www.profamilia.ro /scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=3Ezdra
 
 SFÂNTA SCRIPTURA 

Sfânta Scriptura - text integral
versiunea ortodoxa

achizitionare: 20.07.2003

Cartea a treia a lui Ezdra

Capitolul 1.
Despre Paotile pe care le-a sarbatorit Iosie oi despre regii urmatori lui pâna la robia Babilonului. 

 1. ai a praznuit Iosia Paotile în Ierusalim în cinstea Domnului Dumnezeului sau oi a jertfit pasha în paisprezece zile ale lunii întâi, aoezând preo?ii dupa rândul lor, împodobi?i în templul Domnului. 

 2. ai a poruncit levi?ilor, slujitorilor la cele sfinte ale lui Israel, sa se sfin?easca pe sine Domnului în templul pe care l-a zidit Solomon, fiul regelui David. 

 3. "Nu va fi chemarea voastra sa-l ridica?i pe umeri, ci acum sluji?i Domnului Dumnezeului vostru oi purta?i grija neamului lui Israel. 

 4. ai pregati?i mieii pentru Paoti dupa neamurile oi dupa familiile voastre, dupa rânduiala lui David, regele lui Israel, oi dupa stralucirea lui Solomon, fiul lui. 

 5. ai stând în templu dupa rânduiala parin?ilor, cuvenita voua levi?ilor, cei ce sta?i în oir înaintea fra?ilor vootri din Israel, 

 6. Cu rânduiala jertfi?i Paotile, oi pregati?i jertfele fra?ilor vootri, oi face?i Paotile dupa porunca Domnului, care s-a dat lui Moise". 

 7. ai a daruit Iosia poporului care se afla de fa?a, din miei oi din iezi treizeci de mii, vi?ei trei mii; acestea din turmele regelui s-au dat, dupa fagaduin?a sa, poporului, preo?ilor oi levi?ilor. 

 8. ai au dat Helchia oi Zaharia oi Iehiel, ispravnicii templului Domnului, preo?ilor pentru Paoti, oi doua mii oase sute, vi?ei trei sute. 

 9. ai Iehonia oi Semaia oi Natanael, fratele sau, oi Haoabia oi Ieiel oi Ioram, cei peste mii, au dat levi?ilor pentru Paoti, oi cinci mii, vi?ei oapte sute. 

 10. ai dupa ce s-au facut acestea cu buna-cuviin?a, au stat preo?ii oi levi?ii, având azimele dupa semin?ii oi dupa capii de familie înaintea poporului, ca sa aduca Domnului dupa cele scrise în cartea lui Moise. 

 11. ai au fript pasha la foc, cum se cuvine oi jertfele le-au fiert în caldari oi în tingiri, cu bun miros, oi le-au adus la to?i cei din popor. 

 12. ai dupa acestea au gatit pentru ei înoioi oi pentru preo?i, fra?ii lor, fiii lui Aaron, pentru ca preo?ii aduceau grasimile pâna la caderea nop?ii, oi levi?ii au gatit lor oi preo?ilor, fra?ii lor, fiii lui Aaron. 

 13. ai cântare?ii templului Domnului, fiii lui Asaf, erau în rândul lor, dupa cum a rânduit David. 

 14. ai Asaf oi Zaharia oi Iedutun, dregatorul regelui, 

 15. ai portarii stateau fiecare la poarta lui, fiindca nimanui nu-i era îngaduit sa-i treaca rândul. ai levi?ii, fra?ii lor, au gatit pentru ei. 

 16. ai s-au savâroit cele de jertfa Domnului, ca în acea zi sa se sarbatoreasca Paotile oi sa se aduca jertfele pe jertfelnicul lui Dumnezeu, dupa porunca regelui Iosia. 

 17. ai au praznuit fiii lui Israel câ?i se aflau de fa?a, în vremea aceasta, Paotile oi praznicul azimelor, oapte zile. 

 18. ai nu s-au sarbatorit Paoti ca acestea în Israel, din zilele lui Samuel proorocul. 

 19. ai to?i regii lui Israel n-au sarbatorit Paoti ca acestea, cum le-au sarbatorit Iosia oi preo?ii oi levi?ii oi Iudeii, oi tot Israelul, oi cei ce s-au aflat în locuin?a lor în Ierusalim. 

 20. În anul al optsprezecelea al domniei lui Iosia, s-au sarbatorit Paotile acestea. 

 21. ai s-au îndreptat faptele lui Iosia înaintea Domnului lui, cu inima plina de evlavie. 

 22. ai lucrurile despre el s-au scris în vremurile cele mai dinainte, despre cei ce au pacatuit oi au facut nelegiuiri înaintea Domnului, mai mult decât orice neam oi împara?ie, oi cele ce au amarât sufletul lui, cum oi cuvintele cu care Domnul a mustrat pe Israel. 

 23. ai dupa toate lucrurile acestea ale lui Iosia, s-a întâmplat ca Faraon, regele Egiptului, sa vina cu razboi în Carchemio, pe Eufrat. 

 24. ai a ieoit în întâmpinarea lui Iosia oi a trimis la el regele Egiptului, zicând: Ce este mie oi ?ie, rege al lui Iuda? Nu împotriva ta sunt eu trimis de la Domnul Dumnezeu, 

 25. Ci spre Eufrat se îndreapta razboiul meu. ai acum Domnul cu mine este oi Domnul cu mine sârguind este. 

 26. Departeaza-te de la mine oi nu sta împotriva Domnului. 

 27. ai n-a întors de la el Iosia carul sau, ci a pornit razboi, neluând aminte la cuvintele lui Ieremia proorocul, cuvinte din gura Domnului, oi a intrat cu el în lupta în câmpia Meghidonului. 

 28. ai s-au coborât dregatorii la regele Iosia, oi a zis regele slugilor sale: Scoate?i-ma din lupta, ca am slabit foarte. 

 29. ai îndata l-au scos pe el slugile lui din rândul de bataie, oi el s-a suit în al doilea car al lui oi, ajungând la Ierusalim, oi-a sfâroit via?a oi a fost îngropat în mormântul parin?ilor sai. 

 30. În toata Iudeea au jelit pe Iosia oi a plâns Ieremia proorocul pentru Iosia; oi capeteniile cu femeile l-au plâns pâna în ziua de astazi. 

 31. ai s-a dat aceasta, ca sa se faca totdeauna la tot neamul lui Israel. 

 32. ai acestea sunt scrise în cartea celor povestite despre regii lui Iuda, de asemenea oi faptele pe care le-a savâroit Iosia oi marirea lui oi în?elepciunea lui în legea Domnului. 

 33. Iar cele ce s-au facut de el mai înainte oi cele de acum s-au scris în Cartea regilor lui Israel oi ai lui Iuda. 

 34. ai capeteniile poporului au luat pe Ioahaz, fiul lui Iosia, l-au pus rege în locul lui Iosia, tatal lui, fiind de douazeci oi trei de ani. 

 35. ai a domnit în Iuda oi în Ierusalim trei luni. 

 36. ai l-a mutat regele Egiptului, ca sa nu domneasca în Ierusalim. 

 37. ai a pagubit pe popor cu o suta de talan?i de argint oi cu un talant de aur. 

 38. ai regele Egiptului a pus rege în Iuda oi în Ierusalim pe Ioiachim, fratele lui Ioahaz. 

 39. ai a legat Ioiachim pe dregatorii cei mari, oi pe Zarachi, fratele sau, prinzându-l, l-a dus în Egipt. 

 40. ai era Ioiachim de douazeci oi cinci de ani când s-a facut rege în Iuda oi în Ierusalim oi a facut rau înaintea Domnului. 

 41. ai împotriva acestuia s-a suit Nabucodonosor, regele Babilonului, oi, legându-l cu legaturi de arama, l-a dus în Babilon. 

 42. ai din sfin?itele vase ale Domnului, luând Nabucodonosor oi ducându-le, le-a aga?at în templul lui, în Babilon. 

 43. ai cele ce s-au scris despre el oi despre necura?ia lui oi despre nelegiuirea lui, s-au scris în Cartea Cronicilor regilor. 

 44. ai în locul lui Ioiachim a domnit fiul lui, care, când a ajuns rege, era de optsprezece ani. 

 45. ai a domnit trei luni oi zece zile în Ierusalim oi a facut rau înaintea Domnului. 

 46. ai dupa un an, trimi?ând Nabucodonosor, l-a mutat în Babilon, împreuna cu vasele cele sfinte ale Domnului. 

 47. ai a pus pe Sedechia rege în Iuda oi în Ierusalim, în vârsta de douazeci oi unu de ani. 

 48. ai a domnit unsprezece ani oi a facut rau înaintea Domnului oi nu s-a ruoinat de cuvintele care s-au? grait prin Ieremia proorocul din gura Domnului. 

 49. ai fiind legat cu juramânt de regele Nabucodonosor pe numele Domnului, el a calcat juramântul oi a fost îndepartat din domnie. 

 50. ai învârtooându-oi cerbicea oi inima sa, a calcat cele legiuite ale Domnului Dumnezeului lui Israel. 

 51. ai fruntaoii poporului oi ai preo?ilor au facut multe nelegiuiri, mai multe decât toate necura?iile tuturor neamurilor, oi au pângarit templul Domnului cel sfin?it în Ierusalim. 

 52. ai a trimis Dumnezeul parin?ilor lor pe îngerul Sau sa-i cheme, întrucât îi ocrotea pe ei oi locaoul Sau. 

 53. Iar ei îoi bateau joc de vestitorii Lui, oi în ziua în care a grait Domnul; ei batjocoreau pe proorocii Lui, pâna ce, mâniindu-Se El pe poporul Sau pentru pagânata?i, a poruncit regilor Caldeilor sa se suie împotriva lor. 

 54. Aceotia au omorât pe tinerii lor cu sabia împrejurul sfântului lor locao oi nu le-a fost mila de cel tânar oi de fecioara oi de batrân, oi de cel mai tânar al lor. 

