www.profamilia.ro /scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=Galateni
 
 SFÂNTA SCRIPTURA 

Sfânta Scriptura - text integral
versiunea ortodoxa

achizitionare: 20.07.2003

Epistola catre Galateni a Sfântului Apostol Pavel

Capitolul 1.
Nestatornicia galatenilor. Via?a lui Pavel înainte oi dupa drumul facut la Damasc.

 1. Pavel, apostol nu de la oameni, nici prin vreun om, ci prin Iisus Hristos oi prin Dumnezeu-Tatal, Care L-a înviat pe El din mor?i. 

 2. ai to?i fra?ii care sunt împreuna cu mine - Bisericilor Galatiei: 

 3. Har voua oi pace de la Dumnezeu-Tatal oi de la Domnul nostru Iisus Hristos, 

 4. Cel ce S-a dat pe Sine pentru pacatele noastre, ca sa ne scoata pe noi din acest veac rau de acum, dupa voia lui Dumnezeu oi a Tatalui nostru, 

 5. Caruia fie slava în vecii vecilor. Amin! 

 6. Ma mir ca aoa degraba trece?i de la cel ce v-a chemat pe voi, prin harul lui Hristos, la alta Evanghelie, 

 7. Care nu este alta, decât ca sunt unii care va tulbura oi voiesc sa schimbe Evanghelia lui Hristos. 

 8. Dar chiar daca noi sau un înger din cer v-ar vesti alta Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o - sa fie anatema! 

 9. Precum v-am spus mai înainte, oi acum va spun iaraoi: Daca va propovaduieote cineva altceva decât a?i primit - sa fie anatema! 

 10. Caci acum caut bunavoin?a oamenilor sau pe a lui Dumnezeu? Sau caut sa plac oamenilor? Daca ao placea însa oamenilor, n-ao fi rob al lui Hristos. 

 11. Dar va fac cunoscut, fra?ilor, ca Evanghelia cea binevestita de mine nu este dupa om; 

 12. Pentru ca nici eu n-am primit-o de la om, nici n-am înva?at-o, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. 

 13. Caci a?i auzit despre purtarea mea de altadata întru iudaism, ca prigoneam peste masura Biserica lui Dumnezeu oi o pustiiam. 

 14. ai spoream în iudaism mai mult decât mul?i dintre cei care erau de vârsta mea în neamul meu, fiind mult râvnitor al datinilor mele parinteoti. 

 15. Dar când a binevoit Dumnezeu Care m-a ales din pântecele mamei mele oi m-a chemat prin harul Sau, 

 16. Sa descopere pe Fiul Sau întru mine, pentru ca sa-L binevestesc la neamuri, îndata nu am primit sfat de la trup oi de la sânge, 

 17. Nici nu m-am suit la Ierusalim, la Apostolii cei dinainte de mine, ci m-am dus în Arabia oi m-am întors iaraoi la Damasc. 

 18. Apoi, dupa trei ani, m-am suit la Ierusalim, ca sa-l cunosc pe Chefa oi am ramas la el cincisprezece zile. 

 19. Iar pe altul din apostoli n-am vazut decât numai pe Iacov, fratele Domnului. 

 20. Dar cele ce va scriu, iata (spun) înaintea lui Dumnezeu, ca nu va mint. Dupa aceea am venit în ?inuturile Siriei oi ale Ciliciei. 

 21. ai dupa fa?a eram necunoscut Bisericilor lui Hristos celor din Iudeea. 

 22. Ci numai auzisera ca cel ce ne prigonea pe noi, odinioara, acum binevesteote credin?a pe care altadata o nimicea; 

 23. ai slaveau pe Dumnezeu în mine. 

Capitolul 2.
Adunarea apostolilor în Ierusalim. Disputa lui Pavel cu Petru în Antiohia. Legea oi credin?a.

 1. Apoi, dupa paisprezece ani, m-am suit iaraoi la Ierusalim cu Barnaba, luând cu mine oi pe Tit. 

 2. M-am suit, potrivit unei descoperiri, oi le-am aratat Evanghelia pe care o propovaduiesc la neamuri, îndeosebi celor mai de seama, ca nu cumva sa alerg sau sa fi alergat în zadar. 

