www.profamilia.ro /scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=Miheia
 
 SFÂNTA SCRIPTURA 

Sfânta Scriptura - text integral
versiunea ortodoxa

achizitionare: 20.07.2003

Miheia

Capitolul 1.
Proorocie despre pustiirea lui Iuda oi a Samariei din pricina îndepartarii de la Dumnezeu.

 1. Cuvântul Domnului care a fast catre Miheia din Moreoet în vremea domniei lui Iotam, Ahaz oi Iezechia, regii lui Iuda, când a avut vedenie pentru Samaria oi Ierusalim. 

 2. Asculta?i, voi neamuri toate, ia aminte pamântule oi tot ce se afla pe tine! Caci Domnul Dumnezeu va fi voua marturie împotriva voastra, Domnul din templul cel sfânt al Sau! 

 3. Caci iata Domnul va ieoi din locaoul Lui, Se va pogorî oi va paoi peste înal?imile pamântului; 

 4. Mun?ii se vor topi sub El ca ceara în fa?a focului oi vaile vor curge, cum se pornesc la vale apele pe povârnio. 

 5. Toate acestea vor fi din pricina faradelegii lui Iacov oi a pacatului casei lui Israel. Care este faradelegea lui Iacov? Oare nu Samaria? ai care sunt înal?imile lui Iuda? Oare nu Ierusalimul? 

 6. Pentru aceasta voi preface Samaria într-o gramada de pietre adunate de pe câmp, când se sadeote via; voi pravali în vale pietrele ei oi temeliile ei le voi dezveli. 

 7. Toate chipurile ei cele cioplite vor fi doborâte, toata boga?ia adunata din pre?ul desfrânarii va fi arsa în foc oi toate chipurile ei de idoli le voi face una cu pamântul; caci din plata de desfrânata i-a adunat oi în plata de desfrânata se vor preface! 

 8. Din aceasta pricina Ma voi tângui oi voi urla, voi merge descul? oi gol; voi scoate urlete ca oacalii oi ?ipete ca stru?ii; 

 9. Caci rana ei este fara de leac, ajuns-a pâna în Iuda, atins-a por?ile poporului Meu, pâna la Ierusalim. 

 10. Nu da?i de veste în Gat, oi în Aco, nu plânge?i! În Bet-Leafra tavali?i-va în pulbere! 

 11. Cornul suna pentru voi, locuitori din aafir. oi din cetatea lor nu ies cei din Taanan. Plângere se aude în Bet-Hae?el, caci ve?i fi lipsi?i de sprijin. 

 12. Cum sa nadajduiasca locuitorii cei din Marot ca le va fi bine, când nenorocirea de la Domnul s-a coborât la por?ile Ierusalimului? 

 13. Înhama?i caii la caru?a, locuitori ai Lachioului! Iata începutul ispaoirii pacatului fiicei Sionului, caci în tine s-au aflat faradelegile lui Israel. 

 14. De aceea tu vei renun?a sa stapâneoti Moreoet-Gat; casele Aczibului vor fi o dezamagire pentru regii Israelului! 

 15. Î?i voi aduce un nou cuceritor ?ie care locuieoti în Mareoa; stralucirea Israelului va merge pâna la Odolam! 

 16. Fii pleouva oi te rade pentru copiii tai cei dragi, mareote-?i pleouvia ca a vulturului, caci ei au fost duoi în robie, departe de tine! 

Capitolul 2.
Faradelegile fiilor lui Israel oi prezicerea robiei lor. 

 1. Vai de cei ce cugeta gânduri silnice stând în aoternuturile lor oi de cei ce savâroesc faradelegea la lumina zilei de îndata ce afla prilej. 

 2. Le plac ?arinile, pentru aceea le oi rapesc; casele, de aceea le oi iau. Calca silnic drepturile stapânului oi ale casei lui, ale omului oi ale mootenirii lui. 

 3. Pentru aceasta aoa zice Domnul  Iata ca Eu pun la cale pentru neamul acesta o nenorocire, de care nu ve?i putea sa va feri?i grumazul vostru oi nu ve?i mai calca mândri; caci vremurile sunt rele. 

 4. În vremea aceea ve?i ajunge de batjocura oi vi se va cânta un cântec de jale: "Domnul a spus, oi iata ca au fost nimici?i! El da în alte mâini partea de mootenire a poporului Sau! Cum ia El fara sa mai dea înapoi oi ogoarele noastre le împarte vrajmaoului! 

