www.profamilia.ro /scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=Deuteronomul
 
 SFÂNTA SCRIPTURA 

Sfânta Scriptura - text integral
versiunea ortodoxa

achizitionare: 20.07.2003

Deuteronom - a cincea carte a lui Moise

Capitolul 1.

 1. Acestea sunt cuvintele pe care le-a grait Moise la tot Israelul peste Iordan, în pustiul Arabah, din fa?a Sufei, între Paran, Tofel, Laban, Haoerot oi Di-Zahab, 

 2. Cale de unsprezece zile de la Horeb, în drumul de la Muntele Seir, catre Cadeo-Barnea. 

 3. În anul al patruzecilea, în luna a unsprezecea, în ziua întâi a lunii acesteia, a grait Moise tuturor fiilor lui Israel toate cît îi poruncise Domnul pentru ei. 

 4. Dupa ce a batut pe Sihon, regele Amoreilor, care locuia în Heobon, oi pe Og, regele Vasanului, care locuia în Aotarot oi în Edrei, dincolo de Iordan, în pamântul Moabului, 

 5. A început Moise a lamuri legea aceasta oi a zis: 

 6. "Domnul Dumnezeul vostru ne-a grait noua pe Horeb oi a zis: Va ajunge de când locui?i pe muntele acesta! 

 7. Întoarce?i-va oi, pornind la drum, duce?i-va la muntele Amoreilor oi la to?i vecinii lor din Arabah, din munte, din aefela oi din Negeb, la malurile marii, în pamântul Canaanului, la Liban, oi chiar pâna la râul cel mare, la fluviul Eufratului. 

 8. ai iata, Eu va dau pamântul acesta; merge?i oi va lua?i de mootenire pamântul pe care Domnul a fagaduit cu juramânt sa-l dea parin?ilor vootri, lui Avraam oi lui Isaac oi lui Iacov, lor oi urmaoilor lor. 

 9. În vremea aceea v-am zis: Nu va mai pot pova?ui singur; 

 10. Domnul Dumnezeul vostru v-a înmul?it oi iata acum sunte?i mul?i la numar, ca stelele cerului. 

 11. Domnul Dumnezeul parin?ilor vootri sa va înmul?easca de o mie de ori mai mult decât sunte?i acum oi sa va binecuvânteze, cum v-a fagaduit El! 

 12. Cum dar voi purta singur greuta?ile voastre oi sarcinile voastre oi neîn?elegerile dintre voi? 

 13. Alege?i-va din semin?iile voastre barba?i în?elep?i, pricepu?i oi încerca?i, oi-i voi pune capetenii peste voi. 

 14. Atunci mi-a?i raspuns oi a?i zis: Bun lucru ne porunceoti sa facem! 

 15. ai am luat dintre voi barba?i în?elep?i, pricepu?i oi încerca?i, oi i-am pus pova?uitori peste voi: capetenii peste mii, peste sute, peste cincizeci, peste zeci oi judecatori peste semin?iile voastre. 

 16. În vremea aceea, am dat porunca judecatorilor vootri oi am zis: Sa asculta?i pe fra?ii vootri oi sa judeca?i drept pricina ce ar avea un om atât cu fratele lui, cît oi cu cel strain. 

 17. Sa nu partini?i la judecata, ci sa asculta?i oi pe cel mare oi pe cel mic. Sa nu va sfii?i de la fa?a omului, ca judecata este a lui Dumnezeu. Iar pricina care va fi grea pentru voi sa o aduce?i la mine oi o voi asculta eu. 

 18. V-am mai dat în vremea aceea porunci pentru toate cele ce trebuie sa face?i. 

 19. Am plecat apoi de la Horeb, cum ne poruncise Domnul Dumnezeul nostru, oi am strabatut tot pustiul acesta mare oi înfricooator, pe care l-a?i vazut în drumul spre muntele Amoreilor, oi am ajuns la Cadeo-Barnea. 

 20. Atunci v-am zis: Iata, a?i ajuns la muntele Amoreilor, pe care Domnul Dumnezeul vostru, îl va da noua. 

 21. Iata, Israel, Domnul Dumnezeul tau î?i da pamântul acesta: mergi oi ia-l în stapânire, cum ?i-a zis Domnul Dumnezeul parin?ilor tai; nu te teme, nici nu te înspaimânta! 

 22. Iar voi a?i venit cu to?ii la mine oi a?i zis: Sa trimitem înaintea noastra oameni ca sa cerceteze pamântul oi sa ne aduca otire despre drumul pe care sa mergem oi despre ceta?ile la care sa ne ducem. 

 23. Cuvântul acesta mi-a placut oi am luat dintre voi doisprezece oameni, câte unul din fiecare semin?ie. 

 24. Aceotia s-au dus oi s-au suit pe munte, au mers pâna la valea Eocol, oi au cercetat-o. 

 25. Au luat din roadele pamântului oi ne-au adus noua; oi ne-au adus oi otire, spunându-ne: Pamântul pe care Domnul Dumnezeul nostru ni-l da este bun. 

 26. Voi însa n-a?i vrut sa va duce?i oi v-a?i împotrivit poruncii Domnului Dumnezeului vostru, a?i cârtit în corturile voastre oi a?i zis: 

 27. Domnul din ura catre noi ne-a scos din pamântul Egiptului, ca sa ne dea în mâinile Amoreilor oi sa ne piarda. 

 28. Încotro sa ne ducem? Fra?ii nootri ne-au înfricooat, spunându-ne: "Poporul acela e mai mare, ma? mult oi mai puternic decât noi; ceta?ile de acolo sunt mari oi cu întarituri pâna la cer; oi am mai vazut acolo oi pe fiii lui Enac". 

 29. Atunci v-am zis: Nu va înspaimânta?i oi nu va teme?i de ei. 

 30. Domnul Dumnezeul vostru merge înaintea voastra oi se va lupta El pentru voi, cum a facut cu voi oi în Egipt, înaintea ochilor vootri. 

 31. ai cum a facut în pustiul acesta, unde, cum ai vazut tu, Israel, Domnul Dumnezeul tau te-a purtat tot drumul ce l-a?i strabatut pâna ce a?i sosit la locul acesta, cum poarta un om pe fiul sau. 

 32. Dar voi nici aoa n-a?i crezut pe Domnul Dumnezeul vostru, 

 33. Care a mers înaintea voastra în calatorie, ca sa va caute loc unde sa poposi?i; oi mergea noaptea în foc, ca sa va arate calea pe care sa merge?i, iar ziua în nor. 

 34. ai auzind Domnul Dumnezeu cuvintele voastre, S-a mâniat oi S-a jurat, zicând: "Nimeni din oamenii aceotia, din acest neam rau, 

 35. Nu va vedea pamântul cel bun, pe care Eu am jurat sa-l dau parin?ilor vootri. 

 36. Numai Caleb, fiul lui Iefone, îl va vedea. Aceluia oi fiilor lui voi da pamântul pe care 1-a strabatut el, pentru ca acela s-a supus Domnului. 

 37. Pentru voi s-a mâniat Domnul oi pe mine oi a zis: Nici tu nu vei intra acolo! 

 38. Iosua, fiul lui Navi, care este cu tine, acela va intra acolo; întareote-l pe el, ca el va duce pe Israel în mootenirea sa. 

 39. Copiii vootri, de care voi zicea?i ca vor cadea prada vrajmaoilor, oi fiii vootri, care acum nu cunosc nici binele, nici raul, aceia vor intra acolo; lor îl voi da oi ei îl vor mooteni. 

 40. Iar voi întoarce?i-va oi va îndrepta?i spre pustie, pe calea cea catre Marea Rooie. 

 41. Voi însa mi-a?i raspuns atunci oi mi-a?i zis: Am pacatuit înaintea Domnului Dumnezeului nostru! Ne ducem sa ne luptam cum ne-a poruncit Domnul Dumnezeul nostru! ai v-a?i încins fiecare cu arma sa de lupta oi v-a?i hotarât nebuneote sa va sui?i pe munte. 

 42. Iar Domnul mi-a zis: Spune-le: Nu va sui?i oi nu va lupta?i, ca sa nu va biruiasca vrajmaoii vootri, ca Eu nu sunt în mijlocul vostru. 

 43. ai eu v-am spus, dar voi n-a?i ascultat, ci v-a?i împotrivit poruncii Domnului oi, în îndaratnicia voastra, v-a?i suit pe munte. 

 44. Dar v-a ieoit înainte poporul amoreu care locuia pe muntele acela oi a tabarât asupra voastra ca albinele oi v-a zdrobit de la Seir pâna la Horma. 

 45. Atunci v-a?i întors oi a?i plâns înaintea Domnului, dar Domnul n-a ascultat plângerea voastra oi nu v-a luat în seama. 

 46. ai a?i locuit în Cadeo vreme multa, ca multe au fost zilele cît a?i stat acolo". 

Capitolul 2.

 1. Apoi, întorcându-ne noi, am pornit prin pustie, spre Marea Rooie, cum îmi graise Domnul, oi am umblat zile multe împrejurul Muntelui Seir. 

 2. Iar Domnul a zis catre mine: 3. "Ajunge de când umbla?i împrejurul acestui munte! Întoarce?i-va dar spre miazanoapte! 

 3. Da porunca poporului oi zi: Voi acum ve?i trece prin hotarele fiilor lui Isav, fra?ii vootri, care locuiesc în Seir, oi aceotia se vor teme de voi foarte tare. 

 4. Mâncare sa va cumpara?i de la ei cu bani oi sa mânca?i; oi apa de baut sa va cumpara?i de la ei tot cu bani; 

 5. Ca Domnul Dumnezeul tau, Israele, te-a binecuvântat în tot lucrul mâinilor tale oi te-a ocrotit în timpul calatoriei tale prin pustiul acesta mare oi înfricooator. Iata, de patruzeci de ani Domnul Dumnezeul tau este cu tine oi n-ai dus lipsa de nimic". 

 6. ai am trecut pe lânga fiii lui Isav, fra?ii nootri, care locuiau în Seir, pe calea câmpului, de la Elat oi E?ion-Gaber, oi ne-am abatut oi am mers spre pustiul Moabului. 

 7. Dar Domnul mi-a zis: "Nu intra în duomanie cu Moab oi nu începe razboi cu el, ca nu-?i voi da în stapânire nimic din pamântul lui, pentru ca Arul l-am dat în stapânire fiilor lui Lot". 

 8. Înainte au locuit acolo Emimii, popor mare, mult la numar oi înalt la statura, ca fiii lui Enac; 

 9. ai aceotia se socoteau printre Refaimi, ca fiii lui Enac; iar Moabi?ii îi numesc Emimi. 

 10. Pe Seir însa au trait înainte Horeii; dar fiii lui Isav i-au alungat oi i-au pierdut de la fa?a lor oi s-au aoezat în locul lor, cum trebuie sa faca oi Israel în pamântul sau de mootenire, care i-l va da Domnul. 

 11. Scula?i-va dar oi trece?i râul Zared. ai am trecut noi râul Zared. 

 12. De atunci, de când ne-am dus la Cadeo-Barnea oi pâna ce am trecut râul Zared, au trecut treizeci oi opt de ani oi au pierit din tabara noastra to?i cei ce erau atunci buni de razboi, dupa cum li se jurase Domnul; 

 13. Ca mâna Domnului, pâna au pierit ei, a fost asupra lor, ca sa-i piarda din tabara. 

 14. Iar daca au pierit to?i cei ce erau atunci buni de razboi din popor, 

 15. Mi-a grait Domnul oi a zis: 18. "Acum tu sa treci pe lânga hotarele lui Moab spre Ar, 

 16. ai sa te apropii repede de Amoni?i, dar sa nu intri cu aceotia în duomanie oi sa nu începi razboi cu ei, caci nu-?i voi da în stapânire nimic din pamântul fiilor lui Amon, pentru ca l-am dat în stapânire fiilor lui Lot". 

 17. Acesta se socotea a fi pamântul Refaimilor, caci Refaimii locuisera înainte într-însul. Amoni?ii însa îi numeau Zomzomimi. 

 18. Poporul acesta fusese mare, mult la numar oi înalt la statura, ca fiii lui Enac; dar Domnul îi pierduse de la fa?a Amoni?ilor oi-i alungasera aceotia oi se aoezasera în locul lor. 

 19. Astfel a facut Domnul pentru fiii lui Isav care locuiau în Seir, când a prapadit de la fa?a lor pe Horei. ai dupa ce ei au fost izgoni?i, s-au aoezat în locul lor, unde traiesc oi astazi. 

 20. ai pe Hevei, care locuiau prin sate chiar pâna la Gaza, i-au pierdut Caftorimii, care se trageau din Caftorim, oi s-au aoezat în locul lor. 

 21. Scula?i-va oi va porni?i oi trece?i râul Arnon, ca iata Eu voi da în mâna ta pe Amoreul Sihon, regele Heobonului oi rara lui; începe a-l cuprinde oi du razboi cu el. 

 22. Din ziua aceasta voi începe Eu a împraotia înaintea ta frica oi groaza peste popoare, sub tot cerul; cei ce vor auzi de tine se vor cutremura oi se vor îngrozi de tine. 

 23. Din pustiul Chedemot am trimis soli la Sihon, regele Heobonului, cu cuvinte de pace, ca sa spuna: 

 24. Îngaduie-mi sa trec prin ?ara ta, ca voi merge pe drum oi nu ma voi abate nici la dreapta, nici la stânga; 

 25. Hrana sa-mi vinzi pe bani oi voi mânca, oi apa de baut sa-mi dai pe bani oi voi bea, 

 26. Cum mi-au facut fiii lui Isav, care locuiesc în Seir, oi Moabi?ii, care locuiesc Arul; numai cu piciorul meu voi merge pâna voi trece Iordanul în pamântul pe care Domnul Dumnezeul nostru ni-l da noua. 

 27. Dar Sihon, regele Heobonului, n-a voit a ne îngadui sa trecem prin pamântul lui, pentru ca Domnul Dumnezeul tau a îndaratnicit duhul lui oi inima lui a împietrit-o, ca sa-l dea în mâinile tale, cum se vede acum. 

 28. Atunci mi-a zis Domnul: "Iata, încep sa-ti dau pe Sihon Amoreul, regele Heobonului, oi pamântul lui; începe a stapâni pamântul lui". 

 29. Iar Sihon, regele Heobonului, cu tot poporul sau, ne-a ieoit înainte sa se lupte la Iaha?. 

 30. Dar Domnul Dumnezeul nostru 1-a dat în mâinile noastre oi l-am batut pe el oi pe fiii lui oi tot poporul lui. 

 31. În vremea aceea am luat toate ceta?ile lui oi am nimicit toate ceta?ile lui, barba?i, femei oi copii, oi n-am lasat pe nimeni viu. 

 32. Numai vitele lor oi cele jefuite din ceta?ile cuprinse de noi ni le-am luat. 

 33. De la Aroer, care se afla pe malul râului Arnon, oi de la cetatea cea din vale pâna la muntele Galaad, n-a mai fost cetate în care noi sa nu fi putut patrunde: Domnul Dumnezeu a dat tot în mâinile noastre. 

 34. Numai de pamântul Amoni?ilor nu te-ai apropiat, nici de locurile ce se întind în apropierea râului Iaboc, nici de ceta?ile ce sunt pe munte, nici de nimic ce nu ne-a poruncit Domnul Dumnezeul nostru". 

Capitolul 3.

 1. "Ne-am întors apoi de acolo oi am mers catre Vasan, însa ne-a ieoit înainte cu razboi Og, regele Vasanului, la Edrei, cu tot poporul sau. 

 2. Dar Domnul mi-a zis: Nu te teme de el, caci îl voi da în mâinile tale pe el oi tot poporul lui oi tot pamântul lui, oi vei face cu el ce-ai facut cu Sihon, regele Amoreilor, care a trait în Heobon. 

 3. Domnul Dumnezeul nostru a dat în mâinile noastre oi pe Og, regele Vasanului, cu tot poporul lui, oi noi l-am batut, încât nimeni de la ei n-a ramas viu. 

 4. În vremea aceea am luat toate ceta?ile lui, ca n-a fost cetate pe care sa n-o luam de la ei. Am luat oaizeci de ceta?i, toata latura Argob, ?ara lui Og al Vasanului. 

 5. Toate ceta?ile acestea erau întarite cu ziduri înalte, cu por?i oi cu încuietori, afara de ceta?ile neîntarite care erau foarte multe. 

 6. ai le-am nimicit, cum facusem oi cu Sihon, regele Heobonului, pierzând fiecare cetate cu barba?i, femei oi copii. 

 7. Iar toate vitele oi cele jefuite prin ceta?i ni le-am luat ca prada. 

 8. Am luat în vremea aceea din mâinile celor doi regi amorei pamântul acesta care este dincoace de Iordan, de la râul Arnon pâna la muntele Hermon. 

 9. (Sidonienii numesc Hermonul, Sirion, iar Amoreii îl numesc Senir). 

 10. Am luat adica toate ceta?ile din oes, tot Galaadul oi tot Vasanul, pâna la Salca oi Edrei, ceta?ile din ?ara lui Og al Vasanului. 

 11. Caci numai Og, regele Vasanului, mai ramasese din Refaimi. Iata patul lui, pat de fier, oi astazi este în Rabat-Amon: lung de noua co?i oi lat de patru co?i, co?i barbateoti. 

 12. Pamântul acesta l-am luat atunci începând de la Aroer, care este lânga râul Arnon; jumatate din muntele Galaadului cu ceta?ile lui l-am dat semin?iilor lui Ruben oi Gad; 

 13. Iar ramaoi?a cealalta din Galaad oi tot Vasanul, ?ara lui Og, le-am dat la jumatate din semin?ia lui Manase; tot ?inutul Argob, eu tot Vasanul se numeote ?ara Refaimilor. 

 14. Iair, fiul lui Manase, a luat tot ?inutul Argob, pâna la hotarele Gheouri?ilor oi Maacati?ilor, oi a numit Vasanul, dupa numele sau, salaourile lui Iair, cum se cheama oi astazi. 

 15. Lui Machir i-am dat Galaadul; 

 16. Iar semin?iilor lui Ruben oi Gad le-am dat ?ara de la Galaad pâna la râul Arnon, pamântul dintre râu oi hotar, pâna la râul Iaboc, pâna la hotarul fiilor lui Amon. 

 17. Precum oi Arabah oi Iordanul, care este hotar de la Chineret pâna la marea Arabah, Marea Sarata, la poalele Muntelui Fazga, spre rasarit. 

 18. V-am mai dat în vremea aceea porunca oi am zis: Domnul Dumnezeul vostru v-a dat pamântul acesta în stapânire; to?i cei buni de lupta, înarmându-va, merge?i înaintea fiilor lui Israel, fra?ii vootri; 

 19. Numai femeile voastre, copiii vootri oi vitele voastre, ca otiu ca ave?i vite multe, sa ramâna în ceta?ile voastre pe care vi le-am dat eu, 

 20. Pâna când Domnul Dumnezeu va da liniote fra?ilor vootri, ca oi voua, oi pâna când îoi vor primi oi ei în stapânire pamântul pe care Domnul Dumnezeul vostru li-l va da peste Iordan; atunci va ve?i întoarce fiecare la mooia sa pe care v-am dat-o eu. 

 21. Iar lui Iosua i-am poruncit oi am zis: Ochii tai au vazut tot ceea ce a facut Domnul Dumnezeul vostru cu aceoti doi regi; tot aoa va face Domnul oi cu toate ?arile ce le vei strabate tu. 

 22. Nu te teme de ele, ca Domnul Dumnezeul vostru Însuoi se va lupta pentru voi. 

 23. În vremea aceea m-am rugat Domnului oi am zis: 

 24. Stapâne Doamne, ai început sa ara)i robului Tau slava Ta, puterea Ta, mâna Ta cea tare oi bra?ul cel înalt, ca cine este Dumnezeu în cer sau pe pamânt, Care sa faca astfel de lucruri cum sunt ale Tale oi cu o asemenea putere ca a Ta. 

 25. Îngaduie-mi sa trec oi sa vad pamântul cel bun care este peste Iordan oi acel munte frumos, Libanul. 

 26. Dar Domnul s-a rnâniat pe mine pentru voi oi nu m-a ascultat, ei mi-a zis Domnul: Ajunge! De acum sa nu-Mi mai graieoti de aceasta! 

 27. Suie-te în vârful lui Fazga oi priveote cu ochii tai spre apus oi spre miazanoapte oi spre miazazi oi spre rasarit oi vezi cu ochii tai, caci nu vei trece peste acest Iordan. 

 28. Da pova?a lui Iosua; întareote-l oi-l îmbarbateaza, caci el va merge înaintea acestui popor oi el va împar?i în buca?i tot pamântul, pe care-l vezi acum. 

 29. Atunci ne-am oprit noi în vale, în fa?a Bet-Peorului". 

Capitolul 4.

 1. "Asculta dar, Israele: hotarârile oi legile care va înva? eu astazi sa le pazi?i, ca sa fi?i vii, sa va înmul?i?i oi ca sa va duce?i sa mooteni?i acel pamânt pe care Domnul Dumnezeul parin?ilor vootri vi-l da în stapânire 

 2. Sa nu adauga?i nimic la cele ce va poruncesc eu, nici sa lasa?i ceva din ele; pazi?i poruncile Domnului Dumnezeului vostru, pe care vi le spun eu astazi. 

 3. Ochii vootri au vazut toate câte a facut Domnul Dumnezeul vostru cu Baal-Peor; pe tot omul care a urmat lui Baal-Peor 1-a pierdut Domnul Dumnezeul tau din mijlocul tau; 

 4. Iar voi, cei ce v-a?i lipit de Domnul Dumnezeul vostru sunte?i vii pâna în ziua de astazi. 

 5. Iata, v-am înva?at porunci oi legi, cum îmi poruncise Domnul Dumnezeul meu, ca sa face?i aoa în ?ara aceea în care intra?i ca s-o stapâni?i. 

 6. Sa le pazi?i aoadar oi sa le împlini?i, caci în aceasta sta în?elepciunea voastra oi cumin?enia voastra înaintea ochilor popoarelor care, auzind de toate legiuirile acestea, vor zice: Numai acest popor mare este popor în?elept oi priceput. 

 7. Caci este oare vreun popor mare, de care dumnezeii lui sa fie aoa de aproape, cît de aproape este de noi Domnul Dumnezeul nostru, oricând Îl chemam? 

 8. Sau este vreun popor mare, care sa aiba astfel de aoezaminte oi legi drepte, cum este toata legea aceasta pe care v-o înfa?ioez eu astazi? 

 9. Decât numai pazeote-te oi î?i fereote cu îngrijire sufletul tau, ca sa nu ui?i acele lucruri pe care le-au vazut ochii tai oi sa nu-?i iasa ele de la inima în toate zilele vie?ii tale; sa le spui fiilor oi fiilor feciorilor tai. 

