www.profamilia.ro /scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=Numerii
 
 SFÂNTA SCRIPTURA 

Sfânta Scriptura - text integral
versiunea ortodoxa

achizitionare: 20.07.2003

Numerii - a patra carte a lui Moise

Capitolul 1.

 1. În ziua întâi a lunii a doua din anul al doilea dupa ieoirea Israeli?ilor din pamântul Egiptului, a grait Domnul cu Moise în cortul adunarii, în pustiul Sinai, oi a zis: 

 2. "Numara?i toata obotea fiilor lui Israel dupa semin?iile lor, dupa familiile lor oi dupa numele lor, om cu om. 

 3. Tot barbatul de la douazeci de ani în sus, tot cel ce poate ieoi la oaste în Israel, sa se numere de tine oi de Aaron oi sa se rânduiasca în tabara lui. 

 4. Dar cu voi sa mai fie din fiecare semin?ie câte un om, care e cel mai de seama în neamul sau. 

 5. Iata numele barba?ilor care vor fi cu voi: din Ruben: Eli?ur, fiul lui aedeur; 

 6. Din Simeon: aelumiel, fiul lui ?urioadai; 

 7. Din Iuda: Naason, fiul lui Aminadab; 

 8. Din Isahar: Natanael, fiul lui ?uar; 

 9. Din Zabulon: Eliab, fiul lui Helon; 

 10. Din fiii lui Iosif: Elioama, fiul lui Amihud, din Efraim; oi Gamaliel, fiul lui Peda?ur, din Manase; 

 11. Din Veniamin: Abidan, fiul lui Ghedeon; 

 12. Din Dan: Ahiezer, fiul lui Amioadai; 

 13. Din Aoer: Paghiel, fiul lui Ocran; 

 14. Din Gad: Eliasaf, fiul lui Raguel; 

 15. Din Neftali: Ahira, fiul lui Enan. 

 16. Aceotia sunt barba?ii aleoi ai obotii, capii semin?iilor parin?ilor lor, capeteniile peste mii în Israel". 

 17. Luând deci Moise oi Aaron pe barba?ii aceotia, care au fost numi?i pe numele lor, 

 18. Au adunat toata obotea în ziua întâi a lunii a doua din anul al doilea oi au înscris, dupa spi?ele neamului lor, pe to?i barba?ii de la douazeci de ani în sus pe semin?ii, pe familii oi pe numele lor, om cu om. 

 19. Numaratoarea aceasta a facut-o Moise în pustiul Sinai, cum îi poruncise Domnul. 

 20. Fiii lui Ruben, întâiul nascut al lui Israel, dupa semin?ia lor, dupa neamurile lor, dupa familiile lor, dupa numele lor, to?i barba?ii om cu om, de la douazeci de ani în sus, to?i cei buni de oaste, 

 21. S-au numarat în semin?ia lui Ruben patruzeci oi oase de mii cinci sute. 

 22. Fiii lui Simeon, dupa semin?ia lor, dupa neamurile lor, dupa familiile lor, dupa numele lor, to?i barba?ii om cu om, de la douazeci de ani în sus, to?i cei buni de oaste, 

 23. S-au numarat în semin?ia lui Simeon cincizeci oi noua de mii trei sute. 

 24. Fiii lui Gad, dupa semin?ia lor, dupa neamurile lor, dupa familiile lor, dupa numele lor, to?i barba?ii om cu om, de la douazeci de ani în sus, to?i cei buni de oaste, 

 25. S-au numarat în semin?ia lui Gad patruzeci oi cinci de mii oase sute cincizeci. 

 26. Fiii lui Iuda, dupa semin?ia lor, dupa neamurile lor, dupa familiile lor, dupa numele lor, to?i barba?ii om cu om, de la douazeci de ani în sus, to?i cei buni de oaste, 

 27. S-au numarat în semin?ia lui Iuda oaptezeci oi patru de mii oase sute. 

 28. Fiii lui Isahar, dupa semin?ia lor, dupa neamurile lor, dupa familiile lor, dupa numele lor, to?i barba?ii om cu om, de ia douazeci de ani în sus, to?i cei buni de oaste, 

 29. S-au numarat în semin?ia lui Isahar cincizeci oi patru de mii patru sute. 

 30. Fiii lui Zabulon, dupa semin?iile lor, dupa neamurile lor, dupa familiile lor, dupa numele lor, to?i barba?ii om cu om, de la douazeci de ani în sus, to?i cei buni de oaste, 

 31. S-au numarat în semin?ia lui Zabulon cincizeci oi oapte de mii patru sute. 

 32. Fiii lui Iosif: fiii lui Efraim, dupa semin?ia lor, dupa neamurile lor, dupa familiile lor, dupa numele lor, to?i barba?ii om cu om, de la douazeci de ani în sus, to?i cei buni de oaste, 

 33. S-au numarat în semin?ia lui Efraim patruzeci de mii cinci sute. 

 34. Fiii lui Manase, dupa semin?ia lor, dupa neamurile lor, dupa familiile lor, dupa numele lor, to?i barba?ii om cu om, de la douazeci de ani în sus, to?i cei buni de oaste, 

 35. S-au numarat în semin?ia lui Manase treizeci oi doua de mii doua sute. 

 36. Fiii lui Veniamin, dupa semin?ia lor, dupa neamurile lor, dupa familiile lor, dupa numele lor, to?i barba?ii om cu om, de la douazeci de ani în sus, to?i cei buni de oaste, 

 37. S-au numarat în semin?ia lui Veniamin treizeci oi cinci de mii patru sute. 

 38. Fiii lui Dan, dupa semin?ia lor, dupa neamurile lor, dupa familiile lor, dupa numele lor, to?i barba?ii om cu om, de la douazeci de ani în sus, to?i cei buni de oaste, 

 39. S-au numarat în semin?ia lui Dan, oaizeci oi doua de mii oapte sute. 

 40. Fiii lui Aoer, dupa semin?ia lor, dupa neamurile lor, dupa familiile lor, dupa numele lor, to?i barba?ii om cu om, de la douazeci de ani în sus, to?i cei buni de oaste, 

 41. S-au numarat în semin?ia lui Aoer patruzeci oi una de mii cinci sute. 

 42. Fiii lui Neftali, dupa semin?ia lor, dupa neamurile lor, dupa familiile lor, dupa numele lor, to?i barba?ii om cu om, de la douazeci de ani în sus, to?i cei buni de oaste, 

 43. S-au numarat în semin?ia lui Neftali cincizeci oi trei de mii patru sute. 

 44. Aceotia sunt cei care au intrat la numaratoarea facuta de Moise oi Aaron oi de cei doisprezece barba?i, capeteniile lui Israel, câte un barbat de fiecare semin?ie, dupa neamul stramooesc. 

 45. Deci to?i fiii lui Israel de la douazeci de ani în sus, buni de oaste, care au intrat la numaratoare, dupa familiile lor, 

 46. Au fost oase sute trei mii cinci sute cincizeci. 

 47. Iar levi?ii, dupa semin?ia parin?ilor lor, n-au fost numara?i între ei. 

 48. ai a grait Domnul cu Moise oi a zis: 

 49. "Vezi ca semin?ia lui Levi sa n-o bagi la numaratoare oi sa nu-i numeri pe fiii lui Levi cu fiii lui Israel; 

 50. Ci rânduieote pe levi?i la cortul adunarii oi le încredin?eaza toate lucrurile lui oi toate câte sunt în el. Ei sa poarte cortul oi toate lucrurile lui, sa slujeasca în el oi sa îoi aoeze tabara împrejurul lui. 

 51. Când va fi sa plece cortul, levi?ii sa-l strânga, oi când va fi sa se opreasca, levi?ii sa-l aoeze; iar de se va apropia unul strain, sa fie omorât. 

 52. Fiii lui Israel sa poposeasca fiecare în tabara sa oi fiecare sub steagul sau oi în cetele lor. 

 53. Iar levi?ii sa-oi aoeze tabara aproape, împrejurul cortului adunarii, ca sa nu vina mânia asupra obotii fiilor lui Israel; oi sa strajuiasca levi?ii la cortul adunarii". 

 54. ai au facut fiii lui Israel toate câte poruncise Domnul lui Moise oi Aaron; aoa au facut. 

Capitolul 2.

 1. Atunci a grait Domnul cu Moise oi cu Aaron oi a zis: 

 2. "Fiii lui Israel sa poposeasca fiecare lânga steagul sau, în preajma semnelor familiei sale, oi sa-oi aoeze taberele înaintea cortului marturiei oi împrejurul lui. 

 3. Întâi, spre rasarit, sa poposeasca steagul taberei lui Iuda, cu cetele sale, cu Naason, fiul lui Aminadab, capetenia fiilor lui Iuda, 

 4. ai cu ootenii sai în numar de oaptezeci oi patru de mii oase sute. 

 5. Alaturi sa poposeasca semin?ia lui Isahar, cu Natanael, fiul lui ?uar, capetenia fiilor lui Isahar, 

 6. ai cu ootenii sai în numar de cincizeci oi patru de mii patru sute. 

 7. Mai departe va poposi semin?ia lui Zabulon, cu Eliab, fiul lui Helon, capetenia fiilor lui Zabulon, 

 8. Cu ootenii sai în numar de cincizeci oi oapte de mii patru sute. 

 9. To?i aceotia în numar de o suta optzeci oi oase de mii patru sute, care ?in de tabara lui Iuda, sa plece întâi. 

 10. Spre miazazi sa se aoeze tabara lui Ruben, cu cetele sale oi Eli?ur, fiul lui aedeur, capetenia fiilor lui Ruben, 

 11. ai cu ootenii sai în numar de patruzeci oi oase de mii cinci sute. 

 12. Lânga el va poposi semin?ia lui Simeon, cu aelumiel, fiul lui ?urioadai, capetenia fiilor lui Simeon, 

 13. ai cu ootenii sai în numar de cincizeci oi noua de mii trei sute. 

 14. Dupa acesta va poposi semin?ia lui Gad, cu Eliasaf, fiul lui Raguel, capetenia fiilor lui Gad, 

 15. ai cu ootenii sai în numar de patruzeci oi cinci de mii oase sute cincizeci. 

 16. To?i aceotia cu luptatorii lor în numar de o suta cincizeci oi una de mii patru sute cincizeci, care ?in de tabara lui Ruben, rândui?i în tabere, vor pleca în rândul al doilea. 

 17. Dupa aceea, când va pleca cortul adunarii, tabara levi?ilor va fi în mijlocul taberelor oi precum au poposit aoa sa oi plece, fiecare la rândul sau oi sub steagul sau. 

 18. Spre apus va poposi tabara lui Efraim cu cetele sale oi cu Elioama, fiul lui Amihud, capetenia fiilor lui Efraim, 

 19. ai cu ootenii sai în numar de patruzeci de mii cinci sute. 

 20. Lânga ea se va aoeza semin?ia lui Manase cu Gamaliel, fiul lui Peda?ur, capetenia fiilor lui Manase, 

 21. ai cu ootenii sai în numar de treizeci oi doua de mii doua sute. 

 22. Dupa acesta semin?ia lui Veniamin cu Abidan, fiul lui Ghedeon, capetenia fiilor lui Veniamin, 

 23. ai cu ootenii lui în numar de treizeci oi cinci de mii patru sute. 

 24. To?i aceotia cu luptatorii lor în numar de o suta opt mii o suta, care ?in de tabara lui Efraim, vor pleca în al treilea rând, aoeza?i în cete. 

 25. La miazanoapte se va aoeza tabara lui Dan cu cetele sale oi cu Ahiezer, fiul lui Amioadai, capetenia fiilor lui Dan, 

 26. ai cu ootenii sai în numar de oaizeci oi doua de mii oapte sute. 

 27. Lânga el îoi va aoeza tabara semin?ia lui Aoer, cu Paghiel, fiul lui Ocran, capetenia fiilor lui Aoer, 

 28. ai cu ootenii sai în numar de patruzeci oi una de mii cinci sute. 

 29. Mai departe îoi va aoeza tabara semin?ia lui Neftali cu Ahira, fiul lui Enan, capetenia fiilor lui Neftali, 

 30. ai cu ootenii sai în numar de cincizeci oi trei de mii patru sute. 

 31. To?i aceotia cu luptatorii lor în numar de o suta cincizeci oi oapte de mii oase sute, care ?in de tabara lui Dan, sa plece la urma sub steagurile lor oi rândui?i în cete". 

 32. Aceotia sunt fiii lui Israel care au intrat la numaratoare dupa familiile lor. To?i, câ?i au intrat la numaratoare pe tabere oi pe cete, erau oase sute trei mii cinci sute cincizeci. 

 33. Iar levi?ii nu s-au numarat cu ei, dupa cum poruncise Domnul lui Moise. 

 34. ai au facut fiii lui Israel toate câte poruncise Domnul lui Moise: aoa se aoezau în tabere sub steagurile lor oi aoa purcedeau fiecare cu semin?ia sa oi cu familia sa. 

Capitolul 3.

 1. Iata acum spi?a neamului lui Aaron oi a lui Moise, din timpul când a grait Domnul cu Moise pe Muntele Sinai, oi iata numele fiilor lui Aaron: 

 2. Nadab, întâiul nascut, Abiud, Eleazar oi Itamar. 

 3. Acestea sunt numele fiilor lui Aaron, preo?i mirui?i, care au fost sfin?i?i, ca sa slujeasca cele ale preo?iei. 

 4. Insa Nadab o: Abiud au murit înaintea fe?ei Domnului, când au adus foc strain înaintea fe?ei Domnului în pustiul Sinai, neavând copii, oi au ramas preo?i numai Eleazar oi Itamar cu tatal lor Aaron. 

 5. Atunci a grait Domnul cu Moise oi a zis: 

 6. "Ia semin?ia lui Levi oi o pune la îndemâna lui Aaron preotul, ca sa-l ajute în slujba lui. 

 7. Sa fie de paza în locul lui oi în locul fiilor lui Israel la cortul adunarii; sa faca slujbele la cort; 

 8. Sa pastreze toate lucrurile cortului adunarii, sa strajuiasca în locul fiilor lui Israel oi sa faca slujbele la cort. 

 9. Da pe levi?i la îndemâna lui Aaron, fratele tau, oi fiilor lui, preo?ilor; sa-Mi fie darui?i Mie dintre fiii lui Israel. 

 10. Iar lui Aaron oi fiilor lui încredin?eaza-le cortul adunarii, ca sa-oi pazeasca datoria lor preo?easca oi toate cele de la jertfelnic oi de dupa perdea; iar de se va apropia cineva strain, sa fie omorât". 

 11. ai a grait Domnul cu Moise oi a zis: 

 12. "Iata, Eu am luat din fiii lui Israel pe levi?i în locul tuturor întâilor nascu?i, în locul tuturor celor ce se nasc întâi în Israel oi aceia vor fi în locul acestora. 

 13. Levi?ii sa fie ai Mei, caci to?i întâi-nascu?ii sunt ai Mei. În ziua când am lovit pe to?i întâi-nascu?ii în pamântul Egiptului, atunci Mi-am sfin?it pe to?i întâi-nascu?ii lui Israel de la om pâna la dobitoc oi aceotia sa fie ai Mei. Eu  sunt Domnul". 

 14. Iaraoi a grait Domnul cu Moise, în pustiul Sinai, oi a zis: 

 15. "Numara pe fiii lui Levi, dupa familiile lor, dupa neamurile lor; pe to?i cei de parte barbateasca, de la o luna în sus sa-i numeri". 

 16. ai i-au numarat Moise oi Aaron, dupa cuvântul Domnului, cum le poruncise Domnul. 

 17. Iata dar care sunt fiii lui Levi, dupa numele lor: Gheroon, Cahat oi Merari. 

 18. Iar numele fiilor lui Gheroon, dupa neamurile lor, sunt: Libni oi aimei. 

 19. Fiii lui Cahat, dupa neamurile lor, sunt: Amram, I?har, Hebron oi Uziel. 

 20. Fiii lui Merari, dupa neamurile lor, sunt: Mahli oi Muoi. Acestea sunt neamurile lui Levi, dupa familiile lor. 

 21. Din Gheroon au ieoit neamul lui Libni oi neamul lui aimei: aceste neamuri sunt din Gheroon. 

 22. Socotindu-se la numar tot cel de parte barbateasca, de la o luna în sus, s-au numarat în neamul lui Gheroon oapte mii cinci sute. 

 23. Fiii lui Gheroon trebuia sa se aoeze cu tabara în urma cortului, spre asfin?it. 

 24. Eliasaf, fiul lui Lael, era capetenia familiei fiilor lui Gheroon. 

 25. Fiii lui Gheroon la cortul adunarii aveau sa pazeasca cortul oi acoperioul lui, perdeaua de la uoa cortului adunarii, 

 26. Perdelele cur?ii, perdeaua de la intrarea cur?ii celei dimprejurul cortului oi jertfelnicului, frânghiile oi toate uneltele lor. 

 27. Din Cahat a ieoit familia lui Amram, familia lui I?har, familia lui Hebron oi familia lui Uziel: aceste familii sunt din Cahat. 

 28. Socotindu-se la numar tot cel de parte barbateasca, de la o luna în sus, s-au numarat în neamul acesta opt mii trei sute. Ei pazeau locaoul sfânt. 

 29. Familiile fiilor lui Cahat trebuia sa-oi aoeze tabara lânga cort, în partea de miazazi; 

 30. Iar capetenie în familiile neamului lui Cahat era El?afan, fiul lui Uziel. 

 31. În paza lor se afla chivotul, masa, sfeonicul, jertfelnicul, vasele sfinte, care se întrebuin?eaza la slujbe, oi perdeaua cu toate ale ei. 

 32. Capetenie peste capeteniile levi?ilor era Eleazar, fiul preotului Aaron , care era rânduit sa privegheze pe cei ce aveau în pastrare locaoul sfânt. 

 33. Din Merari au ieoit familia lui Mahli oi familia lui Muoi; aceste familii sunt din Merari. 

 34. Socotindu-se la numar tot cel de parte barbateasca de la o luna în sus, s-au numarat în neamul acesta oase mii doua sute; 

 35. Iar capetenie peste familiile din neamul lui Merari era ?uriel, fiul lui Abihael. Aceotia trebuia sa-oi aoeze tabara lânga cort, în partea de miazanoapte. 

 36. În paza fiilor lui Merari s-au rânduit scândurile dimprejurul cortului, pârghiile lui, stâlpii lui, postamentele acestora, oi toate lucrurile oi uneltele lor, 

 37. Stâlpii cur?ii din toate par?ile ei, postamentele lor, ?aruoii cur?ii oi frânghiile ei. 

 38. Iar în partea de dinainte a cortului adunarii, spre rasarit, trebuia sa-oi aoeze tabara Moise oi Aaron oi fiii acestuia, carora li se încredin?ase paza locaoului sfânt în locul fiilor lui Israel. Iar de se va apropia vreun strain, sa fie omorât. 

 39. Deci to?i levi?ii numara?i, pe care i-au numarat Moise oi Aaron, cum poruncise Domnul, dupa neamurile lor, parte barbateasca, de la o luna în sus, au fost douazeci oi doua de mii. 

 40. Apoi a zis Domnul catre Moise: "Socoteote pe tot barbatul întâi-nascut dintre fiii lui Israel, de la o luna în sus, oi ia numarul numelor lor. 

 41. ai în locul tuturor întâi-nascu?ilor ai fiilor lui Israel, sa iei pentru Mine pe levi?i. Eu sunt Domnul. ai vitele levi?ilor sa le iei în locul a tot întâi-nascutului din vitele fiilor lui Israel". 

 42. ai a numarat Moise, dupa cum îi poruncise Domnul, pe to?i întâi-nascu?ii dintre fiii lui Israel; 

 43. ai întâi-nascu?ii de parte barbateasca de la o luna în sus, dupa numarul numelor, au fost to?i douazeci oi doua de mii doua sute oaptezeci oi trei. 

 44. ai a grait Domnul cu Moise oi a zis: 

 45. "Ia pe levi?i în locul tuturor întâi-nascu?ilor fiilor lui Israel oi vitele levi?ilor în locul vitelor lor, oi sa fie levi?ii ai Mei. Eu sunt Domnul! 

 46. Iar ca rascumparare pentru cei doua sute oaptezeci oi trei de întâi-nascu?i ai fiilor lui Israel, care trec peste numarul levi?ilor, 

 47. Sa iei câte cinci sicli de cap, socotind câte douazeci de ghere într-un siclu, dupa siclul sfânt, 

 48. ai argintul acesta sa-l dai lui Aaron oi fiilor lui, ca rascumparare pentru cei ce prisosesc peste numarul lor". 

 49. ai adunând Moise argintul de rascumparare pentru întâi-nascu?ii lui Israel, care treceau peste numarul levi?ilor, 

 50. S-au gasit o mie trei sute oaizeci oi cinci de sicli, dupa siclul sfânt. 

 51. ai a dat Moise argintul de rascumparare, pentru cei ce prisoseau, lui Aaron oi fiilor lui, dupa cuvântul Domnului, precum poruncise Domnul lui Moise. 

Capitolul 4.

 1. ai a grait Domnul cu Moise oi cu Aaron oi a zis: 

 2. "Numara din fiii lui Levi pe fiii lui Cahat, dupa neamurile oi dupa familiile lor, pe to?i cei buni de slujba, 

 3. De la treizeci de ani în sus pâna la cincizeci de ani, ca sa lucreze la cortul adunarii. 

 4. Slujba fiilor lui Cahat la cortul adunarii va fi sa duca sfânta sfintelor. 

 5. Sa puna apoi un acoperamânt de piei vinete, iar pe deasupra aceluia sa arunce un învelio de lâna albastra oi sa puna pârghiile la chivot. 

 6. Apoi sa aotearna pe masa pâinilor punerii înainte o fata de masa violeta oi sa puna pe ea blidele, talerele, oalele oi cupele cele pentru turnat, oi pâinile ei pururea sa fie pe ea. 

 7. Peste acestea sa puna o poala purpurie, iar pe deasupra ei sa puna un acoperamânt de piele vânata oi sa-i puna pârghiile. 

 8. Sa ia apoi o îmbracaminte violeta oi sa acopere sfeonicul oi candelele lui, cleotele lui, plutele lui, oi toate vasele cele pentru untdelemn, care se întrebuin?eaza la el. 

 9. Sa-l acopere pe el oi toate uneltele lui cu un acoperamânt de piei vinete oi sa-l puna pe nasalie. 

 10. Peste jertfelnicul cel de aur sa puna o îmbracaminte violeta, sa-l acopere cu un acoperamânt de piei vinete oi apoi sa-i aoeze pârghiile în verigi. 

 11. Sa ia toate lucrurile cele pentru slujba, care se întrebuin?eaza la slujba în locaoul sfânt, oi sa le puna în înveliouri de lâna violeta, sa le acopere cu acoperaminte de piei vinete oi sa le puna pe nasalie. 

 12. Dupa aceea sa cure?e jertfelnicul de cenuoa, sa-l acopere cu o îmbracaminte violeta, 

 13. Sa puna pe el toate vasele lui, care se întrebuin?eaza la el în timpul slujbei: cleotele, furculi?ele, lope?ile, oalele oi toate vasele jertfelnicului, sa-l acopere cu un acoperamânt de piei vinete oi sa-i puna pârghiile. Sa ia apoi o îmbracaminte violeta oi sa acopere baia oi postamentul ei; sa puna pe deasupra lor un acoperamânt vânat de piele oi sa le puna pe nasalie. 

 14. Dupa aceea Aaron oi fiii lui, înainte de plecarea taberei la drum, vor strânge tot cortul oi vor înveli toate lucrurile locaoului sfânt, iar fiii lui Cahat vor veni sa le ia; dar nu trebuie sa se atinga ei de sfânta sfintelor, ca sa nu moara. Aceste lucruri ale cortului sa le duca fiii lui Cahat. 

 15. Eleazar, fiul preotului Aaron, va fi supraveghetor peste untdelemnul pentru sfeonic, aromatele de tamâiat, darul zilnic de pâine oi mirul; va avea oi supraveghere peste tot cortul oi peste câte sunt în el oi în locaoul sfânt oi peste toate lucrurile". 

 16. "Sa nu lasa?i sa se stinga samân?a neamului lui Cahat dintre levi?i. 

 17. Iata ce trebuie sa le face?i, ca sa traiasca oi sa nu moara, când se vor apropia de sfânta sfintelor: sa vina Aaron oi fiii lui oi sa puna pe fiecare la slujba lui oi la sarcina lui; 

 18. Dar ei sa nu vina sa priveasca la cele sfinte, când le învelesc, ca sa nu moara". 

 19. ai a grait Domnul cu Moise oi a zis: 

 20. "Numara oi pe fiii lui Gheroon, pe familii oi pe neamuri, de la treizeci de ani pâna la cincizeci de ani; 

 21. ai sa numeri pe to?i cei buni de slujba, ca sa lucreze la cortul adunarii. 

 22. Iata slujba familiilor lui Gheroon, adica ce au de facut oi de dus: 

 23. Sa duca acoperiourile cortului, cortul adunarii, acoperioul lui, acoperioul cel de piei vinete, care e pe deasupra lor, perdeaua, care se atârna la uoa cortului adunarii, 

 24. Perdeaua de la poarta cur?ii, pânzele cur?ii celei dimprejurul cortului oi a jertfelnicului, frânghiile lor oi toate lucrurile lor de slujba oi tot ce este de facut la ele sa faca ei. 

 25. Toate slujbele fiilor lui Gheroon la ducerea poverilor oi la toate lucrarile lor trebuie sa se faca dupa porunca lui Aaron oi a fiilor lui oi lor sa le încredin?a?i spre pastrare tot ceea ce au ei de dus. 

 26. Acestea sunt slujbele fiilor lui Gheroon la cortul adunarii oi acestea li se vor încredin?a spre pastrare sub. supravegherea lui Itamar, fiul preotului Aaron. 

