www.profamilia.ro /scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=Neemia
 
 SFÂNTA SCRIPTURA 

Sfânta Scriptura - text integral
versiunea ortodoxa

achizitionare: 20.07.2003

Cartea lui Neemia (a doua Ezdra)

Capitolul 1.

 1. Cuvintele lui Neemia, fiul lui Hacalia. "În luna Chislev, în anul al douazecilea al regelui Artaxerxe, mi s-a întâmplat sa fiu în capitala Suza. 

 2. Atunci a venit din Iuda Hanani, unul din fra?ii mei oi al?i câ?iva oameni; oi i-am întrebat despre cei ee scapasera din robie oi ramasesera în Iuda oi despre Ierusalim. 

 3. "Cei ce au scapat din robie oi au ramas - îmi spusera ei - sunt acolo, în ?ara lor, în mare necaz oi înjosire; iar zidurile Ierusalimului sunt darâmate oi por?ile lui arse". 

 4. Auzind eu cuvintele acestea, am început sa plâng oi am fost întristat câteva zile, am postit oi m-am rugat înaintea Dumnezeului ceresc, zicând: 

 5. "Doamne, Dumnezeule al cerurilor, Dumnezeul cel mare oi înfricooator, Care pazeoti legamântul Tau oi eoti milostiv cu cei ce Te iubesc oi pazesc poruncile Tale, 

 6. Sa fie urechile Tale cu luare-aminte oi ochii Tai deschioi, ca sa auzi rugaciunea robului Tau, cu care ma rog eu acum ziua oi noaptea înaintea Ta, pentru fiii lui Israel, robii Tai, marturisind pacatele fiilor lui Israel, cu care am pacatuit înaintea Ta oi eu oi casa tatalui meu. 

 7. Noi Te-am mâniat oi n-am pazit poruncile, legile oi orânduielile pe care le-ai dat Tu lui Moise, robul Tau. 

 8. Adu-?i aminte însa de cuvântul pe care l-ai spus robului Tau Moise, când ai zis: "De ve?i pacatui, va voi împraotia printre popoare; 

 9. Iar când va ve?i întoarce la Mine oi ve?i pazi poruncile Mele oi le ve?i împlini, atunci, de a?i fi izgoni?i chiar oi la marginea cerului, oi de acolo va voi aduna oi va voi aduce la locul pe care l-am ales, ca sa-Mi pun numele Meu acolo". 

 10. Aceotia însa sunt robii Tai oi poporul Tau, pe care Tu l-ai rascumparat cu puterea Ta oi cu mâna Ta cea puternica. 

 11. Rogu-Te dar, o, Doamne, sa fie urechile Tale cu luare-aminte la rugaciunea robului Tau oi la rugaciunea robilor Tai, carora le place sa se teama de numele Tau, oi ajuta robului Tau acum oi-i da sa dobândeasca mila la omul acesta. Caci eu eram paharnicul regelui". 

Capitolul 2.

 1. "În luna Nisan, în anul al douazecilea al regelui Artaxerxe, având vinul în seama mea, am luat vin oi am dat regelui oi niciodata, mi se pare, nu m-am aratat trist înaintea lui. 

 2. Dar regele mi-a zis: "De ce este trista fa?a ta? De bolnav, nu eoti bolnav! Se vede ca ai vre-o întristare la inima!" 

 3. ai m-am speriat straonic oi am raspuns regelui: "în veci sa traiasca regele! Cum sa nu fie trista fata mea, când cetatea, casa mormintelor parin?ilor mei, este pustiita oi por?ile ei arse cu foc!" 

 4. "ai ce doreoti tu?" - întreba regele. Eu însa, dupa ce m-am rugat Dumnezeului ceresc, am zis catre rege: 

 5. "De binevoieote regele oi de are robul tau trecere la tine, atunci trimite-ma în Iuda, la cetatea unde sunt mormintele parin?ilor mei, ca sa o zidesc". 

 6. Iar regele oi regina, care oedea lânga el, mi-au zis: "Cât timp are sa dureze calatoria ta oi când ai sa te întorci?" ai dupa ce am aratat cât timp am sa lipsesc, regele a binevoit sa ma trimita în Iuda. 

 7. La plecare însa am zis catre rege: "De binevoieote regele, sa-mi dea scrisori catre guvernatorii de peste fluviu, ca sa-mi dea drumul sa pot ajunge în Iuda, 

 8. Precum oi o scrisoare catre Asaf, pazitorul padurilor regelui, ca sa-mi dea lemn pentru por?ile ceta?ii, cele dinspre templul Domnului, oi pentru zidul ceta?ii oi pentru casa mea de locuit". ai mi-a dat regele scrisori, pentru ca mâna binefacatoare a Dumnezeului meu era peste mine. 

 9. ai am mers la guvernatorii de peste fluviu oi le-am dat scrisorile regelui. Regele însa trimisese cu mine capetenii militare cu calare?i. 

 10. Dar când au auzit de aceasta Sanbalat Horonitul oi Tobie, robul amonit, le-a parut foarte rau ca a. venit un om sa se îngrijeasca de binele fiilor lui Israel. 

 11. Iar dupa ce am ajuns la Ierusalim oi am stat acolo trei zile, 

 12. M-am sculat noaptea cu pu?ini oameni ai mei sa cercetez cetatea. Nu spusesem însa nimanui ce-mi daduse Dumnezeu în gând sa fac pentru Ierusalim oi nu se afla acolo la mine nici o vita, decât numai aceea pe care încalecasem eu. 

 13. ai am ieoit atunci noaptea pe Poarta Vaii oi m-am îndreptat spre izvorul Dragonului oi spre Poarta Gunoiului oi am cercetat zidurile Ierusalimului cele stricate oi por?ile lui cele arse. 

 14. ai m-am apropiat de poarta Izvorului oi de iazul Regelui, dar nu era ioc sa treaca dobitocul care ma purta. 

 15. ai de aceea m-am suit înapoi pe vale oi am cercetat din nou zidurile oi, intrând tot pe Poarta Vaii, m-am înapoiat. 

 16. Capeteniile insa nu otiau unde fusesem eu oi ce facusem. Pâna atunci eu nu spusesem nimic nici Iudeilor, nici preo?ilor, nici celor mai de seama, nici capeteniilor, nici celorlal?i care se îndeletniceau cu felurite lucrari. 

 17. Atunci însa le-am zis: "Voi vede?i în ce stare rea ne aflam: Ierusalimul este darâmat oi por?ile lui mistuite de foc. Hai sa zidim zidurile Ierusalimului oi nu vom mai fi de batjocura!" 

 18. ai le-am istorisit cum mâna binefacatoare a lui Dumnezeu fusese peste mine oi cum mi-a vorbit regele. Atunci ei au zis: "Hai sa zidim!" ai s-au întarit ei în aceasta hotarâre buna. 

 19. Dar auzind despre aceasta, Sanbalat Horonitul, Tobie, robul amonit oi Gheoem Arabul au râs de noi oi cu dispre? ne-au zis: "Ce v-a?i apucat sa face?i voi aici? Nu cumva gândi?i sa va razvrati?i împotriva regelui?"Dumnezeul cel ceresc ne va ajuta, le raspunsei eu. Noi, slujitorii Lui, ne vom apuca de zidit, iar voi n-ave?i nici parte, nici drept, nici pomenire în Ierusalim". 

Capitolul 3.

 1. "Atunci s-a ridicat Eliaoib, preotul cel mare, cu fra?ii sai preo?i oi au zidit Poarta Oilor oi, punându-i canaturile, au sfin?it-o; tot ei au reparat oi zidul de la turnul Mea pâna la turnul Hananeel oi l-au sfin?it. 

 2. Lânga Eliaoib au zidit Ierihonenii, iar lânga aceotia a zidit Zacur, fiul lui Imri. 

 3. Fiii lui Senaa au zidit Poarta Peotilor oi au acoperit-o, punându-i canaturile cu încuietorile oi zavoarele trebuitoare. 

 4. De la aceotia înainte a reparat Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Haco?; lânga acesta a reparat Meoulam, fiul lui Berechia, fiul lui Meoezabeel; de la aceotia înainte a reparat ?adoc, fiul lui Baana. 

 5. Alaturi de aceotia au reparat cei din Tecoa, ai caror fruntaoi de altfel nu oi-au plecat grumazul sa lucreze pentru Domnul lor. 

 6. Ioiada, fiul lui Paseah oi Meoulam, fiul lui Besodia, au reparat Poarta Veche oi, acoperind-o, i-au pus canaturile cu încuietorile oi zavoarele trebuitoare. 

 7. De la ei înainte au lucrat Melatia Ghibeonitul oi Iadon din Meronot, precum oi oamenii din Ghibeon oi din Mi?pa, supuoi stapânirii guvernatorilor de dincolo de fluviu. 

 8. Alaturi de aceotia a reparat Uziel, fiul lui Harhaia Argintarul, iar de la acesta înainte a reparat Hanania, fiul lui Rocheim. ai întarira Ierusalimul pâna la zidul cel lat. 

