www.profamilia.ro /scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=Avacum
 
 SFÂNTA SCRIPTURA 

Sfânta Scriptura - text integral
versiunea ortodoxa

achizitionare: 20.07.2003

Avacum

Capitolul 1.
Plângerea proorocului pentru faradelegile lui Iuda. Pedeapsa lui Dumnezeu prin Caldeii navalitori. 

 1. Vedenia pe care a vazut-o Avacum proorocul. 

 2. Pâna când, Doamne, voi striga fara ca sa ma ascul?i oi voi ridica glasul meu catre Tine din pricina silniciei, fara ca Tu sa ma izbaveoti? 

 3. Pentru ce Tu ma laoi sa vad nedreptatea oi priveoti apasarea? Prapadul oi silnicia sînt în fa?a mea, certuri oi gâlcevi se isca! 

 4. Pentru aceasta, legea nu are nici o tarie oi dreptatea nu se arata niciodata; cel nelegiuit biruie pe cel drept, iar judecata iese strâmba. 

 5. Arunca?i privirea printre popoare, fi?i cu bagare de seama oi înspaimânta?i-va, caci se savâroeote în vremea voastra un lucru pe care voi nu l-a?i crede, daca l-ar povesti cineva! 

 6. Iata Eu stârnesc pe Caldei, neam amarnic oi iute, care cutreiera ?inuturi necuprinse, ca sa puna stapânire pe locuin?e care nu sînt ale lui. 

 7. El este napraznic oi înfricooator. Puterea lui face dreptul lui, stralucirea lui. 

 8. Mai iu?i decât leoparzii sînt caii lui oi mai muocatori decât lupii de seara. Calare?ii lui se avânta, de departe, vin oi zboara, ca vulturul grabit sa sfâoie prada. 

 9. Tot neamul acesta vine ca sa savâroeasca silnicie; spaima merge înaintea lui oi robii îi aduna laolalta ca nisipul. 

 10. El îoi bate joc de regi oi râde de capetenii. El îoi bate joc de toate întariturile, caci ridica în jurul lor valuri de pamânt, oi le cuprinde. 

 11. Pe urma furtuna s-a întors oi a trecut; el se face vinovat. Se încrede în taria lui; iata dumnezeul lui! 

 12. Nu eoti Tu, oare, din stravechile vremuri, Domnul Dumnezeul meu, Sfântul meu? Tu, Care nu po?i muri! Tu, Doamne, ai rânduit acest popor spre dreptate oi pe stânca Tu l-ai întarit, ca sa savâroeasca drepte rânduieli. 

 13. Ochii Tai sînt prea cura?i ca sa vada raul, Tu nu po?i privi apasarea. Pentru ce ai privi Tu, oare, pe cei vicleni oi ai tacea, când cel nelegiuit sfâoie pe unul mai drept decât el? 

 14. Tu socoteoti pe oameni ca pe peotii marii oi ca pe târâtoarele care n-au stapân? 

 15. El îi scoate pe to?i cu undi?a, îi trage în mreaja sa oi ii aduna pe to?i în navodul sau. Pentru aceasta se bucura oi se veseleote. 

 16. Drept aceea el aduce jertfa mrejei sale oi tamâieri navodului sau, caci cu ajutorul lor partea lui este grasa oi mîncarurile lui mai sa?ioase. 

 17. Oare îoi va deoerta el într-una mreaja oi va junghia fara mila popoarele? 

Capitolul 2.
Vedenia proorocului despre relele viitoare oi pedeapsa Caldeilor pentru ratacirile lor. 

 1. Voi sta de straja oi ma voi aoeza în turnul cel de veghe ca sa priveghez oi sa vad ce-mi va grai mie oi ce-mi va raspunde la tânguirea mea. 

 2. ai Domnul mi-a raspuns oi mi-a zis: "Scrie vedenia oi o sapa cu slove pe table, ca sa se poata citi uoor; 

 3. Caci este o vedenie pentru un timp hotarât; ea se va împlini la vreme oi nu va fi vedenie mincinoasa. Daca întârzie, aoteapt-o, caci ea va veni sigur, fara greo. 

 4. Iata ca va pieri acela al carui suflet nu este pe calea cea dreapta, iar dreptul din credin?a va fi viu! 

 5. Cât de mult va fi copleoit vrajmaoul, omul cel trufao, oi nu va ramâne cu via?a el, care ?ine gura lui cascata ca locuin?a mor?ilor oi nu se satura ca moartea; el, care aduna toate neamurile oi cuprinde în el toate popoarele! 

 6. Oare toate aceste popoare nu vor rosti împotriva lui pilde, fabule oi cuvinte cu tâlc? oi vor zice: "Vai de cel ce-oi sporeote averea cu ceea ce nu este al lui - pâna când? - oi se încarca cu povara zalogurilor luate! 

 7. Oare nu se vor scula fara de veste cei ce te-au împrumutat oi nu se vor trezi oare calaii tai? ai tu vei ajunge prada lor! 

 8. ai fiindca tu ai pradat popoare fara numar, oi celelalte neamuri te vor prada pe tine, din pricina varsarilor de sânge oi a silniciilor savâroite împotriva ?arii, împotriva ceta?ii oi împotriva tuturor locuitorilor lor. 

 9. Vai de cei ce strâng câotiguri nelegiuite pentru casa lor oi îoi aoeaza sus de tot cuibul, ca sa scape din mâna nenorocirii! 

