www.profamilia.ro /scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=Daniel
 
 SFÂNTA SCRIPTURA 

Sfânta Scriptura - text integral
versiunea ortodoxa

achizitionare: 20.07.2003

Daniel

Capitolul 1.
Tinerii evrei, aleoi de Nabucodonosor, respecta legea data stramooilor. 

 1. În anul al treilea al domniei lui Ioiachim, regele lui Iuda, a pornit Nabucodonosor, regele Babilonului, împotriva Ierusalimului oi 1-a împresurat. 

 2. ai a dat Domnul în mâna lui pe Ioiachim, regele lui Iuda, oi o parte din vasele templului lui Dumnezeu, pe care le-a dus în tara ainear, in templul dumnezeului lui oi a aoezat aceste vase în vistieria acestui dumnezeu. 

 3. ai a zis regele catre Aopenaz, cel mai mare peste famenii sai, sa aduca dintre fiii lui Israel, din neam regesc oi din cei din vi?a aleasa, 

 4. Patru tineri fara nici un cusur trupesc, frumooi la chip oi iscusi?i în toata în?elepciunea, cunoscatori a toata otiin?a, cu adânca putere de patrundere oi plini de râvna, ca sa slujeasca in palatul regelui, ca sa-i înve?e pe ei scrisul oi limba Caldeilor. 

 5. ai sa-i înve?e pe ei vreme de trei ani, dupa trecerea carora sa intre în slujba regelui. Pentru aceasta, regele le-a rânduit sa li se dea în fiecare zi bucate din bucatele lui oi vin din vinul lui. 

 6. Printre ei se aflau din fiii lui Iuda: Daniel, Anania, Misael oi Azaria. 

 7. ai capetenia famenilor le-a dat nume oi a chemat pe Daniel, Beltoa?ar, pe Anania, aadrac, pe Misael, Meoac oi pe Azaria, Abed-Nego. 

 8. oi Daniel oi-a pus in gând sa nu se spurce cu bucatele oi vinul regelui oi a cerut voie capeteniei famenilor sa nu se pângareasca. 

 9. ai Dumnezeu i-a dat sa afle înaintea capeteniei famenilor bunavoin?a ol îndurare. 

 10. ai a zis capetenia famenilor catre Daniel: "Ma tem numai de domnul meu, regele, care v-a rânduit mîncarurile oi bauturile; pentru ce sa vada el mai trase chipurile voastre decât ale tinerilor celor de o vârsta cu voi? Voi pune?i în primejdie capul meu înaintea regelui. 

 11. ai a grait Daniel catre supraveghetorul pe care capetenia famenilor îl pusese peste Daniel, Anania, Misael oi Azaria: 

 12. "Încearca o data cu servii tai timp de zece zile oi da-ne sa mâncam bucate din zarzavaturi oi sa bem apa! 

 13. Apoi sa te ui?i la chipurile noastre oi la chipul tinerilor care manânca din bucatele regelui oi cum ?i se va parea, aoa fa cu supuoii tai!" 

 14. Atunci el le-a ascultat aceasta rugaminte oi a încercat timp de zece zile. 

 15. ai dupa un rastimp de zece zile, ei aratau mai frumooi oi mai graoi la trup decât toii tinerii care mâncau din bucatele regelui. 

 16. Atunci supraveghetorul le-a înlocuit mâncarea lor oi vinul - bautura dor - oi le-a dat mâncaruri de legume. 

 17. ai acestor patru tineri le-a dat Dumnezeu otiin?a oi pricepere în oricare scriere, precum oi în?elepciune, încât Daniel putea sa tâlcuiasca vedeniile oi visele. 

 18. ai dupa acel rastimp hotarât de rege ca sa-i aduca, i-a înfa?ioat capetenia famenilor înaintea lui Nabucodonosor. 

 19. ai a grait regele cu ei, dar n-a aflat pe nimeni printre ei to?i ca pe Daniel, Anania, Misael oi Azaria. ai ei au început sa slujeasca pe rege. 

 20. ai în toate întrebarile, asupra carora regele le cerea dezlegarea, când era vorba de în?elepciune oi de pricepere, îi gasea pe ei de zece ori mai iste?i decât magii oi prezicatorii din tot regatul lui. 

 21. ai a ramas Daniel acolo pâna în anul întâi al domniei lui Cirus. 

Capitolul 2.
Visul regelui tâlcuit de Daniel. 

 1. ai în anul al doilea al domniei lui Nabucodonosor, a visat Nabucodonosor vise, iar duhul lui s-a tulburat oi somnul nu-l mai prindea. 

 2. ai a poruncit regele sa cheme pe vrajitori, pe prezicatori, pe magi oi pe caldei, ca sa-i spuna regelui visele lui; oi ei au intrat oi s-au înfa?ioat înaintea regelui. 

 3. ai le-a zis lor regele: "Am visat un vis; duhul îmi este tulburat oi vreau sa otiu visul". 

 4. Atunci caldeii au grait catre rege în grai arameian: "O, rege, sa traieoti în veac! Spune servilor tai visul oi noi î?i vom descoperi tâlcuirea". 

 5. Raspuns-a regele oi a zis catre caldei: "Sa oti?i ca hotarârea am luat-o! Daca nu-mi ve?i face cunoscut visul oi tâlcuirea lui, ve?i fi taia?i în buca?i, iar casele voastre prefacute în gramezi de ruine. 

 6. Dar daca îmi face?i cunoscut visul oi tâlcuirea lui ve?i primi de la mine daruri bogate oi cinstire multa; deci arata?i-mi visul oi tâlcuirea lui!" 

 7. Ei au raspuns pentru a doua oara oi au zis: "0, rege, spune servilor tai visul, iar noi î?i vom face cunoscuta tâlcuirea lui!" 

 8. Raspuns-a oi a zis regele: "Fara îndoiala, eu otiu ca voi cauta?i sa câotiga?i vreme, fiindca vede?i ca eu hotarârea am luat-o; 

 9. Ca daca nu-mi face?i cunoscut visul, este ca ave?i de gând sa va sfatui?i unul cu altul oi sa spune?i înaintea mea vorbe mincinoase oi înoelatoare, pâna când vremurile se vor schimba. De aceea spune?i-mi acum visul oi eu voi oti daca voi pute?i sa-mi descoperi?i oi tâlcuirea lui!" 

 10. Raspuns-au caldeii în fa?a regelui oi au zis: "Nu se afla om pe pamânt care sa poata face cunoscut ceea ce cere regele, fiindca nici un rege, oricât de mare oi de puternic ar fi, nu ar cere aoa ceva de la nici un tâlcuitor de semne, vrajitor, sau caldeu. 

 11. ai lucrul pe care îl cere regele este greu oi nimeni altul nu poate sa-l descopere înaintea lui, decât zeii al caror locao nu este printre cei muritori". 

 12. Din aceasta pricina regele s-a mâniat oi, în marea lui furie, a poruncit sa fie ucioi to?i în?elep?ii din Babilon. 

 13. Când a ieoit porunca, sa fie omorâ?i în?elep?ii, trebuia sa fie omorât oi Daniel oi cei dimpreuna cu el. 

 14. Atunci Daniel oi-a îndreptat cuvântul cu în?elepciune oi iscusin?a catre Arioh, mai-marele garzii regelui, care ieoise sa omoare pe în?elep?ii din Babilon, 

 15. ai a început sa graiasca catre Arioh, împuternicitul regelui: "De ce a dat regele o porunca aoa de aspra?" Dupa ce Arioh i-a lamurit lui Daniel rostul poruncii, 

 16. Daniel a plecat oi a rugat pe rege sa-i lase vreme ca sa-i descopere tâlcul. 

 17. Dupa aceasta Daniel s-a dus în casa lui oi a dat de otire lui Anania, Misael oi Azaria, prietenii lui, care este pricina, 

 18. Cerându-le sa roage fierbinte milostivirea lui Dumnezeu din ceruri pentru aceasta taina, ca sa nu lase sa piara Daniel oi prietenii lui împreuna cu ceilal?i în?elep?i ai Babilonului. 

 19. Atunci i s-a descoperit lui Daniel taina aceasta într-o vedenie de noapte. ai a preaslavit Daniel pe Dumnezeul cerului. 

 20. ai a început Daniel a grai: "Sa fie numele lui Dumnezeu binecuvântat din veac oi pâna în veac, ca a Lui este în?elepciunea oi puterea. 

 21. ai El este Cel care schimba timpurile oi ceasurile, Cel care da jos de pe tron pe regi oi Cel care îi pune; El da în?elepciune celor în?elep?i oi otiin?a celor pricepu?i. 

 22. El descopera cele mai adânci oi cele mai ascunse lucruri, otie ce se petrece în întuneric oi lumina salaoluieote cu El. 

 23. Apoi Daniel s-a dus la Arioh, pe care regele îl însarcinase sa omoare pe în?elep?ii Babilonului oi i-a grait aoa: "Nu da mor?ii pe în?elep?ii Babilonului! Du-ma înaintea regelui oi eu îi voi descoperi regelui tâlcuirea". 

 24. Atunci Arioh a dus grabnic înauntru pe Daniel în fa?a regelui oi i-a vorbit astfel: "Am gasit un iudeu dintre cei aduoi în robie care poate sa tâlcuiasca visul". 

 25. Raspuns-a regele oi a zis catre Daniel, care se cheama Beltoa?ar: "Oare eoti tu în stare sa-mi spui visul pe care l-am avut precum oi tâlcuirea lui?" 

 26. Daniel a raspuns înaintea regelui zicând: "Taina pe care vrea sa o afle regele nu pot s-o faca cunoscuta lui nici în?elep?ii, nici prezicatorii, nici vrajitorii, nici cititorii în stele. 