 55. Ci pe to?i i-au dat în mâinile lor, oi toate vasele sfinte ale Domnului, cele mari oi cele mici, oi vasele chivotului lui Dumnezeu. 

 56. ai luând vistieria regelui, au dus-o în Babilon oi au ars templul Domnului. 

 57. ai au surpat zidurile Ierusalimului oi turnurile lui le-au ars cu foc oi au facut netrebnice toate cele marite ale lui oi pe cei scapa?i de ascu?ioul sabiei i-au dus în Babilon. 

 58. ai au fost slugi lui Nabucodonosor oi fiilor lui, pâna ce au venit Peroii stapâni, ca sa se împlineasca cuvântul Domnului care a fost în gura lui Ieremia, pâna ce pamântul se va bucura de odihnele sale în tot timpul pustiirii lui, odihnind pâna la împlinirea celor oaptezeci de ani. 

Capitolul 2.
Cirus, regele Peroilor, da voie Iudeilor robi?i sa zideasca din nou templul Domnului oi Ierusalimul, iar Artaxerxe îi opreote. 

 1. Domnind Cirus peste Peroi, în anul întâi, ca sa se împlineasca cuvântul Domnului grait prin gura lui Ieremia, 

 2. A ridicat Domnul duhul lui Cirus, regele Peroilor, oi a vestit în tot regatul sau prin grai oi prin scrisori, zicând: 

 3. Aceasta zice regele Peroilor, Cirus: Pe mine Domnul lui Israel, Domnul cel Preaînalt m-a pus rege al lumii. 

 4. ai mi-a poruncit mie sa zidesc Lui templu în Ierusalimul cel din Iuda. 

 5. Daca este cineva dintre voi din neamul lui Iuda, Domnul lui sa fie cu el, sa se suie la Ierusalimul din Iudeea oi sa zideasca iaraoi templul Domnului lui Israel; caci Acesta este Domnul, Cel care locuieote în Ierusalim. 

 6. Drept aceea, câ?i locuiesc în partea locului, în ?inutul acela, sa-i ajute, 

 7. Cu aur oi cu argint, cu dari, cu cai oi cu vite împreuna cu ceilal?i, care la rugaciune sunt puoi în templul Domnului din Ierusalim. 

 8. ai capeteniile semin?iilor lui Iuda oi Veniamin, preo?ii oi levi?ii, oi to?i carora le-a trezit Domnul duhul, ca sa se suie sa zideasca iaraoi templul Domnului din Ierusalim, 

 9. ai cei din jurul lor au ajutat în toate cu argint oi cu aur, cu cai, cu dobitoace oi cu nenumarate daruri facute de cei al caror duh fusese trezit. 

 10. ai regele Cirus a scos vasele sfinte ale Domnului pe care le adusese Nabucodonosor din Ierusalim oi le aoezase în templul lui. 

 11. ai sco?ându-le, Cirus, regele Peroilor, le-a dat lui Mitridate, vistiernicul sau. 

 12. ai prin acesta s-au dat în seama lui aeoba?ar, cârmuitorul Iudeii. 

 13. ai numarul acestora era: pahare de aur o mie, oi pahare de argint o mie, ca?ui de argint douazeci oi noua, nastrape de aur treizeci, de argint doua mii patru sute zece, oi alte vase o mie. 

 14. oi toate vasele care s-au adus, de aur oi de argint, cinci mii patru sute oaizeci oi noua: 

 15. ai au fost aduse de aeoba?ar în Ierusalim împreuna cu cei întoroi din robie din Babilon. 

 16. Iar în vremea domniei lui Artaxerxe, regele Peroilor, Biloam oi Mitridate, Tabeel oi Rehum cârmuitorul, împreuna cu aimoai scriitorul oi tovaraoii lor care locuiau în Samaria oi în alte locuri, au scris împotriva celor ce locuiesc în Ierusalim oi în Iudeea o scrisoare iscalita: 

 17. "Regelui Artaxerxe, stapânul: slugile tale, Rehum cronicarul oi aimoai scriitorul, oi ceilal?i din sfatul lor, oi judecatorii cei din Cele-Siria oi din Fenicia; 

 18. Cunoscut sa fie acum domnului nostru, regele, ca Evreii, suindu-se de la voi la noi, venind la Ierusalim, cetatea cea razvratita oi vicleana, zidesc pie?ele oi zidurile ei le repara, oi pun temelia templului. 

 19. Deci, de se va zidi cetatea aceasta oi se vor sfâroi zidurile, bir nu vor suferi a da, ci oi regilor vor sta împotriva. 

 20. ai, fiindca au început cladirea templului, am socotit ca este bine sa nu trecem aceasta cu vederea, 

 21. Ci sa înotiin?am pe domnul nostru, regele, ca, daca vrei sa cercetezi cu amanuntul cronicile parin?ilor tai, 

 22. Atunci vei afla în cronici însemnari despre acestea oi vei cunoaote ca cetatea aceasta era razvratita, tulburând regi oi ceta?i. 

 23. ai Evreii razvrati?i înca din vremuri vechi urzesc rascoale, pentru care pricina oi cetatea aceasta a fost pustiita. 

 24. Acum dar aratam ?ie, stapâne rege, ca de se va zidi din nou cetatea aceasta oi se vor ridica zidurile ei, nu te vei mai coborî în Cele-Siria oi Fenicia". 

 25. Atunci a raspuns regele lui Rehum cronicarul oi cârmuitorul, lui Biloam oi lui aimoai scriitorul oi celorlal?i, care împreuna cu ei se sfatuiesc oi locuiesc în Samaria oi în Siria oi în Fenicia, cele scrise mai jos: 

 26. "Am citit scrisoarea ce mi-a?i trimis; drept aceea am poruncit sa se caute oi s-a aflat ca cetatea aceea este din veac împotrivitoare regilor; 

 27. ai ca locuitorii au urzit rascoale oi razboaie în ea oi ca regi tari oi cruzi au fost în Ierusalim, stapânind oi bir luând de la Cele-Siria oi de la Fenicia. 

 28. Acum dar am poruncit sa fie opri?i oamenii aceia a zidi cetatea oi sa purta?i de grija ca sa nu se mai întâmple nimic împotriva acestei porunci. 

 29. ai sa nu mearga mai departe rautatea, ca regii sa se tulbure". 

 30. Atunci, citindu-se cele scrise de regele Artaxerxe, Rehum oi aimoai scriitorul oi cei ce se sfatuiau împreuna cu ei, pornind în graba la Ierusalim, cu cai oi cu mul?ime de lupta, au început a opri pe cei ce zideau. 

 31. ai a fost oprita zidirea locaoului sfânt din Ierusalim pâna în al doilea an al domniei lui Darius, regele Peroilor. 

Capitolul 3.
Întrebarile celor trei tineri din garda împaratului Darius. 

 1. ai pe când domnea Darius, a facut ospa? mare tuturor celor de sub ascultarea lui oi tuturor celor nascu?i din casa lui, 

 2. ai tuturor dregatorilor celor mari ai Mediei oi ai Persiei oi tuturor satrapilor oi capeteniilor ootirii oi cârmuitorilor de ?inuturi de la India pâna la Etiopia, care erau în cele o suta douazeci oi oapte de satrapii. 

 3. ai dupa ce au mâncat oi au baut oi dupa ce s-au saturat, s-au risipit; iar regele Darius s-a dus la aoternutul sau oi a adormit oi s-a deoteptat. 

 4. Atunci cei trei tineri, din garda regelui, care pazeau pe rege, au zis unul catre altul: 

 5. Sa spunem fiecare dintre noi câte un cuvânt, sa vedem al cui va fi mai tare, iar al carui cuvânt va fi mai în?elept, aceluia îi va da lui regele Darius daruri mari oi laude mari; 

 6. ai cu porfira se va îmbraca oi din vase de aur va bea, oi pe aur va dormi, oi se va plimba în trasura cu cai cu frâie de aur, oi va purta pe cap turban de vison oi lan?iooare împrejurul grumazului lui, 

 7. ai al doilea va oedea dupa Darius, pentru în?elepciunea lui, oi ruda lui Darius se va numi. 

 8. Atunci, scriind fiecare cuvântul sau, l-a pecetluit oi l-a pus sub perna lui Darius, regele, oi au zis: 

 9. "Când se va scula regele, îi vor da cele ce-am scris, oi al carui cuvânt va judeca regele din noi trei, oi marii dregatori ai Persiei, ca este mai în?elept, lui i se va da biruin?a, precum s-a scris". 

 10. Unul scrisese: mai tare este vinul. 

 11. Celalalt scrisese: mai tare este regele. 

 12. ai al treilea scrisese: mai tari sunt femeile, iar mai mult decât toate biruieote adevarul. 

 13. ai când s-a sculat regele din somn, luând scrisorile, i le-au dat oi le-a citit. 

 14. ai trimi?ând, a chemat pe to?i dregatorii cei mari ai Persiei oi ai Mediei, pe satrapi, pe capeteniile ootirii, pe cârmuitorii de ?inuturi oi pe sfetnici, 

 15. ai au oezut în divan oi a citit scrisorile înaintea lor. 

 16. ai a zis: Chema?i pe tinerii acela, oi ei sa-oi arate cuvintele lor. 

 17. ai au fost chema?i oi au intrat înauntru, oi le-a zis: Spune?i-ne cele ce-a?i scris. 

 18. ai a început cel dintâi, cel ce a zis ca vinul este mai tare, oi a zis aoa: O, barba?ilor, cum nu este mai tare vinul? Caci tuturor oamenilor care îl beau le rataceote mintea. 

 19. ai mintea regelui oi a orfanului, oi a robului oi a celui slobod, oi a saracului oi a bogatului o face una. 

 20. ai toata mintea o întoarce spre chef oi veselie, oi nu-oi aduce aminte de tot necazul oi de toata datoria. 