 27. Pe fiii lui Merari, iar sa-i numeri, dupa neamurile oi dupa familiile lor, 

 28. De la treizeci de ani în sus pâna la cincizeci de ani. Sa numeri pe to?i cei buni de slujba, ca sa lucreze la cortul adunarii. 

 29. Iata ce sa duca ei, dupa slujba lor la cortul adunarii: scândurile cortului cu pârghiile lor, stâlpii lui cu postamentele lor, funiile cortului cu ?aruoii lor; 

 30. Stâlpii cur?ii de pe toate laturile ei cu postamentele lor, ?aruoii cur?ii cu frânghiile lor, toate uneltele lor oi tot ce ?ine de ele. Sa numara?i pe nume toate lucrurile ce sunt datori sa duca. 

 31. Aceasta-i slujba neamului fiilor lui Merari oi tot ce au sa faca la cortul adunarii, sub supravegherea lui Itamar, fiul preotului Aaron". 

 32. Atunci au numarat Moise oi Aaron cu capeteniile obotii pe fiii lui Cahat dupa neamurile oi dupa familiile lor, 

 33. De la treizeci de ani în sus pâna la cincizeci de ani, pe to?i cei buni de slujba, ea sa lucreze la cortul adunarii. 

 34. ai s-au gasit la numaratoare, dupa familiile lor, doua mii oapte sute cincizeci. 

 35. Acesta este numarul fiilor lui Cahat, to?i cei buni de slujba la cortul adunarii, pe care i-au numarat Moise oi Aaron, dupa porunca Domnului, data prin Moise. 

 36. S-au numarat apoi fiii lui Gheroon, dupa neamurile oi dupa familiile lor, 

 37. De la treizeci de ani în sus, pâna la cincizeci de ani, to?i cei buni de slujba, ca sa lucreze la cortul adunarii. 

 38. ai s-au gasit la numaratoare, dupa neamurile oi dupa familiile lor, doua mii oase sute treizeci. 

 39. Acesta este numarul fiilor lui Gheroon, to?i cei buni de slujba la cortul adunarii, pe care i-au numarat Moise oi Aaron, dupa porunca Domnului. 

 40. S-a numarat dupa aceea oi neamul fiilor lui Merari, dupa rudeniile oi dupa familiile lor, 

 41. De la treizeci de ani în sus, pâna la cincizeci de ani, to?i cei buni de slujba, ca sa lucreze la cortul adunarii. 

 42. ai s-au gasit la numaratoare, dupa neamul lor oi dupa familii, trei mii doua sute. 

 43. Acesta este numarul fiilor lui Merari, pe care i-au numarat Moise oi Aaron, dupa porunca Domnului, data prin Moise. 

 44. To?i levi?ii, numara?i de Moise oi de Aaron oi de capeteniile lui Israel, dupa neamurile oi dupa familiile lor, 

 45. De la treizeci de ani în sus, pâna la cincizeci de ani, to?i cei buni de slujba, ca sa lucreze la cortul adunarii oi sa-l duca, 

 46. S-au gasit la numaratoare opt mii cinci sute optzeci. 

 47. ai dupa porunca Domnului, data prin Moise, s-au rânduit fiecare la lucrul sau oi la slujba sa, oi au fost numara?i, cum poruncise Domnul lui Moise. 

Capitolul 5.

 1. ai a grait Domnul cu Moise oi a zis: 

 2. "Porunceote fiilor lui Israel sa scoata din tabara pe to?i leprooii, pe to?i cei ce au scurgere oi pe to?i cei întina?i prin atingere de mort. 

 3. De la barbat pâna la femeie sa-i scoate?i oi sa-i trimite?i afara din tabara, ca sa nu pângareasca taberele lor, în mijlocul carora locuiesc Eu". 

 4. ai au facut aoa fiii lui Israel: i-au scos afara din tabara. Cum poruncise Domnul lui Moise, aoa au facut fiii lui Israel. 

 5. ai a grait Domnul lui Moise oi a zis: 

 6. "Spune fiilor lui Israel: Daca un barbat sau o femeie va face vreun pacat fa?a de un om, oi prin aceasta va pacatui împotriva Domnului oi va fi vinovat sufletul acela, 

 7. Sa-oi marturiseasca pacatul ce a facut oi sa întoarca deplin aceea prin ce a pacatuit oi sa mai adauge la aceea a cincea parte oi sa dea aceluia fa?a de care a pacatuit. 

 8. Daca însa omul acela nu va avea mootenitor, caruia sa se dea cele pentru greoeala, atunci sa le dea Domnului oi vor fi ale preotului, pe lânga berbecul de cura?ire, cu care acesta îl va cura?i. 

 9. Toata pârga din toate darurile fiilor lui Israel, pe care le aduc ei la preot, sa fie ale lui. 

 10. Orice lucru afierosit sa fie al lui; oi orice va da cineva preotului este al lui". 

 11. ai a grait Domnul lui Moise oi a zis: 

 12. "Graieote fiilor lui Israel oi zi catre ei: De va greoi femeia unui barbat oi-l va înoela, 

 13. ai va dormi cineva cu ea în pat, oi lucrul va fi ascuns de barbatul ei, oi ea se va spurca pe ascuns, oi nu vor fi martori împotriva ei, nici nu va fi prinsa asupra faptului; 

 14. De va cadea asupra barbatului duhul îndoielii banuind pe femeia sa, vinovata fiind aceasta, sau de va cadea asupra lui duhul îndoielii oi va banui femeia sa, nevinovata fiind: 

 15. Sa-oi aduca barbatul femeia sa la preot oi sa aduca jertfa pentru ea a zecea parte de efa de faina de orz, dar sa nu toarne deasupra untdelemn, nici sa puna tamâie, pentru ca acesta este dar de banuiala, dar de amintire, care aminteote vinova?ia; 

 16. Iar preotul sa o aduca oi sa o puna înaintea Domnului. 

 17. Apoi sa ia preotul apa curata de izvor într-un vas de lut, sa ia ?arâna din pamânt de dinaintea cortului adunarii oi sa o puna în apa. 

 18. Dupa aceea sa puna preotul femeia înaintea Domnului, sa descopere capul femeii oi sa-i dea în mâini darul de pomenire, darul de banuiala, iar preotul sa aiba în mâini apa cea amara, care aduce blestemul. 

 19. Apoi sa jure preotul femeia oi sa-i zica: Daca n-a dormit nimeni cu tine oi tu nu te-ai spurcat oi n-ai calcat credinciooia catre barbatul tau, nevatamata sa fii de aceasta apa amara care aduce blestem; 

 20. Iar de te-ai abatut, fiind maritata, oi te-ai spurcat, de a dormit cineva cu tine, afara de barbatul tau, 

 21. Atunci sa dea Domnul sa fii de blestem oi de ocara în poporul tau; sa faca Domnul ca sânul tau sa cada oi sa se umfle pântecele tau. 

 22. ai apa aceasta, care aduce blestem, sa intre înauntrul tau, ca sa ti se umfle pântecele oi sa-?i cada sânul tau. Iar femeia sa zica: Amin, amin! 

 23. Apoi sa scrie preotul juramintele acestea pe hârtie, sa le moaie în apa cea amara, 

 24. ai sa dea femeii sa bea apa amara aducatoare de blestem, oi va înghi?i ea apa aducatoare de blestem spre vatamarea ei. 

 25. Dupa aceea sa ia preotul din mâinile femeii darul de pâine cel pentru banuiala oi sa ridice acest dar înaintea Domnului oi sa-l duca la jertfelnic. 

 26. Sa ia apoi preotul cu pumnul o parte din darul de amintire, s-o arda pe jertfelnic oi dupa aceasta sa dea femeii sa bea apa. 

 27. Dupa ce va bea apa cea amara a blestemului, daca ea va fi necurata oi daca va fi înoelat pe barbatul sau, se va umfla pântecele ei oi sânul ei va cadea oi va fi femeia aceea blestemata în poporul sau. 

 28. Iar daca femeia nu s-a spurcat, ci va fi curata, nevatamata va ramâne oi va naote copii. 

 29. Aceasta este rânduiala pentru femeia banuita, care, fiind maritata, s-ar abate oi s-ar spurca, 

 30. Sau pentru omul, asupra caruia ar cadea duhul geloziei oi ar banui pe femeia sa. Atunci sa puna el pe femeie înaintea fe?ei Domnului oi sa faca preotul cu ea dupa legea aceasta. 

 31. ai va fi barbatul curat de pacat, iar femeia aceea îoi va purta pacatul ei". 

Capitolul 6.

 1. ai a grait Domnul cu Moise oi a zis: 

 2. "Vorbeote fiilor lui Israel oi zi catre ei: Daca barbat sau femeie va hotarî sa dea fagaduin?a de nazireu, ca sa se afieroseasca nazireu Domnului, 

 3. Sa se fereasca de vin oi de sichera; o?et de vin oi o?et de sichera sa nu bea oi nimic din cele facute din struguri sa nu bea; nici struguri proaspe?i sau usca?i sa nu manânce. 

 4. În toate zilele, cât va fi nazireu, sa nu manânce, nici sa bea vreo bautura facuta din struguri, de la sâmbure pâna la pielita. 

 5. În toate zilele fagaduin?ei sale de nazireu sa nu treaca brici pe capul sau; pâna la împlinirea zilelor, câte a afierosit Domnului, este sfânt oi trebuie sa creasca parul pe capul lui. 

 6. În toate zilele, pentru care s-a afierosit pe sine sa fie nazireul Domnului, sa nu se apropie de trup mort: 

 7. Când va muri tatal sau, sau mama sa, sau fratele sau, sau sora sa, sa nu se spurce prin atingerea de ei, pentru ca afierosirea lui Dumnezeu este pe capul lui. 

 8. În toate zilele cât va fi nazireu, este sfântul Domnului. 

 9. De va muri însa cineva lânga el fara de veste oi de naprasna, oi prin aceasta îoi va întina capul sau de nazireu, sa-oi tunda capul sau în ziua cura?irii sale; 

 10. În ziua a oaptea sa se tunda, iar în ziua a opta sa aduca preotului doua turturele sau doi pui de porumbel, la uoa cortului adunarii, 

 11. ai preotul sa aduca o pasare jertfa pentru pacat, iar pe cealalta ardere de tot, oi sa-l cure?e de spurcarea cea prin atingerea de trupul mort oi sa-i sfin?easca în ziua aceea capul lui. 

 12. Apoi sa-oi înceapa din nou zilele sale de nazireu, afierosite Domnului, oi sa aduca un berbec de un an jertfa de iertare, iar zilele dinainte sunt pierdute, pentru ca nazireatul a fost întinat. 

 13. Iata legea cea pentru nazireu: când se vor împlini zilele lui de nazireu, sa se aduca la uoa cortului adunarii; 

 14. Sa aduca darul sau Domnului: un miel de un an, fara meteahna, ardere de tot; o mioara de un an, fara meteahna, jertfa pentru pacat, oi un berbec de un an, fara meteahna, jertfa de împacare, 

 15. ai un paner cu azime de faina de grâu, framântate cu untdelemn, oi cu turte nedospite, unse cu untdelemn, cu darul lor de pâine oi cu turnarea lor. 

 16. Pe acestea le va înfa?ioa preotul înaintea Domnului, va savâroi jertfa lui pentru pacat oi arderea de lot a lui. 

 17. Berbecul îl va aduce Domnului jertfa de împacare cu panerul cel de azime; oi va aduce preotul prinosul lui de pâine oi turnarea lui. 

 18. ai îoi va tunde nazireul la intrarea cortului adunarii capul sau de nazireu oi va lua parul capului sau de nazireu oi-l va pune pe focul cel de sub jertfa de împacare. 

 19. Apoi va lua preotul ooldul cel fiert al berbecului, o pâine nedospita oi o turta nedospita din paner oi le va pune nazireului pe mâini, dupa ce acesta oi-a tuns capul de nazireu, 

 20. ai sa înal?e preotul acestea, leganându-le înaintea Domnului. Aceasta sfin?enie sa fie a preotului pe lânga pieptul leganat oi pe lânga ooldul înal?at. Dupa aceasta nazireul poate sa bea vin. 

 21. Iata rânduiala cea pentru nazireul care a dat fagaduin?a oi jertfa ce trebuie sa aduca el Domnului pentru nazireatul sau, pe lânga ceea ce-i îngaduiesc mijloacele lui. Dupa fagaduin?a sa, pe care o va da, aoa sa faca, dupa cele legiuite pentru nazireatul sau". 

 22. ai a grait Domnul cu Moise oi a zis: 

 23. "Spune lui Aaron oi fiilor lui oi le zi: Aoa sa binecuvânta?i pe fiii lui Israel oi sa zice?i catre ei: 

 24. Sa te binecuvânteze Domnul oi sa te pazeasca! 

 25. Sa caute Domnul asupra ta cu fa?a vesela oi sa te miluiasca! 

 26. Sa-ai întoarca Domnul fala Sa catre tine oi sa-li daruiasca pace! 

 27. Aoa sa cheme numele Meu asupra fiilor lui Israel oi Eu, Domnul, îi voi binecuvânta". 

Capitolul 7.

 1. Când a aoezat Moise cortul oi l-a miruit oi l-a sfin?it pe el oi toate lucrurile lui, jertfelnicul oi toate obiectele lui, oi le-a miruit oi le-a sfin?it, 

 2. Atunci au venit cele douasprezece capetenii ale lui Israel, capii familiilor lor, mai-marii semin?iilor, care supravegheasera numaratoarea, 

 3. ai au adus Domnului darurile lor, oase care acoperite oi doisprezece boi, câte un car de fiecare doua capetenii oi câte un bou de fiecare capetenie oi le-au adus înaintea cortului. 

 4. A grait Domnul lui Moise zicând: 

 5. "Primeote-le de la ei, ca sa fie pentru facerea lucrarilor trebuitoare la cortul adunarii oi le da levi?ilor, potrivit cu felul slujbei fiecaruia". 

 6. ai Moise, luând carele oi boii, le-a dat levi?ilor: 

 7. Doua care oi patru boi a dat fiilor lui Gheroon, dupa slujba lor; 

 8. Patru care oi opt boi a dat fiilor lui Merari, dupa slujba lor, sub pova?a lui Itamar, fiul lui Aaron, preotul. 

 9. Iar fiilor lui Cahat nu le-a dat, pentru ca slujba lor era de a duce lucrurile sfinte, pe care trebuia sa le poarte pe umeri. 

 10. Au mai adus capeteniile jertfe pentru sfin?irea jertfelnicului, în ziua miruirii lui, oi au înfa?ioat capeteniile prinoasele lor înaintea jertfelnicului. 

 11. Atunci a zis Domnul catre Moise: "Câte o capetenie pe fiecare zi sa aduca prinosul sau pentru sfin?irea jertfelnicului". 

 12. În ziua întâi a adus darul sau Naason, fiul lui Aminadab, capetenia semin?iei lui Iuda. 

 13. oi darul lui a fost: un blid de argint în greutate de o suta treizeci de sicli oi o cupa de argint de oaptezeci de sicli, dupa siclul sfânt, amândoua pline cu faina de grâu, amestecata cu untdelemn, pentru jertfa; 

 14. O cadelni?a de aur de zece sicli, plina cu miresme; 

 15. Un vi?el, un berbec oi un miel de un an pentru ardere de tot; 

 16. Un ?ap, jertfa pentru pacat; 

 17. Iar ca jertfa de împacare: doi boi, cinci berbeci, cinci ?api, cinci miei de un an. Acestea au fost darurile lui Naason, fiul lui Aminadab. 

 18. În ziua a doua a adus Natanael, fiul lui ?uar, capetenia semin?iei lui Isahar. 

 19. Acesta a adus dar din partea sa: un blid de argint în greutate de o suta treizeci de sicli oi o cupa de argint de oaptezeci de sicli, dupa siclul sfânt, amândoua pline cu faina de grâu, amestecata cu untdelemn, pentru jertfa; 

 20. O cadelni?a de aur de zece sicli, plina cu miresme; 

 21. Un vi?el, un berbec oi un miel de un an pentru ardere de tot; 

 22. Un ?ap, jertfa pentru pacat; 

 23. Iar ca jertfa de împacare: doi boi, cinci berbeci, cinci ?api oi cinci miei de un an. Acestea au fost darurile lui Natanael, fiul lui ?uar. 

 24. În ziua a treia a adus capetenia fiilor lui Zabulon, Eliab, fiul lui Helon. 

 25. Darurile lui au fost: un blid de argint în greutate de o suta treizeci  de sicli oi o cupa de argint de oaptezeci de sicli, dupa siclul sfânt, amândoua pline cu faina de grâu, amestecata cu untdelemn, pentru jertfa; 

 26. O cadelni?a de aur de zece sicli, plina cu miresme; 

 27. Un vi?el, un berbec oi un miel de un an ardere de tot; 

 28. Un ?ap, jertfa pentru pacat; 

 29. Iar pentru jertfa de împacare: doi boi, cinci berbeci, cinci ?api oi cinci miei de un an. Acestea sunt darurile lui Eliab, fiul lui Helon. 

 30. În ziua a patra a adus capetenia fiilor lui Ruben, Eli?ur, fiul lui aedeur. 

 31. Darurile lui au fost: un blid de argint în greutate de o suta treizeci de sicli oi o cupa de argint de oaptezeci de sicli, dupa siclul sfânt, amândoua pline cu faina de grâu, amestecata cu untdelemn, pentru jertfa; 

 32. O cadelni?a de aur de zece sicli, plina cu miresme; 

 33. Un vi?el, un berbec oi un miel de un an, pentru ardere de tot; 

 34. Un ?ap, jertfa pentru pacat; 

 35. Iar pentru jertfa de împacare: doi boi, cinci berbeci, cinci ?api oi cinci miei de un an. Acestea sunt darurile lui Eli?ur, fiul lui aedeur. 

 36. În ziua a cincea a adus capetenia fiilor lui Simeon, aelumiel, fiul lui ?urioadai. 

 37. Darurile lui au fost: un blid de argint în greutate de o suta treizeci de sicli oi o cupa de argint de oaptezeci de sicli, dupa siclul sfânt, amândoua pline cu faina de grâu, amestecata cu untdelemn, pentru jertfa; 

 38. O cadelni?a de aur de zece sicli, plina cu miresme; 

 39. Un vi?el, un berbec oi un miel de un an, pentru ardere de tot; 

 40. Un ?ap, jertfa pentru pacat; 

 41. Iar pentru jertfa de împacare: doi boi, cinci berbeci, cinci ?api oi cinci miei de un an. Acestea sunt darurile lui aelumiel, fiul lui ?urioadai. 

 42. În ziua a oasea a adus capetenia fiilor lui Gad, Eliasaf, fiul lui Raguel. 

 43. Darurile lui au fost: un blid de argint în greutate de o suta treizeci de sicli oi o cupa de argint de oaptezeci sicli, dupa siclul sfânt, amândoua pline cu faina de grâu, amestecata cu untdelemn, pentru jertfa; 

 44. O cadelni?a de aur de zece sicli, plina cu miresme; 

 45. Un vi?el, un berbec oi un miel de un an pentru ardere de tot; 

 46. Un ?ap, jertfa pentru pacat; 

 47. Iar pentru jertfa de împacare: doi boi, cinci berbeci, cinci ?api oi cinci miei de un an. Acestea sunt darurile lui Eliasaf, fiul lui Raguel. 

 48. În ziua a oaptea a adus capetenia fiilor lui Efraim, Elioama, fiul lui Amihud. 

 49. Darurile lui au fost: un blid de argint în greutate de o suta treizeci de sicli oi o cupa de argint de oaptezeci de sicli, dupa siclul sfânt, amândoua pline cu faina de grâu, amestecata cu untdelemn, pentru jertfa; 

 50. O cadelni?a de aur de zece sicli, plina cu miresme; 

 51. Un vi?el, un berbec oi un miel de un an pentru ardere de tot; 

 52. Un ?ap, jertfa pentru pacat; 

 53. Iar pentru jertfa de împacare: doi boi, cinci berbeci, cinci ?api oi cinci miei de un an. Acestea sunt darurile lui Elioama, fiul lui Amihud. 

 54. În ziua a opta a adus capetenia fiilor lui Manase, Gamaliel, fiul lui Peda?ur. 

 55. Darurile lui au fost: un blid de argint în greutate de o suta treizeci de sicli oi o cupa de argint de oaptezeci sicli, dupa siclul sfânt, amândoua pline cu faina de grâu, amestecata cu untdelemn, pentru jertfa; 

 56. O cadelni?a de aur de zece sicli, plina cu miresme; 

 57. Un vi?el, un berbec oi un miel de un an pentru ardere de tot; 

 58. Un ?ap, jertfa pentru pacat; 

 59. Iar pentru jertfa de împacare: doi boi, cinci berbeci, cinci ?api oi cinci miei de un an. Acestea sunt darurile lui Gamaliel, fiul lui Peda?ur. 

 60. În ziua a noua a adus capetenia fiilor lui Veniamin, Abidan, fiul lui Ghedeon. 

 61. Darurile lui au fost: un blid de argint în greutate de o suta treizeci sicli oi o cupa de argint de oaptezeci de sicli, dupa siclul sfânt, amândoua pline cu faina, amestecata cu untdelemn, pentru jertfa; 

 62. O cadelni?a de aur de zece sicli, plina cu miresme; 

 63. Un vi?el, un berbec oi un miel de un an, pentru ardere de tot; 

 64. Un jap, jertfa pentru pacat; 

 65. Iar pentru jertfa de împacare: doi boi, cinci berbeci, cinci ?api oi cinci miei de un an. Acestea sunt darurile lui Abidan, fiul lui Ghedeon. 

 66. În ziua a zecea a adus capetenia fiilor lui Dan, Ahiezer, fiul lui Amioadai. 

 67. Darurile lui au fost: un blid de argint în greutate de o suta treizeci sicli oi o cupa de argint de oaptezeci sicli, dupa siclul sfânt, amândoua pline cu faina de grâu, amestecata cu untdelemn, pentru jertfa; 

 68. O cadelni?a de aur de zece sicli, plina cu miresme; 

 69. Un vi?el, un berbec oi un miel de un an, pentru ardere de tot; 

 70. Un jap, jertfa pentru pacat; 

 71. Iar pentru jertfa de împacare: doi boi, cinci berbeci, cinci ?api oi cinci miei de un an. Acestea sunt darurile lui Ahiezer, fiul lui Amioadai. 

 72. În ziua a unsprezecea a adus capetenia fiilor lui Aoer, Paghiel, fiul lui Ocran. 

 73. Darurile lui au fost: un blid de argint în greutate de o suta treizeci de sicli oi o cupa de argint de oaptezeci de sicli, dupa siclul sfânt, amândoua pline cu faina de grâu, amestecata cu untdelemn, pentru jertfa; 

 74. O cadelni?a de aur de zece sicli, plina cu miresme; 

 75. Un vi?el, un berbec oi un miel de un an pentru arderea de tot; 

 76. Un ?ap, jertfa pentru pacat; 

 77. Iar pentru jertfa de împacare: doi boi, cinci berbeci, cinci ?api oi cinci miei de un an. Acestea sunt darurile lui Paghiel, fiul lui Ocran. 

 78. În ziua a douasprezecea a adus capetenia fiilor lui Neftali, Ahira, fiul lui Enan. 

 79. Darurile lui au fost: un blid de argint în greutate de o suta treizeci de sicli oi o cupa de argint de oaptezeci de sicli, dupa siclul sfânt, amândoua pline cu faina de grâu, amestecata cu untdelemn, pentru jertfa; 

 80. O cadelni?a de aur de zece sicli, plina cu miresme; 

 81. Un vi?el, un berbec oi un miel de un an pentru ardere de tot; 

 82. Un ?ap, jertfa pentru pacat; 

 83. Iar pentru jertfa de împacare: doi boi, cinci berbeci, cinci ?api oi cinci miei de un an. Acestea sunt darurile lui Ahira, fiul lui Enan. 

 84. Acestea au fost darurile din partea capeteniilor lui Israel, aduse la sfin?irea jertfelnicului, în ziua miruirii lui: douasprezece blide de argint, douasprezece cupe de argint, douasprezece cadelni?e de aur, 

 85. Având fiecare blid o suta treizeci sicli de argint oi fiecare cupa câte oaptezeci de sicli; deci argintul tot în aceste vase a fost doua mii patru sute sicli, dupa siclul sfânt; 

 86. Douasprezece cadelni?e de aur, pline cu miresme, de câte zece sicli fiecare, dupa siclul sfânt; deci tot aurul cadelni?elor a fost o suta douazeci de sicli; 

 87. Pentru arderi de tot au fost: doisprezece vi?ei din vitele mari, doisprezece berbeci oi doisprezece miei de un an oi împreuna cu ei prinosul de pâine oi turnarea lor; doisprezece ?api, jertfa pentru pacat; 

 88. Iar pentru jertfa de împacare au fost: douazeci oi patru de boi, oaizeci de berbeci, oaizeci de ?api oi oaizeci de miei de un an, fara meteahna. Acestea au fost darurile la sfin?irea jertfelnicului, dupa miruirea lui. 

 89. Când a intrat Moise în cortul adunarii, ca sa graiasca cu Domnul, a auzit un glas, care-i graia de sus de pe chivotul legii, dintre cei doi heruvimi. Glasul acela graia cu el. 

Capitolul 8.

 1. Atunci a grait Domnul cu Moise oi a zis: 

 2. "Vorbeote cu Aaron oi-i spune: Când vei pune candelele în sfeonic, ca sa lumineze partea cea dinaintea lui, sa aprinzi în el oapte candele". 

 3. ai a facut Aaron aoa: a aprins în sfeonic, ca sa lumineze partea cea din fa?a lui, oapte candele, cum poruncise Domnul lui Moise. 

