. 

 17. Deoi înal?imile din Israel n-au fost de tot departate, ci au mai durat înca în Israel, totuoi Asa oi-a avut inima sa întreaga la Domnul în toate zilele vie?ii sale. 

 18. ai a adus el în templul lui Dumnezeu lucrurile care le afierosise tatal sau oi lucrurile care le afierosise el: adica aurul, argintul oi vasele. 

 19. ai razboi n-a mai fost pâna în anul al treizeci oi cincilea al domniei lui Asa. 

Capitolul 16.

 1. Iar în anul al treizeci oi oaselea al domniei lui Asa, Baeoa, regele lui Israel, a plecat împotriva lui Iuda oi a început sa zideasca Rama, pentru ca sa nu poata nimeni nici sa plece de la Asa, regele lui Iuda, nici sa vina la el. 

 2. Atunci a scos Asa argintul oi aurul din vistieriile templului Domnului oi ale casei regelui oi l-a trimis la Damasc lui Benhadad, regele Siriei, zicând: 

 3. "Legamânt sa fie între mine oi între tine, cum a fost între tatal meu oi între tatal tau. Iata eu î?i trimit argint oi aur, du-te oi rupe legamântul tau, care-l ai cu Baeoa, regele lui Israel, ca sa plece de la mine". 

 4. ai a ascultat Benhadad de regele Asa oi a trimis pe mai-marii ootirii, ce-i avea, împotriva ceta?ilor lui Israel; aceotia au pustiit Ainul, Danul, Abel-Maimul (Abel-Bet) oi toate hambarele cu provizii din ceta?ile lui Neftali. 

 5. Când a auzit Baeoa de aceasta, a încetat sa mai zideasca Rama, oprind lucrarea sa. 

 6. Iar Asa regele a strâns pe to?i cei ai lui Iuda oi a carat cu ei din Rama pietrele oi lemnele pe care Baeoa le folosea la întarire, oi a zidit cu ele Gheba oi Mi?pa. 

 7. În timpul acela a venit Hanani vazatorul la Asa, regele lui Iuda, oi i-a zis: "Fiindca ai nadajduit în regele Siriei oi n-ai nadajduit în Domnul Dumnezeul tau, pentru aceea ?i-a scapat oastea regelui Siriei din mâna ta. 

 8. Oare Etiopienii oi Libienii n-au avut ei oaste mare oi care oi calare?i, carora nu li se mai otia numarul? Dar pentru ca tu ?i-ai pus încrederea în Domnul, El ?i i-a dat în mâna ta; 

 9. Caci ochii Domnului vad oriunde, peste tot pamântul, pentru ca sa sprijine pe cei care sunt cu inima lor întreaga la El. Neîn?elep?eote ai lucrat dar acum. Pentru aceasta, de acum înainte tu vei avea razboaie". 

 10. ai s-a mâniat Asa pe vazator, oi l-a pus la închisoare; fiindca din pricina aceasta prinsese mare ciuda pe el; oi a mai apasat în acel timp Asa oi pe unii din popor. 

 11. Iar faptele lui Asa de la cele dintâi pâna la cele de pe urma sunt scrise în cartea regilor lui Iuda oi Israel. 

 12. în anul al treizeci oi noualea al domniei sale s-a îmbolnavit Asa de picioare oi boala lui s-a întins pâna la par?ile cele mai de sus ale corpului; dar el nici la boala sa n-a cautat pe Domnul, ci pe doctori. 

 13. ai a raposat Asa cu parin?ii sai oi a murit în anul al patruzeci oi unulea al domniei lui. 

 14. ai l-au îngropat în mormântul pe care oi-l sapase el în cetatea lui David; oi i-au pus pe un pat pe care-l umpluse cu aromate oi cu tot felul de miresme; la înmormântarea lui i s-au ars foarte multe aromate. 

Capitolul 17.

 1. În locul lui Asa, s-a facut rege Iosafat, fiul sau. ai s-a întarit oi el împotriva Israeli?ilor; 

 2. Caci a aoezat ootire în toate ceta?ile întarite ale Iudei oi în ceta?ile lui Efraim pe care le stapânise Asa, tatal sau. 

 3. ai a fost Domnul cu Iosafat, pentru ca acesta a umblat în caile cele dintâi ale lui David, tatal sau, oi n-a cautat la Baali, 

 4. Ci a cautat pe Dumnezeul tatalui sau oi a lucrat dupa poruncile Lui, iar nu dupa faptele Israeli?ilor. 

 5. Pentru aceasta i-a întarit Domnul domnia în mâna lui oi tot Iuda îi aducea daruri lui Iosafat, oi a avut el boga?ie oi marire multa. 

 6. Inima lui s-a întarit din ce în ce în caile Domnului. Afara de aceasta, el a desfiin?at din Iuda oi înal?imile cu jertfelnice oi Aoerele. 

 7. Iar în anul al treilea al domniei sale, a trimis pe cinci din capeteniile sale oi anume: pe Benhail, Obadia, Zaharia, Natanael oi Miheia, ca sa înve?e poporul prin ceta?ile lui Iuda; 

 8. Împreuna cu ei a trimis oi din levi?i: pe aemaia, Netania, Zebadia, Asael, aemiramot, Ionatan, Adonie, Tobie, Tob-Adonie; iar din preo?i, pe Elioama oi pe Ioram. 

 9. Aceotia au înva?at în Iuda, având cu ei cartea legii Domnului; oi au cutreierat toate ceta?ile lui Iuda oi au înva?at poporul. 

 10. În vremea aceasta, în toate regatele ?arilor, care erau împrejurul Iudei, intrase frica Domnului oi nu îndraznea nimeni sa se lupte cu Iosafat. 

 11. ai i se aduceau lui Iosafat daruri oi argint ca bir, pâna oi din partea Filistenilor; asemenea oi Arabii îi aduceau vite marunte; oapte mii oapte sute de berbeci oi oapte mii oapte sute de ?api. 

 12. Astfel a ajuns Iosafat la cea mai înalta marire oi a zidit în Iuda ceta?ui oi ceta?i pentru provizii. 

 13. El a avut multe provizii în ceta?ile lui Iuda oi oameni de razboi viteji în Ierusalim. 

 14. Iata cartea numaratorii lor, dupa familiile cele dupa tata ale lor: Din Iuda erau capetenii peste mii: Adna, capetenie, care avea sub el trei sute de mii de ostaoi aleoi; 

 15. Dupa el Iohanan, capetenie, care avea sub el doua sute optzeci de mii de oameni. 

 16. Dupa acesta, Amasia, fiul lui Zicri, care se fagaduise pe sine Domnului, avea cu el doua sute de mii de ostaoi viteji. 

 17. Din Veniamin: viteazul ostao Eliada, care avea sub el doua sute de mii de ostaoi, înarma?i cu arcuri oi cu scuturi; 

 18. Dupa el Iehozabad, care avea sub el o suta optzeci de mii de ostaoi înarma?i. 

 19. Aceotia au slujit pe rege, afara de cei pe care regele îi împar?ise prin ceta?ile întarite în tot ?inutul lui Iuda. 

Capitolul 18.

 1. Iosafat a avut multa boga?ie oi marire oi s-a înrudit cu Ahab. 

 2. Dupa câ?iva ani s-a dus la Ahab în Samaria, iar acesta a junghiat, pentru el oi pentru poporul ce era cu el, un numar foarte mare de vite marunte oi mari oi l-a câotigat sa mearga împotriva Ramotului din Galaad. 

 3. Caci Ahab, regele lui Israel, a zis lui Iosafat, regele lui Iuda: "Vrei sa mergi cu mine la razboi împotriva Ramotului din Galaad?" Acela însa i-a raspuns: "Cum eoti tu, aoa sunt oi eu; oi cum este poporul tau, aoa este oi poporul meu: merg cu tine la razboi!" 

 4. oi a zis Iosafat catre regele lui Israel: "Întreaba astazi, ce zice Domnul?" 

 5. Atunci a adunat regele lui Israel ca la patru sute de prooroci oi le-a zis: "Sa mergem noi oare la razboi împotriva Ramotului din Galaad ori sa ne lasam?" ai ei au zis: "Du-te, ca Dumnezeu îl va da în mâinile regelui". 

 6. Zis-a Iosafat: "Nu se gaseote pe aici vreun prooroc al Domnului, ca sa-l întrebam oi pe el?" 

 7. Iar regele lui Israel a raspuns lui Iosafat: "Mai este un om prin care am putea întreba pe Domnul, dar nu-l iubesc, pentru ca nu prooroceote de bine pentru mine, ci totdeauna îmi prooroceote numai de rau; acesta este Miheia, fiul lui Imla". Iosafat însa a zis: "Nu grai aoa, rege!" 

 8. Dupa aceea a chemat regele lui Israel pe un famen oi i-a zis: "Du-te repede dupa Miheia, fiul lui Imla". 

 9. Atunci regele lui Israel oi Iosafat, regele lui Iuda, oedeau fiecare pe tronul sau îmbraca?i în haine regeoti, în locul din fa?a por?ii Samariei, oi to?i proorocii prooroceau înaintea lor. 

 10. Sedechia, fiul lui Chenaana îoi facuse oi coarne de fier oi zicea: :Aoa zice Domnul: Cu acestea îi vei împunge pe Sirieni pâna îi vei nimici". 

 11. ai to?i proorocii prooroceau acelaoi lucru, zicând: "Du-te împotriva Ramotului din Galaad, oi vei izbuti, ca Domnul îl va da în mâinile regelui". 

 12. Trimisul care se dusese sa cheme pe Miheia i-a grait, zicând: "Iata proorocii proorocesc to?i într-un glas de bine regelui; sa fie oi cuvântul tau asemenea cu al fiecaruia din ei; prooroceote oi tu de bine". 

 13. Miheia însa a zis: "Viu este Domnul, ce-mi va spune Dumnezeul meu, aceea voi prooroci". 

 14. Dupa aceea a venit el la rege, iar regele i-a zis: "Miheia, sa mergem noi oare la razboi împotriva Ramotului din Galaad sau sa ne lasam?" Iar acela a zis: "Duce?i-va, ca ve?i izbuti, caci aceia vor cadea în mâinile voastre". 

 15. ai i-a zis regele: "De câte ori sa te jur eu oare în numele Domnului, ca sa graieoti numai adevarul?" 

 16. Atunci Miheia a zis: "Am vazut pe to?i fiii lui Israel risipi?i prin mun?i ca oile care n-au pastor, iar Domnul mi-a zis: Aceotia neavând domn, sa se întoarca fiecare la casa lui cu pace!" 

 17. Zis-a regele lui Israel catre Iosafat: "Nu ?i-am spus eu oare, ca el nu-mi prooroceote de bine, ci numai de rau?" 

 18. Iar Miheia a zis: "Asculta?i aoadar cuvântul Domnului: Am vazut pe Domnul oezând pe tronul Sau oi toata ootirea cereasca statea de-a dreapta oi de-a stânga Lui. 

 19. Atunci Domnul a zis: "Cine din voi ar putea sa duca în ispita pe Ahab, regele lui Israel, ca sa se duca oi sa cada în Ramotul din Galaad?" ai a raspuns unul una oi altul alta. 

 20. Atunci a ieoit un duh oi a stat înaintea fe?ei Domnului oi a zis: "Eu îl voi duce în ispita". ai a zis Domnul: "în ce chip?" 

 21. Acela a zis: "Ma duc oi ma fac duh al minciunii în gurile tuturor proorocilor lui". Iar Domnul a zis: "Tu îl vei duce în ispita oi ai sa izbuteoti. Du-te oi fa aoa! 

 22. ai acum iata a slobozit Domnul pe duhul minciunii ca sa intre în gurile acestor prooroci ai tai. Dar Domnul n-a grait de bine pentru tine". 

 23. ai s-a apropiat Sedechia, fiul lui Chenaana oi a lovit pe Miheia peste obraz, zicând: "Pe ce drum anume s-a retras Duhul Domnului de la mine, ca sa graiasca prin tine?" 

 24. Iar Miheia a zis: "Iata ai sa vezi aceasta în ziua când vei fugi din camara în camara, ca sa te ascunzi". 

 25. Atunci a zis regele lui Israel: "Lua?i-l pe Miheia, duce?i-l la Amon, capetenia oraoului, oi la Ioao, fiul regelui, 

 26. ai le spune?i: Aoa graieote regele: Pune?i pe acesta la închisoare oi sa-l hrani?i ca în vreme de lipsa, cu pu?ina pâine oi cu pu?ina apa, pâna când ma voi întoarce cu pace". 

 27. Dar Miheia a zis: "Daca te vei întoarce sanatos, despre aceasta Domnul n-a grait prin mine". Apoi a zis: "Asculta?i acestea to?i!" 

 28. Dupa aceea a plecat regele lui Israel oi Iosafat, regele lui Iuda, împotriva Ramotului din Galaad. 

 29. Zis-a regele lui Israel catre Iosafat: "Eu îmi schimb hainele oi intru în lupta; iar tu îmbraca-te în hainele tale cele de rege". ai oi-a schimbat hainele regele lui Israel oi a intrat în lupta. 

 30. Regele Siriei însa poruncise capeteniilor carelor de razboi, zicând: "Sa nu va lupta?i nici cu mic, nici cu mare, ci numai cu regele lui Israel!" 

 31. Când capeteniile carelor de razboi au vazut pe Iosafat, ei oi-au zis: "Acesta este regele lui Israel" oi l-au împresurat ca sa se lupte cu el. Însa Iosafat a strigat, iar Dumnezeu i-a dat ajutor oi i-a îndepartat Domnul de la el. 

 32. ai, când capeteniile carelor de razboi au vazut ca acesta nu este regele lui Israel, s-au dat înapoi de la el. 

 33. Dar un om, din întâmplare, oi-a întins arcul sau atunci oi a ranit pe regele lui Israel prin încheietura armaturii, iar regele a zis celui ce-i mâna carul: "Întoarce-te oi scoate-ma din lupta, caci sunt ranit". 

 34. În acea zi, lupta a fost crâncena oi regele lui Israel a stat în car în fa?a Sirienilor pâna seara, iar la asfin?itul soarelui a murit. 

Capitolul 19.

 1. Dupa aceea Iosafat, regele lui Iuda, s-a întors în pace la casa lui în Ierusalim. 

 2. I-a ieoit însa înainte Iehu, fiul lui Hanani vazatorul, oi a zis regelui Iosafat: "Fiindca ai ajutat pe un nelegiuit oi ai legat prietenie cu cei pe care-i uraote Domnul, de aceea mânia Domnului va fi asupra ta. 