 9. De la ei înainte a reparat Refaia, fiul lui Hur, capetenia unei jumata?i din ?inutul Ierusalimului. 

 10. Lânga acesta a reparat, în fa?a casei lui, Iedaia, fiul lui Harumaf, iar lânga el a reparat Hatuo, fiul lui Haoabneia. 

 11. O alta parte de zid a fost reparata de Malchia, fiul lui Harim oi de Haoub, fiul lui Pahat-Moab; tot ei au reparat oi turnul Cuptoarelor. 

 12. De la ei înainte au lucrat, cu fiicele sale, aalum, fiul lui Haloheo, capetenia celeilalte jumata?i a ?inutului Ierusalimului. 

 13. Hanun oi locuitorii din Zanoah au reparat Poarta Vaii. Ei au zidit-o oi i-au pus canaturile cu încuietorile oi zavoarele. Tot ei au facut mai bine de o mie de co?i de zid, pâna la Poarta Gunoiului. 

 14. Malchia, fiul lui Recab, capetenia ?inutului Bet-Hacherem, a reparat Poarta Gunoiului; i-a pus canaturile, cu încuietorile oi zavoarele necesare. 

 15. aalum, fiul lui Col-Hoze, capetenia ?inutului Mi?pa, a reparat Poarta Izvorului, a zidit-o oi i-a pus canaturile cu încuietorile oi zavoarele trebuitoare. El a mai facut zidul de la scaldatoarea Siloam, de lânga gradina regelui, pâna la scara ce coboara din cetatea lui David. 

 16. De la el înainte a reparat Neemia, fiul lui Azbuc, capetenia unei jumata?i din ?inutul Bet-?ur, pâna în fa?a mormintelor lui David oi pâna la iazul cel sapat oi pâna la Casa Vitejilor. 

 17. De la el înainte au reparat levi?ii: Rehum, fiul lui Bani; lânga acesta a reparat Haoabia, capetenia unei jumata?i din ?inutul Cheila, din partea acestui ?inut. 

 18. Mai departe au reparat fra?ii lui: Bavai, fiul lui Henanad, capetenia celeilalte jumata?i din ?inutul Cheila, 

 19. ai lânga el Ezer, fiul lui Iosua, capetenia din Mi?pa, a reparat alta parte de zid din fa?a scarii armelor pâna la col?. 

 20. De la el înainte Baruc, fiul lui Zabai, a reparat cu multa sârguin?a o alta parte de zid, de la col? pâna la poarta casei lui Eliaoib, preotul cel mare. 

 21. Dupa el a reparat o alta parte de zid Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Haco?, de la poarta casei lui Eliaoib pâna la capatul casei lui Eliaoib. 

 22. Mai departe au reparat preo?ii din împrejurimile Ierusalimului. 

 23. Iar lânga ei, Veniamin oi Haoub au reparat zidul în dreptul casei lor. Lânga ei Azaria, fiul lui Maaseia, fiul lui Anania, a reparat zidul lânga casa sa. 

 24. Lânga acesta, Binui, fiul lui Henadad a reparat alta bucata de zid, de la casa lui Azaria pâna în dreptul col?ului. 

 25. Palal, fiul lui Uzai, a reparat în dreptul unghiului oi al turnului, care se ridica deasupra casei de sus a regelui cea din apropierea cur?ii închisorii. Lânga acesta a reparat Pedaia, fiul lui Paroo. 

 26. Iar cei încredin?a?i templului, care erau pe deal, au reparat zidul pâna în dreptul Por?ii Apelor, spre rasarit oi pâna la turnul cel înalt. 

 27. De la ei înainte cei din Tecoa au reparat o parte, în fa?a turnului celui mare oi înalt pâna la zidul lui Ofel. 

 28. De la Poarta Cailor în sus au reparat preo?ii, fiecare în dreptul casei sale. 

 29. De la ei înainte a reparat ?adoc, fiul lui Imer, dinaintea casei sale, iar dupa el a reparat aemaia, fiul lui aecania, strajerul Por?ii Rasaritului. 

 30. Dupa el Hanania, fiul lui aelemia oi Hanun, al oaselea fiu al lui ?alaf, au reparat alta parte de zid. Dupa ei Meoulam, fiul lui Berechia, a reparat în dreptul locuin?ei lui. 

 31. Apoi Malchia faurarul a reparat pâna la casa celor încredin?a?i templului oi a negustorilor, în dreptul por?ii lui Mifcad oi pâna la foioorul din col?. 

 32. Iar argintarii oi negustorii au dres zidul de la foioorul din col? oi pâna la Poarta Oilor". 

Capitolul 4.

 1. "Când a auzit Sanbalat, ca noi refacem zidurile Ierusalimului, s-a mâniat oi s-a tulburat tare oi a batjocorit pe Iudei; 

 2. ai de fa?a cu fra?ii sai oi de fa?a cu ostaoii samarineni a zis: "Ce fac aceoti Iudei neputinciooi? Se poate oare sa li se îngaduie aceasta? Se poate oare sa aduca jertfe? Se poate oare sa li se îngaduie aceasta? Se poate oare sa dezgroape pietrele din movilele de moloz oi înca arse?" 

 3. Iar Tobie Amonitul de lânga el a zis: "Lasa-i sa zideasca, fiindca are sa vina o vulpe oi are sa le strice zidul lor cel de piatra!" 

 4. Auzi, Dumnezeul nostru, în ce dispre? suntem noi oi întoarce ocara lor asupra copiilor lor oi da-i dispre?ului în ?ara robiei. 

 5. ai nelegiuirile lor sa nu le acoperi, nici pacatul lor sa nu se otearga înaintea fe?ei Tale, pentru ca au amarât pe cei ce zideau! 

 6. ai noi totuoi am lucrat înainte la zid oi l-am încheiat peste tot pâna la jumatate; oi poporului nu-i lipsea râvna de a lucra. 

 7. Dar Sanbalat, Tobie, Arabii, Amoni?ii oi cei din Aodod, auzind ca se înal?a zidurile Ierusalimului, ca sparturile lui au început sa se astupe, s-au mâniat foarte tare; 

 8. ai s-au sfatuit împreuna sa vina cu razboi oi sa darâme Ierusalimul. 

 9. Atunci noi ne-am rugat Dumnezeului nostru oi am pus straja, ca sa ne pazeasca de ei ziua oi noaptea. 

 10. Iudeii însa au zis: "Puterile salahorilor au slabit oi moloz e foarte mult; noi nu mai suntem în stare sa facem zidul". 

 11. Iar duomanii nootri graiau: "Nici n-au sa afle, nici n-au sa vada nimic pâna când vom ajunge în mijlocul lor; îi vom ucide oi vom face sa înceteze lucrul". 

 12. ai dupa ce au venit Iudeii care locuiau lânga ei oi ne-au spus de vreo zece ori, din toate par?ile, ca duomanii nootri au sa navaleasca asupra noastra, 

 13. Atunci în par?ile de jos ale ceta?ii, dupa ziduri, am aoezat poporul dupa semin?ii, cu sabii oi cu lanci oi cu arcuri. 

 14. Apoi am cercetat toate oi, sculându-ma, am zis celor mai de seama oi capeteniilor oi celuilalt popor: "Nu va teme?i de ei! Aduce?i-va aminte de Domnul cel mare oi înfricooator oi lupta?i-va pentru fra?ii vootri, pentru fiii vootri, pentru fiicele voastre, pentru femeile voastre oi pentru casele voastre!" 

 15. Când au auzit duomanii nootri ca ne este cunoscut gândul lor, atunci Dumnezeu a risipit planul lor; iar noi ne-am întors cu to?ii la ziduri, apucându-ne fiecare de lucrul nostru. 

 16. Din acea zi jumatate din tinerii mei se îndeletniceau cu lucrul, iar jumatate din ei stateau gata de aparare cu lanci, cu scuturi, cu arcuri oi cu platooe, iar îndaratul lor se aflau capeteniile a toata casa lui Iuda. 

 17. Cei ce lucrau la zid oi cei ce carau, cu o mâna lucrau, iar cu cealalta ?ineau lancea. 

 18. Fiecare din cei ce zideau erau încinoi peste coapsele lor cu sabia oi aoa lucrau; iar lânga mine se afla cel ce suna din trâmbi?a. 

 19. ai eu am zis celor mai însemna?i oi capeteniilor oi poporului de rând: "Lucrul este mult oi greu oi noi suntem risipi?i pe ziduri oi departa?i unii de al?ii. 

 20. De aceea sa alerga?i la mine acolo unde ve?i auzi sunetul trâmbi?ei oi Dumnezeul nostru se va lupta pentru noi". 

 21. ai aoa am lucrat noi, iar jumatate statea cu lancea în mâna de la rasaritul soarelui pâna seara la ieoirea stelelor. 

 22. Afara de aceasta, tot atunci am mai zis poporului sa ramâna toii în Ierusalim cu robii lor, strajuind în timpul nop?ii, iar în timpul zilei lucrând. 

 23. ai nici eu, nici fra?ii mei, nici slugile mele, nici strajerii care ma înso?isera, nu s-au dezbracat de haine oi fiecare pâna oi la apa mergea cu sabia în mâna". 