 4. Iata cum era facut sfeonicul: fusul lui de aur era lucrat din ciocan; florile lui toate erau tot din ciocan. Dupa modelul pe care îl aratase Domnul lui Moise, aoa s-a facut sfeonicul. 

 5. ai a grait cu Moise Domnul oi i-a zis: 

 6. "Ia pe levi?i din mijlocul fiilor lui Israel oi-i cura?a; 

 7. ai ca sa-i cure?i, sa faci cu ei aoa: sa-i stropeoti cu apa cura?irii, sa-oi rada cu briciul tot trupul lor, sa-oi spele hainele oi vor fi cura?i. 

 8. Apoi ei sa ia un vi?el oi prinosul de pâine, faina de grâu, amestecata cu untdelemn; iar tu sa mai iei un vi?el, jertfa pentru pacat. 

 9. Adu dupa aceea pe levi?i înaintea cortului adunarii, unde vei aduna toata obotea fiilor lui Israel. 

 10. Sa se apropie levi?ii înaintea Domnului oi fiii lui Israel sa-oi puna mâinile pe levi?i; 

 11. Iar Aaron sa afieroseasca pe levi?i înaintea Domnului, din partea fiilor lui Israel, ca sa faca ei slujba Domnului. 

 12. Apoi levi?ii sa-oi puna mâinile pe capetele vi?eilor oi tu sa aduci unul jertfa pentru pacat, iar pe celalalt ardere de tot Domnului pentru cura?irea levi?ilor. 

 13. Pune apoi pe levi?i înaintea Domnului oi înaintea lui Aaron oi înaintea fiilor lui oi-i adu dar Domnului. 

 14. Aoa vei osebi pe levi?i de fiii lui Israel, ca vor fi ai Mei. 

 15. Dupa aceea vor merge levi?ii sa slujeasca la cortul adunarii, dupa ce îi vei cura?i oi îi vei afierosi Domnului; 

 16. Caci Îmi sunt da?i Mie dintre fiii lui Israel în locul tuturor celor întâi-nascu?i, care deschide orice pântece; 

 17. Caci al Meu  este tot întâi-nascutul lui Israel, de la om pâna la dobitoc, pentru ca Mi i-am sfin?it Mie în ziua când am lovit în pamântul Egiptului pe to?i întâi-nascu?ii; 

 18. ai în locul tuturor întâi-nascu?ilor fiilor lui Israel am luat pe levi?i; 

 19. ai i-am dat pe levi?i dar lui Aaron oi fiilor lui dintre fiii lui Israel, ca sa slujeasca pentru fiii lui Israel, la cortul adunarii oi sa se roage pentru fiii lui Israel, ca sa nu-i ajunga pe fiii lui Israel vreo urgie, când s-ar apropia de locaoul sfânt". 

 20. Moise oi Aaron oi toata obotea fiilor lui Israel au facut cu levi?ii cum poruncise Domnul lui Moise pentru levi?i; aoa au facut cu ei fiii lui Israel. 

 21. S-au cura?it deci levi?ii oi oi-au spalat hainele, iar Aaron a savâroit sfin?irea lor înaintea Domnului oi s-a rugat pentru ei, ca sa fie cura?i. 

 22. Dupa aceea au intrat levi?ii sa-oi faca slujbele lor la cortul adunarii, înaintea lui Aaron oi înaintea fiilor lui. Cum poruncise Domnul lui Moise pentru levi?i, aoa au facut cu ei. 

 23. ai a grait Domnul cu Moise oi a zis: 

 24. "Aceasta este legea levi?ilor: de la douazeci oi cinci de ani în sus sa intre sa lucreze la cortul adunarii; 

 25. Iar la cincizeci de ani sa înceteze oi sa nu mai lucreze. 

 26. De acolo înainte sa ajute fra?ilor lor a strajui la cortul adunarii, dar de lucrat sa nu mai lucreze. Aoa sa faci cu levi?ii, ca fiecare sa fie la slujba lui de paznic". 

Capitolul 9.

 1. În vremea aceea a grait Domnul cu Moise în pustiul Sinai, în anul al doilea dupa ieoirea din Egipt, în luna întâi, oi a zis: 

 2. "Spune fiilor lui Israel sa faca Paotile la vremea rânduita pentru ele: 

 3. În ziua de paisprezece a lunii întâi, spre seara, sa le faca la vremea lor, dupa legea lor oi dupa regulile lor sa le savâroi?i". 

 4. ai a spus Moise fiilor lui Israel sa faca Paotile: 

 5. ai au facut ei Paotile în luna întâi, în ziua a paisprezecea, spre seara, în pustiul Sinai; cum poruncise Domnul lui Moise aoa au facut fiii lui Israel. 

 6. Dar erau oi oameni necura?i, care se atinsesera de trup de om mort, oi nu puteau sa savâroeasca Paotile în ziua aceea. Aceotia au venit în ziua aceea la Moise oi Aaron, 

 7. ai le-au spus oamenii aceia: "Noi suntem necura?i, pentru ca ne-am atins de trup de om mort; do ce sa nu fim lasa?i sa aducem Domnului dar la vremea cea rânduita pentru fiii lui Israel?" 

 8. Iar Moise a zis catre ei: "Sta?i aici, ca am sa ascult ce porunceote Domnul pentru voi!" 

 9. A grait Domnul lui Moise oi a zis: 

 10. "Spune fiilor lui Israel: Daca cineva din voi sau din urmaoii vootri va fi necurat prin atingere de trup de om mort, sau va fi departe în calatorie, sau între neamuri straine, oi acela sa faca Paotile Domnului. 

 11. Dar sa le faca în ziua a paisprezecea a lunii a doua, seara, oi sa le manânce cu azime oi cu ierburi amare; 

 12. Sa nu lase din ele pe a doua zi, nici oasele sa nu le zdrobeasca; oi sa le savâroeasca dupa toata rânduiala Paotilor. 

 13. Iar omul curat, care nu se afla departe în calatorie oi nu va face Paotile, sufletul acela sa se stârpeasca din poporul sau, ca n-a adus dar Domnului la vreme. Omul acela îoi va purta pacatul sau. 

 14. De va trai la voi vreun strain sa faca oi el Paotile Domnului: dupa legea Paotilor ol dupa rânduiala lor sa le faca. O singura lege sa fie oi pentru voi oi pentru strain". 

 15. În ziua când a fost aoezat cortul, nor a acoperit cortul adunarii, oi de seara pâna diminea?a a fost deasupra cortului, ca o vedere de foc. 

 16. Aoa era totdeauna: ziua îl acoperea un nor oi noaptea o vedere de foc. 

 17. Când se ridica norul de deasupra cortului, atunci fiii lui Israel plecau oi în locul unde se oprea norul, acolo poposeau cu tabara fiii lui Israel. 

 18. Dupa porunca Domnului se opreau fiii lui Israel cu tabara lor oi dupa porunca Domnului plecau; tot timpul cât norul statea deasupra cortului, stateau oi ei cu tabara. 

 19. Când însa norul statea multa vreme deasupra cortului, urmau acestui semn al Domnului oi fiii lui Israel oi nu plecau. 

 20. Câteodata se întâmpla ca norul sa stea numai pu?ina vreme deasupra cortului: dupa glasul Domnului se opreau oi dupa porunca Lui plecau la drum. 

 21. Câteodata norul statea numai de seara pâna diminea?a, iar diminea?a se ridica norul; atunci plecau oi ei; sau statea norul o zi oi o noapte, oi când se ridica, plecau oi ei; 

 22. Sau de umbrea norul deasupra cortului doua zile, sau o luna, sau un an, fiii lui Israel stateau oi nu plecau la drum; iar când se ridica el, atunci plecau, 

 23. Ca din porunca Domnului se opreau oi din porunca Domnului plecau la drum: urmau semnul Domnului, dupa porunca data de Domnul prin Moise. 

Capitolul 10.

 1. ai a grait Domnul cu Moise oi a zis: 

 2. "Fa-?i doua trâmbi?e de argint; din ciocan sa le faci, ca sa fie pentru chemarea obotii oi pentru plecarea taberei. 

 3. De se va trâmbi?a din ele, se va aduna toata obotea la uoa cortului adunarii. 

 4. De se va trâmbi?a numai din una, se vor aduna la tine toate capeteniile cele mai mari ale lui Israel. 

 5. Când ve?i înso?i sunetele cu strigate, se vor ridica taberele cele dinspre rasarit. 

 6. Când ve?i înso?i a doua oara sunetele cu strigate, se vor ridica taberele cele dinspre miazazi. Când ve?i înso?i a treia oara sunetele cu strigate, se vor ridica taberele cele dinspre mare. Când ve?i înso?i a patra oara sunetele cu strigate, se vor ridica taberele cele dinspre miazanoapte. Sa înso?i?i sunetele cu strigate numai pentru plecare. 

 7. Iar când chema?i adunarea, sa suna?i, dar sa nu înso?i?i sunetele cu strigate. 

 8. Din trâmbi?e vor suna preo?ii, fiii lui Aaron: aceasta-i pentru voi lege veonica din neam în neam. 

 9. Când ve?i merge la razboi, în pamântul vostru, împotriva vrajmaoilor care navalesc asupra voastra, înso?i?i sunetele de trâmbi?a cu strigate oi ve?i fi pomeni?i înaintea Domnului Dumnezeului vostru oi ve?i fi izbavi?i de vrajmaoii vootri. 

 10. În ziua voastra de bucurie, la sarbatorile voastre oi la lunile noi ale voastre, sa trâmbi?a?i din trâmbi?e la arderile de tot ale voastre oi la jertfele voastre de împacare oi prin aceasta ve?i fi pomeni?i înaintea Dumnezeului vostru. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru". 

 11. În anul al doilea, în luna a doua, în douazeci ale lunii, s-a ridicat norul de deasupra cortului adunarii; 

 12. ai au plecat fiii lui Israel din pustiul Sinai dupa taberele lor oi s-a oprit norul în pustiul Paran. 

 13. Aceasta a fost întâia plecare, dupa porunca lui Dumnezeu, data prin Moise. 

 14. Întâi s-a ridicat steagul taberei fiilor lui Iuda cu cetele lor oi peste cetele lor era Naason, fiul lui Aminadab. 

 15. Peste cetele semin?iei lui Isahar era Natanael, fiul lui ?uar; 

 16. Iar peste cetele semin?iei fiilor lui Zabulon era Eliab, fiul lui Helon. 

 17. Apoi s-a ridicat cortul oi au plecat fiii lui Gheroon oi fiii lui Merari, care duceau cortul. 

 18. Dupa aceea s-a ridicat steagul taberei lui Ruben cu cetele sale; peste cetele lui era Eli?ur, fiul lui aedeur; 

 19. Peste cetele semin?iei lui Simeon era aelumiel, fiul lui ?urioadai; 

 20. Iar peste cetele semin?iei fiilor lui Gad era Eliasaf, fiul lui Raguel. 

 21. Dupa aceea au plecat fiii lui Cahat, care duceau lucrurile sfinte, caci cortul trebuia sa fie aoezat înainte de sosirea lor. 

 22. Apoi s-a ridicat steagul taberei fiilor lui Efraim cu cetele lor; peste cetele lui era Elioama, fiul lui Amihud. 

 23. Peste cetele fiilor semin?iei lui Manase era Gamaliel, fiul lui Peda?ur; 

 24. Iar peste cetele fiilor semin?iei lui Veniamin era Abidan, fiul lui Ghedeon. 

 25. Dupa toate taberele, cel din urma a fost ridicat steagul taberei fiilor lui Dan cu cetele sale; peste cetele lui era Ahiezer, fiul lui Amioadai; 

 26. Peste cetele semin?iei fiilor lui Aoer era Paghiel, fiul lui Ocran; 

 27. Iar peste cetele semin?iei fiilor lui Neftali era Ahira, fiul lui Enan. 

 28. Aceasta era rânduiala în care mergeau fiii lui Israel cu taberele lor. ai aoa au plecat. 

 29. Atunci a zis Moise catre Hobab fiul lui Raguel, madianitul, socrul lui Moise: "Noi plecam la locul acela, de care a zis Domnul: Voua vi-l voi da. Hai cu noi oi-?i vom face bine, caci Domnul a grait bine de Israel". 

 30. Acela însa a zis catre el: "Nu merg, ci ma duc în ?ara mea oi la neamul meu". 

 31. Dar Moise a zis: "Nu ne parasi, pentru ca tu otii cum ne aoezam noi taberele în pustie oi vei fi ochiul nostru. 

 32. Daca mergi cu noi, binele ce ni-l va face Domnul, îl vom face oi noi ?ie". 

 33. Plecând ei de la muntele Domnului, au mers trei zile; iar chivotul legii Domnului a mers înaintea lor cale de trei zile, ca sa aleaga pentru ei loc de odihna. 

 34. Norul Domnului îi umbrea ziua, când plecau de la popas. 

 35. Când se ridica chivotul, ca sa plece la drum, Moise zicea: "Scoala, Doamne, oi sa se risipeasca vrajmaoii Tai oi sa fuga de la fa?a Ta cei ce Te urasc pe Tine!" 

 36. Iar când se oprea chivotul, el zicea: "Întoarce-Te, Doamne, la miile oi zecile de mii ale lui Israel!" 

Capitolul 11.

 1. Poporul însa începu sa cârteasca în auzul Domnului, iar Domnul auzind, se aprinse mânia Lui, izbucni între ei foc de la Domnul oi începu a mistui marginile taberei. 

 2. Atunci a strigat poporul catre Moise, iar Moise s-a rugat Domnului oi a încetat focul. 

 3. De aceea s-a numit locul acela: Tabeera, adica ardere, caci acolo a fost aprins între ei focul de la Domnul.  

 4. Strainii, dintre ei, începura sa-oi arate poftele oi oedeau cu ei oi fiii lui Israel oi plângeau, zicând: "Cine ne va hrani cu carne? 

 5. Caci ne aducem aminte de peotele, pe care-l mâncam în Egipt în dar, de castrave?i oi de pepeni, de ceapa, de praz oi de usturoi; 

 6. Acum însa sufletul nostru tânjeote; nimic nu mai este înaintea ochilor nootri decât numai mana". 

 7. Iar mana era ca samân?a de coriandru oi înfa?ioarea ei era ca înfa?ioarea cristalului. 

 8. Poporul se ducea oi o aduna, o râoneau în râoni?e sau o pisau în piua, o fierbeau în caldari oi faceau din ea turte; iar gustul ei era ca gustul turtelor cu untdelemn. 

 9. Când cadea noaptea roua pe tabara, atunci cadea peste ea oi mana. 

 10. Moise însa auzea cum plângea fiecare prin familiile sale oi la uoa cortului sau, oi s-a aprins tare mânia Domnului oi s-a mâhnit Moise. 

 11. Atunci a zis Moise catre Domnul: "De ce întristezi pe robul Tau oi de ce oare n-am aflat mila înaintea ochilor Tai, caci ai pus asupra mea sarcina a tot poporul acesta? 

 12. Oare eu am zamislit tot poporul acesta oi oare eu l-am nascut, de-mi zici: Ia-l în sânul tau, cum ia doica pe copil, oi-l du în pamântul pe care cu juramânt l-am fagaduit parin?ilor lui? 

 13. De unde sa iau oi sa dau eu carne la tot poporul acesta? Caci plâng înaintea mea oi. zic: Da-ne carne sa mâncam! 

 14. Eu singur nu voi putea sa duc tot poporul acesta, ca acest lucru este greu pentru mine. 

 15. Daca faci aoa cu mine, atunci mai bine omoara-ma, de am aflat mila înaintea ochilor Tai, ca sa nu mai vad necazul acesta". 

 16. Atunci Domnul a zis catre Moise: "Aduna-Mi oaptezeci de barba?i, dintre batrânii lui Israel, pe care-i otii tu ca sunt capetenii poporului oi supraveghetorii lui, oi du-i la cortul adunarii, ca sa stea cu tine acolo. 

 17. Ca Ma voi pogorî acolo oi voi vorbi cu tine oi voi lua din duhul care este peste tine oi voi pune peste ei ca sa duca ei cu tine sarcina poporului oi sa nu o duci numai tu singur. 

 18. Iar poporului spune-i: Sa va cura?i?i pentru ziua de mâine oi ve?i avea carne, deoarece a?i plâns în auzul Domnului oi a?i zis: Cine ne va hrani cu carne? Ca ne era bine în Egipt; ca are sa va dea Domnul carne sa mânca?i oi ve?i mânca; 

 19. ai ve?i mânca nu numai o zi, nici numai doua sau cinci zile, nici numai zece sau douazeci de zile, 

 20. Ci o luna întreaga ve?i mânca pâna va va da pe nas oi va ve?i scârbi de ea, pentru ca a?i dispre?uit pe Domnul, Care este între voi, oi v-a?i plâns înaintea Lui oi a?i zis: La ce trebuia sa ieoim noi din Egipt?" 

 21. Apoi a zis Moise: "În poporul acesta, în care ma aflu, sunt oase sute de mii de pedeotri oi Tu zici: Am sa le dau carne sa manânce oi vor mânca o luna de zile! 

 22. Li se vor taia, oare, toate oile oi to?i boii, ca sa le ajunga? Sau tot peotele marii li se va aduna, ca sa-i îndestuleze?" 

 23. Zis-a Domnul catre Moise: "Dar, oare, mâna Domnului e scurta? Acum vei vedea de se va împlini sau nu cuvântul Meu". 

 24. Atunci a ieoit Moise oi a spus poporului cuvintele Domnului, a adunat oaptezeci de barba?i dintre batrânii poporului oi i-a pus împrejurul cortului. 

 25. ai S-a pogorât Domnul în nor oi a vorbit cu el; oi a luat din duhul care era peste el oi a pus peste cei oaptezeci de barba?i capetenii. Îndata însa cum a odihnit duhul peste ei, au început a prooroci, dar apoi au încetat. 

 26. Doi dintre barba?i însa au ramas în tabara: pe unul îl chema Eldad oi pe celalalt îl chema Medad. ai a odihnit oi peste ei duhul, caci erau din cei înscrioi, dar nu venisera la cort, oi au proorocit oi ei acolo în tabara. 

 27. Atunci a alergat un tânar oi a spus lui Moise, zicând: "Eldad oi Medad proorocesc în tabara". 

 28. ai raspunzând, Iosua, fiul lui Navi, slujitorul lui Moise, unul din aleoii lui, a zis: "Domnul meu Moise, opreote-i!" 

 29. Moise însa i-a zis: "Nu cumva eoti gelos pe mine? O, de ar fi to?i prooroci în poporul Domnului oi de ar trimite Domnul duhul Sau peste ei!" 

 30. Apoi s-a întors Moise în tabara împreuna cu batrânii lui Israel. 

 31. Atunci s-a stârnit vânt de la Domnul, a adus prepeli?e dinspre mare oi le-a presarat împrejurul taberei cale de o zi într-o parte oi cale de o zi în cealalta parte împrejurul taberei, strat gros aproape de doi co?i de la pamânt. 

 32. Atunci s-a sculat poporul oi toata ziua oi toata noaptea aceea oi toata ziua urmatoare au adunat prepeli?e; oi cine a adunat pu?in, tot a adunat zece coouri oi le-au întins împrejurul taberei. 

 33. Dar carnea era înca în gura lor oi nu ispravisera înca de mâncat, când se aprinse mânia Domnului asupra poporului, oi a lovit Domnul poporul cu bataie foarte mare. 

 34. ai s-a pus numele locului aceluia: Chibrot-Hataava, adica mormintele poftei, caci acolo au îngropat pe poporul cel aprins de pofta. 

 35. Apoi a plecat poporul din Chibrot-Hataava la Haoerot oi s-a oprit în Haoerot. 

Capitolul 12.

 1. Mariam oi Aaron vorbeau însa împotriva lui Moise pentru femeia etiopianca, pe care o luase Moise, caci Moise era casatorit cu o etiopianca. 

 2. Ei ziceau: "Oare numai cu Moise a grait Domnul? N-a grait El, oare, oi cu noi?" ai a auzit acestea Domnul. 

 3. Moise însa era omul cel mai blând dintre to?i oamenii de pe pamânt. 

 4. Atunci a zis Domnul fara de veste catre Moise oi catre Aaron oi catre Mariam: "Ieoi?i câteoi trei la cortul adunarii". ai au ieoit tustrei. 

 5. Atunci S-a pogorât Domnul în stâlpul cel de nor, a stat la uoa cortului oi a chemat pe Aaron oi pe Mariam oi au ieoit amândoi. 

 6. Apoi a zis: "Asculta?i cuvintele Mele: De este între voi vreun prooroc al Domnului, Ma arat lui în vedenie oi în somn vorbesc cu el. 

 7. Nu tot aoa am grait oi cu robul Meu Moise, - el este credincios în toata casa Mea: 

 8. Cu el graiesc gura catre gura, la aratare oi aievea, iar nu în ghicituri, oi el vede fa?a Domnului. Cum de nu v-a?i temut sa cârti?i împotriva robului Meu Moise?" 

 9. ai s-a aprins mânia Domnului asupra lor oi, departându-Se Domnul, 

 10. S-a departat oi norul de la cort oi iata Mariam s-a facut alba de lepra, ca zapada. ai când s-a uitat Aaron la Mariam, iata era leproasa. 

 11. Atunci a zis Aaron catre Moise: "Rogu-ma, domnul meu, sa nu ne socoteoti greoeala ca ne-am purtat rau oi am pacatuit! 

 12. Nu îngadui dar sa fie Mariam ca cel nascut mort, al carui trup, la ieoirea din pântecele mamei sale, este pe jumatate putred". 

 13. Atunci a strigat Moise catre Domnul oi a zis: "Dumnezeule, vindec-o!" 

 14. Domnul însa a zis catre Moise: "Daca tatal ei ar fi scuipat-o în obraz, oare n-ar fi trebuit sa se ruoineze oapte zile? Aoa dar sa fie închisa oapte zile afara din tabara, dupa aceea sa intre>. 

 15. ai a oezut Mariam închisa afara din tabara oapte zile oi poporul n-a plecat la drum pâna s-a cura?it Mariam. 

Capitolul 13.

 1. Dupa aceasta a pornit poporul de la Haoerot oi a poposit în pustiul Paran. 

 2. Acolo a grait Domnul cu Moise oi i-a zis: 

 3. "Trimite din partea ta oameni ca sa iscodeasca pamântul Canaanului pe care am sa-l dau Eu fiilor lui Israel spre mootenire; câte un om de fiecare semin?ie sa trimi?i; însa aceotia sa fie to?i capetenii între ei". 

 4. ai i-a trimis pe aceotia Moise din pustiul Paran, dupa porunca Domnului, oi erau to?i capetenii. 

 5. Iata acum oi numele lor: aammua, fiul lui Zahur, din semin?ia lui Ruben. 

 6. Safat, fiul lui Hori, din semin?ia lui Simeon; 

 7. Caleb, fiul lui Iefone, din semin?ia lui Iuda; 

 8. Igal, fiul lui Iosif, din semin?ia lui Isahar; 

 9. Osia, fiul lui Navi, din semin?ia lui Efraim; 

 10. Falti, fiul lui Rafu, din semin?ia lui Veniamin; 

 11. Gadiel, fiul lui Sodi, din semin?ia lui Zabulon; 

 12. Gadi, fiul lui Susi, din Manase, semin?ia lui Iosif; 

 13. Amiel, fiul lui Ghemali, din semin?ia lui Dan; 

 14. Setur, fiul lui Mihael, din semin?ia lui Aoer; 

 15. Nahbi, fiul lui Vofsi, din semin?ia lui Neftali; 

 16. Gheuel, fiul lui Machi, din semin?ia lui Gad. 

 17. Acestea sunt numele barba?ilor pe care i-a trimis Moise sa iscodeasca tara. Insa pe Osia, fiul lui Navi, Moise l-a numit Iosua. 

 18. Trimi?ându-i pe aceotia din pustiul Paran ca sa iscodeasca pamântul Canaanului, Moise le-a zis: 

 19. "Sui?i-va din pustiul acesta oi va urca?i pe munte oi cerceta?i ce pamânt este oi ce popor locuieote în el; de este tare sau slab, mult la numar sau pu?in; 

 20. Cum este ?ara pe care o locuieote: buna sau rea, cum sunt oraoele în care traieote el: cu ziduri sau fara ziduri; 

 21. Cum este pamântul: gras sau slab, de sunt pe el copaci sau nu. Fi?i curajooi oi lua?i din roadele pamântului aceluia". Aceasta se petrecea pe vremea coacerii strugurilor. 

 22. ai s-au dus ei oi au cercetat pamântul de la pustiul ?in pâna la Rehob, care vine lânga Hamat. 

 23. De acolo au trecut în partea de miazazi a Canaanului oi au mers pâna la Hebron, unde traiau Ahiman, aeoai, oi Talmai, copiii lui Enac. Hebronul fusese zidit cu oapte ani înaintea oraoului egiptean ?oan. 

 24. Apoi au venit pâna în valea Eocol, au cercetat-o oi au taiat de acolo o vi?a de vie cu un strugure de poama oi au dus-o doi pe pârghie. Au mai luat de asemenea rodii oi smochine. 

 25. Locul acesta l-au numit ei valea Eocol, adica valea strugurelui, de la strugurele de poama pe care l-au taiat de acolo fiii lui Israel. 

 26. ai dupa ce au cercetat ei pamântul, s-au întors dupa patruzeci de zile 

 27. ai, mergând, au venit la Moise oi la Aaron oi la toata obotea fiilor lui Israel, la Cadeo, în pustiul Paran, oi le-au adus lor oi întregii oboti vi?a oi le-au aratat roadele pamântului aceluia. 

 28. Apoi le-au povestit oi au zis: "Am fost în pamântul în care ne-ai trimis, pamântul în care curge miere oi lapte oi iata roadele lui. 

