www.profamilia.ro /scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=3Tineri
 
 SFÂNTA SCRIPTURA 

Sfânta Scriptura - text integral
versiunea ortodoxa

achizitionare: 20.07.2003

Cântarea celor trei tineri

Capitolul 1.
În cuptorul cu foc din Babilon. 

 1. ai stând Azaria în mijlocul focului, oi deschizând gura sa, aoa s-a rugat, zicând: 

 2. "Binecuvântat eoti, Doamne Dumnezeul parin?ilor nootri, oi laudat oi preaslavit este numele Tau în veci. 

 3. Ca drept eoti în toate câte ai facut noua, oi toate lucrurile Tale sunt adevarate, oi drepte caile Tale oi toate judeca?ile Tale adevarate. 

 4. Tu ai dat hotarâri drepte în toate relele ce ai facut sa vina asupra noastra oi asupra ceta?ii celei sfinte a parin?ilor nootri, Ierusalimul; ca în adevar oi dreptate ai adus acestea peste noi din pricina pacatelor noastre: 

 5. Ca am pacatuit, ca am facut faradelege, departându-ne de la Tine. 

 6. ai am greoit în toate, oi poruncile Tale n-am ascultat, nici le-am pazit, nici le-am facut, dupa cum ne-ai poruncit noua, ca sa ne fie bine. 

 7. ai câte ai adus oi ai facut noua în dreapta judecata sunt. 

 8. Tu ne-ai dat în mâinile vrajmaoilor nootri, oameni fara lege oi cei mai rai dintre nelegiui?i, unui rege nedrept, cel mai rau care este pe pamânt. 

 9. ai astazi nu mai putem sa deschidem gura; ruoine oi ocara ne-am facut robilor Tai oi celor ce Te cinstesc pe Tine. 

 10. Nu ne parasi pe noi pentru totdeauna, pentru numele Tau, oi nu strica legamântul Tau. 

 11. ai nu departa mila Ta de la noi, pentru Avraam cel iubit de Tine oi pentru Isaac, robul Tau, oi pentru Israel, sfântul Tau, 

 12. Carora le-ai fagaduit sa le înmul?eoti semin?ia lor, ca stelele cerului oi ca nisipul de pe ?armul marii. 

 13. Caci, Stapâne, ne-am împu?inat mai mult decât toate neamurile oi suntem umili?i astazi, în tot pamântul, pentru pacatele noastre. 

 14. ai nu mai este în vremea aceasta capetenie, prooroc, nici conducator, nici ardere de tot, nici jertfa, nici prinos, nici tamâie, nici loc unde sa aducem înaintea Ta pârga noastra oi sa aflam har la Tine. 

 15. Ci cu suflet zdrobit oi cu duh umilit sa fim primi?i de Tine. 

 16. Ca ardere de tot de berbeci si de junci, ca zeci de mii de miei graoi, aoa sa fie jertfa noastra înaintea Ta astazi oi în?elegere sa gaseasca la Tine; ca nu este ruoine celor ce nadajduiesc în Tine. 

 17. ai acum urmam ?ie cu toata inima, oi ne temem de Tine, oi cautam fa?a Ta. 

 18. Sa nu ne ruoinezi pe noi, ci fa cu noi dupa îndurarea Ta oi dupa mul?imea milei Tale. 

 19. ai ne scoate pe noi dupa minunile Tale, oi da marire numelui Tau, Doamne; oi sa se ruoineze to?i cei ce arata robilor Tai rele. 

 20. ai sa se ruoineze de toata puterea Ta, oi taria lor sa se sfarâme. 

 21. ai sa otie ca Tu eoti Domn, Dumnezeu singur, oi slavit peste toata lumea". 

 22. ai n-au încetat slujitorii regelui, care îi aruncasera în cuptor, sa înfierbânte cuptorul cu catran oi cu smoala oi cu câl?i oi cu vi?a. 

 23. ai vâlvataia se ridica deasupra cuptorului, de patruzeci oi noua de co?i. 

 24. ai izbucnind afara, ea a ars pe Caldeii care se aflau în jurul cuptorului. 

 25. Iar îngerul Domnului s-a coborât la Azaria oi la cei trei prieteni ai lui în cuptor oi a stins vapaia. 

 26. ai le-a suflat în mijlocul cuptorului ca o racoare de adiere oi de roua, aoa ca focul nu i-a mai atins; nu le-a mai pricinuit nici dureri, nici teama. 

 27. ai acei trei, într-un singur glas, au laudat, au slavit oi au binecuvântat pe Dumnezeu în cuptor, zicând: 

 28. "Binecuvântat eoti, Doamne Dumnezeul parin?ilor nootri, oi laudat oi preaînal?at întru to?i vecii. 