 3. Dar nici Tit, care era cu mine oi care era elin, n-a fost silit sa se taie împrejur, 

 4. Din cauza fra?ilor mincinooi, care venisera, furioându-se, sa iscodeasca libertatea noastra, pe care o avem în Hristos Iisus, ca sa ne robeasca, 

 5. Carora nici macar un ceas nu ne-am plecat cu supunere, pentru ca adevarul Evangheliei sa ramâna neclintit la voi. 

 6. Iar de cei ce sunt mai de seama - oricine ar fi fost ei cândva, nu ma priveote; Dumnezeu nu cauta la fa?a omului, - cei mai de seama n-au adaugat nimic la Evanghelia mea, 

 7. Ci dimpotriva, vazând ca mie mi-a fost încredin?ata Evanghelia pentru cei netaia?i împrejur, dupa cum lui Petru, Evanghelia pentru cei taia?i împrejur, 

 8. Caci Cel ce a lucrat prin Petru în apostolia taierii împrejur a lucrat oi prin mine la neamuri; 

 9. ai cunoscând harul ce mi-a fost dat mie, Iacov oi Chefa oi Ioan, cei socoti?i a fi stâlpi, mi-au dat mie oi lui Barnaba dreapta spre unire cu ei, pentru ca noi sa binevestim la neamuri, iar ei la cei taia?i împrejur, 

 10. Numai sa ne aducem aminte de saraci, ceea ce tocmai m-am oi silit sa fac. 

 11. Iar când Chefa a venit în Antiohia, pe fa?a i-am stat împotriva, caci era vrednic de înfruntare. 

 12. Caci înainte de a veni unii de la Iacov, el mânca cu cei dintre neamuri; dar când au venit ei, se ferea oi se osebea, temându-se de cei din taierea împrejur. 

 13. ai, împreuna cu el, s-au fa?arnicit oi ceilal?i iudei, încât oi Barnaba a fost atras în fa?arnicia lor. 

 14. Dar când am vazut ca ei nu calca drept, dupa adevarul Evangheliei, am zis lui Chefa, înaintea tuturor: Daca tu, care eoti iudeu, traieoti ca pagânii oi nu ca iudeii, de ce sileoti pe pagâni sa traiasca ca iudeii? 

 15. Noi suntem din fire iudei, iar nu pacatooi dintre neamuri. 

 16. atiind însa ca omul nu se îndrepteaza din faptele Legii, ci prin credin?a în Hristos Iisus, am crezut oi noi în Hristos Iisus, ca sa ne îndrepta din credin?a în Hristos, iar nu din faptele Legii, caci din faptele Legii, nimeni nu se va îndrepta. 

 17. Daca însa, cautând sa ne îndreptam în Hristos, ne-am aflat oi noi înoine pacatooi, este, oare, Hristos slujitor al pacatului? Nicidecum! 

 18. Caci daca zidesc iaraoi ceea ce am darâmat, ma arat pe mine însumi calcator (de porunca). 

 19. Caci, eu, prin Lege, am murit fa?a de Lege, ca sa traiesc lui Dumnezeu. 

 20. M-am rastignit împreuna cu Hristos; oi nu eu mai traiesc, ci Hristos traieote în mine. ai via?a de acum, în trup, o traiesc în credin?a în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit oi S-a dat pe Sine însuoi pentru mine. 

 21. Nu lepad harul lui Dumnezeu; caci daca dreptatea vine prin Lege, atunci Hristos a murit în zadar. 

Capitolul 3.
Credin?a lui Avraam. Fiii lui Avraam. Fagaduin?a lui Dumnezeu. Legea. Hristos. Legea duce la Hristos. Fiii credin?ei sunt fiii lui Avraam.

 1. O, galateni fara de minte, cine v-a ademenit pe voi, sa nu va încrede?i adevarului, - pe voi, în ochii carora a fost zugravit Iisus Hristos rastignit? 

 2. Numai aceasta voiesc sa aflu de la voi: Din faptele Legii primit-a?i voi Duhul, sau din ascultarea credin?ei? 

 3. Atât de fara de minte sunte?i? Dupa ce a?i început în Duh, sfâroi?i acum în trup? 

 4. A?i patimit atâtea în zadar? - daca a fost în zadar, cu adevarat. 

 5. Deci Cel care va da voua Duhul oi savâroeote minuni la voi, le face, oare, din faptele Legii, sau din ascultarea credin?ei? 

 6. Precum oi Avraam a crezut în Dumnezeu oi i s-a socotit lui ca dreptate. 

 7. Sa oti?i, deci, ca cei ce sunt din credin?a, aceotia sunt fii ai lui Avraam. 

 8. Iar Scriptura, vazând dinainte ca Dumnezeu îndrepteaza neamurile din credin?a, dinainte a binevestit lui Avraam: "Ca se vor binecuvânta în tine toate neamurile". 

 9. Deci cei ce sunt din credin?a se binecuvinteaza împreuna cu credinciosul Avraam. 

 10. Caci to?i câ?i sunt din faptele Legii sub blestem sunt, ca scris este: "Blestemat este oricine nu staruie întru toate cele scrise în cartea Legii, ca sa le faca". 