 29. Dar poporul care locuieote în el, este îndrazne? oi oraoele sunt întarite oi foarte mari, ba oi pe fiii lui Enac i-am vazut acolo. 

 30. Amalec locuieote în partea de miazazi a ?arii; Heteii, Heveii, Iebuseii oi Amoreii locuiesc în mun?i, iar Canaaneii locuiesc pe lânga mare oi pe lânga râul Iordanului". 

 31. Caleb însa a liniotit poporul înaintea lui Moise, zicând: "Nu, ci sa mergem oi sa-l cuprindem, pentru ca îl vom putea birui!" 

 32. Iar oamenii cei ce fusesera cu el au zis: "Nu putem sa mergem împotriva poporului aceluia, pentru ca e mult mai puternic decât noi". 

 33. ai au împraotiat printre fiii lui Israel zvonuri rele despre pamântul pe care-l cercetasera, zicând: "Pamântul pe care l-am strabatut noi, ca sa-l vedem, este un pamânt care manânca pe cei ce locuiesc în el oi tot poporul, pe care l-am vazut acolo, sunt oameni foarte mari. 

 34. Acolo am vazut noi oi uriaoi, pe fiii lui Enac, din neamul uriaoilor; oi noua ni se parea ca suntem fa?a de ei ca niote lacuste oi tot aoa le paream oi noi lor". 

Capitolul 14.

 1. Atunci toata obotea a ridicat strigat oi a plâns poporul toata noaptea aceea; 

 2. Cârtind împotriva lui Moise oi a lui Aaron, to?i fiii lui Israel oi toata obotea au zis catre ei: "Mai bine era sa fi murit în pamântul Egiptului sau sa murim în pustiul acesta! 

 3. La ce ne duce Domnul în pamântul acela, ca sa cadem în razboi? Femeile noastre oi copiii nootri vor fi prada. Nu ar fi, oare, mai bine sa ne întoarcem în Egipt?" 

 4. Apoi au zis unii catre al?ii: "Sa ne alegem capetenie oi sa ne întoarcem în Egipt". 

 5. Atunci au cazut Moise oi Aaron cu felele la pamânt înaintea întregii adunari a obotii fiilor lui Israel. 

 6. Iar Iosua, fiul lui Navi oi Caleb al lui Iefone, care erau din cei ce cercetasera tara, oi-au rupt hainele loz 

 7. ai au zis catre obotea fiilor lui Israel: "Pamântul, pe care l-am strabatut noi, este foarte, foarte bun; 

 8. De va fi Domnul bun cu noi, ne va duce în pamântul acela oi ni-l va da noua; în pamântul acela izvoraote lapte oi miere. 

 9. Deci nu va ridica?i împotriva Domnului oi nu va teme?i de poporul pamântului aceluia, caci va ajunge mâncarea noastra: ei n-au aparare, iar cu noi este Domnul. Nu va teme?i de ei!" 

 10. Atunci toata obotea a zis: "Sa-i ucidem cu pietre!" Dar iata slava Domnului s-a aratat în nor  tuturor fiilor lui Israel la cortul adunarii. 

 11. ai a zis Domnul catre Moise: "Pâna când Ma va supara poporul acesta oi pâna când nu va crede el în Mine, cu toate minunile ce am facut în mijlocul lui? 

 12. Îl voi lovi cu ciuma oi-l voi pierde oi te voi face pe tine oi casa tatalui tau popor numeros oi mai puternic decât acesta!" 

 13. Moise însa a zis catre Domnul: "Vor auzi de aceasta Egiptenii, din mijlocul carora ai scos Tu, cu puterea Ta, pe poporul acesta 

 14. ai vor spune locuitorilor pamântului acestuia, care au auzit, ca Tu, Doamne, Te afli în mijlocul poporului acestuia oi Tu, Doamne, le dai sa Te vada fa?a catre fa?a, oi ca Tu mergi înaintea lor, ziua în stâlp de nor oi noaptea în stâlp de foc. 

 15. Iar daca Tu vei pierde pe poporul acesta, ca pe un om, atunci popoarele care au auzit de numele Tau vor zice: 

 16. Domnul n-a putut duce pe poporul acesta în pamântul pe care cu juramânt l-a fagaduit sa-l dea lor oi de aceea l-a pierdut în pustie. 

 17. Deci, înal?a-se acum puterea Ta, Doamne, cum ai spus Tu, zicând: 

 18. Domnul este îndelung-rabdator, mult-îndurat oi adevarat, iertând faradelegile, greoelile oi pacatele oi nelasând nepedepsit, ci pedepseote nelegiuirile parin?ilor în copii pâna la al treilea oi al patrulea neam. 

 19. Iarta pacatul poporului acestuia, dupa mare mila Ta, precum ai iertat Tu poporul acesta din Egipt oi pâna acum". 

 20. Zis-a Domnul catre Moise: "Voi ierta, dupa cuvântul tau, 

 21. Dar viu sunt Eu oi viu e numele Meu oi de slava Domnului e plin tot pamântul: 

 22. To?i barba?ii câ?i au vazut slava Mea oi minunile pe care le-am facut în pamântul Egiptului oi în pustie, oi M-au ispitit pâna acum de zeci de ori oi n-au ascultat glasul Meu, 

 23. Nu vor vedea pamântul pe care Eu cu juramânt l-am fagaduit parin?ilor lor; ci numai copiilor lor, care sunt aici cu Mine, care nu otiu ce este binele oi ce este raul oi tuturor nevârstnicilor, care nu judeca, acelora le voi da pamântul, iar to?i cei ce M-au amarât nu-l vor vedea; 

 24. Iar pe robul Meu Caleb, îl voi duce în pamântul în care a umblat oi semin?ia lui îl va mooteni, pentru ca în el a fost alt duh oi pentru ca el s-a supus Mie. 

 25. Amaleci?ii oi Canaaneii locuiesc pe vale; mâine sa va întoarce?i oi sa va duce?i în pustie, spre Marea Rooie". 

 26. ai a mai grait Domnul cu Moise oi cu Aaron oi a zis: 

 27. "Pâna când aceasta obote rea va cârti împotriva Mea? Cârtirea cu care fiii lui Israel cârtesc împotriva Mea, o aud. 

 28. Deci, spune-le: Viu sunt Eu, zice Domnul! Dupa cum a?i zis în auzul Meu, aoa voi face cu voi: 

 29. În pustia aceasta vor cadea oasele voastre oi voi to?i cei numara?i, de la douazeci de ani în sus, care a?i cârtit împotriva Mea, oricâ?i a?i fi la numar, 

 30. Nu ve?i intra în pamântul pentru care, ridicându-Mi mâna, M-am jurat sa va aoez, ci numai Caleb, fiul lui Iefone, oi Iosua, fiul lui Navi. 

 31. Pe copiii vootri, despre care voi zicea?i ca vor ajunge prada vrajmaoilor, îi voi duce acolo oi ei vor cunoaote pamântul pe care voi l-a?i nesocotit; 

 32. Iar oasele voastre vor cadea în pustia aceasta. 

 33. Copiii vootri vor rataci prin pustie patruzeci de ani oi vor suferi pedeapsa pentru desfrânarea voastra, pâna vor cadea toate oasele voastre în pustie. 

 34. Dupa numarul celor patruzeci de zile, în care a?i iscodit pamântul Canaan, ve?i purta pedeapsa pentru pacatele voastre patruzeci de ani, câte un an pentru fiecare zi, ca sa cunoaote?i ce înseamna sa fi?i parasi?i de Mine. 

 35. Eu, Domnul, am grait! ai aoa voi face cu toata obotea aceasta rea, care s-a ridicat împotriva Mea: în pustia aceasta vor pieri oi vor muri to?i!" 

 36. ai oamenii pe care-i trimisese Moise sa iscodeasca pamântul oi care la întoarcere au întarâtat împotriva lui toata obotea aceasta, raspândind zvonuri rele despre ?ara aceea, 

 37. Au murit lovi?i înaintea Domnului, pentru ca au raspândit zvonurile despre ?ara aceea. 

 38. Numai Iosua, fiul lui Navi, oi Caleb, fiul lui Iefone, au ramas vii dintre barba?ii aceia care fusesera sa iscodeasca ?ara Canaan. 

 39. Cuvintele acestea le-a spus Moise înaintea tuturor fiilor lui Israel oi poporul s-a întristat foarte tare. 

 40. Sculându-se ei deci dis-de-diminea?a, s-au dus pe vârful muntelui, zicând: "Iata, ne ducem la locul acela de care ne-a grait Domnul, caci am greoit!" 

 41. Moise însa le-a zis: "Pentru ce calca?i porunca Domnului? Nu ve?i izbuti. 

 42. Nu va duce?i, caci Domnul nu este între voi oi ve?i cadea înaintea vrajmaoilor vootri; 

 43. Caci Amaleci?ii oi Canaaneii sunt acolo înaintea voastra oi ve?i cadea de sabie, pentru ca v-a?i abatut de la Domnul oi Domnul nu va fi cu voi". 

 44. Dar ei au îndraznit sa se urce pe vârful muntelui; iar chivotul legii Domnului oi Moise n-au parasit tabara. 

 45. Atunci s-au suit Amaleci?ii oi Canaaneii care traiau în muntele acela oi i-au înfrânt oi i-au gonit pâna la Horma oi s-au întors în tabara. 

Capitolul 15.

 1. În vremea aceea a grait Domnul cu Moise oi a zis: 

 2. "Vorbeote fiilor lui Israel oi le spune: Când ve?i intra în pamântul vostru de locuit, pe care Eu îl voi da voua, 

 3. ai când ve?i face jertfe Domnului din oi sau din boi, ardere de tot, sau jertfa de fagaduin?a sau de buna voie, sau când ve?i face la sarbatorile voastre mireasma placuta Domnului, 

 4. Atunci cel ce aduce darul sau Domnului sa aduca jertfa de pâine a zecea parte de efa de faina de grâu curata, amestecata cu un sfert de hin de untdelemn, 

 5. ai vin pentru turnare, a patra parte de hin la ardere de tot sau la jertfa de fagaduin?a, la fiecare miel va face la fel întru miros bine-placut Domnului. 

 6. Iar când ve?i aduce berbec, adu jertfa de pâine doua zecimi de efa de faina de grâu curata, amestecata cu a treia parte de hin de untdelemn; 

 7. ai vin de turnare sa aduci a treia parte de hin, întru miros de buna mireasma Domnului. 

 8. Daca aduce?i junc, ardere de tot, sau jertfa de fagaduin?a, sau jertfa de împacare, 

 9. Atunci cu juncul sa aduci prinos de pâine trei zecimi de efa de faina de grâu, amestecata cu jumatate de hin de untdelemn. 

 10. ai vin pentru turnare, jumatate de hin la jertfa, întru miros de buna mireasma Domnului. 

 11. Aoa sa faci totdeauna, când aduci junc sau berbec, miel sau capra, 

 12. Dupa numarul jertfelor pe care le face?i; aoa sa aduce?i la fiecare, dupa numarul lor. 

 13. Tot baotinaoul sa faca aoa când aduce jertfe de acestea întru mireasma placuta Domnului. 

 14. De va trai însa printre voi în pamântul vostru un strain oi ar fi între voi din neam în neam, oi va voi sa aduca jertfa pentru miros placut Domnului, sa faca aoa cum face?i voi. 

 15. Pentru voi obotea Domnului oi pentru strainul care locuieote între voi, o singura lege sa fie, lege veonica din neam în neam. Cum sunte?i voi aoa sa fie oi strainul înaintea Domnului. 

 16. O singura lege oi aceleaoi drepturi sa fie pentru voi oi pentru strainul care locuieote la voi". 

 17. ai a grait Domnul cu Moise oi a zis: 

 18. "Vorbeote fiilor lui Israel oi le spune: Când ve?i intra în pamântul în care va duc, 

 19. ai ve?i mânca pâinea ?arii aceleia, sa înal?a?i prinos Domnului. 

 20. Pârga din aluatul vostru sa înal?a?i dar Domnului o azima; dar s-o înal?a?i aoa ca prinosul din arie; 

 21. Pârga din aluatul vostru sa înal?a?i dar Domnului din neam în neam. 

 22. Daca însa ve?i greoi din neotiin?a oi nu ve?i împlini toate poruncile acestea, pe care le-a rostit Domnul lui Moise, 

 23. ai tot ce v-a poruncit Domnul prin Moise din ziua în care a început Domnul a va porunci, ????? 

 24. Daca greoeala e din nebagarea de seama a obotii, atunci toata obotea sa aduca din cireada un junc fara meteahna, ardere de tot, întru miros bineplacut Domnului, cu dar de pâine, cu turnarea lui dupa rânduiala, oi din turma de capre, un ?ap ca jertfa pentru pacat 

 25. ai se va ruga preotul pentru toata obotea fiilor lui Israel oi li se va ierta, caci aceasta a fost greoeala oi ei au adus darul lor Domnului oi jertfa pentru pacatul lor înaintea Domnului, pentru greoeala lor. 

 26. Atunci se va ierta întregii oboti a fiilor lui Israel oi strainului care traieote între ei, pentru ca tot poporul a facut aceasta din neotiin?a. 

 27. Daca vreun suflet a greoit din neotiin?a, sa aduca o capra de un an jertfa pentru pacat 

 28. ai se va ruga preotul pentru sufletul care a facut pacat din neotiin?a înaintea Domnului oi va afla mila oi i se va ierta. 

 29. ai pentru baotinaoul din Israel oi pentru strainul care traieote între voi, o singura lege sa fie când cineva va pacatui din neotiin?a. 

 30. Iar daca cineva dintre baotinaoi sau dintre straini va face ceva din îndrazneala, acela huleote pe Domnul oi sufletul lui se va stârpi din poporul sau, 

 31. Caci a dispre?uit cuvântul Domnului oi a calcat poruncile Lui; sa se stârpeasca sufletul acela oi pacatul lui va fi asupra lui". 

 32. Când se aflau fiii lui Israel în pustiu, au gasit un om adunând lemne în ziua odihnei; 

 33. ai cei ce l-au gasit adunând lemne în ziua odihnei l-au adus la Moise oi Aaron oi la toata obotea fiilor lui Israel; 

 34. ai l-au pus sub paza, pentru ca nu era înca hotarât ce sa faca cu el. 

 35. Atunci a zis Domnul catre Moise: "Omul acesta sa moara; sa fie ucis cu pietre de catre toata obotea fiilor lui Israel, afara din tabara!" 

 36. L-au scos deci toata obotea fiilor lui Israel afara din tabara oi l-au ucis cu pietre toata obotea, afara din tabara, cum poruncise Domnul lui Moise. 

 37. ai a grait Domnul cu Moise oi a zis: 

 38. "Vorbeote fiilor lui Israel oi le spune sa-oi faca ciucuri la poalele hainelor lor, din neam în neam, oi pe deasupra ciucurilor de la poalele hainelor lor sa puna un oiret de matase violeta. 

 39. Ciucurii aceotia sa fie ca, uitându-va la ei, sa va aduce?i aminte de toate poruncile Domnului oi sa le împlini?i oi sa nu umbla?i dupa inima voastra oi dupa ochii vootri care va îndeamna la desfrânare; 

 40. Ca sa va aduce?i aminte oi sa plini?i toate poruncile Mele oi sa fi?i sfin?i înaintea Dumnezeului vostru. 

 41. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, Care v-am scos din pamântul Egiptului, ca sa fiu Dumnezeul vostru. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru". 

Capitolul 16.

 1. Atunci Core, fiul lui I?har, fiul lui Cahat, fiul lui Levi, cu Datan oi cu Abiron, fiii lui Eliab, cu On, fiul lui Felet, din semin?ia lui Ruben, s-au sculat împotriva lui Moise, 

 2. Împreuna cu doua sute cincizeci de barba?i, capetenii ale obotii fiilor lui Israel, oameni însemna?i, care erau chema?i la adunare. 

 3. Adunându-se aceotia împotriva lui Moise oi Aaron, le-au zis: "Destul! Toata obotea oi to?i cei ce o alcatuiesc sunt sfin?i oi Domnul este între ei. Pentru ce va socoti?i voi mai presus de adunarea Domnului!" 

 4. Auzind acestea, Moise a cazut cu fa?a la pamânt 

 5. ai a grait lui Core oi tuturor partaoilor lui oi le-a zis: "Mâine va arata Domnul cine este al Lui oi cine este sfânt, ca sa oi-L apropie; oi pe cine va alege El, pe acela îl va oi apropia la Sine. 

 6. Iata ce sa face?i: Core oi to?i partaoii tai sa va lua?i cadelni?e 

 7. ai mâine sa pune?i în acestea foc oi sa turna?i în ele tamâie înaintea Domnului, oi pe cine va alege Domnul, acela va fi sfânt. Destul, fiii lui Levi! 

 8. Apoi a zis iaraoi Moise catre Core: "Asculta?i, fii ai lui Levi: 

 9. Oare e pu?in lucru pentru voi ca Dumnezeul lui Israel v-a osebit de obotea lui Israel oi v-a apropiat la Sine ca sa face?i slujbe la cortul Domnului oi sa sta?i înaintea obotii Domnului, slujind pentru ea? 

 10. El te-a apropiat pe tine oi cu tine pe to?i fra?ii tai, fiii lui Levi. Alerga?i acum oi dupa preo?ie? 

 11. Aoadar tu oi toata obotea ta, v-a?i adunat împotriva Domnului. Ce este Aaron, de cârti?i împotriva lui?" 

 12. Atunci a trimis Moise sa cheme pe Datan oi pe Abiron, fiii lui Eliab. Ei însa au zis: "Nu mergem! 

 13. Oare pu?in lucru e ca ne-ai scos din ?ara unde curge miere oi lapte oi ne-ai adus sa ne pierzi în pustie? Vrei sa oi domneoti peste noi? 

 14. Dusu-ne-ai tu oare în ?ara unde curge lapte oi miere oi datu-ne-ai tu oare în stapânire ?arinile oi viile ei? Vrei sa sco?i ochii oamenilor acestora? Nu mergem!" 

 15. ai s-a mâhnit Moise foarte tare oi a zis catre Domnul: "Sa nu-?i întorci ochii Tai la prinosul lor. Eu nici unuia dintre ei nu i-am luat asinul oi rau n-am facut nici unuia dintre ei". 

 16. Apoi a zis Moise catre Core: "Sfin?eote-?i ceata ta oi mâine sa fi?i gata înaintea Domnului: tu, ei oi Aaron. 

 17. Lua?i-va fiecare cadelni?e, pune?i în ele tamâie oi va apropia?i fiecare cu cadelni?a înaintea Domnului, cu doua sute cincizeci de cadelni?e: oi tu oi Aaron sa aduce?i fiecare cadelni?a voastra". 

 18. ai oi-a luat fiecare cadelni?a sa, au pus în ele foc, au turnat tamâie în ele; oi au stat înaintea intrarii cortului adunarii Moise oi Aaron. 

 19. Core însa a adunat împotriva lor toata obotea înaintea uoii cortului adunarii. ai s-a aratat slava Domnului la toata obotea. 

 20. ai a grait Domnul cu Moise oi Aaron oi a zis: 

 21. "Osebi?i-va de obotea aceasta oi-i voi pierde într-o clipa". 

 22. Iar ei au cazut cu fe?ele la pamânt oi au zis: "Doamne, Dumnezeul duhurilor oi a tot trupul, un om a greoit oi Tu Te mânii pe toata obotea? " 

 23. Domnul însa i-a zis lui Moise: 

 24. "Spune obotii: Feri?i-va în toate par?ile de locuin?a lui Core, a lui Datan oi a lui Abiron". 

 25. Atunci, sculându-se, Moise s-a dus la Datan oi Abiron oi s-au dus dupa el oi to?i batrânii lui Israel. 

 26. ai a zis obotii: "Feri?i-va de corturile acestor oameni netrebnici oi sa nu va atinge?i de tot ce e al lor, ca sa nu pieri?i cu toate pacatele lor". 

 27. ai ei au ocolit salaourile lui Core, Datan oi Abiron; iar Datan oi Abiron ieoisera oi stateau la uoile corturilor lor, cu femeile lor oi cu fiii lor oi cu pruncii lor. 

 28. Zis-a Moise: "Ca Domnul m-a trimis sa fac toate lucrurile acestea oi ca nu le fac eu de la mine, ve?i cunoaote din aceea: 

 29. De vor muri aceotia, cum moc to?i oamenii, oi de-i va ajunge aceeaoi pedeapsa, care ajunge pe to?i oamenii, - atunci nu m-a trimis Domnul. 

 30. Iar daca Domnul va face lucru neobionuit, de-oi va deschide pamântul gura sa oi-i va înghi?i pe ei oi casele lor oi corturile lor oi tot ce au ei, oi daca ei vor fi duoi de vii în locuin?a mor?ilor, atunci sa oti?i ca oamenii aceotia au dispre?uit pe Domnul". 

 31. Cum a încetat el sa spuna toate cuvintele acestea, s-a desfacut pamântul sub aceia 

 32. ai oi-a deschis pamântul gura sa oi i-a înghi?it pe ei oi casele lor, pe to?i oamenii lui Core oi toata averea; 

 33. ai s-au pogorât ei cu toate câte aveau de vii în locuin?a mor?ilor, i-a acoperit pamântul oi au pierit din mijlocul obotii. 

 34. ai tot Israelul, care era împrejurul lor, a fugit la strigatele lor, ca ziceau: "Sa nu ne înghita oi pe noi pamântul!" 

 35. A ieoit apoi foc de la Domnul oi a mistuit pe cei doua sute cincizeci de barba?i care au adus tamâie. 

 36. Dupa aceea a grait Domnul cu Moise oi a zis: 

 37. "Spune lui Eleazar, fiul preotului Aaron, sa adune cadelni?ele cele de arama ale celor aroi oi focul strain sa-l arunce afara, caci s-au sfin?it cadelni?ele pacatooilor acestora prin moartea lor. 

 38. Sa le sfarâme deci oi sa le faca foi pentru acoperit jertfelnicul. Pentru ca le-au adus aceia înaintea Domnului, s-au sfin?it oi vor fi semn pentru fiii lui Israel". 

 39. A luat deci Eleazar, fiul  preotului Aaron, cadelni?ele cele de arama, pe care le adusesera cei aroi, oi le-a prefacut în foi pentru acoperit jertfelnicul, 

 40. Ca sa-oi aduca aminte fiii lui Israel ca nimeni din alt neam, care nu e din semin?ia lui Aaron, sa nu se apropie sa aduca tamâiere înaintea Domnului, oi sa nu fie ca oi Core oi partaoii lui, precum îi graise Domnul prin Moise. 

 41. A doua zi însa toata obotea fiilor lui Israel a cârtit împotriva lui Moise oi a lui Aaron oi a zis: Voi a?i omorât poporul Domnului. 

 42. ai când s-a adunat obotea împotriva lui Moise oi Aaron, aceotia s-au întors catre cortul adunarii, oi iata norul l-a acoperit oi s-a aratat slava Domnului. 

 43. ai a venit Moise oi Aaron la cortul adunarii. 

 44. Atunci a grait Domnul cu Moise oi Aaron oi a zis: 

 45. "Departa?i-va de obotea aceasta, ca într-o clipa o voi pierde". Iar ei au cazut cu fa?a la pamânt. 

 46. ai a zis Moise catre Aaron: "Ia-?i cadelni?a, pune în ea foc de pe jertfelnic, arunca în ea tamâie oi du-o repede în tabara oi te roaga pentru ei, ca a ieoit mânie de la fa?a Domnului oi a început pedepsirea poporului". 

 47. Atunci Aaron a luat, cum îi zisese Moise, a alergat în mijlocul obotii oi iata se începuse moartea în popor; oi a pus tamâia oi s-a rugat pentru popor; 

 48. ai stând el între mor?i oi vii, a încetat bataia. 

 49. Au murit atunci din pedepsirea aceea paisprezece mii oapte sute de oameni, afara de cei ce murisera pentru razvratirea lui Core. 

 50. Iar dupa ce a încetat pedepsirea, s-a întors Aaron la Moise, la uoa cortului adunarii. 

Capitolul 17.

 1. Dupa aceea a grait Domnul lui Moise oi a zis: 

 2. "Spune fiilor lui Israel oi ia de la ei, de la toate capeteniile lor, dupa semin?ii, douasprezece toiege, câte un toiag de fiecare semin?ie, oi numele fiecarei capetenii scrie-l pe toiagul sau; 

 3. Iar numele lui Aaron sa-l scrii pe toiagul lui Levi, caci un toiag vor da de fiecare capetenie de semin?ie. 

 4. Toiegele acelea sa le pui în cortul adunarii înaintea chivotului legii, unde Ma arat ?ie. 

 5. ai va fi ca toiagul omului pe care-l voi alege va odrasli; oi aoa voi potoli cârtirea fiilor lui Israel, cu care cârtesc ei împotriva voastra". 

 6. ai Moise a spus acestea fiilor lui Israel oi toate capeteniile lor i-au dat toiegele, câte un toiag de fiecare capetenie, adica douasprezece toiege, dupa cele douasprezece semin?ii ale lor; oi toiagul lui Aaron era între toiegele lor. 

 7. Apoi Moise a pus toiegele înaintea Domnului, în cortul adunarii. 

 8. Iar a doua zi a intrat Moise oi Aaron în cortul adunarii oi iata toiagul lui Aaron, din casa lui Levi, odraslise, înmugurise, înflorise oi facuse migdale. 

 9. ai atunci a scos Moise toate toiegele de la fa?a Domnului la to?i fiii lui Israel; oi au vazut oi oi-au luat fiecare toiagul sau. 

 10. Apoi a zis Domnul catre Moise: Pune iar toiagul lui Aaron înaintea chivotului legii spre pastrare, ca semn pentru fiii neascultatori, ca sa înceteze de a mai cârti împotriva Mea, ca sa nu moara!" 