 3. Dar ai oi fapte bune, caci ai stricat chipurile cele cioplite din pamântul lui Iuda oi ?i-ai îndreptat inima ta ca sa caute pe Dumnezeu". 

 4. Atunci Iosafat, s-a aoezat cu locuin?a în Ierusalim oi a început el sa umble iaraoi prin poporul sau de la Beer-aeba, pâna la muntele lui Efraim oi l-a întors la Domnul Dumnezeul parin?ilor sai. 

 5. ai a aoezat judecatori în ?ara, prin toate ceta?ile întarite oi în fiecare cetate. 

 6. ai a zis el judecatorilor: "Lua?i seama la ce ve?i face; sa nu face?i judecata omeneasca, ci judecata Domnului, ca la rostirea judeca?ii El este cu voi. 

 7. De aceea sa fi?i cu frica Domnului în voi, sa lucra?i cu paza, caci la Domnul nu-i nici nedreptate, nici partinire oi nici daruri". 

 8. Iosafat a pus oi în Ierusalim pe unii din levi?i, din preo?i oi din capii de familie, ca sa faca judecata Domnului, sa judece pricinile dintre Israeli?ii ce locuiau în Ierusalim. 

 9. ai iata ce porunci a dat el acestora: "Aoa sa lucra?i, în frica Domnului, cu credin?a oi cu inima curata! 

 10. La orice fel de pricini, care vor veni înaintea voastra de la fra?ii vootri care locuiesc în ceta?ile lor, fie pentru varsare de sânge, sau pentru lege oi porunca, fie pentru rânduieli oi ceremonii, sa-i înva?a?i sa nu faca rau, ca sa nu se gaseasca vinova?i înaintea Domnului oi sa nu vina mânia Lui asupra voastra oi asupra fra?ilor vootri; lucra?i aoa oi nu ve?i greoi 

 11. ai iata Amaria arhiereul este pus peste voi în toate lucrurile Domnului; iar Zebadia, fiul lui Israel, capetenia casei lui Iuda, este pus pentru toate lucrurile regelui, iar ca dregatori înaintea voastra ave?i pe levi?i. Fi?i tari oi lucra?i astfel, oi Domnul va fi cu cel bun". 

Capitolul 20.

 1. Dupa aceasta au venit Moabi?ii oi dimpreuna cu ei au venit oi Amon asupra lui Iosafat cu razboi. 

 2. Atunci au venit unii oi au spus lui Iosafat, zicând: "Vine o mare mul?ime de popor împotriva ta de dincolo de mare, din Siria; oi iata-i se afla la Ha?a?on-Tamar, adica la Enghedi". 

 3. La vestea aceasta s-a înfricooat Iosafat oi oi-a îndreptat fa?a sa, ca sa caute pe Domnul facând cunoscut tuturor din tot Iuda ca sa posteasca. 

 4. Deci s-a adunat Iuda ca sa ceara ajutor de la Domnul oi au venit din toate ceta?ile lui Iuda ca sa roage pe Domnul. 

 5. Iar Iosafat a stat în mijlocul adunarii lui Iuda oi a Ierusalimului, la templul Domnului dinaintea cur?ii noi 

 6. ai a zis: "Doamne Dumnezeul parin?ilor nootri! Nu eoti Tu oare Dumnezeu în cer sus, domnind peste toate regatele popoarelor oi n-ai Tu oare în mâna Ta taria oi puterea, încât nimeni nu este sa-?i stea ?ie împotriva? 

 7. Dumnezeul nostru, oare nu Tu ai izgonit pe locuitorii acestei ?ari din fa?a poporului Tau Israel oi ai dat-o pe veci urmaoilor lui Avraam, pe care îl iubeai? 

 8. ai ei s-au aoezat în ea oi ?i-au zidit templu sfânt numelui Tau, zicând: 

 9. De va veni vreo nenorocire peste noi, ori sabia care ne pedepseote, sau vreo boala molipsitoare, sau foamete, oi noi vom sta înaintea templului acesta oi înaintea fe?ei Tale - caci numele Tau este în templul acesta - oi vom striga în strâmtorarea noastra, catre Tine, Tu sa ne ascul?i oi sa ne izbaveoti. 

 10. ai acum, iata Amoni?ii, Moabi?ii oi locuitorii muntelui Seir, prin ?ara carora Tu nu le-ai îngaduit Israeli?ilor sa treaca, când veneau ei din pamântul Egiptului, ci au trecut pe lânga ei oi nu i-au nimicit, 

 11. Iata ei vor sa ne rasplateasca, fiindca au venit sa ne izgoneasca din stapânirea Ta care ne-ai dat-o de mootenire. 

 12. Dumnezeul nostru, judeca-i Tu, caci noi n-avem nici o putere împotriva acestei mari mul?imi care a venit asupra noastra oi nu otim ce sa facem; dar ochii nootri ne sunt la Tine". 

 13. ai stateau to?i Iudeii înaintea fe?ei Domnului oi copiii cei mici ai lor, femeile lor oi feciorii lor. 

 14. Atunci S-a pogorât Duhul Domnului în mijlocul adunarii peste Iahaziel, fiul Zahariei, fiul lui Benaia, fiul lui Ieiel, fiul lui Matania, levit dintre fiii lui Asaf 

 15. ai acesta a zis: "Asculta?i to?i ai lui Iuda oi locuitorii Ierusalimului, oi tu rege Iosafat! Aoa zice Domnul catre voi: Sa nu va teme?i, nici sa va spaimânta?i de mul?imea aceasta mare, caci razboiul nu este al vostru, ci al lui Dumnezeu. 

 16. Mâine sa pleca?i împotriva lor; iata ei urca coasta ?i? oi ave?i sa-i gasi?i în capatul vaii din fa?a pustiei Ieruel. 

 17. Nu voi ave?i sa va lupta?i de asta data; dar înoira?i-va, sta?i oi privi?i izbavirea Domnului, pe care o va trimite El voua. Iuda oi Ierusalime! Sa nu va teme?i, nici sa va spaimânta?i! Sa le ieoi?i mâine înainte oi Domnul va fi cu voi!" 

 18. Atunci s-a plecat Iosafat cu fa?a la pamânt, de asemenea oi to?i Iudeii oi locuitorii Ierusalimului au cazut înaintea Domnului, ca sa se închine Domnului. 

 19. Apoi. s-au sculat levi?ii dintre fiii lui Cahat oi dintre fiii lui Core, ca sa laude pe Domnul Dumnezeul lui Israel cu glas foarte tare. 

 20. ai s-au sculat ei de diminea?a tare oi au ieoit sa se duca în pustiul Tecoa; pe când ieoeau ei, a stat Iosafat oi a zis: "Asculta?i-ma Iudeilor, voi, locuitori ai Ierusalimului! Ave?i încredere în Domnul Dumnezeul vostru oi fi?i tari! Ave?i încredere în proorocii Lui oi ve?i izbuti cu bine!" 

 21. Apoi s-a sfatuit el cu poporul oi a rânduit cântare?i care sa cânte Domnului, ca, ieoind aceotia în podoabe sfinte înaintea celor înarma?i, sa preamareasca oi sa zica: "Slavi?i pe Domnul, ca în veac este mila Lui!" 

 22. Dar când au început ei sa scoata strigate de lauda oi sa preamareasca, Domnul a stârnit neîn?elegeri între Amoni?i oi Moabi?i oi între locuitorii muntelui Seir, care venisera în Iuda, oi au fost batu?i; 

 23. Caci s-au sculat Amoni?ii oi Moabi?ii împotriva locuitorilor muntelui Seir, batându-i oi stârpindu-i; iar când au sfâroit cu locuitorii din Seir, atunci au început sa se ucida oi ei unul pe altul. 

 24. ai când cei din Iuda au ajuns pe dealul de unde se vedea pustiul oi s-au uitat la acea mul?ime de lume, iata to?i erau stârvuri cazute pe pamânt oi nici unul nu era teafar. 

 25. Atunci a venit Iosafat oi poporul lui ca sa adune prada; oi au gasit la ei multe boga?ii, haine oi lucruri scumpe oi au adunat atâta cât nu puteau sa duca. Trei zile au adunat, atât de multa prada au aflat. 

 26. Iar în ziua a patra s-au adunat la Emec Beraca, fiindca acolo binecuvântasera ei pe Domnul. Pentru aceasta se oi cheama locul acela Valea Binecuvântarii pâna în ziua de azi. 

 27. Apoi to?i barba?ii din Iuda oi din Ierusalim oi cu Iosafat în fruntea lor s-au întors foarte voiooi la Ierusalim, pentru ca Domnul le daduse biruin?a asupra vrajmaoilor lor. 

 28. ai au venit în Ierusalim la templul Domnului, cu chitare, cu harfe oi cu trâmbi?e. 

 29. ai frica lui Dumnezeu a cuprins pe toate regatele pamântului, când au auzit ca Însuoi Domnul a luptat împotriva vrajmaoilor lui Israel. 

 30. Dupa aceea domnia lui Iosafat a fost în liniote, pentru ca Dumnezeu i-a dat odihna din toate par?ile. 

 31. Aoa a domnit Iosafat peste Iuda. Când s-a facut rege, el era de treizeci oi cinci de ani oi douazeci oi cinci de ani a domnit în Ierusalim. Pe mama lui o chema Azuba, fiica lui ailhi. 

 32. El a ?inut drumul lui Asa, tatal sau oi nu s-a dat în laturi de loc, facând tot fapte ce erau placute în ochii Domnului. 

 33. Numai înal?imile n-au fost de tot îndepartate oi nici poporul nu se îndreptase înca cu tarie catre Dumnezeul parin?ilor lor. 

 34. Celelalte fapte ale lui Iosafat, de la cele dintâi pâna la cele din urma, se afla scrise în istoria lui Iehu, fiul lui Hanani, oi sunt trecute oi în cartea regilor lui Israel. 

 35. Apoi Iosafat, regele lui Iuda, a intrat în legatura cu Ohozia, regele lui Israel, care petrecea în faradelegi, 

 36. ai s-a întovaraoit cu el, ca sa faca corabii, spre a fi trimise la Tarsis; oi corabiile le-au facut ei la E?ion-Gheber. 

 37. Atunci a proorocit Eliezer, fiul lui Dodava, din Mareoa, o proorocie asupra lui Iosafat, zicând: "Fiindca tu ai intrat în legatura cu Ohozia, de aceea Domnul ?i-a sfarâmat lucrurile tale". ai s-au spart corabiile oi n-au mai putut sa mai mearga la Tarsis. 

Capitolul 21.

 1. Iosafat a raposat cu parin?ii sai oi a fost înmormântat la un loc cu parin?ii lui, în cetatea lui David. Iar în locul lui s-a facut rege Ioram, fiul sau. 

 2. El avea ca fra?i pe fiii lui Iosafat, adica pe Azaria, pe Iehiel, pe Zaharia, pe Azaria, pe Micael oi pe aefatia. To?i erau fiii lui Iosafat, regele Iudei. 

 3. Acestora tatal lor le facuse daruri mari de argint, de aur oi de lucruri pre?ioase, dimpreuna cu ceta?ile întarite, care erau în Iuda, iar domnia a dat-o lui Ioram, pentru ca el era fiul lui cel întâi-nascut. 

 4. Însa Ioram, daca a luat domnia tatalui sau oi s-a întarit, a ucis pe to?i fra?ii lui cu sabia, de asemenea oi pe unii dintre capeteniile lui Israel. 

 5. Ioram era de treizeci oi doi de ani când s-a facut rege oi a domnit opt ani în Ierusalim. 

 6. Dar el a umblat pe drumul regilor lui Israel, dupa cum facuse oi casa lui Ahab, pentru ca el avea de femeie chiar pe o fiica a lui Ahab; oi a facut lucruri care nu erau placute în ochii Domnului. 

 7. Totuoi Domnul, pentru legamântul pe care-l facuse cu David, n-a vrut sa piarda de tot casa lui David, caci îi fagaduise sa-i dea lui oi fiilor lui un sfeonic luminos în toate timpurile. 

 8. În zilele lui s-a rupt Edomul de sub stapânirea lui Iuda oi oi-au pus pentru ei rege osebit. 

 9. Atunci a plecat Ioram împotriva lor cu mai-marii ootirii lui oi cu toate carele de razboi, care le avea; oi, sculându-se noaptea, a batut pe to?i Edomi?ii care-l împresurasera oi pe toate capeteniile carelor acelora; oi poporul s-a întors repede la taberele lor. 

 10. Edomul a ramas tot rupt de sub stapânirea lui Iuda pâna în ziua de astazi. Tot în acel timp s-a mai rupt de sub stapânirea lui Iuda oi Libna, pentru ca el a parasit pe Domnul Dumnezeul parin?ilor sai. 

 11. De asemenea a facut el înal?imile de pe mun?ii lui Iuda oi a dus pe locuitorii Ierusalimului la desfrâu oi pe Iuda la ratacire. 

 12. Atunci i-a venit o scrisoare de la Ilie proorocul, în care se spunea: "Aoa zice Domnul Dumnezeul lui David, stramooul tau: Fiindca tu n-ai umblat pe caile lui Iosafat, tatal tau, oi pe caile lui Asa, regele lui Iuda, 

 13. Ci ai umblat pe drumul regilor lui Israel oi ai dus pe Iuda oi pe locuitorii Ierusalimului la desfrâu, dupa cum a dus oi casa lui Ahab pe Israel la desfrâu, ba înca ai ucis oi pe fra?ii tai, fiii tatalui tau, care erau mai buni decât tine, 

 14. Pentru aceasta, iata Domnul va lovi cu lovitura mare pe poporul tau, pe fiii tai oi pe femeile tale oi toata averea ta. 

 15. Iar pe tine însu?i te va lovi cu boala grea, cu boala maruntaielor tale, pâna ce vor ieoi din tine zi cu zi din pricina bolii". 

 16. Apoi a întarâtat Domnul împotriva lui Ioram duhul Filistenilor oi al Arabilor, care se învecineaza cu Etiopienii; 

 17. ai au plecat aceotia împotriva Iudei, au navalit în toata ?ara oi au luat toata averea care se afla în casa regelui; de asemenea oi pe fiii lui oi pe femeile lui oi nu i-a mai ramas lui nici un fecior, afara de Ohozia, cel mai mic dintre fiii lui. 

 18. Iar dupa toate acestea l-a lovit Domnul la maruntaiele lui oi cu o boala fara vindecare. 

 19. Aoa s-a trecut zi cu zi, una dupa alta; iar la sfâroitul anului al doilea, din pricina bolii lui, au ieoit din el toate maruntaiele oi a murit în cele mai grozave chinuri. La înmormântarea lui poporul nu i-a mai ars aromate, cum facuse pentru parin?ii lui. 