 10. Sa le spui de ziua aceea în care ai stat tu înaintea Domnului Dumnezeului tau, la Horeb, de ziua adunarii când a zis Domnul catre mine: Aduna la Mine poporul oi Eu îi voi vesti cuvintele Mele, din care se vor înva?a ei a se teme de Mine în toate zilele vie?ii lor de pe pamânt oi vor înva?a pe fiii lor. 

 11. Atunci v-a?i apropiat oi a?i stat sub munte, muntele ardea cu foc pâna la cer oi era negura, nor oi întuneric. 

 12. Iar Domnul v-a grait de pe munte din mijlocul focului; oi glasul cuvintelor Lui l-a?i auzit, iar fa?a Lui n-a?i vazut-o, ci numai glasul I l-a?i auzit. 

 13. Atunci v-a descoperit El legamântul Sau, cele zece porunci, pe care v-a poruncit sa le împlini?i, oi le-a scris pe doua lespezi de piatra. 

 14. În vremea aceea mi-a poruncit Domnul sa va înva? poruncile oi legile Lui, ca sa le împlini?i în ?ara aceea în care intra?i ca s-o stapâni?i. 

 15. ?ine?i dar bine minte ca în ziua aceea, când Domnul v-a grait din mijlocul focului, de pe muntele Horeb, n-a?i vazut nici un chip. 

 16. Sa nu greoi?i dar oi sa nu va face?i chipuri cioplite, sau închipuiri ale vreunui idol, care sa înfa?ioeze barbat sau femeie, 

 17. Sau închipuirea vreunui dobitoc de pe pamânt, sau închipuirea vreunei pasari ce zboara sub cer, 

 18. Sau închipuirea vreunei jivine, ce se târaote pe pamânt, sau închipuirea vreunui peote din apa, de sub pamânt; 

 19. Sau, privind la cer oi vazând soarele, luna, stelele oi toata ootirea cerului, sa nu te laoi amagit ca sa te închini lor, nici sa le slujeoti, pentru ca Domnul Dumnezeul tau le-a lasat pentru toate popoarele de sub cer. 

 20. Iar pe voi v-a luat Domnul Dumnezeu oi v-a scos din cuptorul cel de fier, din ?ara Egiptului, ca sa-I fi?i Lui popor de mootenire, cum sunte?i acum. 

 21. Domnul Dumnezeu S-a mâniat însa pe mine pentru voi oi S-a jurat ca eu nu voi trece Iordanul acesta oi nu voi intra în acel pamânt bun pe care Domnul Dumnezeul tau ?i-l da ?ie de mootenire. 

 22. Eu voi muri în pamântul acesta, fara sa trec Iordanul, iar voi ve?i trece oi ve?i lua în stapânire acel pamânt bun. 

 23. Lua?i seama sa nu uita?i legamântul Domnului Dumnezeului vostru pe care 1-a încheiat cu voi oi sa nu va face?i idoli care ar închipui ceva, precum ?i-a poruncit Domnul Dumnezeul tau. 

 24. Caci Domnul Dumnezeul tau este foc mistuitor, Dumnezeu zelos. 

 25. Iar de ?i se vor naote fii oi fiilor tai fii oi, traind mult pe pamânt, ve?i cadea în pacat oi va ve?i face chipuri cioplite, care sa închipuiasca ceva, de ve?i face ceva ce este rau înaintea ochilor Domnului Dumnezeului vostru ca sa-L mânia?i, 

 26. Va marturisesc astazi pe cer oi pe pamânt ca ve?i pierde curând pamântul, pentru a carui mootenire trece?i acum Iordanul; nu ve?i trai multa vreme pe el, ci ve?i pieri. 

 27. Domnul va va împraotia prin toate popoarele oi ve?i ramâne pu?ini la numar printre toate popoarele la care va va duce Domnul. 

 28. Ve?i sluji acolo altor dumnezei, facu?i de mâini omeneoti din lemn oi piatra, care nu vad oi nu aud, care nu manânca oi nu au miros. 

 29. Dar când vei cauta acolo pe Domnul Dumnezeul tau, Îl vei gasi, de-L vei cauta cu toata inima ta oi cu tot sufletul tau. 

 30. Când vei fi la necaz oi când te vor ajunge toate acestea în curgerea vremii, te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tau oi vei asculta glasul Lui. 

 31. Domnul Dumnezeul tau este Dumnezeu bun oi îndurat; nu te va lasa, nu te va pierde oi nici nu va uita legamântul încheiat cu parin?ii tai, pe care l-a întarit cu juramânt înaintea lor. 

 32. Ca cerceteaza timpurile trecute, care au fost înainte de tine, din ziua când a facut Dumnezeu pe om pe pamânt; cerceteaza de la o margine a cerului pâna la cealalta margine a lui oi vezi daca s-a mai savâroit vreo fapta mare ca aceasta oi daca s-a mai auzit ceva la fel! 

 33. A mai auzit, oare, vreun popor glasul Dumnezeului celui viu, graind din mijlocul focului, cum ai auzit tu oi sa ramâna viu? 

 34. Sau a mai încercat, oare, vreun dumnezeu sa se duca sa-oi ia popor din mijlocul altui popor prin plagi, prin semne, prin vedenii oi prin razboi, cu mâna tare oi cu bra? înalt oi prin minuni mari, cum a facut pentru voi Domnul Dumnezeul vostru în Egipt, înaintea ochilor vootri? 

 35. ?ie, Israele, ?i s-a dat sa vezi aceasta, ca sa otii ca numai Domnul Dumnezeul tau este Dumnezeu oi nu mai este altul afara de El. 

 36. Din cer te-a învrednicit sa auzi glasul Lui, ca sa te înve?e, oi pe pamânt ?i-a aratat focul Lui cel mare oi ai auzit cuvintele Lui din mijlocul focului. 

 37. Pentru ca El a iubit pe parin?ii tai oi v-a ales pe voi, urmaoii lor, de aceea te-a ai scos cu puterea Lui cea mare din Egipt. 

 38. Ca sa alunge de la fa?a ta popoarele cele mai mari oi mai puternice decât tine oi ca sa te duca sa-?i dea pamântul lor mootenire, aoa cum ai astazi. 

 39. Cunoaote dar astazi oi ?ine minte ca Domnul Dumnezeul tau este Dumnezeu sus în cer oi jos pe pamânt oi nu mai este altul afara de El. 

 40. Sa pazeoti legile Lui oi poruncile Lui, pe care ?i le spun eu astazi, ca sa-?i fie bine ?ie oi fiilor tai de dupa tine oi ca sa traieoti multa vreme în pamântul acela pe care Domnul Dumnezeul tau ?i-l da pentru totdeauna". 

 41. Atunci a ales Moise trei ceta?i dincoace de Iordan, spre rasaritul Soarelui, ca sa fuga acolo ucigaoul 

 42. Care va ucide pe aproapele sau fara de voie oi fara sa-i fi fost vrajmao nici cu o zi, nici cu doua înainte, oi ca, scapând în una din aceste ceta?i, sa ramâna cu via?a. 

 43. Aceste ceta?i sunt: Be?er în pustie, în câmpia din semin?ia lui Ruben, Ramot în Galaad, în semin?ia lui Gad, oi Golan în Vasan, în semin?ia lui Manase. 

 44. Iata legea pe care a înfa?ioat-o Moise fiilor lui Israel. 

 45. ai iata poruncile, legile oi îndreptarile pe care le-a rostit Moise fiilor lui Israel în pustie, dupa ieoirea lor din Egipt, 

 46. Dincolo de Iordan, în valea din fa?a Bet-Peorului, în pamântul lui Sihon, regele Amoreilor, care a trait în Heobon, pe care l-a batut Moise cu fiii lui Israel, dupa ieoirea lor din Egipt, 

 47. ai au mootenit pamântul lui oi pamântul lui Og, regele Vasanului, ?ara celor doi regi amorei de peste Iordan, spre rasaritul soarelui, 

 48. Care se întinde pe malul râului Arnon de la Aroer pâna la muntele Sihon sau Hermon, 

 49. ai tot oesul Arabah de dincoace de Iordan, catre rasaritul soarelui, pâna la mare, oesul Arabah de la poalele muntelui Fazga. 

Capitolul 5.

 1. În vremea aceea a chemat Moise tot Israelul oi le-a zis: "Asculta, Israele, poruncile oi legile pe care le voi rosti eu astazi în auzul urechilor voastre: înva?a?i-le oi sili?i-va sa le plini?i. 

 2. Domnul Dumnezeul vostru a încheiat cu voi legamânt în Horeb. 

 3. Legamântul acesta nu 1-a încheiat Domnul cu parin?ii nootri, ci cu noi, cei ce suntem astazi cu to?ii vii aici. 

 4. Fa?a catre fa?a a grait Domnul cu voi din mijlocul focului de pe munte; 

 5. Iar eu am stat în vremea aceea între Domnul oi între voi, ca sa va spun Cuvântul Domnului, caci voi v-a?i temut de foc oi nu v-a?i suit în munte, 

 6. "Eu sunt Domnul Dumnezeul tau, Care te-am scos din pamântul Egiptului, din casa robiei. 

 7. Sa nu ai al?i dumnezei afara de Mine. 

 8. Sa nu-?i faci chip cioplit, nici vreo înfa?ioare a celor ce sunt sus în cer, sau jos pe pamânt, sau în apa oi sub pamânt. 

 9. Sa, nu te închini lor, nici sa le slujeoti, caci Eu Domnul Dumnezeul tau sunt Dumnezeu zelos, Care pedepseote vina parin?ilor în copii pâna la al treilea oi al patrulea neam pentru cei ce Ma urasc. 

 10. ai Ma milostivesc pâna la a! miilea neam catre cei ce Ma iubesc oi pazesc poruncile Mele. 

 11. Sa nu iei numele Domnului Dumnezeului tau în deoert, ca nu va lasa Domnul Dumnezeul tau nepedepsit pe cel ce ia numele Lui în deoert. 

 12. Pazeote ziua odihnei, ca sa o ?ii cu sfin?enie, cum ?i-a poruncit Domnul Dumnezeul tau. 

 13. aase zile lucreaza oi-?i fa toate treburile tale; 

 14. Ziua a oaptea este ziua de odihna a Domnului Dumnezeului tau. Sa nu faci în ziua aceea nici un lucru: nici tu, nici fiul tau, nici fiica ta, nici robul tau, nici roaba ta, nici boul tau, nici asinul tau, sau alt dobitoc al tau, nici strainul tau care se afla la tine, ca sa se odihneasca robul tau oi roaba ta cum te odihneoti oi tu. 

 15. Adu-?i aminte ca ai fost rob în pamântul Egiptului oi Domnul Dumnezeul tau te-a scos de acolo cu mina tare oi cu bra? înalt oi de aceea îi-a poruncit Domnul Dumnezeul tau sa pazeoti ziua odihnei oi sa o ?ii cu sfin?enie. 

 16. Cinsteote pe tatal tau oi pe mama ?a, cum ?i-a poruncit Domnul Dumnezeul tau, ca sa traieoti ani mul?i oi sa-?i fie bine în pamântul acela, pe care Domnul Dumnezeul tau ?i-l da ?ie. 

 17. Sa nu ucizi! 

 18. Sa nu fii desfrânat! 

 19. Sa nu furi! 

 20. Sa nu dai marturii mincinoase asupra aproapelui tau! 

 21. Sa nu pofteoti femeia aproapelui tau oi sa nu doreoti casa aproapelui tau, nici ?arina lui, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici asinul lui, nici orice dobitoc al lui, nici nimic din cele ce sunt ale aproapelui tau! 

 22. Cuvintele acestea le-a grait Domnul catre toata adunarea voastra, pe munte, din mijlocul focului, al norului, al întunericului oi al furtunii, cu glas de tunet oi altceva n-a mai grait oi le-a scris pe doua lespezi de piatra oi mi le-a dat mie. 

 23. ai când a?i auzit glasul din mijlocul întunericului oi muntele ardea, v-a?i apropiat de mine toate capeteniile semin?iilor voastre cu batrânii vootri 

 24. ai a?i zis: "Iata, Domnul Dumnezeul nostru ne-a aratat slava Sa oi mare?ia Sa oi glasul Lui l-am auzit din mijlocul focului. Astazi. am vazut ca Dumnezeu graieote cu omul oi acesta ramâne viu. 

 25. ai de ce sa murim noi? Ca focul acesta ne va mistui oi de vom mai auzi glasul Domnului Dumnezeului nostru vom muri. 

 26. Caci este oare vreun om care sa auda glasul Dumnezeului celui viu graind din mijlocul focului, cum am auzit noi, oi sa ramâna viu? 

 27. Apropie-te dar tu oi asculta toate câte-?i va spune Domnul Dumnezeul nostru oi apoi ne vei spune tu noua toate câte-?i va grai Domnul Dumnezeul nostru, oi noi vom asculta oi vom face. 

 28. Iar Domnul a auzit cuvintele voastre, cum graia?i cu mine, oi mi-a zis Domnul: Am auzit cuvintele poporului acestuia, pe care le-au grait catre tine, oi tot ce-au grait este bine. 

 29. O, de ar fi inima lor aoa, ca sa se teama de Mine oi sa pazeasca toate poruncile Mele în toata vremea, ca sa le fie bine oi lor oi fiilor lor în veci! 

 30. Du-te oi le spune: întoarce?i-va în corturile voastre! 

 31. Iar tu ramâi aici cu Mine; oi-?i voi spune toate poruncile, hotarârile oi legile ce trebuie sa-i înve?i ca sa le pazeasca în pamântul acela, pe care li-l dau Eu în stapânire. 

 32. ai sa le zici: Vede?i, sa va purta?i aoa cum v-a poruncit Domnul Dumnezeul vostru oi sa nu va abate?i nici la dreapta, nici la stânga! 

 33. Sa umbla?i pe calea aceea pe care v-a poruncit Domnul Dumnezeul vostru, ca sa fi?i vii oi sa va fie bine oi sa trai?i vreme multa în pamântul acela pe care îl ve?i lua în stapânire". 

Capitolul 6.

 1. "Iata poruncile, hotarârile oi legile pe care mi-a poruncit Domnul Dumnezeul vostru sa va înva?, ca sa le pazi?i în pamântul acela în care merge?i, ca sa-l lua?i în stapânire: 

 2. Sa te temi de Domnul Dumnezeul tau oi toate hotarârile Lui oi poruncile Lui, pe care ti le spun eu astazi, sa le pazeoti tu oi fiii tai oi fiii fiilor tai, în toate zilele vie?ii tale, ca sa se înmul?easca zilele tale. 

 3. Asculta dar, Israele, oi sileote-te sa împlineoti acestea, ca sa-?i fie bine ai sa va înmul?i?i foarte, precum ?i-a grait Domnul Dumnezeul parin?ilor tai ca-li va da pamântul unde curge lapte oi miere. Acestea sunt hotarârile oi legile pe care le-a dat Domnul Dumnezeu fiilor lui Israel în pustie, dupa ieoirea lor din pamântul Egiptului. 

 4. Asculta, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. 

 5. Sa iubeoti pe Domnul Dumnezeul tau, din toata inima ta, din tot sufletul tau oi din toata puterea ta. 

 6. Cuvintele acestea, pe care ?i le spun eu astazi, sa le ai în inima ta oi în sufletul tau; 

 7. Sa le sadeoti în fiii tai oi sa vorbeoti de ele când oezi în casa ta, când mergi pe cale, când te culci oi când te scoli. 

 8. Sa le legi ca semn la mâna oi sa le ai ca pe o tabli?a pe fruntea ta. 

 9. Sa le scrii pe uoorii casei tale oi pe por?ile tale. 

 10. Iar când te va duce Domnul Dumnezeul tau în pamântul acela pentru care s-a jurat parin?ilor tai: lui Avraam, lui Isaac oi lui Iacov, ca sa ?i-l dea cu ceta?i mari oi frumoase, pe care nu le-ai zidit tu, 

 11. Cu case pline de toate bunata?ile, pe care nu le-ai umplut tu, cu fântâni sapate în piatra, pe care nu le-ai sapat tu, cu vii oi cu maslini, pe care nu le-ai sadit tu, oi vei mânca oi te vei satura, 

 12. Atunci, pazeote-te, sa nu se ademeneasca inima ta, ca sa ui?i pe Domnul Care te-a scos din pamântul Egiptului oi din casa robiei. 

 13. Sa te temi de Domnul Dumnezeul tau oi numai Lui sa-I slujeoti, de El sa te lipeoti oi pe numele Lui sa te juri. 

 14. Sa nu merge?i dupa al?i dumnezei, dupa dumnezeii popoarelor, care se vor afla împrejurul vostru; 

 15. Ca sa nu se aprinda mânia Domnului Dumnezeului tau asupra ta oi sa nu te piarda de pe fa?a pamântului, ca Domnul Dumnezeul tau, Care se afla în mijlocul tau, este Dumnezeu zelos. 

 16. Sa nu ispiti?i pe Domnul Dumnezeul vostru, cum L-a?i ispitit la Masa. 

 17. Sa ?ine?i bine poruncile Domnului Dumnezeului vostru, legile Lui oi hotarârile Lui, pe care vi le-a dat El. 

 18. Sa faci ceea ce este drept oi bine înaintea ochilor Domnului Dumnezeului tau, ca sa-?i fie bine oi ca sa intri oi sa iei în stapânire pamântul pe care Domnul cu juramânt 1-a fagaduit parin?ilor tai 

 19. ai ca sa alunge El pe to?i vrajmaoii tai de la fa?a ta, cum a zis Domnul. 

 20. De te va întreba în viitor fiul tau oi va zice: Ce înseamna aceste porunci, hotarâri oi legi pe care vi le-a dat Domnul Dumnezeul vostru? Sa-i spui fiului tau: 

 21. Am fost robi la Faraon în Egipt oi Domnul Dumnezeu ne-a scos din Egipt cu mâna tare oi cu bra? înalt. 

 22. ai a aratat Domnul Dumnezeu semne oi minuni mari oi pedepse a adus înaintea ochilor nootri, asupra Egiptului, asupra lui Faraon, asupra a toata casa lui oi asupra ootirii lui; 

 23. Iar pe noi ne-a scos de acolo Domnul Dumnezeul nostru ca sa ne duca oi sa ne dea pamântul pentru care s-a jurat parin?ilor nootri ca ni-l va da. 

 24. Atunci ne-a poruncit Domnul sa împlinim toate hotarârile acestea oi sa ne temem de Domnul Dumnezeul nostru, ca sa ne fie bine în toate zilele, ca oi acum. 

 25. ai va face mila cu noi de ne vom sili sa împlinim toate aceste porunci ale legii înaintea fe?ei Domnului Dumnezeului nostru, cum ne-a poruncit". 

Capitolul 7.

 1. "Când Domnul Dumnezeul tau te va duce în pamântul la care mergi ca sa-l mooteneoti oi va izgoni de la fa?a ta neamurile cele mari oi multe oi anume: pe Hetei, pe Gherghesei, pe Amorei, pe Canaanei, pe Ferezei, pe Hevei oi pe Iebusei - oapte neamuri, care sunt mai mari oi mai puternice decât tine - 

 2. ai le va da Domnul Dumnezeul tau în mâinile tale oi le vei bate, atunci sa le nimiceoti, sa nu faci cu ele legamânt oi sa nu le cru?i. 

 3. Sa nu te încuscreoti cu ele: pe fiica ta sa nu o dai dupa fiul lui oi pe fiica lui sa nu o iei pentru fiul tau, 

 4. Ca vor abate pe fiii tai de la Mine ca sa slujeasca altor dumnezei, oi se va aprinde asupra voastra mânia Domnului oi curând te va pierde. 

 5. Ci sa face?i cu ele aoa: jertfelnicile lor sa le strica?i, stâlpii lor sa-i darâma?i, dumbravile lor sa le taia?i oi idolii dumnezeilor lor sa-i arde?i cu foc. 

 6. Ca eoti poporul sfânt al Domnului Dumnezeului tau oi te-a ales Domnul Dumnezeul tau ca sa-I fii poporul Lui ales din toate popoarele de pe pamânt. 

 7. ai Domnul v-a primit, nu pentru ca sunte?i mai mul?i la numar decât toate popoarele - caci sunte?i mai pu?ini la numar decât toate popoarele, - 

 8. Ci pentru ca va iubeote Domnul; oi ca sa Îoi ?ina juramântul pe care 1-a facut parin?ilor vootri, v-a scos Domnul cu mâna tare oi cu bra? înalt oi v-a scapat din casa robiei oi din mâna lui Faraon, regele Egiptului. 

 9. Sa otii dar ca Domnul Dumnezeul tau este adevaratul Dumnezeu, Dumnezeu credincios, Care pazeote legamântul Sau oi mila Sa, pâna la al miilea neam, catre cei ce-L iubesc oi pazesc poruncile Lui; 

 10. ai rasplateote la fel celor ce-L urasc, pierzându-i, oi nu întârzie sa rasplateasca, eu aceeaoi masura, celor ce-L urasc. 

 11. Pazeote dar poruncile, hotarârile oi legile pe care-?i poruncesc astazi sa le împlineoti. 

 12. De vei asculta legile acestea, de le vei pazi oi le vei împlini, atunci oi Domnul Dumnezeul tau va ?ine legamântul oi mila Sa fa?a de tine, cum S-a jurat El parin?ilor tai; 

 13. Te va iubi, te va binecuvânta, te va înmul?i oi va binecuvânta rodul pântecelui tau, rodul pamântului tau, pâinea ta, vinul tau, untdelemnul tau, pe cele nascute ale vitelor tale mari oi ale oilor turmei tale în pamântul acela, pentru care S-a jurat El parin?ilor tai sa ?i-l dea ?ie. 

 14. ai vei fi binecuvântat mai mult decât toate popoarele oi nu se va afla sterp sau stearpa nici între ai tai, nici între dobitoacele tale. 

 15. Va departa de la tine Domnul Dumnezeul tau toata neputin?a oi nici una din bolile cele rele ale Egiptenilor, pe care le-ai vazut oi le otii, nu va aduce asupra ta, ci le va trimite asupra celor ce te urasc pe tine 

 16. Mânca-vei toata agonisita popoarelor pe care Domnul Dumnezeul tau ?i le va da ?ie; sa nu le cru?e ochiul tau oi sa nu slujeoti dumnezeilor lor, ca aceasta este cursa pentru tine. 

 17. Nu cumva sa zici în inima ta: Popoarele acestea sunt mai mari la numar decât mine, cum le voi putea izgoni? 

 18. Sa nu te temi de ele, ci adu-?i aminte ce a facut Domnul Dumnezeul tau cu Faraon oi cu tot Egiptul, 

 19. ai de acele încercari mari, pe care le-au vazut ochii tai, de acele semne oi minuni mari, de mâna cea tare oi de bra?ul cel înalt cu care te-a scos Domnul Dumnezeul tau. Tot aoa va face Domnul Dumnezeul tau cu toate popoarele de care te temi. 

 20. Înca oi viespi va trimite Domnul Dumnezeul tau asupra lor pâna ce vor pieri cei ce au ramas oi s-au ascuns de la fa?a ta. 