 27. Dar este un Dumnezeu în ceruri, Care descopera tainele oi Care a facut cunoscut regelui Nabucodonosor ce se va întâmpla în vremurile ce vor veni. Iata care este visul oi vedenia pe care le-ai avut când erai culcat în patul tau: 

 28. ?ie, rege, î?i treceau gânduri prin minte, când erai în patul tau, pentru ceea ce se va întâmpla mai pe urma oi Cel ce ?i-a descoperit taina ?i-a dat sa otii ce va fi. 

 29. ai mie, nu prin în?elepciunea care ar fi în mine mai mult decât la to?i cei vii, mi s-a descoperit taina aceasta, ci ca sa se faca otiut regelui în?elesul ei ca sa cunooti gândurile inimii tale. 

 30. O, rege! Tu priveai oi iata un chip - acest chip era peste masura de mare oi stralucirea lui neobionuita statea înaintea ta oi înfa?ioarea lui era grozava. 

 31. Acest chip avea capul de aur curat, pieptul oi bra?ele de argint, pântecele oi coapsele de arama, 

 32. Pulpele de fier, iar picioarele o parte de fier oi o parte de lut. 

 33. Tu priveai oi iata o piatra desprinsa, nu de mâna, a lovit chipul peste picioarele de fier oi de lut oi le-a sfarâmat. 

 34. Atunci au fost sfarâmate în acelaoi timp fierul, lutul, arama, argintul oi aurul oi au ajuns ca pleava de pe arie vara oi vântul le-a luat cu sine fara ca sa se gaseasca locul lor; iar piatra care a lovit chipul a crescut munte mare oi a umplut tot pamântul. 

 35. Iata visul, iar tâlcuirea lui o vom spune înaintea regelui. 

 36. Tu, rege al regilor, caruia Dumnezeul cerului i-a dat regatul, puterea, taria oi marirea, 

 37. ai în mâinile caruia a dat pe fiii oamenilor în orice ?inut ar locui, precum oi fiarele câmpului oi pasarile cerului oi i-a dat stapânire peste toate, tu eoti capul de aur. 

 38. ai dupa tine se va ridica un alt regat mai mic decât al tau, apoi un al treilea regat de arama, care va stapâni peste tot pamântul. 

 39. ai un al patrulea regat va fi tare ca fierul oi, dupa cum fierul sfarâma oi zdrobeote totul, aoa oi el va sfarâma oi va preface totul în pulbere, ca fierul care face totul buca?i. 

 40. Iar picioarele pe care le-ai vazut oi degetele, unele de lut de olar oi altele de fier, înseamna ca va fi un regat împar?it oi va fi tare ca fierul, dupa cum tu ai vazut fier amestecat cu lut. 

 41. ai degetele picioarelor, unele de fier oi altele de lut, înseamna ca regatul va fi parte tare, parte oubred. 

 42. ai dupa cum ai vazut fierul amestecat cu lutul, aoa se vor amesteca prin înrudiri, dar nu vor avea legatura temeinica între ele, dupa cum fierul nu se poate amesteca la un loc cu lutul. 

 43. Iar în vremea acestor regi, Dumnezeul cerului va ridica un regat veonic care nu va fi nimicit niciodata oi care nu va fi trecut la alt popor; El va sfarâma oi va nimici toate aceste regate oi singur El va ramâne în veci. 

 44. Dupa cum tu ai vazut ca o piatra a fost desprinsa din munte, nu de mâna, oi a zdrobit fierul, arama, lutul, argintul oi aurul, Marele Dumnezeu a dat de otire regelui ceea ce va fi în viitor; visul este adevarat oi tâlcuirea lui neîndoielnica". 

 45. Atunci împaratul Nabucodonosor a cazut cu fa?a la pamânt oi s-a închinat înaintea lui Daniel oi a dat porunca sa-i aduca jertfe oi tamâieri. 

 46. Raspuns-a regele catre Daniel oi a zis: "Cu adevarat ca Dumnezeul vostru este Dumnezeul dumnezeilor oi Stapânul regilor, descoperitorul tainelor, caci tu ai putut sa descoperi aceasta taina". 

 47. Atunci regele a ridicat la mare vrednicie pe Daniel oi i-a dat daruri oi numeroase lucruri de mare pre? oi l-a pus guvernator peste tot ?inutul Babilonului oi capetenie peste to?i în?elep?ii Babilonului.

 48. La rugamintea lui Daniel, regele a însarcinat pe aadrac, Meoac oi Abed-Nego cu ocârmuirea ?inutului Babilonului, iar Daniel a ramas la curtea regelui. 

Capitolul 3.
Chipul cel de aur oi cei trei tineri în cuptorul de foc. 

 1. Regele Nabucodonosor a facut un chip de aur înalt de oaizeci de co?i, lat de oase co?i oi 1-a aoezat în câmpia Dura (Deir) din ?inutul Babilonului. 

 2. ai regele Nabucodonosor a trimis sa adune pe satrapi, pe mai-marii dregatori, pe cârmuitori, pe conducatorii ootirilor, pe vistiernici, pe cunoscatorii de legi, pe judecatori oi pe to?i ceilal?i dregatori ai ?inuturilor, ca sa vina la sfin?irea chipului pe care îl ridicase regele Nabucodonosor. 

 3. Atunci s-au adunat satrapii, dregatorii cei mari, cârmuitorii, conducatorii ootirilor, vistiernicii, legiuitorii, judecatorii oi to?i ceilal?i dregatori ai ?inuturilor la sfin?irea chipului pe care îl ridicase Nabucodonosor oi au stat înaintea chipului ridicat de Nabucodonosor. 

 4. ai îndata un crainic a strigat cu glas tare: "Iata ce vi se porunceote voua, popoarelor, neamurilor oi limbilor: 

 5. De îndata ce ve?i auzi glasul trâmbi?ei, flautului, chitarei, harpei, psalterionului, cimpoiului oi al tuturor instrumentelor muzicale, ve?i cadea la pamânt oi va ve?i închina chipului de aur pe care 1-a ridicat regele Nabucodonosor; 

 6. Iar cine nu va cadea la pamânt oi nu se va închina, chiar în acea clipa va fi aruncat în mijlocul unui cuptor cu foc arzator!" 

 7. De aceea, când toate popoarele au auzit glasul trâmbi?ei, al flautului, al chitarei, al harpei, al psalterionului oi al tuturor instrumentelor muzicale, toate popoarele, neamurile oi limbile au cazut la pamânt oi s-au închinat chipului de aur pe care îl ridicase regele Nabucodonosor. 

 8. În acelaoi timp s-au apropiat câ?iva barba?i caldei, care au pârât pe iudei. 

 9. Ei au început sa spuna regelui Nabucodonosor: "O, rege, sa traieoti în veac! 

 10. Tu porunca ai dat, ca oricine va auzi glasul trâmbi?ei, al flautului, al chitarei, al harpei, al psalterionului, al cimpoiului oi al altor instrumente muzicale, sa cada la pamânt oi sa se închine chipului de aur. 

 11. Iar cine nu va cadea la pamânt, nici se va închina, sa fie aruncat în mijlocul unui cuptor cu foc arzator. 

 12. Dar sunt niote iudei, pe care i-ai pus cârmuitori peste ?inutul Babilonului: aadrac, Meoac oi Abed-Nego. Aceoti barba?i, nici ca au luat în seama porunca ta, o, rege; dumnezeului tau nu-i slujesc oi chipului de aur pe care tu l-ai înal?at nu-i aduc închinare!" 

 13. Atunci regele Nabucodonosor, plin de mânie oi de zbucium, a poruncit sa i se aduca înainte aadrac, Meoac oi Abed-Nego. Îndata au adus pe aceoti barba?i înaintea regelui. 

 14. Nabucodonosor le-a zis: "Este, oare, adevarat, aadrac, Meoac oi Abed-Nego, ca voi nu sluji?i dumnezeului meu oi chipului de aur pe care eu l-am aoezat oi nu-i cade?i la pamânt cu rugaciuni? 

 15. Acum, fi?i gata oi atunci când ve?i auzi glasul trâmbi?ei, al flautului, al chitarei, al harpei, al psalterionului, al cimpoiului oi al altor instrumente muzicale, sa cade?i la pamânt oi sa va închina?i chipului pe care eu l-am facut; iar daca nu vre?i sa va închina?i, într-o clipa ve?i fi arunca?i în mijlocul unui cuptor cu foc arzator. ai care dumnezeu va va scapa din mâna mea?" 

 16. Raspuns-au aadrac, Meoac oi Abed-Nego oi au zis regelui: O, Nabucodonosor, noi n-avem nevoie ca la aceasta sa-?i dam un raspuns! 

 17. Daca, într-adevar, Dumnezeul nostru Caruia Îi slujim poate sa ne scape, El ne va scapa din cuptorul cel cu foc arzator oi din mâna ta, o, rege! 

 18. ai chiar daca nu ne va scapa, otiut sa fie de tine, o, rege, ca noi nu vom sluji dumnezeilor tai oi înaintea chipului de aur pe care tu l-ai aoezat nu vom cadea la pamânt!" 

 19. Atunci Nabucodonosor s-a umplut de mânie oi oi-a schimbat înfa?ioarea fe?ei sale fa?a de aadrac, Meoac oi Abed-Nego. ai începând iaraoi a grai, a poruncit sa încalzeasca cuptorul de oapte ori mai mult decât era de obicei. 

 20. ai a poruncit celor mai puternici oameni din ootirea lui sa lege pe aadrac, Meoac oi Abed-Nego oi sa-i arunce în cuptorul cel cu foc arzator. 

 21. Atunci aceoti oameni, îmbraca?i cum erau, cu mantie, încal?aminte, palarie oi cu toata îmbracamintea lor, au fost lega?i oi arunca?i în mijlocul cuptorului cu foc arzator. 

 22. Fiindca porunca regelui era grabnica oi cuptorul foarte înfierbântat, acei oameni care au aruncat pe aadrac, Meoac oi Abed-Nego au fost mistui?i de vapaia focului. 