 5. Pentru aceasta voi nu ve?i avea pe nimeni care sa arunce funia pentru sor?ii vootri în obotea Domnului!" 

 6. Nu zice?i nimic împotriva! Nu va ridica?i împotriva, caci aceasta nu poate sa departeze ruoinea voastra! 

 7. Casa lui Iacov zice: "Oare Dumnezeu a pierdut rabdarea? Acestea sunt lucrurile Sale?" Cuvintele Mele nu sunt ele, oare, binevoitoare pentru cel ce umbla pe calea cea dreapta? 

 8. Ci voi, împotriva poporului Meu, sta?i într-ajutor vrajmaoului lui. Mai înainte ca sa navaleasca Salmanasar voi jefui?i ca la razboi pe cei care merg cu încredere pe calea lor; 

 9. Voi da?i afara pe femeile poporului Meu din casele lor placute, iar feciorilor lor le lua?i pentru totdeauna slava Mea! 

 10. Scula?i-va oi pleca?i, caci aici nu este loc de odihna; din pricina întinaciunii lui, va avea parte de chinuri grozave. 

 11. O! Daca ar putea cineva sa fie purtat de duhul nascocirilor oi sa spuna cuvinte mincinoase, zicând: "Am sa-?i proorocesc despre vin oi despre bautura cea îmbatatoare", acesta ar fi proorocul poporului acestuia. 

 12. Te voi aduna pe tine, Iacove tot, voi strânge laolalta ceea ce a mai ramas din Israel! Îl voi aduna ca pe oile ce sunt în mare primejdie, ca pe o turma în mijlocul unei nenorociri. Spaimânta?i, ei vor fugi departe de locul prapadului! 

 13. Cel ce croieote cale este în fruntea lor; ei îoi croiesc cale oi trec oi ies pe o poarta, iar regele merge înaintea lor Domnul este în fruntea lor. 

Capitolul 3.
Mustrari pentru capetenii oi pentru preo?i. 

 1. ai am zis: "Asculta?i acum, capetenii ale lui Iacov oi judecatori ai casei lui Israel: Oare nu este datoria voastra sa cunoaote?i dreptatea? 

 2. Ei urasc binele oi iubesc raul, jupoaie pielea de pe oameni oi carnea de pe oasele lor. 

 3. ai, dupa ce vor fi mâncat carnea poporului meu, vor fi jupuit pielea oi oasele lor le vor fi sfarâmat oi prefacut în buca?i ca oi carnea în oala, ca trupul lor în caldare, 

 4. Atunci vor striga catre Domnul, dar El nu le va raspunde oi în vremea aceea Îoi va ascunde fa?a Sa de la ei, din pricina faptelor lor celor rele. 

 5. Aoa zice Domnul împotriva proorocilor care ratacesc pe poporul meu, care atât cât au în ce sa-oi înfiga din?ii propovaduiesc pacea, dar împotriva celor care nu le arunca nimic în gura se pornesc cu razboi. 

 6. Pentru aceasta va fi pentru voi noapte în loc de vedenie oi întuneric în loc de proorocie! Soarele va apune peste prooroci oi ziua se va preface în întuneric! 

 7. Vazatorii se vor face de ruoine oi ghicitorii vor fi de ocara oi to?i îoi vor acoperi barba, caci nu vor avea nici un raspuns de la Domnul. 

 8. Iar eu mul?umita Duhului lui Dumnezeu sunt plin de putere, de dreptate oi de tarie, ca sa vadesc faradelegea lui Iacov oi pacatul lui Israel. 

 9. Asculta?i acestea voi, capetenii ale casei lui Iacov, judecatori ai casei lui Israel, voi cei ce sim?i?i scârba pentru dreptate oi strâmba?i ceea ce este drept, 

 10. Care zidi?i Sionul cu faradelegi oi Ierusalimul cu strâmbata?i! 

 11. Capeteniile lor fac judecata pentru plocoane, preo?ii dau înva?atura legii pentru plata oi profe?ii profe?esc pentru bani oi se sprijina pe Domnul zicând: "Domnul este în mijlocul nostru oi prapadul nu va veni peste noi!" 