Capitolul 5.

 1. Atunci s-a facut murmur mare în popor oi între femei împotriva fra?ilor lor Iudei. 

 2. Erau unii care ziceau: "Noi cu fiii oi cu fiicele noastre suntem mul?i, sa ni se dea pâine sa ne hranim oi sa traim". 

 3. Al?ii ziceau: "Ne-am pus zalog viile oi ogoarele oi casele noastre, ca sa ne luam pâine sa ne astâmparam foamea". 

 4. Iar al?ii ziceau: "Noi luam bani cu camata ca sa platim bir regelui, zalogindu-ne viile oi ogoarele noastre. 

 5. ai noi avem acelaoi trup ca oi fra?ii vootri oi fiii vootri sunt tot aoa cum sunt oi fiii lor; dar iata ca noi suntem nevoi?i sa ne dam fiii oi fiicele robi, ba unele din fiicele noastre se oi afla în robie. N-avem la îndemâna nici un mijloc de rascumparare. ai viile noastre oi ogoarele noastre sunt în stapânirea altora". 

 6. Când am auzit eu murmurul lor oi astfel de vorbe m-am mâniat foarte tare. 

 7. Inima mea s-a tulburat oi am dojenit aspru pe cei mai însemna?i oi pe capetenii. "Voi lua?i mita de la fra?ii vootri", le-am zis eu. ai am facut împotriva lor o adunare mare, 

 8. ai le-am zis: "Noi, pe cât ne-au ajutat puterile, am rascumparat fra?i de ai nootri, Iudei, care fusesera vându?i pagânilor; iar voi vinde?i pe fra?ii vootri". Ei însa taceau oi nu gaseau raspuns. 

 9. "Nu face?i bine - am zis eu mai departe. Nu vi se cuvine oare sa umbla?i în frica lui Dumnezeu, ca sa înlatura?i ocara neamurilor vrajmaoe noua? 

 10. ai eu, fra?ii mei oi slujitorii mei, le-am dat împrumut oi argint oi pâine, dar n-am mai cerut înapoi. 

 11. Întoarce?i-le dar chiar acum ogoarele, viile, maslinii oi casele lor oi dobânda argintului, pâinii, vinului oi untdelemnului, pentru care le-a?i dat împrumut". 

 12. "Se vor întoarce oi nu vom mai cere de la ei - zisera ei. Vom face aoa cum zici tu". Atunci am chemat preo?ii oi le-am poruncit sa le ia juramânt ca vor face aoa. 

 13. Iar eu mi-am scuturat haina oi am zis: "Aoa sa scuture Dumnezeu oi de casa oi de avere pe fiecare om care nu-oi va ?ine cuvântul sau oi aoa sa fie el scuturat oi gol. "Amin" - zise toata adunarea. Atunci am preaslavit pe Dumnezeu oi poporul oi-a împlinit cuvântul. 

 14. oi din ziua aceea în care eu am fost numit guvernator al lor în ?ara lui Iuda, din anul al douazecilea pâna în anul al treizeci oi doilea al regelui Artaxerxe, timp de doisprezece ani eu oi fra?ii mei n-am mâncat pâinea de conducator. 

 15. Iar conducatorii de mai înainte, apasau poporul oi luau de la el pâine oi vin, pe lânga cei patruzeci de sicli de argint; ba pâna oi slugile lor apasau poporul. Eu însa n-am facut aoa, pentru ca ma temeam de Dumnezeu. 

 16. în vremea aceasta eu am mers înainte cu lucrul la zidurile acestea oi nici o ?arina n-am cumparat oi to?i slujbaoii mei se adunau acolo la lucru. 

 17. Eu aveam la masa mea pâna la o suta cincizeci de oameni, Iudei oi capetenii, afara de cei ce veneau la noi de pe la popoarele dimprejur. 

 18. ai iata ce se gatea în fiecare zi: un bou, oase oi îngraoate oi pasari; oi la fiecare zece zile se consuma mul?ime de vin de tot felul. Cu toate acestea pâinea de conducator n-am cerut-o, deoarece poporul acesta avea de dus o munca grea. 

 19. Dumnezeu sa primeasca tot ce am facut eu spre binele poporului acestuia". 

Capitolul 6.

 1. Canaturile por?ilor înca nu le pusesem, când a auzit Sanbalat, Tobie, Gheoem Arabul oi ceilal?i duomani ai nootri ca eu am reparat zidul oi nu a mai ramas nici o spartura în el. 

 2. Atunci au trimis Sanbalat oi Gheoem la mine sa mi se spuna: "Vino sa ne întâlnim împreuna intr-unul din satele din Valea Ono!" Caci ei pusesera la cale sa-mi faca rau. 

 3. Dar eu am trimis la ei robi sa le spuna: "Am de facut un lucru mare oi nu pot sa vin, caci lucrul ar înceta, daca l-ao lasa oi ao veni la voi". 

 4. De patru ori au trimis ei la mine cu aceeaoi poftire oi eu le-am raspuns la fel. 

 5. Atunci a trimis la mine Sanbalat a cincea oara pe slujitorul sau care avea în mâna sa o scrisoare deschisa. 

 6. În ea se scria: "Umbla zvonul printre popoare oi spune oi Gheoem, cum ca tu oi Iudeii v-a?i gândit sa va rascula?i, pentru care scop oi zideoti zidul oi vrei sa fii regele lor, dupa aceleaoi zvonuri; 

 7. ai ai fi pus oi prooroci, ca sa te vesteasca în Ierusalim oi sa-?i zica regele Iudei, oi astfel de zvonuri vor ajunge pâna la rege. Vino deci sa ne sfatuim împreuna". 

 8. Eu însa am trimis sa i se spuna: "Nimic de felul celor ce spui tu n-a fost. Acestea le-ai nascocit tu din capul tau". 

 9. Caci to?i ne înfricooeaza socotind ca ne vom lasa de lucru oi zidul nu se va mai face. Dar eu înca oi mai mult ma încurajam la lucru oi ziceam: "Întareote-ma oi acum, Dumnezeule!" 

 10. ai am mers eu în casa lui aemaia, fiul lui Delaia, fiul lui Mehetabeel, oi el, încuindu-se, a zis: "Sa ne adunam în templul lui Dumnezeu, în mijlocul lui, oi sa încuiem uoile, caci au sa vina sa te ucida, oi au sa vina noaptea sa te ucida". 

 11. "Se poate oare sa fuga un astfel de om, ca mine? - am raspuns eu. Se poate oare ca unul ca mine sa intre în templu, pentru a ramâne cu via?a? Nu merg! " 

 12. ai am cunoscut ca nu Dumnezeu îl trimisese, ci el graia ca un prooroc împotriva mea, pentru ca îl cumparasera Tobie oi Sanbalat. 

 13. ai fusese cumparat ca eu sa ma sperii oi sa fac aoa ai sa greoesc, ca apoi sa aiba lumea parere urâta despre mine, oi sa fiu prigonit pentru aceasta scadere. 

 14. Pomeneote, Dumnezeul meu, pe Tobie oi pe Sanbalat dupa aceste fapte ale lor; de asemenea oi pe prooroci?a Noadia oi pe ceilal?i prooroci care au vrut sa ma sperie! 

 15. Zidul a fost ispravit în ziua a douazeci oi cincea a lunii Elul, adica în cincizeci oi doua de zile. 

 16. Când au auzit de aceasta to?i duomanii nootri oi au vazut aceasta toate popoarele cele dimprejurul nostru, s-au smerit foarte mult oi au cunoscut ca acest lucru a fost facut de Dumnezeul nostru. 

 17. Pe lânga aceasta, în zilele acelea, cei mai de seama ai Iudei au scris multe scrisori, pe care le-au trimis la Tobie, iar ei primeau scrisori de-ale lui Tobie; 

 18. Caci mul?i din Iuda erau cu el în legatura întarita prin juramânt, caci el era ginerele lui aecania, fiul lui Arah, iar fiul sau Iohanan luase de nevasta pe fiica lui Meoulam, fiul lui Berechia. 

 19. Ba îmi vorbeau ei oi de bunatatea lui oi vorbele mele ajungeau la el. ai Tobie trimitea scrisori, ca sa ma sperie. 

Capitolul 7.

 1. Dupa ce s-a terminat zidul oi am pus canaturile oi au fost aoeza?i la slujba lor portarii oi cântare?ii oi levi?ii, 

 2. Atunci am poruncit fratelui meu Hanani oi lui Anania, capetenia ceta?ii Ierusalimului, caci el cu mult mai mult decât al?ii era om credincios oi temator de Dumnezeu, 

 3. ai le-am zis: "Sa nu se deschida por?ile Ierusalimului pâna nu rasare soarele, oi sa le închida oi sa le încuie în fa?a voastra". ai am pus strajeri pe locuitorii Ierusalimului, fiecare când îi venea rândul oi fiecare în fata casei sale. 