 23. ai aceoti trei barba?i, aadrac, Meoac oi Abed-Nego au cazut lega?i în mijlocul cuptorului cu foc arzator. 

 24. Atunci regele Nabucodonosor a fost cuprins de spaima oi s-a sculat în graba. El a început a grai oi a zis catre sfetnicii sai: "Oare, n-am aruncat noi trei barba?i lega?i în mijlocul cuptorului cu foc arzator?" Raspuns-au oi i-au zis: "Cu adevarat, aoa este, o, rege!" 

 25. ai începând din nou a grai, a zis: "Iata, eu vad patru barba?i dezlega?i, umblând prin mijlocul cuptorului, nevatama?i, iar chipul celui de al patrulea, ca fa?a unuia dintre fiii zeilor". 

 26. Atunci s-a apropiat Nabucodonosor de gura cuptorului cu foc arzator oi, începând a grai, a zis: "aadrac, Meoac oi Abed-Nego, slujitorii mei, ieoi?i afara oi veni?i la mine!" Atunci aadrac, Meoac oi Abed-Nego au ieoit dinauntrul cuptorului. 

 27. ai adunându-se satrapii, dregatorii cei mai mari, cârmuitorii oi sfetnicii regelui, au vazut ca focul nu pricinuise nici o vatamare trupului acestor oameni, ca nici perii capului nu se pârlisera oi ca hainele lor erau neschimbate oi ca nici macar nu miroseau a foc. 

 28. Raspuns-a Nabucodonosor oi a zis: "Binecuvântat sa fie Dumnezeul lui aadrac, Meoac oi Abed-Nego, Care a trimis pe îngerul Sau oi a izbavit pe servii Sai, care îoi pusesera nadejdea în El oi care au calcat porunca regelui oi oi-au dat trupurile lor ca sa nu slujeasca oi sa nu se închine altor dumnezei decât Dumnezeului lor. 

 29. ai poruncesc: Popoare, neamuri oi limbi, to?i aceia care ar vorbi de rau pe Dumnezeul lui aadrac, Meoac oi Abed-Nego, sa fie taia?i în buca?i oi casele lor sa fie nimicite, fiindca nu este un alt dumnezeu care sa-i poata izbavi într-acest chip". 

 30. Dupa aceasta a întarit regele în slujbele lor pe aadrac, Meoac oi Abed-Nego, peste ?inutul Babilonului. 

 31. Regele Nabucodonosor a dat hrisov catre toate popoarele, neamurile oi limbile care locuiesc pe tot pamântul: "Pacea voastra sa sporeasca! 

 32. Placutu-mi-a sa vestesc minunile oi faptele cele peste fire, pe care le-a facut mie Dumnezeul cel Preaînalt. 

 33. Cât de mari sunt minunile Lui oi cât de puternice sunt faptele cele peste fire! Împara?ia Lui este împara?ie veonica oi stapânirea Lui ?ine din neam în neam! 

Capitolul 4.
Al doilea vis oi tâlcuirea lui. 

 1. Eu, Nabucodonosor, stam fara de grija în casa mea oi bucuros de via?a în patul meu. 

 2. Am visat un vis care m-a înspaimântat; oi gândurile mele când stam culcat în patul meu oi vedeniile pe care le-am avut m-au framântat adânc. 

 3. ai am poruncit sa mi se aduca în fa?a mea to?i în?elep?ii din Babilon, care sa-mi tâlcuiasca visul. 

 4. Atunci au sosit tâlcuitorii de semne, prezicatorii, caldeii oi cititorii în stele oi le-am spus visul, dar ei nu mi-au dat tâlcuirea lui. 

 5. Iar în cele din urma s-a înfa?ioat înaintea mea Daniel, al carui nume este Beltoa?ar, dupa numele dumnezeului meu oi care are în al Duhul Dumnezeului celui Sfânt oi i-am spus visul: 

 6. "Beltoa?ar, tu, mai-marele tâlcuitorilor de semne, tu, cel în care otiu ca locuieote Duhul lui Dumnezeu celui Sfânt oi ca nici o taina nu-?i este grea, ia aminte la visul pe care l-am visat oi spune-mi tâlcuirea lui! 

 7. Vedenia pe care am avut-o, când eram culcat în patul meu, a fost: "Ma uitam oi iata un copac în mijlocul pamântului, înalt foarte. 

 8. Copacul creotea oi era puternic oi vârful lui ajungea pâna la cer oi se putea vedea pâna la capatul pamântului. 

 9. Frunzioul lui era frumos oi roadele lui multe, oi hrana pentru to?i se afla în el. Sub el cautau umbra fiarele câmpului, iar în ramurile lui îoi faceau cuiburi pasarile cerului oi din el se hraneau toate vie?uitoarele. 

 10. Priveam în vedenia pe care am avut-o, când eram în patul meu oi iata un înger, un sfânt, se cobora din ceruri; 

 11. El a strigat cu glas tare oi a poruncit aoa: Doborâ?i copacul oi taia?i-i crengile, scutura?i frunzele lui oi împraotia?i roadele lui, ca animalele sa fuga de sub el oi pasarile din frunzioul lui! 

 12. Iar butucul oi radacinile sa ramâna în pamânt în legaturi de fier oi de arama, în iarba câmpului! Din roua cerului sa fie udat oi cu dobitoacele câmpului sa împarta iarba pamântului. 

 13. Inima lui sa nu mai fie inima de om, ci o inima de dobitoc sa-i fie data oi oapte ani sa treaca peste el! 

 14. Aceasta hotarâre se sprijina pe porunca îngerilor, iar porunca sfin?ilor este ca sa cunoasca cei vii ca Cel Preaînalt stapâneote peste împara?ia oamenilor, pe care o da cui vrea oi poate sa ridice peste ea pe cel mai de jos dintre oameni. 

 15. Acesta este visul pe care l-am visat eu, regele Nabucodonosor, iar tu, Beltoa?ar, spune tâlcuirea lui, caci to?i în?elep?ii regatului meu nu pot sa-mi faca cunoscuta tâlcuirea. Tu însa eoti în stare, fiindca ai în tine Duhul Dumnezeului celui Sfânt". 

 16. Atunci Daniel, al carui nume este Beltoa?ar, a ramas înmarmurit pentru o clipa oi gândurile lui s-au tulburat. Regele a prins din nou a grai oi a zis: "Beltoa?ar, visul oi tâlcuirea lui sa nu te înfricooeze!" Raspuns-a Beltoa?ar oi a zis: "O, stapâne, visul sa fie pentru cei ce te urasc pe tine, iar tâlcuirea lui pentru vrajmaoii tai! 

 17. Copacul pe care tu l-ai vazut, mare oi puternic, care cu vârful ajungea pâna la cer oi se vedea pâna la capatul pamântului, 

 18. Cu frunzio frumos, cu rod mult oi din care se hraneau to?i, sub care se adaposteau fiarele câmpului, iar în ramurile lui faceau cuiburi pasarile cerului, 

 19. Acela eoti tu, o, rege, tu, care te-ai marit oi te-ai facut puternic, ai crescut oi ai ajuns pâna la ceruri, ai stapânirea ta pâna la marginea pamântului. 

 20. Iar ca a vazut regele un înger, un sfânt, coborându-se din cer oi zicând: Doborâ?i copacul oi nimici?i-l, dar butucul oi radacinile lui lasa?i-le în pamânt oi în legaturi de fier oi de arama, în iarba pamântului, oi de roua cerului sa fie udat oi cu animalele câmpului sa fie partao pâna ce vor trece peste el oapte ani, 

 21. Aceasta înseamna, o, rege, ca hotarârea Celui Preaînalt se va împlini peste stapânul meu regele, 

 22. Ca tu vei fi alungat dintre oameni oi vei locui împreuna cu animalele câmpului oi vei mânca iarba oi din roua cerului vei fi udat oi vor trece peste tine oapte ani, pâna ce tu vei cunoaote ca Cel Preaînalt are stapânirea peste împara?ia oamenilor oi o da cui voieote. 

 23. ai daca a poruncit sa lase butucul oi radacinile copacului, înseamna ca regatul tau va fi ocrotit pentru tine îndata ce tu vei recunoaote ca Cerul are stapânirea. 

 24. De aceea, o, rege, placut sa-?i fie sfatul meu înaintea ta: Rascumpara pacatele tale prin fapte de dreptate oi nedrepta?ile tale prin mila catre cei saraci, daca vrei ca bunastarea în care te afli sa dainuiasca". 

 25. Totul s-a împlinit cu regele Nabucodonosor. 

 26. Dupa douasprezece luni, când regele Nabucodonosor se plimba în palatul regal din Babilon, 

 27. A prins a grai zicând: "Oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care l-am cladit eu întru taria puterii mele oi spre cinstea stralucirii mele, ca reoedin?a regala?" 

 28. Pe când cuvântul era înca în gura regelui, un glas s-a coborât din cer: "?ie, rege Nabucodonosor, ?i se spune: Regatul s-a luat de la tine. 

 29. ai dintre oameni vei fi izgonit, vei locui cu animalele câmpului oi vei paote iarba oi vor trece oapte ani peste tine, pâna ce vei recunoaote ca Cel Preaînalt are putere peste împara?ia oamenilor oi ca o da cui voieote!" 

 30. Îndata s-a împlinit cuvântul asupra lui Nabucodonosor, caci a fost alungat dintre oameni oi a mâncat iarba ca animalele oi trupul lui era udat de roua pâna când parul i-a crescut ca penele vulturilor oi unghiile ca ghiarele pasarilor. 

 31. "ai dupa trecerea acestui timp, eu Nabucodonosor, am ridicat ochii mei la cer oi mintea mi-a venit din nou oi am binecuvântat pe Cel Preaînalt oi Celui veonic viu l-am adus lauda oi preamarire, ca puterea Lui este putere veonica, iar împara?ia Lui din neam în neam. 