 10. Prin sfaturile tale ai harazit ruoine casei tale, ai nimicit multe popoare oi de aceea vei ispaoi cu sufletul tau! 

 11. Caci piatra cea din zid striga oi grinda din capriorii casei îi raspunde. 

 12. Vai de cel ce zideote cetatea cu varsari de sânge oi o întemeiaza pe faradelegi! 

 13. Oare nu este aceasta o rânduiala de la Domnul Savaot ca popoarele se trudesc pentru foc oi neamurile se muncesc pentru nimica toata? 

 14. Caci pamântul se va umple de cunootin?a slavei Domnului, întocmai ca apele care acopera sânul marii. 

 15. Vai de cel ce adapa pe prietenul sau din cupa lui otravita, pâna îl îmbata, ca sa vada goliciunea lui! 

 16. Tu te-ai saturat de ocara în loc de marire; bea oi tu oi te îmbata! Atunci cupa dreptei Domnului se va întoarce împotriva ta oi ruoinea va acoperi marirea ta. 

 17. Caci silnicia împotriva Libanului te va acoperi oi distrugerea dobitoacelor te va înfricooa din pricina sângelui varsat oi a silniciilor facute ?arilor oi ceta?ilor oi tuturor locuitorilor din ele. 

 18. La ce slujeote un chip cioplit, ca sa-l faca meoterul sau? Un chip turnat oi o proorocie mincinoasa, ca sa-oi puna nadejdea în ele cel care le face, faurind idoli fara glas? 

 19. Vai de cel care zice lemnului: "Deoteapta-te!" oi pietrei mute: "Trezeote-te!" Ne poate ea înva?a? Poleita cu aur oi cu argint, ea nu are în ea suflare de via?a. 

 20. Dar Domnul este în templul Sau cel sfânt; pamântule întreg, taci înaintea Lui! 

Capitolul 3.
Rugaciunea oi cântarea proorocului Avacum pentru izbavirea poporului. 

 1. Rugaciunea proorocului Avacum cântata din harpe. 

 2. Doamne, auzit-am de faima Ta oi m-am temut de punerile Tale la cale, Dumnezeule! Fa sa traiasca, în cursul anilor, lucrarea Ta oi, în trecerea vremii, fa-o sa fie cunoscuta! Dar, întru mânia Ta, adu-?i aminte ca eoti oi milostiv! 

 3. Dumnezeu vine din Teman, oi Cel Sfânt din muntele Paran! Sela (oprire) - Slava Lui acopera cerurile oi tot pamântul este plin de slava Lui! 

 4. Izbucnire de lumina ca la rasarit de soare, raze vii din mâna Lui pornesc!... Acolo sta tainic ascunsa puterea Lui! 

 5. Înaintea Lui merge molima, iar prapadul vine pe urma Lui. 

 6. Se opreote!... Zguduie pamântul! ai cu privirea Lui arunca spaima printre neamuri! Mun?ii cei din veac se desprind din locul lor, colinele stravechi se smeresc oi pier sub paoii veoniciei Sale. 

 7. Am vazut corturile lui Cuoan (Etiopia) lovite de groaza, iar colibele ?arii Madianului sînt cuprinse de cutremure. 

 8. Oare împotriva fluviilor ai-a aprins Domnul vapaia Sa? Sau asupra marilor râuri mânia Sa? Ori împotriva marii urgia Ta, când Tu încaleci caii Tai oi Te sui în carele Tale de biruin?a? 

 9. Arcul Tau se încordeaza! Sage?ile Tale sînt juramintele pe care le-ai rostit. Sela (Oprire). Cu ouvoaiele Tale spinteci pamântul! 

 10. Mun?ii Te-au vazut oi s-au cutremurat; puhoaie de apa au trecut. Adâncul oi-a slobozit glasul sau oi mâinile sale în sus le ridica. 

 11. Soarele oi luna s-au oprit în locuin?a lor; ca sa faca lumina, sage?ile Tale pornesc oi fulgerele lancilor Tale fara încetare scapara. 

 12. Cu mânie Tu paoeoti pe pamânt oi întru urgie Tu calci în picioare popoarele! 

 13. Ieoit-ai ca sa zdrobeoti poporul Tau, ca sa izbaveoti pe unsul Tau; ai doborât acoperioul casei celui fara de lege oi temeliile ei le-ai dezvelit pâna jos la piatra. Sela (Oprire). 

 14. Strapuns-ai cu sage?ile tale capul lui Faraon oi al celor care se napusteau asupra mea ca sa ma sfarâme, în strigate de veselie, ca oi cum porneau sa sfâoie pe cel nenorocit în adapostul lor. 

 15. Cu caii Tai Tu cutreieri marea, puhoiul întinselor ape. 

 16. Auzit-am de aceasta oi launtrul meu s-a zbuciumat la glasul Tau, tremurat-au buzele mele; putreziciunea a cuprins oasele mele oi picioarele mele au oovait. Liniotit voi aotepta vremea marii îngrijorari care va veni peste poporul care ne asupreote! 

 17. Smochinul sa nu mai înmugureasca oi via rod sa nu mai dea; înoelatoare sa fie rodirea maslinului, oi ogoarele nimic sa nu rodeasca! Turme sa nu mai fie în ?arcuri oi vite în staule niciodata! 

 18. Ci eu voi tresalta de veselie în Domnul, bucura-ma-voi de Dumnezeu, Mântuitorul meu! 

 19. Domnul, Stapânul meu, este taria mea; El face picioarele mele ca ale caprioarelor, pe culmi poarta paoii mei! - Mai-marelui cântare?ilor, cu cântare din harpe. 

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=Avacum
Vă rugăm să respectați drepturile de autor