www.profamilia.ro /scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=3Regi
 
 SFÂNTA SCRIPTURA 

Sfânta Scriptura - text integral
versiunea ortodoxa

achizitionare: 20.07.2003

Cartea a treia a Regilor

Capitolul 1.
Solomon. 

 1. Când regele David a ajuns la adânci batrâne?e, îl acopereau cu haine, însa nu putea sa se încalzeasca. 

 2. Atunci slugile lui i-au zis: "Sa se caute pentru domnul nostru rege o fata tânara, care sa stea înaintea regelui, sa-l îngrijeasca oi sa se culce cu el, ca sa se încalzeasca domnul nostru regele". 

 3. ai i-au cautat în toate ?inuturile lui Israel o fata frumoasa oi au gasit pe Abioag Sunamiteanca oi au adus-o la rege. 

 4. Fata era foarte frumoasa, îngrijea pe rege oi-l servea; însa regele n-a cunoscut-o. 

 5. Atunci Adonia, fiul Haghitei, s-a falit oi a zis: "Eu am sa fiu rege". ai ai-a gatit care de razboi, calare?i oi cincizeci de oameni care sa-i alerge înainte. 

 6. Caci tatal sau niciodata nu-l oprise oi nu-i zisese: "Pentru ce faci aceasta?" El însa mai era oi foarte frumos la chip oi nascut dupa Abesalom. 

 7. ai s-a în?eles cu Ioab, fiul ?eruiei, oi cu Abiatar preotul; oi aceotia ajutau pe Adonia. 

 8. Iar preotul ?adoc oi Benaia, fiul lui Iehoiada, proorocul Natan, aimei, Rei oi vitejii lui David n-au fost de partea lui Adonia. 

 9. ai junghiind Adonia ai, boi oi vi?ei graoi la piatra Zohelet, cea de la En-Roghel, a chemat pe ta?i fra?ii sai, fiii regelui, dimpreuna cu to?i barba?ii lui Iuda, care erau în slujba la rege. 

 10. Iar pe proorocul Natan, pe Benaia, pe viteji oi pe Solomon, fratele lui, nu i-a chemat. 

 11. Atunci Natan a grait catre Batoeba, mama lui Solomon, zicând: "Auzit-ai tu ca Adonia, fiul Haghitei, s-a facut rege, iar domnul nostru David nu otie de aceasta? 

 12. Acum, iata, i?i dau un sfat: Sa-?i scapi via?a ta oi a fiului tau Solomon. 

 13. Du-te oi intra la regele David ol-i spune: "Nu tu, oare, domnul meu rage, te-ai jurat catre roaba ta, zicând: Solomon, fiul tau, va fi rege dupa mine: oi va oedea pe tronul meu? Pentru ce dar Adonia s-a facut rege?" 

 14. ai iata, când tu înca vei vorbi acolo cu regele, voi intra oi eu în urma ta, voi adeveri oi voi întregi cuvintele tale", 

 15. Deci a intrat Batoeba la rege în odaia unde odihnea. ai iata regele era foarte batrân oi Abioag Sunamiteanca îngrijea de el. 

 16. ai s-a plecat Batoeba oi s-a închinat regelui oi el a întrebat-o: "Ce voieoti?" 

 17. Iar ea i-a spus: "Domnul meu rege, tu te-ai jurat pe Domnul Dumnezeul tau câtre roaba ta, zicând: Solomon, fiul tau, va fi rege dupa mine oi va oedea pe tronul meu. 

 18. Dar acum iata ca Adonia s-a facut rege oi tu, domnul meu rege, nu otii nimic da aceasta. 

 19. Acela a înjunghiat o mul?ime de boi, vi?ei graoi oi oi; oi a poftit pa to?i fiii regelui, pe preotul Abiatar oi pe Ioab, mai-marele ootirii; iar pe Solomon, robul tau, nu l-a chemat. 

 20. Însa tu eoti rege, domnul meu. Ochii tuturor Israeli?ilor la tine privesc, ca sa le ara?i cine va oedea rege pe tronul domnului meu, dupa el. 

 21. Altfel, când domnul meu, regele, va raposa cu parin?ii sai, voi fi învinuita eu oi fiul meu Solomon". 

 22. ai iata, când înca vorbea cu regele, a venit oi proorocul Natan. 

 23. ai i s-a spus regelui, zicând: "Iata Natan proorocul!" ai a intrat Natan la rege oi i s-a închinat regelui cu fa?a pâna la pamânt. 

 24. ai a zis Natan: "Domnul meu rege, ai spus tu oare: Adonia va fi rege oi va oedea pe tronul meu dupa mine? 

 25. Pentru ca el chiar astazi a plecat ai a junghiat o mul?ime de boi, vi?ei graoi oi oi; oi a poftit pe to?i fiii regelui, pe mai-marii ootirii oi pe Abiatar preotul; oi, iata, ei manânca oi beau dinaintea lui oi zic: "Traiasca regele Adonia!" 

 26. Iar pe mine, robul tau, pe preotul  ?adoc, pe Benaia, fiul lui Iehoiada, oi pe Solomon, robul tau, nu ne-a chemat. 

 27. ai daca cu voia ta, domnul meu rege, s-a facut lucrul acesta, atunci pentru ce tu n-ai descoperit robului tau cine va oedea rege pe tronul domnului meu, dupa el?" 

 28. Dar regele David a raspuns oi a zis: "Chema?i pe Batoeba la mine!" oi a intrat ea la rege oi a stat înaintea lui. 

 29. Atunci regele s-a jurat oi a zis: "Viu este Domnul, Care mi-a scapat sufletul meu de la orice necaz! 

 30. Precum m-am jurat pe Domnul Dumnezeul lui Israel catre tine, zicând: "Solomon, fiul tau, va fi rege dupa mine, oi va oedea pe tronul meu în locul meu, aoa voi face chiar astazi!" 

 31. ai s-a plecat Batoeba cu fata pâna la pamânt oi i s-a închinat regelui oi i-a zis: "Sa traiasca domnul meu, regele David, În veci!" 

 32. Apoi a zis regele David: "Chema?i la mine pe preotul ?adoc, pe proorocul Natan oi pe Benaia, fiul lui Iehoiada!" ai ei au intrat la rege. 

 33. ai regele le-a spus: "Sa lua?i pe slugile domnului vostru cu voi oi sa pune?i pe Solomon, fiul meu, calare pe catârul meu oi sa-l duce?i pâna la Ghihon, 

 34. ai acolo sa-l unga preotul ?adoc oi proorocul Natan de rege peste Israel oi sa suna?i din trâmbi?a oi sa zice?i: "Sa traiasca regele Solomon!" 

 35. Apoi sa-l petrece?i înapoi, ca sa vina oi sa oada pe tronul meu; caci el va fi rege în locul meu oi lui i-am poruncit sa fie conducatorul lui Israel oi al lui Iuda". 

 36. ai a raspuns Benaia, fiul lui Iehoiada regelui oi i-a zis: "Amin! Aoa sa întareasca Domnul Dumnezeul domnului meu, regele, cuvântul acesta! 

 37. ai cum Domnul Dumnezeu a fost cu domnul meu, regele, aoa sa fie el oi cu Solomon oi sa-i preamareasca tronul lui mai mult decât tronul domnului meu, regele David!" 

 38. ai aoa au plecat preotul ?adoc, proorocul Natan, Benaia, fiul lui Iehoiada, Cheretienii oi Peletienii oi au pus pe Solomon calare pe catârul regelui David oi l-au dus pâna la Ghihon. 

 39. ai a luat preotul ?adoc cornul cu untdelemn sfin?it din cort oi a uns pe Solomon. ai s-a sunat din trâmbi?e oi tot poporul a strigat: "Traiasca regele Solomon! " 

 40. Apoi tot poporul l-a petrecut pe Solomon oi i-a cântat din fluiere oi bucurie mare era pe popor, încât oi pamântul se zguduia de strigatele lui. 

 41. Atunci a auzit Adonia de aceasta oi to?i cei chema?i ai lui, tocmai când ispravisera de mâncat; iar Ioab, auzind sunetul de trâmbi?e, a zis: "Ce este acest zgomot de care rasuna cetatea?" 

 42. ai pe când el înca vorbea, iata ca a venit Ionatan, fiul preotului Abiatar. ai a zis Adonia: "Intra, caci tu eoti om cinstit oi aduci veste buna!" 

 43. ai a raspuns Ionatan lui Adonia oi i-a zis: "Ba chiar veste rea; caci domnul nostru, regele David, a facut rege pe Solomon. 

 44. ai a trimis regele cu el pe ?adoc oi pe proorocul Natan, pe Benaia, fiul lui Iehoiada, oi pe Cheretieni oi Peletieni oi l-au pus calare pe catârul regelui. 

 45. ai l-au uns preotul ?adoc oi proorocul Natan rege la Ghihon oi de acolo s-au întors cu bucurie oi au pus în miocare cetatea. Iata zgomotul pe care-l auzi?i". 

 46. ai a oezut Solomon pe tronul regatului. 

 47. ai slugile regelui au venit sa-l binecuvânteze pe domnul nostru regele David, zicând: "Sa mareasca Dumnezeul tau numele lui Solomon mai mult decât numele tau oi sa-i aduca tronul lui la marire mai multa decât tronul tau!" ai s-a închinat regele în patul lui; 

 48. ai a zis regele aoa: "Binecuvântat sa fie Domnul Dumnezeul lui Israel, Care a facut sa fie astazi din samân?a mea un urmao pe tronul meu oi sa vad cu ochii mei aceasta!" 

 49. Atunci toii cei chema?i, care erau cu Adonia, s-au spaimântat oi, sculându-se, s-au dus fiecare în drumul sau. 

 50. Iar Adonia, temându-se de Solomon, s-a sculat oi s-a dus oi s-a apucat cu mâinile de coarnele jertfelnicului. 

 51. ai i s-a spus lui Solomon, zicând: "Iata, Adonia s-a temut de regele Solomon; caci iata, ca se ?ine cu mâinile de coarnele jertfelnicului, zicând: Sa-mi fagaduiasca astazi cu juramânt regele Solomon ca nu va omorî pe robul sau cu sabia". 

 52. ai a zis Solomon: "Daca el va fi om cinstit, nici un par din capul lui nu va cadea pe pamânt; iar daca va fi om viclean, va muri". 

 53. ai a trimis regele Solomon oi l-a adus de la jertfelnic cu de-a sila; oi a venit oi s-a închinat regelui Solomon. ai Solomon i-a zis: "Du-te la casa ta!" 

Capitolul 2.
Moartea lui David. 

 1. Apropiindu-se vremea lui David ca sa moara, a lasat el fiului sau Solomon acest legamânt: 

 2. "Iata, eu ma duc pe drumul pe care to?i pamântenii se duc; fii tare oi sa fii barbat. 

 3. Sa pazeoti legamântul Domnului Dumnezeului tau, umblând în caile Lui oi pazind legile Lui, poruncile Lui, hotarârile Lui oi aoezamintele Lui, precum sunt scrise în legea lui Moise, pentru ca sa-ii fie bine-cunoscut tot ce vei face, oriunde oi ori încotro te vei întoarce; 

 4. ai ca sa Îoi ?ina oi Domnul cuvântul Sau care l-a grait catre mine, zicând: "Daca fiii tai îoi vor pazi drumul lor, ca sa se poarte cu credinciooie înaintea Mea, din toata inima oi din tot sufletul lor, atunci nu va conteni sa fie din tine barbat pe tronul lui Israel. 

 5. Dar oi tu otii ce mi-a facut Ioab, fiul ?eruiei, cum s-a purtat cu cele doua capetenii ale ootirii lui Israel, cu Abner, fiul lui Ner, oi cu Amasa, fiul lui Ieter, pe care i-a omorât; oi cum a varsat în timp de pace sânge ca în timp de razboi, mânjind cu sângele cel varsat ca la razboi încingatoarea de la coapsele sale oi încal?amintea din picioarele sale. 

 6. Sa faci dar cu el dupa în?elepciunea ta, ca sa nu se coboare carunte?ea lui cu pace în locuin?a mor?ilor. 

 7. Iar fiilor lui Barzilai Galaaditul arata-le mila, ca sa fie cu cei care se hranesc la masa ta, caci ei au venit la mine când am fugit de Abesalom, fratele tau. 

 8. Iata ca ai la tine oi pe aimei, fiul lui Ghera veniamineanul din Bahurim, care m-a blestemat cu greu blestem, când mergeam la Mahanaim; dar fiindca mi-a ieoit în cale la Iordan, m-am jurat pe Domnul catre el, zicând: Nu te voi mai ucide cu sabia. 

 9. Acum însa sa nu-l laoi nepedepsit, caci eoti barbat în?elept, oi otii ce sa faci cu el, ca sa cobori carunte?ea lui cu sânge în locuin?a mor?ilor". 

 10. ai a raposat David cu parin?ii sai oi a fost înmormântat în cetatea lui David. 

 11. Timpul domniei lui David peste Israel a fost de patruzeci de ani: în Hebron oapte ani oi în Ierusalim treizeci oi trei de ani. 

 12. ai s-a aoezat Solomon pe tronul lui David, tatal sau, oi domnia lui s fost foarte stralucita. 

 13. Atunci a venit Adonia, fiul Haghitei, la Batoeba, mama lui Solomon, oi i s-a închinat. ai ea i-a zis: "Cu pace î?i este venirea?" Iar el a raspuns: "Cu pace!" 

 14. Apoi a zis: "Am sa-ti spun o vorba!" ai ea a zis: "Spune;!" 

 15. ai a zis el: "Tu otii ca domnia era a mea oi ca tot Israelul privea la mine ca la viitorul lor rege; dar domnia a trecut de la mine oi i s-a dat fratelui meu, pentru ca de la Domnul i-a fost lui aceasta. 

 16. Acum te rog un lucru: sa nu ma nesocoteoti!" ai ea i-a zis: "Graieote!" 

 17. Iar el a zis: "Te rog vorbeote cu regele Solomon, caci el va ?ine seama de vorba ta, ca sa-mi dea pe Abioag Sunamiteanca de femeie". 

 18. ai a zis Batoeba: "Bine, voi vorbi cu regele pentru tine". 

 19. Deci, a intrat Batoeba la regele Solomon, ca sa-i vorbeasca pentru Adonia. Regele s-a sculat înaintea ei, i s-a închinat oi s-a aoezat pe tronul lui. ai s-a pus oi pentru mama regelui un tron; oi ea a stat de-a dreapta lui 

 20. ai a zis: "Am sa-ii fac o mica rugaminte, sa nu mi-o treci cu vederea!" A zis regele: "Cere, mama mea!" 

 21. Ea a zis: "Sa dai pe Abioag Sunamiteanca lui Adonia, fratele tau, de femeie!" 

 22. Atunci a raspuns regele Solomon oi a zis mamei sale: "Dar de ce ceri tu pe Abioag Sunamiteanca pentru Adonia? Cere atunci pentru el oi domnia, caci el este fratele meu cel mai mare oi cu el este preotul Abiatar oi tot cu el este prieten oi Ioab, fiul ?eruiei, mai-marele ootirii!" 

 23. Apoi s-a jurat regele Solomon pe Domnul, zicând: "Aoa rau sa-mi dea mie Dumnezeu oi înca oi altele sa ma ajunga, daca n-a grait Adonia cuvântul acesta împotriva vie?ii mele. 

 24. Dar acum, viu este Domnul, Care m-a socotit pe mine vrednic de cinste oi m-a aoezat pe tronul lui David, tatal meu, oi mi-a zidit casa precum a grait el; Adonia chiar astazi va muri". 

 25. ai a trimis regele Solomon pe Benaia, fiul lui Iehoiada, care fara de mila l-a lovit pe acela oi a murit Adonia în ziua aceea. 

 26. Iar lui Abiatar preotul, regele i-a zis: "Sa pleci la Anatot, la mooia ta; caci oi tu eoti vrednic de moarte; dar acum nu te voi omorî, caci ai purtat chivotul Domnului Dumnezeu înaintea lui David, tatal meu oi ai suferit oi tu ce a suferit tatal meu". 

 27. ai l-a îndepartat Solomon pe Abiatar de la preo?ia Domnului, ca sa se împlineasca cuvântul Domnului care l-a grait pentru casa lui Eli în ailo. 

 28. Vestea aceasta a ajuns pâna la Ioab, fiul ?eruiei, fiindca oi Ioab se daduse de partea lui Adonia oi nu de partea lui Solomon oi a fugit Ioab la cortul Domnului oi s-a apucat cu mâinile de coarnele jertfelnicului. 

 29. ai i s-a spus regelui Solomon, zicând: "Iata Ioab a fugit la cortul Domnului oi iata s-a apucat cu mâinile de coarnele jertfelnicului. ai a trimis Solomon la Ioab sa-i zica: "Ce ii-am facut de ai fugit la jertfelnic?" ai a raspuns Ioab: "M-am temut de fa?a ta oi am fugit la Domnul". ai a trimis Solomon pe Benaia, fiul lui Iehoiada, zicând: "Mergi, omoara-l oi-l îngroapa!" 

 30. ai s-a dus Benaia, fiul lui Iehoiada, la Ioab, la cortul Domnului, oi i-a zis: "Aoa zice regele: Sa ieoi!" ai a zis Ioab: "Nu ies, pentru ca vreau sa mor aici! " oi s-a întors Benaia, fiul lui Iehoiada oi a spus de aceasta regelui, zicând: "Aoa a zis Ioab oi aoa mi-a raspuns!" 

 31. Iar regele i-a zis: "Du-te oi fa-i aoa cum a zis; omoara-l oi-l îngroapa. ai ia de pe mine oi de pe casa tatalui meu sângele nevinovat varsat de Ioab. 

 32. Sa-i întoarca Domnul pe capul lui sângele nedrepta?ii lui, pentru ca a ucis pe doi barba?i nevinova?i oi mai buni decât el, omorându-i cu sabia, fara de otirea tatalui meu, David: pe Abner, fiul lui Ner, mai-marele ootirii lui Israel, oi pe Amasa, fiul lui Ieter, mai marele ootirii lui Iuda. 

 33. Pe capul lui oi pe capul semin?iei lui în veci sa se întoarca sângele lor; iar David oi semin?ia lui oi casa lui oi tronul lui sa aiba în veci pace de la Domnul! 

 34. ai s-a dus Benaia, fiul lui Iehoiada oi a lovit pe Ioab oi l-a omorât; oi a fost înmormântat la casa lui, în pustiu. 

 35. Iar regele Solomon a pus în locul lui peste ootire pe Benaia, fiul lui Iehoiada. Cârmuirea regatului era însa la Ierusalim; iar mai mare peste preo?i, în locul lui Abiatar, regele a pus pe ?adoc preotul. Solomon, fiul lui David, a domnit peste Israel oi Iuda, în Ierusalim. ai a dat Domnul lui Solomon în?elepciune oi pricepere foarte mare oi cunootin?e multe, ca nisipul de pe ?armul marii. oi Solomon a avut în?elepciune mai presus de în?elepciunea tuturor fiilor Rasaritului oi de în?elepciunea tuturor în?elep?ilor Egiptenilor. El a luat pentru sine pe fiica lui Faraon oi a adus-o în cetatea lui David, pâna ce a terminat de zidit casa sa oi, mai întâi, templul Domnului oi zidul dimprejurul Ierusalimului; în oapte ani a facut acestea oi le-a ispravit. Solomon a avut oaptezeci de mii de oameni salahori optzeci de mii de taietori de piatra în munte. El a facut marea oi postamentele oi spalatoriile cele mari, stâlpii, fântâna cea din curte oi marea de arama; oi a zidit el ceta?uia oi întariturile ei oi a împar?it cetatea lui David. Atunci fiica lui Faraon o trecut din cetatea lui David în casa sa pe care i-o zidise el; tot atunci a zidit Solomon zidul dimprejurul ceta?ii. ai aducea Solomon de trei ori pe an arderi de tot oi jertfe de pace pe jertfelnicul pe care-l facuse Domnului; oi savâroea la el oi tamâieri înaintea Domnului. ai a ispravit zidirea templului. La lucrarile lui Solomon erau trei mii oapte sute de ispravnici mari care conduceau poporul ce facea lucrul. ai a zidit el Asurul, Magdinul, Gazerul, Bet-Horonul de Sus oi Valatul. Dar aceste ceta?i le-a zidit el dupa ce a facut templul Domnului oi zidul dimprejurul Ierusalimului. Înca din timpul vie?ii sale, David poruncise lui Solomon, zicând: "Iata, ai pe aimei, fiul lui Ghera, fiul lui Ieminie, din Bahurim; el m-a blestemat cu greu blestem, în ziua când m-am dus la Mahanaim; dar el mi-a ieoit în cale la Iordan oi eu m-am jurat pe Domnul fa?a de el, zicând: Nu te voi mai ucide eu sabia! Tu însa sa nu-l laoi nepedepsit; caci eoti barbat în?elept oi otii ce sa faci cu el, ca sa-i cobori carunte?ea lui cu sânge în casa mor?ilor". 

 36. ai trimi?ând regele, a chemat pe aimei oi i-a zis: "Fa-?i casa în Ierusalim oi traieote aici oi de aici sa nu mai ieoi. 

 37. Dar sa otii ca în ziua în care vai ieoi oi vei trece pârâul Chedron, numaidecât cu moarte vei muri. Sângele tau va fi asupra capului tau!" 

 38. ai a zis aimei regelui: "Bine, cum a poruncit domnul meu regele, aoa va face robul tau". ai a trait aimei în Ierusalim multa vreme. 

 39. Iar peste trei ani s-a întâmplat ca au fugit doi robi de la aimei la Achio, fiul lui Maaca, regele Gatului. ai i s-a spus lui aimei: "Iata, robii tai sunt la Gat". 