 21. Nu te înspaimânta de ei, ca Domnul Dumnezeul tau, Cel din mijlocul tau, este Dumnezeu mare oi minunat. 

 22. Domnul Dumnezeul tau va izgoni dinaintea ta popoarele acestea încetul cu încetul; nu po?i sa le pierzi repede, ca sa nu se pustiiasca pamântul oi sa nu se înmul?easca împotriva ta fiarele câmpului; 

 23. Ci ?i le va da Domnul Dumnezeul tau oi le va pune în mare tulburare, încât vor pieri. 

 24. Va da pe regii lor în mâinile tale oi tu vei pierde numele lor de sub cer: nimeni nu-?i va putea sta înainte pâna îi vei stârpi. 

 25. Idolii dumnezeilor lor sa-i arde?i cu foc; sa nu doreoti a lua argintul sau aurul de pe ei, ca sa nu-?i fie aceasta cursa, ca urâciune sunt aceotia înaintea Domnului Dumnezeului tau, 

 26. ai urâciunea idoleasca sa n-o duci în casa ta, ca sa nu cazi sub blestem, ca ea. Fereote-te de aceasta oi sa-?i fie scârba de ea, ca este blestemata". 

Capitolul 8.

 1. "Sili?i-va sa împlini?i toate poruncile acestea pe care vi le dau eu astazi, ca sa fi?i vii oi sa va înmul?i?i oi sa va duce?i sa lua?i în stapânire pamântul cel bun pe care cu juramânt 1-a fagaduit Domnul Dumnezeul parin?ilor vootri. 

 2. Sa-?i aduci aminte de toata calea pe care te-a pova?uit Domnul Dumnezeul tau prin pustie de acum patruzeci de ani, ca sa te smereasca, ca sa te încerce oi ca sa afle ce este în inima ta oi de ai sa pazeoti sau nu poruncile Lui. 

 3. Te-a smerit, te-a pedepsit cu foamea oi te-a hranit cu mana pe care nu o cunooteai oi pe care nu o cunooteau nici parin?ii tai, ca sa-?i arate ca nu numai cu pâine traieote omul, ci ca omul traieote oi cu tot Cuvântul ce iese din gura Domnului. 

 4. Haina ta nu s-a învechit pe tine oi piciorul tau n-a capatat bataturi în aceoti patruzeci de ani. 

 5. Dar sa otii în inima ta ca Domnul Dumnezeul tau te înva?a, cum înva?a omul pe fiul sau. 

 6. Pazeote dar poruncile Domnului Dumnezeului tau, umblând în caile Lui oi temându-te de El. 

 7. Ca Domnul Dumnezeul tau te va duce într-o ?ara buna, ?ara de curgeri de apa, de izvoare oi de ape adânci, care ?âonesc în vai oi în mun?i; 

 8. ?ara în care se afla: grâu, orz, vi?a de vie, smochine oi rodii; 

 9. Într-o ?ara unde sunt maslini, untdelemn oi miere, în care fara lipsa vei mânca pâinea ta oi nu vei duce lipsa de nimic; în care pietrele au fier oi din mun?ii careia vei scoate arama. 

 10. Când însa vei mânca oi te vei satura, sa binecuvântezi pe Domnul Dumnezeul tau pentru tara cea buna pe care ?i-a dat-o. 

 11. Fereote-te de a uita pe Domnul Dumnezeul tau oi de a nu pazi poruncile Lui, legile Lui oi hotarârile Lui pe care ti le spun eu astazi. 

 12. Când vei mânca oi te vei satura oi î?i vei face case frumoase oi vei trai în ele; 

 13. Când vei avea multe vite mari oi marunte oi mult argint oi aur oi vei avea de toate la tine, 

 14. Vezi sa nu se mândreasca inima ta oi sa nu ui?i pe Domnul Dumnezeul tau Care te-a scos din Egipt, din casa robiei; 

 15. Care te-a pova?uit prin pustiul cel mare oi groaznic, unde sunt oerpi veninooi, scorpioni oi locuri arse de soare oi fara de apa; 

 16. Care a scos pentru tine izvor din stânca de cremene, te-a hranit în pustie cu mana pe care tu n-o cunooteai oi n-o cunooteau nici parin?ii tai, ca sa te smereasca oi sa te încerce, 

 17. Ca sa-?i faca bine în urma oi ca sa nu zici în inima ta: Puterea mea oi taria mâinii mele mi-au adus boga?ia aceasta; 

 18. Ci ca sa-?i aduci aminte de Domnul Dumnezeul tau, ca El î?i da putere sa faci boga?ie, ca sa-ai ?ina, ca acum, legamântul Lui, pe care cu juramânt l-a întarit cu parin?ii tai. 

 19. Iar daca vei uita pe Domnul Dumnezeul tau oi vei merge dupa dumnezeii altora, vei sluji acelora oi te vei închina lor, va marturisesc astazi pe cer oi pe pamânt ca ve?i pieri. 

 20. Cum pier popoarele, pe care Domnul Dumnezeu le pierde dinaintea voastra, aoa ve?i pieri oi voi, de nu ve?i asculta glasul Domnului Dumnezeului vostru!" 

Capitolul 9.

 1. "Asculta, Israele, de acum tu vei trece Iordanul, ca sa intri oi sa cuprinzi popoare mai mari oi mai puternice decât tine oi ceta?i mari cu ziduri pâna la cer, 

 2. Precum oi pe poporul cei mare, mult la numar oi înalt la statura, pe fiii lui Enac, de care tu ai auzit spunându-se: Cine se va împotrivi fiilor lui Enac?" 

 3. Afla dar astazi ca Domnul Dumnezeul tau merge înaintea ta. Acesta este foc mistuitor: pierde-i-va oi-i va doborî înaintea ta, oi tu îi vei izgoni oi-i vei omorî curând, cum ji-a grait Domnul. 

 4. Când îi va izgoni Domnul Dumnezeul tau de la fa?a ta, sa nu zici în inima ta: Pentru dreptatea mea m-a adus Domnul sa stapânesc pe acest pamânt bun", caci pentru necredinciooia popoarelor acestora le izgoneote Domnul de la fata ta. 

 5. Nu pentru dreptatea ta oi nici pentru dreptatea inimii tale mergi sa mooteneoti pamântul lor, ci pentru necredin?a oi faradelegile popoarelor acestora le izgoneote Domnul Dumnezeul tau de la fa?a ta oi ca sa împlineasca fagaduin?a cu care S-a jurat Domnul parin?ilor tai: lui Avraam, lui Isaac oi lui Iacov. 

 6. De aceea sa otii astazi ca nu pentru dreptatea ta î?i da Domnul Dumnezeul tau sa mooteneoti acest pamânt bun, ca tu eoti un popor tare la cerbice. 

 7. ?ine minte oi nu uita de câte ori ai mâniat pe Domnul Dumnezeul tau în pustie; din ziua când a?i ieoit din pamântul Egiptului oi pâna ce au sosit la locul acesta, necontenit v-a?i împotrivit Domnului. 

 8. La Horeb a?i mâniat pe Domnul oi a?i pornit pe Domnul asupra voastra, aoa încât a vrut sa va piarda. 

 9. Când m-am suit eu pe munte, ca sa primesc lespezile de piatra, tablele legamântului, pe care 1-a încheiat Domnul cu voi, am stat în munte patruzeci de zile oi patruzeci de nop?i, 

 10. ai nici pâine n-am mâncat, nici apa n-am baut. Atunci mi-a dat Domnul doua table de piatra, scrise cu degetul lui Dumnezeu; pe acelea erau scrise toate cuvintele pe care vi le-a grait Domnul pe munte, din mijlocul focului, în ziua adunarii. 

 11. Dar dupa trecerea celor patruzeci de zile oi patruzeci de nop?i, când mi-a dat Domnul cele doua table de piatra, tablele legamântului, mi-a zis Domnul: 

 12. "Scoala oi te pogoara repede de aici, ca s-a razvratit poporul tau pe care l-ai scos din Egipt; curând s-a abatut el de la calea pe care i-am poruncit sa mearga oi oi-a facut chip turnat". 

 13. Tot atunci mi-a mai zis Domnul: "De mai multe ori ti-am grait oi ?i-am zis: Ma uit la poporul acesta oi vad ca este popor tare la cerbice. 

 14. Lasa-Ma dar acum sa-l pierd oi sa oterg numele lui de sub cer oi voi ridica din tine popor mai mare, mai puternic oi mai mult la numar decât ei". 

 15. Atunci eu m-am întors oi m-am pogorât din munte, iar muntele ardea în foc. Cele doua table ale legamântului erau în amândoua mâinile mele. 

 16. Am vazut însa ca voi pacatuisera?i înaintea Domnului Dumnezeului vostru, va facusera?i un vi?el turnat oi va abatusera?i curând de la calea pe care va poruncise Domnul sa o urma?i. 

 17. Am luat atunci cele doua table oi, aruncându-le cu amândoua mâinile mele, le-am sfarâmat înaintea ochilor vootri. 

 18. Apoi am îngenunchiat a doua oara înaintea Domnului, ca oi întâia oara, patruzeci de zile oi patruzeci de nop?i, fara sa manânc pâine oi fara sa beau apa; m-am rugat pentru pacatele voastre cu care a?i greoit voi, facând rau înaintea ochilor Domnului Dumnezeului vostru oi mîniindu-L. 

 19. Ca eu am fost îngrozit de mânia oi de iu?imea cu care Se mâniase Domnul pe voi, voind sa va piarda. ai m-a auzit Domnul oi de data aceasta. 

 20. Atunci Se mâniase Domnul foarte tare oi pe Aaron, vrând sa-l piarda oi pe el; dar m-am rugat eu în vremea aceea oi pentru Aaron. 

 21. Iar pacatul vostru pe care l-a?i facut, adica vi?elul, l-am luat, l-am ars în foc, l-am sfarâmat oi l-am pisat bine, pâna când s-a facut marunt ca praful, oi. praful acesta l-am aruncat în pârâul ce curgea din munte. 

 22. La Tabeerah, la Masa oi la Chibrot-Hataava voi iaraoi a?i mâniat pe Domnul Dumnezeul vostru. 

 23. Când v-a trimis Domnul din Cadeo-Barnea, zicând: Merge?i de lua?i pamântul pe care vi-l dau Eu, v-a?i împotrivit poruncii Domnului Dumnezeului vostru oi nu l-a?i crezut, nici n-a?i ascultat glasul Lui. 

 24. Nesupuoi a?i fost Domnului chiar din ziua când am început a va cunoaote. 

 25. Îngenunchind, aoadar, înaintea Domnului, m-am rugat eu patruzeci de zile oi patruzeci de nop?i, caci Domnul zisese sa va piarda. Eu însa m-am rugat Domnului oi am zis: 

 26. Stapâne Doamne, Împarate, Dumnezeule, nu pierde pe poporul Tau oi mootenirea Ta, pe care l-ai izbavit cu marirea puterii Tale oi pe care l-ai scos din Egipt cu mâna tare oi cu bra?ul Tau cel înalt. 

 27. Adu-?i aminte de robii Tai: Avraam, Isaac oi Iacov, carora Te-ai jurat pe Tine Însu?i; nu Te uita la cerbicia poporului acestuia, nici la necredin?a lui, nici la pacatele lui, 

 28. Ca cei ce traiesc în pamântul de unde ne-ai scos Tu sa nu zica: Domnul nu i-a putut duce în pamântul ce le-a fagaduit oi, urându-i, i-a scos ca sa-i omoare în pustiu. 

 29. Ei sunt poporul Tau oi mootenirea Ta, pe care l-ai scos din pamântul Egiptului cu puterea Ta cea mare oi cu bra?ul Tau cel înalt". 

Capitolul 10.

 1. "Atunci mi-a zis Domnul: Ciopleote-?i doua table de piatra, ca oi cele dintâi, oi suie-te la Mine în munte oi-?i fa un chivot de lemn; 

 2. Ca Eu am sa scriu pe tablele acelea cuvintele ce au fost pe tablele cele dintâi, pe care le-ai sfarâmat, iar tu sa le pui în chivot. 

 3. Am facut atunci un chivot din lemn de salcâm, am cioplit doua table de piatra, ca oi cele dintâi, oi m-am suit în munte cu cele doua table în mâinile mele. 

 4. Iar El a scris pe table, cum fusese scris oi pe cele dintâi, cele zece porunci pe care vi le spusese Domnul pe munte din mijlocul focului, în ziua adunarii, oi mi le-a dat Domnul mie; 

 5. Iar eu m-am întors oi m-am pogorât din munte oi am pus tablele în chivotul pe care-l facusem, ca sa stea acolo, cum îmi poruncise Domnul. 

 6. Apoi au plecat fiii lui Israel din Beerot-Bene-Iaacan la Mosera. Acolo a murit Aaron oi a fost îngropat acolo oi în locul lui s-a facut preot Eleazar, fiul lui. 

 7. De acolo am plecat la Gudgod oi din Gudgod la Iotbata, în pamântul unde sunt cursuri de apa. 

 8. În vremea aceea a ales Domnul semin?ia lui Levi, ca sa poarte chivotul legamântului Domnului, sa stea înaintea Domnului, sa-I slujeasca, sa se roage oi sa-I binecuvânteze numele Lui, cum face pâna în ziua de astazi. 

 9. De aceea n-are levitul parte oi mootenire cu fra?ii sai, caci mootenirea lui este Domnul, cum i-a spus Domnul Dumnezeul tau. 

 10. Deci am stat eu pe munte, ca oi întâia oara, patruzeci de zile oi patruzeci de nop?i; oi m-a ascultat Domnul oi de asta data oi n-a mai vrut Domnul sa te piarda, 

 11. Ci mi-a zis Domnul: Scoala oi mergi înaintea poporului acestuia, ca sa intre oi sa mooteneasca pamântul pentru care M-am jurat parin?ilor lor sa li-l dau. 

 12. Aoadar, Israele, ce cere de la tine Domnul Dumnezeul tau? - Numai aceasta: sa te temi de Domnul Dumnezeul tau, sa umbli în toate caile Lui, sa-L iubeoti oi sa slujeoti Domnului Dumnezeului tau, din toata inima ta oi din tot sufletul tau; 

 13. Sa pazeoti poruncile Domnului Dumnezeului tau oi hotarârile Lui pe care ?i le spun eu astazi, ca sa-?i fie bine. 

 14. Iata, al Domnului Dumnezeului tau este cerul oi cerurile cerurilor, pamântul oi toate cele de pe el. 

 15. Dar numai pe parin?ii tai i-a primit Domnul oi i-a iubit oi v-a ales pe voi, samân?a lor de dupa ei, din toate popoarele, cum vede?i astazi. 

 16. Deci sa taia?i împrejur inima voastra oi de acum înainte sa nu mai fi?i tari la cerbice; 

 17. Ca Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeul dumnezeilor oi Stapânul stapânilor, Dumnezeu mare oi puternic oi minunat, Care nu cauta la fa?a, nici nu ia mita; 

 18. Care face dreptate orfanului oi vaduvei oi iubeote pe pribeag oi-i da pâine oi hrana. 

 19. Sa iubi?i oi voi pe pribeag, ca oi voi a?i fost pribegi în pamântul Egiptului. 

 20. De Domnul Dumnezeul tau sa te temi, numai Lui sa-I slujeoti, de El sa te lipeoti oi cu numele Lui sa te juri. 

 21. El este lauda ta oi El este Dumnezeul tau, Cel ce a facut cu tine acele lucruri mari oi înfricooatoare pe care le-au vazut ochii tai. 

 22. aaptezeci oi cinci de suflete erau parin?ii tai când au venit în Egipt, iar acum Domnul Dumnezeul tau ?i-a sporit numarul ca stelele cerului". 

Capitolul 11.

 1. "Sa iubeoti dar pe Domnul Dumnezeul tau oi sa pazeoti în toate zilele cele ce ?i-a poruncit El sa pazeoti: hotarârile Lui, legile Lui oi poruncile Lui. 

 2. Baga?i de seama dar ca eu nu graiesc cu copiii vootri, care nu otiu oi n-au vazut pedeapsa Domnului Dumnezeului vostru, nici slava Lui, nici mâna Lui cea tare, nici bra?ul Lui cel înalt, 

 3. Nici semnele Lui, nici lucrurile Lui, pe care le-a facut în mijlocul Egiptului cu Faraon, regele egiptean, oi cu tot pamântul lui, 

 4. Nici ce a facut El cu ootirea egipteana, cu caii lui oi cu carele lui, pe care le-â înecat în apele Marii Rooii, când alergau dupa voi; oi i-a pierdut Domnul Dumnezeu pâna în ziua de astazi; 

 5. Nici ce a facut El pentru voi în pustie, pâna când a?i ajuns în locul acesta; 

 6. Nici ce a facut El cu Datan oi Abiron, fiii lui Eliab, fiul lui Ruben, când oi-a deschis pamântul gura sa oi în mijlocul a tot Israelul i-a înghi?it pe ei, pe familiile lor, corturile lor oi toata averea ce o aveau. 

 7. Caci ochii vootri au vazut toate lucrurile cele mari ale Domnului, pe care le-a facut El. 

 8. De aceea pazi?i toate poruncile Lui, pe care vi le spun eu astazi, ca sa fi?i vii oi sa va întari?i, sa va duce?i sa mooteni?i pamântul în care ve?i trece peste Iordan ca sa-l stapâni?i; 

 9. ai ca sa trai?i multa vreme în pamântul acela pentru care Domnul S-a jurat parin?ilor vootri sa li-l dea lor oi semin?iei lor, în pamântul unde curge miere oi lapte. 

 10. Caci pamântul la care mergi tu ca sa-l stapâneoti nu este ca pamântul Egiptului din care ai ieoit, unde, semanând samân?a, o udai cu ajutorul picioarelor tale, ca pe o gradina de legume. 

 11. Ci pamântul în care trece?i ca sa-l stapâni?i este o ?ara cu mun?i oi cu vai oi se adapa cu apa din ploaia cerului. 

 12. Este ?ara de care poarta grija Domnul Dumnezeul tau; ochii Domnului Dumnezeului tau sunt necontenit asupra ei, de la începutul anului pâna la sfâroitul lui. 

 13. De ve?i asculta poruncile Mele pe care vi le dau astazi, zice Domnul, oi ve?i iubi pe Domnul Dumnezeul vostru oi-I ve?i sluji din toata inima oi din tot sufletul vostru, 

 14. Voi da pamântului vostru ploaie la vreme, timpurie oi târzie, oi-?i vei strânge pâinea ta, vinul tau oi untdelemnul tau; 

 15. Voi da iarba pe câmpia ta pentru dobitoacele tale oi vei mânca oi te vei satura. 

 16. Pazi?i-va sa nu se mândreasca inima voastra oi sa nu va abate?i, nici sa va apuca?i sa sluji?i altor dumnezei oi sa va închina?i lor. 

 17. Ca atunci se va aprinde mânia Domnului asupra voastra, va închide cerul oi nu va fi ploaie oi pamântul nu-oi va da roadele sale; iar voi ve?i pieri curând de pe pamântul cel bun pe care Domnul vi-l da. 

 18. Pune?i dar aceste cuvinte ale mele în inima voastra oi în sufletul vostru; lega?i-le ca semn la mâna voastra oi sa le ave?i ca pe o tabli?a pe fruntea voastra. 

 19. Sa înva?a?i acestea oi pe fiii vootri, graind de ele când oede?i  acasa oi când merge?i pe cale, când va culca?i oi când va scula?i. 

 20. Sa le scrie?i  pe uoorii caselor voastre oi pe por?ile voastre, 

 21. Ca zilele voastre oi zilele copiilor vootri în acel pamânt bun, pentru care Domnul S-a jurat parin?ilor vootri, sa fie atât de multe, câte vor fi zilele cerului deasupra pamântului. 

 22. Ca de ve?i pazi voi toate poruncile acestea, pe care va poruncesc sa le pazi?i, oi de ve?i iubi pe Domnul Dumnezeul vostru, umblând în toate caile Lui oi lipindu-va de El, 

 23. Va alunga Domnul toate popoarele acestea de la fa?a, voastra oi ve?i stapâni popoare mai mari oi mai puternice decât voi. 

 24. Tot locul pe care va calca piciorul vostru va fi al vostru; de la pustiu pâna la Liban, de la râul Eufratului oi pâna la marea cea de la asfin?it, se vor întinde hotarele voastre. 

 25. Nimeni nu va putea sta înaintea voastra; Domnul Dumnezeul vostru va aduce frica oi cutremur peste tot pamântul dinaintea voastra, în care ve?i calca voi, dupa cum v-a grait. 

 26. Iata, eu va pun astazi înainte binecuvântare oi blestem: 

 27. Binecuvântare ve?i avea daca ve?i asculta poruncile Domnului Dumnezeului vostru, pe care vi le spun eu astazi; iar blestem, daca nu ve?i asculta poruncile Domnului Dumnezeului vostru, 

 28. Ci va ve?i abate de la calea pe care v-o poruncesc astazi oi ve?i merge dupa dumnezei pe care nu-i oti?i. 

 29. Când te va duce Domnul Dumnezeul tau în pamântul acela în care mergi ca sa-l mooteneoti, atunci sa rosteoti binecuvântarea pe muntele Garizim oi blestemul pe muntele Ebal. 

 30. Iata, aceotia sunt peste Iordan, în drumul spre asfin?itul soarelui, în pamântul Canaaneilor, care locuiesc pe oesul Arabah din fa?a Ghilgalei, aproape de stejarul More. 

 31. Caci voi ve?i trece Iordanul, ca sa mergeri sa lua?i pamântul pe care Domnul Dumnezeul vostru vi-l da mootenire veonica oi-l ve?i lua în stapânire oi ve?i trai în el. 

 32. Aoadar sili?i-va sa pazi?i toate hotarârile oi poruncile Lui pe care vi le pun eu astazi înainte". 

Capitolul 12.

 1. "Iata hotarârile oi legile pe care trebuie sa va sili?i a le împlini în pamântul ce Domnul Dumnezeul parin?ilor vootri vi-l da în stapânire, în toate zilele cît ve?i trai în pamântul acela. 

 2. Sa pustii?i toate locurile în care popoarele ce le ve?i supune au slujit dumnezeilor lor, cele din mun?ii înal?i, cele de pe dealuri oi cele de sub orice copac umbros. 

 3. Sa darâma?i jertfelnicele lor, sa strica?i stâlpii lor, sa arderi cu foc copacii lor, sa sfarâma?i idolii dumnezeilor lor oi sa oterge?i numele lor din locurile acelea. 

 4. Iar Domnului Dumnezeului vostru sa nu-I face?i aoa; 

 5. Ci la locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul vostru din toate semin?iile voastre, ca sa-ai puna numele Sau asupra lui, sa veni?i sa-l cerceta?i. 

 6. Acolo sa aduce?i arderile de tot ale voastre oi jertfele voastre, zeciuielile voastre oi ridicarea mâinilor voastre, fagaduin?ele voastre, prinoasele voastre cele de buna voie oi jertfele voastre de pace, pe întâii nascu?i ai vitelor voastre mari oi ai vitelor voastre mici; 

 7. Sa mânca?i acolo înaintea Domnului Dumnezeului vostru oi sa va veseli?i cu familiile voastre pentru toate câte au facut mâinile voastre oi cu câte v-a binecuvântat Domnul Dumnezeul vostru. 