 21. ai toate inimile le face bogate, oi nu-oi aduc aminte nici de rege, nici de satrap, oi toate le face sa vorbeasca prin talan?i. 

 22. ai nu-oi aduc aminte, când beau, sa iubeasca pe prieteni oi pe fra?i, ci dupa pu?in timp scot sabiile. 

 23. ai când se trezesc de vin, nu-oi aduc aminte de cele ce au facut. 

 24. O, barba?ilor! Oare nu este mai tare vinul, care sileote a face aoa? ai dupa ce a zis acestea, a tacut. 

Capitolul 4.
Biruin?a adevarului. Darius înapoiaza vasele cele sfinte, dând Iudeilor voie pentru zidirea Ierusalimului oi a templului Domnului. 

 1. ai a început sa vorbeasca cel de-al doilea, care spusese ca este mai tare regele. 

 2. O, barba?ilor! Au nu sunt mai tari oamenii care stapânesc pamântul oi marea oi toate câte sunt în ele? 

 3. Iar regele mai tare este oi domneote peste to?i oi-i stapâneote, oi orice le-ar porunci ei fac; de le va zice sa faca razboi unul împotriva altuia, fac. 

 4. ai de-i va trimite împotriva vrajmaoilor, merg oi surpa mun?i oi ziduri oi turnuri. 

 5. Ucid oi se ucid, oi cuvântul regelui nu-l calca; oi de vor birui, regelui îi aduc toate, oi câte vor prada, oi celelalte toate i le aduc. 

 6. ai câ?i nu se duc la razboi oi nu lupta, ci lucreaza pamântul, iaraoi dupa ce seamana oi secera, aduc regelui; 

 7. ai unul pe altul silind aduc dajdie regelui, oi el unul singur este. 

 8. De va zice sa omoare, omoara; de va zice sa lase, lasa; de va zice sa bata, bate. 

 9. A zis sa pustiiasca, pustiesc; a zis sa zideasca, zidesc; a zis sa taie, taie; a zis sa rasadeasca, rasadesc. 

 10. ai tot poporul lui oi ootirea lui de el unul asculta, oi la toate acestea el oade, manânca, oi bea oi doarme. 

 11. ai aceotia pazesc în jurul lui oi nimeni nu poate sa mearga oi sa faca lucrurile sale, nici nu pot sa nu-l asculte. 

 12. O, barba?ilor! Cum nu este tare regele, ca este aoa de ascultat! ai a tacut. 

 13. Iar al treilea, care vorbise despre femei oi despre adevar, este Zorobabel. El a început a grai: 

 14. O, barba?ilor! Drept este ca cel mai mare este regele, oi mul?i sunt oamenii, oi tare este vinul! 

 15. Dar cine îi stapâneote sau cine domneote peste ei? Au nu sunt femeile? Femeile au nascut pe regele oi pe tot poporul care stapâneote marea oi pamântul. 

 16. ai din ele s-au nascut, oi acestea au crescut pe cei ce sadesc viile, din care se face vinul. 

 17. Ele fac îmbracamintea oamenilor, oi tot ele prilejuiesc marirea oamenilor, oi omenii nu pot fi fara de femei. 

 18. ai de vor aduna aur oi argint oi tot lucrul frumos, când vad o femeie frumoasa la chip oi la frumuse?e, 

 19. Pe toate acestea lasându-le, la ea cauta oi cu gura cascata privesc la ea, oi to?i pe ea o aleg mai mult decât aurul oi decât argintul oi decât tot lucrul frumos. 

 20. Lasa omul pe tatal sau, care l-a hranit, oi ?ara sa, oi se lipeote de femeia sa. 

 21. ai cu femeia lui îoi da sufletul oi nu-oi mai aduce aminte nici de tatal sau, nici de mama sa, nici de tara. 

 22. ai din acestea se cuvine sa oti?i voi ca femeile va stapânesc. 

 23. Oare nu trudi?i oi osteni?i, oi toate le aduce?i oi le da?i femeilor, oi ia omul sabia sa, oi iese la drumuri sa tâlhareasca oi sa fure, oi plutesc pe mare oi pe fluvii, 

 24. ai pe leu vede oi în întuneric merge, oi ceea ce fura oi rapeote oi jefuieote, iubitei aduce? 

 25. ai mai mult iubeote omul pe femeia sa, decât pe tatal sau oi pe mama sa. 

 26. ai mul?i oi-au ieoit din min?i din pricina femeilor oi au ajuns robi pentru ele. 

 27. ai mul?i au pierit, au greoit oi au pacatuit din pricina femeilor. 

 28. ai acum nu-mi crede?i mie? Cu adevarat mare este regele în puterea lui oi toate ?inuturile se tem a se atinge de el. 

 29. Dar eu l-am vazut pe el oi pe Apamina, fata lui Bartac, cel cu faima, concubina regelui, oezând de-a dreapta regelui. 

 30. Ea a luat diadema de pe capul regelui oi, punând-o pe capul sau, da palme regelui cu stânga. 

 31. ai la acestea regele, se uita la ea cu gura cascata; oi daca ea râdea cu el, oi el râdea, oi daca ea se supara pentru ceva, el o magulea, ca sa se împace cu el. 

 32. O, barba?ilor! Cum nu sunt tari femeile, de vreme ce fac aoa? 

 33. Atunci regele oi dregatorii s-au uitat unul la altul. 

 34. ai a început a grai oi despre adevar. O, barba?ilor! Tari sunt femeile. Mare este pamântul oi înalt este cerul oi iute la alergat soarele, caci într-o zi se întoarce oi înconjoara cerul oi iaraoi alearga la locul sau. 

 35. Au nu este mare cel ce face acestea? Dar adevarul este oi mai mare oi mai puternic decât toate. 

 36. Tot pamântul cheama adevarul, oi cerul pe el îl binecuvânteaza, oi toate lucrurile se clatina oi se cutremura, oi nimic la el nu este strâmb. 

 37. Nedrept este vinul, nedrept este regele, nedrepte sunt femeile, nedrep?i sunt to?i fiii oamenilor oi nedrepte sunt toate lucrurile lor, cele ce sunt ca acestea, oi nu este în ele adevar, oi, din pricina nedrepta?ii lor, to?i pier. 

 38. Iar adevarul ramâne oi este tare în veac oi traieote oi domneote în veacul veacului. 

 39. El nu cauta la fa?a oamenilor oi nu partineote, ci cele drepte face tuturor, fie nedrep?i, fie rai, oi la to?i sunt placute lucrurile lui, oi în judecata lui nimic nu este nedrept. 

 40. Aceasta este taria, împara?ia, puterea oi marirea tuturor veacurilor! Binecuvântat sa fie Dumnezeul adevarului! 

 41. ai a încetat a grai, oi tot poporul atunci a raspuns oi a strigat: "Mare este adevarul oi mai puternic decât orice!" 

 42. Atunci regele i-a zis: "Cere orice vei vrea, mai mult decât cele scrise, oi î?i voi da, pentru ca te-ai aflat mai în?elept, oi alaturi de mine vei oedea oi ruda mea te vei chema!" 

 43. Atunci el a zis regelui: "Adu-oi aminte de fagaduin?a pe care ai facut-o sa zideoti Ierusalimul, în ziua în care înal?imea ta ai luat domnia, 

 44. ai sa trimi?i înapoi toate vasele cele luate din Ierusalim, pe care le-a ales Cirus, când a fagaduit sa darâme Babilonul oi a fagaduit ca le va trimite acolo, 

 45. ai tu ai fagaduit sa zideoti templul Domnului, pe care îl arsesera Edomi?ii, când a fost pustiita Iudeea de Caldei. 

 46. ai acum aceasta este ce te rog, stapâne rege, oi ce cer de la tine! Aceasta este fapta cea mare pe care s-o savâroeoti! Acum te rog sa împlineoti fagaduin?a pe care ai dat-o prin gura ta înaintea Împaratului cerului!" 

 47. Atunci, sculându-se regele Darius, l-a sarutat oi a scris pentru el scrisori catre to?i dregatorii, cârmuitorii ?inuturilor, capeteniile ootirilor oi satrapii, ca sa-l petreaca pe el oi pe to?i cei cu el, care se suie sa zideasca Ierusalimul. 

 48. ai la to?i cârmuitorii locurilor din Cele-Siria oi din Fenicia oi la cei din Liban a scris scrisori, ca sa duca lemne de cedru din Liban la Ierusalim oi împreuna cu el sa zideasca cetatea. 

 49. ai a dat scris la to?i Iudeii care voiau sa se suie de la regat în Iudeea ca sunt liberi; iar cei care au puterea, cârmuitorul de ?inut oi satrapul oi economul, sa nu mearga la uoile lor. 

 50. ai toata ?ara pe care o stapânesc ei, sa fie scutita de dari, oi ca Edomi?ii sa paraseasca satele pe care mai înainte le stapâneau de la Iudei. 

 51. ai la zidirea templului Domnului sa dea pe an douazeci de talan?i pâna ce se va ispravi zidirea; 

 52. ai la jertfelnic arderi de tot sa se aduca în toate zilele, precum au porunca; al?i oaptesprezece talan?i sa aduca, oi peste an zece. 

 53. ai to?i cei ce vin din Babilon sa zideasca cetatea, sa fie liberi, ei oi fiii lor oi to?i preo?ii care i-ar înso?i. 

 54. ai a scris oi despre veniturile oi despre odajdiile preo?ilor în care ei slujesc. 

 55. ai a scris sa se dea dare levi?ilor pâna în ziua când se va termina templul Domnului oi Ierusalimul se va zidi. 

 56. ai la to?i cei ce pazesc cetatea a scris sa le dea lor loturi oi simbrie. 

 57. ai a trimis toate vasele pe care le alesese Cirus de la Babilon, oi tot ceea ce fagaduise Cirus sa faca, el a poruncit sa faca oi sa le trimita la Ierusalim. 

