www.profamilia.ro /scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=Judecatori
 
 SFÂNTA SCRIPTURA 

Sfânta Scriptura - text integral
versiunea ortodoxa

achizitionare: 20.07.2003

Cartea Judecatorilor

Capitolul 1.
Semin?ia lui Iuda pova?uind la razboi în locul lui Iosua. 

 1. După moartea lui Iosua, au întrebat fiii lui Israel pe Domnul, zicând: "Cine din noi să meargă mai întâi asupra Cananeenilor, ca să se lupte cu ei?"

 2. Şi a zis Domnul: "Iuda să meargă şi Eu voi da ţara în mâna lui!"

 3. Iuda a zis către Simeon, fratele său: "Intră cu mine în ţinutul care mi-a căzut la sorţi şi să ne luptăm cu Cananeenii şi voi intra şi eu cu tine în ţinutul care ţi-a căzut la sorţi". Şi s-a dus Simeon cu el.

 4. Atunci s-a dus Iuda cu Simeon şi Domnul a dat pe Cananeeni şi pe Ferezei în mâinile lor şi au ucis ei din aceia zece mii de oameni în Bezec.

 5. Şi s-au întâlnit ei în Bezec cu Adoni-Bezec şi s-au bătut cu dânsul şi au răpus pe Canaanei şi pe Ferezei.

 6. Iar Adoni-Bezec a fugit; dar ei au alergat după el şi l-au prins şi i-au tăiat degetele mari de la mâini şi de la picioare.

Capitolul 2.
Trândavia Israeli?ilor, lepadarea de Dumnezeu, pedeapsa oi iertarea lor.  

 1. Atunci poporul a slujit Domnului în toate zilele lui Iosua oi în toate zilele batrânilor, a caror via?a s-a prelungit dupa Iosua oi care vazusera toate lucrurile cele mari ale Domnului, pe care le facuse El cu Israel. 

 2. Iosua, fiul lui Navi, sluga Domnului, a murit fiind de o suta zece ani, 

 3. ai l-au îngropat în cuprinsul mootenirii sale, la Timnat-Heres, în muntele lui Efraim, spre miazanoapte de muntele Gaao; 

 4. ai dupa ce tot rândul acela de oameni a trecut la parin?ii lor oi când s-a ridicat în locul lor alt rând de oameni, care nu cunooteau pe Domnul oi lucrurile Sale pe care le facuse cu Israel, 

 5. Atunci fiii lui Israel au început a face rele înaintea ochilor Domnului oi s-au apucat sa slujeasca baalilor; 

 6. Au parasit pe Domnul Dumnezeul parin?ilor lor, Care îi scosese din pamântul Egiptului oi s-au întors la al?i dumnezei, catre dumnezeii popoarelor dimprejurul lor oi au început sa se închine acelora oi au mâniat pe Domnul; 

 7. Au parasit pe Domnul oi au început a se închina lui Baal oi Astartelor. 

 8. De aceea s-a aprins mânia Domnului asupra lui Israel oi l-a dat în mâinile jefuitorilor care i-au jefuit; i-a dat în mâinile vrajmaoilor dimprejurul lor oi n-au mai putut sa se împotriveasca vrajmaoilor lor. 

 9. Ori încotro apucau, mâna Domnului pretutindeni era împotriva lor, ca sa faca rau, cum le graise Domnul oi cum li Se jurase. ai erau foarte strâmtora?i. 

 10. Atunci le-a ridicat Domnul judecatori care i-au izbavit din mâinile jefuitorilor lor. 

 11. Dar nici pe judecatori nu-i ascultau ei, ci se purtau desfrânat mergând pe urmele altor dumnezei oi se închinau acelora oi mâniau pe Domnul; uoor se abateau de la calea pe care umblasera parin?ii lor care se supusesera poruncilor Domnului. Ei însa nu faceau aoa. 

 12. Când le ridica lor Domnul judecatori, atunci Însuoi Domnul era cu judecatorul oi-i izbavia pe ei de vrajmaoii lor în toate zilele judecatorului. 

 13. Dar cum murea judecatorul, ei iaraoi faceau oi mai rau decât parin?ii lor, abatându-se la al?i dumnezei, slujind acelora oi închinându-se lor, nu se lasau de lucrurile lor oi nu se abateau de la calea lor cea rea. 

 14. ai se aprindea mânia Domnului asupra lui Israel oi zicea: "Pentru ca poporul acesta calca poruncile Mele, pe care Eu le-am aoezat cu parin?ii lor oi nu asculta glasul Meu, 

 15. De aceea nici Eu nu voi mai izgoni de la ei nici unul din acele popoare pe care le-a lasat Iosua, fiul lui Navi, în ?ara, când a murit, 

 16. Ca sa ispiteasca prin ele pe Israel oi sa vada de va ?ine el calea Domnului oi de va umbla pe ea, cum s-au ?inut parin?ii lor, sau nu". 

 17. ai a lasat Domnul pe popoarele acestea oi nu le-a alungat îndata, nici nu le-a dat în mâinile lui Iosua. 

 18. Atunci s-a suit un înger al Domnului din Ghilgal catre Bochim, catre Betel oi catre casa lui Israel oi le-a zis: "Aoa graieote Domnul: 

 19. Eu v-am scos din Egipt oi v-am bagat în ?ara pentru care M-am jurat parin?ilor vootri sa v-o dau oi am zis: Nu voi rupe în veac legamântul Meu cu voi; voi însa sa nu intra?i în legatura cu locuitorii tarii acesteia; dumnezeilor lor sa nu va închina?i, idolii lor sa-i sfarâma?i oi jertfelnicele lor sa le darâma?i. Dar voi n-a?i ascultat glasul Meu. Pentru ce a?i facut aceasta? 

 20. De aceea va zic: Nu Ma voi apuca sa stramut pe locuitorii aceotia pe care Eu am voit sa-i alung, nu-i voi izgoni de la voi oi ei va vor fi la?, iar dumnezeii lor vor fi pentru voi mreaja". 

 21. Când a spus îngerul Domnului cuvintele acestea tuturor fiilor lui Israel, atunci poporul a ridicat strigare mare oi a plâns. 

 22. De aceea s-a oi numit locul acela Bochim. ai au adus ei acolo jertfa Domnului. 

 23. Dupa ce a dat Iosua drumul poporului oi s-au dus fiii lui Israel fiecare la casa sa oi fiecare la mooia sa, ca sa ia ?ara de mootenire, 

Capitolul 3.
Otniel, Aod oi aamgar.  

 1. Iata popoarele acelea pe care le-a lasat Domnul ca sa ispiteasca prin ele pe Israel oi pe to?i aceia care nu cunooteau toate razboaiele Canaanului; 

 2. Pe care le lasase numai pentru ca genera?iile viitoare de oameni ale fiilor lui Israel sa otie oi sa înve?e razboiul pe care nu-l cunoscusera mai înainte: 

 3. Cinci stapânitori Filisteni, to?i Canaaneii, Sidonienii oi Heveii care locuiau în mun?ii Libanului de la muntele Baal-Hermon pâna la intrarea Hamatului. 

 4. Acestea fusesera lasate ca sa se încerce prin ele Israeli?ii oi sa se afle daca se supun ei poruncilor Domnului, pe care le-a dat El parin?ilor lor prin Moise. 

 5. ai au trait fiii lui Israel între Canaanei, Hetei, Amorei, Ferezei, Hevei, Gherghesei oi Iebusei, 

 6. ai oi-au luat femei din fetele acelora oi pe fetele lor le-au dat dupa feciorii acelora oi au slujit dumnezeilor lor. 

 7. Deci au facut rele înaintea ochilor Domnului fiii lui Israel oi au uitat pe Domnul Dumnezeul lor oi au slujit baalilor oi astartelor. 

 8. Atunci s-a aprins mânia Domnului asupra lui Israel oi i-a dat în mâinile lui Cuoan-Rioeataim, regele Mesopotamiei, oi fiii lui Israel au robit lui Cuoan-Rioeataim opt ani. 

 9. Dupa aceea au strigat fiii lui Israel catre Domnul oi a ridicat Domnul un izbavitor pentru fiii lui Israel, care i-a izbavit oi anume pe Otniel, fiul lui Chenaz, fratele mai mic al lui Caleb. 

 10. ai a fost Duhul Domnului peste acesta oi a fost el judecator lui Israel. Acesta a ieoit la razboi împotriva lui Cuoan-Rioeataim oi Domnul a dat în mâinile lui pe Cuoan-Rioeataim, regele Mesopotamiei, oi a apasat mâna lui pe Cuoan-Rioeataim. 

 11. Dupa aceea s-a odihnit ?ara patruzeci de ani oi apoi a murit Otniel, fiul lui Chenaz. 

 12. Apoi fiii lui Israel iaraoi s-au apucat sa faca rele înaintea ochilor Domnului oi a întarit Domnul pe Eglon, regele Moabului, împotriva Israeli?ilor, pentru ca ei faceau rele înaintea ochilor Domnului. 

 13. ai a adunat acela la sine pe to?i Moabi?ii oi Amaleci?ii oi a plecat sa loveasca pe Israel; oi au luat cetatea Palmierilor. 

 14. Iar fiii lui Israel au slujit lui Eglon, regele Moabului, optsprezece ani. 

 15. Atunci au strigat fiii lui Israel catre Domnul oi Domnul le-a ridicat ca izbavitor pe Aod, fiul lui Ghera, din neamul lui Veniamin, care era stângaci. ai au trimis fiii lui Israel prin el daruri lui Eglon, regele Moabului. 

 16. Aod oi-a facut sabie cu doua ascu?iouri, lunga de un cot oi a încins-o sub mantaua sa la ooldul drept 

 17. ai a mers cu daruri la Eglon, regele Moabului. Eglon însa era om foarte gras. 

 18. Dupa ce a înfa?ioat Aod toate darurile, a dat drumul oamenilor care adusesera darurile, 

 19. Iar el însuoi, întorcându-se de la idolii de lânga Ghilgal, a zis regelui: "Cuvânt în taina am a-?i spune, o rege!" Iar el a zis: "Mai încet!" Atunci au ieoit de la dânsul to?i cei ce stateau pe lânga el. 

 20. ai a intrat Aod la dânsul; caci el oedea într-un foioor racoros, pe care îl avea acolo la o parte. ai a zis Aod: "Eu, o rege, am catre tine un cuvânt al lui Dumnezeu". Atunci Eglon s-a sculat de pe scaun înaintea lui. 

 21. ai când s-a sculat el, Aod oi-a întins mâna sa stânga oi a scos sabia de la coapsa sa dreapta oi a împlântat-o în pântecele lui, 

 22. Aoa încât a intrat dupa ascu?ioul sabiei oi mânerul oi grasimea a acoperit rana pe unde intrase sabia, caci Aod n-a scos-o din pântecele lui. 

 23. Apoi Aod a ieoit în tinda, tragând dupa sine uoa foioorului oi încuind-o. 

 24. Iar dupa ce a ieoit el, au venit slugile lui Eglon oi, vazând uoa foioorului încuiata, au zis: "Se vede ca el îoi acopera picioarele În camera de vara". 

 25. ai au aoteptat ei destula vreme; dar vazând ca nu mai deschide nimeni uoa foioorului, au adus o cheie oi au deschis oi iata stapânul lor zacea mort la pamânt. 

 26. Pâna sa se dumireasca aceia, Aod a plecat oi nimeni nu se mai gândea la el; a trecut pe lânga idoli oi a scapat în Seira. 

 27. Iar dupa ce a venit în ?ara lui Israel, Aod a trâmbi?at din trâmbi?a pe muntele Efraim oi s-au coborât la dânsul fiii lui Israel din muntele Efraim oi el mergea înaintea lor. 

 28. ai ?a zis el catre dânoii: "Veni?i dupa mine, ca a dat Domnul pe vrajmaoii nootri Moabi?i în mâinile voastre". ai s-au dus dupa dânsul oi au apucat vadul Iordanului spre Moab oi nu au lasat pe nimeni sa treaca. 

 29. ai au ucis atunci din Moabi?i pâna la zece mii de oameni, to?i sanatooi oi voinici, încât nimeni n-a scapat. 

 30. Aoa au fost supuoi în ziua aceea Moabi?ii înaintea lui Israel oi s-a liniotit ?ara lui optzeci de ani. Iar Aod a fost judecatorul lor pâna la moartea sa. 

 31. Dupa dânsul a fost judecator aamgar, fiul lui Anat, care a ucis oase sute de Filisteni cu un ba?, cu bold de mânat boii, oi acesta a izbavit de asemenea pe Israel. 

Capitolul 4.
Debora, Barac oi Iaela.  

 1. Dupa ce a murit Aod, fiii lui Israel au început iar sa faca rele înaintea ochilor Domnului. 

 2. ai Domnul i-a dat în mâinile lui Iabin, regele Canaanului, care domnea în Ha?or. Acesta avea capetenie peste ootire pe Sisera care locuia în Harooet-Goim. 

 3. ai au strigat fiii lui Israel catre Domnul; caci Iabin avea noua sute de care de fier oi a apasat cumplit pe fiii lui Israel douazeci de ani. 

 4. În vremea aceea era judecator în Israel Debora-prooroci?a, so?ia lui Lapidot. 

 5. Aceasta locuia sub palmierul Deborei, între Rama oi Betel, pe muntele Efraim oi veneau acolo la ea fiii lui Israel sa se judece. 

 6. ai a trimis Debora de a chemat pe Barac, fiul lui Abinoam, din Chedeoul Neftalimului oi i-a zis: "Domnul Dumnezeul lui Israel î?i porunceote: Du-te oi te suie pe muntele Tabor oi ia cu tine zece mii de oameni din fiii lui Neftali oi din fiii lui Zabulon; 

 7. Iar Eu voi aduce la tine, la pârâul Chioon, pe Sisera, capetenia ootirilor lui Iabin oi carele lui oi oastea lui cea multa oi-l voi da în mâinile tale". 

 8. Iar Barac a zis catre dânsa: "De mergi tu cu mine, ma voi duce; iar de nu mergi cu mine, eu nu ma voi duce. Caci eu nu otiu ziua când are sa trimita Domnul pe îngerul Sau în ajutorul meu". 

 9. Atunci ea a zis catre el: "De mers voi merge cu tine, dar sa otii ca nu va mai fi slava ta în calea aceasta în care mergi; ci în mâna unei femei va da Domnul pe Sisera". ai s-a sculat Debora oi s-a dus cu Barac la Chedeo. 

 10. ai a chemat Barac pe Zabulonieni oi Neftalimieni la Chedeo oi s-au dus dupa dânsul zece mii de oameni oi s-a dus oi Debora cu dânoii. 

 11. Atunci Heber Cheneul s-a despar?it de Chenei, fiii lui Hobab, rudenia lui Moise, oi oi-a întins cortul sau la dumbrava din ?aanaim, aproape de Chedeo. 

 12. ai i s-a spus lui Sisera ca Barac, fiul lui Abinoam, s-a suit pe muntele Taborului. 

 13. Atunci Sisera a adunat toate carele sale, noua sute de care de fier, oi tot poporul pe care-l avea oi a venit din Harooet-Goim la râul Chioon. 