 40. ai sculându-se aimei oi punând oaua pe asinul sau, a plecat la Gat, la Achio, ca sa-oi caute robii sai. ai s-a întors aimei oi a adus robii sai de la Gat. 

 41. Dar, spunându-i-se lui Solomon ca aimei a mers din Ierusalim pâna la Gat oi ca s-a întors, a trimis regele oi a chemat pe aimei oi i-a zis: 

 42. "Nu m-am jurat eu, oare, pe Domnul catre tine oi nu ?i-am spus eu, oare, înainte, zicând: Sa otii ca în ziua în care vei ieoi din Ierusalim oi te vei duce undeva, numaidecât vai muri? ai tu mi-ai spus: Bine! 

 43. De ce n-ai pazit legea pe care ?i-am dat-o înaintea Domnului cu juramânt? 

 44. Apoi a mai zis regele catre aimei: "Tu otii oi otie oi inima ta tot râul care l-ai facut tatalui meu David; sa se întoarca asupra capului tau rautatea ta! 

 45. Iar regele Solomon sa fie binecuvântat oi tronul lui David sa fie neclintit înaintea Domnului în veci!" 

 46. ai a poruncit regele lui Benaia, fiul lui Iehoiada; oi el s-a dus oi a lovit pe aimei oi acela a murit. 

Capitolul 3.
Calatoria lui Solomon. În?elepciunea lui. 

 1. Dupa ce regatul s-a întarit în mâinile lui Solomon, Solomon s-a înrudit cu Faraon, regele Egiptului, caci a luat pentru el pe fiica lui Faraon oi a adus-o în cetatea lui David, pâna o terminat de zidit casa sa, templul Domnului oi zidul dimprejurul Ierusalimului. 

 2. Poporul tot mai aducea jertfe pe înal?imi, caci nu era înca zidit templul numelui Domnului pâna în acel timp. 

 3. ai Solomon, care iubea pe Domnul, purtându-se dupa legea tatalui sau, a adus oi el jertfe oi tamâieri pe înal?imi. 

 4. Deci s-a sculat oi el oi s-a dus la Ghibeon, ca sa aduca jertfe acolo, caci acolo era cea mai mare înal?ime. O mie de jertfe pentru ardere de tot a adus Solomon pe acel jertfelnic. 

 5. La Ghibeon însa S-a aratat Domnul lui Solomon noaptea în vis oi a zis: "Cere ce vrei sa-?i dau!" 

 6. ai a zis Solomon: "Tu ai facut cu robul Tau David, tatal meu, mare mila; oi, pentru ca el s-a purtat cu vrednicie oi cu dreptate oi inima curata înaintea Ta, nu ?i-ai luat aceasta mila mare de la el; oi i-ai daruit fiu pe tronul lui, precum oi este aceasta astazi. 

 7. ai acum Tu, Doamne Dumnezeul meu, ai pus pe robul Tau rege în locul lui David, tatal meu; însa eu sunt foarte tânar oi nu otiu sa conduc. 

 8. ai robul Tau este în mijlocul poporului Tau pe care l-ai ales, popor nesfâroit de mare, care din pricina mul?imii lui nu se poate nici socoti, nici numara. 

 9. Daruieote-i dar robului Tau minte priceputa, ca sa asculte oi sa judece poporul Tau oi sa deosebeasca ce este bine oi ca este rau; caci cine poate sa pova?uiasca pe acest popor al Tau, care este nesfâroit de mare?" 

 10. ai i-a placut Domnului ca Solomon a cerut aceasta. 

 11. ai a zis Dumnezeu: "Deoarece tu ai cerut aceasta oi n-ai cerut via?a lunga; n-ai cerut boga?ie, n-ai cerut sufletele duomanilor tai, ci ai cerut în?elepciune, ca sa otii sa judeci, 

 12. Iata Eu voi face dupa cuvântul tau; iata, Eu î?i dau minte în?eleapta oi priceputa, cum nici unul n-a fost ca tine înaintea ta oi cum nici nu se va mai ridica dupa tine. 

 13. Ba î?i voi da oi ceea ce tu n-ai cerut: boga?ie oi slava, aoa încât nici unul dintre regi nu va fi asemenea ?ie, în toate zilele tale. 

 14. ai daca vei umbla pe drumul Meu, ca sa pazeoti legile Mele oi poruncile Mele, cum a umblat tatal tau David, î?i voi înmul?i oi zilele tale". 

 15. ai s-a trezit Solomon din somn ai iata, acesta fusese vis. Apoi s-a sculat oi a venit la Ierusalim oi a stat înaintea jertfelnicului celui de dinaintea chivotului cu legea Domnului, care era în Sion, a adus arderi de tot, a savâroit jertfe de împacare oi a facut mare ospa? pentru toate slugile sale. 

 16. Atunci au venit doua femei desfrânate la rege oi au stat înaintea lui. 

 17. ai a zis una din femei: "Rogu-ma, domnul meu, noi traim într-o casa; oi eu am nascut la ea, în casa aceea. 

 18. A treia zi dupa ce am nascut eu, a nascut oi aceasta femeie oi eram împreuna oi nu era nimeni strain cu noi în casa, afara de noi amândoua. 

 19. Însa noaptea a mu?it fiul acestei femei, caci a adormit peste el. 

 20. ai s-a sculat ea pe la miezul nop?ii oi mi-a luat pe fiul meu de lânga mine, când eu, roaba ta, dormeam oi l-a pus la pieptul ci; iar pe fiul ei cel mort l-a pus la pieptul meu. 

 21. Diminea?a când m-am sculat ca sa-mi alaptez fiul, iata, el era mort; iar când m-am uitat la el mai bine diminea?a, acesta nu era fiut meu, pe care-l nascusem". 

 22. Iar cealalta femeie a zis: "Ba nu, fiul meu e viu, iar fiul tau e mort!" Iar aceasta îi zicea: "Ba nu, fiul tau este mort oi al meu e viu!" oi vorbeau ele aoa înaintea regelui. 

 23. Atunci regele a zis: "Aceasta zice: Fiul meu este cel viu, iar fiul tau este cel mort; iar aceea zice; Ba nu, fiul tau este cel mort oi fiul meu aste cel viu". 

 24. Apoi a zis Solomon: "Da?i-mi o sabie"; oi i s-a adus regelui o sabie. 

 25. ai a zis regele: "Taia?i copilul cel viu în doua oi da?i o jumatate din el uneia oi o jumatate din el celeilalte!" 

 26. ai a raspuns femeia al carui fiu era viu regelui, - caci i se rupea inima de mila pentru fiul ei: "Rogu-ma, domnul meu, da?i-i ei acest prunc viu oi nu-l omorâ?i!" Iar cealalta a zis: "Ca sa nu fie nici al meu, nici al ei, taia?i-l!" 

 27. ai regele a zis: "Da?i-i acesteia copilul cel viu, ca aceasta este mama lui!" 

 28. ai a auzit tot Israelul do judecata aceasta pe care a facut-o regele. ai au început sa se teama de rege, caci vedeau ca în?elepciunea lui Dumnezeu este în el, ca sa faca judecata oi dreptate. 

Capitolul 4.
Dregatori lui Solomon. Slava lui. 

 1. ai a fost regele Solomon rege peste tot Israelul. 

 2. Iata acum capeteniile pe care le avea el la curtea sa: Azaria, fiul lui ?adoc, preotul; 

 3. Elihoref oi Ahia, fiii lui aioa, scriitori; Ioasaf, fiul lui Ahilud, cronicar; 

 4. Benaia, fiul lui Iehoiada, capetenie peste ootire; ?adoc oi Abiatar, preo?i; 

 5. Azaria, fiul lui Natan, capetenie peste ispravnici, iar Zabud, fiul lui Natan, preot oi prieten al regelui; 

 6. Ahioar era capetenie peste casa regelui; Eliav, fiul lui Saf, era peste mooii oi Adoniram, fiul lui Abda, era peste dari. 

 7. ai mai avea Solomon doisprezece ispravnici peste tot Israelul, care aduceau alimente pentru rege oi casa lui; fiecare trebuia sa aduca alimente pe o luna în an. 

 8. Iata numele lor: Ben-Hur, peste muntele lui Efraim, singur; 

 9. Ben-Decher, peste Maca?, peste aaalebim, peste Bet-aemeo, peste Elon oi peste Bet-Hanan; 

 10. Ben-Hased, peste Arubot; oi tot sub el mai era oi Soco, cum oi tot pamântul Hefer; 

 11. Ben-Abinadab, peste tot Nafat-Dor; Tafat, fiica lui Solomon, era femeia lui; 

 12. Baana, fiul lui Ahilud, peste Tanac, peste Meghidon oi peste tot pamântul Bet-aeanului, care este aproape de ?artan, mai jos de Izreel, de la Bet-aean pâna la Abel-Mehol oi chiar pâna dincolo de Iocmeam; 

 13. Ben-Gheber, peste Ramot-Galaad; sub el mai erau oi satele lui Iair, fiul lui Manase, care sunt în Galaad; tot sub el mai era oi ?inutul Argob, care este în Vasan, oaizeci de ceta?i mari cu ziduri oi zavoare de arama; 

 14. Ahinadab, fiul lui Ido, peste Mahanaim; 

 15. Ahimaa?, care a avut de femeie pe Basemat, fiica lui Solomon, era peste pamântul Neftali; 

 16. Baana, fiul lui Huoai, peste Aoer oi Bealot; 

 17. Iosafat, fiul lui Paruah, peste Isahar; 

 18. aimei, fiul lui Ela, peste Veniamin; 

 19. Gheber, fiul lui Urie, peste Galaad, peste ?ara lui Sihon, regele Amoreilor, oi a lui Og, regele Vasanului. El era singur ispravnic peste aceste pamânturi. 

 20. Iuda oi Israel, care erau nesfâroit de mul?i la numar, ca nisipul de pe ?armul marii, mâncau, beau oi se veseleau. 

 21. Solomon domnea peste toate regatele de la râul Eufrat pâna la pamântul Filistenilor oi pâna în hotarul Egiptului. Acestea îi aduceau daruri oi au slujit lui Solomon în toate zilele vie?ii lui. 

 22. Hrana lui Solomon pe fiecare zi era: treizeci de core faina de grâu oi oaizeci core de alte preparate de faina; 

 23. Zece boi îngraoa?i, douazeci boi din cei care paoteau iarba oi o suta de oi, afara de vânatul de cerbi, caprioare, ciute oi de pasarile îngraoate; 

 24. Caci domnea peste tot pamântul de dincoace de Eufrat, de la Tifsah pâna la Gaza, oi peste to?i regii de dincoace de Eufrat, oi era în pace cu toate ?arile de primprejur. 

 25. Astfel a trait Iuda oi Israelul în liniote, fiecare sub vi?a sa de vie oi sub smochinul sau, de la Dan pâna la Beer-aeba, în toate zilele lui Solomon. 

 26. Solomon avea patruzeci de mii de iesle pentru caii de la carele lui oi douasprezece mii de calare?i. 

 27. ai acei ispravnici aduceau regelui Solomon tot ce trebuia pentru masa regelui, fiecare în luna lui, oi nu lasa sa duca lipsa de nimic. 

 28. ai orz oi paie pentru cai oi pentru celelalte vite aducea fiecare, când îi era rândul lui, la locul unde se afla regele. 

 29. ai a dat Dumnezeu lui Solomon în?elepciune oi pricepere foarte mare oi cunootin?e multe, ca nisipul de pe ?armul marii. 

 30. ai era în?elepciunea lui Solomon mai presus de în?elepciunea tuturor fiilor Rasaritului oi mai presus de toata în?elepciunea Egiptenilor. 

 31. El era mai în?elept decât to?i oamenii; mai în?elept mult oi decât Etan Ezrahiteanul, decât Heman oi decât Calcol oi Darda, feciorii lui Mahol; oi numele lui era în slava la toate popoarele de primprejur. 

 32. Solomon a spus trei mii de pilde; oi cântarile lui au fost o mie oi cinci. 

 33. El a vorbit despre copaci, de la cedrii cei din Liban pâna la isopul de pe ziduri; a vorbit oi despre animale, despre pasari, despre târâtoare oi despre peoti. 

 34. ai veneau de la toate popoarele, ca sa asculte în?elepciunea lui Solomon, oi de la to?i regii pamântului care auzeau de în?elepciunea lui. 

Capitolul 5.
Pregatiri pentru zidirea templului Domnului. 

 1. Atunci a trimis Hiram, regele Tirului, pe slugile sale la Solomon, când a auzit ca l-au uns rege în locul tatalui sau. Caci Hiram fusese prieten cu David toata via?a. 

 2. ?i a trimis oi Solomon la Hiram ca sa-i spuna: 

 3. "Tu otii ca David, tatal meu, n-a putut sa înal?e casa numelui Domnului Dumnezeului sau, din pricina razboaielor cu popoarele dimprejur, pâna ce Domnul nu le-a supus sub talpa picioarelor lui. 

 4. Acum însa Domnul Dumnezeul meu mi-a daruit odihna din toate par?ile; n-am nici potrivnic, nici alte primejdii. 

 5. ai iata eu ma gândesc sa zidesc templu numelui Domnului Dumnezeului meu, dupa cum a grait Domnul catre tatal meu David, zicând: Fiul tau pe care Eu îl voi pune în locul tau pe tron, acela va zidi templu numelui Meu. 

 6. Aoadar porunceote sa taie pentru mine cedri din Liban; oi iata robii mei vor fi împreuna cu robii tai; oi eu î?i voi da plata pentru robii tai cât vei hotarî tu, ca tu cunooti ca la noi nu sunt oameni care sa otie a taia lemnele aoa ca Sidonienii". 

 7. Când a auzit Hiram cuvintele lui Solomon, s-a bucurat foarte oi a zis: "Binecuvântat fie astazi Domnul, Care a dat lui David fecior în?elept pentru pova?uirea acestui popor nesfâroit de mare! 

 8. ai a trimis Hiram la Solomon sa-i spuna: "Am auzit pentru ce ai trimis la mine oi î?i îndeplinesc toata dorin?a ta pentru lemnul de cedru oi lemnul de chiparos. 

 9. Robii mei le vor scoate din Liban la mare oi eu cu plutele le voi duce pe mare la locul care ni-l vei hotarî; oi acolo le voi descarca oi tu le vei lua; însa oi tu sa plineoti dorin?a mea: sa aduci pâine pentru casa mea!" 

 10. A dat deci Hiram lui Solomon lemn de cedru oi lemn de chiparos, toate tocmai dupa dorin?a lui. 

 11. Iar Solomon a dat lui Hiram douazeci de mii de core de grâu pentru hrana casei iui oi douazeci de core de untdelemn de masline curat. Atât îi da Solomon lui Hiram pe fiecare an. 

 12. Domnul i-a dat în?elepciune lui Solomon dupa cum i-a fagaduit. ai a fost pace între Hiram oi Solomon oi amândoi între ei au facut legamânt. 

 13. ai a pus regele Solomon o corvoada peste tot Israelul oi corvoada era de treizeci de mii de oameni. 

 14. ai-i trimetea la Liban, câte zece mii pe luna, cu schimbul: o luna erau la Liban, iar doua luni la casa lor. Iar Adoniram era capetenie mai mare peste ei. 

 15. ai mai avea Solomon înca oaptezeci de mii de salahori oi optzeci de mii de oameni taietori de piatra în munte, 

 16. Afara de cele trei mii oi trei sute de capetenii, care erau puse de Solomon, sa supravegheze poporul care facea lucrul. 

 17. ai a poruncit regele sa pregateasca pietre mari, pietre cu ciubuce pentru temelia templului oi pietre cioplite 

 18. ai le-au lucrat lucratorii lui Solomon, lucratorii lui Hiram oi lucratorii din Biblos. ai aoa s-a pregatit lemnul oi piatra pentru ridicarea templului, timp de trei ani. 

Capitolul 6.
Solomon zideote templul Domnului. 

 1. Iar în anul patru sute optzeci, dupa ieoirea fiilor lui Israel din Egipt, în al patrulea an al domniei lui Solomon peste Israel, în luna Zif, care este a doua luna a anului, a început el sa zideasca templul Domnului. 

 2. Templul, pe care l-a zidit regele Solomon Domnului era lung de oaizeci de co?i, lat de douazeci oi înalt de treizeci. 

 3. Pridvorul de dinaintea templului era lung de douazeci de co?i, raspunzând cu la?imea templului, oi lat de zece co?i înaintea templului. 

 4. ai a facut el la acele odai ferestre cu zabrele, largi înauntru oi strâmte în afara. 

 5. ai a mai facut o cladire lânga zidul templului, cu trei caturi în jurul pere?ilor templului, în jurul Sfintei Sfintelor. 

 6. Catul de jos al cladirii era lat de cinci co?i; cel din mijloc lat de oase co?i, iar cel de al treilea, lat de oapte co?i; caci împrejurul templului erau facute prichiciuri de zid, ca zidirea sa nu fie lipita de pere?ii templului. 

 7. Când era zidit templul, la zidirea lui au întrebuin?at pietre cioplite, lucrate mai dinainte. Aoa ca nici ciocan, nici topor, nici orice alta unealta de fier nu s-au auzit la zidirea lui. 

 8. Intrarea la catul de jos al cladirii era pe partea dreapta a templului. Pe scari în spirala se suiau la catul din mijloc, oi de la catul din mijloc, la catul al treilea. 

 9. ai a zidit el templul oi l-a terminat oi a pardosit templul cu scânduri de cedru. 

 10. Odailor dimprejurul întregului templu le-a dat înal?ime de câte cinci co?i la fiecare cat oi erau legate de templu prin grinzi de cedru. 

 11. Atunci a fost cuvântul Domnului catre Solomon oi i-a zis: 

 12. "Iata, tu-Mi zideoti casa; daca te vei purta dupa legile Mele, oi vei urma dupa hotarârile Mele, oi vei pazi toate poruncile Mele, lucrând dupa ele, atunci Îmi voi împlini oi Eu cu tine cuvântul Meu pe care l-am grait catre David, tatal tau: 

 13. Voi locui în mijlocul fiilor lui Israel oi nu voi parasi pe poporul Meu Israel". 

 14. ai a zidit Solomon templul oi l-a terminat. 

 15. ai a îmbracat pere?ii templului pe dinauntru cu scânduri de cedru; de la pardoseala templului pâna la tavan pe dinauntru l-a îmbracat peste tot cu lemn de cedru; iar pardoseala templului a facut-o din scânduri de chiparos. 

 16. ai a facut în partea din fund a templului o despar?itura de douazeci de co?i lungime oi a îmbracat pere?ii oi tavanul casei acestei despar?ituri cu scânduri de cedru; oi aoa a facut despar?itura pentru Sfânta Sfintelor. 

 17. De patruzeci de co?i era despar?itura întâi a templului. 

 18. Pe scândurile de cedru dinauntru templului erau facute sculpturi în forma de castrave?i oi flori de trandafiri îmboboci?i; totul era acoperit cu cedru oi piatra nu se vedea. 

 19. Iar despar?itura din fundul templului el a pregatit-o, ca sa puna acolo chivotul cu legea Domnului. 

 20. ai despar?itura aceasta era lunga de douazeci de co?i, lata de douazeci de co?i oi înalta de douazeci de co?i; oi a îmbracat-o cu aur curat; asemenea a îmbracat oi jertfelnicul cel de cedru. 

 21. ai a îmbracat Solomon templul oi pe dinauntru cu aur curat; oi a întins lan?uri de aur pe dinaintea catapetesmei oi a îmbracat-o cu aur. 

 22. Tot templul l-a îmbracat cu aur, tot templul pâna la capat, oi tot jertfelnicul care este dinaintea altarului l-a îmbracat cu aur. 

 23. ai a facut în Sfânta Sfintelor doi heruvimi de lemn de maslin, înal?i de zece co?i. 

 24. O aripa a heruvimului era de cinci co?i oi cealalta aripa a heruvimului era tot de cinci co?i. Zece co?i erau de la un vârf al aripilor lui pâna la vârful celeilalte aripi. 

 25. Tot de zece co?i era oi celalalt heruvim; amândoi heruvimii aveau aceeaoi masura oi aceeaoi înfa?ioare. 

 26. Înal?imea unui heruvim era de zece co?i; la fel oi celalalt heruvim. 

 27. ai a aoezat el heruvimii la mijloc în partea de la fund a templului. Aripile heruvimilor erau însa întinse; oi atingea aripa unuia un perete oi aripa celuilalt heruvim atingea pe celalalt perete. Iar celelalte aripi ale lor se atingeau în mijlocul templului aripa de aripa. 

 28. ai a îmbracat el heruvimii cu aur. 

 29. Pe to?i pere?ii templului de jur împrejur, pe dinauntru oi pe dinafara, a facut chipuri sapate de heruvimi, de copaci, de finici oi de flori îmbobocite. 

 30. ai a îmbracat cu aur pardoseala în templu, în partea din fund oi în partea din fa?a. 

 31. Pentru intrat în Sfânta Sfintelor, a facut uoi de lemn de maslin care se deschid în doua par?i, cu uoori în cinci muchii. 

 32. Pe cele doua jumata?i ale uoilor de lemn de maslin, el a facut heruvimi sapa?i, finici oi flori îmbobocite; oi le-a îmbracat în aur oi heruvimii oi finicii. 

 33. La intrarea în templu a facut uoori din lemn de maslin în patru muchii 

 34. ai doua uoi din lemn de chiparos, fiecare cu câte doua canate. Amândoua jumata?ile unei uoi se învârteau într-o parte oi în alta oi amândoua jumata?ile celeilalte uoi de asemenea se; învârteau într-o parte oi în alta. 

 35. ai a sapat pe ele heruvimi, finici oi flori îmbobocite, oi le-a îmbracat cu aur peste sapatura. 