 58. ai când a ieoit tânarul Zorobabel, ridicându-oi fa?a la cer înaintea Ierusalimului, a binecuvântat pe împaratul cerului, zicând: 

 59. "De la Tine este biruin?a oi de la Tine este în?elepciunea oi a Ta este slava, oi eu sunt robul Tau. 

 60. Binecuvântat eoti Tu, Cel care mi-ai dat mie în?elepciune, oi pe Tine Te preaslavesc, Doamne al parin?ilor nootri!" 

 61. ai a luat scrisorile oi a ieoit, a venit în Babilon oi a vestit tuturor fra?ilor sai. 

 62. ai au binecuvântat pe Dumnezeul parin?ilor lor, caci le-a dat libertate oi învoire, ca sa se întoarca 

 63. ai sa zideasca Ierusalimul oi templul în care s-a numit numele Domnului. ai ei au petrecut cu cântari oi cu bucurie oapte zile. 

Capitolul 5.
Însemnarea celor întoroi din robia Babilonului. Începerea înnoirii ceta?ii ai a templului Domnului. 

 1. ai dupa aceasta au fost aleoi ca sa se întoarca capii familiilor dupa semin?iile lor, femeile lor, fiii oi fetele lor, oi robii oi roabele lor, oi dobitoacele lor. 

 2. ai Darius a trimis împreuna cu ei o mie de calare?i pâna îi vor aoeza în Ierusalim cu pace, cu cântari, cu timpane oi cu flaute. 

 3. ai to?i fra?ii lor s-au veselit la plecarea lor, iar regele le-a îngaduit sa plece cu ei. 

 4. oi acestea sunt numele barba?ilor, capi de familii din semin?ii, care au pornit în ?inuturile lor: 

 5. Preo?ii, fiii lui Finees, fiul lui Aaron: Iosua, fiul lui Iosedec, fiul lui Sarai, oi Ioachim, fiul lui Zorobabel, fiul lui Salatiel, din casa lui David, din neamul lui Fares, din tribul lui Iuda, 

 6. Care a grait sub Darius, regele Peroilor, cuvinte în?elepte în al doilea an al domniei lui, în luna lui Nisan, întâia luna a anului. 

 7. ai aceotia sunt din Iuda, care au ieoit din straina robie, în care îi adusese în Babilon Nabucodonosor, regele Babilonului, 

 8. ai care s-au înapoiat la Ierusalim oi în tot cuprinsul Iudeii, fiecare în cetatea sa, care au venit cu Zorobabel oi cu Iosua, Neemia, Azaria, Raamia, Nahamani, Mardoheu, Biloan, Misperet, Bigvai, Nehumi, Baana, capeteniile lor. 

 9. Numarul celor din neam oi conducatorii lor: 

 10. Fiii lui Fares, doua mii o suta oaptezeci oi doi. 

 11. Fiii lui aefatia, patru sute oaptezeci oi doi. 

 12. Fiii lui Arah, oapte sute cincizeci oi oase. 

 13. Fiii lui Pahat-Moab, adica fiii lui Iosua oi ai lui Iacob, doua mii opt sute doisprezece. 

 14. Fiii lui Elam, o mie doua sute cincizeci oi patru. 

 15. Fiii lui Zatu, noua sute patruzeci oi cinci. 

 16. Fiii lui Horve, oapte sute cinci. 

 17. Fiii lui Binui, oase sute patruzeci oi opt. 

 18. Fiii lui Bebai, oase sute treizeci oi trei. 

 19. Fiii lui Azad, trei mii doua sute douazeci oi doi. 

 20. Fiii lui Adonicam, oase sute oaizeci oi oapte. 

 21. Fiii lui Bigvai, doua mii oaizeci oi oase. 

 22. Fiii lui Adin, patru sute cincizeci oi patru. 

 23. Fiii lui Ater, din casa lui Iezechia, nouazeci oi doi. 

 24. Oamenii din Cheila oi din Azeca, oaizeci oi oapte. 

 25. Fiii lui Azuran, patru sute treizeci oi doi. 

 26. Fiii lui Anania, o suta unu. 

 27. Fiii lui Haoum, treizeci oi doi. 

 28. Fiii lui Be?ai, trei sute douazeci oi trei. 

 29. Fiii lui Hasoferet, o suta doi. 

 30. Oamenii din Beter, trei mii cinci. 

 31. Cei din Betleem, o suta douazeci oi trei. 

 32. Cei din Netofa, cincizeci oi cinci. 

 33. Cei din Anatot, o suta cincizeci oi opt. 

 34. Cei din Bet-Azmavet, patruzeci oi doi. 

 35. Cei din Chiriat-Iearim, douazeci oi cinci. 

 36. Cei din Chefira oi din Beerot, oapte sute patruzeci oi trei. 

 37. Cei din Piras, oapte sute. 

 38. Cei din Hadias oi Amidii, patru sute douazeci oi doi. 

 39. Cei din Rama oi Gheba, oase sute douazeci oi unu. 

 40. Cei din Micmas, o suta douazeci oi doi. 

 41. Cei din Vetolio, cincizeci oi doi. 

 42. Fiii lui Nefusim, o suta cincizeci oi oase. 

 43. Fiii lui Calamolal oi Ono, oapte sute douazeci oi cinci. 

 44. Oamenii din Ierihon, trei sute patruzeci oi cinci. 

 45. Fiii lui Senaa, trei mii trei sute treizeci. 

 46. Preo?ii, fiii lui Iedaia, fiul lui Iosua, între fiii lui Eliaoib, noua sute oaptezeci oi doi. 

 47. Fiii lui Esemirot, o mie cincizeci oi doi. 

 48. Fiii lui Fasaron, o mie patruzeci oi oapte. 

 49. Fiii din Carmi, doua sute oaptesprezece. 

 50. Iar levi?ii, fiii lui Iosua oi Cadmiel oi Binui oi Hodavia, oaptezeci oi patru. 

 51. Cântare?ii templului Domnului, fiii lui Asaf, o suta douazeci oi opt. 

 52. Portarii, fiii lui aalum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acub, fiii lui Hatita, fiii lui aobai, în total o suta treizeci oi noua. 

 53. Cei închina?i templului: fiii lui ?iha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot, fiii lui Cheros, fiii lui Sia, fiii lui Padon, fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Acub, fiii lui Cuta, fiii lui Chitab, fiii lui Hagab, fiii lui aalmai, 

 54. Fiii lui Hanan, fiii lui Catua, fiii lui Ghedur, fiii lui Eru, fiii lui Desan, fiii lui Noiva, fiii lui Haseva, fiii lui Gazera, fiii lui Aziu, fiii lui Finees, fiii lui Asara, fiii lui Vaste, fiii lui Asana, fiii lui Meani, fiii lui Nafisi, fiii lui Acuv, fiii lui Ahiva, fiii lui Asur, fiii lui Farachim, fiii lui Vasalot, 

 55. Fiii lui Meeda, fiii lui Cuta, fiii lui Harea, fiii lui Varhus, fiii lui Asirar, fiii lui Tomi, fiii lui Nasit, fiii lui Atifa, 

 56. Fiii slugilor lui Solomon, fiii lui Asapfion, fiii lui Farida, fiii lui Ieli, fiii lui Lozon, fiii lui Isdail, fiii lui Safet, 

 57. Fiii lui Aghiei, fiii lui Facaret, fiii lui Savia, fiii lui Sarotia, fiii lui Masia, fiii lui Gar, fiii lui Adus, fiii lui Suva, fiii lui Afera, fiii lui Varodis, fiii lui Savat, fiii lui Amon, 

 58. To?i cei închina?i templului Domnului oi fiii slugilor lui Solomon, trei sute oaptezeci oi doi. 

 59. Iar cei care au ieoit din Tel-Melah oi Tel-Haroa, cu conducatorul lor Haraath, oi din Cherub-Adan oi Imer, oi nu puteau sa-oi arate neamurile lor oi semin?iile, ca sunt din Israel, au fost fiii lui Delaia, fiii lui Tobie, fiul lui Necoda, oase sute cincizeci oi doi. 

 60. ai dintre preo?ii care erau în slujba preo?iei, dar nu s-au gasit în condici, fiii lui Hobaia, fiii lui Haco?, fiii lui Iadua, care luase de so?ie pe Avghia din fetele lui Barzilai, caruia el îi luase oi numele. 

 61. ai cercetându-se dupa hrisovul de rudenie al acestora, oi neaflându-se, s-au înlaturat de la preo?ie. 

 62. ai le-au zis Neemia oi Ataria, sa nu aiba parte din cele sfinte, pâna ce se va scula arhiereu, îmbracat cu Urim oi Tumim. 

 63. ai aceotia to?i din Israel erau de la doisprezece ani în sus, afara de slugi oi slujnice, patruzeci oi doua de mii trei sute oaizeci. 

 64. Slugile lor oi slujnicele, oapte mii trei sute treizeci oi oapte. 

 65. Cântare?i oi cântare?i din instrumente, doua sute patruzeci oi cinci. 

 66. Camile, patru sute treizeci oi cinci. 

 67. Cai, oapte sute treizeci oi oase. 

 68. Catâri, doua sute patruzeci oi cinci. 

 69. Asini, cinci mii cinci sute douazeci oi cinci. 

 70. ai când au ajuns ei la templul Domnului din Ierusalim, unii dintre capii de familii au fagaduit sa ridice, dupa puterile lor, templul lui Dumnezeu, pe locul lui, oi sa se dea la vistieria templului, pentru lucruri, o mie de mine de aur oi cinci mii de mine de argint, oi o suta de odajdii preo?eoti. 

 71. ai s-au salaoluit preo?ii oi levi?ii oi cei din popor în Ierusalim oi în ?ara, oi cântare?ii templului Domnului oi portarii oi tot Israelul în satele lor. 

 72. ai sosind luna a oaptea, oi fiind fiii lui Israel fiecare întru ale sale, s-au adunat cu to?ii laolalta la intrarea por?ii celei dintâi, care este catre rasarit. 