 29. Binecuvântat este numele cel sfânt al slavei Tale, oi prealaudat oi preaînal?at întru to?i vecii. 

 30. Binecuvântat eoti în locaoul sfintei Tale slave, laudat oi preaslavit în veci. 

 31. Binecuvântat eoti Cel ce vezi adâncurile oi oezi pe heruvimi oi laudat oi preaînal?at în veci. 

 32. Binecuvântat eoti pe scaunul împara?iei Tale oi prealaudat oi preaînal?at în veci. 

 33. Binecuvântat eoti pe bolta cerului oi prealaudat oi preaslavit în veci. 

 34. Binecuvânta?i toate lucrurile Domnului pe Domnul, lauda?i-L oi-L preaînal?a?i pe El în veci. 

 35. Binecuvânta?i, ceruri, pe Domnul, lauda?i oi-L preaînal?a?i pe El în veci. 

 36. Binecuvânta?i, îngeri, pe Domnul, lauda?i oi-L preaînal?a?i pe El în veci. 

 37. Binecuvânta?i, ape oi toate cele mai presus de cer, pe Domnul, lauda?i-L oi-L preaînal?a?i pe El în veci. 

 38. Binecuvânta?i, toate puterile Domnului, pe Domnul, lauda?i-L oi-L preaînal?a?i pe El în veci. 

 39. Binecuvânta?i, soare oi luna, pe Domnul, lauda?i-L oi-L preaînal?a?i în veci. 

 40. Binecuvânta?i, stelele cerului, pe Domnul, lauda?i oi-L preaînal?a?i pe El în veci. 

 41. Binecuvânta?i, toata ploaia oi roua, pe Domnul, lauda?i oi-L preaînal?a?i pe El în veci. 

 42. Binecuvânta?i, toate vânturile, pe Domnul, lauda?i oi-L preaînal?a?i pe El intru to?i vecii. 

 43. Binecuvânta?i, foc oi caldura, pe Domnul, lauda?i oi-L preaînal?a?i în veci. 

 44. Binecuvânta?i, frig oi caldura, pe Domnul, lauda?i oi-L preaînal?a?i pe El în veci. 

 45. Binecuvânta?i, roua oi zapada, pe Domnul, lauda?i oi-L preaînal?a?i pe El în veci. 

 46. Binecuvânta?i, nop?i oi zile, pe Domnul, lauda?i oi-L preaînal?a?i pe El în veci. 

 47. Binecuvânta?i, lumina oi întuneric, pe Domnul, lauda?i oi-L preaînal?a?i pe El în veci. 

 48. Binecuvânta?i, ghea?a oi ger, pe Domnul, lauda?i oi-L preaînal?a?i pe El în veci. 

 49. Binecuvânta?i, brume oi zapezi, pe Domnul, lauda?i oi-L preaînal?a?i pe El în veci. 

 50. Binecuvânta?i, fulgere oi nori, pe Domnul, lauda?i oi-L preaînal?a?i pe El în veci. 

 51. Binecuvinteaza, pamântule, pe Domnul, lauda oi-L preaînal?a în veci. 

 52. Binecuvânta?i, mun?i oi dealuri, pe Domnul, lauda?i oi-L preaînal?a?i pe El în veci. 

 53. Binecuvânta?i, toate cele ce rasari?i pe pamânt, pe Domnul, lauda?i oi-L preaînal?a?i pe El în veci. 

 54. Binecuvânta?i, izvoare, pe Domnul, lauda?i oi-L preaînal?a?i pe El în veci, 

 55. Binecuvânta?i, mari oi râuri, pe Domnul, lauda?i oi-L preaînal?a?i pe El în veci. 

 56. Binecuvânta?i, chi?i oi toate cele ce se mioca în ape, pe Domnul, lauda?i oi-L preaînal?a?i pe El în veci. 

 57. Binecuvânta?i, toate pasarile cerului, pe Domnul, lauda?i oi-L preaînal?a?i pe El în veci. 

 58. Binecuvânta?i, toate fiarele oi toate dobitoacele, pe Domnul, lauda?i oi-L preaînal?a?i pe El în veci. 

 59. Binecuvânta?i, voi fiii oamenilor, pe Domnul, lauda?i oi-L preaînal?a?i pe El în veci. 

 60. Binecuvinteaza, Israel, pe Domnul, lauda?i oi-L preaînal?a?i pe El în veci. 

 61. Binecuvânta?i, preo?i, pe Domnul, lauda?i oi-L preaînal?a?i pe El în veci. 

 62. Binecuvânta?i, slujitori, pe Domnul, lauda?i oi-L preaînal?a?i pe El în veci. 

 63. Binecuvânta?i, voi duhuri oi suflete ale drep?ilor, pe Domnul, lauda?i oi-L preaînal?a?i pe El în veci. 

 64. Binecuvânta?i, voi cei sfin?i oi smeri?i cu inima, pe Domnul, lauda?i oi-L preaînal?a?i pe El în veci. 

 65. Binecuvânta?i, Anania, Azaria, oi Misael, pe Domnul, lauda?i oi-L preaînal?a?i pe El în veci; ca ne-a scos pe noi din locuin?a mor?ilor, oi din mâna mor?ii ne-a smuls pe noi, oi ne-a izbavit pe noi din mijlocul cuptorului care arde cu vapaie de foc, oi din mijlocul vapaii ne-a izbavit pe noi. 

 66. Marturisi?i-va Domnului, ca este bun, ca în veac este mila Lui. 

 67. Binecuvânta?i pe Domnul, Dumnezeul dumnezeilor, to?i care va închina?i Lui, lauda?i oi mul?umi?i, ca în veac este mila Lui". 

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=3Tineri
Vă rugăm să respectați drepturile de autor