 11. Iar acum ca, prin Lege, nu se îndrepteaza nimeni înaintea lui Dumnezeu este lucru lamurit, deoarece "dreptul din credin?a va fi viu". 

 12. Legea însa nu este din credin?a, dar cel care va face acestea, va fi viu prin ele. 

 13. Hristos ne-a rascumparat din blestemul Legii, facându-Se pentru noi blestem; pentru ca scris este: "Blestemat este tot cel spânzurat pe lemn". 

 14. Ca, prin Hristos Iisus, sa vina la neamuri binecuvântarea lui Avraam, ca sa primim, prin credin?a, fagaduin?a Duhului. 

 15. Fra?ilor, ca un om graiesc; ca oi testamentul întarit al unui om nimeni nu-l strica, sau îi mai adauga ceva. 

 16. Fagaduin?ele au fost rostite lui Avraam oi urmaoului sau. Nu zice: "oi urmaoilor", - ca de mai mul?i, - ci ca de unul singur: "oi Urmaoului tau", Care este Hristos. 

 17. Aceasta zic dar: Un testament întarit dinainte de Dumnezeu în Hristos nu desfiin?eaza Legea, care a venit dupa patru sute treizeci de ani, ca sa desfiin?eze fagaduin?a. 

 18. Caci daca mootenirea este din Lege, nu mai este din fagaduin?a, dar Dumnezeu i-a daruit lui Avraam mootenirea prin fagaduin?a. 

 19. Deci ce este Legea? Ea a fost adaugata pentru calcarile de lege, pâna când era sa vina Urmaoul, Caruia I s-a dat fagaduin?a, oi a fost rânduita prin îngeri, în mâna unui Mijlocitor. 

 20. Mijlocitorul însa nu este al unuia singur, iar Dumnezeu este unul. 

 21. Este deci Legea împotriva fagaduin?elor lui Dumnezeu? Nicidecum! Caci daca s-ar fi dat Lege, care sa poata da via?a, cu adevarat dreptatea ar veni din Lege. 

 22. Dar Scriptura a închis toate sub pacat, pentru ca fagaduin?a sa se dea din credin?a în Iisus Hristos celor ce cred. 

 23. Iar înainte de venirea credin?ei, noi eram pazi?i sub Lege, fiind închioi pentru credin?a care avea sa se descopere. 

 24. Astfel ca Legea ne-a fost calauza spre Hristos, pentru ca sa ne îndreptam din credin?a. 

 25. Iar daca a venit credin?a, nu mai suntem sub calauza. 

 26. Caci to?i sunte?i fii ai lui Dumnezeu prin credin?a în Hristos Iisus. 

 27. Caci, câ?i în Hristos v-a?i botezat, în Hristos v-a?i îmbracat. 

 28. Nu mai este iudeu, nici elin; nu mai este nici rob, nici liber; nu mai este parte barbateasca oi parte femeiasca, pentru ca voi to?i una sunte?i în Hristos Iisus. 

 29. Iar daca voi sunte?i ai lui Hristos, sunte?i deci urmaoii lui Avraam, mootenitori dupa fagaduin?a. 

Capitolul 4.
În Hristos suntem fiii lui Dumnezeu, deci liberi fa?a de Lege. Agar oi Sara sunt icoana celor doua testamente.

 1. Zic însa: Câta vreme mootenitorul este copil, nu se deosebeote cu nimic de rob, deoi este stapân peste toate; 

 2. Ci este sub epitropi oi iconomi, pâna la vremea rânduita de tatal sau. 

 3. Tot aoa oi noi, când eram copii, eram robi în?elesurilor celor slabe ale lumii; 

 4. Iar când a venit plinirea vremii, Dumnezeu, a trimis pe Fiul Sau, nascut din femeie, nascut sub Lege, 

 5. Ca pe cei de sub Lege sa-i rascumpere, ca sa dobândim înfierea. 

 6. ai pentru ca sunte?i fii, a trimis Dumnezeu pe Duhul Fiului Sau în inimile noastre, care striga: Avva, Parinte! 

 7. Astfel dar, nu mai eoti rob, ci fiu; iar de eoti fiu, eoti oi mootenitor al lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos. 

 8. Dar atunci necunoscând pe Dumnezeu, slujea?i celor ce din fire nu sunt dumnezei; 

 9. Acum însa, dupa ce a?i cunoscut pe Dumnezeu, sau mai degraba dupa ce a?i fost cunoscu?i de Dumnezeu, cum va întoarce?i iaraoi la în?elesurile cele slabe oi sarace, carora iaraoi voi?i sa le sluji?i ca înainte? 

