www.profamilia.ro /scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=2Regi
 
 SFÂNTA SCRIPTURA 

Sfânta Scriptura - text integral
versiunea ortodoxa

achizitionare: 20.07.2003

Cartea a doua a Regilor

Capitolul 1.
David plânge pe Saul oi pe Ionatan. 

 1. Dupa moartea lui Saul, când David se întorcea din razboiul ce-l purtase împotriva Amaleci?ilor oi dupa ce s-a oprit doua zile în ?iclag, 

 2. Iata ca a treia zi a venit un om din tabara lui Saul. Acesta avea pe el hainele rupte oi pe cap ?arâna oi dupa ce a ajuns la David, a cazut la pamânt oi i s-a închinat. 

 3. Iar David i-a zis: "De unde vii tu?"Am fugit din tabara lui Israel", raspunse acela. 

 4. "Spune-mi, a zis David, ce s-a întâmplat?"Poporul, a zis omul, a fugit din lupta oi mul?ime din popor a cazut oi a murit, oi a murit oi Saul oi fiul sau Ionatan". 

 5. "Cum otii ca Saul oi fiul sau Ionatan au murit?" a întrebat David pe tânarul care-i adusese vestea. 

 6. "Din întâmplare, m-am dus pe muntele Ghelboa, a zis omul ce-i graia, oi iata Saul statea sprijinit pe suli?a sa, iar carele oi calare?ii îl ajungeau. 

 7. Atunci el s-a întors oi, vazându-ma pe mine, m-a strigat oi eu am raspuns: "Iata-ma!" 

 8. oi el mi-a zis: "Cine eoti tu?" oi eu i-am raspuns: "Sunt un amalecit!" 

 9. Atunci el mi-a zis: "Apropie-te de mine oi ma ucide, ca durerea mor?ii m-a cuprins oi sufletul meu este înca tot în mine!" 

 10. ai eu m-am apropiat oi l-am ucis, caci otiam ca n-are sa mai traiasca dupa caderea sa. Apoi am luat cununa regeasca de pe capul lui, bra?ara ce era la mâna lui oi le-am adus aici la stapânul meu". 

 11. Atunci a apucat David hainele sale oi le-a rupt; asemenea oi oamenii cei ce erau cu el oi-au rupt hainele lor, 

 12. ai au plâns oi s-au tânguit oi au postit pâna seara dupa Saul oi dupa fiul sau Ionatan, dupa poporul Domnului oi dupa casa lui Israel, care cazusera de sabie. 

 13. Apoi David a zis catre omul care-i spusese acestea: "De unde eoti tu?"Eu, a zis acela, sunt fiul unui strain amalecit". 

 14. ai David a zis: "Cum nu te-ai temut tu sa-li ridici mâna, ca sa ucizi pe unsul Domnului?" 

 15. Apoi chemând David pe unul din slujitori, i-a zis: "Vino de-l ucide!" oi l-a ucis. 

 16. Iar David a zis catre el: "Sângele tau sa fie pe capul tau, caci buzele tale au marturisit împotriva ta, când ai zis: Eu am ucis pe unsul Domnului". 

 17. ai a plâns David pe Saul oi pe Ionatan, fiul lui, prin aceasta cântare de jale, 

 18. Pe care a poruncit sa o înve?e fiii lui Iuda, dupa cum este scrisa în cartea dreptului, unde se zice: 

 19. "Podoaba ta, Israele, a fost doborâta pe înal?imile tale! Cum au cazut vitejii! 

 20. Nu vesti?i în Gat oi nu da?i de otire pe uli?ele Ascalonului, ca sa nu se bucure fiicele Filistenilor, ca sa nu praznuiasca fiicele celor netaia?i împrejur! 

 21. Mun?ilor Ghelboa, sa nu mai cada pe voi nici roua, nici ploaie; oi sa nu mai fie pe voi ?arini roditoare, caci acolo a fost doborât scutul celor razboinici, scutul lui Saul, ca oi cum n-ar fi fost uns cu untdelemn sfin?it. 

 22. Arcul lui Ionatan nu se întorcea fara sânge de rani?i, fara grasimea celor puternici, nici sabia lui Saul nu se învârtea zadarnic! 

 23. Saul oi Ionatan, cei iubi?i oi uni?i în via?a lor, nici la moarte nu s-au despar?it. Fost-au mai iu?i decât vulturii oi mai puternici decât leii! 

 24. Fiicele lui Israel, plânge?i pe Saul, cel ce v-a îmbracat în purpura cu podoabe oi v-a pus pe haine podoabe de aur! 

 25. Cum au cazut vitejii în toiul luptei! Ucis a fost Ionatan pe înal?imile tale, Israele! 

 26. Frate Ionatane, întristat sunt dupa tine, caci tu mi-ai fost foarte scump oi iubirea ta a fost pentru mine mai presus de iubirea femeiasca! 

 27. Cum au cazut cei viteji! Pierit-a arma de razboi!" 

Capitolul 2.
David rege. Razvratirea lui Iobooet. 

 1. Dupa aceasta David a întrebat pe Domnul oi a zis: "Sa ma duc, oare, în vreuna din ceta?ile lui Iuda?"Du-te!", i-a zis Domnul. "Unde sa ma duc?", a întrebat iaraoi David. "În Hebron", i s-a raspuns. 

 2. ai s-a dus acolo David oi cele doua femei ale sale, Ahinoam izreeliteanca oi Abigail carmeliteanca, fosta femeie a lui Nabal. 

 3. ai pe oamenii cei ce fusesera cu el i-a adus David pe fiecare cu familia lui oi s-a aoezat în cetatea Hebron. 

 4. Atunci au venit barba?ii lui Iuda oi au uns acolo pe David rege pentru casa lui Iuda, spunându-i-se lui David ca locuitorii din Iabeoul Galaadului au îngropat pe Saul. 

 5. Atunci a trimis David soli la locuitorii din Iabeoul Galaadului, ca sa le spuna: "Binecuvânta?i sunte?i voi de Domnul, pentru ca a?i aratat mila lui Saul, domnul vostru oi unsul Domnului, oi l-a?i îngropat pe el oi pe fiul lui, Ionatan. 

 6. Sa va rasplateasca dar Domnul cu mila oi cu credinciooie, oi eu va voi face bine, pentru ca a?i facut aceasta. 

 7. Sa se întareasca mâinile voastre oi sa fi?i curajooi, caci stapânul vostru Saul a murit oi casa lui luda m-a uns pe mine rege peste voi. 

 8. Dar Abner, fiul lui Ner, capetenia ootirilor lui Saul, a luat pe Iobooet, fiul lui Saul, oi l-a dus din tabara lui la Mahanaim 

 9. ai l-a facut rege peste Galaad, Aoer, Izreel, Efrem, Veniamin oi peste tot Israelul. 

 10. Iobooet însa, fiul lui Saul, era ca de patruzeci de ani când s-a facut rege peste Israel oi a domnit doi ani; iar cu David a ramas numai casa lui Iuda. 

 11. Tot timpul cât a domnit David în Hebron peste casa lui Iuda, au fost oapte ani oi oase luni. 

 12. Atunci Abner, fiul lui Ner, oi slugile lui Iobooet, fiul lui Saul, au ieoit din Mahanaim la Ghibeon oi a ieoit oi Ioab, fiul ?eruiei, cu slugile lui David oi s-au întâlnit la iazul Ghibeonului. 

 13. ai s-au aoezat unii de o parte de iaz, iar al?ii de cealalta parte a iazului. 

 14. ai a zis Abner catre Ioab: "Sa se scoale tinerii oi sa joace înaintea noastra!"Sa se scoale!", a zis Ioab. 

 15. ai s-au sculat oi s-au dus un numar de doisprezece Veniamineni din partea lui Iobooet, fiul lui Saul, oi doisprezece dintre slugile lui David. 

 16. ai s-au apucat de cap unul pe altul oi oi-au înfipt sabia unul altuia în coasta oi au cazut împreuna. ai s-a numit locul acela Helcat-Ha?urim, (Locul Sabiilor), care se afla în Ghibeon. 

 17. Apoi s-a dat în ziua aceea batalia cea mai crâncena oi Abner cu oamenii lui Israel au fost batu?i de slugile lui David. 

 18. Acolo se aflau trei feciori ai ?eruiei: Ioab, Abioai oi Asael. Asael însa era sprinten de picior, ca o caprioara de câmp. 

 19. ai a alergat Asael dupa Abner oi l-a urmarit, fara sa se abata nici la dreapta, nici la stânga de pe urmele lui. 

 20. ai uitându-se Abner înapoi, a zis: "Asael, tu eoti oare?"Eu!" a zis acesta. 

 21. "Abate-te la dreapta sau la stânga, a zis Abner, oi alege-?i unul din oameni oi ia armele lui!" 

 22. Dar Asael nu a voit sa se lase de el. ai a zis iaraoi Abner catre Asael: "Lasa-te de mine, ca sa nu te dobor la pamânt. Atunci cu ce obraz ma voi arata înaintea lui Ioab, fratele tau? Ce este aceasta? întoarce-te la fratele tau!" 

 23. Dar acela nu a voit sa se lase. Atunci Abner, întorcându-oi lancea, l-a lovit în pântece oi lancea a trecut printr-însul oi el a cazut chiar acolo oi a murit pe loc. ai to?i cei ce treceau pe la locul unde cazuse oi murise Asael se opreau. 

 24. Ioab oi Abioai înca urmareau pe Abner. Soarele asfin?ise când au sosit aceotia la dealul Amma ce vine în fa?a Ghiahului, pe calea ce duce spre pustiul Ghibeonului. 

 25. ai atunci, adunându-se Veniaminenii împrejurul lui Abner, au alcatuit o ootire oi au stat pe vârful unui deal, 

 26. De unde a strigat Abner catre Ioab oi a zis: "Oare mereu va sfâoia sabia? Dare nu otii tu ca urmarile au sa fie dureroase? Pâna când nu vei zice oamenilor sa înceteze de a mai urmari pe fra?ii lor?" 

 27. "Viu este Dumnezeu, a zis Ioab, daca tu ne-ai fi grait altfel, înca de diminea?a ar fi încetat oamenii mei de a mai urmari pe fra?ii lor". 

 28. Apoi a sunat Ioab din trâmbi?a oi tot poporul s-a oprit oi mai mult n-au mai urmarit pe Israeli?i, încetând lupta. 

 29. Abner însa oi oamenii lui au mers pe oes toata noaptea aceea oi au trecut Iordanul oi, strabatând tot Bitronul, au venit la Mahanaim. 

 30. Ioab însa s-a întors din urmarirea lui Abner oi a adunat tot poporul oi au lipsit de la numar, dintre oamenii lui David, nouasprezece inoi, precum oi Asael. 

 31. Iar slugile lui David, lovind pe Veniamineni oi pe oamenii lui Abner, au cazut din aceotia trei sute oaizeci de oameni. 

 32. ai luând pe Asael, l-au îngropat în mormântul tatalui sau, ce se afla în Betleem. Apoi Ioab cu oamenii sai au mers toata noaptea oi în revarsatul zorilor au ajuns la Hebron. 

Capitolul 3.
Abner ucis de Ioab. 

 1. ai a ?inut multa vreme duomania între casa lui Saul oi casa lui David. David însa se întarea mereu, iar casa lui Saul slabea din ce în ce mai mult. 

 2. Lui David i s-au nascut oase fii în Hebron. Întâiul sau nascut a fost Amnon din Ahinoam, izreeliteanca. 

 3. Al doilea fiu al lui a fost Chileab din Abigail carmeliteanca, fosta femeie a lui Nabal. Al treilea a fost Abesalom, fiul Maachei, fiica lui Talmai, regele Gheourului. 

 4. Al patrulea a fost Adonia, fiul Haghitei. Al cincilea a fost aefatia, fiul Abitalei. 

 5. Iar al oaselea a fost Itream din Egla, femeia lui David. Aceotia i s-au nascut lui David în Hebron. 

 6. Pe când era duomanie între casa lui Saul oi casa lui David, Abner ?inea cu casa lui Saul. 

 7. Saul avusese o concubina cu numele Ri?pa, fiica lui Aia. Abner a intrat la ea, iar Iobooet a zis catre Abner: "La ce ai intrat tu la concubina tatalui meu?" 

 8. Abner însa, mâniindu-se straonic de vorbele lui Iobooet, a zis: "Au doara eu sunt cap de câine? Eu, împotriva casei lui Iuda, am aratat acum mila casei lui Saul, tatal tau, fra?ilor lui oi prietenilor lui, oi nu te-am dat în mâinile lui David; iar tu îmi gaseoti acum vina pentru o femeie? 

 9. Aoa oi aoa sa faca Dumnezeu lui Abner oi înca oi mar mult sa-i faca! Precum s-a jurat Domnul lui David, tocmai aoa voi oi face în ziua aceasta: 

 10. Voi lua domnia de la casa lui Saul oi voi pune tronul lui David peste ca?a lui Israel oi peste Iuda, de la Dan pâna la Beer-aeba". 

 11. ai n-a putut Iobooet sa raspunda lui Abner nimic, caci se temea de el. 

 12. Abner însa a trimis din partea sa vestitori la David în Hebron, unde se afla el, sa-i zica: "Al cui este pamântul acesta?", oi sa-i mai zica înca: "Încheie legamânt cu mine oi mâna mea va fi cu tine, ca sa întoarca la tine pe tot poporul lui Israel!" 

 13. Iar David a raspuns: "Bine, voi încheia legamânt cu tine; dar te rog un lucru anume: nu vei vedea fa?a mea, daca nu vei aduce cu tine oi pe Micol, fiica lui Saul, când vei veni sa te vezi cu mine". 

 14. Apoi a trimis David soli la Iobooet, fiul lui Saul, sa-i zica: "Da-mi pe femeia mea, Micol, pe care am luat-o de femeie pentru o suta de prepu?uri filistene". 

 15. ai a trimis Iobooet oi a luat-o de la barbatul ei, de la Paltiel, fiul lui Laio; 

 16. ai s-a dus cu ea oi barbatul ei oi a petrecut-o cu plângere pâna la Bahurim. Dar Abner a zis catre el: "Du-te înapoi!" ai acela s-a întors. 

 17. Atunci s-a întors Abner catre batrânii lui Israel oi a zis: "Voi oi ieri oi alaltaieri a?i dorit ca David sa fie rege peste voi; 

 18. Acum face?i aceasta, caci Domnul a zis catre David: Prin mâna robului Meu David voi izbavi poporul Meu Israel din mâna Filistenilor oi din mâna tuturor vrajmaoilor lui". 

 19. La fel a grait Abner oi Veniaminenilor. S-a dus apoi Abner la Hebron, ca sa spuna lui David tot ce dorea Israel oi toata casa lui Veniamin. 

 20. ai a venit Abner la David în Hebron, oi cu el au venit oi douazeci de oameni, oi a facut David ospa? pentru Abner oi pentru înso?itorii lui. 

 21. Abner a zis lui David: "Eu ma voi scula oi ma voi duce oi voi aduna la regele, stapânul meu, tot poporul lui Israel ca sa faca legamânt cu tine oi vei fi rege peste to?i, dupa cum doreote sufletul tau". Iar David a dat drumul lui Abner oi s-a dus cu pace. 

 22. ai iata slugile lui David cu Ioab au venit de la batalie oi au adus cu ei prada multa. Dar Abner nu mai era cu David în Hebron, caci David îi daduse drumul oi se dusese cu pace. 

 23. ai când Ioab oi toata ootirea lui au venit, i s-a spus lui Ioab: "Abner, fiul lui Ner, a venit la rege oi acesta i-a dat drumul de s-a dus cu pace". 

 24. Atunci a venit Ioab la rege oi a zis: "Ce ai facut? Iata a venit la tine Abner; de ce n-ai dat drumul sa plece? 

 25. Tu otii pe Abner, fiul lui Ner; el a venit sa te înoele oi sa afle pe unde intri oi pe unde ieoi oi sa cunoasca tot ceea ce faci tu". 

 26. Ieoind apoi Ioab de la David, a trimis oameni dupa Abner oi l-au întors aceotia de la fântâna Sira, fara otirea lui David. 

 27. ai când Abner s-a întors la Hebron, Ioab l-a bagat pe poarta înauntru, ca oi cum ar fi vrut sa vorbeasca cu el în taina, oi acolo l-a lovit în pântece. ai a murit Abner pentru sângele lui Asael, fratele lui Ioab. 

 28. Auzind în urma David de aceasta, a zis: "Nevinovat sunt eu oi regatul meu în veac înaintea Domnului de sângele lui Abner, fiul lui Ner; cada el pe capul lui Ioab oi peste toata casa tatalui sau; 

 29. Niciodata sa nu lipseasca din casa lui Ioab cei ce patimesc de scurgere, cei leprooi, cei ce merg în cârji, cei omorâ?i de sabie oi cei lipsi?i de pâine". 

 30. Ioab însa oi fratele sau Abioai ucisesera pe Abner, pentru ca acesta omorâse pe fratele lor Asael în lupta de la Ghibeon. 

