www.profamilia.ro /scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=Balaurul
 
 SFÂNTA SCRIPTURA 

Sfânta Scriptura - text integral
versiunea ortodoxa

achizitionare: 20.07.2003

Istoria omorârii balaurului oi a sfarâmarii lui Bel

Capitolul 1.

 1. ai regele Astiag s-a adaugat la parin?ii sai oi a luat Cirus Persul împara?ia lui. 

 2. ai a vie?uit Daniel împreuna cu regele acesta oi a întrecut cu marirea pe to?i prietenii lui. 

 3. ai era un idol la Babiloneni, pe care îl chema Bel, oi se cheltuia la el în toata ziua faina de grâu douasprezece masuri, patruzeci de oi oi oase vedre de vin. 

 4. ai regele îl cinstea pe el oi mergea în toate zilele de i se închina; iar Daniel se închina Dumnezeului sau. 

 5. ai a zis regele: Pentru ce nu te închini lui Bel? 

 6. Iar el a zis: Pentru ca nu cred in idolii facu?i de mâini, ci în Dumnezeul cel viu, Care a facut cerul oi pamântul oi are stapânire peste tot trupul. 

 7. ai i-a zis regele: Dar nu ?i se pare ?ie, ca Bel este dumnezeu viu? Nu vezi câte manânca oi bea în toate zilele? 

 8. ai a zis Daniel râzând: Nu te înoela, stapânia ta; acesta este de lut înauntrul lui, oi în afara de arama, nici nu manânca oi nici nu bea vreodata. 

 9. ai mâniindu-se regele, a chemat pe preo?ii lui oi le-a zis: De nu-mi ve?i spune cine este cel care manânca jertfa aceasta, ve?i muri. 

 10. Iar de-mi ve?i arata ca Bel manânca acestea, Daniel va muri, pentru ca a hulit pe Bel. 

 11. ai a zis Daniel regelui: Aoa sa fie, dupa cuvântul tau. 

 12. ai erau preo?ii lui Bel oaptezeci, afara de femei oi de prunci. 

 13. ai a venit regele cu Daniel în templul lui Bel. 

 14. ai au zis preo?ii lui Bel: Iata noi ieoim afara, iar tu, rege, pune bucatele oi vinul oi închide uoa oi o pecetluieote cu inelul tau. 

 15. ai diminea?a când vei veni, de nu vei afla toate mâncate de Bel, sa murim noi sau, dimpotriva, Daniel cel care a min?it asupra noastra. 

 16. Iar ei ziceau aoa, pentru ca facusera pe sub masa intrare ascunsa oi printr-aceea intrau totdeauna oi mâncau acelea. 

 17. ai dupa ce au ieoit ei oi regele a pus bucatele înaintea lui Bel, a poruncit Daniel slugilor sale oi au adus cenuoa oi au presarat-o în tot templul, în fa?a regelui. 

 18. ai, ieoind, a închis uoa oi au pecetluit-o cu inelul regelui oi s-au dus; 

 19. Iar preo?ii au venit noaptea, dupa obiceiul lor, oi femeile lor oi pruncii lor, oi au mâncat oi au baut. 

 20. ai a venit diminea?a regele oi Daniel împreuna cu el. 

 21. ai a zis regele: Întregi sunt pece?ile Daniele? Iar el a zis: Întregi, stapâne. 

 22. ai îndata ce s-a deschis uoa, uitându-se pe masa, regele a strigat cu glas mare: Mare eoti Bel. ai nu este la tine nici un vicleoug. 

 23. ai a râs Daniel oi a oprit pe rege ca sa nu intre înauntru, oi a zis: Vezi fa?a pamântului oi cunoaote ale cui sunt urmele acestea. 

 24. ai a zis regele: Vad ca sunt urme de barba?i, de femei oi de prunci. 

 25. ai mâniindu-se regele, atunci a prins pe preo?i oi pe femei oi pe fiii lor; oi i-au aratat lui uoile cele ascunse prin care intrau oi mâncau cele de pe masa. 

 26. ai i-a omorât pe ei regele, oi pe Bel l-a dat lui Daniel, oi l-a stricat pe el oi capiotea lui. 

 27. ai era un balaur mare într-un loc oi-l cinsteau pe el Babilonenii. 

 28. ai a zis regele catre Daniel: Oare vei zice ca oi acesta este de arama? 

 29. Acesta este viu oi manânca oi bea, nu vei mai putea zice ca oi acesta nu este dumnezeu viu; deci închina-te lui. 

 30. ai a zis Daniel: Domnului Dumnezeului meu ma voi închina, ca Acela este Dumnezeu viu; iar tu, o, rege, da-mi slobozenie oi voi omorî balaurul fara de sabie oi fara de toiag. 

 31. ai a zis regele: ?i-l dau ?ie. ai a luat Daniel raoina oi seu oi par oi le-a fiert la un loc oi a facut cocoloaoe oi le-a aruncat în gura balaurului oi, mâncând, a plesnit balaurul. 

 32. ai a zis Daniel: Iata închinaciunile voastre. 

 33. ai când au auzit Babilonenii, s-au mâhnit foarte oi s-au pornit împotriva regelui. 

 34. ai au zis: Iudeu s-a facut regele; pe Bel I-a stricat, pe balaur l-a omorât oi pe preo?i i-a taiat. 

 35. ai venind la rege, i-au zis: Da-ne noua pe Daniel; 

 36. Iar de nu, te vom ucide pe tine oi casa ta. 

 37. ai vazând regele ca se pornise asupra lui foarte, oi silit fiind, a dat lor pe Daniel. 

 38. Iar ei l-au aruncat într-o groapa cu lei, oi a fost acolo oase zile. 

 39. ai erau în groapa oapte lei, oi le da lor pe zi doua trupuri de osândi?i oi doua oi; iar atunci nu le-au dat lor nimic, ca sa manânce pe Daniel. 

 40. ai era atunci Avacum prooroc în  ?ara Iudeilor oi acela fiersese fiertura, oi a pus pâine în scafa, oi mergea la câmp sa duca seceratorilor. 

 41. ai a zis îngerul Domnului câtre Avacum: Du prânzul care-l ai, în Babilon, lui Daniel, în groapa leilor. 

 42. ai a zis Avacum: Doamne! Babilonul nu l-am vazut oi groapa n-o otiu unde este! 

 43. ai l-a luat îngerul Domnului de creotet oi, ?inându-l de parul capului sau, l-a pus în Babilon deasupra gropii, întru repeziciunea duhului sau. 

 44. ai a strigat Avacum zicând: Daniele! Daniele! Ia mâncarea pe care ?i-a trimis-o ?ie Dumnezeu. 

 45. ai a zis Daniel: O, ?i-ai adus aminte de mine, Dumnezeule, oi n-ai parasit pe cei care Te cauta oi Te iubesc pe Tine! 

 46. ai s-a sculat Daniel oi a mâncat; iar îngerul Domnului îndata a dus pe Avacum la locul sau. 

 47. Iar regele a purces a oaptea zi sa plânga pe Daniel, oi a venit la groapa, s-a uitat înauntru, oi iata Daniel oedea. 

 48. ai a strigat regele cu glas mare, zicând: Mare eoti, Doamne Dumnezeul lui Daniel! ai nu este altul afara de Tine. 

 49. ai l-a scos pe el din groapa; 

 50. Iar pe cei care voisera pieirea lui, i-a aruncat în groapa, oi i-au mâncat leii dinaintea lui. 

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=Balaurul
Vă rugăm să respectați drepturile de autor