www.profamilia.ro /scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=Baruh
 
 SFÂNTA SCRIPTURA 

Sfânta Scriptura - text integral
versiunea ortodoxa

achizitionare: 20.07.2003

Cartea lui Baruh

Capitolul 1.
Baruh vesteote oi citeote poporului din Ierusalim cartea primita de la Evreii din Babilon care, facând marturisiri, cer rugaciuni oi jertfe de ispaoire. 

 1. Acestea sînt cuvintele car?ii pe care a scris-o Baruh, fiul lui Neria, fiul lui Maaseia, fiul lui Sedechia, fiul lui Asadia, fiul lui Helchie, în Babilon, 

 2. În anul al cincilea, în luna a oaptea, în vremea în care au luat Caldeii Ierusalimul si l-au ars cu foc. 

 3. ai a citit Baruh cuvintele car?ii acesteia înaintea lui Iehonia, fiul lui Ioiachim, rege în Iuda, oi înaintea a tot poporul, care venise sa auda cartea. 

 4. ai înaintea dregatorilor, oi a fiilor regelui, oi înaintea batrânilor oi înaintea a tot poporul, de la cel mic pâna la cel mare, a tuturor celor ce locuiau în Babilon, pe malul râului Sud, 

 5. Care plângeau oi posteau oi se rugau înaintea Domnului. 

 6. ai a adunat argint dupa cît a putut da mâna fiecaruia. 

 7. ai a trimis în Ierusalim la Ioiachim, fiul lui Helchie, fiul lui Salom preotul, oi la preo?i oi la tot poporul, care s-a aflat cu el în Ierusalim, 

 8. Când a luat el vasele templului Domnului, care s-au scos din templu, sa se întoarca în pamântul lui Iuda în ziua a zecea a lunii Sivan, vase de argint, pe care le-a facut Sedechia, fiul lui Iosie, regele lui Iuda, 

 9. Dupa ce a scos Nabucodonosor, regele Babilonului, din Ierusalim ca robi, pe Iehonia cu capeteniile, cu faurarii, cu dregatorii oi cu poporul de rând, oi i-a dus în Babilon, 

 10. ai a zis: Iata am trimis la voi argint, cu care sa cumpara?i arderi de tot oi jertfe pentru pacat oi tamâie, oi face?i miresme oi aduce?i-le pe jertfelnicul Domnului Dumnezeului nostru. 

 11. ai va ruga?i pentru via?a lui Nabucodonosor, regele Babilonului, oi pentru via?a lui Beloa?ar, fiul lui, ca sa fie zilele lor ca zilele cerului pe pamânt. 

 12. ai va da Domnul putere, oi va lumina ochii nootri, oi vom trai sub umbra lui Nabucodonosor, regele Babilonului, oi sub umbra lui Beloa?ar, fiul lui, oi vom sluji lor zile multe, oi vom afla har înaintea lor. 

 13. ai va ruga?i pentru noi catre Domnul Dumnezeul nostru, fiindca am pacatuit împotriva Domnului Dumnezeului nostru, oi nu s-a întors mânia Domnului oi urgia Lui de la noi pâna în ziua aceasta. 

 14. ai ve?i citi cartea aceasta, pe care am trimis-o la voi, ca sa o citi?i în templul Domnului, la sarbatoarea corturilor oi în zilele de adunare la templu, 

 15. ai ve?i grai: A Domnului Dumnezeului nostru este dreptatea, iar a noastra, ruoinea felelor, cum se arata în ziua aceasta omului iudeu oi celor ce locuiesc Ierusalimul, 

 16. ai regilor nootri oi mai-marilor nootri, oi preo?ilor nootri oi proorocilor nootri oi parin?ilor nootri. 

 17. Caci am pacatuit înaintea Domnului oi n-am ascultat de Dânsul. 

 18. N-am ascultat glasul Domnului Dumnezeului nostru, ca sa umblam întru poruncile Lui, pe care le-a dat înaintea fe?ei noastre. 

