www.profamilia.ro /scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=2Tesaloniceni
 
 SFÂNTA SCRIPTURA 

Sfânta Scriptura - text integral
versiunea ortodoxa

achizitionare: 20.07.2003

Epistola a doua catre Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel

Capitolul 1.
Pavel lauda credin?a tesalonicenilor. Rasplata lui Hristos.

 1. Pavel, Silvan oi Timotei, Bisericii tesalonicenilor întru Dumnezeu, Tatal nostru, oi întru Domnul Iisus Hristos: 

 2. Har voua oi pace, de la Dumnezeu, Tatal nostru, oi de la Domnul Iisus Hristos. 

 3. Datori suntem, fra?ilor, sa mul?umim pentru voi pururea lui Dumnezeu, precum se cuvine, fiindca mult creote credin?a voastra oi dragostea fiecaruia dintre voi to?i prisoseote, a unuia fa?a de altul, 

 4. Încât noi înoine ne laudam cu voi, în Bisericile lui Dumnezeu, pentru statornicia oi credin?a voastra, în toate prigonirile voastre oi în strâmtorarile pe care le suferi?i. 

 5. Ele sunt o dovada a dreptei judeca?i a lui Dumnezeu, ca sa va învrednici?i de împara?ia lui Dumnezeu, pentru care oi patimi?i, 

 6. De vreme ce drept este înaintea lui Dumnezeu sa rasplateasca cu necaz celor ce va necajesc pe voi, 

 7. Iar voua celor necaji?i, sa va dea odihna, împreuna cu noi, la aratarea Domnului Iisus din cer, cu îngerii puterii Sale, 

 8. În vapaie de foc, osândind pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu oi pe cei ce nu se supun Evangheliei Domnului nostru Iisus. 

 9. Ei vor lua ca pedeapsa pieirea veonica de la fa?a Domnului oi de la slava puterii Lui, 

 10. Când va veni sa se preamareasca întru sfin?ii Sai oi sa fie privit cu uimire de catre to?i cei ce au crezut, pentru ca marturia noastra catre voi a gasit crezare în ziua aceea. 

 11. Pentru aceasta, ne oi rugam pururea pentru voi, ca Dumnezeul nostru sa va faca vrednici de chemarea Sa oi sa împlineasca cu putere toata pornirea voastra spre bunatate oi orice lucrare a credin?ei voastre, 

 12. Ca sa se preaslaveasca în voi numele Domnului nostru Iisus oi voi întru El, prin harul Dumnezeului nostru oi al Domnului Iisus Hristos. 

Capitolul 2.
Antihrist se arata înaintea venirii lui Hristos. Staruin?a în dreapta credin?a.

 1. În privin?a venirii Domnului nostru Iisus Hristos oi a adunarii noastre împreuna cu El, va rugam, fra?ilor, 

 2. Sa nu va clinti?i degraba cu mintea, nici sa va spaimânta?i - nici de vreun duh, nici de vreun cuvânt, nici de vreo scrisoare ca pornita de la noi, cum ca ziua Domnului a oi sosit. 

 3. Sa nu va amageasca nimeni, cu nici un chip; caci ziua Domnului nu va sosi pâna ce mai întâi nu va veni lepadarea de credin?a oi nu se va da pe fa?a omul nelegiuirii, fiul pierzarii, 

 4. Potrivnicul, care se înal?a mai presus de tot ce se numeote Dumnezeu, sau se cinsteote cu închinare, aoa încât sa se aoeze el în templul lui Dumnezeu, dându-se pe sine drept dumnezeu. 

 5. Nu va aduce?i aminte ca, pe când eram înca la voi, va spuneam aceste lucruri? 

 6. ai acum oti?i ce-l opreote, ca sa nu se arate decât la vremea lui. 

 7. Pentru ca taina faradelegii se oi lucreaza, pâna când cel care o împiedica acum va fi dat la o parte. 

 8. ai atunci se va arata cel fara de lege, pe care Domnul Iisus îl va ucide cu suflarea gurii Sale oi-l va nimici cu stralucirea venirii Sale. 