 12. Deci, din pricina voastra, Sionul va fi arat cu plugul ca o ?arina oi Ierusalimul va fi prefacut într-un morman de ruine oi muntele templului va ajunge o înal?ime acoperita cu padure!" 

Capitolul 4.
Profe?ie despre chemarea neamurilor oi izbavirea din robie. 

 1. ai în zilele cele de apoi, muntele templului Domnului se va înal?a peste vârfurile mun?ilor oi mai sus decât dealurile oi catre el vor curge popoarele; 

 2. Popoare multe se vor îndrepta spre el zicând: "Veni?i sa ne suim în muntele Domnului, în templul Dumnezeului lui Iacov, oi El ne va înva?a caile Sale, oi sa mergem pe cararile Sale, ca din Sion va ieoi legea oi cuvântul lui Dumnezeu din Ierusalim!" 

 3. El va fi judecator al multor popoare oi dreptate va împar?i la neamuri puternice pâna departe. Acelea vor preface sabiile lor în fiare de plug oi lancile lor în cosoare. ai nici un neam nu va mai ridica sabia împotriva altuia oi nu se vor mai înva?a cum sa se lupte; 

 4. Ci fiecare va sta liniotit sub vita oi smochinul lui oi nimeni nu-i va înfricooa, caci gura Domnului Savaot a grait! 

 5. Atunci toate popoarele vor umbla fiecare în numele dumnezeului sau, iar noi vom merge în numele Domnului Dumnezeului nostru de acum oi pâna în veac! 

 6. În ziua aceea, zice Domnul, voi aduna laolalta pe cei care o luasera la fuga oi pe cei chinui?i; 

 7. ai din cei ochiopi voi face un rest oi din cei ce au fost împovara?i, un neam puternic, oi Domnul va împara?i peste ei în muntele Sionului, de acum oi pâna m veac! 

 8. Iar la tine, turnul de paza al turmei, colina fiicei Sionului, la tine se va întoarce stapânirea de odinioara, împara?ia fiicei Ierusalimului! 

 9. ai acum pentru ce strigi aoa de tare? Oare î?i lipseote rege oi sfatuitorul tau a pierit oi te-au cuprins durerile ca pe una care naote? 

 10. Sufere dureri de naotere oi zvârcoleote-te ca o femeie în chinuri, fiica a Sionului, caci vei ieoi din cetate oi te vei salaolui în câmp oi te vei duce în Babilon. Acolo tu vei fi izbavita oi acolo te va rascumpara Domnul din mâna vrajmaoilor tai. 

 11. Acum s-au adunat la tine neamuri fara de numar, care zic: "Pângarita sa fie, oi ochii nootri sa priveasca nesa?iooi Sionul!" 

 12. Dar ele nu cunosc cugetele Domnului oi nu pricep sfatul Lui, ca El le-a adunat ca snopii pe arie. 

 13. Scoala-te oi calca în picioare pe fiica Sionului; ca voi face cornul tau de fier oi copitele tale de arama! Tu vei zdrobi popoare multe oi prada luata de la ele, Domnului o vei închina oi boga?iile lor Stapânului a tot pamântul. 

 14. ai acum închide-te cu zid, Bet-Gader! Suntem cuprinoi de toate par?ile! Ei lovesc cu toiagul peste obraz pe toate semin?iile lui Israel! 

Capitolul 5.
Profe?ie despre naoterea lui Mesia oi întoarcerea neamurilor. 

 1. ai tu, Betleeme Efrata, deoi eoti mic între miile lui Iuda, din tine va ieoi Stapânitor peste Israel, iar obâroia Lui este dintru început, din zilele veoniciei. 

 2. Pentru aceasta îi va lasa pâna în vremea când aceea ce trebuie sa nasca va naote. Atunci ramaoi?a fra?ilor sai se va întoarce la fiii lui Israel. 

 3. El va fi voinic oi va paote poporul prin puterea Domnului, întru slava numelui Domnului Dumnezeului Sau oi to?i vor fi fara de grija, iar El va fi mare, pâna la marginile pamântului. 

 4. ai El Însuoi va fi pacea noastra! Când Asiria va navali în ?ara noastra oi va patrunde calcând în palatele noastre, noi vom ridica împotriva lui oapte pastori oi opt capetenii, 

 5. Care vor pustii ?ara Asiriei cu sabia oi ?ara lui Nimrod cu sabia scoasa din teaca. ai ne va izbavi de Asiria, când aceasta va navali în ?ara noastra oi când va trece peste hotarele noastre. 