 11. ai a facut Moise aoa; cum îi poruncise Domnul aoa a facut. 

 12. ai au zis fiii lui Israel catre Moise: "Iata murim, pierim, pierim cu to?ii! 

 13. Tot cel ce se apropie de cortul Domnului moare; nu cumva o sa murim cu to?ii?" 

Capitolul 18.

 1. Zis-a Domnul catre Aaron: "Tu, fiii tai oi casa tatalui tau cu tine ve?i purta pacatul pentru nepasarea de locaoul sfânt; tu oi fiii tai împreuna cu tine ve?i purta pacatul pentru nepasarea de preo?ia voastra. 

 2. Apropie-?i pe fra?ii tai, semin?ia lui Levi, neamul tatalui tau, ca sa fie pe lânga tine ol sa-?i slujeasca; iar tu oi fiii tai împreuna cu tine ve?i fi la cortul adunarii. 

 3. Levi?ii sa pazeasca cele rânduite de tine oi sa faca slujba la cort, dar sa nu se apropie de lucrurile locaoului sfânt oi de jertfelnic, ca sa nu moara oi ei oi voi. 

 4. Sa fie deci pe lânga tine oi sa faca slujba la cortul adunarii oi toate lucrarile la cort; iar altul sa nu se apropie de tine. 

 5. Aoa sa face?i slujba în locaoul sfânt oi la jertfelnic, oi nu va mai veni mânia asupra fiilor lui Israel; 

 6. Ca am ales din fiii lui Israel pe fra?ii vootri, pe levi?i, oi vi i-am dat ca dar închinat Domnului, sa faca slujba la cortul adunarii; 

 7. Iar tu oi fiii tai sa va îndeplini?i preo?ia voastra în toate cele ce ?in de jertfelnic oi ce se afla înauntru dupa perdea, oi sa savâroi?i slujbele darului vostru preo?esc, iar altul strain, de se va apropia, sa fie omorât". 

 8. Zis-a Domnul catre Aaron: "Iata Eu am dat în seama voastra pârga Mea din toate cele închinate Mie de fiii lui Israel: ?ie ?i le-am dat acestea oi dupa tine fiilor tai, pentru cinul vostru, pentru preo?ia voastra, prin lege veonica. 

 9. Iata ce este al tau din cele preasfinte, în afara de cele ce se dau focului: orice dar de pâine al lor, orice jertfa pentru pacat a lor oi orice jertfa pentru vina, ce-Mi aduc ei, aceste lucruri preasfinte sa fie ale tale oi ale fiilor tai. 

 10. Acestea sa le mânca?i în locul cel sfânt. Tu oi fiii tai, to?i cei de parte barbateasca ai vootri pot sa manânce din ele. Cele sfinte sa fie ale tale. 

 11. ai iata ce sa mai fie al vostru din darurile lor ridicate: toate darurile ridicate ale fiilor lui Israel oi toate darurile lor leganate ?i le-am dat ?ie oi fiilor tai oi fiicelor tale, care sunt cu tine, prin lege veonica. Tot cel curat din casa ta poate sa manânce din acestea. 

 12. Toata pârga de untdelemn oi toata pârga de struguri oi pârga grâului lor, toate câte aduc ei Domnului, ?i le-am dat ?ie. 

 13. Cele dintâi roade ale pamântului lor, pe care le aduc ei Domnului, sa fie ale tale, oi tot cel curat din casa ta poate sa manânce din acestea. 

 14. Tot ce este afierosit în Israel sa fie al tau. 

 15. Tot ce se naote întâi din tot trupul, din oameni oi din dobitoace, oi se aduce Domnului, sa fie al tau; dar întâiul nascut dintre oameni sa se rascumpere oi întâiul nascut dintre dobitoacele necurate sa se rascumpere; 

 16. Iar pre?ul rascumpararii lui, la o luna dupa naotere, este cinci sicli de argint, dupa siclul sfânt, care are douazeci de ghere. 

 17. Însa întâiul nascut al vacilor, întâiul nascut al oilor oi întâiul nascut al caprelor, nu se rascumpara: aceotia sunt sfin?i?i; cu sângele lor sa stropeoti jertfelnicul. Grasimea lor s-o arzi ca jertfa, întru miros de buna mireasma Domnului; 

 18. Iar carnea lor este a ta oi tot ale tale sunt pieptul înal?at oi ooldul drept. 

 19. Toate darurile sfinte, înal?ate, care se aduc Domnului de fiii lui Israel, ?i le dau ?ie, fiilor tai oi fiicelor tale care sunt cu tine, prin lege veonica. Acest legamânt de necalcat este veonic înaintea Domnului pentru tine oi pentru urmaoii tai". 

 20. Zis-a Domnul catre Aaron: "În pamântul lor nu vei avea nici mootenire, nici parte nu vei avea între ei. Eu sunt partea ta oi mootenirea ta între fiii lui Israel, 

 21. Iar fiilor lui Levi, iata, Eu le-am dat mootenire toata zeciuiala din toate câte are Israel, pentru slujba lor pe care o fac la cortul adunarii. 

 22. De acum fiii lui Israel sa nu mai vina la cortul adunarii, ca sa nu faca pacat aducator de moarte. 

 23. Ci la cortul adunarii sa faca slujba levi?ii oi sa ia asupra-oi pacatul lor. Aceasta este lege veonica în neamul vostru. 

 24. Dar printre fiii lui Israel ei nu vor avea mootenire, caci zeciuiala fiilor lui Israel, pe care aceotia o aduc dar Domnului, am dat-o levi?ilor mootenire oi de aceea le-am oi zis Eu ca nu vor avea mootenire între fiii lui Israel". 

 25. Apoi a grait Domnul lui Moise oi a zis: 

 26. "Vorbeote levi?ilor oi le zi: Când ve?i lua de la fiii lui Israel zeciuiala, pe care v-am dat-o ca mootenire, sa înal?a?i din ea dar Domnului a zecea parte, ca zeciuiala, 

 27. ai vi se va socoti acest dar al vostru ca grâul din arie oi ca mustul de la teasc. 

 28. Astfel ve?i aduce oi voi dar Domnului din toate zeciuielile voastre, câte ve?i lua de la fiii lui Israel, oi ve?i da din ele, dar Domnului, preotului Aaron. 

 29. Din toate cele daruite voua, cele mai bune din toate cele sfin?ite sa le aduce?i dar Domnului, 

 30. ai sa le spui: De ve?i aduce din acestea partea cea mai buna, se va socoti levi?ilor ca cele primite de la arie oi ca cele primite de la teasc. 

 31. Aceasta sa o mânca?i oriunde voi, oi fiii vootri, oi familiile voastre, caci aceasta va este plata pentru munca voastra la cortul adunarii. 

 32. Pentru aceasta nu ve?i avea pacat, de ve?i aduce cele mai bune din toate; oi sfintele prinoase ale fiilor lui Israel nu le ve?i întina oi nu ve?i muri". 

Capitolul 19.

 1. Grait-a Domnul cu Moise oi Aaron oi a zis: 

 2. "Iata porunca legii, pe care a dat-o Domnul, când a zis: Spune fiilor lui Israel sa-?i aduca o juninca rooie, fara meteahna, care sa nu aiba cusur oi sa nu fi purtat jug; 

 3. Sa o dai preotului Eleazar, sa o scoata afara din tabara, la loc curat, oi sa o junghie înaintea lui. 

 4. Apoi sa ia preotul Eleazar din sângele ei oi sa stropeasca cu sânge spre partea de dinainte a cortului adunarii de oapte ori. 

 5. Dupa aceea sa o arda de tot înaintea lui; sa arda adica oi carnea oi pielea oi sângele oi necura?enia ei. 

 6. Apoi sa ia preotul lemn de cedru, isop oi a?a de lâna rooie oi sa le arunce pe juninca ce se arde. 

 7. Sa-oi spele preotul hainele sale, sa-oi spele trupul cu apa, apoi sa intre în tabara oi necurat va fi pâna seara. 

 8. Cel ce a ars-o de asemenea sa-oi spele hainele sale, sa-oi spele trupul cu apa oi necurat va fi pâna seara. 

 9. Un om curat sa strânga cenuoa junincii, s-o puna afara din tabara la loc curat oi sa se pastreze pentru obotea fiilor lui Israel, ca sa se faca cu ea apa de stropire, adica apa de cura?ire. 

 10. Cel ce a adunat cenuoa junincii sa-oi spele hainele sale oi sa fie necurat pâna seara. Aceasta sa fie aoezamânt veonic pentru fiii lui Israel oi pentru strainii ce traiesc la dânoii. 

 11. Cel ce se va atinge de trupul mort al unui om sa fie necurat oapte zile. 

 12. Acesta sa se cure?e cu aceasta apa în ziua a treia oi în ziua a oaptea oi va fi curat; iar de nu se va cura?i în ziua a treia oi în ziua a oaptea, nu va fi curat. 

 13. Tot cel ce sg va atinge de trupul mort al unui om oi nu se va cura?i, acela va întina locaoul Domnului; omul acela se va stârpi din Israel, caci n-a fost stropit cu apa cura?itoare oi este necurat oi necura?ia lui e înca asupra lui. 

 14. Iata legea: De va muri un om într-o casa, tot cel ce va intra în casa aceea oi câte sunt în casa vor fi necurate oapte zile. 

 15. Tot vasul descoperit, care nu este legat la gura oi n-are capac pe el, este necurat. 

 16. Tot cel ce se va atinge în câmp de cel ucis cu sabia sau de mort sau de os de om sau de mormânt va fi necurat oapte zile. 

 17. Pentru cel necurat sa se ia din cenuoa jertfei arse pentru cura?ire oi sa se toarne peste ea într-un vas apa de izvor; 

 18. Apoi un om curat sa ia isop, sa-l moaie în apa aceea oi sa stropeasca din ea casa, lucrurile oi oamenii câ?i sunt acolo oi pe cel ce s-a atins de os de om sau de ucis sau de mort sau de mormânt. 

 19. Cel curat sa stropeasca pe cel necurat în ziua a treia oi în ziua a oaptea oi sa-l cure?e în ziua a oaptea. Apoi sa-oi spele hainele sale oi trupul sau cu apa oi va fi necurat pâna seara. 

 20. Iar daca vreun om va fi necurat oi nu se va cura?i, omul acela se va stârpi din obote, caci a spurcat locaoul Domnului; caci nu s-a stropit cu apa cura?itoare oi este necurat. 

 21. Acesta sa fie aoezamânt veonic pentru dânoii. Cel ce a stropit cu apa cura?itoare sa-oi spele hainele sale; cel ce s-a atins de apa cura?itoare va fi necurat pâna seara. 

 22. Tot lucrul de care se va atinge cel necurat va fi necurat; oi tot ce se va atinge de acel lucru va fi necurat pâna seara". 

Capitolul 20.

 1. În luna întâi a ajuns toata obotea fiilor lui Israel în pustiul Sin oi s-a oprit poporul în Cadeo. ai a murit Mariam oi a fost îngropata acolo. 

 2. Acolo însa nu era apa pentru obote oi s-au adunat ei împotriva lui Moise oi a lui Aaron, 

 3. ai blestema poporul pe Moise oi zicea: "O, de am fi murit oi noi când au murit fra?ii nootri înaintea Domnului! 

 4. La ce a?i adus voi obotea Domnului în pustiul acesta, ca sa ne omorâ?i oi pe noi oi dobitoacele noastre? 

 5. ai la ce ne-a?i scos din Egipt, ca sa ne aduce?i în acest loc rau, unde nu se poate semana oi nu sunt nici smochini, nici vite, nici rodii oi nici macar apa de baut?" 

 6. Atunci s-au dus Moise oi Aaron din fa?a poporului la uoa cortului adunarii oi au cazut cu fetele la pamânt oi s-a aratat slava Domnului peste ei. 

 7. ai a grait Domnul cu Moise oi a zis: 

 8. "Ia toiagul oi aduna obotea, tu oi Aaron, fratele tau, oi grai?i stâncii înaintea lor oi ea va va da apa; oi le ve?i scoate apa din stânca oi ve?i adapa obotea oi dobitoacele ei". 

 9. A luat deci Moise toiagul din fa?a Domnului, cum poruncise Domnul. 

 10. ai au adunat Moise oi Aaron obotea la stânca oi a zis catre obote: "Asculta?i, îndaratnicilor, au doara din stânca aceasta va vom scoate apa?" 

 11. Apoi oi-a ridicat Moise mâna oi a lovit în stânca cu toiagul sau de doua ori oi î ieoit apa multa oi baut obotea oi dobitoacele ei. 

 12. Atunci a zis Domnul catre Moise oi Aaron: "Pentru ca nu M-a?i crezut, ca sa arata?i sfin?enia Mea înaintea ochilor fiilor lui Israel, de aceea nu ve?i duce voi adunarea aceasta în pamântul pe care am sa i-l dau". 

 13. Aceasta este apa Meriba, caci aici fiii lui Israel s-au certat înaintea Domnului, iar El S-a sfin?it între ei. 

 14. Din Cadeo a trimis Moise soli la regele Edomului, ca sa-i spuna: "Aoa zice fratele tau Israel: Tu otii toate greuta?ile ce am îndurat. 

 15. Parin?ii nootri s-au pogorât în Egipt oi noi am pribegit în Egipt vreme multa; dar Egiptenii ne-au facut rau noua oi parin?ilor nootri. 

 16. De aceea am strigat catre Domnul oi a auzit Domnul glasul nostru oi a trimis îngerul Sau de ne-a scos din Egipt; oi acum suntem în Cadeo, oraoul cel mai apropiat de hotarul tau. 

 17. Îngaduieote-ne sa trecem prin ?ara ta, ca nu ne vom abate pe la ogoare oi pe la vii, nici apa nu vom bea din fântânile tale; ci vom trece pe drumul împaratesc, neabatându-ne nici la dreapta, nici la stânga, pâna vom ieoi din hotarele tale". 

 18. Edom însa i-a raspuns: "Sa nu treci pe la mine, iar de nu vei asculta voi ieoi cu razboi înaintea ta". 

 19. Zisu-i-au fiii lui Israel: "Vom merge pe drumul cel mare oi de vom bea din apa ta, noi sau dobitoacele noastre, î?i vom plati; vom trece numai cu piciorul, ceea ce e un lucru de nimic". 

 20. Iar acela i-a raspuns: "Sa nu treci pe la mine!" ai a ieoit Edom înaintea lui cu popor mult oi cu mâna puternica. 

 21. Deci nu s-a învoit Edom sa dea voie lui Israel sa treaca prin hotarele lui oi Israel s-a departat de la el. 

 22. Dupa aceea au pornit fiii lui Israel din Cadeo oi au venit toata obotea la muntele Hor. 

 23. Iar la muntele Hor, care e lânga hotarele ?arii lui Edom, a grait Domnul cu Moise oi cu Aaron oi a zis: 

 24. "Aaron va fi adaugat la poporul sau, ca el nu va intra în pamântul pe care îl voi da fiilor lui Israel, pentru ca nu v-a?i supus poruncii Mele la apa Meriba. 

 25. Sa iei dar pe fratele tau Aaron oi pe Eleazar, fiul lui, oi sa-i sui pe muntele Hor înaintea întregii oboti; 

 26. Sa dezbraci acolo de pe Aaron hainele lui oi sa îmbraci cu ele pe Eleazar, fiul lui, oi Aaron sa se duca oi sa moara acolo". 

 27. ai a facut Moise aoa cum îi poruncise Domnul: i-a suit pe muntele Hor înaintea ochilor întregii oboti. 

 28. Acolo a dezbracat Moise de pe Aaron hainele lui oi a îmbracat cu ele pe Eleazar, fiul lui. ai a murit Aaron pe vârful muntelui, iar Moise oi Eleazar s-au pogorât din munte. 

 29. Vazând toata obotea ca a murit Aaron, l-a plâns toata casa lui Israel treizeci de zile. 

Capitolul 21.

 1. Auzind însa regele canaanean din Arad, care locuia la miazazi, ca Israel vine pe drumul dinspre Atarim, a intrat în lupta cu Israeli?ii oi a luat pe unii din ei în robie. 

 2. Atunci a facut Israel fagaduin?a Domnului oi a zis: "De vei da pe poporul acesta în mâinile mele, îl voi nimici pe el oi ceta?ile lui". 

 3. ai a ascultat Domnul glasul lui Israel oi a dat pe Canaanei în mâinile lui oi el i-a nimicit pe ei oi oraoele lor oi a pus locului aceluia numele: Horma, adica nimicire. 

 4. De la muntele Hor au apucat pe calea Marii Rooii, ca sa ocoleasca pamântul lui Edom, dar pe drum poporul a început sa-oi piarda rabdarea. 

 5. ai graia poporul împotriva lui Dumnezeu oi împotriva lui Moise, zicând: "La ce ne-ai scos din pamântul Egiptului, ca sa ne omori în pustiu, ca aici nu este nici pâine, nici apa oi sufletul nostru s-a scârbit de aceasta hrana saracacioasa". 

 6. Atunci a trimis Domnul asupra poporului oerpi veninooi, care muocau poporul, oi a murit mul?ime de popor din fiii lui Israel. 

 7. A venit deci poporul la Moise oi a zis: "Am greoit, graind împotriva Domnului oi împotriva ta; roaga-te Domnului, ca sa departeze oerpii de la noi". ai s-a rugat Moise Domnului pentru popor. 

 8. Iar Domnul a zis catre Moise: "Fa-?i un oarpe de arama oi-l pune pe un stâlp; oi de va muoca oarpele pe vreun om, tot cel muocat care se va uita la el va trai. 

 9. ai a facut Moise un oarpe de arama oi l-a pus pe un stâlp; oi când un oarpe muoca vreun om, acesta privea la oarpele cel de arama oi traia. 

 10. Sculându-se de acolo, fiii lui Israel au tabarât la Obot. 

 11. Iar dupa ce s-au ridicat oi din Obot, au tabarât la Iie-Abarim, dincolo de pustiu, în fa?a Moabului, catre rasaritul soarelui. 

 12. De acolo s-au ridicat oi au tabarât în valea Zared. 

 13. Ridicându-se apoi oi de acolo, au tabarât dincolo de Arnon, în pustia care e afara din hotarele Amoreilor. Caci Arnonul este hotar între Moabi?i oi Amorei. 

 14. De aceea se oi zice în "Cartea razboaielor Domnului": 

 15. Domnul a cuprins Vahebul cu curgerile sale navalnice oi ouvoaiele Arnonului oi povârnioul curgerilor de apa care se întinde pâna la localitatea Ar oi se opreote în hotarul Moabului. 

 16. De acolo s-au îndreptat spre Beer, fântâna despre care a zis Domnul lui Moise: "Aduna poporul oi le voi da apa sa bea". 

 17. Atunci a cântat Israel la fântâna cântarea aceasta: "Lauda?i fântâna aceasta, cânta?i imne în cinstea ei! 

 18. Fântâna pe care principii au sapat-o, pe care mai-marii poporului au deschis-o cu sceptrul, cu toiegele lor!" 

 19. Din Beer au mers la Matana, de la Matana la Nahaliel, de la Nahaliel la Bamot; 

 20. Iar de la Bamot la valea din câmpia Moabului, pe vârful muntelui Fazga, în fa?a pustiului. 

 21. De acolo a trimis Moise soli la Sihon, regele Amoreilor, cu veoti de pace, ca sa i se spuna: 

 22. "Da-mi voie sa trec prin ?ara ta. Nu ne vom abate nici la ogorul tau, nici la via ta, nici apa din fântâna ta nu vom bea, ci vom trece de hotarele tale!" 

 23. Dar Sihon n-a îngaduit lui Israel sa treaca prin ?ara lui, ci oi-a adunat tot poporul sau oi a paoit împotriva lui Israel în pustie, înaintând pâna la Iaha?, unde s-a luptat cu Israel. 

 24. Însa Israel l-a batut, macelarindu-l cu sabia, oi i-a cuprins ?ara de la Arnon pâna la Iaboc, pâna la fiii lui Amon, caci hotarele Amoni?ilor erau întarite. 

 25. Luând toate ceta?ile acestea, Israel s-a aoezat în ceta?ile Amoreilor: în Heobon oi în toate satele care ?ineau de el. 

 26. Caci Heobonul era cetatea lui Sihon, regele Amoreilor. Acesta se luptase cu fostul rege al Amoreilor oi-i luase din mâini toata ?ara Amoreilor de la Aroer pâna la Arnon. 

 27. De aceea oi zic rapsozii în bataie de joc: "Veni?i la Heobon, ca sa se zideasca oi sa se întareasca cetatea lui Sihon. 

 28. Ca a ieoit foc din Heobon oi para de foc din cetatea lui Sihon oi a mistuit Ar-Moabul oi pe stapânii mun?ilor Arnonului. 

 29. Vai de tine, Moab! Eoti pierdut, poporul lui Camos! Feciorii lui s-au risipit oi fetele lui au ajuns roabe la Sihon, regele Amoreilor. 

 30. Tras-am asupra lor cu sage?i. De la Heobon pâna la Dibon tot este darâmat, am pustiit tot pâna la Nofa, care e aproape de Medeba". 

 31. ai aoa s-a aoezat Israel în toate ceta?ile Amoreilor. 

 32. De acolo a trimis Moise sa iscodeasca Iazerul, pe care l-a luat împreuna cu satele lui oi a alungat pe Amoreii care locuiau acolo. 

 33. ai întorcându-se, a luat calea spre Vasan; iar Og, regele Vasanului, a ieoit înaintea lor cu tot poporul sau, ca sa se razboiasca la Edrei. 

 34. Atunci a zis Domnul catre Moise: "Sa nu te temi de el, ca-l voi da în mâinile tale pe el oi tot poporul lui oi toata ?ara lui oi vei face cu el cum ai facut cu Sihon, regele Amoreilor, care locuia în Heobon". 

 35. ai l-a batut pe el, pe fiii lui, oi pe tot poporul lui, de n-a lasat viu nici pe unul din ai lui, oi a cuprins ?ara lui. 

Capitolul 22.

 1. Purcezând apoi de acolo, fiii lui Israel au tabarât în oesurile Moabului, lânga Iordan, în fa?a Ierihonului. 

 2. Iar Balac, fiul lui Sefor, vazând toate câte facuse Israel Amoreilor, 

 3. S-a înfricooat foarte tare de poporul acesta, pentru ca era mult la numar, oi s-au înspaimântat Moabi?ii de fiii lui Israel 

 4. ai au zis catre capeteniile Madiani?ilor: "Poporul acesta manânca acum totul împrejurul nostru, cum manânca boul iarba câmpului". Balac însa, feciorul lui Sefor, era atunci regele Moabi?ilor. 

 5. Deci a trimis acesta soli la Valaam, fiul lui Beor, în Petor, care e aoezat lânga râul Eufrat, în pamântul fiilor poporului sau, ca sa-l cheme oi sa-i spuna: "Iata a ieoit un popor din Egipt oi a acoperit fa?a pamântului oi traieote lânga mine. 

 6. Vino deci oi-mi blesteama poporul acesta, ca este mai tare decât mine, oi atunci poate voi fi în stare sa-l bat oi sa-l alung din ?ara. Eu otiu ca pe cine binecuvântezi tu acela este binecuvântat, oi pe cine blestemi este blestemat". 

 7. S-au dus deci batrânii Moabi?ilor oi batrânii Madiani?ilor cu mâinile pline de daruri pentru vraji; oi ajungând la Valaam, i-au spus vorbele lui Balac. 

 8. Iar el le-a zis: "Ramâne?i aici peste noapte oi va voi da raspuns cum îmi va spune Domnul". ai au ramas capeteniile lui Moab la Valaam. 

 9. Atunci a venit Dumnezeu la Valaam oi a zis: "Cine sunt oamenii aceia de la tine?" 

 10. Iar Valaam a zis catre Dumnezeu: "Balac, fiul lui Sefor, regele Moabului, i-a trimis la mine sa-mi spuna: 

 11. Iata a ieoit din Egipt un popor oi a acoperit fa?a pamântului oi locuieote lânga mine; vino dar de mi-l blesteama, doar l-ao putea birui oi alunga din ?ara". 

 12. Dumnezeu însa a zis catre Valaam: "Sa nu te duci cu ei oi sa nu blestemi pe poporul acela, ca este binecuvântat". 

 13. Diminea?a s-a sculat Valaam oi a zis catre batrânii lui Balac: "Duce?i-va la stapânul vostru, ca nu ma lasa Dumnezeu sa merg cu voi". 

 14. Sculându-se deci, capeteniile Moabului au venit la Balac oi i-au spus: "Valaam n-a vrut sa vina cu noi". 

 15. Atunci Balac a trimis al?i soli mai mul?i oi mai însemna?i decât aceia. 

 16. ai venind aceotia la Valaam, i-au zis: "Aoa graieote Balac al lui Sefor: Nu te lepada a veni pâna la mine; 

 17. Ca î?i voi da cinste mare oi-?i voi face toate câte-mi vei zice; vino însa oi-mi blesteama poporul acesta". 

 18. Iar Valaam a raspuns oi a zis catre capeteniile lui Balac: "Chiar de mi-ar da Balac casa sa plina de argint oi de aur, nu pot sa calc porunca Domnului Dumnezeului meu oi sa fac ceva mic sau mare dupa placul meu. 

 19. Ramâne?i însa acum oi voi aici peste noapte oi voi vedea ce-mi va mai spune Domnul". 

 20. Atunci a venit Dumnezeu la Valaam noaptea oi i-a zis: "Daca oamenii aceotia au venit sa te cheme, scoala oi te du cu ei; dar sa faci ceea ce-?i voi zice Eu!" 