 31. David însa a zis catre Ioab oi catre to?i oamenii care erau cu el: "Rupe?i-va hainele oi va încinge?i cu sac oi jeli?i pe Abner!" 

 32. Apoi regele David a mers dupa sicriul lui oi, când a fost îngropat Abner în Hebron, regele a plâns tare la mormântul lui Abner oi a plâns oi tot poporul. 

 33. ai a zis regele, când plângea pe Abner: 

 34. "Cum sa moara Abner ca un rau? Mâinile nu ?i-au fost legate, nici picioarele nu-?i erau încatuoate, ci ai cazut ca cei doborâ?i de tâlhari!" 

 35. Atunci tot poporul a început sa plânga înca oi mai tare dupa el. ai a venit tot poporul sa aduca lui David pâine, când înca era ziua; însa David s-a jurat, zicând: "Aoa oi aoa sa faca Dumnezeu cu mine oi înca oi mai mult sa faca, de voi gusta pâine sau altceva înainte de asfin?itul soarelui". 

 36. ai a aflat de aceasta tot poporul oi i-a placut aceasta, cum placea întregului popor tot ceea ce facea regele. 

 37. ai a aflat în ziua aceea tot poporul oi tot Israelul ca nu din pricina regelui s-a savâroit uciderea lui Abner, fiul lui Ner. 

 38. ai a zis regele catre slugile sale: "ati?i voi oare ca astazi a cazut în Israel un barbat oi o capetenie mare? 

 39. Eu astazi sunt înca slab, deoi sunt uns rege; iar oamenii aceotia, fiii ?eruiei, sunt mai tari decât mine. Sa rasplateasca deci Domnul celui ce face rau dupa rautatea lui!" 

Capitolul 4.
Iobooet ucis; David îl razbuna. 

 1. Auzind Iobooet, fiul lui Saul, ca a murit Abner în Hebron, i-au slabit mâinile oi tot Israelul s-a tulburat. 

 2. Iobooet, fiul lui Saul, avea doua capetenii de ootire; numele unuia era Baana oi numele celuilalt era Rechab, feciorii lui Rimon Beeroteanul, din urmaoii lui Veniamin, caci oi Beerotul se socotea al lui Veniamin. 

 3. ai au fugit Beerotenii la Ghitaim ramânând acolo ca straini pâna azi. 

 4. De la Ionatan, fiul lui Saul, ramasese ura fiu ochiop. Acesta era de cinci ani, când a venit din Israel vestea despre moartea lui Saul oi a lui Ionatan, iar doica lui l-a luat oi a fugit. Dar pe când fugea ea grabita, el a cazut oi a ramas ochiop. Numele lui era Mefibooet. 

 5. Atunci au plecat Rechab oi Baana, fiii lui Rimon Beeroteanul, oi au venit în casa lui Iobooet chiar în aroi?a zilei; acesta însa dormea de amiaza în patul sau. 

 6. Iar portarului casei, care cura?ise grâu, îi venise somn oi adormise. Atunci Rechab oi Baana, fratele sau, au intrat în casa, ca oi-cum ar fi vrut sa ia grâu, oi l-au lovit pe Iobooet în stomac oi apoi au fugit. 

 7. ai când intrasera ei în casa, Iobooet dormea în patul sau, în odaia sa de dormit, oi ei l-au lovit oi l-au omorât oi i-au taiat capul oi au luat capul lui cu ei oi au mers prin câmpie toata noaptea 

 8. ai au adus capul lui Iobooet la David, în Hebron, oi au zis catre rege: "Iata capul lui Iobooet, fiul lui Saul, duomanul tau, care a cautat sufletul tau. Acum Domnul a razbunat pe domnul meu regele, împotriva lui Saul, vrajmaoul tau, oi împotriva urmaoilor lui". 

 9. ai raspunzând David lui Rechab oi lui Baana, fratele lui, feciorii lui Rimon Beeroteanul, le-a zis: "Viu este Domnul, Care a izbavit sufletul meu din tot necazul, 

 10. Ca daca pe cel ce mi-a adus vestea oi a zis: "Iata a murit Saul oi Ionatan", oi se socotea pe sine vestitor de bucurie, eu, în loc sa-l rasplatesc, l-am prins oi l-am ucis în ?iclag, 

 11. Apoi acum, când niote oameni netrebnici au ucis un om nevinovat în casa lui oi în patul lui, oare nu voi cere sângele lui din mâinile voastre oi nu va voi stârpi de pe pamânt?" 

 12. ai a poruncit David slugilor oi i-au ucis, oi le-au taiat mâinile oi picioarele oi le-au spânzurat deasupra iazului din Hebron. Iar capul lui Iobooet l-au luat oi l-au îngropat în mormântul lui Abner, în Hebron. 

Capitolul 5.
David rege peste tot Israelul. 

 1. Atunci au venit toate triburile lui Israel la David în Hebron oi au zis: 

 2. "Iata, noi suntem oasele tale oi carnea ta. Înca de pe când Saul domnea peste noi, tu ai pova?uit pe Israel oi Domnul a zis catre tine: Tu vei paote pe poporul Meu Israel oi tu vei fi pova?uitorul lui Israel". 

 3. Au venit to?i batrânii lui Israel la rege în Hebron oi a încheiat cu ei regele David legamânt în Hebron, înaintea Domnului; oi au uns pe David rege peste tot Israelul. 

 4. David însa era ca de treizeci de ani când s-a facut rege oi a domnit patruzeci de ani. 

 5. în Hebron a domnit peste Iuda oapte ani oi oase luni, iar în Ierusalim a domnit treizeci oi trei de ani peste tot Israelul oi peste Iuda. 

 6. Atunci au pornit regele oi oamenii lui la Ierusalim, împotriva Iebuseilor, locuitorii ?arii aceleia. Dar aceotia au zis catre David: "Nu vei intra aici, caci te vor goni orbii oi ochiopii care zic: David nu va intra aici!" 

 7. David însa a luat cetatea Sionului; aceasta este cetatea lui David. 

 8. ai a zis David în ziua aceea: "Tot cel ce va ucide pe Iebusei sa loveasca cu lancea oi pe ochiopii oi pe orbii care urasc sufletul lui David". De aceea se oi zice: "Orbul oi ochiopul nu vor intra în casa Domnului!" 

 9. Atunci s-a mutat David în cetate oi a numit-o cetatea lui David; oi a facut întarituri de jur împrejur, de la Milo oi pâna înauntru. 

 10. ai a propaoit David oi s-a înal?at, oi Domnul Dumnezeul Savaot era cu el. 

 11. În vremea aceea a trimis Hiram, regele Tirului, soli la David oi lemn de cedru, tâmplari, pietrari oi zidari, oi aceotia au facut casa lui David. 

 12. ai a în?eles David ca Domnul l-a întarit rege peste Israel oi a înal?at regatul sau din pricina poporului sau Israel. 

 13. ai oi-a mai luat David femei oi concubine din Ierusalim, dupa ce a venit din Hebron. 

 14. ai i s-au mai nascut lui David fii oi fiice. Iata oi numele celor ce i s-au nascut în Ierusalim: aamua oi aobab, Natan oi Solomon; 

 15. Ibhar oi Elioua, Nefeg oi Iafia; 

 16. Elioama, Eliada oi Elifelet; Samae, Iesivat, Natan, Galamaan, Ievaar, Teisus, Elfalat, Naged, Nafec, Ionatan, Leasamis, Baalimat oi Elifaat. 

 17. Iar daca au auzit Filistenii ca David a fost uns rege peste Israel, s-au ridicat Filistenii cu to?ii sa caute pe David. Auzind însa David, s-a dus în cetate; 

 18. Iar Filistenii au venit oi s-au aoezat în valea Refaim. 

 19. ai a întrebat David pe Domnul, zicând: "Sa ma duc oare împotriva Filistenilor? Îi vei da Tu, oare, în mâinile mele?"Du-te, a zis Domnul catre David, caci Eu voi da pe Filisteni în mâinile tale!" 

 20. Atunci s-a dus David la Baal-Pera?im oi i-a lovit acolo oi a zis David: "Domnul a maturat pe vrajmaoii mei dinaintea mea, ca oi cum i-ar fi luat apa". ai de aceea s-a oi dat locului aceluia numele de Baal-Pera?im. 

 21. Filistenii însa oi-au lasat acolo idolii lor, iar David oi oamenii sai i-au luat oi a poruncit sa-i arda cu foc. 

 22. Dar Filistenii au navalit iaraoi oi s-au aoezat în valea Refaim. 

 23. David a întrebat din nou pe Domnul, zicând: "Sa ma duc oare împotriva Filistenilor oi îi vei da Tu oare în mâinile mele?"Sa nu ieoi înaintea lor, i-a raspuns El, ci i-ai pe la spate oi înainteaza spre ei dinspre dumbrava murelor; 

 24. ai când vei auzi un zgomot, ca oi cum ar veni pe vârful arborilor dumbravilor, atunci sa porneoti, caci atunci a pornit Domnul înaintea ta, ca sa loveasca ootirea Filistenilor". 

 25. ai a facut David cum i-a poruncit Domnul oi a lovit pe Filisteni de la Ghibeon pâna la Ghezer. 

Capitolul 6.
David sarbatoreote aducerea chivotului. 

 1. Dupa aceea a adunat David din nou pe to?i aleoii sai din Israel, ca la treizeci de mii. 

 2. ai, David, cu tot poporul care era cu el, a pornit la Baalat în Iuda, ca sa aduca chivotul Domnului, asupra caruia este chemat numele Domnului Savaot Cel ce oade pe heruvimi. 

 3. ai punând chivotul Domnului într-un car nou, l-au scos din casa lui Aminadab; iar fiii lui Aminadab, Uza oi Ahio, duceau carul cel nou. 

 4. ai l-au adus cu chivotul Domnului din casa lui Aminadab cea de pe deal oi Ahio mergea înaintea chivotului Domnului. 

 5. Iar David oi to?i fiii lui Israel cântau înaintea Domnului din tot felul de instrumente muzicale de lemn de chiparos, din harpe, din psaltire, din timpane, din fluiere oi din chimvale. 

 6. Când însa au ajuns la aria lui Nachon, Uza oi-a întins mâinile sale spre chivotul Domnului ca sa-l sprijine, oi s-a apucat de el, caci boii erau gata sa-l rastoarne. 

 7. Domnul însa s-a mâniat pe Uza oi l-a lovit Dumnezeu chiar acolo pentru îndrazneala lui oi a murit el acolo linga chivotul Domnului. 

 8. Atunci s-a întristat David ca a lovit Domnul pe Uza oi locul acesta oi pâna astazi se cheama Perei-Uza. 

 9. ai s-a temut David în ziua aceea de Domnul oi a zis: "Cum va intra chivotul Domnului la mine?" 

 10. ai n-a voit David sa duca chivotul Domnului la sine, în cetatea lui David, ci l-au întors în casa lui Obed-Edom Gateanul. 

 11. ai a ramas chivotul Domnului în casa lui Obed-Edom Gateanul trei luni oi a binecuvântat Domnul pe Obed-Edom oi toata casa lui. 

 12. Iar când i s-a spus regelui David oi i s-a zis: "Domnul a binecuvântat casa lui Obed-Edom oi toate câte erau ale lui pentru chivotul Domnului", atunci s-a dus David oi a adus cu alai chivotul Domnului din casa lui Obed-Edom în cetatea lui David. 

 13. Dar când cei ce duceau chivotul Domnului faceau câte oase paoi, el aducea jertfa un vi?el oi un berbec. 

 14. ai David dan?uia cât putea înaintea Domnului oi era îmbracat cu efod de in. 

 15. Aoa a adus David oi tot poporul chivotul Domnului cu strigate oi cu sunete de trâmbi?a. 

 16. Iar când a intrat chivotul Domnului în cetatea lui David, Micol, fiica lui Saul, se uita pe fereastra oi, vazând pe regele David sarind oi jucând înaintea Domnului, l-a dispre?uit în inima sa. 

 17. ai au dus chivotul Domnului oi l-au pus la locul lui, în mijlocul cortului, pe care-l facuse pentru el David; apoi David a adus arderi de tot înaintea Domnului oi jertfe de împacare. 

 18. Iar daca a ispravit David de adus arderile de tot oi jertfele de împacare, a binecuvântat poporul în numele Domnului Savaot. 

 19. ai a împar?it la tot poporul, la toata mul?imea lui Israel de la Dan pâna la Beer-aeba, fiecaruia, atât barba?ilor cât oi femeilor, câte o pâine oi câte o bucata de carne fripta oi câte o turta. ai s-a dus tot poporul, mergând fiecare la casa sa. 

 20. Dar când s-a întors David ca sa binecuvânteze casa sa, atunci Micol, fiica lui Saul, i-a ieoit întru întâmpinare oi i-a zis: "Câta cinste oi-a facut azi regele lui Israel, descoperindu-se înaintea ochilor roabelor oi robilor sai, cum se descopera un om de nimic". 

 21. "Înaintea Domnului voi juca, a zis David catre Micol; binecuvântat este Domnul, Cel ce m-a ales pe mine în locul tatalui tau oi a casei lui întregi, întarindu-ma cârmuitor al poporului Domnului, Israel; cânta-voi oi voi juca înaintea Domnului. 

 22. ai înca oi mai mult ma voi înjosi oi voi fi înca oi mai mic în ochii tai, iar înaintea slujnicilor de care graieoti tu, voi fi în cinste". 

 23. ai Micol, fiica lui Saul, n-a avut copii pâna în ziua mor?ii ei. 

Capitolul 7.
Domnul vorbeote lui David prin proorocul Natan. 

 1. Pe când regele traia în casa sa oi-l liniotise Domnul dinspre to?i vrajmaoii sai de primprejur, 

 2. A zis regele catre proorocul Natan: "Iata, eu locuiesc în casa de cedru, iar chivotul Domnului sta în cort". 

 3. "Tot ce ai la inima, a zis Natan catre rege, mergi oi fa, caci Domnul este cu tine!" 

 4. ai chiar în noaptea aceea a fost cuvântul Domnului catre Natan, zicând: 

 5. "Mergi oi spune robului Meu David: Aoa graieote Domnul: Tu oare ai sa-Mi zideoti casa pentru locuin?a Mea, 

 6. Când Eu n-am locuit în casa din timpul în care am scos pe fiii lui Israel din Egipt oi pâna astazi, ci am trecut din cort în cort? 

 7. Pe oriunde am umblat cu to?i fiii lui Israel, am spus Eu, oare, macar o vorba cuiva din semin?ii, caruia i-am încredin?at sa pastoreasca poporul Meu Israel oi am zis Eu oare: Pentru ce nu-Mi face?i casa de cedru? 

 8. ai acum aoa sa zici robului Meu David: Aoa zice Domnul Savaot: Te-am luat de la stâna, de la oi, ca sa fii pova?uitorul poporului Meu Israel; 

 9. Am fost cu tine pretutindeni; oriunde ai umblat, am stârpit pe to?i vrajmaoii tai dinaintea fe?ei tale oi am facut numele tau mare, ca numele celor mari de pe pamânt. 

 10. Voi tocmi loc pentru poporul Meu, pentru Israel, îl voi înradacina oi va trai el în pace la locul sau oi mai mult nu se va mai nelinioti; oamenii necredinciooi nu-l vor mai strâmtora, ca mai înainte, 

 11. Pe vremea când puneam judecatori peste poporul Meu Israel. Ba te voi linioti oi pe tine dinspre vrajmaoii tai. 

 12. Iata Domnul î?i vesteote ca-?i va întari casa, iar când se vor împlini zilele tale oi vei raposa cu parin?ii tai, atunci voi ridica dupa tine pe urmaoul tau, care va rasari din coapsele tale oi voi întari stapânirea sa. 

 13. Acela va zidi casa numelui Meu oi Eu voi întari scaunul domniei lui în veci. 

 14. Eu voi fi aceluia tata, iar el Îmi va fi fiu; de va greoi, îl voi pedepsi Eu cu toiagul barba?ilor oi cu loviturile fiilor oamenilor, 

 15. Dar mila Mea nu o voi lua de la el cum am luat-o de la Saul, pe care l-am lepadat înaintea fe?ei tale. 16. Casa ta va fi neclintita, regatul tau va ramâne veonic înaintea ta oi tronul tau va sta în veci". 

 16. Toate cuvintele acestea oi toata vedenia aceasta le-a spus Natan lui David. 

 17. Atunci s-a dus regele David oi, stând înaintea fe?ei Domnului, a zis: "Cine sunt eu, Doamne Dumnezeul meu, oi ce este casa mea, de m-ai marit aoa? 

 18. Ba înca aceasta s-a parut lucru mic în ochii Tai, Doamne Dumnezeul meu, oi ai mai vestit înca oi de viitorul casei robului Tau! Este aceasta, oare lucru omenesc, Doamne Dumnezeul Meu? 

 19. Ce mai poate sa-?i spuna David? Tu otii pe robul Tau, Doamne Dumnezeule! 

 20. Pentru cuvântul Tau oi dupa inima Ta faci aceasta, descoperind toata marirea aceasta robului Tau. 

 21. În toate eoti mare, Doamne Dumnezeule, caci nu este asemenea ?ie oi nu este Dumnezeu afara de Tine, dupa toate câte am auzit noi cu urechile noastre. 