 8. Sa nu face?i aoa cum facem noi acum aici, adica ceea ce i se pare fiecaruia ca este bine; 

 9. Caci noi acum n-am intrat în locul odihnei oi în mootenirea pe care ji-o da Domnul Dumnezeul tau; 

 10. Ci când ve?i trece Iordanul oi va ve?i aoeza în pamântul ce vi-l da Domnul Dumnezeul vostru mootenire, când El va va linioti de to?i vrajmaoii vootri, care va înconjura, oi ve?i trai la adapost de primejdii, 

 11. Atunci la locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul vostru, ca sa-ai puna numele asupra Lui, acolo sa aduce?i tot ce v-am poruncit Eu astazi: arderile  de tot ale voastre, jertfele voastre, zeciuielile voastre, ridicarea mâinilor voastre oi toate cele alese dupa fagaduin?ele voastre, ce a?i fagaduit Domnului Dumnezeului vostru. 

 12. Sa va veseli?i înaintea Domnului Dumnezeului vostru, voi, fiii vootri oi fiicele voastre, robii vootri, roabele voastre oi levitul cel din mijlocul salaourilor voastre, ca acela n-are parte oi mootenire cu voi. 

 13. Fereote-te de a-?i aduce arderile de tot ale tale în orice loc s-ar întâmpla, 

 14. Ci numai în locul acela pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tau în una din semin?iile tale, oi fa tot ce ?i-am poruncit eu astazi. 

 15. Totuoi, când î?i va pofti sufletul, vei putea sa junghii oi sa manânci carne oriunde vei trai, dupa binecuvântarea pe care ?i-a dat-o Domnul Dumnezeul tau; cel ce va fi necurat oi cel ce va fi curat vor putea sa manânce carne, cum se manânca cea de caprioara oi cea de cerb. 

 16. Numai sânge sa nu mânca?i, ci sa-l varsa?i jos ca apa. 

 17. Tu nu vei putea sa manânci în salaourile tale zeciuiala de la pâinea ta, de la vinul tau oi de la untdelemnul tau, întâii nascu?i ai vitelor tale mari oi ai vitelor tale marunte, nici darurile tale de buna voie, pe care le-ai fagaduit, nici prinoasele tale cele de buna voie, nici cele ridicate ale mâinilor tale, 

 18. Ci acestea sa le manânci înaintea Domnului Dumnezeului tau, în locul acela pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tau, tu oi fiul tau, fiica ta, robul tau oi roaba ta, levitul oi strainul care este în locaourile tale oi sa te veseleoti înaintea Domnului Dumnezeului tau de toate câte au facut mâinile tale. 

 19. Baga de seama sa nu paraseoti pe levit în toate zilele cît vei trai în pamântul tau. 

 20. Când va largi Domnul Dumnezeul tau hotarele tale, precum ?i-a grait El, oi vei zice: Voi mânca oi carne, pentru ca sufletul tau doreote sa manânce carne, manânca oi carne, dupa dorin?a sufletului tau. 

 21. De va fi departe de tine locul pe care l-a ales Domnul Dumnezeul tau, ca sa-ai puna numele asupra lui, atunci sa junghii din vitele tale mari oi marunte pe care ?i le-a dat Domnul Dumnezeul tau, dupa cum ?i-am poruncit eu, oi sa manânci în locuin?ele tale, dupa dorin?a sufletului tau. 

 22. Dar sa le manânci cum se manânca cerbul oi caprioara; aceasta poate sa manânce oi cel curat oi cel necurat al tau. 

 23. Dar ia bine seama sa nu manânci sânge, pentru ca sângele are în el via?a oi sa nu manânci via?a laolalta cu carnea. 

 24. Sa nu manânci sângele, ci sa-l veroi jos ca apa. 

 25. Sa nu-l manânci, ca sa-?i fie bine în veci, ?ie oi copiilor tai de dupa tine, oi bine-?i va fi de vei face cele bune oi cele placute înaintea ochilor Domnului Dumnezeului tau. 

 26. Dar cele închinate ale tale, câte le vei avea, oi cele fagaduite ale tale, ia-le oi vino la locul acela pe care 1-a ales Domnul Dumnezeul tau, ca sa se cheme numele Lui acolo. 

 27. Sa savâroeoti arderile de tot ale tale, carnea oi sângele, pe jertfelnicul Domnului Dumnezeului tau; sângele celorlalte jertfe ale tale sa fie varsat lânga jertfelnicul Domnului Dumnezeului tau, iar carnea lor s-o manânci. 

 28. Asculta oi împlineote toate poruncile acestea pe care ?i le dau eu astazi, ca sa-?i fie bine în veci, ?ie oi copiilor tai oi bine-?i va fi de vei face cele bune oi placute înaintea ochilor Domnului Dumnezeului tau. 

 29. Când Domnul Dumnezeul tau va pierde de la fa?a ta popoarele la care mergi, ca sa le cuprinzi, oi dupa ce le vei cuprinde oi te vei aoeza în pamântul lor, 

 30. Atunci sa te pazeoti ca sa nu cazi în cursa oi sa le urmezi lor, dupa ce le vei pierde de pe fa?a pamântului, oi sa nu cau?i pe dumnezeii lor, zicând: Cum au slujit popoarele acestea dumnezeilor lor, aoa voi face oi eu. 

 31. Sa nu faci aoa Domnului Dumnezeului tau, caci aceia fac dumnezeilor lor toate de care se îndeparteaza Domnul oi pe care le uraote El; aceia oi pe fiii oi pe fiicele lor le ard pe foc înaintea dumnezeilor lor. 

 32. Toate câte va poruncesc sili?i-va sa le împlini?i oi nici sa adaugi oi nici Sa laoi ceva din ele". 

Capitolul 13.

 1. "De se va ridica în mijlocul tau prooroc sau vazator de vise oi va face înaintea ta semn oi minune, 

 2. ai se va împlini semnul sau minunea aceea, de care ?i-a grait el, oi-?i va zice atunci: Sa mergem dupa al?i dumnezei, pe care tu nu-i otii oi sa le slujim acelora, 

 3. Sa nu ascul?i cuvintele proorocului aceluia sau ale acelui vazator de vise, ca prin aceasta va ispiteote Domnul Dumnezeul vostru, ca sa afle de iubi?i pe Domnul Dumnezeul vostru din toata inima voastra oi din tot sufletul vostru. 

 4. Domnului Dumnezeului vostru sa-I urma?i oi de El sa va teme?i; sa pazi?i poruncile Lui oi glasul Lui sa-l asculta?i; Lui sa-I sluji?i oi de El sa va lipi?i. 

 5. Iar pe proorocul acela sau pe vazatorul acela de vise sa-l da?i mor?ii, pentru ca v-a sfatuit sa va abate?i de la Domnul Dumnezeul vostru, Cel ce v-a scos din pamântul Egiptului oi v-a izbavit din casa robiei, dorind sa te abata de la calea pe care ?i-a poruncit Domnul Dumnezeul tau sa mergi; pierde dar raul din mijlocul tau. 

 6. De te va îndemna în taina fratele tau, fiul tatalui tau, sau fiul mamei tale, sau fiul tau, sau fiica ta, sau femeia de la sânul tau, sau prietenul tau care este pentru tine ca sufletul tau, zicând: Haidem sa slujim altor dumnezei, pe care tu oi parin?ii tai nu i-a?i otiut, 

 7. Dumnezeilor acelor popoare, care locuiesc împrejurul tau, aproape sau departe de tine, de la un capat pâna la celalalt al pamântului, 

 8. Sa nu te învoieoti cu ei, nici sa-i ascul?i; sa nu-i cru?e ochii tai, sa nu-?i fie mila de ei, nici sa-i ascunzi; 

 9. Ci ucide-i; mâna ta sa fie înaintea tuturor asupra lor, ca sa-i ucida, oi apoi sa urmeze mâinile a tot poporul. 

 10. Sa-i ucizi cu pietre pâna la moarte, ca au încercat sa te abata de la Domnul Dumnezeul tau, Care te-a scos din pamântul Egiptului oi din casa robiei. 

 11. Tot Israelul va auzi aceasta oi se va teme oi nu se vor mai apuca pe viitor sa mai faca în mijlocul tau asemenea rau. 

 12. De vei auzi de vreuna din ceta?ile tale, pe care Domnul Dumnezeul tau ?i le da ca sa locuieoti, 

 13. Ca s-au ivit în ea oameni necredinciooi dintre ai tai oi au smintit pe locuitorii ceta?ii lor, zicând: Haidem sa slujim altor dumnezei, pe care voi nu i-a?i otiut, 

 14. Cauta, cerceteaza oi întreaba bine, oi de va fi adevarat ca s-a întâmplat urâciunea aceasta în mijlocul tau, 

 15. Sa loveoti pe locuitorii acelei ceta?i cu ascu?ioul sabiei, s-o dai, blestemului pe ea oi tot ce este în ea oi dobitoacele ei sa le treci prin ascu?ioul sabiei. 

 16. Iar prazile ei sa le aduni toate în mijlocul pie?ii ei oi sa arzi cu foc cetatea oi toata prada ei, ca ardere de tot Domnului Dumnezeului tau; sa fie ea pe vecie darâmata oi niciodata sa nu se mai zideasca. 

 17. Nimic din cele blestemate sa nu se lipeasca de mâna ta, ca sa-ai potoleasca Domnul iu?imea mâniei Sale oi sa-?i dea mila oi îndurare, oi sa te înmul?easca, cum ?i-a grait oi ?ie oi cum S-a jurat parin?ilor tai, 

 18. De vei asculta glasul Domnului Dumnezeului tau, pazind toate poruncile Lui pe care ?i le dau acum oi facând cele bune oi placute înaintea ochilor Domnului Dumnezeului tau". 

Capitolul 14.

 1. "Voi sunte?i fiii Domnului Dumnezeului vostru; sa nu face?i crestaturi pe trupul vostru oi sa nu va tunde?i parul de deasupra ochilor vootri, pentru mor?i; 

 2. Caci voi sunte?i poporul sfânt al Domnului Dumnezeului vostru oi pe voi v-a ales Domnul ca sa-I fi?i poporul Lui de mootenire dintre toate popoarele câte sunt pe pamânt. 

 3. Sa nu mânca?i nici un lucru necurat. 

 4. Iata dobitoacele pe care le pute?i mânca: 

 5. Boul, oaia, capra, cerbul, gazela, antilopa, ?apul, cerboaica, boul salbatic oi capra salbatica. 

 6. Orice dobitoc care are copita despicata, cu spintecatura adânca între amândoua par?ile copitei oi care dobitoc rumega mâncarea, se manânca. 

 7. Dintre cele ce îoi rumega mâncarea sau îoi au copita despicata printr-o spintecatura adânca, numai acestea nu se manânca: camila, iepurele oi iepurele de casa, pentru ca, deoi acestea îoi rumega mâncarea, dar nu-oi au copita despicata, acestea sunt necurate pentru voi. 

 8. Nu se manânca porcul, pentru ca, deoi are copita despicata, nu îoi rumega mâncarea; acesta este necurat pentru voi. Carnea acestora sa n-o mânca?i oi de stârvurile lor sa nu va atinge?i. 

 9. Din toate vieta?ile care sunt în apa, sa mânca?i pe acelea care au aripi oi solzi; 

 10. Iar pe toate celelalte, care n-au aripi oi solzi, sa nu le mânca?i; necurate sunt pentru voi. 

 11. Orice pasare curata s-o mânca?i. 

 12. Dar din ele sa nu mânca?i pe acestea: vulturul, vulturul rapitor oi vulturul de mare, 

 13. Corbul, ooimul, gaia cu soiurile ei, 

 14. Tot soiul de ciori, 

 15. Stru?ul, cucuveaua, pescaruoul oi uliul cu soiurile lui, 

 16. Huhurezul, ibisul oi lebada, 

 17. Pelicanul, porfirionul oi corbul de mare, 

 18. Cocostârcul, pupaza cu soiurile ei oi liliacul. 

 19. Toate înaripatele târâtoare sunt necurate pentru voi; sa nu le mânca?i. 

 20. Orice pasare curata s-o mânca?i. 

 21. Sa nu mânca?i nici o mortaciune, ci s-o dai strainului de alt neam ce se va întâmpla sa locuiasca în casa ta; acela s-o manânce sau sa i-o vinzi, caci tu eoti poporul sfânt al Domnului Dumnezeului tau. Sa nu fierbi iedul în laptele mamei sale. 

 22. Sa osebeoti zeciuiala din toate veniturile semanaturilor tale, care-?i vin din ?arina ta în. fiecare an, 

 23. ai sa manânci înaintea Domnului Dumnezeului tau, la locul ce-l va alege El, ca sa-I fie numele acolo; adu zeciuiala din pâinea ta, din vinul tau, din untdelemnul tau oi pe întâii nascu?i ai vitelor tale mari oi ai vitelor tale marunte, ca sa te înve?i a te teme de Domnul Dumnezeul tau în toate zilele. 

 24. Iar de va fi pentru tine drumul lung, încât sa nu po?i aduce acestea, pentru ca este departe de tine locul pe care l-a ales Domnul Dumnezeul tau, ca sa-oi puna acolo numele Sau, oi Domnul Dumnezeul tau te-a binecuvântat, 

 25. Atunci schimba acestea pe argint oi ia argintul în mâna ta oi vino la locul pe care 1-a ales Domnul Dumnezeul tau; 

 26. Apoi cumpara pe argintul acesta tot ce doreote sufletul tau: boi, oi, vin, sichera oi orice î?i pofteote sufletul tau, oi manânca acolo înaintea Domnului Dumnezeului tau oi te veseleote, tu oi familia ta. 

 27. Dar pe levitul care este în locaourile tale sa nu-l paraseoti, caci el nu are parte oi mootenire cu tine. 

 28. Iar dupa trecerea a trei ani, ia toate zeciuielile veniturilor tale din anul acela oi le pune în locaourile tale; 

 29. ai sa vina levitul, caci el nu are parte oi mootenire cu tine, oi strainul oi orfanul oi vaduva care se afla în salaourile tale oi sa manânce oi sa se sature, ca sa te binecuvânteze Domnul Dumnezeul tau în toate lucrurile mâinilor tale, pe care le vei face tu". 

Capitolul 15.

 1. "În anul al oaptelea vei face iertare. 

 2. Iertarea însa va fi aceasta: tot împrumutatorul, care da împrumut aproapelui sau, sa ierte datoria oi sa n-o mai ceara de la aproapele sau sau de la fratele sau, ca s-a vestit iertarea în cinstea Domnului Dumnezeului tau. 

 3. De la cel de alt neam sa ceri datoria; iar ce vei avea la fratele tau, sa-i ier?i. 

 4. Numai aoa nu va fi sarac printre voi; ca te va binecuvânta Domnul în pamântul acela pe care Domnul Dumnezeul tau ?i-l da în stapânire, ca sa-l ai mootenire, 

 5. Daca vei asculta glasul Domnului Dumnezeului tau oi te vei sili sa plineoti toate poruncile acestea, care ?i le spun eu astazi. 

 6. Caci Domnul Dumnezeul tau te va binecuvânta, dupa cum i-a grait oi vei da împrumut altor poare, iar tu nu vei lua împrumut; oi ?i domni peste multe popoare, iar acelea nu vor domni peste tine. 

 7. Iar de va fi la tine sarac vreunul din fra?ii tai, în vreuna din ceta?ile tale de pe pamântul tau pe care ?i-l da Domnul Dumnezeul tau, sa nu-?i învârtooezi inima, nici sa-?i închizi mâna ta înaintea fratelui tau celui sarac; 

 8. Ci sa-i deschizi mâna ta oi sa-i dai împrumuturi potrivite cu nevoia lui oi cu lipsa ce sufera. 

 9. Pazeote-te sa nu intre în inima ta gândul nelegiuit oi sa zici: Se apropie anul al oaptelea, anul iertarii; oi sa nu se faca din pricina aceasta ochiul tau nemilostiv catre fratele tau cel sarac oi sa-l treci cu vederea; ca acela va striga împotriva ta catre Domnul oi va fi asupra ta pacat mare. 

 10. Da-i, da-i oi împrumuturi câte-?i va cere oi cît îi va trebui, oi când îi vei da, sa nu se întristeze inima ta, caci pentru aceasta te va binecuvânta Domnul Dumnezeul tau în toate lucrurile tale oi în toate câte se vor lucra de mâinile tale. 

 11. Caci nu va lipsi sarac din pamântul tau; de aceea î?i oi poruncesc eu: Deschide mâna ta fratelui tau, saracului tau oi celui lipsit din pamântul tau. 

 12. De ?i se va vinde ?ie fratele tau, evreu sau evreica, oase ani sa fie rob la tine, iar în anul al oaptelea sa-i dai drumul de la tine, slobod. 

 13. Iar când îi vei da drumul ca sa fie slobod, sa nu-i dai drumul cu mâinile goale; 

 14. Ci înzestreaza-l din turmele tale, din aria ta, de la teascul tau; da-i oi lui din cele cu care te-a binecuvântat Domnul Dumnezeul tau. 

 15. Adu-?i aminte ca oi tu ai fost rob în pamântul Egiptului oi te-a izbavit Domnul Dumnezeul tau. Iata pentru ce î?i poruncesc acestea astazi. 

 16. Iar daca acela î?i va zice: Nu ma duc de la tine, pentru ca te iubesc pe tine oi casa ta, oi deci îi este bine la tine, 

 17. Sa iei sula oi sa-i gaureoti urechea lui de uoor, oi î?i va fi rob pe vecie. Tot aoa sa faci oi cu roaba ta. 

 18. Sa nu socoteoti o greutate pentru tine când va trebui sa-i dai drumul de la tine ca sa fie slobod, caci în oase ani ?i-a muncit de doua ori cât plata unui strain oi te va binecuvânta Domnul Dumnezeul tau în toate câte vei face. 

 19. Tot întâiul nascut de parte barbateasca, ce se va naote din vitele tale cele mari oi din vitele marunte ale tale, sa-l închini Domnului Dumnezeului tau. Sa nu lucrezi cu boul tau întâi-nascut oi sa nu tunzi pe întâiul nascut din vitele tale marunte. 

 20. Înaintea Domnului Dumnezeului tau sa manânci acestea în fiecare an, tu oi familia ta, la locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tau. 

 21. Dar daca va avea vreo meteahna, ochiopatare, sau orbire, sau alta meteahna oarecare, sa nu-l aduci jertfa Domnului Dumnezeului tau, 

 22. Ci sa-l manânci în ceta?ile tale; atât cel necurat cît oi cel curat pot sa manânce din el, cum manânca o caprioara sau un cerb. 

 23. Numai sângele lui sa nu-l manânci, ci sa-l veroi jos, ca apa". 

Capitolul 16.

 1. "Sa pazeoti luna Aviv oi sa praznuieoti Paotile Domnului Dumnezeului tau, pentru ca în luna Aviv te-a scos Domnul Dumnezeul tau din Egipt, noaptea. 

 2. Sa junghii Paotile Domnului Dumnezeului tau din vite mari oi din vite marunte, la locul pe care-l va alege Domnul, ca sa fie numele Lui acolo. 

 3. Sa nu manânci în timpul Paotilor pâine dospita; oapte zile sa manânci azime, pâinea durerii, ca sa-?i aduci aminte de ieoirea ta din pamântul Egiptului în toate zilele vie?ii tale, caci cu grabire ai ieoit tu din pamântul Egiptului. 

 4. Sa nu se afle la tine aluat dospit în tot ?inutul tau, timp de oapte zile, oi din carnea care ai adus-o jertfa seara, în ziua întâi, sa nu ramâna nimic pe diminea?a. 

 5. Tu nu pori sa junghii Paotile în vreuna din ceta?ile tale, pe care Domnul Dumnezeul tau ?i le va da. 

 6. Ci numai în locul acela pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tau, ca sa ramâna acolo numele Lui; sa junghii Paotile seara, la asfin?itul soarelui, pe vremea când ai ieoit tu din Egipt. 

 7. Sa frigi oi sa manânci în locul acela pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tau, iar a doua zi po?i sa te întorci oi sa intri în salaourile tale. 

 8. aase zile sa manânci pâine nedospita, iar în ziua a oaptea este încheierea sarbatorii Domnului Dumnezeului tau; sa nu lucrezi în acele zile nimic, fara numai cele pentru suflet. 

 9. Sa numeri apoi oapte saptamâni; dar sa începi a numara cele oapte saptamâni de când se va începe secerioul. 

 10. ai atunci sa savâroeoti sarbatoarea saptamânilor Domnului Dumnezeului tau cu dar de bunavoie, cum î?i va da mâna oi dupa cum vei putea, din cele cu care te-a binecuvântat Domnul Dumnezeul tau. 

 11. Sa te veseleoti înaintea Domnului Dumnezeului tau, tu, fiul tau oi fiica ta, robul tau oi roaba ta, levitul din ceta?ile tale oi strainul, orfanul oi vaduva, care vor fi în mijlocul tau, în locul pe care l-a ales Domnul Dumnezeul tau, ca sa fie numele Lui acolo. 

 12. Adu-?i aminte ca ai fost rob în Egipt; ?ine dar oi pazeote poruncile acestea. 

 13. Sarbatoarea corturilor s-o savâroeoti în oapte zile, dupa ce vei aduna din aria ta oi din teascul tau. 

 14. ai sa te veseleoti în sarbatoarea ta: tu, fiul tau oi fiica ta, robul tau oi roaba ta, levitul oi strainul, orfanul oi vaduva, care sunt în ceta?ile tale. 

 15. aapte zile sa sarbatoreoti înaintea Domnului Dumnezeului tau, la locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tau, ca sa fie numele Lui acolo; ca te va binecuvânta Domnul Dumnezeul tau în toate roadele oi în tot lucrul mâinilor tale, oi tu de aceea sa fii vesel. 

 16. De trei ori pe an sa se înfa?ioeze to?i cei de parte barbateasca înaintea Domnului Dumnezeului tau la locul pe care-l va alege El: la sarbatoarea azimelor, la sarbatoarea saptamânilor oi la sarbatoarea corturilor, dar nimeni sa nu se înfa?ioeze înaintea fe?ei Domnului cu mâinile goale. 

 17. Ci fiecare sa vina cu dar în mâna sa, dupa cum 1-a binecuvântat Domnul Dumnezeul tau. 

 18. în toate ceta?ile tale, pe care ?i le va da Domnul Dumnezeul tau, sa-îi pui judecatori oi capetenii dupa semin?iile tale, ca sa judece poporul cu judecata dreapta. 

 19. Sa nu strici legea, sa nu cau?i la fa?a oi sa nu iei mita, ca mita orbeote ochii în?elep?ilor oi strâmba pricinile drepte. 

 20. Cauta dreptate oi iar dreptate, ca sa traieoti oi sa stapâneoti pamântul pe care Domnul Dumnezeul tau ?i-l da. 

 21. Sa nu-?i sadeoti dumbrava de orice fel de copaci împrejurul jertfelnicului pe care-l vei zidi Domnului Dumnezeului tau. 