 36. ai a facut de asemenea curtea cea dinauntru din trei rânduri de pietre cioplite oi dintr-un rând de grinzi de cedru. 

 37. În anul al patrulea, în luna Zif, care este a doua luna a anului, a  pus el temelia casei Domnului. 

 38. Iar în anul al unsprezecelea, în luna Bul, care este luna a opta, a terminat el templul, cu toate par?ile lor oi dupa toate rânduielile lor; aoa ca l-a zidit în oapte ani. 

Capitolul 7.
Facerea casei regale oi a vaselor sfinte. 

 1. Iar Solomon a zidit oi a terminat casa sa în treisprezece ani. 

 2. Casa aceasta a facut-o de lemn din Liban, lunga de o suta de co?i, larga de cincizeci de co?i oi înalta de treizeci de co?i, pe patru oiruri de stâlpi de cedru oi pe stâlpi erau puse grinzi de cedru. 

 3. Iar peste grinzi deasupra era întinsa podeaua da lemn de cedru, care se rezema pe patruzeci oi cinci de stâlpi, câte cincisprezece în oir. 

 4. ai erau trei rânduri oi fiecare rând avea ferestre aoezate unele în dreptul altora, aoa ca raspundea fereastra cu fereastra în toate cele trei rânduri. 

 5. Toate uoile oi uoorii de uoi erau din grinzi patrate, oi ferestrele la cele trei rânduri fa?a în fa?a unele de altele. 

 6. ai a mai facut un pridvor pe stâlpi, lung da cincizeci de co?i, lat de treizeci de co?i; oi înaintea lui un pridvor mai mic, au stâlpi oi trepte în fa?a. 

 7. ai a facut de asemenea pridvor cu tron, de pe care el judeca, numit pridvorul judeca?ii; pe acesta l-a facut oi l-a îmbracat cu cedru, da la pardoseala pâna la tavan. 

 8. La casa sa de locuit, era facuta la fel alta curte oi tot cu por?i. Asemenea oi casa fiicei lui Faraon care Solomon o luase de femeie, a facut el un astfel de pridvor. 

 9. Toate aceste cladiri au fost facute din pietre alese oi frumos lucrate, cioplite dupa masura, retezate cu fierastraul înauntru oi în afara, de la temelie pâna la streaoina, oi din afara pâna la curtea cea mare. 

 10. La temelie au fost puse de asemenea pietre alese, pietre mari, pietre de zece co?i oi opt co?i. 

 11. ai deasupra, pietre cioplite, lucrate dupa masura oi lemn de cedru. 

 12. Curtea cea mare avea împrejur o îngraditura din trei rânduri de pietre cioplite oi un rând de grinzi de cedru. Tot astfel era îngradita oi curtea dinlauntru a templului Domnului, precum oi pridvorul templului. 

 13. ai a trimis regele Solomon oi a luat pe meoterul Hiram din Tir. 

 14. Acesta era fiul unei vaduve din semin?ia lui Neftali. Tatal lui, un tirian, era aramar; era oi Hiram plin de pricepere, cu meoteoug oi cu otiin?a de a face orice lucru din arama. ai a venit la regele Solomon oi a facut tot felul de lucruri. 

 15. A turnat pentru pridvor doi stâlpi de arama, fiecare stâlp de optsprezece co?i înal?ime, oi rotundul fiecarui stâlp ara cât putea sa-l cuprinda o sfoara de doisprezece co?i. Grosimea era da patru degete, iar pe dinauntru era gol. 

 16. ai pentru pus în capetele stâlpilor, a facut doua coroane, turnate din arama; înal?imea unei coroane era de cinci co?i oi înal?imea celeilalte coroane de cinci co?i; 

 17. ai pentru acoperit coroanele care erau în capetele stâlpilor, a facut el doua re?ele, lucrate împletit, onururi în forma de lan?uri: oapte la o coroana oi oapte la cealalta coroana. 

 18. ai, când a facut stâlpii, a facut oi doua oiruri de rodii de arama, atârnate împrejur pe marginea re?elelor, ca sa împodobeasca coroana ce era pe vârful stâlpului; la fel a facut oi celeilalte coroane de la celalalt stâlp. 

 19. Coroanele din capetele stâlpilor de la pridvor erau facute în forma cupei florii de crin, de patru co?i la gura; 

 20. ai la coroanele de la amândoi stâlpii erau sus, la încheietura lor, în dreptul marginii re?elei, rodii de arama; oi oirurile de rodii dimprejur la fiecare coroana erau de câte doua sute de rodii. 

 21. ai a aoezat stâlpii la pridvorul templului, punând un stâlp în partea din dreapta oi dându-i numele Iachin; oi pe celalalt stâlp în partea stânga, dându-i numele Booz. 

 22. ai pe capul stâlpilor a pus coroanele, facute în forma cupei florii de crin. Aoa s-a sfâroit lucrul stâlpilor. 

 23. A mai facut o mare, turnata din arama, de zece co?i de la o margine a ei pâna la cealalta margine, rotunda de jur împrejur; înalta de cinci co?i oi groasa cât o cuprindea o sfoara de treizeci de co?i. 

 24. Pe la gura de jur împrejur avea sculpturi în forma de colocin?i, câte zece la un cot, care împrejmuiau marea din toate par?ile. Chipurile colocin?ilor aoeza?i în doua oiruri erau turnate odata cu marea dintr-o singura bucata. 

 25. Aceasta era aoezata pe doisprezece boi de arama, din care: trei priveau spre miazanoapte, trei spre apus, trei spre miazazi oi trei spre rasarit. Marea oedea pe ei oi toata partea dinapoi a trupului lor era înauntru. 

 26. Grosimea pere?ilor ei era de un lat de mâna; oi marginile ei, facute ca marginile potirului, semanau cu floarea de crin îmbobocit. ai încapeau în ea doua mii de baturi (vedre). 

 27. A mai facut apoi zece postamente de arama. Lungimea fiecarui postament era de patru co?i, la?imea de patru co?i oi înal?imea de trei coli. 

 28. Înfa?ioarea postamentelor era aoa: erau lucrate în tablii, oi tabliile erau încheiate la unghiuri; 

 29. ai pe tabliile acestea, care erau încheiate la unghiuri, erau sapa?i lei oi boi oi heruvimi; asemenea oi pe încheieturi. Iar deasupra oi dedesubtul leilor oi boilor erau închipuite ghirlande de flori. 

 30. Fiecare postament avea câte patru ro?i de arama oi osii de arama. La cele patru col?uri ale lor erau niote console, în chipul unor numere; jos sub cupa spalatoarei oi pe lânga fiecare ghirlanda de flori era o policioara turnata. 

 31. Postamentul în partea de deasupra avea înauntru o adâncitura de pus ligheanul, adânca de un cot; gura ei era rotunda ca baza stâlpilor, de un cot oi jumatate în diametru; oi împrejurul gurii erau podoabe sapate; iar tabliile ei de pe laturi erau patrate oi nu rotunde. 

 32. Cele patru ro?i erau sub. tablii; oi osiile ro?ilor erau fixate în postamente; înal?imea fiecarei ro?i era de un cot oi jumatate. 

 33. Forma ro?ilor era aceeaoi, ca forma ro?ilor de trasura. Osiile lor, obezile lor, spi?ele lor oi butucii lor, toate erau turnate. 

 34. Cele patru console de la cele patru col?uri ale fiecarui postament erau tot turnate; policioarele erau ieoite din postament. 

 35. Partea de deasupra a postamentului se termina prin o cununa înalta de o jumatate de cot oi facuta aoa, ca sa se poata pune spalatoarea deasupra; aceasta cu consolele oi policioarele ei erau turnate din o bucata. 

 36. ai a sapat pe fe?ele consolelor postamentului oi pe policioarele dintre ele heruvimi, lei oi finici, pe unde a gasit loc; oi împrejur a atârnat ghirlande de flori. 

 37. Aoa a facut el zece postamente: toate aveau aceeaoi turnatura, aceeaoi masura oi aceeaoi înfa?ioare. 

 38. ai a mai facut zece lighene de arama: în fiecare lighean încapea câte patruzeci de baturi; fiecare lighean era de patru coli oi fiecare lighean sta pe unul din cele zece postamente. 

 39. ai a aoezat postamentele cinci în partea dreapta a templului oi cinci în partea stânga a templului, iar marea a aoezat-o în partea dreapta a templului în partea de rasarit-miazazi. 

 40. ai a mai facut Hiram caldari, lope?i oi cupe. ai aoa a ispravit Hiram toate lucrarile date de Solomon sa le faca pentru templul Domnului: 

 41. Cei doi stâlpi cu cele doua capiteluri rotunde aoezate în capetele stâlpilor; cele doua împletituri care acopereau capetele rotunde ale capitelurilor pe vârful stâlpilor; 

 42. Cele patru sute de rodii de arama de la cele doua re?ele; doua oiruri de rodii la fiecare re?ea, pentru acoperirea celor doua globuri ale coroanelor care erau pe stâlpi; 

 43. Cele zece postamente oi cele zece spalatori de pe postamente; 

 44. O mare oi cei doisprezece boi de sub mare; 

 45. Caldarile, lope?ile oi cupele. Toate lucrurile care le-a facut Hiram regelui Solomon pentru templul Domnului erau de arama olefuita. 

 46. Regele a pus sa le toarne într-un pamânt clisos din împrejurimile Iordanului, între Sucot oi ?artan. 

 47. ai a pus Solomon toate aceste lucruri la locul lor. Din pricina mul?imii lor peste masura, greutatea aramei nu se mai otia. 

 48. ai a mai facut Solomon toate lucrurile care erau în templul Domnului: jertfelnicul cel de aur oi masa cea de aur a pâinilor punerii înainte; 

 49. Sfeonice de aur curat: cinci în partea dreapta oi cinci în partea stinga, înaintea Sfintei Sfintelor, cu florile, candelele oi mucarile lor, toate de aur; 

 50. Lighene, cu?ite, cupe, linguri oi cadelni?e tot de aur curat; oi ?â?ânile uoilor celor din fundul templului de la Sfânta Sfintelor oi ale uoilor celor de la templu erau toate de aur. 

 51. Aoa s-a sfâroit toata lucrarea pe care a facut-o regele Solomon la templul Domnului. oi a adus Solomon oi pe cele afierosite de David, tatal lui: argint oi aur oi lucruri, oi le-a dat în vistieria templului Domnului. 

Capitolul 8.
Sfin?irea templului lui Solomon. 

 1. Atunci a adunat Solomon la el în Ierusalim pe batrânii lui Israel, pe capeteniile semin?iilor oi pe to?i capii de familii ai fiilor lui Israel, ca sa aduca chivotul cu legea Domnului din cetatea lui David, adica din Sion. 

 2. ai s-au adunat la regele Solomon to?i Israeli?ii în zilele sarbatorilor din luna Etanim, care este a oaptea luna. 

 3. Iar dupa ce au venit to?i batrânii lui Israel, au ridicat preo?ii chivotul 

 4. ai au adus chivotul Domnului oi cortul adunarii oi toate lucrurile sfinte care au fost în cort; acestea le-au adus preo?ii oi levi?ii. 

 5. Iar regele Solomon împreuna cu toata obotea fiilor lui Israel, care se adunasera la el, mergea înaintea chivotului, aducând jertfe vite marunte oi mari, care nu se puteau socoti oi nici numara din pricina mul?imii lor. 

 6. ai au bagat preo?ii chivotul cu legea Domnului la locul lui, în Sfânta Sfintelor din templu, sub aripile heruvimilor; 

 7. Caci heruvimii îoi aveau aripile întinse peste locul chivotului oi heruvimii acopereau de sus chivotul oi pârghiile lui: 

 8. Pârghiile însa se împinsesera aoa, încât capetele lor se vedeau din locaoul sfânt, din fa?a Sfintei Sfintelor, iar de afara nu se zareau; oi acolo se afla ele pâna în ziua de azi. 

 9. În chivot nu era nimic, decât cele doua table de piatra pe care Moise le pusese acolo în Horeb, când Domnul a facut legamânt cu fiii lui Israel, dupa ieoirea lor din pamântul Egiptului. 

 10. Când preo?ii au ieoit din locaoul sfânt, un nor a umplut templul Domnului. 

 11. ai n-au putut preo?ii sa stea la slujba, din pricina norului, caci slava Domnului umpluse templul Domnului. 

 12. Atunci Solomon a zis: "Domnul a spus ca binevoieote sa locuiasca în norul cel întunecos. 

 13. Eu ?i-am zidit templul pentru locuin?a, în care Tu sa petreci în veci". 

 14. Apoi s-a întors regele cu fa?a spre mul?ime oi a binecuvântat toata adunarea Israeli?ilor, caci toata adunarea Israeli?ilor sta de fa?a, 

 15. oi a zis: "Binecuvântat fie Domnul Dumnezeul lui Israel, Care a grait cu gura Sa catre David, tatal meu, ceea ce astazi a împlinit cu mâna Sa! 

 16. El a zis: Din ziua în care am scos pe poporul Meu Israel din Egipt, nu Mi-am ales cetate în nici una din semin?iile lui Israel, unde sa fie zidita casa în care sa petreaca numele Meu; dar apoi am ales Ierusalimul pentru petrecerea numelui Meu în el oi am ales pe David ca sa fie peste poporul Meu, Israel. 

 17. Lui David, tatal meu, îi intrase la inima sa zideasca casa numelui Domnului Dumnezeului lui Israel; 

 18. Însa Domnul a zis câtre David, tatal meu: ?i-ai pus în gând sa zideoti casa numelui Meu; este bine ca ?i-ai  pus aceasta la inima. 

 19. Însa nu tu v ai zidi templul, ci fiul tau care va ie?i din coapsele tale, acela va zidi casa numelui Meu. 

 20. ai a Împlinit Domnul cuvântul Sau care l-a grait. Eu am urmat în locul tatalui meu. David, oi am oezut pe tronul lui Israel, precum Domnul a zis, oi am zidit templu numelui Domnului Dumnezeului lui Israel; 

 21. ai am pregatit acolo loc pentru chivotul în care se afla legamântul Domnului, facut cu parin?ii nootri, când i-a scos din pamântul Egiptului". 

 22. Apoi a stat Solomon înaintea jertfelnicului Domnului, în fa?a întregii adunari a lui Israel, oi oi-a ridicat mâinile la cer oi a zis: 

 23. "Doamne Dumnezeul lui Israel! Nu este Dumnezeu asemenea ?ie, nici în cer sus, nici pe pamânt jos; Tu pazeoti legamântul oi ai mila de robii Tai care umbla cu toata inima lor înaintea Ta; 

 24. Tu ai împlinit ce ai grait catre robul Tau David, tatal meu; caci ce ai grait cu gura Ta, aceea astazi ai împlinit cu mâna Ta. 

 25. ai asum, Doamne Dumnezeul lui Israel, sa împlineoti ceea ce ai grait cu robul Tau David, tatal meu, zicând: "Nu-?i va lipsi niciodata înaintea Mea un urmao, care sa oada pe tronul lui Israel, daca fiii tai îoi vor pazi drumul lor, purtându-se aoa cum te-ai purtat tu înaintea Mea!" 

 26. ai acum, Doamne Dumnezeul lui Israel, fa sa se adevereasca cuvântul Tau care l-ai grait cu robul Tau David, tatal meu! 

 27. Oare adevarat sa fie ca Domnul va locui cu oamenii pe pamânt? Cerul oi cerul cerurilor nu Te încap, cu atât mai pu?in acest templu pe care l-am zidit numelui Tau; 

 28. Însa cauta la rugaciunea robului Tau oi la cererea lui, Doamne Dumnezeul meu! Asculta strigarea oi rugaciunea lui cu care se roaga astazi; 

 29. Sa-?i fie ochii Tai deschioi ziua oi noaptea la templul acesta, la acest loc, pentru care Tu ai zis: "Numele Meu va fi acolo"; sa ascul?i strigarea oi rugaciunea cu care robul Tau se va ruga în locul acesta. 

 30. Sa ascul?i rugaciunea robului Tau oi a poporului Tau, Israel, când ei se vor ruga în locul acesta; sa ascul?i din locul oederii Tale cel din ceruri, sa ascul?i oi sa miluieoti. 

 31. Când cineva va greoi împotriva aproapelui sau oi i se va cere juramânt ca sa jure oi pentru juramânt ei vor veni înaintea jertfelnicului Tau la templul acesta, 

 32. Atunci Tu sa ascul?i din cer oi sa faci judecata robilor Tai, sa osândeoti pe cel vinovat, întorcându-i în capul lui fapta lui, oi sa scapi pe cel drept, dându-i dupa dreptatea lui! 

 33. Când poporul Tau Israel va fi batut de duoman, pentru ca a pacatuit înaintea Ta, oi ei se vor întoarce la Tine oi se vor marturisi numelui Tau aducând rugaciuni oi cereri în acest templu, 

 34. Atunci Tu sa ascul?i din cer, sa ier?i pacatul poporului Tau Israel oi sa-l întorci în pamântul pe care l-ai dat parin?ilor lor! 

 35. Când se va încuia cerul oi nu va fi ploaie, pentru ca ei au pacatuit înaintea Ta, oi Î?i vor aduce rugaciuni în locul acesta oi vor marturisi numele Tau oi se vor întoarce de la pacatul lor, caci Tu i-ai smerit, 

 36. Atunci Tu sa ascul?i din cer oi sa ier?i pacatul robilor Tai oi al poporului Tau Israel, aratându-le calea cea buna pe care sa mearga, oi sa trimi?i ploaie pamântului Tau pe care l-ai dat poporului Tau de mootenire! 

 37. De va fi foamete pe pamânt, de va fi ciuma oi boala molipsitoare, de va fi vânt dogoritor, uscaciune, lacusta, omida, duomanul de îl va strâmtora în por?ile ceta?ii lui, de va fi orice necaz sau orice boala, 

 38. Orice rugaciune, orice cerere care se va face de orice om din tot poporul lui Israel, când ei îoi vor cunoaote mustrarea cugetului lor oi îoi vor întinde mâinile lor la templul acesta, 

 39. Tu sa ascul?i din cer, din locul oederii Tale, oi sa miluieoti; sa faci oi sa dai fiecaruia dupa caile sale, dupa cum Tu cunooti inima lui; caci Tu singur otii inima tuturor fiilor oamenilor; 

 40. Pentru ca sa se teama de Tine toate zilele, cât vor trai pe pamântul pe care l-ai dat parin?ilor nootri! 

 41. Chiar strainul, care nu este din poporul Tau Israel, de va veni pentru numele Tau din pamânt departat, 

 42. Caci se va auzi de numele Tau cel mare oi de mâna Ta cea puternica oi de bra?ul Tau cel întins, oi el va veni oi se va ruga la templul acesta, 

 43. Sa-l ascu?i din cer, din locul oederii Tale, oi sa faci tot ceea ce strainul Î?i va cere ?ie, pentru ca sa otie toate popoarele pamântului de numele Tau, sa se teama de Tine, cum se teme poporul Tau Israel, oi sa otie ca numele Tau este chemat peste templul acesta pe care eu l-am zidit! 

 44. Când poporul Tau va porni cu razboi împotriva duomanului sau, pe drumul pe care-l  vei trimite, oi se v ruga Domnului, întorcându-se spre cetatea care ?i-ai ales-o oi spre templul pe care l-am zidit numelui Tau, 

 45. Atunci asculta din cer rugaciunea lor oi sa faci ceea ce le este cu dreptate! 

 46. Când ei vor pacatui înaintea Ta, caci nu este om care sa nu pacatuiasca, oi Tu Te vei mânia pe ei oi îi vei da duomanilor lor, oi cei care i-au robit îi vor duce în pamântul duomanului, departe sau aproape, 

 47. ai când ei, în pamântul în care se vor gasi în robie, îoi vor veni în sine oi se vor întoarce oi ?i se vor ruga în pamântul celor ce i-au robit, zicând: "Am pacatuit, faradelege am facut, vinova?i suntem", 

 48. ai se vor întoarce catre Tine cu toata inima lor oi cu tot sufletul lor, în pamântul duomanilor care i-au robit, oi se vor ruga catre Tine, întorcându-se spre pamântul care l-ai dat parin?ilor lor, spre cetatea care ?i-ai ales-o oi spre templul pe care l-am zidit numelui Tau, 

 49. Atunci sa ascul?i din cer, din locul oederii Tale, rugaciunea oi cererea lor, facându-le ceea ce este cu dreptate. 

 50. Sa ier?i poporului Tau ce a pacatuit înaintea Ta oi toate nelegiuirile lui care le-a facut înaintea Ta oi sa trezeoti mila catre ei în cei ce i-au robit, pentru ca sa fie milooi cu ei; 

 51. Caci ei sunt poporul Tau oi mootenirea Ta, pe care l-ai scos din Egipt, din cuptorul cel de fier! 

 52. Sa-?i fie urechile Tale oi ochii Tai deschioi la rugaciunea robului Tau oi la rugaciunea poporului Tau Israel, pentru ca sa-i auzi totdeauna, când ei vor striga catre Tine, 

 53. Ca Tu ?i r-ai ales spre mootenire dintre toata popoarele pamântului, precum ai grait prin Moise, robul Tau, când ai scos pe parin?ii nootri din Egipt, Stapâne Doamne!" 

 54. Când Solomon a sfâroit toata aceasta rugaciune oi cerere catre Domnul, s-a sculat dinaintea jertfelnicului Domnului, unde statuse îngenunchiat cu mâinile întinse spre cer, 

 55. ai stând în picioare, a binecuvântat toata adunarea Israeli?ilor, zicând: 

 56. "Binecuvântat fie Domnul Dumnezeu, Care a dat odihna poporului Sau Israel, precum a grait! Nu a ramas neîmplinit nici un cuvânt din toate bunele Lui cuvinte care le-a grait prin robul Sau Moise. 