 22. Cine este asemenea poporului Tau Israel, singurul popor de pe pamânt, pentru care a venit Dumnezeu, ca sa oi-I câotige de popor, sa-ai preaslaveasca numele Lui oi sa savâroeasca lucruri mari oi minunate, înaintea poporului Tau, pe care Tu ?i l-ai câotigat de la Egipteni, izgonind popoarele oi zeii lor? 

 23. ai Tu ?i-ai întarit pe poporul Tau Israel, ca popor al Tau pe veci, oi Tu; Doamne, Te-ai facut Dumnezeul lui. 

 24. ai acum, Doamne Dumnezeule, întareote pe veci cuvântul pe care l-ai rostit despre robul Tau oi despre casa lui oi împlineote ceea ce i-ai sortit, 

 25. Ca sa preaînal?e numele Tau în veci oi sa se zica: Domnul Savaot este Dumnezeu peste Israel. Casa robului Tau David sa fie tare înaintea fe?ei Tale. 

 26. De vreme ce Tu, Doamne Savaot, Dumnezeul lui Israel, ai descoperit robului Tau, zicând: "Î?i voi face casa", apoi robul Tau oi-a gatit inima sa, ca sa se roage ?ie cu aceasta rugaciune. 

 27. Deci, Doamne Dumnezeul meu, Tu eoti Dumnezeu oi cuvintele Tale sunt neschimbate oi Tu ai vestit robului Tau un astfel de bine. 

 28. Începe acum oi binecuvânteaza casa robului Tau, ca sa fie ea veonic  înaintea fe?ei Tale, caci Tu, Doamne Dumnezeule, ai vestit aceasta, oi, prin binecuvântarea Ta, se va face casa robului Tau binecuvântata, ca sa fie înaintea Ta în veci". 

Capitolul 8.
David biruitor, rânduieote dregatori. 

 1. Dupa aceasta David a lovit pe Filisteni oi i-a supus oi a luat David Meteg-Haama din mâna Filistenilor. 

 2. Apoi a batut oi pe Moabi?i oi i-a masurat cu funia, punându-i la pamânt; oi a masurat doua funii spre ucidere, oi o funie spre cru?are oi lasare în via?a. Atunci au ajuns Moabi?ii robi lui David oi birnici. 

 3. Apoi a batut David pe Hadad-Ezer, fiul lui Rehob, regele din ?oba, pe când acesta mergea ca sa-oi întemeieze din nou domnia sa la râul Eufratului; 

 4. ai a luat David de la el o mie oapte sute de calare?i oi douazeci de mii de pedestraoi oi a taiat David vinele la to?i caii de la care, lasând pentru sine din ei numai pentru o suta de care. 

 5. Atunci au venit Sirienii din Damasc în ajutor lui Hadad-Ezer, regele ?obei; însa David a omorât douazeci oi doua de mii de Sirieni. 

 6. ai a pus David ooti de paza în Siria Damascului, iar Sirienii au ajuns robi oi birnici lui David. Domnul însa a pazit pe David pretutindeni unde s-a dus. 

 7. Atunci a luat David scuturile cele de aur care s-au gasit la robii lui Hadad-Ezer oi le-a dus la Ierusalim. 

 8. Pe acestea le-a luat apoi aioac, regele Egiptului, în timpul navalirii lui asupra Ierusalimului, în zilele lui Roboam, fiul lui Solomon. Iar din Tebah oi Beritai, ceta?ile lui Hadad-Ezer, regele David a luat foarte multa arama. 

 9. Auzind Tou, regele Hamatului, ca David a batut toata ootirea lui Hadad-Ezer, 

 10. A trimis pe Hadoram, fiul sau, la regele David sa-l salute oi sa-i mul?umeasca, pentru ca s-a razboit cu Hadad-Ezer oi l-a biruit. Caci Hadad-Ezer se afla în razboi cu Tou. Iar în mâinile lui Hadoram se aflau vase de argint, de aur oi de arama. 

 11. Pe acestea înca le-a harazit David Domnului, împreuna cu aurul ai argintul pe care îl afierosise din cele luate de la toate popoarele supuse: de la Sirieni, Filisteni oi Amaleci?i oi din prada de la Hadad-Ezer, fiul lui Rehob, regele ?obei. 

 12. Astfel oi-a facut David nume, întorcându-se de la înfrângerea celor optsprezece mii de Sirieni din Valea Sarata. 

 13. Apoi a pus ootiri de paza în Idumeea; în toata Idumeea a pus ootiri de paza oi to?i Idumeii au ajuns robii lui David. 

 14. Iar Domnul a pazit pe David pretutindeni pe unde a fost. 

 15. ai a domnit David peste tot Israelul, facând judecata oi dreptate în tot poporul sau. 

 16. Ioab, fiul lui ?eruia, era capetenia ootirii, iar Iosafat, fiul lui Ahilud, era cronicar. 

 17. ?adoc, fiul lui Ahitub, oi Ahimelec, fiul lui Abiatar, au fost preo?i, iar Seraia a fost dregator. 

 18. Benaia, fiul lui Iehoiada, a fost capetenie peste Cheretieni oi Peletieni, iar fiii lui David erau cei dintâi la curte. 

Capitolul 9.
David face bine lui Mefibooet (Meribaal). 

 1. "N-a mai ramas, oare, cineva din casa lui Saul? - zise David. Eu i-ao arata mila din pricina lui Ionatan". 

 2. În casa lui Saul însa fusese un rob, cu numele ?iba. Pe acesta l-au chemat la David oi i-a zis regele: "Tu eoti ?iba?"Eu, robul tau", a raspuns acesta. 

 3. "Nu cumva mai este cineva din casa lui Saul? a întrebat regele, ca i-ao arata mila lui Dumnezeu". "Ba este, fiul lui Ionatan, cel ochiop de picioare", a zis ?iba catre rege. 

 4. Iar regele zise: "Unde este?"Iata, a raspuns ?iba regelui, el este în casa lui Machir, fiul lui Amiel, din Lodebar". 

 5. ai a trimis regele David de l-au luat de la casa lui Machir, fiul lui Amiel, din Lodebar. 

 6. ai a venit Mefibooet, fiul lui Ionatan, la David oi, cazând cu fa?a la pamânt, s-a închinat regelui. ai a zis regele: "Mefibooet!"Da, robul tau!" a raspuns acesta. 

 7. "Nu te teme, a zis regele David, ca eu î?i voi arata mila pentru tatal tau, Ionatan, oi-?i voi întoarce toate ?arinile lui Saul, bunicul tau, oi tu vei mânca totdeauna pâine la masa mea". 

 8. Atunci s-a închinat Mefibooet ol a zis: "Ce este robul tau, de ai cautat tu la un asemenea câine mort, cum sunt eu?" 

 9. Regele însa a chemat pe ?iba, sluga lui Saul, oi i-a zis: "Toate câte au fost ale lui Saul oi ale întregii lui case le dau fiului stapânului tau: 

 10. Deci lucreaza pentru el pamântul, tu cu fiii tai oi cu robii tai, oi strânge roadele lui, ca fiul stapânului tau sa aiba pâine de hrana. Mefibooet, fiul stapânului tau, va mânca totdeauna la masa mea". 

 11. ?iba avea cincisprezece feciori oi douazeci de robi. ai a zis ?iba catre rege: "Tot ce porunceote regele, stapânul meu, robului sau, robul tau va îndeplini". 

 12. ai mânca Mefibooet la masa lui David, ca unul din copiii regelui. Mefibooet avea un copil mic cu numele Micha. ai to?i cei ce traiau în casa lui ?iba erau slugile lui Mefibooet. 

 13. Iar Mefibooet era olog. Traia în Ierusalim oi mânca totdeauna la masa regelui. 

Capitolul 10.
Razvratirea Amoni?ilor oi pedeapsa lor. 

 1. Trecând câtava vreme, a murit regele Amoni?ilor, iar în locul lui s-a facut rege Hanun, fiul lui. 

 2. Atunci a zis David: "Voi arata mila lui Hanun, fiul lui Nahao, pentru binefacerea ce mi-a aratat tatal sau". Apoi a trimis David pe slugile sale sa mângâie pe Hanun de moartea tatalui sau. ai au venit slugile lui David în ?ara Amoni?ilor. 

 3. Însa capeteniile Amoni?ilor au zis catre Hanun, domnul lor: "Socoti?i, oare, ca David din dragoste catre tatal tau a trimis mângâietori la tine? Nu cumva a trimis David slugile sale la tine ca sa iscodeasca cetatea oi sa vada ce este în ea oi apoi s-o darâme? 

 4. Atunci a luat Hanun pe slugile lui David oi a ras fiecaruia jumatate de barba oi le-a taiat hainele pe jumatate, pâna la oolduri, oi apoi le-a dat drumul. 

 5. Când i s-a spus aceasta lui David, acesta a trimis înaintea lor, deoarece erau foarte batjocori?i. ai a poruncit regele sa li se spuna: "Ramâne?i în Ierihon pâna va vor creote barbile oi atunci va ve?i întoarce". 

 6. Amoni?ii insa, vazând ca s-au facut nesuferi?i înaintea lui David, au trimis sa tocmeasca cu plata pe Sirienii din Bet-Rehov oi pe Sirienii din ?oba, douazeci de mii de pedestraoi, de la regele Amalecit din Maacha o mie de oameni oi din Iotov douasprezece mii de oameni. 

 7. Când a auzit de aceasta, David a trimis pe Ioab cu toata ootirea de viteji. 

 8. ai ieoind, Amoni?ii s-au aoezat în rânduri de lupta la poarta, iar Sirienii din ?oba, din Rehov, din Iotov oi din Maacha au stat deoparte în câmp. 

 9. Vazând Ioab ca ootirea duomana era aoezata împotriva lui oi înainte oi în urma, a ales ootenii cei mai de seama ai lui Israel oi i-a pus în rânduri de lupta împotriva Sirienilor. 

 10. Iar cealalta parte de oameni a încredin?at-o lui Abioai, fratele sau, ca sa-i puna în rânduri de lupta împotriva Amaleci?ilor: 

 11. Apoi a zis Ioab: "Daca Sirienii ma vor birui pe mine, tu sa ma aju?i, iar daca Amoni?ii te vor birui pe tine, î?i voi veni eu în ajutor. 

 12. Fii curajos oi sa ne ?inem cu barba?ie pentru poporul nostru oi pentru ceta?ile Dumnezeului nostru, oi Domnul va face ce va binevoi". 

 13. Dupa aceea a întrat Ioab oi poporul ce era cu el în lupta cu Sirienii, dar aceotia au fugit de el. 

 14. Amoni?ii, vazând ca Sirienii pleaca, au fugit oi ei de Abioai oi s-au dus în cetate. Întorcându-se Ioab de la Amoni?i, a intrat în Ierusalim. 

 15. Sirienii însa, vazând ca au fost birui?i de Israeli?i, s-au adunat la un loc. 

 16. ai a trimis Hadad-Ezer de au chemat pe Sirienii cei de peste râul Eufrat oi aceotia au venit la Helam, iar Sovac, capetenia ootirii lui Hadad-Ezer, îi conducea. 

 17. Când s-a spus de aceasta lui David, acesta a adunat pe to?i Israeli?ii oi, trecând Iordanul, a venit la Helam. Sirienii s-au aoezat împotriva lui David oi s-au batut cu el. 

 18. Dar au fugit Sirienii de Israeli?i oi David a nimicit Sirienilor oapte sute de care oi patruzeci de mii de calare?i; ba a lovit oi pe capetenia Sovac, care a oi murit acolo. 

 19. ai când regii supuoi lui Hadad-Ezer au vazut ca sunt învinoi de Israeli?i, au încheiat pace cu Israeli?ii oi s-au supus acestora. Iar Sirienii s-au temut sa mai dea ajutor Amoni?ilor. 

Capitolul 11.
David oi Urie. 

 1. Peste un an, pe vremea când regii pornesc la razboi, David a trimis pe Ioab oi slugile sale cu el oi pe to?i Israeli?ii oi aceotia au lovit pe Amoni?i oi au împresurat Raba; 

 2. Dar David a ramas în Ierusalim. Odata, spre seara, sculându-se David din pat oi plimbându-se pe acoperioul casei domneoti, a vazut de pe acoperio o femeie scaldându-se, oi femeia aceasta era foarte frumoasa. 

 3. Atunci a trimis David sa se cerceteze cine este acea femeie. ai i s-a spus ca este Batoeba, fiica lui Eliam, femeia lui Urie Heteul. 

 4. Apoi David a trimis slugile sa o ia; ea a venit la el oi el s-a culcat cu ea. Iar daca s-a cura?it ea de necura?ia ei, s-a întors la casa sa. 

 5. Femeia aceasta a ramas însarcinata oi a trimis de s-a vestit lui David, zicând: "Eu sunt însarcinata". 

 6. Atunci a trimis David sa se zica lui Ioab: "Trimite la mine pe Urie Heteul!" ai a trimis Ioab pe Urie la David. 

 7. Venind Urie la David, acesta l-a întrebat de sanatatea lui Ioab, de starea poporului oi de mersul razboiului. 

 8. Apoi a zis David catre Urie: "Du-te acasa oi-?i spala picioarele!" Ieoind Urie din casa regelui, în urma lui i s-a trimis un dar de la masa regelui. 

 9. Dar Urie a dormit la poarta casei regelui cu toate slugile stapânului sau oi nu s-a dus la casa sa. 

 10. ai i s-a spus lui David, zicând: "Urie nu s-a dus la casa sa". "Iata, a zis David catre Urie, tu ai venit de pe drum, de ce nu te-ai dus la casa ta?" 

 11. Iar Urie a zis: "Chivotul Domnului oi Israel oi Iuda sunt în corturi; stapânul meu Ioab oi robii domnului meu sunt în tabara, iar eu sa ma duc la casa mea sa manânc, sa beau oi sa ma culc cu femeia mea? Ma jur pe via?a ta oi pe viata sufletului tau ca nu voi face aceasta". 

 12. "Ramâi aici oi ziua aceasta, a zis David lui Urie, iar mâine î?i voi da drumul". ai a ramas Urie în Ierusalim în ziua aceea pâna a doua zi. 

 13. ai l-a chemat David oi a mâncat Urie înaintea lui oi a baut oi David i-a aratat cinste. Dar seara Urie s-a dus sa se culce în patul sau cu robii stapânului sau, iar la casa sa nu s-a dus. 

 14. Diminea?a David a scris scrisoare lui Ioab oi a trimis-o pe Urie. 

 15. În scrisoarea aceea el scria aoa: "Pune?i pe Urie unde va fi lupta mai crâncena oi retrage?i-va de la el, ca sa fie lovit oi ucis". 

 16. De aceea, când Ioab a împresurat cetatea, a pus pe Urie într-un astfel de loc, de care otia ca este aparat de oameni viteji. 

 17. ai au ieoit oamenii din cetate oi s-au luptat cu Ioab oi au cazut câ?iva din popor, din slugile lui David. Acolo a fost ucis oi Urie Heteul. 

 18. Atunci a trimis Ioab sa se faca cunoscut lui David tot mersul luptei. 

 19. ai a poruncit trimisului oi i-a zis: "Dupa ce vei povesti regelui tot mersul luptei, 

 20. ai vei vedea ca regele se mânie oi-?i zice: "De ce v-a?i apropiat sa va lupta?i aoa aproape de cetate? Nu otia?i voi ca de pe zidurile ceta?ii pot sa arunce în voi? 

 21. Cine oare a ucis pe Abimelec, fiul lui Ierubaal? Au nu o femeie, care a aruncat în el de pe zid o bucata de râoni?a oi l-a lovit oi el a murit în Tebe?? De ce v-a?i apropiat aoa tare de cetate?" Atunci sa-i zici: "ai robul tau Urie Heteul a fost lovit oi a murit". 

 22. S-a dus deci trimisul lui Ioab la rege în Ierusalim oi, ajungând, a povestit lui David despre toate, pentru care fusese trimis de Ioab oi de tot mersul luptei. ai s-a mâniat David pe Ioab oi a zis trimisului: "De ce v-a?i apropiat aoa tare de cetate sa va lupta?i? Nu otia?i voi oare ca va pot lovi de pe zidurile ceta?ii? Cine a ucis pe Abimelec, fiul lui Ierubaal? Oare nu o femeie care a aruncat în el de pe zid cu o bucata de râonita, oi a murit în Tebe?? De ce v-a?i apropiat aoa tare de zid?" 

 23. Atunci trimisul a spus lui David: "Acei oameni ne-au rapus pe noi oi au ieoit asupra noastra în câmp, dar noi i-am alungat pâna la poarta. 

 24. Atunci au început a sageta arcaoii de pe ziduri asupra robilor tai oi au murit câ?iva din robii regelui; oi a murit de asemenea oi robul tau Urie Heteul". 

