www.profamilia.ro /scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=Amos
 
 SFÂNTA SCRIPTURA 

Sfânta Scriptura - text integral
versiunea ortodoxa

achizitionare: 20.07.2003

Amos

Capitolul 1.
Preziceri asupra neamurilor din pricina ratacirii lor. 

 1. Cuvintele lui Amos, unul dintre pastorii din Tecoa, care a avut vedenie pentru Israel în vremea lui Ozia, regele lui Iuda, în vremea lui Ieroboam, fiul lui Ioao, regele lui Israel, doi ani înaintea cutremurului de pamânt. 

 2. ai a zis: ?Când Domnul va striga puternic din Sion oi din Ierusalim va slobozi glasul Sau, jalnice vor fi paounile pastorilor oi uscat va fi vârful Carmelului". 

 3. Aoa zice Domnul: "Pentru trei pacate ale Damascului, ba chiar pentru patru, nu Ma voi întoarce, fiindca ei au sfarâmat Galaadul cu tavalugi de fier. 

 4. Pentru aceasta voi trimite foc asupra casei lui Hazael oi va mistui palatele lui Ben-Hadad; 

 5. ai voi zdrobi zavoarele Damascului oi voi stârpi pe locuitorii din valea Aven oi pe ai celui care ?ine în mâna sceptrul din Bet-Eden oi poporul cel din Aram va fi dus în robie la Chir", zice Domnul! 

 6. Aoa zice Domnul: "Pentru trei pacate ale Gazei, ba chiar pentru patru, nu Ma voi întoarce, din pricina ca ei au dus în robie mari tabere de robi, ca sa le dea în mâna lui Edom; 

 7. Pentru aceasta, foc voi napusti în zidurile Gazei oi palatele ei le va mistui; 

 8. Pe tot locuitorul din Aodod îl voi stârpi oi pe cel ce ?ine în mâna sceptrul din Ascalon; oi voi îndrepta catre Acaron mâna Mea oi ramaoi?ele Filistenilor vor pieri", zice Domnul Dumnezeu. 

 9. Aoa zice Domnul: "Pentru trei pacate ale Tirului, ba chiar pentru patru, nu Ma voi întoarce, din pricina ca tabere întregi de robi au fost date în mâna lui Edom oi nu oi-au mai adus aminte de legamântul cel dintre fra?i. 

 10. Pentru aceasta voi trimite vâlvatai de foc în zidurile Tirului oi vor mistui palatele lui!" 

 11. Aoa zice Domnul: "Pentru trei pacate ale Edomului, ba chiar pentru patru, nu Ma voi întoarce, din pricina ca el a urmarit cu sabia pe fratele sau oi ca a înabuoit milostivirea lui. Din pricina ca urgia lui a dainuit necontenit oi furia lui s-a dezlan?uit mereu; 

 12. Pentru aceasta voi trimite foc în Teman oi palatele cele din Bosra le va mistui". 

 13. Aoa zice Domnul: "Pentru trei pacate ale feciorilor lui Amon, ba chiar pentru patru, nu Ma voi întoarce, caci ei au spintecat femeile însarcinate ale Galaadului, ca sa-oi întinda hotarele lor; 

 14. Pentru aceasta voi aprinde foc în zidurile Rabei oi vapaia va mistui palatele ei în ziua de razboi, în mijlocul vijeliei, în ziua cea de grea furtuna. 

 15. ai regele lor va merge în robie, împreuna cu capeteniile lui", zice Domnul! 

Capitolul 2.
Pedeapsa lui Dumnezeu asupra lui Moab, Iuda oi Israel. 

 1. Aoa graieote Domnul: "Pentru trei pacate ale Moabului, ba chiar pentru patru, nu Ma voi întoarce, din pricina ca el a ars oasele regelui Edomului pâna le-a prefacut în cenuoa. 