 73. ai stând Iosua, fiul lui Iosedec, oi fra?ii lui, preo?ii oi Zorobabel, fiul lui Salatiel, oi fra?ii lui, au gatit jertfelnicul Dumnezeului lui Israel, ca sa aduca pe el arderi de tot, precum este scris în cartea lui Moise, omul lui Dumnezeu. 

 74. ai s-au adunat împotriva lor unele din celelalte neamuri ale ?arii. Iar ei au ridicat jertfelnicul pe locul sau, cu toata duomania celorlalte neamuri. ai i-au asuprit pe ei toate celelalte neamuri de pe pamânt, dar ei aduceau jertfe la vreme oi arderi de tot Domnului, diminea?a oi seara. 

 75. ai au praznuit ei sarbatoarea corturilor, dupa cum s-a rânduit în lege, oi au adus jertfe în toate zilele cum se cuvenea, oi dupa acestea, aducerile cele neîncetate oi jertfa zilelor de odihna oi a lunilor noi oi a tuturor praznicelor celor sfin?ite. 

 76. ai oricâ?i au fagaduit vreun dar de buna voie lui Dumnezeu, din luna a noua a lunii a oaptea, au început a aduce jertfe lui Dumnezeu, caci templul lui Dumnezeu înca nu se zidise. 

 77. ai au dat bani pietrarilor oi dulgherilor oi mâncaruri oi bauturi cu bucurie. 

 78. ai au dat care Sidonenilor oi Tirienilor, ca sa aduca de la Liban lemne de cedru, ca sa le duca cu pluta în Portul Iafa, dupa porunca scrisa lor de la Cirus, regele Peroilor. 

 79. ai în al doilea an, sosind la templul lui Dumnezeu în Ierusalim, în luna a doua, Zorobabel, fiul lui Salatiel, oi Iosua, fiul lui Iosedec, oi fra?ii lor oi preo?ii oi levi?ii oi to?i cei ce au venit din robie în Ierusalim, au început lucrul. ai în ziua întâi a lunii a doua, în al doilea an, dupa ce au venit ei în Iuda oi în Ierusalim, au pus temelia templului Domnului. 

 80. ai au pus pe levi?ii de la douazeci de ani în sus peste lucrurile Domnului, oi au stat Iosua oi fiii lui oi fra?ii lui, Cadmiel cu fiii oi fra?ii lui Hodavia oi fiii lui Iuda, fiul lui Henadad, împreuna cu fiii oi fra?ii, to?i levi?ii cei dimpreuna cârmuitori peste lucruri, savâroind cele de cuviin?a în templul lui Dumnezeu, oi au cladit zidarii locaoul lui Dumnezeu. 

 81. ai au stat preo?ii to?i în odajdii, cu cântari, oi cu trâmbi?e, oi levi?ii, fiii lui Asaf, laudau cu chimvale pe Domnul, binecuvântând dupa rânduiala lui David, regele lui Israel. 

 82. ai au glasuit prin laude preaslavind pe Domnul, fiindca bunatatea Lui oi slava Lui sunt în veci în tot Israelul. 

 83. ai tot poporul a trâmbi?at oi a strigat cu glas mare, dând lauda Domnului pentru ridicarea templului Domnului. 

 84. ai dintre preo?i oi levi?i oi dintre capii de familii au venit cei batrâni, care vazusera locaoul de mai înainte, oi cladirea celui de acum, cu plângere oi strigat mare; oi mul?i se bucurau sunând în trâmbi?e oi strigând cu glas mare, încât poporul nu mai auzea trâmbi?ele din pricina bocetelor; 

 85. Pentru ca era mul?ime care trâmbi?a foarte tare, încât de departe se auzea. 

 86. ai auzind vrajmaoii neamului lui Iuda oi ai lui Veniamin au venit sa afle ce înseamna glasul acesta al trâmbi?elor. 

 87. ai au aflat ca cei întoroi din robie zidesc templul Domnului Dumnezeului lui Israel. 

 88. ai venind la Zorobabel oi la Iosua oi la capii familiilor, le-au zis: "Sa zidim oi noi împreuna cu voi, ca asemenea cu voi ascultam de Domnul vostru oi Lui jertfim din zilele lui Asarhadon, regele Asirienilor, care ne-a mutat aici". 

 89. ai au zis Zorobabel oi Iosua oi capii familiilor lui Israel: "Nu putem zidi împreuna templul Domnului Dumnezeului nostru, ci noi singuri îl vom zidi Domnului lui Israel, precum a rânduit noua Cirus, regele Peroilor". 

 90. ai neamurile pamântului, împotrivindu-se celor din Iudeea oi împresurând cetatea, împiedicau zidirea oi, sfaturi viclene oi uneltiri facând, au împiedicat terminarea zidirii în toata vremea vie?ii regelui Cirus. ai au fost opri?i de la zidire doi ani, pâna la domnia lui Darius. 

Capitolul 6.
Iudeii zidesc templul lui Dumnezeu cu învoirea lui Darius. 

 1. Iar în anul al doilea al domniei lui Darius au proorocit Agheu oi Zaharia, fiul lui Ido, proorocii printre Iudeii care erau în Iudeea oi în Ierusalim, în numele Domnului Dumnezeului lui Israel. 

 2. ai atunci, stând Zorobabel, fiul lui Salatiel, oi Iosua, fiul lui Iosedec, au început a zidi templul Domnului din Ierusalim, oi erau cu ei proorocii Domnului, care îi ajutau. 

 3. În vremea aceea a venit la ei Sisin, cârmuitorul Siriei oi al Feniciei, oi aetar-Boznai oi tovaraoii lor, oi le-a zis: 

 4. "Cine v-a îngaduit sa zidi?i templul acesta oi acoperamântul acesta, oi celelalte toate sa le savâroi?i? ai care sunt ziditorii, care savâroesc acestea?" 

 5. ai batrânii Iudeilor au avut har de la Domnul, Cel Care îi avusese în grija Sa în vremea robiei, 

 6. ai ei n-au fost opri?i sa zideasca pâna în timpul când a fost înotiin?at Darius oi a venit raspunsul. 

 7. Cuprinsul scrisorii, pe care a scris-o lui Darius, oi a trimis-o Sisin, cârmuitorul Siriei oi al Feniciei oi aetar-Boznai oi tovaraoii lui, capeteniile din Siria oi din Fenicia, este acesta: "Regelui Darius, bucurie. 

 8. Toate otiute sa fie domnului nostru, regele, ca mergând noi în ?ara Iudeii oi venind în cetatea Ierusalim, am gasit în cetate pe batrânii Iudeilor, cei care se întorsesera din robie în Ierusalim, zidind Domnului templu nou oi mare, 

 9. Din pietre cioplite de mult pre? oi din lemne aoezate în ziduri. 

 10. ai lucrurile acestea în graba se fac, oi lucrul sporeote în mâinile lor oi se savâroeote cu toata stralucirea oi nevoin?a. 

 11. ai am întrebat pe batrânii aceia zicând: Din a cui porunca zidi?i templul acesta oi întemeia?i lucrarile acestea? 

 12. Dar noi i-am întrebat ca sa-?i facem ?ie cunoscut oi sa-?i scriem care sunt capeteniile lor, oi le-am cerut oi numele celor ce-i conduc. 

 13. ai ei ne-au raspuns, zicând: Noi suntem robii Domnului, Care a facut cerul oi pamântul. 

 14. ai acel templu fusese zidit cu mul?i ani înainte oi fusese terminat de un rege mare oi puternic al lui Israel; 

 15. ai din pricina ca parin?ii nootri, prin pacatele lor, au întarâtat pe Împaratul Ceresc al lui Israel, El i-a dat în mâinile lui Nabucodonosor, regele Babilonului, regele Caldeilor. 

 16. ai templul, stricându-l, l-a ars oi pe popor l-a dus în robie, la Babilon. 

 17. Iar în anul întâi, când domnea Cirus peste ?ara Babilonului, a scris regele Cirus sa se zideasca iaraoi templul acesta. 

 18. ai sfintele vase cele de aur oi de argint, pe care le-a scos Nabucodonosor din templul cel din Ierusalim oi le-a aoezat în templul lui, regele Cirus iaraoi le-a scos din templul cel din Babilon, oi i s-au încredin?at lui Zorobabel aesba?ar, cârmuitorul. 

 19. ai i s-a poruncit sa duca aceste vase oi sa le puna în templul din Ierusalim oi templul Domnului sa se zideasca pe locul lui. 

 20. Atunci aesba?ar, venind, a pus temeliile templului Domnului celui din Ierusalim, oi de atunci pâna acum, zidindu-se, nu s-a terminat înca. 

 21. Acum dar, daca se socoteote cu cale, o, rege, sa se caute în arhivele regale ale lui Cirus; 

 22. ai de se va afla ca zidirea templului Domnului în Ierusalim se face cu otirea regelui Cirus, oi daca gaseote cu cale domnul, regele nostru, sa ni se raspunda oi noua despre acestea". 

 23. Atunci regele Darius a poruncit sa se cerceteze arhivele regale ce se aflau în Babilon; oi s-a aflat în Ecbatana, capitala Mediei, o carte în care erau pomenite acestea: 

 24. "În anul întâi al domniei lui Cirus, a poruncit regele Cirus sa se zideasca iaraoi templul Domnului din Ierusalim, unde se aduc jertfe cu ardere fara încetare. 

 25. Înal?imea templului sa fie de oaizeci de co?i, la?imea de oaizeci de co?i oi trei rânduri de case din pietre cioplite, oi o casa de lemn noua, iar cheltuiala sa fie facuta din vistieria regelui Cirus. 

 26. ai vasele cele sfinte ale templului Domnului, cele de aur oi cele de argint, pe care le-a scos Nabucodonosor din templul cel din Ierusalim oi le-a adus în Babilon, sa fie aoezate în templul cel din Ierusalim; oi, unde fusese mai înainte, acolo sa fie aoezate". 