 14. Iar Debora a zis catre Barac: "Scoala, ca aceasta este ziua aceea în care Domnul are sa dea pe Sisera în mâinile tale. Însuoi Domnul are sa mearga înaintea ta". ai s-a coborât Barac din muntele Taborului oi dupa el oi cei zece mii de oameni. 

 15. Atunci Domnul a pus pe fuga pe Sisera oi toate carele lui oi toata tabara lui prin sabia lui Barac; oi s-a coborât Sisera din carul sau oi a fugit pe jos. 

 16. Iar Barac a urmarit carele lui oi tabara lui pâna la Harooet-Goim oi a cazut toata ootirea lui Sisera de sabie oi nimeni n-a ramas. 

 17. Sisera însa a fugit pe jos în cortul Iaelei, femeia lui Heber Cheneul; caci între Iabin, regele Ha?orului, oi casa lui Heber Cheneul era pace. 

 18. ai a ieoit Iaela în întâmpinarea lui Sisera oi i-a zis: "Intra, domnul meu intra la mine, nu te teme!" ai el a intrat la ea în cort oi ea l-a acoperit cu haina sa. 

 19. ai a zis Sisera catre ea: "Da-mi putina apa sa beau, ca mi-e sete! ai ea a dezlegat un burduf cu lapte oi l-a adapat oi iar l-a acoperit. 

 20. Apoi Sisera i-a zis: "Stai la uoa cortului oi de va veni cineva sa te întrebe oi va zice: Nu este aici cineva? Tu sa zici: Nu!" 

 21. Apoi Iaela, femeia lui Heber, a luat un ?aruo de la cort oi un ciocan în mâna sa oi s-a apropiat de el încetioor oi i-a înfipt ?aruoul în tâmpla lui, aoa încât l-a pironit la pamânt, caci el dormea, fiind obosit; oi aoa a murit. 

 22. ai iata Barac alerga în urmarirea lui Sisera. Atunci Iaela a ieoit în întâmpinarea lui oi i-a zis: "Intra oi-?i voi arata pe omul pe care tu îl cau?i". oi el a intrat oi iata Sisera zacea mort cu ?aruoul în tâmpla. 

 23. ai a supus Domnul Dumnezeu în ziua aceea pe Iabin, regele Canaanului, în fa?a fiilor lui Israel. 

 24. ai s-a întarit mâna fiilor lui Israel din ce în ce mai mult asupra lui Iabin, regele Canaanului, pâna ce au stârpit pe Iabin, regele Canaaneilor, 

Capitolul 5.
Cântarea Deborei oi a lui Barac.  

 1. Atunci Debora oi Barac, fiul lui Abinoam, au cântat cântarea aceasta: 

 2. "Când se arata judecatori în Israel, poporul merge de bunavoie la razboi; Binecuvânta?i pe Domnul! 

 3. Asculta?i dar, regilor! Capetenii, lua?i aminte! Caci cântare voi cânta Domnului. Cânta-voi Domnului Dumnezeului lui Israel: 

 4. Când ieoeai Tu, Doamne, din Seir, Când treceai Tu prin câmpiile Edomului, Pamântul se cutremura oi cerurile se topeau, Norii picurau picuri de ploaie, 

 5. Mun?ii se naruiau înaintea Domnului, Ca oi acest Sinai, la vederea Dumnezeului lui Israel. 

 6. În zilele lui aamgar, fiul lui Anat, Pe vremea Iaelei, drumurile erau pustii; Calatorii umblau atunci pe poteci ascunse. 

 7. Satele în Israel erau pustii... pustii... Pâna m-am sculat eu, Debora, Pâna m-am ridicat eu, mama în Israel. 

 8. Pe atunci Israel îoi alesese dumnezei noi, De aceea razboiul batea la por?i; Dar nu se vedea nici scut, nici lance în mâini, La cei patruzeci de mii din Israel. 

 9. Inima îmi e la capeteniile lui Israel, La cei ce plecau din popor de voie la razboi. Binecuvânta?i pe Domnul! 

 10. Aceia calareau pe asine murge, Sau oedeau în caru?e, sub coviltire de scoar?e scumpe ai mergeau pe drum cântând. 

 11. ai în rândurile ootirii, ce tabara la fântâni, ai acolo rasuna lauda Domnului, Lauda capeteniilor lui Israel. Atunci poporul Domnului ieoea la por?i. 

 12. Deoteapta-te, Debora, deoteapta-te! Deoteapta-te, deoteapta-te oi cânta! Scoala oi tu, Barac! Scoala fiul lui Abinoam ai ia în robie pe cei ce te-au robit! 

 13. Atunci poporul Domnului s-a trezit. Ramaoi?a lui s-a strâns cu cei viteji. 

 14. Din Efraim au purces capetenii în vale la Chioon. Fratele tau Veniamin a fost printre ootenii tai. Din Machir au venit capetenii ai din Zabulon cârmuitori de ootire. 

 15. Principii din Israel au fost lânga Debora. Isahar, credincios lui Barac, Se îndrepta în urma lui spre vale. La pâraiele lui Ruben Sunt grele cumpene sufleteoti! 

 16. Pentru ce ai ramas tu în mijlocul staulelor? Ca sa ascul?i behaitul turmelor? La pâraiele lui Ruben, Sunt grele cumpene sufleteoti! 

 17. Galaadul oade liniotit dincolo de Iordan. ai Dan de ce sta el la corabiile sale? Aoer sta pe malul marii ai se odihneote în limanurile sale. 

 18. Zabulon este un popor ce înfrunta moartea, ai este gata a-oi da via?a în lupta. Nu mai puf în ca el e Neftali, Care locuieote podiourile înalte. 

 19. Atunci au venit regi sa se razboiasca, Razboitu-s-au atunci regii Canaanului La Taanac, pe apa Meghidonului, Dar n-au luat prada, nici argint, nici bani. 

 20. Stelele de sus s-au luptat atunci, Din mersul lor s-au razboit cu Sisera. 

 21. Pârâul Chioon, pârâu stravechi! Pârâul Chioon i-a maturat. Suflete al meu, calca-i în picioare! 

 22. Atunci copitele cailor în ropot loveau pamântul, Fugeau vitejii lor sa-oi frânga gâtul. 

 23. Blestem ceta?ii Meroz, zice îngerul Domnului! Blestem, blestem celor ce locuiesc în ea! Ca n-au venit în ajutorul Domnului, În ajutorul Domnului cu cei viteji. 

 24. Binecuvântata sa fie între femei Iaela, femeia lui Heber Cheneul! Binecuvântata fie între femeile ?arii. 

 25. Sisera i-a cerut apa; ea i-a dat lapte; în cupa scumpa i-a dat cel mai bun lapte. 

 26. Cu stânga a apucat ?aruoul, Iar cu dreapta ciocan greu de lucrator. Cu ciocanul a zdrobit lui Sisera capul, Cu ?aruoul i-a strapuns tâmpla. 

 27. Atunci a cazut îndata la picioarele ei oi acolo a ramas. Cazut-a la picioarele ei oi nu s-a mai sculat. Unde a cazut, acolo a ramas zdrobit. 

 28. Pe fereastra printre gratii priveote, Se uita mama lui Sisera oi striga: "De ce nu mai vin oare carele lui  Oare de ce zabovesc ele aoa de mult?" 

 29. Cea mai priceputa din femeile ei zice ai singura raspunde la întrebarea sa: 

 30. "Se vede ca au gasit oi împart prada: O fata sau doua de cap de om, Haine pestri?e prada pentru Sisera, Prada de haine pestri?e cu aur cusute; Doua, trei oaluri vargate, cusute cu aur, Pentru grumajii viteazului". 

 31. Aoa sa piara to?i vrajmaoii Tai, Doamne! Iar cei ce Te iubesc sa fie ca soarele Când rasare în toata stralucirea lui". Dupa aceea ?ara s-a bucurat de pace patruzeci de ani. 

Capitolul 6.
Ghedeon.  

 1. Fiii lui Israel au început iaraoi sa faca rele înaintea Domnului oi Domnul i-a dat în mâinile Madiani?ilor pentru oapte ani. 

 2. ai mâna Madiani?ilor era grea pentru Israel, oi fiii lui Israel oi-au facut, de raul Madiani?ilor, ascunzatori în mun?i oi peoteri oi stânci greu de patruns. 

 3. Când Israel semana, veneau Madiani?ii, Amaleci?ii oi locuitorii din pustie la el 

 4. ai stateau la ei în corturi, mâncând roadele pamântului pâna la Gaza, oi nu lasau pentru hrana lui Israel nici oaie, nici bou, nici asin. 

 5. Caci ei veneau cu vitele oi cu corturile lor oi veneau mul?i ca lacustele; ei oi camilele lor erau fara numar oi cutreierau ?ara lui Israel oi o pustiau. 

 6. ai Israel a saracit cumplit din pricina Madiani?ilor oi a strigat catre Domnul. 

 7. ai când au strigat fiii lui Israel catre Domnul împotriva Madiani?ilor, 

 8. A trimis Domnul prooroc la fiii lui Israel oi le-a zis: "Aoa graieote Domnul Dumnezeul lui Israel: Eu v-am scos din ?ara Egiptului, Eu v-am scos din casa robiei; 

 9. Eu v-am scapat din mâinile Egiptenilor oi din mâinile tuturor celor ce va apasau, i-am  alungat de la voi oi tara lor am dat-o voua, 

 10. ai v-am spus: Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru; sa nu cinsti?i pe dumnezeii Amoreilor, în ?ara carora trai?i. Dar voi n-a?i ascultat glasul Meu". 

 11. Atunci a venit îngerul Domnului oi a oezut în Ofra sub un stejar, care era al lui Ioao, tatal lui Abiezer; oi fiul sau Ghedeon treiera atunci grâul în arie, ca sa-l ascunda de Madiani?i. 

 12. ai i s-a aratat îngerul Domnului oi i-a zis: "Domnul este cu tine, voinicule!" 

 13. Iar Ghedeon i-a zis: "Domnul meu, daca Domnul e cu noi, pentru ce ne-au ajuns pe noi toate necazurile acestea? ai unde sunt oare toate minunile Lui de care ne-au istorisit noua parin?ii nootri când ne spuneau: Din Egipt ne-a scos pe noi Domnul. Acum însa ne-a parasit Domnul oi ne-a dat în mâinile Madiani?ilor". 

 14. ai cautând Domnul spre el, a zis: "Mergi cu aceasta putere a ta oi izbaveote pe Israel din mâinile Madiani?ilor. Iata, Eu te trimit!" 

 15. Atunci Ghedeon a zis: "Doamne, cum sa izbavesc eu pe Israel? Iata neamul meu este cel mai sarac din semin?ia lui Manase, iar eu sunt cel mai mic în casa tatalui meu". Domnul însa i-a zis: 

 16. "Eu voi fi cu tine oi tu vei bate pe Madiani?i, ca pe un singur om". 

 17. A zis Ghedeon catre Dânsul: "De am aflat eu trecere în ochii Tai, arata-mi un semn, ca sa-mi dovedeoti cele ce-mi vorbeoti: 

 18. Sa nu Te duci de aici, pâna nu ma voi întoarce la Tine oi-mi voi aduce darul meu oi ?i-l voi da". ai Domnul a zis: "Voi sta pâna te vei întoarce". 

 19. ai s-a dus Ghedeon oi a gatit un ied oi azime din o efa de faina; carnea a pus-o într-un coo, iar zeama a turnat-o într-o oala oi a dus-o la El sub stejar oi I-a pus-o înainte. 

 20. ai a zis catre dânsul îngerul Domnului: "Ia carnea oi azimile oi pune-le pe piatra aceasta oi toarna zeama peste ele". ai a facut Ghedeon aoa. 

 21. Atunci îngerul Domnului, întinzându-oi vârful toiagului ce-l avea în mâna sa, s-a atins de carne oi de azime; oi a ieoit foc din piatra oi a mistuit carnea oi azimile; oi îngerul Domnului s-a facut nevazut de la ochii lui. 

 22. ai a cunoscut Ghedeon ca acesta este îngerul Domnului, oi a zis Ghedeon: "Vai de mine, Stapâne Doamne, ca am vazut pe îngerul Domnului fa?a catre fa?a!" 

 23. Zis-a Domnul: "Pace ?ie. Nu te teme, caci nu vei muri!" 

 24. ai a facut acolo Ghedeon un jertfelnic Domnului oi l-a numit "Iahve-aalom". ai se afla acesta oi astazi în Ofra lui Abiezer. 

 25. În noaptea aceea i-a zis Domnul: "Ia un vi?el din cireada tatalui tau oi un taur de oapte ani oi sfarâma jertfelnicul lui Baal pe care-l are tatal tau oi taie copacul cel sfânt de lânga el; 

 26. ai zideote un jertfelnic în cinstea Domnului Dumnezeului tau, Care ?i S-a aratat pe vârful stâncii acesteia; apoi ia taurul oi-l adu ardere de tot pe lemnele copacului pe care ai sa-l tai". 

 27. Atunci Ghedeon a luat zece oameni dintre slugile sale oi a facut cum îi graise Domnul. ai fiindca se temea de casnicii tatalui sau oi de oamenii din cetate sa faca acestea ziua, le-a facut noaptea. 

 28. ai când s-au sculat diminea?a locuitorii ceta?ii, au vazut jertfelnicul lui Baal darâmat oi copacul cel de lânga el taiat oi taurul adus ardere de tot pe jertfelnicul cel nou. 

 29. ai ziceau unii catre al?ii: "Cine oare a facut acestea?" Iar dupa ce au cercetat oi au întrebat, au zis: "Ghedeon, fiul lui Ioao, a facut acestea!" 

 30. Atunci au zis locuitorii ceta?ii catre Ioao: "Scoate pe fiul tau, ca trebuie sa moara, pentru ca a darâmat jertfelnicul lui Baal oi a taiat copacul cel de lânga el". 

 31. Iar Ioao a zis celor ce venisera la dânsul: "Voi oare vre?i sa trece?i de partea lui Baal? Vreri voi oare sa-l apara?i? Cine va trece de partea lui acela va fi dat mor?ii, chiar în diminea?a aceasta; daca el este dumnezeu, sa se apere singur pe sine pentru ca i s-a stricat jertfelnicul". 

 32. Din acea zi au început a numi pe Ghedeon, Ierubaal, pentru ca ziceau: "Sa se judece singur Baal cu dânsul, pentru ca i-a stricat jertfelnicul". 

 33. În timpul acesta to?i Madiani?ii, Amaleci?ii oi locuitorii Rasaritului s-au adunat împreuna, au trecut râul oi oi-au aoezat tabara în valea Izreel. 

 34. Atunci a cuprins Duhul Domnului pe Ghedeon oi a trâmbi?at acesta din trâmbi?a oi a fost chemata familia lui Abiezer sa mearga cu dânsul. 

 35. Apoi s-au trimis soli prin toata semin?ia lui Manase oi aceasta a raspuns ca merge cu dânsul. ai tot aoa s-au trimis soli la Aoer, la Zabulon oi la Neftali oi au venit oi aceotia în întâmpinarea lor. 