 20. El a fost de treizeci oi doi de ani când s-a facut rege oi opt ani a domnit în Ierusalim; oi a murit neplâns oi l-au îngropat în cetatea lui David; însa nu în gropni?ele regilor. 

Capitolul 22.

 1. În locul lui locuitorii Ierusalimului au facut rege pe Ohozia, fiul cel mai mic al lui, fiindca pe to?i fiii cei mai mari îi ucisese mul?imea care venise cu Arabii la tabara. Astfel s-a facut rege Ohozia, fiul lui Ioram, regele Iudei. 

 2. Ohozia era de douazeci oi doi de ani când s-a facut rege oi a domnit în Ierusalim un an. Pe mama lui o chema Atalia oi era fiica lui Omri. 

 3. El de asemenea a mers pe drumul casei lui Ahab, pentru ca a avut pe mama lui sfatuitoare la fapte nelegiuite. 

 4. De aceea a facut el lucruri care nu erau placute ochilor Domnului, ca oi casa lui Ahab; pentru ca pe casa aceasta a avut-o el de sfatuitor dupa moartea tatalui sau, spre pieirea lui. 

 5. Dupa sfatul lor, a plecat cu Ioram, fiul lui Ahab, regele lui Israel, la razboi împotriva lui Hazael, regele Siriei, în Ramotul din Galaad. Atunci arcaoii sirieni au ranit pe Ioram. 

 6. Acesta, ca sa se lecuiasca de ranile ce capatase la Ramot, când s-a luptat cu Hazael, regele Siriei, s-a întors înapoi la Izreel. ai Ohozia, fiul lui Ioram, regele Iudei, s-a dus oi el la Izreel, ca sa vada pe Ioram, fiul lui Ahab, pentru ca acela era bolnav. 

 7. Cu voia lui Dumnezeu oi spre pieirea lui a venit Ohozia la Ioram, caci, dupa sosirea lui aici, a plecat cu Ioram împotriva lui Iehu, fiul lui Nimoi, pe care-l unsese Domnul pentru stârpirea casei lui Ahab. 

 8. Astfel pe când Iehu aducea la îndeplinire judecata care era asupra casei lui Ahab, a gasit oi pe capeteniile lui Iuda oi pe fiii fra?ilor lui Ohozia, care-i slujeau, oi i-a ucis. 

 9. Apoi Iehu a poruncit sa caute oi pe Ohozia oi l-au prins pe când el se ascundea în Samaria, l-au adus la Iehu oi l-au ucis oi l-au înmormântat, caci ziceau: "Este fiul lui Iosafat care a cautat pe Domnul din toata inima sa". oi n-a ramas în casa lui Ohozia nimeni care sa poata domni, 

 10. Caci Atalia, mama lui Ohozia, vazând ca a murit fiul ei, s-a sculat oi a stârpit toata samân?a de rege din casa lui Iuda. 

 11. Dar Iooeba, fiica regelui Ioram, a pus mâna pe Ioao, fiul lui Ohozia" l-a scos din mijlocul fiilor regelui, care aveau sa fie ucioi oi l-a ascuns pe el oi pe doica lui în odaia de dormit. ai astfel Iooeba, fiica regelui Ioram, femeia lui Iehoiada preotul oi sora lui Ohozia, a ascuns pe Ioao din fata Ataliei, oi nu l-a omorât. 

 12. ai l-au ?inut ei ascuns în templul lui Dumnezeu oase ani; iar peste ?ara a domnit Atalia. 

Capitolul 23.

 1. Iar în anul al oaptelea s-a întarit Iehoiada oi a luat de tovarao cu el pe capeteniile de peste sute, adica pe Azaria, fiul lui Ieroham, pe Ismael, fiul lui Iohanan, pe Azaria, fiul lui Obed, pe Maaseia, fiul lui Adaia oi pe Elioafat, fiul lui Zicri. 

 2. ai au umblat de jur-împrejur prin Iuda oi au adunat pe levi?ii din toate ceta?ile lui Iuda oi pe capii de familii dupa tata ai lui Israel oi au venit la Ierusalim. 

 3. Aici a facut toata adunarea legamânt cu regele în templul lui Dumnezeu. ai a zis Iehoiada catre ei: "Iata fiul regelui trebuie sa fie de acum rege, aoa a grait Domnul pentru fiii lui David. 

 4. Iata ce trebuie sa face?i voi: Trei par?i dintre voi, care intra cu rândul de saptamâna, atât dintre preo?i, cât oi dintre levi?i, sa fie uoieri pe la uoi; 

 5. Trei par?i la casa regelui oi trei par?i la poarta Iesod; iar poporul sa stea tot în cur?ile templului Domnului. 

 6. Nimeni sa nu intre în templul Domnului, afara de preo?ii oi levi?ii care fac slujba. Ei pot sa intre, pentru ca sunt sfin?i?i; iar tot poporul sa stea de straja pentru Domnul. 

 7. Levi?ii sa înconjoare pe rege din toate par?ile, fiecare cu arma lui în mâna sa; oi cine va intra în templu sa fie ucis. ai sa fi?i pe lânga rege, când va intra oi când va ieoi". 

 8. ai au facut levi?ii oi tot Iuda ce le-a poruncit Iehoiada preotul. Atunci oi-a luat fiecare oamenii sai, de aceia care intrau eu rândul de saptamâna sau pe acei care îoi facusera saptamâna, pentru ca Iehoiada preotul nu daduse drumul rândurilor care erau sa fie schimbate. 

 9. ai a împar?it Iehoiada preotul capeteniilor de peste sute suli?ile oi scuturile cele mari oi cele mici ale lui David, care erau în templul lui Dumnezeu. 

 10. Apoi a aoezat tot poporul, având fiecare în mâna arma sa, de la partea dreapta a templului pâna la partea stânga a templului, înconjurând jertfelnicul oi templul, ca sa faca cerc în jurul regelui. 

 11. Dupa aceea l-au adus pe rege oi i-au pus coroana oi podoabele, i-au dat sa ?ina în mâna legea oi l-au facut rege; iar ungerea a savâroit-o Iehoiada preotul oi fiii lui, zicând: "Sa traiasca regele!" 

 12. Atunci a auzit Atalia strigatele poporului care alerga oi cânta laude pentru rege oi a venit oi ea la popor în templul Domnului sa priveasca; 

 13. ai iata regele oedea pe tronul lui la intrare oi pe lânga rege, capeteniile, trâmbi?aoii oi tot poporul ?arii se veseleau oi sunau din trâmbi?e; iar cântare?ii, care erau cu instrumente de cântare oi cei care cântau din gura, cântau cântarile de lauda. Atunci Atalia oi-a rupt hainele sale oi a început sa strige: "Vânzare! Vânzare!" 

 14. Iar Iehoiada preotul a chemat pe capeteniile cele peste sute, care erau cu comanda armatei oi le-a zis: "Scoate?i-o afara din templu oi cine va urma dupa ea sa fie ucis cu sabia!" Pentru ca preotul zisese: "Sa nu o ucide?i în templul Domnului!" 

 15. ai i-au facut loc sa iasa. Iar când a ajuns ea la intrarea casei regelui, cea dinspre poarta cailor, au omorât-o acolo. 

 16. ai a facut Iehoiada legamânt cu tot poporul oi cu regele, ca sa fie ei popor al Domnului. 

 17. Apoi s-a dus tot poporul la capiotea lui Baal oi au darâmat-o oi au sfarâmat jertfelnicele lui oi chipurile lui oi a omorât pe Matan, preotul lui Baal, dinaintea jertfelnicelor. 

 18. Dupa aceea a încredin?at Iehoiada dregatoriile templului Domnului în mâinile preo?ilor oi ale levi?ilor; a împar?it pe preo?i oi pe levi?i în cete, care trebuiau sa faca slujba cu rândul, cum aoezase David pentru templul Domnului, ca sa aduca arderi de tot Domnului, cum este scris în legea lui Moise, cu bucurie oi cu cântare dupa cum rânduise David. 

 19. A aoezat de asemenea portari la por?ile templului Domnului, ca sa nu poata intra cel ce este necurat prin vreo fapta. 

 20. Apoi a luat pe capeteniile cele peste sute, pe viteji, pe capeteniile poporului oi pe tot poporul ?arii oi l-au petrecut pe rege de la templul Domnului pâna la casa domneasca, intrând pe poarta cea înalta, în casa regelui; oi l-au aoezat pe tronul regatului. 

 21. ai s-a veselit tot poporul ?arii oi s-a liniotit cetatea. Iar pe Atalia au omorât-o cu sabia. 

Capitolul 24.

 1. Ioao era de oapte ani când a fost facut rege oi a domnit patruzeci de ani în Ierusalim. Pe mama lui o chema ?ibia oi era din Beer-aeba. 

 2. Ioao a facut lucruri placute înaintea ochilor Domnului, în toate zilele lui Iehoiada preotul. 

 3. Iehoiada i-a luat doua femei oi a avut cu ele baie?i oi fete. 

 4. Dupa aceasta oi-a pus în gând Ioao sa înnoiasca templul Domnului. 

 5. De aceea a adunat pe preo?i oi pe levi?i oi le-a zis: "Duce?i-va prin ceta?ile lui Iuda oi strânge?i de la to?i Israeli?ii argint în fiecare an pentru repararea templului Dumnezeului vostru oi grabi?i-va cu lucrul acesta". Însa levi?ii nu s-au grabit. 

 6. Atunci a chemat regele pe Iehoiada, capul lor oi i-a zis: "Pentru ce nu ceri de la levi?i sa adune din Iuda oi din Ierusalim darea hotarâta de Moise, robul Domnului, oi de catre adunarea Israeli?ilor pentru cortul adunarii? 

 7. Caci Atalia cea nelegiuita oi fiii ei au despuiat templul lui Dumnezeu oi toate lucrurile care erau sfin?ite pentru templul Domnului oi le-au întrebuin?at pentru baali". 

 8. Apoi a poruncit regele de s-a facut o lada oi a pus-o afara la uoa templului Domnului. 

 9. ai s-a dat de veste la tot poporul din Iuda oi din Ierusalim ca sa aduca Domnului darea pe care o pusese Moise, robul lui Dumnezeu, asupra Israeli?ilor în pustiu. 

 10. De aceasta le-a parut bine la toate capeteniile oi la tot poporul oi au adus oi au aruncat argint în lada pâna s-a umplut ea. 

 11. ai când la timpul sau se aducea lada de catre levi?i la dregatorii regelui oi când vedeau ca era mult argint în ea, atunci veneau scriitorul regelui oi dregatorul arhiereului oi deoertau lada, o ridicau oi o puneau iar la locul ei. Aoa faceau în toate zilele oi s-a strâns argint mult. 

 12. Iar regele oi Iehoiada preotul l-au dat meoterilor de lucrari ai templului Domnului oi aceotia oi-au tocmit cioplitori de piatra oi dulgheri pentru înnoire, asemenea oi lucratori în fier oi arama ca sa repare templul Domnului. 

 13. ai au luat meoterii oi au savâroit lucrarile cu mâinile lor oi au adus templul lui Dumnezeu la starea lui de mai înainte oi l-au întarit. 

 14. Iar dupa ce au sfâroit toate de lucru, au adus argintul ramas înaintea regelui oi a lui Iehoiada. ai au facut din acest argint vase pentru templul Domnului, vase pentru slujbe oi pentru arderi de tot, cupe oi celelalte vase de aur oi de argint. ai au adus necontenit arderi de tot în templul Domnului în toate zilele lui Iehoiada. 

 15. Apoi a îmbatrânit Iehoiada oi a murit satul de zile, caci era de o suta treizeci de ani când a murit. 

 16. ai l-au înmormântat în cetatea lui David, la un loc cu regii, pentru binele care îl facuse în Israel, pentru Dumnezeu oi pentru templul Lui. 

 17. Iar dupa moartea lui Iehoiada, au venit capeteniile lui Iuda oi s-au închinat regelui; oi de atunci regele a început sa asculte de ei. 

 18. ai au parasit templul Domnului Dumnezeului parin?ilor lor oi au început sa slujeasca Aoerelor oi idolilor. Din pricina acestui pacat, s-a coborât mânia Domnului peste Iuda oi peste Ierusalim. 

 19. ai a trimis la ei prooroci, pentru a-i face sa se întoarca la Domnul oi i-au sfatuit, dar ei nu i-au ascultat. 

 20. Atunci Duhul lui Dumnezeu a cuprins pe Zaharia, fiul lui Iehoiada preotul, care s-a suit pe amvon înaintea poporului oi le-a zis: "Aoa zice Domnul: Pentru ce calca?i poruncile Domnului? Nu ve?i propaoi, fiindca voi a?i parasit pe Domnul oi El va va parasi pe voi". 

 21. Dar s-au vorbit cu to?ii împotriva lui oi l-au ucis cu pietre, din porunca regelui Ioao, în curtea templului Domnului. 

 22. Regele Ioao nu oi-a adus aminte de binefacerea care i-a facut-o Iehoiada, tatal lui Zaharia, ci a ucis pe fiul lui oi acesta, când murea, a zis: "Domnul sa vada oi sa faca dreptate!" 

 23. Iar dupa un an, a venit împotriva lui armata siriana, a intrat în Iuda oi în Ierusalim oi a stârpit din popor pe toate capeteniile poporului oi toata prada luata de la ei a trimis-o regelui, la Damasc. 

 24. Deoi ootirea Sirienilor care venise era alcatuita dintr-un mic numar de oameni, Domnul însa a dat în mâna lor o oaste foarte mare, pentru ca ei parasisera pe Domnul Dumnezeul parin?ilor lor, iar Sirienii aduceau la îndeplinire judecata care era asupra lui Ioao. 

 25. Iar dupa ce s-au retras Sirienii de la el, ramânând el greu bolnav, slujitorii lui au uneltit împotriva lui, din cauza sângelui fiului lui Iehoiada preotul; oi l-au ucis în patul lui oi aoa a murit. ai l-au înmormântat în cetatea lui David, însa nu l-au îngropat în mormântul regilor. 

 26. Iar acei care au uneltit împotriva lui au fost: Zabad, fiul aimeatei Amonita oi Iehozabad, fiul aimritei Moabita. 

 27. Amanuntele despre fiii lui oi despre mul?imea proorociilor împotriva lui, precum oi despre înnoirea templului lui Dumnezeu, se gasesc scrise în cartea regilor. Iar în locul sau a fost facut rege Amasia, fiul sau. 

Capitolul 25.