 32. To?i locuitorii pamântului sînt socoti?i ca o nimica oi El face ce voieote cu ootirea cereasca oi cu locuitorii pamântului oi nimeni nu poate sa-L împiedice la lucrul Lui oi sa-I zica: "Ce faci Tu?" 

 33. În acelaoi timp mi-a venit mintea la loc oi, spre gloria regatului meu, mi-a venit iaraoi mare?ia oi stralucirea oi sfetnicii mei oi dregatorii cei mari m-au chemat oi regatul mi-a fost dat în stapânire, iar puterea mea a crescut oi mai mult. 

 34. Acum, eu, Nabucodonosor, laud, înal? oi preamaresc pe Împaratul cerului; toate faptele Lui sunt adevarate oi caile Lui drepte, iar pe cei ce umbla mândri poate sa-i smereasca!" 

Capitolul 5.
Ospa?ul lui Beloa?ar (Baltazar), scrierea minunata oi tâlcuirea ei. 

 1. Regele Beloa?ar a facut un mare ospa? pentru o mie din dregatorii sai oi în fa?a celor o mie a baut vin. 

 2. Beloa?ar când era în toiul ospa?ului, la bautul vinului, a poruncit sa aduca vasele de aur oi de argint pe care Nabucodonosor, tatal sau, le luase din templul din Ierusalim, ca regele sa bea vin din ele, împreuna cu dregatorii sai, femeile sale oi concubinele sale. 

 3. Atunci au fost aduse vasele de aur oi de argint care fusesera luate din templul lui Dumnezeu din Ierusalim oi au baut din ele regele oi dregatorii sai, femeile sale oi concubinele sale. 

 4. Ei au baut vin oi au preamarit pe dumnezeii de aur, de argint, de arama, de fier, de lemn oi de piatra. 

 5. În aceeaoi clipa au ieoit degetele unei mâini de om, care au scris în fa?a sfeonicului celui mare pe tencuiala peretelui palatului regal, oi regele a vazut vârful degetelor mâinii care scria. 

 6. Atunci fa?a regelui s-a îngalbenit oi gândurile lui s-au tulburat; încheieturile coapselor sale au slabit, iar genunchii i se izbeau unul de altul neîncetat. 

 7. Regele a început sa strige din toate puterile sa i se aduca prezicatorii, caldeii oi tâlcuitorii de semne. Atunci el a prins a grai oi a zis tuturor în?elep?ilor din Babilon: "Oricine va citi scrisul acesta oi îmi va arata tâlcuirea lui va fi îmbracat în veomânt de purpura, lan? de aur i se va pune împrejurul gâtului lui oi va cârmui ca al treilea în regatul meu!" 

 8. Atunci au venit to?i în?elep?ii regelui, dar nu au putut citi scrisul, nici sa-i faca cunoscut în?elesul lui. 

 9. Regele Beloa?ar s-a înspaimântat foarte, fa?a lui s-a îngalbenit, iar dregatorii lui au ramas înmarmuri?i. 

 10. Regina, auzind strigatul regelui oi al dregatorilor, s-a dus in camara de ospa?. Ea a început a grai oi a zis: "O, rege, sa traieoti în veac! Gândurile tale sa nu te înspaimânte, oi chipul fe?ei tale sa nu se schimbe! 

 11. În regatul tau se afla un om care are în el Duhul lui Dumnezeu celui Sfânt oi în vremea domniei tatalui tau a fost descoperita în el lumina, pricepere oi în?elepciune, ca în?elepciunea dumnezeiasca, iar regele Nabucodonosor, tatal tau, l-a pus mai-marele tâlcuitorilor ele semne, al caldeilor, al cititorilor în stele oi al în?elep?ilor. 

 12. Din pricina ca s-a descoperit în Daniel un duh înalt, o otiin?a oi o pricepere de a tâlcui visele, de a dezlega lucrurile greu de în?eles oi de a descoperi tainele, pentru aceasta regele i-a dat numele de Beltoa?ar. Deci cheama pe Daniel, oi el î?i va arata tâlcuirea". 

 13. Daniel a fost adus înaintea regelui. Regele a zis atunci lui Daniel: "Tu eoti Daniel, cel dintre robii iudei pe care i-a adus tatal meu din Iuda? 

 14. Am auzit ca în tine este Duhul lui Dumnezeu oi ca în tine se afla lumina, pricepere oi în?elepciune fara seaman. 

 15. Acum au fost aduoi la mine în?elep?ii oi prezicatorii ca sa-mi citeasca scrisul acesta oi sa-mi faca cunoscuta tâlcuirea lui, dar nu au fost în stare sa-mi spuna tâlcuirea acestor cuvinte. 

 16. ai eu am auzit despre tine ca tu po?i sa tâlcuieoti visele oi sa dezlegi cele tainice. Acum, daca tu eoti în stare sa citeoti scrisul oi sa-mi faci cunoscuta tâlcuirea lui, vei fi îmbracat în veomânt de purpura oi lan? de aur vei avea împrejurul gâtului tau oi vei cârmui ca al treilea în regatul meu". 

 17. Atunci Daniel a început sa vorbeasca oi a grait regelui: "Darurile tale po?i sa le pastrezi pentru tine, iar lucrurile de pre? da-le altora; caci eu voi citi regelui scrisul oi îi voi face cunoscuta tâlcuirea lui. 

 18. O, rege! Dumnezeu cel Preaînalt a dat lui Nabucodonosor, tatal tau, regatul, marirea, cinstea oi stralucirea. 

 19. Iar din pricina puterii pe care El i-o daduse, toate popoarele, neamurile oi limbile erau înfricooate oi tremurau înaintea lui; el omora pe cine voia oi lasa în via?a pe cine voia, înal?a pe cine voia oi cobora pe cine voia. 

 20. ai pentru ca inima lui se trufise oi duhul lui se împietrise pâna la mândrie, a fost coborât de pe scaunul regatului sau oi vrednicia lui i-a fost luata; 

 21. ai a fost izgonit din neamul omenesc, iar inima i s-a facut asemenea dobitoacelor, oi a locuit cu asinii salbatici, mâncând iarba ca boii oi oi-a udat trupul din roua cerului pâna a recunoscut ca Dumnezeu cel Preaînalt are putere peste împara?ia oamenilor oi aoaza peste ea pe cine vrea. 

 22. ai tu, fiul sau, Beloa?ar, tu nu eoti smerit cu inima, macar ca tu otii toate acestea. 

 23. ai te-ai ridicat împotriva Stapânului cerului oi ai adus vasele templului Sau înaintea ta, oi ai baut vin din ele, tu oi dregatorii tai, femeile tale oi concubinele tale, oi ai preamarit dumnezei de argint, de aur, de arama, de fier, de lemn oi de piatra, dumnezei care nu vad, nici nu aud oi nici nu cunosc nimic, iar pe Dumnezeul în mâna Caruia este suflarea ta oi toate caile tale, nu L-ai cinstit. 

 24. Atunci a trimis El vârful mâinii care a scris aceste cuvinte. 

 25. Iata inscrip?ia care a fost scrisa: Mene, mene, techel ufarsin. 

 26. Aceasta este tâlcuirea cuvântului mene: Dumnezeu a numarat zilele regatului tau oi i-a pus capat. 

 27. Techel: l-a cântarit în cântar oi l-a gasit uoor. 

 28. Peres: a împar?it regatul tau oi l-a dat Mezilor oi Peroilor". 

 29. Atunci a poruncit Beloa?ar oi au îmbracat pe Daniel în veomânt de purpura oi i-au pus lan? de aur la gâtul lui oi au dat de veste ca el va cârmui ca al treilea în împara?ie. 

 30. Chiar în noaptea aceea a fost omorât Beloa?ar, împaratul Caldeilor. 

Capitolul 6.
Daniel în groapa cu lei. 

 1. ai Darius Medul a ajuns rege când era în vârsta de aproape 62 de ani. 

 2. ai i-a placut lui Darius sa puna peste regatul lui 120 de satrapi, care sa poarte de grija în tot regatul, 

 3. Iar în fruntea lor, trei dregatori dintre care unul era Daniel, oi aceoti satrapi trebuia sa le dea lor socoteala, astfel ca regele sa nu fie pagubit. 

 4. Însa Daniel era mai presus decât to?i dregatorii oi satrapii, fiindca în el era un duh înalt oi regele îoi pusese în gând sa-l puna mai mare peste tot regatul. 

 5. Atunci dregatorii oi satrapii s-au trudit sa gaseasca lui Daniel vreo pricina din partea cârmuirii regatului, dar n-au putut sa-i afle nici o pricina sau lucru rau, caci el era credincios oi nici o trecere cu vederea sau greoeala nu i s-a putut pune în seama. 

 6. Atunci oamenii aceotia au zis: "Daca nu-i gasim lui Daniel nici o pricina, cu toate acestea îi vom afla lui una, în legea Dumnezeului lui". 

 7. Dregatorii oi satrapii aceotia s-au dus atunci în graba la rege oi aoa i-au grait: "O, rege Darius, sa traieoti în veac! 

 8. To?i marii dregatori ai regatului, marii cârmuitori, satrapii, sfetnicii oi guvernatorii s-au sfatuit laolalta ca regele sa dea o porunca oi sa se rânduiasca oprirea ca oricine s-ar ruga vreme de treizeci de zile altui dumnezeu oi om în afara de tine, rege, sa fie aruncat în groapa cu lei. 

 9. Acum, o, rege, fa cunoscuta oprirea oi da porunca scrisa, care, potrivit legii Mezilor oi Peroilor, nu se mai poate schimba". 