 4. Cetatea însa era întinsa oi mare, iar popor era pu?in în ea oi case nu se zidisera din nou. 

 5. ai mi-a dat Dumnezeul meu gând sa aduc pe cei mai mari, pe capetenii oi poporul, ca sa fac o numaratoare, dupa spi?ele neamului lor, oi am gasit cartea cu spi?ele de neam ale celor ce venisera întâia oara, oi într-însa erau scrise urmatoarele: 

 6. Iata locuitorii ?arii care au plecat din robie, unde-i dusese Nabucodonosor, regele Babilonului, oi s-au întors la Ierusalim oi în Iuda, aoezându-se fiecare în cetatea sa, 

 7. Împreuna venind cu Zorobabel: Iosua, Neemia, Azaria, Raamia, Nahamani, Mardoheu, Biloan, Misperet, Bigvai, Nehum oi Baana. Numarul poporului lui Israel: 

 8. Fiii lui Fares, doua mii o suta oaptezeci oi doi; 

 9. Fiii lui aefatia, trei sute oaptezeci oi doi; 

 10. Fiii lui Arah, oase sute cincizeci oi doi; 

 11. Fiii lui Pahat-Moab, din urmaoii lui Iosua oi Ioab, doua mii opt sute optsprezece; 

 12. Fiii lui Elam, o mie doua sute cincizeci oi patru; 

 13. Fiii lui Zatu, opt sute patruzeci oi cinci; 

 14. Fiii lui Zacai, oapte sute oaizeci; 

 15. Fiii lui Binui, oase sute patruzeci oi opt; 

 16. Fiii lui Bebai, oase sute douazeci oi opt; 

 17. Fiii lui Azgad, doua mii trei sute douazeci oi doi; 

 18. Fiii lui Adonicam, oase sute oaizeci oi oapte; 

 19. Fiii lui Bigvai, doua mii oaizeci oi oapte; 

 20. Fiii lui Adin, oase sute cincizeci oi cinci; 

 21. Fiii lui Ater, din familia lui Iezechia, nouazeci oi opt; 

 22. Fiii lui Haoum, trei sute douazeci oi opt; 

 23. Fiii lui Be?ai, trei sute douazeci oi patru; 

 24. Fiii lui Harif, o suta doisprezece; 

 25. Ghibeoni?ii, nouazeci oi cinci; 

 26. Oameni din Betleem oi Netofa, o suta optzeci oi opt; 

 27. Oameni din Anatot, o suta douazeci oi opt; 

 28. Oameni din Bet-Azmavet, patruzeci oi doi; 

 29. Oameni din Chiriat-Iearim, din Chefira oi din Beerot, oapte sute patruzeci oi trei; 

 30. Oameni din Rama oi din Gheba, oase sute douazeci oi unu; 

 31. Oameni din Micmas, o suta douazeci oi doi; 

 32. Oameni din Betel oi din Ai, o suta douazeci oi trei; 

 33. Oameni din celalalt Nebo, cincizeci oi doi; 

 34. Fiii celuilalt Elam, o mie doua sute cincizeci oi patru; 

 35. Fiii lui Harim, trei sute douazeci; 

 36. Ierihoneni, trei sute patruzeci oi cinci; 

 37. Lodieni, Hadidieni oi oameni din Ono, oapte sute douazeci oi unu. 

 38. Fiii lui Senaa, trei mii noua sute treizeci. 

 39. Preo?ii: fiii lui Iedaia, din casa lui Iosif, noua sute oaptezeci oi trei; 

 40. Fiii lui Imer, o mie cincizeci oi doi; 

 41. Fiii lui Paohur, o mie doua sute patruzeci oi oapte; 

 42. Fiii lui Harim, o mie oaptesprezece; 

 43. Levi?ii: fiii lui Iosua oi ai lui Cadmiel, din casa lui Hodavia, oaptezeci oi patru. 

 44. Cântare?ii: fiii lui Asaf, o suta patruzeci oi opt. 

 45. Portarii: fiii lui aalum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acuv, fiii lui Hatita, fiii lui aobai, o suta treizeci oi opt. 

 46. Cei încredin?a?i templului: fiii lui ?iha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot, 

 47. Fiii lui Cheros, fiii lui Sia, fiii lui Padon, 

 48. Fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui aalmai, 

 49. Fiii lui Hanan, fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar, 

 50. Fiii lui Reaia, fiii lui Re?in, fiii lui Necoda, 

 51. Fiii lui Gazam, fiii lui Uza, fiii lui Paseah, 

 52. Fiii lui Besai, fiii lui Meunim, fiii lui Nefioim, 

 53. Fiii lui Bacbuc, fiii lui Hacufa, fiii lui Harhur, 

 54. Fiii lui Ba?lit, fiii lui Mehida, fiii lui Haroa, 

 55. Fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui Tamah, 

 56. Fiii lui Ne?iah, fiii lui Hatifa. 

 57. Fiii robilor lui Solomon: fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Perida; 

 58. Fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidel; 

 59. Fiii lui aefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret-Ha?ebaim, fiii lui Amon. 

 60. Netineii oi fiii robilor lui Solomon în total erau trei sute nouazeci oi doi. 

 61. Iata acum oi cei ce au plecat din Tel-Melah, din Tel-Haroa, din Cherub-Adon oi din Imer, oi care n-au putut sa-oi arate nici casa din care se trag, nici semin?ia, pentru a dovedi ca sunt Israeli?i: 

 62. Fiii lui Delaia, fiii lui Tobie, fiii lui Necoda, oase sute patruzeci oi doi. 

 63. ai dintre preo?i: fiii lui Hobaia, fiii lui Haco?, fiii lui Barzilai, care a luat de so?ie una din fiicele lui Barzilai Galaaditul oi a primit numele acesteia. 

 64. Ei oi-au cautat spi?a neamului lor, dar nu oi-au gasit-o, oi au fost scooi din preo?ie; 

 65. ai guvernatorul le-a zis sa nu manânce din lucrurile de mare sfin?enie pâna nu se va ridica un preot cu Urim oi Tumim. 

 66. Adunarea întreaga a fost de patruzeci oi doua de mii trei sute oaizeci de suflete, 

 67. Afara de robi oi roabe, care erau în numar de oapte mii trei sute treizeci oi oapte. Printre ei se mai aflau doua sute patruzeci oi cinci de cântare?i oi cântare?e. 

 68. Ei aveau oapte sute treizeci oi oase de cai, doua sute patruzeci oi cinci de catâri, 

 69. Patru sute treizeci oi cinci camile oi oase mii oapte sute douazeci asini. 

 70. Unii capi de familie au facut daruri pentru lucru. Tiroata a dat la vistierie o mie de drahme de aur, cincizeci de cupe oi cinci sute treizeci veominte preo?eoti. 

 71. Capeteniile caselor au dat în vistieria lucrarilor douazeci de mii de drahme de aur oi doua mii doua sute mine de argint. Celalalt popor a dat douazeci de mii de drahme de aur oi doua mii de mine de argint oi oaizeci oi oapte de veominte preo?eoti. 

 72. Preo?ii oi levi?ii, portarii, cântare?ii oi oamenii din popor, cei încredin?a?i templului oi tot Israelul s-au aoezat în ceta?ile lor. 

 73. ai când a sosit luna a oaptea, fiii lui Israel se aflau prin ceta?ile lor. 

Capitolul 8.

 1. Atunci s-a adunat tot poporul ca un singur om în pia?a cea din fa?a Por?ii Apelor oi a zis lui Ezdra carturarul sa aduca el cartea legii lui Moise pe care a dat-o Domnul lui Israel. 

 2. ai carturarul Ezdra a adus legea înaintea adunarii, care era alcatuita din barba?i oi din femei oi din to?i acei ce erau în stare sa în?eleaga. Aceasta s-a facut în ziua întâi a lunii a oaptea. 

 3. ai a citit Ezdra din carte de diminea?a pâna la amiaza în pia?a cea de dinaintea Por?ii Apelor, înaintea barba?ilor oi femeilor oi a celor ce erau în stare sa priceapa oi tot poporul a fost cu luare-aminte la citirea car?ii legii. 

 4. Ezdra carturarul statea sus pe un pode? de lemn, facut anume pentru acest prilej. Alaturi de el, la dreapta lui, stateau Matitia, aema, Anaia, Urie, Hilchia oi Maaseia; iar la stânga lui se aflau Pedaia, Misael, Malchia, Haoum, Haobadana, Zaharia oi Meoulam. 

 5. ai a deschis Ezdra cartea înaintea ochilor a tot poporul, caci el se afla mai sus decât tot poporul oi când a deschis el cartea, tot poporul statea în picioare în pia?a. 

 6. Mai întâi Ezdra a binecuvântat pe Domnul, marele Dumnezeu oi tot poporul, ridicându-oi mâinile, a raspuns: Amin, Amin! ai plecându-se, s-a închinat înaintea Domnului pâna la pamânt. 

 7. Apoi Iosua, Bani, aerebia, Iamin, Acub, aabetai, Hodia, Maaseia, Chelita, Azaria, Iozabad, Hanan, Pelaia, oi levi?ii au tâlcuit poporului legea, stând fiecare la locul lui. 

 8. Ei citeau lamurit buca?i din cartea legii lui Dumnezeu, iar buca?ile citite le lamureau oi poporul în?elegea cele ce se citeau. 