 57. Sa fie cu noi Domnul Dumnezeul nostru cum a fost El cu parin?ii nootri oi sa nu ne lase, parasindu-ne. 

 58. Plecând spre El inima noastra, sa umblam pe toate caile Lui oi sa pazim poruncile, rânduielile oi legile Lui, pe care le-a poruncit parin?ilor nootri; 

 59. ai sa fie cuvintele acestea cu care m-am rugat astazi, înaintea Domnului, aproape de Domnul Dumnezeul nostru, ziua oi noaptea, pentru ca sa faca dreptate robului oi poporului Sau Israel, din zi în zi, 

 60. Pentru ca sa cunoasca toate popoarele ca Domnul este Dumnezeu oi nu este altul afara de El! 

 61. Sa fie inima voastra întreaga la Domnul Dumnezeul nostru, ca sa petrece?i dupa rânduielile Lui oi sa pazi?i poruncile Lui, ca acum!" 

 62. ai regele împreuna cu to?i Israeli?ii au adus jertfa Domnului. 

 63. Pentru jertfa de împacare pe care a adus-o el Domnului, Solomon a adus douazeci oi doua de mii de vite mari oi o suta douazeci de mii de vite marunte. Aoa a sfin?it regele oi to?i fiii lui Israel templul Domnului. 

 64. Tot în acea zi regele a mai sfin?it oi mijlocul cur?ii care era înaintea templului Domnului, savâroind acolo arderea de tot, darul de pâine oi grasimea jertfelor de împacare, pentru ca jertfelnicul de arama care se afla înaintea Domnului era mic pentru a încapea arderea de tot, darul de pâine oi grasimea jertfelor de împacare. 

 65. ai a sarbatorit Solomon oi sarbatoarea (Corturilor) în acelaoi timp împreuna cu tot Israelul, strângându-se adunare mare de la intrarea Hamatului oi pâna la râul Egiptului, pentru a fi înaintea Domnului Dumnezeului nostru timp de oapte zile oi alte oapte zile, adica paisprezece zile. 

 66. în ziua a opta Solomon a dat drumul poporului. ai au binecuvântat to?i pe rege oi s-au întors la corturile lor, bucurându-se oi veselindu-se cu inima pentru tot binele ce l-a facut Domnul robului Sau David oi poporului Sau Israel. 

Capitolul 9.
Dumnezeu Se arata lui Solomon a doua oara. 

 1. Dupa ce Solomon a sfâroit de zidit templul Domnului oi casa regelui oi tot ce Solomon a dorit sa faca, 

 2. S-a aratat Domnul lui Solomon a doua oara, la Ghibeon, 

 3. ai i-a zis Domnul: "Am auzit rugaciunea ta oi cererea ta cu care te-ai rugat catre Mine oi ?i-am îndeplinit toate dupa cererea ta; am sfin?it templul pe care l-ai zidit, ca sa petreaca numele Meu acolo în veci oi vor fi ochii oi inima Mea acolo în toate zilele. 

 4. Daca tu te vei purta înaintea fe?ei Mele, cum s-a purtat tatal tau David, cu inima curata oi cu dreptate, împlinind tot ce Eu ?i-am poruncit, oi vei pazi rânduielile oi legile Mele, 

 5. Atunci voi întari tronul regatului tau peste Israel în veci, precum i-am grait lui David, tatal tau, zicând: Nu vei fi lipsit niciodata de un urmao pe tronul lui Israel. 

 6. Iar daca voi oi fiii vootri va ve?i departa de la Mine oi nu ve?i pazi poruncile Mele oi rânduielile Mele pe care Eu vi le-am dat oi va ve?i duce oi ve?i sluji oi va ve?i închina la al?i dumnezei, 

 7. Atunci Eu voi stârpi pe Israel de pe fa?a pamântului pe care i l-am dat, iar templul pe care l-am sfin?it în numele Meu îl voi lepada de la fa?a Mea oi Israel va fi de pomina oi de râs între toate popoarele. 

 8. ai de acest templu înalt, oricine va trece pe lânga el se va îngrozi oi va fluiera oi va zice: Pentru ce Domnul a facut aoa cu acest pamânt oi cu acest templu? 

 9. ai se va zice: Pentru ca au parasit pe Domnul Dumnezeul lor, Care a scos pe parin?ii lor din pamântul Egiptului, din casa robiei oi au primit în schimb al?i dumnezei oi s-au închinat lor oi au slujit lor; pentru aceasta a adus Domnul peste ei toata aceasta nenorocire". 

 10. Dupa trecerea celor douazeci de ani în care Solomon a zidit templul Domnului oi casa regelui, 

 11. Pentru care Hiram, regele Tirului, a dat lui Solomon lemn de cedru, lemn de chiparos oi aur dupa cerin?a lui, regele Solomon a dat lui Hiram douazeci de ceta?i din pamântul Galileii. 

 12. ai a plecat Hiram din Tir oi s-a dus în Galileea ca sa vada ceta?ile daruite de Solomon oi nu i-au placut. 

 13. ai a zis: "Ce sunt, fratele meu, ceta?ile acestea care mi le-ai dat?" ai le-a numit pamântul Cabul, cum se numesc ele pâna în ziua de astazi. 

 14. ai Hiram trimisese regelui Solomon o suta de talan?i de aur. 

 15. Iata hotarârea pentru darea pe care a pus-o regele Solomon, ca sa zideasca templul Domnului, casa lui, Milo, zidul Ierusalimului, Ha?orul, Meghido oi Ghezerul; 

 16. Caci Faraon, regele Egiptului, venise oi luase Ghezerul oi-l arsese cu foc oi pe Canaaneii care locuiau în cetate îi ucisese, oi-l daduse de zestre fiicei sale, femeii lui Solomon. 

 17. ai a zidit Solomon ceta?ile Ghezer, Bet-Horonul de Jos, 

 18. Baalat oi Tadmorul din pustiu, 

 19. ai toate ceta?ile grânare, care le-a avut Solomon oi ceta?ile pentru carele de razboi, ceta?ile pentru calare?i oi tot ce a vrut Solomon sa zideasca în Ierusalim, în Liban oi în pamântul stapânirii sale. 

 20. Pe tot poporul care a ramas de la Amorei, Hetei, Ferezei, Canaanei, Hevei, Iebusei oi Gherghesei, care nu erau dintre fiii lui Israel, 

 21. ai pe fiii acestora, ramaoi în ?ara dupa ei oi pe care fiii lui Israel nu au putut sa-i stapâneasca, Solomon i-a facut lucratori de corvoada pâna în ziua de azi, 

 22. Iar pe fiii lui Israel, Solomon nu i-a facut lucratori; pe ei îi avea însa pentru ootirea lui, pentru slujitorii lui, pentru capitanii lui, pentru capeteniile lui oi pentru conducatori la carele lui oi la calare?ii lui. 

 23. Iar ispravnicii cei de frunte, de peste lucrarile lui Solomon, cei ce supravegheau poporul care facea lucrul, erau cinci sute cincizeci. 

 24. Atunci fiica lui Faraon a trecut din cetatea lui David în casa zidita de Solomon pentru ea. Apoi a zidit el Milo. 

 25. Solomon aducea de trei ori pe an arderi de tot oi jertfe de împacare pe jertfelnicul pe care-l zidise Domnului, savâroind tamâiere înaintea Domnului. ai a terminat el oi zidirea casei lui. 

 26. Regele Solomon a mai facut oi corabii la E?ion-Gheber, care este lânga Elot, pe malul Marii Rooii, în pamântul lui Edom. 

 27. ai a trimis Hiram dintre supuoii sai corabieri, cunoscatori ai marii, ca sa duca corabiile cu supuoii lui Solomon. 

 28. ai s-au dus la Ofir oi au luat de acolo patru sute douazeci de talan?i de aur oi i-au dus regelui Solomon. 

Capitolul 10.
Regina din Saba vine la Solomon. 

 1. Regina din Saba însa, auzind de slava lui Solomon cea în numele Domnului, a venit sa-i încerce în?elepciunea cu cuvinte greu de în?eles. 

 2. Venind ea la Ierusalim cu foarte mare boga?ie, cu camile încarcate cu aromate, cu foarte mult aur oi pietre scumpe, a mers la Solomon oi s-a sfatuit cu el pentru tot ce avea ea pe inima. 

 3. ai i-a dezlegat Solomon toate vorbele ei oi n-a fost vorba adânca pe care sa n-o cunoasca regele oi sa nu i-o dezlege. 

 4. Vazând deci regina din Saba toata în?elepciunea lui Solomon, casa care a zidit-o el, 

 5. Bucatele de la masa lui, locuin?a robilor lui, rânduiala slugilor lui, îmbracamintea lor, paharnicii lui oi arderile de tot ale lui care le aducea în templul Domnului, nu a putut sa se mai stapâneasca 

 6. ai a zis regelui: "Adevarat este ce am auzit eu în tara mea de lucrurile tale oi de în?elepciunea ta; 

 7. Însa eu nu credeam vorbele, pâna n-am venit oi n-am vazut cu ochii mei oi iata, nici pe jumatate nu mi se spusese; tu ai în?elepciune oi boga?ie mult mai mare decât am auzit eu. 

 8. Ferice de oamenii tai oi de aceste slugi ale tale, care totdeauna î?i stau înainte oi asculta în?elepciunea ta! 

 9. Binecuvântat sa fie Domnul Dumnezeul tau Care a binevoit sa te puna pe tronul lui Israel! Domnul, din dragostea cea veonica a Lui catre Israel, te-a pus rege sa faci judecata oi dreptate". 

 10. ai a daruit ea regelui o suta douazeci de talan?i de aur oi o mul?ime de aromate oi de pietre scumpe; niciodata însa nu i s-a adus atât de multe aromate, câte a daruit regina din Saba regelui Solomon. 

 11. Iar corabiile lui Hiram, care aduceau aur de la Ofir, au adus foarte mult lemn roou ol pietre scumpe. 

 12. ai a facut regele din acest lemn roou balustrade pentru templul Domnului oi pentru casa regelui oi de asemenea chitare oi harpe pentru cântare?i. Niciodata nu i s-a adus lui atâta lemn roou, nici nu s-a mai vazut pâna în ziua de azi. 

 13. Iar regele Solomon a dat reginei din Saba tot ce a dorit oi a cerut, pe lânga ce i-a daruit regele Solomon cu mâna lui. oi s-a întors ea înapoi la ?ara ei, ea oi toate slugile ei. 

 14. Greutatea aurului care i se aducea pe fiecare an lui Solomon era de oase sute oaizeci de talan?i de aur, 

 15. Afara de ce primea el de la aducatorii de marfuri oi de la negustori, de la to?i regii arabi oi de la capeteniile ?inuturilor. 

 16. ai a facut regele Solomon doua sute de scuturi de aur ciocanit, câte oase sute de sicli pentru fiecare scut, 

 17. ai trei sute de scuturi mai mici tot din aur ciocanit; câte trei mine de aur intra în fiecare scut; oi le-a pus regele în casa numita Padurea Libanului. 

 18. ai a mai facut regele un tron mare de os de fildeo, ferecându-l cu aur curat. 

 19. Tronul avea oase trepte, iar vârful spetezei tronului era rotund; oi avea de o parte oi de alta a locului de oedere rezematori, pe care stateau doi lei. 

 20. ai mai erau înca doisprezece lei care stateau de o parte oi de alta a tronului, pe cele oase trepte. Asemenea tron nu mai era în nici un regat. 

 21. Toate vasele de baut ale regelui Solomon erau de aur; lighenele lui tot de aur oi toate vasele din casa Padurea Libanului erau de aur curat; de argint nu era nimic facut; argintul nu valora în zilele lui Solomon, 

 22. Caci regele avea pe mare corabii care mergeau la Tarsis cu corabiile lui Hiram oi la trei ani o data veneau corabiile din Tarsis oi îi aduceau aur, argint, fildeo, maimu?e oi pauni. 

 23. Regele Solomon a întrecut pe to?i regii pamântului în boga?ie oi în în?elepciune. 

 24. ai to?i regii de pe pamânt cautau sa vada pe Solomon, ca sa-i asculte în?elepciunea pe care i-o pusese Dumnezeu în inima lui. 

 25. ai-i aduceau fiecare de la ei, ca dar în fiecare an, vase de aur oi argint, haine, arme, aromate, cai oi catâri. 

 26. ai oi-a adunat Solomon care oi calare?i; oi avea el o mie patru sute de care oi douasprezece mii de calare?i; oi i-a aoezat în ceta?ile unde ?inea carele oi pe lânga rege, în Ierusalim. ai e! era domn peste to?i regii de la râul Eufrat pâna la pamântul Filistenilor oi pâna în hotarul Egiptului. 

 27. El a facut ca argintul sa fie tot aoa de pre?uit la Ierusalim ca pietrele, iar cedrii, prin mul?imea lor i-a facut sa fie pre?ui?i ca oi smochinii cei salbatici care cresc prin locuri joase. 

 28. Iar caii pentru regele Solomon se aduceau din Egipt oi din Coa. Negustorii regelui luau cai din Coa (Cheve) cu bani. 

 29. Un car din Egipt se cumpara oi se aducea cu oase sute sicli de argint, iar un cal, cu o suta cincizeci de sicli. Tot astfel aduceau ei toate acestea oi pentru regii Heteilor oi regii Siriei. 

Capitolul 11.
Moartea lui Solomon. 

 1. Regele Solomon, în afara de fata lui Faraon, a iubit oi alte multe femei straine: moabite, amonite, idumeiene, sidoniene, hetite oi amoriene, 

 2. Adica din acele popoare pentru care Domnul zisese fiilor lui Israel: "Sa nu va duceri la ele, nici ele sa nu vina la voi, ca sa nu va întoarca inima voastra spre dumnezeii lor". De acestea s-a lipit Solomon cu dragoste. 

 3. ai a avut el oapte sute de femei oi trei sute de concubine; oi femeile i-au smintit inima lui. 

 4. La timpul batrâne?ii lui Solomon, femeile lui i-au întors inima spre al?i dumnezei oi inima lui nu i-a mai fost deloc întreaga la Domnul Dumnezeul sau, ca inima lui David, tatal sau. 

 5. ai a început Solomon sa slujeasca Astartei, zei?a Sidonienilor, oi lui Moloh, idolul Amoni?ilor. 

 6. Astfel a faptuit Solomon lucruri neplacute înaintea ochilor Domnului oi nu a urmat cu staruin?a dupa Domnul, cum urmase David, tatal lui. 

 7. Atunci a zidit Solomon capiotea lui Chemoo, idolul Moabi?ilor, pe muntele din fa?a Ierusalimului, oi capiotea lui Moloh, idolul Amoni?ilor. 

 8. Tot aoa a facut el pentru toate femeile sale straine, care tamâiau oi aduceau jertfe dumnezeilor lor. 

 9. Atunci S-a mâniat Domnul pe Solomon, pentru ca oi-a abatut inima lui de la Domnul Dumnezeul lui Israel, Care de doua ori i Se aratase, 

 10. ai-i poruncise chiar anume pentru aceasta, ca el sa nu umble dupa al?i dumnezei, ci sa pazeasca oi sa faca cele ce i-a poruncit Domnul Dumnezeu; dar el n-a împlinit cele ce i-a poruncit Domnul Dumnezeu. 

 11. ai a zis Domnul lui Solomon: "Pentru ca s-au facut aceste lucruri cu tine oi pentru ca tu nu ai ?inut legamântul oi rânduielile Mele pe care ?i le-am poruncit, voi rupe regatul tau din mâna ta oi-l voi da slujitorului tau; 

 12. Însa nu voi face aceasta în zilele tale, pentru David, tatal tau, ci din mâna fiului tau îl voi rupe. 

 13. ai nu tot regatul îl voi rupe: o semin?ie o voi da fiului tau, pentru David, robul Meu, oi pentru Ierusalimul pe care l-am ales". 

 14. ai a ridicat Domnul un vrajmao împotriva lui Solomon, pe Hadad Idumeul, vi?a de rege din Edom. 

 15. Caci pe când David era în Idumeea oi Ioab, mai-marele ootirii lui, venise ca sa îngroape pe cei ucioi oi a ucis pe to?i cei de parte barbateasca din Idumeea, 

 16. Pentru ca oase luni a stat acolo Ioab oi to?i Israeli?ii, stârpind pe to?i cei de parte barbateasca din Idumeea, 

 17. Atunci acest Hadad a fugit în Egipt oi împreuna cu el oi vreo câ?iva idumei, care fusesera în slujba tatalui lui. Hadad era pe atunci copil mic. 

 18. Plecând din Madian, ei au venit la Paran oi au luat cu ei oameni din Paran oi au venit în Egipt la Faraon, regele Egiptului. 

 19. ai s-a dus Hadad la Faraon oi acesta i-a dat casa, i-a purtat grija de mâncare oi i-a dat oi pamânt. În sfâroit, Hadad a gasit la Faraon mila foarte mare, caci el i-a dat femeie pe sora femeii lui, pe sora reginei Tafnes. 

 20. ai i-a nascut sora Tafnesei fiu lui Hadad pe Ghenubat, pe care Tafnes însuoi l-a crescut în casa lui Faraon. ai a trait Ghenubat în casa lui Faraon la un loc cu fiii lui Faraon. 

 21. Când Hadad a auzit ca David a raposat cu parin?ii lui oi ca Ioab, mai-marele ootirii a murit, atunci a zis lui Faraon: "Da-mi drumul, ca vreau sa plec în tara mea!" 

 22. ai i-a zis Faraon lui Hadad: "Ce lipseote ?ie aici la mine, de vrei sa pleci? ai el a raspuns: "Nimic; însa aoa te rog, sa-mi dai drumul!" ai s-a întors Hadad în ?ara lui. 

 23. Apoi a mai ridicat Dumnezeu împotriva lui Solomon înca un vrajmao, pe Rezon, fiul lui Eliada, care fugise la Hadad-Ezer, regele din ?oba. 

 24. Acesta, dupa ce David a zdrobit pe Hadad-Ezer, adunându-oi oameni împrejurul sau, s-a facut capetenia unei bande de ho?i oi s-a dus la Damasc oi a locuit acolo oi s-a facut stapân pe Damasc. 

 25. El a duomanit pe Israel în toate zilele lui Solomon oi, afara de raul ce-l pricinuia Hadad acestuia din urma, Rezon totdeauna a adus vatamare lui Israel oi s-a facut rege în Siria. 

 26. Asemenea oi Ieroboam, fiul lui Nabat, Efremiteanul din ?ereda, pe a carui mama vaduva o chema ?erua, oi care era roaba lui Solomon, a ridicat mâna împotriva regelui. 

 27. ai iata împrejurarea în care el oi-a ridicat mâna împotriva regelui: Pe când Solomon zidea Milo oi repara stricaciunile de la cetatea lui David, tatal sau, 

 28. Se afla acolo oi Ieroboam, om tare în putere. Solomon, bagând de seama ca acest om tânar otie sa faca treaba, l-a pus dregator peste lucratorii de corvoada din casa lui Iosif. 

 29. În acel timp i s-a întâmplat lui Ieroboam sa iasa din Ierusalim oi l-a întâlnit în drum proorocul Ahia din ailo, care avea pe el o haina noua. În câmp erau numai ei amândoi. 

 30. ai a luat Ahia de pe el haina cea noua, a rupt-o în douasprezece buca?i 

 31. ai a zis lui Ieroboam: "Ia-?i pentru tine zece buca?i caci aoa graieote Domnul Dumnezeul lui Israel: Iata, Eu rup regatul din mâna lui Solomon oi-?i dau ?ie zece semin?ii, 

 32. Iar doua semin?ii îi vor ramâne lui, pentru robul Meu David oi pentru cetatea Ierusalimului, pe care am ales-o dintre toate semin?iile lui Israel. 

 33. ai aceasta o fac, pentru ca ei M-au parasit oi au început sa se închine Astartei, zei?a Sidonienilor, lui Chemoo, dumnezeul Moabi?ilor, oi lui Moloh, dumnezeul fiilor Amoni?ilor, oi n-au umblat în caile Mele, ca sa faca cele placute înaintea ochilor Mei oi sa pazeasca rânduielile Mele oi poruncile Mele, cum a facut David, tatal lui Solomon. 

 34. Tot regatul nu din mâna lui îl iau, caci îl las pe el sa fie stapân în toate zilele vie?ii lui, pentru David, robul Meu, pe care l-am ales oi care a pazit poruncile oi rânduielile Mele; 

 35. Ci din mâna fiului lui voi lua regatul oi-?i voi da din el ?ie zece semin?ii; 

 36. Iar fiului lui îi voi da doua semin?ii, pentru ca sa fie oi pentru David, robul Meu, în toate zilele, o lumina înaintea fetei Mele, în cetatea Ierusalimului pe care am ales-o pentru petrecerea numelui Meu acolo. 

 37. ai pe tine te voi alege oi vei domni peste tot ce-?i doreote sufletul tau oi vei fi rege peste Israel. 

 38. ai daca tu vei pazi tot ce-?i poruncesc oi vei umbla în caile Mele oi vei face cele placute înaintea ochilor Mei ca sa pazeoti rânduielile Mele oi poruncile Mele, cum a facut David, robul Meu, atunci Eu voi fi cu tine oi-ii voi zidi casa tare, cum am zidit lui David oi î?i voi da Israelul; 

 39. ai voi umili neamul lui David pentru aceasta, însa nu pentru totdeauna". 

 40. De aceea Solomon a cautat sa omoare pe Ieroboam; dar Ieroboam s-a sculat oi a fugit în Egipt, la aioac, regele Egiptului, oi a trait în Egipt pâna la moartea lui Solomon. 