 36. Atunci a zis Ghedeon catre Dumnezeu: "De vrei sa izbaveoti pe Israel prin mâna mea, cum zici, Apoi iata eu întind aici în arie lâna ce am tuns; oi de va fi roua numai pe lâna, iar încolo peste tot locul uscaciune, atunci voi oti ca vei izbavi pe Israel prin mâna mea, cum ai zis". 

 37. ai s-a facut aoa; oi a doua zi s-a sculat Ghedeon dis-de-diminea?a oi s-a apucat sa stoarca lâna oi a stors roua din lâna un vas plin de apa. 

 38. Apoi iaraoi a zis Ghedeon catre Domnul: "Sa nu Te mânii pe mine, daca am sa mai zic o data oi daca am sa mai fac numai o încercare cu lâna: sa fie uscata numai lâna, iar peste tot locul sa fie roua". 

 39. ai a facut aoa Dumnezeu în noaptea aceea: a fost uscaciune numai pe lâna, iar peste tot locul a fost roua. 

Capitolul 7.
Ghedeon biruieote pe Madiani?i.  

 1. Atunci s-a sculat Ierubaal, adica Ghedeon, oi tot poporul care era cu dânsul dis-de-diminea?a oi au tabarât la En-Harod, iar tabara Madiani?ilor era spre miazanoapte de dânsul pe colina More cea din oes. 

 2. Iar Domnul a zis catre Ghedeon: "E prea mult popor cu tine; nu voi putea Eu sa dau pe Madian în mâinile lor, ca sa nu se mândreasca Israel înaintea Mea oi sa nu zica: Mâna mea m-a izbavit! 

 3. De aceea graieote în auzul poporului oi zi: Cine este fricos oi se teme, acela sa se întoarca oi sa se duca înapoi din Muntele Galaad". ai s-au întors din popor douazeci oi doua de mii oi au ramas zece mii. 

 4. Apoi a zis Domnul catre Ghedeon: "Tot e prea mult popor; du-l la apa; acolo ?i-l voi alege. oi de care voi zice sa mearga cu tine, acela sa mearga cu tine, iar de care î?i voi zice ca nu trebuie sa mearga cu tine, acela sa nu mearga". 

 5. ai a dus el poporul la apa, iar Domnul a zis catre Ghedeon: "Cine va limpai apa cu limba din pumni, cum limpaie câinele, pe acela sa-l pui deoparte; de asemenea sa pui deoparte oi pe to?i aceia care-oi vor pleca genunchii oi vor bea apa". 

 6. ai a fost numarul celor ce au limpait cu limba lor din pumni trei sute de oameni; iar tot celalalt popor s-a plecat pe genunchii sai sa bea apa. 

 7. Atunci a zis Domnul catre Ghedeon: "Cu cei trei sute care au limpait am sa va izbavesc Eu oi am sa dau pe Madiani?i în mâinile voastre, iar tot poporul celalalt sa se duca fiecare la locul sau". 

 8. ai au luat de la popor merindele oi trâmbi?ele; apoi a dat Ghedeon drumul tuturor Israeli?ilor pe la corturi oi a oprit la sine pe cei trei sute de oameni, iar tabara Madiani?ilor era din jos de el, în vale. 

 9. În noaptea aceea i-a zis Domnul: "Scoala oi te coboara la tabara, ca Eu o voi da în mâinile tale. 

 10. Daca însa te temi sa te duci singur, atunci du-te la tabara tu oi Pura, sluga ta, 

 11. ai ai sa auzi ce se graieote oi atunci au sa se îmbarbateze mâinile tale oi ai sa te duci în tabara". ai s-a dus el oi Pura, sluga sa, pâna la cele dintâi straji ale taberei. 

 12. Iar Madiani?ii oi Amaleci?ii oi to?i locuitorii Rasaritului se aoezasera în vale atât de mul?i, ca lacustele; camilele nu mai aveau numar oi erau multe, ca nisipul de pe malurile marii. 

 13. Ghedeon veni. ai iata unul povestea altuia un vis oi zicea: "Am visat parca o pâine rotunda de orz, ce se rostogolea prin tabara madianita oi, ajungând la un cort, a izbit în el aoa de tare, încât el a cazut, s-a rasturnat oi s-a desfacut". 

 14. Celalalt i-a raspuns: "Aceasta nu este alta decât sabia lui Ghedeon, fiul lui Ioao israelitul; Dumnezeu a dat în mâna lui pe Madiani?i oi toata tabara". 

 15. Auzind povestirea visului oi talmacirea lui, Ghedeon s-a închinat Domnului oi s-a întors în tabara israelita, zicând: "Scula?i! Domnul a dat tabara Madiani?ilor în mâinile noastre". 

 16. Apoi a împar?it pe cei trei sute de oameni în trei cete oi le-a dat la to?i în mâini trâmbi?e oi oale goale oi în oale faclii. 

 17. ai le-a zis: "Sa va uita?i la mine oi sa face?i ce voi face eu; iata eu ma duc la tabara oi ce voi face eu, sa face?i oi voi. 

 18. Când eu oi cei cu mine vom trâmbi?a, sa trâmbi?a?i oi voi din trâmbi?ele voastre împrejurul întregii tabere oi sa striga?i: Sabia Domnului oi a lui Ghedeon!" 

 19. ai s-a apropiat de tabara Ghedeon oi cu el o suta de oameni, pe la începutul strajii de mijloc a nop?ii, oi au deoteptat strajile oi au trâmbi?at din trâmbi?e oi au sfarâmat oalele pe care le aveau în mâini. 

 20. ai au trâmbi?at tustreile cete din trâmbi?e oi au spart oalele oi ?ineau în mâna stânga faclia, iar în mâna dreapta trâmbi?ele oi trâmbi?au din trâmbi?e oi strigau: "Sabia Domnului oi a lui Ghedeon!" 

 21. ai stateau fiecare la locul sau împrejurul taberei oi au început cei din tabara a alerga în toata tabara oi a striga oi au luat-o la fuga. 

 22. Pe când cei trei sute de oameni sunau din trâmbi?e, în toata tabara a întors Domnul sabia unora asupra altora, oi a fugit tabara catre ?erera pâna la Betoita oi pâna la hotarele lui Abelmehola, aproape de Tabat. 

 23. Atunci au fost chema?i Israeli?ii din semin?iile lui Neftali oi Aoer oi din toata semin?ia lui Manase oi au alergat dupa Madiani?i. 

 24. Iar Ghedeon a trimis soli în tot muntele lui Efraim sa spuna: "Ieoi?i înaintea Madiani?ilor oi prinde?i vadul înaintea lor pâna la Betbara oi Iordan". ai s-au adunat to?i Efraimi?ii oi au prins vadul pâna la Betbara oi Iordan. 

 25. ai au prins pe cele doua capetenii ale Madiani?ilor: pe Oreb oi Zeeb; au ucis pe Oreb la ?ur-Oreb, iar pe Zeeb la Iecheb-Zeeb; oi au urmarit pe Madiani?i; iar capetele lui Oreb oi Zeeb le-au adus la Ghedeon, dincolo de Iordan. 

Capitolul 8.
Urmarirea Madiani?ilor oi învingerea lor.  

 1. Zis-au Efraimi?ii catre el: "De ce ai facut aoaoi nu ne-ai chemat când ai mers sa te lup?i cu Madiani?ii?" ai s-au certat straonic cu el. 

 2. Iar Ghedeon le-a raspuns: "Facut-am eu oare ceva la fel cu ceea ce a?i facut voi? Nu e mai fericit oare Efraim ca a cules toata via, decât Abiezer care s-a ales cu câ?iva ciorchini? 

 3. În mâinile voastre a dat Dumnezeu pe capeteniile Madiani?ilor Oreb oi Zeeb oi ce-am putut sa fac eu asemenea cu ce a?i facut voi?" Atunci s-a liniotit duhul lor cel întarâtat împotriva lui, când le-a spus asemenea cuvinte. 

 4. Apoi a venit Ghedeon la Iordan oi a trecut oi el oi cei trei sute de oameni care erau cu dânsul oi care obosisera oi flamânzisera, urmarind pe duoman. 

 5. El a zis catre locuitorii din Sucot: "Da?i pâine oamenilor care merg cu mine, caci sunt obosi?i oi urmarim pe Zebah oi pe ?almuna, regii Madiani?ilor". 

 6. Iar capeteniile din Sucot au raspuns: "Dar este oare mâna lui Zebah oi ?almuna în stapânirea ta, ca sa dam pâine ootirii tale?" 

 7. Atunci Ghedeon a zis: "Când va da Domnul pe Zebah oi pe ?almuna în mâna mea, am sa scarpin trupul vostru cu spinii pustiului oi cu maracini". 

 8. Dupa aceea s-a dus el la Penuel oi a spus la fel locuitorilor lui; dar locuitorii din Penuel i-au raspuns la fel cum raspunsesera oi cei din Sucot. 

 9. ai a zis el oi locuitorilor din Penuel: "Daca ma voi întoarce biruitor, am sa darâm turnul acesta". 

 10. Zebah oi ?almuna erau în Carcor oi cu ei erau ootirile lor pâna la cincisprezece mii de oameni, to?i cei ce mai ramasesera din toata ootirea locuitorilor Rasaritului; cazusera însa o suta douazeci de mii de oameni purtatori de sabie. 

 11. ai s-a dus Ghedeon la cei ce traiau în corturi la Rasarit de Nobah oi de Iogbeha, oi au lovit tabara tocmai când erau mai fara grija. 

 12. Atunci Zebah oi ?almuna au fugit, iar el a alergat dupa dânoii oi a prins pe amândoi regii Madiani?ilor, pe Zebah oi pe ?almuna, oi a pus toata tabara în învalmaoeala. 

 13. Apoi s-a întors Ghedeon, fiul lui Ioao, de la razboi de pe colina Heres. 

 14. ai a prins un tânar locuitor din Sucot oi l-a întrebat oi acesta i-a înoirat în scris pe capeteniile oi batrânii Sucotului, care erau în numar de oaptezeci oi oapte de oameni. 

 15. Apoi a venit la locuitorii Sucotului oi a zis: "Iata Zebah oi ?almuna, din pricina carora a?i râs de mine oi mi-a?i zis: Au doara mâna lui Zebah oi ?almuna e în stapânirea ta, ca sa dam pâine oamenilor tai celor obosi?i?" 

 16. Dupa aceea a luat spini din pustiu oi maracini oi a pedepsit cu ei pe batrânii ceta?ii oi pe locuitorii din Sucot. 

 17. ai turnul din Penuel l-a darâmat, iar pe locuitorii ceta?ii i-a ucis. 

 18. ai a zis catre Zebah oi ?almuna: "Ce fel erau aceia pe care i-a?i ucis voi în Tabor?" Zis-au ei: "Aoa, cum eoti oi tu; fiecare avea înfa?ioarea unui fiu de rege". 

 19. Iar Ghedeon a zis: "Aceia erau fra?ii mei, fiii mamei mele! Viu este Domnul, de i-a?i fi lasat cu via?a, eu nu v-ao ucide!" 

 20. Apoi a zis catre Ieter, întâiul sau nascut: "Scoala oi-i ucide". Dar tânarul nu oi-a scos sabia, caci s-a temut, pentru ca era înca tânar. 

 21. Zis-au Zebah oi ?almuna: "Scoala tu oi ne ucide, pentru ca dupa cum este omul aoa este oi puterea lui!" ai s-a sculat Ghedeon oi a ucis pe Zebah oi ?almuna oi a luat frâiele de la gâtul camilelor lor. 

 22. Dupa aceea au zis Israeli?ii catre Ghedeon: "Domneote peste noi tu oi fiul tau oi fiul fiului tau, pentru ca ne-ai izbavit din mâinile Madiani?ilor!" 

 23. Iar Ghedeon le-a zis: "Nici eu nu voi domni peste voi, nici fiul meu nu va domni peste voi, ci Domnul sa domneasca peste voi! 

 24. Dar am sa va rog oi eu un lucru, a adaugat Ghedeon, sa-mi dea fiecare din voi câte un cercel din prazile voastre; caci vrajmaoii aveau mul?i cercei de aur, pentru ca erau Ismaeli?i". 

 25. Ei au zis: "Î?i vom da". ai au întins o manta oi au aruncat acolo fiecare câte un cercel din prada sa. 

 26. ai greutatea cerceilor de aur pe care i-a cerut el a fost o mie oapte sute de sicli de aur, afara de verigi, de nasturi oi de hainele de purpura de pe cei doi regi ai Madiani?ilor oi afara de lan?urile lor de aur care erau la gâtul camilelor lor. 

 27. Din acestea a facut Ghedeon un efod oi l-a pus în cetatea sa, în Ofra; oi a fost aceasta pricina de pacat pentru tot Israelul oi cursa pentru Ghedeon oi pentru toata casa lui. 

 28. Astfel s-au supus Madiani?ii înaintea fiilor lui Israel oi nu s-au mai apucat sa-oi ridice capul oi s-a odihnit tara patruzeci de ani, în zilele lui Ghedeon. 

 29. Apoi s-a dus Ierubaal, fiul lui Ioao, oi a trait în casa sa. 

 30. ai a avut Ghedeon oaptezeci de fii care au rasarit din coapsele lui, caci el a avut femei multe. 

 31. De asemenea i-a nascut un fiu oi concubina sa care traia în Sichem oi el i-a pus numele Abimelec. 

 32. Apoi a murit Ghedeon, fiul lui Ioao, la batrâne?i adânci, oi a fost înmormântat în mormântul tatalui sau Ioao, în Ofra lui Abiezer. 

 33. Dupa ce a murit Ghedeon, fiii lui Israel au început iaraoi a pacatui pe urma baalilor oi oi-au aoezat ca dumnezeu pe Baal-Berit; 

 34. Nu oi-au mai adus aminte fiii lui Israel de Domnul Dumnezeul lor, Care îi izbavise din mâinile tuturor vrajmaoilor care îi înconjurau. 

 35. Casei lui Ierubaal, adica a lui Ghedeon, nu i-au dat nici o cinste pentru toate binefacerile pe care acesta le facuse întregului Israel. 

Capitolul 9.
Abimelec.  

 1. În vremea aceea Abimelec, fiul lui Ierubaal, s-a dus la Sichem, la fra?ii mamei sale, oi a grait cu el ai cu tot neamul tatalui mamei sale oi a zis: 

 2. "aopti?i la to?i locuitorii din Sichem: Cum e mai bine pentru voi: sa domneasca peste voi to?i cei oaptezeci de fii ai lui Ierubaal sau sa domneasca numai unul? ai aminti?i-va ca eu sunt osul vostru oi carnea voastra!" 

 3. ai au ooptit fra?ii mamei sale din partea lui toate cuvintele acestea locuitorilor din Sichem. ai s-a înduplecat inima acestora pentru Abimelec, caci îoi ziceau aoa: "E fratele nostru!" 