 9. Iar venirea aceluia va fi prin lucrarea lui satan, înso?ita de tot felul de puteri oi de semne oi de minuni mincinoase, 

 10. ai de amagiri nelegiuite, pentru fiii pierzarii, fiindca ei n-au primit iubirea adevarului, ca ei sa se mântuiasca. 

 11. ai de aceea, Dumnezeu le trimite o lucrare de amagire, ca ei sa creada minciuni, 

 12. Ca sa fie osândi?i to?i cei ce n-au crezut adevarul, ci le-a placut nedreptatea. 

 13. Iar noi, fra?ilor, iubi?i de Domnul, datori suntem totdeauna sa mul?umim lui Dumnezeu pentru voi, ca v-a ales Dumnezeu dintru început, spre mântuire, întru sfin?irea duhului oi întru credin?a adevarului, 

 14. La care v-a chemat prin Evanghelia noastra, spre dobândirea slavei Domnului nostru Iisus Hristos. 

 15. Deci, dar, fra?ilor, sta?i neclinti?i oi ?ine?i predaniile pe care le-a?i înva?at, fie prin cuvânt, fie prin epistola noastra. 

 16. Însuoi Domnul nostru Iisus Hristos oi Dumnezeu Tatal nostru, Care ne-a iubit pe noi oi ne-a dat, prin har, veonica mângâiere oi buna nadejde, 

 17. Sa mângâie inimile voastre oi sa va întareasca, la tot lucrul oi cuvântul bun. 

Capitolul 3.
Îndemn la rugaciune pentru raspândirea cuvântului Evangheliei.

 1. În sfâroit, fra?ilor, ruga?i-va pentru noi, ca cuvântul Domnului sa se raspândeasca oi sa se preamareasca, ca oi la voi, 

 2. ai ca sa ne izbavim de oamenii cei nesocoti?i oi vicleni. Caci credin?a nu este a tuturor; 

 3. Dar credincios este Domnul, Care va va întari oi va va pazi de cel viclean. 

 4. Despre voi, încredin?a?i suntem în Domnul, ca cele ce va poruncim, voi le face?i oi le ve?i face. 

 5. Iar Domnul sa îndrepteze inimile voastre spre dragostea lui Dumnezeu oi spre rabdarea lui Hristos! 

 6. Fra?ilor, va poruncim în numele Domnului nostru Iisus Hristos, sa va feri?i de orice frate care umbla fara rânduiala oi nu dupa predania pe care a?i primit-o de la noi. 

 7. Caci voi înoiva oti?i cum trebuie sa va asemana?i noua, ca noi n-am umblat fara rânduiala între voi, 

 8. Nici n-am mâncat de la cineva pâine în dar, ci, cu munca oi cu truda, am lucrat noaptea oi ziua, ca sa nu împovaram pe nimeni dintre voi. 

 9. Nu doar ca n-avem putere, ci ca sa ne dam pe noi înoine pilda voua, spre a ne urma. 

 10. Caci oi când ne aflam la voi, v-am dat porunca aceasta: daca cineva nu vrea sa lucreze, acela nici sa nu manânce. 

 11. Pentru ca auzim ca unii de la voi umbla fara rânduiala, nelucrând nimic, ci iscodind. 

 12. Dar unora ca aceotia le poruncim oi-i rugam, în Domnul Iisus Hristos, ca sa munceasca în liniote oi sa-oi manânce pâinea lor. 

 13. Iar voi, fra?ilor, nu pregeta?i sa face?i ce e bine. 

 14. ai daca vreunul nu asculta de cuvântul nostru prin epistola, pe acela sa-l însemna?i oi sa nu mai ave?i cu el nici un amestec, ca sa-i fie ruoine. 

 15. Dar sa nu-l socoti?i ca pe un vrajmao, ci pova?ui?i-l ca pe un frate. 

 16. ai Însuoi Domnul pacii sa va daruiasca voua pace totdeauna oi în tot chipul! Domnul fie cu voi cu to?i! 

 17. Salutarea cu mâna mea - a lui Pavel; acesta este semnul meu în orice scrisoare. Aoa scriu. 

 18. Harul Domnului nostru Iisus Hristos cu voi cu to?i! Amin. 

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=2Tesaloniceni
Vă rugăm să respectați drepturile de autor