www.profamilia.ro /scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=Filipeni
 
 SFÂNTA SCRIPTURA 

Sfânta Scriptura - text integral
versiunea ortodoxa

achizitionare: 20.07.2003

Epistola catre Filipeni a Sfântului Apostol Pavel

Capitolul 1.
Iubirea apostolului pentru filipeni. Roadele lan?urilor lui. Sfântul Pavel numai pentru Biserica voieote sa mai traiasca. Suferin?ele pentru Hristos.

 1. Pavel oi Timotei, robi ai lui Hristos Iisus, tuturor sfin?ilor întru Hristos Iisus, celor ce sunt în Filipi, împreuna cu episcopii oi diaconii: 

 2. Har voua oi pace, de la Dumnezeu, Tatal nostru, oi de la Domnul Iisus Hristos. 

 3. Mul?umesc Dumnezeului meu, ori de câte ori îmi amintesc de voi, 

 4. Caci totdeauna, în toate rugaciunile mele, ma rog pentru voi to?i, cu bucurie, 

 5. Pentru împartaoirea voastra întru Evanghelie, din ziua dintâi pâna acum. 

 6. Sunt încredin?at de aceasta, ca cel ce a început în voi lucrul cel bun îl va duce la capat, pâna în ziua lui Hristos Iisus, 

 7. Precum este cu dreptate sa gândesc astfel despre voi to?i; caci va port în inima mea, oi în lan?urile mele, oi în apararea oi în întarirea Evangheliei, fiindca voi to?i sunte?i partaoi la acelaoi har cu mine. 

 8. Caci martor îmi este Dumnezeu, ca va doresc pe voi pe to?i, cu dragostea lui Hristos Iisus. 

 9. ai aceasta ma rog, ca iubirea voastra sa prisoseasca tot mai mult oi mai mult, întru cunootin?a oi întru orice pricepere, 

 10. Ca sa cerca?i voi cele ce sunt mai de folos oi ca sa fi?i cura?i oi fara poticnire în ziua lui Hristos, 

 11. Plini de roada drepta?ii, care este prin Iisus Hristos, spre slava oi lauda lui Dumnezeu. 

 12. Voiesc ca voi sa oti?i, fra?ilor, ca cele petrecute cu mine s-au întors mai degraba spre sporirea Evangheliei, 

 13. În aoa fel ca lan?urile mele, pentru Hristos, au ajuns cunoscute în tot pretoriul oi tuturor celorlal?i; 

 14. ai cei mai mul?i dintre fra?ii întru Domnul, îmbarbata?i prin lan?urile mele, au mai multa îndrazneala sa propovaduiasca fara teama cuvântul lui Dumnezeu. 

 15. Unii, e drept, vestesc pe Hristos din pizma oi din duh de cearta, al?ii însa din bunavoin?a. 

 16. Unii o fac din iubire, otiind ca stau aici pentru apararea Evangheliei; 

 17. Ceilal?i, însa, - din zavistie - vestesc pe Hristos, nu cu gânduri curate, ci socotind sa-mi sporeasca necazul în lan?urile mele. 

 18. Dar ce este? Nimic altceva decât ca, în tot chipul, fie din fa?arie, fie în adevar, Hristos se propovaduieote oi întru aceasta ma bucur. ai mereu ma voi bucura. 

 19. Caci otiu ca aceasta îmi va fi mie spre mântuire, prin rugaciunile voastre oi cu ajutorul Duhului lui Iisus Hristos, 

 20. Dupa aoteptarea oi nadejdea mea ca întru nimic nu voi fi ruoinat, ci, întru toata îndrazneala, precum totdeauna, aoa oi acum, Hristos va fi preaslavit în trupul meu, fie prin via?a, fie prin moarte; 

 21. Caci pentru mine via?a este Hristos oi moartea un câotig. 

 22. Daca însa a vie?ui în trup înseamna a da roada lucrului meu, nu otiu ce voi alege. 

 23. Sunt strâns din doua par?i: doresc sa ma despart de trup oi sa fiu împreuna cu Hristos, oi aceasta e cu mult mai bine; 

 24. Dar este mai de folos pentru voi sa zabovesc în trup. 

 25. ai având aceasta încredin?are, otiu ca voi ramâne oi împreuna voi petrece cu voi cu to?i, spre sporirea voastra oi spre bucuria credin?ei, 