 6. Iar restul lui Iacov va fi în mijlocul multor popoare ca roua de la Domnul oi ca bura de ploaie pe iarba, care nu se bizuie pe nimeni oi nu aoteapta ajutor de la fiii oamenilor. 

 7. ai va mai fi restul lui Iacov, între popoare multe, ca un  leu între dobitoacele din padure oi ca un pui de leu în turma de oi, care trece, calca în picioare oi prada, fara ca nimeni sa-i poata smulge prada. 

 8. Mâna ta se va ridica împotriva vrajmaoilor tai oi to?i asupritorii tai vor fi nimici?i! 

 9. ai în ziua aceea, zice Domnul, voi nimici caii tai din mijlocul tau oi toate carele tale le voi distruge. 

 10. ai voi darâma oraoele din ?ara ta oi toate ceta?ile tale le voi face una cu pamântul. 

 11. ai din mâna ta voi nimici pe vrajitori oi tu nu vei mai avea ghicitori; 

 12. Voi darâma idolii tai oi stâlpii idoleoti din mijlocul tau oi nu te vei mai închina lucrurilor mâinilor tale; 

 13. Voi nimici dumbravile din mijlocul tau oi voi taia copacii tai, afierosi?i idolilor. 

 14. Iar în mânia oi în iu?imea Mea Ma voi razbuna asupra popoarelor care nu M-au ascultat. 

Capitolul 6.
Jertfele placute Domnului oi amenin?area cu pedepse pentru faradelegi. 

 1. Asculta?i deci ce zice Domnul: "Scoala-te! Fa judecata cu mun?ii, iar colinele sa auda glasul tau". 

 2. Asculta?i, voi mun?ilor, certarea Domnului oi voi, neclintite temelii ale pamântului! Ca Domnul este în judecata cu poporul Sau oi va grai împotriva lui Israel. 

 3. Poporul Meu! Ce ?i-am facut oi cu ce te-am împovarat? Raspunde-Mi! 

 4. Eu sunt Cel care te-am scos din ?ara Egiptului oi din casa robiei te-am rascumparat oi ?i-am trimis înainte pe Moise, pe Aaron oi pe Mariam! 

 5. Poporul Meu! Adu-?i aminte de sfatul lui Balac, regele Moabului, oi ce i-a raspuns lui Balaam, feciorul lui Peor - când tu ai mers de la aitim pâna la Ghilgal - ca sa cunooti dreptatea lui Dumnezeu". 

 6. "Cu ce ma voi înfa?ioa înaintea Domnului oi ma voi pleca înaintea Dumnezeului celui Preaînalt? Înfa?ioa-ma-voi cu arderi de tot, cu vi?ei de un an? 

 7. Dar, oare, Domnului Îi vor placea miile de berbeci, zecile de mii de râuri de untdelemn? Oare Îi voi da pe cel dintâi nascut al meu ca pre? pentru faradelegea mea oi rodul pântecelui meu pentru pacatul sufletului meu?" 

 8. ?i s-a aratat, omule, ceea ce este bun oi ceea ce Dumnezeu cere de la tine: dreptate, iubire oi milostivire oi cu smerenie sa mergi înaintea Domnului Dumnezeului tau! 

 9. Glasul Domnului striga catre cetate - oi este în?elept cine se teme de numele Tau -: "Asculta?i, voi semin?ii oi tu obote a ceta?ii! 

 10. Oare voi scapa din vedere casa celui fara de lege, comorile celui pacatos oi efa cea mica blestemata? 

 11. Oare voi ierta pe cel cu cântare nedrepte oi cu greuta?i înoelatoare în sac? 

 12. Ca boga?ii din cetate sunt plini de silnicie oi locuitorii graiesc cuvinte mincinoase oi limba lor este numai viclenie în gura lor. 

 13. ai Eu am început sa te bat oi sa te pustiesc din pricina pacatelor tale. 

 14. Vei mânca, dar nu te vei satura oi foamea va roade launtrul tau; vei pune la o parte, dar nu vei putea scapa nimic, oi ceea ce vei scapa, voi trece prin ascu?ioul sabiei. 

 15. Tu vei semana, dar nu vei secera; vei calca în teasc smochine, dar nu te vei unge cu untdelemn; vei face must, dar nu vei bea vin. 