 19. Din ziua în care a scos Domnul pe parin?ii nootri din pamântul Egiptului oi pâna în ziua aceasta, am fost neascultatori de Domnul Dumnezeul nostru oi ne-am lenevit, ca sa nu auzim glasul Lui. 

 20. ai s-au lipit de noi rauta?ile oi blestemul pe care le-a poruncit Domnul slujitorului Sau Moise, în ziua în care a scos pe parin?ii nootri din ?ara Egiptului, ca sa ne dea noua pamânt în care curge lapte oi miere, precum este în ziua aceasta. 

 21. ai n-am ascultat glasul Domnului Dumnezeului nostru dupa toate cuvintele proorocilor, pe care i-a trimis la noi. 

 22. ai am mers fiecare întru cugetul inimii sale celei rele, pentru a lucra dumnezeilor straini oi a face rele înaintea ochilor Domnului Dumnezeului nostru. 

Capitolul 2.
Evreii în robie marturisesc ca pentru pacatele lor li s-au întâmplat relele oi cer mila de la Dumnezeu. 

 1. ai a împlinit Domnul cuvântul Sau, pe care l-a rostit împotriva noastra oi a judecatorilor nootri, care au judecat pe Israel oi împotriva regilor nootri oi a conducatorilor nootri oi împotriva oamenilor din Israel oi din Iuda, 

 2. Ca sa aduca asupra noastra greuta?i mari, care nu s-au facut sub tot cerul, aoa cum a facut în Ierusalim, dupa cele ce sînt scrise în legea lui Moise, 

 3. Ca sa manânce omul carnurile fiului sau oi carnurile fiicei sale. 

 4. ai i-a dat supuoi tuturor regilor celor dimprejurul nostru spre ocara oi spre pustiire, printre popoarele dimprejur, la care i-a risipit Domnul. 

 5. ai în loc sa fie stapâni, ei au fost supuoi, pentru ca am pacatuit înaintea Domnului Dumnezeului nostru, neascultând glasul Lui. 

 6. Domnului Dumnezeului nostru, dreptatea; iar noua oi parin?ilor nootri, ruoinea fe?elor, cum este în ziua aceasta. 

 7. Toate relele, pe care le-a rostit Domnul împotriva noastra, acestea au venit peste noi. 

 8. ai a privegheat Domnul asupra celor rai oi i-a adus Domnul peste noi, ca drept este Domnul în toate lucrurile Sale, pe care ni le-a poruncit. 

 9. ai n-am ascultat glasul Lui, ca sa umblam dupa poruncile Domnului, pe care le-a dat înaintea fe?ei noastre. 

 10. ai acum, Doamne Dumnezeul lui Israel, Cel ce ai scos pe poporul Tau din pamântul Egiptului cu mâna tare oi cu bra? înalt, cu semne oi cu minuni oi cu putere mare, oi ?i-ai facut nume mare pâna în ziua de azi, 

 11. Am pacatuit, am fost nelegiui?i, am fost nedrep?i, Doamne Dumnezeul nostru, în toate poruncile Tale; 

 12. Întoarca-se mânia Ta de la noi, ca am ramas pu?ini între neamuri, unde ne-ai risipit. 

 13. Asculta, Doamne, rugaciunea noastra oi cererea noastra oi ne scoate pentru Tine oi ne da har înaintea fe?ei celor ce ne-au înstrainat. 

 14. Ca sa cunoasca tot pamântul ca Tu eoti Domnul Dumnezeul nostru, ca numele Tau s-a chemat peste Israel oi peste neamul lui. 

 15. Doamne, cauta din locaoul Tau cel sfânt oi ia aminte spre noi; pleaca Doamne, urechea Ta oi auzi, 

 16. ai deschide ochii Tai, Doamne, oi vezi ca nu cei mor?i care sînt în locuin?a mor?ilor, de la care s-a luat duhul din cele dinauntru ale lor, vor da slava oi dreptate Domnului, 

 17. Ci sufletul cel mâhnit peste masura, cel ce merge gârbovit oi fara putere, ochii cei slabi?i oi sufletul cel flamând î?i vor da slava oi dreptate, Doamne. 

