www.profamilia.ro /scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=Ioil
 
 SFÂNTA SCRIPTURA 

Sfânta Scriptura - text integral
versiunea ortodoxa

achizitionare: 20.07.2003

Ioil

Capitolul 1.
Prezicerea pustiirii lui luda oi îndemn la pocain?a. 

 1. Cuvântul Domnului care a fost catre Ioil, fiul lui Petuel. 

 2. Asculta?i acestea, voi batrânilor, lua?i aminte, voi to?i locuitorii ?arii! Oare s-a mai întâmplat aoa în vremea voastra sau în zilele parin?ilor vootri? 

 3. Povesti?i-le feciorilor vootri, iar ei feciorilor lor, iar aceia neamului care va veni dupa ei! 

 4. Ceea ce a ramas de la lacustele mici au mâncat lacustele mari, oi ceea ce a ramas de la cele mari au mâncat cele zburatoare, oi ceea ce a ramas de la cele zburatoare au prapadit stolurile de lacuste. 

 5. Deotepta?i-va, be?ivilor, oi plânge?i! ai voi, bautorilor de vin, tângui?i-va pentru vinul cel nou, caci vi s-a luat de la gura. 

 6. Caci un popor a navalit în ?ara mea, puternic oi fara de numar; din?ii lui ca din?ii de leu, iar falcile, ca falcile de leoaica. 

 7. Pustiit-a via mea, iar smochinul meu mi l-a facut buca?i; l-a jupuit de coaja oi l-a trântit la pamânt. Mladi?ele de vita au ramas albe. 

 8. Tânguieote-te ca o fecioara încinsa cu sac dupa barbatul din tinere?ea ei! 

 9. Prinosul oi jertfa cu turnare nu mai sunt în templul Domnului! Preo?ii, slujitorii Domnului, sunt în mare jale. 

 10. Câmpul a ramas pustiu, ?arina este plina de jale; grâul nu mai este, mustul ajuns-a de ocara, iar untdelemn n-a ramas chiar nici un strop! 

 11. Plugarii sunt zapaci?i, stapânii de vii se tânguiesc pentru grâu oi pentru orz, caci secerioul din ?arini este pierdut. 

 12. Vi?a de vie este fara vlaga, smochinul tânjeote, rodiile de asemenea oi finicii, merii oi to?i copacii de pe câmp s-au uscat; ba mai mult, bucuria ajuns-a ocara pentru fiii oamenilor. 

 13. Încinge?i-va oi va tângui?i, voi preo?ilor, izbucni?i în bocete, voi slujitori ai altarului! Intra?i în templu oi petrece?i noaptea în sac de jale, voi slujitori ai lui Dumnezeu, caci prinosul oi jertfa cu turnare au fost îndepartate din templul Dumnezeului vostru! 

 14. Posti?i post sfânt, strânge?i obote de praznuire, aduna?i pe batrâni, pe to?i locuitorii ?arii în templul Dumnezeului vostru oi striga?i catre Domnul rugându-L: 

 15. "O, ce zi! Caci aproape este ziua Domnului oi vine ca o pustiire de la Cel Atotputernic. 

 16. Oare nu ni s-a luat hrana de sub ochii nootri, bucuria oi veselia din templul Dumnezeului nostru? 

 17. Semin?ele s-au uscat sub bulgarii din brazda, grânarele sunt goale, hambarele sunt fara nimic în ele, caci nu mai este grâu. 

 18. Cum gem vitele! Cirezile de boi mugesc, caci nu afla nicaieri paoune; chiar oi turmele de oi sunt în mare lipsa. 

 19. Catre Tine, Doamne, strig! Caci focul a mistuit toate paounile pustiului oi vapaia lui a dogorit to?i copacii de pe câmp. 

 20. ai fiarele câmpului zbiara catre tine, caci pâraiele de apa au secat oi focul a mistuit paounile stepei". 

Capitolul 2.
Pedeapsa, îndemnarea la pocain?a. 

 1. Suna?i din trâmbi?a în Sion, striga?i din rasputeri în muntele cel sfânt al Meu, ca sa se cutremure to?i locuitorii ?arii! Caci vine ziua Domnului; iata ea este aproape; 

 2. O zi de întuneric oi de bezna, zi cu nori oi cu negura deasa. Precum zorile se revarsa pe deasupra mun?ilor, tot aoa da navala un popor numeros oi puternic, cum n-a mai fost niciodata oi cum nu va mai fi dupa el pâna în anii vremurilor celor mai îndepartate. 

 3. Înaintea lui merge mistuind focul, iar dupa el arde vapaia. Pamântul este înaintea lui ca gradina raiului, iar dupa trecerea lui, pustiu înfricooator, caci nimic nu scapa din fa?a lui. 

