www.profamilia.ro /scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=Agheu
 
 SFÂNTA SCRIPTURA 

Sfânta Scriptura - text integral
versiunea ortodoxa

achizitionare: 20.07.2003

Agheu

Capitolul 1.
Mustrarea iudeilor pentru trândavie. Îndemn la rezidirea templului. 

 1. În anul al doilea al regelui Darius, în luna a oasea, în ziua întâi a lunii, a fost cuvântul Domnului prin gura lui Agheu, proorocul, catre Zorobabel, fiul lui Salatiel, cârmuitorul lui Iuda, catre marele preot Iosua, fiul lui Iosedec, zicând: 

 2. "Aoa zice Domnul Savaot: Poporul acesta graieote: "N-a venit înca vremea ca sa zidim templu Domnului". 

 3. Atunci a fost cuvântul Domnului catre proorocul Agheu, zicând: 

 4. "Este oare, timpul, ca voi sa locui?i în casele voastre cu pere?ii lucra?i în tablii, când templul acesta este în ruina?" 

 5. ai acum, iata ce zice Domnul Savaot: "Fi?i cu bagare de seama la caile voastre! 

 6. Voi a?i semanat mult, dar a?i cules pu?in; a?i mâncat, dar nu v-a?i saturat; a?i, baut, dar nu v-a?i îmbatat; v-a?i îmbracat cu veominte, dar nu v-au ?inut de cald oi a?i strâns simbria voastra ca sa o pune?i într-o punga sparta". 

 7. Aoa graieote Domnul: "Fi?i cu bagare de seama la caile voastre! 

 8. Sui?i-va în munte oi aduce?i lemne ca sa cladi?i iaraoi templul în care voi binevoi oi Ma voi preaslavi", zice Domnul. 

 9. "V-a?i aoteptat la mult, dar iata ca ave?i pu?in. A?i strâns mult, dar Eu am risipit truda voastra! Pentru ce?, zice Domnul Savaot. Din pricina templului Meu care sta darâmat, iar voi zori?i cu lucrul, fiecare pentru casa lui! 

 10. Pentru aceasta cerul se va încuia, nu va va da roua oi pamântul roadele sale. 

 11. ai am chemat seceta pe pamânt oi pe mun?i, peste grâu, peste vin oi peste orice rodeote pamântul; peste oameni oi peste dobitoace oi peste toata stradania palmelor voastre". 

 12. ai a auzit Zorobabel, fiul lui Salatiel, oi marele preot Iosua, fiul lui Iosedec, oi tot restul poporului, glasul Domnului oi cuvintele proorocului Agheu, aoa precum Dumnezeu îi rânduise trimiterea lui, oi poporul a fost cuprins de spaima în fa?a Domnului. 

 13. Atunci Agheu, trimisul Domnului, dupa rânduiala trimiterii lui de Domnul, a grait poporului în acest chip: "Eu sînt cu voi!"  zice Domnul. 

 14. ai a deoteptat Domnul duhul lui Zorobabel, fiul lui Salatiel, cârmuitorul lui Iuda, oi duhul lui Iosua, marele preot, fiul lui Iosedec, oi duhul poporului care mai ramasese, oi au venit oi au început lucrul templului Domnului Savaot, Dumnezeul lor, 

 15. În ziua a douazeci oi patra a lunii a oasea, în anul al doilea al regelui Darius. 

Capitolul 2.
Proorocie despre rezidirea templului al doilea oi stralucirea lui. 

 1. În ziua a douazeci oi una a lunii a oaptea, fost-a cuvântul Domnului prin gura lui Agheu proorocul, zicând: 

 2. "Spune-i lui Zorobabel, fiul lui Salatiel, cârmuitorul lui Iuda, oi lui Iosua, marele preot, fiul lui Iosedec, oi restului poporului astfel: 

 3. Cine a mai ramas dintre voi în via?a oi a vazut templul acesta în stralucirea sa cea dintâi, oi cum este acum? Oare nu este fara nici un pre? în ochii vootri? 