 27. ai a poruncit lui Sisin, satrapul Siriei oi al Feniciei, oi lui aetar-Boznai oi tovaraoilor lor, oi celor rândui?i în Siria oi în Fenicia cârmuitori, sa nu se amestece acolo, ci sa lase pe Zorobabel, robul Domnului oi cârmuitorul Iudeii, oi pe batrânii Iudeilor, sa zideasca templul acela al Domnului pe locul unde a fost: 

 28. "ai eu am poruncit sa se zideasca în întregime oi sa se ia aminte sa se lucreze împreuna cu Iudeii care s-au întors din robie pâna la terminarea templului Domnului. 

 29. ai din dajdiile din Cele-Siria oi din Fenicia, cu grija oi cu rânduiala, sa se dea oamenilor acelora ceea ce s-a rânduit spre jertfa Domnului, oi lui Zorobabel cârmuitorul, din tauri oi din berbeci oi din miei. 

 30. De asemenea oi grâu oi sare oi vin oi untdelemn neîncetat peste tot anul, cât este de trebuin?a în fiecare zi, dupa aratarea preo?ilor din Ierusalim, 

 31. Ca sa se aduca jertfe cu turnari lui Dumnezeu celui Preaînalt, pentru rege oi pentru supuoii lui oi sa se roage pentru via?a lor. 

 32. ai a poruncit ca oricine va nesocoti ceva din cele mai înainte scrise, sau nu va împlini, sa se ia lemn de spânzurat chiar din cele ale lui, oi de acela sa se spânzure oi averile lui sa fie ale regelui. 

 33. Pentru aceea oi Domnul al Carui nume se cheama acolo, sa piarda pe orice rege oi pe orice neam care va întinde mâna sa sa opreasca sau sa faca rau templului Domnului din Ierusalim. 

 34. ai eu, regele Darius, am poruncit sa se faca acestea cu toata luarea aminte". 

Capitolul 7.
Terminarea templului Domnului, sfin?irea lui oi serbarea Paotilor. 

 1. Atunci Sisin, satrapul Cele-Siriei oi al Feniciei, oi aetar-Boznai oi tovaraoii lor, urmând celor poruncite de regele Darius, 

 2. Cârmuiau peste lucrurile cele sfinte mai cu grija, ajutând pe batrânii Iudeilor oi pe preo?ii slujitori la jertfe. 

 3. ai cu spor se faceau lucrurile cele sfinte, proorocind Agheu oi Zaharia proorocii. 

 4. ai s-au terminat acestea prin porunca Domnului Dumnezeului lui Israel, oi cu voia lui Cirus oi a lui Darius oi a lui Artaxerxe, regii Peroilor. 

 5. ai s-a terminat templul cel sfânt pâna în ziua de douazeci oi trei ale lunii lui Adar, în al oaselea an al lui Darius, regele Peroilor. 

 6. ai au savâroit fiii lui Israel oi preo?ii oi levi?ii oi ceilal?i din footii robi, care s-au adaugat, dupa cele ce sunt scrise în cartea lui Moise. 

 7. ai au adus jertfa la sfin?irea templului Domnului tauri o suta, berbeci doua sute, miei patru sute; 

 8. Doisprezece ?api jertfa pentru pacatul a tot Israelul, dupa numarul celor douasprezece semin?ii ale lui Israel. 

 9. ai preo?ii oi levi?ii stateau dupa semin?ii îmbraca?i în odajdii, la lucrurile Domnului Dumnezeului lui Israel, cum este rânduit în cartea lui Moise; la fel oi portarii, fiecare la poarta lui. 

 10. ai fiii lui Israel, care se întorsesera din robie, au sarbatorit Paotile în ziua de paisprezece a lunii întâi, dupa ce se cura?isera preo?ii oi levi?ii, 

 11. Precum oi to?i fiii robiei, care s-au cura?it. 

 12. Ca levi?ii to?i o data s-au cura?it, oi au junghiat mielul pascal pentru to?i fiii lui Israel întoroi din robie oi pentru fra?ii lor, preo?ii, oi pentru ei înoioi. 

 13. ai au mâncat fiii lui Israel, cei întoroi din robie, oi to?i câ?i se departasera de urâciunile neamurilor din ?ara, cautând pe Domnul. 

 14. ai au praznuit sarbatoarea azimelor oapte zile, veselindu-se înaintea Domnului, 

 15. Pentru ca El întorsese inima regelui Asirienilor spre ei, ca sa întareasca mâinile lor la lucrurile Domnului Dumnezeului lui Israel. 

Capitolul 8.
Ezdra în Ierusalim. Scrisoarea lui Artaxerxe. Darurile facute templului Domnului oi numararea poporului. 

 1. ai dupa acestea, în vremea domniei lui Artaxerxe, regele Peroilor, 

 2. Ezdra, fiul lui Seraia, fiul lui Azaria, fiul lui Hilchia, fiul lui aalum, fiul lui Sadoc, fiul lui Abitub, fiul lui Amaria, fiul lui Azaria, fiul lui Meraiot, fiul lui Zerahia, fiul lui Uzi, fiul lui Buchi, fiul lui Abiuoa, fiul lui Finees, fiul lui Eleazar, fiul lui Aaron, preotul cel dintâi, a mers la Ierusalim. 

 3. Acest Ezdra s-a suit din Babilon, fiind carturar iscusit în legea lui Moise, data de Dumnezeu lui Israel, 

 4. ai i-a dat lui regele marire, aflând har înaintea lui în toate cererile lui. 

 5. ai s-au suit împreuna cu el unii din fiii lui Israel, din preo?ii, din levi?ii oi cântare?ii templului Domnului, din portarii oi din cei închina?i templului Domnului, la Ierusalim. 

 6. În anul al oaptelea al domniei lui Artaxerxe, în luna a cincea (acesta este anul al oaptelea al regelui), ieoind de la Babilon, la luna noua, în luna întâi, 

 7. Au sosit la Ierusalim, dupa calatoria cea buna, data lor de Domnul; 

 8. Pentru ca Ezdra avea multa otiin?a, ca sa nu lase la o parte nimic din legea Domnului oi din porunci, înva?ând pe tot Israelul toate îndreptarile oi judeca?ile. 

 9. ai a venit porunca, scrisa de regele Artaxerxe, la Ezdra preotul oi cititorul legii Domnului, al carui cuprins este cel de mai jos: 

 10. "Regele Artaxerxe, lui Ezdra preotul oi înva?atorul legii Domnului, salutare. 

 11. Chibzuind cu iubire de oameni, am poruncit ca cei ce vor vrea din neamul Iudeilor, dintre preo?i oi dintre levi?i, care sunt în regatul nostru, sa mearga împreuna cu tine la Ierusalim. 

 12. Deci sa mearga cu tine câ?i vor pofti, cum am hotarât eu oi cei oapte sfetnici cei mai apropia?i ai mei, 

 13. Sa cerceteze cele ce sunt în Iuda oi în Ierusalim, 

 14. Potrivit celor ce se afla în legea Domnului, 

 15. ai sa aduca în Ierusalim Dumnezeului lui Israel daruri pe care le-am fagaduit oi eu oi sfetnicii mei cei mai apropia?i oi tot aurul oi argintul care s-ar afla în ?ara Babilonului, 

 16. Împreuna cu cel daruit de popor la templul Domnului Dumnezeului lor din Ierusalim. Sa se adune argint oi aur pentru junci, berbeci, miei oi pentru ce urmeaza acestora, 

 17. Ca sa aduca jertfe Domnului la jertfelnicul Domnului Dumnezeului lor din Ierusalim, 

 18. ai toate câte vei chibzui împreuna cu fra?ii tai sa faci cu aurul oi cu argintul, fa-le dupa voia Dumnezeului tau. 

 19. ai vasele cele sfinte ale Domnului, ce se dau ?ie spre trebuin?a templului Dumnezeului tau, din Ierusalim, pune-le înaintea Dumnezeului tau în Ierusalim. 

 20. ai celelalte câte î?i vor trebui pentru templul Dumnezeului tau, sa le dai din vistieria regala. 

 21. ai eu, regele Artaxerxe, am poruncit vistiernicilor Siriei oi ai Feniciei ca orice ar cere Ezdra preotul oi înva?atorul legii lui Dumnezeu celui de sus sa i se dea cu toata luarea aminte, 

 22. Pâna la o suta de talan?i de argint, asemenea oi pâna la o suta de core de grâu, oi vin pâna la o suta de ba?i, oi altele cât de multe. 

 23. Toate dupa legea lui Dumnezeu sa se aduca cu grija Dumnezeului celui Preaînalt, pentru ca mânia Lui sa nu se abata peste regatul regelui oi peste fiii lui. 

 24. ai voua vi se porunceote ca tuturor preo?ilor oi levi?ilor oi cântare?ilor templului Domnului oi portarilor oi celor închina?i templului Domnului oi slujitorilor locaoului acestuia, 

 25. Nici o dare, nici o alta dajdie sa nu li se ceara oi nimeni sa nu aiba putere sa puna ceva asupra acestora. 

 26. ai tu, Ezdra, dupa în?elepciunea lui Dumnezeu care î?i este data, pune judecatori oi legiuitori, ca sa judece în toata Siria oi Fenicia pe to?i cei ce otiu legea Dumnezeului tau, iar pe cei ce nu otiu, înva?a-i. 

 27. ai to?i câ?i vor calca legea Dumnezeului tau oi legea regelui, sa fie pedepsi?i fara oovaire ori cu moarte, ori cu chinuri, ori cu amenda, ori cu închisoare". 

 28. ai a zis Ezdra carturarul: "Binecuvântat este singur Domnul Dumnezeul parin?ilor mei, Cel care a dat acestea în inima regelui spre a cinsti templul Lui cel din Ierusalim. 

 29. ai pe mine m-a cinstit înaintea regelui, sfetnicilor, tuturor prietenilor oi a dregatorilor lui. 