 25. Atunci David a zis: "Aoa sa spui lui Ioab: Sa nu te tulbure lucrul acesta, caci sabia o data manânca pe unul, alta data manânca pe altul. Înte?eote lupta împotriva ceta?ii oi darâm-o. Aoa sa-l încurajezi". 

 26. ai auzind femeia lui Urie ca a murit Urie, barbatul ei, a plâns dupa el. 

 27. Iar daca s-a ispravit vremea plângerii, a trimis David oi a luat-o în casa sa oi ea a ajuns femeia lui oi i-a nascut un fiu. Fapta aceasta, pe care a facut-o David, a fost rea înaintea Domnului. 

Capitolul 12.
Natan mustra pe David. 

 1. Atunci a trimis Domnul pe Natan proorocul la David oi a venit acela la el oi i-a zis: "Erau într-o cetate doi oameni: unul bogat oi altul sarac. 

 2. Cel bogat avea foarte multe vite mari oi marunte, 

 3. Iar cel sarac n-avea decât o singura oi?a, pe care el o cumparase de mica oi o hranise oi ea crescuse cu copiii lui. Din pâinea lui mâncase oi ea oi se adapase din ulcica lui, la sânul lui dormise oi era pentru el ca o fiica. 

 4. Dar iata ca a venit la bogat un calator, oi gazda nu s-a îndurat sa ia din oile sale sau din vitele sale, ca sa gateasca cina pentru calatorul care venise la el, ci a luat oi?a saracului oi a gatit-o pe aceea pentru omul care venise la el". 

 5. Atunci s-a mâniat David cumplit asupra acelui om oi a zis catre Natan: "Precum este adevarat ca Domnul este viu, tot aoa este de adevarat ca omul care a facut aceasta este vrednic de moarte; 

 6. Pentru oaie el trebuie sa întoarca împatrit, pentru ca a facut una ca aceasta oi pentru ca n-a avut mila". 

 7. Atunci Natan a zis catre David: "Tu eoti omul care a facut aceasta. Aoa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: Eu te-am uns rege pentru Israel oi Eu te-am izbavit din mâna lui Saul, 

 8. ?i-am dat casa domnului tau oi femeile domnului tau la sânul tau; ?i-am dat ?ie casa lui Israel oi a lui Iuda oi, daca aceasta este pu?in pentru tine, ?i-ao mai adauga. 

 9. Pentru ce însa ai nesocotit tu cuvântul Domnului, facând rau înaintea ochilor Lui? Pe Urie Heteul tu l-ai lovit cu sabia, pe femeia lui ?i-ai luat-o de so?ie, iar pe el l-ai ucis cu sabia Amoni?ilor. 

 10. Deci nu se va departa sabia de deasupra casei tale în veac, pentru ca tu M-ai nesocotit pe Mine oi ai luat pe femeia lui Urie Heteul, ca sa-?i fie nevasta. 

 11. Aoa zice Domnul: Iata Eu voi ridica asupra ta rau chiar din casa ta oi voi lua pe femeile tale înaintea ochilor tai oi le voi da aproapelui tau oi se va culca acela cu femeile tale în vazul soarelui acestuia. 

 12. Tu ai facut pe ascuns, iar Eu voi face aceasta înaintea a tot Israelul oi înaintea soarelui". "Am pacatuit înaintea Domnului", a zis David catre Natan. 

 13. "ai Domnul a ridicat pacatul de deasupra ta, a zis Natan, oi tu nu vei muri. 

 14. Dar fiindca tu prin aceasta fapta ai dat vrajmaoilor Domnului pricina sa-L huleasca, de aceea va muri fiul ce ?i se va naote". 

 15. Apoi s-a dus Natan la casa sa, iar Domnul a lovit copilul pe care i-l nascuse lui David femeia lui Urie oi acela s-a îmbolnavit. 

 16. ai s-a rugat David Domnului pentru copil, a postit oi, ducându-se deoparte, a petrecut noaptea întins pe pamânt. 

 17. Atunci au intrat la el batrânii casei lui ca sa-l ridice de la pamânt, dar el n-î voit oi nici n-a mâncat pâine cu ei. 

 18. Dupa oapte zile a murit copilul oi slugile lui David se temeau sa-i spuna ca a murit copilul. Caci ei îoi ziceau: "Când copilul era înca viu oi noi îl mângâiam, el nu ne baga în seama; cum sa-i spunem acum: A murit copilul? Ar putea sa faca vreun rau". 

 19. Dar vazând David ca slugile sale ooptesc între ele, a priceput ca a murit copilul oi le-a întrebat: "A murit copilul?"A murit", i s-a raspuns. 

 20. Atunci David s-a sculat de la pamânt, s-a spalat, s-a uns oi oi-a schimbat hainele oi s-a dus în casa Domnului oi s-a rugat. Întorcându-se apoi acasa, a cerut sa i se dea pâine oi a mâncat. 

 21. ai i-au zis slugile: "Ce va sa zica aceasta? Când copilul era înca în via?a, ai postit, ai plâns oi n-ai dormit; iar dupa ce copilul a murit, te-ai sculat, ai mâncat oi ai baut?" 

 22. "Câta vreme copilul era viu, a zis David, am postit oi am plâns, caci socoteam: Cine otie, poate ma va milui Domnul oi va trai copilul. 

 23. Dar acum el a murit; de ce sa mai postesc? Îl mai pot eu, oare, întoarce? Eu ma voi duce la el, iar el nu se va mai întoarce la mine". 

 24. ai a mângâiat David pe Batoeba, femeia sa, a intrat la ea, s-a culcat cu ea oi ea a zamislit oi a mai nascut un fiu oi i-a pus numele Solomon. Domnul l-a iubit pe acesta, 

 25. ai a trimis pe proorocul Natan, oi acesta i-a pus numele Iedida, adica iubitul Domnului, cum îi spusese Domnul. 

 26. Ioab însa lupta împotriva ceta?ii Amoni?ilor, Raba, oi aproape luase cetatea domneasca. 

 27. Atunci a trimis Ioab la David sa i se spuna: "Am tabarât asupra ceta?ii Raba oi am luat cetatea prin apa. 

 28. Aduna acum celalalt popor oi vino asupra ceta?ii oi o ia; caci de o voi lua eu, atunci se va slavi numele meu". 

 29. Atunci a adunat David tot poporul oi s-a dus asupra ceta?ii Raba, s-a luptat împotriva ei oi a luat-o. 

 30. ai a luat David de pe capul regelui ei coroana, care era de un talant de aur oi cu pietre scumpe, oi a pus-o pe capul sau; a luat oi foarte multa prada din cetate. 

 31. Iar pe poporul care se afla în ea l-a scos oi l-a pus sub fierastrau oi sub grapa de fier oi sub securi de fier oi i-a aruncat în cuptoarele de ars caramida. Aoa a facut el cu toate ceta?ile Amoni?ilor. Dupa aceea David s-a întors la Ierusalim cu tot poporul. 

Capitolul 13.
Amnon ucis de slugile lui Abesalom. 

 1. Dupa aceea s-au petrecut urmatoarele: Abesalom, fiul lui David, avea o sora frumoasa, cu numele Tamara. Pe aceasta o iubea Amnon, alt fiu al lui David. 

 2. ai s-a chinuit Amnon pâna într-atâta, ca s-a îmbolnavit din pricina surorii sale Tamara, caci aceasta era fecioara oi lui Amnon i se parea greu sa-i faca ceva. 

 3. Avea însa Amnon un prieten, anume Ionadab, fiul lui aama, fratele lui David. 

 4. Ionadab era om foarte oiret. Acesta i-a zis: "Fiul regelui, de ce slabeoti tu aoa pe fiecare zi? Spune mie!"Iubesc pe Tamara, sora lui Abesalom, fratele meu", a zis Amnon catre el. 

 5. "Culca-te în patul tau, i-a zis Ionadab, oi te fa bolnav; iar când tatal tau va veni sa te cerceteze, sa-i zici: Lasa sa vina Tamara, sora mea, sa ma întareasca cu hrana, pregatind mâncare înaintea ochilor mei, ca sa vad oi sa manânc din mâinile ei!" 

 6. ai s-a culcat Amnon oi s-a facut bolnav oi a venit regele sa-l cerceteze. Atunci Amnon a zis catre rege: "Lasa pe Tamara, sora mea, sa vina oi sa coaca înaintea ochilor mei o turta sau doua oi sa manânc din mâinile ei". 

 7. ai a trimis David la Tamara acasa sa-i spuna: "Du-te acasa la Amnon, fratele tau, oi-i fa de mâncare!" 

 8. oi s-a dus ea acasa la fratele sau Amnon; acesta sta culcat. ai a luat ea faina, a framântat-o, a facut înaintea ochilor lui turte oi le-a copt; 

 9. Apoi a luat tigaia oi a pus-o înaintea lui, dar el n-a vrut sa manânce. oi a zis Amnon: "Sa iasa to?i de la mine!" 

 10. ai au ieoit de la el to?i oamenii. Apoi Amnon a zis catre Tamara: "Du mâncarea în odaia cea din fund oi voi mânca acolo din mâinile tale". Atunci a luat Tamara turtele ce le gatise oi le-a dus lui Amnon, fratele sau, în odaia cea din fund. 

 11. Dar când le-a pus înaintea lui ca sa manânce, el a apucat-o oi i-a zis: "Vino oi te culca cu mine, sora mea!" 

 12. "Nu, frate, a zis ea, nu ma necinsti, caci aceasta nu se face în Israel; nu face ticalooia aceasta! 

 13. Caci unde ma voi duce eu cu necinstea mea? ai tu vei fi în Israel cu unul din cei fara de minte. Vorbeote cu regele oi el nu se va împotrivi sa ma dea dupa tine". 

 14. El însa n-a vrut sa asculte cuvintele ei, ci a silit-o oi s-a culcat cu ea oi a necinstit-o. 

 15. Dupa aceea a urât-o Amnon cu ura cea mai mare, aoa încât ura cu care a urât-o el era mai mare decât iubirea pe care o avusese catre ea. ai i-a zis ei Amnon: "Scoala oi pleaca!" 

 16. "Ba nu, frate, i-a zis Tamara, a ma alunga este un rau oi înca oi mai mare decât cel dintâi, pe care mi l-ai facut tu mie". 

 17. Dar el n-a vrut sa o asculte, ci a chemat pe omul sau care-l slujea oi i-a zis: "Alunga pe aceasta de la mine afara oi încuie uoa dupa ea". 

 18. Ea însa era îmbracata cu haina pestri?a, caci astfel de haine purtau pe deasupra fetele regelui care erau fecioare. ai a scos-o sluga afara oi a încuiat uoa dupa ea. 

 19. Iar Tamara oi-a presarat cenuoa pe capul sau oi-a rupt haina cea pestri?a, cu care era îmbracata oi, punându-oi mâinile pe cap, mergea aoa oi striga. 

 20. Atunci a zis catre ea Abesalom, fratele ei: "Nu cumva Amnon, fratele tau, a umblat cu tine? Dar taci acum, sora mea, caci el este fratele tau; nu-?i zdrobi inima pentru fapta aceasta". ai a oezut Tamara parasita în casa lui Abesalom, fratele sau. 

 21. ai a auzit regele David de toate cele întâmplate oi s-a mâniat foarte tare, dar n-a stricat inima lui Amnon, fiul sau, caci îl iubea, pentru ca era întâiul sau nascut. 

 22. Abesalom însa nu graia cu Amnon nici bine, nici rau, caci Abesalom ura pe Amnon, pentru ca acesta necinstise pe Tamara, sora sa. 

 23. Iar dupa doi ani, pe vremea când tundeau oile lui Abesalom în Baal-Ha?or, care se afla în Efraim, a chemat Abesalom pe to?i fiii regelui. 

 24. oi venind Abesalom la rege, a zis: "Iata acum este tunsul oilor la robul tau; deci sa mearga regele oi slugile sale la robul tau!" 

 25. Regele însa a zis catre Abesalom: "Ba nu, fiul meu, nu vom merge cu to?ii, ca sa nu te împovaram". Abesalom însa l-a rugat cu mare staruin?a, dar el n-a vrut sa se duca, ci l-a binecuvântat. 

 26. Atunci Abesalom a zis catre el: "Daca nu, sa mearga cu noi macar Amnon, fratele meu". "De ce sa mearga el cu tine?" a zis regele. 

 27. Dar staruind Abesalom, regele a dat drumul lui Amnon oi la to?i fiii regelui sa se duca cu el. ai a facut Abesalom ospa?, ca ospa?ul unui rege. 

 28. ai a mai poruncit Abesalom slugilor sale, zicând: "Lua?i seama, ca îndata ce inima lui Amnon se va veseli de vin oi când eu voi zice: Lovi?i pe Amnon, sa-l ucide?i oi sa nu va teme?i; eu va poruncesc aceasta, sa fi?i curajooi oi viteji!" 

 29. ai au facut slugile lui Abesalom cu Amnon cum le poruncise Abesalom. Atunci s-au sculat fiii regelui cu to?ii oi, încalecând fiecare pe catârul sau, au fugit. 

 30. ai înca pe cale fiind ei, a ajuns la David vestea ca Abesalom a omorât pe coti fiii regelui oi n-a mai ramas nici unul din ei. 

 31. Atunci s-a sculat regele oi oi-a rupt hainele sale oi s-a aruncat la pamânt; oi toate slugile sale, care stateau înaintea sa, oi-au rupt veomintele lor. 

 32. Atunci Ionadab, fiul lui aama, fratele lui David, a zis: "Sa nu creada regele, stapânul meu, ca au omorât pe to?i baie?ii, fiii regelui; numai singur Amnon a murit, caci Abesalom avea aceasta în gând înca din ziua când Amnon a necinstit pe sora sa, Tamara. 

 33. Deci, regele, stapânul meu, sa nu se tulbure cu gândul ca ar fi murit to?i fiii regelui, caci numai Amnon singur a murit". 

 34. Atunci a fugit Abesalom, iar omul de straja, ridicându-oi ochii sai, a privit oi iata popor mult venea pe drumul de pe coasta muntelui. ai venind straja, a dat de veste regelui, zicând: "Am vazut oameni pe drumul Bahurim, de pe coasta muntelui". 

 35. Atunci Ionadab a zis catre rege: "Iata vin fiii regelui; cum a zis robul tau aoa oi este". 

 36. ai cum a sfâroit el vorbele acestea, iata au sosit oi fiii regelui oi au ridicat strigat oi au plâns. ai a plâns oi regele însuoi oi toate slugile lui plângere mare. 

 37. Iar Abesalom a fugit oi s-a dus la Talmai, fiul lui Amihud, regele Gheourului. ai a plâns regele David dupa fiul sau în toate zilele. 

 38. Iar Abesalom, fugind oi ducându-se în Gheour, a stat acolo trei ani. Dar regele David nu s-a apucat sa urmareasca pe Abesalom, caci se mângâiase de moartea lui Amnon. 

Capitolul 14.
Iertarea lui Abesalom. 

 1. Cunoscând Ioab, fiul ?eruiei, ca inima regelui s-a întors spre Abesalom, 

 2. A trimis Ioab la Tecoa oi a luat de acolo o femeie în?eleapta oi i-a zis: "Fa-te ca eoti bocitoare, îmbraca-te cu haine de jale, nu te unge cu untdelemn oi fii ca a femeie care a plâns zile multe dupa un mort; 

 3. ai du-te la rege oi zi catre el aoa oi aoa". ai i-a spus Ioab ce anume sa zica. 

 4. Venind deci femeia cea din Tecoa la rege oi cazând cu fa?a la pamânt, s-a închinat oi a zis: "Ajutor, o, rege, ajutor!" 

 5. "Ce ai?" a zis regele catre ea. "Sunt de mult vaduva, a zis ea, caci mi-a murit barbatul. 

 6. ai avea roaba ta doi feciori oi aceotia s-au sfadit în ?arina; oi, neavând cine-i despar?i, a lovit unul din ei pe celalalt oi l-a omorât. 

 7. ai iata s-au sculat toate rudele asupra roabei tale oi zic: "Da-ne pe ucigaoul fratelui sau sa-l omorâm pentru sufletul fratelui sau pe care l-a pierdut el oi vom pierde chiar oi pe mootenitorul lui". ai aoa vor sa stinga ei oi cea din urma scânteie a mea, ca sa nu mai lase barbatului meu nici nume, nici urmaoi pe fa?a pamântului". 

 8. "Mergi în pace la casa ta, a zis regele catre femeie, caci voi da porunca pentru tine". 

 9. Dar femeia cea din Tecoa a zis catre rege: "O, rege, stapânul meu, asupra mea sa fie vina oi asupra casei tatalui meu; iar regele oi tronul lui este nevinovat". 

 10. "pe cel ce va fi împotriva ta, a zis regele, sa-l aduci la mine oi mai mult nu te va mai atinge". 

 11. "Porunceote, o, rege, în numele Domnului Dumnezeului tau, a zis ea, ca sa nu se înmul?easca razbunatorii sângelui oi sa nu piarda pe fiul meu". "Viu este Domnul, a zis regele, nici un fir de par de al fiului tau nu va cadea pe pamânt!" 