 2. Pentru aceasta voi trimite foc în Moab oi va mistui palatele cele din Cheriot. ai Moabul îoi va sfâroi via?a în larma, printre strigate de razboi oi în sunetul trâmbi?ei; 

 3. Pe judecatori îi voi stârpi din mijlocul lui oi pe toate capeteniile, împreuna cu el le voi omorî", zice Domnul! 

 4. Aoa zice Domnul: "Pentru trei pacate ale lui luda, ba chiar pentru patru, nu Ma voi întoarce, din pricina ca ei au aruncat legea Domnului oi au nesocotit rânduielile Lui oi au ratacit în minciunile lor în care oi parin?ii lor alunecasera; 

 5. Pentru aceasta voi trimite foc în Iuda oi palatele cele din Ierusalim le va mistui". 

 6. Aoa zice Domnul: "Pentru trei pacate ?ale lui Israel, ba chiar pentru patru, nu Ma voi întoarce, fiindca ei au vândut pe cel drept pentru argint oi pe cel sarac pentru o pereche de încal?aminte. 

 7. Ei zdrobesc în pulbere capul celor sarmani oi calca în picioare pe cei în necazuri. Feciorul dimpreuna cu tatal sau la aceeaoi desfrânata îoi afla calea, ca sa pângareasca numele Meu cel sfânt; 

 8. Pe veomintele luate zalog, pe lânga jertfelnice, se tolanesc oi vinul celor napastui?i îl beau în templul dumnezeului lor. 

 9. Eu am prapadit pe Amorei dinaintea lor, oameni înal?i la stat ca cedrii oi falnici ca stejarii; am nimicit rodul lor sus oi radacina jos! 

 10. Eu v-am scos pe voi din ?ara Egiptului oi patruzeci de ani v-am purtat prin pustiu, ca sa lua?i în stapânire ?ara Amoreilor. 

 11. Eu am aoezat prooroci dintre feciorii vootri oi nazirei dintre flacaii vootri! Oare nu este aoa, fii ai lui Israel?" zice Domnul. 

 12. Dar voi a?i dat nazireilor vin sa bea oi proorocilor le-a?i poruncit, zicând: "Nu prooroci?i!" 

 13. Pentru aceasta va voi face sa va clatina?i încoace oi încolo, cum se clatina o caru?a încarcata cu snopi. 

 14. Cel iute de picior nu va putea sa fuga, cel puternic nu se va mai bizui pe puterea lui oi cel viteaz nu va scapa cu via?a; 

 15. Arcaoul nu va putea ?ine piept, cel sprinten la picior nu va scapa, iar cel calare pe cal nu va putea sa se izbaveasca. 

 16. ai cel mai îndrazne? dintre cei viteji va fugi dezbracat în ziua aceea", zice Domnul. 

Capitolul 3.
Faradelegea Israeli?ilor oi prezicerea pedepsei lor. 

 1. Asculta?i cuvântul acesta pe care Domnul îl graieote catre voi, fii ai lui Israel, oi catre tot neamul pe care l-a scos din pamântul Egiptului, zicând: 

 2. "Numai pe voi v-am cunoscut dintre toate neamurile pamântului; pentru aceasta va voi pedepsi pe voi pentru toate faradelegile voastre. 

 3. Oare pot merge doi laolalta fara sa se fi în?eles? 

 4. Oare urla leul în padure fara a fi gasit prada? Oare puiul de leu face sa-i rasune glasul din culcuoul sau fara sa fi prins ceva? 

 5. Pasarea cade oare în la? fara sa fi fost el întins? ai se ridica oare cursa de pe pamânt fara sa se fi prins ceva în ea? 

 6. Suna oare trâmbi?a în cetate fara ca poporul sa nu se înspaimânte? Se întâmpla vreo nenorocire în cetate fara ca Domnul sa nu o fi pricinuit? 

 7. Domnul nu face nimic fara sa fi descoperit taina Sa proorocilor, slujitorii Lui! 

 8. Daca leul mugeote, cine nu se va înfricooa? ai daca Domnul graieote, cine nu va prooroci? 

 9. Da?i de otire de pe acoperiourile palatelor din Aodod, de pe palatele din ?ara Egiptului oi zice?i: Aduna?i-va pe muntele Samariei oi vede?i câte neorânduieli sînt în aceasta cetate si ce asupriri în sânul ei. 

 10. Ei nu otiu sa lucreze cu dreptate, zice Domnul, strâng comori din silnicie oi din jaf în palatele lor. 

 11. Pentru aceasta, aoa zice Domnul Dumnezeu: "Vrajmaoul va cutreiera prin ?ara oi te va despuia de puterea ta oi va jefui palatele tale!" 