 30. ai eu am prins curaj, cu ajutorul Domnului Dumnezeului meu, oi am adunat barba?i din Israel, ca sa se suie cu mine. 

 31. ai aceotia sunt capeteniile familiilor oi ale semin?iilor care au pornit cu mine din Babilon sub domnia regelui Artaxerxe. 

 32. Din fiii lui Finees, Gheroom, din fiii lui Itamar, Gamaliel. 

 33. Din fiii lui David, Ha?uo, fiul lui aecania. 

 34. Din fiii lui Fares, Zaharia oi cu el s-au scris oameni o suta cincizeci. 

 35. Din fiii lui Pahat-Moab: Elioenai, fiul lui Zerahia  oi cu el oameni doua sute. 

 36. Din fiii lui Zatu, aecania, fiul lui Iahaziel, oi împreuna cu el oameni trei sute. 

 37. Din fiii lui Adin, Ebed, fiul lui Ionatan, oi cu el împreuna oameni doua sute cincizeci. 

 38. Din fiii lui Elam, Ieoaia, fiul lui Atalia, oi împreuna cu el barba?i oaptezeci. 

 39. Din fiii lui aefatia, Zebadia, fiul lui Mihail, oi împreuna cu el barba?i oaptezeci. 

 40. Din fiii lui Ioab, Obadia, fiul lui Iehiel  oi cu el barba?i doua sute doisprezece. 

 41. Din fiii lui Bani, aelomit, fiul lui Iosifia, oi cu el barba?i o suta oaizeci. 

 42. Din fiii lui Bebai, Zaharia, fiul lui Bebai  oi cu el barba?i douazeci oi opt. 

 43. Din fiii lui Azgad, Iohanan, fiul lui Hacatan, oi cu el barba?i o suta zece. 

 44. Din fiii lui Adonicam cei mai de pe urma, pe numele lor: Elifelet, Ieiel oi aemaia oi cu ei barba?i oaizeci. 

 45. Din fiii lui Bigvai, Utai, fiul lui Zabud  oi cu el oaptezeci de barba?i. 

 46. ai i-am adunat la râul ce se zice Tera oi am poposit trei zile acolo oi le-am dat rânduieli. 

 47. ai din fiii preo?ilor oi din levi?i, neaflând acolo, am trimis pe Eliezer, pe Ariel, pe Elnatan, pe aemaia, pe Iarib, pe Natan, pe Elnatan, pe Zaharia oi pe Meoulam, capetenii iscusite. 

 48. ai le-am zis sa mearga la Ido, conducatorul din Casifia, poruncindu-le sa graiasca cu Ido oi cu fra?ii lui oi cu cei stabili?i în Casifia, sa ne trimita pe cei care vor sluji în templul Domnului nostru. 

 49. ai ne-au adus, dupa mâna cea tare a Domnului nostru, barba?i otiutori din fiii lui Mahli, fiul lui Levi, fiul lui Israel, pe aerebia oi pe fiii lui oi pe fra?ii care erau optsprezece. 

 50. ai pe Haoabia oi pe Hanun, oi pe Isaia fratele lui, din fiii lui Merari, oi cu fiii lor, barba?i douazeci. 

 51. ai din cei închina?i templului Domnului, pe care i-a dat David oi dregatorii la lucrul levi?ilor doua sute douazeci de închina?i templului Domnului. Numele tuturor a fost însemnat. 

 52. ai am fagaduit acolo post din partea tinerilor, înaintea Domnului Dumnezeului nostru, cerând de la El buna calatorie oi noua oi celor împreuna cu noi, fiii nootri, oi dobitoacele. 

 53. M-am ruoinat a cere de la re e pedestraoi, calare?i oi înso?itori, pentru aparare de cei care ni s-ar împotrivi, 

 54. Ca am zis regelui ca puterea Domnului nostru va fi cu cei care îl cauta pe El în toata dreptatea. 

 55. ai iaraoi ne-am rugat Domnului pentru toate oi L-am aflat bun oi blând. 

 56. Osebit-am din capeteniile neamurilor oi ale preo?ilor doisprezece barba?i, pe aerebia oi Haoabia oi împreuna cu ei, dintre fra?ii lor, zece barba?i. 

 57. ai le-am dat argintul oi aurul oi sfintele vase ale templului Domnului nostru, pe care le-au daruit regele oi sfetnicii lui, oi dregatorii oi tot Israelul. 

 58. ai le-am dat oase sute cincizeci de talan?i de argint oi vase de argint de o suta de talan?i oi de aur de o suta de talan?i oi odoare de aur douazeci. 

 59. ai vase de arama, de arama buna, care sclipeote ca aurul, douasprezece. 

 60. ai le-am zis: ai voi sunte?i sfin?i?i Domnului, oi vasele cele sfin?ite oi aurul oi argintul sunt fagaduin?a Dumnezeului parin?ilor nootri. 

 61. Priveghea?i oi pazi?i-le pâna le ve?i da capeteniilor preo?ilor oi levi?ilor oi capilor de familii ai lui Israel, în Ierusalim, în vistieria templului Dumnezeului nostru. 

 62. ai preo?ii oi levi?ii, cei care au luat argintul oi aurul oi vasele cele din Ierusalim, le-au pus în templul Domnului. 

 63. ai mergând de la râul Tera în douasprezece ale lunii întâi, am intrat în Ierusalim cu mâna cea puternica a Domnului nostru care era deasupra, oi ne-a scapat de la intrare de tot vrajmaoul, oi am venit în Ierusalim. 

 64. oi facându-se acolo ziua a treia, în ziua a patra argintul oi aurul s-au dat în templul Domnului nostru, în mâna lui Meremot, fiul lui Urie preotul. 

 65. ai cu el era Eleazar, fiul lui Finees, precum oi Iozabad, fiul lui Iosua oi Noadia, fiul lui Binui, to?i levi?i; s-au dat cu numar oi dupa greutatea lor, toate. 

 66. ai s-a scris toata greutatea lor în acel ceas. 

 67. ai cei din robie au adus jertfe Domnului Dumnezeului lui Israel, doisprezece junci pentru tot Israelul, nouazeci oi oase de berbeci, 

 68. Miei oaptezeci oi doi, doisprezece ?api pentru ispaoire. 

 69. ai au dat poruncile regelui dregatorilor domneoti oi guvernatorilor Cele-Siriei oi Feniciei, oi au cinstit pe popor oi templul Domnului. 

 70. ai dupa ce s-au savâroit acestea, au venit la mine conducatorii zicând: 

 71. "Poporul lui Israel oi capeteniile oi preo?ii oi levi?ii nu s-au osebit de popoarele de alt neam ale ?arii, oi de necura?iile Canaaneilor oi ale Heteilor, ale Ferezeilor oi Iebuseilor, ale Moabi?ilor, ale Egiptenilor oi ale Edomi?ilor, 

 72. Pentru ca au locuit împreuna cu fetele lor, oi ei oi fiii lor, oi s-a amestecat samân?a cea sfânta cu neamurile straine din ?ara, oi au luat parte capeteniile oi dregatorii la nelegiuirea aceasta de la începutul lucrului". 

 73. Îndata ce am auzit eu acestea, mi-am rupt hainele oi veomântul cel sfin?it oi mi-am smuls parul din cap oi barba oi am oezut mâhnit pe gânduri. 

 74. ai pe când eu plângeam pentru nelegiuire, oi oedeam trist pâna la jertfa cea de seara, s-au adunat la mine to?i câ?i erau râvnitori pentru cuvântul Domnului Dumnezeului lui Israel. 

 75. ai sculându-ma din locul unde posteam, cu hainele oi cu veomântul cel sfânt sfâoiate, plecând genunchii oi întinzând mâinile catre Domnul, am zis: 

 76. "Doamne, ruoinatu-m-am oi m-am temut înaintea fe?ei Tale, 

 77. Pentru ca pacatele noastre s-au înmul?it peste capetele noastre oi faradelegile noastre au ajuns pâna la cer, 

 78. Înca din vremea parin?ilor nootri, oi suntem în mare pacat pâna azi. 

 79. ai pentru pacatele noastre oi ale parin?ilor nootri am fost da?i împreuna cu fra?ii nootri, cu regii nootri oi împreuna cu preo?ii nootri, regilor pamântului, spre sabie oi spre robie oi spre prada cu ruoine, pâna în ziua aceasta. 

 80. oi acum, întru câtva ni s-a aratat mila Ta, Doamne, ca sa ramâna radacina oi numele nostru în locul unde este sfântul Tau locao, 

 81. ai ca sa ni se descopere luminator în templul Domnului Dumnezeului nostru, oi ca sa ne dea hrana în vremea robiei noastre. 

 82. ai pe când eram noi robi, n-am fost parasi?i de Dumnezeul nostru, Cel care ne-a daruit sa gasim har înaintea regilor Peroilor, ca sa ne dea hrana, 

 83. ai a preamari templul Domnului nostru, a ridica Sionul cel pustiu, oi a ne da întarire în Iuda oi în Ierusalim. 

 84. ai acum ce vom zice, Doamne, având acestea? Pentru ca am calcat poruncile Tale, pe care le-ai dat în mâna slugilor Tale, proorocii, zicând: 

 85. "Pamântul în care intra?i sa-l mooteni?i este pamântul pângarit cu întinarea celor de alt neam ai pamântului, oi de necura?ia lor l-au umplut. 

 86. ai acum pe fetele lor sa nu le lua?i pentru fiii vootri, oi pe fetele voastre sa nu le da?i dupa fiii lor. 

 87. Nu cauta?i sa va împaca?i cu ei în toata vremea, ci întarindu-va, sa mânca?i cele bune ale pamântului oi sa-l lasa?i mootenire fiilor vootri pâna în veac". 

 88. ai cele ce se întâmpla, toate se fac noua pentru lucrurile noastre cele rele oi pentru pacatele noastre cele mari. Tu, Doamne, ne-ai uourat de pacatele noastre, 

 89. ai ne-ai dat radacina ca aceasta; însa noi iaraoi ne-am întors a calca legea Ta, ca sa ne amestecam în necura?ia neamurilor pamântului. 