 10. Aoadar, regele Darius a dat oprire scrisa oi porunca. 

 11. Îndata ce Daniel a aflat ca o porunca a fost data, a intrat în casa sa, care avea în camara de sus fereastra deschisa înspre Ierusalim oi în fiecare zi îngenunchea de trei ori, s-a rugat oi a laudat pe Dumnezeu, cum facea oi mai înainte. 

 12. Atunci barba?ii aceia au venit în numar mare oi au aflat pe Daniel rugându-se oi cerând mila lui Dumnezeu. 

 13. Apoi s-au apropiat oi au grait înaintea regelui privitor la porunca regala: "Oare n-ai poruncit tu ca oricine s-ar ruga timp de treizeci de zile la oricare alt dumnezeu sau om, în afara de tine, rege, sa fie aruncat într-o groapa cu lei?" Raspuns-a regele oi a zis: "Lucrul ramâne hotarât oi, dupa legile Mezilor oi Peroilor, nu se poate schimba". 

 14. Atunci au raspuns ei regelui oi au zis: "Daniel, cel dintre robii iudei, nu a luat în seama porunca ta, rege, nici nu s-a îngrijit de oprirea ta, ci de trei ori pe zi îoi face rugaciunea". 

 15. Când a auzit regele acestea, s-a tulburat foarte oi oi-a îndreptat gândul spre Daniel, cum ar putea sa-l scape, oi pâna la apusul soarelui s-a straduit ca sa-l scoata. 

 16. În urma, oamenii aceia au intrat în graba la rege oi i-au zis: "atiut sa-?i fie, o, rege, ca, dupa legea Mezilor oi a Peroilor, orice porunca sau oprire data de rege nu se mai poate schimba". 

 17. Atunci regele a dat porunca sa aduca pe Daniel oi 1-a aruncat în groapa cu lei. Dupa acestea regele a prins a grai oi a zis lui Daniel: "Dumnezeul tau pe Care tu Îl cinsteoti fara încetare, Acela te va scapa!" 

 18. Apoi s-a adus o piatra care a fost pusa peste gura gropii, iar regele a pecetluit-o cu inelul sau oi cu inelul dregatorilor sai, aoa ca nimic sa nu se schimbe cu privire la Daniel. 

 19. Pe urma, împaratul s-a dus în palatul sau oi a petrecut noaptea în post oi nu au adus lânga el concubine, iar somnul nu l-a mai prins. 

 20. Apoi regele s-a sculat dis-de-diminea?a, în revarsat de zori oi a venit în graba la groapa cu lei. 

 21. ai când s-a apropiat de groapa, a strigat pe Daniel cu glas tare. Atunci regele a prins a grai oi a zis lui Daniel: "Daniel, slujitorul Dumnezeului celui viu, Dumnezeul tau, Caruia te închini neîncetat, oare a putut sa te scape de lei?" 

 22. Apoi Daniel a vorbit cu regele: "O, rege, în veci sa traieoti! 

 23. Dumnezeu a trimis pe îngerul Sau oi a astupat gura leilor, oi ei nu mi-au facut nici un rau, pentru ca am fost gasit nevinovat înaintea Lui, precum oi în fa?a ta, rege, n-am facut nici un rau!" 

 24. Regele s-a bucurat foarte oi a poruncit sa scoata pe Daniel din groapa oi Daniel a fost scos din groapa oi nici o rana nu i-a fost gasita, caci nadajduise în Dumnezeul lui. 

 25. Atunci a poruncit regele sa aduca pe barba?ii aceia care defaimasera pe Daniel oi au fost arunca?i în groapa cu lei, ei, fiii lor oi femeile lor, oi nici nu au ajuns bine în fundul gropii, ca leii s-au oi napustit asupra lor oi le-au sfarâmat toate oasele. 

 26. Regele Darius a scris la toate popoarele, neamurile oi limbile care locuiesc peste tot pamântul: "Pacea voastra sa sporeasca! 

 27. Porunca iese de la mine ca în tot cuprinsul regatului meu sa se teama oi sa tremure lumea înaintea Dumnezeului lui Daniel, ca El este Dumnezeul cel viu, Care ramâne în veci oi împara?ia lui nu se va nimici, iar stapânirea Lui nu va avea sfâroit. 

 28. El poate sa scape oi sa libereze, face semne oi minuni în cer oi pe pamânt; El a scapat pe Daniel din ghearele leilor". 

 29. ai Daniel se afla într-o stare fericita în regatul lui Darius oi în regatul lui Cirus, regele Peroilor. 

Capitolul 7.
Vedenia lui Daniel, în care se arata cele patru fiare. 

 1. În anul dintâi al lui Beloa?ar, regele Babilonului, Daniel a visat un vis, oi vedeniile pe care le-a avut când era culcat în patul lui îl înfricooara. Atunci el a scris visul oi a povestit ceea ce era mai de seama dintre fapte. 

 2. Daniel a început a grai, zicând: "Vazut-am în vedenia mea din timpul nop?ii cum cele patru vânturi ale cerului au sfredelit marea cea necuprinsa. 

 3. ai patru fiare uriaoe au ieoit din mare, una mai deosebita decât alta. 

 4. Cea dintâi semana cu un leu oi avea aripi de vultur. M-am uitat la ea pâna ce aripile i-au fost smulse oi a fost ridicata de pe pamânt oi pusa pe picioare ca un om oi i s-a dat inima de an. 

 5. ai iata o a doua fiara, cu înfa?ioare de urs, stând într-o râna, cu trei coaste în gura, între din?i, oi aoa i s-a poruncit: "Scoala-te! Manânca multa carne!" 

 6. Apoi m-am uitat din nou oi iata o alta fiara, asemenea unui leopard, având pe spate patru aripi de pasare; oi fiara avea patru capete, oi i s-a dat putere. 

 7. În urma am privit în vedeniile mele de noapte oi iata o a patra fiara înspaimântatoare oi înfricooatoare oi nespus de puternica. Ea avea din?i mari de fier oi gheare de arama; mânca oi sfarâma, iar ramaoi?a o calca in picioare. Ea se deosebea de toate celelalte fiare de mai înainte oi avea zece coarne. 

 8. M-am uitat cu luare aminte la coarne, oi iata un alt corn mic creotea între ele, oi trei din coarnele cele dintâi au fost smulse de el. ai iata ca acest corn avea ochi ca ochii de om oi gura care graia lucruri mari. 

 9. Am privit pâna când au fost aoezate scaune, oi S-a aoezat Cel vechi de zile; îmbracamintea Lui era alba ca zapada, iar parul capului Sau curat ca lâna; tronul Sau, flacari de foc; ro?ile lui, foc arzator. 

 10. Un râu de foc se varsa oi ieoea din el; mii de mii Îi slujeau oi miriade de miriade stateau înaintea Lui! Judecatorul S-a aoezat oi car?ile au fost deschise. 

 11. Eu ma uitam mereu, din pricina multelor vorbe pe care cornul cel mare le graia. Am privit pâna când fiara a fost omorâta oi trupul ei nimicit oi dat focului. 

 12. Dar oi celorlalte fiare li s-a luat stapânirea, oi lungimea vie?ii lor a fost hotarâta pâna la o vreme oi un anumit timp. 

 13. Am privit în vedenia de noapte, oi iata pe norii cerului venea cineva ca Fiul Omului oi El a înaintat pâna la Cel vechi de zile, oi a fost dus în fa?a Lui. 

 14. ai Lui I s-a dat stapânirea, slava oi împara?ia, oi toate popoarele, neamurile oi limbile Îi slujeau Lui. Stapânirea Lui este veonica, stapânire care nu va trece, iar împara?ia Lui nu va fi nimicita niciodata. 

 15. Pentru aceasta, eu, Daniel, am fost tulburat cu duhul meu oi vedeniile pe care le-am avut ma înspaimântau. 

 16. M-am apropiat atunci de unul din cei de fa?a oi l-am rugat sa-mi spuna adevarul privitor la toate acestea. ai el mi-a vorbit oi mi-a facut cunoscut în?elesul acestor lucruri. 

 17. "Aceste fiare, patru la numar, înseamna ca patru regi se vor ridica pe pamânt, 

 18. ai sfin?ii Celui Preaînalt vor primi regatul oi îl vor ?ine în stapânire în veci oi în vecii vecilor. 

 19. Dupa aceasta l-am rugat sa-mi spuna adevarul despre fiara a patra, care se deosebea de toate celelalte oi care era afara din cale de înspaimântatoare, cu din?i de fier oi cu gheare de arama oi care mânca, sfarâma, iar ceea ce ramânea calca în picioare; 

 20. ai despre cele zece coarne care erau pe capul sau oi despre celalalt care creotea oi înaintea caruia au cazut cale trei oi avea ochi oi gura care graia lucruri mari oi care era mult mai mare decât celelalte. 

 21. M-am uitat, oi cornul acela purta razboi cu cei sfin?i oi i-a biruit, 

 22. Pâna ce a venit Cel vechi de zile oi a facut dreptate sfin?ilor Celui Preaînalt, pâna ce s-a împlinit vremea oi împara?ia a ajuns sub stapânirea sfin?ilor. 

 23. El a raspuns astfel: "Fiara a patra înseamna ca un al patrulea rege va fi pe pamânt, care se va deosebi de toate celelalte regate, care va mânca tot pamântul, îl va calca în picioare oi îl va zdrobi. 

 24. ai cele zece coarne înseamna ca din acest regat se vor ridica zece regi, oi un altul se va scula dupa ei; el se va deosebi de cei dinaintea lui oi va doborî la pamânt trei regi. 

 25. ai va grai cuvinte de defaimare împotriva Celui Preaînalt oi va asupri pe sfin?ii Celui Preaînalt, oi îoi va pune în gând sa schimbe sarbatorile oi legea, oi ei vor fi da?i în mâna lui o vreme oi vremuri oi jumatate de vreme. 

 26. ai judecata se va face oi i se va lua stapânirea, ca sa-l nimiceasca oi sa-l prabuoeasca pentru totdeauna. 