 12. Aoa graieote Domnul: "Precum ciobanul scapa din gura leului doua oolduri de carne sau un vârf de ureche, aoa vor scapa fiii lui Israel! Voi care sta?i în Samaria pe un col? de pat oi în Damasc în aoternuturi, 

 13. Asculta?i oi marturisi?i împotriva casei lui Iacov, zice Domnul Dumnezeu, Dumnezeul Savaot; 

 14. Ca în ziua în care voi pedepsi faradelegile lui Israel, voi rasturna altarele cele din Betel oi coarnele jertfelnicului vor fi sfarâmate oi vor cadea pe pamânt. 

 15. ai casa cea de iarna o voi darâma oi lacaourile cele de fildeo vor pieri oi case fara de numar nu vor mai fi", zice Domnul. 

Capitolul 4.
Mustrarea oi amenin?area celor rai din poporul Israel. 

 1. Asculta?i cuvântul acesta, voi vaci din Vasan, care sta?i pe muntele Samariei, voi care asupri?i pe cei slabi, zdrobi?i pe cei saraci, voi care zice?i barba?ilor vootri: "Aduce?i sa bem!" 

 2. Juratu-S-a Domnul întru sfin?enia Sa: "Iata vin zile când voi ve?i fi ridica?i cu cârlige oi urmaoii cei de dupa voi cu cangi; 

 3. ai ve?i ieoi prin sparturile zidurilor una câte una oi ve?i fi aruncate catre muntele Hermonului, zice Domnul! 

 4. Veni?i la Betel oi pacatui?i oi în Ghilgal înmul?i?i faradelegile! De diminea?a aduce?i jertfele voastre, oi la fiecare trei zile zeciuielile voastre! 

 5. Pune?i înainte prinoase cu aluat ca jertfa de lauda, vesti?i, trâmbi?a?i prinoasele voastre cele de bunavoie; ca aceasta va place voua, copii ai lui Israel", zice Domnul Dumnezeu. 

 6. "De aceea oi Eu v-am lasat cu din?ii cura?i în toate ceta?ile voastre oi cu lipsa de pâine în toate salaoele voastre, dar nu v-a?i întors catre Mine", zice Domnul. 

 7. "V-am lipsit de ploaie cu trei luni mai înainte de secerio; oi peste o cetate am revarsat ploaia, iar peste alta nu; peste un ?inut a plouat, iar în cel care n-a plouat, s-a uscat holda. 

 8. ai s-au pornit doua-trei ceta?i catre o alta cetate ca sa bea apa, dar nu s-au saturat! Si voi tot nu v-a?i întors catre Mine", zice Domnul. 

 9. "V-am batut pe voi cu rugina oi cu malura; am pustiit gradinile oi viile voastre; smochinii oi maslinii vootri au fost prapadi?i de lacuste. Dar voi nu v-a?i întors catre Mine", zice Domnul. 

 10. "Am trimis asupra voastra ciuma ea aceea din pamântul Egiptului; cu sabie am ucis pe feciorii vootri, în robie am dus pâna oi caii vootri, iar întru urgia Mea am ridicat vapai de foc în taberele voastre. Dar voi nu v-a?i întors catre Mine", zice Domnul. 

 11. "ai v-am prabuoit pe voi cum a prabuoit Dumnezeu Sodoma oi Gomora oi a?i ajuns ca un taciune scos din vâlvataie. Dar nu v-a?i întors catre Mine", zice Domnul! 

 12. Drept aceea, iata ce-?i voi face; Israele - oi cu deadinsul î?i voi face aceasta! Pregateote-te, Israele, sa te întâlneoti cu Dumnezeul tau! 

 13. Ca El este Cel ?are a întocmit mun?ii oi a faurit vîntul oi descopera omului gândurile sale; El a facut zorile oi întunericul oi calca peste înal?imile pamântului. Domnul Dumnezeu Savaot este numele Lui! 

Capitolul 5.
Tânguirea proorocului; chemarea la pocain?a oi caderea lui Israel. 