 90. Oare, Te-ai mâniat spre noi, ca sa ne pierzi încât sa nu ramâna radacina oi samân?a, nici numele nostru? 

 91. Dumnezeul lui Israel eoti cu adevarat, caci Tu ne-ai lasat radacina pâna azi. 

 92. Iata suntem înaintea Ta întru faradelegile noastre, oi nu mai putem sta înaintea Ta din cauza lor". 

 93. ai când se ruga Ezdra oi se marturisea plângând, doborât înaintea sfântului locao, s-a adunat la el din Ierusalim mul?ime multa foarte, barba?i oi femei oi tineri, pentru ca mare plângere era în mul?ime. 

 94. ai strigând aecania, fiul lui Ieiel, din fiii lui Israel, a zis: "Ezdra! Noi am pacatuit înaintea lui Dumnezeu, caci am locuit împreuna cu femei de alt neam din neamurile pamântului. 

 95. Dar cum Israelul are nadejde, întru aceasta sa dam juramânt Domnului ca vom izgoni toate femeile cele de alt neam, împreuna cu copiii lor, 

 96. Precum socoteoti tu oi câ?i se supun legii Domnului; scoala-te, savâroeote, 

 97. Ca acesta este lucrul tau oi noi împreuna cu tine avem puterea sa o facem". 

 98. ai s-a sculat Ezdra oi a pus pe capeteniile preo?ilor oi ale levi?ilor oi pe tot Israelul sa faca juramânt ca vor face aoa. ai ei au jurat. 

Capitolul 9.
Alte porunci. Ezdra citeote Legea Domnului. Întoarcerea acasa. 

 1. ai sculându-se Ezdra, din curtea templului Domnului, a mers la camera lui Iohanan, fiul lui Eliaoib, 

 2. ai locuind acolo, pâine n-a gustat, nici n-a baut apa, plângând faradelegile cele mari ale mul?imii. 

 3. ai s-a facut strigare în toata Iudeea oi în Ierusalim la to?i cei din robie, ca sa se adune în Ierusalim. 

 4. ai câ?i nu se vor înfa?ioa în doua sau trei zile, dupa judecata batrânilor întâistatatori, se vor omori dobitoacele lor, oi ei înoioi vor fi îndeparta?i de la obotea celor care fusesera în robie. 

 5. ai s-au adunat to?i cei din neamul lui Iuda oi al lui Veniamin în trei zile în Ierusalim, în luna a noua, în douazeci ale lunii. 

 6. ai a oezut împreuna toata mul?imea în curtea templului Domnului tremurând, caci era iarna. 

 7. ai sculându-se Ezdra, le-a zis: "Voi a?i facut faradelege oi a?i locuit împreuna cu femei de alt neam, ca sa spori?i pacatele lui Israel. 

 8. Acum pocai?i-va oi da?i slava Domnului Dumnezeului parin?ilor nootri, 

 9. ai face?i voia Lui oi despar?i?i-va de neamurile pamântului oi de femeile cele de alt neam". 

 10. ai a strigat tot poporul oi a zis cu glas mare: "Aoa vom face! 

 11. Dar mul?imea este multa oi este vreme de iarna, oi nu putem sa stam sub cerul liber, oi lucrul nostru nu este de o zi sau de doua, pentru ca mult am pacatuit în aceasta privin?a. 

 12. ai sa stea capeteniile mul?imii oi to?i cei din locuin?ele noastre câ?i au femei de alt neam, 

 13. Sa-oi faca vreme sa se înfa?ioeze împreuna cu batrânii oi judecatorii din fiecare orao pâna ce vor dezlega mânia Domnului de la noi, pornita asupra noastra pentru aceasta pricina". 

 14. Atunci Ionatan, fiul lui Azael, oi Iahzeia, fiul lui Ticva, au fost puoi pentru lucrul acesta; iar levi?ii Meoulam oi aabetai erau ajutoarele lor; 

 15. Cei ce fusesera în robie au împlinit porunca. 

 16. ai Ezdra preotul oi-a ales barba?i, capi de familie, pe to?i pe nume, oi au oezut împreuna la luna noua a lunii s zecea pentru cercetarea lucrului. 

 17. ai au dus la bun sfâroit pâna la luna noua a lunii întâi cercetarea privitoare la barba?ii care au luat femei de alt neam. 

 18. ai s-au gasit dintre preo?ii care s-au adunat, unii având femei de alt neam: 

 19. Din fiii lui Iosua, fiul lui Iosedec, oi din fra?ii lui: Maaseia, Eliezer, Iarib oi Ghedalia, 

 20. Care au dat încredin?are ca îoi vor izgoni femeile oi spre cura?ire vor jertfi berbeci pentru vina lor. 

 21. ai s-au mai gasit din fiii lui Imer: Hanani oi Zebadia; ai lui Harim: Maaseia, Ilie, aemaia, Iehiel oi Azaria; 

 22. Ai lui Paohur: Elioanai, Maaseia, Ismael, Natanael, Iozabad oi Elasa. 

 23. Dintre levi?i: Iozabad, aimei, Chelaia, zis Chelita, Petahia, Iuda oi Ionas. 

 24. Din cântare?ii locaoului sfânt: Eliaoib oi Zacur. 

 25. Portari: aalum, Telem oi Uri. 

 26. Iar din Israeli?i: Ramia, Izia, Malchia, Miiamin, Eleazar, Miheia oi Benaia, din fiii lui Fares; 

 27. Matania, Zaharia, Iehiel, Abdi, Ieremot oi Elias, din fiii lui Elam; 

 28. Elioenai, Eliaoib, Matania, Ieremot, Zabad oi Aziza, din fiii lui Zatu. 

 29. Din fiii lui Bebai: Iohanan, Anania, Zabai oi Atlai. 

 30. Din fiii lui Bani: Meoulam, Maluc, Adaia, Iaoub, Asael oi Ieremot. 

 31. ai din fiii lui Pahat-Moab: Adna, Chelal, Benaia, Maaseia, Matania, Be?aleel, Binui oi Manase. 

 32. ai din fiii lui Harim: Eliezer, Ioia, Malchia, aemaia, Simeon, Maluc oi aemaia. 

 33. ai din fiii lui Haoum: Matenai, Matata, Zabad, Elifelet, Ieremai, Manase, oi aimei. 

 34. ai din fiii lui Bani: Ieremia, Maadai, Amram, Ioil, Benaia, Bedia, Chelaia, Vania, Meremot, Eliaoib, Matania, Matenai, Iaasai, Binui, aimei, aelemia, Natan oi Adaia. 

 35. Din fiii lui Zacai: aaoai, aarai, Azareel, aelemia, Amaria oi Iosif. 

 36. Din fiii lui Nebo: Ieiel, Matitia, Zabad, Zebina, Iadai, Ioil, Benaia, Zavadeia, Ides, Ioil oi Vaneas. ai ei luasera femei de alt neam, oi le-au izgonit împreuna cu copiii lor. 

 37. ai au locuit preo?ii oi levi?ii oi cei care erau din Israel în Ierusalim oi la ?ara. Iar la luna noua a lunii a oaptea, când fiii lui Israel erau aoeza?i în locuin?ele lor, 

 38. Adunându-se toata mul?imea împreuna deodata pe locul dinspre poarta de rasarit a templului, 

 39. Au zis lui Ezdra, preotul oi cititorul, sa aduca legea lui Moise care s-a dat de Domnul Dumnezeul lui Israel. 

 40. ai a adus Ezdra arhiereul legea la toata mul?imea, de la om pâna la femeie oi la to?i preo?ii, ca sa auda legea în luna noua a lunii a oaptea. 

 41. ai a citit la intrarea por?ii celei dintâi a templului Domnului din zori pâna la amiaza, înaintea barba?ilor oi a femeilor, oi to?i ascultau legea. 

 42. ai a stat Ezdra preotul oi cititorul legii pe scaunul judeca?ii, cel de lemn, pregatit. 

 43. ai au stat lânga el Matatia, Sema, Anania, Azaria, Urie, Iezechia oi Baalsam, de-a dreapta. 

 44. De-a stânga: Pedaia, Misael, Malchia, Haoum, Haobadana oi Zaharia. 

 45. ai luând Ezdra cartea legii înaintea mul?imii, pentru ca oedea întâi, cu marire înaintea tuturor, 

 46. ai dezlegând legea, to?i în picioare au stat oi a binecuvântat Ezdra pe Domnul Dumnezeul cel Preaînalt, pe Dumnezeul Savaot Atot?iitorul. 

 47. ai a strigat mul?imea: Amin! 

 48. ai ridicând în sus mâinile, cazând la pamânt, s-au închinat Domnului: 

 49. Iosua, Bani, aerebia, Iamin, Acub, aabetai, Hodia, Maaseia, Chelita, Azaria, Iozabad, Hanan, Pelaia, oi levi?ii înva?au legea Domnului, tâlcuind citirea. 

 50. ai a zis Ataratis (cârmuitorul ?arii) lui Ezdra, arhiereul oi cititorul, oi levi?ilor care înva?au mul?imea: 

 51. "Ziua aceasta este sfânta Domnului". ai to?i plângeau ascultând legea. 

 52. "Mergând, deci, mânca?i bucate grase oi be?i bauturi dulci oi trimite?i daruri la cei care n-au. 

 53. Ca sfânta este ziua Domnului oi nu va întrista?i ca Domnul va va mari". 

 54. ai levi?ii porunceau toate acestea poporului zicând: "Ziua aceasta sfânta este Domnului, nu va întrista?i". 

 55. ai s-au dus to?i sa manânce oi sa bea oi sa se veseleasca oi sa dea daruri celor lipsi?i, bucurându-se mult de cuvintele legii, pe care le înva?asera în adunarile lor. 

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=3Ezdra
Vă rugăm să respectați drepturile de autor