 9. Atunci Neemia, guvernatorul, Ezdra preotul oi carturarul, oi levi?ii care înva?au poporul au zis catre tot poporul: "Ziua aceasta este închinata Domnului Dumnezeului vostru, sa nu fi?i trioti, nici sa plânge?i! Caci tot poporul plângea, auzind cuvintele legii. 

 10. Ci merge?i de mânca?i carne grasa oi be?i vin dulce - adaugara ei - oi trimite?i parte oi celor ce n-au nimic gatit, caci ziua aceasta este sfin?ita Domnului nostru. Nu fi?i trioti, caci bucuria Domnului va fi puterea voastra". 

 11. ai au liniotit levi?ii tot poporul, zicând: "Tace?i, caci ziua aceasta este sfânta. Nu fi?i trioti!" 

 12. ai tot poporul s-a dus sa manânce oi sa bea oi sa trimita par?i celor ce nu aveau oi sa faca veselie mare; caci în?elesesera ei cuvintele ce li se tâlcuisera. 

 13. A doua zi, capii familiilor din tot poporul, preo?ii oi levi?ii se strânsesera împrejurul lui Ezdra carturarul, ca sa asculte talmacirea cuvintelor legii. 

 14. ai au gasit ei scris în legea pe care Domnul a dat-o lui Moise, ca fiii lui Israel în timpul sarbatorilor din luna a oaptea trebuie sa locuiasca în corturi. 

 15. ai au vestit aceasta în toate ceta?ile lor oi în Ierusalim, zicând: "Duce?i-va de cauta?i, în munte, crengi de maslin salbatic, de mirt, de finici oi de tufari oi face?i corturi cum este scris". 

 16. Atunci poporul s-a dus sa caute crengi oi a facut fiecare cort pe acoperioul casei lor, în curtea sa, în curtea templului Domnului oi în pia?a de dinaintea Por?ii Apelor oi în pia?a de dinaintea Por?ii lui Efraim. 

 17. Toata obotea celor ce se întorsesera din robie oi-a facut corturi oi a stat în ele. Din zilele lui Iosua, fiul lui Navi, pâna în ziua aceasta, fiii lui Israel nu mai fusesera aoa. ai a fost bucurie foarte mare. 

 18. ai s-a citit din cartea legii Domnului în fiecare zi, din cea dintâi zi pâna la cea din urma. ai au ?inut sarbatoarea oapte zile iar a opta zi au facut o adunare sarbatoreasca, dupa rânduiala. 

Capitolul 9.

 1. În ziua de douazeci oi patru a acestei luni s-au adunat to?i fiii lui Israel, îmbraca?i cu sac oi cu capetele presarate cu cenuoa, ca sa posteasca. 

 2. ai osebindu-se cei ce erau din neamul lui Israel de to?i cei de alt neam, au venit de oi-au marturisit pacatele lor oi faradelegile parin?ilor lor. 

 3. ai dupa ce s-au aoezat la locurile lor, li s-a citit din cartea legii Domnului Dumnezeului lor un sfert de zi, iar alt sfert de zi oi-au marturisit pacatele lor oi s-au închinat Domnului Dumnezeului lor. 

 4. Apoi Iosua, Binui, Cadmiel, aebania, Buni, aerebia, Baani oi Chenani s-au urcat pe pode?ul levi?ilor oi au strigat cu glas mare catre Domnul Dumnezeul lor; 

 5. ai levi?ii Iosua, Cadmiel, Bani, Haoabneia, aerebia, Hodia, aebania oi Petahia au zis: "Scula?i-va oi binecuvânta?i pe Domnul Dumnezeul vostru din veac în veac!"Dumnezeule - a zis Ezdra - slaveasca-se numele Tau cel slavit oi mai presus de urice lauda oi slavire! 

 6. Numai Tu eoti Domn oi numai Tu ai facut cerurile, cerurile cerurilor oi toata ootirea lor, pamântul oi toate cele de pe el, marile oi toate cele ce se cuprind în ele; Tu dai via?a la toate oi ?ie se închina ootirea cerurilor. 

 7. Tu, Doamne Dumnezeule ai ales pe Avram, l-ai scos din Urul Caldeii oi i-ai dat numele de Avraam. 

 8. Tu ai gasit ca inima lui e credincioasa înaintea Ta, Tu ai facut legamânt cu el oi Tu ai fagaduit sa dai urmaoilor lui ?ara Canaanului, a Heteilor, a Amoreilor, a Ferezeilor, a Iebuseilor oi a Ghergheseilor; oi Tu ?i-ai ?inut cuvântul, pentru ca Tu eoti drept. 

 9. Tu ai vazut necazul parin?ilor nootri în Egipt oi ai auzit strigatele lor la Marea Rooie. 

 10. Tu ai facut semne oi minuni înaintea lui Faraon, împotriva tuturor slugilor lui oi împotriva întregului popor din ?ara lui, pentru ca Tu ai vazut cu câta rautate s-au purtat ei cu parin?ii nootri oi ?i-ai facut nume pâna în ziua de astazi. 

 11. Tu ai despar?it marea înaintea parin?ilor nootri oi au trecut prin mijlocul marii ca pe uscat, dar i-ai cufundat în adânc, cum se cufunda o piatra în apa, pe cei ce-i urmareau. 

 12. Tu i-ai pova?uit ziua cu stâlp de nor oi noaptea cu stâlp de foc oi le-ai luminat calea pe care aveau sa mearga. 

 13. Tu Te-ai pogorât pe muntele Sinai, le-ai grait din înal?imea cerurilor oi le-ai dat porunci drepte; legi ale adevarului, înva?aturi oi orânduiri minunate. 

 14. Tu le-ai aratat odihna Ta cea sfânta oi le-ai scris prin Moise, sluga Ta, porunci, rânduieli oi lege. 

 15. Tu le-ai dat din înal?imea cerului pâine, când au flamânzit oi le-ai scos apa din piatra, când au însetat, oi le-ai zis sa intre oi sa mooteneasca ?ara pe care cu juramânt le-ai fagaduit-o. 

 16. Dar parin?ii nootri s-au îndaratnicit oi oi-au învârtooat cerbicia lor; n-au ascultat poruncile Tale, nici s-au supus oi au uitat minunile pe care le-ai facut pentru ei. 

 17. Învârtooatu-oi-au cerbicia lor oi în razvratirea lor oi-au ales o capetenie, ca sa se întoarca în robia lor; dar Tu, fiind Dumnezeu iubitor oi iertator, negrabnic la mânie oi bogat în mila oi îndurare, nu i-ai parasit. 

 18. Chiar când oi-au facut un vi?el turnat oi au zis: "Iata dumnezeul tau care te-a scos din Egipt!" oi s-au dedat la hule mari împotriva Ta, 

 19. În nemarginita Ta îndurare, nu i-ai parasit în pustiu oi stâlpul de nor n-a încetat sa-i calauzeasca ziua în calea lor, nici stâlpul de foc sa le lumineze noaptea drumul ce faceau. 

 20. Trimisu-le-ai Duhul Tau cel bun, ca sa-i în?elep?easca; nu ai lipsit gura lor de mana Ta oi în setea lor le-ai dat apa. 

 21. Timp de patruzeci de ani i-ai hranit în pustie oi nimic nu le-a lipsit; hainele lor nu s-au învechit, nici încal?amintele lor nu s-au rupt. 

 22. Le-ai dat regate oi popoare le-ai împar?it oi au pus stapânire pe ?ara lui Sihon, regele Heobonului oi pe pamântul lui Og, regele Vasanului. 

 23. Tu ai înmul?it pe fiii lui ca stelele cerului oi i-ai dus în ?ara de care ai spus parin?ilor lor ca o vor mooteni. 

 24. ai fiii lor au intrat oi au mootenit ?ara aceea; ai supus înaintea lor pe locuitorii pamântului aceluia, pe Canaanei oi i-ai dat pe aceotia în mâna lor cu regele oi cu tot poporul baotinao, ca sa le faca ce vor vrea. 

 25. ai s-au facut ei stapâni peste ceta?i tari oi peste pamântul roditor, peste case pline de toate bunata?ile, fântâni sapate în piatra, vii, maslini oi pomi roditori din beloug; oi au mâncat oi s-au saturat oi s-au îngraoat traind în desfatari prin bunatatea Ta. 

 26. Dar ei s-au ridicat oi s-au razvratit împotriva Ta; au aruncat legea Ta la spate; pe proorocii Tai care-i îndemnau sa se întoarca la Tine i-au ucis; oi ?i-au adus hule mari. 

 27. Atunci Tu i-ai dat în mâinile vrajmaoilor lor, care i-au apasat. Dar în vremea necazului lor au strigat catre Tine oi Tu i-ai auzit din înal?imea cerurilor oi, în mila Ta cea mare, le-ai trimis izbavitori ca sa-i izbaveasca din mâinile vrajmaoilor lor. 

 28. Iar daca s-au odihnit, au început iar sa faca rau înaintea Ta. Atunci Tu i-ai dat din nou în mâna vrajmaoilor lor ca sa-i stapâneasca. ai ei din nou au strigat catre Tine oi Tu i-ai auzit din înal?imea cerurilor oi, în mila Ta cea mare, i-ai izbavit de multe ori. 