 1. Amasia a început sa domneasca când era în vârsta de douazeci oi cinci de ani oi a domnit douazeci oi noua de ani în Ierusalim. Pe mama lui o chema Iehoadan oi era de loc din Ierusalim. 

 2. El a facut lucruri placute înaintea Domnului, însa nu din toata inima. 

 3. Când domnia s-a întarit în mâna lui, el a ucis pe robii sai care ucisesera pe rege, tatal sau. 

 4. Însa pe copiii lor nu i-a ucis, fiindca a facut dupa cum este scris în lege, în cartea lui Moise, unde a poruncit Domnul, zicând: "Parin?ii nu trebuie sa fie ucioi pentru feciori, nici feciorii nu trebuie sa fie ucioi pentru parin?i, ci fiecare sa fie ucis pentru pacatul lui". 

 5. Apoi a adunat Amasia pe cei din Iuda oi i-a aoezat dupa neamurile cele dupa tata sub comanda capeteniilor peste mii oi a capeteniilor peste sute, pe to?i ai, lui Iuda oi ai lui Veniamin; oi i-a socotit de la vârsta de douazeci de ani în sus oi a gasit trei sute de mii de oameni voinici care erau în stare sa mearga la razboi oi sa poarte suli?a oi scut. 

 6. Apoi a mai tocmit cu plata din Israeli?i înca o suta de mii de ostaoi viteji cu o suta de talan?i de argint. 

 7. Dar un om al lui Dumnezeu a venit la el oi i-a zis: "O, rege, ootirea care o ai din Israel sa nu mearga cu tine, pentru ca Domnul nu ?ine cu Israeli?ii, nici cu to?i fiii lui Efraim; 

 8. Ci du-te singur oi lupta-te cu barba?ie în razboi. Altfel Dumnezeu te va face sa cazi în fa?a duomanului; caci Dumnezeu are putere oi sa te sprijine oi sa te faca sa cazi". 

 9. Iar Amasia a zis catre omul lui Dumnezeu: "Ce sa fac cu cei o suta de talan?i darui?i ootirii lui Israel?" oi a zis omul lui Dumnezeu: "Domnul poate sa-?i dea mai mult decât atâta". 

 10. Atunci Amasia a ales ootirea care îi venise din ?ara lui Efraim, ca sa se întoarca la locul sau. Dar ei s-au aprins de mânie asupra lui Iuda oi s-au întors la locul lor foarte mâniooi. 

 11. Iar Amasia a prins curaj oi oi-a luat poporul sau oi a plecat la batalie cu el în Valea Sarii oi a omorât zece mii de oameni dintre fiii lui Seir; 

 12. ai alte zece mii de oameni vii i-au luat ca robi fiii lui Iuda oi i-au dus pe vârful unei stânci oi i-au aruncat de pe vârful stâncii. oi to?i s-au zdrobit cu desavâroire. 

 13. Iar ootirea pe care Amasia o trimisese înapoi, ca sa nu mearga cu el la razboi, a navalit asupra ceta?ilor lui Iuda din Samaria pâna la Bet-Horon oi au ucis în ele trei mii de oameni, luând foarte multa prada. 

 14. Iar Amasia dupa ce a lovit pe Edomi?i, a adus, la întoarcerea lui acasa, pe zeii fiilor lui Seir oi i-a aoezat sa-i aiba ca dumnezei pentru el oi s-a închinat lor oi i-a tamâiat. 

 15. Atunci Domnul S-a facut foc de mânie asupra lui Amasia oi a trimis pe un prooroc oi acela i-a zis: "De ce ai cautat pe dumnezeii poporului acestuia, care n-au fost în stare sa-oi scape poporul din mâna ta?" 

 16. Când el i-a grait aceste vorbe, regele i-a raspuns: "Te-a pus cineva sa fii sfatuitor regelui? Stapâneote-te, ca nu cumva sa fii ucis". ai s-a oprit proorocul oi a zis: "atiu ca Dumnezeu a hotarât sa te piarda, pentru ca ai facut acest lucru oi nu ai ascultat sfatul meu!" 

 17. Atunci s-a sfatuit Amasia, regele lui Iuda, cu ai sai oi a trimis la Ioao, fiul lui Ioahaz, fiul lui Iehu, regele lui Israel, ca sa-i spuna: "Vino sa ne vedem unul cu altul!" 

 18. Iar Ioao, regele lui Israel, a trimis la Amasia, regele lui Iuda, ca sa-i spuna: "Spinul, care este în Liban, a trimis sa-i spuna cedrului, care este tot în Liban: Da pe fiica ta fiului meu de femeie. Însa fiarele salbatice, care sunt în Liban, au trecut pe lânga acest spin oi l-au calcat. 

 19. Tu zici: Iata eu am batut pe Edomi?i oi s-a înal?at inima ta de marire deoarta. aezi mai bine acasa oi te astâmpara; de ce sa te apuci de un lucru primejdios, prin care sa cazi oi tu oi Iuda cu tine?" 

 20. Dar Amasia nici n-a vrut sa auda, fiindca aceasta a fost de  la Dumnezeu sa cada el în mâna lui Ioao, pentru ca a cautat pe dumnezeii Edomi?ilor. 

 21. ai a venit Ioao, regele lui Israel, sa dea ochi unul cu altul, el oi cu Amasia, regele lui Iuda, la Bet-aemeo, care este în Iuda. 

 22. ai Iuda a fost batut de Israel oi fiecare a fugit la cortul sau. 

 23. ai pe Amasia, regele lui Iuda, fiul lui Ioao, fiul lui Ioahaz, l-a prins Ioao, regele lui Israel, la Bet-aemeo, oi l-a dus la, Ierusalim oi a darâmat zidul Ierusalimului pe o întindere de patru sute de co?i, de la por?ile lui Efraim pâna la por?ile din col?ul ceta?ii; 

 24. Apoi a luat tot aurul oi argintul oi toate vasele care erau în templul lui Dumnezeu, sub îngrijirea lui Obed-Edom oi vistieriile casei regelui, precum oi oameni ca ostatici oi s-a întors cu ei în Samaria. 

 25. Amasia, fiul lui Ioao, regele lui Iuda, a mai trait dupa moartea lui Ioao, fiul lui Ioahaz, cincisprezece ani. 

 26. Celelalte fapte ale lui Amasia, cele dintâi oi cele de pe urma, se afla scrise în cartea regilor lui Iuda oi ai lui Israel. 

 27. De pe timpul când Amasia s-a abatut de la Domnul, s-a urzit în Ierusalim o uneltire împotriva lui oi a fugit la Lachio, dar l-au omorât acolo. 

 28. ai l-au adus pe cai oi l-au înmormântat cu parin?ii lui în cetatea lui Iuda. 

Capitolul 26.

 1. Atunci tot poporul lui Iuda a luat pe Ozia, care era de oaisprezece ani oi l-a facut rege în locul lui Amasia, tatal sau. 

 2. Acesta a zidit Elatul oi l-a întors la Iuda, dupa ce a raposat regele cu parin?ii lui. 

 3. Ozia era de oaisprezece ani când a fost facut rege oi a domnit cincizeci oi doi de ani în Ierusalim. Pe mama lui o chema Iecolia, de loc din Ierusalim. 

 4. Acesta a facut lucruri care erau placute înaintea ochilor Domnului, întocmai aoa cum facuse oi Amasia, tatal sau; 

 5. Caci el a alergat la Dumnezeu în zilele lui Zaharia, care îl înva?a frica lui Dumnezeu. oi în timpul cât a alergat el la Domnul oi Dumnezeu l-a ajutat de i-a mers bine. 

 6. Într-o vreme a plecat el de s-a batut cu Filistenii oi a darâmat zidurile ceta?ii Gat oi zidurile ceta?ii Iabne oi zidurile ceta?ii Aodod; oi a zidit ceta?i în ?inutul Aododului oi între Filisteni. 

 7. Iar Dumnezeu i-a ajutat sa se bata cu Filistenii oi cu Arabii care locuiesc la Gur-Baal oi cu Meuni?ii. 

 8. Aoa ca chiar Amoni?ii îi dadeau daruri lui Ozia încât s-a dus vestea de numele lui pâna la hotarele Egiptului, caci ajunsese foarte puternic. 

 9. Apoi a zidit Ozia turnuri în Ierusalim, deasupra por?ilor din col? oi deasupra por?ilor din vale, cum oi la col?ul zidului oi l-a întarit. 

 10. A zidit de asemenea turnuri oi în pustiu oi a sapat multe fântâni, pentru ca avea multe vite oi pe oes oi pe vale; avea lucratori de pamânt oi vieri în munte oi pe Carmel, caci el iubea lucrarea pamântului. 

 11. A mai avut Ozia oi ootire care mergea la batalie în cete, dupa cum era rânduita în catagrafia alcatuita de Ieiel, scriitorul, oi de Maasia, judecatorul, care se aflau sub conducerea lui Hanania, unul din capeteniile de frunte ale regelui. 

 12. Numarul total al capilor de familii ale razboinicilor viteji era de doua mii oase sute; 

 13. ai sub conducerea lor era o putere ostaoeasca de trei sute oapte mii cinci sute de ostaoi, care puteau sa mearga la lupta cu barba?ie ostaoeasca, pentru a ajuta pe rege împotriva duomanului. 

 14. Pentru ei a pregatit Ozia toata oastea, scuturi, suli?e, coifuri oi platooe, arcuri oi pietre de praotie. 

 15. Apoi a facut în Ierusalim maoini, construite cu meoteoug, ca sa le puna în turnuri oi pe la col?urile zidurilor oi sa arunce cu ele sage?i oi pietre mari. ai s-a dus vestea de numele lui foarte departe, pentru ca în chip minunat a fost ajutat oi s-a facut puternic. 

 16. ai când a ajuns puternic, el s-a mândrit în inima lui spre pieirea lui; oi a savâroit o nelegiuire înaintea Domnului Dumnezeului sau, caci a intrat în templul Domnului, ca sa tamâieze pe jertfelnicul tamâierii. 

 17. Dar dupa el a intrat oi Azaria preotul, împreuna cu optzeci de preo?i ai Domnului, oameni aleoi, 

 18. ai s-au împotrivit regelui Ozia oi i-au zis: "Nu ?i-e dat ?ie, Ozia, sa tamâiezi înaintea Domnului, ci preo?ilor, fiilor lui Aaron, care sunt sfin?i?i sa tamâieze; ieoi din locaoul sfânt, caci ai facut o faradelege oi nu-?i va fi de loc spre cinste acest lucru înaintea Domnului Dumnezeu". 

 19. Ozia însa s-a suparat pe ei; oi cum ?inea în mâna lui cadelni?a, ca sa tamâieze, deodata s-a ivit lepra pe fruntea lui în fa?a preo?ilor, în templul Domnului, dinaintea altarului tamâierii. 

 20. Iar daca s-au uitat la el cu luare aminte Azaria arhiereul oi to?i preo?ii, iata el avea pe fruntea lui lepra. ai l-au silit sa iasa de acolo; dar oi el însuoi s-a grabit sa iasa, caci îl lovise Domnul. 

 21. ai a fost lepros regele Ozia pâna în ceasul mor?ii lui; dupa aceea el a trait ascuns într-o casa osebit, fiind oprit de a mai intra în templul Domnului. Iar îngrijirea peste casa regelui oi cârmuirea poporului ?arii a ?inut-o Iotam, fiul lui. 

 22. Celelalte fapte ale lui Ozia, cele dintâi oi cele de pe urma, le-a scris Isaia proorocul, fiul lui Amos. 

 23. ai a raposat Ozia cu parin?ii lui oi l-au înmormântat la un loc cu parin?ii lui în câmpul cu mormintele regilor, ca ziceau: El a fost lepros. ai în locul lui a fost facut rege Iotam, fiul sau. 

Capitolul 27.

 1. Iotam era de douazeci oi cinci de ani când a fost facut rege oi a domnit oaisprezece ani în Ierusalim. Pe mama lui o chema Ieruoa, fiica lui Sadoc. 

 2. Acesta a facut lucruri placute înaintea ochilor Domnului, întocmai cum a facut oi Ozia, tatal sau, numai ca n-a intrat, ca el, în locaoul sfânt al Domnului. ai poporul continua înca sa se strice. 

 3. El a zidit por?ile cele de sus ale templului Domnului ai a facut multe adaosuri la zidul Ofel. 

 4. La fel a zidit oi ceta?i pe muntele lui Iuda, iar în paduri, ceta?ui oi turnuri. 

 5. Iotam a avut razboi cu regele Amoni?ilor oi i-a biruit. În acel an Amoni?ii i-au dat o suta de talan?i de argint, zece mii de core de grâu oi zece mii core de orz. Aceasta dare i-au dat-o Amoni?ii oi în al doilea oi în al treilea an. 

 6. ai s-a facut Iotam aoa de puternic, pentru ca oi-a îndreptat caile sale numai înaintea fe?ei Domnului Dumnezeului sau. 

 7. Celelalte fapte ale lui Iotam, toate razboaiele sale oi purtarea sa se gasesc scrise în cartea regilor lui Israel oi a regilor lui Iuda. 

 8. El era de douazeci oi cinci de ani când a fost facut rege oi a domnit în Ierusalim oaisprezece ani. 

 9. Apoi a raposat Iotam cu parin?ii sai, oi l-au înmormântat în cetatea lui David. Iar în locul lui a fost facut rege Ahaz, fiul sau. 

Capitolul 28.

 1. Ahaz era de douazeci de ani când a fost facut rege oi a domnit oaisprezece ani în Ierusalim; însa el n-a facut lucruri placute înaintea ochilor Domnului, precum facuse David, stramooul lui, 

 2. Ci a mers pe urmele regilor lui Israel oi a facut chiar chipuri turnate de baali. 

 3. A savâroit tamâieri în valea fiilor lui Hinom oi a trecut pe fiii sai prin foc facând urâciunile popoarelor pe care le alungase Domnul dinaintea fiilor lui Israel. 

 4. A adus jertfe oi tamâieri pe înal?imi, pe dealuri oi pe sub orice copac înfrunzit. 

 5. De aceea l-a dat Domnul Dumnezeu în mâna regelui Sirienilor, care l-au lovit oi i-au luat o mul?ime de robi oi i-au dus în Damasc. De asemenea a mai fost dat oi în mâna regelui lui Israel, care oi acela a pricinuit mari pierderi regatului sau; 

 6. Caci Pecah, fiul lui Remalia, regele lui Israel, a ucis într-o singura zi o suta douazeci de mii în Iuda, to?i numai oameni de razboi, pentru ca aceia parasisera pe Domnul Dumnezeul parin?ilor lor. 