 4. Cum sunt caii, aoa le este chipul lor; oi ca sprinteni calare?i, aoa alearga. 

 5. Se aud ca un duruit de care de razboi, care se avânta în goana pe creotetul mun?ilor, ca pârâitul flacarilor care mistuie o miriote, ca o ootire puternica aoezata în linie de bataie. 

 6. Înaintea lui popoarele tremura de spaima, toate fe?ele ard ca vapaia. 

 7. Alearga ca niote viteji; ca razboinicii încerca?i se avânta peste ziduri; om dupa om îoi urmeaza calea, fara ca vreunul sa se rataceasca. 

 8. Nimeni nu se îmbrânceote cu cel de alaturi, fiecare îoi vede de drumul lui; printre sage?i îoi croiesc cale, fara ca nici unul sa rupa rândul. 

 9. Dau navala în cetate, alearga pe deasupra zidurilor, patrund în case oi intra pe ferestre ca furii. 

 10. Înaintea lor tremura pamântul, cerul se cutremura, soarele oi luna se întuneca, iar stelele îoi pierd stralucirea lor. 

 11. Dar Domnul Îoi face auzit glasul în fruntea ootirilor Sale, caci întinsa foarte este tabara Lui oi puternic este cel ce împlineote poruncile Lui. Ziua Domnului este mare oi înfricooatoare foarte oi cine va putea sta împotriva ei? 

 12. "ai acum, zice Domnul, întoarce?i-va la Mine din toata inima voastra, cu postiri, cu plâns oi cu tânguire". 

 13. Sfâoia?i inimile oi nu hainele voastre, oi întoarce?i-va catre Domnul Dumnezeul vostru, caci El este milostiv oi îndurat, încet la mânie oi mult Milostiv oi-I pare rau de raul pe care l-a trimis asupra voastra. 

 14. O, de v-a?i întoarce oi v-a?i pocai, ar ramâne de pe urma voastra o binecuvântare, un prinos oi o jertfa cu turnare pentru Domnul Dumnezeul vostru! 

 15. Suna?i din trâmbi?a în Sion, gati?i postiri sfinte, praznui?i sarbatoarea cea pentru to?i! 

 16. Aduna?i poporul, vesti?i o adunare sfânta, strânge?i laolalta pe batrâni, aduce?i copiii oi pruncii care sug la sân; sa iasa mirele din camara lui oi mireasa din iatacul ei! 

 17. Între tinda oi altar sa plânga preo?ii, slujitorii Domnului, oi sa zica: "Milostiveote-Te, Doamne, catre poporul Tau oi nu face de ocara mootenirea Ta ca sa-oi bata joc de ea neamurile!" Pentru ce sa se spuna printre neamuri: "Unde este Dumnezeul lor?" 

 18. Dar Domnul este plin de zel pentru ?ara Sa oi Se îndura de poporul Sau. 

 19. Pentru aceasta a raspuns Domnul catre poporul Sau, graind: "Iata, Eu va voi trimite grâu, must oi untdelemn oi va voi satura oi nu va voi mai face de ocara printre neamuri! 

 20. Prapadul duomanului de la miazanoapte îl voi departa de la voi oi-l voi izgoni înspre un ?inut uscat oi pustiu; capatul lui spre marea cea de la rasarit, iar sfâroitul la marea cea dinspre apus; oi se va ridica din el duhoare oi miros de stârv va porni din el, caci a savâroit lucruri mari". 

 21. Nu te teme, tu ?ara, bucura-te oi te veseleote, caci Domnul a facut lucruri mari! 

 22. Nu va teme?i nici voi dobitoacele câmpului, caci au înverzit paounile pustiului; caci pomii dau roadele lor; smochinul oi vi?a de vie vor fi plini de roade. 

 23. ai voi locuitori ai Sionului, bucura?i-va oi va veseli?i în Domnul Dumnezeul vostru, caci El v-a dat pe Înva?atorul drepta?ii; oi v-a mai trimis oi ploaie, ploaie timpurie oi târzie, ca odinioara. 

 24. ai ariile se vor umple de grâu; iar teascurile vor da peste margini de must oi de untdelemn. 

 25. ai va voi da ani de beloug în locul anilor în care au mâncat lacustele mici, cele mari, cele zburatoare oi stolurile de lacuste, marea Mea ootire pe care am trimis-o împotriva voastra. 

 26. ai ve?i mânca din destul oi va ve?i satura oi ve?i preaslavi numele Domnului Dumnezeului vostru, Care a facut cu voi lucruri minunate. ai poporul Meu nu se va ruoina în veci de veci! 

 27. Atunci va ve?i da seama ca Eu sunt în mijlocul lui Israel oi ca Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru oi nu este altul, iar poporul Meu nu va mai fi niciodata de ocara! 