 27. Iar regatul oi stapânirea oi marirea regilor de sub ceruri se vor da poporului sfin?ilor Celui Preaînalt; împara?ia Lui este împara?ie veonica oi toate stapânirile Îi vor sluji Lui oi pe El Îl vor asculta". 

 28. Iata sfâroitul vorbirii mele cu el. Pe mine, Daniel, gândurile mele m-au înfricooat foarte oi fa?a mi s-a schimbat oi am pastrat cuvântul în inima mea. 

Capitolul 8.
Vedenia berbecului oi a ?apului. 

 1. În anul al treilea al domniei regelui Beloa?ar mi s-a aratat mie, lui Daniel, o vedenie, afara de cele ce mi se aratasera la început. 

 2. ai m-am uitat în vedenie oi, când priveam, parca eram în capitala Suza, care este în ?ara Elamului oi, stând cu privirea a?intita, eram pe fluviul Ulai. 

 3. ai am ridicat ochii mei oi m-am uitat oi iata un berbec cu doua coarne stând în picioare în fa?a fluviului oi coarnele lui erau lungi, iar unul mai lung decât celalalt oi cel mai lung creotea cel din urma. 

 4. Am vazut berbecul lovind cu coarnele la apus, la miazanoapte oi la miazazi oi nici o fiara nu-i putea sta împotriva oi nimeni nu scapa de asuprirea lui. El facea ce voia oi creotea. 

 5. ai m-am uitat cu luare aminte oi iata un ?ap venea de la apus pe deasupra fe?ei pamântului, fara ca sa-l atinga. ai ?apul avea un corn între ochi, care corn se putea zari. 

 6. oi a venit pâna la berbecul cel cu doua coarne pe care l-am vazut stând în fa?a fluviului oi s-a napustit spre el cu toata taria puterii lui. 

 7. ai l-am vazut cum s-a apropiat de berbec, s-a întarâtat împotriva lui oi a lovit berbecul oi i-a sfarâmat cele doua coarne, iar berbecul nu mai avea putere sa i se împotriveasca; oi l-a aruncat la pamânt oi 1-a calcat în picioare oi nimeni n-a scapat pe berbec. 

 8. ai ?apul a crescut foarte oi când a ajuns puternic, cornul cel mare s-a sfarâmat oi am zarit patru coarne crescând în locul lor, spre cele patru vânturi ale cerului. 

 9. ai din unul dintre ele a ieoit un corn mic, care a crescut afara din cale, catre miazazi, catre rasarit oi catre ?ara stralucirii. 

 10. ai el s-a înal?at pâna catre ootirea cereasca oi a doborât la pamânt din ootire oi din stele oi le-a calcat în picioare. 

 11. ai a mai crescut pâna la mai-marele ootirii oi i-a luat jertfa de fiecare zi oi i-a rasturnat locul templului sau. 

 12. ai peste jertfa de fiecare zi el a pus nelegiuirea oi a aruncat adevarul la pamânt, oi el a facut oi a izbutit. 

 13. ai am auzit un sfânt care graia, oi un alt sfânt a zis catre cel ce graia: "Pâna când va dura vedenia oi jertfa de fiecare zi nu se va mai aduce oi un pacat al pustiirii va fi pus în loc oi templul oi ootirea vor fi calcate în picioare?" 

 14. Atunci el i-a raspuns: "Pâna la doua mii trei sute de seri oi de dimine?i; dupa aceasta templul îoi va avea din nou rostul lui". 

 15. ai când eu, Daniel, am vazut vedenia oi m-am straduit sa o în?eleg, iata ca atunci a stat cineva înaintea mea cu chip de om. 

 16. Atunci am auzit un glas de om deasupra fluviului Ulai, glas care striga oi spunea: "Gavriile, tâlcuieote celui de acolo vedenia!" 

 17. ai el a venit unde eram eu oi, când se apropia, m-am înspaimântat oi am cazut cu fa?a la pamânt. ai el mi-a grait: "Ia aminte, fiul omului, caci vedenia este pentru a arata sfâroitul veacurilor!" 

 18. ai când vorbea cu mine, stam înmarmurit cu fa?a la pamânt; atunci el s-a atins de mine oi m-a ridicat în picioare in locul în care ma aflam, 

 19. ai mi-a spus: "Iata, î?i voi face cunoscut ceea ce se va întâmpla în vremea din urma a mâniei lui Dumnezeu; ca pentru vremea cea din urma este vedenia. 

 20. Berbecul cu doua coarne, pe care tu îl vezi, înseamna regii Mediei oi ai Persiei. 

 21. Iar ?apul este regele Greciei oi cornul cel mare, care este între ochi, este regele cel dintâi. 

 22. ai daca el a fost sfarâmat, patru s-au ridicat în locul lui; înseamna ca patru regate se vor ridica din neamul lui, dar fara sa aiba puterea lui. 

 23. La sfâroitul stapânirii lor, la vremea covâroirii pacatelor lor, se va ridica un rege cu chip seme? oi iste? în lucrurile ascunse. 

 24. ai stapânirea lui va creote în putere - dar nu prin puterea lui însuoi - oi va face pustiiri uriaoe oi în orice lucru va izbuti oi va prabuoi pe cei tari oi pe poporul sfin?ilor. 

 25. Din pricina iste?imii lui, va izbuti înoelaciunea în mâna lui oi se va seme?i în inima sa oi în plina vreme de pace va doborî pe mul?i. ai se va ridica împotriva Regelui regilor, dar va fi aruncat la pamânt nu de mâna omeneasca. 

 26. Iar vedenia despre seri oi despre dimine?i, care a fost spusa, este adevarata; tu însa pecetluieote vedenia, ca se va întâmpla dupa multe zile". 

 27. ai eu, Daniel, am fast istovit de puteri oi am cazut bolnav câteva zile. Dar m-am sculat oi am avut grija de lucrurile regelui. Am ramas uimit de cele ce am vazut oi n-am putut sa le în?eleg. 

Capitolul 9.
Rugaciunea lui Daniel oi proorocia celor oaptezeci de saptamâni de ani. 

 1. În anul întâi al lui Darius, fiul lui Ahaoveroo (Artaxerxe), din neamul Mezilor, care a domnit peste regatul Caldeilor, 

 2. În anul întâi al domniei lui - eu, Daniel, am citit în car?i numarul de oaptezeci de ani, pentru care a fost cuvântul Domnului catre proorocul Ieremia, ani care trebuia sa se împlineasca de la darâmarea Ierusalimului. 

 3. ai mi-am îndreptat fa?a catre Domnul Dumnezeu, staruind în rugaciune oi în rugi fierbin?i, cu post, sac oi cenuoa. 

 4. ai m-am rugat Domnului Dumnezeu oi m-am marturisit oi am zis: "O, Doamne, Dumnezeule cel mare oi minunat, Care pazeoti legamântul oi îndrumarea pentru cei ce Te iubesc pe Tine oi iau aminte la poruncile Tale! 

 5. Pacatuit-am, faradelege am facut, ca oi cei nelegiui?i ne-am purtat, rasculatu-ne-am oi ne-am departat de la poruncile oi de la legile Tale. 

 6. ai nu am ascultat de slujitorii Tai prooroci, care ne-au grait în numele Tau: catre regii nootri, catre mai-marii nootri, parin?ilor nootri oi la tot poporul ?arii. 

 7. A Ta este, Doamne, dreptatea, iar a noastra ruoinarea fe?elor noastre, precum se arata astazi oamenilor din Iuda oi locuitorilor din Ierusalim oi la tot Israelul, cei de aproape oi cei de departe, în toate ?arile în care Tu i-ai izgonit din pricina faradelegilor ce le-au savâroit împotriva Ta. 

 8. Doamne Dumnezeule, a noastra este ruoinarea fe?elor, a regilor nootri, a mai-marilor nootri oi a parin?ilor nootri, caci noi am pacatuit ?ie; 

 9. A Domnului Dumnezeului nostru este milostivirea oi îndurarea. Razvratitu-ne-am împotriva Lui. 

 10. ai nu am ascultat de glasul Domnului Dumnezeului nostru ca sa umblam în legea Lui, pe care ne-a dat-o noua prin mâna slujitorilor Sai profe?i. 

 11. ai tot Israelul a calcat legea Ta oi s-a departat, ca sa nu mai auda glasul Tau. Varsatu-s-a peste noi blestemul oi juramântul scris în legea lui Moise, slujitorul lui Dumnezeu, caci am pacatuit împotriva Ta. 

 12. ai a adeverit cuvintele Sale pe care le-a grait catre noi oi catre judecatorii nootri, care au cârmuit peste noi, ca a voit sa abata peste noi straonic prapad, ce nu s-a mai întâmplat niciodata sub cer, asemenea celui din Ierusalim. 

 13. Precum este scris în legea lui Moise, toata aceasta nenorocire s-a napustit asupra noastra, dar n-am îmbunat fa?a Domnului Dumnezeului nostru, întorcându-ne de la nelegiuirile noastre oi luând aminte la adevarul Sau. 

 14. Gândit-a îndelung Domnul asupra nenorocirii pe care a abatut-o peste noi, ca drept este Domnul Dumnezeul nostru în toate faptele pe care le-a facut, dar noi n-am ascultat de glasul Lui. 

 15. ai acum, Doamne Dumnezeul nostru, Tu Care ai scos pe poporul Tau din ?ara Egiptului cu mâna tare oi Te-ai facut vestit pâna în ziua de astazi, pacatuit-am, faradelege am facut. 

 16. O, Doamne! Întoarca-se, dupa milostivirile Tale, toata mânia oi toata vapaia urgiei Tale de la cetatea Ierusalimului, de la muntele cel sfânt al Tau! Ca, pentru pacatele noastre oi pentru faradelegile parin?ilor nootri, Ierusalimul oi poporul Tau au ajuns de ocara pentru to?i vecinii nootri. 