 7. Iar Zicri, un viteaz din Efraim, a ucis pe Maaseia, fiul regelui, pe Azricam, capetenia cur?ii, oi pe Elcana, care era al doilea dupa rege. 

 8. ai au luat fiii lui Israel de la fra?ii lor din Iuda doua sute de mii de femei, baie?i oi fete, ca robi; de asemenea au luat de la ei oi multa prada oi au dus prada în Samaria. 

 9. Acolo însa se afla un prooroc al Domnului, care se numea Oded. Acesta a ieoit înaintea ootirii care venea la Samaria oi le-a zis: "Iata Domnul Dumnezeul parin?ilor vootri, fiind mâniat pe Iuda, i-a dat în mâinile voastre, oi voi i-a?i ucis cu o salbaticie care a ajuns pâna la cer. 

 10. ai acum va gândi?i sa va face?i robi oi roabe pe fiii lui Iuda oi ai Ierusalimului. 

 11. Aoadar, asculta?i-ma oi duce?i înapoi pe robii care i-a?i luat de la fra?ii vootri; caci altfel flacara mâniei Domnului va fi peste voi". 

 12. Atunci s-au sculat unii din capeteniile fiilor lui Efraim: Azaria, fiul lui Iohanan, Berechia, fiul lui Meoilemot, Iezechia, fiul lui aalum oi Amasa, fiul lui Hadlai, împotriva celor care se întorceau din razboi 

 13. ai le-au zis: "Sa nu aduce?i pe robi aici, pentru ca am fi vinova?i înaintea Domnului. Vre?i sa mai adauga?i la pacatele noastre oi la vinova?iile noastre? Caci oi aoa este mare vinova?ia noastra oi vapaia mâniei Domnului este peste Israel". 

 14. Atunci ostaoii au luat pe robi oi prazile înaintea capeteniilor ootirii oi a întregii adunari. 

 15. ai s-au sculat barba?ii aminti?i mai sus, au luat pe robi oi din prada au îmbracat pe to?i cei goi, le-au dat haine oi încal?aminte, i-au hranit, i-au adapat oi i-au uns cu untdelemn, oi pe to?i care erau slabi i-au pus pe asini oi i-au dus la Ierihon, cetatea finicilor, la fra?ii lor; iar ei s-au întors apoi la Samaria. 

 16. În acea vreme a trimis regele Ahaz la regele Asirienilor, ca sa-l ajute, 

 17. Ca Edomi?ii iar au venit oi au ucis pe mul?i din Iuda oi au luat robi; 

 18. Asemenea oi Filistenii navalisera în ceta?ile din ?inuturile de la oes oi de la miazazi ale lui Iuda oi luasera Bet-aemeoul, Aialonul, Ghederotul oi Soco cu satele care ?ineau de el, Timna cu satele care ?ineau de ea, oi Ghimzo cu satele lui oi se aoezasera acolo. 

 19. Aoa smerise Domnul pe Iuda din pricina lui Ahaz, regele lui Iuda, pentru ca dusese el pe Iuda la destrabalare oi pacatuise greu înaintea Domnului. 

 20. Tiglatfalasar, regele Asiriei, a venit într-adevar la el; însa în loc sa-l ajute, i-a facut greuta?i, 

 21. Pentru ca Ahaz luase vistieriile din templul Domnului oi din casa regelui oi de la capeteniile poporului oi le daduse regelui Asiriei, dar nu spre bine. 

 22. Caci el oi atunci, când se afla în strâmtorare, n-a încetat a savâroi faradelege înaintea Domnului. Aoa era regele Ahaz. 

 23. El a adus jertfe dumnezeilor din Damasc, crezând ca ei l-au batut, oi zicea: "Fiindca dumnezeii regilor Sirienilor le-au ajutat lor, le voi aduce jertfa, oi ei îmi vor ajuta oi mie". Însa ei au fost pricina caderii lui oi pricina caderii a tot Israelul. 

 24. Ahaz a strâns vasele templului lui Dumnezeu, le-a sfarâmat oi a încuiat uoile templului Domnului; oi oi-a facut jertfelnice pe la toate col?urile în Ierusalim; 

 25. ai prin toate ceta?ile lui Iuda a facut locuri înalte ca sa tamâieze la al?i dumnezei. Prin aceasta a mâniat pe Domnul Dumnezeul parin?ilor sai. 

 26. Celelalte fapte ale lui oi toate caile lui, cele dintâi oi cele de pe urma, se gasesc scrise în cartea regilor lui Iuda oi ai lui Israel. 

 27. ai a raposat Ahaz cu parin?ii sai oi l-au înmormântat în cetate, în Ierusalim; dar nu l-au pus în gropni?ele regilor lui Israel. În locul lui s-a facut rege Iezechia, fiul sau. 

Capitolul 29.

 1. Iezechia a fost facut rege când era de douazeci oi cinci de ani oi a domnit douazeci oi noua de ani în Ierusalim. Pe mama lui o chema Abia oi era fiica lui Zaharia. 

 2. Acesta a facut lucruri placute înaintea ochilor Domnului, dupa cum facuse oi David, stramooul lui. 

 3. În anul întâi al domniei sale, în luna întâi, a descuiat el uoile templului Domnului oi le-a înnoit. 

 4. Apoi a poruncit sa vina preo?ii oi levi?ii; pe aceotia i-a adunat în locul deschis dinspre rasarit, 

 5. ai le-a zis: "Asculta?i-ma, levi?i! Sa va cura?i?i acum înoiva prin jertfe oi sa sfin?i?i templul Domnului Dumnezeului parin?ilor vootri oi sa arunca?i necura?enia din locul sfânt afara. 

 6. Caci parin?ii vootri au savâroit faradelegi oi au facut lucruri care nu erau placute ochilor Domnului Dumnezeului nostru, pe Care L-au parasit, oi-au abatut fe?ele de la locaoul Domnului oi s-au întors cu spatele la el; 

 7. Ba oi uoile pridvorului le-au încuiat, au stins candelele oi n-au mai tamâiat tamâie oi nici n-au mai adus arderi de tot în locaoul sfânt al Domnului lui Israel. 

 8. De aceea s-a coborât mânia Domnului peste Iuda oi peste Ierusalim oi i-a dat El pustiirii, batjocurii oi ruoinii, cum vede?i oi voi singuri cu ochii vootri. 

 9. Iata parin?ii nootri au cazut de ascu?ioul sabiei, iar fiii nootri, fetele noastre oi femeile noastre se gasesc din pricina aceasta în robie pâna astazi, într-o ?ara care nu este a lor. 

 10. Acum însa mâ-am pus în gând sa fac legamânt cu Domnul Dumnezeul lui Israel, ca sa-ai întoarca iu?imea mâniei Sale de la noi. 

 11. Fiii mei, sa nu pregeta?i nicidecum, caci pe voi v-a ales Domnul, ca sa-I sta?i înaintea fe?ei Lui, sa-I sluji?i oi sa-I fi?i slujitori oi aprinzatori de tamâie". 

 12. Atunci s-au sculat levi?ii: Mahat, fiul lui Amasia oi Ioil, fiul lui Azaria, dintre fiii lui Cahat; Chio, fiul lui Abdi oi Azaria, fiul lui Iehaleleel, din semin?ia lui Merari; Ioah, fiul lui Zima oi Eden, fiul lui Ioah, din neamul lui Gheroon; 

 13. aimri oi Ieiel din fiii lui Eli?afan; Zaharia oi Matania, din fiii lui Asaf; 

 14. Iehiel oi aimei, din fiii lui Eman; aemaia oi Uziel din fiii lui Iedutun. 

 15. Aceotia au adunat pe fra?ii lor oi s-au cura?it prin aduceri de jertfe; apoi s-au dus, dupa porunca regelui, sa cure?e oi templul Domnului, dupa cuvintele Domnului. 

 16. ai au intrat preo?ii înauntrul templului Domnului pentru cura?ire oi au scos afara în curtea templului tot ce au gasit necurat în locaoul sfânt al Domnului; iar levi?ii au luat acestea ca sa le scoata afara la pârâul Chedron. 

 17. Apoi au început a face sfin?irea în ziua întâi a lunii întâi oi în ziua a opta a aceleiaoi luni au intrat în pridvorul templului Domnului. Templul Domnului l-au sfin?it opt zile; în ziua a oaisprezecea din luna întâi l-au terminat. 

 18. Dupa aceea s-au dus la regele Iezechia acasa oi i-au spus: "Noi am cura?it templul Domnului oi jertfelnicul cel pentru arderi de tot, cu toate vasele lui; masa pentru pâinile punerii înainte, cu toate vasele ei; 

 19. ai toate vasele pe care le aruncase regele Ahaz în timpul domniei lui, în nelegiuirea sa, noi le-am pregatit oi le-am sfin?it; oi iata ele sunt înaintea jertfelnicului Domnului". 

 20. Atunci s-a sculat regele Iezechia foarte de diminea?a, a adunat capeteniile ceta?ii oi s-a dus la templul Domnului. 

 21. ai au adus oapte vi?ei, oapte berbeci, oapte miei oi oapte ?api, ca jertfa pentru pacat: pentru regat, pentru locaoul de sfin?ire oi pentru Iuda. A poruncit apoi preo?ilor, fiilor lui Aaron, ca sa-i aduca arderi de tot pe jertfelnicul Domnului. 

 22. Au junghiat vitei oi au luat preo?ii sângele oi au stropit cu el jertfelnicul; au junghiat berbecii oi au stropit cu sângele lor jertfelnicul; au junghiat mieii oi au stropit cu sângele lor de asemenea jertfelnicul. 

 23. Apoi au adus ?apii cei pentru pacat înaintea regelui oi a adunarii; aceotia oi-au pus mâinile peste ei. 

 24. ai i-au junghiat preo?ii oi au cura?it cu sângele lor jertfelnicul pentru otergerea pacatelor întregului Israel, caci regele poruncise sa se aduca arderi de tot oi jertfa pentru pacat, pentru sine oi pentru tot Israelul. 

 25. Apoi a aoezat în templul Domnului levi?i cu chimvale, cu harpe oi cu chitare, dupa rânduiala lui David oi a lui Gad, vazatorul regelui, oi a lui Natan proorocul, fiindca de catre Domnul se aoezase aceasta rânduiala prin proorocii Lui. 

 26. ai stateau levi?ii cu instrumentele de cântare ale lui David oi preo?ii cu trâmbi?ele. 

 27. ai a poruncit Iezechia sa se aduca arderi de tot pe jertfelnic. ai în timpul când a început arderea de tot, a început oi cântarea pentru Domnul cu trâmbi?ele oi cu instrumentele de cântare ale lui David, regele lui Israel. 

 28. ai toata adunarea a facut rugaciuni, iar cântare?ii au cântat din fluiere, pâna s-a terminat arderea de tot. 

 29. Iar dupa terminarea arderii de tot, regele oi to?i care se aflau cu el s-au plecat oi s-au închinat. 

 30. Iezechia regele oi capeteniile au zis catre levi?i, sa slaveasca pe Domnul cu cuvintele lui David oi ale lui Asaf vazatorul, oi ei L-au slavit cu mare bucurie oi s-au plecat la pamânt oi s-au închinat. 

 31. Apoi a început Iezechia a grai oi a zis: "Acum v-a?i sfin?it pe voi Domnului; apropia?i-va oi aduce?i jertfe oi prinoase de mul?umire în templul Domnului". ai a adus toata adunarea jertfe oi prinoase de lauda oi de împacare, oi cel pe care-l lasa inima, arderi de tot. 

 32. Numarul vitelor pentru arderile de tot, aduse de cei ce se adunasera a fost: oaptezeci de boi, o suta de berbeci, doua sute de miei. Toate acestea au fost jertfite ca arderi de tot Domnului. 

 33. Pentru celelalte jertfe sfinte au fost oase sute de vite mari oi trei mii de vite marunte. 

 34. Însa preo?ii au fost pu?ini oi nu puteau sa jupoaie toate arderile de tot; de aceea le-au ajutat oi levi?ii, fra?ii lor, pâna ce au terminat lucrul oi pâna ce s-au sfin?it preo?ii; caci levi?ii au fost mai silitori la sfin?ire decât preo?ii. 

 35. Afara de aceasta a mai fost o mul?ime de arderi de tot cu grasimi de jertfe de împacare oi cu turnari de vin la arderi de tot. Aoa s-a aoezat la loc slujba în templul Domnului. 

 36. ai s-a bucurat Iezechia dimpreuna cu tot poporul, ca Dumnezeu a potrivit aoa pe popor, încât s-a facut acest lucru, cum nici nu se aoteptase. 

Capitolul 30.

 1. Apoi a trimis Iezechia prin toata ?ara lui Israel oi a lui Iuda oi a scris scrisori lui Efraim oi lui Manase, ca sa vina la templul Domnului la Ierusalim pentru sarbatorirea Paotilor Domnului Dumnezeului lui Israel. 

 2. Caci la sfatul pe care-l ?inuse regele în Ierusalim, împreuna cu capeteniile, chibzuisera ca sa sarbatoreasca Paotile în luna a doua, 

 3. Din pricina ca nu le putuse sarbatori la timpul lor, pentru ca nu erau nici preo?i sfin?i?i în numar de ajuns oi nici poporul nu se strânsese la Ierusalim. 

 4. Acest lucru a placut regelui oi întregii adunari. 

 5. ai s-au dus trimioii cu scrisorile, care erau facute de rege oi de capeteniile lui, prin toata ?ara lui Israel oi a lui Iuda oi, dupa porunca regelui, le spuneau: "Fii ai lui Israel, întoarce?i-va la Domnul Dumnezeul lui Avraam oi al lui Isaac oi al lui Israel, oi Se va întoarce oi El la cei ramaoi dintre voi, care a?i mai scapat din mâna regilor Asiriei. 

 6. ai nu mai fi?i aoa ca parin?ii vootri oi ca fra?ii vootri, care au savâroit faradelegi înaintea Domnului Dumnezeului parin?ilor lor, oi El i-a dat pustiirii, precum vede?i. 

 7. Nici sa nu va mai ?ine?i de acum tari la cerbice, ca parin?ii vootri, ci supune?i-va Domnului oi venin la locaoul de sfin?ire al Lui, pe care El l-a sfin?it pe veci; oi sluji?i Domnului Dumnezeului vostru oi El Îoi va abate flacara mâniei Sale de la voi. 

 8. Când va ve?i întoarce la Domnul atunci fra?ii vootri oi fiii vootri au sa gaseasca oi ei mila la acei care i-au luat pe ei robi oi se vor întoarce în ?ara aceasta; caci bun oi îndurat este Domnul Dumnezeul vostru oi nu-oi va întoarce fa?a de la voi, daca va ve?i întoarce la El". 