 41. Iar celelalte fapte ale lui Solomon de la sfâroit oi tot ce el a mai facut oi toata în?elepciunea lui sunt scrise în cartea faptelor lui Solomon. 

 42. Timpul domniei lui Solomon în Ierusalim peste tot Israelul a fost de patruzeci de ani. 

 43. ai a adormit cu parin?ii lui oi a fost înmormântat Solomon la un loc cu parin?ii lui, în cetatea lui David, tatal sau; iar în locul lui în Ierusalim s-a facut rege Roboam, fiul sau. 

Capitolul 12.
Dezbinarea regatului. 

 1. Atunci s-a dus Roboam la Sichem, caci la Sichem venisera ton Israeli?ii, ca sa-l faca rege. 

 2. ai a auzit oi Ieroboam, fiul lui Nabat, de aceasta, pe când se afla înca în Egipt, unde fugise de regele Solomon, oi a venit Ieroboam din Egipt, caci au trimis unii dupa el oi l-au chemat. 

 3. Atunci Ieroboam oi toata adunarea Israeli?ilor au venit de i-au grait regelui Roboam oi i-au zis: 

 4. "Tatal tau a pus jug greu pe noi; însa uoureaza-ne munca cea grea a tatalui tau oi jugul cel greu care l-a pus el pe noi, oi î?i vom sluji!" 

 5. ai a zis el catre ei: "Duce?i-va oi sa veni?i poimâine la mine!" ai a plecat poporul. 

 6. Atunci regele Roboam a întrebat pe batrânii care fusesera sfetnici pe lânga Solomon, tatal lui, pe când traia el, oi le-a zis: "Cum ma sfatui?i sa raspund poporului la cererea aceasta?" 

 7. Grait-au lui aceia oi au zis: "Daca tu vei fi sluga astazi poporului acestuia oi-i vei sluji, daca le vei face gustul lor oi le vei vorbi cu blânde?e, atunci ei î?i vor fi robi în toate zilele! 

 8. Însa el n-a ?inut seama de sfatul batrânilor pe care i l-au dat, oi a facut sfat cu cei tineri, crescu?i odata cu el, oi care erau sfetnicii lui oi le-a zis: 

 9. "Ce ma sfatui?i sa raspund poporului care mi-a zis: Uoureaza jugul pe care l-a pus tatal tau pe noi?" 

 10. ai i-au grait oamenii cei tineri, care crescusera odata cu el oi erau acum sfetnicii lui, oi i-au zis: "Aoa sa spui poporului acestuia care ?i-a grait oi ?i-a zis: Tatal tau a pus jug greu pe noi; tu însa uoureaza-l de pe noi; aoa spune-le: Degetul meu cel mic este mai gros decât mijlocul tatalui meu. 

 11. Deci daca tatal meu v-a împovarat cu jug greu, eu oi mai greu voi face jugul vostru; tatal meu v-a pedepsit cu bice, iar eu va voi pedepsi cu scorpioane! 

 12. Atunci a venit Ieroboam oi tot poporul la Roboam a treia zi, dupa cum poruncise regele, când a zis: "Sa veni?i la mine poimâine!" 

 13. ai a raspuns regele poporului cu asprime oi n-a ?inut seama de sfatul care i-l dadusera batrânii, 

 14. Ci a grait catre el dupa sfatul celor tineri oi a zis: "Tatal meu a pus jug greu peste voi; eu însa oi mai greu voi face jugul vostru; tatal meu v-a pedepsit cu bice, eu însa va voi pedepsi cu scorpioane!" 

 15. ai n-a ascultat regele de popor, caci aoa fusese rânduit de Domnul ca sa se împlineasca cuvântul Lui pe care l-a grait Domnul prin Ahia din ailo catre Ieroboam, fiul lui Nabat. 

 16. Iar când to?i Israeli?ii au vazut ca regele n-a vrut sa-i asculte, a raspuns oi poporul regelui oi i-a zis: "Ce parte avem noi cu David? Nici o mootenire nu avem noi cu fiul lui Iesei. Pleaca, dar, la corturile tale, Israele! ai tu, Davide, cunoaote-?i acum casa ta! ai s-a împraotiat Israel la corturile lui. 

 17. Acum Roboam domnea numai peste fiii lui Israel care locuiau în ceta?ile lui Iuda. 

 18. ai a trimis regele Roboam pe Adoniram, capetenia cea peste dari, în contra lor; însa to?i Israeli?ii au aruncat cu pietre asupra lui oi el a murit; iar regele Roboam s-a suit repede într-un car, ca sa fuga la Ierusalim. 

 19. ai astfel s-a rupt Israelul de casa lui David pâna în ziua de astazi. 

 20. Când ton Israeli?ii au auzit ca Ieroboam s-a întors din Egipt, au trimis oi l-au chemat la adunare ai l-au facut rege peste to?i Israeli?ii. Cu casa lui David n-a ramas nimeni, decât semin?ia lui Iuda. 

 21. Roboam, venind la Ierusalim, a adunat din toata casa lui Iuda oi din semin?ia lui Veniamin o suta oi optzeci de mii de ostaoi, pregati?i pentru razboi, ca sa se lupte cu casa lui Israel oi sa întoarca regatul iaraoi sub stapânirea lui Roboam, fiul lui Solomon. 

 22. ai a fost cuvântul Domnului catre aemaia, omul lui Dumnezeu, oi i-a zis: 

 23. "Spune-i lui Roboam, fiul lui Solomon, regele lui Iuda, oi la toata casa lui Iuda oi a lui Veniamin oi la celalalt popor: 

 24. Aoa zice Domnul: Sa nu merge?i, nici sa nu începe?i razboi cu fra?ii vootri, fiii lui Israel. Sa va întoarce?i fiecare la casele voastre, caci de la Mine a fost aceasta! ai au ascultat ei de cuvântul Domnului oi s-au întors înapoi dupa cuvântul Domnului. ai a raposat regele Solomon cu parin?ii lui oi a fost înmormântat la un loc cu parin?ii lui în cetatea lui David, tatal sau; iar în locul lui în Ierusalim s-a facut rege Roboam, fiul sau. Roboam era de patruzeci oi unu de ani când s-a facut rege oi oaptesprezece ani a domnit el în Ierusalim. Pe mama lui o chema Naama oi a fost fiica lui Ana, fiul lui Nahao, regele fiilor Amoni?ilor. ai a facut fapte ce nu erau placute înaintea ochilor Domnului oi nici n-a umblat pe caile lui David, stramooul sau. Solomon însa avusese un rob, un om din muntele lui Efraim, pe care-l chema Ieroboam, iar pe mama lui o chema ?erua, femeie desfrânata. ai l-a pus Solomon între dregatorii cei peste lucratorii de corvoada ai casei lui Iosif. ai a zidit lui Solomon cetatea Tir?a, din muntele lui Efraim. ai avea sub el trei sute de care cu cai. El a zidit Milo cu lucratorii de corvoada ai casei lui Efraim; tot el a reparat oi stricaciunile de la cetatea lui David oi a fost conducator peste regat. ai a cautat Solomon sa-l omoare. oi s-a temut Ieroboam oi a fugit la; aioac, regele Egiptului. oi a fost la aioac pâna a murit Solomon. oi a auzit Ieroboam, pe când se afla înca în Egipt, ca a murit Solomon. A ooptit el la urechile lui aioac, regele Egiptului, zicând: "Da-mi drumul, ca sa ma duc în ?ara mea". ?i i-a zis aioac: Cere ce doreoti oi î?i voi da. ai aioac i-a dat lui Ieroboam de femeie pe Ano, sora cea mai mare a Tafnesei, femeia lui. Aceasta era cea mai mare între fiicele regelui, oi i-a nascut lui Ieroboam pe Abia, fiul lui. ai a zis Ieroboam lui aioac: "De buna seama, da-mi drumul, ca am sa ma duc". ai a plecat Ieroboam din Egipt oi a venit în pamântul Tir?a, din muntele Efraim. ai s-a adunat acolo toata semin?ia lui Efraim. ai a zidit Ieroboam acolo tabere. ai i s-a îmbolnavit copilul lui de o boala foarte grea. ai s-a dus Ieroboam sa întrebe pentru copil. ai a zis catre Ano, femeia lui: "Scoala-te oi du-te de întreaba pe un om al lui Dumnezeu pentru copil daca el are sa scape cu via?a din boala lui". ai era un om în ailo, pe care-l chema Ahia. Acesta era un barbat ca de oaizeci de ani oi cuvântul Domnului era cu el. ai a zis Ieroboam catre femeia lui: "Scoala-te oi ia în mâna ta pentru omul lui Dumnezeu pâini oi turte pentru copiii lui oi struguri oi un ulcior cu miere". oi s-a sculat femeia oi a luat în mâna ei pâini oi doua turte, struguri oi un ulcior cu miere pentru Ahia. ai omul acesta era batrân oi nu putea sa vada, caci ochii lui i se uscasera de batrâne?e. ai s-a sculat oi a plecat din Tir?a. ai, pe când venea ea în cetate la Ahia ailonitul, a zis Ahia catre fiul lui: "Ieoi pentru întâmpinarea Anoei, femeia lui Ieroboam, oi-i spune: Intra oi nu sta, caci aoa zice Domnul: Eu sunt trimis la tine ca sa-?i vestesc lucruri grozave! oi a intrat Ano la omul lui Dumnezeu. ai i-a zis Ahia: Pentru ce mi-ai adus pâinile, strugurii oi ulciorul cu miere? Aoa zice Domnul: "Iata, tu vei pleca de la mine, oi când vei intra în Tir?a, în cetate, î?i vor ieoi locuitorii în întâmpinare oi î?i vor spune: Copilul a murit. Caci aoa zice Domnul: Iata, Eu voi pierde din ai lui Ieroboam pe tot sufletul de parte barbateasca. Cine va muri din ai lui Ieroboam în cetate, pe acela îl vor linge câinii; iar cine va muri în câmp, pe acela pasarile cerului îl vor mânca oi copilul va fi mult jelit. Vai, Doamne, caci numai în el din casa lui Ieroboam s-a gasit ceva bun înaintea Domnului". ai a plecat înapoi femeia când a auzit aceasta. oi când a intrat în Tir?a, copilul a murit. ai i-a ieoit în întâmpinare ?ipatul cel de jale. oi s-a dus Ieroboam la Sichem, cetatea cea din muntele lui Efraim. ai s-au adunat acolo semin?iile lui Israel. ai a mers acolo oi Roboam, fiul lui Solomon. oi cuvântul Domnului a fost catre aemaia Enlamitul, zicând: "Ia-?i o haina noua, care n-a fost spalata cu apa, oi o rupe în douasprezece buca?i oi i le da lui Ieroboam oi-i spune: "Aoa zice Domnul: Ia-?i pentru tine zece buca?i, ca sa te încingi". ai a luat Ieroboam, oi a zis aemaia: "Aoa zice Domnul: Sa fii peste cele zece semin?ii ale lui Israel!" oi a zis poporul catre Roboam, fiul lui Solomon: "Tatal tau a pus jug greu pe noi oi oi-a îngreuiat bucatele mesei lui; tu însa acum uoureaza-l de pe noi oi-?i vom sluji ?ie!" ai a zis Roboam catre popor: "Pâna în trei zile eu va voi da raspunsul". ai a zis Roboam: "Aduce?i-mi pe cei batrâni, ca sa ma sfatuiesc cu ei pentru cuvântul care voi raspunde poporului în ziua a treia". ai a grait Roboam la urechile lor pentru cuvântul care i-a trimis poporul la el. ai au zis batrânii poporului pentru acel cuvânt, care i-a grait poporul. oi a lepadat Roboam sfatul lor, pentru ca nu se potrivea cu parerea lui. ai a trimis oi a adunat pe cei ce crescusera împreuna cu el oi le-a grait: "Acestea oi acestea a trimis poporul la mine, ca sa-mi spuna". oi au zis cei ce crescusera împreuna cu el: "Aoa vei grai poporului: Degetul meu cel mic este mai gros decât mijlocul tatalui meu. Tatal meu v-a biciuit cu biciul, iar eu va voi bate cu scorpioane". ai i-a placut lui Roboam acest cuvânt oi a raspuns el poporului în felul cum l-au sfatuit cei ce crescusera oi copilarisera împreuna cu el. ai a zis tot poporul, fiecare cu vecinul sau pâna într-un om, oi au strigat to?i cu glas mare oi au zis: "Nici o parte n-avem noi cu David, nici o mootenire cu fiul lui Iesei! Fiecare la corturile sale, Israele! Caci omul acesta n-a fost nici capetenie oi nici conducator peste regat". ai s-a împraotiat tot poporul de la Sichem oi s-a dus fiecare la cortul lui. Iar Roboam, scapând cu fuga, s-a suit în una din caru?ele lui oi a venit la Ierusalim. ai l-au urmat numai semin?ia lui Iuda oi semin?ia lui Veniamin. Iar când a fost începutul anului, Roboam a adunat pe to?i barba?ii lui Iuda oi ai lui Veniamin oi a plecat ca sa se bata cu Ieroboam la Sichem. ai a fost cuvântul Domnului catre aemaia, omul lui Dumnezeu, zicând: "Spune-i lui Roboam, regele lui Iuda, oi la toata casa lui Iuda oi a lui Veniamin oi la celalalt popor, zicând: Aoa zice Domnul, sa nu merge?i, nici sa începe?i razboi cu fra?ii vootri, fiii lui Israel, ci sa va întoarce?i fiecare la corturile voastre, ca de la Mine a fost aceasta!" ai au ascultat ei de cuvântul Domnului oi s-au oprit de a mai începe razboiul, dupa cuvântul Domnului. 

 25. ai a zidit Ieroboam Sichemul, pe muntele lui Efraim, oi s-a aoezat cu locuin?a lui în el; oi a plecat de acolo oi a zidit Penuelul. 

 26. ai a zis Ieroboam în sine: "Regatul poate sa treaca iar la casa lui David. 

 27. Daca poporul acesta va mai merge la Ierusalim pentru aducere de jertfa în templul Domnului, atunci inima poporului acestuia are sa se întoarca la domnul lor Roboam, regele lui Iuda; pe mine au sa ma ucida, iar ei au sa se întoarca iaraoi sub stapânirea lui Roboam, regele lui Iuda". 

 28. ai sfatuindu-se, regele a facut doi vi?ei de aur oi a zis poporului: "Nu trebuie sa va mai duce?i la Ierusalim; iata Israele dumnezeii tai, care te-au scos din pamântul Egiptului!" 

 29. ai a pus unul în Betel, iar pe celalalt în Dan. 

 30. Însa fapta aceasta a dus la pacat, caci poporul a început sa mearga pentru a se închina unuia din ei, pâna la Dan, oi a parasit templul Domnului. 

 31. ai a zidit el oi capioti pe înal?imi oi a facut preo?i, lua?i din popor, care nu erau fii ai lui Levi. 

 32. ai a aoezat Ieroboam oi o sarbatoare în luna a opta, în ziua a cincisprezecea a lunii, asemenea cu sarbatoarea care era în Iuda, oi a adus jertfe pe jertfelnic. Tot aoa a facut el oi la Betel, ca sa aduca jertfe vi?eilor pe care-i facuse. ai a aoezat la Betel preo?i pentru înal?imile facute de el. 

 33. ai a adus jertfe pe jertfelnicul pe care l-a facut la Betel în ziua a cincisprezecea din luna a opta, luna pe care oi-o alesese el dupa placul lui pentru sarbatorire. ai a facut sarbatoare pentru fiii lui Israel oi s-a apropiat de jertfelnic, ca sa savâroeasca tamâiere. 

Capitolul 13.
Ieroboam pedepsit. 

 1. Iata însa un om al lui Dumnezeu a venit, dupa cuvântul Domnului, din Iuda la Betel, în timpul când Ieroboam se afla la jertfelnic, ca sa tamâieze. 

 2. ai a grait cuvântul Domnului înaintea jertfelnicului oi a zis: "Jertfelnice, jertfelnice, aoa zice Domnul: Iata ca i se va naote casei lui David un fiu, numele lui, Iosia, oi va jertfi pe tine pe preo?ii înal?imilor care tamâiaza acum înaintea ta oi va arde pe tine oase de oameni!" 

 3. ai a aratat în acea zi oi un semn zicând: "Iata semnul dupa care se va cunoaote ca Domnul a grait aceasta: Jertfelnicul acesta se va despica, oi cenuoa care este pe el se va împraotia!" 

 4. Când regele Ieroboam a auzit cuvântul omului lui Dumnezeu pe care l-a grait în gura mare în fala jertfelnicului de la Betel, oi oi-a întins mâna lui de la jertfelnic, zicând: "Pune?i mâna pe el!", i-a înlemnit mâna care o întinsese asupra lui oi nu putea sa o întoarca înapoi. 

 5. ai jertfelnicul s-a despicat oi cenuoa de pe jertfelnic s-a împraotiat, dupa semnul care l-a dat omul lui Dumnezeu prin cuvântul Domnului. 

 6. Atunci a zis regele Ieroboam catre omul lui Dumnezeu: "Îmblânzeote fa?a Domnului Dumnezeului tau oi roaga-te pentru mine, ca sa mi se poata întoarce mâna mea la mine". ai a îmblânzit omul lui Dumnezeu fala Domnului oi mâna regelui s-a întors la el oi s-a facut ca oi înainte. 

 7. ai a grait regele catre omul lui Dumnezeu: "Vino la mine acasa oi prânzeote cu mine oi-?i voi da un dar!" 

 8. Însa omul lui Dumnezeu a zis regelui: "Macar sa-mi dai tu oi jumatate din casa ta, eu nu voi merge la tine, nici pâine nu voi mânca oi nici apa nu voi bea în acest loc. 

 9. Caci aoa mi s-a poruncit prin cuvântul Domnului: Sa nu manânci acolo pâine, apa sa nu bei, nici sa te întorci pe drumul pe care te-ai dus!" 

 10. ai a plecat el pe alt drum oi nu s-a întors înapoi pe drumul pe care venise la Betel. 

 11. În Betel traia atunci un prooroc batrân; oi au venit fiii sai oi i-au istorisit tot ce a facut omul lui Dumnezeu în acea zi în Betel; de asemenea au istorisit ei tatalui lor oi cuvintele care le-a grait el regelui. 

 12. ai i-a întrebat tatal lor: "Pe ce drum a apucat el?" ai fiii lui i-au aratat drumul pe care a apucat omul lui Dumnezeu, care venise din Iuda. 

 13. ai a zis el fiilor sai: "Pune?i-mi oaua pe asin". ai i-a pus oaua pe asin oi a încalecat pe el. 

 14. ai a plecat dupa omul lui Dumnezeu oi l-a gasit oezând sub un stejar oi i-a zis: "Tu eoti omul lui Dumnezeu venit din Iuda?" El a zis: "Da, eu sunt!" 

 15. ai i-a zis lui: "Hai cu mine acasa, ca sa manânci pâine! 

 16. Acela a zis: "Nu pot sa ma întorc, nici sa merg la tine, ca eu pâine nu voi mânca oi nici apa nu voi bea în acest loc la tine, 

 17. Caci prin cuvântul Domnului mi s-a spus: "Sa nu manânci pâine, sa nu bei acolo apa oi nici sa te întorci pe drumul pe care te-ai dus!" 

 18. ai i-a zis el: "ai eu sunt prooroc ca tine; oi îngerul mi-a grait prin cuvântul Domnului oi a zis: Întoarce-l la tine acasa, ca sa manânce pâine oi sa bea apa!" 

 19. ai l-a înoelat, caci s-a întors cu el oi a mâncat pâine oi a baut apa în casa lui. 

 20. Pe când ei înca oedeau la masa, cuvântul Domnului a fost catre proorocul cel întors din drum oi a grait omului lui Dumnezeu venit din Iuda 

 21. ai a zis: "Aoa zice Domnul: Fiindca tu nu te-ai supus cuvintelor Domnului oi nici n-ai pazit porunca data de Domnul Dumnezeul tau, 

 22. Ci te-ai întors, ai mâncat pâine oi ai baut apa în locul de care El ?i-a spus: Sa nu manânci pâine, nici sa bei apa, trupul tau nu va fi îngropat în mormântul parin?ilor tai!", 

 23. Iar dupa ce el a mâncat pâine oi a baut apa, proorocul batrân a pus oaua pe asinul sau pentru proorocul care fusese întors. 

 24. ai a plecat acela oi l-a întâlnit un leu în drum oi l-a omorât. ai zacea trupul lui, aruncat în drum; iar asinul oi leul stateau lânga el. 

 25. ai iata niote drume?i, care au trecut pe alaturi, i-au vazut trupul aruncat în drum oi pe leu stând lânga trup. Aceotia au venit oi au vestit ceta?ii în care traia proorocul cel batrân. 

 26. Proorocul care l-a întors de pe drum, auzind acestea, a zis: "Acesta este omul lui Dumnezeu, acela care nu s-a supus cuvintelor Domnului; Domnul l-a dat leului care l-a sfâoiat oi l-a omorât, dupa cuvântul Domnului, pe care l-a grait pentru el". 

 27. ai a zis fiilor sai: "Pune?i oaua pe asin!" ai i-au pus ei oaua pe asin. 

 28. ai a plecat oi a gasit trupul lui, aruncat în drum, iar asinul oi leul stateau lânga trup; leul nu mâncase trupul omului lui Dumnezeu oi nici pe asin nu-l sfâoiase. 

 29. ai a ridicat proorocul trupul omului lui Dumnezeu oi l-a pus pe asin oi l-a adus înapoi. ai a venit proorocul cel batrân în cetatea sa, ca sa-l plânga oi sa-l înmormânteze. 

 30. ai i-a pus trupul lui într-un mormânt al sau oi l-a plâns, zicând: "Vai, vai, fratele meu!" 