 18. Ca nu pentru drepta?ile parin?ilor nootri oi ale regilor nootri cerem mila catre noi înaintea fe?ei Tale, Doamne Dumnezeul nostru; 

 19. Ci pentru ca ai slobozit mânia oi iu?imea Ta peste noi, precum ai grait prin glasul slugilor Tale, proorocilor, zicând: 

 20. Aoa zice Domnul: Pleca?i sub jug umarul vostru oi lucra?i regelui. Babilonului, ca astfel sa locui?i în pamântul pe care l-am dat parin?ilor vootri. 

 21. ai de nu ve?i asculta glasul Domnului, ca sa lucra?i regelui Babilonului, 

 22. Voi face sa amu?easca, din ceta?ile lui Iuda oi din preajma Ierusalimului, glasul bucuriei oi glasul miresei oi tot pamântul va ajunge o paragina, fara locuitori. 

 23. ai noi n-am ascultat glasul Tau, ca sa lucram regelui Babilonului oi ai întarit cuvintele Tale pe care le-ai grait prin glasul slugilor Tale, proorocii, ca vor scoate oasele regilor oi oasele parin?ilor nootri din locul lor. 

 24. ai iata sînt lepadate la caldura zilei oi la înghe?ul nop?ii, iar parin?ii nootri au murit în suferin?e grele, în foamete oi în sabie oi în robie. 

 25. ai ai adus templul, în care s-a chemat numele Tau, la starea în care este în ziua aceasta, pentru rautatea casei lui Israel oi a casei lui Iuda. 

 26. ai ai facut cu noi, Doamne Dumnezeul nostru, dupa toata bunatatea Ta oi dupa toata îndurarea Ta cea mare, 

 27. Cum ai grait prin glasul slujitorului Tau Moise în ziua în care i-ai poruncit sa scrie legea Ta înaintea fiilor lui Israel zicând: 

 28. "De nu ve?i asculta glasul Meu cu adevarat, acest neam mare oi mult se va întoarce micoorat la neamurile întru care îi voi risipi. 

 29. Ca am cunoscut ca nu Ma vor asculta, ca este popor tare la cerbice, ci se vor întoarce în inima lor în pamântul înstrainarii lor. 

 30. ai vor cunoaote ca Eu sînt Domnul Dumnezeul lor; oi le voi da inima oi urechi de auzit; 

 31. ai Ma vor lauda în pamântul înstrainarii lor oi vor pomeni numele Meu. 

 32. ai se vor întoarce de la cerbicia lor cea tare oi de la lucrurile lor cele rele, ca îoi vor aduce aminte de calea parin?ilor lor, care au pacatuit înaintea Domnului. 

 33. ai ii voi întoarce în pamântul despre care M-am jurat parin?ilor lor, lui Avraam oi lui Isaac oi lui Iacov, oi-l vor stapâni, oi îi voi înmul?i, oi nu se vor împu?ina. 

 34. ai le voi întari veonica legatura ca sa le fiu Dumnezeu si ei Îmi vor fi popor oi nu voi mai mioca pe poporul Meu Israel din ?ara pe care le-am dat-o". 

Capitolul 3.
Israel robit pentru parasirea în?elepciunii lui Dumnezeu. Proorocie despre Mesia. 

 1. Doamne atot?iitorule, Dumnezeul lui Israel, sufletul cel strâmtorat oi duhul cel necajit striga catre Tine. 

 2. Asculta, Doamne, oi ne miluieote, ca am pacatuit înaintea Ta. 

 3. Tu domneoti în veci, iar noi pierim fara încetare. 

 4. Doamne atot?iitorule, Dumnezeul lui Israel, auzi rugaciunea celor ce au murit ai lui Israel, oi a fiilor celor care au pacatuit înaintea Ta, care n-au ascultat glasul Tau, Dumnezeul lor, oi s-au lipit de noi relele. 