 22. ai sa nu-?i ridici stâlpi idoleoti, care sunt urâ?i de Domnul Dumnezeul tau". 

Capitolul 17.

 1. Sa nu aduci jertfa Domnului Dumnezeului tau bou sau oaie cu meteahna, sau cu beteoug, caci aceasta este urâciune înaintea Domnului Dumnezeului tau. 

 2. De se va afla la tine, în vreuna din ceta?ile tale, pe care ?i le va da Domnul Dumnezeul tau, barbat sau femeie, care sa fi facut rau înaintea ochilor Domnului Dumnezeului tau, calcând legamântul Lui, 

 3. ai se va duce oi se va apuca sa slujeasca altor dumnezei oi se va închina acelora, sau soarelui, sau lunii, sau la toata ootirea cereasca, ceea ce eu n-am poruncit; 

 4. ai ?i se va vesti oi vei auzi aceasta, sa cercetezi bine oi de se va adeveri aceasta oi se va fi facut urâciunea aceasta în Israel, 

 5. Sa sco?i pe barbatul acela sau pe femeia aceea care au facut raul acesta la por?ile tale oi sa-i ucizi cu pietre. 

 6. Cel osândit la moarte sa moara dupa spusele a doi sau trei martori; iar pe spusa unui singur martor sa nu fie osândit nimeni la moarte. 

 7. Mâna martorilor sa se ridice asupra lui, ca sa-l ucida înaintea tuturor, oi apoi sa se ridice mâna a tot poporul. Pierde deci raul din mijlocul tau. 

 8. Daca în vreo pricina oarecare î?i va fi greu de ales între sânge oi sânge, între judecata oi judecata, între batai oi batai oi în ceta?ile tale parerile vor fi împar?ite, atunci scoala oi du-te la locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tau, ca sa-I fie numele acolo, 

 9. ai vino la preo?i, la levi?i oi la judecatorul care va fi în zilele acelea oi întreaba-i, iar ei î?i vor spune cum sa judeci. 

 10. Fa dupa Cuvântul ce-?i vor spune ei în locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tau, ca sa fie chemat numele Lui acolo oi sileote-te sa împlineoti tot ceea ce te vor înva?a ei, 

 11. Dupa legea pe care te vor înva?a ei oi dupa hotarârea ce-?i vor spune-o sa faci oi sa nu te aba?i nici la dreapta, nici la stânga de la cele ce-li vor spune ei. 

 12. Iar cine se va purta aoa de îndaratnic, încât sa nu asculte pe preotul care sta acolo la slujba înaintea Domnului Dumnezeului tau, sau pe judecatorul care va fi în zilele acelea, unul ca acela sa moara. 

 13. Pierde deci raul din Israel oi va auzi tot poporul oi se va teme oi nu se va mai purta în viitor cu îndaratnicie. 

 14. Când vei ajunge tu în pamântul ce ?i-l da Domnul Dumnezeul tau oi-l vei lua în stapânire oi te vei aoeza în el oi vei zice: Îmi voi pune rege peste mine, ca celelalte popoare, care sunt împrejurul meu, 

 15. Atunci sa-ti pui rege peste tine pe acela pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tau: dintre fra?ii tai sa-?i pui rege peste tine; nu vei putea sa pui rege peste tine un strain, care nu este din fra?ii tai. 

 16. Dar sa nu-oi înmul?easca acela caii oi sa nu întoarca pe popor în Egipt, pentru ca sa-oi înmul?easca el caii, caci Domnul v-a zis: Sa nu va mai întoarceri pe calea aceasta. 

 17. Sa nu-oi înmul?easca femeile, ca sa nu se razvrateasca inima lui, oi nici argintul oi aurul lui sa nu oi-l înmul?easca peste masura. 

 18. Caci, când se va sui pe scaunul regatului sau, trebuie sa-oi scrie pentru sine cartea legii acesteia din cartea care se afla la preo?ii levi?ilor, 

 19. ai sa fie aceasta la el oi el sa o citeasca în toate zilele vie?ii sale, ca sa înve?e a se teme de Domnul Dumnezeul sau oi sa se sileasca a împlini toate cuvintele legii acesteia oi toate hotarârile acestea, 

 20. Ca sa nu se îngâmfe inima lui fa?a de fra?ii lui oi ca sa nu se abata el de la lege nici la dreapta, nici la stânga, ci ca sa fie el oi fiii lui zile multe la domnie în Israel". 

Capitolul 18.

 1. "Preo?ii, levi?ii oi toata semin?ia lui Levi nu va avea parte oi mootenire cu Israel; aceotia sa se hraneasca cu jertfele Domnului oi cu partea Lui; 

 2. Iar mootenire nu va avea el între fra?ii sai, caci Domnul însuoi este mootenirea lui, precum i-a grait El. 

 3. Iata ce sa se dea preo?ilor de la popor: cei ce aduc ca jertfa boi sau oi sa dea preotului spata, falcile oi stomacul. 

 4. De asemenea pârga de la grâul tau, de la vinul tau oi de la untdelemnul tau, pârga de lâna de la oile tale sa i-o dai lui, 

 5. Ca pe el l-a ales Domnul Dumnezeul tau din toate semin?iile tale, ca sa stea înaintea Domnului Dumnezeului tau oi sa slujeasca întru numele Domnului, el oi fiii lui în toate zilele. 

 6. De va pleca levitul din una din ceta?ile tale, din tot pamântul fiilor lui Israel, unde locuieote, oi va veni, dupa dorin?a sufletului sau, la locul ce 1-a ales Domnul, 

 7. ai va sluji în numele Domnului Dumnezeului tau, ca to?i fra?ii sai levi?i care stau înaintea Domnului, 

 8. Sa se foloseasca de aceeaoi parte ca oi ceilal?i, pe lânga cele primite din vânzarea mootenirii parinteoti. 

 9. Când vei intra tu în pamântul ce ?i-l da Domnul Dumnezeul tau, sa nu te deprinzi a face urâciunile pe care le fac popoarele acestea. 

 10. Sa nu se gaseasca la tine de aceia care trec pe fiul sau fiica lor prin foc, nici prezicator, sau ghicitor, sau vrajitor, sau fermecator, 

 11. Nici descântator, nici chemator de duhuri, nici mag, nici de cei ce graiesc cu mor?ii. 

 12. Caci urâciune este înaintea Domnului tot cel ce face acestea, oi pentru aceasta urâciune îi izgoneote Domnul Dumnezeul tau de la fa?a ta. 

 13. Iar tu fii fara prihana înaintea Domnului Dumnezeului tau; 

 14. Caci popoarele acestea, pe care le izgoneoti tu, asculta de ghicitori oi de prevestitori, iar ?ie nu-?i îngaduie aceasta Domnul Dumnezeul tau. 

 15. Prooroc din mijlocul tau oi din fra?ii tai, ca oi mine, î?i va ridica Domnul Dumnezeul tau: pe Acela sa-L asculta?i. 

 16. Ca tu la Horeb, în ziua adunarii, ai cerut de la Domnul Dumnezeul tau oi ai zis: Sa nu mai aud glasul Domnului Dumnezeului meu oi focul acesta mare sa nu-l mai vad, ca sa nu mor. 

 17. Atunci mi-a zis Domnul: Bine este ceea ce ?i-au spus ei. 

 18. Eu le voi ridica Prooroc din mijlocul fra?ilor lor, cum eoti tu, oi voi pune cuvintele Mele în gura Lui oi El le va grai tot ce-I voi porunci Eu. 

 19. Iar cine nu va asculta cuvintele Mele, pe care Proorocul Acela le va grai în numele Meu, aceluia îi voi cere socoteala. 

 20. Iar proorocul care va îndrazni sa graiasca în numele Meu ceea ce nu i-am poruncit Eu sa graiasca, oi care va grai în numele altor dumnezei, pe un astfel de prooroc sa-l da?i mor?ii. 

 21. De vei zice în inima ta: Cum vom cunoaote Cuvântul pe care nu-l graieote Domnul? 

 22. Daca proorocul vorbeote în numele Domnului, dar Cuvântul acela nu se va împlini oi nu se va adeveri, atunci nu graieote Domnul Cuvântul acela, ci-l graieote proorocul din îndrazneala lui; nu te teme de el". 

Capitolul 19.

 1. "Când Domnul Dumnezeul tau va pierde pe popoarele al caror pamânt ?i-l da ?ie Domnul Dumnezeul tau, oi tu vei intra în mootenirea lor oi te vei aoeza în ceta?ile lor oi în casele lor, 

 2. Atunci sa-?i alegi trei ceta?i în ?ara ta pe care Domnul Dumnezeul tau ?i-o da în stapânire. 

 3. Sa-?i faci drum oi sa împar?i în trei par?i tot pamântul tau pe care ?i-l da Domnul Dumnezeul tau de mootenire. Acelea vor sluji ca loc de scapare oricarui ucigao. 

 4. ai iata care ucigao va fugi acolo oi va trai: cel ce va ucide pe aproapele sau fara voie oi fara sa-i fi fost vrajmao nici cu o zi, nici cu doua înainte; 

 5. Cel ce se va duce cu aproapele sau în padure sa taie lemne oi, învârtind mâna sa cu toporul, ca sa taie un copac, va sari toporul din coada oi va lovi pe aproapele oi acela va muri, acesta sa fuga în una din aceste ceta?i ale tale, spre a scapa cu via?a, 

 6. Ca razbunatorul sângelui, în aprinderea inimii lui, sa nu se mânie pe ucigao oi sa nu-l ajunga pe acesta, daca va fi lung drumul, oi sa nu-l ucida, întrucât nu este vinovat de moarte, pentru ca nu i-a fost vrajmao nici cu o zi, nici cu doua înainte. 

 7. De aceea ?i-am dat eu porunca oi ?i-am zis: Alege-?i trei ceta?i. 

 8. Iar când Domnul Dumnezeul tau va largi hotarele tale, dupa cum S-a jurat parin?ilor tai, oi î?i va da tot pamântul pe care a fagaduit sa-l dea parin?ilor tai, 

 9. Daca te vei sili sa împlineoti toate poruncile acestea, pe care ?i le spun eu astazi, oi vei iubi pe Domnul Dumnezeul tau oi vei umbla în caile Lui în toate zilele, atunci la aceste trei ceta?i sa mai adaugi înca trei ceta?i, 

 10. Ca sa nu se verse sângele nevinovatului în pamântul tau pe care Domnul Dumnezeul tau ?i-l da de mootenire oi sa nu ai asupra ta vina de sânge. 

 11. Iar daca cineva din ai tai va fi duoman aproapelui tau oi-l va pândi oi va sari la acela oi-l va ucide oi apoi va fugi în una din ceta?ile acestea, 

 12. Batrânii ceta?ii lui sa trimita ca sa-l ia de acolo oi sa-l dea în mâinile razbunatorului sângelui, ca sa moara. 

 13. Sa nu-l cru?e pe unul ca acela ochiul tau. Spala pe Israel de sângele nevinovat oi va fi bine. 

 14. Sa nu mu?i hotarul aproapelui tau, pe care l-au aoezat stramooii mooiei tale, care ?i s-a cuvenit în pamântul pe care Domnul Dumnezeul tau ?i-l da în stapânire. 

 15. Nu ajunge numai un martor pentru a vadi pe cineva de vreo vina sau de vreo nelegiuire sau de vreun pacat de care s-ar fi facut vinovat, ci orice pricina sa se dovedeasca prin spusa a doi sau trei martori. 

 16. De se va ridica asupra cuiva martor nedrept, învinuindu-l de nelegiuire, 

 17. Amândoi oamenii aceotia între care este pricina sa se înfa?ioeze înaintea Domnului, la preot sau la judecatorii care vor fi în zilele acelea. 

 18. ai judecatorii sa cerceteze bine oi, daca martorul acela va fi martor mincinos oi va fi marturisit strâmb asupra fratelui sau, 

 19. Sa-i face?i ceea ce voise sa faca el fratelui sau. ai aoa sa stârpeoti raul din mijlocul tau; 

 20. ai vor auzi oi ceilal?i oi se vor teme oi nu se vor apuca sa mai faca în mijlocul tau acest rau. 

 21. Sa nu-l cru?e ochiul tau, ci sa ceri suflet pentru suflet, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mâna pentru mâna, picior pentru picior. Cu raul pe care îl va face cineva-aproapelui sau, cu acela trebuie sa i se plateasca". 

Capitolul 20.

 1. "Când vei ieoi la razboi împotriva duomanului tau oi vei vedea cai, caru?e oi oameni mai mul?i decât ai tu, sa nu te temi de ei, caci cu tine este Domnul Dumnezeul tau, Care te-a scos din pamântul Egiptului. 

 2. Iar când ve?i fi aproape de lupta, sa vina preotul oi sa vorbeasca poporului oi sa-i spuna: 

 3. Asculta, Israele, voi astazi intra?i în lupta cu duomanii vootri; sa nu slabeasca inima voastra, nu va teme?i, nu va tulbura?i, nici nu va înspaimânta?i de ei. 

 4. Ca Domnul Dumnezeul vostru merge cu voi, ca sa se lupte pentru voi cu duomanii vootri oi sa va izbaveasca. 

 5. Capeteniile ootirii înca sa graiasca poporului oi sa zica: Cel ce oi-a zidit casa noua oi n-a sfin?it-o, acela sa iasa oi sa se întoarca la casa sa, ca sa nu moara în batalie oi sa nu i-o sfin?easca altul. 

 6. Cel ce oi-a sadit vie oi n-a mâncat din ea, acela sa iasa oi sa se întoarca la casa sa, ca sa nu moara în batalie oi ca sa nu se foloseasca altul de ea. 

 7. Cel ce s-a logodit cu femeie oi n-a luat-o, acela sa iasa oi sa se întoarca la casa sa, ca sa nu moara în batalie oi ca sa nu o ia altul. 

 8. Ba capeteniile ootirii sa mai spuna poporului oi sa zica: Cine este fricos oi pu?in la suflet, acela sa iasa oi sa se întoarca acasa, ca sa nu faca fricoase oi inimile fra?ilor lui, cum este inima lui. 

 9. ai dupa ce capeteniile ootirii vor ispravi de spus poporului toate acestea, atunci sa se puna capeteniile de razboi ca pova?uitori ai poporului. 

 10. Când te vei apropia de cetate ca s-o cuprinzi, fa-i îndemnare de pace. 

 11. De se va învoi sa primeasca pacea cu tine oi-?i va deschide por?ile, atunci tot poporul ce se va gasi în ea î?i va plati bir oi-?i va sluji. 

 12. Iar de nu se va învoi cu tine la pace oi va duce razboi cu tine, atunci s-o înconjuri. 

 13. ai când Domnul Dumnezeul tau o va da în mâinile tale, sa loveoti cu ascu?ioul sabiei pe to?i cei de parte barbateasca din ea. 

 14. Numai femeile oi copiii, vitele oi tot ce este în cetate, toata prada ei sa o iei pentru tine oi sa te foloseoti de prada vrajmaoilor tai, pe care ?i i-a dat Domnul Dumnezeul tau în mâna. 

 15. Aoa sa faci cu toate ceta?ile care sunt foarte departe de tine oi care nu sunt din ceta?ile popoarelor acestora. 

 16. Iar în ceta?ile popoarelor acestora pe care Domnul Dumnezeul tau ?i le da în stapânire, sa nu laoi în via?a nici un suflet; 

 17. Ci sa-i dai blestemului: pe Hetei oi pe Amorei, pe Canaanei oi Ferezei, pe Hevei, pe Iebusei oi pe Gherghesei, precum ?i-a poruncit Domnul Dumnezeul tau, 

 18. Ca sa nu va înve?e aceia sa face?i aceleaoi urâciuni pe care le-au facut ei pentru dumnezeii lor oi ca sa nu greoi?i înaintea Domnului Dumnezeului vostru. 

 19. De ve?i ?ine multa vreme înconjurata vreo cetate, ca s-o cuprinzi oi s-o iei, sa nu strici pomii ei cu securea, ci sa te hraneoti din ei oi sa nu-i dobori la pamânt. Copacul de pe câmp este el oare om ca sa se ascunda de tine dupa întaritura? 

 20. Iar copacii pe care-i otii ca nu-?i aduc nimic de hrana po?i sa-i strici oi sa-i tai, ca sa-?i faci întarituri împotriva ceta?ii care poarta cu tine razboi, pâna o vei supune". 

Capitolul 21.

 1. "Daca în pamântul pe care ?i-l da în stapânire Domnul Dumnezeul tau se va gasi om ucis, zacând în câmp, oi nu se va oti cine l-a ucis, 

 2. Sa iasa batrânii tai oi judecatorii tai oi sa masoare ce departare este de la cel ucis pâna la oraoele dimprejur. 

 3. ai batrânii ceta?ii aceleia, care va fi mai aproape de cel ucis, sa ia o juninca ce n-a fost pusa la munca oi n-a purtat jug, 

 4. ai batrânii ceta?ii aceleia sa duca aceasta juninca la apa curgatoare, într-un loc care n-a fost arat, nici semanat, oi sa junghie juninca acolo în apa cea curgatoare. 

 5. Apoi sa vina preo?ii, fiii levi?ilor, ca pe ei i-a ales Domnul Dumnezeul tau sa-I slujeasca oi sa binecuvânteze în numele Lui oi dupa Cuvântul lor se hotaraote orice lucru îndoielnic oi toata vatamarea pricinuita. 

 6. ai to?i batrânii ceta?ii aceleia, câre sunt mai aproape de cel ucis, sa-oi spele mâinile deasupra capului junincii celei junghiate în râu 

 7. ai sa graiasca oi sa spuna: "Mâinile noastre n-au varsat sângele acesta oi ochii nootri n-au vazut; 

 8. Iarta pe poporul Tau Israel, pe care Tu, Doamne, l-ai rascumparat din pamântul Egiptului oi nu lasa poporului Tau Israel acest sânge nevinovat!" ai se vor cura?i de sânge. 

 9. Aoa sa speli tu sângele nevinovat de la tine, daca vrei sa faci cele bune oi drepte înaintea ochilor Domnului Dumnezeului tau. 

 10. Când vei ieoi la razboi împotriva vrajmaoilor tai oi Domnul Dumnezeul tau ?i-i va da în mâinile tale oi-i vei lua în robie, 

 11. ai vei vedea printre robi femeie frumoasa la chip oi o vei iubi oi vei vrea s-o iei de so?ie, 

 12. S-o aduci în casa ta, sa-oi tunda capul sau, sa-oi taie unghiile, 

 13. Sa-oi dezbrace de pe ea haina sa de robie, sa locuiasca în casa ta oi sa-oi plânga pe tatal sau oi pe mama sa timp de o luna; iar dupa aceea vei intra la ea, ca sa fii barbatul ei oi ea sa-?i fie femeie. 

 14. Iar daca ea în urma nu-?i va mai placea, sa-i dai drumul sa se duca unde va vrea, dar sa n-o vinzi pe argint oi sa n-o prefaci în roaba, pentru ca ai umilit-o. 

 15. De va avea cineva doua femei, una iubita oi una neiubita oi atât cea iubita cît oi cea neiubita îi vor naote copii oi întâiul nascut va fi al celei neiubite, 

 16. Acela, la împar?irea averii sale între fiii sai, nu poate sa dea fiului femeii iubite întâietate înaintea fiului întâi-nascut din cea neiubita, 

 17. Ci sa cunoasca de întâi-nascut pe fiul celei neiubite oi sa-i dea acestuia parte îndoita din toate câte va avea, ca acesta este pârga puterii lui oi al lui este dreptul de întâi-nascut. 

 18. De va avea cineva fecior rau oi nesupus, care nu asculta de vorba tatalui sau oi de vorba mamei sale oi aceotia l-au pedepsit, dar el tot nu-i asculta, 

 19. Sa-l ia tatal lui oi mama lui oi sa-l duca la batrânii ceta?ii lor oi la poarta acelei ceta?i oi catre preo?ii ceta?ii lor sa zica: 

 20. Acest fiu al nostru este rau oi neascultator, nu asculta de Cuvântul nostru oi este lacom oi be?iv". 

 21. Atunci to?i oamenii ceta?ii lui sa-l ucida cu pietre oi sa-l omoare. ai aoa sa stârpeoti raul din mijlocul tau oi to?i Israeli?ii vor auzi oi se vor teme. 

 22. De se va gasi la cineva vinova?ie vrednica de moarte oi va fi omorât, spânzurat de copac, 

 23. Trupul lui sa nu ramâna peste noapte spânzurat de copac, ci sa-l îngropi tot în ziua aceea, caci blestemat este înaintea Domnului tot cel spânzurat pe lemn oi sa nu spurci pamântul tau pe care Domnul Dumnezeul tau ?i-l da mootenire". 

Capitolul 22.

 1. "Când vei vedea boul fratelui tau sau oaia lui ratacite pe câmp; sa nu treci pe lânga ele, ci sa le întorci fratelui tau. 

 2. Dar daca fratele tau nu va fi aproape de tine sau nu-l cunooti, sa le duci la casa ta oi sa oada la tine pâna le va cauta fratele tau oi atunci sa i le dai. 

 3. Aoa sa faci oi cu asinul lui, aoa sa faci oi cu haina lui, aoa sa faci oi cu orice lucru pierdut al fratelui tau pe care el îl va pierde oi tu îl vei gasi; de la aceasta nu te po?i da la o parte. 

 4. Când vei vedea asinul fratelui tau sau boul lui cazu?i în drum, sa nu-i laoi, ci sa-i ridici împreuna cu el. 

 5. Femeia sa nu poarte veominte barbateoti, nici barbatul sa nu îmbrace haine femeieoti, ca tot cel ce face aceasta, urâciune este înaintea Domnului Dumnezeului tau. 

 6. Daca în cale, în vreun copac sau pe pamânt, vei gasi cuib de pasare cu pui sau cu oua oi mama lor va fi oezând pe pui sau pe oua, sa nu iei mama împreuna cu puii; 

 7. Mamei da-i drumul, iar puii ia-i pentru tine ca sa-?i fie bine oi sa se înmul?easca zilele tale. 

 8. De vei zidi casa noua, sa faci aparatoare pe marginea acoperioului tau, ca sa nu aduci sânge asupra casei tale când va cadea cineva de pe ea. 

 9. Sa nu semeni via ta cu doua feluri de semin?e, ca sa nu-?i faci blestemata strângerea semin?elor, pe care tu le semeni împreuna cu roadele viei tale. 