 29. I-ai pova?uit sa se întoarca la legea Ta, dar ei s-au îndaratnicit oi n-au ascultat poruncile Tale, ci au pacatuit împotriva poruncilor care dau via?a celui ce le împlineote oi oi-au îndârjit spinarea lor oi cerbicia lor oi-au învârtooat-o oi nu s-au supus. 

 30. Tu însa, aoteptând întoarcerea lor, i-ai îngaduit mul?i ani oi le-ai deoteptat luarea-aminte prin Duhul Tau oi prin proorocii Tai, dar ei nu oi-au plecat urechea. Atunci i-ai dat în mâna popoarelor straine. 

 31. Dar, în mila Ta cea mare, nu i-ai stârpit, nici nu i-ai parasit, caci Tu eoti un Dumnezeu milos oi îndurat. 

 32. ai acum, Dumnezeul nostru, Dumnezeul cel mare, puternic oi înfricooator, Cel ce ?ii legamântul Tau oi faci mila, nu soco?i ca pu?in lucru suferin?ele ce am îndurat noi, regii nootri, capeteniile noastre, preo?ii nootri, proorocii nootri, parin?ii nootri oi tot poporul Tau din vremea regilor Asiriei pâna în ziua aceasta. 

 33. Tu eoti drept în toate câte ne-au ajuns, caci Tu ai fost credincios, iar noi am facut rau. 

 34. Regii nootri, capeteniile noastre, preo?ii nootri oi parin?ii nootri n-au pazit legea Ta oi n-au luat aminte nici la poruncile Tale, nici la îndemnurile ce le-ai dat. 

 35. Cât au fost în regatul lor în mijlocul binefacerilor Tale, într-o ?ara larga oi roditoare pe care le-ai dat-o Tu, ei nu ?i-au slujit ?ie, nici nu s-au întors de la faptele lor cele urâte. 

 36. ai astazi iata suntem robi oi ?ara ce Tu ai dat-o parin?ilor nootri, ca sa se bucure de roadele ei oi de bunata?ile ei, 

 37. Ea îoi înmul?eote astazi roadele pentru regii carora ne-ai supus pentru pacatele noastre. Ei domnesc peste noi oi peste vitele noastre, dupa bunul lor plac oi noi ne aflam în necaz mare. 

 38. Pentru toate acestea facem legamânt pe care oi noi înoine cu iscalitura, oi capeteniile, levi?ii oi preo?ii nootri îl întaresc cu pecetea". 

Capitolul 10.

 1. Iata acum oi cei care oi-au pus pecetea lor: Neemia guvernatorul, fiul lui Hacalia; 

 2. Preo?ii: Sedechia, Seraia, Azaria, Ieremia, 

 3. Paohur, Amaria, Malchia, 

 4. Hatuo, aebania, Maluc, 

 5. Harim, Meremot, Obadia, 

 6. Daniel, Ghineton, Baruc, 

 7. Meoulam, Abia, Miamin, 

 8. Maazia, Bilgai, aemaia. 

 9. Levi?ii: Iosua, fiul lui Azania, Binui, din fiii lui Henadad, Cadmiel; 

 10. ai fra?ii lor: aebania, Hodia, Chelita, Pelaia, Hanan, 

 11. Mica, Rehob, Haoabia, 

 12. Zacur, aerebia, aebania, 

 13. Hodia, Bani, Beninu. 

 14. Capeteniile poporului: Paroo, Pahat-Moab, Elam, Zatu, Bani, 

 15. Buni, Azgad, Bebai, 

 16. Adonia, Bigvai, Adin, 

 17. Ater, Iezechia, Azur, 

 18. Hodia, Haoum, Be?ai, 

 19. Harif, Anatot, Nebai, 

 20. Magpiao, Meoulam, Hezir, 

 21. Meoezabeel, ?adoc, Iadua, 

 22. Pelatia, Hanan, Anaia, 

 23. Hozea, Hanania, Haoub, 

 24. Haloheo, Pileha, aobec, 

 25. Rehum, Haoabna, Maaseia, 

 26. Ahia, Hanan, Anan, 

 27. Maluc, Harim, Baana. 

 28. Celalalt popor: preo?i, levi?i, portari, cântare?i, cei încredin?a?i templului oi to?i cei ce s-au despar?it de popoarele straine, ca sa urmeze legea lui Dumnezeu, femeile lor, baie?ii lor oi fetele lor, to?i cei ce erau în stare sa priceapa oi sa în?eleaga 

 29. S-au unit cu fra?ii oi cu capeteniile lor oi au fagaduit cu blestem oi juramânt oi au jurat sa se poarte dupa legea lui Dumnezeu, data prin Moise, sluga lui Dumnezeu, sa pazeasca oi sa împlineasca toate poruncile Domnului, Stapânul nostru, hotarârile oi legile Lui. 

 30. Am fagaduit sa nu dam fetele noastre popoarelor ?arii, nici sa luam fetele lor pentru feciorii nootri; 

 31. Sa nu cumparam nimic în ziua de odihna, în zilele de sarbatoare de la popoarele din ?ara, când ne vor aduce în acele zile de vânzare marfuri sau orice bucate; iar în anul al oaptelea sa iertam toate datoriile. 

 32. Am luat de asemenea îndatorirea sa dam a treia parte de siclu, pe an, pentru slujbele templului Dumnezeului nostru. 

 33. Pentru pâinile punerii înainte, pentru jertfa cea necontenita, pentru arderile de tot necontenite, care se fac în zile de odihna, la luna noua oi la sarbatori, pentru lucrurile sfinte, pentru jertfa de iertare, spre cura?irea lui Israel, oi pentru tot ce se savâroeote în templul Dumnezeului nostru. 

 34. Apoi au tras la sorti preo?ii, levi?ii oi poporul, dupa casele noastre parinteoti, ca sa se otie cine oi când trebuie sa aduca în fiecare an, la anumita vreme, lemne în templul Dumnezeului nostru, spre a se arde pe altarul Domnului Dumnezeului nostru, dupa cum este scris în lege. 

 35. Am mai hotarât sa mai ducem în fiecare an la templul Domnului pârga din roadele pamântului nostru oi pârga din roadele tuturor pomilor; 

 36. Sa aducem la templul Dumnezeului nostru, preo?ilor care fac slujbele în templul Dumnezeului nostru, pe întâiul nascut dintre fiii nootri oi dintre dobitoacele noastre, cum este scris în lege, oi pe întâiul-nascut al vitelor noastre mari oi marunte; 

 37. Sa aducem la preo?i, în vistieria templului Dumnezeului nostru, pârga din aluatul nostru oi ofrandele noastre de fructe din tot pomul, din vin oi untdelemn, oi sa dam dijma pentru pamântul nostru levi?ilor, care au dreptul sa o ia în toate ceta?ile de pe pamânturile lucrate de noi. 

 38. Un preot, fiu al lui Aaron, va fi cu levi?ii, când aceotia vor lua zeciuiala; oi din zeciuiala luata, levi?ii vor duce zeciuiala în templul Dumnezeului nostru, în odaile vistieriei. 

 39. Caci în aceste odai atât fiii lui Israel, cât oi fiii levi?ilor trebuie sa aduca prinoase de pâine, de vin oi de untdelemn. Acolo sunt casele sfinte oi stau preo?ii care slujesc oi portarii oi cântare?ii. Astfel noi nu vom lasa în parasire templul Dumnezeului nostru. 

Capitolul 11.

 1. Capeteniile poporului s-au aoezat în Ierusalim, iar celalalt popor a tras sor?i, ca a zecea parte din ei sa locuiasca în sfânta cetate a Ierusalimului, iar celelalte noua par?i sa ramâna în celelalte ceta?i. 

 2. ai a binecuvântat poporul pe to?i cei ce s-au învoit de buna voie sa se aoeze în Ierusalim. 

 3. Iata capeteniile ?arii care s-au aoezat în Ierusalim oi în ceta?ile lui Iuda, locuind fiecare pe mooia sa, în cetatea sa: Israeli?ii, preo?ii oi levi?ii, cei încredin?a?i templului oi urmaoii slujitorilor lui Solomon. 

 4. În Ierusalim s-au aoezat din fiii lui Iuda oi din fiii lui Veniamin. Din fiii lui Iuda s-au aoezat: Ataia, fiul lui Uzia, fiul lui Zaharia, fiul lui Amaria, fiul lui aefatia, fiul lui Mahalaleel din fiii lui Fares, 

 5. ai Maaseia, fiul lui Baruc, fiul lui Col-Hoze, fiul lui Hazaia, fiul lui Adaia, fiul lui Ioiarib, fiul lui Zaharia, fiul lui ailoni. 