 5. Nu-?i aduce aminte de nedrepta?ile parin?ilor nootri, ci adu-?i aminte de mâna Ta oi de numele Tau în vremea aceasta. 

 6. Ca Tu eoti Domnul Dumnezeul nostru, oi Te vom lauda pe Tine, Doamne, 

 7. Ca pentru aceea ai dat frica Ta în inimile noastre, ca sa chemam numele Tau oi sa Te laudam întru înstrainarea noastra ca am abatut de la inima noastra toata nedreptatea parin?ilor nootri, care au pacatuit înaintea Ta. 

 8. Iata noi astazi suntem înca întru înstrainarea noastra, unde ne-ai risipit spre ocara oi spre blestem, oi spre pedeapsa cuvenita tuturor nedrepta?ilor parin?ilor nootri, care s-au departat de la Domnul Dumnezeul lor. 

 9. Auzi, Israele, poruncile vie?ii oi ia în urechi a cunoaote în?elepciunea. 

 10. Ce este, Israele, ca eoti în pamântul vrajmaoilor? Te-ai învechit în pamânt strain. 

 11. Te-ai pângarit împreuna cu cei mor?i, te-ai socotit cu cei ce se coboara în locuin?a mor?ilor. 

 12. Parasit-ai izvorul în?elepciunii. 

 13. În calea lui Dumnezeu de ai fi umblat, ai fi locuit cu pace în veci. 

 14. Înva?a unde este în?elepciunea, unde este taria, unde este puterea în?elegerii, pentru a cunoaote de asemenea, unde este lungimea zilelor oi via?a, unde este lumina ochilor oi pacea! 

 15. Cine a aflat locul ei oi cine a intrat în vistieriile ei? 

 16. Unde sînt capeteniile neamurilor oi cei ce stapânesc fiarele pamântului? 

 17. Cei ce cu pasarile cerului se joaca oi strâng argint oi aur, în care nadajduiesc oamenii oi a caror avere era fara sfâroit? 

 18. Cei ce lucrau argintul oi se straduiau ca lucrarile lor sa fie neîntrecute? 

 19. S-au stins oi în locuin?a mor?ilor coborând, al?ii s-au sculat în locul lor. 

 20. Cei mai tineri au vazut lumina oi au locuit pe pamânt, oi calea otiin?ei n-au cunoscut. 

 21. Nici n-au în?eles cararile ei, nici nu s-au ?inut de ea; fiii lor s-au îndepartat de la calea lor. 

 22. Nici nu s-a auzit de ea în Canaan, nici nu s-a vazut în Teman. 

 23. Nici fiii Agarei, cei ce cauta în?elepciunea cea de pe pamânt, nici negu?atorii Madianului oi ai Temanului oi povestitorii de pilde, oi cei ce cauta priceperea n-au cunoscut calea în?elepciunii, nici nu oi-au adus aminte de cararile ei. 

 24. O, Israele! Cât este de mare templul lui Dumnezeu oi cît de întins locul stapânirii Lui! 

 25. Mare este oi n-are sfâroit, înalt oi nemasurat! 

 26. Acolo au fost uriaoii cei vesti?i, înal?i la statura oi iscusi?i în razboi. 

 27. Nu pe aceotia i-a ales Dumnezeu, nici calea otiin?ei nu le-a dat; 

 28. Pierit-au pentru ca n-au avut în?elepciune; pierit-au prin nebunia lor. 

 29. Cine s-a suit în cer oi a luat în?elepciunea oi a coborât-o din nori? 

 30. Cine a trecut marea ca s-o descopere oi s-o cumpere în schimbul aurului curat? 

 31. Nu este nimeni care sa otie calea ei sau sa cuprinda cararea ei; 

 32. Ci Cel care otie toate o otie pe ea oi o afla cu în?elepciunea Lui, El Care a zidit pamântul pentru veonicie oi 1-a umplut de dobitoace. 