 9. ai au mers trimioii din cetate în cetate prin ?inutul lui Efraim oi al lui Manase oi pâna la acela al Zabulonului; aceia râdeau, batându-oi joc de ei. 

 10. Totuoi unii din semin?ia lui Aoer, a lui Manase oi a lui Zabulon s-au smerit oi au venit la Ierusalim. 

 11. ai a fost mâna Domnului peste Iuda, Care le-a daruit o singura inima, ca sa împlineasca porunca regelui oi a capeteniilor, dupa cuvântul Domnului. 

 12. ai s-a adunat la Ierusalim mul?ime de popor pentru sarbatorirea praznicului azimelor, în luna a doua oi adunarea a fost foarte mare. 

 13. ai s-au sculat oi au rasturnat jertfelnicele care erau în Ierusalim oi toate jertfelnicele pe care se savâroeau tamâierile pentru idoli, le-au sfarâmat oi le-au aruncat în pârâul Chedron. 

 14. Apoi au junghiat mielul Paotilor în ziua a paisprezecea a lunii a doua. Preo?ii oi levi?ii, ruoinându-se, s-au sfin?it oi au adus arderi de tot în templul Domnului. 

 15. Apoi au stat la locul lor, dupa rânduiala pe care o aveau prin legea lui Moise, omul lui Dumnezeu. Preo?ii stropeau cu sângele pe care-l luau din mâna levi?ilor. 

 16. Fiindca în adunare erau mul?i din cei care nu erau cura?i, de aceea, pentru cei necura?i?i, levi?ii junghiau mielul Paotilor 

 17. ai mul?i din popor, din semin?ia lui Efraim, a lui Manase, a lui Isahar oi a lui Zabulon, care nu se sfin?isera, au mâncat Paotile împotriva Scripturii. 

 18. Dar Iezechia s-a rugat pentru ei, zicând: "Domnul cel bun sa ierte pe tot cel ce oi-a îndreptat inima sa caute pe Domnul Dumnezeul parin?ilor sai, deoi ei n-au cura?irea ceruta pentru cele sfinte!" 

 19. ai a ascultat Domnul pe Iezechia oi a iertat poporul. 

 20. ai au sarbatorit fiii lui Israel, care s-au aflat în Ierusalim, sarbatoarea azimilor oapte zile cu mare veselie. În fiecare zi levi?ii oi preo?ii laudau pe Domnul cu instrumente de cântare facute spre preaslavirea Domnului. 

 21. Apoi a grait Iezechia catre to?i levi?ii care au buna pricepere la serviciul Domnului, dupa inima lor. ai au mâncat azimile de sarbatoare oapte zile, aducând jertfe de pace oi slavind pe Domnul Dumnezeul parin?ilor lor. 

 22. ai a hotarât toata adunarea ca sa mai sarbatoreasca alte oapte zile, oi le-au petrecut pe acestea cu veselie, 

 23. Pentru ca Iezechia, regele lui Iuda, daduse celor ce se adunasera o mie de vi?ei oi zece mii de vite marunte; capeteniile dadusera de asemenea celor ce se adunasera o mie de vi?ei oi zece mii de vite marunte, oi mul?i preo?i se sfin?isera. 

 24. ai s-a veselit toata obotea lui Iuda oi preo?ii oi levi?ii, toata adunarea oi strainii care venisera din ?ara lui Israel oi locuiau în Iuda. 

 25. ai a fost veselie mare în Ierusalim, pentru ca din zilele lui Solomon, fiul lui David, regele lui Israel, nu se mai facuse nici o veselie ca aceasta în Ierusalim. 

 26. Apoi s-au sculat preo?ii oi levi?ii oi au binecuvântat poporul; oi glasul lor a fost auzit, caci rugaciunea lor s-a suit pâna la locaoul cel sfânt al Domnului, Care este în ceruri. 

Capitolul 31.

 1. Dupa ce s-au terminat toate acestea, s-au dus to?i Israeli?ii care se gaseau acolo în ceta?ile lui Iuda oi au sfarâmat idolii, au taiat Aoerele oi au stricat locurile înalte oi jertfelnicele din Iuda oi din tot pamântul lui Veniamin, al lui Efraim oi al lui Manase, pâna la margini. Apoi s-au întors to?i fiii lui Israel, fiecare la mooia sa, în ceta?ile lor. 

 2. Iar Iezechia a aoezat cetele de preo?i oi de levi?i, dupa împar?irea lor, pe fiecare la slujba sa, pe care o avea de preot sau de levit, pentru ca sa faca slujbe, laude oi doxologii, la timpul arderilor de tot oi al jertfelor de împacare, la por?ile cur?ii templului Domnului. 

 3. De asemenea a hotarât regele o parte din averea sa pentru arderile de tot, adica pentru arderile de tot de diminea?a oi de seara; pentru arderile de tot din ziua odihnei, de la lunile noi oi de la sarbatori, dupa cum este scris în legea Domnului. 

 4. Apoi a poruncit el oi poporului din Ierusalim sa dea preo?ilor oi levi?ilor între?inerea hotarâta, pentru ca ei sa fie mai cu tragere de inima la împlinirea legii Domnului. 

 5. Când s-a adus la cunootin?a tuturor aceasta porunca, atunci fiii lui Israel au adus prinoase de pâine, de vin, de untdelemn, de miere oi din toate roadele ?arinii, din beloug; au adus de asemenea din beloug oi zeciuieli din toate. 

 6. Dar oi Israeli?ii oi cei din Iuda, care locuiau prin ceta?ile lui Iuda, au adus asemenea zeciuieli din vitele mari oi din vitele marunte, cum oi zeciuieli din jertfele pe care le fagaduisera ei Domnului Dumnezeului lor, oi le-au facut gramezi. 

 7. Gramezile au început sa le faca în luna a treia, iar în luna a oaptea le-au sfâroit. 

 8. Atunci a venit Iezechia oi cu capeteniile lui oi au vazut gramezile oi au binecuvântat pe Domnul oi poporul lui Israel. 

 9. Apoi a întrebat Iezechia pe preo?i oi pe levi?i despre aceste gramezi: "Pentru ce gramezile stau aoa?" 

 10. ai a raspuns Azaria arhiereul, care era din casa lui ?adoc, oi a zis: "De când a început a se aduce prinoase în templul Domnului, de atunci am mâncat oi noi de ne-am saturat oi a mai oi ramas din beloug, pentru ca Domnul a binecuvântat pe poporul Sau. ai aceasta gramada mare este din cele ce au ramas". 

 11. Atunci Iezechia a poruncit sa se pregateasca în templul Domnului camari; oi daca le-au pregatit, 

 12. Au carat acolo prinoasele de pârga, zeciuielile oi darurile, cu toata credinciooia. ai a pus ca ispravnic peste ele pe Conania levitul oi pe fratele sau aimei, ca al doilea. 

 13. Iar pe Iehiel, Azazia, Nahat, Asael, Ierimot, Iozabad, Eliel, Ismachia, Mahat oi pe Benaia, i-a pus ca supraveghetori sub mâna lui Conania oi a lui aimei, fratele sau, dupa cum rânduisera regele Iezechia oi Azaria, capetenia templului lui Dumnezeu. 

 14. Core, fiul lui Imna levitul, care era portar în partea de rasarit, era supraveghetor peste prinoasele care se aduceau de bunavoie lui Dumnezeu; ca sa împarta prinoasele de pârga aduse Domnului oi lucrurile mai de seama care se sfin?isera. 

 15. Sub mâna lui se aflau Eden, Miniamin, Iosua, aemaia, Amaria oi aecania, în ceta?ile preo?ilor, ca sa împarta cu credinciooie fra?ilor lor par?ile ce li se cuveneau, precum celui mare, aoa oi celui mic, 

 16. În afara celor scrioi în catagrafii, tuturor celor de parte barbateasca de la trei ani în sus, tuturor celor care intrau în templul Domnului la slujba, pentru trebuin?ele zilnice, dupa dregatoriile lor oi dupa cete, 

 17. Precum oi preo?ilor înscrioi în catagrafie, dupa familiile lor, oi levi?ilor de la douazeci de ani în sus, dupa dregatoriile lor oi dupa cetele lor, 

 18. Celor înscrioi în catagrafie oi la to?i nevârstnicii lor, cu femeile lor, cu baie?ii lor oi cu fetele lor, adica la toata obotea de neam preo?esc; caci ei se aratasera cu toata credinciooia la sfânta slujba. 

 19. Pentru fiii lui Aaron, care erau preo?i în satele dimprejurul ceta?ilor lor, erau puoi anume barba?i, la fiecare cetate ca sa le împarta tuturor celor de parte barbateasca dintre preo?i par?ile ce li se cuveneau; precum oi la to?i levi?ii înscrioi în catagrafie. 

 20. Aoa a facut Iezechia în tot Iuda. El a facut lucruri care erau bune, drepte oi adevarate în fa?a Domnului Dumnezeului sau. 

 21. ai tot lucrul pe care l-a început pentru slujba din templul lui Dumnezeu, pentru pazirea legii oi a poruncilor, fiind cu gândul la Dumnezeul sau, el l-a facut cu toata tragerea sa de inima oi a avut spor la ei. 

Capitolul 32.

 1. Dupa atâtea lucruri oi atâta credinciooie, a venit Sanherib, regele Asirienilor, oi a intrat în Iuda oi a împresurat ceta?ile întarite oi oi-a facut planul ca sa le rapeasca pentru el. 

 2. Când Iezechia a vazut ca a venit Sanherib cu gândul ca sa lupte împotriva Ierusalimului, 

 3. A hotarât împreuna cu sfetnicii oi cu vitejii sai ca sa astupe izvoarele de apa care erau afara din cetate oi aceotia l-au ajutat. 

 4. Atunci s-a adunat o mul?ime de popor oi a astupat toate izvoarele oi pârâul care curgea prin mijlocul ?arii, zicând: Sa nu vina regele Asiriei oi gasind apa multa, sa se întareasca. 

 5. ai s-a întarit Iezechia oi a facut la loc tot zidul care se stricase oi a ridicat turnuri, a zidit pe din afara un alt zid, a înal?at zidul ceta?ii lui David oi a pregatit o mul?ime de arme oi de scuturi. 

 6. A pus capetenii ostaoeoti peste popor oi i-a adunat pe lânga el în locul larg de la poarta vaii oi le-a grait pe inima lor zicând: 

 7. "Întari?i-va oi îmbarbata?i-va, sa nu va teme?i, nici sa va înfricooa?i de fa?a regelui oi de fa?a întregului neam care este cu el, caci cu noi sunt mai mul?i decât cu el. 

 8. Cu el sunt bra?e de carne, iar cu noi este Domnul Dumnezeul nostru Care ne ajuta oi Care lupta în bataliile noastre". ai s-a încurajat poporul de cuvintele lui Iezechia, regele lui Iuda. 

 9. Dupa aceasta Sanherib, regele Asiriei, care era cu toata ootirea lui în fa?a Lachioului, a trimis pe niote slujbaoi ai sai la Ierusalim, la Iezechia, regele lui Iuda, oi la to?i cei din Iuda care erau în Ierusalim, ca sa le spuna: 

 10. "Aoa zice Sanherib, regele Asiriei: Pe ce va bizui?i de oede?i închioi în cetatea Ierusalimului? 

 11. Nu vede?i ca Iezechia va amageote, ca sa va dea mor?ii prin foame oi prin sete, zicând: Domnul Dumnezeul nostru ne va scapa din mâna regelui Asiriei? 

 12. Nu vede?i ca acest Iezechia a desfiin?at locurile înalte ale lui oi jertfelnicele lui oi a spus lui Iuda oi Ierusalimului: Sa va închina?i înaintea unui singur jertfelnic oi numai pe el sa tamâia?i? 

 13. Oare nu oti?i ce am facut eu oi parin?ii mei tuturor popoarelor ?arilor? Putut-au oare dumnezeii popoarelor acestor ?ari sa le scape ?ara lor din mâna mea? 

 14. Care din to?i dumnezeii popoarelor, pe care le-au pierdut parin?ii mei, a putut sa-oi scape poporul din mâna mea? Cum dar Dumnezeul vostru va va putea scapa din mâna mea? 

 15. ai acum pazi?i-va, ca sa nu va mai amageasca Iezechia, nici sa nu va mai înduplece astfel! Sa nu-l crede?i! Caci daca n-a fost în stare nici un dumnezeu de al nici unui popor oi regat sa-oi scape poporul sau din mâna mea oi din mâna parin?ilor mei, atunci nici Dumnezeul vostru nu va va scapa din mâna mea". 

 16. Înca oi altele multe au vorbit robii lui împotriva Domnului Dumnezeu oi împotriva lui Iezechia, robul Lui. 

 17. Ba scrisese el oi scrisori prin care hulea pe Domnul Dumnezeul lui Israel oi în care graia împotriva Lui astfel de cuvinte: "Precum dumnezeii popoarelor pamântului n-au scapat pe popoarele lor din mâna mea, aoa nici Dumnezeul lui Iezechia nu va scapa pe poporul Sau din mâna mea". 

 18. ai strigau cu glas tare în limba Iudeilor catre poporul din Ierusalim, care era pe zid, ca sa-i îngrozeasca oi sa-i sperie oi sa le ia cetatea. 

 19. Ei vorbeau despre Dumnezeul Ierusalimului, ca despre dumnezeii popoarelor pamântului, care sunt lucruri de mâini omeneoti. 

 20. Atunci s-a rugat regele Iezechia oi Isaia proorocul, fiul lui Amos, oi au strigat cu glas mare la cer. 

 21. ai a trimis Domnul pe un înger care a pierdut pe tot viteazul oi razboinicul oi capetenia oi generalul din tabara regelui Asiriei, încât acesta s-a întors cu ruoine în ?ara sa; oi când a intrat în casa dumnezeului sau, l-au ucis cu sabia acolo fiii lui. 

 22. Aoa a scapat Domnul pe Iezechia oi pe locuitorii Ierusalimului din mâna lui Sanherib, regele Asiriei, oi din mâna tuturor celorlal?i oi i-a aparat din toate par?ile. 

 23. Atunci mul?i au adus daruri Domnului în Ierusalim oi lucruri scumpe lui Iezechia, regele Iudei, care dupa aceasta a câotigat în ochii tuturor popoarelor marire mare. 

 24. În zilele acelea s-a îmbolnavit Iezechia de moarte oi s-a rugat Domnului oi Domnul l-a auzit oi i-a dat semn. 