 1. Asculta?i cuvântul acesta pe care eu îl rostesc asupra voastra, cântec de jale pentru voi, cei din casa lui Israel: 

 2. Cazut-a ca sa nu se mai scoale fecioara lui Israel, trântita sta la pamânt oi nimeni nu o ridica! 

 3. Ca aoa graieote Domnul Dumnezeu casei lui Israel: "Cetatea care scotea o mie de oameni în lupta va ramâne cu o suta, oi cea care scotea o suta va ramâne cu zece". 

 4. Ca aoa zice Domnul catre casa lui Israel: 

 5. "Cauta?i-Ma oi ve?i fi vii! Nu umbla?i dupa Betel oi în Ghilgal sa nu intra?i oi nu trece?i pe lânga Beer-aeba, caci Ghilgalul va fi dus în robie oi Betelul va ramâne o nimica toata. 

 6. Ci cauta?i pe Domnul ca sa fi?i vii, ca nu cumva sa dea flacarilor casa lui Iosif, sa fie mistuita oi nimeni sa nu o poata stinge din cei din Betel. 

 7. Aceotia prefac judecata în pelin oi prabuoesc dreptatea la pamânt. 

 8. Cauta?i pe Cel care a facut Orionul oi Pleiadele, pe Cel care preface diminea?a în întuneric adânc oi întuneca ziua ca noaptea, pe Cel care cheama apa marii oi o varsa peste fata pamântului. Domnul este numele Lui! 

 9. El aduce ruina peste cel puternic oi prapadul peste cetatea cea întarita. 

 10. Ei urasc pe aparatorul dreptului la poarta ceta?ii oi de cel ce graieote cinstit le este scârba. 

 11. Drept aceea, fiindca voi calca?i în picioare pe cel sarman oi lua?i de la el dar de grâu, cu toate ca a?i zidit case de piatra, nu le ve?i locui, oi deoi a?i sadit vi?a de bun soi, nu ve?i bea din vinul ei. 

 12. Ca Eu otiu ca mari sînt faradelegile voastre oi grele pacatele voastre, ca unii care asupri?i pe cel drept oi lua?i mita oi stoarce?i pe cei saraci la por?ile ceta?ii. 

 13. Dar în vremea aceea omul cel în?elept va tacea, ca este vreme rea. 

 14. Cauta?i binele oi nu raul, ca sa fi?i vii oi aoa Domnul Dumnezeu Savaot va fi cu voi precum zice?i ca este. 

 15. Urâ?i raul oi iubi?i binele oi hotarâ?i judecata cea dreapta la por?i, poate ca Domnul Dumnezeu Savaot Se va milostivi de cei ramaoi ai lui Iosif. 

 16. Pentru aceasta aoa graieote Domnul Dumnezeu Savaot, Atot?iitorul: "În toate pie?ele plânset va fi oi pe toate uli?ele se va auzi strigând: Vai! Vai! Plugarul va fi îndemnat la jale oi la tânguire lânga cei ce otiu sa se boceasca. 

 17. ai în toate viile va fi bocet, ca Eu trec prin mijlocul tau", zice Domnul. 

 18. Vai de cei ce doresc ziua Domnului! Ce se va întâmpla cu voi? Ziua Domnului este zi de întuneric si nu de lumina! 

 19. Ve?i fi ca un om care fuge din fa?a leului oi da peste un urs, oi ca unul care intra în casa oi se reazema cu mâna de un perete oi îl muoca oarpele. 

 20. Nu va fi oare ziua Domnului întuneric oi nu lumina, bezna oi nu stralucire? 

 21. Urât-am, dispre?uit-am praznuirile voastre oi nu simt nici o placere pentru sarbatorile voastre. 

 22. Când Îmi ve?i aduce arderi de tot oi prinoase, nu le voi binevoi oi la jertfele de mântuire grase ale voastre nu voi pleca ochii. 

 23. Departeaza de Mine zgomotul cântecelor tale, ca nu am placere sa ascult cântarea alautelor tale! 

 24. ai judecata se va napusti ca apa ,ai dreptatea ca un ouvoi furios. 