 10. ?ine?i zile oi luni oi timpuri oi ani? 

 11. Ma tem de voi, sa nu ma fi ostenit la voi, în zadar. 

 12. Fi?i, va rog, fra?ilor, precum sunt eu, ca oi eu am fost precum sunte?i voi. Nu mi-a?i facut nici un rau; 

 13. Dar oti?i ca din cauza unei slabiciuni a trupului, am binevestit voua mai întâi, 

 14. ai voi nu a?i dispre?uit încercarea mea, ce era în trupul meu, nici nu v-a?i scârbit, ci m-a?i primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe Hristos Iisus. 

 15. Unde este deci fericirea voastra? Caci va marturisesc ca, de ar fi fost cu putin?a, v-a?i fi scos ochii vootri oi mi i-a?i fi dat mie. 

 16. Am ajuns deci vrajmaoul vostru spunându-va adevarul? 

 17. Aceia va râvnesc, dar nu cu gând bun; ci vor sa va desparta (de mine), ca sa-i iubi?i pe ei. 

 18. Dar e bine sa râvni?i totdeauna binele, oi nu numai atunci când eu sunt de fa?a la voi. 

 19. O, copiii mei, pentru care sufar iaraoi durerile naoterii, pâna ce Hristos va lua chip în voi! 

 20. Ao vrea acum sa ma gasesc la voi oi glasul sa mi-l schimb, caci nu otiu ce sa cred despre voi! 

 21. Spune?i-mi voi, care vre?i sa fi?i sub Lege, nu auzi?i Legea? 

 22. Caci scris este ca Avraam a avut doi fii: unul din femeia roaba oi altul din femeia libera. 

 23. Dar cel din roaba s-a nascut dupa trup, iar cel din cea libera s-a nascut dupa fagaduin?a. 

 24. Unele ca acestea au alta însemnare, caci acestea (femei) sunt doua testamente: Unul de la Muntele Sinai, în Arabia, oi raspunde Ierusalimului de acum, care zace în robie cu copiii lui; 

 25. Iar cea libera este Ierusalimul cel de sus, care este mama noastra. 

 26. Caci scris este: "Veseleote-te, tu, cea stearpa, care nu naoti! Izbucneote de bucurie oi striga, tu care nu ai durerile naoterii, caci mul?i sunt copiii celei parasite, mai mul?i decât ai celei care are barbat". 

 27. Iar noi, fra?ilor, suntem dupa Isaac, fii ai fagaduin?ei. 

 28. Ci precum atunci cel ce se nascuse dupa trup prigonea pe cel ce se nascuse dupa Duh, tot aoa oi acum. 

 29. Dar ce zice Scriptura? "Izgoneote pe roaba oi fiul ei, caci nu va mooteni fiul roabei, împreuna cu fiul celei libere". 

 30. Deci, fra?ilor, nu suntem copii ai roabei, ci copii ai celei libere. 

Capitolul 5.
Legea e desavâroita prin credin?a, iubire oi sfin?enie. Libertatea cea dupa duh.

 1. Sta?i deci tari în libertatea cu care Hristos ne-a facut liberi oi nu va prinde?i iaraoi în jugul robiei. 

 2. Iata eu, Pavel, va spun voua: Ca de va ve?i taia împrejur, Hristos nu va va folosi la nimic. 

 3. ai marturisesc, iaraoi, oricarui om ce se taie împrejur, ca el este dator sa împlineasca toata Legea. 

 4. Cei ce voi?i sa va îndrepta?i prin Lege v-a?i îndepartat de Hristos, a?i cazut din har; 

 5. Caci noi aoteptam în Duh nadejdea drepta?ii din credin?a. 

 6. Caci în Hristos Iisus, nici taierea împrejur nu poate ceva, nici netaierea împrejur, ci credin?a care este lucratoare prin iubire. 

 7. Voi alerga?i bine. Cine v-a oprit ca sa nu va supune?i adevarului? 

 8. Înduplecarea aceasta nu este de la cel care va cheama. 

 9. Pu?in aluat dospeote toata framântatura. 

 10. Eu am încredere în voi, întru Domnul, ca nimic altceva nu ve?i cugeta; dar cel ce va tulbura pe voi îoi va purta osânda, oricine ar fi el. 

 11. Dar eu, fra?ilor, daca propovaduiesc înca taierea împrejur, pentru ce mai sunt prigonit? Deci, sminteala crucii a încetat! 