 21. A doua zi s-a sculat Valaam, oi-a pus samarul pe asina sa oi s-a dus cu capeteniile Moabului. 

 22. Dar se aprinsese mânia lui Dumnezeu pentru ca s-a dus, iar îngerul Domnului s-a sculat, ca sa-l mustre pe cale. 

 23. Cum oedea el pe asina sa, înso?it de doua slugi ale sale, a vazut asina pe îngerul Domnului, care statea în drum cu sabia ridicata în mâna, oi s-a abatut din drum pe câmp; iar Valaam a batut asina cu toiagul sau, ca sa o întoarca la drum. 

 24. Dar îngerul Domnului a stat în drumul îngust între vii, unde de o parte oi de alta era zid; 

 25. ai asina, vazând îngerul Domnului, s-a tras catre zid oi a strâns piciorul lui Valaam în zid, oi acesta iar a început s-o bata. 

 26. Îngerul Domnului însa a trecut iar oi a stat la loc strâmt, unde nu era chip sa te aba?i nici la dreapta, nici la stânga. 

 27. Iar asina, vazând pe îngerul Domnului, s-a culcat sub Valaam. Atunci s-a mâniat Valaam oi a început sa bata asina cu toiagul. 

 28. Dar Domnul a deschis gura asinei oi aceasta a zis catre Valaam: "Ce ?i-am facut eu, de ma ba?i acum pentru a treia oara?" 

 29. ai Valaam a zis catre asina: "Pentru ca ?i-ai râs de mine; de ao fi avut în mâna o sabie, te-ao fi ucis aici pe loc". 

 30. Raspuns-a asina lui Valaam: "Au nu sunt eu asina ta, pe care ai umblat din tinere?ile tale oi pâna în ziua aceasta? Avut-am oare deprinderea de a ma purta aoa cu tine?" ai el a zis: "Nu!" 

 31. Atunci a deschis Domnul ochii lui Valaam oi acesta a vazut pe îngerul Domnului, care statea în mijlocul drumului cu sabia ridicata în mâna, oi s-a închinat oi a cazut cu fa?a la pamânt. 

 32. Iar îngerul Domnului i-a zis: "De ce ai batut asina ta de trei ori? Eu am ieoit sa te împiedic, deoarece calea ta nu este dreapta înaintea mea; 

 33. ai asina, vazându-ma pe mine, s-a întors de la mine de trei ori pâna acum; daca ea nu s-ar fi întors de Ia mine, eu te-ao fi  ucis pe tine, iar pe ea ao fi lasat-o vie". 

 34. Zis-a Valaam catre îngerul Domnului: "Am pacatuit, pentru ca n-am otiut ca stai tu în drum înaintea mea. Deci, daca aceasta nu este placut în ochii tai, atunci ma voi întoarce". 

 35. Iar îngerul Domnului a zis catre Valaam: "Du-te cu  oamenii aceotia, dar sa graieoti ceea ce-?i voi spune eu!" oi s-a dus Valaam cu capeteniile lui Balac. 

 36. Când a auzit Balac ca vine Valaam, a ieoit în întâmpinarea lui în oraoul moabit, care este lânga hotarul de la Arnon, chiar la hotar. 

 37. ai a zis Valaam catre Balac: "Iata acum am venit la tine. Dar pot eu, oare, sa-?i spun ceva? 

 38. Ce-mi va pune Dumnezeu în gura, aceea î?i voi grai!" 

 39. Apoi s-a dus Valaam cu Balac oi au mers la Kiriat-Hu?ot. 

 40. Atunci a junghiat Balac oi oi boi oi a trimis lui Valaam oi capeteniilor ce erau cu el. 

 41. Iar a doua zi de diminea?a, a luat Balac pe Valaam oi l-a suit pe înal?imile lui Baal, ca sa-i arate de acolo o parte din popor. 

Capitolul 23.

 1. Atunci a zis Valaam catre Balac: "Zideote-mi aici oapte jertfelnice oi pregateote-mi oapte vi?ei oi oapte berbeci". 

 2. ai a facut Balac dupa cum zisese Valaam: au ridicat Balac oi Valaam câte un vi?el oi câte un berbec pe fiecare jertfelnic. 

 3. Apoi a zis Valaam catre Balac: "Stai lânga jertfa ta, iar eu ma duc, ca poate îmi va ieoi Domnul înainte oi ce-mi va descoperi El aceea î?i voi spune". ai a ramas Balac lânga jertfa sa, iar Valaam s-a dus într-un loc înalt sa întrebe pe Dumnezeu. 

 4. ai S-a aratat Dumnezeu lui Valaam oi a zis Valaam catre El: "Am zidit oapte jertfelnice oi am suit câte un vi?el oi câte un berbec pe fiecare jertfelnic". 

 5. Iar Domnul a pus cuvânt în gura lui Valaam oi a zis: "Întoarce-te la Balac oi sa-i zici aoa!" 

 6. ai s-a întors la acesta oi iata el statea la arderile de tot ale lui oi toate capeteniile Moabului erau cu el. ai a fost peste el Duhul Domnului oi oi-a rostit cuvântul sau, zicând: 

 7. "Din Mesopotamia m-a adus Balac, regele Moabului, din mun?ii Rasaritului oi mi-a zis: Vino oi-mi blesteama pe Iacov, vino oi osândeote pe Israel! 

 8. Cum sa blestem pe cel ce nu-l blesteama Dumnezeu? Sau cum sa osândesc pe cel ce nu-l osândeote Dumnezeu? 

 9. De pe vârful muntelui ma uit la el oi de pe dealuri îl privesc. Iata un popor care traieote deosebi oi nu se numara cu alte popoare. 

 10. Cine va numara pe urmaoii lui Iacov oi gloatele din Israel cine le va socoti? Sa moara sufletul meu moartea drep?ilor acestora oi sa fie sfâroitul meu ca sfâroitul lor!" 

 11. Atunci a zis Balac catre Valaam: "Ce mi-ai facut? Eu te-am adus sa-mi blestemi pe vrajmaoii mei oi iata tu îi binecuvântezi!" 

 12. Valaam însa a zis catre Balac: "Oare sa nu spun eu lui Balac ceea ce-mi pune Domnul în gura?" 

 13. Iar Balac a zis catre el: "Vino cu mine în alt loc, de unde nu-l vei vedea tot, ci numai o parte din el vei vedea, iar tot nu-l vei vedea: sa mi-l blestemi de acolo". 

 14. ai l-a dus pe el la locul de straja, pe vârful muntelui Fazga, oi a zidit acolo oapte jertfelnice oi a pus câte un vi?el oi câte un berbec pe fiecare jertfelnic. 

 15. ai a zis Valaam catre Balac: "Stai aici lânga jertfa ta, iar eu ma duc sa întreb pe Dumnezeu!" 

 16. Atunci a întâmpinat Dumnezeu pe Valaam oi a pus cuvânt în gura lui oi a zis: "Întoarce-te la Balac oi sa-i graieoti acestea". 

 17. ai s-a întors la el oi statea la jertfa sa cu toate capeteniile Moabului. ai l-a întrebat Balac: "Ce ?i-a spus Domnul?" 

 18. Iar el oi-a rostit cuvântul sau oi a zis: "Scoala oi asculta Balac! Ia aminte la mine, fiul lui Sefor! 

 19. Dumnezeu nu este ca omul, ca sa-L min?i, nici ca fiul omului, ca sa-I para rau. Au zice-va El oi nu va face? Sau va grai oi nu va împlini? 

 20. Iata am primit porunca sa binecuvântez; El a binecuvântat oi eu nu pot întoarce binecuvântarea. 

 21. El nu vede nedreptate în Iacov oi nu zareote silnicie în Israel; Domnul Dumnezeul sau este cu el oi în mijlocul lui se aude strigat de veselie ca pentru un împarat. 

 22. Dumnezeu l-a scos din Egipt, puterea lui este ca a unui taur. 

 23. Pentru ca nu este vrajitorie în Iacov, nici farmece în Israel, la vreme se va spune lui Iacov oi lui Israel; cele ce vrea sa plineasca Dumnezeu! 

 24. Iata un popor care se ridica asemenea unei leoaice oi ca un leu se scoala, care nu se culca pâna n-a sfâoiat prada oi pâna n-a baut sângele ucioilor!" 

 25. Zis-a Balac catre Valaam: "Nici de blestemat sa nu-l blestemi, nici de binecuvântat sa nu-l binecuvântezi". 

 26. Iar Valaam a raspuns oi a zis catre Balac: "Nu ?i-am grait eu, oare, ca voi face ce-mi va spune Domnul?" 

 27. Atunci a zis Balac catre Valaam: "Hai sa te duc în alt loc: poate-I va placea lui Dumnezeu oi mi-I vei blestema de acolo". 

 28. ai a luat Balac pe Valaam pe vârful lui Peor, care priveote spre pustie. 

 29. Aici Valaam a zis catre Balac: "Zideote-mi oapte jertfelnice oi pregateote-mi oapte vi?ei oi oapte berbeci", 

 30. ai a facut Balac, cum a zis Valaam, oi a pus câte un vi?el oi câte un berbec pe fiecare jertfelnic. 

Capitolul 24.

 1. Vazând Valaam ca Domnul binevoieote sa se binecuvânteze Israel, n-a mai alergat dupa obicei la vrajitorii, ci s-a întors cu fa?a spre pustie; 

 2. ai ridicându-oi Valaam ochii sai, a vazut pe Israel aoezat dupa semin?iile sale oi a venit peste dânsul duhul lui Dumnezeu, 

 3. ai oi-a rostit el cuvântul sau, zicând: "Aoa zice Valaam, fiul lui Beor; aoa graieote barbatul cel ce vede cu adevarat; 

 4. Aoa glasuieote cel ce asculta cuvântul lui Dumnezeu, cel ce cunoaote gândurile Celui Atotputernic, cel ce vede descoperirile lui Dumnezeu, ca în vis, dar ochii oi-i are deschioi: 

 5. Cât sunt de frumoase salaourile tale, Iacove, corturile tale, Israele! 

 6. Se desfaooara ca niote vai, ca niote gradini pe lânga râuri, ca niote cedri pe lânga ape, ca niote corturi pe care le-a înfipt Domnul! 

 7. Ieoi-va din samân?a lui un Om, care va stapâni neamuri multe oi stapânirea Lui va întrece pe a lui Agag oi împara?ia Lui se va înal?a. 

 8. Dumnezeu l-a scos din Egipt oi puterea lui va fi ca a taurului; mânca-va popoarele duomane lui, va sfarâma oasele lor oi cu sage?ile sale va sageta pe vrajmaoi. 

 9. Plecatu-s-a oi s-a culcat ca un leu oi ca o leoaica; cine-l va scula? Cel ce te binecuvânteaza, binecuvântat sa fie, oi cel ce te blesteama sa fie blestemat!" 

 10. Atunci s-a mâniat Balac pe Valaam oi, frângându-oi mâinile, a zis Balac catre Valaam: "Eu te-am chemat sa-mi blestemi pe vrajmaoii mei, iar tu, iata, i-ai binecuvântat de trei ori pâna acum. 

 11. Fugi dar în ?ara ta! Am zis ca te voi cinsti; dar iata ca Domnul te-a lipsit de cinste". 

 12. Valaam însa a zis catre Balac: "N-am spus eu oare solilor tai pe care i-ai trimis la mine: 

 13. Chiar de mi-ar da Balac casa sa plina de argint oi de aur, nu voi putea sa calc porunca Domnului, ca sa fac ceva bun sau rau dupa placul meu; câte-mi va spune Domnul, acelea le voi grai? 

 14. Deci, iata, ma duc repede în ?ara mea; dar vino sa-?i spun ce are sa faca poporul acesta cu poporul tau în vremurile viitoare". 

 15. ai oi-a urmat Valaam cuvântul sau oi a zis: "Aoa graieote Valaam, fiul lui Beor; aoa graieote barbatul cel ce vede cu adevarat, 

 16. Cel ce asculta cuvintele lui Dumnezeu, cel ce are otiin?a de la Cel Preaînalt oi vede descoperirile lui Dumnezeu, ca în vis, dar ochii îi sunt deschioi: 

 17. Îl vad, dar acum înca nu este; îl privesc, dar nu de aproape; o stea rasare din Iacov; un toiag se ridica din Israel oi va lovi pe capeteniile Moabului oi pe to?i fiii lui Set îi va zdrobi. 

 18. Lua-va de mootenire pe Edom oi va stapâni Seirul vrajmaoilor sai oi Israel îoi va arata puterea. 

 19. Din Iacov se va scula Cel ce va stapâni cu putere oi va pierde pe cei ce vor ramâne în cetate". 

 20. Apoi vazând pe Amalec, oi-a urmat cuvântul oi a zis: "Cel întâi dintre popoare e Amalec, dar oi neamul lui va pieri". 

 21. Vazând dupa aceea pe Chenei, oi-a urmat cuvântul oi a zis: "Locuin?a ta e tare oi cuibul tau e aoezat pe stânca; 

 22. Dar Cain va fi darâmat oi nu este mult pâna ce Asur te va duce în robie". 

 23. Iar când a vazut pe Og, oi-a urmat cuvântul oi a zis: "Vai, vai, cine va mai trai când Dumnezeu va aduce acestea! 

 24. Veni-vor corabii de la Chitim oi vor smeri pe Asur, vor smeri pe Heber, dar oi acelea vor pieri". 

 25. Sculându-se apoi Valaam s-a întors înapoi, în ?ara sa; oi s-a dus oi Balac întru ale sale. 

Capitolul 25.

 1. Atunci s-a aoezat Israel în Sitim, dar poporul a început sa se spurce, pacatuind cu fetele din Moab. 

 2. Ca acestea îi chemau la jertfele idolilor lor oi mânca poporul din acele jertfe oi se închina la dumnezeii lor. 

 3. Aoa s-a lipit Israel de Baal-Peor, pentru care s-a aprins mânia lui Dumnezeu asupra lui Israel. 

 4. ai a zis Domnul catre Moise: "Ia pe toate capeteniile poporului oi le spânzura de copaci pentru Domnul înainte de asfin?itul soarelui, ca sa se abata de la Israel iu?imea mâniei Domnului". 

 5. Atunci a zis Moise catre judecatorii lui Israel: "Ucide?i fiecare pe oamenii vootri care s-au lipit de Baal-Peor". 

 6. Dar iata oarecare din fiii lui Israel a venit oi a adus între fra?ii sai o madianita, în ochii lui Moise oi în ochii întregii oboti a fiilor lui Israel, când plângeau ei la uoa cortului adunarii. 

 7. Atunci Finees, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aaron, vazând aceasta, s-a sculat din mijlocul obotii oi, luând în mâna lancea sa, 

 8. A intrat dupa israelit în salao oi i-a strapuns pe amândoi, pe israelit oi pe femeie, în pântece; oi a încetat pedepsirea fiilor lui Israel. 

 9. Cei ce au murit de pedeapsa aceasta au fost douazeci oi patru de mii. 

 10. ai a grait Domnul cu Moise oi a zis: 

 11. "Finees, feciorul lui Eleazar, fiul preotului Aaron, a abatut mânia Mea de la fiii lui Israel, râvnind între ei pentru Mine, oi n-am mai pierdut pe fiii lui Israel în mânia Mea; 

 12. De aceea spune-i ca voi încheia cu el legamântul Meu de pace, 

 13. ai va fi pentru el oi pentru urmaoii lui de dupa el legamânt de preo?ie veonica, caci a aratat râvna pentru Dumnezeul sau oi a ispaoit pacatul fiilor lui Israel". 

 14. Numele israelitului ucis, care a fost omorât cu madianita, era Zimri, fiul lui Salu, capetenia semin?iei lui Simeon; 

 15. Iar numele madianitei ucise era Cozbi, fiica lui ?ur, capetenia unei semin?ii ieoita dintr-o casa patriarhala din Madian. 

 16. ai a grait Domnul cu Moise oi a zis: "Vorbeote fiilor lui Israel oi le zi: 

 17. Socoti?i pe Madiani?i duomanii vootri oi omorâ?i-i, bate?i-i, ca s-au purtat cu voi duomanos întru vicleougul lor, 

 18. Ademenindu-va cu Peor oi cu Cozbi, sora lor, fiica unei capetenii a Madiani?ilor, care a fost ucisa în ziua urgiei celei pentru Peor". 

Capitolul 26.

 1. Dupa aceasta pedeapsa, a grait Domnul catre Moise oi catre Eleazar, fiul preotului Aaron, oi a zis: 

 2. "Numara?i toata obotea fiilor lui Israel de la douazeci de ani în sus, pe to?i cei buni de razboi în Israel, dupa familiile lor!" 

 3. Atunci Moise oi preotul Eleazar le-au grait în oesurile Moabului, la Iordan, în dreptul Ierihonului, oi le-au zis: 

 4. "Numara?i pe to?i de la douazeci de ani în sus", cum a grait Domnul lui Moise oi fiilor lui Israel, care au ieoit din pamântul Egiptului. 

 5. Ruben, este întâiul nascut al lui Israel. Fiii lui Ruben: din Enoh, neamul lui Enoh; din Falu, neamul lui Falu; 

 6. Din He?ron, neamul lui He?ron; din Carmi, neamul lui Carmi; 

 7. Acestea sunt neamurile lui Ruben; oi s-au numarat patruzeci oi trei de mii oapte sute treizeci. 

 8. Fiul lui Falu: Eliab. 

 9. Fiii lui Eliab: Nemuel, Datan oi Abiron. Datan oi Abiron sunt aceia care, chema?i fiind în adunare, au stârnit razvratire împotriva lui Moise oi a lui Aaron împreuna cu partaoii lui Core, când aceotia au stârnit razvratire împotriva Domnului 

 10. ai oi-a deschis pamântul gura sa oi i-a înghi?it pe ei oi pe Core; oi împreuna cu ei au murit oi partaoii lor, când focul a mistuit doua sute cincizeci de oameni oi au ramas ei ca semn. 

 11. Însa fiii lui Core n-au murit. 

 12. Fiii lui Simeon, dupa familiile lor, sunt: din Nemuel, neamul lui Nemuel; din Iamin, neamul lui Iamin; din Iachin; neamul lui Iachin; 

 13. Din Zerah, neamul lui Zerah; din Saul, neamul lui Saul. 

 14. Acestea sunt neamurile cele din Simeon, care s-au gasit la numaratoarea lor: douazeci oi doua de mii doua sute. 

 15. Fiii lui Gad, dupa neamurile lor: din ?efon neamul ?efonienilor; din Haghi, neamul Haghi?ilor; din aunie, neamul aunienilor; 

 16. Din Ozni, neamul Oznienilor; 

 17. Din Eri, neamul Erienilor; din Arod, neamul Arodeilor; din Areli, neamul Arelienilor. 

 18. Acestea sunt neamurile fiilor lui Gad, care la numaratoarea lor s-au gasit patruzeci de mii cinci sute. 

 19. Fiii lui Iuda sunt: Er oi Onan, aela, Fares oi Zara; însa Er oi Onan au murit în pamântul Canaanului. 

 20. ai fiii lui Iuda, dupa neamurile lor, sunt: din aela, neamul aelaenilor; din Fares, neamul Fareseilor; din Zara, neamul Zaraenilor. 

 21. Iar fiii lui Fares sunt: din Esron neamul Esroneilor; din Hamul, neamul Hamulienilor. 

 22. Acestea sunt neamurile din Iuda oi la numaratoarea lor s-au gasit oaptezeci oi oase de mii cinci sute. 

 23. Fiii lui Isahar, dupa neamurile lor, sunt: din Tola, neamul Tolaenilor; din Fuva, neamul Fuvaenilor; 

 24. Din Iaoub, neamul Iaoubienilor; din aimron, neamul aimronienilor. 

 25. Acestea sunt neamurile din Isahar oi la numaratoarea lor s-au gasit oaizeci oi patru de mii trei sute. 

 26. Fiii lui Zabulon, dupa neamurile lor, sunt: din Sered, neamul Seredienilor; din Elon, neamul Elonienilor; din Iahleil, neamul Iahleililor. 

 27. Acestea sunt neamurile din Zabulon oi la numaratoarea lor s-au gasit oaizeci de mii cinci sute. 

 28. Fiii lui Iosif sunt: Manase oi Efraim. 

 29. Fiii lui Manase, dupa neamurile lor, sunt: din Machir, neamul Machirienilor; din Machir s-a nascut Galaad oi din Galaad este neamul Galaadenilor. 

 30. Fiii lui Galaad sunt: din Iezer, neamul Iezerienilor; din Helec, neamul Helecienilor; 

 31. Din Asriel, neamul Asrielienilor; din aechem, neamul aechemienilor; 

 32. Din aemida, neamul aemidienilor; din Hefer, neamul Heferienilor. 

 33. Salfaad, fiul lui Hefer, n-a avut fii, ci numai fiice oi numele fiicelor lui Salfaad sunt: Mahla, Noa, Hogla, Milca oi Tir?a. 

 34. Acestea sunt neamurile lui Manase oi la numaratoarea lor s-au gasit cincizeci oi doua de mii oapte sute. 

 35. Fiii lui Efraim, dupa neamurile lor, sunt: din autelah, neamul autelahienilor; din Becher, neamul Becherienilor; din Tahan, neamul Tahanienilor. 

 36. Iar fiii lui autelah sunt: din Eran, neamul Eranienilor. 

 37. Acestea sunt neamurile fiilor lui Efraim oi la numaratoarea lor s-au gasit treizeci oi doua de mii cinci sute. Aceotia sunt fiii lui Iosif dupa neamurile lor. 

 38. Fiii lui Veniamin, dupa neamurile lor, sunt; din Bela, neamul Belaienilor; din Aobel, neamul Aobelienilor; din Ahiram, neamul Ahiramienilor; 

 39. Din aefufam, neamul aefufamienilor; din Hufam, neamul Hufamienilor. 

 40. Iar fiii lui Bela sunt: Ard oi Naaman: din Ard, neamul Ardienilor oi din Naaman, neamul Naamanienilor. 

 41. Aceotia sunt fiii lui Veniamin dupa neamurile lor oi la numaratoare s-au gasit patruzeci oi cinci de mii oase sute. 

 42. Fiii lui Dan, dupa neamurile lor, sunt: din auham, neamul auhamienilor. Acestea sunt familiile lui Dan, dupa neamurile lor. 

 43. ai neamurile lui auham, la numaratoarea lor, au fost de toate oaizeci oi patru de mii patru sute. 

 44. Fiii lui Aoer, dupa neamurile lor, sunt: din Imna, neamul Imnaenilor; din Ioba, neamul Iobaenilor; din Verie, neamul Verienilor. 

 45. Din fiii lui Verie: din Heber, neamul Heberienilor; din Malchiel, neamul Malchielilor. 

 46. ai numele fiicei lui Aoer a fost Serah. 

 47. Acestea sunt neamurile fiilor lui Aoer oi la numaratoare s-au gasit cincizeci oi trei de mii patru sute. 

 48. Fiii lui Neftali, dupa neamurile lor, sunt: din Iah?eel, neamul Iah?eelienilor; din Guni, neamul Gunienilor; 

 49. Din Ie?er, neamul Ie?erienilor; din ailem, neamul ailemienilor. 

 50. Acestea sunt neamurile lui Neftali, dupa familiile lor oi la numaratoare s-au gasit patruzeci oi cinci de mii patru sute. 

 51. Iata numarul fiilor lui Israel, celor ce au intrat la numaratoare: oase sute una mii oapte sute treizeci. 

 52. Apoi a grait Domnul cu Moise oi a zis: 

 53. "Acestora sa li se împarta spre mootenire pamântul, dupa numarul numelor; 

 54. Celor mai mul?i sa le dai mooie mai mare, iar celor mai pu?ini sa le dai mooie mai mica; fiecaruia  sa se dea mooie potrivit cu numarul celor ce au intrat la numaratoare. 

 55. Pamântul sa-l împar?i?i prin sor?i; dupa numele semin?iilor parin?ilor lor sa-oi primeasca oi par?ile: 

 56. Prin sor?i sa le împar?i mooia, atât celor mul?i la numar, cât oi celor pu?ini la numar". 

 57. Levi?ii, care au intrat la numaratoare, dupa neamurile lor, sunt aceotia: din Gheroon, neamul Gheroonienilor; din Cahat, neamul Cahatienilor, din Merari, neamul Merarienilor. 

 58. Iata neamurile lui Levi: neamul lui Libni, neamul lui Hebron, neamul lui Mahli, neamul lui Muoi oi neamul lui Core. Din Cahat s-a nascut Amram. 

 59. Numele femeii lui Amram a fost Iohabed, fiica lui Levi, pe care a nascut-o femeia lui Levi în Egipt, iar ea a nascut lui Amram pe Aaron, pe Moise oi pe Mariam, sora lor. 

 60. Lui Aaron i s-au nascut: Nadab oi Abiud, Eleazar oi Itamar. 

 61. Dar Nadab oi Abiud au murit când au adus foc strain înaintea Domnului, în pustiul Sinai. 

 62. ai s-au numarat to?i cei de parte barbateasca de la o luna în sus oi s-au gasit douazeci oi trei de mii; caci aceotia nu fusesera numara?i împreuna cu fiii lui Israel, pentru ca nu li s-a dat mootenire printre fiii lui Israel. 

 63. Aceotia sunt cei numara?i de Moise oi Eleazar preotul, care au numarat pe fiii lui Israel în oesurile Moabului, lânga Iordan, în dreptul Ierihonului. 

 64. În numarul lor nu se afla niciunul din fiii lui Israel numara?i de Moise oi de preotul Aaron, în pustiul Sinai, 

 65. Caci Domnul le zisese acestora ca vor muri to?i în pustie, - oi n-au ramas din ei niciunul, afara de Caleb, fiul lui Iefone oi de Iosua, fiul lui Navi. 

Capitolul 27.