 10. Sa nu ari cu un bou oi cu un asin. 

 11. Sa nu te îmbraci cu haina facuta din doua feluri de fire: de lâna oi de în. 

 12. Fa-?i ciucuri în cele patru col?uri ale mantiei tale cu care te acoperi. 

 13. De îoi va lua cineva femeie oi va intra la dânsa, 

 14. Iar apoi o va urî oi va ridica asupra ei învinuiri de lucruri urâte, va împraotia zvon rau despre ea oi va zice: Am luat femeia aceasta oi am intrat la ea oi n-am gasit la ea feciorie, 

 15. Atunci tatal fetei oi mama ei sa ia oi sa duca semnele fecioriei fetei la batrânii ceta?ii, în poarta; 

 16. ai tatal fetei sa zica batrânilor: Am dat pe fiica mea de femeie acestui om oi acum el a urât-o, 

 17. ai iata ridica asupra ei învinuiri de lucruri urâte, zicând: N-am gasit feciorie la fiica ta; dar iata semnele fecioriei fiicei mele. ai sa întinda haina înaintea batrânilor ceta?ii. 

 18. Atunci batrânii acelei ceta?i sa ia pe barbat oi sa-l pedepseasca; 

 19. Sa puna asupra lui gloaba de o suta de sicli de argint oi sa-i dea tatalui fetei, pentru ca a stârnit zvonuri rele despre o fata israelita; ea însa sa-i ramâna femeie oi el sa nu se poata despar?i de ea toata via?a lui. 

 20. Iar daca cele spuse vor fi adevarate oi nu se va gasi feciorie la fata, 

 21. Atunci fata sa fie adusa la uoa casei tatalui ei oi locuitorii ceta?ii ei sa o ucida cu pietre oi sa o omoare, pentru ca a facut lucru de ruoine în Israel, desfrânându-se în casa tatalui sau. ai aoa sa stârpeoti raul din mijlocul tau. 

 22. De se va gasi cineva dormind cu femeie maritata, pe amândoi sa-i da?i mor?ii: oi barbatul, care a dormit cu femeia oi femeia. ai aoa sa stârpeoti raul din Israel. 

 23. De va fi vreo fata tânara, logodita cu barbat oi cineva o va întâlni în cetate oi se va culca cu dânsa, 

 24. Sa-i aduce?i pe amândoi la poarta ceta?ii aceleia oi sa-i ucide?i cu pietre: pe fata pentru ca n-a ?ipat în cetate, iar pe barbat pentru ca a necinstit pe femeia aproapelui sau. ai aoa sa stârpeoti raul din mijlocul tau. 

 25. Iar fetei sa nu-i faci nimic. Asupra fetei nu este vina de moarte, caci aceasta este tot una ca oi cum cineva s-ar ridica asupra aproapelui sau oi l-ar omorî; 

 26. Pentru ca el a întâlnit-o în câmp oi, deoi fata logodita va fi strigat, n-a avut cine s-o scape. 

 27. De se va întâlni cineva cu o fata nelogodita oi o va prinde oi se va culca cu ea oi vor fi prinoi, 

 28. Atunci cel ce s-a culcat cu ea sa dea tatalui fetei cincizeci de sicli de argint, iar ea sa-i fie nevasta, pentru ca a necinstit-o; toata via?a lui sa nu se poata despar?i de ea. 

 29. Nimeni sa nu ia de so?ie pe femeia tatalui sau oi sa ridice marginea hainei tatalui sau". 

Capitolul 23.

 1. "Scopitul oi famenul sa nu intre în obotea Domnului. 

 2. Fiul femeii desfrânate sa nu intre în obotea Domnului. 

 3. Amonitul oi Moabitul sa nu intre în obotea Domnului; nici al zecelea neam al lor în veci sa nu intre în obotea Domnului, 

 4. Pentru ca nu v-au întâmpinat cu pâine oi cu apa în cale, când venea?i din Egipt, oi pentru ca ei au platit împotriva ta pe Valaam, fiul lui Beor, din Petorul Mesopotamiei, ca sa va blesteme. 

 5. Dar Domnul Dumnezeul tau n-a voit sa asculte pe Valaam oi a prefacut Domnul Dumnezeul tau blestemul lui în binecuvântare pentru tine, pentru ca Domnul Dumnezeul tau te iubeote. 

 6. Sa nu le doreoti pace oi fericire în toate zilele tale, în veci. 

 7. Sa nu-?i fie scârba de edomit caci acesta î?i este frate. Sa nu-?i fie scârba de egiptean, ca ai fost strain în pamântul lui. 

 8. Copiii ce se vor naote acestora în al treilea neam pot intra în obotea Domnului. 

 9. Când vei ieoi cu razboi asupra duomanilor tai, fereote-te de tot ce este rau. 

 10. De va fi careva din ai tai necurat de ceea ce i s-a întâmplat noaptea, acela sa iasa afara din tabara oi sa nu intre în tabara, 

 11. Ci, dupa ce se va face seara, sa-oi spele trupul cu apa oi dupa asfin?itul soarelui sa intre în tabara. 

 12. Sa ai afara din tabara loc oi acolo sa ieoi afara. 

 13. Afara de uneltele tale, sa mai ai oi o lopata oi, când vei vrea sa ieoi cu scaunul afara din tabara, sa sapi o groapa oi apoi sa îngropi cu ea necura?eniile tale; 

 14. Ca Domnul Dumnezeul tau umbla prin tabara ta, ca sa te izbaveasca oi sa-?i dea pe vrajmaoii tai în mâinile tale; de aceea tabara ta sa fie sfânta, ca sa nu vada El la tine ceva de ruoine oi sa Se departeze de la tine. 

 15. Sa nu dai pe rob în mâinile stapânului sau, când acela va fugi de la Stapânul sau la tine; 

 16. Lasa-l sa traiasca la tine, lasa-l sa locuiasca în mijlocul vostru, în locul ce-oi va alege, în una din ceta?ile tale unde-i va place; dar sa nu-l strâmtorezi. 

 17. Sa nu fie desfrânata din fiicele lui Israel, nici desfrânat din fiii lui Israel. 

 18. Câotigul de la desfrânata oi pre?ul de pe câine sa nu-l duci în casa Domnului Dumnezeului tau pentru împlinirea oricarei fagaduin?e, caci oi unul oi altul sunt urâciune înaintea Domnului Dumnezeului tau. 

 19. Sa nu dai cu camata fratelui tau nici argint, nici pâine, nici nimic din câte se pot da cu camata. 

 20. Celui de alt neam sa-i dai cu camata; iar fratelui tau sa nu-i dai cu camata, ca Domnul Dumnezeul tau sa te binecuvânteze întru toate câte se fac de mâinile tale în pamântul în care mergi ca sa-l iei în stapânire. 

 21. De vei da fagaduin?a Domnului Dumnezeului tau, sa nu întârzii a o împlini, caci Domnul Dumnezeul tau o va cere de la tine oi pacat vei avea asupra ta. 

 22. Iar de n-ai dat fagaduin?a, nu va fi pacat asupra ta. 

 23. Ceea ce a ieoit din gura ta sa pazeoti oi sa împlineoti fagaduin?a pe care tu ai facut-o de buna voie Domnului Dumnezeului tau, oi de care ai grait cu gura ta. 

 24. De vei intra în via aproapelui tau, po?i sa manânci poama pâna ce te vei satura, dar în panerul tau sa nu pui. 

 25. ai când vei intra în grâul aproapelui tau, rupe spice cu mâinile tale, iar secera sa n-o pui în ogorul aproapelui tau". 

Capitolul 24.

 1. "De va lua cineva femeie oi se va face barbat ei, dar ea nu va afla bunavoin?a în ochii lui, pentru ca va gasi el ceva neplacut la ea, oi-i va scrie carte de despar?ire, i-o va da la mâna oi o va slobozi din casa sa, 

 2. Iar ea va ieoi oi, ducându-se, se va marita cu alt barbat. 

 3. Dar daca oi acest din urma barbat o va urî oi-i va scrie carte de despar?ire oi i-o va da la mâna oi o va slobozi din casa sa, sau va muri acest din urma barbat al ei, care a luat-o de so?ie, 

 4. Barbatul ei cel dintâi care a lasat-o nu o poate lua iar de so?ie, dupa ce a fost întinata, ca aceasta este urâciune înaintea Domnului Dumnezeului tau; sa nu întinezi pamântul, pe care Domnul Dumnezeul tau ti-l da de mootenire. 

 5. Daca cineva oi-a luat femeie de curând, sa nu se duca la razboi oi sa nu i se puna nici o sarcina; lasa-l sa ramâna slobod la casa sa timp de un an, sa veseleasca pe femeia sa pe care a luat-o. 

 6. Nimeni sa nu ia zalog piatra de deasupra sau cea de dedesubt a râoni?ei, ca ar însemna ca iei zalog însaoi via?a cuiva. 

 7. De se va afla ca cineva a furat pe vreunul din fra?ii sai, din fiii lui Israel oi, facându-l rob, l-a vândut, sa fie omorât talharul acela oi sa stârpeoti raul din mijlocul tau. 

 8. Fii atent cu tine la boala leprei, pazeote foarte bine toata legea care te înva?a preo?ii cei din levi?i, oi împlini?i cu sfin?enie ceea ce le-am poruncit eu. 

 9. Adu-?i aminte ce a facut Domnul Dumnezeul tau Mariamei pe drum, când venea?i voi din Egipt. 

 10. De vei da aproapelui tau ceva împrumut, sa nu te duci în casa lui ca sa iei zalog de la el; 

 11. Stai în uli?a, oi acela caruia i-ai dat împrumut sa-?i scoata zalog în uli?a. 

 12. Iar daca acela va fi om sarac, sa nu te culci, având la tine zalogului; 

 13. Ci sa-i întorci zalogul la asfin?itul soarelui, ca sa se culce în haina sa oi sa te binecuvânteze; aceasta ?i se va socoti ca o fapta buna înaintea Domnului Dumnezeului tau. 

 14. Sa nu nedrepta?eoti pe cel ce munceote cu plata, pe sarac oi pe cel lipsit dintre fra?ii tai sau dintre strainii care sunt în pamântul tau oi în ceta?ile tale. 

 15. Ci sa dai plata în aceeaoi zi oi sa nu apuna soarele înainte de aceasta, ca el este sarac oi sufletul lui aoteapta aceasta plata; ca sa nu strige el asupra ta catre Domnul oi sa nu ai pacat. 

 16. Parin?ii sa nu fie pedepsi?i cu moartea pentru vina copiilor oi nici copiii sa nu fie pedepsi?i cu moartea pentru vina parin?ilor; ci fiecare sa fie pedepsit cu moartea pentru pacatul sau. 

 17. Sa nu judeci strâmb pe strain, pe orfan oi pe vaduva, oi vaduvei sa nu-i iei haina zalog. 

 18. Adu-?i aminte ca oi tu ai fost rob în Egipt oi Domnul Dumnezeul tau te-a izbavit de acolo, de aceea î?i oi poruncesc eu sa faci aceasta. 

 19. Când vei secera holda în ?arina ta oi vei uita vreun snop în ?arina, sa nu te întorci sa-l iei, ci lasa-l sa ramâna al strainului, saracului, orfanului oi vaduvei, ca Domnul Dumnezeul tau sa te binecuvânteze întru toate lucrurile mâinilor tale. 

 20. Când vei scutura maslinul tau, sa nu te întorci sa culegi ramaoi?ele, ci lasa-le strainului, orfanului oi vaduvei". 

 21. Când vei strânge roadele viei tale, sa nu aduni ramaoi?ele, ci lasa-le strainului, orfanului oi vaduvei. 

 22. Adu-?i aminte ca oi tu ai fost rob în pamântul Egiptului oi de aceea î?i poruncesc eu sa faci aceasta". 

Capitolul 25.

 1. "De va fi neîn?elegere între oameni, sa fie aduoi la judecata oi sa fie judeca?i; celui drept sa i se dea dreptate, iar cel vinovat sa se osândeasca. 

 2. Daca celui vinovat i se va cuveni bataie, sa porunceasca judecatorii sa fie pus jos oi sa fie batut înaintea lor, dupa masura vinova?iei lui. 

 3. I se pot da pâna la patruzeci de lovituri, iar nu mai mult, ca nu cumva fratele tau, din pricina multelor lovituri, sa fie schilodit înaintea ochilor tai. 

 4. Sa nu legi gura boului care treiera. 

 5. De vor trai fra?ii împreuna oi unul din ei va muri, fara sa aiba fiu, femeia celui mort sa nu se marite în alta parte dupa strain, ci cumnatul ei sa intre la ea, sa oi-o ia so?ie oi sa traiasca cu ea. 

 6. Întâiul nascut pe care-l va naote ea sa poarte numele fratelui lui cel mort, pentru ca numele acestuia sa nu se otearga din Israel. 

 7. Iar daca el nu va voi sa ia pe cumnata sa, aceasta sa se duca la poarta ceta?ii, înaintea batrânilor oi sa zica: Cumnatul meu nu vrea sa pastreze numele fratelui sau în Israel, nevrând sa se casatoreasca cu mine. 

 8. Iar batrânii ceta?ii lui sa-l cheme oi sa-l sfatuiasca oi, daca el se va ridica oi va zice: Nu vreau s-o iau, 

 9. Atunci cumnata lui sa se duca la el acolo, în fa?a batrânilor, sa-i dezlege sandaua din piciorul lui, sa-l scuipe în obraz oi sa zica: Aoa se cuvine omului care nu vrea sa zideasca fratelui sau casa în Israel. 

 10. ai casa acestuia se va numi în Israel casa descul?ului. 

 11. De se vor bate între dânoii niote barba?i, oi femeia unuia din ei se va duce ca sa scoata pe barbatul sau din mâna celui ce-l bate oi, întinzându-oi ea mâna, va apuca pe acesta de par?ile lui ruoinoase, 

 12. Sa i se taie mâna ei oi sa nu o cru?e ochiul tau. 

 13. Sa nu ai în sacule?ul tau doua feluri de greuta?i pentru cumpana: unele mai mari oi altele mai mici. 

 14. În casa ta sa nu ai doua feluri de efa: una mai mare oi alta mai mica. 

 15. Greuta?ile pentru cumpana ta sa fie adevarate oi drepte oi efa ta sa fie adevarata oi dreapta, ca sa se înmul?easca zilele tale pe pamântul pe care ?i-l da Domnul Dumnezeul tau de mootenire; 

 16. Ca urâciune este înaintea Domnului Dumnezeului tau tot cel ce face strâmbatate. 

 17. Adu-ti aminte cum s-a purtat cu tine Amalec pe drum, când venea?i voi din Egipt, 

 18. ai cum te-a întâmpinat el în cale oi a ucis în urma ta pe to?i cei slabi?i, când erai ostenit oi obosit, netemându-se de Dumnezeu. 

 19. Aoadar, când Domnul Dumnezeul tau te va linioti de to?i vrajmaoii tai, din toate par?ile, în pamântul pe care Domnul Dumnezeul tau ?i-l da mootenire ca sa-l stapâneoti, sa otergi pomenirea lui Amalec de sub cer. Nu uita aceasta". 

Capitolul 26.

 1. Când vei intra în pamântul pe care Domnul Dumnezeul tau ?i-l da mootenire, oi-l vei lua în stapânire oi te vei aoeza pe el, 

 2. Sa iei pârga tuturor roadelor pamântului ce vei lua tu din pamântul tau pe care Domnul Dumnezeul tau ?i-l da, sa le pui în paner oi sa te duci la locul acela pe care Domnul Dumnezeul tau îl va alege ca sa-i fie acolo numele Lui; 

 3. Sa mergi la preotul care va fi în zilele acelea oi sa-i zici: Astazi marturisesc înaintea Domnului Dumnezeului tau ca am intrat în acel pamânt pentru care Domnul S-a jurat parin?ilor nootri sa ni-l dea noua. 

 4. Iar când preotul va lua panerul din mâna ta oi-l va pune înaintea jertfelnicului Domnului Dumnezeului tau, 

 5. Tu sa raspunzi oi sa zici înaintea Domnului Dumnezeului tau: Tatal meu a fost un arameian pribeag, s-a dus în Egipt, s-a aoezat acolo cu pu?inii oameni ai sai oi acolo s-a ridicat din el popor mare, puternic oi mult la numar. 

 6. Dar Egiptenii s-au purtat rau cu noi oi ne-au strâmtorat oi ne-au silit la munci grele. 

 7. De aceea am strigat noi catre Domnul Dumnezeul parin?ilor nootri; iar Domnul a auzit strigarea noastra, a vazut nenorocirea noastra, muncile noastre oi împilarea noastra. 

 8. ai ne-a scos Domnul din Egipt, singur cu puterea Lui cea mare, cu mâna tare oi cu bra? înalt, cu înfricooare mare, cu semne oi minuni; 

 9. ai ne-a adus în locul acesta oi ne-a dat pamântul acesta, tara în care curge lapte oi miere. 

 10. Acum iata am adus pârga roadelor din pamântul pe care Tu, Doamne, mi l-ai dat din pamântul unde curge lapte oi miere. Sa pui  roadele acelea înaintea Domnului Dumnezeului tau, sa te închini înaintea Domnului Dumnezeului tau 

 11. ai sa te veseleoti de toate bunata?ile ce Domnul Dumnezeul tau ?i-a dat ?ie oi casei tale; dar sa se veseleasca oi levitul oi strainul care va fi la tine. 

 12. Iar când vei osebi toate zeciuielile din roadele pamântului tau în anul al treilea, care este anul zeciuielii, oi le vei da levitului, strainului, orfanului oi vaduvei, ca sa manânce aceotia în locaourile tale oi sa se sature, 

 13. Atunci sa zici înaintea Domnului Dumnezeului tau: Am osebit din casa mea cele sfinte oi le-am dat levitului, strainului, orfanului oi vaduvei, dupa toate poruncile Tale pe care mi le-ai dat Tu mie; n-am calcat poruncile Tale, nici nu le-am uitat; 

 14. N-am mâncat din ele în întristarea mea, nici nu le-am osebit în necura?enie, nici n-am dat din ele cu prilejul vreunui mort, ci m-am supus glasului Domnului Dumnezeului meu oi am împlinit tot ce mi-ai poruncit Tu. 

 15. Cauta deci din locaoul Tau cel sfânt, din ceruri, oi binecuvinteaza pe poporul Tau, Israel, oi pamântul pe care ni l-ai dat noua, dupa cum Te-ai jurat parin?ilor nootri, ca sa ne dai pamântul în care curge lapte oi miere. 

 16. În ziua aceasta î?i porunceote Domnul Dumnezeul tau sa împlineoti toate hotarârile oi rânduielile acestea; sa le pazeoti oi sa le împlineoti din toata inima ta oi din tot sufletul tau. 

 17. Astazi ai marturisit tu Domnului ca El va fi Dumnezeul tau oi ca tu vei umbla în caile Lui oi vei pazi hotarârile Lui, poruncile Lui oi legile Lui oi vei asculta glasul Lui. 

 18. ai Domnul ?i-a fagaduit astazi ca tu vei fi poporul Lui adevarat, precum ?i-a grait El, de vei pazi toate poruncile Lui; 

 19. ai te va pune cu cinstea oi cu marirea oi cu faima mai presus de toate popoarele pe care le-a facut El oi vei fi poporul sfânt al Domnului Dumnezeului tau, precum ?i-a grait El". 

Capitolul 27.

 1. Moise, împreuna cu batrânii fiilor lui Israel, a poruncit poporului oi a zis: "Toate poruncile pe care vi le poruncesc eu astazi sa le împlini?i. 

 2. Când vei trece peste Iordan în pamântul pe care Domnul Dumnezeul tau ?i-l da, sa-?i aoezi pietre mari oi sa le varuieoti cu var; 

 3. ai pe pietrele acelea sa scrii toate cuvintele acestei legi când vei trece Iordanul, ca sa intri în pamântul pe care Domnul Dumnezeul tau ?i-l da, în pamântul unde curge lapte oi miere, dupa cum ?i-a grait Domnul Dumnezeul parin?ilor tai. 

 4. Dupa ce ve?i fi trecut Iordanul, sa pune?i pietrele acelea, precum va poruncesc eu astazi, pe muntele Ebal oi sa le varui?i cu var. 

 5. Sa zideoti acolo jertfelnic Domnului Dumnezeului tau, jertfelnic facut din pietre, fara sa pui asupra lor fierul. 

 6. Jertfelnicul Domnului Dumnezeului tau însa sa-l faci din pietre întregi oi sa aduci pe el Domnului Dumnezeului tau ardere de tot. 

 7. Sa mai aduci jertfe de pace; sa manânci oi sa te saturi acolo oi sa te veseleoti înaintea Domnului Dumnezeului tau. 

 8. Dar sa scrii pe pietrele acelea cuvintele legii acesteia foarte lamurit". 

 9. Moise cu preo?ii cei din levi?i a grait la tot Israelul oi a zis: "Ia aminte oi asculta, Israele: Astazi te-ai facut poporul Domnului Dumnezeului tau. 

 10. Asculta dar glasul Domnului Dumnezeului tau oi plineote toate poruncile Lui oi hotarârile Lui pe care ?i le spun eu astazi". 

 11. În ziua aceea a mai poruncit Moise poporului oi a zis: 

 12. "Dupa ce ve?i trece Iordanul, semin?iile: Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Iosif oi Veniamin sa stea pe muntele Garizim oi sa binecuvânteze poporul; 

 13. Iar semin?iile: Ruben, Gad, Aoer, Zabulon, Dan oi Neftali sa stea pe muntele Ebal, ca sa rosteasca blestemul. 

 14. Atunci levi?ii sa strige oi sa zica cu glas tare tuturor Israeli?ilor: 

 15. Blestemat sa fie cel ce va face idol cioplit sau turnat, lucru de mâna de meoter oi urâciune înaintea Domnului oi-l va pune la loc tainic! La aceasta tot poporul sa raspunda oi sa zica: Amin! 

 16. Blestemat sa fie cel ce va grai de rau pe tatal sau sau pe mama sa! ai tot poporul sa zica: Amin! 

 17. Blestemat sa fie cel ce va muta hotarul aproapelui sau! ai tot poporul sa zica: Amin! 

 18. Blestemat sa fie cel ce va abate pe orb din drum! ai tot poporul sa zica: Amin! 

 19. Blestemat sa fie cel ce va judeca strâmb pe strain, pe orfan oi pe vaduva! ai tot poporul sa zica: Amin! 

 20. Blestemat sa fie cel ce se va culca cu femeia tatalui sau, ca a ridicat poala hainei tatalui sau! ai tot poporul sa zica: Amin! 

 21. Blestemat sa fie cel ce se va culca cu vreun dobitoc! ai tot poporul sa zica: Amin! 

 22. Blestemat sa fie cel ce se va culca cu sora sa, fiica tatalui sau, sau fiica mamei sale! ai tot poporul sa zica: Amin! 

 23. Blestemat sa fie cel ce se va culca cu soacra sa! ai tot poporul sa zica: Amin! Blestemat sa fie cel ce se va culca cu sora femeii sale! oi tot poporul sa zica: Amin! 

 24. Blestemat sa fie cel ce va ucide în ascuns pe aproapele sau! ai tot poporul sa zica: Amin! 

 25. Blestemat sa fie cel ce va lua mita, ca sa ucida suflet oi sa verse sânge nevinovat! ai tot poporul sa zica: Amin! 

 26. Blestemat sa fie tot omul care nu va plini toate cuvintele legii acesteia oi nu va urma dupa ea! ai tot poporul sa zica: Amin!" 