 25. Însa Iezechia n-a fost recunoscator pentru binefacerea care i s-a facut, caci s-a seme?it în inima lui. oi a cazut mânia lui Dumnezeu peste el oi peste Iuda oi peste Ierusalim. 

 26. Dar îndata ce Iezechia s-a smerit pentru mândria inimii lui oi cu el împreuna oi locuitorii Ierusalimului, mânia Domnului nu s-a mai coborât asupra lor în zilele lui Iezechia. 

 27. Iezechia a avut boga?ie oi marire foarte mare; oi oi-a facut vistierii de pastrat argint, aur, pietre scumpe, aromate, scuturi oi tot felul de vase pre?ioase. 

 28. A facut de asemenea oi hambare pentru roade: grâu, vin oi untdelemn; aoezari oi iesle pentru tot felul de vite oi staule pentru turme. 

 29. ai-a zidit oi ceta?i oi a avut o mul?ime de vite mari oi de vite marunte, pentru ca Dumnezeu îi daduse lui foarte multa avere. 

 30. Tot acest Iezechia a astupat gura de sus a apelor Ghihonului oi le-a facut sa curga în jos prin partea de apus a ceta?ii lui David. ai la tot lucrul lui, Iezechia a lucrat cu spor. 

 31. Când trimioii regelui Babilonului au venit la el sa-l întrebe pentru semnul care se savâroise în ?ara, atunci l-a parasit Dumnezeu, ca sa-l încerce oi sa cunoasca tot ce avea el în inima lui, 

 32. Celelalte fapte ale lui Iezechia oi milosteniile lui sunt scrise în vedenia lui Isaia-proorocul, fiul lui Amos, oi în cartea regilor lui Iuda oi Israel. 

 33. Apoi a raposat Iezechia cu parin?ii lui oi l-au îngropat în rândul de sus al mormintelor fiilor lui David oi tot Iuda oi locuitorii din Ierusalim i-au facut mare cinste la moartea lui. Iar în locul lui a fost facut rege Manase, fiul sau. 

Capitolul 33.

 1. Manase era de doisprezece ani când s-a facut rege oi a domnit cincizeci oi cinci de ani în Ierusalim. 

 2. Acesta a facut lucruri neplacute înaintea ochilor Domnului, umblând dupa urâciunile popoarelor izgonite de Domnul din fa?a fiilor lui Israel. 

 3. Caci a facut din nou locurile înalte pe care le sfarâmase Iezechia, tatal sau, oi a aoezat jertfelnice pentru baali, a facut Aoere, s-a închinat la toata ootirea cereasca oi i-a slujit; 

 4. A facut jertfelnice oi în templul Domnului, despre care Domnul zisese: "În Ierusalim va fi numele Meu în veci"; 

 5. A zidit jertfelnice pentru toata ootirea cereasca în amândoua cur?ile templului Domnului. 

 6. Tot el a trecut prin foc pe fiii sai în valea Ben-Hinom oi a facut vrajitorie, farmece oi magie; a adus oameni care chemau duhurile mor?ilor oi fermecatori; oi a înmul?it relele împotriva Domnului, mâniindu-L. 

 7. Apoi a facut un idol cioplit oi l-a aoezat în templul lui Dumnezeu, deoi Dumnezeu graise catre David oi catre Solomon, fiul lui: "În templul acesta oi în Ierusalimul pe care l-am ales dintre toate semin?iile lui Israel, îmi voi pune numele Meu în veac; 

 8. Mai mult, nu voi îngadui ca piciorul lui Israel sa paoeasca afara din pamântul acesta, pe care l-am dat parin?ilor lor, numai daca ei vor fi staruitori în a face tot ce le-am spus, dupa toata legea, rânduielile oi poruncile date prin Moise". 

 9. Însa Manase a dus pe Iuda oi pe locuitorii Ierusalimului la atâta ratacire, încât ei au savâroit mai rau decât acele popoare pe care Domnul le stârpise din fa?a fiilor lui Israel. 

 10. De aceea a grait Domnul lui Manase oi poporului sau, dar ei n-au ascultat. 

 11. De aceea a adus Domnul peste ei pe capeteniile armatei regelui Asiriei, care l-au prins pe Manase cu arcanul oi l-au legat cu catuoe de fier oi l-au dus la Babilon. 

 12. ai în strâmtorarea sa, el a cautat fa?a Domnului Dumnezeului sau oi s-a smerit foarte înaintea Dumnezeului parin?ilor sai. 

 13. Iar daca s-a rugat, Dumnezeu l-a auzit oi i-a ascultat rugaciunea lui oi l-a adus înapoi la Ierusalim, în regatul sau. ai a cunoscut Manase ca Domnul este Dumnezeul cel adevarat. 

 14. Dupa aceea a zidit el zidul cel din afara al ceta?ii lui David, în partea de apus a Ghihonului, pe vale oi pâna la poarta peotilor, a înconjurat Ofelul, l-a facut înalt oi a aoezat capetenii de oaste prin toate ceta?ile întarite ale lui Iuda. 

 15. Apoi a doborât pe dumnezeii cei straini oi idolul cel din templul Domnului oi toate capiotele pe care le zidise pe muntele templului Domnului oi în Ierusalim le-a aruncat afara din cetate. 

 16. A facut la loc jertfelnicul Domnului oi a adus pe el jertfe de împacare oi de lauda iar lui Iuda i-a spus sa slujeasca Domnului Dumnezeului lui Israel. 

 17. Poporul mai aducea jertfe pe locurile înalte, dar numai pentru Domnul Dumnezeul sau. 

 18. Celelalte fapte ale lui Manase oi rugaciunea lui catre Dumnezeul sau oi cuvintele vazatorilor, care i s-au grait în numele Domnului Dumnezeului lui Israel, se gasesc scrise în istoria regilor lui Israel. 

 19. ai rugaciunea lui oi cum l-a ascultat pe el Dumnezeu oi toate pacatele lui oi faradelegile lui oi locurile în care el a zidit locuri înalte oi a aoezat chipurile Astartei oi idolii, înainte de a se smeri, se gasesc scrise în istoria lui Hozai. 

 20. Apoi a raposat Manase cu parin?ii sai oi l-au îngropat în gradina casei lui, iar în locul lui s-a facut rege Amon, fiul sau. 

 21. Amon era de douazeci oi doi de ani când s-a facut rege oi a domnit doi ani în Ierusalim. 

 22. ai a facut el lucruri neplacute înaintea ochilor Domnului, precum facuse oi Manase, tatal sau; caci a adus jertfe la toate chipurile cioplite, pe care le facuse Manase, tatal sau, oi le-a slujit. 

 23. Dar el nu s-a smerit înaintea fe?ei Domnului, cum s-a smerit Manase, tatal sau; dimpotriva, Amon oi-a înmul?it pacatele sale. 

 24. ai au uneltit slugile lui împotriva lui oi l-au omorât în casa sa. 

 25. Însa poporul ?arii a omorât pe to?i care uneltisera împotriva regelui Amon. ai în locul lui poporul ?arii a facut rege pe Iosia, fiul sau. 

Capitolul 34.

 1. Iosia era de opt ani când s-a facut rege oi a domnit treizeci oi unu de ani în Ierusalim. 

 2. Acesta a facut lucruri placute înaintea ochilor Domnului oi a umblat pe caile lui David, stramooul sau oi nu s-a abatut nici la dreapta nici la stânga; 

 3. Caci în anul al optulea al domniei lui, fiind înca tânar, a început sa caute pe Dumnezeul lui David, stramooul sau, iar în anul al doisprezecelea a început sa cure?e Iuda oi Ierusalimul de locurile înalte, de Aoere, de idolii ciopli?i oi de idolii turna?i. 

 4. A sfarâmat în fa?a lui jertfelnicele baalilor oi idolii de pe ele; a taiat Aoerele oi a prefacut în praf idolii ciopli?i oi idolii turna?i oi praful l-a risipit pe mormintele celor ce le adusesera jertfe; 

 5. A ars oasele preo?ilor pe jertfelnicele lor oi a cura?it Iuda oi Ierusalimul. 

 6. De asemenea oi ceta?ile lui Manase, ale lui Efraim, ale lui Simeon, ba oi pe ale semin?iei lui Neftali oi locurile pustiite dimprejurul lor. 

 7. Sfarâmând jertfelnicele oi stricând Aoerele, facând chipurile cioplite praf oi sfarâmând to?i idolii din tot pamântul lui Israel s-a întors la Ierusalim. 

 8. În anul al optsprezecelea al domniei sale, dupa cura?irea ?arii oi a templului lui Dumnezeu, el a trimis pe aafan, fiul lui A?alia, pe Maaseia, capetenia ceta?ii oi pe Ioab, fiul lui Ioahaz, cronicarul, ca sa înnoiasca templul Domnului Dumnezeului sau. 

 9. Aceotia au venit la Hilchia arhiereul oi i-au dat argintul care se adusese în templul lui Dumnezeu oi pe care levi?ii cei ce stateau de paza la uoi îl adunasera din mâinile semin?iilor lui Manase oi ale lui Efraim oi ale tuturor celorlal?i Israeli?i, de la to?i cei din Iuda oi Veniamin oi de la locuitorii Ierusalimului 

 10. ai l-au dat în mâinile meoterilor de lucrari care erau tocmi?i la templul Domnului, ca sa-l împarta lucratorilor, care lucrau la templul Domnului, la repararea oi consolidarea lui. 

 11. ai ei l-au împar?it la dulgheri oi la zidari, ca sa cumpere pietre cioplite, bârne pentru legaturi oi pentru pus la acoperioul cladirilor pe care le stricasera regii lui Iuda. 

 12. Oamenii aceotia au lucrat cinstit la lucrare oi au avut ca supraveghetori peste ei pe Iahat oi pe Obadia care erau levi?i dintre fiii lui Merari; pe Zaharia oi pe Meoulam, care erau dintre fiii lui Cahat, precum oi pe to?i levi?ii care otiau sa cânte cu instrumente muzicale. 

 13. Tot aceotia erau puoi oi peste salahori oi supravegheau pe to?i lucratorii la fiecare lucru; oi dintre levi?i erau scriitori, judecatori oi portari. 

 14. Când au luat ei argintul care se adusese în templul Domnului, atunci Hilchia preotul a gasit cartea legii Domnului care fusese data prin mâinile lui Moise. 

 15. oi a început Hilchia sa graiasca oi a zis catre aafan scriitorul: "Am gasit cartea legii în templul Domnului!" ai Hilchia a dat acea carte lui aafan. 

 16. Iar aafan s-a dus cu cartea la rege oi i-a dus regelui o data cu cartea oi otirea: "Tot ce ai încredin?at robilor tai se va face! 

 17. Apoi au dus argintul care s-a gasit în templul Domnului oi l-au dat în mâinile supraveghetorilor oi în mâinile meoterilor de lucrari. 

 18. Dupa aceea aafan, scriitorul regelui, a mai facut cunoscut, zicând: "Hilchia preotul mi-a dat o carte". ai aafan a citit-o înaintea regelui. 

 19. Când a auzit regele cuvintele legii oi-a rupt hainele sale. 

 20. ai a dat porunca regele lui Hilchia, lui Ahicam, fiul lui aafan, lui Abdon, fiul lui Miheia, lui aafan scriitorul, lui Asaia, slujitorul regelui, zicând: 

 21. "Duce?i-va de întreba?i pe Domnul despre mine oi despre cei ce au ramas în Israel oi despre acei din Iuda, pentru cuvintele car?ii acesteia care s-a gasit, pentru ca mare este mânia Domnului care s-a aprins peste noi, din pricina ca parin?ii nootri n-au pazit cuvintele Domnului, ca sa faca dupa cum este scris în cartea aceasta". 

 22. Atunci s-a dus Hilchia oi cei ce erau din partea regelui la Hulda, prooroci?a, femeia lui aalum, veomântarul, fiul lui Tochat, fiul lui Hasra. Ea locuia în despar?amântul al doilea în Ierusalim oi au vorbit cu ea de aceasta. 

 23. Iar ea le-a spus: "Aoa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: Spune?i acelui om care v-a trimis la mine: 

 24. Aoa zice Domnul: Iata voi aduce nenorociri peste locul acesta oi peste locuitorii lui toate blestemele, care sunt scrise în cartea aceasta pe care aii citit-o în fa?a regelui lui Iuda, 

 25. Din pricina ca M-au parasit oi au tamâiat pe al?i dumnezei, ca sa Ma supere cu toate faptele mâinilor lor. Mânia Mea se va aprinde peste acest loc oi nu se va potoli. 

 26. Iar catre regele lui Iuda care v-a trimis sa întreba?i pe Domnul, aoa sa-i spune?i: Aoa zice Domnul Dumnezeul lui Israel pentru cuvintele pe care tu le-ai auzit: 

 27. Fiindca inima ta s-a înmuiat oi tu te-ai smerit înaintea lui Dumnezeu, auzind cuvintele Lui pentru locul acesta oi pentru locuitorii lui oi tu te-ai smerit înaintea Mea oi ?i-ai rupt hainele tale oi ai plâns înaintea Mea oi Eu te-am auzit, zice Domnul: 

 28. Iata Eu te voi aoeza la un loc cu parin?ii tai oi vei fi pus în mormântul tau cu pace; ochii tai nu vor vedea nenorocirile pe care le voi aduce peste locul acesta oi peste locuitorii lui". ai i-au adus regelui raspunsul acesta. 

 29. ai a trimis regele oi a adunat pe to?i batrânii lui Iuda oi ai Ierusalimului, 

 30. ai s-a dus regele la templul Domnului oi, împreuna cu el, tot luda oi locuitorii Ierusalimului, preo?ii, levi?ii oi tot poporul de la mic pâna la mare; oi el le-a citit în auzul lor toate cuvintele car?ii legamântului care s-a gasit în templul Domnului. 

 31. ai a stat regele la locul lui oi a facut legamânt în fa?a Domnului, ca sa urmeze Domnului oi sa pazeasca poruncile Lui, descoperirile oi rânduielile Lui, cu toata inima oi cu tot sufletul lor, ca sa împlineasca cuvintele legamântului, care sunt scrise în cartea aceasta. 

 32. Apoi a poruncit regele ca acest legamânt sa aiba tarie pentru to?i cei ce se afla în Ierusalim oi în toata ?ara lui Veniamin; oi au început locuitorii Ierusalimului sa se poarte dupa legamântul Domnului Dumnezeului parin?ilor lor 

 33. ai a alungat Iosia toate urâciunile, din toate ?inuturile, carora se închinau fiii lui Israel; oi a poruncit tuturor celor care se aflau în pamântul lui Israel sa slujeasca Domnului Dumnezeului lor. ai în toate zilele vie?ii lui nu s-au abatut ei de la Domnul Dumnezeul parin?ilor lor. 