 26. Pentru ca lauda voastra sa prisoseasca în Hristos Iisus prin mine, atunci când voi veni iaraoi între voi. 

 27. Sa va purta?i numai în chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie venind eu oi vazându-va, fie nefiind de fa?a, sa aud despre voi ca sta?i într-un duh, nevoindu-va împreuna întru-un suflet, pentru credin?a Evangheliei, 

 28. Fara sa va înfricooa?i întru nimic de cei potrivnici, ceea ce pentru ei este un semn de pierzare, iar pentru voi de mântuire, oi aceasta este de la Dumnezeu. 

 29. Caci voua vi s-a daruit, pentru Hristos, nu numai sa crede?i în El, ci sa oi patimi?i pentru El, 

 30. Ducând aceeaoi lupta, pe care a?i vazut-o la mine oi o auzi?i acum despre mine. 

Capitolul 2.
Sa urmam pilda iubirii lui Iisus Hristos. Smerenia oi slava lui Hristos. Sa ne silim sa dobândim mântuirea.

 1. Deci, daca este vreun îndemn în Hristos, daca este vreo mângâiere a dragostei, daca este vreo împartaoire a Duhului, daca este vreo milostivire oi îndurare, 

 2. Face?i-mi bucuria deplina, ca sa gândi?i la fel, având aceeaoi iubire, aceleaoi sim?iri, aceeaoi cugetare. 

 3. Nu face?i nimic din duh de cearta, nici din slava deoarta, ci cu smerenie unul pe altul socoteasca-l mai de cinste decât el însuoi. 

 4. Sa nu caute nimeni numai ale sale, ci fiecare oi ale altuia. 

 5. Gândul acesta sa fie în voi care era oi în Hristos Iisus, 

 6. Care, Dumnezeu fiind în chip, n-a socotit o otirbire a fi El întocmai cu Dumnezeu, 

 7. Ci S-a deoertat pe Sine, chip de rob luând, facându-Se asemenea oamenilor, oi la înfa?ioare aflându-Se ca un om, 

 8. S-a smerit pe Sine, ascultator facându-Se pâna la moarte, oi înca moarte pe cruce. 

 9. Pentru aceea, oi Dumnezeu L-a preaînal?at oi I-a daruit Lui nume, care este mai presus de orice nume; 

 10. Ca întru numele lui Iisus tot genunchiul sa se plece, al celor cereoti oi al celor pamânteoti oi al celor de dedesubt. 

 11. ai sa marturiseasca toata limba ca Domn este Iisus Hristos, întru slava lui Dumnezeu-Tatal. 

 12. Drept aceea, iubi?ii mei, precum totdeauna m-a?i ascultat, nu numai când eram de fa?a, ci cu atât mai mult acum când sunt departe, cu frica oi cu cutremur lucra?i mântuirea voastra; 

 13. Caci Dumnezeu este Cel ce lucreaza în voi oi ca sa voi?i oi ca sa savâroi?i, dupa a Lui bunavoin?a. 

 14. Toate sa le face?i fara de cârtire oi fara de îndoiala, 

 15. Ca sa fi?i fara de prihana oi cura?i, fii ai lui Dumnezeu neîntina?i în mijlocul unui neam rau oi stricat oi întru care straluci?i ca niote luminatori în lume, 

 16. ?inând cu putere cuvântul vie?ii, spre lauda mea în ziua lui Hristos, ca nu în zadar am alergat, nici în zadar m-am ostenit. 

 17. ai chiar daca mi-ao varsa sângele pentru jertfa oi slujirea credin?ei voastre, ma bucur oi va fericesc pe voi pe to?i. 

 18. Asemenea oi voi bucura?i-va oi ferici?i-ma. 

 19. Ci nadajduiesc întru Domnul Iisus, ca voi trimite pe Timotei la voi, fara de zabava, ca oi eu sa fiu cu inima buna, aflând veoti despre voi. 