 1. Atunci au venit fetele lui Salfaad, fiul lui Hefer, fiul lui Galaad, fiul lui Machir, din neamul lui Manase, fiul lui Iosif, ale caror nume sunt acestea: Mahla, Noa, Hogla, Milca oi Tir?a, 

 2. ai au stat înaintea lui Moise, a lui Eleazar preotul, înaintea capeteniilor oi înaintea întregii oboti, la uoa cortului adunarii, oi au zis: 

 3. "Tatal nostru a murit în pustie; el n-a fost din numarul celor care s-au ridicat împotriva Domnului cu adunarea lui Core, ci a murit pentru pacatul sau oi feciori n-a avut. 

 4. De ce sa piara numele tatalui nostru din neamul lui, pentru ca n-are fii? Da-ne oi noua mooie între fra?ii tatalui nostru!" 

 5. Moise însa a adus cererea lor înaintea Domnului; 

 6. Iar Domnul a zis catre Moise: 

 7. "Drept au grait fetele lui Salfaad; daruieote-le oi lor mootenire între fra?ii tatalui lor oi trece-le lor mooia tatalui lor. 

 8. Iar fiilor lui Israel sa le graieoti oi sa le spui: De va muri cineva, neavând fiu, sa da?i partea lui fiicei lui. 

 9. Iar de nu are nici fiica, sa da?i partea lui fra?ilor lui. 

 10. De nu are însa nici fra?i, sa da?i partea lui fra?ilor tatalui lui. 

 11. Iar de nu are tatal sau fra?i, sa da?i partea lui rudeniei celei mai de aproape din neamul lui, ca sa mooteneasca ale lui. Aceasta sa fie pentru fiii lui Israel ca o hotarâre din lege, cum a poruncit Domnul lui Moise". 

 12. Apoi a zis Domnul catre Moise: "Suie-te pe acest munte, care este dincoace de Iordan, adica pe muntele Nebo, oi priveote pamântul Canaanului, pe care am sa-l dau fiilor lui Israel de mootenire. 

 13. Iar dupa ce-l vei vedea, te vei adauga oi tu la poporul tau, cum s-a adaugat Aaron, fratele tau, pe muntele Hor. 

 14. Pentru ca v-a?i împotrivit poruncii Mele în pustiul Sinai, în vremea tulburarii obotii, ca sa arata?i înaintea ochilor lor sfin?enia Mea la ape, adica la apele Meriba de la Cadeo, în pustiul Sinai". 

 15. Moise însa a grait Domnului oi a zis: 

 16. "Domnul Dumnezeul duhurilor oi a tot trupul sa rânduiasca peste obotea aceasta un om, 

 17. Care sa iasa înaintea ei oi care sa intre înaintea ei, care sa-i duca oi sa-i aduca, ca sa nu ramâna obotea Domnului ca oile ce n-au pastor". 

 18. Iar Domnul a zis catre Moise: "Ia-?i pe Iosua, fiul lui Navi, om cu duh într-însul, pune-?i peste el mâna ta; 

 19. Apoi du-l înaintea preotului Eleazar, înaintea a toata obotea oi da-i pove?e înaintea ochilor lor; 

 20. Da-i din slava ta, ca sa-l asculte toata obotea fiilor lui Israel. 

 21. Dupa aceea sa stea înaintea preotului Eleazar oi acesta va întreba de hotarârile Domnului prin ajutorul Urimului: dupa cuvântul acestuia sa iasa oi dupa cuvântul acestuia sa intre el oi to?i fiii lui Israel cei împreuna cu dânsul oi toata obotea". 

 22. ai a facut Moise cum i-a poruncit Domnul Dumnezeu: a luat pe Iosua oi l-a pus înaintea preotului Eleazar oi a toata obotea. 

 23. Apoi oi-a pus peste el mâinile sale oi i-a dat pove?e, cum zisese Domnul prin Moise. 

Capitolul 28.

 1. Apoi iaraoi a grait Domnul cu Moise oi a zis: 

 2. "Porunceote fiilor lui Israel oi le spune: Darurile Mele, darile Mele, jertfele Mele cele întru miros cu buna mireasma, îngriji?i sa Mi se aduca la sarbatorile Mele. 

 3. Spune-le: Iata jertfele care trebuie sa le aduce?i Domnului: doi miei de câte un an fara meteahna, ardere de tot necontenita, pe fiecare zi; 

 4. Un miel sa-l aduci diminea?a oi pe celalalt miel sa-l aduci seara. 

 5. Jertfa de pâine sa aduci a zecea parte de efa de faina de grâu, amestecata cu un sfert de hin de untdelemn; 

 6. Aceasta este ardere de tot necontenita oi care a fost savâroita la Muntele Sinai, spre miros cu buna mireasma oi ca jertfa Domnului. 

 7. La ea sa aduci turnare un sfert de hin de vin la un miel; oi turnarea de vin a Domnului s-o torni la loc sfânt. 

 8. Celalalt miel sa-l aduci spre seara, cu darul lui de pâine oi cu turnarea lui sa-l aduca jertfa, mireasma placuta Domnului. 

 9. Iar în ziua odihnei sa aduce?i doi miei de câte un an, fara meteahna, oi ca jertfa doua zecimi de efa de faina de grâu, framântata cu untdelemn oi cu turnarea ei. 

 10. Aceasta este ardere de tot pentru ziua odihnei afara de arderea de tot cea necontenita cu turnarea ei. 

 11. La începutul lunilor voastre sa aduce?i Domnului ardere de tot: din cireada, doi vi?ei, iar din turma, un berbec oi oapte miei de câte un an fara meteahna. 

 12. Iar ca dar de pâine, câte trei zecimi de efa faina de grâu, framântata cu untdelemn, la fiecare vi?el, oi doua zecimi de efa faina de grâu, framântata cu untdelemn, ca dar de pâine la berbec, 

 13. ai câte o zecime de efa faina de grâu, framântata cu untdelemn, ca dar de pâine la fiecare miel. Aceasta este ardere de tot, mireasma placuta, jertfa Domnului. 

 14. Turnare la ele sa fie jumatate hin de vin de fiecare vi?el, a treia parte hin de berbec oi un sfert de hin la fiecare miel. Aceasta este ardere de tot pentru fiecare început de luna, la toate lunile anului. 

 15. Sa mai aduce?i Domnului oi un ?ap, jertfa pentru pacat, afara de arderea de tot cea necontenita, oi sa-l aduca cu turnarea lui. 

 16. În ziua a paisprezecea a lunii întâi sunt Paotile Domnului. 

 17. În ziua a cincisprezecea este sarbatoare. aapte zile sa mânca?i azime. 

 18. În ziua întâi sa ave?i adunare sfânta oi nici un fel de lucru sa nu face?i; 

 19. ai sa aduce?i Domnului jertfa, ardere de tot: din cireada, doi vi?ei, iar din turma, un berbec oi oapte miei de câte un an; aceotia sa fie fara meteahna. 

 20. Cu ei sa aduce?i dar de pâine, faina de grâu framântata cu untdelemn, trei zecimi de efa de fiecare vi?el, doua zecimi de efa la berbec, 

 21. ai câte o zecime de efa sa aduci cu fiecare din cei oapte miei; 

 22. Sa aduce?i un ?ap jertfa pentru pacat, pentru cura?irea voastra. 

 23. Acestea sa le aduce?i, pe lânga arderea de tot de diminea?a, care este ardere de tot necontenita. 

 24. Tot aoa sa aduce?i oi în fiecare din cele oapte zile: pâine, jertfa, mireasma placuta Domnului, pe lânga arderea de tot cea necontenita oi cu turnarea ei. 

 25. În ziua a oaptea sa ave?i adunare sfânta oi nici un lucru sa nu lucra?i. 

 26. În ziua celor dintâi roade, când aduce?i Domnului prinosul nou de pâine, la încheierea saptamânilor, sa ave?i adunare sfânta oi nici un lucru sa nu lucra?i. 

 27. Sa aduce?i ardere de tot spre miros de buna mireasma Domnului: din cireada, doi vitei, iar din turma, un berbec oi oapte miei de câte un an fara meteahna. 

 28. Cu ei sa aduce?i dar de pâine, faina de grâu framântata cu untdelemn: trei zecimi de efa la fiecare vi?el, doua zecimi de efa la berbec 

 29. ai o zecime de efa la fiecare din cei oapte miei. 

 30. Sa aduce?i un ?ap jertfa pentru pacat, spre cura?irea voastra. 

 31. Acestea sa mi le aduce?i cu turnarile lor, afara de arderile de tot neîncetate cu darul lor de pâine, care se aduc de obicei; acestea trebuie sa fie curate". 

Capitolul 29.

 1. "În ziua întâi a lunii a oaptea de asemenea sa ave?i adunare sfânta, oi nici un lucru sa nu lucra?i; pe aceasta sa o socoti?i o zi a suflatului în trâmbi?e. 

 2. Sa aduce?i ardere de tot, spre miros placut Domnului: un vi?el, un berbec, oapte miei de câte un an fara meteahna; 

 3. La ei, ca dar de pâine, faina de grâu, framântata cu untdelemn: trei zecimi de efa la vi?el, doua zecimi de efa la berbec 

 4. ai câte o zecime de efa la fiecare din cei oapte miei. 

 5. Din turma de capre sa aduce?i un ?ap, jertfa pentru pacat, spre cura?irea voastra. 

 6. Acestea sa le aduce?i jertfe pe lânga arderea de tot, cu darul de pâine oi turnarea lui de la luna noua oi pe lânga arderea de tot necontenita cu darul ei de pâine oi turnarea lui, dupa rânduiala, întru miros de buna mireasma Domnului. 

 7. În ziua a zecea a acestei luni sa ave?i adunare sfânta, sa posti?i oi nici un lucru sa nu face?i. 

 8. Sa aduce?i ardere de tot Domnului spre miros de buna mireasma: un vi?el" un berbec oi oapte miei de câte un an. 

 9. La ei sa aduce?i dar de pâine, faina de grâu framântata cu untdelemn, trei zecimi de efa la vi?el, doua zecimi de efa la berbec 

 10. ai câte o zecime de efa la fiecare din cei oapte miei. 

 11. Iar din turma de capre sa aduce?i un ?ap jertfa pentru pacat, spre cura?irea voastra; acestea pe linga jertfa pentru pacat din ziua cura?irii oi pe lânga arderea de tot cea necontenita cu darul ei de pâine oi turnarea ei, care se aduce dupa rânduiala jertfa Domnului, spre miros cu buna mireasma. 

 12. În ziua a cincisprezecea a lunii a oaptea sa ave?i iar adunare sfânta; nici un lucru sa nu lucra?i oi sa sarbatori?i sarbatoarea Domnului oapte zile. 

 13. În ziua întâi sa aduce?i ardere de tot, jertfa, mireasma placuta Domnului: din cireada, treisprezece vi?ei, iar din turma, doi berbeci, paisprezece miei de câte un an; dar sa fie fara meteahna. 

 14. Cu ei, ca dar de pâine, sa se aduca faina de grâu framântata cu untdelemn: trei zecimi de efa cu fiecare din cei treisprezece vilei, doua zecimi de efa cu fiecare din cei doi berbeci, 

 15. ai câte o zecime de efa de fiecare din cei paisprezece miei; 

 16. Iar din turma de capre, un ?ap, jertfa pentru pacat, peste arderea de tot necontenita oi darul ei de pâine cu turnarea ei. 

 17. A doua zi sa se aduca doisprezece vitei, doi berbeci, paisprezece miei de câte un an, fara meteahna; 

 18. Cu ei sa se aduca dar de pâine oi turnare: la vilei, la berbeci oi la miei, dupa numarul lor, cum e rânduit; 

 19. Iar din turma de capre, un ?ap, jertfa pentru pacat; acestea sa le aduce?i în afara de arderea de tot necontenita oi de darul de pâine cu turnarea ei. 

 20. A treia zi sa aduce?i unsprezece vilei, doi berbeci oi paisprezece miei de câte un an, fara meteahna; 

 21. ai cu ei dar de pâine oi turnare pentru vitei, pentru berbeci oi pentru miei, dupa numarul lor, dupa rânduiala; 

 22. Iar din turma de capre sa aduce?i un ?ap, jertfa pentru pacat, peste arderea de tot necontenita cu darul de pâine oi turnarea ei. 

 23. A patra zi sa aduce?i zece vilei, doi berbeci oi paisprezece miei de câte un an, fara meteahna; 

 24. Cu ei sa aduce?i dar de pâine oi turnare pentru vitei, pentru berbeci oi pentru miei, dupa numarul lor, cum e rânduiala; 

 25. Iar din turma de capre sa aduce?i un ?ap, jertfa pentru pacat, pe lânga arderea de tot necontenita cu darul de pâine oi turnarea ei. 

 26. În ziua a cincea sa aduce?i noua vitei, doi berbeci oi paisprezece miei de câte un an, fara meteahna; 

 27. ai cu ei dar de pâine oi turnare pentru vilei, pentru berbeci oi pentru miei, dupa numarul lor, cum e rânduiala; 

 28. Iar din turma de capre sa aduce?i un ?ap, jertfa pentru pacat, peste arderea necontenita cu darul de pâine oi cu turnarea ei. 

 29. În ziua a oasea sa aduce?i opt vitei, doi berbeci oi paisprezece miei, fara meteahna; 

 30. ai eu ei dar de pâine oi turnare pentru vilei, pentru berbeci oi pentru miei, dupa numarul lor, cum e rânduiala; 

 31. Iar din turma de capre, un ?ap, jertfa pentru pacat, peste arderea de tot necontenita cu darul de pâine oi cu turnarea ei. 

 32. În ziua a oaptea sa aduce?i oapte vitei, doi berbeci oi paisprezece miei fara meteahna; 

 33. ai cu ei dar de pâine oi turnare pentru vilei, pentru berbeci oi pentru miei, dupa numarul lor, cum e rânduiala; 

 34. Iar din turma de capre sa aduce?i un ?ap, jertfa pentru pacat, peste arderea de tot necontenita cu darul de pâine oi cu turnarea ei. 

 35. În ziua a opta sa ave?i încheierea sarbatorii; nici un lucru sa nu lucra?i, 

 36. ai sa aduce?i ardere de tot, jertfa, mireasma placuta Domnului: un vi?el, un berbec oi oapte miei fara meteahna. 

 37. ai cu ei dar de pâine oi turnare pentru vi?el, pentru berbec oi pentru miei, dupa numarul lor, cum e rânduiala. 

 38. Iar din turma de capre sa aduce?i un ?ap, jertfa pentru pacat, pe lânga arderea de tot necontenita cu darul de pâine oi cu turnarea ei. 

 39. Acestea sa le aduce?i Domnului la sarbatorile voastre, pe lânga arderile de tot ale voastre cu darurile de pâine ale voastre oi cu turnarile voastre oi jertfele voastre de buna voie, pe care le aduce?i dupa fagaduin?a sau din evlavie". 

Capitolul 30.

 1. Moise a spus fiilor lui Israel toate cele ce-i poruncise Domnul. 

 2. Aoadar, a grait Moise catre capeteniile semin?iilor fiilor lui Israel oi le-a zis: "Iata ce porunceote Domnul: 

 3. Omul care va face fagaduin?a Domnului sau se va jura cu juramânt, punând legatura asupra sufletului sau, sa nu-oi calce cuvântul, ci sa împlineasca toate câte au ieoit din gura lui. 

 4. Daca vreo femeie va da fagaduin?a Domnului oi va pune asupra sa legamântul, în casa parintelui sau, în tinere?ea sa, 

 5. ai va auzi tatal fagaduin?a ei oi legamântul ce ea oi-a pus asupra sufletului sau, oi va tacea tatal ei asupra acestora, atunci toate fagaduin?ele ei se vor ?ine oi orice legamânt oi-ar fi pus ea asupra sufletului sau se va ?ine. 

 6. Iar daca tatal ei, auzind, o va opri, atunci toate fagaduin?ele ei oi legamintele ce ea oi-ar fi pus asupra sufletului sau nu se vor ?ine oi Domnul o va ierta, pentru ca a oprit-o tatal ei. 

 7. Daca însa ea se va marita oi va fi asupra ei fagaduin?a sau cuvântul gurii sale, cu care s-a legat pe sine, 

 8. ai va auzi barbatul ei oi, auzind-o, va tacea, atunci fagaduin?ele ei se vor ?ine oi legamintele ce ea oi-a pus asupra sufletului sau se vor ?ine. 

 9. Iar daca barbatul ei, auzind, o va opri oi va lepada fagaduin?a ei, care este asupra ei, oi cuvântul gurii ei cu care ea s-a legat pe sine, atunci acestea nu se vor ?ine, pentru ca i le-a oprit barbatul ei, oi Domnul o va ierta. 

 10. Iar fagaduin?a vaduvei oi a celei despar?ite oi orice legamânt oi-ar pune aceasta asupra sufletului ei se va ?ine. 

 11. Daca însa în casa barbatului sau a dat fagaduin?a sau oi-a pus legamânt asupra sufletului sau cu juramânt, 

 12. ai barbatul ei a auzit oi a tacut asupra acesteia oi n-a oprit-o, atunci toate fagaduin?ele ei se vor ?ine oi orice legamânt oi-ar fi pus asupra sufletului sau se va ?ine. 

 13. Daca însa barbatul ei, auzind, a lepadat fagaduin?ele, atunci toate fagaduin?ele ieoite din gura ei oi legamintele sufletului sau nu se vor ?ine, pentru ca barbatul ei le-a desfiin?at oi Domnul o va ierta. 

 14. Orice fagaduin?a oi orice legamânt cu juramânt pentru smerirea sufletului ei, barbatul ei îl poate întari oi tot barbatul ei îl poate oi desfiin?a. 

 15. Daca însa barbatul ei a tacut despre aceasta, zi dupa zi, prin aceasta el a întarit toate fagaduin?ele ei oi toate legamintele ce sunt asupra ei le-a întarit, pentru ca el a auzit oi a tacut. 

 16. Iar daca barbatul le-a lepadat dupa ce le-a auzit, atunci a luat el asupra sa pacatul ei". 

 17. Acestea sunt legile, pe care Domnul le-a poruncit lui Moise asupra legamintelor dintre barbat oi femeia lui, dintre tata oi fiica lui, cât aceasta este tânara oi se afla în casa tatalui ei. 

Capitolul 31.

 1. Apoi a grait Domnul cu Moise oi a zis: 

 2. "Razbuna pe fiii lui Israel împotriva Madiani?ilor, oi apoi te vei adauga la poporul tau". 

 3. Iar Moise a grait poporului oi a zis: "Înarma?i dintre voi oameni pentru razboi, ca sa mearga împotriva Madiani?ilor oi sa savâroeasca razbunarea Domnului asupra Madiani?ilor. 

 4. Din toate semin?iile fiilor lui Israel sa trimite?i la razboi, câte o mie din fiecare semin?ie". 

 5. ai oi-au ales din miile lui Israel, câte o mie din fiecare semin?ie, adica douasprezece mii de oameni, înarma?i pentru razboi. 

 6. Pe aceotia i-a trimis Moise la razboi, câte o mie din fiecare semin?ie; oi cu ei a trimis la razboi pe Finees, fiul preotului Eleazar, fiul lui Aaron; oi acesta avea în mâinile sale vasele sfinte oi trâmbi?ele de strigare. 

 7. ai au lovit ei pe Madian, cum poruncise Domnul lui Moise, oi au ucis pe to?i cei de parte barbateasca. 

 8. Împreuna cu ucioii lor au cazut oi regii madiani?i: Evi, Rechem, ?ur, Hur oi Reba - cinci regi madiani?i - oi Valaam, fiul lui Beor, a cazut de sabie, împreuna cu ucioii acelora. 

 9. Iar pe femeile Madiani?ilor oi pe copiii lor le-au luat fiii lui Israel în robie; oi toate vitele lor, toate turmele lor oi toate avu?iile lor le-au luat prada. 

 10. Toate ceta?ile lor din ?inuturile lor cu toate satele lor le-au ars cu foc. 

 11. Toata prada oi tot ce-au apucat de la om pâna la dobitoc au luat cu ei. 

 12. Robii, prada oi cele apucate le-au dus la Moise, la preotul Eleazar oi la obotea fiilor lui Israel, în tabara din oesul Moabului, care este lânga Iordan, în fa?a Ierihonului. 

 13. În întâmpinarea lor au ieoit din tabara Moise, Eleazar preotul oi toate capeteniile obotii. 

 14. Atunci s-a mâniat Moise pe capeteniile ootirii, pe capeteniile miilor oi pe sutaoii care se întorsesera de la razboi, oi le-a zis Moise: 

 15. "Pentru ce a?i lasat vii toate femeile? 

 16. Caci ele, dupa sfatul lui Valaam, au facut pe fiii lui Israel sa se abata de la cuvântul Domnului, pentru Peor, pentru care a venit pedeapsa asupra obotii Domnului. 

 17. Ucide?i dar to?i copiii de parte barbateasca oi toate femeile ce-au cunoscut barbat, ucide?i-le. 

 18. Iar pe fetele care n-au cunoscut barbat, lasa?i-le pe toate vii pentru voi. 

 19. ai sa oede?i afara din tabara oapte zile; to?i cei ce a?i ucis om oi v-a?i atins de om ucis sa va cura?i?i în ziua a treia oi în ziua a oaptea, oi voi oi robii vootri. 

 20. Toate hainele, toate lucrurile de piele, tot ce este facut din par de capra oi toate vasele de lemn sa le cura?i?i". 

 21. Apoi a zis preotul Eleazar ootenilor care fusesera la razboi: "Hotarârea legii, pe care a dat-o Domnul lui Moise, este aceasta: 

 22. Aurul, argintul, arama, fierul, plumbul, cositorul 

 23. ai tot ce trece prin foc, sa le trece?i prin foc, ca sa se cure?e; afara de aceasta oi cu apa de cura?ire sa le cura?i?i; iar toate cele ce nu se pot trece prin foc, sa le trece?i prin apa. 

 24. Hainele voastre sa le spala?i în ziua a oaptea oi sa va cura?i?i, iar dupa aceea ve?i intra în tabara". 

 25. Iaraoi a grait Domnul cu Moise oi a zis: 

 26. "Socoteote prada de razboi, de la om pâna la dobitoc, împreuna cu Eleazar preotul oi cu capeteniile semin?iilor obotii; 

 27. Apoi împarte prada în doua, între ootenii care au fost la batalie oi între toata obotea. 

 28. De la ootenii care au fost la razboi, ia dare pentru Domnul, câte un suflet la cinci sute, din oameni, din vite, din asini oi din oi. 

 29. Acestea sa le iei din partea lor oi sa le dai preotului Eleazar ca dar înal?at Domnului. 

 30. Iar din jumatatea cuvenita fiilor lui Israel sa iei unul la cincizeci din oameni, din vite, din asini oi din oi; oi pe acestea sa le dai levi?ilor, care slujesc la cortul Domnului". 

 31. ai a facut Moise oi Eleazar preotul cum poruncise Domnul lui Moise. 

 32. Atunci s-a gasit prada ramasa din cele luate oi aduse de cei ce fusesera la razboi: oase sute oaptezeci oi cinci de mii de oi; 

 33. aaptezeci oi doua de mii de boi; 

 34. Asini, oaizeci oi una de mii; 

 35. Femei, care n-au cunoscut barbat, de toate, treizeci oi doua de mii de suflete. 

 36. Jumatate, partea celor ce fusesera la razboi, dupa numaratoare, a fost: oi trei sute treizeci oi oapte de mii cinci sute. 

 37. ai darea Domnului din oi a fost: oase sute oaptezeci oi cinci; 

 38. Boi treizeci oi oase de mii, oi din aceotia darea Domnului a fost oaptezeci oi doi; 

 39. Asini, treizeci de mii cinci sute, oi din ei darea Domnului a fost oaizeci oi unul; 

 40. Oameni, oaisprezece mii, oi din ei darea Domnului a fost treizeci oi doua suflete. 

 41. ai a dat Moise darea Domnului lui Eleazar preotul, cum poruncise Domnul lui Moise. 

 42. Iar partea fiilor lui Israel, pe care a luat-o Moise de la cei ce fusesera la razboi, a fost: 

 43. Oi, trei sute treizeci oi oapte de mii cinci sute; 

 44. Boi, treizeci oi oase de mii; 

 45. Asini, treizeci de mii cinci sute; 

 46. Oameni, oaisprezece mii. 

 47. Din aceasta parte a fiilor lui Israel, a luat Moise unul la cincizeci din oameni oi din vite, oi le-a dat levi?ilor, care faceau slujba în cortul Domnului, dupa cum poruncise Domnul lui Moise. 

 48. Atunci au venit la Moise capeteniile ootirii, capeteniile peste mii oi sutaoii, oi au zis catre Moise: 

 49. "Robii tai au numarat pe ootenii care ne-au fost încredin?a?i oi n-a lipsit niciunul din ei. 

 50. ai iata noi am adus prinos Domnului, fiecare ce am putut dobândi din lucrurile de aur: lan?uri, bra?ari, inele, cercei oi salbe, pentru cura?irea sufletelor noastre înaintea Domnului". 

 51. ai a luat Moise oi Eleazar de la ei toate aceste lucruri de aur. 

 52. Aurul acesta, care s-a adus prinos Domnului de catre capeteniile peste mii oi peste sute, a fost tot oaisprezece mii oapte sute cincizeci de sicli. 

 53. Ootenii au pradat fiecare pentru ei. 

 54. ai a luat Moise oi preotul Eleazar aurul de la capeteniile peste mii oi peste sute oi l-au dus în cortul adunarii, pentru pomenirea fiilor lui Israel înaintea Domnului. 

Capitolul 32.