 4. ai acum, Zorobabel, întareote-te, zice Domnul; întareote-te Iosua, mare preot, fiul lui Iosedec; întreg popor ?arii, fii plin de curaj, zice Domnul, caci Eu sînt cu voi, zice Domnul Savaot. 

 5. "Acesta este legamântul pe care l-am încheiat cu voi, când v-am scos din ?ara Egiptului, oi Duhul Meu ramâne în mijlocul vostru! Nu va teme?i!" 

 6. Caci aoa zice Domnul Savaot: "Peste pu?ina vreme, Eu voi cutremura cerul oi pamântul, marea oi uscatul; 

 7. Voi zgudui toate popoarele oi toate neamurile vor veni cu lucruri de pre? oi voi umple de slava templul acesta, zice Domnul Savaot. 

 8. Al Meu este argintul, al Meu este aurul", zice Domnul Savaot. 

 9. "ai slava acestui templu de pe urma va fi mai mare decât a celui dintâi", zice Domnul Savaot, "oi în locul acesta voi salaolui pacea", zice Domnul Savaot. 

 10. În ziua a douazeci oi patra a lunii a noua, în anul al doilea al lui Darius, a fost cuvântul Domnului prin gura lui Agheu proorocul, zicând: 

 11. "Aoa zice Domnul Savaot: Cere, deci, preo?ilor o hotarâre la aceasta: 

 12. Daca cineva ia carne sfin?ita în poala hainei lui oi se atinge cu poala de pâine sau de bucate fierte, de vin, de untdelemn oi de orice mâncare, oare se vor sfin?i acelea?" ai au raspuns preo?ii oi au zis: "Nu!" 

 13. ai a zis Agheu: "Daca cineva spurcat, prin atingerea de un mort, se atinge de vreunul din lucrurile acestea, oare ele se spurca?" ai au raspuns preo?ii oi au zis: "Se spurca!" 

 14. ai a raspuns Agheu oi a zis: "Aoa este poporul acesta oi aoa este neamul acesta înaintea Mea, zice Domnul oi tot aoa este oi cu lucrul mâinilor lor: tot ceea ce ei aduc jertfa este spurcat. 

 15. ai acum lua?i aminte la cele din ziua de azi oi la cele mai dinainte, când înca nu se pusese piatra pe piatra în templul acesta al Domnului! 

 16. Aduce?i-va aminte când voi venea?i la o gramada de douazeci de masuri, oi nu erau decât zece, oi la teasc ca sa scoate?i cincizeci de masuri oi nu gasea?i decât douazeci. 

 17. Caci am batut cu rugina oi cu malura oi cu grindina toata munca mâinilor voastre, dar voi nu v-a?i întors catre Mine", zice Domnul. 

 18. Cerceta?i cu mintea cele ce s-au întâmplat de azi oi mai în urma, din ziua a douazeci oi patra a lunii a noua, ziua în care s-a pus temelia templului Domnului! ai fi?i cu bagare de seama! 

 19. Samân?a nu se afla oare în hambare? Via, smochinul, rodiile oi maslinul n-au mai rodit. Dar începând din ziua aceasta voi da binecuvântarea Mea!" 

 20. ai a fost cuvântul Domnului a doua oara catre Agheu, în ziua a douazeci oi patra a lunii, zicând: 

 21. "Spune lui Zorobabel, cârmuitorul lui Iuda: Eu voi cutremura cerul oi pamântul; 

 22. Voi rasturna tronurile regatelor oi voi nimici puterea regilor neamurilor oi voi trânti la pamânt carele oi pe razboinicii din ele, iar caii oi calare?ii se vor prabuoi unul pe altul în ascu?ioul sabiei". 

 23. "În ziua aceea", zice Domnul Savaot, "te voi lua pe tine, Zorobabel, fiul lui Salatiel, sluga a Mea oi te voi avea ca un inel cu pecete, caci pe tine te-am ales", zice Domnul Savaot. 

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=Agheu
Vă rugăm să respectați drepturile de autor