www.profamilia.ro /scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=Manase
 
 SFÂNTA SCRIPTURA 

Sfânta Scriptura - text integral
versiunea ortodoxa

achizitionare: 20.07.2003

Rugaciunea regelui Manase

Capitolul 1.
Rugaciunea lui Manase, regele lui Iuda, când se afla el ca rob în Babilon. 

 1. "Doamne, Atot?iitorule, Dumnezeul parin?ilor nootri, al lui Avraam, ai lui Isaac oi al lui Iacov, oi al semin?ie celei drepte a lor,

 2. Cel care ai facut cerul oi pamântul cu toata podoaba lor,

 3. Care ai legat marea cu cuvântul poruncii Tale, Care ai încuiat adâncul oi l-ai pecetluit cu numele Tau cel înfricooator oi slavit,

 4. Înaintea caruia toate se tem ol tremura din pricina atotputerniciei Tale,

 5. Pentru ca nimeni nu poate sa stea înaintea stralucirii slavei Tale oi nesuferita este mânia urgiei Tale asupra celor pacatooi!

 6. Însa nemasurata oi neajunsa este oi mila fagaduin?ei Tale,

 7. Caci Tu eoti Domnul cel preaînalt, bun, îndelung-rabdator oi mult-milostiv, caruia îi pare rau de rauta?ile oamenilor.

 8. Tu, Doamne, dupa mul?imea bunata?ii Tale, ai fagaduit pocain?a oi iertare celor ce ?i-au greoit oi dupa mul?imea îndurarilor Tale ai hotarât pocain?a pacatooilor spre mântuire. Aoadar Tu, Doamne, Dumnezeul celor drep?i, n-ai pus pocain?a pentru cei drep?i: pentru Avraam oi Isaac oi Iacov, care nu ?i-au greoit ?ie, ci ai pus pocain?a mie pacatosului, pentru ca am pacatuit mai mult decât nisipul marii.

 9. Multe sunt faradelegile mele oi nu sunt vrednic a cauta oi a privi înal?imea cerului din pricina mul?imii nedrepta?ilor mele.

 10. Strâns sunt eu cu multe catuoe de fier, încât nu pot sa-mi ridic capul meu oi nu am nici loc de odihna, pentru ca Te-am mâniat oi am facut rau înaintea Ta; n-am împlinit voia Ta, nici am pazit poruncile Tale, ci am pus urâciuni oi am înmul?it smintelile.

 11. Dar acum îmi plec genunchii inimii mele, rugând bunatatea Ta,

 12. Am pacatuit, Doamne, am pacatuit oi faradelegile mele eu le cunosc,

 13. Însa cer, rugându-Te: Iarta-ma Doamne, iarta-ma oi nu ma pierde în faradelegile mele oi nici nu ma osândi la întuneric sub pamânt,

 14. Caci Tu eoti, Dumnezeule, Dumnezeul celor ce se pocaiesc. Arata-?i peste mine bunatatea Ta, mântuindu-ma pe mine nevrednicul, dupa mare mila Ta.

 15. ai Te voi preaslavi în toate zilele vie?ii mele. Caci pe Tine Te slavesc toate puterile cereoti oi a Ta este slava în vecii vecilor. Amin!"

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=Manase
Vă rugăm să respectați drepturile de autor