 33. El Care trimite lumina oi merge oi o cheama pe ea, oi ea Îl asculta cu cutremur. 

 34. Din pricina Caruia stelele stralucesc la locul lor oi se veselesc. 

 35. Chematu-le-a, oi ele au raspuns: "Iata-ne!" Ele stralucesc cu bucurie pentru Cel care le-a facut. 

 36. Acesta este Dumnezeul nostru, oi nimeni altul nu este asemenea Lui. 

 37. Aflat-a toata calea otiin?ei oi a dat-o lui Iacob, sluga Sa, oi lui Israel, cel iubit de Dânsul. 

 38. Dupa aceasta pe pamânt S-a aratat oi cu oamenii împreuna a locuit. 

Capitolul 4.
Ierusalimul deplânge pustiirea sa. Îndemn spre rabdare. Proorocie despre mântuire.

 1. Aceasta este cartea poruncilor lui Dumnezeu oi legea care dainuieote în veac; to?i cei ce o ?in vor trai, iar cei ce au parasit-o vor pieri. 

 2. Întoarce-te, Iacove, oi te teme de ea, umbla prin stralucire în preajma luminii ei. 

 3. Nu da altuia marirea ta oi cele de folos ?ie, celui de alt neam. 

 4. Ferici?i suntem, Israele, ca cele ce Îi plac lui Dumnezeu ni s-au aratat. 

 5. Îndrazneote, poporul meu, pomenirea lui Israel. 

 6. Vândutu-v-a?i neamurilor nu spre pieire, ci, pentru ca a?i mâniat pe Dumnezeu, v-a?i dat vrajmaoilor. 

 7. Pentru ca a?i întarâtat pe Cel care v-a facut, jertfind demonilor, oi nu lui Dumnezeu. 

 8. ai a?i uitat pe Cel care v-a zidit, pe Dumnezeul cel Veonic, oi a?i întristat Ierusalimul care v-a hranit. 

 9. Vazut-a el mânia care v-a venit de la Dumnezeu oi a zis: Auzi?i, vecinele Sionului, Dumnezeu mi-a adus întristare mare, 

 10. Ca am vazut robirea fiilor mei oi a fiicelor mele pe care le-a adus lor Cel Veonic. 

 11. Ca i-am hranit cu bucurie oi i-am slobozit cu plângere oi cu jale. 

 12. Nimeni sa nu se bucure de mine, care sînt vaduva oi parasita de mul?i; am fost pustiita pentru pacatele copiilor mei, abatu?i de la legea lui Dumnezeu. 

 13. ai judeca?ile Lui nu le-au cunoscut, nici n-au umblat în caile poruncilor lui Dumnezeu, nici pe cararile înva?aturii în dreptatea Lui n-au mers. 

 14. Veni?i, vecinele Sionului, oi va aduce?i aminte de robirea fiilor oi a fiicelor mele, pe care le-a adus-o Cel Veonic. 

 15. Ca a adus peste ei neam de departe, neam fara de ruoine oi de alta limba. 

 16. Ca nu s-au ruoinat de cel batrân, nici nu le-a fost mila de prunc oi au luat pe cei iubi?i ai vaduvei, oi pe mine m-au lasat singura, fara de fiice. 

 17. ai eu cu ce v-ao putea ajuta? 

 18. Ca Cel care v-a adus relele va va scoate din mâna vrajmaoilor vootri. 

 19. Duce?i-va, fiilor, duce?i-va, ca eu am ramas pustie. 

 20. Dezbracatu-m-am de veomântul pacii oi m-am îmbracat cu sacul rugaciunii mele, oi voi striga catre Cel Veonic în zilele mele: 

 21. Îndrazni?i, fiilor, striga?i catre Dumnezeu oi El va va scoate din silnica robie oi din mâna vrajmaoilor. 

 22. Ca eu de la Cel Veonic am nadajduit izbavirea voastra oi mi-a venit bucurie de la Cel Sfânt, pentru milostenia care va veni voua degrab de la El. 