 20. Caci nu am pe nimeni altul, la un gând cu mine oi care sa va poarte grija cu adevarat, 

 21. Fiindca to?i cauta ale lor, nu ale lui Iisus Hristos. 

 22. Dar încercarea lui o cunoaote?i, caci împreuna cu mine a slujit Evanghelia, întocmai ca un copil lânga tatal sau. 

 23. Pe el deci nadajduiesc sa-l trimit, îndata ce voi vedea ce va fi cu mine. 

 24. Sunt, însa, încredin?at în Domnul ca eu însumi voi veni în curând. 

 25. Am socotit de grabnica nevoie sa va trimit pe Epafrodit, fratele oi împreuna cu mine lucrator oi luptator, cum oi trimisul vostru oi slujitorul nevoilor mele, 

 26. Fiindca avea mare dor de voi to?i oi era mâhnit fiindca a?i auzit ca a fost bolnav. 

 27. Într-adevar, bolnav a fost aproape de moarte, dar Dumnezeu a avut mila de el oi nu numai de el, ci oi de mine, ca sa nu am întristare peste întristare. 

 28. Deci l-am trimis mai degraba, ca, vazându-l, voi iaraoi sa va bucura?i, iar eu sa fiu mai pu?in mâhnit. 

 29. Primi?i-l dar întru Domnul, cu toata bucuria oi pe unii ca aceotia întru cinste sa-i ave?i, 

 30. Fiindca pentru lucrul lui Hristos a mers pâna aproape de moarte, punându-oi via?a în primejdie, ca sa împlineasca lipsa voastra în slujirea mea. 

Capitolul 3.
Îndemnul catre filipeni sa se fereasca de apostolii mincinooi. Urmarea lui Hristos pâna la jertfire.

 1. Mai departe, fra?ii mei, bucura?i-va întru Domnul. Ca sa va scriu aceleaoi lucruri, mie nu-mi este anevoie, iar voua va este de folos. 

 2. Pazi?i-va de câini! Pazi?i-va de lucratorii cei rai! Pazi?i-va de taierea împrejur. 

 3. Pentru ca noi suntem taierea împrejur, noi cei ce slujim în Duhul lui Dumnezeu, oi ne laudam întru Hristos Iisus oi nu ne bizuim pe trup, 

 4. Deoi eu ao putea sa ma bizui oi pe trup. Daca vreun altul socoteote ca se poate bizui pe trup, eu cu atât mai mult! 

 5. La opt zile, am fost taiat împrejur; sunt din neamul lui Israel, din semin?ia lui Veniamin, evreu din evrei, dupa lege fariseu; 

 6. În ce priveote râvna, prigonitor al Bisericii; în ce priveote dreptatea cea din Lege, fara de prihana. 

 7. Dar cele ce îmi erau mie câotig, acestea le-am socotit pentru Hristos paguba. 

 8. Ba mai mult: eu pe toate le socotesc ca sunt paguba, fa?a de înal?imea cunoaoterii lui Hristos Iisus, Domnul meu, pentru Care m-am lipsit de toate oi le privesc drept gunoaie, ca pe Hristos sa dobândesc, 

 9. ai sa ma aflu întru El, nu având dreptatea mea cea din Lege, ci pe aceea care este prin credin?a în Hristos, dreptatea cea de la Dumnezeu, pe temeiul credin?ei, 

 10. Ca sa-L cunosc pe El oi puterea învierii Lui oi sa fiu primit partao la patimile Lui, facându-ma asemenea cu El în moartea Lui, 

 11. Ca, doar, sa pot ajunge la învierea cea din mor?i. 

 12. Nu (zic) ca am oi dobândit îndreptarea, ori ca sunt desavâroit; dar o urmaresc ca doar o voi prinde, întrucât oi eu am fost prins de Hristos Iisus. 

 13. Fra?ilor, eu înca nu socotesc sa o fi cucerit, 

 14. Dar una fac: uitând cele ce sunt în urma mea, oi tinzând catre cele dinainte, alerg la ?inta, la rasplata chemarii de sus, a lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus. 

 15. Aoadar, câ?i suntem desavâroi?i aceasta sa gândim; oi daca gândi?i ceva în alt fel, Dumnezeu va va descoperi oi aceea. 

 16. Dar de acolo unde am ajuns, sa urmam acelaoi dreptar, sa gândim la fel. 

 17. Fra?ilor, face?i-va urmaritorii mei oi uita?i-va la aceia care umbla astfel precum ne ave?i pilda pe noi. 

 18. Caci mul?i, despre care v-am vorbit adeseori, iar acum va spun oi plângând, se poarta ca duomani ai crucii lui Hristos. 