 6. Fiii lui Fares care s-au aoezat în Ierusalim erau în total patru sute oaizeci oi opt de oameni de oaste. 

 7. Iata acum fiii lui Veniamin: Salu, fiul lui Meoulam, fiul lui Ioed, fiul lui Pedaia, fiul lui Colaia, fiul lui Maaseia, fiul lui Itiel, fiul lui Isaia, 

 8. Apoi Gabai oi aalai, noua sute douazeci oi opt. 

 9. Ioil, fiul lui Zicri, era capetenia lor, iar Iuda, fiul lui Senua, era a doua capetenie a ceta?ii. 

 10. Din preo?i: Iedaia, fiul lui Ioiarib, oi Iachin, 

 11. Seraia, fiul lui Hilchia, fiul lui Meoulam, fiul lui ?adoc, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, capetenia templului Domnului; 

 12. ai fra?ii lor, care se îndeletnicesc cu slujba în templul Domnului, opt sute douazeci oi doi; Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Pelalia, fiul lui Am?i, fiul lui Zaharia, fiul lui Paohur, fiul lui Malchia, 

 13. ai fra?ii sai, capeteniile caselor parinteoti, doua sute patruzeci oi doi; oi Amasai, fiul lui Azareel, fiul lui Ahzai, fiul lui Meoilemot, fiul lui Imer, 

 14. ai fra?ii lor, barba?i de oaste, o suta douazeci oi opt; Zabdiel, fiul lui Ghedolim, era capetenia lor. 

 15. Dintre levi?i: aemaia, fiul lui Haoub, fiul lui Azricam, fiul lui Haoabia, fiul lui Buni, 

 16. aabetai oi Iozabad, capetenii ale levi?ilor pentru treburile din afara ale templului lui Dumnezeu; 

 17. Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zabdi, fiul lui Asaf, capetenia care începea laudele în timpul rugaciunii, oi Bacbuchia, al doilea între fra?ii sai oi Abda, fiul lui aamua, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun. 

 18. To?i levi?ii în cetatea sfânta erau doua sute optzeci oi patru. 

 19. Portarii: Acub, Talmon oi fra?ii lor, pazitorii por?ilor, o suta oaptezeci oi doi. 

 20. Ceilal?i Israeli?i, preo?i oi levi?i, se aoezara în toate ceta?ile lui Iuda, fiecare la mooia sa. 

 21. Cei încredin?a?i templului se aoezara pe colina oi aveau de capetenie pe ?iha oi Ghiopa. 

 22. Capetenia levi?ilor la Ierusalim era Uzi, fiul lui Bani, fiul lui Haoabia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, dintre fiii lui Asaf, cântare?i însarcina?i sa faca slujba la templul lui Dumnezeu; 

 23. Caci pentru cântareli era o porunca din partea regelui, prin care li se hotara o plata anumita pe fiecare zi. 

 24. Petahia, fiul lui Meoezabeel din fiii lui Zerah, fiul lui Iuda, era împuternicit de rege pentru toate nevoile poporului. 

 25. Iar dintre cei ce traiesc în sate pe ?arinile lor, fii de ai lui Iuda, s-au aoezat la Kiriat-Arba oi în satele ce ?ineau de el; la Dibon oi în satele ce ?ineau de el; la Iecab?eel oi în satele lui; 

 26. La Ieoua, la Molada, la Bet-Pelet; 

 27. La Ha?ar-aual, la Beer-aeba oi în satele ce ?ineau de ea; 

 28. La ?iclag, la Mecona oi în satele ce ?ineau de ea; 

 29. La En-Rimon, la ?orea, la Iarmut; 

 30. La Zanoah, la Adulam oi în satele ce ?ineau de el; la Lachio oi în ?arinile ce ?ineau de el; la Azeca oi în satele ce ?ineau de el; s-au aoezat ei de la Beer-aeba pâna la Ghe-Hinom. 

 31. Fiii lui Veniamin s-au aoezat, începând de la Gheba: în Micmas, în Aia, în Betel oi în satele lui; 

 32. În Anatot, în Nob, în Anania, 

 33. În Ha?or, în Rama, în Ghitaim, 

 34. În Hadid, în ?eboim, în Nebalat, 

 35. În Lod, în Ono oi în Gheharaoim. 

 36. Erau oi levi?i care aveau ?arini în Veniamin, cu toate ca erau socoti?i în partea lui Iuda. 

Capitolul 12.

 1. Iata preo?ii oi levi?ii care au venit cu Zorobabel, fiul lui Salatiel, oi cu Iosua: Seraia, Ieremia, Ezdra, 

 2. Amaria, Maluc, Hatuo, 

 3. aecania, Rehum, Meremot, 

 4. Ido, Ghineton, Abia, 

 5. Miiamin, Moadia, Bilga, 

 6. aemaia, Ioiarib, Iedaia, 

 7. Salu, Amoc, Hilchia, Iedaia. Aceotia au fost capeteniile preo?ilor oi ale fra?ilor lor în vremea lui Iosua. 

 8. Levi?ii au fost: Iosua, Binui, Cadmiel, aerebia, Iuda, Matania, care împreuna cu fra?ii sai conducea pe cântareli în timpul slujbelor de lauda; 

 9. Bacbuchia oi Uni, care împreuna cu fra?ii lor cântau de cealalta parte. 

 10. Iosua a nascut pe Ioachim, Ioachim a nascut pe Eliaoib, Eliaoib a nascut pe Ioiada; 

 11. Ioiada a nascut pe Iohanan, Iohanan a nascut pe Iadua. 

 12. În zilele lui Ioachim, preo?i, capetenii de familii, erau: Meraia pentru casa lui Seraia; Hanania pentru casa lui Ieremia; 

 13. Meoulam pentru casa lui Ezdra; Iohanan pentru casa lui Amaria; 

 14. Ionatan pentru casa lui Maluc, Iosif pentru casa lui aecania; 

 15. Adna pentru casa lui Harim; Helcai pentru casa lui Meremot; 

 16. Zaharia pentru casa lui Ido; Meoulam pentru casa lui Ghineton; 

 17. Zicri pentru casa lui Abia; Piltai pentru casa lui Miiamin oi Moadia; 

 18. aamua pentru casa lui Bilga; Ionatan pentru casa lui aemaia; 

 19. Matanai pentru casa lui Ioiarib; Uzi pentru casa lui Iedaia; 

 20. Calai pentru casa lui Salai; Eber pentru casa lui Amoc; 

 21. Haoabia pentru casa lui Hilchia; Natanael pentru casa lui Iedaia. 

 22. În zilele lui Eliaoib, ale lui Ioiada, ale lui Iohanan oi ale lui Iadua, levi?ii, capetenii de case, au fost înscrioi cu preo?ii pâna la domnia lui Darie Persanul; 

 23. Fiii lui Levi, capetenii de familie, au fost înscrioi în cartea Cronicilor pâna în timpul lui Iohanan, nepot de fiu al lui Eliaoib; 

 24. Capeteniile levi?ilor erau deci: Haoabia, aerebia oi Iosua, fiul lui Cadmiel; iar fra?ii lor alcatuiau ceata a doua pentru a lauda oi a slavi numele lui Dumnezeu, dupa rânduiala lui David, omul lui Dumnezeu, raspunzând o ceata celeilalte. 

 25. Matania, Bacbuchia oi Obadia, Meoulam, Talmon oi Acub aveau slujba de portari oi strajuiau când se aduna poporul înaintea por?ii. 

 26. Aceotia au trait pe vremea lui Ioachim, fiul lui Iosua, fiul lui Io?adac oi pe timpul lui Neemia guvernatorul oi al preotului oi carturarului Ezdra. 

 27. La sfin?irea zidului Ierusalimului înca s-au chemat levi?ii din toate locurile, poruncindu-li-se sa vina la Ierusalim pentru savâroirea sfin?irii oi pentru sarbatoarea vesela cu doxologii oi cântari, în sunetul chimvalelor, lirelor oi harfelor. 

 28. Cei din neamul cântarelilor s-au adunat din împrejurimile Ierusalimului oi din ceta?ile netofatiene, 

 29. Din Bet-Ghilgal, din oesurile Ghebei, din Azmavet, caci cântare?ii îoi facusera satele în apropiere de Ierusalim. 

 30. ai preo?ii oi levi?ii s-au cura?it oi au sfin?it poporul, por?ile oi zidurile. 

 31. ai am suit eu capeteniile lui Iuda pe ziduri oi am pus doua coruri mari pentru cântarea de lauda; unul din ele s-a aoezat în partea dreapta a zidului, spre poarta Gunoiului. 

 32. În urma lor mergeau Hooaia oi jumatate din capeteniile lui Iuda: 

 33. Azaria, Ezdra oi Meoulam; 

 34. Iuda, Veniamin, aemaia oi Ieremia; 

 35. Iar dintre fiii preo?ilor mergeau cu trâmbi?e: Zaharia, fiul lui Ionatan, fiul lui aemaia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zacur, fiul lui Asaf, 

 36. ai fra?ii lui: aemaia, Azareel, Milalai, Ghilalai, Maai, Natanael, Iuda oi Hanani cu instrumentele muzicale ale lui David, omul lui Dumnezeu, iar înaintea lor se afla carturarul Ezdra. 

 37. La Poarta Izvorului, în fa?a lor, s-au urcat pe treptele scarii de la cetatea lui David, care ducea pe zidul de deasupra casei lui David, pâna la Poarta Apelor, spre rasarit. 