Capitolul 3.
Fagaduin?a mântuirii. 

 1. Dar dupa aceea, varsa-voi Duhul Meu peste tot trupul, oi fiii oi fiicele voastre vor profe?i, batrânii vootri visuri vor visa iar tinerii vootri vedenii vor vedea. 

 2. Chiar oi peste robi oi peste roabe voi varsa Duhul Meu. 

 3. ai va voi arata semne minunate în cer oi pe pamânt: sânge, foc oi stâlpi de fum; 

 4. Soarele se va întuneca oi luna va fi rooie ca sângele, înainte de venirea zilei celei mari oi înfricooatoare a Domnului. 

 5. ai oricine va chema numele Domnului se va izbavi, caci în muntele Sionului oi în Ierusalim va fi mântuirea, precum a zis Domnul; oi între cei mântui?i, numai cei ce cheama pe Domnul. 

Capitolul 4.
Judecata împotriva neamurilor oi fagaduin?a pentru Iuda. 

 1. Caci iata în zilele acelea oi în vremea aceea, când voi întoarce pe Iuda oi pe Ierusalim din robie, 

 2. Aduna-voi toate popoarele oi le voi coborî în valea lui Iosafat oi Ma voi judeca acolo cu ele pentru poporul Meu oi pentru mootenirea Mea Israel, pe care au împraotiat-o între neamuri oi ?ara Mea au împar?it-o în buca?i. 

 3. Caci ei au aruncat sor?i asupra poporului Meu, au dat copilul pentru o desfrânata oi fata tânara au vândut-o pentru vin oi au baut pre?ul ei. 

 4. Ce-Mi cauta?i cearta voi, Tirule oi Sidonule, împreuna cu toate ?inuturile Filisteii? Oare vre?i sa va razbuna?i împotriva Mea? Daca vre?i sa va razbuna?i asupra Mea, îndata voi face sa cada razbunarea asupra capetelor voastre. 

 5. Voi a?i luat aurul oi argintul Meu, precum oi odoarele Mele, oi le-a?i dus în palatele voastre. 

 6. Pe fiii lui Iuda oi pe cei ai Ierusalimului i-a?i vândut Grecilor, ca sa-i departa?i din ?ara lor. 

 7. Iata Eu îi voi stârpi din ?inutul unde i-a?i vândut oi voi întoarce fapta voastra asupra capului vostru. 

 8. ai voi vinde pe fiii oi pe fiicele voastre feciorilor lui Iuda, iar ei îi vor vinde Sabeenilor, popor tare departe, caci aoa a grait Domnul. 

 9. Da?i neamurilor de otire lucrul acesta: Pregati?i-va de razboi! Înflacara?i vitejii! To?i barba?ii buni de lupta sa dea fuga oi sa se apropie. 

 10. Face?i din brazdarele voastre sabii oi din secerile voastre lanci! Cel slab sa zica: "Eu sunt viteaz!" 

 11. Alerga?i în graba oi veni?i, voi, toate popoarele din jur, oi aduna?i-va aici! - Acolo, coboara, Doamne, pe vitejii Tai! 

 12. Sa se trezeasca toate neamurile oi sa vina în valea lui Iosafat, caci acolo voi aoeza scaun de judecata pentru toate popoarele din jur. 

 13. Aduce?i seceri, caci holda este coapta, veni?i, coborâ?i-va, caci teascul este plin, albiile dau peste margini; faradelegile lor n-au seaman. 

 14. Mul?imi oi iar mul?imi în Valea Judeca?ii. Caci aproape este ziua Domnului în Valea judeca?ii! 

 15. Soarele oi luna se întuneca oi stelele îoi pierd lumina lor. 

 16. Din Sion Domnul va striga puternic oi din Ierusalim va slobozi tunetul Sau: pamântul oi cerurile se vor cutremura atunci. 

 17. Atunci ve?i cunoaote ca Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, Care salaoluieote în Sion, în muntele cel sfânt al Meu; Ierusalimul va fi altarul Meu, iar strainii nu vor mai trece pe acolo. 

 18. ai în vremea aceea, din mun?i va curge must, vaile vor fi pline de lapte, toate pâraiele din Iuda vor oerpui umplute de apa, iar din templul Domnului va ieoi un izvor oare va uda valea aitim. 

 19. Egiptul va fi pustiit oi Edomul se va preface în ?inut nelocuit, din pricina silniciilor împotriva fiilor lui Iuda, fiindca au varsat sânge nevinovat în pamântul lor. 

 20. Dar Iuda va fi locuit în veci oi de-a pururi oi Ierusalimul din neam în neam. 

 21. Voi razbuna sângele pe care nu l-am razbunat; oi Domnul va locui Sionul în veac. 

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=Ioil
Vă rugăm să respectați drepturile de autor