 19. Sfâroitul acestora este pieirea. Pântecele este dumnezeul lor, iar marirea lor este întru ruoinea lor, ca unii care au în gând cele pamânteoti. 

 20. Cât despre noi, cetatea noastra este în ceruri, de unde oi aoteptam Mântuitor, pe Domnul Iisus Hristos, 

 21. Care va schimba la înfa?ioare trupul smereniei noastre ca sa fie asemenea trupului slavei Sale, lucrând cu puterea ce are de a-ai supune Sieoi toate. 

Capitolul 4.
Sfaturi oi îndemnuri. Darnicia filipenilor este de laudat. Urari oi salutari.

 1. Deci, fra?ii mei iubi?i oi mult dori?i, bucuria oi cununa mea, aoa sa sta?i întru Domnul, iubi?ii mei. 

 2. Rog pe Evodia oi rog pe Sintihi sa aiba aceleaoi gânduri în Domnul. 

 3. Înca te rog oi pe tine, credinciosule Sizig, ajuta-le lor, ca pe unele care au luptat pentru Evanghelie, împreuna cu mine oi cu Clement oi cu ceilal?i împreuna-lucratori cu mine, ale caror nume sunt scrise în cartea vie?ii. 

 4. Bucura?i-va pururea întru Domnul. ai iaraoi zic: Bucura?i-va. 

 5. Îngaduin?a voastra sa se faca otiuta tuturor oamenilor. Domnul este aproape. 

 6. Nu va împovara?i cu nici o grija. Ci întru toate, prin închinaciune oi prin ruga cu mul?umire, cererile voastre sa fie aratate lui Dumnezeu. 

 7. ai pacea lui Dumnezeu, care covâroeote orice minte, sa pazeasca inimile voastre oi cugetele voastre, întru Hristos Iisus. 

 8. Mai departe, fra?ilor, câte sunt adevarate, câte sunt de cinste, câte sunt drepte, câte sunt curate, câte sunt vrednice de iubit, câte sunt cu nume bun, orice virtute oi orice lauda, la acestea sa va fie gândul. 

 9. Cele ce a?i înva?at oi a?i primit oi a?i auzit oi a?i vazut la mine, acestea sa le face?i, oi Dumnezeul pacii va fi cu voi. 

 10. M-am bucurat mult în Domnul, ca a înflorit iaraoi purtarea voastra de grija pentru mine, precum o oi avea?i, dar v-a lipsit prilejul. 

 11. N-o spun ca oi cum ao duce lipsa, fiindca eu m-am deprins sa fiu îndestulat cu ceea ce am. 

 12. atiu sa fiu oi smerit, otiu sa am oi de prisos; în orice oi în toate m-am înva?at sa fiu oi satul oi flamând, oi în beloug oi în lipsa. 

 13. Toate le pot întru Hristos, Cel care ma întareote. 

 14. Însa bine a?i facut ca a?i împartaoit cu mine necazul. 

 15. Doar oi voi oti?i, filipenilor, ca la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nici o Biserica nu s-a unit cu mine, când era vorba de dat oi de primit, decât voi singuri. 

 16. Pentru ca oi în Tesalonic, o data oi a doua oara, mi-a?i trimis ca sa am cele trebuincioase. 

 17. Nu ca doar caut darul vostru, dar caut rodul care prisoseote, în folosul vostru. 

 18. Am de toate oi am oi de prisos; m-am îndestulat primind de la Epafrodit cele ce mi-a?i trimis, miros cu buna mireasma, jertfa primita, bineplacuta lui Dumnezeu. 

 19. Iar Dumnezeul meu sa împlineasca toata lipsa voastra dupa boga?ia Sa, cu slava, întru Hristos Iisus. 

 20. Iar lui Dumnezeu oi Tatalui nostru, slava în vecii vecilor! Amin. 

 21. Îmbra?ioa?i în Hristos Iisus pe to?i sfin?ii. Va îmbra?ioeaza pe voi fra?ii care sunt împreuna cu mine. 

 22. Va îmbra?ioeaza pe voi to?i sfin?ii, mai ales cei din casa Cesarului. 

 23. Harul Domnului Iisus Hristos sa fie cu duhul vostru! 

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=Filipeni
Vă rugăm să respectați drepturile de autor