 12. "Îngaduie roabei tale, a zis femeia, sa mai spun o vorba regelui, stapânului meu". 

 13. "Spune", a zis el. "Pentru ce cuge?i tu aoa împotriva poporului Domnului?, a zis femeia. Rostind cuvântul acesta, regele s-a osândit pe sine însuoi, pentru ca nu aduce înapoi pe izgonitul sau. 

 14. Noi vom muri oi vom fi ca apa varsata pe pamânt, care nu se mai poate aduna. Dumnezeu însa nu voieote sa piarda sufletul oi se gândeote cum ar face sa nu lepede de la Sine nici pe cel înlaturat. 

 15. ai acum eu am venit sa spun regelui, stapânul meu, cuvintele acestea, pentru ca poporul ma sperie oi roaba ta a zis: "Am sa graiesc eu cu regele, sa vad nu va face el dupa cuvântul roabei sale? 

 16. De buna seama regele va asculta oi va izbavi pe roaba sa din mâna oamenilor care voiesc sa ma piarda împreuna cu fiul meu din mootenirea lui Dumnezeu. 

 17. ai roaba ta a zis: Sa fie cuvântul regelui, stapânul meu, spre mângâierea mea, caci regele, stapânul meu, este ca îngerul lui Dumnezeu oi poate ca sa asculte oi bune oi rele, oi Domnul Dumnezeul tau va fi cu tine". 

 18. ai raspunzând, regele a zis catre femeie: "Sa nu ascunzi de mine ceea ce am sa te întreb!"Graieote, a zis femeia, o, rege, stapânul meu!" 

 19. "Nu cumva este mâna lui Ioab în tot ce spui tu?" a zis regele. Iar femeia i-a raspuns oi a zis: "Sa traiasca sufletul tau, o, rege! Nu pot sa ma abat nici la dreapta, nici la stânga de la ceea ce a zis regele, stapânul meu. Adevarat, robul tau Ioab mi-a poruncit oi el a pus în gura roabei tale toate cuvintele acestea; 

 20. ai tot robul tau m-a înva?at ca prin pilda sa dau lucrului aceasta înfa?ioare. Dar regele, stapânul meu, este în?elept, cum este în?elept îngerul lui Dumnezeu, ca sa cunoasca tot ce este pe pamânt". 

 21. Atunci regele a zis catre Ioab: "Iata, fac lucrul acesta; du-te dar oi adu înapoi pe baiatul Abesalom". 

 22. Atunci Ioab a cazut cu fa?a la pamânt oi s-a închinat oi a binecuvântat pe rege, zicând: "Acum robul tau cunoaote ca a aflat bunavoin?a înaintea ochilor tai, o, rege, stapânul meu, de vreme ce regele a facut cum a zis robul tau". 

 23. ai sculându-se, Ioab s-a dus în Gheour oi a adus pe Abesalom la Ierusalim. 

 24. ai a zis regele: "Sa se întoarca la casa sa, dar fata mea nu o va vedea". ai s-a întors Abesalom la casa sa; dar fa?a regelui n-a vazut-o. 

 25. În tot Israelul nu era barbat aoa de frumos ca Abesalom oi aoa de laudat ca el; din talpile picioarelor oi pâna în creotetul capului nu avea nici o meteahna. 

 26. Când îoi tundea capul sau - oi oi-l tundea în fiecare an, pentru ca-l îngreuia - parul de pe capul lui cântarea doua sute de sicli, dupa cântarul regesc. 

 27. ai i s-au nascut lui Abesalom trei baieri oi o fata, anume Tamara. Aceasta a fost o femeie frumoasa la chip oi a ajuns so?ia lui Roboam, fiul lui Solomon oi i-a nascut pe Abia. 

 28. Abesalom a ramas în Ierusalim doi ani, dar fa?a regelui n-a vazut-o. 

 29. ai a trimis Abesalom dupa Ioab, ca sa-l trimita la rege, dar acesta n-a vrut sa vina la el. oi a trimis oi a doua oara oi acesta tot n-a vrut sa vina. 

 30. Atunci a zis Abesalom slugilor sale: "Vede?i voi partea de ?arina a lui Ioab, care este lânga a mea oi unde el are semanat orz? Duce?i-va oi-i da?i foc!" ai au ars slugile lui Abesalom acea parte de ?arina cu foc. Deci venind slugile lui Ioab la. acesta cu hainele rupte, au zis: "Slugile lui Abesalom au ars ogorul tau cu foc". 

 31. Atunci s-a sculat Ioab oi a venit la Abesalom acasa oi i-a zis: "Pentru ce slugile tale au ars cu foc ogorul meu?" 

 32. Iar Abesalom a zis: "Iata, eu am trimis la tine oi am zis: Vino încoace, ca sa te trimit la rege sa-i zici: Pentru ce am venit din Gheour? Mai bine-mi era sa fi ramas acolo. Vreau sa vad fa?a regelui. De sunt vinovat, atunci ucide-ma". 

 33. ai s-a dus Ioab la rege oi i-a spus aceasta. ai a chemat regele pe Abesalom oi a venit acesta la rege oi, cazând cu fa?a sa la pamânt înaintea regelui, i s-a închinat, iar regele a sarutat. pe Abesalom. 

Capitolul 15.
Fuga lui David dinaintea lui Abesalom. 

 1. Dupa aceasta Abesalom oi-a înjghebat care oi cai oi cincizeci de barba?i, care mergeau înaintea sa. 

 2. ai se scula Abesalom dis-de-diminea?a, se oprea la poarta lânga cale, oi, când venea cineva la rege sa se judece pentru vreo pricina, Abesalom îl chema la sine oi-l întreba: "Din ce cetate eoti tu?" ai când acela îi raspundea: "Robul tau este din cutare trib al lui Israel", 

 3. Atunci Abesalom îi zicea: "Iata pricina ta este buna oi dreapta, dar la rege n-are cine sa te asculte". 

 4. ai mai zicea Abesalom: "O, de m-ar pune pe mine judecator în ?ara aceasta, ar veni la mine oricine ar avea neîn?elegeri oi judecata oi eu l-ao judeca drept". 

 5. ai de se apropia cineva sa i se închine, el îoi întindea mâna oi-l îmbra?ioa oi-l saruta. 

 6. Aoa se purta Abesalom cu tot israelitul care venea pentru judecata la rege oi a intrat Abesalom la inima Israeli?ilor. 

 7. Dupa patruzeci de ani de domnie a lui David, a zis Abesalom catre rege: "Ma duc la Hebron sa-mi împlinesc o fagaduin?a, pe care am facut-o Domnului, 

 8. Caci eu, robul tau, pe când traiam la Gheour în Siria, am facut fagaduin?a aceasta: De ma va întoarce Domnul la Ierusalim, voi aduce jertfa Domnului". 

 9. ai i-a zis regele: "Du-te cu pace!" ai el s-a sculat oi s-a dus la Hebron. 

 10. Atunci a trimis Abesalom oapte fete la toate triburile lui Israel, zicând: "Când ve?i auzi sunetul cornului, sa zice?i: Abesalom s-a facut rege în Hebron". 

 11. ai s-au dus cu Abesalom doua sute de oameni din Ierusalim, care fusesera pofti?i de el, dar s-au dus din nevinova?ie, neotiind ce este la mijloc. 

 12. În timpul jertfei, Abesalom a trimis oi a chemat pe Ahitofel Ghiloneanul, sfetnicul lui David, din cetatea lui, Ghilo. ai s-a facut razvratire mare oi curgea poporul oi se înmul?ea împrejurul lui Abesalom. 

 13. Deci a venit un vestitor la David oi a zis: "Inima Israeli?ilor a înclinat în partea lui Abesalom". 

 14. Iar David a zis catre toate slugile sale, care erau cu el în Ierusalim: "Scula?i-va sa fugim, caci nu vom scapa de Abesalom. Grabi?i-va sa plecam, ca sa nu ne ajunga oi sa ne prinda, ca sa nu aduca necaz asupra noastra oi sa strice ceta?ile cu sabia". 

 15. ai slugile regelui au zis catre rege: "La tot ce va voi regele, stapânul nostru, noi slugile tale suntem gata". 

 16. ai a ieoit regele pe jos oi dupa el a mers toata casa lui. Regele însa a lasat zece femei din concubinele sale, ca sa pazeasca casa. 

 17. ai au plecat regele oi tot poporul pe jos oi s-au oprit la Bet-Merhac. 

 18. Toate slugile lui mergeau pe lânga el, iar to?i Cheretienii oi to?i Peletienii oi to?i Gateienii, ca la oase sute de oameni, care venisera împreuna cu el din Gat, mergeau înaintea regelui. 

 19. "Pentru ce mergi oi tu cu noi? a zis regele catre Itai din Gat. Întoarce-te oi ramâi cu regele, caci tu eoti strain oi ai venit aici din ?ara ta. 

 20. Ieri ai venit oi astazi sa te silesc sa mergi cu noi? Eu ma duc unde se va întâmpla. Întoarce-te oi întoarce oi pe fra?ii tai cu tine. Domnul sa faca mila oi dreptate cu tine". 

 21. "Precum e adevarat ca Domnul este viu, a raspuns Itai regelui, oi precum este viu regele, stapânul meu, tot aoa este de adevarat ca oriunde va fi regele, stapânul meu, la via?a oi la moarte, acolo va fi oi robul tau". 

 22. "Atunci, a zis regele David catre Itai, vino oi umbla cu mine". ai s-a dus Itai din Gat oi to?i oamenii lui oi to?i copiii care erau cu el. 

 23. ai a plâns toata ?ara cu glas mare oi tot poporul a trecut pârâul Chedron oi a trecut oi regele pârâul Chedron oi s-a dus tot poporul cu regele pe calea spre pustiu. 

 24. ai iata era acolo oi ?adoc preotul, împreuna cu to?i Levi?ii care duceau chivotul legamântului Domnului din Betar oi au pus acolo chivotul lui Dumnezeu; iar Abiatar a stat pe un loc înalt pâna ce a ieoit tot poporul din cetate. 

 25. "Întoarce chivotul lui Dumnezeu în cetate, a zis regele catre ?adoc, ca sa stea la locul lui. De voi afla mila în ochii Domnului, ma va întoarce oi-mi va da sa-L vad pe El oi locaoul Lui. 

 26. Iar daca El îmi va zice: "Nu mai este bunavoin?a Mea cu tine", atunci iata-ma, faca cu mine ce va binevoi". 

 27. "În?elegi tu? a mai zis regele catre ?adoc preotul, întoarce-te cu pace în cetate, cu Ahimaa?, fiul tau oi cu Ionatan, fiul lui Abiatar, amândoi fiii vootri. 

 28. Sa oti?i, eu am sa ramân în câmpia din pustiu pâna îmi va veni veste de la voi". 

 29. Atunci ?adoc oi Abiatar au întors chivotul lui Dumnezeu în Ierusalim oi au ramas acolo. 

 30. Iar David s-a dus în Muntele Eleonului oi, mergând, plângea; capul îi era acoperit oi picioarele descul?e. ai to?i oamenii care erau cu el îoi acoperisera fiecare capul oi mergeau plângând. 

 31. Atunci s-a spus lui David: "ai Ahitofel este în numarul razvrati?ilor cu Abesalom". "Doamne, Dumnezeul meu, a zis atunci David, risipeote planurile lui Ahitofel!" 

 32. Iar când David a ajuns pe vârful muntelui, unde s-a închinat lui Dumnezeu, iata a venit în întâmpinarea lui Huoai Archianul, cel mai bun prieten al lui David. Acesta avea haina sfâoiata oi pe cap cenuoa. 

 33. "De vei merge cu mine, i-a zis David, îmi vei fi o povara. 

 34. Iar de te vei întoarce în cetate oi vei zice lui Abesalom: "Rege, fra?ii tai au trecut; a trecut oi regele, tatal tau, oi acum eu sunt robul tau; iasa-ma cu via?a. Pâna acum am fast robul tatalui tau, iar acum sunt robul tau". Atunci vei strica planurile lui Ahitofel cele împotriva mea. 

 35. Iata este acolo cu tine ?adoc oi Abiatar preo?ii oi tot cuvântul ce vei auzi la casa regelui sa-l spui preo?ilor ?adoc oi Abiatar. 

 36. Acolo sunt oi cei doi fii ai lor: Ahimaa?, fiul lui ?adoc oi Ionatan, fiul lui Abiatar. Prin aceotia sa trimite?i la mine orice veste ve?i auzi". 

 37. ai a venit Huoai, prietenul lui David, în cetate. Abesalom însa intra atunci în Ierusalim. 

Capitolul 16.
David mustrat de aimei. 

 1. Dupa ce David a trecut pu?in de vârful muntelui, iata îl întâmpina ?iba, sluga lui Mefibooet, cu o pereche de asini încarca?i, pe care se aflau doua sute de pâini, o suta de legaturi de stafide, o suta de legaturi de smochine oi un burduf de vin. 

 2. ai regele a zis catre ?iba: "Ce sunt acestea?"Asinii, a raspuns ?iba, sunt pentru rege, ca sa umble, pâinile oi fructele pentru hrana oamenilor, iar vinul, ca sa bea cei ce vor slabi în pustie". 

 3. "Unde este fiul stapânului tau?" a întrebat regele. "A ramas în Ierusalim", a raspuns ?iba regelui; caci a zis: "Acum casa lui Israel îmi va întoarce mie domnia tatalui meu". 

 4. "Ale tale sa fie toate câte are Mefibooet", a zis regele catre ?iba. "Sa aflu mila în ochii domnului meu, regele", a raspuns ?iba, închinându-se. 

 5. Iar când a ajuns regele David la Bahurim, ieoea de acolo un om din neamul casei lui Saul, cu numele de aimei, fiul lui Ghera. El mergea oi blestema, 

 6. Aruncând cu pietre asupra lui David oi asupra tuturor robilor lui David; Iar poporul tot oi to?i oamenii de lupta erau la dreapta oi la stânga regelui. 

 7. "Pleaca, pleaca, ucigaoule oi nelegiuitule, zicea aimei, blestemând pe rege. 

 8. Domnul a întors asupra ta tot sângele casei lui Saul, în locul caruia te-ai facut tu rege oi a dat Domnul domnia în mâinile lui Abesalom; fiul tau; oi iata tu eoti în necaz, pentru ca eoti bautor de sânge". 

 9. "Pentru ce acest câine leoinat blesteama pe domnul meu, rege?, a zis Abioai, fiul ?eruiei. Ma duc sa-i iau capul". 

 10. "Fiii ?eruiei, a zis regele, ce ne priveote aceasta pe mine oi pe voi? Lasa?i-l sa blesteme, caci Domnul i-a poruncit sa blesteme pe David. Cine deci poate sa-i zica: "De ce faci tu aoa?" 

 11. Apoi David a mai zis lui Abioai oi tuturor slugilor sale: "Iata, daca fiul; meu, care a ieoit din coapsele mele, cauta sufletul meu, cu atât mai vârtos fiul unui veniaminean. Lasa?i-l sa blesteme, caci Domnul i-a poruncit. 

 12. Poate va cauta Domnul la umilirea mea oi-mi va rasplati cu bine pentru acest blestem al lui". 

 13. ai s-a dus David oi oamenii lui în drumul lor, iar aimei mergea pe coasta muntelui în preajma lui, mergea oi blestema, aruncând spre el cu pietre oi cu praf. 

 14. Apoi, ajungând regele oi tot poporul ce era cu el la Aiefim, s-a odihnit acolo. 

 15. Abesalom însa oi tot poporul lui Israel au venit în Ierusalim oi împreuna cu ei a venit oi Ahitofel. 

 16. ai când Huoai Archianul, prietenul lui David, a venit la Abesalom oi i-a zis: "Traiasca regele!" 

 17. Abesalom a zis catre Huoai: "Aoa dragoste ai tu catre prietenul tau? De ce nu te-ai dus oi tu cu prietenul tau?" 

 18. "Nu, a zis Huoai catre Abesalom, eu urmez pe acela pe care l-a ales Domnul oi acest popor oi tot Israelul; cu acela sunt eu oi cu acela ramân. 

 19. ai apoi cui am sa slujesc? Oare nu fiului sau? Cum am slujit tatalui tau, aoa am sa-?i slujesc oi ?ie". 

 20. "Da?i-mi sfat, a zis Abesalom catre Ahitofel, ce sa facem!" 

 21. "Intra la concubinele tatalui tau, a raspuns Ahitofel, pe care le-a lasat el sa pazeasca casa sa; oi vor auzi to?i Israeli?ii ca tu ai ajuns sa fii urât de tatal tau oi se vor întari mâinile tuturor celor ce sunt cu tine". 

 22. Atunci au întins pentru Abesalom un cort pe acoperioul casei. ai a intrat Abesalom la concubinele tatalui sau, înaintea ochilor a tot Israelul. 

 23. Iar sfaturile lui Ahitofel, pe care le dadea el, se socoteau atunci ca oi cum ar fi cerut cineva pova?a de la Dumnezeu. Aoa fusese orice sfat al lui Ahitofel atât pentru David, cât oi pentru Abesalom. 