 17. Acum asculta, Dumnezeul nostru, rugaciunea slujitorului Tau oi ruga fierbinte oi lumineaza fa?a Ta spre templul Tau pustiit, pentru numele Tau, Doamne! 

 18. Pleaca, Dumnezeul meu, urechea Ta oi auzi, deschide ochii Tai oi vezi mâhnirea noastra adânca oi cetatea asupra careia se cheama numele Tau. Ca nu pentru faptele noastre drepte aducem înaintea Ta rugaciunile noastre cele fierbin?i, ci pentru milele Tale cele mari. 

 19. O, Doamne, asculta! O, Doamne, iarta! O, Doamne, ia aminte oi lucreaza! Nu întârzia pentru numele Tau, Dumnezeul meu; ca numele Tau îl poarta cetatea oi poporul Tau!" 

 20. ai în vreme ce graiam oi ma rugam oi marturiseam pacatul meu oi pacatul poporului meu Israel oi cadeam cu ruga mea fierbinte înaintea Domnului Dumnezeului meu, pentru sfânt muntele Dumnezeului meu, 

 21. ai pe când vorbeam în rugaciunea mea, iata un om, Gavriil, pe care l-am vazut în vedenia mea cea de la început, în zbor grabit, s-a apropiat de mine pe la vremea jertfei de seara. 

 22. ai a venit oi mi-a grait zicând: "Daniele, chiar acum am sosit ca sa-?i deschid mintea. 

 23. Când tu ai început sa te rogi, porunca mi-a fost data oi eu am venit ca sa-?i vestesc, caci tu eoti un om iubit de Dumnezeu. Ia aminte la cuvânt oi în?elege vedenia! 

 24. aaptezeci de saptamâni sunt hotarâte pentru poporul tau oi pentru cetatea ta cea sfânta pâna ce faradelegea va trece peste margini oi se va pecetlui pacatul oi se va ispaoi nelegiuirea, pâna ce dreptatea cea veonica va veni, vedenia oi proorocia se vor pecetlui oi se va unge Sfântul Sfin?ilor. 

 25. Sa otii oi sa în?elegi ca de la ieoirea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului oi pâna la Cel-Uns - Cel-Vestit - sunt oapte saptamâni oi oaizeci oi doua de saptamâni; oi din nou vor fi zidite pie?ele oi zidul din afara, în vremuri de strâmtorare. 

 26. Iar dupa cele oaizeci oi doua de saptamâni, Cel-Uns va pieri fara sa se gaseasca vreo vina în El, iar poporul unui domn va veni oi va darâma cetatea oi templul. ai sfâroitul ceta?ii va veni prin potopul mâniei lui Dumnezeu oi pâna la capat va fi razboi - prapadul cel hotarât. 

 27. ai El va încheia un legamânt cu mul?i într-o saptamâna, iar la mijlocul saptamânii va înceta jertfa oi prinosul oi în templu va fi urâciunea pustiirii, pâna când pedeapsa nimicirii cea hotarâta se va varsa peste locul pustiirii". 

Capitolul 10.
Continuarea vedeniilor. 

 1. În anul al treilea al lui Cirus, regele Peroilor, i s-a descoperit un cuvânt lui Daniel - care se chema Beltoa?ar - oi adevarat este cuvântul oi el vesteote razboi mare. El a patruns cuvântul oi a în?eles vedenia. 

 2. "În vremea aceea, eu, Daniel, am petrecut trei saptamâni de zile în jale. 

 3. Pâine buna n-am mâncat, carne oi vin n-am pus în gura mea oi cu miresme nu m-am uns, pâna ce nu s-au împlinit trei saptamâni de zile. 

 4. Dar în ziua a douazeci oi patra a lunii întâi, eu, Daniel, ma aflam pe malul fluviului celui mare, adica Tigrul, 

 5. ai mi-am ridicat ochii mei oi iata un om îmbracat în veominte de in, iar coapsele lui încinse cu aur curat oi de pre?; 

 6. Trupul lui ca oi crisolitul oi fa?a lui ca fulgerul, iar ochii lui ca flacarile de foc, bra?ele oi picioarele lui straluceau ca arama lustruita oi sunetul cuvintelor lui ca vuietul unei mul?imi. 

 7. ai am vazut numai eu, Daniel, o vedenie, iar oamenii care erau cu mine nu au vazut vedenia; ci o mare spaima a cazut peste ei oi au fugit sa se ascunda. 

 8. Atunci eu am ramas singur oi am vazut aceasta mare vedenie oi n-a ramas în mine putere, fa?a mea oi-a schimbat înfa?ioarea, stricându-se, oi nu mai aveam vlaga. 

 9. ai am auzit glasul cuvintelor lui oi, la glasul cuvintelor lui, eu am cazut înmarmurit cu fa?a la pamânt. 

 10. ai iata ca o mâna s-a atins de mine oi m-a ridicat în genunchi oi pe palmele mâinilor mele. 

 11. ai a grait catre mine: "Daniele, om placut al lui Dumnezeu, ia aminte la cuvintele pe care ?i le spun ?ie oi stai drept, ca acum sunt trimis catre tine". ai pe când îmi graia cuvântul acesta, m-am sculat tremurând. 

 12. ai a zis catre mine: "Nu te teme, Daniele, ca din ziua cea dintâi, de când ?i-ai sârguit inima ta ca sa în?elegi oi sa te smereoti înaintea Dumnezeului tau, cuvintele tale au fost auzite oi eu am sosit din pricina cuvintelor tale. 

 13. ai îngerul pazitor al Persiei mi-a stat împotriva douazeci oi una de zile, dar iata ca Mihail, cel dintâi dintre îngerii pazitori, a venit în ajutorul meu oi eu l-am lasat acolo la îngerul pazitor al regelui Peroilor 

 14. ai am venit ca sa-?i fac cunoscut ce se va întâmpla poporului tau la sfâroitul zilelor; ca mai este o vedenie pentru zilele cele din urma". 

 15. ai pe când graia cu mine astfel de cuvinte, mi-am întors privirea spre pamânt oi am ramas ca un mut. 

 16. ai iata! Acela care avea înfa?ioarea fiului omului s-a atins de buzele mele; atunci am deschis gura mea oi am grait oi am zis catre cel ce sta înaintea mea: "O, Stapânul meu! Din pricina acestei vedenii m-au cuprins zvârcoliri de durere oi am ramas fara putere. 

 17. ai cum poate un slujitor atât de mic al Domnului sau sa graiasca cu un Stapân atât de mare ca Tine! ai de spaima îmi piere toata puterea oi suflarea mi se opreote". 

 18. Atunci s-a atins iaraoi de mine acela care avea înfa?ioarea Fiului Omului oi mi-a dat tarie. 

 19. ai mi-a zis: "Nu te teme, om placut al lui Dumnezeu! Pace ?ie! Fii tare oi curajos!" ai pe când graia cu mine, m-am sim?it întarit oi am zis: "Spune, Stapâne, caci Tu m-ai întarit!" 

 20. Atunci El a zis: "atii tu, oare, pentru ce am venit la tine? Acum Ma voi întoarce sa fac razboi cu îngerul pazitor al Persiei oi, când Eu Ma voi duce, iata ca îngerul pazitor al Greciei va veni. 

 21. Î?i voi vesti ?ie ceea ce este scris în cartea adevarului. Nimeni nu poate sa Ma ajute mai bine la aceasta decât Mihail, îngerul vostru pazitor". 

Capitolul 11.
Proorocie despre regii Persiei, Egiptului oi Siriei. 

 1. ai eu în anul dintâi al lui Darius Medul stam lânga el ca sa-l ajut oi sa-l întaresc. 

 2. ai acum î?i fac cunoscut adevarul: Iata ca se vor scula înca trei regi în Persia, iar al patrulea va stapâni boga?ii mai mari decât to?i oi, când va fi puternic prin boga?iile sale, va ridica pe to?i împotriva regatului Greciei. 

 3. ai va ieoi la iveala un rege viteaz oi va stapâni peste un regat puternic oi va face numai ceea ce i se va parea bun. 

 4. Iar când va fi în culmea puterii sale, regatul lui se va prabuoi oi se va împar?i dupa cele patru vânturi ale carului, fara ca sa ramâna urmaoilor lui oi nici sa aiba putere întocmai ca mai înainte, ca regatul lui va fi sfâoiat oi se va împar?i la al?ii decât la aceia din neamul lui. 

 5. ai regele de la miazazi va ajunge puternic, dar unul din capeteniile lui va fi mai puternic decât el oi va domni, iar stapânirea lui va fi un regat puternic. 

 6. ai dupa trecere de ani se vor uni oi fiica regelui de la miazazi va veni catre regele de la miazanoapte, ca sa statorniceasca pacea. Dar ea nu va pastra taria bra?ului sau oi nu va dainui nici el, nici bra?ul lui; oi va fi data mor?ii, ea oi înso?itorii ? ei oi copiii ei ai aliatul ei în acele vremuri. 

 7. Iar unul dintre odraslale din radacinile ei se va ridica oi va porni împotriva ootirii oi va intra în cetatea cea întarita a regelui de la miazanoapte oi va face cu ei ce va voi oi va fi biruitor. 

 8. Chiar oi dumnezeii lor, împreuna cu chipurile lor turnate, cu vasele lor de pre?, aur oi argint, vor fi duse în robia Egiptului oi el va fi mai puternic decât regele de la miazanoapte, ani de-a rândul. 

 9. El va navali în regatul regelui de la miazanoapte, apoi se va întoarce în ?ara sa. 

 10. ai feciorul lui va pregati razboiul oi va strânge o mare mul?ime de ooti de lupta oi va da navala peste el oi îl va potopi oi îl va cotropi oi se va întoarce oi va patrunde pâna la cetatea lui cea întarita. 