 4. ai i-au dat oaptezeci de sicli de argint din casa lui Baal-Berit, iar Abimelec oi-a tocmit cu ei oameni rai oi fara capatâi care s-au oi dus cu el. 

 5. Apoi a venit la casa tatalui sau în Ofra oi a ucis pe fra?ii sai, pe cei oaptezeci de fii ai lui Ierubaal, pe o piatra, ramânând numai Iotam, fiul cel mai mic al lui Ierubaal, pentru ca s-a ascuns. 

 6. Dupa aceea s-au adunat to?i locuitorii Sichemului oi toata casa lui Milo oi s-au dus de au pus rege pe Abimelec la stejarul cel de lânga Sichem. 

 7. Iar daca s-a spus acestea lui Iotam, acesta s-a dus oi a stat pe vârful muntelui Garizim oi, ridicându-oi glasul, a strigat oi a zis: "Asculta?i-ma, locuitori ai Sichemului, oi Dumnezeu sa va asculte! 

 8. S-au dus odata copacii sa-oi unga împarat peste ei. ai au zis catre maslin: Domneote peste noi! 

 9. Iar maslinul a zis: Lasa-voi eu oare grasimea mea, cu care se cinsteote Dumnezeu oi oamenii se mândresc oi ma voi duce sa umblu prin copaci? 

 10. Atunci copacii au zis catre smochin: Vino tu oi domneote peste noi! 

 11. Dar oi smochinul a raspuns  Sa-mi las eu oare dulcea?a mea oi fructul meu cel bun oi sa ma duc sa cârmuiesc copacii? 

 12. Apoi au zis copacii catre vi?a de vie: Vino tu de domneote paste noi! 

 13. ai vi?a de vie a zis catre ei: Cum sa-mi las eu mustul meu care veseleote pe Dumnezeu oi pe oameni oi sa ma duc sa cârmuiesc copacii? 

 14. În cele din urma au zis to?i copacii catre un spin: Vino tu oi domneote peste noi! 

 15. Iar spinul a zis catre copaci: Daca voi ma pune?i cu adevarat împarat peste voi, atunci veni?i oi va odihni?i sub umbra mea; iar de nu, atunci va ieoi foc din spini oi va arde cedrii Libanului. 

 16. Aoadar lua?i seama: Dupa dreptate oi dupa adevar v-a?i purtat voi, când a?i pus rege pe Abimelec? ai bine a?i facut ce aii facut cu Ierubaal oi cu casa lui? ai v-a?i purtat oare potrivit Cu binefacerile lui? 

 17. Tatal meu a luptat pentru voi, fara sa-oi cru?e via?a, oi v-a izbavit din mâna Madiani?ilor; 

 18. Iar voi v-a?i sculat acum împotriva casei tatalui meu oi a?i ucis pe cei oaptezeci de feciori ai tatalui meu pe o piatra oi a?i pus rege peste locuitorii Sichemului pe Abimelec, fiul unei roabe a lui, pentru ca e fratele vostru. 

 19. Daca voi v-a?i purtat dupa adevar oi dupa dreptate cu Ierubaal oi cu casa lui, atunci sa fie asupra voastra binecuvântare oi sa va bucura?i de Abimelec oi sa se bucure oi el de voi! 

 20. Daca insa nu, atunci sa iasa foc din Abimelec oi sa arda pe locuitorii Sichemului oi toata casa lui Milo; sa iasa foc din locuitorii Sichemului oi din casa lui Milo oi sa arda pe Abimalec". 

 21. Apoi a fugit Iotam oi s-a facut nevazut oi s-a dus la Beer oi a trait acolo, ascunzându-se de fratele sau Abimelec. 

 22. Iar Abimelec a domnit paste Israel trei ani. 

 23. Dupa aceea a trimis Dumnezeu un duh rau între Abimelec oi între locuitorii Sichemului, nemaivoind locuitorii din Sichem sa se supuna lui Abimelec; 

 24. Ca astfel sa vina razbunarea pentru cei oaptezeci de fii ai iui Ierubaal oi sângele lor sa se întoarca asupra lui Abimelec, fratele lor, care-i ucisese, oi asupra locuitorilor Sichemului care au îmbarbatat mâna lui ca sa-oi ucida fra?ii. 

 25. ai au trimis locuitorii Sichemului împotriva lui oameni la pânda pe vârfurile mun?ilor, ca sa prade pe oricine va trece pe lânga ei pe cale. ai s-a spus aceasta lui Abimelec. 

 26. Atunci a venit oi Gaal, fiul lui Ebed, cu fra?ii sai, la Sichem oi au umblat ei prin Sichem; iar locuitorii Sichemului s-au încrezut în el. 

 27. Apoi au ieoit ei în ?arina oi au cules viile, au stors strugurii, au facut praznic oi s-au dus la casa dumnezeului lor, unde au mâncat oi au baut oi au blestemat pe Abimelec. 

 28. Gaal însa, fiul lui Ebed, zicea: "Cine este Abimelec oi ce este Sichemul, ca sa-i slujim? Nu este el, oare, fiul lui Ierubaal, oi capetenia cea mai de seama a Sichemului nu este oare Zebul? Sa sluji?i mai bine urmaoilor lui Hemor, tatal lui Sichem, iar aceluia pentru ce sa-i slujim? 

 29. De mi-ar da cineva poporul acesta pe mâna mea, eu ao alunga pe Abimelec". Atunci s-a zis lui Abimelec: "Înmul?eote-?i ootirea oi ieoi! 

 30. Iar Zebul, capetenia ceta?ii, a aflat ce zisese Gaal, fiul lui Ebed, oi s-a aprins de mânie. 

 31. Apoi a trimis el cu vicleoug soli la Abimelec, ca sa-i spuna: "Iata Gaal, fiul lui Ebed, oi fra?ii lui au venit în Sichem oi a?â?a cetatea împotriva ta. 

 32. Scoala dar la noapte, tu oi poporul care e eu tine, oi stai de pânda în câmp; 

 33. Iar diminea?a, la rasaritul soarelui, scoala repede oi înainteaza spre cetate; oi când ei oi poporul ce este cu ei var ieoi la tine, atunci sa faci cu ei ce se va pricepe mâna ta". 

 34. S-a sculat deci Abimelec noaptea oi tot poporul ce era cu dânsul oi au stat da pânda la Sichem patru cete. 

 35. Iar diminea?a, Gaal, fiul lui Ebed, a ieoit oi a stat în poarta ceta?ii. Atunci s-a sculat Abimelec oi poporul ce era cu el în ascunzatoare. 

 36. Gaal însa, vazând poporul, a zis câtre Zebul: "Iata poporul se coboara de pe vârful mun?ilor". Iar Zebul i-a raspuns: "Umbrele mun?ilor ?i se par oameni". 

 37. ai a grait iaraoi Gaal oi a zis: "Iata poporul se coboara de pe înal?ime oi o ceata vine de la stejarul Meanim". 

 38. A zis atunci Zebul: "Unde sunt buzele tale care ziceau: "Cine este Abimelec, ca sa-i slujim lui? Acesta este poporul pe care tu l-ai nesocotit. Ieoi acum oi te lupta cu dânsul!" 

 39. ai s-a dus Gaal în fruntea locuitorilor Sichemului oi s-a luptat cu Abimelec. 

 40. ai s-a napustit Abimelec asupra lui oi el a fugit de dânsul oi au cazut mul?i ucioi pâna la por?ile ceta?ii. 

 41. Abimelec însa a ramas în Aruma; iar pe Gaal oi pe fra?ii lui i-a alungat Zebul, ca sa nu mai locuiasca Sichem. 

 42. A doua zi a ieoit poporul la câmp oi au spus despre acestea lui Abimelec. 

 43. Iar acesta oi-a luat poporul sau oi l-a împar?it în trei cete oi l-a pus la pânda în câmp. ai vazând ca a ieoit popor din cetate, s-a ridicat asupra acelora oi i-a ucis. 

 44. Pe când Abimelec oi cetele ce erau cu dânsul s-au apropiat oi s-au oprit la por?ile ceta?ii, celelalte doua cete, tabarând asupra tuturor celor ce erau În câmp, i-au ucis. 

 45. ai s-a luptat Abimelec cu cetatea toata ziua aceea, a luat cetatea, a ucis poporul care era în ea oi a darâmat cetatea oi a presarat locul ei cu sare. 

 46. Auzind de acestea, to?i acei ce erau în turnul Sichemului s-au dus în turnul capiotei lui Baal-Berit. 

 47. Dar i s-a spus lui Abimelec ca s-au adunat acolo to?i cei ce fusesera în turnul Sichemului. 

 48. Atunci Abimelec s-a dus în muntele ?almon, el oi tot poporul ce era eu dânsul; a luat Abimelec cu sine topoare oi a taiat lemne din padure oi le-a pus pe umar oi a zis catre popor: "A?i vazut ce am facut eu? Face?i repede oi voi ceea ce am facut eu!" 

 49. ai a taiat fiecare din popor lemne oi s-au dus to?i cu Abimelec oi le-au pus sub turn oi au aprins cu ele turnul; oi au murit to?i cei ce erau în turnul Sichemului, aproape o mie de barba?i oi de femei. 

 50. Dupa aceea s-a dus Abimelec la Teve? oi a împresurat Teve?ul oi l-a luat. 

 51. ai era în mijlocul ceta?ii un turn întarit oi au fugit acolo to?i barba?ii oi femeile oi to?i oamenii din cetate; oi l-au încuiat oi s-au suit pe acoperioul turnului. 

 52. Abimelec însa a venit la turn oi l-a împresurat oi s-a apropiat de uoa turnului ca sa-i dea foc. 

 53. Atunci o femeie a aruncat o bucata de piatra de râoni?a în capul lui Abimelec oi i-a spart capul. 

 54. Abimelec a chemat îndata un tânar, care era purtatorul de arme al sau, oi i-a zis: "Scoate-?i sabia oi ma ucide, ca sa nu zica despre mine: A fost ucis de o femeie". ai l-a strapuns tânarul acela oi a murit. 

 55. Când au vazut Israeli?ii ca a murit Abimelec, s-a dus fiecare la locul sau. 

 56. Aoa a platit Dumnezeu lui Abimelec, pentru nelegiuirea pe care el o faptuise fa?a de tatal sau, ucigând pe cei oaptezeci de fra?i ai sai. 

 57. ai toate nelegiuirile locuitorilor Sichemului le-a întors Dumnezeu asupra capului lor. ai aoa i-a ajuns blestemul lui Iotam, fiul lui Ierubaal. 

Capitolul 10.
Israel învins de Filisteni.  

 1. Dupa Abimelec s-a ridicat ca sa izbaveasca pe Israel Tola, fiul lui Pua, fiul lui Dodo, din semin?ia lui Isahar. Acesta traia în aamir, pe muntele lui Efraim. 

 2. ai a fost el judecatorul lui Israel douazeci oi trei de ani oi; murind, a fost îngropat în aamir. 

 3. Dupa dânsul s-a sculat Iair din Galaad oi a fost judecator lui Israel douazeci oi doi de ani. 

 4. Acesta a avut treizeci oi doi de fii, care calareau pe treizeci oi doi de asini oi aveau treizeci oi doua de ceta?i. 

 5. Murind Iair, a fost îngropat în Camon. 

 6. Dar fiii lui Israel au facut iaraoi rele înaintea ochilor Domnului oi au slujit baalilor oi astartelor oi dumnezeilor Amoreilor, dumnezeilor Sidonului, dumnezeilor Amoni?ilor, dumnezeilor Moabi?ilor oi dumnezeilor Filistenilor, iar pe Domnul L-au parasit oi nu L-au slujit. 

 7. Atunci s-a aprins mânia Domnului asupra lui Israel, oi l-a dat în mâinile Filistenilor oi în mâinile Amoni?ilor. 

 8. Aceotia au strâmtorat ?i au chinuit pe fiii lui Israel din anul acela optsprezece ani în oir, adica pe to?i fiii lui Israel de dincolo de Iordan, din ?ara Amoreilor, care este în Galaad. 

 9. Iar Amoni?ii au trecut Iordanul, ca sa se razboiasca cu Iuda, cu Veniamin oi cu casa lui Efraim. Aoa ca fiii lui Israel erau foarte strâmtora?i. 

 10. Atunci au strigat fiii lui Israel catre Domnul oi au zis: "Greoit-am înaintea Ta, pentru ca am parasit pe Dumnezeul nostru oi am slujit baalilor". 

 11. Domnul însa a zis catre fiii lui Israel: "Nu v-au împilat oare Egiptenii, Amoreii, Amoni?ii oi Filistenii, 

 12. Sidonienii, Amaleci?ii oi Moabi?ii, oi când a?i strigat catre Mine, nu v-am izbavit Eu oare din mâinile lor? 

 13. Dar voi M-a?i parasit iaraoi oi v-a?i apucat sa sluji?i la al?i dumnezei. De aceea nu va voi mai izbavi. 

 14. Merge?i oi striga?i catre dumnezeii pe care vi i-a?i ales; sa va izbaveasca aceia la vreme de necaz!" 

 15. Iar fiii lui Israel au zis catre Domnul: "Greoit-am! Fa cu noi cum vei crede ca e mai bine, numai izbaveote-ne oi acum". 

 16. ai au lepadat de la ei pe dumnezeii cei straini oi au început sa slujeasca numai Domnului. ai S-a îndurat Domnul de suferin?ele lui Israel. 

 17. Amoni?ii însa s-au adunat oi oi-au aoezat tabara în Galaad. S-au adunat de asemenea oi fiii lui Israel oi au tabarât la Mi?pa. 

 18. Atunci poporul oi capeteniile Galaadului au zis unii catre al?ii: "Cine va începe lupta contra Amoni?ilor acela va fi capetenie peste to?i locuitorii Galaadului". 

Capitolul 11.
Ieftae oi fagaduin?a lui.  

 1. Ieftae Galaaditul era un luptator viteaz. Acesta era fiul unei desfrânate care nascuse lui Galaad pe Ieftae. 

 2. Dar oi so?ia lui Galaad i-a nascut acestuia fii. Iar daca s-au facut mari, fiii so?iei au izgonit pe Ieftae, zicându-i: "Tu nu eoti mootenitor în casa tatalui nostru, pentru ca eoti feciorul alte femei". 

 3. Atunci Ieftae a fugit de fra?ii sai oi a trait în ?inutul Tob. Acolo s-au adunat împrejurul lui Ieftae oameni fara capatâi oi umblau cu dânsul. 

 4. Dupa câtva timp Amoni?ii s-au ridicat cu razboi împotriva lui Israel. 

 5. Iar în timpul razboiului Amoni?ilor cu Israeli?ii, au venit batrânii Galaadului sa ia pe Ieftae din ?inutul Tob, 

 6. ai au zis catre Ieftae: "Vino sa ne fii capetenie oi te lupta cu Amoni?ii". 

 7. Ieftae însa a zis catre batrânii Galaadului: "Oare nu m-a?i urât voi oi m-a?i alungat din casa tatalui meu? La ce a?i venit la mine acum, când sunte?i la necaz?" 