 31. Iar dupa ce l-a înmormântat, a zis el fiilor sai: "Când eu voi muri, sa ma înmormânta?i oi pe mine tot în mormântul în care este înmormântat omul lui Dumnezeu; sa pune?i oasele mele lânga oasele lui; 

 32. Caci cu adevarat se va împlini cuvântul, care l-a grait el din porunca Domnului pentru jertfelnicul din Betel oi pentru toate capiotele înal?imilor, care sunt în ceta?ile Samariei". 

 33. Dar Ieroboam nu s-a întors din calea lui cea rea nici dupa întâmplarea aceasta, ci a venit iaraoi la calea dinainte oi a facut din poporul de rând preo?i pentru înal?imi; pe cine vrea, pe acela îoi punea mâna lui oi-l facea pe acela preot de înal?imi. 

 34. Aceasta a dus casa lui Ieroboam la pacat oi la pieire oi la stârpirea ei de pe fa?a pamântului. 

Capitolul 14.
Proorocii asupra lui Ieroboam. Domnia lui Ieroboam; pacatul oi moartea lui. 

 1. În acel timp s-a îmbolnavit Abia, fiul lui Ieroboam. 

 2. ai a zis Ieroboam femeii sale: "Scoala-te oi te schimba de haine, ca sa nu te cunoasca nimeni ca tu eoti femeia lui Ieroboam, oi du-te la ailo. Acolo este proorocul Ahia; el mi-a spus ca voi fi rege peste acest popor. 

 3. Ia cu tine pentru omul lui Dumnezeu: zece pâini, turte oi un ulcior cu miere oi du-te la el, ca el î?i va spune ce se va întâmpla cu copilul acesta". 

 4. Femeia lui Ieroboam aoa a oi facut; s-a sculat oi s-a dus la ailo oi a tras la casa lui Ahia. Acum însa Ahia nu putea sa vada, caci ochii i se întunecasera de batrâne?e. 

 5. ai a zis Domnul lui Ahia: "Iata, vine femeia lui Ieroboam, ca sa te întrebe de fiul ei, ca este bolnav; aoa oi aoa îi vei spune; ea vine schimbata de haine". 

 6. Ahia auzind zgomotul paoilor ei, când a intrat pe uoa, a zis: "Intra femeie a lui Ieroboam. Ce gând ai avut de n-ai schimbat hainele? Eu sunt trimis sa-?i vestesc lucruri grozave. 

 7. Du-te oi spune-i lui Ieroboam: Aoa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: Te-am ridicat din mijlocul poporului de jos oi te-am pus conducator peste poporul Meu Israel. 

 8. ai am rupt regatul de la casa lui David oi Zi l-am dat ?ie; iar tu nu te-ai purtat aoa cum s-a purtat robul Meu David, care a pazit poruncile Mele oi a umblat dupa Mine cu toata inima lui, facând numai lucrurile care sunt placute înaintea ochilor Mei. 

 9. Tu însa ai întrecut în rautate pe to?i care au fost înaintea ta, caci te-ai dus oi ?i-ai facut al?i dumnezei oi chipuri turnate, ca sa Ma întarâ?i la mânie, iar pe Mine M-ai aruncat înapoia ta. 

 10. Pentru aceasta voi aduce necazuri peste casa lui Ieroboam oi voi stârpi din casa lui Ieroboam pe to?i cei de parte barbateasca, rob sau liber în Israel, oi voi cura?a casa lui Ieroboam cum se matura gunoiul, de ramâne curat. 

 11. Cine va muri dintre cei care sunt ai lui Ieroboam în cetate, pe acela câinii îl vor mânca; cine va muri în câmp, pe acela pasarile cerului îl vor ciuguli, pentru ca aoa a grait Domnul. 

 12. Scoala-te dar, oi du-te la casa ta; oi îndata ce piciorul tau va calca în cetate, copilul va muri. 

 13. ai-l vor plânge ton Israeli?ii oi-l vor înmormânta; caci el singur dintre acei care sunt ai lui Ieroboam va fi îngropat în mormânt, fiindca numai în el, din casa lui Ieroboam, s-a gasit ceva bun înaintea Domnului Dumnezeului lui Israel. 

 14. ai îoi va aoeza Domnul un rege peste Israel care va nimici casa lui Ieroboam în acea zi. Dar când? Chiar acum începe necazul. 

 15. ai va lovi Domnul pe Israel oi va fi el ca trestia, care se clatina în apa, oi va azvârli pe Israeli?i din acest pamânt bun pe care l-a dat parin?ilor lor oi-i va spulbera dincolo de Eufrat, pentru ca ei oi-au facut dumbravi închinate Astartei, întarâtând la mânie pe Domnul. 

 16. Domnul va vinde pe Israel pentru pacatele lui Ieroboam pe care el însuoi le-a facut oi cu care a dus la pacat pe Israel". 

 17. Atunci s-a sculat femeia lui Ieroboam oi a plecat oi a venit la Tir?a oi când a paoit ea cu piciorul peste pragul casei, copilul a murit. 

 18. ai l-au înmormântat oi l-au jelit to?i Israeli?ii, dupa cuvântul Domnului, încredin?at robului Sau Ahia proorocul. 

 19. Celelalte fapte ale lui Ieroboam, cum a purtat razboaie oi cum a domnit, sunt scrise în cronica regilor lui Israel. 

 20. Timpul domniei lui Ieroboam a fost de douazeci oi doi de ani; oi a adormit cu parin?ii lui, iar în locul lui s-a facut rege Nadab, fiul lui. 

 21. Iar în Iuda domnea Roboam, fiul lui Solomon. Roboam, când s-a facut rege, era ca de patruzeci oi unu de ani; oi a domnit oaptesprezece ani în Ierusalim, în cetatea pe care a ales-o Domnul din toate semin?iile lui Israel, ca sa petreaca numele Lui acolo. Pe mama lui o chema Naama Amonita. 

 22. ai a facut oi Iuda lucruri foarte rele înaintea ochilor Domnului oi L-au mâniat cu pacatele lor, pe care le-au facut mai mult decât parin?ii lor; 

 23. Caci oi aceotia oi-au facut înal?imi, idoli oi Astarte, pe orice deal înalt oi sub orice copac umbros. 

 24. ai erau de asemenea oi sodomi?i în aceasta tara, oi faceau toate ticalooiile pagânilor, pe care Domnul îi gonise din fa?a fiilor lui Israel. 

 25. Iar în anul al cincilea al domniei lui Roboam, aioac, regele Egiptului, a pornit razboi asupra Ierusalimului, 

 26. ai a luat vistieriile templului Domnului oi vistieriile casei regelui oi scuturile cele de aur pe care le luase David din mâna robilor lui Hadad Ezer, regele din ?oba, oi le adusese în Ierusalim; toate le-a luat oi a pradat toate scuturile de aur pe care le facuse Solomon. 

 27. ai a facut regele Roboam în locul lor scuturi de arama oi le-a dat în mâinile capitanilor de garzi, care pazeau intrarea casei regelui. 

 28. Numai când regele mergea la templul Domnului, numai atunci garda le purta; oi pe urma le ducea iaraoi în casa de garda. 

 29. Celelalte fapte ale lui Roboam oi tot ce el a facut sunt scrise în cronica regilor lui Iuda. 

 30. Între Roboam oi Ieroboam a fost razboi în toate zilele vie?ii lor. 

 31. ai a adormit cu parin?ii lui oi a fost înmormântat Roboam la un loc cu parin?ii lui în cetatea lui David. Pe mama lui o chema Naama Amonita. Iar în locul lui s-a facut rege Abia, fiul sau. 

Capitolul 15.
Domnia lui Abia oi a lui Asa în Iuda. Domnia lui Nadab oi Baeoa în Israel. Iosafat. 

 1. Abia s-a facut rege peste Iuda, în anul al optsprezecelea al domniei lui Ieroboam, fiul lui Nabat. 

 2. ai a domnit trei ani în Ierusalim. Pe mama lui o chema Maaca oi era fiica lui Abesalom. 

 3. Acesta a umblat în toate pacatele tatalui sau, pe care tatal sau le facuse mai înainte, oi inima lui nu i-a fost întreaga la Domnul Dumnezeul lui, cum a fost inima lui David, stramooul sau. 

 4. Dar din dragostea catre David, Domnul Dumnezeul lui i-a dat o lumina în Ierusalim, caci a înal?at dupa el pe fiul sau oi a întarit Ierusalimul, 

 5. Pentru ca David a facut tot ce a fost placut înaintea ochilor Domnului oi nu s-a abatut în toate zilele vie?ii lui de la poruncile pe care El i le-a dat, afara de fapta cu Urie Heteul. 

 6. ai a fost razboi între Roboam oi Ieroboam în toate zilele vie?ii lor. 

 7. Celelalte fapte ale lui Abia oi tot ce a facut el sunt scrise în cartea cronicilor regilor lui Iuda. ai a fost razboi între Abia oi Ieroboam. 

 8. Apoi a trecut Abia la parin?ii lui oi l-au înmormântat în cetatea lui David. oi s-a facut rege Asa, fiul sau. 

 9. Asa a început sa domneasca peste Iuda în al douazecilea an al domniei lui Ieroboam, regele lui Israel. 

 10. ai a domnit patruzeci oi unu de ani în Ierusalim. Pe mama lui o chema Ana, din neamul lui Abesalom. 

 11. Asa a facut lucruri placute înaintea ochilor Domnului, ca David, stramooul lui; 

 12. Caci a izgonit pe desfrâna?i din ?ara oi a îndepartat to?i idolii pe care ii facusera parin?ii lui; 

 13. Ba a lipsit chiar pe mama lui, Ana, de numele de regina, pentru ca ea facuse un chip turnat Astartei. Aoa a sfarâmat Asa chipul cel turnat al Astartei arzându-l pe prundul pârâului Chedron. 

 14. Dar înal?imile nu le-a stricat. Însa inima lui Asa i-a fost întreaga la Domnul în toate zilele vie?ii sale. 

 15. ai a adus el în templul Domnului lucrurile afierosite de tatal lui oi lucrurile afierosite de el: argint, aur oi vase sfinte. 

 16. Razboi a fost între Asa oi Baeoa, regele lui Israel, în toate zilele lor. 

 17. Caci Baeoa, regele lui Israel, a venit în contra Iudei oi a început sa zideasca Rama, pentru ca nimeni sa nu iasa sau sa intre la Asa, regele Iudei. 

 18. Atunci Asa a luat tot argintul oi aurul care se mai afla în vistieriile templului Domnului oi în vistieriile casei regelui oi le-a dat în mina slugilor lui; oi i-a trimis regele Asa ca sa se duca cu ele la Benhadad, fiul lui Tabrimon, fiul lui Hezion, regele Siriei, care traia în Damasc, oi a zis: 

 19. "Legamânt sa fie între mine oi tine, cum a fost între tatal meu oi tatal tau; iata, eu î?i trimit ca dar argint oi aur; oi tu sa rupi legamântul tau care îl ai cu Baeoa, regele lui Israel, ca sa se retraga acela de la mine!" 

 20. ai a ascultat Benhadad de regele Asa oi a trimis pe mai-marii ootirii lui asupra ceta?ilor lui Israel, oi a batut Ainul, Danul, Abel, Bet-Maaca oi tot Chineretul, dimpreuna cu tot pamântul lui Neftali. 

 21. Iar Baeoa, cum a auzit de aceasta, a încetat sa mai zideasca Rama oi s-a întors la Tir?a. 

 22. Atunci regele Asa a chemat pe to?i Iudeii, fara sa scuteasca pe nimeni, oi a carat cu ei pietraria oi lemnaria din Rama, pe care Baeoa le întrebuin?ase la zidire; oi a zidit regele Asa cu ele Ghibeea lui Veniamin oi Mi?pa. 

 23. Toate celelalte fapte ale lui Asa, oi toate ostenelile lui, oi tot ce el a facut oi ceta?ile pe care le-a zidit sunt scrise în cronica regilor lui Iuda, afara de faptul ca la batrâne?ea lui s fost bolnav de picioare. 

 24. Apoi a adormit cu parin?ii lui oi a fost înmormântat Asa la un loc cu parin?ii lui în cetatea lui David, stramooul sau. Iar în locul lui s-a facut rege Iosafat, fiul sau. 

 25. Nadab însa, fiul lui Ieroboam a început sa domneasca peste Israeli?i în anul al doilea al lui Asa, regele Iudei, oi a domnit peste Israel doi ani. 

 26. Acesta a savâroit fapte neplacute înaintea ochilor Domnului, caci a umblat pe drumul tatalui sau, cum oi în pacatele lui cu care a facut pe Israel sa pacatuiasca. 

 27. Împotriva lui a uneltit Baeoa, fiul lui Ahia, din casa lui Isahar; Baeoa l-a omorât la Ghibeton, cetatea Filistenilor, pe când Nadab oi to?i Israeli?ii împresurasera Ghibetonul. 

 28. Baeoa l-a omorât în anul al treilea al lui Asa, regele Iudei, oi s-a facut rege în locul lui. 

 29. Acesta, cum s-a facut rege, a stârpit toata casa lui Ieroboam oi n-a lasat nici un suflet din neamul lui Ieroboam, pâna ce nu l-a nimicit, dupa cuvântul Domnului, pe care-l graise prin robul Sau Ahia din ailo, 

 30. Din pricina pacatelor pe care Ieroboam le facuse oi cu care a facut pe Israel sa pacatuiasca oi pentru faradelegea cu care el a mâniat pe Domnul Dumnezeul lui Israel. 

 31. Celelalte fapte ale lui Nadab oi tot ce el a facut sunt scrise în cronica regilor lui Israel. 

 32. Între Asa oi Baeoa, regele lui Israel, a fost razboi în toate zilele vie?ii lor. 

 33. Baeoa, fiul lui Ahia, a început sa domneasca peste to?i Israeli?ii la Tir?a, în anul al treilea al lui Asa, regele lui Iuda, oi a domnit douazeci oi patru de ani. 

 34. Acesta a savâroit fapte rele înaintea ochilor Domnului caci a umblat pe drumul lui Ieroboam oi în pacatele lui, cu care acesta a dus pe Israel în pacat. 

Capitolul 16.
Patru regi în Israel 

 1. Atunci a fost cuvântul Domnului catre Iehu, fiul lui Hanani, pentru Baeoa, zicând: 

 2. "Pentru ca Eu te-am scuturat de ?arâna oi te-am facut domn peste poporul Meu Israel, iar tu ai umblat pe drumul lui Ieroboam oi ai dus pe poporul Meu Israelit la pacat, ca sa Ma mânii cu pacatele lor, 

 3. Iata, Eu voi darâma de tot casa lui Baeoa oi casa urmaoilor lui oi voi face cu casa ta ce am facut cu casa lui Ieroboam, fiul lui Nabat; 

 4. Cine va muri din neamul lui Baeoa în cetate, pe acela câinii îl vor mânca, iar cine va muri în câmp, pe acela pasarile cerului îl vor mânca". 

 5. Celelalte fapte ale lui Baeoa, tot ce a facut el oi razboaiele lui, sunt scrise în cronica regilor lui Israel. 

 6. ai a adormit cu parin?ii sai oi a fost înmormântat Baeoa în Tiria. În locul lui s-a facut rege Ela, fiul sau. 

 7. Dar despre Baeoa, despre casa lui oi despre tot raul ce l-a facut înaintea ochilor Domnului, mâniindu-L cu faptele mâinilor sale oi urmând casei lui Ieroboam, pentru care acesta a oi fost stârpit, fusese cuvântul Domnului prin Iehu, fiul lui Hanani. 

 8. Ela, fiul lui Baeoa, a început sa domneasca peste Israel în Tir?a, în anul al douazeci oi oaselea al lui Asa, regele Iudei, oi a domnit doi ani. 

 9. Împotriva lui a uneltit robul sau Zimri, care era mai mare peste jumatate din carele de razboi. 

 10. Când a baut acesta de s-a îmbatat la Tir?a, în casa lui Ar?a, mai marele cur?ii din Tir?a, atunci a intrat Zimri, l-a lovit oi l-a omorât, în anul al douazeci oi oaptelea al lui Asa, regele Iudei, oi s-a facut rege în locul lui. 

 11. Acesta, cum s-a facut rege oi s-a aoezat pe tronul lui, a stârpit toata casa lui Baeoa, nelasând nici picior de barbat, nici din rudele lui, nici din prietenii lui. 

 12. ai a stârpit Zimri toata casa lui Baeoa, dupa cuvântul Domnului grait pentru Baeoa, prin Iehu proorocul, 

 13. Pentru toate faradelegile lui Baeoa oi pentru cele ale lui Ela, fiul sau, pe care le-a savâroit, facând pe Israel sa pacatuiasca, oi mâniind cu idolii lor pe Domnul Dumnezeul lui Israel. 

 14. Celelalte fapte ale lui Ela, tot ce a facut el sunt scrise în cronica regilor lui Israel. 

 15. Zimri s-a facut rege în anul al douazeci oi oaptelea al lui Asa, regele Iudei, oi a domnit oapte zile în Tiria, când poporul se gasea în tabere la Ghibeton, cetatea Filistenilor. 

 16. Când poporul care se gasea în tabere a auzit ca Zimri a uneltit oi a omorât pe rege, to?i Israeli?ii au ales oi ei rege pe Omri, mai-marele ootirii lui Israel, tot în aceeaoi zi, în tabara. 

 17. ai a plecat Omri cu to?i Israeli?ii de la Ghibeton, împresurând Tiria. 

 18. Când a auzit Zimri ca cetatea este luata, s-a dus în odaia din fund a casei domneoti oi a dat foc casei domneoti, în care era, oi a pierit 

 19. În pacatele sale, caci savâroise fapte rele înaintea ochilor Domnului, umblând pe calea lui Ieroboam oi în faradelegile lui, pe care acela le faptuise oi cu care a dus pe Israel la pacat. 

 20. Celelalte fapte ale lui Zimri oi uneltirile lui pe care le-a urzit sunt scrise în cronica regilor lui Israel. 

 21. Atunci s-a împar?it poporul lui Israel în doua: jumatate de popor era pentru Tibni, fiul lui Ghinat, ca sa-l faca rege oi jumatate pentru Omri. 

 22. ai cei care urmau pe Omri au biruit pe cei care urmau pe Tibni, fiul lui Ghinat. ai a murit Tibni oi Ioram, fratele lui, tot în acel timp; în locul lui Tibni s-a facut rege Omri. 

 23. Omri a început sa domneasca peste Israel în anul treizeci oi unu al lui Asa, regele Iudei; oi a domnit doisprezece ani. aase ani a stat în Tir?a. 

 24. ai a cumparat Omri muntele Samariei de la aemer, cu doi talan?i de argint oi a zidit pe acest munte o cetate oi a numit cetatea pe care o zidise Samaria, dupa numele lui aemer, stapânul muntelui Samariei. 

 25. Omri a savâroit fapte rele înaintea ochilor Domnului oi a fost mai nelegiuit decât to?i cei dinaintea lui. 

 26. El a umblat în totul pe caile lui Ieroboam, fiul lui Nabat oi întru faradelegile eu care acesta a dus pe Israel la pacat, mâniind pe Domnul Dumnezeul lui Israel cu idolii lor. 

 27. Celelalte fapte ale lui Omri, pe care le-a facut oi vitejia în razboaie sunt scrise în cronica regilor lui Israel. 

 28. ai a adormit Omri cu parin?ii lui oi a fost înmormântat în Samaria. În locul lui s-a facut rege Ahab, fiul sau. 

 29. Ahab, fiul lui Omri, a început sa domneasca peste Israel în anul al treizeci oi optulea al lui Asa, regele lui Iuda; oi a domnit Ahab, fiul lui Omri, peste Israel în Samaria douazeci oi doi de ani. 

 30. ai a savâroit Ahab, fiul lui Omri, fapte rele înaintea ochilor Domnului, mai mult decât to?i cei ce au fost înaintea lui. 

 31. Caci nu i-a fost de ajuns sa cada numai în pacatele lui Ieroboam, fiul lui Nabat; ci daca oi-a luat de femeie pe Izabela, fiica lui Etbaal, regele Sidonului, a început sa slujeasca lui Baal oi sa i se închine. 

 32. ai a ridicat pentru Baal un jertfelnic în templul lui Baal, pe care îl zidise în Samaria. 

 33. A facut Ahab oi o Aoera (stâlp facut din lemn, sfin?it în cinstea zei?ei Astarte), încât Ahab, mai mult decât to?i regii lui Israel, care au fost înaintea lui, a savâroit faradelegi, prin care a mâniat pe Domnul Dumnezeul lui Israel oi oi-a pierdut suflatul sau. 

 34. În zilele lui, Hiel din Betel a zidit Ierihonul; temelia a pus-o pe mormântul lui Abiram, întâiul nascut al lui, iar por?ile le-a pus pe mormântul lui Segub, feciorul cel mai mic al lui, dupa cuvântul Domnului pe care-l graise prin Iosua, fiul lui Navi. 

Capitolul 17.
Proorocul Ilie. 

 1. Atunci Ilie Tesviteanul, prooroc din Tesba Galaadului, a zis catre Ahab: "Viu este Domnul Dumnezeul lui Israel, înaintea Caruia slujesc au; în aceoti ani nu va fi nici roua, nici ploaie decât numai când voi zice eu!" 

 2. ai a zis Domnul catre Ilie: 

 3. "Du-te de aici, îndreapta-te spre rasarit oi te ascunde la pârâul Cherit, care este în fa?a Iordanului. 

 4. Apa vei bea din acel pârâu, iar mâncare am poruncit corbilor sa-?i aduca acolo!" 

 5. ai a plecat Ilie oi a facut dupa cuvântul Domnului; s-a dus oi a oezut la pârâul Cherit, care este în fa?a Iordanului. 