 16. Caci voi a?i luat aminte la rânduielile lui Omri oi la toate faptele casei lui Ahab oi v-a?i purtat dupa sfaturile lor, ca sa va dau pustiirii oi pe locuitorii tai, batjocurii. Pentru aceasta ve?i avea în sarcina voastra ocara poporului Meu!" 

Capitolul 7.
Mustrarea Iudeilor oi fagaduin?a izbavirii de robie. 

 1. Vai mie! Caci am ajuns ca dupa culesul fructelor de vara, ca dupa culesul viilor! Nu se mai afla nici un strugure de mâncare, nici o smochina timpurie pe care o doreote sufletul meu! 

 2. Om cucernic nu mai este în ?ara oi nici un om drept pe pamânt; to?i pândesc sa verse sânge, unii întind cursa altora. 

 3. Mâinile lor sunt gata sa savâroeasca raul: capetenia cere daruri, judecatorul cere plata oi cel mare graieote dupa pofta sufletului sau. 

 4. Cel mai bun dintre ei este ca un spin, cel mai cinstit dintre ei este mai rau decât un gard de maracini. Ziua vestita de strajile Tale, ziua pedepsirii Tale a sosit; acum ei vor fi în mare tulburare! 

 5. Nu va încrede?i în prieteni oi în cel de aproape nu va pune?i nadejdea oi de aceea care se sprijina pe pieptul tau pazeote cuvintele gurii tale! 

 6. Caci feciorul defaima pe tatal sau oi fiica se scoala împotriva mamei sale; iar duomanii omului sunt cei din casa lui. 

 7. Ci eu numai spre Domnul voi a?inti privirea, în Domnul Dumnezeul meu îmi voi pune nadejdea oi Dumnezeul meu ma va asculta. 

 8. Nu te bucura de mine, vrajmaoa mea, caci daca eu cad, ma scol, iar când stau în întuneric, Domnul este lumina mea. 

 9. Îndura-voi mânia Domnului, caci am pacatuit împotriva Lui, pâna când El va judeca pricina mea oi îmi va face dreptate; El ma va scoate la lumina oi voi privi dreptatea Lui. 

 10. Sa vada vrajmaoa mea oi sa se ascunda de ruoine, ea care-mi spunea: "Unde este Domnul Dumnezeul tau?" Ochii mei se vor uita la ea, oi ea va fi calcata în picioare ca noroiul de pe uli?e. 

 11. Vine ziua când zidurile tale vor fi zidite iaraoi, când nu va mai fi nici o lege din acestea. 

 12. În ziua aceea vor veni la tine din Asiria oi din ceta?ile Egiptului, din Egipt oi pâna la Eufrat, de la o mare o? pâna la cealalta oi de la un munte pâna la altul. 

 13. ?ara se va preface în pustiu din pricina locuitorilor ei, ca pre? al purtarii lor. 

 14. Paote poporul cu toiagul tau, turma mootenirii tale, cea care salaoluieote singura în padure, în mijlocul Carmelului! Sa pasca în Vasan oi în Galaad ca în zilele cele de altadata! 

 15. Ca în ziua când ai ieoit din ?ara Egiptului î?i voi arata lucruri minunate! 

 16. Vedea-vor neamurile oi se vor ruoina, cu toata puterea lor; vor pune mâna la gura, iar urechile lor vor fi cuprinse de surzenie. 

 17. Vor linge pulbere ca oerpii, ca oi târâtoarele pamântului vor fi cuprinse de spaima, ieoind din ascunziourile lor; vor veni tremurând catre Domnul Dumnezeul nostru oi se vor înfricooa de Tine. 

 18. Cine este Dumnezeu ca Tine, Care ier?i faradelegea oi treci cu vederea pacatele restului mootenirii Tale? Mânia Lui nu ?ine totdeauna, caci El iubeote îndurarea. 

 19. ai milostiveote-Te iaraoi spre noi oi faradelegile noastre calca-le în picioare! Arunca în adâncul marii toate pacatele noastre. 

 20. Pastreaza credinciooia fagaduita lui Iacob oi îndurarea pe care ai aratat-o lui Avraam, precum ai jurat catre parin?ii nootri în zilele de odinioara. 

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=Miheia
Vă rugăm să respectați drepturile de autor