 8. Zis-au batrânii Galaadului catre Ieftae: "De aceea am venit acum la tine, ca sa mergi cu noi, sa te lup?i cu Amoni?ii oi sa ne fii capetenie noua, tuturor locuitorilor Galaadului". 

 9. Iar Ieftae a zis catre batrânii Galaadului: "Daca ma lua?i înapoi, ca sa ma lupt cu Amoni?ii, oi daca Domnul îmi va da mie izbânda, voi mai ramâne eu, oare, capetenie la voi?" 

 10. Atunci au raspuns batrânii Galaadului catre Ieftae: "Domnul sa fie martor între noi ca vom face cum vei zice tu!" 

 11. ai s-a dus Ieftae cu batrânii Galaadului oi poporul l-a pus capetenie oi pova?uitor al sau. ai a rostit Ieftae toate cuvintele sale înaintea fe?ei Domnului în Mi?pa. 

 12. Apoi a trimis Ieftae soli la regele Amoni?ilor sa-i spuna: "Ce ai cu mine de ai venit la mine sa te razboieoti pe pamântul meu?" 

 13. Iar regele Amoni?ilor a raspuns solilor lui Ieftae: "Israel, când venea din Egipt, a luat pamântul meu de la Arnon pâna la Iaboc oi Iordan. Întoarce-mi-l dara cu pace oi ma voi retrage". 

 14. ai daca s-au întors solii la Ieftae, Ieftae a trimis a doua oara soli la regele Amoni?ilor, 

 15. Ca sa-i spuna: "Aoa zice Ieftae: Israel n-a luat pamântul Moabi?ilor, nici pamântul Amoni?ilor; 

 16. Caci, când a venit din Egipt, Israel s-a dus în pustiu catre Marea Rooie oi apoi a venit la Cadeo. 

 17. De acolo a trimis Israel Ia regele Edomului soli sa-i spuna: "Lasa-ma sa trec prin tara ta". Dar regele Edomului n-a voit sa auda. ai a trimis el oi la regele Moabului, dar nici acela n-a îngaduit. De aceea Israel a ramas la Cadeo. 

 18. Apoi a plecat în pustiu oi a ocolit pamântul Edomului oi pamântul Moabului, ajungând la rasaritul lui. Atunci au tabarât dincolo de Arnon, dar n-au intrat în hotarele Moabului, caci Arnonul este hotarul Moabului. 

 19. De acolo a trimis Israel soli la Sihon, regele Amoreilor, regele Heobonului oi a zis Israel catre el: "Da-ne voie sa trecem prin ?ara ta la locul nostru!" 

 20. Dar Sihon nu s-a învoit sa dea drumul lui Israel prin hotarele sale oi a adunat Sihon tot poporul sau oi a tabarât în Iah?a oi s-a batut cu Israel. 

 21. ai a dat Domnul Dumnezeul lui Israel pe Sihon oi tot poporul lui în mâinile lui Israel oi acesta i-a ucis. Apoi a luat Israel de mootenire toata ?ara Amoreilor, care locuiau în ?ara aceea. 

 22. ai atunci au primit ei de mootenire toate hotarele Amoreilor de la Arnon pâna la Iaboc oi de la pustie pâna la Iordan. 

 23. ai aoa Domnul Dumnezeul lui Israel a izgonit pe Amorei de la fata poporului Sau Israel oi tu voieoti acum sa-i iei mootenirea lui? 

 24. Nu stapâneoti tu oare ceea ce ti-a dat ?ie Chemoo, dumnezeul tau? ai noi stapânim de asemenea ceea ce ne-a dat de mootenire Domnul Dumnezeul nostru. 

 25. Oare tu eoti mai bun decât Balac, fiul lui Sefor, regele Moabi?ilor? S-a certat cu el Israel, sau s-a luptat cu el? 

 26. Israel traieote acum de mai bine de trei sute de ani în Heobon oi în ceta?ile care ?in de el oi în Aroer oi în toate împrejurimile lui oi în toate ceta?ile din apropierea Arnonului; de ce nu le-a?i luat voi în vremea aceea? 

 27. Eu însa nu sunt vinovat fa?a de tine; dar tu-mi faci un rau, venind asupra mea cu razboi. Domnul sa fie judecator între fiii lui Israel oi Amoni?i!" 

 28. Dar regele Amoni?ilor n-a ?inut seama de cuvintele lui Ieftae, cu care îi trimisese acesta pe soli la el. 

 29. Atunci a fost peste Ieftae Duhul Domnului oi a strabatut Ieftae pamântul Galaadului oi al lui Manase, apoi a ajuns pâna la Mi?pa Galaadului oi de la Mi?pa Galaadului a plecat asupra Amoni?ilor. 

 30. În acel timp a facut Ieftae fagaduin?a Domnului oi a zis: "De vei da pe Amoni?i în mâinile mele, 

 31. Când ma voi întoarce biruitor de la Amoni?i, oricine va ieoi din por?ile casei mele în întâmpinarea mea va fi afierosit Domnului oi-l voi aduce ardere de tot". 

 32. Apoi a venit Ieftae la Amoni?i sa se bata cu ei oi i-a dat Domnul în mâinile lui. 

 33. ai i-a batut cumplit de la Aroer pâna spre Minit în douazeci de ceta?i oi pâna la Abel-Cheramim oi au fost umili?i Amoni?ii în fa?a fiilor lui Israel. 

 34. Dupa aceea a venit Ieftae în la casa sa oi iata fiica sa i-a ieoit în întâmpinare cu timpane oi jocuri; aceasta era singurul lui copil, caci el nu mai avea nici baie?i, nici fete. 

 35. ai când a vazut-o el, oi-a sfâoiat haina oi a zis: "Ah, fiica mea! Tu m-ai rapus oi eoti dintre cei ce-mi tulbura biruin?a. Eu mi-am deschis gura pentru tine înaintea Domnului oi nu ma voi putea lepada!" 

 36. Iar ea a zis catre el: "Tatal meu, daca tu ?i-ai deschis gura pentru mine înaintea Domnului, fa cu mine ceea ce a rostit gura ta, de vreme ce Domnul a savâroit prin tine razbunarea împotriva Amoni?ilor, vrajmaoii tai!" 

 37. Apoi a zis iaraoi catre tatal sau: "Iarta numai ce sa-mi faci: Lasa-ma doua luni, sa ma duc sa ma sui pe munte oi sa-mi plâng fecioria cu prietenele mele!" 

 38. Atunci el a zis: "Du-te!" ai a lasat-o doua luni. ai s-a dus cu prietenele sale oi oi-a plâns fecioria în mun?i. 

 39. Apoi dupa trecerea celor doua luni ea s-a întors la tatal sau oi acesta a facut cu ea cum fagaduise; oi ea n-a cunoscut barbat. 

 40. ai s-a facut obicei în Israel, ca în fiecare an fiicele lui Israel sa mearga sa plânga pe fata lui Ieftae Galaaditeanul patru zile pe an. 

Capitolul 12.
Înfrângerea Efraimi?ilor.  

 1. Dupa aceea s-au adunat Efraimi?ii oi au purces spre ?afon oi au zis catre Ieftae: "Pentru ce te-ai dus sa te ba?i cu Amoni?ii, iar pe noi nu ne-ai chemat cu tine? Vom arde dar casa ta cu foc, împreuna cu tine". 

 2. Iar Ieftae a zis: "Eu oi poporul meu am avut cu Amoni?ii cearta mare oi eu v-am chemat, dar voi nu m-a?i scapat din mâinile lor. 

 3. Vazând însa ca nu este nici un izbavitor, mi-am pus via?a în primejdie oi m-am dus împotriva Amoni?ilor oi Domnul i-a dat în mâinile mele. De ce dar a?i venit sa va bate?i cu mine?" 

 4. Atunci a adunat Ieftae to?i oamenii din Galaad oi s-a batut cu Efraimi?ii oi au batut locuitorii Galaadului pe Efraimi?i, zicând: "Voi sunte?i niote fugari din Efraim, Galaadul însa e între Efraim oi Manase". 

 5. ai au luat Galaaditenii vadul Iordanului de la Efraimi?i oi când vreunul din Efraimi?i zicea: "Îngaduie-mi sa trec", atunci oamenii din Galaad îi raspundeau: "Nu cumva eoti Efraimit?" Acela raspundea: "Nu!" 

 6. Ei însa îi ziceau: "Zi: aibbolet"; el însa zicea: "Sibbolet", ca nu putea zice altfel. Atunci ei îl luau oi-l junghiau acolo la vadul Iordanului. ai au cazut în vremea aceea din Efraimi?i patruzeci oi doua de mii. 

 7. ai a fost Ieftae judecator în Israel oase ani; apoi a murit Ieftae Galaaditeanul oi a fost îngropat în unul din oraoele Galaadului. 

 8. Dupa el a fost judecator în Israel Ib?an din Betleem. 

 9. Acesta a avut treizeci de feciori oi treizeci de fete a dat el din casa sa în casatorie, iar treizeci de fete a luat de afara pentru fiii sai oi a fost judecator în Israel oapte ani. 

 10. Apoi a murit Ib?an oi a fost îngropat în Betleem. 

 11. Dupa dânsul a fost judecator în Israel Elon Zabuloneanul oi a judecat pe Israel zece ani. 

 12. Apoi a murit Elon Zabuloneanul oi a fost înmormântat la Aialon, în pamântul lui Zabulon. 

 13. Dupa el a fost judecator în Israel Abdon, fiul lui Hilel Piratoneanul. 

 14. Acesta a avut patruzeci de fii oi treizeci de nepo?i care calareau pe oaptezeci de mânji de asin oi a judecat pe Israel opt ani. 

 15. Apoi a murit Abdon, fiul lui Hilel Piratoneanul oi a fost îngropat în Piraton, în pamântul lui Efraim, pe muntele lui Amalec. 

Capitolul 13.
Naoterea lui Samson.  

 1. ai fiii lui Israel au facut iaraoi rele înaintea ochilor Domnului oi i-a dat Domnul în mâinile Filistenilor pentru patruzeci de ani. 

 2. Era însa în vremea aceea un om de la ?ara, din semin?ia lui Dan, cu numele Manoe oi femeia lui era stearpa oi nu naotea. 

 3. Udata însa s-a aratat îngerul Domnului femeii oi i-a zis: "Iata tu eoti stearpa oi nu naoti; dar vei zamisli oi vei naote fiu. 

 4. Pazeote-te dar, sa nu bei vin, nici sichera oi nimic necurat sa nu manânci; 

 5. Ca iata ai sa zamisleoti oi al sa naoti un fiu; oi nu se va atinge briciul de capul lui, pentru ca pruncul acesta va fi chiar din pântecele mamei sale nazireu al lui Dumnezeu oi va începe sa izbaveasca pe Israel din mâna Filistenilor". 

 6. ai a venit femeia oi a spus barbatului sau, zicând: "A venit la mine un om al lui Dumnezeu, a carui înfa?ioare era ca înfa?ioarea unui înger al lui Dumnezeu, foarte luminos; nici eu nu l-am întrebat de unde este oi nici el nu mi-a spus numele sau; 

 7. Dar mi-a zis: Iata ai sa zamisleoti oi ai sa naoti un fiu; aoadar sa nu bei vin oi sichera oi sa nu manânci nimic necurat, caci copilul chiar din pântecele mamei oi pâna la moarte va fi nazireu al lui Dumnezeu". 

 8. Atunci Manoe s-a rugat Domnului oi a zis: "Doamne, fa sa vina iaraoi pe la noi omul lui Dumnezeu pe care l-ai trimis Tu, oi sa ne înve?e ce sa facem cu copilul care se va naote!" 

 9. ai a ascultat Dumnezeu glasul lui Manoe oi a venit îngerul iaraoi la femeie, când era la câmp, însa Manoe, barbatul ei, nu era cu dânsa. 

 10. Dar femeia a alergat îndata oi a vestit pe barbatul sau, zicându-i: "Iata mi s-a aratat omul cel ce a venit atunci la mine". 

 11. ai s-a sculat Manoe oi s-a dus cu femeia sa oi a venit la omul acela oi a zis catre el: "Tu, oare, eoti omul acela care ai vorbit cu femeia?" Iar îngerul i-a raspuns: "Eu!" 

 12. ai a zis Manoe: "Aoadar, daca se va împlini cuvântul tau, cum sa ne purtam cu copilul acesta oi ce sa facem cu el?" 

 13. Iar îngerul a zis: "Sa se pazeasca el de toate cele ce am spus eu femeii; 

 14. Sa nu manânce nimic din câte rodeote vi?a de vie; sa nu bea vin, nici sichera oi sa nu manânce nimic necurat oi sa pazeasca toate câte i-am poruncit ei". 

 15. Atunci Manoe a zis: "Îngaduie-ne sa te oprim pâna vom gati un ied". 

 16. Iar îngerul a zis catre Manoe: "Deoi ma vei opri, eu nu voi mânca pâinea ta; dar de voieoti sa faci ardere de tot Domnului, atunci adu-o". ai nu otia Manoe ca acesta e îngerul Domnului. 

 17. ai a zis Manoe catre îngerul Domnului: "Cum î?i este numele? Ca sa te marim, când se va împlini cuvântul tau". 

 18. Zis-a îngerul catre el: "La ce ma întrebi tu de numele meu? Ca el este minunata". 

 19. Atunci a luat Manoe un ied oi prinos de pâine oi le-a adus Domnului pe o stânca. ai a facut acela minunea pe care au vazut-o Manoe oi femeia sa. 

 20. Când a început a se înal?a flacara de la jertfelnic spre cer, îngerul Domnului s-a ridicat cu flacara de pe jertfelnic. Vazând aceasta, Manoe oi femeia lui au cazut cu fa?a la pamânt. 

 21. ai s-a facut nevazut îngerul Domnului de Manoe oi de femeia lui. Atunci Manoe a în?eles ca acela fusese îngerul Domnului. 

 22. ai a zis Manoe catre femeia sa: "De buna seama avem sa murim, caci am vazut pe Dumnezeu!" 

 23. Iar femeia lui i-a zis: "Daca Domnul ar voi sa ne omoare, n-ar fi primit din mâinile noastre arderea de tot oi prinosul de pâine oi nu ne-ar fi aratat toate acelea oi nu ne-ar fi descoperit acum aceasta". 

 24. ai a nascut femeia un fiu oi i-au pus numele Samson. ai a crescut copilul oi l-a binecuvântat Domnul. 

 25. ai a început Duhul Domnului sa lucreze prin el în tabara lui Dan, între ?ora oi Eotaol. 

Capitolul 14.
Faptele lui Samson.  

 1. În vremea aceea s-a dus Samson la Timna oi a vazut în Timna o femeie din fiicele Filistenilor oi aceasta i-a placut. 

 2. ai s-a dus oi a spus el tatalui sau oi mamei sale oi a zis: "Am vazut în Timna o femeie din fiicele Filistenilor; lua?i-mi-o mie de so?ie!" 

 3. Iar tatal sau oi mama sa i-au raspuns: "Au doara nu se gasesc femei printre fiicele fra?ilor tai oi în tot poporul meu, de te duci sa-?i iei so?ie de la Filistenii cei netaia?i împrejur?" A zis Samson catre tatal sau: "Ia-mi-o pe aceea, pentru ca mi-a placut!" 