 25. Voi cei din casa lui Israel, Mi-a?i adus, oare, jertfe oi prinoase în pustiu, vreme de patruzeci de ani? 

 26. Dar acum ve?i aduce cu voi pe Sacut, regele vostru, oi steaua dumnezeului vostru, Chevan, idolii vootri pe care vi i-a?i faurit. 

 27. ai Eu va voi duce robi dincolo de Damasc, zice Domnul, al Carui nume este Dumnezeu Savaot. 

Capitolul 6.
Amenin?area cu pieire oi robie a celor mândri oi dezmierda?i. 

 1. Vai de voi, cei fara de grija din Sion oi cei care nadajdui?i în muntele Samariei! Însemna?i pe cei mai de seama dintre neamuri oi îndrepta?i-va catre ei, voi cei din casa lui Israel! 

 2. Trece?i la Calne oi vede?i, duce?i-va de acolo la Hamatul cel mare oi coborâ?i-va în Gatul Filisteii; pre?uiesc ele mai mult decât aceste regate? ?inutul lor este mai mare decât al vostru? 

 3. Voi fugi?i de ziua cea de nenorocire oi va harazi?i o odihna plina de primejdii. 

 4. Iata ca ei stau tolani?i pe paturi de fildeo oi stau întinoi în aoternuturile lor oi manânca miei din turma oi vi?ei crescu?i în staul. 

 5. Se arata dibaci în cântece de lira oi întocmai ca David se întrec în instrumente muzicale; 

 6. Beau din cupe vin oi din pârga untdelemnului îoi fac miresme pentru uns oi nu le pasa de prabuoirea casei lui Iosif! 

 7. Pentru aceasta ei vor fi duoi în robie în fruntea robilor oi strigatul de bucurie al celor fara frâu va disparea. 

 8. Juratu-S-a Domnul pe Sine însuoi, zice Domnul Dumnezeu Savaot: Îmi este scârba de seme?ia lui Iacov oi palatele lui le urasc, pentru aceasta voi preda cetatea dimpreuna cu tot ceea ce este în ea. 

 9. Astfel ca daca vor ramâne zece oameni într-o singura casa, vor muri! 

 10. ai nu va scapa decât un mic numar, ca sa scoata oasele din casa. Unul va zice celui care este în fundul casei: "Mai este cu tine cineva?" ai celalalt îi va raspunde: "Nu!" ai cel dintâi îi va zice: "Taci, ca nu trebuie sa aminteoti numele Domnului!" 

 11. Ca iata Domnul va porunci oi va lovi casa cea mare cu darâmare oi casa cea mica cu crapaturi. 

 12. Oare pot caii sa fuga pe stânca? Se va ara marea cu boii? Caci voi preface?i judecata în otrava oi rodul drepta?ii în pelin. 

 13. Voi va veseli?i pentru Lodebar oi zice?i: "Oare n-am cucerit prin for?a noastra puterea?" 

 14. ai iata Eu voi ridica împotriva voastra - voi, cei din casa lui Israel - zice Domnul Dumnezeu Savaot, un popor care va va asupri de Ia intrarea Hamatului pâna la râul Araba. 

Capitolul 7.
Vedeniile proorocului Amos despre pedepsele urmatoare. 

 1. Iata ce vedenie mi-a aratat Domnul Dumnezeu: se facea un stol de lacuste la datul otavei, oi era otava dupa cositul cuvenit regelui. 

 2. ai dupa ce au sfâroit de mâncat iarba de pe pamânt, am zis: Doamne Dumnezeule, fie-?i mila! Cum va putea îndura aceasta Iacov, caci el este mic! 

 3. ai S-a milostivit Domnul pentru aceste vorbe oi a zis: "Nu se va mai întâmpla!" 

 4. Apoi Domnul Dumnezeu mi-a aratat o alta vedenie: iata ca Domnul chema focul ca sa faca judecata; el a mistuit adâncul cel necuprins oi a prapadit oi parte din pamânt, 

 5. ai am zis: Doamne, Dumnezeule, opreote-Te! Cum va îndura Iacov, caci el este mic! 

 6. ai S-a milostivit Domnul oi acum, oi a zis: "Nici aceasta nu se va întâmpla!" 

 7. ai iaraoi am avut o vedenie: iata ca Domnul statea lânga un zid drept, iar în mâna Lui avea o cumpana de plumb. 