 6. Corbii îi aduceau pâine oi carne diminea?a, pâine oi carne seara; iar apa bea din pârâu. 

 7. Dupa o vreme pârâul a secat, nemaifiind ploaie pe pamânt. 

 8. Atunci a fost cuvântul Domnului catre Ilie, zicând: 

 9. "Scoala oi du-te la Sarepta Sidonului oi oezi acolo, caci iata am poruncit unei femei vaduve sa te hraneasca!" 

 10. ai s-a sculat el oi s-a dus la Sarepta. ai când a ajuns la por?ile ceta?ii, iata o femeie vaduva aduna vreascuri oi a chemat-o Ilie oi i-a zis: "Adu-mi pu?ina apa ca sa beau! " 

 11. ai s-a dus ca sa-i aduca, dar Ilie a strigat-o oi i-a zis: "Adu-mi oi o bucata de pâine sa manânc!" 

 12. Ea însa a zis: "Viu este Domnul Dumnezeul tau, n-am nici o farâmitura de pâine, ci numai o mâna de faina într-un vas oi pu?in untdelemn într-un urcior. ai iata, am adunat câteva vreascuri oi ma duc sa o gatesc pentru mine oi pentru fiul meu oi apoi sa mâncam oi sa murim!" 

 13. Atunci i-a zis Ilie: "Nu te teme, ci du-te oi fa cum ai zis; dar fa mai întâi de acolo o turta pentru mine oi adu-mi-o, iar pentru tine oi pentru fiul tau vei face mai pe urma. 

 14. Caci aoa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: Faina din vas nu va scadea oi untdelemnul din urcior nu se va împu?ina pâna în ziua când va da Domnul ploaie pe pamânt!" 

 15. ai s-a dus ea oi a facut aoa, cum i-a zis Ilie; oi s-a hranit ea oi el oi casa ei o bucata de vreme. 

 16. Caci faina din vas n-a scazut oi untdelemnul din urcior nu s-a împu?inat, dupa cuvântul Domnului, grait prin Ilie. 

 17. Dupa aceasta s-a îmbolnavit copilul femeii, stapâna casei, oi boala lui a fost atât de grea, ca n-a mai ramas suflare într-însul. 

 18. ai a zis ea catre Ilie: "Ce ai avut cu mine, omul lui Dumnezeu? Ai venit la mine ca sa-mi pomeneoti pacatele mele oi sa-mi omori fiul?" 

 19. Iar Ilie a zis: "Da-mi pe fiul tau!" ai l-a luat din bra?ele ei oi l-a suit în foioor unde oedea el oi l-a pus pe patul sau. 

 20. Apoi a strigat Ilie catre Domnul oi a zis: "Doamne Dumnezeul meu, oare oi vaduvei la care locuiesc îi faci rau, omorând pe fiul ei?" 

 21. ai suflând de trei ori peste copil, a strigat catre Domnul oi a zis: "Doamne Dumnezeul meu, sa se întoarca sufletul acestui copil în el!" 

 22. ai a ascultat Domnul glasul lui Ilie; oi s-a întors sufletul copilului acestuia în el oi a înviat. 

 23. ai a luat Ilie copilul oi s-a coborât cu el din foioor în casa oi l-a dat mamei sale oi a zis Ilie: "Iata copilul tau este viu!" 

 24. Atunci a zis femeia catre Ilie: "Acum cunosc oi eu ca tu eoti omul lui Dumnezeu oi cu adevarat cuvântul lui Dumnezeu este în gura ta!" 

Capitolul 18.
Jertfa lui Ilie. 

 1. Dupa trecere de mai multe zile, a fost cuvântul Domnului catre Ilie în anul al treilea, zicând: "Du-te oi te arata lui Ahab oi Eu voi da ploaie pe pamânt!" 

 2. ai a plecat Ilie sa se arate lui Ahab, în Samaria fiind foamete mare. 

 3. Atunci a chemat Ahab pe Obadia, mai-marele cur?ii oi Obadia era un om foarte temator de Dumnezeu; 

 4. Caci când Izabela a ucis pe proorocii Domnului, Obadia a luat o suta de prooroci oi i-a ascuns: cincizeci într-o peotera oi cincizeci în alta oi i-a hranit cu pâine oi cu apa. 

 5. ai a zis Ahab catre Obadia: "Du-te prin ?ara la toate izvoarele de apa oi pe la toate pâraiele, poate sa gasim undeva iarba, ca sa ne hranim caii, catârii oi sa nu prapadim vitele". 

 6. Atunci oi-au împar?it între ei ?ara ca s-o cutreiere: Ahab a apucat singur pe un drum, iar Obadia a apucat singur pe altul. 

 7. Când Obadia mergea pe drum, iata i-a ieoit înainte Ilie. Obadia l-a cunoscut oi a cazut cu fa?a la pamânt, zicând: "Oare tu eoti domnul meu, Ilie?" 

 8. Iar acela i-a zis: "Eu sunt; du-te oi spune domnului tau: Ilie este aici!" 

 9. Obadia însa a zis: "Cu ce am greoit eu de dai pe robul tau pe mâna lui Ahab, ca sa ma omoare? 

 10. Viu este Domnul Dumnezeul tau! Nu este popor oi împara?ie la care sa nu fi trimis domnul meu ca sa te caute. ai când i s-a spus ca nu eoti acolo, a pus pe acea împara?ie oi pe acel popor sa jure ca nu te-a gasit pe tine. 

 11. Iar acum zici: Du-te oi spune domnului tau: Ilie este aici! 

 12. Gând voi pleca de la tine, Duhul Domnului are sa te duca cine otie unde oi daca ma voi duce oi voi spune lui Ahab de tine oi apoi el nu te va gasi, ma va ucide pe mine; iar robul tau este temator de Dumnezeu din tinere?ile mele. 

 13. Oare nu ?i s-a spus, domnul meu, ce am facut eu când Izabela a ucis pe proorocii Domnului, în ce chip am ascuns o suta de oameni, prooroci ai Domnului: cincizeci de inoi într-o peotera oi cincizeci de inoi în alta oi acolo i-am hranit cu pâine oi cu apa? 

 14. Tu zici: "Du-te, spune domnului tau: "Ilie este aici". "Vrei sa ma ucida?" 

 15. ai a zis Ilie: "Viu este Domnul Savaot Caruia Îi slujesc. Astazi ma voi arata lui Ahab!" 

 16. ai a plecat Obadia în întâmpinarea lui Ahab oi i-a spus de aceasta. ai a venit Ahab în întâmpinarea lui Ilie. 

 17. Când a vazut Ahab pe Ilie, i-a zis: "Tu eoti oare cel ce aduci nenorociri peste Israel?" 

 18. Iar Ilie a zis: "Nu eu sunt cel ce aduce nenorocire peste Israel; ci tu oi casa tatalui tau, pentru ca a?i parasit poruncile Domnului oi merge?i dupa baali. 

 19. Trimite dar acum oi aduna la mine în muntele Carmel tot Israelul, dimpreuna cu cei patru sute cincizeci de prooroci ai lui Baal oi cu cei patru sute de prooroci ai Aoerei, care manânca la masa Izabelei". 

 20. ai a trimis Ahab pe to?i fiii lui Israel oi a luat pe to?i proorocii în muntele Carmel. 

 21. Atunci s-a apropiat Ilie de tot poporul oi a zis: "Pâna când ve?i ochiopata de amândoua picioarele? Daca Domnul este Dumnezeu, urma?i Lui! ai daca este Baal, urma?i aceluia". Poporul însa n-a raspuns nimic. 

 22. ai a zis Ilie catre popor: "Prooroc al Domnului am ramas numai eu singur, iar prooroci ai lui Baal sunt patru sute cincizeci de oameni oi prooroci ai Aoerei patru sute. 

 23. Da?i-ne doi vi?ei; el sa-oi aleaga unul, sa-l taie buca?i oi sa-l puna pe lemne, dar foc sa nu faca, iar eu voi taia buca?i pe celalalt vi?el oi-l voi pune pe lemne oi foc nu voi face. 

 24. Apoi voi sa chema?i numele dumnezeului vostru, iar eu voi chema numele Domnului Dumnezeului meu. ai Dumnezeul Care va raspunde cu foc, Acela este Dumnezeu". ai a raspuns tot poporul: "Bine ai grait!" 

 25. ai a zis Ilie proorocilor lui Baal: "Sa va alege?i un vi?el oi sa-l pregati?i voi înainte, caci sunte?i mai mul?i oi sa chema?i numele dumnezeului vostru, dar foc sa nu face?i". 

 26. ai au luat ei vi?elul care li s-a dat oi l-au pregatit oi au chemat numele lui Baal de diminea?a pâna la amiaza, zicând: "Baale, auzi-ne!" Dar n-a fost nici glas, nici raspuns. ai sareau împrejurul jertfelnicului pe care-l facusera. 

 27. Iar pe la amiaza, Ilie a început sa râda de ei oi zicea: "Striga?i mai tare, caci doar este dumnezeu! Poate sta de vorba cu cineva, sau se îndeletniceote cu ceva, sau este în calatorie, sau poate doarme; striga?i tare sa se trezeasca!" 

 28. ai ei strigau cu glas mai tare oi se în?epau dupa obiceiul lor cu sabii oi cu lanci, pâna ce curgea sânge. 

 29. Trecuse acum de amiaza oi ei s-au zbuciumat mereu pâna la timpul jertfei. Dar n-a fost nici glas, nici raspuns, nici auzire. Atunci a zis Ilie Tesviteanul catre proorocii lui Baal: "Da?i-va acum la o parte, ca sa-mi savâroesc oi eu jertfa mea!" oi s-au dat la o parte. 

 30. Atunci a zis Ilie catre popor: "Apropia?i-va de mine!" ai s-a apropiat tot poporul de el. ai a facut jertfelnicul Domnului ce fusese darâmat; 

 31. A luat Ilie douasprezece pietre, dupa numarul semin?iilor fiilor lui Iacov, catre care a zis Domnul: "Israel va fi numele tau!" 

 32. ai a zidit din pietrele acelea jertfelnicul în numele Domnului, facând împrejurul jertfelnicului oan? în care încapeau doua masuri de samân?a, 

 33. A aoezat lemnele pe jertfelnic, a taiat vi?elul buca?i oi le-a pus pe el. 

 34. ai a zis: "Umple?i patru cofe cu apa oi le turna?i peste jertfa arderii de tot oi peste lemne!" ai au facut aoa. Apoi a zis: "Face?i aceasta a doua oara!" ai au facut la fel a doua oara. ai a zis: "Face?i aoa oi a treia oara!" 

 35. ai umbla apa împrejurul jertfelnicului oi oan?ul se umpluse de apa. 

 36. Iar la vremea jertfei de seara, s-a apropiat Ilie proorocul oi a strigat la cer oi a zis: "Doamne Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac oi al lui Israel! Auzi-ma Doamne, auzi-ma acum cu foc, ca sa cunoasca astazi poporul acesta ca Tu singur eoti Dumnezeu în Israel oi ca eu sunt slujitorul Tau. 

 37. Auzi-ma, Doamne, auzi-ma, ca sa cunoasca poporul acesta ca Tu Doamne eoti Dumnezeu oi ca Tu le întorci inima la Tine!" 

 38. oi s-a pogorât foc de la Domnul oi a mistuit arderea de tot oi lemnele oi pietrele oi ?arâna oi a mistuit oi toata apa care era în oan?. 

 39. ai tot poporul, când a vazut aceasta, a cazut cu fa?a la pamânt oi a zis  "Domnul este Dumnezeu, Domnul este Dumnezeu!" 

 40. Iar Ilie le-a zis: "Prinde?i pe proorocii lui Baal, ca sa nu scape nici unul din ei!" ai i-au prins, oi s-a dus Ilie la pârâul Chioonului oi i-a junghiat acolo. 

 41. Apoi a zis Ilie catre Ahab: "Du-te de manânca oi bea, caci se aude vuiet de ploaie!" 

 42. ai a plocat Ahab sa manânce oi sa bea; iar Ilie s-a suit în vârful Carmelului oi s-a aplecat ta pamânt pâna a atins genunchii au fa?a sa. 

 43. ai a zis ucenicului sau: "Du-te oi te uita spre mare!" ai s-a dus el oi s-a uitat oi a zis: "Nu vad nimic!" El i-a zis: "Du-te oi fa aceasta de oapte ori". 

 44. Iar a oaptea oara a zis: "Iata se ridica din mare un nor cât o palma". Iar Ilie a zis: "Du-te oi spune lui Ahab: Înhama oi fugi, ca sa nu te apuce ploaia!" 

 45. ai pe când grabea el, cerul s-a întunecat de nori oi s-a pornit vijelie oi ploaie mare. Iar Ahab, suindu-se în caru?a, s-a dus la Izreel. 

 46. Iar mâna Domnului a fost peste Ilie, care, încingându-oi mijlocul, a alergat înaintea lui Ahab, pâna la Izreel. 

Capitolul 19.
Ilie hranit de înger. Urmaoul sau. 

 1. ai a spus Ahab Izabelei. tot ce a facut Ilie oi cum a ucis pe to?i proorocii cu sabia. 

 2. Atunci a trimis Izabela un vestitor la Ilie, ca sa-i spuna: "Daca tu eoti Ilie oi eu Izabela, aoa oi aoa sa-mi faca dumnezeii, ba înca oi mai mult, daca mâine pe vremea aceasta nu voi face cu via?a ta la fel cum ai facut oi tu cu fiecare din ei!" 

 3. Când a auzit Ilie aceasta, s-a sculat oi a plecat, sa-oi scape via?a sa, oi a venit la Beer-aeba, care este în Iuda, oi oi-a lasat ucenicul acolo, 

 4. Iar el s-a dus mai departe în pustiu, cale de o zi, oi s-a aoezat sub un ienupar oi îoi ruga moartea, zicând: "Îmi ajunge acum, Doamne! Ia-mi sufletul ca nu sunt eu mai bun decât parin?ii mei!" 

 5. ai s-a culcat oi a adormit acolo sub ienupar. ai iata un înger l-a atins oi i-a zis: "Scoala de manânca oi bea!" 

 6. ai a cautat Ilie oi iata, la capatâiul lui, o turta coapta în vatra oi un urcior cu apa. ai a mâncat oi a baut oi a adormit iar. 

 7. Dar iata îngerul Domnului s-a întors a doua oara, s-a atins de el oi a zis: "Scoata de manânca oi bea, ca lunga-?i este calea!" 

 8. ai s-a sculat Ilie oi a mâncat oi a batut oi întarindu-se cu acea mâncare, a mers patruzeci de zile oi patruzeci  de nop?i, pâna la Horeb, muntele lui Dumnezeu. 

 9. ai a intrat acolo într-o peotera oi a ramas acolo. ai iata cuvântul Domnului a fost catre el oi i-a zis: "Ce faci aici, Ilie?" 

 10. Iar Ilie a zis: "Cu râvna am râvnit pentru Domnul Dumnezeul Savaot, caci fiii lui Israel au parasit legamântul Tau, au darâmat jertfelnicele Tale oi pe proorocii Tai i-au ucis cu sabia, ramânând numai eu singur, dar cauta sa ia oi sufletul meu!" 

 11. A zis Domnul: "Ieoi oi stai pe munte înaintea fe?ei Domnului! Ca iata Domnul va trece; oi înaintea Lui va fi vijelie naprasnica ce va despica mun?ii oi va sfarâma stâncile, dar Domnul nu va fi în vijelie. Dupa vijelie va fi cutremur, dar Domnul nu va fi în cutremur; 

 12. Dupa cutremur va fi foc, dar nici în foc nu va fi Domnul. Iar dupa foc va fi adiere de vânt lin oi acolo va fi Domnul". 

 13. Auzind aceasta, Ilie oi-a acoperit fa?a cu mantia lui oi a ieoit oi a stat la gura peoterii. ai a fost catre el un glas care i-a zis: "Ce faci aici, Ilie?" 

 14. Iar el a zis: "Cu râvna am râvnit pentru Domnul Dumnezeul Savaot, ca au parasit fiii lui Israel legamântul Tau, au darâmat jertfelnicele Tale oi pe proorocii Tai i-au ucis cu sabia; numai eu singur am ramas, dar cauta sa ia oi sufletul meu!" 

 15. ai a zis Domnul: "Mergi oi întoarce-te pe calea ta prin pustiu la Damasc oi, când vei ajunge acolo, sa ungi rege peste Siria pe Hazael; 

 16. Pe Iehu, fiul lui Nimoi, sa-l ungi rege peste Israel; iar pe Elisei, fiul lui aafat din Abel-Mehola, sa-l ungi prooroc în locul tau! 

 17. Cine va fugi de sabia lui Hazael, pe acela sa-l omoare Iehu, iar cine va scapa de sabia lui Iehu, pe acela sa-l omoare Elisei. 

 18. Eu însa mi-am oprit dintre Israeli?i oapte mii de barba?i; genunchii tuturor acestora nu s-au plecat înaintea lui Baal oi buzele tuturor acestora nu l-au sarutat!" 

 19. Atunci a plecat Ilie de acolo oi a gasit pe Elisei, fiul lui aafat, arând; acesta avea douasprezece perechi de boi la pluguri oi la perechea a douasprezecea era el însuoi. ai Ilie a trecut pe lânga el aruncându-i mantia. 

 20. Atunci a lasat Elisei boii oi a alergat dupa Ilie, zicând: "Lasa-ma sa merg sa sarut pe tatal oi pe mama mea oi voi veni dupa tine!" Iar el i-a zis: "Du-te oi vino înapoi, ca ce-am facut e facut!" 

 21. Plecând de la el, a luat o pereche de boi pe care i-a junghiat oi, facând foc cu plugul boilor, a fript carnea lor oi au împar?it-o la oameni oi au mâncat-o. Iar el s-a sculat oi s-a dus dupa Ilie oi a început sa-i slujeasca. 

Capitolul 20.
Razboiul lui Ahab cu Sirienii. 

 1. Benhadad, regele Siriei, oi-a adunat ootirea sa; oi s-au înso?it cu el treizeci oi doi de regi, cu cai oi care de razboi. ai s-a dus oi a împresurat Samaria oi s-a razboit împotriva ei. 

 2. Atunci a trimis soli la Ahab, regele lui Israel, în cetate oi a zis: 

 3. "Aoa zice Benhadad: Argintul tau oi aurul tau este al meu, femeile tale oi fiii tai cei frumooi sunt ai mei!" 

 4. Iar regele lui Israel a raspuns oi a zis: "Dupa cuvântul tau sa fie, domnul meu rege. Eu oi toate ale mele ale tale sa fie!" 

 5. ai s-au întors solii oi au zis: "Aoa zice Benhadad: Am trimis la tine ca sa-ti spuna: Argintul oi aurul tau, femeile oi fiii tai sa mi le dai! 

 6. De aceea mâine, pe vremea aceasta, voi trimite robii mei la tine, iar ei î?i vor scotoci casa ta oi casele slugilor tale oi pe tot ce este mai scump în ochii tai vor pune mâna oi vor lua!" 

 7. Atunci a chemat regele lui Israel pe to?i batrânii ?arii oi a zis: "Lua?i seama oi vede?i ca îmi cauta mereu pricina; când a trimis la mine pentru femeile mele oi pentru fiii mei oi pentru argintul meu oi pentru aurul meu, eu nu l-am respins!" 

 8. ai au zis to?i batrânii oi tot poporul: "Sa nu-l ascul?i, nici sa nu te învoieoti!" 

 9. ai a zis el solilor lui Benhadad: "Spune?i domnului meu, regele: Toate lucrurile pentru care ai trimis la robul tau ia început sunt gata sa le fac; dar acest lucru nu pot sa-l fac!" ai au plecat solii oi au dus raspunsul. 

 10. ai a trimis Benhadad la el, ca sa-i spuna: "Asta oi asta sa-mi faca mie dumnezeii oi aoa sa ma pedepseasca, daca ?arâna Samariei are sa ajunga sa umple pumnii tuturor oamenilor care au sa vina cu mine!" 

 11. oi a raspuns regele lui Israel oi a zis: "Spune?i sa nu se laude cel ce se încinge ca cel ce se descinge". 

 12. Când a primit acest raspuns, Benhadad era la ospa? în corturi, cu ceilal?i regi. ai a zis robilor sai: "Împresura?i cetatea!" ai au împresurat-o. 

 13. Dar iata un prooroc s-a apropiat de Ahab, regele lui Israel, oi a zis: "Aoa zice Domnul: Vezi toata mul?imea aceasta mare? Iata, Eu ?i-o dau astazi în mâna, ca sa cunooti ca Eu sunt Domnul. 

 14. Iar Ahab a zis: "Prin cine?" Raspuns-a acela: "Aoa zice Domnul: Prin slugile capeteniilor de peste ?inuturi!" ai a zis Ahab: "Cine va începe lupta?" Iar acela a zis: "Tu!" 

 15. Atunci a numarat Ahab slugile capeteniilor de peste ?inuturi, oi s-au gasit doua sute treizeci oi doua; dupa ei a numarat oi tot poporul oi to?i fiii lui Israel au fost oapte mii. 

 16. ai au ieoit la razboi pe la amiaza. Iar Benhadad bause pâna se îmbatase în corturi cu cei treizeci oi doi de regi, care-i dadusera ajutor. 

 17. ai au ieoit la razboi mai întâi slugile capeteniilor de peste ?inuturi. ai a trimis Benhadad pe unii din ai lui, oi aceotia i-au facut cunoscut ca oamenii din Samaria au ieoit la razboi. 

 18. Iar el le-a zis: "Daca ei au venit pentru pace, sa-i prinde?i de vii; iar daca au venit pentru razboi, tot de vii sa-i prinde?i!" 