 4. ai nu otiau tatal sau oi mama sa ca aceasta este de la Domnul oi ca el cauta prilej sa se razbune pe Filisteni. Caci în vremea aceea Filistenii domneau peste Israel. 

 5. Deci s-a dus Samson cu tatal sau oi cu mama sa la Timna; iar când s-au apropiat de viile Timnei, iata un leu tânar venea racnind înaintea lor. 

 6. Atunci s-a coborât peste el Duhul Domnului oi el a sfâoiat leul ca pe un ied; oi nu avea nimic în mâna. oi n-a spus tatalui sau oi mamei sale ce facuse. 

 7. ai a venit oi a vorbit cu femeia oi aceasta a placut lui Samson. 

 8. Iar dupa câteva zile s-a dus el iaraoi ca sa o ia oi s-a abatut sa vada trupul leului oi iata un roi de albine oi miere în trupul leului. 

 9. ai a luat el fagurele în mâna oi s-a dus oi a mâncat pe cale; iar daca a venit la tatal sau oi la mama sa, le-a dat oi lor de au mâncat; dar nu le-a spus ca a luat fagurele acesta din trupul leului celui mort. 

 10. Apoi a mers tatal sau la femeie oi a facut acolo Samson ospa? de oapte zile, cum au obiceiul sa faca mirii. 

 11. ai când l-au vazut cei de acolo, au ales treizeci de nuntaoi care sa fie împrejurul lui. 

 12. Iar Samson a zis catre ei: "Am sa va spun o ghicitoare oi daca mi-o ve?i ghici în cele oapte zile ale ospa?ului oi mi-o ve?i dezlega, va voi da treizeci de camaoi oi treizeci de rânduri de haine. 

 13. Iar daca nu ve?i putea s-o ghici?i, atunci sa-mi da?i voi mie treizeci de camaoi oi treizeci de rânduri de haine". Au zis aceia: "Spune ghicitoarea ta, ca s-o auzim". 

 14. Atunci le-a zis: "Din cel ce manânca a ieoit mâncare, oi din cel tare a ieoit dulcea?a". ai n-au putut sa dezlege ghicitoarea în trei zile. 

 15. Iar în ziua a oaptea au zis aceia catre femeia lui Samson: "Ademeneote pe barbatul tau sa dezlege ghicitoarea; altfel te vom arde cu foc pe tine oi casa tatalui tau; ne-a?i chemat, oare, ca sa ne jefui?i?" 

 16. ai a plâns femeia lui Samson înaintea lui, zicând: "Tu ma uraoti oi nu ma iubeoti; ai dat o ghicitoare fiilor poporului meu, iar mie nu mi-o dezlegi". ai a zis el catre ea: "Eu n-am dezlegat-o tatalui meu oi mamei mele oi sa ?i-o dezleg ?ie?" 

 17. ai a plâns ea înaintea lui oapte zile, cât a ?inut ospa?ul la ei. În sfâroit în ziua a oaptea i-a dezlegat-o caci ea îl ruga staruitor. 

 18. Iar ea a spus dezlegarea ghicitorii fiilor poporului sau. ai iata în ziua a oaptea, înainte de rasaritul soarelui, au zis catre oamenii ceta?ii: "Ce e mai dulce ca mierea oi ce e mai tare ca leul?" ai el le-a zis: "De nu a?i fi arat cu juninca mea, ghicitoarea mea n-o mai ghicea?i voi". 

 19. Atunci s-a coborât peste el Duhul Domnului oi s-a dus în Ascalon oi, ucigând acolo treizeci de oameni, a dezbracat de pe ei hainele oi a dat rândurile de haine celor ce au ghicit ghicitoarea sa. ai s-a aprins mânia lui oi s-a dus la casa tatalui sau. 

 20. Iar femeia lui Samson s-a maritat cu unul din nuntaoii de la nunta sa, care au fost împrejurul lui. 

Capitolul 15.
Razbunarea lui Samson.  

 1. Peste câteva zile, în timpul seceratului grâului, a venit Samson sa se vada cu femeia sa, aducând cu sine un ied. Iar când a zis: "Ma duc la femeia mea în odaia de dormit", tatal ei nu l-a lasat sa intre. 

 2. ai a zis tatal ei: "Eu am socotit ca ai urât-o oi am maritat-o cu un prieten al tau; iata sora ei mai mica e mai frumoasa decât ea; sa fie aceasta în locul aceleia". 

 3. Samson însa le-a zis: "De acum eu voi fi drept înaintea Filistenilor, daca ma voi apuca sa le fac rau". 

 4. Apoi Samson s-a dus oi a prins trei sute de vulpi, a luat faclii, a legat câte doua vulpi de coada oi intre ele câte o faclie; 

 5. Dupa aceea a aprins facliile oi a dat drumul vulpilor prin grânele Filistenilor oi a aprins oi claile oi grâul nesecerat, viile oi livezile de maslini. 

 6. ai ziceau Filistenii: "Cine oare a facut aceasta?" ai li s-a spus: "Samson, ginerele Timneanului, caci acesta i-a luat femeia oi a dat-o dupa un prieten al lui". Atunci Filistenii s-au dus oi au ars-o cu foc oi pe ea oi casa tatalui ei. 

 7. Dar Samson le-a zis: "Cu toate ca a?i facut aceasta, eu tot am sa ma razbun pe voi oi numai atunci am sa ma liniotesc". 

 8. ai le-a sfarâmat fluierele picioarelor oi ooldurile oi apoi s-a dus oi a oezut în peotera de la stânca Etam. 

 9. Filistenii însa s-au dus oi oi-au aoezat tabara în Iuda oi s-au întins pâna la Lehi. 

 10. Iar locuitorii lui Iuda au zis: "Pentru ce a?i ieoit voi asupra noastra?" ai ei au zis: "Am venit sa legam pe Samson, ca sa facem cu el cum a facut oi el cu noi". 

 11. Atunci s-au dus trei mii de oameni din Iuda la peotera de la stânca Etam oi au zis catre Samson: "Nu otii tu, oare, ca Filistenii domnesc peste noi? De ce ne-ai facut tu una ca asta?" El însa a zis: "Cum s-au purtat ei cu mine, aoa m-am purtat oi eu cu ei". 

 12. I-au zis lui: "Noi am venit sa te legam, ca sa te dam în mâinile Filistenilor". Atunci Samson le-a zis: "Jura?i-va mie ca nu ma ve?i ucide!" 

 13. ai ei au raspuns: "Nu, noi numai te vom lega oi te vom da în mâinile lor, dar de omorât nu te vom omorî". ai l-au legat cu doua funii noi oi l-au dus din peotera. 

 14. Dar când s-a apropiat el de Lehi, Filistenii l-au întâmpinat cu strigate. Atunci s-a coborât peste el Duhul Domnului oi funiile care erau peste mâinile lui s-au facut ca niote câl?i aroi de foc oi au cazut legaturile de pe mâinile lui. 

 15. Iar el gasind o falca sanatoasa de asin, oi-a întins mâna, a luat-o oi a ucis cu ea o mie de oameni. 

 16. Apoi a zis Samson: "Cu o falca de magar o ceata, doua cete am stins, Cu o falca de magar o mie de oameni am ucis". 

 17. ai zicând acestea, a aruncat falca din mâini oi a numit locul acela Ramat-Lehi. 

 18. Sim?ind însa sete mare, a strigat catre Domnul oi a zis: "Tu ai facut prin mâna robului Tau aceasta mare izbavire; iar acum eu mor de sete oi voi cadea în mâinile celor netaia?i împrejur". 

 19. Atunci a deschis Domnul o crapatura într-o stânca din Lehi oi a curs din ea apa. ai a baut Samson oi oi-a astâmparat setea oi duhul lui s-a înviorat. De aceea s-a oi numit locul acela: "Izvorul celui ce striga", care este în Lehi pâna în ziua de astazi. 

 20. ai a fost el judecator în Israel pe vremea Filistenilor douazeci de ani. 

Capitolul 16.
Caderea lui Samson. Razbunarea lui.  

 1. Venind însa odata Samson la Gaza, a vazut acolo o femeie desfrânata oi a intrat la ea. 

 2. ai li s-a spus oamenilor din Gaza: "Samson a venit aici". Atunci aceotia l-au înconjurat oi l-au pândit toata noaptea la por?ile ceta?ii oi s-au ascuns toata noaptea, zicând: "Sa aoteptam pâna se va lumina de ziua oi sa-l ucidem!" 

 3. Samson însa a dormit pâna la miezul nop?ii; iar la miezul nop?ii a luat por?ile ceta?ii din amândoi uoorii oi, ridicându-le împreuna cu zavoarele, le-a pus pe umerii sai oi le-a dus pe vârful muntelui care este pe drumul spre Hebron oi le-a lasat acolo. 

 4. Dupa acestea a iubit el o femeie care traia în valea Sorec oi pe care o chema Dalila. 

 5. La aceasta au venit fruntaoii Filistenilor oi i-au zis: "Amageote-l oi afla în ce sta puterea lui cea mare oi cum l-am putea prinde, ca sa-l legam oi sa-l supunem; oi-li vom da pentru aceasta o mie oi o suta de sicli de argint". 

 6. ai a zis Dalila catre Samson: "Spune-mi oi mie în ce sta puterea ta cea mare oi cu ce sa te lege ca sa te supuna?" 

 7. I-a raspuns Samson: "De ma vor lega cu oapte vine crude oi înca neuscate, voi ajunge slab oi voi fi ca oi ceilal?i oameni". 

 8. Atunci i-au adus ei fruntaoii Filistenilor oapte vine crude oi înca neuscate oi ea l-a legat cu ele. 

 9. ai unii stateau la pânda la ea în odaia de dormit; oi ea a zis catre Samson: "Samsoane, Filistenii vin asupra ta!" Atunci el a rupt vinele, cum ar fi rupt o a?a de câl?i aroi de foc. ai astfel nu s-a aflat de unde vine puterea lui. 

 10. Dalila a zis însa catre Samson: "Iata tu m-ai amagit oi mi-ai spus minciuni. Spune-mi dar cu ce sa te lege? 

 11. Iar el i-a zis: "De ma vor lega cu funii noi, care sa nu mai fi fost întrebuin?ate, atunci eu voi slabi oi voi fi ca oi ceilal?i oameni". 

 12. ai a luat Dalila funii noi oi l-a legat, iar cineva pândea. Apoi ea i-a zis: "Samsoane, Filistenii vin asupra ta!" ai el le-a rupt de pe mâinile sale, ca pe niote a?e. 

 13. Atunci Dalila a zis catre Samson: "Tu ma amageoti mereu oi-mi spui minciuni. Spune-mi drept, cu ce sa te lege?" Iar el i-a zis: "De vei împleti oapte ouvi?e do par din capul meu oi le vei prinde cu un cui de sulul de la razboiul de ?esut, atunci eu vai slabi oi voi fi ca oi ceilal?i oameni". 

 14. ai l-a adormit Dalila pe bra?ele sale; iar daca a adormit el, Dalila a luat oapte ouvi?e din capul lui oi le-a pironit de sulul de la razboi oi apoi a strigat: "Samsoane, Filistenii vin asupra ta!" Atunci el s-a deoteptat din somn oi a smucit razboiul împreuna cu ?esatura oi nu s-a aflat de unde vine puterea lui. 

 15. Dalila însa i-a zis: "Cum de po?i tu spune: "Te iubesc", când inima ta nu este cu mine? Iata, de trei ori m-ai amagit oi nu mi-ai spus în ce sta puterea ta cea mare". 

 16. ai fiindca ea tot staruia oi-l necajea cu vorbele sale în fiecare zi, s-a tulburat sufletul lui pâna la moarte. 

 17. ai atunci i-a descoperit el toata inima sa oi i-a zis: "Briciul nu s-a atins de capul meu, caci eu sunt nazireu al lui Dumnezeu din pântecele maicii mele; de m-ar tunde cineva, atunci s-ar departa de la mine puterea mea oi eu ao slabi oi ao fi ca ceilal?i oameni". 

 18. Vazând Dalila ca el i-a descoperit toata inima sa, a trimis de au chemat pe fruntaoii Filistenilor, zicându-le: "Veni?i acum, ca el mi-a descoperit toata inima sa!" oi au venit la ea fruntaoii Filistenilor oi au adus argintul cu ei. 

 19. Apoi Dalila l-a adormit pe genunchii sai oi a chemat un om oi i-a poruncit sa tunda cele oapte ouvi?e ale capului lui. Atunci el a început a slabi oi s-a departat de el puterea lui; 

 20. Iar ea a zis: "Samsoane; Filistenii vin asupra ta!" ai deoteptându-se el din somnul sau, a zis: "Voi face ca mai înainte oi ma voi scapa de ei". Dar nu otia ca Domnul Se departase de el. 

 21. Atunci l-au luat fruntaoii Filistenilor oi i-au scos ochii oi l-au dus la Gaza oi l-au legat cu doua lan?uri de arama oi râonea în temni?a. 

 22. ai a început sa-i creasca parul pe capul lui, pe unde fusese tuns. 

 23. Atunci s-au adunat fruntaoii Filistenilor, ca sa aduca jertfa marelui Dagon, dumnezeul lor, oi sa se veseleasca, zicând: "Dumnezeul nostru a dat pe Samson, vrajmaoul nostru, în mâinile noastre". 

 24. De asemenea oi mul?imea, vazându-l, slavea pe dumnezeul sau, zicând: "Dumnezeul nostru a dat în mâinile noastre pe vrajmaoul nostru oi pe pustiitorul ?arii noastre, care a ucis pe mul?i dintre noi". 

 25. Iar dupa ce s-a veselit inima lor, au zis: "Aduce?i pe Samson din închisoare, ca sa mai râdem de el". ai au adus pe Samson din temni?a oi râdeau de el oi-l trageau de urechi oi l-au pus între doi stâlpi. 

 26. Atunci a zis Samson tânarului care-l ducea de mâna: "Du-ma ca sa pipai stâlpii pe care este întemeiata casa oi sa ma reazem de ei". ai tânarul a facut aoa. 

 27. Casa însa era plina de barba?i oi de femei, caci erau acolo to?i fruntaoii Filistenilor, iar pe acoperio se aflau ca la trei mii de oameni, barba?i oi femei, care se uitau oi râdeau de Samson. 

 28. Atunci a strigat Samson catre Domnul oi a zis: "Doamne Dumnezeule, adu-?i aminte de mine oi întareote-ma înca o data, o, Dumnezeule, ca printr-o singura lovitura sa ma razbun pe Filisteni pentru cei doi ochi ai mei !" 

 29. ai a miocat Samson din loc doi stâlpi din mijloc pe care era sprijinita casa, rezemându-se de ei, de unul cu mâna dreapta oi de celalalt cu stânga. 

 30. ai a zis Samson: "Mori, suflete al meu, cu Filistenii!" Apoi s-a sprijinit cu toata puterea oi s-a prabuoit casa peste fruntaoii Filistenilor oi peste tot poporul ce era în ea. ai cei pe care i-a ucis Samson la moartea sa au fost mai mul?i decât to?i cei pe care-i ucisese în via?a sa. 