 38. Al doilea cor s-a îndreptat în cealalta parte, oi dupa el am mers eu oi jumatate din popor oi am înaintat pe zid de la turnul Cuptoarelor oi pâna la zidul cel lat, 

 39. ai de la Poarta Efraim, am trecut pe lânga poarta veche oi Poarta Peotilor, pe lânga turnul lui Hananeel, pe lânga turnul Mea spre Poarta Oilor oi ne-am oprit la Poarta închisorii. 

 40. Apoi amândoua corurile au mers la templul lui Dumnezeu. ai am facut acelaoi lucru oi noi, eu oi capeteniile care erau cu mine 

 41. ai preo?ii: Eliachim, Maaseia, Miniamin, Mica, Elioenai, Zaharia, Hanania cu trâmbi?e, 

 42. Maaseia, aemaia, Eleazar, Uzi, Iohanan, Malchia, Elam oi Ezer. Cântare?ii cântau sub conducerea lui Izrahia. 

 43. ai s-au adus în ziua aceea mul?ime de jertfe oi s-au veselit, caci Dumnezeu daduse poporului pricina mare de bucurie. ai femeile oi copiii s-au veselit, iar strigatele lor de bucurie din Ierusalim se auzeau pâna departe. 

 44. În aceeaoi zi au fost puoi oameni supraveghetori la camarile unde aveau sa se aduca prinoasele, pârga oi zeciuielile, oi au fost împuternici?i sa adune din ?arinile din jurul ceta?ilor par?ile hotarâte prin lege pentru preo?i oi levi?i. ai Iudeii s-au bucurat când au vazut pe preo?i oi pe levi?i la slujba lor, 

 45. Îndeplinind toate cele pentru slujba dumnezeiasca oi pentru cura?ire. Cântare?ii oi portarii oi-au îndeplinit datoria lor dupa porunca lui David oi a lui Solomon, fiul lui; 

 46. Înca de demult, din zilele lui David oi Asaf se hotarâsera capeteniile cântare?ilor oi cântarile cele de lauda oi de mul?umire în cinstea lui Dumnezeu. 

 47. În zilele lui Zorobabel oi Neemia, tot Israelul dadea parte cântare?ilor oi portarilor pentru fiecare zi; oi dadeau levi?ilor darurile sfin?ite, oi levi?ii le dadeau de asemenea darurile sfin?ite urmaoilor lui Aaron. 

Capitolul 13.

 1. În acea zi s-a citit din cartea lui Moise în auzul poporului oi s-a gasit scris în ea ca Amonitul oi Moabitul nu pot fi primi?i niciodata în adunarea lui Dumnezeu, 

 2. Pentru ca ei n-au întâmpinat pe fiii lui Israel cu pâine oi apa oi pentru ca au tocmit împotriva lor pe Valaam, ca sa-i blesteme, dar Dumnezeul nostru a schimbat blestemul în binecuvântare. 

 3. ai auzind aceasta lege, a despar?it Israel tot ce era strain. 

 4. Dar înainte de aceasta, preotul Eliaoib, mai-marele peste camarile templului Dumnezeului nostru, oi ruda cu Tobie, 

 5. Rânduise pentru acesta o odaie mare, unde mai înainte se puneau prinoasele, tamâia, vasele sfinte, zeciuiala de pâine, de vin oi de untdelemn, ce era hotarâta pentru levi?i, cântare?i, portari, oi ceea ce se cuvenea preo?ilor. 

 6. Eu nu eram la Ierusalim când s-au facut toate acestea, pentru ca ma întorsesem la rege, în anul al treizeci oi doilea al domniei lui Artaxerxe, regele Babilonului. 

 7. ai la sfâroitul acestui an, am capatat de la rege învoirea de a veni la Ierusalim, oi am aflat de raul ce a facut Eliaoib, dând lui Tobie o camara în curtea templului lui Dumnezeu. 

 8. ai mi-a parut foarte rau de acestea oi am aruncat afara din camara toate lucrurile care erau ale lui Tobie, dând porunca sa fie sfin?ite camarile. 

 9. ai am pus din nou lucrurile templului lui Dumnezeu, prinoasele oi tamâia. 

 10. Am mai în?eles de asemenea ca par?ile ce se cuveneau levi?ilor nu le fusesera date oi ca levi?ii oi cântare?ii, însarcina?i sa faca slujba, fugisera pe la ?arinile lor. 

 11. De aceea am mustrat pe capetenii oi am zis: "Pentru ce a fost parasit templul lui Dumnezeu?" ai i-am adunat pe levi?i oi pe cântare?i oi i-am pus la locurile lor. 

 12. Atunci to?i Iudeii au început a aduce la camara zeciuiala de pâine, de vin oi de untdelemn; 

 13. ai eu am încredin?at supravegherea camarilor lui aelemia preotul oi lui ?adoc carturarul, oi lui Pedaia, unul dintre levi?i, oi le-am dat ca ajutor pe Hanan, fiul lui Zacur, fiul lui Matania, caci aceotia se bucurau de mare cinste. ai tot ei au fost împuternici?i sa faca împar?ire fra?ilor lor. 

 14. Pomeneote-ma, Dumnezeul meu, pentru aceasta oi nu uita faptele mele evlavioase facute pentru templul Dumnezeului meu oi pentru slujbele din el! 

 15. În zilele acelea am vazut în Iuda oameni care calcau în teascuri în ziua odihnei, aduceau snopi oi încarcau pe asini vin, struguri, smochine oi tot felul de greuta?i oi le duceau în ziua odihnei la Ierusalim. ai le-am facut mustrare aspra chiar atunci, când vindeau lucruri de mâncare. 

 16. De asemenea se aflau Tirieni, aoeza?i în Ierusalim, care aduceau peote oi tot felul de marfuri oi le vindeau, în ziua odihnei, Iudeilor în Ierusalim. 

 17. ai am mustrat pe mai-marii Iudeilor oi le-am zis: "Ce înseamna aceste fapte urâte, pe care le face?i voi, pângarind ziua odihnei? 

 18. Oare nu aoa au facut parin?ii vootri oi nu din pricina aceasta a adus Dumnezeul nostru aceste necazuri asupra voastra oi asupra acestei ceta?i? ai voi atrage?i din nou mânia Lui asupra lui Israel, necinstind ziua odihnei!" 

 19. Apoi am poruncit sa se închida toate por?ile Ierusalimului în ajunul zilei de odihna, când începe a se întuneca, oi sa nu se mai deschida decât dupa ea. ai am pus câte unul din slujitorii mei la por?i, ca sa împiedice intrarea de marfuri în ziua odihnei. 

 20. Atunci negu?atori oi vânzatori de tot felul de lucruri au ramas câteodata sau de doua ori afara din Ierusalim. 

 21. Dar eu i-am mustrat aspru, zicându-le: "pentru ce petrece?i voi noaptea înaintea zidurilor? De ve?i mai face aceasta, voi pune mâna pe voi!" De atunci ei n-au mai venit în ziua odihnei. 

 22. ai am mai poruncit eu levi?ilor sa se cure?e oi sa vina sa pazeasca por?ile, ca sa sfin?easca ziua odihnei. Adu-?i aminte de mine, Dumnezeul meu, pentru acestea oi ma ocroteote dupa mare mila Ta! 

 23. Tot atunci am vazut eu Iudei, luându-oi femei aododiene, amonite oi moabite. 

 24. Jumatate din copiii lor vorbeau limba aododiana oi nu otiau sa vorbeasca evreieote; nu otiau decât limba unuia sau altuia din acele popoare. 

 25. Eu i-am mustrat aspru oi pe aceotia oi i-am blestemat; ba pe unii i-am lovit, le-am smuls parul oi i-am jurat pe numele lui Dumnezeu, zicând: "Sa nu va da?i fetele dupa feciorii lor oi sa nu lua?i pe fetele lor, nici pentru fiii vootri, nici pentru voi. 

 26. Oare nu aoa a pacatuit Solomon, regele lui Israel? Nu se afla rege ca el la nici un popor oi el era iubit de Dumnezeu oi Domnul îl pusese rege peste tot Israelul; dar femeile cele de alt neam l-au atras oi pe el în pacat. 

 27. Se poate oare sa aud eu de voi ca face?i acest rau mare oi pacatui?i înaintea lui Dumnezeu, luându-va femei de alt neam?" 

 28. Unul din fiii lui Ioiada, fiul lui Eliaoib, preotul cel mare, era ginerele lui Sanbalat Horonitul; dar eu l-am alungat de la mine. 

 29. Adu-?i aminte de ei, Dumnezeul meu, caci au spurcat preo?ia oi legamântul preo?esc oi levit! 

 30. Astfel i-am cura?it eu de to?i strainii oi am pus rânduiala preo?ilor oi levi?ilor, fiecaruia dupa slujba lui, 

 31. ai deasemenea pentru aducerea lemnelor la vremea hotarâta, precum oi a prinoaselor de pârga. Adu-?i aminte de mine, Dumnezeul meu, spre binele meu! 

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=Neemia
Vă rugăm să respectați drepturile de autor