 12. O, de s-ar taia de tot cei ce va razvratesc pe voi! 

 13. Caci voi, fra?ilor, a?i fost chema?i la libertate; numai sa nu folosi?i libertatea ca prilej de a sluji trupului, ci sluji?i unul altuia prin iubire. 

 14. Caci toata Legea se cuprinde într-un singur cuvânt, în acesta: Iubeote pe aproapele tau ca pe tine însu?i. 

 15. Iar daca va muoca?i unul pe altul oi va mânca?i, vede?i sa nu va nimici?i voi între voi. 

 16. Zic dar: În Duhul sa umbla?i oi sa nu împlini?i pofta trupului. 

 17. Caci trupul pofteote împotriva duhului, iar duhul împotriva trupului; caci acestea se împotrivesc unul altuia, ca sa nu face?i cele ce a?i voi. 

 18. Iar de va purta?i în Duhul nu sunte?i sub Lege. 

 19. Iar faptele trupului sunt cunoscute, oi ele sunt: adulter, desfrânare, necura?ie, destrabalare, 

 20. Închinare la idoli, fermecatorie, vrajbe, certuri, zavistii, mânii, gâlcevi, dezbinari, eresuri, 

 21. Pizmuiri, ucideri, be?ii, chefuri oi cele asemenea acestora, pe care vi le spun dinainte, precum dinainte v-am oi spus, ca cei ce fac unele ca acestea nu vor mooteni împara?ia lui Dumnezeu. 

 22. Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga-rabdarea, bunatatea, facerea de bine, credin?a, 

 23. Blânde?ea, înfrânarea, cura?ia; împotriva unora ca acestea nu este lege. 

 24. Iar cei ce sunt ai lui Hristos Iisus oi-au rastignit trupul împreuna cu patimile oi cu poftele. 

 25. Daca traim în Duhul, în Duhul sa oi umblam. 

 26. Sa nu fim iubitori de marire deoarta, suparându-ne unii pe al?ii oi pizmuindu-ne unii pe al?ii. 

Capitolul 6.
Trebuie sa mângâiem pe fra?ii rataci?i. Lauda lui Pavel este crucea lui Hristos.

 1. Fra?ilor, chiar de va cadea un om în vreo greoeala, voi cei duhovniceoti îndrepta?i-l, pe unul ca acesta cu duhul blânde?ii, luând seama la tine însu?i, ca sa nu cazi oi tu în ispita. 

 2. Purta?i-va sarcinile unii altora oi aoa ve?i împlini legea lui Hristos. 

 3. Caci de se socoteote cineva ca este ceva, deoi nu este nimic, se înoeala pe sine însuoi. 

 4. Iar fapta lui însuoi sa oi-o cerceteze fiecare oi atunci va avea lauda, dar numai fa?a de sine însuoi oi nu fa?a de altul. 

 5. Caci fiecare îoi va purta sarcina sa. 

 6. Cel care primeote cuvântul înva?aturii sa faca parte înva?atorului sau din toate bunurile. 

 7. Nu va amagi?i: Dumnezeu nu Se lasa batjocorit; caci ce va semana omul, aceea va oi secera. 

 8. Cel ce seamana în trupul sau însuoi, din trup va secera stricaciune; iar cel ce seamana în Duhul, din Duh va secera via?a veonica. 

 9. Sa nu încetam de a face binele, caci vom secera la timpul sau, daca nu ne vom lenevi. 

 10. Deci, dar, pâna când avem vreme, sa facem binele catre to?i, dar mai ales catre cei de o credin?a cu noi. 

 11. Vede?i cu ce fel de litere v-am scris eu, cu mâna mea. 

 12. Câ?i vor sa placa în trup, aceia va silesc sa va taia?i împrejur, numai ca sa nu fie prigoni?i pentru crucea lui Hristos. 

 13. Caci nici ei singuri, cei ce se taie împrejur, nu pazesc Legea, ci voiesc sa va taia?i voi împrejur, ca sa se laude ei în trupul vostru. 

 14. Iar mie, sa nu-mi fie a ma lauda, decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este rastignita pentru mine, oi eu pentru lume! 

 15. Ca în Hristos Iisus nici taierea împrejur nu este ceva, nici netaierea împrejur, ci faptura cea noua. 

 16. ai câ?i vor umbla dupa dreptarul acesta, - pace oi mila asupra lor oi asupra Israelului lui Dumnezeu! 

 17. De acum înainte, nimeni sa nu-mi mai faca suparare, caci eu port în trupul meu, semnele Domnului Iisus. 

 18. Harul Domnului nostru Iisus Hristos sa fie cu duhul vostru, fra?ilor! Amin. 

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=Galateni
Vă rugăm să respectați drepturile de autor