 31. Atunci au venit fra?ii lui oi toata casa tatalui sau oi l-au luat oi l-au dus de l-au îngropat între ?ora oi Eotaol, în mormântul lui Manoe, tata sau. ai a fost el judecator în Israel douazeci de ani. Iar dupa Samson s-a sculat Emegar, fiul lui Enan, oi a ucis din Filisteni oase sute de oameni, afara de vite. Acesta a izbavit pe Israel. 

Capitolul 17.
Mica face un idol.  

 1. În vremea aceea era cineva în Muntele Efraim, cu numele Mica. 

 2. Acesta a zis catre mama sa: "Cei o mie oi o suta de sicli de argint care ?i s-au luat oi pentru care tu ai rostit blestem în fa?a mea, acel argint este la mine, eu l-am luat". A zis mama sa: "Binecuvântat fie fiul meu de Domnul!" 

 3. ai a întors acela cei o mie oi o suta sicli de argint mamei sale. Iar mama lui a zis: "Acest argint eu l-am afierosit de la mine Domnului pentru tine, fiul meu, ca sa fac din el un idol, un chip turnat. Aoadar ti-l dau ?ie". 

 4. El însa a întors argintul mamei sale. Iar mama sa a luat doua sute sicli de argint oi i-a dat unui turnator oi acela a facut din ei un idol, un chip turnat, care se oi afla în casa lui Mica. 

 5. ai era la Mica locaoul lui dumnezeu oi a facut un efod oi un terafim oi a pus el pe unul din fiii sai sa fie preotul lui. 

 6. În zilele acelea nu era rege în Israel, ci fiecare facea ce i se parea ca este drept. 

 7. ai traia pe atunci la Betleemul cel din semin?ia lui Iuda un tânar levit. 

 8. ai s-a dus omul acesta din cetatea Betleemului lui Iuda, ca sa traiasca unde se va nimeri, oi, mergând el pe cale, a ajuns pe Muntele Efraim la casa lui Mica. 

 9. Mica însa i-a zis: "De unde vii tu?" Iar el a raspuns: "Eu sunt levit din Betleemul lui Iuda oi ma duc sa traiesc unde voi nimeri". 

 10. Atunci Mica i-a zis: "Ramâi la mine oi fii parinte aici la mine oi preot; eu î?i voi da câte zece sicli de argint pa an oi hainele oi hrana trebuitoare". 

 11. ai a venit levitul la el oi s-a învoit levitul sa ramâna la omul acesta; oi era tânar, ca unul din fiii lui. 

 12. ai Mica a sfin?it pe levit oi tânarul acesta a fost preot la el oi a trait în casa lui Mica. 

 13. Apoi a zis Mica: "Acum eu otiu ca Domnul îmi va face bine, pentru ca am preot pe un levit". 

Capitolul 18.
Fiii lui Dan cuprind cetatea Laio oi cad în idolatrie.  

 1. În zilele acelea nu era rege în Israel; oi în timpul acela semin?ia lui Dan îoi cauta mooie unde sa se aoeze, caci pâna atunci nu-i cazuse înca parte deplina printre semin?iile lui Israel. 

 2. ai au trimis fiii lui Dan din neamul lor cinci oameni, barba?i puternici, din ?ora oi din Eotaol, ca sa cerceteze ?ara oi s-o cunoasca oi li s-a zis: "Duce?i-va oi cunoaote?i ?ara aceea!" ai s-au dus aceia în Muntele Efraim, la casa lui Mica oi au ramas acolo. 

 3. Pe când se aflau ei la casa lui Mica, au cunoscut glasul tânarului levit oi intrând la el, l-au întrebat: "Cine te-a adus aici? Ce faci oi pentru ce stai aici?" 

 4. Iar el le-a raspuns: "Cutare oi cutare a facut pentru mine Mica oi mi-a dat simbrie oi iata eu îi sunt preot". 

 5. Iar preotul le-a zis: "Merge?i cu pace, calea voastra în care merge?i este înaintea Domnului". 

 6. ai s-au dus cei cinci barba?i oi au ajuns la Laio oi au vazut ca poporul din el traieote în pace, dupa obiceiul Sidonienilor, liniotit oi fara grija, oi ca nu era în ?ara aceea cine sa obijduiasca cu ceva sau sa aiba stapânire: de Sidonieni ei traiau departe oi cu nimeni nu aveau ei nici o treaba. 

 7. Atunci s-au întors cei cinci oameni la fra?ii lor în ?ora oi Eotaol oi au zis fra?ii lor catre ei: "Ce ne spune?i?" 

 8. Iar ei au raspuns: "Sa ne sculam oi sa mergem asupra lor. Am vazut ?ara oi este foarte buna. Voi însa sa nu sta?i pe gânduri oi sa nu zabovi?i a merge oi a lua în stapânire tara aceea. 

 9. Când ve?i merge, ve?i da de un popor fara grija oi de o ?ara întinsa; Dumnezeu o va da în mâinile voastre; acolo este un loc, unde nu lipseote nimic din tot ce da pamântul". 

 10. ai au plecat într-acolo din ?ara oi din Eotaol din semin?ia lui Dan oase sute de oameni, încinoi cu arme de razboi. 

 11. Aceotia s-au dus oi au tabarât în Chiriat-Iearim în Iuda. De aceea se oi numeote locul acela tabara lui Dan pâna în ziua de astazi oi e în dosul lui Chiriat-Iearim. 

 12. De acolo s-au îndreptat spre Muntele Efraim oi au venit la casa lui Mica, 

 13. Atunci au zis cei cinci barba?i, care fusesera sa iscodeasca ?ara Laio, catre fra?ii lor: "ati?i voi oare ca în una din casele acestea este un efod, un terafim, un idol oi un chip turnat? Aoadar, gândi?i-va ce trebuie sa face?i". 

 14. Apoi s-au abatut într-acolo oi au intrat la casa levitului celui tânar, în casa lui Mica oi i-au dat buna ziua. 

 15. Cei oase sute de oameni din fiii lui Dan, încinoi cu arme de razboi, s-au oprit la poarta. 

 16. Iar cei cinci oameni, care fusesera de iscodisera ?ara, s-au dus oi au intrat acolo, au luat idolul oi efodul oi terafimul oi chipul cel turnat. Preotul însa statea la poarta cu cei oase sute de oameni încinoi cu arme de razboi. 

 17. Când au intrat ei în casa lui Mica oi au luat idolul, terafimul, efodul oi chipul cel turnat, preotul le-a zis: "Ce face?i voi?" 

 18. Iar ei au zis: "Taci, pune-?i mâna la gura oi vino cu noi oi ne fii parinte oi preot; este mai bine oare de tine sa fii preot în casa unui singur om decât sa fii preot într-o semin?ie sau într-o familie a lui Israel?" 

 19. Atunci preotul s-a îmbunat oi a luat efodul, terafimul, idolul oi chipul cel turnat oi s-a dus cu mul?imea. 

 20. Dupa aceea ei s-au întors oi au plecat, punând copiii, vitele oi avutul înainte. 

 21. Iar dupa ce s-au departat de casa lui Mica, Mica oi locuitorii caselor vecine cu casa lui Mica s-au strâns oi au alergat dupa fiii lui Dan, 

 22. ai au strigat catre fiii lui Dan, care s-au întors oi au zis catre Mica: "Ce ai de strigi aoa?" 

 23. A zis Mica: "Voi mi-a?i luat dumnezeul meu, pe care l-am facut eu, oi pe preotul meu oi v-a?i dus. Ce-mi mai ramâne? Cum dar zice?i: Ce ai?" 

 24. Iar fiii lui Dan i-au zis: "Taci, sa nu-?i mai auzim gura! Altfel, suparându-se, unii din noi vor tabarî pe tine, oi vei pieri oi tu oi familia ta". 

 25. ai s-au dus fiii lui Dan în drumul lor; iar Mica, vazând ca aceia sunt mai tari decât el, s-a întors oi s-a dus la casa sa. 

 26. Iar fiii lui Dan au luat ceea ce facuse Mica oi pe preotul care era la el oi s-au dus la Laio asupra unui popor liniotit oi fara grija oi l-au ucis cu sabia oi cetatea au ars-o cu foc. 

 27. ai n-a avut cine sa-l ajute, caci era departe de Sidon oi nu avea legaturi cu nimeni. Cetatea aceasta se afla în valea cea din apropiere de Bet-Rehob. ai au cladit din nou cetatea oi s-au aoezat în ea. 

 28. Apoi au pus numele ceta?ii Dan, dupa numele strabunului lor Dan, fiul lui Israel; mai înainte însa numele ceta?ii era Laio. 

 29. ai au aoezat fiii lui Dan idolul la ei. Iar Ionatan, fiul lui Gheroom, oi fiii sai au fost preo?i în semin?ia lui Dan pâna în ziua robirii ?arii. 

 30. ai au avut la ei idolul facut de Mica în tot timpul cât cortul lui Dumnezeu a fost la ailo. 

Capitolul 19.
Nelegiuirea din Ghibeea.  

 1. În zilele acelea, când nu era rege în Israel, traia un levit pe coasta Muntelui Efraim. Acesta oi-a luat o concubina din Betleemul Iudei. 

 2. ai s-a certat cu el oi s-a dus de la el înapoi la casa tatalui ei în Betleemul Iudei oi a stat acolo patru luni. 

 3. Atunci barbatul ei s-a sculat oi s-a dus dupa ea, ca sa se împace cu ea oi s-o aduca acasa. Cu el era o sluga a sa oi o pereche de asini. ai l-a dus ea în casa tatalui sau. 

 4. Socrul sau, tatal acestei tinere femei, vazându-l, l-a întâmpinat cu bucurie oi l-a oprit oi el a ramas la el trei zile. Au mâncat oi au baut oi au ramas acolo. 

 5. A patra zi s-au sculat ei de vreme oi s-au gatit sa plece. Iar tatal tinerei femei a zis catre ginerele sau: "Întareote-?i inima cu o buca?ica de pâine oi apoi vei pleca". 

 6. ai au ramas oi au mâncat oi au baut amândoi împreuna. Apoi tatal tinerei femei a zis catre omul acela: "Ramâi înca oi noaptea asta, ca sa se veseleasca inima ta". 

 7. Omul acela însa s-a sculat sa plece, dar socrul sau l-a rugat oi el a mai ramas o noapte acolo. 

 8. A cincea zi s-a sculat el de diminea?a ca sa plece. oi tatal acelei tinere femei iar i-a zis: "Întareote-?i inima ta cu pâine oi zaboveote pâna când va fi soarele spre asfin?it". ai au mâncat ei amândoi oi au baut. 

 9. Apoi s-a sculat omul acela ca sa plece el oi concubina sa oi sluga sa. Iar socrul sau, tatal tinerei femei, a zis: "Iata s-a plecat ziua spre seara, ramâi, rogu-te, iata ziua se va sfâroi curând, ramâi aici; sa se veseleasca inima ta! Mâine va ve?i scula de diminea?a oi ve?i pleca în calea voastra oi te vei duce la casa ta". 

 10. Dar omul nu s-a învoit sa ramâna, ci s-a sculat oi a plecat oi a venit pâna la Iebus, care acum este Ierusalimul. Cu el erau doi asini încarca?i oi concubina lui. 

 11. Dar când s-au apropiat ei de Iebus, ziua se apropia de seara. Atunci a zis sluga catre stapânul sau: "Sa ne abatem în cetatea aceasta a Iebuseilor oi sa ramânem în ea". 

 12. Stapânul lui însa i-a zis: "Nu, sa nu intram în cetatea unor oameni de alt neam, care nu sunt din fiii lui Israel, ci sa mergem pâna la Ghibeea". 

 13. Apoi a zis iar catre sluga sa: "Sa mergem pâna la unul din aceste locuri oi sa ramânem în Ghibeea sau Rama". 

 14. ai au mers ei oi au ajuns aproape de Ghibeea oi, când au ajuns la Ghibeea lui Veniamin, a asfin?it soarele. 

 15. oi s-au abatut într-acolo, ca sa mearga sa ramâna în Ghibeea. ai au venit oi au ramas în uli?a ceta?ii, caci nimeni nu i-a chemat În casa ca sa-i gazduiasca. 

 16. Iata însa ca venea un batrân de la lucru din câmp, seara; acesta era de neam din Muntele Efraim oi traia în Ghibeea. Iar locuitorii din cetatea aceasta erau din fiii lui Veniamin. 

 17. ai ridicându-oi ochii sai, vazu un trecator pe uli?a ceta?ii; oi a zis batrânul: "Încotro mergi oi de unde vii?" 

 18. A zis acela: "Noi mergem de la Betleemul Iudei la muntele lui Efraim, de unde sunt eu; am fost la Betleemul Iudei oi acum ma duc la casa Domnului; dar nimeni nu ma cheama în casa; 

 19. Noi avem oi paie oi nutre? pentru asinii nootri; de asemenea pâine oi vin pentru mine oi pentru roaba ta oi pentru sluga aceasta a robilor tai; n-avem nevoie de nimic". 

 20. Atunci batrânul a zis: "Fi?i linioti?i; toate lipsurile ramân asupra mea, numai sa nu ramâi în uli?a!" 

 21. Apoi l-a dus în casa sa oi a dat nutre? asinilor lui, iar ei oi-au spalat picioarele oi au mâncat oi au baut. 

 22. Dar dupa ce s-a veselit inima lor, iata locuitorii ceta?ii, oameni desfrâna?i, au înconjurat casa, batând în uoa oi zicând batrânului, stapânul casei: "Scoate pe omul care a intrat în casa ta, ca sa-l cunoaotem". 

 23. Atunci stapânul casei a ieoit la ei oi le-a zis: "Nu, fra?ii mei, sa nu face?i rau omului, de vreme ce a intrat în casa mea, sa nu face?i aceasta ticalooie! 

 24. Iata, eu am o fiica fecioara oi el are o concubina; vi le voi scoate, ca sa le cunoaote?i pe ele oi sa face?i cu ele ce va place; iar cu omul acesta sa nu face?i aceasta nebunie!" 

 25. Dar ei n-au voit sa-l asculte. Atunci omul a luat pe concubina sa oi a scos-o în uli?a. Iar ei au cunoscut-o pe ea oi oi-au batut joc de ea toata noaptea pâna diminea?a, oi la ivirea zorilor au parasit-o. 

 26. ai în revarsatul zorilor a venit femeia oi a cazut înaintea uoii casei omului aceluia, la care era stapânul ei oi a zacut acolo pâna s-a facut ziua. 

 27. Stapânul ei însa s-a sculat diminea?a, a deschis uoa casei oi a ieoit, ca sa plece în drumul sau; oi iata concubina sa zacea la uoa casei, oi mâinile ei erau pe prag. 

 28. Atunci el i-a zis: "Scoala sa mergem!" Dar n-a primit nici un raspuns, pentru ca murise. Atunci el a pus-o pe un asin oi s-a ridicat oi a plecat la casa sa. 