Capitolul 28.

 1. "Daca tu, dupa ce vei trece peste Iordan, în pamântul pe care Domnul Dumnezeul tau îi-l va da, vei asculta glasul Domnului Dumnezeului tau oi vei împlini cu bagare de seama toate poruncile Lui pe care ?i le dau astazi, atunci Domnul Dumnezeul tau te va pune mai presus de toate popoarele pamântului. 

 2. De vei asculta glasul Domnului Dumnezeului tau, vor veni asupra ta toate binecuvântarile acestea oi se vor împlini asupra ta: 

 3. Binecuvântat sa fii în cetate oi binecuvântat sa fii în ?arina; 

 4. Binecuvântat sa fie rodul pântecelui tau, rodul pamântului tau, rodul dobitoacelor tale; 

 5. Binecuvântate sa fie hambarele tale oi camarile tale; 

 6. Binecuvântat sa fii la intrarea ta în casa oi binecuvântat sa fii la ieoirea ta din casa; 

 7. Sa bata Domnul înaintea ta pe vrajmaoii tai cei ce se vor ridica asupra ta; pe o cale sa vina asupra ta oi pe oapte cai sa fuga de tine; 

 8. Sa-îi trimita Domnul binecuvântare peste grânarele tale oi peste tot lucrul mâinilor tale oi sa te binecuvânteze în pamântul pe care Domnul Dumnezeul tau ?i-l da; 

 9. Sa faca Domnul Dumnezeu din tine popor sfânt al Sau, precum ?i S-a jurat El ?ie oi parin?ilor tai, daca vei asculta poruncile Domnului Dumnezeului tau oi vei umbla în caile Lui; 

 10. Vor vedea toate popoarele pamântului ca por?i numele Domnului Dumnezeului tau oi se vor teme de tine; 

 11. Domnul Dumnezeul tau î?i va da beloug în toate bunata?ile, în rodul pântecelui tau, în rodul dobitoacelor tale oi în rodul ogoarelor tale din pamântul pe care Domnul S-a jurat parin?ilor tai sa ?i-l dea; 

 12. Domnul î?i va deschide comoara Sa cea buna, cerul, ca sa dea ploaie pamântului tau la vreme oi ca sa binecuvânteze toate lucrurile mâinilor tale; oi vei da împrumut multor popoare, iar tu nu vei lua împrumut; vei domni peste multe popoare, iar acelea nu vor domni peste tine; 

 13. Domnul Dumnezeul tau te va pune cap iar nu coada oi vei fi numai sus, iar jos nu vei fi, daca te vei supune poruncilor Domnului Dumnezeului tau, care ?i le spun eu astazi sa le ?ii oi sa le împlineoti 

 14. ai daca nu te vei abate de la toate poruncile care ?i le poruncesc eu astazi nici la dreapta nici la stânga, ca sa merge?i dupa al?i dumnezei sa le sluji?i. 

 15. Iar daca nu vei asculta glasul Domnului Dumnezeului tau oi nu te vei sili sa împlineoti toate poruncile oi hotarârile Lui pe care îi le poruncesc eu astazi, sa vina asupra ta toate blestemele acestea oi sa te ajunga: 

 16. Blestemat sa fii tu în cetate oi blestemat sa fii tu în ?arina; 

 17. Blestemate sa fie grânarele tale oi camarile tale; 

 18. Blestemat sa fie rodul pântecelui tau oi rodul pamântului tau, rodul vacilor tale oi rodul oilor tale; 

 19. Blestemat sa fii tu la intrarea ta în casa oi blestemat la ieoirea ta din casa; 

 20. Sa trimita Domnul asupra ta blestem, tulburare oi necaz în tot lucrul mâinilor tale pe care te vei apuca sa-l faci, pâna vei fi stârpit oi pâna vei pieri curând, pentru faptele tale rele oi pentru ca M-ai parasit; 

 21. Ba sa mai trimita Domnul asupra ta ciuma, pâna te va stârpi de pe pamântul în care mergi ca sa-l stapâneoti; 

 22. Sa te bata Domnul cu oftica, cu lingoare, cu friguri, cu aprindere, cu seceta, cu vânt rau oi cu rugina, oi te vor urmari acestea pâna vei pieri; 

 23. Cerurile tale, care sunt deasupra capului tau, sa se faca arama oi pamântul de sub tine fier; 

 24. În loc de ploaie, Domnul sa dea pamântului tau praf oi pulbere, care sa cada din cer asupra ta pâna te va pierde oi pâna vei fi prapadit; 

 25. Domnul te va da sa fii batut de vrajmaoii tai; pe un drum sa mergi asupra lor oi pe oapte drumuri sa fugi de ei oi sa fii împraotiat prin toate ?arile pamântului; 

 26. Trupurile tale sa fie hrana tuturor pasarilor cerului oi fiarelor oi nu va fi cine sa le alunge; 

 27. Te va lovi Domnul cu lepra Egiptului, cu trânji, cu râie oi cu pecingine, de care sa nu te po?i vindeca; 

 28. Sa te bata Domnul cu nebunie, cu orbire oi cu amor?irea inimii; 

 29. Pe dibuite sa mergi ziua în amiaza mare, cum umbla orbul pipaind pe întuneric, oi sa te strâmtoreze oi sa te ocarasca în toate zilele, oi nimeni sa nu te apere; 

 30. Cu femeie sa te logodeoti oi altul sa se culce cu ea; casa sa zideoti, oi sa nu traieoti în ea; vie sa sadeoti, dar de ea sa nu te foloseoti; 

 31. Boul tau sa fie junghiat sub ochii tai oi sa nu-l manânci tu; asinul sa ?i-l ia oi sa nu ?i-l mai aduca; oile tale sa fie date vrajmaoilor tai oi nimeni sa nu te izbaveasca; 

 32. Fiii tai oi fiicele tale sa fie date la popor strain; ochii tai sa-i vada oi sa se topeasca în toate zilele de mila lor, dar sa nu ai nici o putere în mâinile tale; 

 33. Roadele pamântului tau oi toate ostenelile tale sa le manânce un popor pe care tu nu l-ai cunoscut, iar tu sa fii numai strâmtorat oi chinuit în toate zilele; 

 34. Din pricina celor ce-?i vor vedea ochii tai, î?i vei ieoi din min?i; 

 35. Domnul te va lovi cu lepra rea peste genunchi oi peste fluiere oi din talpile picioarelor tale pâna în creotetul capului tau, de care nu te vei mai putea vindeca; 

 36. Te va duce Domnul pe tine oi pe regele tau, pe care-l vei pune peste tine, la poporul pe care nu l-ai cunoscut nici tu, nici parin?ii tai, oi acolo vei sluji altor dumnezei de lemn oi de piatra; 

 37. ai vei fi de spaima, de pomina oi de râs la toate popoarele la care te va duce Domnul Dumnezeul tau; 

 38. Vei semana multa samân?a în ?arina, dar pu?ina vei culege, pentru ca o vor mânca lacustele; 

 39. Vii vei sadi oi le vei lucra, dar nu le vei culege, nici nu vei bea vin, pentru ca le vor mânca viermii; 

 40. Maslini înca vei avea în toate ?inuturile tale, dar cu untdelemn nu te vei unge, pentru ca maslinele tale vor cadea; 

 41. Fii oi fiice vei naote, dar nu-i vei avea, pentru ca vor fi lua?i în robie; 

 42. To?i pomii tai oi roadele pamântului le va strica rugina; 

 43. Strainul cel din mijlocul tau se va înal?a peste tine din ce în ce mai sus, iar tu te vei pogorî din ce în ce mai jos; 

 44. Acela î?i va da împrumut, iar tu nu-i vei da lui împrumut; acela va fi cap, iar tu vei fi coada. 

 45. Vor veni asupra ta toate blestemele acestea, te vor urmari oi te vor ajunge. pâna vei fi stârpit, pentru ca n-ai ascultat glasul Domnului Dumnezeului tau oi n-ai pazit poruncile Lui, nici hotarârile Lui pe care ?i le-a dat El. 

 46. ai vor fi ele semn oi pecete asupra ta oi asupra semin?iei tale în veci. 

 47. Pentru ca tu n-ai slujit Domnului Dumnezeului tau cu veselia oi cu bucuria inimii, când erai îmbelougat de toate. 

 48. Vei sluji vrajmaoului tau, pe care-l va trimite asupra ta Domnul Dumnezeul tau, când vei fi în foamete oi în sete oi în golatate oi în tot felul de lipsa; acela va pune pe grumazul tau jug de fier oi te va istovi. 

 49. Trimite-va Domnul asupra ta popor din departare, de la marginea pamântului; ca un vultur va veni poporul acela a carui limba tu nu o vei în?elege; 

 50. Popor crunt, care nu va da cinste batrânului oi nu va cru?a pe cel tânar. 

 51. Va mânca acela rodul dobitoacelor tale oi rodul pamântului tau, pâna te va nimici, caci nu-?i va lasa nici pâine, nici vin, nici untdelemn, nici rodul vitelor tale, nici rodul oilor tale, pâna te va pierde. 

 52. Te va strâmtora în toate ceta?ile tale, pâna ce va darâma, în tot pamântul tau, zidurile tale cele înalte oi tari în care nadajduieoti tu oi te va împila în toate locaourile tale, în tot pamântul tau pe care Domnul Dumnezeul tau ?i-l da. 

 53. ai vei mânca tu rodul pântecelui tau, carnea fiilor oi fiicelor tale, pe care ?i-i va fi dat Domnul Dumnezeul tau în timpul împresurarii oi al strâmtorarii cu care te va strâmtora vrajmaoul tau. 

 54. Barbatul tau, cel rasfa?at oi trait în alintare, va privi cu ochi nemilostivi la fratele sau; la so?ia de la sânul sau oi la ceilal?i copii ai sai, care î?i vor ramâne. 

 55. ai nu va da nici unuia din ei carne din copiii sai, pe care îi va mânca el, caci nu-i va mai ramâne nimic în vremea împresurarii cu care te va strâmtora vrajmaoul tau în toate ceta?ile tale. 

 56. Femeia ta, traita în beloug oi rasfa?, care nu oi-a pus piciorul sau în pamânt din pricina traiului alintat oi îndestulat dinainte, va privi cu ochi nemilostivi pe barbatul de la sânul ei oi la fiul sau oi la fiica sa, 

 57. ai nu le va da fatul, care a ieoit din coapsele sale oi copiii, pe care i-a nascut, pentru ca ea, din pricina lipsei de toate, îi va mânca pe ascuns în timpul împresurarii oi al strâmtorarii cu care te va strâmtora vrajmaoul tau în ceta?ile tale. 

 58. De nu te vei sili sa împlineoti toate cuvintele legii acesteia, care sunt scrise în cartea aceasta oi nu te vei teme de acest nume slavit oi înfricooator al Domnului Dumnezeului tau, 

 59. Atunci Domnul te va bate pe tine oi pe urmaoii tai cu plagi nemaiauzite, cu plagi mari oi nesfâroite oi cu boli rele oi necurmate; 

 60. Va aduce asupra ta toate plagile cele rele ale Egiptului, de care te-ai temut oi se vor lipi acelea de tine. 

 61. Toata boala, toata plaga scrisa oi toata cea nescrisa în cartea legii acesteia, o va aduce Domnul asupra ta, pâna vei fi stârpit. 

 62. Pu?ini din voi vor ramâne, deoi ve?i fi fost ca stelele cerului, pentru ca n-a?i ascultat glasul Domnului Dumnezeului vostru. 

 63. Cum s-a bucurat Domnul, când v-a facut bine oi v-a înmul?it, tot aoa se va bucura Domnul când va va pierde oi va va stârpi oi ve?i fi arunca?i din pamântul în care intra?i ca sa-l stapâni?i. 

 64. Atunci te va împraotia Domnul Dumnezeul tau prin toate popoarele oi acolo vei sluji altor dumnezei, pe care nu i-ai cunoscut nici tu, nici parin?ii tai; vei sluji la lemne oi la pietre. 

 65. Dar oi între aceste popoare nu te vei linioti oi nu vei avea loc de odihna pentru piciorul tau, ca Domnul î?i va da acolo inima tremuratoare, topirea ochilor oi durere sufletului. 

 66. Via?a ta va fi mereu în primejdie înaintea ochilor tai; vei tremura ziua oi noaptea oi nu vei fi sigur de via?a ta. 

 67. De tremurul inimii tale, de care vei fi cuprins, oi de cele ce vei vedea cu ochii tai, diminea?a vei zice: O, de ar veni seara! Iar seara vei zice: O, de ar veni ziua! 

 68. ai te va întoarce Domnul în Egipt, în corabii pe calea aceea de care ?i-a zis: "Sa nu o mai vezi!"; oi acolo va ve?i da spre vânzare vrajmaoilor vootri robi oi roabe oi nu va fi cine sa va cumpere". 

Capitolul 29.

 1. Iata cuvintele legamântului ce a poruncit Domnul lui Moise sa încheie cu fiii lui Israel în pamântul Moabului, afara de legamântul pe care l-a încheiat Domnul cu ei în Horeb. 

 2. Atunci a chemat Moise pe to?i fiii lui Israel oi le-a zis: "A?i vazut toate câte a facut Domnul înaintea ochilor vootri, în pamântul Egiptului, cu Faraon oi cu toate slugile lui oi cu tot pamântul lui, 

 3. Acele pedepse mari pe care le-au vazut ochii tai oi acele semne oi minuni, mâna cea tare oi bra?ul cel înalt; 

 4. Dar pâna în ziua de astazi nu v-a dat Domnul Dumnezeu minte ca sa pricepe?i, ochi ca sa vede?i oi urechi ca sa auzi?i. 

 5. Patruzeci de ani v-a purtat prin pustie oi hainele de pe voi nu s-au învechit, nici încal?amintele voastre nu s-au stricat în picioarele voastre. 

 6. Pâine n-a?i mâncat, vin oi sichera n-a?i baut, ca sa oti?i ca Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 

 7. Când însa a?i ajuns la locul acesta, s-a ridicat împotriva voastra Sihon, regele Heobonului, oi Og, regele Vasanului, ca sa se lupte cu noi. 

 8. Dar noi i-am batut oi am cuprins ?ara lor oi am dat-o mootenire semin?iilor lui Ruben oi Gad oi la jumatate din semin?ia lui Manase. 

 9. Pazi?i dar toate cuvintele aoezamântului acestuia oi le împlini?i, ca sa ave?i spor la toate câte ve?i face. 

 10. Voi cu to?ii va înfa?ioa?i astazi înaintea fe?ei Domnului Dumnezeului vostru: capeteniile semin?iilor voastre, batrânii vootri, judecatorii vootri, mai marii ootirii voastre oi to?i Israeli?ii, 

 11. Copiii vootri, femeile voastre oi strainii tai care se afla în taberele tale, de la taietorul de lemne pâna la caratorul de apa. 

 12. Ca sa închei legamânt cu Domnul Dumnezeul tau oi sa ai parte de legamântul facut prin juramânt pe care Domnul Dumnezeul tau l-a încheiat astazi cu tine, 

 13. Ca sa te faci astazi poporul Lui oi El sa-?i fie Dumnezeu, precum ?i-a grait El oi cum S-a jurat parin?ilor tai: lui Avraam, lui Isaac oi lui Iacov. 

 14. ai nu numai cu voi singuri închei Eu acest legamânt oi fac acest juramânt, 

 15. Ci atât cu cei ce stau astazi aici cu noi înaintea fe?ei Domnului Dumnezeului vostru, cît oi cu acei care nu sunt astazi aici cu noi. 

 16. Ca oti?i cum am trait noi în pamântul Egiptului oi cum am trecut prin mijlocul popoarelor pe la care a?i venit, 

 17. oi a?i vazut urâciunile lor oi idolii lor de lemn oi de piatra, de argint oi de aur, pe care îi au ele. 

 18. Sa nu fie printre voi barbat sau femeie, sau neam, sau semin?ie, a caror inima sa se abata acum de la Domnul Dumnezeul vostru, ca sa mearga sa slujeasca dumnezeilor acelor popoare; sa nu fie printre voi radacina din care sa rasara otrava oi pelin, 

 19. Nici astfel de om care, auzind cuvintele blestemului acestuia, s-ac lauda în inima sa, zicând: "Eu voi fi fericit, cu toate ca voi umbla dupa voin?a inimii mele", oi sa piara astfel cel satul cu cel flamând. 

 20. Pe unul ca acesta nu-l va ierta Domnul, ci îndata se va aprinde mânia Domnului oi iu?imea Lui asupra unui astfel de om oi va cadea asupra lui tot blestemul legamântului acestuia, care este scris în cartea aceasta a legamântului oi va oterge Domnul numele lui de sub cer, 

 21. ai-l va despar?i Domnul spre pieire din toate semin?iile lui Israel, dupa toate blestemele legamântului, care sunt scrise în cartea aceasta a legii. 

 22. Rândul de oameni care va urma, copiii vootri care vor fi dupa voi, strainul care va veni din ?ara departata oi toate popoarele, vazând pedepsirea pamântului acestuia oi bolile cu care îl pustieote Domnul, 

 23. Vazând pucioasa oi sarea oi ca tot pamântul este zgura, încât nici nu se seamana, nici nu rodeote oi nu rasare pe el nici un fir de iarba, ca de pe urma Sodomei, Gomorei, Admei oi ?eboimului, pe care le-a stricat Domnul în mânia Sa oi în iu?imea Sa, 

 24. Vor zice: Pentru ce a facut Domnul aoa cu ?ara aceasta? Cât de mare este aprinderea mâniei Lui! 

 25. Atunci vor raspunde: Pentru ca au parasit legamântul Domnului Dumnezeului parin?ilor lor, pe care Acesta l-a încheiat cu ei, când i-a scos din pamântul Egiptului, 

 26. ai s-au dus oi s-au apucat sa slujeasca altor dumnezei oi s-au închinat acelor dumnezei pe care ei nu i-au cunoscut oi pe care El nu i-a hotarât. 

 27. De aceea s-a aprins mânia Domnului asupra Zarii acesteia oi a adus El asupra ei toate blestemele legamântului, scrise în aceasta carte a legii, 

 28. ai i-a lepadat Domnul din pamântul lor cu mânie, cu iu?ime oi cu aprindere mare oi i-a aruncat în alt pamânt, cum vedem  acum. 

 29. Cele ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru, iar cele descoperite sunt ale noastre oi ale fiilor nootri pe veci, ca sa plinim toate cuvintele legii acesteia". 

Capitolul 30.

 1. "Când vor veni asupra ta toate cuvintele acestea, binecuvântarea oi blestemul, pe care ti le-am spus eu oi le vei primi în inima ta în toate popoarele printre care te va împraotia Domnul Dumnezeul tau, 

 2. ai te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tau oi, cum ti-am poruncit eu astazi, vei asculta glasul Domnului Dumnezeului tau, tu oi fiii tai, din toata inima ta oi din tot sufletul tau, 

 3. Atunci Domnul Dumnezeul tau va întoarce pe robii tai oi se va milostivi asupra ta oi iar te va aduna din toate popoarele printre care te-a împraotiat Domnul Dumnezeul tau. 

 4. Chiar de ai fi risipit de la o margine a cerului pâna la cealalta margine a cerului, oi de acolo te va aduna Domnul Dumnezeul tau oi te va lua oi de acolo, 

 5. ai te va aduce Domnul Dumnezeul tau în pamântul pe care l-au stapânit parin?ii tai oi-l vei lua în stapânire oi te va face fericit oi te va înmul?i mai mult decât pe parin?ii tai. 

 6. Va taia Domnul împrejur inima ta oi inima urmaoilor tai, ca sa iubeoti pe Domnul Dumnezeul tau din toata inima ta oi din tot sufletul tau, ca sa traieoti. 

 7. Atunci Domnul Dumnezeul tau va întoarce toate blestemele acestea asupra vrajmaoilor tai oi a celor ce te-au urât oi te-au prigonit; 

 8. Iar tu te vei întoarce oi vei asculta glasul Domnului Dumnezeului tau oi vei împlini toate poruncile Lui pe care ?i le spun astazi. 

 9. Domnul Dumnezeul tau î?i va da cu prisosin?a spor la tot lucrul mâinilor tale, la rodul pântecelui tau, la rodul dobitoacelor tale, la rodul pamântului tau, ca se va bucura Domnul Dumnezeul tau din nou de tine, cum S-a bucurat de parin?i tai, oi-?i va face bine, 

 10. De vei asculta glasul Domnului Dumnezeului tau, pazind oi împlinind toate poruncile Lui, hotarârile Lui oi legile Lui, oi de te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tau din toata inima ta oi din tot sufletul tau. 

 11. Caci porunca aceasta care ?i-o poruncesc eu astazi nu este neîn?eleasa de tine oi nu este departe. 

 12. Ea nu este în cer, ca sa zici: Cine se va sui pentru noi în cer, ca sa ne-o aduca oi sa ne-o dea s-o auzim oi s-o facem? 

 13. ai nu este ea nici peste mare, ca sa zici: Cine se va duce pentru noi peste mare, ca sa ne-o aduca, sa ne faca s-o auzim oi s-o împlinim? 

 14. Ci Cuvântul acesta este foarte aproape de tine; el este în gura ta oi în inima ta, ca sa-l faci. 

 15. Iata eu astazi ?i-am pus înainte via?a oi moartea, binele oi raul, 

 16. Poruncindu-?i astazi sa iubeoti pe Domnul Dumnezeul tau, sa umbli în toate caile Lui oi sa împlineoti poruncile Lui, hotarârile Lui oi legile Lui, ca sa traieoti oi sa te înmul?eoti oi sa te binecuvânteze Domnul Dumnezeul tau pe pamântul pe care îl vei stapâni. 

 17. Iar de se va întoarce inima ta oi nu vei asculta, ci te vei lasa ademenit oi te vei închina la al?i dumnezei oi le vei sluji lor, 

 18. Va dau de otire astazi ca ve?i pieri oi nu ve?i trai mult în pamântul pe care Domnul Dumnezeu ?i-l da oi pentru a carui stapânire treci tu acum Iordanul. 

 19. Ca martori înaintea voastra iau astazi cerul oi pamântul: via?a oi moarte Zi-am pus eu astazi înainte, oi binecuvântare oi blestem. Alege via?a ca sa traieoti tu oi urmaoii tai. 

 20. Sa iubeoti pe Domnul Dumnezeul tau, sa ascul?i glasul Lui oi sa te lipeoti de El; caci în aceasta este via?a ta oi lungimea zilelor tale, ca sa locuieoti pe pamântul pe care Domnul Dumnezeul tau cu juramânt l-a fagaduit parin?ilor tai, lui Avraam, lui Isaac oi lui Iacov ca îl va da lor". 

Capitolul 31.

 1. Atunci s-a dus Moise oi a grait cuvintele acestea tuturor fiilor lui Israel 

 2. ai le-a zis: "Eu acum sunt de o suta douazeci de ani oi nu mai pot intra oi ieoi oi Domnul mi-a zis: Tu nu vei trece Iordanul acesta, 

 3. Ci va merge înaintea ta Însuoi Domnul Dumnezeul tau oi va stârpi El pe popoarele acestea de la fa?a ta oi tu le vei stapâni; oi Iosua va merge înaintea ta, cum a zis Domnul. 