 1. Iar fiii lui Ruben oi fiii lui Gad aveau foarte multe turme; dar vazând ca pamântul Iazer oi pamântul Galaad sunt locuri bune pentru turme, 

 2. Au venit fiii lui Gad oi fiii lui Ruben oi au grait cu Moise, cu Eleazar preotul oi cu capeteniile obotii oi au zis: 

 3. "Atarotul, Dibonul, Iazerul, Nimra, Heobonul, Eleale, Sevam, Nebo oi Beon, 

 4. ?inuturile, pe care Domnul le-a lovit înaintea obotii lui Israel, sunt pamânturi bune pentru turme, oi robii tai au turme". 

 5. ai au mai zis: "De-am aflat trecere în ochii tai, da pamânturile acestea robilor tai în stapânire oi nu ne trece peste Iordan". 

 6. Moise însa a zis catre fiii lui Gad oi catre fiii lui Ruben: "Fra?ii vootri se duc la razboi, iar voi sa ramâne?i aici? 

 7. Pentru ce întoarce?i inima fiilor lui Israel sa nu treaca în pamântul pe care Domnul li-l da? 

 8. Aoa au facut oi parin?ii vootri când i-am trimis din Cadeo-Barne ca sa cerceteze ?ara: 

 9. Au mers pâna în valea Eocol, au vazut pamântul oi au abatut inima fiilor lui Israel, ca sa nu mearga aceotia în pamântul pe care Domnul li-l da. 

 10. Dar s-a aprins în ziua aceea mânia Domnului oi S-a jurat oi a zis: 

 11. "Oamenii aceotia, care au ieoit din Egipt oi care sunt de douazeci de ani oi mai mari oi cunosc binele oi raul, nu vor vedea pamântul, pentru care Eu M-am jurat lui Avraam oi lui Isaac oi lui Iacov. 

 12. Pentru ca nu Mi s-au supus Mie, afara de Caleb, fiul lui Iefone Chenezul, oi de Iosua, fiul lui Navi, pentru ca aceotia s-au supus Domnului". 

 13. S-a aprins atunci mânia Domnului asupra lui Israel oi i-a purtat prin pustie patruzeci de ani, pâna când s-a sfâroit tot neamul care facuse rau înaintea Domnului. 

 14. ai iata acum, în locul parin?ilor vootri v-a?i ridicat voi, samân?a pacatooilor, ca sa spori?i înca oi mai mult iu?imea mâniei Domnului asupra lui Israel. 

 15. Daca va ve?i abate de la El, iaraoi va lasa pe Israel în pustie oi ve?i pierde tot poporul acesta". 

 16. Iar ei, apropiindu-se de el, au zis: "Noi ne vom face aici staule pentru turmele noastre oi ceta?i pentru copiii nootri; 

 17. Iar noi înoine cei dintâi ne vom înarma oi vom merge înaintea fiilor lui Israel, pâna ce îi vom duce la locurile lor; iar copiii nootri vor ramâne în ceta?ile întarite, pentru ca sa nu fie în primejdie din partea oamenilor locului. 

 18. Nu ne vom întoarce la casele noastre, pâna când fiii lui Israel nu vor intra fiecare în mootenirea sa; 

 19. Caci nu vom lua împreuna cu ei mootenire dincolo de Iordan oi nici mai departe, daca ni se va da parte dincoace de Iordan, spre rasarit". 

 20. Atunci a zis Moise catre ei: "De ve?i face aceasta, de ve?i merge înarma?i la razboi înaintea Domnului, 

 21. De va trece fiecare din voi înarmat peste Iordan înaintea Domnului, pâna când va pierde El pe vrajmaoii Sai înaintea Sa oi pâna când va fi cuprins pamântul înaintea Lui, 

 22. Atunci, dupa ce va ve?i întoarce, ve?i fi fara vina înaintea Domnului oi înaintea lui Israel oi ve?i avea pamântul acesta mootenire înaintea Domnului. 

 23. Iar de nu ve?i face aoa, ve?i greoi înaintea Domnului oi ve?i suferi pedeapsa care va va ajunge pentru pacatul vostru. 

 24. Zidi?i-va ceta?i pentru copiii vootri oi staule pentru oile voastre oi face?i cele ce a?i rostit cu buzele voastre". 

 25. Zis-au fiii lui Gad oi fiii lui Ruben catre Moise: "Robii tai vor face cum porunceote domnul nostru. 

 26. Copiii nootri, femeile noastre, turmele noastre oi toate vitele noastre vor ramâne aici în ceta?ile Galaadului; 

 27. Iar robii tai, înarma?i cu to?ii ca ooteni, vor merge înaintea Domnului la razboi, cum zice domnul nostru". 

 28. Atunci a dat Moise porunca pentru ei lui Eleazar preotul, lui Iosua, fiul lui Navi, oi capeteniilor semin?iilor fiilor lui Israel, 

 29. ai le-a zis Moise: "Daca fiii lui Gad oi fiii lui Ruben vor trece cu voi peste Iordan, întrarmându-se cu to?ii pentru razboi înaintea Domnului, dupa ce tara va fi supusa înaintea voastra, sa le da?i pamântul Galaad în stapânire. 

 30. Iar daca ei nu vor merge cu voi înarma?i pentru razboi înaintea Domnului, sa trimite?i înaintea voastra averea lor, femeile lor oi vitele lor în pamântul Canaan oi ei sa primeasca mooie împreuna cu voi în pamântul Canaanului". 

 31. Iar fiii lui Gad oi fiii lui Ruben au raspuns oi au zis: "Cum a zis domnul robilor tai aoa vom oi face. 

 32. Vom merge înarma?i înaintea Domnului în pamântul Canaan, iar partea noastra de mooie sa fie de asta parte de Iordan". 

 33. Atunci Moise le-a dat fiilor lui Gad, fiilor lui Ruben oi la jumatate din semin?ia lui Manase, fiul lui Iosif, tara lui Sihon, regele Amoreilor, oi ?ara lui Og, regele Vasanului, pamântul cu oraoele lui oi împrejurimile oi ceta?ile din toate par?ile jarii. 

 34. ai au zidit fiii lui Gad: Dibonul, Atarotul, Aroerul, 

 35. Atarot-aofanul, Iazerul, Iogbeha, 

 36. Bet-Nimra oi Bet-Haran, ceta?i întarite oi staule pentru oi. 

 37. Fiii lui Ruben au zidit Heobonul, Eleale, Chiriataimul, 

 38. Nebo, Baal-Meonul oi Sibma, ale caror nume au fost schimbate oi au dat alte nume oraoelor pe care le-au zidit ei. 

 39. Iar fiii lui Machir, fiul lui Manase, s-au dus în Galaad oi l-au luat oi au alungat pe Amoreii care erau acolo. 

 40. Iar Moise a dat Galaadul lui Machir, fiul lui Manase, oi s-a aoezat acela acolo. 

 41. Iair, fiul lui Manase, s-a dus oi a luat salaourile lor oi le-a numit salaourile lui Iair. 

 42. Iar Nobah s-a dus oi a luat Chenatul oi ceta?ile care ?ineau de el oi l-a numit dupa numele sau: Nobah. 

Capitolul 33.

 1. Iata acum popasurile fiilor lui Israel, dupa ce au ieoit ei din pamântul Egiptului cu ootirile lor, sub mâna lui Moise oi Aaron. 

 2. Moise, din porunca Domnului, a scris calatoria lor cu popasurile lor; iar popasurile lor sunt acestea: 

 3. În luna întâi, în ziua a cincisprezecea a lunii întâi, a doua zi de Paoti, fiii lui Israel au purces din Ramses (Gooen) oi au ieoit, sub mâna înalta, înaintea ochilor a tot Egiptul. 

 4. În vremea aceea Egiptenii îngropau pe to?i cei ce murisera dintre ei, pe to?i întâi-nascu?ii, pe care-i lovise Domnul, în ?ara Egiptului, când a facut Domnul judecata asupra dumnezeilor lor. 

 5. Dupa ce au pornit fiii lui Israel din Ramses (Gooen), au poposit în Sucot. 

 6. Pornind apoi din Sucot, au tabarât la Etam, care este la marginea pustiului. 

 7. Din Etam au pornit oi s-au îndreptat spre Pi-Hahirot, care este în ?ara Baal-?efonului, oi oi-au aoezat tabara înaintea Migdolului. 

 8. Pornind apoi din Pi-Hahirot, au trecut prin mare în pustie oi, mergând cale de trei zile prin pustiul Etam, oi-au aoezat tabara la Mara. 

 9. Plecând de la Mara, au venit la Elim. În Elim insa erau douasprezece izvoare de apa oi oaptezeci de finici oi au tabarât acolo lânga apa. 

 10. Pornind apoi din Elim, au tabarât la Marea Rooie. 

 11. Au pornit apoi de la Marea Rooie oi au tabarât în pustiul Sin. 

 12. Pornind din pustiul Sin, au poposit la Dofca. 

 13. Pornind din Dofca, au tabarât la Aluo. 

 14. Pornind din Aluo, oi-au aoezat tabara la Rafidim. Acolo nu era apa ca sa bea poporul. 

 15. Pornind din Rafidim, au tabarât în pustiul Sinai. 

 16. Iar dupa ce au pornit din pustiul Sinai, au poposit la Chibrot-Hataava. 

 17. Pornind din Chibrot-Hataava, au tabarât în Haoerot. 

 18. Pornind din Haoerot, au poposit la Ritma. 

 19. Pornind din Ritma, oi-au aoezat tabara la Rimon-Pere?. 

 20. Pornind din Rimon-Pere?, au tabarât în Libna. 

 21. Pornind din Libna, au tabarât la Risa. 

 22. Pornind din Risa, oi-au aoezat tabara la Chehelata. 

 23. Pornind din Chehelata, au tabarât pe Muntele aafer. 

 24. Pornind de pe Muntele aafer, au poposit în Harada. 

 25. Pornind din Harada, au tabarât la Machelot. 

 26. Pornind din Machelot, au poposit în Tahat. 

 27. Pornind din Tahat, s-au aoezat cu tabara în Tarah. 

 28. Pornind din Tarah, au tabarât în Mitca. 

 29. Pornind din Mitca, au tabarât în Haomona. 

 30. Pornind din Haomona, au poposit la Moserot. 

 31. Pornind din Moserot, oi-au aoezat tabara la Bene-Iaakan. 

 32. Pornind din Bene-Iaakan, au tabarât la Hor-Haghidgad. 

 33. Pornind din Hor-Haghidgad, au poposit în Iotbata. 

 34. Pornind din Iotbata, au tabarât la Abrona. 

 35. Pornind din Abrona, oi-au aoezat tabara la E?ion-Gheber. 

 36. Pornind din E?ion-Gheber, au poposit în pustiul Sin. Plecând din pustiul Sin, au tabarât în Cadeo. 

 37. Iar din Cadeo au purces oi au poposit la muntele Hor, lânga hotarul ?arii Edomului. 

 38. Aici s-a suit Aaron preotul pe muntele Hor, dupa porunca Domnului, oi a murit acolo, în anul al patruzecilea de la ieoirea fiilor lui Israel din pamântul Egiptului, în luna a cincea, în ziua întâi a lunii. 

 39. Aaron era de o suta douazeci oi trei de ani, când a murit pe muntele Hor. 

 40. Atunci regele canaanean din Arad, care traia în partea de miazazi a pamântului Canaan, a auzit ca vin fiii lui Israel. 

 41. Aceotia însa, plecând de la muntele Hor, au tabarât la ?almona. 

 42. Pornind din ?almona, au poposit la Punon. 

 43. Pornind din Punon, au tabarât la Obot. 

 44. Pornind din Obot, au poposit la Iie-Abarim, lânga hotarele lui Moab. 

 45. Pornind din Iie-Abarim, au tabarât la Dibon-Gad. 

 46. Pornind din Dibon-Gad, au poposit ia Almon-Diblataim. 

 47. Pornind din Almon-Diblataim, au tabarât în mun?ii Abarim, în fa?a lui Nebo. 

 48. Pornind de la mun?ii Abarim, au poposit în oesurile Moabului, la Iordan, în fa?a Ierihonului, 

 49. ai oi-au aoezat ei tabara la Iordan, de la Bet-Ieoimot pâna la Abel-aitim, în oesurile Moabului. 

 50. Grait-a Domnul cu Moise în oesurile Moabului, la Iordan, în fa?a Ierihonului, oi a zis: 

 51. "Vorbeote fiilor lui Israel oi le spune: Când ve?i trece peste Iordan, în pamântul Canaanului, 

 52. Sa alunga?i de la voi pe to?i locuitorii ?arii oi sa strica?i toate chipurile cele cioplite ale lor, to?i idolii lor cei turna?i din argint oi toate înal?imile lor sa le pustii?i. 

 53. Sa lua?i în stapânire pamântul oi sa va aoeza?i acolo, caci va dau în stapânire pamântul acesta. 

 54. Sa împar?i?i pamântul prin sor?i la semin?iile voastre: celor mai mul?i la numar sa le da?i parte mai mare, iar celor mai pu?ini la numar sa le da?i parte mai mica; fiecaruia unde-i va cadea sor?ul, acolo sa-i fie partea, dupa semin?iile parin?ilor vootri. 

 55. Iar daca nu ve?i alunga de la voi pe locuitorii pamântului, atunci cei ramaoi din ei vor fi spini pentru ochii vootri oi bolduri pentru coastele voastre oi va vor strâmtora în tara în care ve?i trai. 

 56. oi atunci va voi face voua ceea ce aveam de gând sa le fac lor". 

Capitolul 34.

 1. A grait Domnul cu Moise oi a zis: 

 2. "Porunceote fiilor lui Israel oi le zi: Iata, ve?i intra în pamântul Canaan. Acesta va fi mootenirea voastra; iar hotarele Canaanului sunt acestea: 

 3. Partea de miazazi va începe de la pustiul Sin de lânga Edom oi va avea la rasarit, ca hotar, Marea Sarata. 

 4. Acest hotar se va îndrepta spre miazazi, catre înal?imea Acravimului; va trece prin Sin oi se va întinde pâna la miazazi de Cadeo-Barne; apoi va merge catre Ha?ar-Adar trecând la A?mon. 

 5. De la A?mon, hotarul se va îndrepta spre Râul Egiptului oi se va pogorî pâna la mare. 

 6. Iar hotar dinspre apus va va fi Marea cea Mare. Acesta va fi hotarul vostru dinspre asfin?it. 

 7. Iar spre miazanoapte, hotarul vostru sa-l trage?i de la Marea cea Mare pâna la muntele Hor; 

 8. De la muntele Hor, sa-l trage?i spre Hamat, oi hotarul va atinge ?edadul. 

 9. De acolo va merge hotarul catre ?ifron oi va atinge Ha?ar-Enan. Acesta sa va fie hotarul de miazanoapte. 

 10. Iar hotarul dinspre rasarit sa vi-l trage?i de la Ha?ar-Enan catre aefam; 

 11. De la aefam hotarul se va pogorî spre Ribla, pe la rasarit de Ain, mergând de-a lungul malului Marii Chineret (Ghenizaret) pe partea de rasarit. 

 12. De aici hotarul se va pogorî pe Iordan oi se va sfâroi la Marea Sarata. Acesta va fi pamântul vostru, dupa hotarele lui din toate par?ile". 

 13. Atunci a dat Moise porunca fiilor lui Israel oi a zis: "Iata pamântul pe care voi îl ve?i împar?i în buca?i, prin sor?i, oi care a poruncit Domnul sa se dea la noua semin?ii oi la jumatate din semin?ia lui Manase. 

 14. Caci semin?iilor fiilor lui Ruben cu familiile lor, a fiilor lui Gad cu familiile lor, oi jumatate din semin?ia lui Manase oi-au primit partea lor. 

 15. Doua semin?ii întregi oi o jumatate de semin?ie oi-au primit partea peste Iordan, pe partea rasariteana, în fa?a Ierihonului". 

 16. A grait Domnul cu Moise oi a zis: 

 17. "Iata numele barba?ilor care au sa va împarta pamântul: Eleazar preotul oi Iosua, fiul lui Navi; 

 18. Ve?i mai lua înca oi câte o capetenie de fiecare semin?ie pentru împar?irea pamântului. 

 19. Numele acestor barba?i sunt: Caleb, fiul lui Iefoni, pentru semin?ia Iudei; 

 20. Samuel, fiul lui Amihud, pentru semin?ia fiilor lui Simeon; 

 21. Elidad, fiul lui Chislon, pentru semin?ia lui Veniamin; 

 22. Capetenia Buchi, fiul lui Iogli, pentru semin?ia fiilor lui Dan; 

 23. Capetenia Haniel, fiul lui Efod, pentru semin?ia fiilor lui Manase; 

 24. Capetenia Chemuel, fiul lui aiftan, pentru semin?ia fiilor lui Efraim; 

 25. Capetenia Eli?afan, fiul lui Parnac, pentru semin?ia fiilor lui Zabulon, 

 26. Capetenia Paltiel, fiul lui Azan, pentru semin?ia fiilor lui Isahar; 

 27. Capetenia Ahihud, fiul lui aelomi, pentru semin?ia fiilor lui Aoer; 

 28. Capetenia Pedael, fiul lui Amihud, pentru semin?ia fiilor lui Neftali". 

 29. Aceotia sunt aceia carora a poruncit Domnul sa împarta pamântul Canaan la fiii lui Israel. 

Capitolul 35.

 1. În vremea aceea a grait Domnul cu Moise în oesurile Moabului, la Iordan, în fa?a Ierihonului, oi a zis: 

 2. "Porunceote fiilor lui Israel, ca ei, din par?ile mootenirii lor, sa dea levi?ilor ceta?i de locuit; oi împrejurul ceta?ilor sa le dea levi?ilor locuri. 

 3. Ceta?ile vor fi de locuit; iar locurile vor fi pentru vitele lor, iar averea pentru toate nevoile vie?ii lor. 

 4. Locurile de pe lânga ceta?ile pe care trebuie sa le da?i levi?ilor sa se întinda în toate par?ile, de la zidurile ceta?ii pâna la doua mii de co?i; 

 5. Sa masura?i de la cetate, spre rasarit doua mii de co?i, spre miazazi doua mii de co?i, spre apus doua mii de co?i oi spre miazanoapte doua mii de co?i, iar în mijloc sa fie cetatea: acestea vor fi pamânturile lor de pe lânga ceta?i. 

 6. Dintre ceta?ile pe care le ve?i da levi?ilor oase ceta?i sa fie de scapare, în care ve?i îngadui sa fuga ucigaoii. ai pe lânga acestea sa le mai da?i patruzeci oi doua de ceta?i. 

 7. Ceta?ile pe care trebuie sa le da?i levi?ilor sa fie de toate patruzeci oi opt de ceta?i cu locurile dimprejur. 

 8. ai când ve?i da ceta?ile acestea din mooiile fiilor lui Israel, atunci din mooiile cele mai mari sa da?i mai mult oi din cele mai mici mai pu?in; fiecare semin?ie sa dea levi?ilor din ceta?ile ei potrivit cu partea primita. 

 9. A grait Domnul cu Moise oi a zis: 

 10. "Spune fiilor lui Israel oi le zi: 

 11. Când ve?i trece peste Iordan, în pamântul Canaan, sa va alege?i ceta?ile care au sa va fie ceta?i de scapare, unde sa poata fugi ucigaoul care a ucis om fara sa vrea. 

 12. ai vor fi ceta?ile acestea loc de scapare de cel ce razbuna sângele varsat, ca sa nu fie omorât cel ce a ucis, înainte de a se înfa?ioa el în fa?a obotii la judecata. 

 13. Ceta?ile pe care trebuie sa le da?i ca ceta?i de scapare, sa fie oase. 

 14. Trei ceta?i sa da?i de asta parte de Iordan, oi trei ceta?i sa da?i în pamântul Canaan; acestea trebuie sa fie ceta?ile de scapare. 

 15. Aceste ceta?i sa fie, oi pentru fiii lui Israel oi pentru straini oi pentru cei stramuta?i la voi, loc de scapare; acolo sa fuga ucigaoul fara voie. 

 16. Daca cineva a lovit pe altul cu o unealta de fier oi acela a murit, acesta este ucigao oi ucigaoul trebuie omorât. 

 17. Daca cineva a lovit cu piatra pe altul oi acela a murit, acesta este ucigao oi ucigaoul trebuie omorât. 

 18. Sau daca cu o unealta de lemn, cu care se poate pricinui moartea, l-a lovit aoa încât acela a murit, acesta este ucigao oi ucigaoul trebuie dat mor?ii. 

 19. Razbunatorul sângelui varsat poate sa ucida pe faptao îndata ce-l întâlneote. 

 20. Daca cineva izbeote pe altul din ura, sau cu gând rau arunca asupra lui ceva, aoa încât acela moare, sau din duomanie îl loveote cu mâna, aoa încât acela moare, 

 21. Cel ce a lovit trebuie dat mor?ii, ca este ucigao, oi razbunatorul sângelui varsat poate ucide pe ucigao îndata ce-l va întâlni. 

 22. Daca însa cineva izbeote pe altul din nebagare de seama, fara duomanie, 

 23. Sau arunca ceva asupra lui fara gând rau, sau vreo piatra a rostogolit asupra lui fara sa-l vada oi acela moare, iar el nu i-a fost duoman oi nu i-a dorit raul, 

 24. Atunci obotea trebuie sa judece între ucigao oi razbunatorul sângelui varsat dupa aceste rânduieli; 

 25. ai obotea trebuie sa izbaveasca pe ucigao din mâinile razbunatorului sângelui varsat, oi sa-l întoarca obotea în cetatea lui de scapare, unde a fugit el, ca sa traiasca acolo pâna la moartea marelui preot, care este miruit cu mir sfin?it. 

 26. Daca ucigaoul va ieoi peste hotarele oraoului de scapare, în care a fugit, 

 27. ai-l va gasi razbunatorul sângelui varsat, în afara de hotarele ceta?ii lui de scapare, oi va ucide pe ucigaoul acesta razbunatorul de sânge, acesta nu va fi vinovat de varsare de sânge, 

 28. Pentru ca acela trebuie sa oada în oraoul sau de scapare pâna la moartea marelui preot; iar dupa moartea marelui preot trebuie sa se întoarca ucigaoul în pamântul sau de mootenire. 

 29. Aceasta sa va fie rânduiala legiuita în neamul oi în toate locaourile voastre. 

 30. Daca cineva va ucide om, ucigaoul trebuie ucis dupa cuvintele martorilor, dar pentru a osândi la moarte, nu este de ajuns un singur martor. 

 31. Sa nu lua?i rascumparare pentru sufletul ucigaoului care este vinovat mor?ii, ci sa-l omorâ?i. 

 32. Sa nu lua?i rascumparare pentru cel ce a fugit în oraoul de scapare, ca sa-i îngadui?i sa locuiasca în pamântul sau, înainte de moartea marelui preot. 

 33. Sa nu spurca?i pamântul pe care ave?i sa trai?i; ca sângele spurca pamântul oi pamântul nu se poate cura?i în alt fel de sângele varsat pe el, decât cu sângele celui ce l-a varsat. 

 34. Sa nu spurca?i pamântul pe care trai?i oi în mijlocul caruia locuiesc Eu; caci Eu, Domnul, locuiesc între fiii lui Israel". 

Capitolul 36.

 1. Atunci au venit capeteniile familiilor din semin?ia fiilor lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, din semin?ia fiilor lui Iosif, oi au grait înaintea lui Moise oi înaintea lui Eleazar preotul oi înaintea capeteniilor urmaoilor fiilor lui Israel oi au zis: 

 2. "Domnul a poruncit stapânului nostru sa dea pamânt de mootenire fiilor lui Israel prin sor?i, oi stapânului nostru i s-a poruncit de la Domnul sa dea partea lui Salfaad, fratele nostru, fiicelor lui. 

 3. Daca însa acestea vor fi so?ii ale fiilor unei alte semin?ii a fiilor lui Israel, atunci partea lor se va lua din mooia parin?ilor nootri oi se va adauga la mooia acelei semin?ii, în care ele vor fi so?ii, oi aoa se va lua din mooia noastra ce ni s-a cuvenit prin sor?i. 

 4. ai chiar când va fi jubileu la fiii lui Israel, atunci partea lor se va adauga la mooia acelei semin?ii, în care ele vor fi so?ii, oi partea lor se va oterge din mooia semin?iei parin?ilor nootri". 

 5. Deci a dat Moise porunca fiilor lui Israel, dupa cuvântul Domnului, zicând: 

 6. "Adevarat graieote semin?ia fiilor lui Iosif. Iata ce porunceote Domnul pentru fiicele lui Salfaad: Ele pot sa fie so?ii ale acelora care vor placea ochilor lor, numai sa fie so?ii în neamul semin?iei tatalui lor, 

 7. Pentru ca partea fiilor lui Israel sa nu treaca de la o semin?ie la alta; ca fiecare din fiii lui Israel trebuie sa fie legat de mooia semin?iei parin?ilor sai. 

 8. ai orice fata care stapâneote o parte de mootenite în una din semin?iile fiilor lui Israel sa fie so?ia cuiva din neamul semin?iei tatalui sau, ca fiii lui Israel sa mooteneasca fiecare partea parin?ilor sai, 

 9. ai sa nu treaca partea de la o semin?ie la alta semin?ie, ca fiecare din semin?iile fiilor lui Israel trebuie sa fie legata de mooia sa". 

 10. Cum a poruncit Domnul lui Moise, aoa au facut fiicele lui Salfaad. 

 11. ai fiicele lui Salfaad: Mahla, Tir?a, Hogla, Milca oi Noa s-au maritat dupa fiii unchiului lor. 

 12. În semin?ia fiilor lui Manase, fiul lui Iosif, au fost ele so?ii, oi a ramas mooia lor neamului tatalui lor. 

 13. Acestea sunt poruncile oi aoezamintele pe care le-a dat Domnul fiilor lui Israel, prin Moise, în oesurile Moabului, la Iordan, în fa?a Ierihonului. 

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=Numerii
Vă rugăm să respectați drepturile de autor