 8. ai a zis Domnul catre mine: "Ce vezi tu Amos?" ai am zis: O cumpana de plumb. ai mi-a raspuns Domnul: "Iata Eu voi pune cumpana cea de plumb în mijlocul poporului Meu Israel oi de aici încolo nu-l voi mai cru?a. 

 9. Înal?imile lui Isaac vor fi distruse, oi capiotile lui Israel vor fi darâmate, iar împotriva casei lui Ieroboam Ma voi scula cu sabie". 

 10. Atunci a trimis Amasia, preotul cel din Betel, catre Ieroboam, regele lui Israel, zicând: "Amos unelteote împotriva ta chiar în casa lui Israel! ai locuitorii ?arii nu mai pot îndura cuvintele lui!" 

 11. Dar iata ce graieote Amos: "De sabie va muri Ieroboam oi Israel va fi dus în robie de pe pamântul lui!" 

 12. Si a zis Amasia catre Amos: "Profetule, scoala oi fugi în pamântul lui Iuda oi manânca acolo pâine oi profe?eote în acele locuri; 

 13. Dar în Betel tu nu vei mai profe?i, ca el este un sanctuar al regelui, un templu al regatului!" 

 14. ai a raspuns Amos oi a zis catre Amasia: "Eu nu sînt prooroc oi nici fecior de prooroc, ci sînt pastor oi adunator de sicomore; 

 15. ai de la turma m-a luat Domnul oi mi-a zis: "Du-te oi prooroceote în poporul Meu Israel!" 

 16. oi acum asculta cuvântul Domnului, tu ,care zici: "Nu se cuvine sa prooroceoti împotriva lui Israel oi sa nu propovaduieoti împotriva casei lui Isaac! 

 17. Pentru aceasta aoa zice Domnul: "Femeia ta se va desfrâna în cetate oi fiii oi fiicele tale vor cadea în ascu?ioul sabiei; pamântul tau va fi masurat cu funia oi tu vei muri într-un loc spurcat, iar Israel va fi dus în robie de pe pamântul lui". 

Capitolul 8.
Vedenie despre pieirea casei lui Israel oi foametea duhovniceasca. 

 1. ai iata ce mi-a aratat Domnul Dumnezeu: se facea un coo cu poame, 

 2. ai mi-a zis: "Ce vezi tu, Amos?" oi a grait Domnul catre mine: "Vine sfâroitul poporului Meu Israel, caci nu-l voi mai trece cu vederea! 

 3. ai in ziua aceea cântarile templului se vor preface în tânguiri, zice Domnul Dumnezeu. Hoiturile vor fi fara de numar; oriunde se vor arunca va fi tacere! 

 4. Asculta?i acestea, voi cei care zdrobi?i pe cei sarmani oi vre?i sa stârpi?i pe cei obijdui?i din ?ara, 

 5. Zicând: "Când va trece luna noua ca sa vindem grâul oi ziua de odihna ca sa deschidem jitni?a, sa micooram efa, sa marim siclul oi sa le înlocuim cu cântare strâmbe? 

 6. Sa cumparam pe pre? de argint pe cei nevoiaoi oi pe cei în strâmtorare pentru o pereche de încal?aminte, sa vindem grâul cel de lepadat?" 

 7. Juratu-S-a Domnul împotriva seme?iei lui Iacov: "Niciodata nu voi uita faptele lor!" 

 8. Pentru aceasta, oare, pamântul nu se va zbuciuma oi to?i locuitorii nu vor fi cuprinoi de jale? Se va înal?a ca Nilul pe de-a întregul, se va învolbura oi va descreote ca fluviul cel din Egipt. 

 9. Iar în ziua aceea, zice Domnul Dumnezeu, voi apune soarele în miezul zilei oi voi întuneca pamântul în zi luminoasa; 

 10. Voi preface praznicele voastre în jelire oi toate cântarile voastre în tânguire; pe toate coapsele voi pune sac oi pleouve vor fi toate capetele; voi înte?i jalea ca pentru cel unul-nascut oi sfâroitul va fi o zi de deznadejde! 