Capitolul 35.

 1. În vremea aceea a sarbatorit Iosia Paotile Domnului în Ierusalim oi a junghiat mielul Paotilor în ziua a paisprezecea a lunii întâi. 

 2. A aoezat pe preo?i la locul lor oi i-a obligat sa slujeasca în templul Domnului; 

 3. Iar levi?ilor, care înva?au pe to?i Israeli?ii oi care erau sfin?i?i pentru Domnul, le-a zis: "Pune?i chivotul cel sfânt în templul pe care l-a zidit Solomon, fiul lui David, regele lui Israel; nu mai ave?i nevoie sa-l mai purta?i pe umeri, ci sluji?i acum Domnului Dumnezeului vostru oi poporului Sau Israel 

 4. ai va rândui?i dupa neamurile voastre parinteoti oi dupa cetele voastre, cum a scris David, regele lui Israel oi cum a scris Solomon, fiul lui; 

 5. Aoeza?i-va în locaoul sfânt dupa cetele voastre între fiii poporului, fra?ii vootri, oi dupa cetele în care sunt împar?i?i levi?ii, dupa neamurile lor. 

 6. Junghia?i mielul Paotilor oi va sfin?i?i oi-l pregati?i pentru fra?ii vootri, ca sa faca ei dupa cuvântul Domnului care s-a dat prin Moise". 

 7. Dupa aceea a dat Iosia ca dar fiilor poporului, tuturor care se aflau acolo, tot pentru jertfa Paotilor, din vite marunte un numar de treizeci de mii de miei oi de ?api tineri oi trei mii de boi. Acestea erau din averea regelui. 

 8. Capeteniile lui au facut de buna voie un dar poporului, preo?ilor oi levi?ilor: Hilchia, Zaharia oi Iehiel, capeteniile templului lui Dumnezeu, au dat preo?ilor pentru jertfa Paotilor, doua mii oase sute de oi, miei oi ?api, oi trei sute de boi; 

 9. Conania, aemaia oi Natanael fra?ii lui, oi Haoabia, Ieiel oi Iozabad, capeteniile levi?ilor, au daruit levi?ilor pentru jertfa Paotilor cinci mii de oi oi cinci sute de boi. 

 10. Aoa s-a înjghebat slujba: preo?ii s-au aoezat la locul lor oi levi?ii dupa cetele lor oi dupa porunca regelui; 

 11. ai au junghiat mielul Paotilor oi au stropit preo?ii cu sânge, luându-l din mâinile levi?ilor; iar levi?ii jupuiau pielea de pe animalele de jertfa. 

 12. Apoi au rânduit cele gatite pentru arderile de tot, ca sa le împarta poporului, cum era acesta împar?it în cete dupa familii, ca ei sa le aduca Domnului, cum este scris în cartea lui Moise. Tot aoa au facut ei oi cu boii. 

 13. ai au fript mielul Paotilor pe foc, dupa rânduiala; oi jertfele cele sfinte le-au fiert în caldari, în oale oi în tigai oi le-au împar?it fara multa truda la tot poporul, 

 14. Iar pentru ei oi pentru preo?i au gatit dupa aceasta, caci preo?ii, fiii lui Aaron, au fost ocupa?i cu aducerea de jertfe oi de grasimi pâna noaptea; oi de aceea levi?ii au gatit oi pentru ei oi pentru preo?i, fiii lui Aaron. 

 15. ai cântare?ii, fiii lui Asaf, au stat la locurile lor, dupa rânduiala lui David, a lui Asaf, a lui Heman oi a lui Iedutun, vazatorii regelui, asemenea oi portarii au stat la fiecare poarta; oi ei nici nu aveau nevoie sa lipseasca de la slujba lor, fiindca levi?ii, fra?ii lor, gateau pentru ei. 

 16. Aoa s-a gatit în acea zi toata slujba care a fost pentru Domnul, ca sa se sarbatoreasca Paotile oi sa se aduca arderile de tot pe jertfelnicul Domnului, dupa porunca regelui Iosia. 

 17. Fiii lui Israel, care se aflau acolo, au praznuit în vremea aceea Paotile oi sarbatoarea azimelor, timp de oapte zile. 

 18. Paoti ca acestea însa nu mai fusesera sarbatorite în Israel din zilele lui Samuel proorocul; nici unul dintre regii lui Israel n-a sarbatorit Paotile aoa cum a sarbatorit Iosia cu preo?ii oi levi?ii, cu tot Iuda oi Israelul care se aflau acolo, oi cu locuitorii Ierusalimului. 

 19. Paotile acestea au fost sarbatorite în anul al optsprezecelea al domniei lui Iosia. 

 20. Dupa toate acestea, care le-a facut Iosia în templul lui Dumnezeu, oi cum regele Iosia a ars cu foc pe cei ce graiesc din pântece, pe magi, capiotile, idolii oi Aoerele ce erau în Ierusalim oi în Iuda, ca sa se pazeasca cuvintele Domnului, scrise în cartea pe care o gasise Hilchia preotul în templul Domnului, n-a fost ca el nici unul dintre regii dinainte de el, ca sa se fi întors la Domnul cu toata inima lui oi cu tot sufletul lui oi cu toata taria lui, dupa toata legea lui Moise, oi nici dupa el nu s-a ridicat ca el. Totuoi Domnul nu oi-a potolit de tot iu?imea cea mare a mâniei Lui, iu?ime cu care Domnul Se mâniase pe Iuda, pentru toate faradelegile pe care le savâroise Manase. ai a zis Domnul: "ai pe Iuda îl voi lepada de la fa?a Mea, cum am lepadat casa lui Israel; oi voi lepada cetatea Ierusalimului, pe care am ales-o, oi templul despre care am zis: Numele Meu va fi acolo". ai a venit Neco, regele Egiptului, cu razboi asupra Carchemioului, pe Eufrat; oi Iosia i-a ieoit înainte. 

 21. În vremea aceea a trimis Neco soli la el, ca sa-i spuna: "Ce treaba am eu cu tine, rege al lui Israel? Nu împotriva ta vin eu acum, ci merg acolo unde am razboi. ai Dumnezeu mi-a poruncit sa grabesc; sa nu te împotriveoti lui Dumnezeu, Care este cu mine, ca sa nu te piarda". 

 22. Dar Iosia nu s-a dat îndarat dinaintea lui, ci s-a pregatit sa se lupte cu el; oi n-a ascultat de cuvintele lui Neco, care erau din gura lui Dumnezeu, ci a ieoit la lupta în valea Meghido. 

 23. Atunci arcaoii au tras asupra regelui Iosia; oi a zis regele slugilor sale: "Duceri-ma de aici, pentru ca sunt greu ranit". 

 24. ai l-au luat slugile lui din car oi l-au aoezat în alt car care-l avea el oi l-au dus la Ierusalim. ai a murit oi a fost înmormântat cu parin?ii sai. ai tot Iuda oi Ierusalimul l-au jelit pe Iosia. 

 25. Asemenea oi Ieremia l-a jelit pe Iosia într-o cântare de jale. De Iosia au vorbit oi to?i cântare?ii oi toate cântare?ele în cântarile lor de jelire, care s-au pastrat pâna azi oi se întrebuin?eaza în Israel. Ele se gasesc scrise în cartea cântarilor de jelire. 

 26. Celelalte lucrari ale lui Iosia oi faptele cele bune ale lui, pe care le-a savâroit dupa cele scrise în legea Domnului, 

 27. Cum oi faptele lui, cele dintâi oi cele de pe urma, se gasesc scrise în cartea regilor lui Israel oi ai lui Iuda. 

Capitolul 36.

 1. Atunci a luat poporul ?arii pe Ioahaz, fiul lui Iosia, l-au uns oi l-au facut rege în locul tatalui sau, în Ierusalim. 

 2. Ioahaz era de douazeci oi trei de ani când s-a facut rege oi a domnit trei luni în Ierusalim. Pe mama lui o chema Hamutal oi era fiica lui Ieremia din Libna. Acesta a facut lucruri rele înaintea Domnului, întocmai cum facusera parin?ii lui. Dar faraonul Neco l-a luat legat la Ribla, în ?inutul Hamatului, ca sa nu mai domneasca în Ierusalim. 

 3. Dupa ce l-a dat jos de pe tronul din Ierusalim, regele Egiptului l-a dus în Egipt oi a pus pe ?ara o dajdie de o suta talan?i de argint oi un talant de aur. 

 4. Iar peste Iuda oi Ierusalim, regele Egiptului a pus rege pe Eliachim, fratele lui Ioahaz, caruia i-a schimbat numele în Ioiachim; iar pe Ioahaz, fratele lui, l-a luat Neco oi l-a dus în Egipt oi a murit acolo. Ioiachim i-a dat lui Faraon argintul oi aurul cerut. De atunci a început tara sa plateasca bir dupa cuvântul lui Faraon oi fiecare, dupa puterea ce avea, cerea argint oi aur de la poporul ?arii pentru bir, care era trimis Faraonului Neco. 

 5. Ioiachim era de douazeci oi cinci de ani când s-a facut rege oi a domnit unsprezece ani în Ierusalim. Pe mama lui o chema Zebuda oi era fiica lui Pedaia din Ruma. Acesta a facut lucruri neplacute înaintea ochilor Domnului Dumnezeului sau, cum facusera oi parin?ii lui. În zilele lui a venit Nabucodonosor, regele Babilonului, asupra ?arii oi Ioiachim i-a fost supus trei ani oi apoi s-a lepadat de el. Atunci a trimis Domnul împotriva lor pe Caldei, pe tâlharii Siriei, pe tâlharii Moabi?ilor, pe fiii lui Amon oi pe cei ai Samariei oi s-au retras pentru acest cuvânt, pentru cuvântul Domnului, pe care l-a grait prin gura robilor Sai prooroci. Însa mânia Domnului tot a mai dainuit asupra lui Iuda, ca sa-l lepede de la fa?a Sa, pentru toate pacatele lui Manase, pe care le facuse acesta oi pentru sângele cel nevinovat pe care l-a varsat Ioiachim, umplând Ierusalimul cu sânge nevinovat. însa Domnul tot n-a vrut sa-l stârpeasca. 

 6. Împotriva lui s-a ridicat Nabucodonosor, regele Babilonului, oi l-a legat în catuoe de fier, ca sa-l duca la Babilon. 

 7. Nabucodonosor a dus la Babilon oi o parte din vasele templului Domnului oi le-a pus în capiotea sa în Babilon. 

 8. Celelalte fapte ale lui Ioiachim oi urâciunile lui, pe care le-a facut el oi care s-au mai gasit asupra lui, sunt scrise în cartea regilor lui Israel oi ai lui Iuda. ai a raposat Ioiachim cu parin?ii lui oi a fost îngropat în Ganozai la un loc cu parin?ii sai oi în locul lui s-a facut rege Iehonia, fiul sau. 

 9. Iehonia era de optsprezece ani când s-a facut rege oi a domnit trei luni oi zece zile în Ierusalim. Acesta a facut lucruri neplacute înaintea ochilor Domnului. 

 10. Dupa trecerea unui an, a trimis regele Nabucodonosor oi a poruncit sa-l aduca la Babilon împreuna cu vasele cele pre?ioase din templul Domnului oi peste Iuda oi Ierusalim a pus rege pe Sedechia, fratele sau. 

 11. Sedechia era de douazeci oi unu de ani când s-a facut rege oi a domnit unsprezece ani în Ierusalim; 

 12. ai el a facut lucruri neplacute înaintea ochilor Domnului Dumnezeului sau. El nu s-a smerit înaintea lui Ieremia proorocul, care îi proorocea cuvintele din gura Domnului. 

 13. El s-a razvratit împotriva regelui Nabucodonosor, care-l pusese sa jure pe numele Domnului oi s-a facut tare de cerbice oi oi-a învârtooat inima sa pâna într-atâta, ca nu s-a mai întors la Domnul Dumnezeul lui Israel. 

 14. La fel au pacatuit mult oi toate capeteniile preo?ilor oi ale poporului, facând toate urâciunile pagânilor oi au spurcat templul Domnului pe care îl sfin?ise el în Ierusalim. 

 15. Atunci a trimis la ei Domnul Dumnezeul parin?ilor lor pe trimioii sai foarte de diminea?a, pentru ca i-a fost mila de popor oi de locaoul Sau. 

 16. Dar ei oi-au batut joc de trimioii cei de la Dumnezeu oi n-au ?inut seama de cuvintele Lui; au batjocorit pe proorocii Lui, pâna ce mânia Domnului s-a coborât peste poporul Lui, încât acesta n-a mai avut scapare. 

 17. Caci El a adus asupra lor pe regele Caldeilor oi acela a omorât pe tinerii lor cu sabia în locaoul cel sfânt al lor oi n-a cru?at nici pe Sedechia, nici pe baie?i, nici pe fete, nici pe batrâni, nici pe cei încarun?i?i; pe to?i Dumnezeu i-a dat în mâna lui. 

 18. Toate vasele din templul lui Dumnezeu, cele mari oi cele mici, vistieriile templului oi vistieriile regelui oi ale capeteniilor lui, toate le-a adus el în Babilon. 

 19. Apoi a dat foc templului lui Dumnezeu, a darâmat zidul Ierusalimului, toate camarile lui le-a ars cu foc oi toate palatele cele mari le-a nimicit. 

 20. Iar pe cei care au scapat de sabie i-a stramutat în Babilon; oi au fost ei ca robi ai lui oi ai fiilor lui, pâna în timpul domniei regelui Persiei, 

 21. Pentru ca sa se împlineasca cuvântul Domnului cel zis prin gura lui Ieremia, pâna ce ?ara va termina de ?inut zilele sale de odihna; caci în toate zilele pustiirii ea s-a odihnit pâna la împlinirea celor oaptezeci de ani. 

 22. Iar în anul dintâi al lui Cirus, regele Persiei, pentru împlinirea cuvintelor Domnului rostite prin Ieremia, a trezit Domnul duhul lui Cirus, regele Persiei, oi a poruncit acesta sa se faca cunoscut tuturor din tot regatul sau, prin cuvânt oi prin scris oi sa le spuna: 

 23. "Aoa zice Cirus, regele Peroilor: Toate regatele pamântului, Domnul Dumnezeul cerului mi le-a dat mie oi mi-a poruncit sa-I zidesc templul în Ierusalimul cel din Iuda. Cine este intre voi din tot poporul Lui? Domnul Dumnezeul lui sa fie cu el oi sa se duca acolo". 

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=2Paralipomena
Vă rugăm să respectați drepturile de autor