Capitolul 17.
Sfatul lui Ahitofel oi moartea lui. 

 1. "Eu, a zis Ahitofel catre Abesalom, am sa aleg douasprezece mii de oameni oi ma voi ridica sa ma duc noaptea asta în urmarirea lui David; 

 2. ai voi navali asupra lui când va fi ostenit oi cu mâinile slabanogite, oi-l voi umple de groaza oi to?i oamenii care sunt cu el se vor împraotia oi voi ucide numai pe rege, 

 3. Iar pe oameni îi voi întoarce pe to?i la tine. ai când nu va mai fi unul, al carui suflet îl cau?i tu, atunci tot poporul va fi în pace". 

 4. ai a placut vorba aceasta lui Abesalom oi tuturor batrânilor lui Israel. 

 5. "Chema?i pe Huoai Archianul, a zis Abesalom, sa auzim ce zice el". 

 6. Atunci a venit Huoai la Abesalom oi Abesalom i-a zis: "Iata ce zice Ahitofel; sa facem oare cum zice el? Iar daca nu, spune-mi tu!" 

 7. "De data aceasta, a zis Huoai catre Abesalom, nu este bun sfatul pe care l-a dat Ahitofel". 

 8. "Tu cunooti pe tatal tau oi pe oamenii lui, urma mai departe Huoai. Ei sunt viteji oi foarte îndârji?i, ca ursoaica pustiului când i se rapesc puii oi ca vierul salbatic din câmp. ai apoi tatal tau este om razboinic; el nu sta sa ramâna cu poporul. 

 9. Iata acum ei, de buna seama, se ascunde în vreo peotera sau în alt loc; oi de cade cineva la cel dintâi atac asupra lor, se va auzi oi se va zice: "Au fost înfrân?i oamenii care au urmat lui Abesalom". 

 10. Atunci pâna oi cel mai viteaz care are inima ca de leu va cadea cu duhul; caci la tot Israelul este cunoscut cât de viteaz este tatal tau oi cât de curajooi sunt cei ce se afla cu el. 

 11. De aceea eu va sfatuiesc: Sa se adune la tine tot Israelul de la Dan pâna la Beeroeba, la numar tocmai ca nisipul marii, oi sa mergi tu însu?i în mijlocul lor. 

 12. Atunci vom merge asupra lui, în orice loc s-ar afla, oi vom navali asupra lui, cum cade roua pe pamânt, oi nu-i va mai ramâne pe lânga el nici un om din cei ce se afla cu el. 

 13. Iar de va intra în vreo cetate, atunci tot Israelul va aduce frânghii la cetatea aceea oi o vom târî în râu, încât nu va ramâne din ea nici pietricica". 

 14. "Sfatul lui Huoai Archianul, au zis atunci Abesalom oi tot Israelul, e mai bun decât sfatul lui. Ahitofel". Aoa a judecat Domnul sa strice sfatul cel mai bun al lui Ahitofel, ca sa aduca Domnul pieirea asupra lui Abesalom. 

 15. Apoi Huoai a zis catre preo?ii ?adoc oi Abiatar: "Aoa oi aoa a sfatuit Ahitofel pe Abesalom oi pe batrânii lui Israel, iar eu i-am sfatuit aoa oi aoa". 

 16. Deci trimite?i acum repede sa spuna lui David aoa: Tu, noaptea asta, sa nu ramâi pe câmp în pustiu, ci sa treci mai repede, ca sa nu piara regele oi oamenii care sunt cu el". 

 17. În vremea aceasta Ionatan oi Ahimaa? stateau la En-Roghel. Deci s-a dus o slujnica oi le-a spus acestora, iar aceotia s-au dus oi au vestit pe regele David, caci ei nu se puteau arata în cetate. 

 18. Dar i-a zarit un tânar oi a spus lui Abesalom. Ei însa au plecat amândoi repede oi s-au dus la Bahurim, în casa unui om, în ograda caruia se afla o fântâna, oi s-au ascuns în ea; 

 19. Iar femeia omului a luat o patura oi a întins-o pe gura fântânii, a pus pe ea niote grâu pisat, aoa încât nu se vedea nimic. 

 20. ai venind slujitorii lui Abesalom în casa la femeie, i-au zis: "Unde sunt Ahimaa? oi Ionatan?"Au trecut pârâul", le-a raspuns femeia. ai i-au cautat oamenii lui Abesalom, dar nu i-au gasit oi s-au întors la Ierusalim. 

 21. Iar daca au plecat aceotia, ei au ieoit din fântâna oi s-au dus de au spus lui David: "Ridica?i-va oi trece?i repede apa, caci acestea a sfatuit Ahitofel împotriva voastra". 

 22. Atunci s-a ridicat David oi to?i oamenii care erau cu el oi au trecut Iordanul oi pâna la ziua n-a ramas niciunul care sa nu fi trecut. 

 23. Ahitofel însa, vazând ca planul sau n-a fost urmat, a pus oaua pe asin, a plecat oi s-a dus la casa sa, în cetatea sa, oi oi-a facut testamentul în folosul casei sale, apoi s-a spânzurat oi a murit oi a fost înmormântat în cetatea tatalui sau. 

 24. David a venit dupa aceea la Mahanaim, iar Abesalom a trecut Iordanul oi tot Israelul era cu el. 

 25. În locul lui Ioab, Abesalom a pus peste ootire pe Amasa. Amasa era fiul unui om cu numele Itra, din Israel, care intrase la Abigail, fiica lui Nahao, sora ?eruiei, mama lui Ioab. 

 26. Israel cu Abesalom oi-au aoezat tabara în ?inutul Galaad. 

 27. Când David a venit la Mahanaim, aobi, fiul lui Nahao, din "Raba Amoni?ilor, Machir, fiul lui Amiel din Lodebar, oi Barzilai Galaaditeanul, din Roghelim, 

 28. Au adus zece paturi pregatite, zece talere, vase de lut, grâu, orz, faina, graunte prajite, bob, linte oi pâine; 

 29. Miere, unt, oi oi brânza de vaci oi le-au dat lui David oi oamenilor care erau cu el, caci zicea: "Poporul este flamând oi ostenit oi a suferit de sete în pustie". 

Capitolul 18.
Moartea lui Abesalom. 

 1. Atunci a numarat David pe oamenii care erau cu el oi a pus capetenii peste sute oi capetenii peste mii. 

 2. ai a trimis David pe oamenii sai: a treia parte sub comanda lui Ioab, a treia parte sub comanda lui Abioai, fiul ?eruiei, fratele lui Ioab, oi a treia parte sub comanda lui Itai Gateul. ai a zis regele catre oameni "oi eu însumi voi merge cu voi". 

 3. "Sa nu mergi; i-au zis oamenii, ca noi chiar de vom fugi, nu se va tine seama de aceasta; oi chiar de ar muri jumatate din noi, de asemenea nu se va line seama; iar tu singur eoti cât noi, zece mii. Deci pentru noi este mai bine ca tu sa ne dai ajutor din cetate!" 

 4. "Ce vi se pare ca este bine, a raspuns regele, aceea voi face". Atunci a stat regele la poarta oi a ieoit tot poporul rânduit pe sute oi pe mii. 

 5. Au ieoit deci oamenii la câmp în întâmpinarea Israeli?ilor, oi s-a dat batalia în padurea lui Efraim. 

 6. Acolo a fost în ziua aceea batalie mare; poporul israelit a fost înfrânt de robii lui David, cazând ucioi douazeci de mii de oameni. 

 7. Lupta s-a întins în tot ?inutul acela oi padurea a mâncat în ziua aceea mai mul?i oameni decât a doborât sabia. 

 8. Când s-a întâlnit Abesalom cu oamenii lui David, era calare pe un catâr. Când catârul a fugit cu el pe sub cracile unui stejar mare, parul lui Abesalom s-a încurcat în crengile stejarului oi el a ramas spânzurat în vazduh, iar catârul de sub el s-a dus înainte. 

 9. Atunci cineva a vazut aceasta oi a spus lui Ioab, zicând: "Iata, am vazut pe Abesalom spânzurat de un stejar". 

 10. "Daca l-ai vazut, a zis Ioab catre omul care-i adusese vestea, de ce nu l-ai doborât acolo, la pamânt? ?i-ao fi dat zece sicli de argint oi o cingatoare!" 

 11. "De mi-ai fi pus în mâna oi o mie de sicli de argint, a raspuns acela lui Ioab, nici atunci nu mi-ao fi ridicat mâna asupra fiului regelui, caci în auzul nostru ?i-a poruncit regele ?ie oi lui Abioai oi lui Itai oi a zis: "Cru?a?i-mi pe baiatul Abesalom!" 

 12. ai daca eu însumi ao fi facut altfel cu primejdia vie?ii mele, aceasta nu s-ar fi putut ascunde de rege oi tu singur te-ai fi ridicat asupra mea". 

 13. "N-am la ce sa mai zabovesc cu tine", a zis Ioab. Apoi a luat în mâna trei sage?i oi le-a înfipt în inima lui Abesalom, care era înca viu în crengile stejarului. 

 14. Apoi au împresurat pe Abesalom zece tineri care duceau armele lui Ioab oi, lovindu-l, l-au ucis. 

 15. Dupa aceea Ioab a sunat din trâmbi?a oi s-au întors oamenii de la urmarirea lui Israel, caci Ioab a cru?at poporul. 

 16. Apoi au luat pe Abesalom oi l-au aruncat acolo în padure într-o groapa adânca oi au aruncat deasupra lui o gramada mare de pietre. Iar Israeli?ii s-au împraotiat cu to?ii, ducându-se fiecare la casa sa. 

 17. Abesalom însa îoi facuse un monument înca de pe când traia, în Valea Regelui; caci îoi zisese: "Eu n-am fiu, ca sa mi se pastreze amintirea!" oi a dat monumentului numele sau, aoa ca oi astazi se numeote el: Monumentul lui Abesalom. 

 18. Iar Ahimaa?, fiul lui ?adoc, a zis catre Ioab: "Ma duc sa vestesc pe regele ca Domnul prin judecata Sa l-a izbavit din mâinile duomanilor lui". 

 19. "Astazi, a raspuns Ioab, n-ai sa fii un bun vestitor. Îl vei vesti în alta zi, iar nu astazi, caci a murit fiul regelui". 

 20. "Du-te, a zis apoi Ioab catre Huoai, du-te oi spune regelui ceea ce ai vazut". Huoai, închinându-se înaintea lui Ioab, s-a dus numaidecât, 

 21. Iar Ahimaa?, fiul lui ?adoc, a zis staruitor catre Ioab: "Fie ce-o fi, dar eu ma duc cu Huoai". "De ce sa te duci, fiul meu? a zis Ioab. Nu duci o veste buna!" 

 22. "Fie oi aoa, a raspuns Ahimaa?, dar eu tot ma duc". "Du-te", i-a zis Ioab. ai a apucat Ahimaa? la fuga pe un drum mai de-a dreptul oi a întrecut pe Huoai. 

 23. David oedea atunci între cele doua por?i; iar straja se suise pe acoperioul por?ii, pe zid, oi, ridicându-oi ochii, a vazut pe cel ce venea oi a strigat oi a zis catre rege: "Iata un om vine în fuga". 

 24. "Daca este numai unul, a zis regele, atunci ne aduce o veste". Omul însa se apropia din ce în ce mai mult. 

 25. Atunci straja a mai vazut un om venind în fuga; oi a strigat straja la portar oi a zis: "Iata ca mai alearga un om". "ai acela este un vestitor", a zis regele. "Eu vad, a zis straja, ca mersul omului dinainte seamana cu mersul lui Ahimaa?, fiul lui ?adoc". 

 26. "Acesta este om bun, a zis regele, oi vine cu veste buna!" 

 27. ai a strigat Ahimaa? oi a zis catre rege: "Pace!" Apoi s-a închinat regelui cu fa?a pâna la pamânt oi a zis: "Binecuvântat este Domnul Dumnezeul tau, Care a dat în mâinile noastre pe oamenii care îoi ridicasera mâinile lor împotriva regelui, stapânul meu!" 

 28. "Dar baiatul Abesalom este sanatos?" a întrebat regele. "Am vazut tulburare mare acolo când Ioab, robul regelui, a trimis pe robul tau, a zis Ahimaa?, dar eu nu otiu ce era acolo". 

 29. "Treci oi ramâi aici", a zis regele. ai Ahimaa? a trecut oi a stat acolo. 

 30. Atunci a sosit oi Huoai. ai Huoai a zis catre rege: "Veste buna aduc regelui, stapânul meu! Domnul ?i-a facut astazi dreptate, izbavindu-te din mâna tuturor celor ce s-au ridicat împotriva ta". 

 31. "Baiatul Abesalom este oare el  sanatos?", a întrebat regele pe Huoai. "Întâmple-se duomanilor regelui, stapânul meu, a raspuns Huoai, oi tuturor celor ce au uneltit rele împotriva ta, ce i s-a întâmplat lui!" 

 32. Atunci regele s-a tulburat oi s-a dus în foioorul de deasupra por?ii oi a plâns, iar când se ducea, zicea: "O, fiul meu Abesalom, Abesalom, fiul meu! Mai bine muream eu în locul tau! Abesalom, Abesalom, fiul meu!" 

Capitolul 19.
David iaraoi rege. 

 1. Atunci i s-a spus lui Ioab: "Iata regele plânge dupa Abesalom". 

 2. Astfel biruin?a din ziua aceea s-a prefacut în plângere pentru tot poporul, caci poporul a auzit chiar în ziua aceea oi zicea ca regele este întristat dupa fiul sau. 

 3. Atunci a intrat poporul în cetate pe furio, cum se furioeaza oamenii ruoina?i care au luat-o la fuga în timpul luptei. 

 4. Regele însa, acoperindu-oi fata, striga tare: "Abesalom, Abesalom, fiul meu!" 

 5. Dar venind Ioab la rege în casa, a zis: "Tu astazi ai umplut de ruoine pe toate slugile tale care au izbavit acum via?a ta oi via?a fiilor oi fiicelor tale, via?a femeilor oi concubinelor tale. 

 6. Tu iubeoti pe cei ce te urasc oi pe cei ce te iubesc îi uraoti; caci ai aratat astazi ca pentru tine sunt nimic oi capeteniile oi slugile; astazi am aflat eu ca de ar fi ramas Abesalom cu via?a, iar noi am fi murit cu to?ii, aceasta ?i-ar fi fost mai placut. 

 7. Deci, scoala oi ieoi de graieote dupa inima slugilor tale. Caci ma jur pe Domnul ca daca nu ieoi, în noaptea aceasta nu-?i va mai ramâne nici un om. ai aceasta va fi pentru tine cea mai mare din toate nenorocirile care au venit asupra ta din tinere?ea ta oi pâna acum!" 

 8. Atunci s-a sculat regele oi a oezut la poarta, iar poporului întreg s-a vestit ca regele sta la poarta. oi a venit tot poporul în fa?a regelui la poarta, iar Israeli?ii au fugit pe la vetrele lor. 

 9. Tot poporul din toate triburile lui Israel vorbea oi zicea: "Regele David ne-a izbavit din mâinile vrajmaoilor nootri oi ne-a scapat din mâinile Filistenilor, iar acum el însuoi a fugit din ?ara aceasta, din regatul sau, de frica lui Abesalom. 

 10. Abesalom insa, pe care noi l-am uns rege pentru noi, a murit în razboi. Pentru ce dar întârziem noi acum a aduce înapoi pe rege?" ai aceste vorbe au strabatut tot Israelul oi au ajuns oi pâna la rege. 

 11. Atunci regele David a trimis sa se spuna preo?ilor ?adoc oi Abiatar: "Spune?i batrânilor lui luda: Pentru ce voi?i sa fi?i cei din urma în a aduce înapoi pe rege, când cuvintele a tot Israelul au ajuns pâna la rege, în casa lui? 

 12. Voi sunte?i fra?ii mei; oasele mele oi carnea mea voi sunte?i. Pentru ce dar voi?i sa fi?i cei din urma în a aduce pe rege înapoi? 

 13. Iar lui Amasa sa-i zice?i: "Nu eoti tu oare osul meu oi carnea mea? Aoa oi aoa sa-mi faca mie Dumnezeu oi înca oi mai rau sa-mi faca, daca tu nu ai sa fii capetenia ootirii mele pentru totdeauna în locul lui Ioab!" 

 14. ai aoa a înduplecat regele inima tuturor Iudeilor ca a unui singur om; iar aceotia au trimis la rege sa-i spuna: "Întoarce-te tu însu?i oi toate slugile tale! 

 15. ai s-a întors regele oi a venit la Iordan, iar Iudeii au venit la Ghilgal, ca sa întâmpine pe rege oi sa-l treaca Iordanul. 

 16. Atunci aimei, fiul lui Ghera, un veniaminean din Bahurim, s-a grabit sa iasa cu Iudeii în întâmpinarea regelui David. 

 17. Acesta avea cu el o mie de oameni veniamineni, oi pe ?iba, sluga casei lui Saul, cu cei cincisprezece fii ai sai oi cu douazeci de robi ai sai. Aceotia au trecut Iordanul înaintea regelui oi au pregatit pentru rege trecerea Iordanului. 