 11. Iata vin zile, zice Domnul Dumnezeu, în care voi trimite foamete pe pamânt, nu foamete de pâine oi nu sete de apa, ci de auzit cuvintele Domnului. 

 12. ai ei se vor clatina de la o mare pâna la cealalta oi de la miazanoapte la rasarit oi vor cutreiera pamântul cautând cuvântul Domnului, dar nu îl vor afla. 

 13. În vremea aceea se vor usca de sete fecioarele cele cu chip frumos oi flacaii; 

 14. Cei care se jura pe pacatul Samariei oi zic: "Viu este Dumnezeul tau, Dane, oi vie este calea pâna la Beer-aeba" - vor cadea oi nu se vor mai scula! 

Capitolul 9.
Amenin?area necredinciooilor cu pedeapsa oi întoarcerea poporului din robie. 

 1. Vazut-am pe Domnul stând lânga altar oi a zis: "Loveote capetele stâlpilor ca sa cada tavanul, pravaleote-le peste capetele tuturor, iar pe cei ce vor scapa, cu sabia îi voi omorî. Nimeni nu se va izbavi cu fuga oi nici unul nu-oi va scapa via?a! 

 2. Daca se vor strecura în locuin?a mor?ilor, de acolo mâna Mea îi va apuca, oi de se vor sui în cer, îi voi da jos de acolo; 

 3. Daca se vor ascunde pe vârful Carmelului oi acolo îi voi prinde oi îi voi apuca. De se vor ascunde dinaintea ochilor Mei în fundul marii, voi da porunca oarpelui oi îi va muoca. 

 4. În robie de se vor duce înaintea vrajmaoilor lor, oi acolo voi da porunca oi sabia îi va ucide, caci ochii Mei Eu îi a?intesc spre rau iar nu spre bine! 

 5. Domnul Dumnezeu Savaot se atinge de pamânt, oi el se topeote oi to?i locuitorii sînt cuprinoi de jale. Pamântul se înal?a ca Nilul oi descreote ca fluviul Egiptului. 

 6. El a zidit locuin?ele Sale înalte în ceruri oi bolta cea de peste pamânt a întemeiat-o. El cheama apele marii oi le revarsa peste fa?a a tot pamântul. Domnul este numele Lui. 

 7. "Oare nu sunte?i voi, feciori ai lui Israel, pentru Mine, ca oi Cuoi?ii?", zice Domnul. "Oare n-am scos Eu pe Israeli?i din pamântul Egiptului, pe Filisteni din Caftor oi pe sirieni din Chir?" 

 8. Iata ochii Domnului Dumnezeu privesc spre împara?ia cea pacatoasa oi Eu o voi nimici de pe fa?a pamântului! Dar nu voi distruge casa lui Iacov, zice Domnul! 

 9. Caci iata, voi da porunci oi va voi vântura printre toate neamurile, pe voi cei din neamul lui Israel, precum vânturi grâul la ciur, ca nici o pietricica sa nu cada pe pamânt. 

 10. De sabie vor pieri to?i pacatooii cei din poporul Meu, care zic: "Prapadul nu ne va atinge oi peste noi nu va da". 

 11. În ziua aceea voi ridica cortul cel cazut al lui David oi voi drege sparturile lui oi darâmaturile le voi ridica la loc oi-l voi zidi ca în vremurile cele dintru început; 

 12. Ca astfel ei sa ia în stapânire ramaoi?a Edomului oi toate popoarele peste care s-a chemat numele Meu, zice Domnul, Care face acestea. 

 13. Iata vin zile, zice Domnul, când cel ce ara va ajunge din urma pe cel ce secera, oi cel ce calca strugurii pe cel ce seamana. oi mun?ii vor picura must oi toate colinele se vor topi. 

 14. ai Eu voi întoarce din robie pe poporul Meu Israel, oi ei vor zidi ceta?ile cele pustiite oi le vor locui, vor sadi vii oi vor bea din vinul lor, vor face gradini oi din roadele lor vor mânca. 

 15. ai îi voi rasadi în pamântul lor oi nu vor mai fi smuloi din ?ara pe care le-am dat-o în stapânire", zice Domnul Dumnezeul tau. 

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=Amos
Vă rugăm să respectați drepturile de autor