 19. Au ieoit, aoadar, la razboi slugile capeteniilor de peste ?inuturi din cetate oi ootirea oare era dupa ei oi au lovit fiecare pe potrivnicul sau; 

 20. oi au fugit Sirienii, iar Israeli?ii îi fugareau din urma; oi Benhadad a scapat pe un cal cu calare?ii sai. 

 21. Atunci, ieoind regele israelitean, a luat caii oi carele oi a facut macel mare în rândul Sirienilor. 

 22. ai s-a apropiat proorocul de regele israelit oi i-a zis: "Du-te de te întareote, ca sa otii sa bagi de seama ce ai de facut, pentru ca dupa un an regele Siriei are sa se scoale din nou împotriva ta!" 

 23. Zis-au slugile regelui sirian catre el: "Dumnezeul lor este Dumnezeul mun?ilor, iar nu Dumnezeul vailor, pentru aceasta au fost ei mai tari decât noi; dar de ne vom bate cu ei în vale, vom fi noi mai tari decât ei. 

 24. Aoadar, iata ce sa faci: Sa sco?i pe fiecare rege de la locul lui, oi sa-l înlocuieoti cu capeteniile din ?inuturi. 

 25. ai sa strângi atâta ootire, câta ootire ai pierdut, oi cai atâ?ia, câ?i ai avut, oi care atâtea, câte ai avut, oi sa ne batem cu ei oi în vale; oi atunci de buna seama vom fi mai tari decât ei". ai a ascultat el cuvântul lor oi a facut aoa. 

 26. Dupa trecerea anului, Benhadad a numarat pe Sirieni oi a mers la Afec, ca sa se bata cu Israel. 

 27. Fiii lui Israel însa erau oi ei cu toate gata de lupta oi au ieoit în întâmpinarea lor. Fiii lui Israel oi-au aoezat tabara înaintea lor, ca doua turme mici de capre, iar Sirienii umpleau pamântul. 

 28. Atunci s-a apropiat omul lui Dumnezeu oi a zis regelui lui Israel: "Aoa zice Domnul: Pentru ca Sirienii vorbesc: Domnul este Dumnezeul mun?ilor, iar nu Dumnezeul vailor, iata Eu î?i voi da toata aceasta mul?ime în mâna ta, ca sa cunooti ca Eu sunt Domnul!" 

 29. ai au stat taberele una în fa?a celeilalte oapte zile; iar în ziua a oaptea s-a început batalia oi fiii lui Israel au doborât într-o singura zi o suta de mii de pedestraoi sirieni. 

 30. Ceilal?i au fugit la Afec, în cetate; acolo a cazut zidul peste douazeci oi oapte de mii de oameni, din cei ramaoi. Iar Benhadad a fugit în cetate oi a intrat la curtea domneasca într-o camara dosnica. 

 31. Slugile sale însa i-au zis: "Am auzit ca regii casei lui Israel sunt regi milostivi; da-ne voie sa punem sac peste coapsele noastre oi peste capetele noastre funii, sa mergem la regele israelit; poate ne va cru?a via?a". 

 32. ai s-au încins ei peste coapsele lor cu sac oi au venit la regele lui Israel oi i-au zis: "Robul tau Benhadad zice: Cru?a-mi via?a!" Acela însa a zis: "De mai traieote înca, e fratele meu!" 

 33. ai oamenii aceotia au luat aceasta ca semn bun oi repede i-au apucat vorba din gura oi au zis: "Fratele tau Benhadad traieote". Iar el a zis: "Duce?i-va de-l aduce?i". ai a venit Benhadad la el, oi acesta l-a luat cu el în car. 

 34. ai i-a zis Benhadad: "Ceta?ile care le-a luat tatal meu de la tatal tau, eu ?i le întorc; oi î?i deschid târg de vânzare în Damasc, cum oi-a deschis tatal meu în Samaria". ai a zis Ahab: "Cu acest legamânt oi eu î?i voi da drumul!" ai încheind cu el legamânt, i-a dat drumul. 

 35. Atunci un om din fiii proorocilor a zis catre un prieten al sau, dupa cuvântul Domnului: "Bate-ma!" Dar acesta nu s-a învoit sa-l bata. 

 36. Atunci i-a zis: "Pentru ca nu ascul?i de glasul Domnului, iata, când vei pleca de lânga mine, te va ucide un leu". ai plecând omul acela de la el, l-a întâlnit un leu oi l-a ucis pe dânsul. 

 37. Iar cel din fiii proorocilor a gasit un alt om oi i-a zis: "Loveote-ma!" ai acest om l-a lovit oi l-a ranit. 

 38. ai s-a dus proorocul în calea regelui, acoperindu-oi ochii cu parul capului sau. 

 39. Iar când a trecut regele pe lânga el, a strigat dupa rege oi a zis: "Robul tau a fost la batalie, oi iata un. om care statuse la o parte mi-a adus un alt om oi mi-a zis: Pazeote pe omul acesta; de îl vei scapa, vei raspunde cu sufletul tau pentru sufletul lui sau va trebui sa-l plati?i cu un talant de argint. 

 40. Când robul tau se îndeletnicea cu unele treburi, acela a scapat". oi i-a zis regele lui Israel: "Osânda ta singur ai spus-o". 

 41. Atunci el oi-a dat la o parte parul de peste ochii lui oi l-a cunoscut regele ca este unul din prooroci. 

 42. ai i-a zis: "Aoa zice Domnul: Pentru ca ai dat drumul din mâinile tale unui om blestemat de Mine, sufletul tau va fi în locul sufletului lui oi poporul tau în locul poporului lui!" 

 43. ai s-a dus regele lui Israel acasa, trist oi aprins de mânie oi a venit în Samaria. 

Capitolul 21.
Tirania lui Ahab oi a Izabelei. 

 1. Iar dupa aceasta iata ce s-a mai întâmplat: Nabot Izreeliteanul avea în Izreel o vie lânga curtea lui Ahab, regele Samariei. 

 2. ai a grait Ahab cu Nabot oi a zis: "Sa-mi dai mie via ta, ca sa-mi fac din ea o gradina de verde?uri, caci e aproape de casa mea; iar în locul ei î?i voi da o vie mai buna decât aceasta, sau daca î?i convine mai bine, î?i voi da argint cât pre?uieote ea". 

 3. Nabot însa a zis catre Ahab: "Sa ma fereasca Dumnezeu sa-?i dau eu mootenirea parin?ilor mei!" 

 4. ai a venit Ahab acasa trist oi mânios pentru cuvântul care i-l spusese Nabot Izreeliteanul, zicând: Nu-îi dau mootenirea parin?ilor mei. ai cu duhul tulburat, s-a culcat în patul sau, s-a întors cu fa?a la perete oi n-a mâncat. 

 5. Atunci a intrat Izabela, femeia lui la el oi i-a zis: "De ce este întristat duhul tau oi nu manânci?" 

 6. Iar el a zis: "Când am vorbit cu Nabot Izreeliteanul oi i-am zis: Da-mi via ta pe bani, sau daca vrei, sa-îi dau alta vie în locul ei, el a zis: Nu-?i dau via mea, ca este mootenirea parin?ilor mei". 

 7. A zis Izabela, femeia lui: "Ce cârmuire ar mai fi în Israel, daca tu ai face tot aoa? Scoala, manânca oi fii cu voie buna, ca via lui Nabot Izreeliteanul ?i-o dau eu!" 

 8. Apoi ea a scris scrisori în numele lui Ahab, le-a pecetluit cu inelul lui oi a trimis aceste scrisori la batrânii oi la fruntaoii din cetatea lui Nabot, care locuiau cu el acolo. 

 9. În scrisori însa ea scria aoa: "Vesti?i tuturor sa posteasca post oi pune?i pe Nabot înaintea poporului. 

 10. ai aduce?i doi oameni netrebnici sa marturiseasca împotriva lui oi sa spuna: Ai hulit pe Dumnezeu oi pe rege; oi apoi sa-l scoate?i afara oi sa-l ucide?i cu pietre oi aoa sa moara". 

 11. ai au facut barba?ii ceta?ii lui Nabot, batrânii oi fruntaoii care locuiau cu el în cetate, aoa cum le poruncise Izabela oi cum era scris în scrisorile trimise de ea lor: 

 12. Au vestit post tuturor oi au pus pe Nabot înaintea poporului. 

 13. Atunci au ieoit doi oameni ticalooi. oi au stat împotriva lui Nabot oi au marturisit aceoti oameni rai în fa?a poporului oi au zis: "Nabot a hulit pe Dumnezeu oi pe rege". Iar ei l-au scos afara din cetate oi l-au batut cu pietre oi a murit. 

 14. Apoi au trimis la Izabela sa-i spuna: "Nabot a fost omorât cu pietre". 

 15. Auzind Izabela ca Nabot a fost batut eu pietre oi a murit, a zis catre Ahab: "Scoala oi ia în stapânire via lui Nabot Izreeliteanul, care n-a vrut sa ?i-o vânda cu bani; ca Nabot nu mai traieote, ci a murit!" 

 16. Când a auzit Ahab ca Nabot Izreeliteanul a fost ucis, oi-a rupt hainele sale, s-a îmbracat cu sac, oi apoi s-a sculat Ahab ca sa se duca la via lui Nabot Izreeliteanul oi sa o ia în stapânire. 

 17. Atunci a fost cuvântul Domnului catre Ilie Tesviteanul: 

 18. "Scoala oi ieoi în întâmpinarea lui Ahab, regele lui Israel, care este în Samaria, ca iata acum e la via lui Nabot, unde s-a dus ca sa o ia în stapânire, 

 19. ai spune-i: Aoa graieote Domnul: Ai ucis oi vrei înca sa intri în mootenire? ai sa-i mai spui: Aoa zice Domnul: În locul unde au lins câinii sângele lui Nabot, acolo vor linge câinii oi sângele tau!", 

 20. ai a zis Ahab catre Ilie: "M-ai aflat, duomanule, oi aici!" Iar el a zis: "Te-am aflat, caci te-ai încumetat sa savâroeoti fapte nelegiuite înaintea ochilor Domnului oi sa-L min?i. 

 21. Aoa zice Domnul: "Iata voi aduce peste tine necazuri oi te voi matura oi voi stârpi din ai lui Ahab pe cei de parte barbateasca, fie rob, fie slobod, în Israel; 

 22. ai voi face cu casa ?a cum am facut cu casa lui Ieroboam, fiul lui Nabat, oi cu casa lui Baeoa, fiul lui Ahia, pentru faradelegea cu care M-ai mâniat oi ai dus pe Israel în pacat". 

 23. Asemenea oi pentru Izabela a grait Domnul: "Câinii vor mânca pe Izabela pe zidul Izreelului. 

 24. Cine va muri din ai lui Ahab în cetate, pe acela câinii îl vor mânca, iar cine va muri în câmp, pe acela pasarile cerului îl vor mânca; 

 25. Caci n-a fost înca nimeni ca Ahab, care sa se încumete a savâroi fapte urâte înaintea ochilor Domnului, la care l-a împins Izabela so?ia sa. 

 26. S-a purtat rau ca un ticalos, urmând dupa idoli, cum au facut Amoreii pe care Domnul i-a izgonit de la fa?a fiilor lui Israel". 

 27. Când a auzit Ahab toate cuvintele acestea, a început sa plânga, oi-a rupt hainele sale, s-a îmbracat pesta trupul sau cu sac, a postit oi a dormit în sac oi a umblat trist. 

 28. Atunci a fost cuvântul Domnului catre Ilie Tesviteanul, pentru Ahab, oi a zis Domnul: 

 29. "Vezi cum s-a smerit Ahab înaintea Mea? Fiindca s-a smerit înaintea Mea, de aceea nu voi aduce necazurile în zilele lui, ci în zilele fiului lui voi aduce necazurile peste casa lui!" 

Capitolul 22.
Moartea lui Ahab. Domnia lui Iosafat. 

 1. Au trecut trei ani fara razboi între Siria oi Israel. 

 2. În al treilea an s-a dus Iosafat, regele Iudei, la regele lui Israel; 

 3. ai a zis regele lui Israel catre slugile sale: "ati?i voi, oare, ca Ramotul Galaadului este al nostru, oi noi tacem de atâta vreme oi nu-l scoatem din mâna regelui Siriei?" 

 4. Apoi a zis el lui Iosafat: "Vei merge oi tu cu mine la razboi împotriva Ramot-Galaadului?" Iar Iosafat a zis catre regele lui Israel: "Cum eoti tu, aoa sunt oi eu; cum este poporul tau, aoa este oi poporul meu; cum sunt caii tai, aoa sunt oi caii mei!" 

 5. ai a mai zis Iosafat, regele lui Iuda, catre regele lui Israel: "Întreaba dar, astazi, ce zice Domnul?" 

 6. ai a adunat regele lui Israel ca la patru sute de prooroci oi le-a zis: "Sa merg eu, oare, cu razboi împotriva Ramot-Galaadului sau nu?" ai ei au zis: "Sa mergi, ca Domnul îl va da în mâinile regelui!" 

 7. ai a zis Iosafat: "Nu mai este oare aici vreun prooroc al Domnului, ca sa întrebam pe Domnul prin el?" 

 8. ai a zis regele lui Israel catre Iosafat: "Mai este un om prin care se poate întreba Domnul, însa eu nu-l iubesc, caci nu prooroceote de bine pentru mine, ci numai de rau; acesta e Miheia, fiul lui Imla". ai a zis Iosafat: "Nu vorbi aoa, rege!" 

 9. ai a chemat regele lui Israel pe un famen oi a zis: "Du-te repede dupa Miheia, fiul lui Imla!" 

 10. Apoi regele lui Israel oi Iosafat, regale Iudei, s-au aoezat fiecare în tronul sau, îmbraca?i în haine domneoti, pe locul dinaintea por?ii Samariei, oi to?i proorocii prooroceau înaintea lor. 

 11. Iar Sedechia, fiul lui Chenaana, oi-a facut niote coarne de fier oi a zis: "Aoa zice Domnul: cu acestea vei împunge pe Sirieni pâna ce vor muri". 

 12. ai to?i proorocii au proorocit la fel, zicând: "Sa te duci împotriva Ramot-Galaadului, ca vei izbuti. Domnul îl va da în mina regelui". 

 13. Iar trimisul, care s-a dus sa cheme pe Miheia, i-a grait acestuia, zicând: "Iata to?i proorocii proorocesc într-un glas de bine regelui; sa fie dar oi cuvântul tau asemenea cu cuvântul fiecaruia din ei". 

 14. Iar Miheia a zis: "Viu este Domnul! Ce-mi va spune Domnul, aceea voi grai!" 

 15. Apoi a venit el a rege oi regale i-a zis: "Miheia, sa mai mergem noi oare cu razboi împotriva Ramot-Galaadului sau nu?" ai i-a zis acela: "Du-te, ca vei izbuti. Domnul îl va da în mâna regelui!" 

 16. ai i-a zis regele: "Iar oi iar te jur, ca sa nu-mi graieoti nimic, decât ce este adevarat, în numele Domnului". 

 17. ai a zis el: "Iata, vad pe to?i Israeli?ii împraotia?i prin mun?i, ca oile ce n-au pastor. ai a zis Domnul: Ei n-au domn, sa se întoarca fiecare cu pace la casa  sa". 

 18. Atunci regele lui Israel a zis câtre Iosafat, regele Iudei: "Nu ?i-am spus eu oare ca el nu prooroceote de bine pentru mine, ci numai de rau?" 

 19. Miheia însa a zis: "Nu este aoa. Nu eu graiesc; asculta cuvântul Domnului. Nu este aoa. Am vazut pe Domnul stând pe tronul Sau, oi toata ootirea cereasca sta lânga El, la dreapta, oi la stânga Lui". 

 20. ai a zis Domnul: "Cine ar îndupleca pe Ahab sa mearga în Ramot-Galaad oi sa piara acolo?" Unul spunea una, oi altul alta. 

 21. Atunci a ieoit un duh oi a stat înaintea fe?ei Domnului oi a zis: "Eu îl voi ademeni". Domnul a zis: "Cum?" 

 22. Iar acela a zis: "Ma duc oi ma fac duh mincinos în gura tuturor proorocilor lui". Domnul a zis: "Tu îl vei ademeni oi vei face aceasta; du-te oi fa cum ai zis!" 

 23. ai iata cum a îngaduit Domnul duhului celui mincinos sa fie în gura tuturor acestor prooroci ai tai; însa Domnul n-a grait bine de tine!" 

 24. Atunci s-a apropiat Sedechia, fiul lui Chenaana, oi, lovind pe Miheia peste obraz, a zis: "Cum? Au doara s-a departat Duhul Domnului de la mine, ca sa graiasca prin tine?" 

 25. Iar Miheia a zis: "Iata, ai sa vezi aceasta în ziua când vei fugi din camara în camara, ca sa te ascunzi". 

 26. A zis regele lui Israel: "Lua?i pe Miheia oi-l duce?i la Amon, capetenia ceta?ii, oi la Ioao, fiul regelui, 

 27. ai spune?i: Aoa zice regele: Arunca?i-l în temni?a oi-l hrani?i numai cu pu?ina pâine oi cu pu?ina apa, pâna ce ma voi întoarce biruitor". 

 28. Iar Miheia a zis: "Ca ai sa te întorci biruitor, aceasta n-a grait-o Domnul prin mine". Apoi a zis: "Asculta?i, toate popoarele!" 

 29. Dupa aceea a purces regele lui Israel oi Iosafat, regele Iudei, împreuna asupra Ramot-Galaadului. 

 30. ai a zis regele lui Israel catre Iosafat: "Eu îmi schimb hainele oi intru în lupta, iar tu îmbraca-?i hainele de rege!" ai oi-a schimbat hainele regele lui Israel oi a intrat în lupta. 

 31. Regale sirian însa a poruncit celor treizeci oi doua de capetenii ale carelor de razboi oi a zis: "Sa nu va lupta?i nici cu mic, nici cu mare, ci numai eu regele lui Israel". 

 32. Capeteniile carelor, vazând pe Iosafat, au crezut ca acesta este cu adevarat regele lui Israel oi s-au repezit asupra lui, ca sa se lupte cu el. Iosafat însa a strigat. 

 33. Atunci capeteniile carelor, vazând ca nu este acesta regele lui Israel, s-au abatut de la el. 

 34. Iar un om oi-a întins arcul oi a lovit din întâmplare pe regele lui Israel într-o încheietura a platooei, oi acesta a zis carauoului sau: "Întoarce îndarat oi ma scoate din oaste, ca sunt ranit". 

 35. ai s-a pornit lupta mare în acea zi oi regele a stat În carul lui în fala Sirienilor toata ziua, iar seara a murit; oi a curs sânge din rana sa pe podul carului. 

 36. ai la asfin?itul soarelui s-a dat de veste la toata tabara, zicând: "Sa mearga fiecare la cetatea lui, fiecare la ?inutul lui!" 

 37. ai murind regele, a fost dus oi l-au înmormântat în Samaria. 

 38. ai au spalat carul lui în iazul Samariei; oi câinii i-au lins sângele lui Ahab, iar desfrânatele s-au scaldat în spalatura acelui sânge, dupa cuvântul pe care l-a grait Domnul. 

 39. Celelalte fapte ale lui Ahab, tot ce a facut el oi casa cea de fildeo pe care a facut-o el oi toate ceta?ile pe care el le-a zidit sunt scrise în cronica regilor lui Israel. 

 40. Adormind cu parin?ii sai, în locul lui Ahab s-a facut rege Ohozia, fiul sau. 

 41. Iosafat, fiul lui Asa, a început sa domneasca peste Iuda în anul al patrulea al lui Ahab, regele lui Israel. 

 42. Când s-a facut rege, Iosafat era ca da treizeci oi cinci de ani oi douazeci oi cinci de ani a domnit el în Ierusalim. Pe mama lui o chema Azuba oi era fiica lui ailhi. 

 43. El a umblat întru totul pe caile lui Asa, tatal sau oi nu s-a abatut de la ele, savâroind fapte placute înaintea ochilor Domnului. Numai înal?imile nu le-a desfiin?at, caci poporul înca savâroea jertfe oi tamâieri pe înal?imi. 

 44. Iosafat a facut pace cu regele lui Israel. 

 45. Celelalte fapte ale lui Iosafat oi razboaiele pe care le-a purtat sunt scrise în cronica regilor lui Iuda. 

 46. ai ramaoi?a desfrâna?ilor care mai ramasese din zilele tatalui sau Asa, a stârpit-o din ?ara. 

 47. În Idumeea pe atunci nu era rege, ci numai un loc?iitor de rege. 

 48. Regele Iosafat a facut oi corabii ca cele de Tarsis, ca sa se duca sa aduca aur de la Ofir; dar n-au putut sa ajunga, sfarâmându-se la E?ion Gheber. 

 49. Atunci a zis Ohozia, fiul lui Ahab, catre Iosafat: "Sa se duca oi slugile mele cu slugile tale cu corabiile". Însa Iosafat n-a vrut. 

 50. ai a adormit cu parin?ii sai în cetatea lui David, stramooul sau, oi a fost îngropat Iosafat cu ei, în cetatea lui David oi în locul lui s-a facut rege Ioram, fiul sau. 

 51. Ohozia, fiul lui Ahab, s-a facut rege peste Israel în Samaria în anul al oaptesprezecelea al lui Iosafat, regele Iudei; ai a domnit peste Israel în Samaria doi ani. 

 52. El a savâroit fapte urâte înaintea ochilor Domnului oi a umblat pe caile tatalui sau oi pe caile mamei sale oi pe caile lui Ieroboam, fiul lui Nabat, care a dus pe Israel la pacat; 

 53. Caci a slujit lui Baal oi i s-a închinat lui oi a mâniat pe Domnul Dumnezeul lui Israel, cum facuse oi tatal sau. 

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=3Regi
Vă rugăm să respectați drepturile de autor