 23. Ca v-am trimis cu plângere oi cu jale, oi va va întoarce catre mine Dumnezeu, cu bucurie oi veselie în veac. 

 24. Ca precum au vazut acum vecinele Sionului robirea voastra, aoa vor vedea curând izbavirea voastra de la Dumnezeul vostru, care va veni voua cu slava mare oi cu stralucirea Celui Veonic. 

 25. Fiilor! Îndelung rabda?i mânia care v-a venit de la Dumnezeu. Vrajmaoul te-a prigonit, dar vei vedea în curând pieirea lui oi pe grumajii lui vei pune piciorul tau. 

 26. Copiii mei cei rasfa?a?i au mers pe cai aspre, au fost ridica?i ca o turma pradata de vrajmao. 

 27. Îndrazni?i, fiilor, oi striga?i catre Dumnezeu, ca Cel care v-a adus încercarea Îoi va aduce aminte de voi. 

 28. Ca precum a fost cugetul vostru, ca sa va abate?i de la Dumnezeu, întoarce?i-va oi cauta?i-L de zece ori mai puternic. 

 29. Ca Acel Care v-a adus aceste nenorociri va va aduce veonica veselie odata cu mântuirea voastra. 

 30. Îndrazneote, Ierusalime, te va mângâia Cel care ?i-a dat un nume! 

 31. Vai de cei ce ?i-au facut mult rau oi s-au bucurat de caderea ta! 

 32. Vai ceta?ilor ai caror robi au fost copiii tai! Vai celei care a primit pe fiii tai! 

 33. Ca precum ea s-a bucurat de caderea ta oi a fost fericita de ruina ta, aoa se va mâhni pentru pustiirea sa. 

 34. ai voi lua de la ea bucuria ei de cetate cu popor mult oi seme?ia ei va fi spre plângere. 

 35. Ca un foc va veni peste ea de la Cel Veonic, pentru zile îndelungate, oi va fi locuita de demoni multa vreme. 

 36. Priveote catre rasarit, Ierusalime, oi vezi bucuria care-?i vine de la Dumnezeu. 

 37. Iata vin fiii tai, pe care i-ai trimis, vin de la rasarit pâna la apus, aduna?i prin cuvântul Celui Sfânt, bucurându-se de slava lui Dumnezeu. 

Capitolul 5.
Chemarea Ierusalimului spre bucurie pentru întoarcerea fiilor sai cu marire. 

 1. Dezbraca-te, Ierusalime, de haina întristarii oi a suferin?ei tale oi îmbraca-te pentru totdeauna cu podoaba slavei lui Dumnezeu. 

 2. Îmbraca veomântul drepta?ii celei de la Dumnezeu, pune cununa slavei Celui Veonic pe capul tau, 

 3. Pentru ca Dumnezeu va arata tuturor celor de sub cer stralucirea ta. 

 4. Ca se va chema numele tau de la Dumnezeu pentru totdeauna: "Pacea drepta?ii" oi "Stralucirea evlaviei". 

 5. Ridica-te, Ierusalime, ?ine-te la înal?ime oi priveote spre rasarit, vezi pe fiii tai aduna?i de la apus la rasarit, prin cuvântul Celui Sfânt, bucurându-se ca ai-a adus aminte de ei. 

 6. Caci ei te parasisera mergând pe jos, sub paza de vrajmaoi, dar Dumnezeu ?i-i va aduce purta?i întru marire ca pe fiii de rege. 

 7. Ca a rânduit Dumnezeu sa supuna tot muntele înalt oi stâncile cele veonice, iar vaile sa se umple, sa fie pamântul neted, ca sa umble Israel fara frica sub slava lui Dumnezeu. 

 8. ai vor face umbra lui Israel padurile oi tot lemnul bine mirositor, la porunca lui Dumnezeu; 

 9. Pentru ca va calauzi Dumnezeu pe Israel cu veselie la lumina slavei Sale, dându-le ca paza îndurarea oi dreptatea Sa. 

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=Baruh
Vă rugăm să respectați drepturile de autor