 4. oi va face Domnul cu ei cum a facut oi cu Sihon oi cu Og, regii Amoreilor, care erau dincoace de Iordan, oi cum a facut cu pamântul acelora pe care i-a pierdut; 

 5. Îi va da Domnul pe ei voua oi ve?i face cu ei dupa poruncile pe care vi le-am spus eu. 

 6. Fi?i tari oi curajooi, nu va teme?i, nu va îngrozi?i, nici nu va spaimânta?i de ei, ca Domnul Dumnezeul tau va merge El Însuoi cu tine oi nu se va departa de tine, nici nu te va parasi". 

 7. Apoi a chemat Moise pe Iosua oi înaintea ochilor tuturor Israeli?ilor i-a zis: "Fii tare oi curajos, ca tu vei intra cu poporul acesta în pamântul pe care Domnul S-a jurat parin?ilor lui sa i-l dea oi tu i-l vei împar?i în par?i de mootenire. 

 8. Domnul Însuoi va merge înaintea ta; El Însuoi va fi cu tine oi nu se va departa de tine, nici te va parasi; nu te teme, nici nu te spaimânta". 

 9. Apoi a scris Moise legea aceasta oi a dat-o preo?ilor, fiilor levi?ilor, care purtau chivotul legii Domnului, oi tuturor batrânilor fiilor lui Israel. 

 10. ai le-a poruncit Moise acestora oi le-a zis: "Dupa trecerea a oapte ani, în anul iertarii, la sarbatoarea corturilor, 

 11. Când tot Israelul va veni sa se înfa?ioeze înaintea fe?ei Domnului Dumnezeului tau, în locul pe care-l va alege Domnul, sa citeoti legea aceasta înaintea a tot Israelul oi în auzul lui; 

 12. Sa aduni poporul, barba?ii, femeile, copiii oi pe strainii tai care se vor afla în ceta?ile tale, ca sa auda oi sa înve?e oi ca sa se teama de Domnul Dumnezeul vostru oi ca sa se sileasca sa împlineasca toate cuvintele legii acesteia. 

 13. Fiii lor care nu otiu vor auzi oi vor înva?a a se teme de Domnul Dumnezeul vostru în toate zilele, cît veri trai pe pamântul în care trece?i voi peste Iordan ca sa-l stapâni?i". 

 14. Dupa aceea a zis Domnul catre Moise: "Iata s-a apropiat clipa în care sa mori; cheama pe Iosua oi sta?i la uoa cortului adunarii, ca Eu îi voi da pove?e!" ai a venit Moise cu Iosua oi au stat la uoa cortului adunarii. 

 15. Atunci S-a aratat Domnul în cort, în stâlp de nor, oi stâlpul de nor a stat la uoa cortului adunarii. 

 16. ai a zis Domnul catre Moise: "Iata, tu te vei odihni cu parin?ii tai, iar poporul acesta se va scula oi se va desfrâna dupa dumnezeii straini ai pamântului aceluia în care va intra, iar pe Mine Ma va parasi oi va calca legamântul Meu, pe care l-am încheiat cu el; 

 17. Pentru aceasta se va aprinde mânia Mea asupra lui în ziua aceea oi-i voi parasi, Îmi voi ascunde fa?a de la ei oi vor fi omorâ?i oi-i vor ajunge mul?ime de necazuri oi greuta?i oi atunci Israel va zice: Aceste necazuri nu m-au ajuns ele oare pentru ca nu este Domnul Dumnezeul meu în mijlocul meu? 

 18. Dar Eu Îmi voi ascunde fa?a Mea de la el în ziua aceea, pentru toate faradelegile lui pe care le-a facut el, întorcându-se la al?i dumnezei. 

 19. Aoadar, scrie-?i cuvintele cântarii acesteia oi înva?a pe fiii lui Israel oi le-o pune în gura lor, pentru ca aceasta cântare sa-Mi fie marturie printre fiii lui Israel. 

 20. Caci Eu îi voi duce în pamântul cel bun, unde curge lapte oi miere, dupa cum M-am jurat parin?ilor lor, oi vor mânca, se vor satura, se vor îngraoa, se vor îndrepta spre al?i dumnezei oi vor sluji acelora, iar pe Mine Ma vor lepada oi vor calca legamântul Meu, pe care l-am dat lor. 

 21. Dar când îi vor ajunge mul?ime de nenorociri oi de necazuri, atunci cântarea aceasta va fi marturie împotriva lor, caci ea nu va pieri din gura lor oi din gura urmaoilor lor. Cunosc Eu cugetele lor pe care le au ei acum, înainte de a-i duce în pamântul cel bun pentru care M-am jurat parin?ilor lor". 

 22. ai a scris Moise cântarea aceasta în ziua aceea oi a spus-o fiilor lui Israel. 

 23. Iar Domnul a poruncit lui Iosua Navi oi i-a zis: "Fii tare oi curajos, caci tu vei duce pe fiii lui Israel în pamântul pentru care M-am jurat lor, oi Eu voi fi cu tine". 

 24. Când a scris Moise în carte toate cuvintele legii acesteia pâna la sfâroit, 

 25. Atunci Moise a poruncit levi?ilor care purtau chivotul legii Domnului 

 26. ai a zis: "Lua?i aceasta carte a legii oi o pune?i de-a dreapta chivotului legii Domnului Dumnezeului vostru oi va fi ea acolo marturie împotriva ta. 

 27. Ca eu cunosc îndaratnicia ta oi cerbicia ta; daca oi acum, când traiesc eu cu voi, sunte?i îndaratnici înaintea Domnului, dar cu cît mai mult ve?i fi dupa moartea mea? 

 28. Chema?i la mine pe to?i batrânii semin?iilor voastre oi pe judecatorii vootri oi pe capeteniile voastre oi eu voi spune în auzul lor cuvintele acestea oi voi chema martori împotriva lor cerul oi pamântul; 

 29. Caci otiu eu ca dupa moartea mea va ve?i razvrati oi va ve?i abate de la calea pe care v-am aratat-o eu; în zilele cele de apoi va vor ajunge necazuri, pentru ca ve?i face rau înaintea ochilor Domnului Dumnezeu, mîniindu-L cu lucrurile mâinilor voastre". 

 30. ai a rostit Moise în auzul întregii oboti a Israeli?ilor cuvintele cântarii acesteia pâna la sfâroit: 

Capitolul 32.

 1. "Ia aminte, cerule, oi voi grai! Asculta, pamântule, cuvintele gurii mele! 

 2. Ca ploaia sa curga înva?atura mea oi graiurile mele sa se coboare ca roua, ca bura pe verdea?a oi ca ploaia repede pe iarba. 

 3. Caci numele Domnului voi preamari. Da?i slava Dumnezeului nostru! 

 4. El este taria; desavâroite sunt lucrurile Lui, caci toate caile Lui sunt drepte. Credincios este Dumnezeu oi nu este întru El nedreptate; drept oi adevarat este El, 

 5. Iar ei s-au razvratit împotriva Lui; ei, dupa netrebniciile lor, nu sunt fiii Lui, ci neam îndaratnic oi ticalos. Cu acestea rasplati?i voi Domnului? 

 6. Popor nechibzuit oi fara de minte, au nu este El tatal tau, Cel " te-a zidit, te-a facut oi te-a întemeiat? . Adu-ti aminte de zilele cele de demult, cugeta la anii neamurilor trecute! Întreaba pe tatal tau oi-ti va da de otire, întreaba pe batrâni, oi-?i vor spune: 

 7. Când Cel Preaînalt a împar?it mootenire popoarelor, când a împar?it pe fiii lui Adam, atunci a statornicit hotarele neamurilor dupa numarul îngerilor lui Dumnezeu; 

 8. Iar partea Domnului este poporul lui Iacov, Israel e partea lui de mootenire. 

 9. Gasitu-l-a în pamânt pustiu, în pustiu trist oi cu urlete salbatice, oi t-a aparat, l-a îngrijit oi l-a pazit, ca lumina ochiului Sau. 

 10. Întocmai ca vulturul care îndeamna la zbor puii sai oi se roteote pe deasupra lor, întinzându-oi aripile, a luat pe Israel oi l-a dus pe penele sale. 

 11. Domnul l-a pova?uit oi n-a fost cu el dumnezeu strain. 

 12. ai l-a aoezat pe înal?imile pamântului oi l-a hranit cu roada ?arinilor. I-a dat sa scoata miere din piatra oi cu untdelemn din stânca vârtoasa l-a hranit; 

 13. L-a hranit cu unt de vaca oi cu lapte de oi, cu grasimea mieilor, a berbecilor de Vasan, a ?apilor oi cu grâu gras; a baut vin, sângele bobi?elor de strugure. 

 14. A mâncat Iacov, s-a îngraoat Israel oi s-a facut îndaratnic; îngraoatu-s-a, îngrooatu-s-a oi s-a umplut de grasime; a parasit pe Dumnezeu, Cel ce l-a facut oi a dispre?uit cetatea mântuirii sale. 

 15. Întarâtat-au râvna Lui cu dumnezei straini oi cu urâciunile lor L-au mâniat; 

 16. Iar pe Aparatorul, Cel ce te-a nascut, L-ai uitat oi nu ?i-ai adus aminte de Dumnezeu, Cel ce te-a zidit. 

 17. Vazut-a Domnul oi S-a mâniat oi în mânia Sa a trecut cu vederea pe fiii Sai oi pe fiicele Sale, 

 18. ai a zis: îmi voi ascunde fa?a Mea de la ei oi voi vedea cum va fi sfâroitul lor; caci neam ticalos sunt ei oi copii în care nu este credinciooie. 

 19. Ei M-au întarâtat la gelozie prin cei ce nu sunt Dumnezeu oi au aprins mânia Mea prin idolii lor; îi voi întarâta oi Eu pe ei printr-un popor care nu e popor, le voi aprinde mânia printr-un neam fara pricepere. 

 20. Ca foc s-a aprins din pricina mâniei Mele: va arde pâna în fundul locuin?ei mor?ilor, va mânca pamântul oi roadele lui oi va pârjoli temeliile mun?ilor. 

 21. Voi strânge împotriva lor necazuri oi voi cheltui asupra lor toate sage?ile Mele; 

 22. Istovi?i vor fi de foame oi prapadi?i de lingoare oi molima rea; voi trimite asupra lor din?ii fiarelor, veninul târâtoarelor din pulbere voi trimite. 

 23. De din afara îi va pierde sabia, iar prin case groaza, pierzând pe tânar oi pe tânara, pe copilul de ?â?a oi pe batrânul acoperit de carunte?e. 

 24. Am zis: ?i voi împraotia oi voi oterge pomenirea lor dintre oameni. 

 25. Dar am amânat aceasta, pentru rautatea vrajmaoilor, ca vrajmaoii lor sa nu se mândreasca oi sa zica: Mâna noastra este puternica oi toate acestea nu le-a facut Domnul. 

 26. Ca aceotia sunt oameni care oi-au pierdut mintea oi n-au nici o pricepere. 

 27. O, de ar judeca ei oi de s-ar gândi la aceasta! De ar pricepe ce are sa fie cu ei mai pe urma: 

 28. Cum ar putea unul sa puna pe fuga o mie, oi doi, zece mii, daca aparatorul lor nu i-ar vinde oi Domnul nu i-ar parasi! 

 29. Caci aparatorul lor nu este ca Aparatorul nostru oi la aceasta chiar vrajmaoii nootri sunt martori. 

 30. Ca via lor este din vi?a de vie a Sodomei oi din oesurile Gomorei; strugurii lor sunt struguri otravi?i oi bobi?ele lor amare; 

 31. Vinul lor este venin de scorpion oi otrava pierzatoare de aspida. 

 32. Au nu sunt acestea ascunse la Mine? ai nu sunt ele pecetluite în camarile Mele? 

 33. A Mea este razbunarea oi rasplatirea când se va poticni piciorul lor; ca aproape este ziua pieirii lor oi curând vor veni cele gatite pentru ei. 

 34. Iar Domnul va judeca pe poporul Sau oi Se va milostivi asupra robilor Sai, când va vedea ca a slabit taria lor oi ca nu se mai afla nici robi, nici slobozi. 

 35. Atunci Domnul va zice: Unde sunt dumnezeii lor oi taria în care nadajduiau ei? 

 36. Unde sunt cei ce au mâncat grasimea jertfelor lor oi au baut vinul turnarilor lor? Sa se scoale, sa va ajute oi sa va fie ocrotire. 

 37. Vede?i, vede?i, dar, ca Eu sunt oi nu este alt Dumnezeu afara de Mine: Eu omor oi înviez, Eu ranesc oi tamaduiesc oi nimeni nu poate scapa din mâna Mea! 

 38. Eu ridic la cer mâna Mea oi Ma jur pe dreapta Mea oi zic: Viu sunt Eu în veac! 

 39. Când voi ascu?i sabia Mea cea lucitoare oi va începe mâna Mea a judeca, Ma voi razbuna pe vrajmaoii Mei oi celor ce Ma urasc le voi rasplati. 

 40. Adapa-voi sage?ile Mele cu sânge oi sabia Mea se va satura de carnea oi de sângele celor ucioi oi robi?i oi de capetele capeteniilor vrajmaoului. 

 41. Veseli?i-va, ceruri, împreuna cu El oi va închina?i Lui to?i îngerii lui Dumnezeu! Veseli?i-va, neamuri, împreuna cu poporul Lui oi sa se întareasca to?i fiii lui Dumnezeu! Caci El va razbuna sângele robilor Sai oi va rasplati cu razbunare vrajmaoilor Sai oi celor ce-L urasc le va rasplati oi va cura?i Domnul pamântul poporului Sau!" 

 42. În ziua aceea a scris Moise cântarea aceasta oi a spus-o fiilor lui Israel. Atunci a venit Moise la popor oi a rostit toate cuvintele cântarii acesteia în auzul poporului, el oi Iosua, fiul lui Navi. 

 43. Iar dupa ce a rostit Moise toate cuvintele acestea înaintea a tot Israelul, le-a zis: 

 44. "Pune?i la inima voastra toate cuvintele pe care vi le-am spus eu astazi oi sa le lasa?i mootenire copiilor vootri, ca sa se sileasca oi ei a împlini toate poruncile legii acesteia; 

 45. Caci acestea nu sunt în deoert date voua, ci acestea sunt via?a voastra oi prin acestea ve?i trai multa vreme în pamântul acela în care trece?i acum peste Iordan, ca sa-l stapâni?i". 

 46. Tot în ziua aceea a grait Domnul cu Moise oi a zis: 

 47. "Suie-te în muntele acesta al Abarimului, în muntele Nebo, care este în pamântul Moabului, în fa?a Ierihonului, oi priveote asupra Canaanului, pe care-l dau în stapânirea fiilor lui Israel, 

 48. ai mori pe munte oi te adauga la poporul tau, cum a murit oi Aaron, fratele tau, pe muntele Hor oi s-a adaugat la poporul sau, 

 49. Pentru ca a?i greoit înaintea Mea în mijlocul fiilor lui Israel, la apele Meribei, la Cadeo, în pustiul Sin, oi pentru ca n-a?i aratat sfin?enia Mea între fiii lui Israel. 

 50. Numai de departe vei vedea pamântul pe care Eu îl dau fiilor lui Israel, dar de intrat nu vei intra în pamântul acela". 

Capitolul 33.

 1. Iata acum oi binecuvântarea cu care Moise, omul lui Dumnezeu, a binecuvântat pe fiii lui Israel înainte de moartea sa. 

 2. ai a zis el: "Venit-a Domnul din Sinai oi ni S-a descoperit întru slava Sa în Seir; stralucit-a din Mun?ii Paranului oi a ieoit cu mul?ime mare de sfin?i, având la dreapta focul legii. 

 3. Cu adevarat El a iubit pe poporul Sau. To?i sfin?ii Lui sunt sub mâna Lui oi au cazut la picioarele Lui ca sa asculte cuvintele Lui. 

 4. Moise ne-a dat o lege, mootenire a obotii lui Iacov; 

 5. El a fost regele lui Israel, când se adunau capeteniile popoarelor împreuna cu semin?iile lui Israel. 

 6. Sa traiasca Ruben oi sa nu moara, oi Simeon sa nu fie pu?in la numar! 

 7. Iar pentru Iuda a zis acestea: "Asculta, Doamne, glasul lui Iuda oi adu-l la poporul sau; cu mâinile sale sa se apere oi Tu sa-i fii ajutor împotriva vrajmaoilor lui". 

 8. Pentru Levi a zis: "Urimul Tau, Doamne, oi Tumimul Tau sa fie pentru barbatul Tau cel sfânt, pe care Tu l-ai încercat la Massa oi cu care Tu Te-ai certat la apele Meribei; 

 9. Care a zis de tatal sau oi de mama sa: "Nu i-am vazut", oi pe fra?ii sai nu i-a cunoscut oi de fiii sai nu otie nimic; caci ei au ?inut cuvintele Tale oi legamântul Tau l-au pazit; 

 10. Înva?a pe Iacov legile Tale oi pe Israel poruncile Tale; pune tamâie înaintea fe?ei Tale oi arderi de tot pe jertfelnicul Tau. 

 11. Binecuvinteaza, Doamne, puterea lui oi lucrul mâinilor lui fie-?i placut; loveote coapsele celar ce se ridica împotriva lui oi celor ce-l urasc, ca sa nu se poata împotrivi". 

 12. Pentru Veniamin a zis: "Iubitul Domnului va sta lânga El fara primejdie oi Dumnezeu îl va ocroti în toata vremea oi el va odihni pe umerii Lui". 

 13. Pentru Iosif a zis: "Sa binecuvânteze Domnul pamântul lui cu darurile cele alese ale cerului, cu roua oi cu darurile adâncului celui dedesubt; 

 14. Cu roade alese din cele pe care le face sa creasca soarele oi cu cele mai bune roade care odraslesc în fiecare luna; 

 15. Cu cele mai alese din câte dau mun?ii cei vechi oi cu darurile alese ale dealurilor celor veonice; 

 16. ai cu darurile cele alese ale pamântului oi ale celor ce-l umplu. Binecuvântarea Celui ce S-a aratat în rug sa vina pe capul lui Iosif, pe creotetul celui dintâi dintre fra?ii lui! 

 17. Frumuse?ea lui sa fie ca a taurului întâi nascut oi coarnele lui sa fie ca oi coarnele bivolului; cu acelea va împunge popoarele toate pâna la marginile pamântului; acestea sunt mul?imile mari ale lui Efraim, acestea sunt miile lui Manase". 

 18. Pentru Zabulon a zis: "Veseleote-te, Zabulon, în caile tale oi tu, Isahare, în corturile tale! 

 19. Chema-vor aceotia poporul pe munte oi acolo vor junghia jertfele cele legiuite, caci se hranesc cu boga?ia marii oi cu comorile cele ascunse în nisip". 

 20. Pentru Gad a zis: "Binecuvântat. sa fie cel ce a sporit pe Gad, care odihneote ca un pui de leu oi sfarâma oi bra? oi cap. 

 21. Alesu-oi-a el pârga cea buna a ?arii; acolo fost-a pastrata o mooie de capetenie; venit-a în fruntea poporului oi a împlinit dreptatea Domnului oi judeca?ile lui Israel". 

 22. Pentru Dan a zis: "Dan este pui de leu, care se arunca din Vasan". 

 23. Pentru Neftali a zis: "Neftali, tu cel satul de bunavoin?a oi plin de binecuvântarea Domnului, ia marea oi partea cea de miazazi în stapânire". 

 24. Pentru Aoer a zis: "Binecuvântat sa fie Aoer între fii, iubit sa fie de fra?ii lui oi sa-oi afunde în untdelemn piciorul lui. 

 25. De fier oi de arama sa fie zavoarele oi liniotea ta sa ?ina cît zilele vie?ii tale. 

 26. Nimeni, o Israele, nu este ca Dumnezeu, Care sa mearga pe ceruri întru ajutorul tau oi pe nori întru slava Sa. 

 27. Dumnezeu este liman din vremi stravechi; caci cu bra?ul Lui cel veonic El te sprijina oi din fa?a ta gonind vrajmaoii, zice: "Stârpeote-i!" 

 28. Israel locuieote neprimejduit. Ochiul lui Iacov priveote îmbelougat de pâine oi de vin, oi cerurile lui picura roua. 

 29. Ferice de tine, Israele! Cine este asemenea ?ie, popor izbavit de Domnul, scutul oi ajutorul tau, sabia oi slava ta. Vrajmaoii tai se vor da înapoi înaintea ta oi tu vei calca peste grumajii lor!" 

Capitolul 34.

 1. Atunci s-a suit Moise din oesurile Moabului în Muntele Nebo, pe vârful Fazga, care este în fa?a Ierihonului, oi i-a aratat Domnul tot pamântul Galaad pâna la Dan, 

 2. Tot pamântul lui Neftali, tot pamântul lui Efraim oi Manase oi tot pamântul lui Iuda pâna la marea cea de la asfin?it, 

 3. Partea de la miazazi a ?arii, oesul Ierihonului, cetatea Palmierilor, pâna la ?oar. 

 4. ai i-a zis Domnul: "Iata pamântul pentru care M-am jurat lui Avraam, lui Isaac oi lui Iacov, zicând: Semin?iei tale îl voi da. Te-am învrednicit sa-l vezi cu ochii tai; dar în el nu vei intra! 

 5. ai a murit Moise, robul lui Dumnezeu, acolo, în pamântul Moabului, dupa Cuvântul Domnului; 

 6. ai a fost îngropat în vale, în pamântul Moabului, în fa?a Bet-Peorului, dar nimeni nu otie mormântul lui nici pâna în ziua de astazi. 

 7. ai era Moise de o suta douazeci de ani, când a murit; dar vederea lui nu slabise oi taria lui nu se împu?inase. 

 8. ai au plâns fiii lui Israel pe Moise, în oesurile Moabului, la Iordan, aproape de Ierihon, treizeci de zile, pâna s-au împlinit zilele de jelit oi de plâns dupa Moise. 

 9. Iar Iosua, fiul lui Navi, s-a umplut de duhul în?elepciunii, pentru ca îoi pusese Moise mâinile asupra lui, oi i s-au supus fiii lui Israel oi au facut aoa dupa cum le poruncise Domnul prin Moise. 

 10. De atunci nu s-a mai ridicat în Israel prooroc asemenea lui Moise pe care Dumnezeu sa-l fi cunoscut fata catre fa?a, nici sa savâroeasca toate semnele oi minunile cu care Domnul l-a trimis în pamântul Egiptului asupra lui Faraon oi asupra tuturor dregatorilor lui oi asupra a tot pamântul lui; nici sa faca cu mâna tare oi cu mari înfricooari ceea ce a facut Moise înaintea ochilor a tot Israelul. 

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=Deuteronomul
Vă rugăm să respectați drepturile de autor