 18. Când însa au pornit luntrea, ca sa aduca pe rege oi casa lui, ca sa-i slujeasca, atunci aimei, fiul lui Ghera, a cazut cu fa?a la pamânt înaintea regelui, îndata ce acesta a trecut Iordanul, 

 19. oi a zis catre rege: "Domnul meu, sa nu-mi socoteoti ca o nelegiuire oi sa nu pomeneoti ceea ce ?i-a greoit robul tau în ziua aceea când regele, stapânul meu, a ieoit din Ierusalim oi sa nu iei în seama, o, rege, aceasta! 

 20. Caci robul tau otie ca a greoit. oi iata eu acum am venit cel dintâi din toata casa lui Iosif, ca sa ies în întâmpinarea regelui, stapânul meu". 

 21. "Se poate oare, a zis Abioai, fiul ?eruiei, ca aimei sa nu moara pentru ca a blestemat pe unsul Domnului?" 

 22. "Fiii ?eruiei, ce este între mine oi voi? a zis David, oi pentru ce va împotrivi?i voi astazi mie? E timpul oare astazi sa se ucida cineva în Israel? Nu vad eu, oare, acum ca sunt rege peste Israel?" 

 23. Iar lui aimei i-a zis regele: "Nu, tu nu vei muri!" oi i s-a jurat regele. 

 24. Mefibooet, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, a ieoit în întâmpinarea regelui. Acesta, din ziua în care ieoise regele oi pâna în ziua când se întorsese cu pace, nu-oi mai spalase picioarele, nici nu-oi mai taiase unghiile, nici nu-oi îngrijise barba oi nici hainele nu oi le mai spalase. 

 25. ai când a ieoit din Ierusalim în întâmpinarea regelui, regele i-a zis: "Mefibooet, pentru ce n-ai mers oi tu cu mine?" 

 26. "Stapânul meu, rege, a raspuns acela, sluga mea m-a înoelat, caci eu, robul tau, am zis: "Voi pune oaua pe asin oi voi încaleca oi ma voi duce c; regele, deoarece robul tau este olog. 

 27. Iar el a clevetit pe robul tau înaintea regelui, stapânul meu. Dar regele, stapânul meu, este ca un înger al lui Dumnezeu. Fa ce binevoieoti. 

 28. Deoi toata casa tatalui meu a fost vinovata de moarte înaintea domnului meu, regele, totuoi tu ai pus pe robul tau printre cei ce manânca la masa ta. Ce drept am eu oare sa ma jeluiesc înaintea regelui?" 

 29. "De ce graieoti tu toate acestea? i-a zis regele. Eu am zis ca tu oi ?iba sa împar?i?i între voi ?arina!" 

 30. "Sa ia chiar toata ?arina, a raspuns Mefibooet. Bine ca s-a întors cu pace domnul meu, regele, la casa sa!" 

 31. Atunci a venit oi Barzilai Galaaditeanul din Roghelim oi a trecut Iordanul cu regele, ca sa-l petreaca pe acesta pâna peste Iordan. 

 32. Barzilai însa era foarte batrân, ca de optzeci de ani, oi el ospatase pe rege în timpul oederii lui la Mahanaim, pentru ca era om foarte bogat. 

 33. "Hai cu mine, a zis regele catre Barzilai, oi te voi ospata oi eu în Ierusalim". 

 34. "Mult oare mi-a mai ramas de trait, a raspuns Barzilai, ca sa merg cu regele la Ierusalim? 

 35. Eu am acum optzeci de ani. Mai pot eu oare osebi binele de rau? ai va afla oare robul tau gustul celor ce va mânca oi va bea? Sau voi fi eu în stare sa aud glasul cântarelilor oi cântare?elor? La ce dar sa fie robul tau o povara pentru domnul meu, regele? 

 36. Robul tau va mai merge pu?in dincolo de Iordan cu regele. Pentru ce sa-mi rasplateasca regele cu aoa mila? 

 37. Da voie robului tau sa se întoarca, ca sa moara în cetatea sa, lânga mormântul tatalui meu oi al mamei mele. Dar iata fiul meu Chimham, robul tau! Sa mearga el cu domnul meu, regele, oi fa cu el ceea ce binevoieoti! 

 38. "Sa mearga cu mine Chimham, a zis regele, oi voi face cu el ce vrei oi orice vei voi tu de la mine voi face pentru tine!" 

 39. ai a trecut tot poporul Iordanul, de asemenea oi regele. Apoi a sarutat regele pe Barzilai oi l-a binecuvântat oi acesta s-a întors la casa sa. 

 40. Dupa aceea regele s-a îndreptat spre Ghilgal oi s-a dus cu el oi Chimham, oi tot poporul lui Iuda oi jumatate din poporul lui Israel a petrecut pe rege. 

 41. Dar iata tot Israelul a venit la rege oi a zis catre el: "Pentru ce barba?ii lui Iuda, fra?ii nootri, te-au rapit oi au trecut pe rege oi casa lui oi pe to?i oamenii lui David peste Iordan?"Pentru aceea, ca regele este mai apropiat de noi, au raspuns Israeli?ilor to?i barba?ii lui Iuda. oi de ce sa va supara?i voi pentru aceasta? Am mâncat noi, oare, ceva de la rege, sau am primit daruri de la el, sau ne-a scutit de dari?" 

 42. ai Israeli?ii au raspuns barba?ilor lui Iuda: "Noi suntem zece par?i din rege oi noi suntem înca oi întâi nascu?i fala de vor. Pentru ce dar ne-a?i dispre?uit? Oare nu noi trebuia sa spunem cel dintâi cuvânt pentru întoarcerea regelui? Dar cuvântul barba?ilor lui Iuda a fost mai puternic decât cuvântul Israeli?ilor. 

Capitolul 20.
Razvratirea lui aeba ai moartea lui. 

 1. Din întâmplare, se afla acolo un om netrebnic, anume aeba, fiul lui Bicri veniamineanul. Acesta a sunat din trâmbi?a oi a zis: "Noi n-avem nici o împartaoire cu David oi nici o legatura cu fiul lui Iesei! Fiecare la cortul sau, Israele!" 

 2. Atunci s-au despar?it de David to?i Israeli?ii oi s-au dus dupa aeba, fiul lui Bicri. Iudeii însa au ramas de partea regelui lor, de la Iordan, pâna la Ierusalim. 

 3. Ajungând apoi David la casa sa în Ierusalim, a luat regele pe cele zece concubine pe care le lasase sa aiba în grija casa oi le-a pus într-o casa deosebita, sub supraveghere oi le purta de grija, dar nu se ducea la ele. ai au trait ele acolo pâna la moartea lor, ca vaduve. 

 4. Apoi a zis David catre Amasa: "În timp de trei zile cheama pe Iudei la mine oi sa vii oi tu aici!" 

 5. ai s-a dus Amasa sa cheme pe Iudei, dar a zabovit mai multa vreme decât i se daduse. 

 6. Atunci David a zis lui Abioai: "Acum aeba, fiul lui Bicri, are sa ne faca mai mult rau decât Abesalom. Ia tu slugile stapânului tau oi urmareote-l, ca sa nu-oi gaseasca ceta?i întarite oi sa nu scape din ochii nootri!" 

 7. ai a plecat Abioai, urmat de oamenii lui Ioab, de Cheretieni oi Peletieni oi de to?i oamenii buni de lupta din Ierusalim, sa urmareasca pe aeba, fiul lui Bicri. 

 8. Dar pe când erau ei aproape de piatra cea mare, de lânga Ghibeon, s-a întâlnit cu ei Amasa. Ioab era îmbracat cu hainele sale ostaoeoti oi încins cu sabia care atârna la oold în teaca ei, în care intra oi ieoea foarte uoor. 

 9. "Eoti sanatos, frate?" a zis Ioab catre Amasa. Apoi a apucat Ioab pe Amasa cu mâna de barba, ca sa-l sarute. 

 10. Amasa însa nu s-a ferit de sabia care era în mâna lui Ioab oi acesta l-a lovit cu ea în pântece oi i-a varsat maruntaiele jos oi nu i-a mai dat alta lovitura. ai Amasa a murit. Apoi Ioab cu fratele sau Abioai au alergat dupa aeba, fiul lui Bicri. 

 11. Unul din oamenii lui Ioab însa a ramas lânga Amasa oi striga: "Cine vrea pe Ioab oi cine este pentru David sa urmeze pe Ioab!" 

 12. Amasa însa zacea mort în sânge, în mijlocul drumului. Dar vazând omul acela al lui Ioab ca tot poporul se opreote la trupul lui Amasa, l-a târât pe acesta din drum în câmp oi a aruncat peste el o haina, deoarece vedea ca orice trecator se apropia de el. 

 13. Iar dupa ce a fost târât din drum, tot poporul lui Israel s-a dus dupa Ioab, sa urmareasca pe aeba, fiul lui Bicri. 

 14. Ioab însa a trecut prin toate triburile israelite pâna la Abel oi Bet-Maaca oi prin tot ?inutul Berim oi to?i locuitorii ceta?ilor s-au adunat oi au mers dupa el. 

 15. Venind apoi, au împresurat pe aeba în Abel oi în Bet-Maaca oi au ridicat un val împrejurul ceta?ii; oi apropiindu-se de zid, to?i cei ce erau cu Ioab se sileau sa sparga zidul. 

 16. Atunci o femeie în?eleapta a strigat de pe zidul ceta?ii: "Asculta?i, asculta?i, spune?i lui Ioab sa vina încoace, ca am sa-i vorbesc!" 

 17. Apropiindu-se Ioab, femeia a zis: "Tu eoti Ioab?"Eu!" a raspuns Ioab. "Asculta vorba roabei tale!" a zis, femeia. "Ascult!" a raspuns Ioab. 

 18. "Odinioara era obiceiul, a adaugat ea, sa se spuna: Sa se întrebe în Abel oi în Dan, daca se mai pastreaza ceea ce au hotarât credinciooii din Israel 

 19. Eu sunt din ceta?ile paonice oi credincioase ale lui Israel, oi tu voieoti sa strici o cetate oi înca mama ceta?ilor lui Israel. De ce sa strici tu mootenirea Domnului?" 

 20. "Departe, departe de mine gândul de a strica sau de a darâma! a raspuns Ioab. 

 21. Lucrul nu era aoa, ci un om din mun?ii lui Efraim, anume aeba, fiul lui Bicri, oi-a ridicat mâna asupra regelui David. Da?i-mi-l numai pe el singur oi ma voi departa de cetate". "Iata, a zis femeia catre Ioab, capul lui î?i va fi aruncat peste zid!" 

 22. ai s-a dus femeia cu vorba ei în?eleapta la tot poporul oi a spus la tot poporul ca sa taie capul lui aeba, fiul lui Bicri. ai au taiat capul lui aeba, fiul lui Bicri, oi l-au aruncat lui Ioab. Atunci Ioab a sunat din trâmbi?a oi to?i oamenii s-au departat de cetate oi s-au dus pe la casele lor. Iar Ioab s-a întors în Ierusalim la rege. 

 23. ai era Ioab peste toata ootirea Israeli?ilor, iar Benaia, fiul lui Iehoiada, era peste Cheretieni oi Peletieni. 

 24. Adoram era peste dari; Iosafat, fiul lui Ahilud, era cronicar; 

 25. Siva era secretar; ?adoc oi Abiatar erau preo?i. 

 26. De asemenea oi Ira din Iair era sfetnic apropiat al lui David. 

Capitolul 21.
David întâmpina foametea oi biruie pe Filisteni. 

 1. În zilele lui David a fost foamete în ?ara trei ani, unul dupa altul. ai a întrebat David pe Domnul oi Domnul a zis: "Aceasta este din pricina lui Saul oi a casei lui cea însetata de sânge, pentru ca el a ucis pe Ghibeoni?i". 

 2. Atunci regele a chemat pe Ghibeoni?i oi a vorbit eu ei. Ghibeoni?ii însa nu erau din fiii lui Israel, ci ramaoi?e din Amorei, oi Israeli?ii le facusera juramânt, dar Saul a voit sa-i piarda din râvna pentru fiii lui Israel oi ai lui Iuda. 

 3. "Ce sa fac pentru voi, a zis David catre Ghibeoni?i, oi cu ce sa va împac, ca sa binecuvânta?i mootenirea Domnului?" 

 4. "Noua nu ne trebuie nici aur, nici argint de la Saul sau de la casa lui, au raspuns Ghibeoni?ii, oi nici nu trebuie sa se ucida cineva din Israel". "Atunci ce voi?i sa fac eu pentru voi?" a întrebat din nou David. 

 5. "Fiindca acel om, au raspuns ei regelui, ne-a macelarit oi a vrut sa ne stârpeasca astfel ca sa nu mai fim nici unul în ?inuturile lui Israel, 

 6. De aceea, da-ne din urmaoii acelui om oapte barba?i oi noi îi vom spânzura, înaintea Domnului în Ghibeea lui Saul, alesul Domnului". "Va voi da!", a zis regele. 

 7. Dar regele a cru?at pe Mefibooet, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, pentru juramântul pe numele Domnului, care era între ei, între David oi Ionatan, fiul lui Saul. 

 8. A luat însa regele pe cei doi fii pe care Ri?pa, fiica lui Aia, îi nascuse lui Saul, Armoni oi Mefibooet, oi pe cei cinci fii pe care Merob, fiica lui Saul, îi nascuse lui Adriel, fiul lui Barzilai din Mehola, 

 9. oi i-a dat în mâinile Ghibeoni?ilor; iar aceotia i-au spânzurat, pe munte, înaintea Domnului; oi au pierit to?i oapte împreuna. Ei au fost ucioi în cele dintâi zile ale secerioului orzului. 

 10. Atunci Ri?pa, fiica lui Aia, a luat sac oi l-a întins pe stânca în chip de cort oi a oezut de la începutul secerioului pâna a dat Dumnezeu ploaie din cer oi n-a lasat sa se atinga de ei ziua pasarile cerului oi noaptea fiarele câmpului. 

 11. ai i s-a spus lui David ce a facut Ri?pa; fiica lui Aia, concubina lui Saul. 

 12. Atunci David s-a dus oi a luat oasele lui Saul oi oasele lui Ionatan, fiul lui, de la locuitorii din Iabeoul Galaadului, pe care aceotia le luasera pe ascuns din pia?a Bet-Sanului, unde fusesera spânzurate de Filisteni, când Filistenii ucisesera pe Saul pe muntele Ghilboa. 

 13. ai a stramutat el de acolo oasele lui Saul oi oasele lui Ionatan, fiul lui, oi a adunat oi oasele celor ce fusesera spânzura?i; 

 14. ai a îngropat oasele lui Saul oi ale lui Ionatan, fiul lui, oi oasele celor spânzura?i în ?inutul lui Veniamin, la ?ela, în mormântul lui Chio, tatal lui Saul. ai s-a facut tot ce a poruncit regele. ?i dupa aceea S-a milostivit Domnul asupra ?arii. 

 15. Dar din nou s-a pornit razboi între Filisteni oi Israeli?i. ai a ieoit David împreuna cu slugile lui oi au luptat cu Filistenii. David însa a obosit. 

 16. Atunci Iobi-Benob, unul din urmaoii lui Rafa, a carui suli?a era de trei sute de sicli de arama, oi care era încins cu sabie noua, a vrut sa loveasca pe David; 

 17. Dar i-a ajutat lui David Abioai, fiul ?eruiei, oi a scapat Abioai pe David oi a lovit pe filistean oi l-a omorât. Atunci oamenii lui David s-au jurat oi au zis: "Tu sa nu mai ieoi cu noi la razboi, ca sa nu se stinga faclia în Israel". 

 18. Dupa aceea a fost din nou razboi cu Filistenii la Gob. Atunci Sibecai Huoatitul a ucis pe Saf, unul din urmaoii lui Rafa. 

 19. ai a mai fost o alta batalie la Gob cu Filistenii. Atunci Elhanan, fiul lui Iaare Oreghim din Betleem, a ucis pe Goliat din Gat, a carui coada de suli?a era ca un sul de la razboiul de ?esut. 

 20. ai a mai fost înca o batalie în Gat. ai era acolo un om înalt, care avea câte oase degete la mâna oi la picioare, în total deci douazeci oi patru, tot din urmaoii lui Rafa. 

 21. Acesta hulea pe Israeli?i, dar l-a ucis Ionatan, fiul lui aama, fratele lui David. 

 22. To?i aceoti patru oameni erau din neamul lui Rafa, din Gat, oi au cazut de mâna lui David oi a slugilor lui. 

Capitolul 22.
Cântarea de mul?umire a lui David pentru izbavirea de vrajmaoi. 

 1. Atunci a cântat David cântarea aceasta Domnului, în ziua când Domnul l-a izbavit de to?i vrajmaoii lui oi din mâinile lui Saul, oi a zis: 

 2. "Domnul este întarirea mea, scaparea mea oi izbavitorul meu. 