 11. Atunci regele de la miazazi va fi amarât foarte oi va ieoi oi va face razboi cu el - cu regele de la miazanoapte, care va ridica o mare ootire; dar ootirea va cadea în mâna regelui de la miazazi; 

 12. ai ootirea va fi nimicita; inima regelui se va îngâmfa; zeci de mii va doborî la pamânt, dar nu va fi mai puternic. 

 13. ai înca o data regele de la miazanoapte va ridica ootiri mai puternice decât cele dintâi oi, dupa un rastimp de câ?iva ani, va da navala peste el, cu o mare ootire oi cu numeroasa calarime. 

 14. ai în vremea aceea mul?i se vor scula împotriva regelui de la miazazi oi oameni silnici din poporul tau se vor ridica, aoa ca sa se împlineasca vedenia, dar se vor poticni. 

 15. Iar regele de la miazanoapte va veni oi va ridica întarituri oi va cuprinde o cetate întarita, iar ootirea de ajutor a regelui de la miazanoapte nu va putea sa ?ina piept oi trupele sale vor fugi oi nu va fi nici un chip de stat împotriva. 

 16. Cel care va porni împotriva lui va face dupa placul sau oi nimeni nu i se va împotrivi, oi se va opri în ?ara stralucirii oi totul va fi în mâna lui. 

 17. ai îoi va îndrepta privirea sa ia în stapânire întregul lui regat oi va face o învoiala cu el oi ii va da de so?ie pe o fiica a sa, ca sa aduca pieirea ?arii, dar aceasta nu se va întâmpla oi nu va duce la izbânda. 

 18. ai îoi va întoarce privirea spre insule oi va cuprinde multe din ele, iar o capetenie va pune capat ocarii lui, fara putin?a de raspuns. 

 19. ai îoi va întoarce fa?a spre întariturile ?arii sale, dar se va poticni, va cadea oi va pieri. 

 20. ai în locul lui va veni altul, care va trimite un strângator de dari în locul care este gloria regatului (Ierusalimul), dar în câteva zile va fi doborât nu prin mânie, nici prin razboi. 

 21. ai în locul lui va veni un batjocoritor, care nu avusese nici un drept la vrednicia regala, oi el va veni paonic oi prin uneltiri se va face stapân pe regat. 

 22. ai ootirile de ajutor vor da înapoi înaintea lui oi vor fi sfarâmate, de asemenea oi o capetenie a legamântului. 

 23. ai dupa împrietenirea cu el se va servi de vicleoug oi va porni oi va birui cu pu?in popor. 

 24. ai pe neaoteptate va veni în cele mai bogate ?inuturi ale ?arii oi va face ceea ce n-au facut parin?ii lui oi parin?ii parin?ilor lui; el le va împar?i cu risipa, prada oi jaf oi boga?ii; oi va urzi planuri împotriva ceta?ilor întarite, numai pentru o vreme. 

 25. ai îoi va îndrepta puterea oi inima împotriva regelui de la miazazi, eu ootire mare, iar el se va prinde în lupta cu oaste mare oi puternica, dar nu va putea sa i se împotriveasca, ca se vor urzi uneltiri împotriva lui. 

 26. Cei ce manânca la masa cu el, îl vor prabuoi, iar oastea lui se va sfarâma oi mul?i vor cadea lovi?i de moarte. 

 27. ai cei doi regi vor pune la cale viclenii în inima lor oi la masa îoi vor spune lucruri mincinoase, dar fara nici o izbânda, ca înca n-a venit sfâroitul rânduit de Dumnezeu. 

 28. ai se va duce cu mari averi în ?ara lui oi inima lui va fi împotriva Legamântului cel sfânt; aoa va lucra oi se va întoarce în ?ara lui. 

 29. La vremea hotarâta va navali din nou la miazazi oi aceasta din urma batalie nu va fi ca batalia dintâi. 

 30. Corabii din Chitim vor veni împotriva lui; oi el va pierde curajul, se va întoarce oi se va întarâta împotriva legamântului sfânt oi va lucra oi se va învoi iaraoi cu cei ce au parasit legamântul sfânt. 

 31. ai ooti trimise de el vor sta oi vor pângari locaoul sfânt oi cetatea, iar jertfa de fiecare zi o var da de o parte oi vor pune în loc urâciunea pustiirii. 

 32. ai pe cei ce au savâroit faradelegi împotriva legamântului îi va înoela prin linguoiri, iar poporul care cunoaote pe Dumnezeul sau va ramâne statornic oi îl va urma. 

 33. Cei mai în?elep?i vor înva?a pe cei mul?i, dar ei vor cadea un timp de sabie oi foc, de temni?a oi pustiire. 

 34. ai în vremea caderii lor, vor primi pu?in ajutor oi mul?i se vor uni cu ei, dar din fa?arnicie. 

 35. ai printre în?elep?i, mul?i vor cadea ca sa se lamureasca, sa se cura?easca oi sa se albeasca pâna la sfâroitul vremii, ca mai este înca pâna la vremea rânduita. 

 36. ai regele va face dupa placul sau oi se va ridica oi se va trufi împotriva oricarui dumnezeu oi împotriva Dumnezeului dumnezeilor va spune lucruri nemaiauzite oi va propaoi pâna ce sfâroitul mâniei va veni, ca ceea ce este hotarât se va întâmpla. 

 37. ai nu va lua aminte la dumnezeii parin?ilor lui oi nici la dumnezeul placut femeilor oi nu va baga în seama pe nici un alt dumnezeu caci el se va ridica deasupra tuturor. 

 38. Iar în locul lui va cinsti pe dumnezeul ceta?ilor, pe un dumnezeu pe care nu l-au cunoscut parin?ii lui; aceluia i se va închina cu aur, cu argint, cu pietre scumpe oi lucruri de pre?. 

 39. El va lua ca aparatori ai ceta?ilor întarite pe poporul unui dumnezeu strain; pe cei care îl vor recunoaote, el îi va cinsti mult, îi va pune stapâni peste mul?ime oi le va împar?i pamânturi ca rasplata. 

 40. La sfâroitul vremii se va razboi cu el regele cel de la miazazi oi se va napusti împotriva lui regele cel de la miazanoapte, cu care de razboi, cu calare?i oi cu multe corabii. El va veni în ?arile pe care le va cotropi oi le va strabate. 

 41. ai va veni oi în ?ara stralucirii oi zeci de mii se var prabuoi; oi iata care vor scapa din mâna lui: Edomul, Moabul oi restul fiilor lui Amon. 

 42. ai va întinde mâna sa peste ?ari oi ?ara Egiptului nu va scapa. 

 43. ai va ajunge stapân peste comorile de aur oi de argint oi peste toate lucrurile pre?ioase ale Egiptului, iar Libienii oi Etiopienii vor merge dupa el. 

 44. Dar zvonuri de la rasarit oi de la miazanoapte vor veni sa-l înspaimânte oi el va ieoi cu furie grozava ca sa prapadeasca oi sa nimiceasca pe mul?i. 

 45. ai el va înfige corturile palatului sau între mare oi muntele cel sfânt oi stralucit, apoi va veni sfâroitul lui oi nimeni nu-i va veni în ajutor! 

Capitolul 12.
Vedenie despre învierea mor?ilor oi despre Antihrist. 

 1. ai în vremea aceea se va scula Mihail, marele voievod care ocroteote pe fiii poporului tau, oi va fi vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt popoarele oi pâna în vremea de acum. Dar în vremea aceea, poporul tau va fi mântuit oi anume oricine va fi gasit scris în carte. 

 2. ai mul?i dintre cei care dorm în ?arâna pamântului se vor scula, unii la via?a veonica, iar al?ii spre ocara oi ruoine veonica. 

 3. ai cei în?elep?i vor lumina ca stralucirea cerului oi cei care vor fi îndrumat pe mul?i pe calea drepta?ii vor fi ca stelele în vecii vecilor. 

 4. Iar tu, Daniele, ?ine ascunse cuvintele oi pecetluieote cartea pâna la sfâroitul vremii. Mul?i vor cerceta-o cu de-amanuntul oi va creote otiin?a. 

 5. ai eu, Daniel, m-am uitat, oi iata al?i doi barba?i stând în picioare, unul pe un mal al fluviului, iar altul pe celalalt mal al fluviului. 

 6. ai unul a zis celui ce era îmbracat în veominte de in oi statea deasupra apelor fluviului: "Pe când se var sfâroi aceste fapte minunate?" 

 7. ai am ascultat pe barbatul cel îmbracat în veominte de in care statea deasupra apelor fluviului oi el oi-a ridicat dreapta oi stânga lui catre ceruri oi a jurat pe Cel ce este viu în veci: "Va mai ?ine o vreme; vremuri oi jumatate de vreme, iar când se va ispravi de sfarâmat puterea poporului celui sfânt, atunci vor lua sfâroit toate acestea". 

 8. ai eu am auzit, dar nu am în?eles oi am zis: "Stapâne, care va fi sfâroitul acestora?" 

 9. ai mi-a raspuns: "Du-te, Daniele, ca sunt închise oi pecetluite cuvintele acestea pâna la sfâroit! 

 10. Mul?i vor fi cura?i?i, albi?i oi lamuri?i, iar cei nelegiui?i se vor purta ca cei nelegiui?i; to?i cei fara de lege nu vor pricepe, ci numai cei în?elep?i vor în?elege.

 11. ai din vremea când va înceta jertfa cea de-a pururi oi va începe urâciunea pustiirii vor fi o mie doua sute nouazeci de zile. 

 12. Fericit va fi cel ce va aotepta oi va ajunge la o mie trei sute treizeci oi cinci de zile. 

 13. ai tu mergi spre sfâroitul tau oi te odihneote oi te vei scula, ca sa primeoti mootenirea ta în vremea cea de apoi!". 

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=Daniel
Vă rugăm să respectați drepturile de autor