 29. Iar daca a ajuns la casa sa, a luat un cu?it oi, apucând pe concubina sa, a taiat-o buca?ica eu buca?ica în douasprezece par?i oi le-a trimis în toate hotarele lui Israel. 

 30. Tot cel ce vedea acestea zicea: "N-a mai fost, nici nu s-a mai vazut ceva asemenea din zilele ieoirii fiilor lui Israel din ?ara Egiptului, pâna în ziua aceasta". Iar oamenilor trimioi din partea sa le daduse porunca, zicându-le: "Aoa sa spune?i la tot Israelul: A mai fost oare cândva asemenea cu aceasta? Lua?i seama la aceasta, sfatui?i-va oi hotarâ?i!" 

Capitolul 20.
Semin?ia lui Veniamin aproape pierduta.  

 1. Atunci au ieoit fiii lui Israel oi s-a adunat toata obotea, ca un singur om, de la Dan pâna la Beeroeba, cu ?ara Galaadului, înaintea Domnului la Mi?pa. 

 2. Capeteniile întregului popor oi toate semin?iile lui Israel s-au înfa?ioat înaintea Domnului, la adunarea poporului lui Dumnezeu, ca la patru sute de mii pedeotri, purtatori de sabie. 

 3. ai au auzit fiii lui Veniamin ca fiii lui Israel au venit la Mi?pa. Atunci au zis fiii lui Israel: "Spune?i cum s-a facut nelegiuirea aceasta?" 

 4. Iar levitul, barbatul femeii celei ucise, a raspuns oi a zis: "Eu cu concubina mea am venit sa ramânem în Ghibeea lui Veniamin. 

 5. ai s-au ridicat asupra mea locuitorii din Ghibeea oi au înconjurat pentru mine casa, noaptea; aveau de gând sa ma ucida oi au chinuit pe concubina mea, batându-oi joc de ea, aoa încât ea a murit. 

 6. Atunci eu am luat concubina mea, am taiat-o oi am trimis-o în toate ?inuturile stapânirii lui Israel, pentru ca ei au facut un lucru nelegiuit oi de ruoine în Israel. 

 7. Iata acum voi, fiii lui Israel, cerceta?i cu to?ii acest lucru oi hotarâ?i aici". 

 8. ai s-a ridicat tot poporul, ca un singur om, oi a zis: "Nu ne vom duce nici unul la corturile noastre oi nimeni nu se va întoarce la casa sa, 

 9. Ci iata ce vom face acum cu Ghibeea: Vom merge asupra ei dupa sor?i; 

 10. ai vom lua câte zece oameni la suta din toate semin?iile lui Israel, câte o suta la mie oi câte o mie la zece mii, ca sa aduca merinde pentru poporul care se va duce asupra Ghibeii lui Veniamin, ca sa o pedepseasca pentru lucrul ruoinos pe care l-a facut ea în Israel". 

 11. ai s-au adunat to?i Israeli?ii asupra ceta?ii într-un cuget, ca un singur om. 

 12. ai au trimis semin?iile lui Israel în toata semin?ia lui Veniamin sa se spuna: "Ce lucru ruoinos s-a facut la voi? 

 13. Da?i pe acei oameni ticalooi care sunt în Ghibeea, ca avem sa-i omorâm oi sa stârpim raul din Israel!" Dar fiii lui Veniamin n-au voit sa asculte glasul fra?ilor lor, adica al fiilor lui Israel. 

 14. ai s-au adunat fiii lui Veniamin de prin ceta?i la Ghibeea, ca sa mearga cu razboi asupra fiilor lui Israel. 

 15. ai s-au numarat în ziua aceea fiii lui Veniamin, care se adunasera de prin ceta?i, douazeci oi oase de mii de oameni purtatori de sabie; afara de aceotia se mai numarau din locuitorii Ghibeii oapte sute de oameni aleoi. 

 16. Din tot poporul acesta erau oapte sute de oameni aleoi, care erau stângaci, oi to?i aceotia nimereau drept la ?inta când aruncau pietre cu praotia în firul de par. 

 17. Israeli?ii însa, afara de fiii lui Veniamin, numarau patru sute de mii de oameni purtatori de sabie oi to?i aceotia erau destoinici la lupta. 

 18. ai s-au sculat oi s-au dus la casa Domnului oi au întrebat pe Dumnezeu oi au zis fiii lui Israel: "Cine din noi va pleca întâi la razboi cu fiii lui Veniamin?" ai Domnul a zis: "Iuda va pleca întâi!" 

 19. Apoi s-au sculat fiii lui Israel diminea?a oi au tabarât lânga Ghibeea. 

 20. ai au pornit fiii lui Israel la razboi împotriva lui Veniamin oi s-au pus fiii lui Israel în rânduiala de razboi aproape de Ghibeea. 

 21. Iar fiii lui Veniamin au ieoit din Ghibeea oi au pus în ziua aceea douazeci oi doua de mii de Israeli?i la pamânt. 

 22. Dar poporul israelit se îmbarbata oi se puse din nou în rânduiala de razboi în acelaoi loc unde statuse în ziua întâi. 

 23. ai s-au dus fiii lui Israel oi au plâns înaintea Domnului pâna seara oi au întrebat pe Domnul: "Sa mai mergem oare la lupta cu fiii lui Veniamin, fratele meu?" ai Domnul a zis: "Merge?i asupra lui!" 

 24. ai au înaintat fiii lui Israel asupra fiilor lui Veniamin a doua oara. 

 25. ai a ieoit Veniamin asupra lor din Ghibeea a doua zi oi au mai pus la pamânt din fiii lui Israel înca optsprezece mii de oameni purtatori de sabie. 

 26. Atunci to?i fiii lui Israel oi tot poporul au plecat oi au venit la casa Domnului oi au postit în ziua aceea pâna seara oi au adus arderi de tot oi jertfe de împacare înaintea Domnului. 

 27. ai au întrebat fiii lui Israel pe Domnul. Pe atunci chivotul legii Domnului se afla acolo, 

 28. ai Finees, fiul lui Eleazar, fiul lui Aaron, sta înaintea lui Dumnezeu, zicând: "Sa mai ies eu oare la lupta cu fiii lui Veniamin, fratele meu, sau nu?" Iar Domnul a zis: "Duce?i-va, ca mâine Eu am sa-l dau în mâinile tale!" 

 29. ai au pus fiii lui Israel oameni de paza împrejurul Ghibeii. 

 30. Apoi s-au dus fiii lui Israel asupra fiilor lui Veniamin a treia zi oi s-au pus în rânduiala de razboi înaintea Ghibeii, ca oi mai înainte. 

 31. Iar fiii lui Veniamin au ieoit asupra poporului oi s-au departat de cetate, începând, ca oi mai înainte, a ucide din popor pe caile ce duceau una spre Betleem, iar alta spre Ghibeea, peste câmp; oi au ucis pâna la treizeci de inoi dintre Israeli?i. 

 32. Atunci au zis fiii lui Veniamin: "Aceotia au sa cada înaintea noastra, ca oi înainte". Iar fiii lui Israel au zis: "Sa fugim de ei oi sa-i departam de cetate pe cale". ai au facut aoa. 

 33. Atunci to?i Israeli?ii s-au sculat de la locurile lor oi au tabarât la Baal-Tamar. Iar oamenii de paza ai lui Israel au alergat de la locul lor, din partea de apus a Ghibeii. 

 34. ai au sosit înaintea Ghibeii zece mii de oameni aleoi din tot Israelul oi s-a început o lupta crâncena; dar fiii lui Veniamin nu otiau ca-i amenin?a primejdia. 

 35. ai a lovit Domnul pe Veniamin înaintea Israeli?ilor oi Israeli?ii au rapus în ziua aceea din fiii lui Veniamin douazeci oi cinci de mii o suta de oameni purtatori de sabie. 

 36. Atunci au vazut fiii lui Veniamin ca sunt înfrân?i; caci Israeli?ii nu se retrageau din fa?a fiilor lui Veniamin, decât pentru ca se bizuiau pe oamenii pe care ei îi pusesera de paza împotriva Ghibeii. 

 37. Cei puoi la pânda s-au aruncat repede asupra Ghibeii oi au intrat în ea oi au trecut toata cetatea prin ascu?ioul sabiei. 

 38. Israeli?ii însa se în?elesesera cu oamenii de paza ca sa le fie semn al navalirii fumul ce se va ridica din cetate. 

 39. Deci când Israeli?ii s-au tras înapoi de la locul de lupta, Veniamin a început sa loveasca oi a ranit pâna la vreo treizeci de Israeli?i, oi ziceau: "Iaraoi au sa cada înaintea noastra, ca oi în luptele dinainte!" 

 40. Atunci a început sa se ridice din cetate un stâlp de fum. ai uitându-se Veniamin înapoi, iata din toata cetatea se înal?a fum spre cer. 

 41. În clipa aceasta Israeli?ii se întoarsera, iar Veniamin s-a speriat, caci a vazut ca-l ajunsese primejdia; 

 42. ai au fugit ei de Israeli?i pe calea ce ducea spre pustie; dar macelul îi urmarea oi cei ce ieoeau din cetate erau ucioi pe loc. 

 43. ai au împresurat Israeli?ii pe Veniamin oi l-au urmarit pâna la Menoha oi i-au macelarit pâna în partea rasariteana a Ghibeii. 

 44. Atunci au cazut din fiii lui Veniamin optsprezece mii de inoi, to?i barba?i voinici. 

 45. Iar câ?i au ramas s-au abatut oi au fugit în pustiu spre stânca lui Rimon oi au mai ucis Israeli?ii pe drum cinci mii de oameni; alergând dupa ei pâna la Ghideom au mai ucis din ei înca doua mii de oameni. 

 46. Iar to?i fiii lui Veniamin care au cazut în ziua aceea au fost douazeci oi cinci de mii, purtatori de sabie, oi to?i aceotia erau oameni voinici. 

 47. ai au fugit cei ce scapasera în pustiu, la stânca lui Rimon, ca la oase sute de oameni oi au ramas acolo în muntele cel stâncos al lui Rimon patru luni. 

 48. Iar Israeli?ii s-au întors la fiii lui Veniamin oi i-au lovit cu sabia în cetate: oi oameni oi vite oi tot ce au întâlnit în toate ceta?ile oi toate ceta?ile ce-au întâlnit în cale le-au ars cu foc. 

Capitolul 21.
Semin?ia lui Veniamin iaraoi se înmul?eote.  

 1. ai s-au jurat Israeli?ii în Mi?pa, zicând: "Nimeni din noi sa nu-oi dea fetele sale de sorii dupa fiii lui Veniamin". 

 2. Apoi a venit poporul la Betel oi a stat acolo pâna seara înaintea lui Dumnezeu, oi a ridicat glasul sau oi a plâns cu jale mare, 

 3. Zicând: "Doamne, Dumnezeul lui Israel, pentru ce oare s-a petrecut aceasta în Israel, ca iata acum lipseote din Israel o semin?ie?" 

 4. Iar a doua zi s-a sculat poporul de diminea?a oi a facut acolo jertfelnic oi a adus arderi de tot oi jertfe de izbavire. 

 5. Apoi au zis fiii lui Israel: "Cine oare n-a venit la adunarea ce s-a ?inut înaintea Domnului dintre toate semin?iile lui Israel?" Caci blestem mare se rostise asupra acelora care nu aveau sa vina înaintea Domnului în Mi?pa oi se zisese ca aceia sa fie da?i mor?ii. 

 6. ai s-au înduiooat fiii lui Israel fa?a de Veniamin, fratele lor, zicând: "Acum s-a taiat o semin?ie din Israel. 

 7. Ce vom face pentru a gasi femei celor care au ramas, deoarece ne-am jurat înaintea Domnului sa nu le dam femei din fetele noastre? 

 8. Atunci s-a vazut ca din Iabeo-Galaad nu venise nimeni înaintea Domnului la adunarea din tabara. 

 9. ai s-a cercetat poporul oi iata nu era acolo nici unul din locuitorii Iabeoului din Galaad. 

 10. Atunci a trimis acolo obotea douasprezece mii de oameni, barba?i voinici oi le-a dat porunca, zicând: "Merge?i oi lovi?i pe locuitorii din Iabeoul Galaadului cu sabia, oi femeile, oi copiii. 

 11. ai iata ce sa mai face?i: pe orice barbat oi orice femeie care a cunoscut barbat, sa-i da?i pieirii, iar fetele lasa?i-le cu via?a". ai aoa au facut. 

 12. ai au gasit ei printre locuitorii din Iabeoul Galaadului patru sute de fete care nu cunoscusera barbat oi le-au adus în tabara la ailo, care e în pamântul Canaan. 

 13. Atunci toata obotea a trimis sa graiasca fiilor lui Veniamin care erau la stânca lui Rimon oi sa le vesteasca pace. 

 14. ai s-au întors fiii lui Veniamin la Israeli?i oi Israeli?ii le-au dat so?ii din femeile ramase în via?a din Iabeoul Galaadului. Dar curând s-a vazut ca acestea nu erau de ajuns. 

 15. Poporul însa jelea dupa Veniamin, ca Domnul n-a pastrat în întregime semin?iile lui Israel. 

 16. Au zis drept aceea batrânii obotii: "Ce sa facem cu cei ramaoi fara femei, caci au fost stârpite femeile în Veniamin?" 

 17. Apoi au zis: "Pamântul de mootenire sa ramâna în întregime fiilor lui Veniamin, ca sa nu piara semin?ia lui din Israel. 

 18. Dar noi nu le putem da femei din fetele noastre, caci fiii lui Israel s-au jurat, zicând: Blestemat sa fie cel ce va da femei lui Veniamin!" 

 19. ai au mai zis: "Iata, în fiecare an se face sarbatoarea Domnului în ailo, care este aoezat la miazanoapte de Betel oi la rasarit de drumul ce duce de la Betel la Sichem oi la miazazi de Lebona". 

 20. Drept aceea au poruncit fiilor lui Veniamin oi au zis: "Merge?i oi pândi?i din vii 

 21. ai baga?i de seama când vor ieoi fetele din ailo sa joace la hora; atunci sa ieoi?i din vii oi sa va lua?i femei din fetele din ailo oi merge?i în pamântul lui Veniamin. 

 22. Iar când vor veni parin?ii lor sau fra?ii lor cu plângere la noi, noi le vom zice: "Ierta?i-i pentru noi, caci noi n-am luat în razboi femei pentru fiecare dintre ei oi nici voi nu le-a?i dat; acum oi voi sunte?i de vina". 

 23. ai fiii lui Veniamin aoa au oi facut oi oi-au luat femei dupa numarul lor din cele ce erau la hora oi pe care ei le-au rapit oi s-au dus înapoi în mootenirea lor oi au zidit ceta?i oi au început sa traiasca în ele. 

 24. În acelaoi timp Israeli?ii s-au împar?it de acolo oi s-a dus fiecare în semin?ia sa oi la mootenirea lui. 

 25. În zilele acelea nu era rege în Israel oi fiecare facea ce i se parea ca este cu dreptate. 

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=Judecatori
Vă rugăm să respectați drepturile de autor