 3. Dumnezeu este stânca mea cea de scapare, Scutul meu oi puterea cea mântuitoare, Adapostul meu cel tare oi scaparea mea! Mântuitorul meu, din necaz m-ai izbavit! 

 4. Pe Domnul Cel vrednic de lauda L-am chemat ai de vrajmaoii mei am fost izbavit. 

 5. Valurile mor?ii ma-mpresurasera ai eram potopit de ouvoaiele rauta?ii; 

 6. Lan?urile iadului ma încatuoasera oi eram prins în lan?urile mor?ii. 

 7. Dar în necazul meu am chemat pe Domnul, Strigat am înal?at catre Dumnezeul meu ai El mi-a auzit glasul din locaoul Sau ai strigatul meu a ajuns la urechile Lui. 

 8. Atunci s-a clatinat oi s-a cutremurat pamântul, ai temeliile cerurilor s-au zguduit, Pentru ca Se mâniase Domnul! 

 9. Fum ieoea din narile Lui, Din gura Lui ieoea foc mistuitor ai carbuni aprinoi ?âoneau. 

 10. Plecat-a cerurile oi S-a coborât ai sub picioarele Lui era negura deasa. 

 11. aezut-a pe heruvimi oi a zburat, zburat-a pe aripile vântului! 

 12. Din negura ai-a facut adapost ai cort împrejurul Sau; Cu ape întunecoase oi cu nori negri era înfaourat. 

 13. De stralucirea ce-I mergea înainte Se împraotiau norii, Aruncând grindina oi carbuni de foc. 

 14. Atunci Domnul a tunat în ceruri ai Cel Preaînalt a facut sa rasuna glasul Sau; 

 15. Slobozit-a sage?ile Sale oi a împraotiat pe vrajmaoi, Înmul?itu-ai-a fulgerele oi i-a pus pe fuga. 

 16. De certarea Ta, Doamne, De suflarea narilor Tale, S-au aratat fundurile marii ai temeliile lumii s-au descoperit. 

 17. Tinzându-ai El mâna de sus, m-a apucat ai m-a scos din ape adânci; 

 18. Izbavitu-m-a de vrajmaoul meu cel puternic, De cei ce ma urau oi erau mai tari ca mine: 

 19. Aceotia ma împresurasera în ziua necazului, Dar Domnul a fost ajutorul meu; 

 20. El m-a scos le loc larg, izbavitu-m-a, pentru ca m-a iubit! 

 21. Domnul mi-a dat dupa nevinova?ia mea, Dupa cura?ia mâinilor mele mi-s platit. 

 22. Caci am urmat caile Domnului, ai înaintea Dumnezeului meu m-am pocait. 

 23. Toate poruncile Lui le-am avut înaintea mea ai de la legea Lui nu m-am abatut. 

 24. Fara prihana am fost înaintea Lui ai de nedreptate m-am pazit. 

 25. Deci Domnul mi-a platit dupa nevinova?ia mea ai dupa cura?ia mâinilor mele pe care a cunoscut-o. 

 26. Caci Tu, Doamne, cu cel bun Te ara?i bun, Cu omul drept Te por?i cu dreptate, 

 27. Cu cel cuvios, Cuvios eoti, Iar cu cel îndaratnic, Te por?i dupa îndaratnicia lui. 

 28. Tu pe poporul smerit îl izbaveoti, Iar ochii cei mândri îi smereoti. 

 29. Tu eoti lumina mea, Doamne! Doamne, lumineaza întunericul meu! 

 30. Cu Tine ma voi arunca spre ootirea înarmata, Cu Dumnezeul meu voi doborî zidul. 

 31. Caile Domnului sunt desavâroite, Cuvântul Domnului e lamurit prin foc. ai scut este El tuturor celor ce nadajduiesc în El; 

 32. Caci cine este Dumnezeu, daca nu Domnul? ai cine este aparator, daca nu Dumnezeul nostru? 

 33. Dumnezeu este Cel ce ma încinge cu putere oi calea cea dreapta-mi arata; 

 34. Care da picioarelor mele sprinteneala cerbului, ai la locurile cele înalte ma aoeaza; 

 35. Care-mi deprinde mâinile mele la razboi ai bra?ele mele sa întinda arzul de arama. 

 36. Doamne, Tu ma aperi cu scutul Tau izbavitor, Cu dreapta Ta ma sprijini oi înal?i cu bunatatea Ta, 

 37. Tu largeoti calea sub paoii mei ai picioarele mele nu se poticnesc. 

 38. Urmari-voi pe vrajmaoii mei oi-i voi prinde. Nu ma voi întoarce pâna nu-i stârpesc. 

 39. Îi voi lovi oi nu se vor putea ?ine. Cadea-vor sub picioarele mele. 

 40. Tu ma încingi cu putere pentru razboi ai faci sa cada potrivnicii sub mine 

 41. Pe vrajmaoii mei Tu-i pui pe fuga înaintea mea oi pe cei ce ma urasc îi spulberi. 

 42. Striga-vor, dar nimeni nu-i va scapa, Pe Domnul vor striga, dar nu-i va auzi; 

 43. Ca praful ce-l ia vântul îi voi pisa oi-i voi calca în picioare ca tina uli?elor. 

 44. Tu ma izbaveoti de razvratirea poporului ai în fruntea neamurilor ma pui. 

 45. Poporul pe care nu-l cunooteam îmi slujeote ai dintr-un cuvânt mi se supune. 

 46. Fiii celor de alt neam palesc de frica oi tremura în zidurile ceta?ii lor. 

 47. Viu este Domnul oi binecuvântat este numele Lui! Laudat fie Dumnezeu, Cel ce ma izbaveote, 

 48. Dumnezeu, Cel ce ma razbuna, Care pune popoarele sub stapânirea mea ai de vrajmaoii mei ma izbaveote. 

 49. Doamne, Tu ma înal?i peste vrajmaoii mei ai de omul nedrept ma izbaveoti. 

 50. De aceea Te voi lauda printre popoare oi voi da slava numelui Tau, 

 51. Cel ce da biruin?a stralucita regelui Sau ai face mila cu unsul Sau, David, ai cu urmaoii lui din veac în veac". 

Capitolul 23.
Cele din urma cuvinte ale lui David oi vitejii sai. 

 1. Iata cele din urma cuvinte ale lui David: "Cuvintele lui David, fiul lui Iesei, Graiurile barbatului suspus, Ale unsului lui Dumnezeu, celui din Iacov, Ale dulcelui cântare? din Israel: 

 2. "Duhul  Domnului graieote prin mine, ai cuvântul Lui este pe limba mea. 

 3. Dumnezeul lui Israel a vorbit. Taria lui Israel mi-a zis: Cel ce domneote între oameni cu dreptate. 

 4. E a lumina dimine?ii când rasare soarele, E ca diminea?a fara nori, Ca razele dupa ploaie ce fac sa rasara iarba din pamânt. 

 5. Nu este aoa oare, casa mea la Dumnezeu? Caci legamânt veonic a încheiat El cu mine, Aoezamânt pe veci oi neschimbat, ai El face sa rasara toata voia oi nadejdea mea! 

 6. Iar cei rai sunt ca spinii arunca?i, Care nu se pot lua cu mâna; 

 7. Ci se iau cu fierul sau cu coada unei suli?i, ai-n raspântii de foc se ard". 

 8. Iata acum oi numele vitejilor lui David: Iooeb-Baoebet Taochemonitul, unul dintre marile capetenii. Acesta oi-a ridicat lancea sa asupra a opt sute de oameni deodata oi i-a ucis. 

 9. Dupa el vine Eleazar, fiul lui Dodo, fiul lui Ahohi, unul din cei trei viteji care împreuna cu David au înfruntat pe Filisteni, când se adunasera la razboi oi când Israeli?ii se retrasesera pe înal?imi. 

 10. Acesta s-a ridicat atunci oi a lovit în Filisteni pâna ce i-a obosit oi i s-a lipit mâna de sabia sa. În ziua aceea a dat Domnul biruin?a mare oi poporul s-a dus dupa el, numai ca sa adune pe cei ucioi. 

 11. Dupa el vine aama, fiul lui Aghe, din Harar. Când Filistenii s-au adunat la Lehi, unde era o ?arina semanata cu linte, oi când poporul a fugit de Filisteni, 

 12. Acesta a ramas în ?arina oi a aparat-o, batând pe Filisteni. Atunci Domnul a dat biruin?a mare. 

 13. Aceotia trei mai însemna?i din cele treizeci de capetenii s-au dus oi au intrat în vremea secerioului la David în peotera Adulam, când cetele Filistenilor tabarâsera în valea Refaim. 

 14. David se afla într-un loc întarit, iar o ceata de Filisteni era în Betleem. 

 15. ai fiindu-i sete lui David, a zis: "Cine ma va adapa cu apa din fântâna Betleemului cea de la poarta?" 

 16. Atunci aceoti trei viteji au strabatut prin tabara Filistenilor, au scos apa din fântâna Betleemului cea de la poarta oi au adus-o lui David; dar el n-a vrut s-o bea, ci a varsat-o înaintea Domnului, zicând: 

 17. "Sa ma fereasca Dumnezeu sa fac una ca aceasta! Aceasta nu este, oare, sângele oamenilor, care oi-au pus via?a în primejdie?" ai n-a vrut sa bea. Iata ce-au facut aceoti trei viteji. 

 18. Abioai, fratele lui Ioab, fiul ?eruiei, era întâiul între al?i trei. El a ucis cu suli?a sa trei sute de oameni oi era în mare cinste între aceoti trei. 

 19. Între aceoti trei el era cel mai de seama oi capetenie, dar cu cei trei de mai sus nu se asemana. 

 20. Benaia, fiul lui Iehoiada, un om din Cab?eel, viteaz oi vestit prin fapte mari, a ucis pe cei doi fii ai lui Ariel Moabitul oi s-a coborât într-o groapa oi a ucis un leu pe vreme de iarna. 

 21. Tot el a ucis un egiptean de o statura falnica. Egipteanul avea suli?a în mâna, iar el s-a dus la acela cu un ba?, i-a smucit suli?a oi l-a ucis cu ea. 

 22. Iata ce a facut Benaia, fiul lui Iehoiada, oi era mult pre?uit de cei trei. 

 23. El era cel mai de seama între cei treizeci, dar cu cei trei de mai sus nu se asemana. ai David l-a primit între cei mai de aproape sfetnici ai sai. 

 24. Asael, fratele lui Ioab, este din numarul celor treizeci, Elhanan, fiul lui Dodo, din Betleem. 

 25. aama Haroditeanul; Elica Haroditeanul; 

 26. Hele? Paltianul; Ira, fiul lui Icheo, din Tecoa; 

 27. Abiezer din Anatot; Mebunai din Huoa. 

 28. ?almon Ahohitul; Maharai din Netof, 

 29. Heleb, fiul lui Baana, din Netof; Itai, fiul lui Ribai, din Ghibeea lui Veniamin; 

 30. Benaia din Piraton; Hidai din Nahale-Gaao; 

 31. Abi-Baal din Araba; Azmavet din Bahurim; 

 32. Eliahba din aaalbon; Ionatan unul din fiii lui Iaoen; 

 33. aama din Harar; Ahiam, fiul lui aarar, din Arar; 

 34. Elifelet, fiul lui Ahasbai, fiul unui Maacatean; Eliam, fiul lui Ahitofel, din Ghilo; 

 35. He?rai din Carmel; Paarai din Arba; 

 36. Igal, fiul lui Natan, din ?oba; Bani din Gad. 

 37. ?elec Amonitul; Naharai din Beerot, armaoul lui Ioab, fiul ?eruiei. 

 38. Ira din Ieter; Gareb din Ieter; 

 39. Urie Heteul. De to?i treizeci oi oapte. 

Capitolul 24.
David numara poporul oi este pedepsit cu ciuma. 

 1. Mânia Domnului s-a aprins iaraoi asupra Israeli?ilor, pentru ca cineva din ei îndemnase pe David, zicând: "Mergi de numara pe Israel oi pe Iuda!" 

 2. ai a zis regele catre Ioab, capetenia ootirii care era cu el: "Cutreiera toate triburile din Israel oi ale lui Iuda, de la Dan pâna la Beer-aeba, numara poporul, ca sa otiu numarul oamenilor". 

 3. "Domnul Dumnezeul tau, a raspuns Ioab, sa înmul?easca poporul înca pe atâta pe cât este, ba înca oi de o suta de ori atâta oi ochii domnului meu, regele, sa vada. ai pentru ce domnul meu, regele, voieote acest lucru?" 

 4. Dar cuvântul regelui, dat lui Ioab oi capeteniilor ootirii, a biruit. ai s-a dus Ioab cu capeteniile ootirii de la rege sa numere poporul lui Israel. 

 5. Trecând Iordanul, au poposit la Aroer, în partea dreapta a ceta?ii care este în mijlocul vaii Gad, aproape de Iazer. 

 6. De acolo au mers în Galaad oi în pamântul Tahtim-Hodoi, de unde au venit la Dan-Iaan, 

 7. ai ocolind Sidonul, au mers la cetatea Tir oi prin toate ceta?ile Heveilor oi Canaaneilor oi au ieoit în partea de miazazi a Iudei, la Beer-aeba. 

 8. Apoi au strabatut toata ?ara aceasta oi dupa noua luni oi douazeci de zile au ajuns la Ierusalim. 

 9. ai a dat Ioab regelui cartea cu numaratoarea poporului, din care se vedea ca Israeli?ii erau opt sute de mii de barba?i vârstnici, buni de razboi, iar cei din Iuda cinci sute de mii. 

 10. Atunci s-a cutremurat inima lui David dupa ce a numarat poporul. ai a zis David catre Domnul: "Greu am pacatuit eu, facând aoa, oi acum ma rog înaintea Ta, Doamne, iarta pacatul robului Tau, caci m-am purtat peste masura de nebuneote!" 

 11. A doua zi diminea?a s-a sculat David. Fusese însa cuvântul Domnului catre Gad proorocul, ca sa spuna lui David viitorul, zicându-i: 

 12. "Mergi oi spune lui David: Aoa zice Domnul: Î?i arat trei pedepse: alege-?i una din ele, sa vina asupra ta". 

 13. ai a venit Gad la David oi i-a vestit, zicându-i: "Alege-?i ce vrei: foamete în ?ara ta oapte ani; sa fugi trei luni de vrajmaoii tai oi ei sa te urmareasca; sau timp de trei zile sa fie ciuma în ?ara ta? Chibzuieote oi hotaraote; ce sa spun Celui ce m-a trimis", 

 14. "E tare greu, a raspuns David lui Gad, dar sa cad mai bine în mâna Domnului, caci mila Lui este mare; numai în mâinile oamenilor sa nu cad!" ai oi-a ales David ciuma în vremea secerioului grâului. 

 15. ai a trimis Domnul ciuma asupra lui Israel de diminea?a pâna la vremea hotarâta. ai a început molima în popor oi au murit de la Dan pâna la Beer-aeba oaptezeci de mii de oameni. 

 16. ai oi-a întins îngerul Domnului mâna asupra Ierusalimului, ca sa-l pustiiasca, dar I S-a facut mila Domnului oi a zis îngerului care ucidea poporul: "Destul! Opreote-i acum mâna!" Îngerul Domnului se afla atunci la aria lui Aravna Iebuseul. 

 17. ai vazând David pe îngerul care lovea poporul, a zis catre Domnul: "Iata eu am pacatuit! Faradelegea am facut-o eu. Dar aceste oi ce-au facut? Deci îndreapta-?i mâna Ta asupra mea oi asupra casei tatalui meu!" 

 18. În ziua aceea Gad a venit la David oi a zis: "Mergi de ridica jertfelnic Domnului în aria lui Aravna Iebuseul". 

 19. ai s-a dus David, cum îi zisese proorocul Gad oi cum poruncise Domnul. 

 20. oi privind Aravna, a vazut pe rege oi slugile lui venind la el; oi a ieoit Aravna oi s-a închinat regelui cu fa?a pâna la pamânt. 

 21. "La ce a venit domnul meu, regele, la robul tau?" a întrebat Aravna. "Ca sa cumpar de la tine aria, a raspuns David, oi sa fac acolo jertfelnic Domnului, pentru ca sa înceteze moartea în popor" 

 22. "Sa ia domnul meu, regele, oi sa aduca jertfa Domnului ce voieote, a zis Aravna catre David. Iata boii pentru ardere de tot, iar carele oi jugurile boilor vor sluji de lemne. 

 23. Toate acestea le daruiesc regelui. Domnul Dumnezeul tau sa te binecuvânteze!" a adaugat Aravna. 

 24. "Ba nu, a zis regele catre Aravna, eu am sa-?i platesc pre?ul oi nu voi aduce Domnului Dumnezeului meu arderi de tot, lucruri luate în darn. ai a cumparat David aria oi boii cu cincizeci de sicli de argint. 

 25. ai a ridicat David acolo jertfelnic Domnului oi a adus arderi de tot oi jertfe de împacare. ai S-a milostivit Domnul asupra tarii oi a încetat moartea în Israel. 

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=2Regi
Vă rugăm să respectați drepturile de autor